Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA A számlarend célja A számlarend tartalma...5 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Főkönyvi számlák év eleji nyitása Előirányzatok könyvele...7 IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 4. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 9. SZÁMLAOSZTÁLYBAN Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 3. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 5. SZÁMLAOSZTÁLYBAN TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI (7-ES SZÁMLAOSZTÁLY) ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLÁINAK TARTALMA, SZÁMLAKAPCSOLATAI Bevételek, kiadások év végi elszámolásának rendje...21 V. MÉRLEGSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT (VAGYONKEZELÉSBE VETT) ESZKÖZÖK

3 2. KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK KÖVETELÉSEK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉRTÉKE NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖVETELÉSEK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA ZÁRLATI MUNKÁLATOK KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETBEN ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKPAPÍROK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK PÉNZESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A PÉNZTÁR ÉS BANKSZÁMLA NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK AZ EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA VI. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE ALKALMAZANDÓ FŐKÖNYVI SZÁMLÁK A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁNAK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV VÉGÉN AZ ALAPTEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ TARTALÉK MEGÁLLAPÍTÁSA TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSNAK KÖNYVELÉSE KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK...73 VII. 0. SZÁMLAOSZTÁLY, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Nyilvántartási számlák tartalma, vezete BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KIADÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE

4 1.6. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE ZÁRLATI MUNKÁLATOK VIII. HELYI ADÓK ÉS TALAJTERHELÉSI DÍJ ELSZÁMOLÁSA Helyi adók elszámolása...80 IX. ZÁRLATI FELADATOK A havi zárlat A negyedéves zárlat Az év végi zárlat Rendező zárótételek könyvele...83 X. ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE Összesítő bizonylat tartalma...88 XI. ALKALMAZANDÓ SZAKFELADATOK...89 XII. SZÁMLATÜKÖR... 4

5 SZÁMLAREND Apátfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) számlarendjét a számvitelről szóló módosított évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA 1. A számlarend célja A számlarend célja, hogy az önkormányzat eszközeinek forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a Hivatal számvitelének megszervezéhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló elkzítéhez szükséges alapinformációkat. 2. A számlarend tartalma A számlarend tartalma a következő: minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét megnevezét, a számla tartalmát, ha az a megnevezéből egyértelműen nem következik, a számla értéke növekedének, csökkenének jogcímeit, az egyes számlákat érintő kiemelt gazdasági eseményeket, az egyes főkönyvi számlák más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet a bizonylati szabályzattal összhangban, az időszakonként elvégzendő zárlati feladatokat. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az önkormányzat minden évben az államháztartási szervezetek számlatükrében felsorolt főkönyvi számokat használja a főkönyvi könyvel során, a feladatok elhatárolását szükség esetén további alábontással biztosítja. A Hivatal eszközeiben forrásaiban végbemenő változások rzletes nyomon követéhez az eszközökről forrásokról külön könyvviteli számlákat kell vezetni a számlatükörben szereplő bontásnak megfelelően. Év közben a megnyitott eszköz forrásszámlákon következőkben felsorolt esetek kivételével folyamatosan kell könyvelni. Csak negyedév végén, az időközi mérlegjelent, illetve az év végi mérlegkzít összeállítását megelőzően kell az analitikus nyilvántartásokból kzített feladás alapján könyvelni a következő főkönyvi számlákra: 5

6 - a 2. számlaosztályban szereplő kzletszámlákra, - a 2. számlaosztályban szereplő követelek számláira, valamint - a 4. számlaosztályban az áruszállításból származó kötelezettségek (szállítók) főkönyvi számlákra. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzíte során figyelembe kell venni a Hivatal - számviteli politikájában, - értékeli szabályzatában, - pénzkezeli szabályzatában, - az önköltség-számítási szabályzatában, - a leltározási szabályzatában, - a selejtezi szabályzatában, - a kötelezettségvállalás, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz rendjét meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, szakmai teljesít igazolása, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért főkönyvi könyvelő a felelős. Év közben a folyamatos könyvel során a gazdasági események rögzítére az eszköz- forrásszámlákon kívül naprakzen kell vezetni a bevételi kiadási előirányzatok, valamint a folyó évi bevételi kiadási előirányzatok teljesítének elszámolására szolgáló főkönyvi számlákat. A Hivatal a gazdasági események rögzítére a következő könyvviteli számlákat alkalmazza: - állományi számlák, - előirányzat számlák, - előirányzat teljesíti számlák, - értékhelyesbíti számlák, - technikai számlák. Állományi számlák azok az eszköz- forrásszámlák (mérlegszámlák), melyeknek (negyedév végi) év végi egyenlege mutatja az időközi mérlegjelentben, valamint az év végi mérlegben szereplő eszközök források állományi értékét. Ezek a számlák a Hivatal számlatükrében az 1-4. számlaosztályban szerepelnek. Előirányzati számlák azok a számlák, amelyeken a Hivatal a teljesíthető, jóváhagyott kiadások, a teljesítendő várható bevételek előirányzatát az abban bekövetkező változásokat követi. Az eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvet alapján, a jóváhagyását követő 30 napon belül le kell könyvelni. Az évközi módosításokat saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő- testületének rendelete alapján a módosítás követő negyedév hónapjának 15. napjáig keresztül kell vezetni az előirányzat számlákon. Az előirányzat számláknak év végén egyenlegük nem lehet. Előirányzat teljesíti számlák a jóváhagyott (módosított) kiadási bevételi előirányzatok teljesítének elszámolására szolgálnak. Ezek a számlák mutatják, hogy - a jóváhagyott teljesíthető kiadási előirányzatból mennyit használt fel a Hivatal, is mennyit költöttünk a feladataink ellátására, - a jóváhagyott teljesítendő bevételek előirányzatát, milyen mértékben teljesítette, is mennyi bevétel folyt be, mennyit szedett be a Hivatal. 6

7 Értékhelyesbíti számlák az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéket meghaladó piaci értéke könyv szerinti értéke közötti különbözet kimutatására szolgálnak, az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 17., 18., 19. -ban foglalt előírások, valamint a számviteli politikában foglaltak figyelembe vétele mellett. Technikai számlák a különféle átvezetek könyvelére szolgálnak. Pl. közgazdasági osztályozás szerinti kiadások, a bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolásakor. Nyilvántartási számlák a kettős könyvviteli rendszer számláit kiegzítik, nem eszközökben forrásokban bekövetkezett változásokat rögzítenek. Alkalmazásukat információtartalmuk indokolja. Ilyen számlák pl. a kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgáló számlák. 1. Főkönyvi számlák év eleji nyitása III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi zárómérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvele során érvényesíteni kell a folytonosság elvét a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel másrzt alkalmazni kell a számlarendben foglalt előírásokat. Az eszköz, forrás számlákkal szemben a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. A főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. A nyitás könyveli tételei a következők: a) eszközszámlák nyitása T 1., 2., 3. Eszközszámlák a T egyenleget mutató forrásszámlák b) forrásszámlák nyitása T 491. Nyitómérleg számla K 491. Nyitómérleg számla K Forrásszámlák K egyenleget mutató eszközszámlák A nyitótételek könyvele után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni nem szabad. 2. Előirányzatok könyvele A költségvetben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi saját hatáskörben végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelben a költségvet szerkezetének megfelelően rögzíteni kell. Az előirányzatokat funkcionális közgazdasági osztályozás szerint kell könyvelni. a) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák 7

8 K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák b) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS 8

9 Alaptevékenység esetben T számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben CSÖKKENÉS T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata Alaptevékenység esetben K 497. Előirányzatok évközi elszámolása T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata c) Előirányzat számlák zárása közgazdasági osztályozás szerint T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolása T 496. Előirányzatok zárlati elszámolás K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák d) Előirányzat számlák zárása funkcionális osztályozás szerint T 7. számlaosztályban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolási T 496. Előirányzat elszámolása számla K 99. Bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA 1. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele A Hivatalnál pénzforgalmi bevételként kell elszámolni a - a költségveti támogatást, - a Hivatal rendeltetszerű működével összefüggben beszedett saját (működi) bevételt, - a szolgáltatások, értékesítek egyéb teljesítmények miatt a pénztárba befizetett, illetve a költségveti elszámolási számlán jóváírt összeget, - a beszedett adókat, illetékeket, - a vevőktől az APEH-tól befolyt általános forgalmi adót. Pénzforgalom nélküli bevételként kell elszámolni a költségveti tartalék igénybevételét. A bevételek elszámolása során figyelembe kell venni, hogy 9

10 - a bevételeket a bevételnek tekinthető bevételi elszámolásokat (pénzforgalom nélküli bevételeket is) el kell számolni közgazdasági funkcionális osztályozás szerint, - csak a költségveti elszámolási számlára ténylegesen befolyt, a pénztárba befizetett összegeket lehet bevételként elszámolni, - a termékértékesítről, szolgáltatásról kiállított, a vevő által elismert követelt tartalmazó számlát, a számla kibocsátásakor a főkönyvi könyvelben nem, csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni, - nem lehet bevételként elszámolni a nem végleges bevételnek minősülő bevételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő), elszámolásuk a 48. számlacsoportban történik. A bevételeket az 1-es 2-es, 4-es 9-es számlaosztályban kell elszámolni a számlatükörben szereplő főkönyvi számlákon Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú lejáratra nyújtott működi fejleszti célú kölcsönök visszatérüléből származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Tartósan adott kölcsönök visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) T 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: állománycsökken, tőkeváltozás elszámolása T 413. Tőkeváltozások K 19. számlacsoport megfelelő számlái A továbbiakban a kapcsolódó tételre csak hivatkozás történik a számlarendben a következők szerint: tőkeváltozás elszámolása. 10

11 1.2. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban A 2-es számlaosztályban kell bevételként elszámolni a - a rövid lejáratra adott működi felhalmozási célú kölcsönök visszatérülét, - a forgatási célú értékpapírok rzesedek értékesítéből, beváltásából származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra (éven belül) nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása. T 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 4. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú- rövid lejáratú hitelek bevételeit, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele K Felhalmozási célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele T 439. Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla K 992. Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte 11

12 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülek fejezeti elszámolások T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 46, 47. számlacsoport megfelelő teljesíti számlái T 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegzítek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte A támogatás értékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételeket a számlacsoporton belül el kell különíteni a szerint, hogy a támogatást nyújtó szervezet az államháztartási körön belül kívül végzi tevékenységét, ezen belül a támogatás működi felhalmozási célokat szolgál Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 9. számlaosztályban A 9-es számlaosztály megfelelő számláin kell elszámolni a Hivatal hatósági jogkörhöz köthető működi bevételeket, az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételeket, az intézmények egyéb sajátos bevételeket, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeket, kamatbevételeket árfolyamnyereséget, az általános forgalmi adó bevételeket, ÁFA visszatérüleket, átengedett központi adókat, különféle bírságok, helyszíni szabálysérti bírságok, egyéb folyó bevételeket a tárgyi eszközök, immatariális javak értékesítéből származó bevételeket, a befektetett pénzügyi eszközök után kapott bevételeket (osztalék- hozambevételek, valamint a hosszú lejáratú rzesedek értékpapírok értékesítével kapcsolatos tőkebevételek), a központi költségvettől kapott támogatásokat (normatív támogatások, kiegzítő támogatások, központosított előirányzatok, cél-címzett támogatás, egyéb céljellegű decentralizált támogatás, stb). Kiemelt gazdasági események könyvele pénzforgalom nélküli bevételeket Az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 912. Intézményi működhez kapcsolódó bevételek előirányzatának teljesíte 12

13 Az intézmények egyéb sajátos bevételei elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 913. Az intézmények egyéb sajátos bevételek előirányzatának teljesíte Kamatbevételeinek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K 916. Kamatbevételek előirányzatának teljesíte ÁFA bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 919. Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülek előirányzatának teljesíte Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéből származó bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 931 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíte előirányzatának teljesíte Állami támogatásból (központi költségvettől kapott támogatásból) származó bevételek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok költségveti támogatása számlák megfelelő számlái Adó- illetékbevételek, valamint önkormányzati sajátos bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok sajátos működi bevételei számlacsoport megfelelő előirányzat teljesíti számlái Előző évi pénzmaradvány igénybevételének elszámolása T Költségveti pénzmaradvány K 981 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte T 999. Bevételek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatok teljesíte 13

14 2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele A főkönyvi könyvelben a költségveti elszámolási számlán a hitelintézet értesíte alapján megjelenő terheleket a kormányrendeletben, valamint a Hivatal számviteli politikájában foglalt előírások szerint, a megjelensel egyidejűleg rögzíteni kell. A kiadások könyvele során a következő követelményeknek kell megfelelni: a kiadások teljesítét a főkönyvi könyvelben mind funkcionális, mind közgazdasági osztályozás szerint el kell könyvelni; a közgazdasági osztályozás szerinti teljesíti adatoknak meg kell egyezniük a funkcionális osztályozás szerint könyvelt adatokkal, tehát az 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztály számláin könyvelt adatoknak egyenlőnek kell lenni a 7. számlaosztályban könyvelt tételek teljesíti adataival; a kiadásokat elsődlegesen az 1-5 számlaosztályban, másodlagosan a 6-7-es számlaosztályban kell könyvelni; 2.1. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni - az immateriális javak tárgyi eszközök beszerzét, - a beruházást, - a tárgyi eszközök felújítását, - a beruházások felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adóját, - az önkormányzat sajátos, befektetett eszközökkel kapcsolatos előirányzatainak teljesítét. Kiemelt gazdasági események könyvele Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte A beruházási szállító számlájának kiegyenlíte: T Vásárlás, létesít forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla A beruházási szállító számláját beérkezkor csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni! T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte tartalékok terhére Költségveti tartalék esetében T Költségveti pénzmaradvány K Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte 14

15 Tárgyi eszközök felújítása T 999. Bevételek átvezeti számla K 99. Bevételi előirányzatok teljesíte funkcionális osztályozás szerint A beruházási szállító számlájának a beruházás értékének kiegyenlíte T Felújítás forgalmi számlák Állományba vétel elszámolása K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte T Állományi számlák Pénzügyi befektetek kiadásai K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások T 17. Forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K Befektetett pénzügyi eszközök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 17. Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Beruházások, felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja - Felújítások ÁFA-ja T Felújítások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte Vagy 15

16 1813. Felújítások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla - Beruházások beszerzi árba beszámítandó általános forgalmi adó esetén esetén T Beruházások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába beszámítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte - Beruházások beszerzi árba be nem számítandó ÁFA esetén T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök K Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezeti számlája T 19. Tartósan adott kölcsönök kiadási forgalmi számlái K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Tartósan adott kölcsönök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 19. Tartósan adott kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Ideiglenesen átadott pénzeszközök könyvele T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) 16

17 T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadás- bevétel átvezeti számla Állományba vétel elszámolása T 27. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.3. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 3. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Végleges pénzeszköz-átadások könyvele T 37. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása előirányzat-teljesíte számlák T 38. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások előirányzat teljesíti számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 389. Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás átvezeti számla 2.4. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 5. számlaosztályban Az 5. számlaosztály a folyó kiadások jóváhagyott költségveti előirányzatát, a költségvet végrehajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat a folyó kiadásként elszámolandó befizeteket tartalmazza. Az előirányzatokat a kiadásokat az éves elemi költségvetben meghatározott szerkezeti tagolásban kell kimutatni a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. a) A Személyi juttatások számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatásokat. Rendszeres személyi juttatásként kell elszámolni a teljes rzmunkaidőben foglalkoztatottak törvényekben meghatározott alapilletményét, illetménykiegzítét, illetménypótlékát, egyéb kötelező feltételtől függő pótlékát juttatását, továbbá az egy havi külön juttatást is. Nem rendszeres juttatások között kell elszámolni a teljes munkaidőben, illetve a rzmunkaidőben foglalkoztatottak rzére jogszabályokban, kollektív szerződben meghatározott juttatásokat. Ide tartoznak a munkavégzhez kapcsolódó a foglalkoztatottak sajátos juttatásai, a szociális jellegű juttatások, valamint a rzmunkaidőben foglalkoztatottak az állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai. Külső személyi juttatásokként kell kimutatni az állományba nem tartozók személyi juttatásait. b) A Munkaadókat terhelő járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt társadalombiztosítási járulékot, munkaadói járulékot, egzségügyi hozzájárulást, táppénz-hozzájárulást, államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelő járulékokat munkaadókat terhelő egyéb járulékokat. 17

18 c) A Dologi kiadások számlacsoportokban kell elszámolni minden anyag, áru, göngyöleg, növendék-, hízó- egyéb állat beszerzére fordított kiadást, függetlenül attól, hogy azt az államháztartás szervezete azonnal felhasználja kőbbi felhasználás céljából raktározza. Itt mutathatja ki az államháztartás szervezete az 100 ezer forint egyedi beszerzi érték alatti tárgyi eszközök immateriális javak kiadását is. Itt kell továbbá elszámolni a muzeális célú gyűjtemények vásárlására fordított kiadásokat. Itt számolandó el az igénybe vett kommunikációs szolgáltatások, energia-, közmű-, szállítási, postai, bérlet-, karbantartási egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizetett kiadások, valamint a vásárolt közszolgáltatások kiadásai. Ugyancsak itt kell kimutatni a különféle dologi kiadásokat is. Idetartoznak a vásárolt termékek szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adója, a termékértékesítsel, szolgáltatásnyújtással, valamint a tárgyi eszköz értékesítsel kapcsolatos általános forgalmi adó, a kiküldetsel, reprezentációval kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások (pl. valuta-deviza árfolyamveszteség, a közbeszerzekről szóló törvény által előírt ajánlati biztosíték kiadása). A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított általános forgalmi adót elkülönített számlán kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az a kzletek év végi értékelénél a beszerzi ár rzét képezi, nem. Kzletbeszerzt, igénybe vett szolgáltatást a számlacsoportban csak számla alapján lehet elszámolni. Kivételt képez a lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával kapcsolatban teljesített - gyermekenként, havonta Ft összegű - kiadás. A számla nélkül elszámolt kiadásokról a polgármesteri hivatal - számlarendjében szabályozott módon - háztartási könyvet vezet, amely a kiadások könyveli bizonylatát helyettesíti. Az számlacsoportokban elszámolt dologi kiadásokról az általános forgalmi adó kulcsok szerinti - 5%-15%-20% - megbontásban analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az 55. számlacsoportban külön számlán kell kimutatni az államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat. Itt kell kimutatni többek között a több intézmény által közösen használt épület fenntartásával kapcsolatban vásárolt szolgáltatások (energia-, közmű, stb. díjak) továbbszámlázott összegét, amennyiben az épületet használó intézmények között létrejött szerződből a vásárolt szolgáltatás közvetítének lehetősége, a számlából a közvetít ténye megállapítható. d) Az Egyéb folyó kiadások számlacsoportban kell elszámolni a költségvett különböző jogcímeken illető összegeket, az államháztartás szervezete által fizetendő adókat (pl. helyi adót, kifizetői jövedelemadót), tagsági díjakat egyéb befizeteket, valamint a kapott kölcsönök, felvett hitelek után fizetett kamatokat. e) Az 58 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások számlacsoportban kell elszámolni a az önkormányzat által folyósított ellátásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, többek között a közép- felsőoktatásban rzt vevők, valamint az állami gondozásban levők pénzbeli juttatásait. f) A Különféle elszámolások számlacsoportban külön főkönyvi számlákon kell kimutatni a maradvány, eredmény tartalék előirányzatát, az értékcsökkeni leírást, az alap- vállalkozási tevékenység közötti elszámolást, valamint az átvezeteket. Az Értékcsökkeni leírás számlái tartalmazzák az immateriális javak tárgyi eszközök bruttó értéke után elszámolt értékcsökkeni leírást alaptevékenység vállalkozási tevékenység tagolásban. Az alap- vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások számlán kell elszámolni az eredményből az alaptevékenységre fordított kiadásokat. 18

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben