A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete"

Átírás

1 Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Szebik Molnár Magyarország Győr András Terézia Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Szentendre Közterület neve: Bükkös Közterület jellege: part Házszám: 2. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 4 P K / / Képviselő neve: Szebik András Képviselő aláírása: Keltezés:

2 Szervezet neve: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Szervezet neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 Szervezet neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szentendre Közterület neve: Bükkös Közterület jellege: part Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 4. P K / / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Szebik András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hitélet erősítés, szociális támogatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szoc tev, családsegítés, időskorúak gond évi CCXI. tv. A családok védelméről 1-6 -a. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyülekezeti tagok, ifjúság 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 Szervezet neve: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja NAV 1%-os felajánlások 461 Óvodai ágyak, fűtés korszerűsítés, énekkari ruha 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Óvodai ágyak beszerzése Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Énekkari ruha Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Gyülekezet gyermekterem fűtés felújítás 91 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 461 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7 Szervezet neve: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

8 Szervezet neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

9 Kiegészítő melléklet a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához december 31. I. Általános rész A szervezet neve: A szervezet székhelye: 2000 Szentendre, Bükkös part 2. A szervezet adószáma: Alakulása: Bejegyző határozat: 4.PK.60011/2000 (7/I) Nyilvántartási száma: 13/03/1933 (megye/alapítvány/azonosító) Alapító vagyona: Ft Alapító: Szentendrei Evangélikus Egyházközség A társaság képviselője: Szebik András Besorolása: Közhasznú szervezet ( ) Internet cím: Tevékenységei: 61 Hitéleti tevékenység, támogatás - Az Egyházközség templomának, parókiájának, közösségi házának felépítése, felújítása, karbantartása, fenntartása - Az Egyházközség közösségi életének segítése - Kulturális tevékenység - Szociális tevékenység - Oktatási tevékenység - Gyermek és ifjúságvédelem - Egyházközségi közösséget építő programok szervezése Szervezet bemutatása: Az Alapítvány képviselő és kezelő szerve az 5 fős kuratórium. A kuratórium élén az elnök áll. Az Alapítvány képviselője Szebik András. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Kuratórium fogadja el a évi CLXXV. ec tv. szerinti tartalommal. Az Alapítvány alkalmazottakat nem foglalkoztat, megbízási szerződése magánszeméllyel nincs. Szebik András képviselő önkéntes alapon végzi a különféle adminisztrációs munkákat. 1

10 II. Számviteli politika rövid ismertetése: 1. Az Társaság könyvvezetése kettős könyvvezetés. 2. Az egyszerűsített éves beszámoló december 31-i fordulónapra készül. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 3. A mérlegkészítés napja: a lezárt évet követő év április 30. napja. 4. A mérleg és eredmény-kimutatás tagolása a 224/2000 kormányrendelet mellékleteinek megfelelő. A beszámoló magyar nyelven készül. 5. A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 6. Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik. Ilyen hiba feltárása nem történt. 7. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Ilyen hiba feltárása nem történt. 8. Amortizációs politika: A Szervezet a tárgyi eszközöknél a bruttó érték alapján számolja el az amortizációt. A különböző leírási módok közül egységesen a lineáris leírási módot alkalmazza. A Ft egyedi beszerzési érték feletti tárgyi eszközöket a Számviteli Törvény előírásai szerint írja le. A Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközöket költségként azonnal elszámolja. 9. Ki nem emelt tételek értékelése: Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 10. Számviteli politika más változásainak hatása: A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. 11. Leltározási szabályok: Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. 12. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik. 13. Eltérés a törvény előírásaitól: A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 2

11 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK: Ft A. Befektetett eszközök: 0 Ft. A befektetett eszközön belül a a szervezetnek 2 db tárgyi eszköze van 0 értékkel: Megnevezés Beszerzés Bekerülési érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték DVD lejátszó Laptop B. Forgóeszközök alakulása: Ft. Értékpapírok OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy: Ft OTP Maxima Befektetési jegy: Ft Kamatozó kincstárjegy 2013/ Ft Összesen: Ft. Az OTP bank által készített értékpapír analitika: Értékpapírok Induló papírok 2012: Bekerülés dátuma Időszak kezdő dátum Mennyi sége Árfolyam (kezdő dátum) Értéke Kikerülés/ időszak záró dátum Mennyi sége Árfolyama Értéke OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF J , , OTP TŐKEGAR PÉNZPIACI BEF JEGY , , OTP TŐKEGAR PÉNZPIACI BEF JEGY , , OTP MAXIMA BEF JEGY , , OTP MAXIMA BEF JEGY , , OTP MAXIMA BEF JEGY , , OTP MAXIMA BEF JEGY , , OTP MAXIMA BEF JEGY , , Nyitó összesen Évközben bekerült/záró papírok: OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF J , , OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF J , , KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY 2013/ , Záró összesen: Meglévő papírok ( ) A bank táblázatában szereplő nyitó tételek nem egyeztek a i mérleg adataival, ezért korrekciót kellett végrehajtani án. Rossz információ alapján történt a nyitó tételek könyvelése. Fk nyitó rossz (előző mérleg) Különbség án könyvelve T K T K T K

12 Értékpapír mozgástábla Értékpapírok Nyitó Nyitó korrekció Korrigált nyitó Növekedés Csökkenés Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Záró OTP OPTIMA TŐKEGAR BEF J OTP OPTIMA TŐKEGAR BEF J OTP OPTIMA TŐKEGAR BEF J OTP OPTIMA összesen OTP TŐKEGAR PÉNZPIACI BEF J OTP TŐKEGAR PÉNZPIACI BEF J OTP TőKEGAR összesen OTP MAXIMA BEF JEGY OTP MAXIMA BEF JEGY OTP MAXIMA BEF JEGY OTP MAXIMA BEF JEGY OTP MAXIMA BEF JEGY OTP MAXIMA összesen KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY 2013/ KINCSTÁRJEGY összesen Értékpapírok összesen Pénzeszközök Folyószámla: Házipénztár: Összesen: Ft 0 Ft Ft. C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft. A Szervezetnek december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt ben szintén nem volt aktív időbeli elhatárolás. FORRÁSOK: Ft D. Saját tőke A saját tőke a vizsgált időszakban Ft lett. Adatok ezer forintban Változás Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Az 2012 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott. 4

13 E. Céltartalékok A Szervezet 2012 és a korábbi években céltartalékot nem képzett. F. Kötelezettségek A Szervezetnek fordulónapon szállítói tartozása nincs. Hosszú lejáratú kötelezettsége a Szervezetnek nincs ben sem rövid sem hosszú lejáratú kötelezettsége a Szervezetnek nem volt. G. Passzív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévre vonatkozó, de csak következő évben számlázott költségeket (főkönyvi szám: 482) mutattuk ki. - Könyvelési díj 2012/II. rész, (számla 2013, beszámoló aláíráskor) Ft 2011-ben elhatárolt költség nem volt. IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Előző évek módosítása nem történt. A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. BEVÉTELEK: Ft 1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként: 0 Ft. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2. Egyéb bevételek: Ft: Támogatásból bevétel összesen: Ft Alapítványunk bevételei magánszemélyek, magán szervezetek adományaiból és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból tevődik össze évben kiutalt NAV 1%: Ft évben magánszemélyek által adott támogatások: Ft ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL: Ft 5

14 3. Pénzügyi műveletek bevételei (banki kamat): Ft - Befektetési jegyek hozama: Ft - Banki kamatok folyószámlán: 136 Ft KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: Ft: 4. Anyagjellegű ráfordítások: Ft. Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2012-ben: Könyvelési díj: Bankköltség: Ft Ft 5. Egyéb ráfordítások: Ft. A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2012-ben: Gyülekezet énekkari ruha: SZT Evangélikus Zenei Óvoda eszközbeszerzés tám: SZT Evangélikus Egyház gyermekterem fűtés felújítás: Ft Ft Ft 2011 évben Anyagjellegű ráfordítás Bankköltség volt: Ft, Könyvelés: Ft. cél szerinti felhasználásként 0 Ft lett kimutatva. 6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: Az itt kimutatott összeg értékpapír árfolyamveszteség. EREDMÉNY, ADÓZÁS A Szervezet tárgyévi eredménye Ft. Mivel vállalkozási tevékenységet nem folytat, társasági adó kötelezettsége az alapítványnak nincs. Helyi iparűzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek. V. Tájékoztató adatok 2012 évi programok bemutatása 2012-ben is a következő programokat valósítottuk meg: Szentendrei Evangélikus Egyházközség énekkari ruhája Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda ágyak beszerzése Szentendrei Evangélikus Egyházközség gyermekterem fűtésének korszerűsítése Szentendrei Evangélikus Egyházközség orgonára gyűjtés 6

15 Egyéb: 1) Személyi jellegű költségek nem voltak. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállaló nem volt. Segítőink munkájukat önkéntes alapon végzik. Járandóságot munkájáért a szervezetnél senki nem vett fel. 2) A szervezetnek nincsenek befektetett eszközei, így róluk mozgástáblát nem készítünk, az értékcsökkenési leírást nem részletezzük. 3) Alapítványunknál 2012 évben APEH és munkaügyi ellenőrzés nem volt. 4) A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzése 2012 évben nem történt. 5) Kutatás és kísérleti fejlesztésre nem történt kifizetés. 6) Mérlegen kívüli tételek nincsenek. A mérleg fordulónapja után nem történt a 2011 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Képviseletre és beszámoló aláírásra jogosult személy Neve: Szebik András Lakcíme: 2000 Szentendre, Felsőhegy u. 4. Telefonszáma: címe: Beszámolót készítő szervezet, személy Társaság: Soirex Solutions Kft., 1191 Bp, Vak Bottyán u /8., cg Könyvelő neve: Djankóné Szalontai Blanka Lakcíme: 1191 Budapest, Vak Bottyán u /8. Regisztrációs száma: Telefonszáma: címe: Havi könyvelési díj: Ft. Budapest, február 21. Szebik András képviselő 7

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben