Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA A számlarend célja A számlarend tartalma...5 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Főkönyvi számlák év eleji nyitása Előirányzatok könyvele...7 IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 4. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 9. SZÁMLAOSZTÁLYBAN Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 3. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 5. SZÁMLAOSZTÁLYBAN TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI (7-ES SZÁMLAOSZTÁLY) ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLÁINAK TARTALMA, SZÁMLAKAPCSOLATAI Bevételek, kiadások év végi elszámolásának rendje...21 V. MÉRLEGSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT (VAGYONKEZELÉSBE VETT) ESZKÖZÖK

3 2. KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK KÖVETELÉSEK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉRTÉKE NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖVETELÉSEK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA ZÁRLATI MUNKÁLATOK KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETBEN ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKPAPÍROK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK PÉNZESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A PÉNZTÁR ÉS BANKSZÁMLA NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK AZ EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA VI. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE ALKALMAZANDÓ FŐKÖNYVI SZÁMLÁK A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁNAK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV VÉGÉN AZ ALAPTEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ TARTALÉK MEGÁLLAPÍTÁSA TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSNAK KÖNYVELÉSE KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK...73 VII. 0. SZÁMLAOSZTÁLY, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Nyilvántartási számlák tartalma, vezete BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KIADÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE

4 1.6. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE ZÁRLATI MUNKÁLATOK VIII. HELYI ADÓK ÉS TALAJTERHELÉSI DÍJ ELSZÁMOLÁSA Helyi adók elszámolása...80 IX. ZÁRLATI FELADATOK A havi zárlat A negyedéves zárlat Az év végi zárlat Rendező zárótételek könyvele...83 X. ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE Összesítő bizonylat tartalma...88 XI. ALKALMAZANDÓ SZAKFELADATOK...89 XII. SZÁMLATÜKÖR... 4

5 SZÁMLAREND Apátfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) számlarendjét a számvitelről szóló módosított évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA 1. A számlarend célja A számlarend célja, hogy az önkormányzat eszközeinek forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a Hivatal számvitelének megszervezéhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló elkzítéhez szükséges alapinformációkat. 2. A számlarend tartalma A számlarend tartalma a következő: minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét megnevezét, a számla tartalmát, ha az a megnevezéből egyértelműen nem következik, a számla értéke növekedének, csökkenének jogcímeit, az egyes számlákat érintő kiemelt gazdasági eseményeket, az egyes főkönyvi számlák más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet a bizonylati szabályzattal összhangban, az időszakonként elvégzendő zárlati feladatokat. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az önkormányzat minden évben az államháztartási szervezetek számlatükrében felsorolt főkönyvi számokat használja a főkönyvi könyvel során, a feladatok elhatárolását szükség esetén további alábontással biztosítja. A Hivatal eszközeiben forrásaiban végbemenő változások rzletes nyomon követéhez az eszközökről forrásokról külön könyvviteli számlákat kell vezetni a számlatükörben szereplő bontásnak megfelelően. Év közben a megnyitott eszköz forrásszámlákon következőkben felsorolt esetek kivételével folyamatosan kell könyvelni. Csak negyedév végén, az időközi mérlegjelent, illetve az év végi mérlegkzít összeállítását megelőzően kell az analitikus nyilvántartásokból kzített feladás alapján könyvelni a következő főkönyvi számlákra: 5

6 - a 2. számlaosztályban szereplő kzletszámlákra, - a 2. számlaosztályban szereplő követelek számláira, valamint - a 4. számlaosztályban az áruszállításból származó kötelezettségek (szállítók) főkönyvi számlákra. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzíte során figyelembe kell venni a Hivatal - számviteli politikájában, - értékeli szabályzatában, - pénzkezeli szabályzatában, - az önköltség-számítási szabályzatában, - a leltározási szabályzatában, - a selejtezi szabályzatában, - a kötelezettségvállalás, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz rendjét meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, szakmai teljesít igazolása, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért főkönyvi könyvelő a felelős. Év közben a folyamatos könyvel során a gazdasági események rögzítére az eszköz- forrásszámlákon kívül naprakzen kell vezetni a bevételi kiadási előirányzatok, valamint a folyó évi bevételi kiadási előirányzatok teljesítének elszámolására szolgáló főkönyvi számlákat. A Hivatal a gazdasági események rögzítére a következő könyvviteli számlákat alkalmazza: - állományi számlák, - előirányzat számlák, - előirányzat teljesíti számlák, - értékhelyesbíti számlák, - technikai számlák. Állományi számlák azok az eszköz- forrásszámlák (mérlegszámlák), melyeknek (negyedév végi) év végi egyenlege mutatja az időközi mérlegjelentben, valamint az év végi mérlegben szereplő eszközök források állományi értékét. Ezek a számlák a Hivatal számlatükrében az 1-4. számlaosztályban szerepelnek. Előirányzati számlák azok a számlák, amelyeken a Hivatal a teljesíthető, jóváhagyott kiadások, a teljesítendő várható bevételek előirányzatát az abban bekövetkező változásokat követi. Az eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvet alapján, a jóváhagyását követő 30 napon belül le kell könyvelni. Az évközi módosításokat saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő- testületének rendelete alapján a módosítás követő negyedév hónapjának 15. napjáig keresztül kell vezetni az előirányzat számlákon. Az előirányzat számláknak év végén egyenlegük nem lehet. Előirányzat teljesíti számlák a jóváhagyott (módosított) kiadási bevételi előirányzatok teljesítének elszámolására szolgálnak. Ezek a számlák mutatják, hogy - a jóváhagyott teljesíthető kiadási előirányzatból mennyit használt fel a Hivatal, is mennyit költöttünk a feladataink ellátására, - a jóváhagyott teljesítendő bevételek előirányzatát, milyen mértékben teljesítette, is mennyi bevétel folyt be, mennyit szedett be a Hivatal. 6

7 Értékhelyesbíti számlák az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéket meghaladó piaci értéke könyv szerinti értéke közötti különbözet kimutatására szolgálnak, az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 17., 18., 19. -ban foglalt előírások, valamint a számviteli politikában foglaltak figyelembe vétele mellett. Technikai számlák a különféle átvezetek könyvelére szolgálnak. Pl. közgazdasági osztályozás szerinti kiadások, a bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolásakor. Nyilvántartási számlák a kettős könyvviteli rendszer számláit kiegzítik, nem eszközökben forrásokban bekövetkezett változásokat rögzítenek. Alkalmazásukat információtartalmuk indokolja. Ilyen számlák pl. a kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgáló számlák. 1. Főkönyvi számlák év eleji nyitása III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi zárómérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvele során érvényesíteni kell a folytonosság elvét a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel másrzt alkalmazni kell a számlarendben foglalt előírásokat. Az eszköz, forrás számlákkal szemben a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. A főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. A nyitás könyveli tételei a következők: a) eszközszámlák nyitása T 1., 2., 3. Eszközszámlák a T egyenleget mutató forrásszámlák b) forrásszámlák nyitása T 491. Nyitómérleg számla K 491. Nyitómérleg számla K Forrásszámlák K egyenleget mutató eszközszámlák A nyitótételek könyvele után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni nem szabad. 2. Előirányzatok könyvele A költségvetben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi saját hatáskörben végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelben a költségvet szerkezetének megfelelően rögzíteni kell. Az előirányzatokat funkcionális közgazdasági osztályozás szerint kell könyvelni. a) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák 7

8 K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák b) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS 8

9 Alaptevékenység esetben T számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben CSÖKKENÉS T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata Alaptevékenység esetben K 497. Előirányzatok évközi elszámolása T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata c) Előirányzat számlák zárása közgazdasági osztályozás szerint T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolása T 496. Előirányzatok zárlati elszámolás K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák d) Előirányzat számlák zárása funkcionális osztályozás szerint T 7. számlaosztályban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolási T 496. Előirányzat elszámolása számla K 99. Bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA 1. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele A Hivatalnál pénzforgalmi bevételként kell elszámolni a - a költségveti támogatást, - a Hivatal rendeltetszerű működével összefüggben beszedett saját (működi) bevételt, - a szolgáltatások, értékesítek egyéb teljesítmények miatt a pénztárba befizetett, illetve a költségveti elszámolási számlán jóváírt összeget, - a beszedett adókat, illetékeket, - a vevőktől az APEH-tól befolyt általános forgalmi adót. Pénzforgalom nélküli bevételként kell elszámolni a költségveti tartalék igénybevételét. A bevételek elszámolása során figyelembe kell venni, hogy 9

10 - a bevételeket a bevételnek tekinthető bevételi elszámolásokat (pénzforgalom nélküli bevételeket is) el kell számolni közgazdasági funkcionális osztályozás szerint, - csak a költségveti elszámolási számlára ténylegesen befolyt, a pénztárba befizetett összegeket lehet bevételként elszámolni, - a termékértékesítről, szolgáltatásról kiállított, a vevő által elismert követelt tartalmazó számlát, a számla kibocsátásakor a főkönyvi könyvelben nem, csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni, - nem lehet bevételként elszámolni a nem végleges bevételnek minősülő bevételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő), elszámolásuk a 48. számlacsoportban történik. A bevételeket az 1-es 2-es, 4-es 9-es számlaosztályban kell elszámolni a számlatükörben szereplő főkönyvi számlákon Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú lejáratra nyújtott működi fejleszti célú kölcsönök visszatérüléből származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Tartósan adott kölcsönök visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) T 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: állománycsökken, tőkeváltozás elszámolása T 413. Tőkeváltozások K 19. számlacsoport megfelelő számlái A továbbiakban a kapcsolódó tételre csak hivatkozás történik a számlarendben a következők szerint: tőkeváltozás elszámolása. 10

11 1.2. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban A 2-es számlaosztályban kell bevételként elszámolni a - a rövid lejáratra adott működi felhalmozási célú kölcsönök visszatérülét, - a forgatási célú értékpapírok rzesedek értékesítéből, beváltásából származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra (éven belül) nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása. T 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 4. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú- rövid lejáratú hitelek bevételeit, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele K Felhalmozási célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele T 439. Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla K 992. Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte 11

12 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülek fejezeti elszámolások T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 46, 47. számlacsoport megfelelő teljesíti számlái T 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegzítek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte A támogatás értékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételeket a számlacsoporton belül el kell különíteni a szerint, hogy a támogatást nyújtó szervezet az államháztartási körön belül kívül végzi tevékenységét, ezen belül a támogatás működi felhalmozási célokat szolgál Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 9. számlaosztályban A 9-es számlaosztály megfelelő számláin kell elszámolni a Hivatal hatósági jogkörhöz köthető működi bevételeket, az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételeket, az intézmények egyéb sajátos bevételeket, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeket, kamatbevételeket árfolyamnyereséget, az általános forgalmi adó bevételeket, ÁFA visszatérüleket, átengedett központi adókat, különféle bírságok, helyszíni szabálysérti bírságok, egyéb folyó bevételeket a tárgyi eszközök, immatariális javak értékesítéből származó bevételeket, a befektetett pénzügyi eszközök után kapott bevételeket (osztalék- hozambevételek, valamint a hosszú lejáratú rzesedek értékpapírok értékesítével kapcsolatos tőkebevételek), a központi költségvettől kapott támogatásokat (normatív támogatások, kiegzítő támogatások, központosított előirányzatok, cél-címzett támogatás, egyéb céljellegű decentralizált támogatás, stb). Kiemelt gazdasági események könyvele pénzforgalom nélküli bevételeket Az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 912. Intézményi működhez kapcsolódó bevételek előirányzatának teljesíte 12

13 Az intézmények egyéb sajátos bevételei elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 913. Az intézmények egyéb sajátos bevételek előirányzatának teljesíte Kamatbevételeinek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K 916. Kamatbevételek előirányzatának teljesíte ÁFA bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 919. Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülek előirányzatának teljesíte Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéből származó bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 931 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíte előirányzatának teljesíte Állami támogatásból (központi költségvettől kapott támogatásból) származó bevételek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok költségveti támogatása számlák megfelelő számlái Adó- illetékbevételek, valamint önkormányzati sajátos bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok sajátos működi bevételei számlacsoport megfelelő előirányzat teljesíti számlái Előző évi pénzmaradvány igénybevételének elszámolása T Költségveti pénzmaradvány K 981 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte T 999. Bevételek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatok teljesíte 13

14 2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele A főkönyvi könyvelben a költségveti elszámolási számlán a hitelintézet értesíte alapján megjelenő terheleket a kormányrendeletben, valamint a Hivatal számviteli politikájában foglalt előírások szerint, a megjelensel egyidejűleg rögzíteni kell. A kiadások könyvele során a következő követelményeknek kell megfelelni: a kiadások teljesítét a főkönyvi könyvelben mind funkcionális, mind közgazdasági osztályozás szerint el kell könyvelni; a közgazdasági osztályozás szerinti teljesíti adatoknak meg kell egyezniük a funkcionális osztályozás szerint könyvelt adatokkal, tehát az 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztály számláin könyvelt adatoknak egyenlőnek kell lenni a 7. számlaosztályban könyvelt tételek teljesíti adataival; a kiadásokat elsődlegesen az 1-5 számlaosztályban, másodlagosan a 6-7-es számlaosztályban kell könyvelni; 2.1. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni - az immateriális javak tárgyi eszközök beszerzét, - a beruházást, - a tárgyi eszközök felújítását, - a beruházások felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adóját, - az önkormányzat sajátos, befektetett eszközökkel kapcsolatos előirányzatainak teljesítét. Kiemelt gazdasági események könyvele Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte A beruházási szállító számlájának kiegyenlíte: T Vásárlás, létesít forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla A beruházási szállító számláját beérkezkor csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni! T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte tartalékok terhére Költségveti tartalék esetében T Költségveti pénzmaradvány K Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte 14

15 Tárgyi eszközök felújítása T 999. Bevételek átvezeti számla K 99. Bevételi előirányzatok teljesíte funkcionális osztályozás szerint A beruházási szállító számlájának a beruházás értékének kiegyenlíte T Felújítás forgalmi számlák Állományba vétel elszámolása K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte T Állományi számlák Pénzügyi befektetek kiadásai K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások T 17. Forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K Befektetett pénzügyi eszközök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 17. Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Beruházások, felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja - Felújítások ÁFA-ja T Felújítások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte Vagy 15

16 1813. Felújítások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla - Beruházások beszerzi árba beszámítandó általános forgalmi adó esetén esetén T Beruházások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába beszámítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte - Beruházások beszerzi árba be nem számítandó ÁFA esetén T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök K Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezeti számlája T 19. Tartósan adott kölcsönök kiadási forgalmi számlái K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Tartósan adott kölcsönök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 19. Tartósan adott kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Ideiglenesen átadott pénzeszközök könyvele T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) 16

17 T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadás- bevétel átvezeti számla Állományba vétel elszámolása T 27. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.3. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 3. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Végleges pénzeszköz-átadások könyvele T 37. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása előirányzat-teljesíte számlák T 38. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások előirányzat teljesíti számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 389. Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás átvezeti számla 2.4. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 5. számlaosztályban Az 5. számlaosztály a folyó kiadások jóváhagyott költségveti előirányzatát, a költségvet végrehajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat a folyó kiadásként elszámolandó befizeteket tartalmazza. Az előirányzatokat a kiadásokat az éves elemi költségvetben meghatározott szerkezeti tagolásban kell kimutatni a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. a) A Személyi juttatások számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatásokat. Rendszeres személyi juttatásként kell elszámolni a teljes rzmunkaidőben foglalkoztatottak törvényekben meghatározott alapilletményét, illetménykiegzítét, illetménypótlékát, egyéb kötelező feltételtől függő pótlékát juttatását, továbbá az egy havi külön juttatást is. Nem rendszeres juttatások között kell elszámolni a teljes munkaidőben, illetve a rzmunkaidőben foglalkoztatottak rzére jogszabályokban, kollektív szerződben meghatározott juttatásokat. Ide tartoznak a munkavégzhez kapcsolódó a foglalkoztatottak sajátos juttatásai, a szociális jellegű juttatások, valamint a rzmunkaidőben foglalkoztatottak az állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai. Külső személyi juttatásokként kell kimutatni az állományba nem tartozók személyi juttatásait. b) A Munkaadókat terhelő járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt társadalombiztosítási járulékot, munkaadói járulékot, egzségügyi hozzájárulást, táppénz-hozzájárulást, államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelő járulékokat munkaadókat terhelő egyéb járulékokat. 17

18 c) A Dologi kiadások számlacsoportokban kell elszámolni minden anyag, áru, göngyöleg, növendék-, hízó- egyéb állat beszerzére fordított kiadást, függetlenül attól, hogy azt az államháztartás szervezete azonnal felhasználja kőbbi felhasználás céljából raktározza. Itt mutathatja ki az államháztartás szervezete az 100 ezer forint egyedi beszerzi érték alatti tárgyi eszközök immateriális javak kiadását is. Itt kell továbbá elszámolni a muzeális célú gyűjtemények vásárlására fordított kiadásokat. Itt számolandó el az igénybe vett kommunikációs szolgáltatások, energia-, közmű-, szállítási, postai, bérlet-, karbantartási egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizetett kiadások, valamint a vásárolt közszolgáltatások kiadásai. Ugyancsak itt kell kimutatni a különféle dologi kiadásokat is. Idetartoznak a vásárolt termékek szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adója, a termékértékesítsel, szolgáltatásnyújtással, valamint a tárgyi eszköz értékesítsel kapcsolatos általános forgalmi adó, a kiküldetsel, reprezentációval kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások (pl. valuta-deviza árfolyamveszteség, a közbeszerzekről szóló törvény által előírt ajánlati biztosíték kiadása). A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított általános forgalmi adót elkülönített számlán kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az a kzletek év végi értékelénél a beszerzi ár rzét képezi, nem. Kzletbeszerzt, igénybe vett szolgáltatást a számlacsoportban csak számla alapján lehet elszámolni. Kivételt képez a lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával kapcsolatban teljesített - gyermekenként, havonta Ft összegű - kiadás. A számla nélkül elszámolt kiadásokról a polgármesteri hivatal - számlarendjében szabályozott módon - háztartási könyvet vezet, amely a kiadások könyveli bizonylatát helyettesíti. Az számlacsoportokban elszámolt dologi kiadásokról az általános forgalmi adó kulcsok szerinti - 5%-15%-20% - megbontásban analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az 55. számlacsoportban külön számlán kell kimutatni az államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat. Itt kell kimutatni többek között a több intézmény által közösen használt épület fenntartásával kapcsolatban vásárolt szolgáltatások (energia-, közmű, stb. díjak) továbbszámlázott összegét, amennyiben az épületet használó intézmények között létrejött szerződből a vásárolt szolgáltatás közvetítének lehetősége, a számlából a közvetít ténye megállapítható. d) Az Egyéb folyó kiadások számlacsoportban kell elszámolni a költségvett különböző jogcímeken illető összegeket, az államháztartás szervezete által fizetendő adókat (pl. helyi adót, kifizetői jövedelemadót), tagsági díjakat egyéb befizeteket, valamint a kapott kölcsönök, felvett hitelek után fizetett kamatokat. e) Az 58 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások számlacsoportban kell elszámolni a az önkormányzat által folyósított ellátásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, többek között a közép- felsőoktatásban rzt vevők, valamint az állami gondozásban levők pénzbeli juttatásait. f) A Különféle elszámolások számlacsoportban külön főkönyvi számlákon kell kimutatni a maradvány, eredmény tartalék előirányzatát, az értékcsökkeni leírást, az alap- vállalkozási tevékenység közötti elszámolást, valamint az átvezeteket. Az Értékcsökkeni leírás számlái tartalmazzák az immateriális javak tárgyi eszközök bruttó értéke után elszámolt értékcsökkeni leírást alaptevékenység vállalkozási tevékenység tagolásban. Az alap- vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások számlán kell elszámolni az eredményből az alaptevékenységre fordított kiadásokat. 18

19 Kiemelt gazdasági események könyvele Kzletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása - Kzletbeszerzek kiadásai T 54. Kzletbeszerzek kiadási előirányzatának teljesíte főkönyvi számlák T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla Kzletbeszerzekkel kapcsolatos utólagos engedmény, illetve kzlet-visszaküld pénzügyi teljesítével együtt járó elszámolás - Szolgáltatások kiadásai T 32. Költségveti elszámolási számla K 54. Kzletbeszerzek kiadási előirányzatának teljesíte főkönyvi számlák ÁFA K Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte T Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatok teljesíte T Különféle szolgáltatási kiadások előirányzatának teljesíte - Különféle dologi kiadások T Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesíte K 311. Pénztár, K 32. Költségveti elszámolási számla T Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja K 311. Pénztár, K 32. Költségveti elszámolási számla T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte T Kiküldet, reprezentáció, reklám kiadási előirányzat teljesíte K 311. Pénztár, - Önkormányzatok által folyósított ellátások K 32. Költségveti elszámolási számla 19

20 T 583 Önkormányzatok által folyósított ellátások - Ellátottak pénzbeli juttatásai T Állami gondozásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte T Középfokú oktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte T Felsőfokú teljesíte oktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának T Felnőttoktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte K 311. Pénztár, Illetmény- elszámolás könyvele K 32. Költségveti elszámolási számla A) Ha a költségveti támogatás összege magasabb, mint a bruttó bér- járulékfizeti kötelezettség T Személyi juttatások kiadási előirányzatának teljesíti számlái T 53. Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatának teljesíti számlái K 499. Pénzforgalom nélküli költségveti bevételek kiadások sajátos elszámolása T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 599. Átvezeti számla T 999. Bevételek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte 2.5. Tevékenységek kiadási (7-es számlaosztály) előirányzat teljesíte számláinak tartalma, számlakapcsolatai A 7-es számlaosztály számlái a Hivatal teljes körű tevékenységével kapcsolatos összes kiadást tartalmazza Alaptevékenység kiadási előirányzatának teljesíte Az alaptevékenységhez tartozó kiadásokat a számlacsoporthoz tartozó főkönyvi számlákon kell elszámolni a Hivatal szakfeladatai alapján. Ezekben a számlacsoportokban kell kimutatni a szakfeladatokon (alaptevékenységhez kapcsolódó) folyó kiadások mellett az 1., 2., 3., a 4. számlaosztályban elszámolt kiadásokat is. Kiemelt gazdasági események könyvele 20

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND Érvényes: 2013. augusztus 01-től Jóváhagyta: Karsai József igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben