INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: szeptember 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2."

Átírás

1 Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: szeptember 2.

2 Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A Kollégium 4561 Baktalórántháza Naményi út 7. Számlarendjét a Számvitelről szóló évi C. tv. (Szt.) és a végrehajtására kiadott Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Áhszr.), valamint az intézmény Számviteli Politikája alapján a következők szerint határozom meg. Költségvetési intézmény neve: Kollégium Székhelye: 4561 Baktalórántháza Naményi út 7. Alapító okirat : KGF. 1172/2/2013. Fenntartó: Vidékfejlesztési Minisztérium ÁHT egyedi azonosító: Gazdálkodási forma: önállóan működő és gazdálkodó Szervtípus: központi költségvetési szerv Törzskönyvi azonosító: Államháztartási szakágazat: Adószáma: KSH szám: Bankszámlaszám: Bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Az államháztartás szervezetének a költségvetési szervek számlakerete alapján, olyan számlarendet kell készíteni, amely szerinti könyvvezetés az Szt. vonatkozó rendelkezéseiben és az intézmény Számviteli Politikájában előírt költségvetési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A Számlarendnek az Szt.-ben foglalt előírások kiegészítéseként tartalmaznia kell azokat a szabályozásokat, amelyeket a Számviteli Politikájában nem rendezett, továbbá a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát. A Számlatükör kialakításánál az Szt, és az Áhszr., az intézmény Számviteli Politikája előírásait, az államháztartási szervek számlatükrét, valamint a helyi sajátosságokat vettük figyelembe. A számlatükör a számlarend mellékeltét képezi. A Számlarend tartalmazza: a főkönyvi számlaosztályok tartalmi meghatározását, a könyvviteli egyeztetési, zárlati feladatok meghatározását és rendjét, az analitikus nyilvántartások meghatározását, a gazdasági események számlaösszefüggéseit, minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét és megnevezését (számlatükör), a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet

3 Oldal: 3/96 Előirányzat könyveléssel összefüggő gazdasági események l ) Kiadási előirányzat könyvelése Közgazdasági osztályozás szerint T 351 K 1153 Vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata T 351 K 1154 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata T 351 K 1153 Egyéb immateriális javak vásárlásának előirányzata T 351 K 1251 Földterületek vásárlásának előirányzata T 351 K 1252 Telkek vásárlásának előirányzata T 351 K 1253 Épületek vásárlásának előirányzata T 351 K 1254 Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előírásai T 351 K 1255 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának előirányzata T 351 K 1263 Épületek felújításának előirányzata T 351 K 1264 Egyéb építmények felújításának előirányzata T 351 K Ügyvitel-és számítástechnikai eszközök vásárlásának, létesítésének előirányzata T 351 K Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata T 351 K Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának előirányzata T 351 K Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújításának előirányzata T 351 K 1325 Járművek vásárlásáénak, létesítésének előirányzata T 351 K 1326 Járművek felújításának előirányzata T 351 K 1712 Részvények, részesedések vásárlásának kiadási előirányzata T 351 K 1732 Különféle államkötvények vásárlásának kiadási előirányzata T 351 K Különféle egyéb értékpapírok vásárlásának előirányzata T 351 K 1811 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata T 351 K Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata T 351 K 1942 Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre nyújtott előirányzata T 351 K 2932 Államkötvények vásárlásának kiadási előirányzata T 351 K Egyéb kötvények vásárlásának előirányzata T 351 K 2942 Egyéb értékpapírok vásárlásának kiadási előirányzata T 351 K 3721 Működési célú pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson belül T 351 K 3731 Felhalmozási célú átadás államháztartáson belül

4 Oldal: 4/96 T 351 K 3741 Működési célú pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson kívülre T 351 K 3751 Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson kívülre T 351 K 3831 Önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzata T 351 K 3841 Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások előirányzata T 351 K 4312 Pénzügyi vállalkozásnak fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés előirányzata K T 351 K 5111 Rendszeres személyi juttatások előirányzata T 351 K 5121 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak előirányzata T 351 K 5131 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata T 351 K 5141 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata T 351 K 5151 Szociális jellegű juttatások kiadási előirányzata T 351 K 5161 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatások kiadási előirányzata T 351 K 5171 Különféle nem rendszeres juttatásainak kiadási előirányzata T 351 K 5221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata T 351 K 5231 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásainak T 351 K 5311 Társadalombiztosítási járulék kiadási előirányzata T 351 K 5321 Munkaadói járulék előirányzata T 351 K 5331 Egészségügyi hozzájárulás előirányzata T 351 K 5341 Táppénz-hozzájáruláselőirányzata T 351 K 5351 Munkaadókat terh. jár. Államházt. Kív.ei. T 351 K 5411 Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5421 Gyógyszer, -vegyszer beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5431 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5461 Hajtó-és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5471 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata T 351 K 5521 Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata T 351 K 5531 Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata T 351 K 5611 Általános forgalmi adó kiadási előirányzata T 351 K 5621 Kiküldetés, reprezentáció-, reklámkiadások előirányzata T 351 K 5631 Egyéb dologi kiadások előirányzata T 351 K 5711 Különféle költségvetési befizetések előirányzata T 351 K 5721 Adók, díjak egyéb befizetések T 351 K 5731 Kamatkiadások előirányzata T 351 K 591 Tervezett maradvány, eredmény előirányzata T 351 K 592 Tartalék előirányzata

5 Oldal: 5/96 b.) Funkcionális osztályozás szerint T 351 K 71 Alaptevékenységek kiadási előirányzata 2.) Bevételi előirányzat könyvelése a.) Közgazdasági osztályozás szerint T 2743 K 351 Felhalmozási célú (éven belüli) államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésének előirányzata T T K 351 Kötvények beváltásának, értékesítésének előirányzata T K 351 Egyéb értékpapírok beváltásának, értékesítésének előirányzata T 4611 K 351 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések előirányzata T 4621 K 351 Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átvételi előirányzata T 4631 K 351 Államháztartáson belüli felhalmozási célú Pénzeszköz átvétel előirányzata T 4641 K 351 Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközátvétel előirányzata T 4651 K 351 Államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata T 9111 K 351 Alaptevékenységek bevételeinek előirányzata T 9121 K 351 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek előirányzata T 9131 K 351 Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata T 9161 K 351 Kamat bevételek előirányzata T 9191 K 351 Általános forgalmi adó-bevételek,- visszatérülések előirányzata T 9221 K 351 Helyi adók előirányzata T 9231 K 351 Átengedett központi adók előirányzata T 9241 K 351 Különféle bírságok bevételi előirányzata T 9291 K 351 Egyéb sajátos folyó bevételek előirányzata T 9311 K 351 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek előirányzata T 9331 K 351 Pénzügyi befektetések bevételeinek előirányzata T 9351 K 351 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek előirányzata T 9421 K 351 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának előirányzata T 9431 K 351 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások előirányzata T 9441 K 351 Központosított előirányzat előirányzata T 9471 K 351 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásának előirányzata T 9811 K 351 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételének előirányzata b.) Funkcionális osztályozás szerint T 991

6 Oldal: 6/96 I. GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE, FŐKÖNYV ANALITIKA KAPCSOLATA I. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Az Szt-ben foglaltak szerint befektetett eszköznek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja az intézmény tevékenységét és egyedi beszerzési értéke Ft felett van. A Ft egyedi értékhatár alatti eszközöket a Hivatal kis értékű tárgyi eszközként kezeli. A besorolást nem befolyásolja, hogy az eszköz tárgyiasult, vagy sem. A könyvviteli mérlegben valamennyi eszközt ki kell mutatni befektetett eszközök és forgóeszközök csoportosításban. Nem kell kimutatni külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket. Az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket, továbbá a bérbe vett (használatra átvett) eszközökön végzett beruházások felújítások értékét. Befektetett eszközként tartjuk nyilván: az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket. A befektetett eszközöket beszerzési áron, előállítási költségen, a térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközt piaci, forgalmi értéken, illetve jogszabály eltérő rendelkezése alapján jogszabály szerinti értéken kell aktiválni. A beszerzési ár része: vásárlás, létesítés, üzembe helyezés értéke, az engedményekkel csökkentett, felárral növelt vételár, az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történő beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek, bizományosi, közvetítői díjak, illetékek, hatósági igazgatási szolgáltatási díj, vám, az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, a beszerzéshez kapcsolódóan felvett hitel, bankgarancia díja, kezelési díj, folyósítási járulék, rendelkezésre tartási jutalék, közjegyzői hitelesítés díja, az üzembe helyezésig fizetendő kamat, biztosítási díj, devizahitel esetén az üzembe helyezésig felmerülő árfolyam különbözet, függetlenül attól, hogy nyereség, vagy veszteség, beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (betanítás) díja, közvetlen költségei. Az 1.-es számlaosztály az intézmény befektetett eszközeinek, valamint ezen eszközök felújításához, beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolására, kimutatására szolgáló számlákat tartalmazza. Befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. l. 1. A főkönyvi számlák vezetésére vonatkozó előírások: Az 1-es számlaosztályon belül külön-külön számlán kell kimutatni: az eszközök január l.-jei nyitóállományát és azokat a gazdasági műveleteket, amelyek az állomány értékét módosítják, de nem pénzforgalommal kapcsolatosak (pl. térítés nélküliátadás-átvétel, selejtezés, értékesítés, értékvesztés), az üzembe helyezett (aktivált) eszközök, illetve a folyamatban lévő beruházások, felújítások állományának értékét, továbbá a beruházásokra, felújításokra adott előlegek állományának összegét és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékét (állományi számlák), az értékcsökkenés elszámolását.

7 Oldal: 7/96 Alkalmazandó értékcsökkenési leírási kulcsok vagyoni értékű jogok 16% szellemi termékek 33% egyéb immateriális javak 20% épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2% építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3% gépek, berendezések és felszerelések 14,5% kivéve: számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök 33% járművek 20% Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek, az üzembe nem helyezett beruházás és a már teljesen leírt immateriális javak és tárgyi eszközök után. Az intézmény terven felüli értékcsökkenést csak a Számviteli Politikában rögzített esetekben alkalmaz, a tervszerinti értékcsökkenésben lassítást nem alkalmaz. Az értékcsökkenés elszámolása az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését (használatba vételét) követően negyedévenként időarányosan történik a bruttó értéke és az érvényes leírási kulcsok alapján. Amennyiben az egyedi eszköznyilvántartás szerint a tárgyi eszköz értékcsökkenése a bruttó értéket eléri, értékét a 0-ra leírt eszközök közé kell átvezetni, a nyitó állomány növelését eredményező tárgyévi előirányzatok teljesítését (forgalmi számlák), amely vásárlások és létesítések, felújítások kiadási pénzforgalmából keletkezik. A Ft. egyedi beszerzési értékhatár feletti tárgyi eszközökről a számlaosztály számláihoz kapcsolódóan mennyiségben és értékben analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az intézmény nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza: intézmény, szakfeladat megnevezése, immateriális javak megnevezése,leltári szám, számla kelte, számla összege, száma, főkönyvi számla száma (számlarend szerint), állományba vétel, illetve egyéb állományváltozás kelte, várható használati idő, az értékcsökkenés leírási kulcs %, állományváltozás megnevezése (növekedés, csökkenés jogcíme), bruttó érték Ft-ban növekedés, csökkenés, egyenleg, értékcsökkenés Ft-ban növekedés, csökkenés, egyenleg, nettó érték. A részletező nyilvántartásából ki kell, hogy tűnjön az intézmény törzsvagyona (ezen belül a forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyon) és a nem törzsvagyon részét képező eszközök értéke. A bruttó érték megállapításánál a számlában szereplő és visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a beszerzés kizárólag adómentes tevékenységhez történt, az állományba vétel az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelten (bruttó értéken) kerül elszámolásra. Amennyiben a beszerzés kizárólag adóköteles tevékenység érdekében történt (az áfa teljes összegben levonható), az állományba vétel áfa nélküli, nettó értéken történik. A nyilvántartást minden év december 31-ei fordulónappal le kell zárni, az adatok a mérleg alátámasztására szolgálnak. A Ft egyedi értékhatár alatti (Szt. szerinti bekerülési érték), kis értékű tárgyi eszközöket az 5. számlaosztályban az 5472 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek főkönyvi számlán kell elszámolni. Erről analitikus eszköznyilvántartást kell vezetni használati helyenként, mennyiségenként. A tárgyi eszköz beszerzési költségeként kell könyvelni azt a ráfordítást, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzá kapcsolható. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői, bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó támogatásokat, adókat, vámköltségeket foglalja magába, és az általános forgalmi adót, amennyiben az vissza nem igényelhető. A tárgyi eszköz értékében szerepel a funkciójához szükséges tartozék, tartozékalkatrész, egyéb berendezés.

8 Oldal: 8/96 IMMATERIÁLIS JAVAK (11-es számlacsoport) Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket, továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni. Az immateriális javak között kell kimutatni az alapítás, átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét a vagyoni értékű jogokat - a vásárolt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével - a szellemi termékeket (ideértve a használatba nem vett kis értékű szellemi termékek aktivált értékét is). Az immateriális javakra adott előlegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget. Az immateriális javak értékhelyesbítéseként csak a vagyoni értékű jogok, továbbá szellemi termékek - könyv szerinti értéket meghaladó - piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki. A számlacsoportba tartozó számlákat, alszámlákat a következő csoportosításban kell megnyitni: A törzsvagyon körébe tartozó immateriális javak aktivált állományának értéke, ezen belül: forgalomképtelen immateriális javak aktivált állományának értéke, korlátozottan forgalomképes immateriális javak aktivált állományának értéke, A törzsvagyon körébe nem tartozó immateriális javak aktivált állományának értéke. A teljesen 0-ra írt immateriális javak állományának értékét át kell vezetni az erre a célra a 1119-es számla csoporton belül nyitott alszámlákra, immateriális jószágonkénti csoportosításban. Az immateriális javak között: Vagyoni értékű jogként (1113 számla) azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé és egy évnél hosszabb időn keresztül gyakorolható jogok. Ilyenek különösen: bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, licenszek, használati jog, szellemi termékek (szoftverek) felhasználási joga, vagyonkezelői jog. Itt kell kimutatni az internet cím beszerzésére fizetett összeget is. Szellemi termékek (1114 számla) között azokat a szellemi termékeket kell kimutatni, amelyek korlátozás nélkül a Hivatal birtokában vannak. Ezek pl.: találmányok, szerzői jogi védelemben részesülő szoftvertermékek, iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom, az egyéb szellemi alkotások, pl. tervek. Egyéb immateriális javak (1115 számla) közé sorolandók a jövőben értékesíthető alap és alkalmazott kutatások közvetlen illetve általános (közvetett) kiadásait. A főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartás kapcsolata A főkönyvi könyvelés alapja a részletező analitikus nyilvántartás, amit tételesen immateriális javanként, a 100 ezer Ft alatti értékű javakat és azon immateriális javakat, amelyeket a számviteli politikában meghatároztak, csoportosan lehet nyilvántartani, illetve folyamatosan vezetni azokról az alapbizonylatokról, amelyek az immateriális javakat igazolják. Úgymint: bérleti jogviszonyt igazoló bérleti szerződés, koncessziós jogviszonyt igazoló szerződés, használati jogot igazoló szerződés, vagyonkezelői jogviszonyt igazoló szerződés, szellemi termék műszaki leírása, stb. Az állománycsökkenést az immateriális javak megszűnése, értékvesztése, értékcsökkenése, illetve selejtezése, értékesítése, átadása jelenti, melyet megfelelő okmányok alapján lehet a nyilvántartásban rögzíteni.

9 Oldal: 9/96 a) Immateriális javak főkönyvi számláinak nyitása állományi érték T 1111, K , , , 119 Értékcsökkenés T K 1121, , Értékvesztés T K 1182 b) Immateriális javak vásárlása - közgazdasági osztályozás szerint a benyújtott számla áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése T 1131, K 311, , 1134 áfa: beszerzési árba beszámítandó T K 311, 321 beszerzés árba be nem számítandó T K 311, funkcionális osztályozás szerint T 72, K 1991 Áfa T 72, K aktiválás beszerzési árba beszámítandó áfával együtt T 1111, K , 1114 folyamatban maradó beruházásra 117 beruházási előleg 1181 c) Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak átvezetése az állományi számláról T K 1111, , 1114 d) Immateriális javak leltározási többlete a leltározás időpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik T 1111, K , 1114 T K e) Ajándékként, hagyatékként kapott immateriális javak állománybavétele az időpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik T 1111, K , 1114 T K f) Térítés nélkül átvett immateriális javak nem tulajdonosi körön belül az időpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik T 1111, K , 1114 T K g) Térítés nélkül átvett immateriális javak tulajdonosi körön belül bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel Bruttó érték T 1111, K , 1114 T K Értékcsökkenés T K T K 1121, , 1124 T K 1121, 1122,

10 Oldal: 10/ , 1124, h) Immateriális javak saját kivitelezésben történő előállítása közgazdasági osztályozás szerint - felmerült kiadások T K 311, áfa T K 311, 321 funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 599 Teljesítmény érték állományba vétele T 1111, K T K i) Immateriális javak leltárhiánya Bruttó T K 1111, T K Értékcsökkenés T 1121, K T K j) Immateriális javak selejtezése Bruttó T K 1111, , 1114 T K Értékcsökkenés T 1121, K , 1124 T K k) Immateriális javak térítés nélküli átadása Bruttó T K 1111, , 1114 T K Értékcsökkenés T 1121, K , 1124 T K l) G.t. alapításakor, tőkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése Bruttó T K 1113, 1114 T K 5984 Értékcsökkenés T 1123, K 5984 T K m) G.t. jogutód nélküli megszűnéskor ill. átalakuláskor a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök ill. tőkeleszállításkor a bevitt részesedés fejében átvett eszközök állományba vétele T 1113, K 9857 T K n) Immateriális javak értékesítése bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T K 9312 T K funkcionális osztályozás szerint T K 992, állományi érték kivezetése T K 1113, értékcsökkenés kivezetése T 1123, K 4132

11 Oldal: 11/96 - ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték T K 4132 o) A vagyoni értékű jogok, vásárolt szellemi termékek esetében úgy az operatív, mint a pénzügyi lízing fizetési lehetőségei megvannak. Könyvelésük a 13. Gépek, berendezések, felszerelések fejezet g.) és h.) pontja szerint történik. p) Immateriális javak beruházására adott előleg értékvesztése T K 1182 T K 5951 Visszaírása T 1182 K 5952 T K q) Immateriális javak értékhelyesbítése T K 4172 Visszaírása T K 119 TÁRGYI ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök számlacsoportban kell kimutatni azon eszközök (földterület, telek, épület, egyéb építmény, úgymint: út, vasút, kerítés, technológiai vezeték, hidak, felüljárók, aluljárók, ültetvény, erdő, nádas, halastó, gép, berendezés és felszerelés, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, tenyészállatok, folyamatban maradó beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek, értékhelyesbítés) számláit, melyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - egy éven túl szolgálják a költségvetési szerv tevékenységét. A számviteli törvény alkalmazásában - beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása a beszerzett eszköz a rendeltetésszerű használatbavételig, üzembe helyezésig végzett tevékenység (szállítás, vámterhek, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, a beszerzéshez kapcsolható tervezés, előkészítés, lebonyolítás, hitel igénybevétel, biztosítási díj), továbbá mind az a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához egyedileg hozzákapcsolható. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is. - felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Felújítás a korszerűsítés is, ha ennek eredménye az üzembiztonság, teljesítőképesség, használhatóság, gazdaságosság növekedése. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatos, rendszeres karbantartás mellett oly mértékben elhasználódott, hogy az a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódott karbantartások egyidőben történő elvégzése függetlenül az összeg nagyságától. - pénzügyi lízing: a lízingbeadó - szerződés alapján - a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonában lévő eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, az időtartam letelte végén az eszköz tulajdonjogát megszerzi vagy megszerezheti. A lízingbe vett eszközt a lízingbe vevő mutatja ki az eszközei között. A költségvetési szervek január 1-től kezdődően pénzügyi lízing szerződést nem írhatnak alá. A folyamatban maradó beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét. A beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt összeget.

12 Oldal: 12/ INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK A számlacsoportban kell nyilvántartani a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet, és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Ingatlanok közé sorolandók: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény (ültetvények, erdők, különféle egyéb építmények) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok. Földterület: minden önállóan telekkönyvezhető, telekkönyvezett földrészlet, mezőgazdasági hasznosítás célját szolgáló terület (szántóföld, ültetvény földterülete, halastó, erdő területe, nádas, gyepterület). Telek, telkesítés: építési célokat szolgáló földterület. Épület: szerkezetileg olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja. Nem része az épületnek, ezért külön tárgyi eszközként kell kimutatni az épületen belüli technológiai rendeltetésű vezetékeket, a riasztó berendezéseket, a teherfelvonót és gépészeti berendezéseit, az épületben elhelyezett olyan központi fűtőberendezést, kazánt, amely az adott épület fűtésén és melegvízellátásán túl más épület fűtését és melegvíz ellátását is ellátja. Egyéb építmények: fogalomkörébe tartoznak a kerítések, garázsok, hidak, utak, aluljárók, alagutak, tárolók, a termőfölddel tartósan összefüggő, több éves rendszeres termelésre létesített növényi kultúra (szőlő, gyümölcs stb.) ültetvény és az erdő, a halastó, bele nem értve az általunk elfoglalt földterületet. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő - jogszabályban nevesített- hozzájárulások (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) megfizetése alapján szerzett használati jog, az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjét 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet szabályozza. Az ingatlanvagyon-katasztert legkésőbb január l-ig az önkormányzatok kötelesek voltak elkészíteni. Az ingatlanvagyon-kataszter által értékelt vagyon bruttó értékének meg kell egyezni a számviteli nyilvántartás bruttó értékével amit minden évben a mérlegkészítést megelőzően értékelni kell. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő jogszabályban nevesített- hozzájárulások (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) megfizetése alapján szerzett használati jog, az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó főkönyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. Főkönyv és analitika kapcsolata A főkönyvi könyvelés alapja a részletező, bruttó értékkel számszerűen megegyező analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként kell felfektetni azokról az alapbizonylatokról, amelyek az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok meglétét igazolják. Úgymint: a földterületről, telekről, a Földhivatal által kiállított Tulajdoni lap, valamint az épületekről, építményekről, ültetvényekről készített tervrajz, műszaki leírás, használatbavételi okirat, adásvételi: szerződés, előleg adásáról szóló szerződés, számla stb. alapján. Az állománycsökkenéseket: selejtezést, értékesítést, ajándékozást stb. is okmányok alapján lehet a nyilvántartásból, illetve a

13 Oldal: 13/96 főkönyvből kivezetni. Az analitikus nyilvántartáson fel kell tüntetni, hogy az eszköz a törzsvagyon (ezen belül forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes) vagy a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyoni körbe tartozik. A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó főkönyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. a) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok főkönyvi számláinak nyitása Állományi érték T 1211, 1212, 1213,1214,1215, 1219, 127, 1281, K 491 Értékcsökkenés T K 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, értékvesztés T K 1282 b) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése 1) Vásárlás, létesítés - közgazdasági osztályozás szerint a benyújtott számla áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése T 1231, 1232, 1233, 1234, K 311, 321 A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók - funkcionális osztályozás szerint T 72, K ) Állománybavétel, beszerzési árba beszámítandó áfával együtt T 1211, 1212, 1213, 1214, K 4132 folyamatban maradó beruházás T K 4132 beruházási előleg T K 4132 c) Teljesen (0-ig) leírt ingatlanok bruttó értékének állománybavétele, átvezetése T K 1213, 1214, 1215 d) Hiteltartozással terhelten megvásárolt lakásokkal kapcsolatos elszámolások A lakás állományba vétele eladási áron T K A hitel állományba vétele T K 4311 Az eladónak megfizetett összeg elszámolása (eladási ár és a hitel különbözete) - közgazdasági osztályozás szerint kifizetés T K 311, funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 1992 Állományrendezés T K 4132 Forrásrendezés T K 1213 Hiteltörlesztés T K 321 T 72 - K 439 T K 4132 e) Ingatlanok felújítása 1) Teljesítés idegen kivitelezésben - közgazdasági osztályozás szerint

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben