E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/100/25/2014. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés két részre tagolódik. A I. részben a költségvetési rendelet módosításainak indokait terjesztem a Képviselő-testület elé, a II. részben pedig javaslatot teszek a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítésére. I. Költségvetési rendelet módosítása Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). E Ft-ban Személyi juttatás (066010) 62 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 17 hozzájárulási adó (066010) Kiegészítő támogatás Intézményfinanszírozás (KÖH) 306 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 707 Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) 192 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) ) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege október 31. napig (55 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 100 % támogatása, Nők 40 pályázat: Ft) összesen: Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. 2

3 növekedés Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Személyi juttatás (041233) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233) 505 E Ft-ban csökkenés 3.) A október 21. napon megalakult Képviselő-testület által elfogadott tiszteletdíjak változását az általános tartalék biztosítja Ft. E Ft-ban Személyi juttatás (011130) 557 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 135 hozzájárulási adó (011130) Általános tartalék ) Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható, hogy minden intézménynél bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezető az intézményi dolgozók részére Erzsébet utalvány és jutalom címen legyen kifizethető. 5.) A Belügyminisztérium Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban: Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési szervet illeti meg. Kiegészítő támogatás 805 Működési célú támogatás államháztartáson 805 belülre (LKT) 6.) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére azonosító számon nyilvántartott Lajosmizsei és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás támogatási kérelmének helyt adott: Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4 mot., 2.0CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosított a támogatás megérkezett, ezért a megelőlegezett összeg visszafizetésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata részére. E Ft-ban Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) (011130) Általános tartalék

4 7.) Az Önkormányzat a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület részére az általuk rendezett évi programok múzeumi foglalkozások, kiállítások - támogatásként Ft, a Főblébánia Karitasz Alapítvány részére a szerződés és a tervezés különbségét Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. Általános tartalék 250 Működési célú pénzeszköz átadás 250 államháztartáson kívülre 8.) A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő nem kíván a tartós GYES-ről visszajönni családgondozó munkakörbe, kérte munkaviszonyának szeptember 30. nappal történő megszűntetését a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére megállapított szabadságnapok járnak, két gyermeke után összesen három évre járó szabadság illeti meg. összegszerűen: Ft előirányzat képzése szükséges. Az Önkormányzat felhalmozási támogatást nyújt egy fogorvosi szék megvásárlására: Ft értékben. Céltartalék 901 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) 853 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) 48 9.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez eszközök beszerzésére Ft támogatást biztosít az Önkormányzat. Céltartalék 659 Működési célú támogatás államháztartáson 659 belülre (LKT) 10.) Az Önkormányzat a 87/2014.(VIII.14.) ÖH alapján IGSZ részére intézményfinanszírozásként biztosított: Ft-ot, a Ford Transit Custom Tourneo Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséhez - a meglévő Ford Transit kombi mikrobusz eladása megtörtént a kapott vételár összege beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás összegébe. Intézményfinanszírozás (IGSZ) Általános tartalék

5 11.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosultak természetbeni juttatása: Erzsébet utalvány előirányzat képzése fő Ft/fő, összesen: Ft értékben kapott - az összeg az általános tartalék része, mivel betervezésre került az eredeti költségvetésbe. E Ft-ban Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Általános tartalék ) Az eredeti költségvetésben betervezésre került az Aranyi Állatotthon Alapítvány részére Ft támogatás, de a szerződéskötés együttműködés hiányában meghiúsult, kötelező feladatellátás miatt az összeg a céltartalék része kóbor ebek elszállítása. Működési célú pénzeszköz átadás 500 államháztartáson kívülre Céltartalék ) A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltárazást és selejtezést külső cég Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít. Céltartalék Intézményfinanszírozás (KÖH) ) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) - egyéb működési célú kiadások előirányzatára: Ft értékben. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 484 hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások ) A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése - KEOP-1.2.0/2F/ pályázat előirányzatának rendező tétele szállítói kifizetés miatt. Egyéb felhalmozási bevételek (052080) Beruházási kiadások (052080)

6 16.) A Lajosmizse Város Önkormányzata realizált működési bevételének előirányzat rendezése önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: Ft, NAV által megküldött összeg: Ft, áfa bevételek: Ft, kamatbevétel: Ft összesen: Ft, a dologi kiadások emelését eredményezi. E Ft-ban Működési bevételek Dologi kiadások (011130) ) Az Önkormányzat részére eszközbeszerzés az általános tartalék terhére 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap és 1 db sószóró Ft értékben Általános tartalék Beruházási kiadások (066010) ) Az Önkormányzat számlájára megérkezett a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Ft, valamint a évi óvodáztatási támogatás Ft (2014. évben érkezett meg) az ellátottak pénzbeli juttatásai között már kifizetésre került, ezért az általános tartalék növekedését eredményezi. E Ft-ban Egyéb működési célú támogatás központi 231 költségvetési szervtől Általános tartalék 231 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 19.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 306 Személyi juttatás (KÖH) 241 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 65 csökkenés 20.) A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltárazást és selejtezést külső cég Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít. 14) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (KÖH) Dologi kiadások (KÖH)

7 21.) Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30) KIM rendelet 4. (1) bekezdése értelmében a TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megillető részét többletköltség: önkormányzati választás: Ft - a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára folyósította. A választás pénzügyi elszámolása alapján az előirányzatok rendezésére kerül sor. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH) Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 496 hozzájárulási adó (KÖH) Dologi kiadások (KÖH) ) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) - egyéb működési célú kiadások előirányzatára: Ft értékben. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 870 hozzájárulási adó (KÖH) Egyéb működési célú kiadások (KÖH) 870 Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 23.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára IGSZ: és a Művelődési Ház: Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 707 Személyi juttatás (IGSZ) 557 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) 192 Személyi juttatás (Művelődési Ház) 151 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház) 41 csökkenés

8 24.) Az Önkormányzat a 87/2014.(VIII.14.) ÖH alapján IGSZ részére intézményfinanszírozásként biztosított: Ft-ot, a Ford Transit Custom Tourneo Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséhez - a meglévő Ford Transit kombi mikrobusz eladása megtörtént a kapott vételár összege beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás összegébe. 11) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) Felhalmozási bevételek (IGSZ) ) Az IGSZ működési bevétele várhatóan a tervezettől Ft-tal kevesebb teljesül (étkezés, bérleti díjak). E Ft-ban Működési bevétel (IGSZ) Dologi kiadások (IGSZ) ) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) - egyéb működési célú kiadások előirányzatára: Ft értékben. Dologi kiadások (IGSZ) Egyéb működési célú kiadások (IGSZ) ) A dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadások előirányzatára: Ft értékben. Dologi kiadások (IGSZ) Beruházási kiadások (IGSZ) ) A személyi juttatások előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára: Ft és beruházási kiadások előirányzatára: Ft összegben. Személyi juttatás (Művelődési Ház) Dologi kiadások (Művelődési Ház) 450 Beruházási kiadások (Művelődési Ház)

9 29.) A Művelődési Ház realizált működési bevétele előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára: Ft összegben. Működési bevétel (Művelődési Ház) 476 Dologi kiadások (Művelődési Ház) 476 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-estület elé. II. A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítése Javasolom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda engedélyezett létszámának emelését 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárssal, valamint az IGSZ-nél levő egy üres állás áthelyezését január 01. nappal. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének áttekintése, a Pénzügyi Iroda létszámának bővítése az alábbi okok miatt válik szükségessé és időszerűvé: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1) Korm. rendelet január l. napi hatályba lépésével egységes számviteli szabályok kerültek kialakításra az államháztartás egészére. Új jogszabályként jelent meg a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról, valamint a 38/2013. IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról. 9

10 Az eddigi kötelező negyedéves adatszolgáltatások (Mérlegjelentés, PMINFO) tartalma és tagolása is megváltozott. Új, havi adatszolgáltatás került bevezetésre, melyet szintén a KGR- K11 Adatszolgáltató modulban kell rögzíteni. A pénzforgalmi szemléletű költségvetési és eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetés számviteli feladatai megkövetelik, hogy az előirányzatok folyamatosan a teljesítéshez igazodjanak. Az államháztartás szervezeteinek működését állandó és időszakos ellenőrzésekkel biztosítják a január 1. napjától érvényben lévő feladatalapú támogatások miatt. Az adatgyűjtésekhez, a támogatások felhasználásának elszámoltatásához szükséges létszám a jelenlegi munkaszervezetben nem áll rendelkezésre. A július 1. napjától megalakult Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. A Társulás fenntartása alá került két intézmény (Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde és a Lajosmizsei Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti és Szociális Intézménye) gazdasági feladatai és az új típusú költségvetési kötelezettségek is a Hivatalnál növelték többszörösére a munkaterheket. (Pl.: kormányzati funkciókra bontás, rovatokra való könyvelés, módosult könyvelési program és KIRA rendszer bevezetése) A munkafolyamatok tapasztalatait figyelembe véve év első tíz hónapjának vonatkozásában - az új számviteli rendszer a kettős könyvvitel bevezetésével jelentős többlet feladatokat ró a pénzügyi iroda munkatársaira évben havi összesítésben 4 főnek átlagosan óra túlmunkát mutattunk ki. A fentiek következményeként nincs lehetőség a szabadságok kiadására. Az előterjesztés II. pontja alapján az alábbi határozat tervezet elfogadására teszek javaslatot: Határozat tervezet. /2014. (.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának kezdeményezése Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal ezen belül is a Pénzügyi Iroda létszámának emelésére vonatkozó előterjesztést. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a határozat 1) pontjának megfelelően a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását. Határidő: november 20. Felelős: Képviselő-testület, jegyző Lajosmizse, november Basky András s.k. polgármester

11 Rendelet-tervezet Előterjesztés melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét e Ft-ban aa) működési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e Ft-ban ba) működési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 11

12 (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 12

13 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

14 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelező m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 110,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 55,00 14

15 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

16 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. m ó d o s í t o t t önként kötelező vállalt e l ő i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 6,00 Piac, vásár 8,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 62,00 16

17 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság 9. Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

18 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működési támogatások összesen Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e-útdíj "Nyári gyerekétkeztetés" évi bérkompenzáció Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - felhalmozási célú Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Ágazati pótlék évi bérkompenzáció Támogatás összesen ( )

19 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi óvodáztatási támogatás Erzsébet utalvány Működési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktől Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

20 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés módosított előirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel 0 3. Áfa-visszatérülés 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Megnevezés Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP (LKT) "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Megnevezés módosított előirányzat 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (01-08.hó) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben