Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor"

Átírás

1 Család - háztartás JAM Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 1

2 A tankönyv a Junior Achievement Inc. tananyagai alapján készült. Írta: Merényi Zsuzsa Fordította: Palotás Csilla Szerkesztette: Szekeres Sándor Kiadja: Junior Achievement Magyarország Alapítvány 6724 Szeged, Eszperantó u. 5. Tel/Fax: (62) A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos e kiadványt, vagy részeit sokszorosítani és bármilyen elektronikus, vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, a kép-, hangfelvételt és minden egyéb információtárolási- és visszakeresési rendszert) átvenni. 2

3 Hogyan élnek Bükkösék Sarudon? A Bükkös család Sarudon, a Tisza-tó mellett saját házában él. A papa Bükkös Ferenc mérnök, naponta busszal jár Tiszafüredre a Vízmővekhez dolgozni. Havonta átlagosan nettó Ft-t visz haza. Otthon ı végzi a keményebb fizikai munkákat, illetve a ház körüli javításokat. Havonta 1-2 alkalommal, kocsival segít a nagy bevásárlásban. A mama, Bükkösné Tóth Julianna, a helyi óvodában óvónıként délelıtti és délutáni váltásban dolgozik, Ft a nettó keresete. İ szervezi a család mindennapi életét, a vásárlást, takarítást, mosást. Két gyermekük van. Gergı negyedik osztályba jár, Sára nyolcadikos. Mindketten a helyi általános iskolába járnak. Sára Egerbe a Dobó Gimnáziumba felvételizett. A két gyermek jogán Ft/ gyermek, összesen Ft családi pótlékot kapnak havonta. A családdal él Tóth Vilmosné a nagymama, aki már nyugdíjas. İ havonta Ft nyugdíjat kap. A házhoz 300 négyszögöl kert tartozik, amelyben veteményeznek, illetve nyulakat, galambokat és néhány csirkét tartanak. A nyulakból, galambokból eladásra is szoktak nevelni, de a család is szívesen fogyasztja ıket. Az állatok fı gondozója a Nagyi, aki otthon van és a kertet is képes ellátni. A gyerekek az esti etetésben, itatásban szoktak segíteni. A kerti nagy munkákban a család egésze részt vesz. Az állatok értékesítésébıl tavaly Ft bevételük volt, a tápokra, gyógyszerekre Ft-ot költöttek. A család asztalára pedig hetente került valamilyen jószág. A kert terményeit a család illetve az állatok fogyasztják. Július és augusztus hónapban a Tisza-tó vonzza a vendégeket. Bükkösék egy háromágyasvendégszobát tartanak fenn fizetıvendéglátásra. Ha nagyobb család érkezik, Gergı szobáját is kiadják. A Nagyi teljes ellátást is tud ajánlani, hasznosítva az eltett- és idényzöldségeket, gyümölcsöket illetve az állatokat. Ilyenkor a gyerekek is többet segítenek: a vásárlásban, takarításban, a ház körüli munkákban mindketten részt vesznek. Tavaly a vendéglátásból a családnak tisztán Ft-ja maradt. A gyerekek az elvégzett munkáktól függıen zsebpénzt kaptak. Tanítási egység: Családi munkamegosztás gazdálkodás Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A tanulók egy vidéken élı magyar család helyzetébe képzelve magukat átélik a családi gazdálkodás, munkamegosztás lehetıségeit. Megismerik a család, a háztartás, mint gazdasági egység jelentését. Gondolkodnak a különbözı családokban megjelenı munkamegosztás azonosságán, különbségén. Megismerik a család bevételeinek leggyakoribb formáit. Egy családi beszélgetés keretében értékelik, pénzre váltják a munkát. Összehasonlítják a nagyon jó és a nagyon szőkös megélhetés lehetıségeit Magyarországon. Feldolgozási javaslat Elıkészítés: tanári felvetés, egy konkrét, családi munkamegosztásbeli probléma elmesélése. Történhet saját gyerekkorból. Történhet egy vitás helyzet felvetésével. A lényeg, hogy a gyerekeket spontán állásfoglalásra késztesse. (Ötlet: A fiam azzal az ötlettel állt elı, hogy hörcsögöt szeretne. Én is szeretem az állatokat, de attól tartok, hogy a hörcsög gondozása rám marad. Nem szeretném, ha a feladataim szaporodnának. Mit válaszoljak, hogyan döntsek?) 3

4 1. Kiindulás a Bükkös család történetébıl. A szöveg elolvasása történhet - a tanár által - csoportok szervezésével, majd a csoportban hangos olvasással - egyéni feladatként. Legcélszerőbb legalább párban végeztetni. Rögtön rendeljük hozzá az 1/a feladatot, így az olvasás célirányosabb lesz. 2. Egyeztessük a kitöltött táblázatot. Ha kell, javítsák, egészítsék ki. 3. Egyéni munkaként végeztessük az 1/b feladatot. Adjunk 3 percet rá. Nem lehet teljes a megoldás, de arra alkalmas lesz, hogy beszélgessünk az egyes családokban tapasztalható eltérésekrıl. 4. Az 1/c feladat megoldása tehát közös. Leszögezhetı: sokféle munkamegosztás lehetséges, az eltérés oka lehet: szokás, hagyomány, egyéni képességek különbsége, gazdasági megfontolások (mit nyerek, mit veszítek a feladat elvégzésével), érzelmi okok stb. 5. Az elızıekhez kapcsolódó kérdés az 1/d, ami már valódi gazdasági kérdés lehet: mitıl jó, vagy jobb egy munkamegosztás? Sokféle válasz várható (minden rendben van, mindenki jól érzi magát, több a szabadidı stb.), de a gazdasági hatékonyság tartalmát mondjuk, vagy mondassuk ki: azonos feltételek mellett ugyanannyi idı alatt több feladatot végeznek el, vagy ugyanazt a feladatot kevesebb idı alatt képesek elvégezni. 6. A beszélgetés zárásaként megkérdezhetjük, ki a család motorja? (1/e kérdés) İk hogyan képzelik jövıbeni családszervezésüket? 7. Tartalék feladatként adhatjuk, hogy versenyt hirdetve 2 perc alatt győjtsenek minél több, eddig még nem tárgyalt családi munkát. 8. Otthoni feladatként adjuk a 3. feladat táblázatának kitöltését. Megoldás: 1 feladat 1/a rendszeres munkák: Nagyi: állatok ellátása, fızés Papa nagy bevásárlás Mama: családszervezés, vásárlás, takarítás, mosás Sára: segítés Gergı: segítés Alkalmanként végzett munkák: Nagyi: vendéglátás Papa: kert, nehéz, ház körüli munkák, javítások Mama: kert Sára: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés Gergı: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés 4

5 Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. A család, háztartás, mint gazdasági egység fogalmának magyarázatára. 2. A családi munkamegosztás konkrét formájának felismerésére, fogalmának általánosítására. 3. Ismertetni a család gazdasági kapcsolatait a gazdaság egészével. 4. Felsorolni és értelmezni a családi tipikus bevételeit, saját családjukra értelmezni a megismert forrásokat. 5. Értékelni, pénzre váltani egy háztartásban végzett munkát 6. A családok közötti szociális különbségeket érzékelni Tevékenységek A kiindulás kereteit adó család helyzetének elolvasása, a szöveg gazdasági szempontból történı értelmezése. Összehasonlítás, elemzés, adatgyőjtés. Becslés. Érvelés, vita. Második 45 perc A következı foglalkozás elıkészítéseként kérjük meg a gyerekeket, hogy kérdezzék meg otthon, mennyit költ a család főtésre, ki mivel főt otthon? 9. Indítsuk a foglalkozást az otthoni feladat megbeszélésével. Készítsünk táblázatot a főtésfajták és a havi kiadások összefüggésének megmutatására. Havi összege Lakásméret (nm) Gáz Villany Távfőtés Fa-szén Egyéb (olaj) 10. Értékeljük az egyes főtésfajtákat. Majd nézzük meg közösen, vagy csoportmunkával Bükkösék főtésérıl szóló feladatot. Mutassunk rá, mit jelent gazdálkodni, gazdaságilag értékelni a főtés lehetséges változatait! Megoldás: 4. feladat a) a gázfőtés elınye: tiszta, hatékony, gyors, kényelmes stb. hátránya: drágább b) cserépkályhás főtés elınye: olcsóbb, hulladékot hasznosít, barátság, szép stb. hátránya: piszkosabb, lassabban melegszik, sok vele a munka c) kombinált főtés elınye: rugalmasan alkalmazható, olcsóbb lehet, + az elıbbiek 5. feladat bérjövedelem: 110 e Ft + 85 e Ft nyugdíj: 46 e Ft családi pótlék: 26,6 e Ft összesen: 267,6 e Ft 5

6 11. Magyarázzuk meg, hogy nem csak a főtésre vonatkozóan, hanem minden egyes vásárlásnál a családnak mérlegelnie kell a helyes döntést, mert végesek az erıforrásai, bevételei. Vegyük ismét kézbe a Bükkösék indító történetét és győjtsük ki a család rendszeres bevételeit az 5. feladat táblázatába, illetve a 6. feladathoz. (A feladat végezhetı csoportmunkában is.) Célszerő az feladatot egyszerre elvégeztetni. 12. A 8. feladat otthoni munka, hiszen a szülıktıl tudnak információt kérni. Jellemzıen nem szeretik a szülık a család gazdasági titkait elárulni, ezért már annak is örülhetünk, ha a jövedelemfajtákat elmondják! 13. A 9. feladat ismét mérlegeléssel, becsléssel indul: mennyit ér Bükköséknél a szobatakarítás, vásárlás? Milyen tevékenységgel lehet összemérni? (Pl.: Ha valakit megfizetnek a takarításért, vagy ha a munkát végzı máshol is tudna ez alatt az idı alatt pénzt keresni, a bevétel és a kiadások összehasonlítása, stb.) 14. Folytassuk le a családi megbeszélést önként jelentkezı szülıkkel és gyerekekkel a kiadó szoba takarításának díjazásáról és a vásárlás értékérıl. Majd beszéljük meg: mi a véleményük az otthoni munkáért kapott zsebpénzrıl? Ha lehetıségünk van, tényleg meghívhatunk egy szülıt, aki valódibbá teheti a beszélgetést. 15. Számítsuk ki a csoportra, osztályra jellemzı átlagos zsebpénzt! 16. A 11. feladat a családok között mutatkozó anyagi különbségekre hívja fel a figyelmet és a gyerekek szociális érzékenységét fejleszti. Kényes téma, hiszen ebben az életkorban már nagyon pontosan érzik az öltözködés, felszerelés, büfés vásárlásokban mutatkozó anyagi különbségeket. Indítsuk személyesen átélhetı problémával a beszélgetést. Családi, vagy ismerıs környezetben átélt konkrét példával, újsághírrel (pl.: az egyik család nem tud nyaralni menni, a másik pedig Balatonon, majd külföldön tölt el több hetet). Ez után vessük fel, mi lehet az oka? Nézzük meg a táblázat adatait, mennyire igazolják az ok feltárását? Megoldás: 11/a. ügyesség, szerencse, ötlet, tudás, kemény munka, egészség, egyéni képességek, eltérı lehetıségek (indulás) A nagyon szőkös megélhetéshez valószínőleg csak a létszükségleti cikkek megvásárlásához szükséges pénzt számolják (élelmiszer, energia) A nagyon jó megélhetésbe beletartozhat az autóval való közlekedés, színház, stb. jelentıs költségelemek. 6

7 Ezt követıen beszélgessünk a 11/a, b, c kérdésekrıl. Két fontos kimenetele legyen a beszélgetésnek: Együttérzés a nehéz sorsú emberekkel Saját jövıjük és tanulásuk felelısségét megfogalmazni Háttér: A család, mint gazdasági egység A család társadalmi szerepe a történelem során nagyon sokat változott. Napjainkra a következı funkciókat tölti be: - Gazdasági funkció (a közgazdaságtant leginkább ez érdekli, de ennek tartalma szorosan összefügg a többi funkcióval). - A népesség reprodukálása (gyerekek vállalása). - A gyerekek szocializációja (nevelése, a társadalomba történı beillesztése, szorosan együttmőködve az intézményes neveléssel). - Érzelmi stabilitást, biztonságot nyújtó funkció (a család tagjai egymás iránti szeretete, ragaszkodás érzelmi biztonságot nyújt a család tagjainak, segítve a környezet nehézségeinek elviselését). Amikor a családról, mint gazdasági egységrıl beszélünk, akkor háztartást értünk alatta. Háztartást alkotnak azok, akik együtt élnek és létfenntartási költségeiket együttesen viselik. (Tehát nem feltétlenül vannak vérségi kapcsolatban egymással.) A háztartás gazdálkodása ritkábban jelenti a termelést (esetleg háztáji, családi-egyéni vállalkozó esetén), inkább az elosztást és fogyasztást. Ennek keretében gazdálkodik a bevételekkel és kiadásokkal, valamint a család tulajdonában álló erıforrásokkal. 7

8 Tanítási egység A személyes költségvetés meg-tervezése Javasolt idıkeret: Minimum 45 perc Áttekintés: A személyes költségvetés megtervezéséhez egy konkrét eset, majd a minta alapján saját költségvetés készítése. Célkitőzések: A tanulók legyenek képesek 1. Döntési alternatívákat felállítani, értékelni, mérlegelni, közöttük dönteni. 2. Költségvetést összeállítani, források megnevezni, kiadásokat megnevezni, rangsorolni. 3. Alapvetı számolási feladatokat végezni (bevétel összesen, kiadás összesen, többlet, hiány megállapítása) Feldolgozási javaslat 1. A feldolgozást Sanyi történetének felolvasásával kezdjük oly módon, hogy megfigyelési szempontként egy kérdést adunk: Miért nem sikerül Sanyinak a célját megvalósítania? 2. A felolvasást követıen a feltett kérdés megbeszélése: Sanyi a felmerült szükségletét, vágyát mérlegelés nélkül azonnal kielégítette. Ki járt már hasonlóan? Kinek csúszott, folyt már ki kezébıl sok pénz? 3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy tanulságként válaszolják meg pl.: párban- milyen tanácsot adnának Sanyinak? A megoldások nyílt megbeszélése során vessük fel azt a kérdést is, jó-e, ha egyáltalán nem költ és mindent megspórol Sanyi? 4. A tankönyvi feladatlapot szintén párban töltessük ki, azaz készítsenek költségvetést Sanyinak három hónapra, hogy kedvenc dzsekijét megvehesse! Elıször értelmezzük együtt a táblázat egyes sorait, majd dolgozzanak önállóan! 5. Hallgassunk, nézzünk meg egy-két megoldást! (Amíg a gyerekek dolgoznak, nézzünk bele munkájukba, hogy két eltérı felfogást lehessen megbeszélni. A körbejárás közben természetesen segítsünk, ha szükséges. Fel kell ismerniük, hogy a kényszerő megtakarítás után a maradék pénzbıl lehet gazdálkodni!) Az adatok a táblára is felkerülhetnek. A feladat lényege, hogy lássák: ugyanazt a célt többféle képpen is el lehet érni. Az eltérés a szabadon felhasználható összeg tervezett elköltésében fog mutatkozni, attól függıen ki melyik tételt (élelem, tanszer, szórakozás, ajándék ) tartja fontosabbnak. Kimondhatjuk, hogy ezt nevezik preferencia rendszernek. 8

9 Megoldás: 1. Feladat Egy lehetséges megoldás TELJES BEVÉTEL: 5 e + 6e = 11 e Ft MEGTAKARÍTÁS: 3e Ft TELJES FELHASZNÁLHATÓ BEVÉTEL: 8 e Ft KIADÁSOK: Élelem 2,5e Ft Tanszerek 0,5e Ft Ruhanemő Szórakozás (újság, mozi) 3,0e Ft Ajándékok, adományok 1,0e Ft Egyéb (tartalék) 1,0e Ft ÖSSZES KIADÁS 8,0e Ft TÖBBLET (HIÁNY) Beszélgethetünk arról, hogy mit tehetünk a többlettel ( befektetések ), vagy mi van akkor, ha hiány keletkezik. 6. Önálló munka a 2. feladat: saját költségvetés elkészítése. Érdekessé tehetjük a feladatot, ha feloldunk bizonyos korlátokat és választhatják, hogy a szüleiktıl ténylegesen kapott zsebpénzbıl, vagy egy általuk választott (de nem korlátlan!) zsebpénzzel akarnak tervezni. 7. A költségvetés készítése után lehetséges beszélgetési témák: tervezés korlátozott források fontossági sorrend (szükség, bıség, luxus) jótékonyság állami, önkormányzati költségvetés. Háttér: Állami költségvetés egyszerősített mérlege Újsághír egy önkormányzat költségvetésérıl 9

10 Tanítási egység Gazdálkodás idıvel és pénzzel Javasolt idıkeret 45 perc Áttekintés Az eddigiek összefoglalása: a gazdálkodás jelentésének megértése, gazdálkodás erıforrásokkal (pénzzel, idıvel). Egy kialakult helyzet megváltozásával az ésszerő döntések meghozatalának gyakorlása. Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. Egy kitőzött célhoz erıforrásokat mozgósítani, döntési változatokat mérlegelni. 2. A megváltozott körülményeket értékelve a szükséges döntési alternatívákat megfogalmazni, döntéseket hozni. 3. Az idıalapban történt változásokat elemezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladatként kérjük meg a gyerekeket hozzanak családi utazási ajánlatokat. 2. Indító beszélgetés, ki hogyan tervezi meg a család nyaralását? (Ha elegendı ajánlatot hoztak, akkor konkrét választással erısíthetjük a feladatot.) Idıpont, helykiválasztás szempontjai. A konkrét esetekben rá kell mutatni a gazdasági szempontokra. Majd Bükkösék példáját olvassuk el és kérjünk választ az 1. feladatban feltett kérdésre. (Az idıpontválasztás elınye: elıszezoni árak és nem veszélyezteti saját bevételeiket.) 3. A 2. és 3. feladat együtt is tárgyalható. A feladat lényege: ismerjék fel, hogy a megtakarítás érdekében valamirıl le kell mondani, vagy többletforrást kell biztosítani. A lemondás a család jövedelmétıl, fogyasztási szokásaitól nagymértékben függ. 4. A B feladatot esettanulmányként dolgozzuk fel. Képezzünk csoportokat és adjunk szerepkártyákat, illetve azt a táblázatot, amely az eredeti családi munkamegosztást tartalmazza. Készítsék el az új munkamegosztást tartalmazó táblázatot! A csoportoknak további kérdésként adhatjuk a 2. és 3. feladatot. 5. Otthoni munkaként választhatunk az A/5 és, vagy B/2 feladatok közül. 10

11 Tanítási egység: Ha a család nagyobbat akar Rövid és hosszúlejáratú hitelek Javasolt idıkeret: 3 x 45 perc Áttekintés: A hosszú és rövidlejáratú hitelezés problémáját egy család konkrét élethelyzetében vizsgálhatják meg a tanulók: házvásárlási és áruvásárlási döntés formájában. Célkitőzés: A tanulók legyenek képesek: 1. Gazdasági döntést megalapozó számításokat elvégezni. 2. Elınyt és kockázatot mérlegelni. 3. Viszonyszámokat kiszámítani. Feldolgozási javaslat 1. Az indító beszélgetés egy házvásárlás, lakáscsere elmesélése lehet, amelyben az anyagi többletterhek vállalását célszerő kiemelni. (Ha lehetıségünk van, hívjunk egy hitelezéssel foglalkozó banki alkalmazottat, akik konkrét esetekrıl mesélhet illetve a bank mérlegelési szempontjait mutatja be.) Ezt követıen térjünk rá Simonék esetére a munkatankönyvben. 2. Elsı feladatként számítsuk ki közösen, vagy számíttassuk ki a bevételek százalékos megoszlását. Határozzuk meg a várható változásokat és ezek hatását. Számíttassuk ki a kiadások %-os megoszlását. Határozzunk meg néhány várható kiadásváltozást. 3. Csoportokat képezve győjtsenek nem gazdasági érveket a gyerekek a lakásvásárlás mellett és ellene, illetve a házvásárlás mellett és ellene. 4. A csoportok között munkamegosztást kialakítva vizsgálják meg, mennyi többletkiadást jelent a lakás illetve a ház megvásárlása. Adjanak javaslatot a többletterhek vállalási módjára (többletforrás, megtakarítás ), figyelembe véve a várható jövedelemcsökkenést is! 5. Tisztázzuk a takarékosság lehetıségeit, illetve a luxuskiadás fogalmát. 6. Házi feladatként kérjük meg a gyerekeket, hozzanak tájékoztató anyagot banki hitelekrıl. Győjtsenek reklámokat mosógépekrıl, egyéb háztartási gépekrıl, hitellehetıségekrıl. 11

12 Megoldás: 1. feladat Bevételek: Anyasági segély (egyösszegő kifizetés). Családi pótlék (havi fix összeg). A korábban 3 éves korig járó GYES (gyermekgondozási segély), 2010 májusától a gyermek 2 éves koráig vehetı igénybe. Összege Ft/hó (2008. jan. 1-tıl) A gyermek 1 éves korától a GYES mellett, idıkorlátozás nélkül munkavégzés folytatható. TGYÁS terhességi gyermekágyi segély. A szülési szabadság idıtartamára jár az átlagkereset 70%át kitevı TGYÁS, feltéve hogy az illetı a szükséges biztosítási idıvel rendelkezik. Lejárta után GYEDre lehet jogosult a szülı. 7. A munkatankönyv 3. feladatát végezzük el. Számítsuk ki, mennyibe kerül részletfizetés mellett a mosógép. Hasonlítsuk össze egy bank betéti, majd hitelkamatát figyelembe véve két év alatt az eredeti vételár mennyivel lenne magasabb! 8. Vezessünk le egy vitát a 3/c kérdés felvetésével! Úgy irányítsuk a beszélgetést, hogy elıkerüljön az eladósodás problémája, a túlköltekezés, a biztonság, a nagyobb lehetıségek kérdései. 9. Végeztessünk kamatszámítási feladatokat a megismertek ellenırzésére. Háttér: Családtámogatási formák: A nevelési ellátás megnevezése Családi pótlék Iskoláztatási támogatás Az ellátás feltétele Saját háztartásban élı Még nem iskoláskorú gyermek után Súlyosan fogyatékos gyermek után Nem családban nevelkedı gyermek max. 20 éves koráig Tanköteles gyermek után Már nem tanköteles, de 20 életévet nem betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkezı tanuló után 12

13 Anyasági támogatás Anyasági támogatásra jogosult az a nı, aki gyermeket szült és a terhesség ideje alatt legalább négyszer megjelent a terhesgondozóban. Mértéke gyermekenként egyenlı a minimális öregségi nyugdíj 1,5 szeresével. További támogatások: Terhességi-gyermekágyi segély Annak, jár, aki a szülést megelızıen két éven belül 180 napon át biztosított volt és azt követıen legfeljebb 42 napon belül szül. Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelı idıtartamra jár, mértéke az átlagkereset 70 %- a. Gyermekgondozási díj - GYED (táppénz szerő ellátás) Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülı, aki a szülést megelızı két évben legalább 180 napig biztosítva volt és gyermekét saját háztartásban neveli. A GYED a gyermek legfeljebb két éves koráig vehetı igénybe. Mértéke a biztosított napi átlagkeresetének 70 %-a, 2002-ben havi legfeljebb Ft, 2008-ban Ft. Megjegyzések: 13

14 Tanítási egység: Hol vásárolunk, hogy vásárolunk Javasolt idıkeret 45 perc + piaci körséta + 45 perc Áttekintés A tanítási egység a piaci árak és fogyasztói döntés összefüggésével foglalkozik. A szituációs játékkal segíti a valóságos piaci árak megismerését. Érinti a lakossági folyószámlák és a kártyahasználat alapvetı ismeretköreit. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek: 1. Ugyanazon termékek eltérı árait felismerni 2. Vásárlási döntésben az árakat összehasonlítani, mérlegelni 3. Egy családi nagybevásárlást/vendé glátást megtervezni, költségeit megbecsülni. 4. A lakossági folyószámlák adatait értelmezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: a legközelebbi bolt áraival a munkatankönyv táblázatát kitölteni. 2. Beszélgetés az árak eltérésérıl, vita a kisboltok és nagy áruházak elınyérıl, hátrányáról a fogyasztók szempontjából illetve a kisboltok és nagy áruházak közötti versenyrıl. 3. A munkatankönyv 2. feladatának ábrája alapján a magyar háztartások élelmiszerre fordított kiadásainak értékelése. (Viszonylag nagy részét teszi ki az összkiadásnak, de ezt nem jelent nagy fogyasztást.) 4. Csoportmunka, családok szervezése alapján. Elsı fázis: egy hétvégi vendéglátás menüjének megtervezése 4+4 fıre, a szükséges alapanyagok részletes meghatározása, a várható kiadások megbecsülése. (Két példányban, írásban rögzítsék!) A 3. feladathoz tartozó táblázat kitöltése. Második fázis: Piaci körút a csoportnál maradt példány segítségével, a tényleges árak begyőjtése, a leírtak ellenırzése. Harmadik fázis: Összehasonlítás, értékelés, tapasztalatok. (A legsikeresebb csapatot családot megjutalmazhatjuk.) Kitérés: Hogyan spóroljunk? Munkatankönyv keretes szövege a 18. oldalon. 14

15 Megoldás: 4. feladat Takarítás Bevásárlás Fızés (részekre bontható) Díszítés Átrendezés, terítés Második 45 perc 6. Elıkészítés: Különbözı bankkártyák és folyószámla kivonatok begyőjtése. A 14 éven aluliaknak ajánlott bankkártyákról tájékoztató anyag szerzése. 7. Beszélgetés a lakossági folyószámlák és bankkártya használat jelentıségérıl. Egy folyószámla kivonat adatainak elemzése. (Ha lehetıségünk van, hívjunk bankszakembert, aki elmagyarázza a legfontosabb tudni valókat illetve válaszol a gyerekek kérdéseire.) A beszélgetés érintse a következı fogalmakat: folyószámla, bankkártya szerzıdés, terhelés, jóváírás, átutalás, készpénz-felvétel, hitelszerzıdés, hitelkeret, hitelkártya, devizakártya. 8. A megismertek ellenırzését szolgáló feladatok: Győjtsenek kártyaelfogadási helyeket. A munkatankönyv feladatlapja alapján rögzítsék a pénzmozgásokat a folyószámla kivonat mintájára. A folyószámla egyszerősített sémája: Dátum Szöveg Jóváírás Terhelés 15

16 Megjegyzés: 4. Tervezd meg a család nagybevásárlását! Kérd meg a szüleidet, rendeljenek meg tıled áruféleségeket és tégy nekik ajánlatot a szokásos bevásárló helyük árai és a fenti adatok alapján! 5. Hogyan fizetünk a boltban? Bükköséknek nincs folyószámlájuk. Bevételeiket kézhez kapják és csak megtakarításaikat viszik bankba. A Simon család mindkét keresı tagja a család folyószámlájára kapja fizetését. Arról teljesítik a közüzemi számlákat és bankkártyával szeretnek fizetni a boltokban. a). Szerinted mi lehet az oka az eltérésnek? b). Nektek van-e folyószámlátok? Mit tartalmaz a havonta küldött számlakivonat? Néhány csoportképzési technika 1. Geometrikus formák A legegyszerőbb eljárás, ha színes papírból egybevágó háromszögeket, négyzeteket, téglalapokat és köröket vágunk ki. Ez négy csoport létrehozására alkalmas. Ha ennél többet szeretnénk, akkor trapézt, derékszögő háromszöget stb. is vághatunk. Húzzanak a gyerekek az elkészített papírok közül. Ezt követıen jelöljük ki a 16

17 háromszögek, négyzetek stb. találkozó helyét. Ott a csoport fıhadiszállása. Ennek mintájára betők, számok, gyümölcsnevek, országok, gazdasági fogalmak is alkalmazhatók. 2. Négy évszak Négy csoport képzésére alkalmas. kis kártyákat, papírlapokat készítsünk és egy-egy évszakhoz kapcsolódó fogalmat, tevékenységet vagy tárgyat írjunk a kártyákra. Adjuk feladatként, hogy az összetartozó fogalomkörök találják meg egymást! A tájékozódás és döntés idıigényesebb az elızınél. 3. Szakmai csoportok A már megismert fogalmak valamilyen szakmai szempont szerinti csoportosítása az elızı technikánál leírt kártyalapokon. Például: Háztartás: munkabér, családi pótlék, háztartási munkák, zsebpénz, személyes költségvetés stb. Bank: hitelnyújtás, betétek, betéti kamat, folyószámla-vezetés, bankkártya, hitelkártya stb. Vállalkozás: vállalkozó, üzleti terv, kockázat, nyereség, vevık, marketing stb. Világgazdaság: külföld, export, import, EU, világpiac tsb. Megjegyzések: c) Jónak tartod a folyószámlát, illetve a bankkártya használatát? Indokold válaszodat! d) Milyen bankkártyákat ismertek? Mit tudtok róla (anyaga, alakja, jellemzı feladatai, felhasználási területei, biztonsági intézkedések, külföldön használhatók-e, stb.)? e) Mivel fizethetünk külföldön pl. Európa különbözı országaiban? Győjtsetek anyagot az euróról! f) Milyen készpénz nélküli fizetési módokat ismersz még? 17

18 Párképzı módszerek A csoportképzı technikák átültethetık párok képzésére is. Célszerő olyan fogalomkört alkalmazni, amellyel éppen foglalkozik a csoport. Pl.: munkabér-munkabér, kötvény-kötvény, bankkártya-bankkártya stb. Szeretik a gyerekek a graffitiket (falfirkákat): A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete. A teve olyan ló, amit egy bizottság tervezett. A mustár nem jó marhasült nélkül. A hajhullást csak a padló állíthatja meg. Ha nincs gatyád, nem tudod felkötni. A munka az idegeskedés egy formája. Isten szereti a szegényeket, azért van belılük ilyen sok. A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere. Minden kijárat egyben bejárat valahova. Talán szerencse, hogy ilyen lassan haladok, mert meglehet, hogy rossz irányba megyek. Állítsátok meg a Földet, ki akarok szállni! Ezeket egy-egy papírra írva választhatnak és kereshetik a párjukat. 18

19 Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: valamilyen tartós fogyasztási cikkrıl (mosógép, magnó, CD lejátszó) különbözı reklámanyagok győjtése. Néhány aktuális reklám videón történı rögzítése. 2. A vásárlási döntés folyamatának bemutatása egy elképzelt vásárláson keresztül. Ha a mosógépnél maradunk, akkor a munkatankönyv bevezetıjét olvassuk fel. Ha sokféle anyag győlt össze, akkor egy-egy termékre vonatkozóan szervezzük meg a csoportokat. A csoport kezdje azzal, hogy összeírja ki milyen szempontot tart fontosnak az adott termékkel kapcsolatban. (A szempontok győjtéséhez használjuk segítségként a munkatankönyv Minıségi áru keretes szövegét a 22. oldalon.) Tanítási egység: Melyiknek higgyek, melyiket szeressem? Reklám és fogyasztóvédelem Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A marketing és reklám szerepérıl a piacgazdaságban. A fogyasztói jogok, a fogyasztóvédelem feladatai. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek 1. A reklámok információtartalm át értékelni. 2. A vásárlási döntés folyamatát konkrét helyzetben értelmezi. 3. Az alapvetı fogyasztói jogokat és kötelességeket példák alapján felsorolni. 4. A fogyasztási cikkekhez kapcsolódó garanciát (jótállást) értelmezni. A megbeszélt szempontokra figyelve olvastassuk el és értékeltessük a reklámanyagokat. Válasszanak a termékek közül, indokolják meg döntésüket. Beszéljék meg mit várnak a vásárlás után az eladótól? 3. A szituációs játék után tudatosítsuk a vásárlási döntés folyamatát (munkatankönyv). Tegyünk különbséget ösztönös és tudatos vásárló között. 4. Beszélgetés a reklámról, amelyhez alapanyagot reklámfilmek, vagy a szórólapok adhatják. Téma: Miért szeretik, miért utálják az emberek a reklámot? Közönségszavazat a bemutatott reklámokról. Az indoklás alapján a jó reklám jellemzıit foglaljuk össze. 5. Házi feladatként egy újság reklámját elemeztessük: kinek szól, milyen figyelemfelkeltı eszközöket alkalmaz, az értelemre, vagy és az érzelemre hat, önálló állásfoglalás tetszik, vagy sem és miért? 19

20 Második 45 perc Elıkészítı feladat: Néhány fogyasztási cikk vevıt tájékoztató csomagolását győjtsük össze. 6. A házi feladatokból önkéntes alapon bemutató. 7. Egy aktuális vásárlási konfliktus elmesélésével, vagy újságcikkel vezessük be a fogyasztói jogok és kötelezettségek megbeszélését. 8. Olvastassuk el párban, vagy maximum 4 fıs csoportban a munkatankönyv szituációit és kérjünk megoldásokat a helyzetekre. A tíz perces önálló munkát követıen nyílt megoldás-megbeszélést vezessünk. 9. A vásárlókat tájékoztató szövegek, csomagolóanyagok alapján állapítsuk meg, hogy mi az a minimális információ, amelynek az élelmiszereken, tartós fogyasztási cikkeken szerepelni kell! Megoldás: 1. szituáció Szó sincs pénzvisszaadásról. Az árut (egységként) megvette a vevı és egységként fizet érte. Az árun egyértelmően látható, hogy pl.: 2,5 literes, így egész és így kell érte fizetni. Otthon olyan részekre osztja, amilyenre jól esik. 2. szituáció Egy hitelszerzıdés aláírása után egyértelmőek a követendı szabályok: megállapítják a havi részletet, amelyet fizetni kell. Ez nem függhet a banki alkalmazott személyétıl, hanem a bank általános üzletpolitikájától. Gyakran kezessel is biztosítja magát a bank, hogy a kihelyezett pénzéhez hozzájusson. A kis összegő áruvásárlási hitel esetén már kezes sem kell. Az adós anyagi helyzetében beálló kedvezıtlen változás esetén legfeljebb hitelszerzıdés módosítását, a fizetés átütemezését kérheti az ügyfél, amelyet a bank mérlegel és eldönt. Háttér: A reklámok fajtái, céljai, jellemzıi. A reklám hatásmechanizmusát a következı modell írja le a legtömörebben: Figyelemfelkeltés (attention) 20

21 Érdeklıdés-felkeltés (interest) Vágykeltés (desire) Cselekvésre ösztönzés (action) Az angol megfelelık rövidítésével: AIDA-modell. A vásárló magatartását, döntését befolyásoló egyéni tényezık: Életkor, életciklus Nem (férfi, nı) Foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem Életstílus (tevékenység, érdeklıdés, vélemény) Személyiség (befelé, kifelé forduló, érzelmes, racionális, spontán, megfontolt stb.) Megoldás: 3. szituáció Jogos a vevı reklamálása. Ha az üzlet olyan terméket árul, amelyre nem vállal garanciát és ezért nem cseréli vissza a rossz terméket, akkor errıl köteles tájékoztatni a vevıket. (Lehetnek ilyen üzletek, amelyek javított, vagy bizonytalan forrásból származó, tehát nagyon olcsó terméket árulnak. A vevı kockáztat, ha ilyen boltban bevásáról.) Lehetséges reklámcélok (Ph. Kotler: Marketing management alapján) Tájékoztatás Az új termékek bemutatása a piacon A fellelhetı szolgáltatások leírása A termék új felhasználási módjának leírása A téves feltevések korrigálása A piac tájékoztatása az árváltozásról, csomagolásról A fogyasztók félelmeinek csökkentése A termék mőködésének magyarázata A vállalti image építése Meggyızés A márkapreferencia kialakítása A fogyasztó meggyızése, hogy most vásároljon Bátorítása a cég márkájára való áttérésre A vásárló termékjellemzıkre vonatkozó észlelésének megváltozása A fogyasztó meggyızése, hogy fogadja az üzletkötıt 21

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Kolman Miklós 2013. április 25. 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Kitűzött

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. augusztus 21 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10%

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10% Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. február 04 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

Szülés előtakarékosság

Szülés előtakarékosság Szülés előtakarékosság Petrányi Lajos www.gyermek-megtakaritasok.hu 1 Szu le s elo takare kossa g Miért kell előtakarékosság? Egy felelősen gondolkodó szülőnek nemcsak a lelki és tudásbeli felkészülésben

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Hetedik lecke A hitel

Hetedik lecke A hitel Hetedik lecke A hitel A pénz, a gazdagság, az egészség, a betegség, a testsúly mind eredmény. Okok és okozatok világában élünk. A hitel előnyei A szükséges dolgok most megvásárolhatók Csökkenti a készpénz

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA JUNIOR SZÁMLA MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA. Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 500 5.000 >= 5.000 < 100 100-1.500 >= 1.

FOLYÓSZÁMLA JUNIOR SZÁMLA MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA. Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 500 5.000 >= 5.000 < 100 100-1.500 >= 1. Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 00. Június 7. FOLYÓSZÁMLA JUNIOR SZÁMLA MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a.) neve: b.) adóazonosító szám:. c.) születési helye,

Részletesebben

Schneider Electric Vevıi hitel- és kockázatkezelési politika 2012

Schneider Electric Vevıi hitel- és kockázatkezelési politika 2012 1117 Budapest Hauszmann Alajos u. 3/B. Schneider Electric Vevıi hitel- és kockázatkezelési politika 2012 A Schneider Electric vevıi hitel- és kockázatkezelési politikájának szerepe és célja, hogy támogassa

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.)

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0631 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT Oktatási segédlet 2006.május Készítette: Szőcs László A PénzP nzügyi Elemzés és s Tervezés értelmezése I. A Pénzügyi Elemzés: részletes ügyféligény feltáráson keresztül,

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben