Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor"

Átírás

1 Család - háztartás JAM Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 1

2 A tankönyv a Junior Achievement Inc. tananyagai alapján készült. Írta: Merényi Zsuzsa Fordította: Palotás Csilla Szerkesztette: Szekeres Sándor Kiadja: Junior Achievement Magyarország Alapítvány 6724 Szeged, Eszperantó u. 5. Tel/Fax: (62) A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos e kiadványt, vagy részeit sokszorosítani és bármilyen elektronikus, vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, a kép-, hangfelvételt és minden egyéb információtárolási- és visszakeresési rendszert) átvenni. 2

3 Hogyan élnek Bükkösék Sarudon? A Bükkös család Sarudon, a Tisza-tó mellett saját házában él. A papa Bükkös Ferenc mérnök, naponta busszal jár Tiszafüredre a Vízmővekhez dolgozni. Havonta átlagosan nettó Ft-t visz haza. Otthon ı végzi a keményebb fizikai munkákat, illetve a ház körüli javításokat. Havonta 1-2 alkalommal, kocsival segít a nagy bevásárlásban. A mama, Bükkösné Tóth Julianna, a helyi óvodában óvónıként délelıtti és délutáni váltásban dolgozik, Ft a nettó keresete. İ szervezi a család mindennapi életét, a vásárlást, takarítást, mosást. Két gyermekük van. Gergı negyedik osztályba jár, Sára nyolcadikos. Mindketten a helyi általános iskolába járnak. Sára Egerbe a Dobó Gimnáziumba felvételizett. A két gyermek jogán Ft/ gyermek, összesen Ft családi pótlékot kapnak havonta. A családdal él Tóth Vilmosné a nagymama, aki már nyugdíjas. İ havonta Ft nyugdíjat kap. A házhoz 300 négyszögöl kert tartozik, amelyben veteményeznek, illetve nyulakat, galambokat és néhány csirkét tartanak. A nyulakból, galambokból eladásra is szoktak nevelni, de a család is szívesen fogyasztja ıket. Az állatok fı gondozója a Nagyi, aki otthon van és a kertet is képes ellátni. A gyerekek az esti etetésben, itatásban szoktak segíteni. A kerti nagy munkákban a család egésze részt vesz. Az állatok értékesítésébıl tavaly Ft bevételük volt, a tápokra, gyógyszerekre Ft-ot költöttek. A család asztalára pedig hetente került valamilyen jószág. A kert terményeit a család illetve az állatok fogyasztják. Július és augusztus hónapban a Tisza-tó vonzza a vendégeket. Bükkösék egy háromágyasvendégszobát tartanak fenn fizetıvendéglátásra. Ha nagyobb család érkezik, Gergı szobáját is kiadják. A Nagyi teljes ellátást is tud ajánlani, hasznosítva az eltett- és idényzöldségeket, gyümölcsöket illetve az állatokat. Ilyenkor a gyerekek is többet segítenek: a vásárlásban, takarításban, a ház körüli munkákban mindketten részt vesznek. Tavaly a vendéglátásból a családnak tisztán Ft-ja maradt. A gyerekek az elvégzett munkáktól függıen zsebpénzt kaptak. Tanítási egység: Családi munkamegosztás gazdálkodás Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A tanulók egy vidéken élı magyar család helyzetébe képzelve magukat átélik a családi gazdálkodás, munkamegosztás lehetıségeit. Megismerik a család, a háztartás, mint gazdasági egység jelentését. Gondolkodnak a különbözı családokban megjelenı munkamegosztás azonosságán, különbségén. Megismerik a család bevételeinek leggyakoribb formáit. Egy családi beszélgetés keretében értékelik, pénzre váltják a munkát. Összehasonlítják a nagyon jó és a nagyon szőkös megélhetés lehetıségeit Magyarországon. Feldolgozási javaslat Elıkészítés: tanári felvetés, egy konkrét, családi munkamegosztásbeli probléma elmesélése. Történhet saját gyerekkorból. Történhet egy vitás helyzet felvetésével. A lényeg, hogy a gyerekeket spontán állásfoglalásra késztesse. (Ötlet: A fiam azzal az ötlettel állt elı, hogy hörcsögöt szeretne. Én is szeretem az állatokat, de attól tartok, hogy a hörcsög gondozása rám marad. Nem szeretném, ha a feladataim szaporodnának. Mit válaszoljak, hogyan döntsek?) 3

4 1. Kiindulás a Bükkös család történetébıl. A szöveg elolvasása történhet - a tanár által - csoportok szervezésével, majd a csoportban hangos olvasással - egyéni feladatként. Legcélszerőbb legalább párban végeztetni. Rögtön rendeljük hozzá az 1/a feladatot, így az olvasás célirányosabb lesz. 2. Egyeztessük a kitöltött táblázatot. Ha kell, javítsák, egészítsék ki. 3. Egyéni munkaként végeztessük az 1/b feladatot. Adjunk 3 percet rá. Nem lehet teljes a megoldás, de arra alkalmas lesz, hogy beszélgessünk az egyes családokban tapasztalható eltérésekrıl. 4. Az 1/c feladat megoldása tehát közös. Leszögezhetı: sokféle munkamegosztás lehetséges, az eltérés oka lehet: szokás, hagyomány, egyéni képességek különbsége, gazdasági megfontolások (mit nyerek, mit veszítek a feladat elvégzésével), érzelmi okok stb. 5. Az elızıekhez kapcsolódó kérdés az 1/d, ami már valódi gazdasági kérdés lehet: mitıl jó, vagy jobb egy munkamegosztás? Sokféle válasz várható (minden rendben van, mindenki jól érzi magát, több a szabadidı stb.), de a gazdasági hatékonyság tartalmát mondjuk, vagy mondassuk ki: azonos feltételek mellett ugyanannyi idı alatt több feladatot végeznek el, vagy ugyanazt a feladatot kevesebb idı alatt képesek elvégezni. 6. A beszélgetés zárásaként megkérdezhetjük, ki a család motorja? (1/e kérdés) İk hogyan képzelik jövıbeni családszervezésüket? 7. Tartalék feladatként adhatjuk, hogy versenyt hirdetve 2 perc alatt győjtsenek minél több, eddig még nem tárgyalt családi munkát. 8. Otthoni feladatként adjuk a 3. feladat táblázatának kitöltését. Megoldás: 1 feladat 1/a rendszeres munkák: Nagyi: állatok ellátása, fızés Papa nagy bevásárlás Mama: családszervezés, vásárlás, takarítás, mosás Sára: segítés Gergı: segítés Alkalmanként végzett munkák: Nagyi: vendéglátás Papa: kert, nehéz, ház körüli munkák, javítások Mama: kert Sára: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés Gergı: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés 4

5 Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. A család, háztartás, mint gazdasági egység fogalmának magyarázatára. 2. A családi munkamegosztás konkrét formájának felismerésére, fogalmának általánosítására. 3. Ismertetni a család gazdasági kapcsolatait a gazdaság egészével. 4. Felsorolni és értelmezni a családi tipikus bevételeit, saját családjukra értelmezni a megismert forrásokat. 5. Értékelni, pénzre váltani egy háztartásban végzett munkát 6. A családok közötti szociális különbségeket érzékelni Tevékenységek A kiindulás kereteit adó család helyzetének elolvasása, a szöveg gazdasági szempontból történı értelmezése. Összehasonlítás, elemzés, adatgyőjtés. Becslés. Érvelés, vita. Második 45 perc A következı foglalkozás elıkészítéseként kérjük meg a gyerekeket, hogy kérdezzék meg otthon, mennyit költ a család főtésre, ki mivel főt otthon? 9. Indítsuk a foglalkozást az otthoni feladat megbeszélésével. Készítsünk táblázatot a főtésfajták és a havi kiadások összefüggésének megmutatására. Havi összege Lakásméret (nm) Gáz Villany Távfőtés Fa-szén Egyéb (olaj) 10. Értékeljük az egyes főtésfajtákat. Majd nézzük meg közösen, vagy csoportmunkával Bükkösék főtésérıl szóló feladatot. Mutassunk rá, mit jelent gazdálkodni, gazdaságilag értékelni a főtés lehetséges változatait! Megoldás: 4. feladat a) a gázfőtés elınye: tiszta, hatékony, gyors, kényelmes stb. hátránya: drágább b) cserépkályhás főtés elınye: olcsóbb, hulladékot hasznosít, barátság, szép stb. hátránya: piszkosabb, lassabban melegszik, sok vele a munka c) kombinált főtés elınye: rugalmasan alkalmazható, olcsóbb lehet, + az elıbbiek 5. feladat bérjövedelem: 110 e Ft + 85 e Ft nyugdíj: 46 e Ft családi pótlék: 26,6 e Ft összesen: 267,6 e Ft 5

6 11. Magyarázzuk meg, hogy nem csak a főtésre vonatkozóan, hanem minden egyes vásárlásnál a családnak mérlegelnie kell a helyes döntést, mert végesek az erıforrásai, bevételei. Vegyük ismét kézbe a Bükkösék indító történetét és győjtsük ki a család rendszeres bevételeit az 5. feladat táblázatába, illetve a 6. feladathoz. (A feladat végezhetı csoportmunkában is.) Célszerő az feladatot egyszerre elvégeztetni. 12. A 8. feladat otthoni munka, hiszen a szülıktıl tudnak információt kérni. Jellemzıen nem szeretik a szülık a család gazdasági titkait elárulni, ezért már annak is örülhetünk, ha a jövedelemfajtákat elmondják! 13. A 9. feladat ismét mérlegeléssel, becsléssel indul: mennyit ér Bükköséknél a szobatakarítás, vásárlás? Milyen tevékenységgel lehet összemérni? (Pl.: Ha valakit megfizetnek a takarításért, vagy ha a munkát végzı máshol is tudna ez alatt az idı alatt pénzt keresni, a bevétel és a kiadások összehasonlítása, stb.) 14. Folytassuk le a családi megbeszélést önként jelentkezı szülıkkel és gyerekekkel a kiadó szoba takarításának díjazásáról és a vásárlás értékérıl. Majd beszéljük meg: mi a véleményük az otthoni munkáért kapott zsebpénzrıl? Ha lehetıségünk van, tényleg meghívhatunk egy szülıt, aki valódibbá teheti a beszélgetést. 15. Számítsuk ki a csoportra, osztályra jellemzı átlagos zsebpénzt! 16. A 11. feladat a családok között mutatkozó anyagi különbségekre hívja fel a figyelmet és a gyerekek szociális érzékenységét fejleszti. Kényes téma, hiszen ebben az életkorban már nagyon pontosan érzik az öltözködés, felszerelés, büfés vásárlásokban mutatkozó anyagi különbségeket. Indítsuk személyesen átélhetı problémával a beszélgetést. Családi, vagy ismerıs környezetben átélt konkrét példával, újsághírrel (pl.: az egyik család nem tud nyaralni menni, a másik pedig Balatonon, majd külföldön tölt el több hetet). Ez után vessük fel, mi lehet az oka? Nézzük meg a táblázat adatait, mennyire igazolják az ok feltárását? Megoldás: 11/a. ügyesség, szerencse, ötlet, tudás, kemény munka, egészség, egyéni képességek, eltérı lehetıségek (indulás) A nagyon szőkös megélhetéshez valószínőleg csak a létszükségleti cikkek megvásárlásához szükséges pénzt számolják (élelmiszer, energia) A nagyon jó megélhetésbe beletartozhat az autóval való közlekedés, színház, stb. jelentıs költségelemek. 6

7 Ezt követıen beszélgessünk a 11/a, b, c kérdésekrıl. Két fontos kimenetele legyen a beszélgetésnek: Együttérzés a nehéz sorsú emberekkel Saját jövıjük és tanulásuk felelısségét megfogalmazni Háttér: A család, mint gazdasági egység A család társadalmi szerepe a történelem során nagyon sokat változott. Napjainkra a következı funkciókat tölti be: - Gazdasági funkció (a közgazdaságtant leginkább ez érdekli, de ennek tartalma szorosan összefügg a többi funkcióval). - A népesség reprodukálása (gyerekek vállalása). - A gyerekek szocializációja (nevelése, a társadalomba történı beillesztése, szorosan együttmőködve az intézményes neveléssel). - Érzelmi stabilitást, biztonságot nyújtó funkció (a család tagjai egymás iránti szeretete, ragaszkodás érzelmi biztonságot nyújt a család tagjainak, segítve a környezet nehézségeinek elviselését). Amikor a családról, mint gazdasági egységrıl beszélünk, akkor háztartást értünk alatta. Háztartást alkotnak azok, akik együtt élnek és létfenntartási költségeiket együttesen viselik. (Tehát nem feltétlenül vannak vérségi kapcsolatban egymással.) A háztartás gazdálkodása ritkábban jelenti a termelést (esetleg háztáji, családi-egyéni vállalkozó esetén), inkább az elosztást és fogyasztást. Ennek keretében gazdálkodik a bevételekkel és kiadásokkal, valamint a család tulajdonában álló erıforrásokkal. 7

8 Tanítási egység A személyes költségvetés meg-tervezése Javasolt idıkeret: Minimum 45 perc Áttekintés: A személyes költségvetés megtervezéséhez egy konkrét eset, majd a minta alapján saját költségvetés készítése. Célkitőzések: A tanulók legyenek képesek 1. Döntési alternatívákat felállítani, értékelni, mérlegelni, közöttük dönteni. 2. Költségvetést összeállítani, források megnevezni, kiadásokat megnevezni, rangsorolni. 3. Alapvetı számolási feladatokat végezni (bevétel összesen, kiadás összesen, többlet, hiány megállapítása) Feldolgozási javaslat 1. A feldolgozást Sanyi történetének felolvasásával kezdjük oly módon, hogy megfigyelési szempontként egy kérdést adunk: Miért nem sikerül Sanyinak a célját megvalósítania? 2. A felolvasást követıen a feltett kérdés megbeszélése: Sanyi a felmerült szükségletét, vágyát mérlegelés nélkül azonnal kielégítette. Ki járt már hasonlóan? Kinek csúszott, folyt már ki kezébıl sok pénz? 3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy tanulságként válaszolják meg pl.: párban- milyen tanácsot adnának Sanyinak? A megoldások nyílt megbeszélése során vessük fel azt a kérdést is, jó-e, ha egyáltalán nem költ és mindent megspórol Sanyi? 4. A tankönyvi feladatlapot szintén párban töltessük ki, azaz készítsenek költségvetést Sanyinak három hónapra, hogy kedvenc dzsekijét megvehesse! Elıször értelmezzük együtt a táblázat egyes sorait, majd dolgozzanak önállóan! 5. Hallgassunk, nézzünk meg egy-két megoldást! (Amíg a gyerekek dolgoznak, nézzünk bele munkájukba, hogy két eltérı felfogást lehessen megbeszélni. A körbejárás közben természetesen segítsünk, ha szükséges. Fel kell ismerniük, hogy a kényszerő megtakarítás után a maradék pénzbıl lehet gazdálkodni!) Az adatok a táblára is felkerülhetnek. A feladat lényege, hogy lássák: ugyanazt a célt többféle képpen is el lehet érni. Az eltérés a szabadon felhasználható összeg tervezett elköltésében fog mutatkozni, attól függıen ki melyik tételt (élelem, tanszer, szórakozás, ajándék ) tartja fontosabbnak. Kimondhatjuk, hogy ezt nevezik preferencia rendszernek. 8

9 Megoldás: 1. Feladat Egy lehetséges megoldás TELJES BEVÉTEL: 5 e + 6e = 11 e Ft MEGTAKARÍTÁS: 3e Ft TELJES FELHASZNÁLHATÓ BEVÉTEL: 8 e Ft KIADÁSOK: Élelem 2,5e Ft Tanszerek 0,5e Ft Ruhanemő Szórakozás (újság, mozi) 3,0e Ft Ajándékok, adományok 1,0e Ft Egyéb (tartalék) 1,0e Ft ÖSSZES KIADÁS 8,0e Ft TÖBBLET (HIÁNY) Beszélgethetünk arról, hogy mit tehetünk a többlettel ( befektetések ), vagy mi van akkor, ha hiány keletkezik. 6. Önálló munka a 2. feladat: saját költségvetés elkészítése. Érdekessé tehetjük a feladatot, ha feloldunk bizonyos korlátokat és választhatják, hogy a szüleiktıl ténylegesen kapott zsebpénzbıl, vagy egy általuk választott (de nem korlátlan!) zsebpénzzel akarnak tervezni. 7. A költségvetés készítése után lehetséges beszélgetési témák: tervezés korlátozott források fontossági sorrend (szükség, bıség, luxus) jótékonyság állami, önkormányzati költségvetés. Háttér: Állami költségvetés egyszerősített mérlege Újsághír egy önkormányzat költségvetésérıl 9

10 Tanítási egység Gazdálkodás idıvel és pénzzel Javasolt idıkeret 45 perc Áttekintés Az eddigiek összefoglalása: a gazdálkodás jelentésének megértése, gazdálkodás erıforrásokkal (pénzzel, idıvel). Egy kialakult helyzet megváltozásával az ésszerő döntések meghozatalának gyakorlása. Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. Egy kitőzött célhoz erıforrásokat mozgósítani, döntési változatokat mérlegelni. 2. A megváltozott körülményeket értékelve a szükséges döntési alternatívákat megfogalmazni, döntéseket hozni. 3. Az idıalapban történt változásokat elemezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladatként kérjük meg a gyerekeket hozzanak családi utazási ajánlatokat. 2. Indító beszélgetés, ki hogyan tervezi meg a család nyaralását? (Ha elegendı ajánlatot hoztak, akkor konkrét választással erısíthetjük a feladatot.) Idıpont, helykiválasztás szempontjai. A konkrét esetekben rá kell mutatni a gazdasági szempontokra. Majd Bükkösék példáját olvassuk el és kérjünk választ az 1. feladatban feltett kérdésre. (Az idıpontválasztás elınye: elıszezoni árak és nem veszélyezteti saját bevételeiket.) 3. A 2. és 3. feladat együtt is tárgyalható. A feladat lényege: ismerjék fel, hogy a megtakarítás érdekében valamirıl le kell mondani, vagy többletforrást kell biztosítani. A lemondás a család jövedelmétıl, fogyasztási szokásaitól nagymértékben függ. 4. A B feladatot esettanulmányként dolgozzuk fel. Képezzünk csoportokat és adjunk szerepkártyákat, illetve azt a táblázatot, amely az eredeti családi munkamegosztást tartalmazza. Készítsék el az új munkamegosztást tartalmazó táblázatot! A csoportoknak további kérdésként adhatjuk a 2. és 3. feladatot. 5. Otthoni munkaként választhatunk az A/5 és, vagy B/2 feladatok közül. 10

11 Tanítási egység: Ha a család nagyobbat akar Rövid és hosszúlejáratú hitelek Javasolt idıkeret: 3 x 45 perc Áttekintés: A hosszú és rövidlejáratú hitelezés problémáját egy család konkrét élethelyzetében vizsgálhatják meg a tanulók: házvásárlási és áruvásárlási döntés formájában. Célkitőzés: A tanulók legyenek képesek: 1. Gazdasági döntést megalapozó számításokat elvégezni. 2. Elınyt és kockázatot mérlegelni. 3. Viszonyszámokat kiszámítani. Feldolgozási javaslat 1. Az indító beszélgetés egy házvásárlás, lakáscsere elmesélése lehet, amelyben az anyagi többletterhek vállalását célszerő kiemelni. (Ha lehetıségünk van, hívjunk egy hitelezéssel foglalkozó banki alkalmazottat, akik konkrét esetekrıl mesélhet illetve a bank mérlegelési szempontjait mutatja be.) Ezt követıen térjünk rá Simonék esetére a munkatankönyvben. 2. Elsı feladatként számítsuk ki közösen, vagy számíttassuk ki a bevételek százalékos megoszlását. Határozzuk meg a várható változásokat és ezek hatását. Számíttassuk ki a kiadások %-os megoszlását. Határozzunk meg néhány várható kiadásváltozást. 3. Csoportokat képezve győjtsenek nem gazdasági érveket a gyerekek a lakásvásárlás mellett és ellene, illetve a házvásárlás mellett és ellene. 4. A csoportok között munkamegosztást kialakítva vizsgálják meg, mennyi többletkiadást jelent a lakás illetve a ház megvásárlása. Adjanak javaslatot a többletterhek vállalási módjára (többletforrás, megtakarítás ), figyelembe véve a várható jövedelemcsökkenést is! 5. Tisztázzuk a takarékosság lehetıségeit, illetve a luxuskiadás fogalmát. 6. Házi feladatként kérjük meg a gyerekeket, hozzanak tájékoztató anyagot banki hitelekrıl. Győjtsenek reklámokat mosógépekrıl, egyéb háztartási gépekrıl, hitellehetıségekrıl. 11

12 Megoldás: 1. feladat Bevételek: Anyasági segély (egyösszegő kifizetés). Családi pótlék (havi fix összeg). A korábban 3 éves korig járó GYES (gyermekgondozási segély), 2010 májusától a gyermek 2 éves koráig vehetı igénybe. Összege Ft/hó (2008. jan. 1-tıl) A gyermek 1 éves korától a GYES mellett, idıkorlátozás nélkül munkavégzés folytatható. TGYÁS terhességi gyermekágyi segély. A szülési szabadság idıtartamára jár az átlagkereset 70%át kitevı TGYÁS, feltéve hogy az illetı a szükséges biztosítási idıvel rendelkezik. Lejárta után GYEDre lehet jogosult a szülı. 7. A munkatankönyv 3. feladatát végezzük el. Számítsuk ki, mennyibe kerül részletfizetés mellett a mosógép. Hasonlítsuk össze egy bank betéti, majd hitelkamatát figyelembe véve két év alatt az eredeti vételár mennyivel lenne magasabb! 8. Vezessünk le egy vitát a 3/c kérdés felvetésével! Úgy irányítsuk a beszélgetést, hogy elıkerüljön az eladósodás problémája, a túlköltekezés, a biztonság, a nagyobb lehetıségek kérdései. 9. Végeztessünk kamatszámítási feladatokat a megismertek ellenırzésére. Háttér: Családtámogatási formák: A nevelési ellátás megnevezése Családi pótlék Iskoláztatási támogatás Az ellátás feltétele Saját háztartásban élı Még nem iskoláskorú gyermek után Súlyosan fogyatékos gyermek után Nem családban nevelkedı gyermek max. 20 éves koráig Tanköteles gyermek után Már nem tanköteles, de 20 életévet nem betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkezı tanuló után 12

13 Anyasági támogatás Anyasági támogatásra jogosult az a nı, aki gyermeket szült és a terhesség ideje alatt legalább négyszer megjelent a terhesgondozóban. Mértéke gyermekenként egyenlı a minimális öregségi nyugdíj 1,5 szeresével. További támogatások: Terhességi-gyermekágyi segély Annak, jár, aki a szülést megelızıen két éven belül 180 napon át biztosított volt és azt követıen legfeljebb 42 napon belül szül. Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelı idıtartamra jár, mértéke az átlagkereset 70 %- a. Gyermekgondozási díj - GYED (táppénz szerő ellátás) Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülı, aki a szülést megelızı két évben legalább 180 napig biztosítva volt és gyermekét saját háztartásban neveli. A GYED a gyermek legfeljebb két éves koráig vehetı igénybe. Mértéke a biztosított napi átlagkeresetének 70 %-a, 2002-ben havi legfeljebb Ft, 2008-ban Ft. Megjegyzések: 13

14 Tanítási egység: Hol vásárolunk, hogy vásárolunk Javasolt idıkeret 45 perc + piaci körséta + 45 perc Áttekintés A tanítási egység a piaci árak és fogyasztói döntés összefüggésével foglalkozik. A szituációs játékkal segíti a valóságos piaci árak megismerését. Érinti a lakossági folyószámlák és a kártyahasználat alapvetı ismeretköreit. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek: 1. Ugyanazon termékek eltérı árait felismerni 2. Vásárlási döntésben az árakat összehasonlítani, mérlegelni 3. Egy családi nagybevásárlást/vendé glátást megtervezni, költségeit megbecsülni. 4. A lakossági folyószámlák adatait értelmezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: a legközelebbi bolt áraival a munkatankönyv táblázatát kitölteni. 2. Beszélgetés az árak eltérésérıl, vita a kisboltok és nagy áruházak elınyérıl, hátrányáról a fogyasztók szempontjából illetve a kisboltok és nagy áruházak közötti versenyrıl. 3. A munkatankönyv 2. feladatának ábrája alapján a magyar háztartások élelmiszerre fordított kiadásainak értékelése. (Viszonylag nagy részét teszi ki az összkiadásnak, de ezt nem jelent nagy fogyasztást.) 4. Csoportmunka, családok szervezése alapján. Elsı fázis: egy hétvégi vendéglátás menüjének megtervezése 4+4 fıre, a szükséges alapanyagok részletes meghatározása, a várható kiadások megbecsülése. (Két példányban, írásban rögzítsék!) A 3. feladathoz tartozó táblázat kitöltése. Második fázis: Piaci körút a csoportnál maradt példány segítségével, a tényleges árak begyőjtése, a leírtak ellenırzése. Harmadik fázis: Összehasonlítás, értékelés, tapasztalatok. (A legsikeresebb csapatot családot megjutalmazhatjuk.) Kitérés: Hogyan spóroljunk? Munkatankönyv keretes szövege a 18. oldalon. 14

15 Megoldás: 4. feladat Takarítás Bevásárlás Fızés (részekre bontható) Díszítés Átrendezés, terítés Második 45 perc 6. Elıkészítés: Különbözı bankkártyák és folyószámla kivonatok begyőjtése. A 14 éven aluliaknak ajánlott bankkártyákról tájékoztató anyag szerzése. 7. Beszélgetés a lakossági folyószámlák és bankkártya használat jelentıségérıl. Egy folyószámla kivonat adatainak elemzése. (Ha lehetıségünk van, hívjunk bankszakembert, aki elmagyarázza a legfontosabb tudni valókat illetve válaszol a gyerekek kérdéseire.) A beszélgetés érintse a következı fogalmakat: folyószámla, bankkártya szerzıdés, terhelés, jóváírás, átutalás, készpénz-felvétel, hitelszerzıdés, hitelkeret, hitelkártya, devizakártya. 8. A megismertek ellenırzését szolgáló feladatok: Győjtsenek kártyaelfogadási helyeket. A munkatankönyv feladatlapja alapján rögzítsék a pénzmozgásokat a folyószámla kivonat mintájára. A folyószámla egyszerősített sémája: Dátum Szöveg Jóváírás Terhelés 15

16 Megjegyzés: 4. Tervezd meg a család nagybevásárlását! Kérd meg a szüleidet, rendeljenek meg tıled áruféleségeket és tégy nekik ajánlatot a szokásos bevásárló helyük árai és a fenti adatok alapján! 5. Hogyan fizetünk a boltban? Bükköséknek nincs folyószámlájuk. Bevételeiket kézhez kapják és csak megtakarításaikat viszik bankba. A Simon család mindkét keresı tagja a család folyószámlájára kapja fizetését. Arról teljesítik a közüzemi számlákat és bankkártyával szeretnek fizetni a boltokban. a). Szerinted mi lehet az oka az eltérésnek? b). Nektek van-e folyószámlátok? Mit tartalmaz a havonta küldött számlakivonat? Néhány csoportképzési technika 1. Geometrikus formák A legegyszerőbb eljárás, ha színes papírból egybevágó háromszögeket, négyzeteket, téglalapokat és köröket vágunk ki. Ez négy csoport létrehozására alkalmas. Ha ennél többet szeretnénk, akkor trapézt, derékszögő háromszöget stb. is vághatunk. Húzzanak a gyerekek az elkészített papírok közül. Ezt követıen jelöljük ki a 16

17 háromszögek, négyzetek stb. találkozó helyét. Ott a csoport fıhadiszállása. Ennek mintájára betők, számok, gyümölcsnevek, országok, gazdasági fogalmak is alkalmazhatók. 2. Négy évszak Négy csoport képzésére alkalmas. kis kártyákat, papírlapokat készítsünk és egy-egy évszakhoz kapcsolódó fogalmat, tevékenységet vagy tárgyat írjunk a kártyákra. Adjuk feladatként, hogy az összetartozó fogalomkörök találják meg egymást! A tájékozódás és döntés idıigényesebb az elızınél. 3. Szakmai csoportok A már megismert fogalmak valamilyen szakmai szempont szerinti csoportosítása az elızı technikánál leírt kártyalapokon. Például: Háztartás: munkabér, családi pótlék, háztartási munkák, zsebpénz, személyes költségvetés stb. Bank: hitelnyújtás, betétek, betéti kamat, folyószámla-vezetés, bankkártya, hitelkártya stb. Vállalkozás: vállalkozó, üzleti terv, kockázat, nyereség, vevık, marketing stb. Világgazdaság: külföld, export, import, EU, világpiac tsb. Megjegyzések: c) Jónak tartod a folyószámlát, illetve a bankkártya használatát? Indokold válaszodat! d) Milyen bankkártyákat ismertek? Mit tudtok róla (anyaga, alakja, jellemzı feladatai, felhasználási területei, biztonsági intézkedések, külföldön használhatók-e, stb.)? e) Mivel fizethetünk külföldön pl. Európa különbözı országaiban? Győjtsetek anyagot az euróról! f) Milyen készpénz nélküli fizetési módokat ismersz még? 17

18 Párképzı módszerek A csoportképzı technikák átültethetık párok képzésére is. Célszerő olyan fogalomkört alkalmazni, amellyel éppen foglalkozik a csoport. Pl.: munkabér-munkabér, kötvény-kötvény, bankkártya-bankkártya stb. Szeretik a gyerekek a graffitiket (falfirkákat): A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete. A teve olyan ló, amit egy bizottság tervezett. A mustár nem jó marhasült nélkül. A hajhullást csak a padló állíthatja meg. Ha nincs gatyád, nem tudod felkötni. A munka az idegeskedés egy formája. Isten szereti a szegényeket, azért van belılük ilyen sok. A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere. Minden kijárat egyben bejárat valahova. Talán szerencse, hogy ilyen lassan haladok, mert meglehet, hogy rossz irányba megyek. Állítsátok meg a Földet, ki akarok szállni! Ezeket egy-egy papírra írva választhatnak és kereshetik a párjukat. 18

19 Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: valamilyen tartós fogyasztási cikkrıl (mosógép, magnó, CD lejátszó) különbözı reklámanyagok győjtése. Néhány aktuális reklám videón történı rögzítése. 2. A vásárlási döntés folyamatának bemutatása egy elképzelt vásárláson keresztül. Ha a mosógépnél maradunk, akkor a munkatankönyv bevezetıjét olvassuk fel. Ha sokféle anyag győlt össze, akkor egy-egy termékre vonatkozóan szervezzük meg a csoportokat. A csoport kezdje azzal, hogy összeírja ki milyen szempontot tart fontosnak az adott termékkel kapcsolatban. (A szempontok győjtéséhez használjuk segítségként a munkatankönyv Minıségi áru keretes szövegét a 22. oldalon.) Tanítási egység: Melyiknek higgyek, melyiket szeressem? Reklám és fogyasztóvédelem Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A marketing és reklám szerepérıl a piacgazdaságban. A fogyasztói jogok, a fogyasztóvédelem feladatai. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek 1. A reklámok információtartalm át értékelni. 2. A vásárlási döntés folyamatát konkrét helyzetben értelmezi. 3. Az alapvetı fogyasztói jogokat és kötelességeket példák alapján felsorolni. 4. A fogyasztási cikkekhez kapcsolódó garanciát (jótállást) értelmezni. A megbeszélt szempontokra figyelve olvastassuk el és értékeltessük a reklámanyagokat. Válasszanak a termékek közül, indokolják meg döntésüket. Beszéljék meg mit várnak a vásárlás után az eladótól? 3. A szituációs játék után tudatosítsuk a vásárlási döntés folyamatát (munkatankönyv). Tegyünk különbséget ösztönös és tudatos vásárló között. 4. Beszélgetés a reklámról, amelyhez alapanyagot reklámfilmek, vagy a szórólapok adhatják. Téma: Miért szeretik, miért utálják az emberek a reklámot? Közönségszavazat a bemutatott reklámokról. Az indoklás alapján a jó reklám jellemzıit foglaljuk össze. 5. Házi feladatként egy újság reklámját elemeztessük: kinek szól, milyen figyelemfelkeltı eszközöket alkalmaz, az értelemre, vagy és az érzelemre hat, önálló állásfoglalás tetszik, vagy sem és miért? 19

20 Második 45 perc Elıkészítı feladat: Néhány fogyasztási cikk vevıt tájékoztató csomagolását győjtsük össze. 6. A házi feladatokból önkéntes alapon bemutató. 7. Egy aktuális vásárlási konfliktus elmesélésével, vagy újságcikkel vezessük be a fogyasztói jogok és kötelezettségek megbeszélését. 8. Olvastassuk el párban, vagy maximum 4 fıs csoportban a munkatankönyv szituációit és kérjünk megoldásokat a helyzetekre. A tíz perces önálló munkát követıen nyílt megoldás-megbeszélést vezessünk. 9. A vásárlókat tájékoztató szövegek, csomagolóanyagok alapján állapítsuk meg, hogy mi az a minimális információ, amelynek az élelmiszereken, tartós fogyasztási cikkeken szerepelni kell! Megoldás: 1. szituáció Szó sincs pénzvisszaadásról. Az árut (egységként) megvette a vevı és egységként fizet érte. Az árun egyértelmően látható, hogy pl.: 2,5 literes, így egész és így kell érte fizetni. Otthon olyan részekre osztja, amilyenre jól esik. 2. szituáció Egy hitelszerzıdés aláírása után egyértelmőek a követendı szabályok: megállapítják a havi részletet, amelyet fizetni kell. Ez nem függhet a banki alkalmazott személyétıl, hanem a bank általános üzletpolitikájától. Gyakran kezessel is biztosítja magát a bank, hogy a kihelyezett pénzéhez hozzájusson. A kis összegő áruvásárlási hitel esetén már kezes sem kell. Az adós anyagi helyzetében beálló kedvezıtlen változás esetén legfeljebb hitelszerzıdés módosítását, a fizetés átütemezését kérheti az ügyfél, amelyet a bank mérlegel és eldönt. Háttér: A reklámok fajtái, céljai, jellemzıi. A reklám hatásmechanizmusát a következı modell írja le a legtömörebben: Figyelemfelkeltés (attention) 20

21 Érdeklıdés-felkeltés (interest) Vágykeltés (desire) Cselekvésre ösztönzés (action) Az angol megfelelık rövidítésével: AIDA-modell. A vásárló magatartását, döntését befolyásoló egyéni tényezık: Életkor, életciklus Nem (férfi, nı) Foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem Életstílus (tevékenység, érdeklıdés, vélemény) Személyiség (befelé, kifelé forduló, érzelmes, racionális, spontán, megfontolt stb.) Megoldás: 3. szituáció Jogos a vevı reklamálása. Ha az üzlet olyan terméket árul, amelyre nem vállal garanciát és ezért nem cseréli vissza a rossz terméket, akkor errıl köteles tájékoztatni a vevıket. (Lehetnek ilyen üzletek, amelyek javított, vagy bizonytalan forrásból származó, tehát nagyon olcsó terméket árulnak. A vevı kockáztat, ha ilyen boltban bevásáról.) Lehetséges reklámcélok (Ph. Kotler: Marketing management alapján) Tájékoztatás Az új termékek bemutatása a piacon A fellelhetı szolgáltatások leírása A termék új felhasználási módjának leírása A téves feltevések korrigálása A piac tájékoztatása az árváltozásról, csomagolásról A fogyasztók félelmeinek csökkentése A termék mőködésének magyarázata A vállalti image építése Meggyızés A márkapreferencia kialakítása A fogyasztó meggyızése, hogy most vásároljon Bátorítása a cég márkájára való áttérésre A vásárló termékjellemzıkre vonatkozó észlelésének megváltozása A fogyasztó meggyızése, hogy fogadja az üzletkötıt 21

CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás

CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás Tartalomjegyzék Családi munkamegosztás - gazdálkodás 1. A személyes költségvetés megtervezése

Részletesebben

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Tanári kézikönyv Nemzetgazdaság és világgazdaság Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Minimum

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek Somogyiné Kiss Andrea Családi pénzügyek Lektorok: Bihari Sándorné Dragon Kft. A megvalósításhoz pénzügyi támogatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyújtott a hatályos jogszabályok szerint kiírt

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Feladatgyűjtemény. Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam

Feladatgyűjtemény. Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam Feladatgyűjtemény Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam Összeállította: Bernáth Julianna 2011 1 Mire jó ez a feladatgyűjtemény? A feladatgyűjtemény a gazdasági környezetünk - másként

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése)

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése) Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz A hónap témája: Új év, új élet! Pénzügyi tervezés fontossága Legfontosabb megtakarítási szempontok. Munkahelyi cafeteria juttatások közötti

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

Pénzügyi kéziköny. Útmutató mindennapi pénzügyeidhez

Pénzügyi kéziköny. Útmutató mindennapi pénzügyeidhez Pénzügyi kéziköny Útmutató mindennapi pénzügyeidhez Előszó Bizonyára ismered a három kismalac meséjét: az első szalmából építette a házát, a második deszkából, a harmadik pedig téglából. Amikor jött a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben