Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA A számlarend célja A számlarend tartalma...5 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Főkönyvi számlák év eleji nyitása Előirányzatok könyvele...7 IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 4. SZÁMLAOSZTÁLYBAN BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 9. SZÁMLAOSZTÁLYBAN Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 1. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 2. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A 3. SZÁMLAOSZTÁLYBAN KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE AZ 5. SZÁMLAOSZTÁLYBAN TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI (7-ES SZÁMLAOSZTÁLY) ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLÁINAK TARTALMA, SZÁMLAKAPCSOLATAI Bevételek, kiadások év végi elszámolásának rendje...21 V. MÉRLEGSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT (VAGYONKEZELÉSBE VETT) ESZKÖZÖK

3 2. KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK KÖVETELÉSEK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉRTÉKE NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖVETELÉSEK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA ZÁRLATI MUNKÁLATOK KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETBEN ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKPAPÍROK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK PÉNZESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK FOGALMA, FŐBB JELLEMZŐI A PÉNZTÁR ÉS BANKSZÁMLA NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK AZ EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA VI. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE ALKALMAZANDÓ FŐKÖNYVI SZÁMLÁK A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁNAK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV VÉGÉN AZ ALAPTEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ TARTALÉK MEGÁLLAPÍTÁSA TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSNAK KÖNYVELÉSE KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT KÖNYVELÉSI TÉTELEK EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK...73 VII. 0. SZÁMLAOSZTÁLY, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Nyilvántartási számlák tartalma, vezete BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE KIADÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE

4 1.6. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA VEZETÉSE ZÁRLATI MUNKÁLATOK VIII. HELYI ADÓK ÉS TALAJTERHELÉSI DÍJ ELSZÁMOLÁSA Helyi adók elszámolása...80 IX. ZÁRLATI FELADATOK A havi zárlat A negyedéves zárlat Az év végi zárlat Rendező zárótételek könyvele...83 X. ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE Összesítő bizonylat tartalma...88 XI. ALKALMAZANDÓ SZAKFELADATOK...89 XII. SZÁMLATÜKÖR... 4

5 SZÁMLAREND Apátfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) számlarendjét a számvitelről szóló módosított évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA 1. A számlarend célja A számlarend célja, hogy az önkormányzat eszközeinek forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a Hivatal számvitelének megszervezéhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló elkzítéhez szükséges alapinformációkat. 2. A számlarend tartalma A számlarend tartalma a következő: minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét megnevezét, a számla tartalmát, ha az a megnevezéből egyértelműen nem következik, a számla értéke növekedének, csökkenének jogcímeit, az egyes számlákat érintő kiemelt gazdasági eseményeket, az egyes főkönyvi számlák más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet a bizonylati szabályzattal összhangban, az időszakonként elvégzendő zárlati feladatokat. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az önkormányzat minden évben az államháztartási szervezetek számlatükrében felsorolt főkönyvi számokat használja a főkönyvi könyvel során, a feladatok elhatárolását szükség esetén további alábontással biztosítja. A Hivatal eszközeiben forrásaiban végbemenő változások rzletes nyomon követéhez az eszközökről forrásokról külön könyvviteli számlákat kell vezetni a számlatükörben szereplő bontásnak megfelelően. Év közben a megnyitott eszköz forrásszámlákon következőkben felsorolt esetek kivételével folyamatosan kell könyvelni. Csak negyedév végén, az időközi mérlegjelent, illetve az év végi mérlegkzít összeállítását megelőzően kell az analitikus nyilvántartásokból kzített feladás alapján könyvelni a következő főkönyvi számlákra: 5

6 - a 2. számlaosztályban szereplő kzletszámlákra, - a 2. számlaosztályban szereplő követelek számláira, valamint - a 4. számlaosztályban az áruszállításból származó kötelezettségek (szállítók) főkönyvi számlákra. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzíte során figyelembe kell venni a Hivatal - számviteli politikájában, - értékeli szabályzatában, - pénzkezeli szabályzatában, - az önköltség-számítási szabályzatában, - a leltározási szabályzatában, - a selejtezi szabályzatában, - a kötelezettségvállalás, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz rendjét meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, szakmai teljesít igazolása, érvényesít, utalványozás, ellenjegyz megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért főkönyvi könyvelő a felelős. Év közben a folyamatos könyvel során a gazdasági események rögzítére az eszköz- forrásszámlákon kívül naprakzen kell vezetni a bevételi kiadási előirányzatok, valamint a folyó évi bevételi kiadási előirányzatok teljesítének elszámolására szolgáló főkönyvi számlákat. A Hivatal a gazdasági események rögzítére a következő könyvviteli számlákat alkalmazza: - állományi számlák, - előirányzat számlák, - előirányzat teljesíti számlák, - értékhelyesbíti számlák, - technikai számlák. Állományi számlák azok az eszköz- forrásszámlák (mérlegszámlák), melyeknek (negyedév végi) év végi egyenlege mutatja az időközi mérlegjelentben, valamint az év végi mérlegben szereplő eszközök források állományi értékét. Ezek a számlák a Hivatal számlatükrében az 1-4. számlaosztályban szerepelnek. Előirányzati számlák azok a számlák, amelyeken a Hivatal a teljesíthető, jóváhagyott kiadások, a teljesítendő várható bevételek előirányzatát az abban bekövetkező változásokat követi. Az eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvet alapján, a jóváhagyását követő 30 napon belül le kell könyvelni. Az évközi módosításokat saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő- testületének rendelete alapján a módosítás követő negyedév hónapjának 15. napjáig keresztül kell vezetni az előirányzat számlákon. Az előirányzat számláknak év végén egyenlegük nem lehet. Előirányzat teljesíti számlák a jóváhagyott (módosított) kiadási bevételi előirányzatok teljesítének elszámolására szolgálnak. Ezek a számlák mutatják, hogy - a jóváhagyott teljesíthető kiadási előirányzatból mennyit használt fel a Hivatal, is mennyit költöttünk a feladataink ellátására, - a jóváhagyott teljesítendő bevételek előirányzatát, milyen mértékben teljesítette, is mennyi bevétel folyt be, mennyit szedett be a Hivatal. 6

7 Értékhelyesbíti számlák az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéket meghaladó piaci értéke könyv szerinti értéke közötti különbözet kimutatására szolgálnak, az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezeti kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 17., 18., 19. -ban foglalt előírások, valamint a számviteli politikában foglaltak figyelembe vétele mellett. Technikai számlák a különféle átvezetek könyvelére szolgálnak. Pl. közgazdasági osztályozás szerinti kiadások, a bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolásakor. Nyilvántartási számlák a kettős könyvviteli rendszer számláit kiegzítik, nem eszközökben forrásokban bekövetkezett változásokat rögzítenek. Alkalmazásukat információtartalmuk indokolja. Ilyen számlák pl. a kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgáló számlák. 1. Főkönyvi számlák év eleji nyitása III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi zárómérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvele során érvényesíteni kell a folytonosság elvét a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel másrzt alkalmazni kell a számlarendben foglalt előírásokat. Az eszköz, forrás számlákkal szemben a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. A főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. A nyitás könyveli tételei a következők: a) eszközszámlák nyitása T 1., 2., 3. Eszközszámlák a T egyenleget mutató forrásszámlák b) forrásszámlák nyitása T 491. Nyitómérleg számla K 491. Nyitómérleg számla K Forrásszámlák K egyenleget mutató eszközszámlák A nyitótételek könyvele után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni nem szabad. 2. Előirányzatok könyvele A költségvetben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi saját hatáskörben végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelben a költségvet szerkezetének megfelelően rögzíteni kell. Az előirányzatokat funkcionális közgazdasági osztályozás szerint kell könyvelni. a) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák 7

8 K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS T 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák b) Előirányzatok könyvele közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Eredeti bevételi előirányzatok könyvele a költségvet alapján Alaptevékenység esetben T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján CSÖKKENÉS 8

9 Alaptevékenység esetben T számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvele az engedélyezett módosítások alapján NÖVEKEDÉS Alaptevékenység esetben CSÖKKENÉS T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata Alaptevékenység esetben K 497. Előirányzatok évközi elszámolása T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata c) Előirányzat számlák zárása közgazdasági osztályozás szerint T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolása T 496. Előirányzatok zárlati elszámolás K 1., 2., 4., számlaosztályokban számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák d) Előirányzat számlák zárása funkcionális osztályozás szerint T 7. számlaosztályban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolási T 496. Előirányzat elszámolása számla K 99. Bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA 1. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele A Hivatalnál pénzforgalmi bevételként kell elszámolni a - a költségveti támogatást, - a Hivatal rendeltetszerű működével összefüggben beszedett saját (működi) bevételt, - a szolgáltatások, értékesítek egyéb teljesítmények miatt a pénztárba befizetett, illetve a költségveti elszámolási számlán jóváírt összeget, - a beszedett adókat, illetékeket, - a vevőktől az APEH-tól befolyt általános forgalmi adót. Pénzforgalom nélküli bevételként kell elszámolni a költségveti tartalék igénybevételét. A bevételek elszámolása során figyelembe kell venni, hogy 9

10 - a bevételeket a bevételnek tekinthető bevételi elszámolásokat (pénzforgalom nélküli bevételeket is) el kell számolni közgazdasági funkcionális osztályozás szerint, - csak a költségveti elszámolási számlára ténylegesen befolyt, a pénztárba befizetett összegeket lehet bevételként elszámolni, - a termékértékesítről, szolgáltatásról kiállított, a vevő által elismert követelt tartalmazó számlát, a számla kibocsátásakor a főkönyvi könyvelben nem, csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni, - nem lehet bevételként elszámolni a nem végleges bevételnek minősülő bevételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő), elszámolásuk a 48. számlacsoportban történik. A bevételeket az 1-es 2-es, 4-es 9-es számlaosztályban kell elszámolni a számlatükörben szereplő főkönyvi számlákon Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú lejáratra nyújtott működi fejleszti célú kölcsönök visszatérüléből származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Tartósan adott kölcsönök visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) K Működi célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) K Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson kívülről) T 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: állománycsökken, tőkeváltozás elszámolása T 413. Tőkeváltozások K 19. számlacsoport megfelelő számlái A továbbiakban a kapcsolódó tételre csak hivatkozás történik a számlarendben a következők szerint: tőkeváltozás elszámolása. 10

11 1.2. Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban A 2-es számlaosztályban kell bevételként elszámolni a - a rövid lejáratra adott működi felhalmozási célú kölcsönök visszatérülét, - a forgatási célú értékpapírok rzesedek értékesítéből, beváltásából származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célra (éven belül) nyújtott támogatási kölcsön visszatérüle (államháztartáson belülről) Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása. T 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadási bevételi átvezeti számlája K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatainak teljesíte Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 4. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú- rövid lejáratú hitelek bevételeit, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvele Rövid lejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen átadott pénzeszközök) visszatérüle T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Működi célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele K Felhalmozási célú (éven túli) támogatási kölcsön igénybevétele T 439. Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek kiadási bevételi átvezeti számla K 992. Kapcsolódó tétel: tőkeváltozás elszámolása Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte 11

12 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülek fejezeti elszámolások T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 46, 47. számlacsoport megfelelő teljesíti számlái T 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegzítek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte A támogatás értékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételeket a számlacsoporton belül el kell különíteni a szerint, hogy a támogatást nyújtó szervezet az államháztartási körön belül kívül végzi tevékenységét, ezen belül a támogatás működi felhalmozási célokat szolgál Bevételi előirányzatok teljesítének könyvele a 9. számlaosztályban A 9-es számlaosztály megfelelő számláin kell elszámolni a Hivatal hatósági jogkörhöz köthető működi bevételeket, az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételeket, az intézmények egyéb sajátos bevételeket, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeket, kamatbevételeket árfolyamnyereséget, az általános forgalmi adó bevételeket, ÁFA visszatérüleket, átengedett központi adókat, különféle bírságok, helyszíni szabálysérti bírságok, egyéb folyó bevételeket a tárgyi eszközök, immatariális javak értékesítéből származó bevételeket, a befektetett pénzügyi eszközök után kapott bevételeket (osztalék- hozambevételek, valamint a hosszú lejáratú rzesedek értékpapírok értékesítével kapcsolatos tőkebevételek), a központi költségvettől kapott támogatásokat (normatív támogatások, kiegzítő támogatások, központosított előirányzatok, cél-címzett támogatás, egyéb céljellegű decentralizált támogatás, stb). Kiemelt gazdasági események könyvele pénzforgalom nélküli bevételeket Az intézményi működhez kapcsolódó egyéb bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 912. Intézményi működhez kapcsolódó bevételek előirányzatának teljesíte 12

13 Az intézmények egyéb sajátos bevételei elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 913. Az intézmények egyéb sajátos bevételek előirányzatának teljesíte Kamatbevételeinek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K 916. Kamatbevételek előirányzatának teljesíte ÁFA bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 919. Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülek előirányzatának teljesíte Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéből származó bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K 931 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíte előirányzatának teljesíte Állami támogatásból (központi költségvettől kapott támogatásból) származó bevételek elszámolása T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok költségveti támogatása számlák megfelelő számlái Adó- illetékbevételek, valamint önkormányzati sajátos bevételek elszámolása T 311. Pénztár T 32. Költségveti elszámolási számla K Önkormányzatok sajátos működi bevételei számlacsoport megfelelő előirányzat teljesíti számlái Előző évi pénzmaradvány igénybevételének elszámolása T Költségveti pénzmaradvány K 981 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte T 999. Bevételek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatok teljesíte 13

14 2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele A főkönyvi könyvelben a költségveti elszámolási számlán a hitelintézet értesíte alapján megjelenő terheleket a kormányrendeletben, valamint a Hivatal számviteli politikájában foglalt előírások szerint, a megjelensel egyidejűleg rögzíteni kell. A kiadások könyvele során a következő követelményeknek kell megfelelni: a kiadások teljesítét a főkönyvi könyvelben mind funkcionális, mind közgazdasági osztályozás szerint el kell könyvelni; a közgazdasági osztályozás szerinti teljesíti adatoknak meg kell egyezniük a funkcionális osztályozás szerint könyvelt adatokkal, tehát az 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztály számláin könyvelt adatoknak egyenlőnek kell lenni a 7. számlaosztályban könyvelt tételek teljesíti adataival; a kiadásokat elsődlegesen az 1-5 számlaosztályban, másodlagosan a 6-7-es számlaosztályban kell könyvelni; 2.1. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni - az immateriális javak tárgyi eszközök beszerzét, - a beruházást, - a tárgyi eszközök felújítását, - a beruházások felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adóját, - az önkormányzat sajátos, befektetett eszközökkel kapcsolatos előirányzatainak teljesítét. Kiemelt gazdasági események könyvele Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte A beruházási szállító számlájának kiegyenlíte: T Vásárlás, létesít forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla A beruházási szállító számláját beérkezkor csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni! T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerze, létesíte tartalékok terhére Költségveti tartalék esetében T Költségveti pénzmaradvány K Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesíte 14

15 Tárgyi eszközök felújítása T 999. Bevételek átvezeti számla K 99. Bevételi előirányzatok teljesíte funkcionális osztályozás szerint A beruházási szállító számlájának a beruházás értékének kiegyenlíte T Felújítás forgalmi számlák Állományba vétel elszámolása K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte T Állományi számlák Pénzügyi befektetek kiadásai K 199. Befektetett eszközök kiadási bevételi átvezeti számlája K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások T 17. Forgalmi számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K Befektetett pénzügyi eszközök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 17. Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Beruházások, felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja - Felújítások ÁFA-ja T Felújítások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte Vagy 15

16 1813. Felújítások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla - Beruházások beszerzi árba beszámítandó általános forgalmi adó esetén esetén T Beruházások beszerzi árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába beszámítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte - Beruházások beszerzi árba be nem számítandó ÁFA esetén T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte T Beruházások beszerzi árába be nem számítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök K Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezeti számlája T 19. Tartósan adott kölcsönök kiadási forgalmi számlái K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 199. Tartósan adott kölcsönök átvezeti számlája Állományba vétel elszámolása T 19. Tartósan adott kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.2. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 2. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Ideiglenesen átadott pénzeszközök könyvele T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson belülre) T Működi célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) 16

17 T Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (államháztartáson kívülre) K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 279. Rövid lejáratú kölcsönök kiadás- bevétel átvezeti számla Állományba vétel elszámolása T 27. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök állományi számlái K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások 2.3. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele a 3. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvele Végleges pénzeszköz-átadások könyvele T 37. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása előirányzat-teljesíte számlák T 38. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások előirányzat teljesíti számlák K 32. Költségveti elszámolási számla T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 389. Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás átvezeti számla 2.4. Kiadási előirányzatok teljesítének könyvele az 5. számlaosztályban Az 5. számlaosztály a folyó kiadások jóváhagyott költségveti előirányzatát, a költségvet végrehajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat a folyó kiadásként elszámolandó befizeteket tartalmazza. Az előirányzatokat a kiadásokat az éves elemi költségvetben meghatározott szerkezeti tagolásban kell kimutatni a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. a) A Személyi juttatások számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatásokat. Rendszeres személyi juttatásként kell elszámolni a teljes rzmunkaidőben foglalkoztatottak törvényekben meghatározott alapilletményét, illetménykiegzítét, illetménypótlékát, egyéb kötelező feltételtől függő pótlékát juttatását, továbbá az egy havi külön juttatást is. Nem rendszeres juttatások között kell elszámolni a teljes munkaidőben, illetve a rzmunkaidőben foglalkoztatottak rzére jogszabályokban, kollektív szerződben meghatározott juttatásokat. Ide tartoznak a munkavégzhez kapcsolódó a foglalkoztatottak sajátos juttatásai, a szociális jellegű juttatások, valamint a rzmunkaidőben foglalkoztatottak az állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai. Külső személyi juttatásokként kell kimutatni az állományba nem tartozók személyi juttatásait. b) A Munkaadókat terhelő járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt társadalombiztosítási járulékot, munkaadói járulékot, egzségügyi hozzájárulást, táppénz-hozzájárulást, államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelő járulékokat munkaadókat terhelő egyéb járulékokat. 17

18 c) A Dologi kiadások számlacsoportokban kell elszámolni minden anyag, áru, göngyöleg, növendék-, hízó- egyéb állat beszerzére fordított kiadást, függetlenül attól, hogy azt az államháztartás szervezete azonnal felhasználja kőbbi felhasználás céljából raktározza. Itt mutathatja ki az államháztartás szervezete az 100 ezer forint egyedi beszerzi érték alatti tárgyi eszközök immateriális javak kiadását is. Itt kell továbbá elszámolni a muzeális célú gyűjtemények vásárlására fordított kiadásokat. Itt számolandó el az igénybe vett kommunikációs szolgáltatások, energia-, közmű-, szállítási, postai, bérlet-, karbantartási egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizetett kiadások, valamint a vásárolt közszolgáltatások kiadásai. Ugyancsak itt kell kimutatni a különféle dologi kiadásokat is. Idetartoznak a vásárolt termékek szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adója, a termékértékesítsel, szolgáltatásnyújtással, valamint a tárgyi eszköz értékesítsel kapcsolatos általános forgalmi adó, a kiküldetsel, reprezentációval kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások (pl. valuta-deviza árfolyamveszteség, a közbeszerzekről szóló törvény által előírt ajánlati biztosíték kiadása). A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított általános forgalmi adót elkülönített számlán kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az a kzletek év végi értékelénél a beszerzi ár rzét képezi, nem. Kzletbeszerzt, igénybe vett szolgáltatást a számlacsoportban csak számla alapján lehet elszámolni. Kivételt képez a lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával kapcsolatban teljesített - gyermekenként, havonta Ft összegű - kiadás. A számla nélkül elszámolt kiadásokról a polgármesteri hivatal - számlarendjében szabályozott módon - háztartási könyvet vezet, amely a kiadások könyveli bizonylatát helyettesíti. Az számlacsoportokban elszámolt dologi kiadásokról az általános forgalmi adó kulcsok szerinti - 5%-15%-20% - megbontásban analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az 55. számlacsoportban külön számlán kell kimutatni az államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat. Itt kell kimutatni többek között a több intézmény által közösen használt épület fenntartásával kapcsolatban vásárolt szolgáltatások (energia-, közmű, stb. díjak) továbbszámlázott összegét, amennyiben az épületet használó intézmények között létrejött szerződből a vásárolt szolgáltatás közvetítének lehetősége, a számlából a közvetít ténye megállapítható. d) Az Egyéb folyó kiadások számlacsoportban kell elszámolni a költségvett különböző jogcímeken illető összegeket, az államháztartás szervezete által fizetendő adókat (pl. helyi adót, kifizetői jövedelemadót), tagsági díjakat egyéb befizeteket, valamint a kapott kölcsönök, felvett hitelek után fizetett kamatokat. e) Az 58 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások számlacsoportban kell elszámolni a az önkormányzat által folyósított ellátásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, többek között a közép- felsőoktatásban rzt vevők, valamint az állami gondozásban levők pénzbeli juttatásait. f) A Különféle elszámolások számlacsoportban külön főkönyvi számlákon kell kimutatni a maradvány, eredmény tartalék előirányzatát, az értékcsökkeni leírást, az alap- vállalkozási tevékenység közötti elszámolást, valamint az átvezeteket. Az Értékcsökkeni leírás számlái tartalmazzák az immateriális javak tárgyi eszközök bruttó értéke után elszámolt értékcsökkeni leírást alaptevékenység vállalkozási tevékenység tagolásban. Az alap- vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások számlán kell elszámolni az eredményből az alaptevékenységre fordított kiadásokat. 18

19 Kiemelt gazdasági események könyvele Kzletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása - Kzletbeszerzek kiadásai T 54. Kzletbeszerzek kiadási előirányzatának teljesíte főkönyvi számlák T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte K 32. Költségveti elszámolási számla Kzletbeszerzekkel kapcsolatos utólagos engedmény, illetve kzlet-visszaküld pénzügyi teljesítével együtt járó elszámolás - Szolgáltatások kiadásai T 32. Költségveti elszámolási számla K 54. Kzletbeszerzek kiadási előirányzatának teljesíte főkönyvi számlák ÁFA K Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte T Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatok teljesíte T Különféle szolgáltatási kiadások előirányzatának teljesíte - Különféle dologi kiadások T Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesíte K 311. Pénztár, K 32. Költségveti elszámolási számla T Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja K 311. Pénztár, K 32. Költségveti elszámolási számla T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesíte T Kiküldet, reprezentáció, reklám kiadási előirányzat teljesíte K 311. Pénztár, - Önkormányzatok által folyósított ellátások K 32. Költségveti elszámolási számla 19

20 T 583 Önkormányzatok által folyósított ellátások - Ellátottak pénzbeli juttatásai T Állami gondozásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte T Középfokú oktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte T Felsőfokú teljesíte oktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának T Felnőttoktatásban rztvevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesíte K 311. Pénztár, Illetmény- elszámolás könyvele K 32. Költségveti elszámolási számla A) Ha a költségveti támogatás összege magasabb, mint a bruttó bér- járulékfizeti kötelezettség T Személyi juttatások kiadási előirányzatának teljesíti számlái T 53. Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatának teljesíti számlái K 499. Pénzforgalom nélküli költségveti bevételek kiadások sajátos elszámolása T 7. Kiadási előirányzatok teljesíte K 599. Átvezeti számla T 999. Bevételek átvezeti számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesíte 2.5. Tevékenységek kiadási (7-es számlaosztály) előirányzat teljesíte számláinak tartalma, számlakapcsolatai A 7-es számlaosztály számlái a Hivatal teljes körű tevékenységével kapcsolatos összes kiadást tartalmazza Alaptevékenység kiadási előirányzatának teljesíte Az alaptevékenységhez tartozó kiadásokat a számlacsoporthoz tartozó főkönyvi számlákon kell elszámolni a Hivatal szakfeladatai alapján. Ezekben a számlacsoportokban kell kimutatni a szakfeladatokon (alaptevékenységhez kapcsolódó) folyó kiadások mellett az 1., 2., 3., a 4. számlaosztályban elszámolt kiadásokat is. Kiemelt gazdasági események könyvele 20

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,","*on;

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,,*on; I'ejezetr 08/00 Ci VAlciln: 01/00 Szakng: 842:ll0 Szekror: 1051 6vild6szak: 2011 2 PIRr 300146 K'szntt. 20 t2.02.29 )2.11 Ellen6E6 kod: 7662281253 A iqezet megnevezdse, szdkhelye: Ir6nyit6 szerv: 300146

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek. analitikus nyilvántartása

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek. analitikus nyilvántartása Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek analitikus nyilvántartása A végleges pénzeszközátadás számlákhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából célszerű részletező

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben