A Büki Gyógyfürdő Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Büki Gyógyfürdő Zrt."

Átírás

1 H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: , Fax: Internet: A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA: NÉV: MUNKAKÖR: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A módosításokat jóváhagyta a részvénytársaság Igazgatósága május 28 i ülésén. A PÉLDÁNY TULAJDONOSA JJ NÉV: MUNKAKÖR:

2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. TULAJDONA. MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI A részvénytársaság megnevezése A részvénytársaság alapítása A részvénytársaság létesítményei A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉKHELYE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI SZERVEZETI FELÉPÍTÉS CÉGJEGYZÉS A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A CÉGBÉLYEGZŐ ALÁÍRÁSI JOG A SZERZŐDÉSKÖTÉS SZABÁLYOZÁSA KÁRTÉRÍTÉSI JOGKÖR, ANYAGI FELELŐSSÉG ÜZLETI TITOK A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYEI A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE DOLGOZÓI ÉRDEKKÉPVISELET A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEI KÖZGYŰLÉS A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ A MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK DECENTRALIZÁLÁSA VEZÉRIGAZGATÓ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETŐ IRÁNYÍTÁSI SZINTEK A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL KÖZÉPVEZETŐK OPERATÍV VEZETŐK A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A helyettesítés szabályai Munkaköri leírás Az utasítások rendje, végrehajtása Az írásbeli utasítások rendszere Munkakör átadás-átvétel A vezető állású munkavállalókra vonatkozó általános szabályok A beosztott munkavállalókra vonatkozó általános szabályok A vezetői értekezletekre vonatkozó szabályok Az egyes munkaszervezetekre vonatkozó szabályok A vezérigazgató munkaszervezetére vonatkozó szabályok Vezérigazgató /74. oldal

3 Jogtanácsos Titkárságvezető Jogi és személyügyi vezető A gazdasági igazgató munkaszervezete Gazdasági igazgató Pénzügyi vezető Számviteli vezető A szolgáltatási és értékesítési igazgató munkaszervezete Szolgáltatási és értékesítési igazgató A fürdőszolgáltatás vezető munkaszervezete Rendezvényszervezési vezető Kempingvezető Szolgáltatás értékesítési csoportvezető Marketing vezető A műszaki igazgató munkaszervezete Műszaki igazgató Informatikai osztályvezető A műszaki vezető munkaszervezete Biztonságtechnikai és tűzvédelmi megbízott Az orvos igazgató munkaszervezete Orvos igazgató Főorvos, szakorvos Gyógyszolgáltatás vezető Az igazgatási és munkaügyi osztályvezető munkaszervezete Igazgatási és munkaügyi osztályvezető Rendészeti csoportvezető Minőségirányítási és környezetvédelmi vezető MELLÉKLETEK Ellenőrizte: Jóváhagyta: kiadás /74. oldal

4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1. A részvénytársaság általános adatai A részvénytársaság megnevezése Cégneve: Rövidített cégnév: A társaság német nyelvű elnevezése: Röviden: Angol nyelvű elnevezése: Röviden: Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Büki Gyógyfürdő Zrt. Heilbad Aktiengesellschaft Bük Heilbad AG Bük Medicinal Spa of Bük Private Company Limited by Shares Medicinal Spa of Bük Private Ltd A részvénytársaság alapítása A részvénytársaság alapítói: Vas megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) Bük Nagyközség Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) A részvénytársaság alapításának időpontja: december 31. Cégjegyzékszám: Cg Bejegyezve: fenti cégjegyzékszámon a Vas megyei Bíróság, mint Cégbíróság által A részvénytársaság működésének időtartama: határozatlan időtartamú A részvénytársaság jegyzett tőkéje: ,- Ft A részvénytársaság alapítói által határozatlan időtartamra alapított olyan zártkörű részvénytársaság, amelynek elsődleges célja, hogy a tulajdonosok vagyonát a gyógyidegenforgalom keretében, a tulajdonosok érdekében eredményesen hasznosítsa A részvénytársaság létesítményei A részvénytársaság az alábbi létesítményeket működteti: Gyógy- és strandfürdő, ezen belül: o fedett fürdő, /74. oldal

5 o strandfürdő, o strandfürdőhöz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények, o nyári bejárat, a részvénytársaság központi irodáival, Élményfürdő, Szaunavilág, Medical Wellness Centrum, Fizioterápiás Intézet, Termál Gyógykemping, Konferencia-központ, Egyéb, a részvénytársaság tulajdonát képező létesítmények, ingatlanok 1.2. A részvénytársaság székhelye A részvénytársaság székhelye: H-9737 Bük, Termál krt. 2. Levélcíme: H-9740 Bükfürdő, Termál krt A részvénytársaság tevékenységi körei Fő tevékenység: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Egyéb tevékenységek: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás 3600 Víztermelés, -kezelés, ellátás 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 4775 Illatszer-kiskereskedelem 4941 Közúti áruszállítás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 Kempingszolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység /74. oldal

6 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7990 Egyéb foglalás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8532 Szakmai középfokú oktatás 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 8542 Felsőfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9311 Sportlétesítmény működtetése 9313 Testedzési szolgáltatás 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 1.4. Szervezeti felépítés A Büki Gyógyfürdő Zrt. szervezeti felépítését jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 2. számú melléklete tartalmazza Cégjegyzés A cégjegyzés az arra feljogosított személyek joga a részvénytársaság írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, előnyomtatott, illetőleg bélyegző-lenyomatos cégnév alá a vezérigazgató/igazgatóság elnöke önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata (címpéldány) tartalmazza. A cégjegyzés módja: Önálló cégjegyzési joggal rendelkezik: Együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek: együttes vagy önálló lehet vezérigazgató Igazgatóság elnöke /74. oldal

7 az Igazgatóság tagjai közül bármely két tag, együttesen, az Igazgatóság bármely tagja és a munkaszervezet Igazgatóság által képviseleti joggal felruházott tagja, együttesen, a munkaszervezetnek az Igazgatóság által képviseleti joggal felruházott bármely két tagja, együttesen. A cégjegyzési jogra jogosultak körét a Cégbíróságra közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányukkal együtt be kell nyújtani A társaság képviselete A Társaság képviseletében kizárólag a képviselője útján lehet jognyilatkozatot tenni. Jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésekre adott nyilatkozat tétele, aláírása stb. A képviselő eljárása alapján a Társaság válik jogosulttá, illetve kötelezetté. A cégképviselet az Alapszabályon, a Szervezeti és Működési Szabályzaton vagy jogügyleten (megbízáson) alapul. A cégképviselet módja lehet írásbeli vagy szóbeli cégképviselet. Cégjegyzésnek csak a részvénytársaság írásbeli képviselete minősül. A részvénytársaságot, egyszemélyi felelős vezetőként, a vezérigazgató irányítja, ő képviseli 3. személyekkel szemben, illetve bíróságok, hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén megbízása, vagy az Igazgatóság döntése alapján a gazdasági igazgató, a műszaki igazgató, a szolgáltatási és értékesítési igazgató vagy az orvos igazgató helyettesíti, felhatalmazásuk keretein belül. A társaság cégjegyzésére azonban ebben az esetben is az 1.5 pontban írtak vonatkoznak. A részvénytársaság jogi képviseletét a jogtanácsos látja el A cégbélyegző A cégbélyegző az alábbi feliratot tartalmazza: Büki Gyógyfürdő ZRT Bük Fentiektől eltérő tartalmú bélyegző nem minősül cégbélyegzőnek. Cégjegyzéshez csak ezen bélyegző alkalmazható /74. oldal

8 A cégbélyegzővel rendelkezők a bélyegzők rendeltetésszerű használatáért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak annak átvételétől a leadásig, illetőleg elvesztés esetén a hivatalos eljárás befejezéséig Aláírási jog Cégszerű aláírásra és cégjegyzésre az 1.5. pontban írtaknak megfelelően, az ott felsorolt személyek, az ott rögzített módon jogosultak. Cégjegyzésnek csak az 1.5. pontban foglaltak szerinti aláírás minősül. A részvénytársaság vezérigazgatója külön utasításban, az ott meghatározott keretek között a részvénytársaság nevében történő aláírásra a munkaszervezet bizonyos tagjait elsősorban a munkaterületükön szükséges ügyintézés akadálymentes ellátása érdekében - felruházhatja. Aláírásuk nem minősül cégjegyzésnek. Az önálló cégjegyzési joggal rendelkező személy a pénzintézet előírásai szerint jogosult önállóan a bankszámla feletti rendelkezésre. Egyéb esetekben a részvénytársaság bankszámlája feletti rendelkezéshez külön belső szabályzatban meghatározottak szerint két személy együttes aláírása szükséges. A pénz és anyagutalványozásra jogosultak körét az ME minőségirányítási eljárás tartalmazza. A jogosultak nevét, aláírását jegyzőkönyvbe kell foglalni, s a részvénytársaság főpénztárában, raktáraiban jól látható helyen ki kell függeszteni A szerződéskötés szabályozása A részvénytársaság számára jogokat és kötelezettségeket tartalmazó írásbeli megállapodásokat, szerződéseket az 1.5. pontban foglaltak szerint önállóan a részvénytársaság vezérigazgatója/igazgatóság elnöke jogosult aláírni. Akadályoztatása esetén a szerződések, megállapodások, írásbeli nyilatkozatok aláírásának jogát a vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság a munkaszervezet két, együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjára ruházhatja át. A szerződéstervezetet az adott szervezeti egység vezetője készíti elő. Amennyiben a szerződésben foglalt jogok, kötelezettségek más szervezeti egység működését is érintik, azt az adott szervezeti egység vezetőjével véleményeztetni kell. Jogi szempontú véleményeztetésre a szerződéstervezetet a jogtanácsossal, vagy a jogi és személyügyi vezetővel is véleményeztetni kell, amennyiben a szerződés nem tartozik a részvénytársaság formaszerződései, szabványosított szerződései körébe. A szerződések egy darab eredeti példányát, iktatószámmal ellátva, az irattárban kell elhelyezni, a többi eredeti példányt, illetve egy darab másolati példányt az adott szervezeti /74. oldal

9 egység vezetője őrzi meg. Amennyiben a szerződés több szervezeti egység működését érinti, egy-egy darab másolati példányt az adott szervezeti egységek vezetői részére az átvétel igazolásával át kell adni. Szerződéses kötelezettségvállalás: Bármely jogcímű szerződéskötés, amelyek folytán a társaság bárminemű kötelezettséget vállal az alábbi értékhatárok figyelembe vételével köthető meg: nettó 10 millió forint összeghatárig: vezérigazgató, nettó 100 millió forint összeghatárig: Igazgatóság, nettó 100 millió forint összeghatár felett: Közgyűlés döntési hatásköre. A szerződéskötés részletes rendjét az ME és az ME minőségirányítási eljárások szabályozzák Kártérítési jogkör, anyagi felelősség A részvénytársaság vezető tisztségviselői az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a részvénytársaság közgyűlése által hozott határozatok, ügyvezetési kötelezettségük vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. Amennyiben fenti károkozásra együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselők esetén kerül sor, felelősségük egyetemleges. A részvénytársaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető tisztségviselő e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. A részvénytársaság munkaszervezetéhez tartozó munkavállalók esetében a velük szembeni kártérítés megállapítására a részvénytársaság Kollektív Szerződésében szabályozott módon kerülhet sor. Az egyes munkavállalókkal szemben megállapítani kívánt kártérítésre vonatkozó javaslatot, írásban, közvetlen felettesük készíti el. A javaslatot a jogi és személyügyi vezető részére kell leadni, aki gondoskodik a részvénytársaság Kollektív Szerződésében, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott eljárás szabályszerű, a törvényi és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatásáról. Az anyagi felelősségre vonatkozó szabályokat, az anyagi felelősség mértékét, az anyagi felelősség érvényesítésének módját a részvénytársaság Kollektív Szerződése határozza meg. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban /74. oldal

10 bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel. Mentesül a munkavállaló a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította. A munkavállalót a fenti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag stb.) jegyzék, vagy elismervény alapján vette át. A pénz- és értékkezeléssel megbízott munkavállalót e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. A társasági és személyi tulajdon védelmének érdekében anyagi felelősséggel járó munkakörben csak olyan személyt szabad alkalmazni: aki az előírt szakmai képzettséggel, vagy megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik, aki ezen munkakörök betöltéséhez büntetlen előéletét erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni tudja, akinél a gazdasági összeférhetetlenség és együttalkalmazási tilalom (közeli hozzátartozó) nem áll fenn Üzleti titok A részvénytársaság minden alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki megoldások, üzleti elképzelések, amelyek a társaság rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutása veszélyeztetik a rendeltetésszerű működést, a társaság piaci pozícióját, gazdasági érdekeit. Üzleti titoknak minősülnek mindazon: a részvénytársaság szervezetére, üzletpolitikájára, terveire, készleteire és eszközállományára, szolgáltatásaira, pénzügyi helyzetére, üzleti körére és üzleti kapcsolataira vonatkozó okmányok, ügyek és információk, melyeket a részvénytársaság vezérigazgatója annak nyilvánít. Tilos üzleti titokra vonatkozó információt illetéktelenek tudomására hozni, abba betekintést engedélyezni, arról másolatot, vagy kivonatot készíteni mindaddig, amíg a vezérigazgató ezek közlési tilalmára felmentést nem ad. Titoknak minősülnek a fentiekkel kapcsolatos értesülések, függetlenül attól, hogy hivatalosan, vagy más úton jutottak a munkavállaló tudomására /74. oldal

11 A munkavállaló köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati ügyintézése körébe tartozó ügyiratok, illetve a részvénytársaság cégbélyegzői ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe. A munkavállalók az üzleti titkok megszegéséért munkajogi felelősséggel tartoznak A részvénytársaság hirdetményei A részvénytársaság hirdetményeit a Cégközlönyben, valamint a Vas Népe című napilapban teszi közzé A részvénytársaság üzleti éve A részvénytársaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel Dolgozói érdekképviselet A részvénytársaság munkavállalói a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása és megvédése érdekében érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetet (szakszervezetet) hozhatnak létre a Munka Törvénykönyve alapján, az ott megjelölt rendelkezéseknek megfelelően. Az érdekképviselet működésére vonatkozó szabályokat a részvénytársaság Kollektív Szerződése tartalmazza. 2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEI 2.1. Közgyűlés A részvénytársaság legfőbb szerve a részvénytársaság közgyűlése. A közgyűlés a részvényesek összességéből áll. A részvénytársaság minden részvényese jogosult a közgyűlés munkájában részt venni. A közgyűlés ülésére minden részvényest meg kell hívni. A közgyűlés határozatképes, ha az egyszerű többséget igénylő kérdéseknél azon a szavazásra jogosító részvények legalább 2/3-át képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az Alapszabály módosításáról /74. oldal

12 b) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről és az alaptőke leszállításáról, c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, e) Az Igazgatóság tagjainak, az Igazgatóság elnökének, a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és elnök-helyettesének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, g) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, h) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről; döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, i) döntés 100 millió Ft-ot meghaladó hitel felvételéről, j) döntés olyan, a társaság rendszeresen folytatott rendeltetésszerű gazdasági tevékenységén kívül eső, szerződés megkötésében, amelynek a révén a Társaság tulajdonában lévő vagyoni értékű jogok, tulajdonosi érdekeltségek, ingatlanok, állóeszközök 100 millió Ft-ot meghaladó értékben más társaságban befektetésre, végleges elidegenítésre vagy bérbeadásra vagy megterhelésre kerülnének, k) megszerzett saját részvények bevonásának elrendelése, l) a társaság középtávú fejlesztési programjának jóváhagyása, m) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala, n) döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, o) döntés saját részvény megszerzéséről, p) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg fizetéséről. q) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5.. (3) bekezdése szerinti szabályzat elfogadása és módosítása, r) döntés részvényátruházáshoz való hozzájárulásról, s) az éves üzleti terv elfogadása, t) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, u) a vezérigazgató kinevezése, valamint felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője /74. oldal

13 (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala, v) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, w) a közgyűlés bármely olyan ügyet magához vonhat, amelyet jogszabály nem utal kifejezetten az Igazgatóság hatáskörébe. A közgyűlés formái: a. Éves közgyűlés (rendes közgyűlés) A részvénytársaság éves közgyűlését legalább évente 1 alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést az Igazgatóság a Gt. és az Alapszabály rendelkezései szerint hívja össze, a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényesek részére megküldött meghívó útján. A meghívónak tartalmaznia kell: 1. A közgyűlés időpontját, helyét, 2. a közgyűlés napirendjét, 3. a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét, idejét. Amennyiben a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a közgyűlés csak akkor tartható meg, ha azon valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van és a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakozik. Az évi rendes közgyűlés tárgya: o az Igazgatóság jelentése az előző év üzleti tevékenységéről, o indítvány az eredmény felhasználására, o a Felügyelő Bizottság jelentése az éves mérleg és az eredmény vizsgálatáról, o a Könyvvizsgáló jelentése, o az éves mérleg megállapítása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, o az éves beszámoló elfogadása, o az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, o minden olyan egyéb kérdés megtárgyalása, amelyet az Igazgatóság az évi rendes közgyűlés napirendjére felvett /74. oldal

14 b. Rendkívüli közgyűlés SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rendkívüli közgyűlést abban az esetben kell összehívni, ha: o azt az előző közgyűlés elrendelte, o az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben foglalt rendelkezések alapján kötelezően összehívja vagy azt előbbieknek megfelelően - Könyvvizsgáló indítványozza, o az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a Könyvvizsgáló egyéb esetekben indítványozza, o az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, o a cégbíróság végzésével erre kötelezi a részvénytársaságot, o a szavazatok legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével az Igazgatóságtól kérik, o új Könyvvizsgáló választása válik szükségessé, o a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, o a részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, o minden olyan esetben, amely a Közgyűlés döntését igényelné és a rendes közgyűlésig hátralévő idő indokolatlan késlekedést okozna. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság elnöke, illetve a fent megjelölt egyéb szervek hívják össze. Az Igazgatóság elnöke attól a naptól számított 15 napon belül köteles 30 napon belüli időpontra a rendkívüli közgyűlést összehívni, amikor az összehívás alapjául szolgáló okról tudomást szerzett. A Közgyűlésre és a Rendkívüli Közgyűlésre meg kell hívni: a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Könyvvizsgálót. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke. Akadályoztatása esetén az elnöki teendőket az általa e teendők ellátására az Igazgatóság tagjai közül felhatalmazott személy látja el. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a közgyűlés helyét, idejét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a szavazatszámlálók nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát /74. oldal

15 A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés elnöke írja alá és egy jelenlévő, erre megválasztott részvényes hitelesíti. A részvénytársaság közgyűlése a Gt (3) bek. alapján felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, melyek esetében a Gazdasági Társaságokról szóló törvény vagy az Alapszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni A Közgyűlés elnöke A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az általa e teendők ellátásával meghatalmazott igazgatósági tag. Feladatai közé tartozik különösen: a Közgyűlés ülésének vezetése, a Közgyűlés napirendjének megfelelően, a szavazatszámláló bizottság tagjainak jelölése, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és a Közgyűlés határozatának ismertetése, a jegyzőkönyvvezető kijelölése és a jegyzőkönyv hitelesítők felkérése, a Közgyűlés jegyzőkönyvének aláírása Igazgatóság Az Igazgatóság tagjait és elnökét a közgyűlés választja. Az Igazgatóság a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően mivel a Társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja 5 tagból áll. Az Igazgatóság megbízatása a megválasztás napjától számított két üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig szól. A tagok bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól /74. oldal

16 Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, azzal, hogy két-két tag az MNV Zrt., illetve Bük Város Önkormányzatának képviselője. Egyúttal a nem delegáló részvényesek kijelentik, hogy az indítványokat igen szavazatukkal támogatják. Az Igazgatóság ötödik tagjára bármely részvényes tehet javaslatot. Az Igazgatóság tagjait vagyonnyilatkozattételi kötelezettség terheli. Az Igazgatóság elnökét a közgyűlés a megválasztás napjától számított két üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig választja, akit az MNV Zrt. és a Bük Város Önkormányzata két évente felváltva delegál. Az Igazgatóság jogai, kötelezettségei, feladatai: a. a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának s az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése b. jelentés készítése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére c. a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése d. a részvényesek kérésére a társaság ügyeire vonatkozó felvilágosítás nyújtása, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele a részvényesek számára e. a közgyűlés összehívása f. saját részvény megszerzéséről döntés hozatala, ha a saját részvény megszerzésére a részvénytársaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség g. a részvénykönyv vezetése h. az alaptőke felemelésével, leszállításával összefüggő feladatok ellátása i. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5.. (3) bekezdése szerinti a Közgyűlés által megállapított szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezése, annak elfogadásától számított 30 napon belül j. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, illetve a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább 2 havonta ülésezik. Üléseit az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag hívja össze. Az Igazgatóság ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni. Az Igazgatóság /74. oldal

17 ülésére szóló meghívót legalább az ülés kezdete előtt 8 nappal meg kell küldeni a tagok részére. Az ülés előkészítéséről az Igazgatóság elnöke gondoskodik. Az Igazgatóság rendkívüli ülésének összehívását az Igazgatóság bármely tagja vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti írásban, az ok és a cél megjelölésével. Az Igazgatóság elnöke ebben az esetben az Igazgatóság ülését 8 napon belül, 8 napon belüli időpontra köteles összehívni. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülés keretében gyakorolja. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az üléseket, az elnök akadályoztatása esetén, az Igazgatóság általa megbízott tagja vezeti. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az ülés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá és az Igazgatóság két tagja hitelesít. A jegyzőkönyvet 15 napon belül valamennyi igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének meg kell küldeni. Az Igazgatóság a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, az Alapszabály, a Közgyűlés határozatai és saját ügyrendje alapján végzi feladatát, gyakorolja hatásköreit. Az Igazgatóság tagjainak felelősségére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat pontja tartalmazza. Az Igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat. Abban az esetben azonban, ha a lemondással az Igazgatóság létszáma 3 fő alá csökkenne, a lemondás csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A rendkívüli közgyűlést ebben az esetben az Igazgatóság elnöke a lemondástól számított 8 napon belül köteles összehívni. A vezérigazgató felett a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazásának megállapítása) kivételével gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság a jegyzett tőke nagyságára tekintettel - 6 tagú, a Felügyelő Bizottság megbízatása a megválasztás napjától számított két üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig szól. A tagok bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a /74. oldal

18 felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg, azzal a kitétellel, hogy 3-3 tagja Bük Város Önkormányzata, illetve az MNV Zrt. képviselője. Egyúttal a nem delegáló részvényesek kijelentik, hogy az indítványokat igen szavazatukkal támogatják. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés számára ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság elnökét és elnök-helyettesét a közgyűlés a megválasztás napjától számított két üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig választja, akiket az MNV Zrt. és a Bük Város Önkormányzata két évente felváltva delegál. A Felügyelő Bizottság tagjait vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Működésére egyebekben a Működési Szabályzatában meghatározottak, valamint a Gt. rendelkezései az irányadók. A Működési Szabályzatot a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 4 tag jelen van. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult a Bizottság elnökétől írásban kérni, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben ez elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a kezdeményező tag maga jogosult az ülés összehívására. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlés rendkívüli ülését. A Felügyelő Bizottság feladata a részvénytársaság Alapszabálya szerint: a. köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, b. köteles írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról, csak ezen írásbeli jelentés birtokában dönthet a közgyűlés e kérdésekről, c. a Felügyelő Bizottság által kijelölt FB-tag képviseli a részvénytársaságot, ha a részvénytársaság határozatainak bírósági felülvizsgálatát az igazgatóság tagjai kezdeményezik és a részvénytársaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a részvénytársaságot képviselhetné. d. ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a /74. oldal

19 részvényesek érdekeit, összehívja a társaság közgyűlésének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társaságnak a kérésben foglaltak szerint 8 napon belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság közgyűlése hagyja jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki a gyűlését összehívja, a társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság közgyűlését. Egyéb tekintetben a Felügyelő Bizottság tevékenységére és hatáskörére a Gt. rendelkezései az irányadók Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg négy évre, az üzleti évet záró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Zrt. Közgyűlésének. A könyvvizsgáló köteles a részvénytársaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. A Társaság könyvvizsgálójának jogaira és működésére vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadóak. 3. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK DECENTRALIZÁLÁSA A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.3. pontjában foglaltak értelmében a munkáltatói jogköröket a részvénytársaság alkalmazottai felett az Igazgatóság gyakorolja. Az Igazgatóság a jelen pontban meghatározott döntési, egyetértési és véleményezésijavaslattételi jogköröket a jelen pontban meghatározott személyekre, az alábbi körben átruházza /74. oldal

20 3.1. Vezérigazgató Dönt: a. a közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalók munkaviszonyának létesítéséről, kinevezéséről, meghatározott feladat ellátásával való megbízásáról, munkabérük megállapításáról, rendkívüli béremelésükről, munkaköri leírásuk tartalmi elemeinek meghatározásáról, az adott feladat ellátására szóló megbízásuk visszavonásáról, munkaviszonyuk megszüntetéséről, b. az adott területet irányító vezető valamint a jogi és személyügyi vezető javaslata alapján a részvénytársaság munkavállalóinak feladatait szabályozó munkaköri leírások aláírásáról, a munkavállalókkal kötött munkaszerződések aláírásáról, munkaviszonyuk létesítéséről, munkabérük megállapításáról, rendkívüli béremelésükről, munkaszerződéstől eltérő munkakörben történő foglalkoztatásukról, munkaviszonyuk megszüntetéséről, c. a közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalók esetében a részvénytársaságtól kapott egyéb jövedelemről, d. a részvénytársaság többi munkavállalója esetében az adott területet irányító vezető javaslata alapján, a munkabéren kívüli, a részvénytársaság által nyújtott egyéb jövedelem tekintetében, e. a részvénytársaság valamennyi munkavállalója esetében nem közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalóknál az adott területet irányító vezető javaslata alapján a más gazdasági társaságnál létesítendő további munkaviszonyuk, vagy egyéb jogviszonyuk engedélyezéséről, megtiltásáról, az összeférhetetlenség kimondásáról, f. a részvénytársaság valamennyi munkavállalója esetében nem közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalóknál, az adott területet irányító vezető javaslata alapján további munkaviszony, vagy egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése esetén, g. a részvénytársaságnál nem munkaviszony, hanem egyéb jogviszony keretein belül foglalkoztatottakkal való szerződéskötésről, h. rendkívüli fizetett szabadság, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, i. a részvénytársaság valamennyi munkavállalója esetében nem közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalóknál, az adott területet irányító vezető javaslata alapján a Kollektív Szerződésben meghatározott felmondási idő közös megegyezéssel történő módosításáról, a módosítás engedélyezéséről, j. a részvénytársaság valamennyi munkavállalója esetén külföldön történő munkavégzés engedélyezéséről, k. a részvénytársaság valamennyi munkavállalója esetén a Kollektív Szerződésben vezérigazgatói hatáskörbe utalt jutalomkeret felhasználásáról, l. a Kollektív Szerződés vagy módosítása aláírásáról, /74. oldal

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE 1. Az Igazgatóság jogállása 1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i rendkívüli Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2012. május 31. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt.")

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Igazgatósági ügyrend

Igazgatósági ügyrend Igazgatósági ügyrend ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013. február 11. Oldal: 1 / 10 1. Az Igazgatóság hatásköre Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Az ALTERA Nyrt. Igazgatósága a továbbiakban: Igazgatóság

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Jelen ügyrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vállalkozói Központ és InkuMtorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben