Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor"

Átírás

1 Család - háztartás JAM Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 1

2 A tankönyv a Junior Achievement Inc. tananyagai alapján készült. Írta: Merényi Zsuzsa Fordította: Palotás Csilla Szerkesztette: Szekeres Sándor Kiadja: Junior Achievement Magyarország Alapítvány 6724 Szeged, Eszperantó u. 5. Tel/Fax: (62) A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos e kiadványt, vagy részeit sokszorosítani és bármilyen elektronikus, vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, a kép-, hangfelvételt és minden egyéb információtárolási- és visszakeresési rendszert) átvenni. 2

3 Hogyan élnek Bükkösék Sarudon? A Bükkös család Sarudon, a Tisza-tó mellett saját házában él. A papa Bükkös Ferenc mérnök, naponta busszal jár Tiszafüredre a Vízmővekhez dolgozni. Havonta átlagosan nettó Ft-t visz haza. Otthon ı végzi a keményebb fizikai munkákat, illetve a ház körüli javításokat. Havonta 1-2 alkalommal, kocsival segít a nagy bevásárlásban. A mama, Bükkösné Tóth Julianna, a helyi óvodában óvónıként délelıtti és délutáni váltásban dolgozik, Ft a nettó keresete. İ szervezi a család mindennapi életét, a vásárlást, takarítást, mosást. Két gyermekük van. Gergı negyedik osztályba jár, Sára nyolcadikos. Mindketten a helyi általános iskolába járnak. Sára Egerbe a Dobó Gimnáziumba felvételizett. A két gyermek jogán Ft/ gyermek, összesen Ft családi pótlékot kapnak havonta. A családdal él Tóth Vilmosné a nagymama, aki már nyugdíjas. İ havonta Ft nyugdíjat kap. A házhoz 300 négyszögöl kert tartozik, amelyben veteményeznek, illetve nyulakat, galambokat és néhány csirkét tartanak. A nyulakból, galambokból eladásra is szoktak nevelni, de a család is szívesen fogyasztja ıket. Az állatok fı gondozója a Nagyi, aki otthon van és a kertet is képes ellátni. A gyerekek az esti etetésben, itatásban szoktak segíteni. A kerti nagy munkákban a család egésze részt vesz. Az állatok értékesítésébıl tavaly Ft bevételük volt, a tápokra, gyógyszerekre Ft-ot költöttek. A család asztalára pedig hetente került valamilyen jószág. A kert terményeit a család illetve az állatok fogyasztják. Július és augusztus hónapban a Tisza-tó vonzza a vendégeket. Bükkösék egy háromágyasvendégszobát tartanak fenn fizetıvendéglátásra. Ha nagyobb család érkezik, Gergı szobáját is kiadják. A Nagyi teljes ellátást is tud ajánlani, hasznosítva az eltett- és idényzöldségeket, gyümölcsöket illetve az állatokat. Ilyenkor a gyerekek is többet segítenek: a vásárlásban, takarításban, a ház körüli munkákban mindketten részt vesznek. Tavaly a vendéglátásból a családnak tisztán Ft-ja maradt. A gyerekek az elvégzett munkáktól függıen zsebpénzt kaptak. Tanítási egység: Családi munkamegosztás gazdálkodás Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A tanulók egy vidéken élı magyar család helyzetébe képzelve magukat átélik a családi gazdálkodás, munkamegosztás lehetıségeit. Megismerik a család, a háztartás, mint gazdasági egység jelentését. Gondolkodnak a különbözı családokban megjelenı munkamegosztás azonosságán, különbségén. Megismerik a család bevételeinek leggyakoribb formáit. Egy családi beszélgetés keretében értékelik, pénzre váltják a munkát. Összehasonlítják a nagyon jó és a nagyon szőkös megélhetés lehetıségeit Magyarországon. Feldolgozási javaslat Elıkészítés: tanári felvetés, egy konkrét, családi munkamegosztásbeli probléma elmesélése. Történhet saját gyerekkorból. Történhet egy vitás helyzet felvetésével. A lényeg, hogy a gyerekeket spontán állásfoglalásra késztesse. (Ötlet: A fiam azzal az ötlettel állt elı, hogy hörcsögöt szeretne. Én is szeretem az állatokat, de attól tartok, hogy a hörcsög gondozása rám marad. Nem szeretném, ha a feladataim szaporodnának. Mit válaszoljak, hogyan döntsek?) 3

4 1. Kiindulás a Bükkös család történetébıl. A szöveg elolvasása történhet - a tanár által - csoportok szervezésével, majd a csoportban hangos olvasással - egyéni feladatként. Legcélszerőbb legalább párban végeztetni. Rögtön rendeljük hozzá az 1/a feladatot, így az olvasás célirányosabb lesz. 2. Egyeztessük a kitöltött táblázatot. Ha kell, javítsák, egészítsék ki. 3. Egyéni munkaként végeztessük az 1/b feladatot. Adjunk 3 percet rá. Nem lehet teljes a megoldás, de arra alkalmas lesz, hogy beszélgessünk az egyes családokban tapasztalható eltérésekrıl. 4. Az 1/c feladat megoldása tehát közös. Leszögezhetı: sokféle munkamegosztás lehetséges, az eltérés oka lehet: szokás, hagyomány, egyéni képességek különbsége, gazdasági megfontolások (mit nyerek, mit veszítek a feladat elvégzésével), érzelmi okok stb. 5. Az elızıekhez kapcsolódó kérdés az 1/d, ami már valódi gazdasági kérdés lehet: mitıl jó, vagy jobb egy munkamegosztás? Sokféle válasz várható (minden rendben van, mindenki jól érzi magát, több a szabadidı stb.), de a gazdasági hatékonyság tartalmát mondjuk, vagy mondassuk ki: azonos feltételek mellett ugyanannyi idı alatt több feladatot végeznek el, vagy ugyanazt a feladatot kevesebb idı alatt képesek elvégezni. 6. A beszélgetés zárásaként megkérdezhetjük, ki a család motorja? (1/e kérdés) İk hogyan képzelik jövıbeni családszervezésüket? 7. Tartalék feladatként adhatjuk, hogy versenyt hirdetve 2 perc alatt győjtsenek minél több, eddig még nem tárgyalt családi munkát. 8. Otthoni feladatként adjuk a 3. feladat táblázatának kitöltését. Megoldás: 1 feladat 1/a rendszeres munkák: Nagyi: állatok ellátása, fızés Papa nagy bevásárlás Mama: családszervezés, vásárlás, takarítás, mosás Sára: segítés Gergı: segítés Alkalmanként végzett munkák: Nagyi: vendéglátás Papa: kert, nehéz, ház körüli munkák, javítások Mama: kert Sára: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés Gergı: kert, vásárlás, takarítás, ház körüli munkák, etetés 4

5 Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. A család, háztartás, mint gazdasági egység fogalmának magyarázatára. 2. A családi munkamegosztás konkrét formájának felismerésére, fogalmának általánosítására. 3. Ismertetni a család gazdasági kapcsolatait a gazdaság egészével. 4. Felsorolni és értelmezni a családi tipikus bevételeit, saját családjukra értelmezni a megismert forrásokat. 5. Értékelni, pénzre váltani egy háztartásban végzett munkát 6. A családok közötti szociális különbségeket érzékelni Tevékenységek A kiindulás kereteit adó család helyzetének elolvasása, a szöveg gazdasági szempontból történı értelmezése. Összehasonlítás, elemzés, adatgyőjtés. Becslés. Érvelés, vita. Második 45 perc A következı foglalkozás elıkészítéseként kérjük meg a gyerekeket, hogy kérdezzék meg otthon, mennyit költ a család főtésre, ki mivel főt otthon? 9. Indítsuk a foglalkozást az otthoni feladat megbeszélésével. Készítsünk táblázatot a főtésfajták és a havi kiadások összefüggésének megmutatására. Havi összege Lakásméret (nm) Gáz Villany Távfőtés Fa-szén Egyéb (olaj) 10. Értékeljük az egyes főtésfajtákat. Majd nézzük meg közösen, vagy csoportmunkával Bükkösék főtésérıl szóló feladatot. Mutassunk rá, mit jelent gazdálkodni, gazdaságilag értékelni a főtés lehetséges változatait! Megoldás: 4. feladat a) a gázfőtés elınye: tiszta, hatékony, gyors, kényelmes stb. hátránya: drágább b) cserépkályhás főtés elınye: olcsóbb, hulladékot hasznosít, barátság, szép stb. hátránya: piszkosabb, lassabban melegszik, sok vele a munka c) kombinált főtés elınye: rugalmasan alkalmazható, olcsóbb lehet, + az elıbbiek 5. feladat bérjövedelem: 110 e Ft + 85 e Ft nyugdíj: 46 e Ft családi pótlék: 26,6 e Ft összesen: 267,6 e Ft 5

6 11. Magyarázzuk meg, hogy nem csak a főtésre vonatkozóan, hanem minden egyes vásárlásnál a családnak mérlegelnie kell a helyes döntést, mert végesek az erıforrásai, bevételei. Vegyük ismét kézbe a Bükkösék indító történetét és győjtsük ki a család rendszeres bevételeit az 5. feladat táblázatába, illetve a 6. feladathoz. (A feladat végezhetı csoportmunkában is.) Célszerő az feladatot egyszerre elvégeztetni. 12. A 8. feladat otthoni munka, hiszen a szülıktıl tudnak információt kérni. Jellemzıen nem szeretik a szülık a család gazdasági titkait elárulni, ezért már annak is örülhetünk, ha a jövedelemfajtákat elmondják! 13. A 9. feladat ismét mérlegeléssel, becsléssel indul: mennyit ér Bükköséknél a szobatakarítás, vásárlás? Milyen tevékenységgel lehet összemérni? (Pl.: Ha valakit megfizetnek a takarításért, vagy ha a munkát végzı máshol is tudna ez alatt az idı alatt pénzt keresni, a bevétel és a kiadások összehasonlítása, stb.) 14. Folytassuk le a családi megbeszélést önként jelentkezı szülıkkel és gyerekekkel a kiadó szoba takarításának díjazásáról és a vásárlás értékérıl. Majd beszéljük meg: mi a véleményük az otthoni munkáért kapott zsebpénzrıl? Ha lehetıségünk van, tényleg meghívhatunk egy szülıt, aki valódibbá teheti a beszélgetést. 15. Számítsuk ki a csoportra, osztályra jellemzı átlagos zsebpénzt! 16. A 11. feladat a családok között mutatkozó anyagi különbségekre hívja fel a figyelmet és a gyerekek szociális érzékenységét fejleszti. Kényes téma, hiszen ebben az életkorban már nagyon pontosan érzik az öltözködés, felszerelés, büfés vásárlásokban mutatkozó anyagi különbségeket. Indítsuk személyesen átélhetı problémával a beszélgetést. Családi, vagy ismerıs környezetben átélt konkrét példával, újsághírrel (pl.: az egyik család nem tud nyaralni menni, a másik pedig Balatonon, majd külföldön tölt el több hetet). Ez után vessük fel, mi lehet az oka? Nézzük meg a táblázat adatait, mennyire igazolják az ok feltárását? Megoldás: 11/a. ügyesség, szerencse, ötlet, tudás, kemény munka, egészség, egyéni képességek, eltérı lehetıségek (indulás) A nagyon szőkös megélhetéshez valószínőleg csak a létszükségleti cikkek megvásárlásához szükséges pénzt számolják (élelmiszer, energia) A nagyon jó megélhetésbe beletartozhat az autóval való közlekedés, színház, stb. jelentıs költségelemek. 6

7 Ezt követıen beszélgessünk a 11/a, b, c kérdésekrıl. Két fontos kimenetele legyen a beszélgetésnek: Együttérzés a nehéz sorsú emberekkel Saját jövıjük és tanulásuk felelısségét megfogalmazni Háttér: A család, mint gazdasági egység A család társadalmi szerepe a történelem során nagyon sokat változott. Napjainkra a következı funkciókat tölti be: - Gazdasági funkció (a közgazdaságtant leginkább ez érdekli, de ennek tartalma szorosan összefügg a többi funkcióval). - A népesség reprodukálása (gyerekek vállalása). - A gyerekek szocializációja (nevelése, a társadalomba történı beillesztése, szorosan együttmőködve az intézményes neveléssel). - Érzelmi stabilitást, biztonságot nyújtó funkció (a család tagjai egymás iránti szeretete, ragaszkodás érzelmi biztonságot nyújt a család tagjainak, segítve a környezet nehézségeinek elviselését). Amikor a családról, mint gazdasági egységrıl beszélünk, akkor háztartást értünk alatta. Háztartást alkotnak azok, akik együtt élnek és létfenntartási költségeiket együttesen viselik. (Tehát nem feltétlenül vannak vérségi kapcsolatban egymással.) A háztartás gazdálkodása ritkábban jelenti a termelést (esetleg háztáji, családi-egyéni vállalkozó esetén), inkább az elosztást és fogyasztást. Ennek keretében gazdálkodik a bevételekkel és kiadásokkal, valamint a család tulajdonában álló erıforrásokkal. 7

8 Tanítási egység A személyes költségvetés meg-tervezése Javasolt idıkeret: Minimum 45 perc Áttekintés: A személyes költségvetés megtervezéséhez egy konkrét eset, majd a minta alapján saját költségvetés készítése. Célkitőzések: A tanulók legyenek képesek 1. Döntési alternatívákat felállítani, értékelni, mérlegelni, közöttük dönteni. 2. Költségvetést összeállítani, források megnevezni, kiadásokat megnevezni, rangsorolni. 3. Alapvetı számolási feladatokat végezni (bevétel összesen, kiadás összesen, többlet, hiány megállapítása) Feldolgozási javaslat 1. A feldolgozást Sanyi történetének felolvasásával kezdjük oly módon, hogy megfigyelési szempontként egy kérdést adunk: Miért nem sikerül Sanyinak a célját megvalósítania? 2. A felolvasást követıen a feltett kérdés megbeszélése: Sanyi a felmerült szükségletét, vágyát mérlegelés nélkül azonnal kielégítette. Ki járt már hasonlóan? Kinek csúszott, folyt már ki kezébıl sok pénz? 3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy tanulságként válaszolják meg pl.: párban- milyen tanácsot adnának Sanyinak? A megoldások nyílt megbeszélése során vessük fel azt a kérdést is, jó-e, ha egyáltalán nem költ és mindent megspórol Sanyi? 4. A tankönyvi feladatlapot szintén párban töltessük ki, azaz készítsenek költségvetést Sanyinak három hónapra, hogy kedvenc dzsekijét megvehesse! Elıször értelmezzük együtt a táblázat egyes sorait, majd dolgozzanak önállóan! 5. Hallgassunk, nézzünk meg egy-két megoldást! (Amíg a gyerekek dolgoznak, nézzünk bele munkájukba, hogy két eltérı felfogást lehessen megbeszélni. A körbejárás közben természetesen segítsünk, ha szükséges. Fel kell ismerniük, hogy a kényszerő megtakarítás után a maradék pénzbıl lehet gazdálkodni!) Az adatok a táblára is felkerülhetnek. A feladat lényege, hogy lássák: ugyanazt a célt többféle képpen is el lehet érni. Az eltérés a szabadon felhasználható összeg tervezett elköltésében fog mutatkozni, attól függıen ki melyik tételt (élelem, tanszer, szórakozás, ajándék ) tartja fontosabbnak. Kimondhatjuk, hogy ezt nevezik preferencia rendszernek. 8

9 Megoldás: 1. Feladat Egy lehetséges megoldás TELJES BEVÉTEL: 5 e + 6e = 11 e Ft MEGTAKARÍTÁS: 3e Ft TELJES FELHASZNÁLHATÓ BEVÉTEL: 8 e Ft KIADÁSOK: Élelem 2,5e Ft Tanszerek 0,5e Ft Ruhanemő Szórakozás (újság, mozi) 3,0e Ft Ajándékok, adományok 1,0e Ft Egyéb (tartalék) 1,0e Ft ÖSSZES KIADÁS 8,0e Ft TÖBBLET (HIÁNY) Beszélgethetünk arról, hogy mit tehetünk a többlettel ( befektetések ), vagy mi van akkor, ha hiány keletkezik. 6. Önálló munka a 2. feladat: saját költségvetés elkészítése. Érdekessé tehetjük a feladatot, ha feloldunk bizonyos korlátokat és választhatják, hogy a szüleiktıl ténylegesen kapott zsebpénzbıl, vagy egy általuk választott (de nem korlátlan!) zsebpénzzel akarnak tervezni. 7. A költségvetés készítése után lehetséges beszélgetési témák: tervezés korlátozott források fontossági sorrend (szükség, bıség, luxus) jótékonyság állami, önkormányzati költségvetés. Háttér: Állami költségvetés egyszerősített mérlege Újsághír egy önkormányzat költségvetésérıl 9

10 Tanítási egység Gazdálkodás idıvel és pénzzel Javasolt idıkeret 45 perc Áttekintés Az eddigiek összefoglalása: a gazdálkodás jelentésének megértése, gazdálkodás erıforrásokkal (pénzzel, idıvel). Egy kialakult helyzet megváltozásával az ésszerő döntések meghozatalának gyakorlása. Célkitőzés A tanulók legyenek képesek 1. Egy kitőzött célhoz erıforrásokat mozgósítani, döntési változatokat mérlegelni. 2. A megváltozott körülményeket értékelve a szükséges döntési alternatívákat megfogalmazni, döntéseket hozni. 3. Az idıalapban történt változásokat elemezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladatként kérjük meg a gyerekeket hozzanak családi utazási ajánlatokat. 2. Indító beszélgetés, ki hogyan tervezi meg a család nyaralását? (Ha elegendı ajánlatot hoztak, akkor konkrét választással erısíthetjük a feladatot.) Idıpont, helykiválasztás szempontjai. A konkrét esetekben rá kell mutatni a gazdasági szempontokra. Majd Bükkösék példáját olvassuk el és kérjünk választ az 1. feladatban feltett kérdésre. (Az idıpontválasztás elınye: elıszezoni árak és nem veszélyezteti saját bevételeiket.) 3. A 2. és 3. feladat együtt is tárgyalható. A feladat lényege: ismerjék fel, hogy a megtakarítás érdekében valamirıl le kell mondani, vagy többletforrást kell biztosítani. A lemondás a család jövedelmétıl, fogyasztási szokásaitól nagymértékben függ. 4. A B feladatot esettanulmányként dolgozzuk fel. Képezzünk csoportokat és adjunk szerepkártyákat, illetve azt a táblázatot, amely az eredeti családi munkamegosztást tartalmazza. Készítsék el az új munkamegosztást tartalmazó táblázatot! A csoportoknak további kérdésként adhatjuk a 2. és 3. feladatot. 5. Otthoni munkaként választhatunk az A/5 és, vagy B/2 feladatok közül. 10

11 Tanítási egység: Ha a család nagyobbat akar Rövid és hosszúlejáratú hitelek Javasolt idıkeret: 3 x 45 perc Áttekintés: A hosszú és rövidlejáratú hitelezés problémáját egy család konkrét élethelyzetében vizsgálhatják meg a tanulók: házvásárlási és áruvásárlási döntés formájában. Célkitőzés: A tanulók legyenek képesek: 1. Gazdasági döntést megalapozó számításokat elvégezni. 2. Elınyt és kockázatot mérlegelni. 3. Viszonyszámokat kiszámítani. Feldolgozási javaslat 1. Az indító beszélgetés egy házvásárlás, lakáscsere elmesélése lehet, amelyben az anyagi többletterhek vállalását célszerő kiemelni. (Ha lehetıségünk van, hívjunk egy hitelezéssel foglalkozó banki alkalmazottat, akik konkrét esetekrıl mesélhet illetve a bank mérlegelési szempontjait mutatja be.) Ezt követıen térjünk rá Simonék esetére a munkatankönyvben. 2. Elsı feladatként számítsuk ki közösen, vagy számíttassuk ki a bevételek százalékos megoszlását. Határozzuk meg a várható változásokat és ezek hatását. Számíttassuk ki a kiadások %-os megoszlását. Határozzunk meg néhány várható kiadásváltozást. 3. Csoportokat képezve győjtsenek nem gazdasági érveket a gyerekek a lakásvásárlás mellett és ellene, illetve a házvásárlás mellett és ellene. 4. A csoportok között munkamegosztást kialakítva vizsgálják meg, mennyi többletkiadást jelent a lakás illetve a ház megvásárlása. Adjanak javaslatot a többletterhek vállalási módjára (többletforrás, megtakarítás ), figyelembe véve a várható jövedelemcsökkenést is! 5. Tisztázzuk a takarékosság lehetıségeit, illetve a luxuskiadás fogalmát. 6. Házi feladatként kérjük meg a gyerekeket, hozzanak tájékoztató anyagot banki hitelekrıl. Győjtsenek reklámokat mosógépekrıl, egyéb háztartási gépekrıl, hitellehetıségekrıl. 11

12 Megoldás: 1. feladat Bevételek: Anyasági segély (egyösszegő kifizetés). Családi pótlék (havi fix összeg). A korábban 3 éves korig járó GYES (gyermekgondozási segély), 2010 májusától a gyermek 2 éves koráig vehetı igénybe. Összege Ft/hó (2008. jan. 1-tıl) A gyermek 1 éves korától a GYES mellett, idıkorlátozás nélkül munkavégzés folytatható. TGYÁS terhességi gyermekágyi segély. A szülési szabadság idıtartamára jár az átlagkereset 70%át kitevı TGYÁS, feltéve hogy az illetı a szükséges biztosítási idıvel rendelkezik. Lejárta után GYEDre lehet jogosult a szülı. 7. A munkatankönyv 3. feladatát végezzük el. Számítsuk ki, mennyibe kerül részletfizetés mellett a mosógép. Hasonlítsuk össze egy bank betéti, majd hitelkamatát figyelembe véve két év alatt az eredeti vételár mennyivel lenne magasabb! 8. Vezessünk le egy vitát a 3/c kérdés felvetésével! Úgy irányítsuk a beszélgetést, hogy elıkerüljön az eladósodás problémája, a túlköltekezés, a biztonság, a nagyobb lehetıségek kérdései. 9. Végeztessünk kamatszámítási feladatokat a megismertek ellenırzésére. Háttér: Családtámogatási formák: A nevelési ellátás megnevezése Családi pótlék Iskoláztatási támogatás Az ellátás feltétele Saját háztartásban élı Még nem iskoláskorú gyermek után Súlyosan fogyatékos gyermek után Nem családban nevelkedı gyermek max. 20 éves koráig Tanköteles gyermek után Már nem tanköteles, de 20 életévet nem betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkezı tanuló után 12

13 Anyasági támogatás Anyasági támogatásra jogosult az a nı, aki gyermeket szült és a terhesség ideje alatt legalább négyszer megjelent a terhesgondozóban. Mértéke gyermekenként egyenlı a minimális öregségi nyugdíj 1,5 szeresével. További támogatások: Terhességi-gyermekágyi segély Annak, jár, aki a szülést megelızıen két éven belül 180 napon át biztosított volt és azt követıen legfeljebb 42 napon belül szül. Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelı idıtartamra jár, mértéke az átlagkereset 70 %- a. Gyermekgondozási díj - GYED (táppénz szerő ellátás) Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülı, aki a szülést megelızı két évben legalább 180 napig biztosítva volt és gyermekét saját háztartásban neveli. A GYED a gyermek legfeljebb két éves koráig vehetı igénybe. Mértéke a biztosított napi átlagkeresetének 70 %-a, 2002-ben havi legfeljebb Ft, 2008-ban Ft. Megjegyzések: 13

14 Tanítási egység: Hol vásárolunk, hogy vásárolunk Javasolt idıkeret 45 perc + piaci körséta + 45 perc Áttekintés A tanítási egység a piaci árak és fogyasztói döntés összefüggésével foglalkozik. A szituációs játékkal segíti a valóságos piaci árak megismerését. Érinti a lakossági folyószámlák és a kártyahasználat alapvetı ismeretköreit. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek: 1. Ugyanazon termékek eltérı árait felismerni 2. Vásárlási döntésben az árakat összehasonlítani, mérlegelni 3. Egy családi nagybevásárlást/vendé glátást megtervezni, költségeit megbecsülni. 4. A lakossági folyószámlák adatait értelmezni. Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: a legközelebbi bolt áraival a munkatankönyv táblázatát kitölteni. 2. Beszélgetés az árak eltérésérıl, vita a kisboltok és nagy áruházak elınyérıl, hátrányáról a fogyasztók szempontjából illetve a kisboltok és nagy áruházak közötti versenyrıl. 3. A munkatankönyv 2. feladatának ábrája alapján a magyar háztartások élelmiszerre fordított kiadásainak értékelése. (Viszonylag nagy részét teszi ki az összkiadásnak, de ezt nem jelent nagy fogyasztást.) 4. Csoportmunka, családok szervezése alapján. Elsı fázis: egy hétvégi vendéglátás menüjének megtervezése 4+4 fıre, a szükséges alapanyagok részletes meghatározása, a várható kiadások megbecsülése. (Két példányban, írásban rögzítsék!) A 3. feladathoz tartozó táblázat kitöltése. Második fázis: Piaci körút a csoportnál maradt példány segítségével, a tényleges árak begyőjtése, a leírtak ellenırzése. Harmadik fázis: Összehasonlítás, értékelés, tapasztalatok. (A legsikeresebb csapatot családot megjutalmazhatjuk.) Kitérés: Hogyan spóroljunk? Munkatankönyv keretes szövege a 18. oldalon. 14

15 Megoldás: 4. feladat Takarítás Bevásárlás Fızés (részekre bontható) Díszítés Átrendezés, terítés Második 45 perc 6. Elıkészítés: Különbözı bankkártyák és folyószámla kivonatok begyőjtése. A 14 éven aluliaknak ajánlott bankkártyákról tájékoztató anyag szerzése. 7. Beszélgetés a lakossági folyószámlák és bankkártya használat jelentıségérıl. Egy folyószámla kivonat adatainak elemzése. (Ha lehetıségünk van, hívjunk bankszakembert, aki elmagyarázza a legfontosabb tudni valókat illetve válaszol a gyerekek kérdéseire.) A beszélgetés érintse a következı fogalmakat: folyószámla, bankkártya szerzıdés, terhelés, jóváírás, átutalás, készpénz-felvétel, hitelszerzıdés, hitelkeret, hitelkártya, devizakártya. 8. A megismertek ellenırzését szolgáló feladatok: Győjtsenek kártyaelfogadási helyeket. A munkatankönyv feladatlapja alapján rögzítsék a pénzmozgásokat a folyószámla kivonat mintájára. A folyószámla egyszerősített sémája: Dátum Szöveg Jóváírás Terhelés 15

16 Megjegyzés: 4. Tervezd meg a család nagybevásárlását! Kérd meg a szüleidet, rendeljenek meg tıled áruféleségeket és tégy nekik ajánlatot a szokásos bevásárló helyük árai és a fenti adatok alapján! 5. Hogyan fizetünk a boltban? Bükköséknek nincs folyószámlájuk. Bevételeiket kézhez kapják és csak megtakarításaikat viszik bankba. A Simon család mindkét keresı tagja a család folyószámlájára kapja fizetését. Arról teljesítik a közüzemi számlákat és bankkártyával szeretnek fizetni a boltokban. a). Szerinted mi lehet az oka az eltérésnek? b). Nektek van-e folyószámlátok? Mit tartalmaz a havonta küldött számlakivonat? Néhány csoportképzési technika 1. Geometrikus formák A legegyszerőbb eljárás, ha színes papírból egybevágó háromszögeket, négyzeteket, téglalapokat és köröket vágunk ki. Ez négy csoport létrehozására alkalmas. Ha ennél többet szeretnénk, akkor trapézt, derékszögő háromszöget stb. is vághatunk. Húzzanak a gyerekek az elkészített papírok közül. Ezt követıen jelöljük ki a 16

17 háromszögek, négyzetek stb. találkozó helyét. Ott a csoport fıhadiszállása. Ennek mintájára betők, számok, gyümölcsnevek, országok, gazdasági fogalmak is alkalmazhatók. 2. Négy évszak Négy csoport képzésére alkalmas. kis kártyákat, papírlapokat készítsünk és egy-egy évszakhoz kapcsolódó fogalmat, tevékenységet vagy tárgyat írjunk a kártyákra. Adjuk feladatként, hogy az összetartozó fogalomkörök találják meg egymást! A tájékozódás és döntés idıigényesebb az elızınél. 3. Szakmai csoportok A már megismert fogalmak valamilyen szakmai szempont szerinti csoportosítása az elızı technikánál leírt kártyalapokon. Például: Háztartás: munkabér, családi pótlék, háztartási munkák, zsebpénz, személyes költségvetés stb. Bank: hitelnyújtás, betétek, betéti kamat, folyószámla-vezetés, bankkártya, hitelkártya stb. Vállalkozás: vállalkozó, üzleti terv, kockázat, nyereség, vevık, marketing stb. Világgazdaság: külföld, export, import, EU, világpiac tsb. Megjegyzések: c) Jónak tartod a folyószámlát, illetve a bankkártya használatát? Indokold válaszodat! d) Milyen bankkártyákat ismertek? Mit tudtok róla (anyaga, alakja, jellemzı feladatai, felhasználási területei, biztonsági intézkedések, külföldön használhatók-e, stb.)? e) Mivel fizethetünk külföldön pl. Európa különbözı országaiban? Győjtsetek anyagot az euróról! f) Milyen készpénz nélküli fizetési módokat ismersz még? 17

18 Párképzı módszerek A csoportképzı technikák átültethetık párok képzésére is. Célszerő olyan fogalomkört alkalmazni, amellyel éppen foglalkozik a csoport. Pl.: munkabér-munkabér, kötvény-kötvény, bankkártya-bankkártya stb. Szeretik a gyerekek a graffitiket (falfirkákat): A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete. A teve olyan ló, amit egy bizottság tervezett. A mustár nem jó marhasült nélkül. A hajhullást csak a padló állíthatja meg. Ha nincs gatyád, nem tudod felkötni. A munka az idegeskedés egy formája. Isten szereti a szegényeket, azért van belılük ilyen sok. A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere. Minden kijárat egyben bejárat valahova. Talán szerencse, hogy ilyen lassan haladok, mert meglehet, hogy rossz irányba megyek. Állítsátok meg a Földet, ki akarok szállni! Ezeket egy-egy papírra írva választhatnak és kereshetik a párjukat. 18

19 Feldolgozási javaslat 1. Elızetes feladat: valamilyen tartós fogyasztási cikkrıl (mosógép, magnó, CD lejátszó) különbözı reklámanyagok győjtése. Néhány aktuális reklám videón történı rögzítése. 2. A vásárlási döntés folyamatának bemutatása egy elképzelt vásárláson keresztül. Ha a mosógépnél maradunk, akkor a munkatankönyv bevezetıjét olvassuk fel. Ha sokféle anyag győlt össze, akkor egy-egy termékre vonatkozóan szervezzük meg a csoportokat. A csoport kezdje azzal, hogy összeírja ki milyen szempontot tart fontosnak az adott termékkel kapcsolatban. (A szempontok győjtéséhez használjuk segítségként a munkatankönyv Minıségi áru keretes szövegét a 22. oldalon.) Tanítási egység: Melyiknek higgyek, melyiket szeressem? Reklám és fogyasztóvédelem Javasolt idıkeret Minimum 2 x 45 perc Áttekintés A marketing és reklám szerepérıl a piacgazdaságban. A fogyasztói jogok, a fogyasztóvédelem feladatai. Célkitőzés A gyerekek legyenek képesek 1. A reklámok információtartalm át értékelni. 2. A vásárlási döntés folyamatát konkrét helyzetben értelmezi. 3. Az alapvetı fogyasztói jogokat és kötelességeket példák alapján felsorolni. 4. A fogyasztási cikkekhez kapcsolódó garanciát (jótállást) értelmezni. A megbeszélt szempontokra figyelve olvastassuk el és értékeltessük a reklámanyagokat. Válasszanak a termékek közül, indokolják meg döntésüket. Beszéljék meg mit várnak a vásárlás után az eladótól? 3. A szituációs játék után tudatosítsuk a vásárlási döntés folyamatát (munkatankönyv). Tegyünk különbséget ösztönös és tudatos vásárló között. 4. Beszélgetés a reklámról, amelyhez alapanyagot reklámfilmek, vagy a szórólapok adhatják. Téma: Miért szeretik, miért utálják az emberek a reklámot? Közönségszavazat a bemutatott reklámokról. Az indoklás alapján a jó reklám jellemzıit foglaljuk össze. 5. Házi feladatként egy újság reklámját elemeztessük: kinek szól, milyen figyelemfelkeltı eszközöket alkalmaz, az értelemre, vagy és az érzelemre hat, önálló állásfoglalás tetszik, vagy sem és miért? 19

20 Második 45 perc Elıkészítı feladat: Néhány fogyasztási cikk vevıt tájékoztató csomagolását győjtsük össze. 6. A házi feladatokból önkéntes alapon bemutató. 7. Egy aktuális vásárlási konfliktus elmesélésével, vagy újságcikkel vezessük be a fogyasztói jogok és kötelezettségek megbeszélését. 8. Olvastassuk el párban, vagy maximum 4 fıs csoportban a munkatankönyv szituációit és kérjünk megoldásokat a helyzetekre. A tíz perces önálló munkát követıen nyílt megoldás-megbeszélést vezessünk. 9. A vásárlókat tájékoztató szövegek, csomagolóanyagok alapján állapítsuk meg, hogy mi az a minimális információ, amelynek az élelmiszereken, tartós fogyasztási cikkeken szerepelni kell! Megoldás: 1. szituáció Szó sincs pénzvisszaadásról. Az árut (egységként) megvette a vevı és egységként fizet érte. Az árun egyértelmően látható, hogy pl.: 2,5 literes, így egész és így kell érte fizetni. Otthon olyan részekre osztja, amilyenre jól esik. 2. szituáció Egy hitelszerzıdés aláírása után egyértelmőek a követendı szabályok: megállapítják a havi részletet, amelyet fizetni kell. Ez nem függhet a banki alkalmazott személyétıl, hanem a bank általános üzletpolitikájától. Gyakran kezessel is biztosítja magát a bank, hogy a kihelyezett pénzéhez hozzájusson. A kis összegő áruvásárlási hitel esetén már kezes sem kell. Az adós anyagi helyzetében beálló kedvezıtlen változás esetén legfeljebb hitelszerzıdés módosítását, a fizetés átütemezését kérheti az ügyfél, amelyet a bank mérlegel és eldönt. Háttér: A reklámok fajtái, céljai, jellemzıi. A reklám hatásmechanizmusát a következı modell írja le a legtömörebben: Figyelemfelkeltés (attention) 20

21 Érdeklıdés-felkeltés (interest) Vágykeltés (desire) Cselekvésre ösztönzés (action) Az angol megfelelık rövidítésével: AIDA-modell. A vásárló magatartását, döntését befolyásoló egyéni tényezık: Életkor, életciklus Nem (férfi, nı) Foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem Életstílus (tevékenység, érdeklıdés, vélemény) Személyiség (befelé, kifelé forduló, érzelmes, racionális, spontán, megfontolt stb.) Megoldás: 3. szituáció Jogos a vevı reklamálása. Ha az üzlet olyan terméket árul, amelyre nem vállal garanciát és ezért nem cseréli vissza a rossz terméket, akkor errıl köteles tájékoztatni a vevıket. (Lehetnek ilyen üzletek, amelyek javított, vagy bizonytalan forrásból származó, tehát nagyon olcsó terméket árulnak. A vevı kockáztat, ha ilyen boltban bevásáról.) Lehetséges reklámcélok (Ph. Kotler: Marketing management alapján) Tájékoztatás Az új termékek bemutatása a piacon A fellelhetı szolgáltatások leírása A termék új felhasználási módjának leírása A téves feltevések korrigálása A piac tájékoztatása az árváltozásról, csomagolásról A fogyasztók félelmeinek csökkentése A termék mőködésének magyarázata A vállalti image építése Meggyızés A márkapreferencia kialakítása A fogyasztó meggyızése, hogy most vásároljon Bátorítása a cég márkájára való áttérésre A vásárló termékjellemzıkre vonatkozó észlelésének megváltozása A fogyasztó meggyızése, hogy fogadja az üzletkötıt 21

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban

A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban Háttér meggondolások: Válság idején a szociális támogatások szerepe megnı, csökkentésük a legsebezhetıbb csoportok esetében veszélyezteti

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. augusztus 21 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10%

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10% Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. február 04 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a középiskolában, vállalkozói játék segítségével. Kolman Miklós 2013. április 25. 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Kitűzött

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése: PÁLYÁZATI ADATLAP a Tata, 2155/40 hrsz. alatt felvett, természetben, 2890 Tata, Újhegy -en található, piaci alapon bérbe adandó, halasztott értékesítésre épülı lakások tárgyában. Benyújtási határidı: 2009.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez A jogelıd Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl Lakossági ügyfelek részére DÍJAK, KÖLTSÉGEK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám:

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám: Kedves Ágnes!...11.05-én,.. 2010.. -én született. Pocaklakó várható születési ideje 2017.05. Jelenlegi munkaviszonyod 201.-től áll fenn, melyben a havi bruttó béred. Ft. A jelenlegi munkaviszonyod saját

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Családtámogatási rendszer

Családtámogatási rendszer 2010 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Mérték Még nincs értékelve 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Idén több részletében is változik a családtámogatási, ez érinti a kisgyermekes szülőket, és a nappali tagozaton

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége:

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége: PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Gyıri Lions Alapítvány által kiírt 2014. október havi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDİ: 2014. október 25. /Csak a pályázati felhívásnak megfelelı, pontosan

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak?

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? Egyenleg a kupac tetején Molnár apuka mindig zavarban van, amikor megérkezik postán a banki

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben