A magyarországi krónikus C vírushepatitises betegek vírustípus- és szubtípus-meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi krónikus C vírushepatitises betegek vírustípus- és szubtípus-meghatározása"

Átírás

1 A magyarországi krónikus C vírushepatitises betegek vírustípus- és szubtípus-meghatározása Gervain Judit dr., Simon Gábor jr. dr. 1, Papp Istvánné 2 és Szabóné Bartha Katalin 2 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár, I. Belgyógyászat, Hepato-Pancreatologiai Részleg (részlegvezető főorvos: Gervain Judit dr.) Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Gyermekklinika (igazgató: Túri Sándor dr.) 1 Fejér Megyei Szent György Kórház,Székesfehérvár,I. Belgyógyászat,Vírusszerológiai Laboratórium (vezető: Gervain Judit dr.) 2 A hepatitis C-vírus nagy variabilitása közismert. A különbözõ földrajzi területeken talált nukleotidszekvencia-változás klinikai jelentõsége a típusok eltérõ patogenitásában és a terápiára adott válaszkészségükben van. A szerzõk elsõként határozták meg a magyarországi krónikus C-vírushepatitises betegek vírustípus- és szubtípus-összetételét. Jelen munkájukban ismertetik az alkalmazott módszereket és a kapott eredményeket. Vírusszerológiai Laboratóriumukban az 1996-ban bevezetett, ellenanyag-analízisen alapuló HCV Serotyping 1-6 Assay metodikával 127 betegben 75,5% 1-es típusú, 2,5% 4-es, 9% kevert (1 + 2, 3, 4, 5, 6) típusú, 13% nem tipizálható, nem reagáló antitestet találtak óta alkalmazzák a direkt vírusantigén reverz polimeráz láncreakció és a típusspecifikus mintákhoz történõ reverz hibridizációs módszer kombinációját, mellyel 211 beteg genotipizálása: 1a:6%, 1b: 85,5%, 1a + 1b:3%, 1b + 2:1%, 3:0,5%, kevert szubtípusú: 4% eredményû lett. Összefüggést találtak az 1b szubtípus és a magasabb vírustiter között. A fentiek alapján megállapítható, hogy a magyarországi populáció 90%-ban a legellenállóbb, az 1b szubtípusú C -vírussal fertõzött. Ez magyarázza, hogy az interferon-monoterápiára csupán betegeik 20%-a vált tartósan vírusmentessé. Az eredmények ismeretében a terápiás protokollban a nagyobb dózisú, tartós és kombinációs kezelést javasolják. Kulcsszavak: hepatitis C-vírus, krónikus C hepatitis, reverz transzkripció, polimeráz láncreakció, reverz hibridizáció, szerotípus, genotípus Analysing the type and subtype of hepatitis virus C of chronic viral hepatitis patients in Hungary. The huge variability of hepatitis virus C is well-established. The geographical differences in its nucleotide sequence have important clinical significance by causing variant pathogenicities and affecting sensitivity to therapy. The authors pioneered the determination of the viral type and subtype in patients suffering from chronic viral hepatitis in Hungary. In this present work they report the applied methods and the results. In their virusserological laboratory was introduced the test HCV Serotyping 1-6 Assay, which is based on the analysis of antibodies, in By this method they examined the samples of 127 patients and they found type 1 in 75,5%, type 4 in 25%, mixed types (type 1 + 2,3,4,5,6)in 9%and nonclassifyable, non-reacting antibodies in 13% of the cases. Since 1999 they have used the combination of direct reverse-pcr of the viral antigen and reverse hybridization to type-specific specimens. These results, from 211 patients show that 6% belong to 1a, 85.5% to 1b, 3% to 1a + 1b, 1% to 1b + 2, 0.5% to 3 and 4% to mixed subtypes. Genotype 1b was associated with higher viremia. On the basis of the above they can conclude that 90% of the Hungarian population are infected by the most resistant 1b subtype of hepatitis virus C. It could explain the fact that only 20% of their patients with interferon monotherapy have become permanently virus-free. In view of these results they recommend combined, higher dose, long-lasting treatment in therapeutic protocolls. Key words: hepatitis C virus, chronic hepatitis C, reverse transcription, polymerase chain reaction, reverse hybridization, serotype, genotype Az év a jelenkori hepatológia egyik mérföldköve volt. Ekkor vált ismertté az addig non-a,non-b hepatitisnek nevezett kórkép fő kórokozója,a C-vírus. Azóta világszerte intenzív kutatások folynak a vírus epidemiológiai,immunológiai,patogenetikai sajátosságainak,de elsősorban az ezek alapját képező molekuláris genetikai tulajdonságainak tisztázására. Ez az egyszálú RNS-vírus kb nukleotidból áll, melyek megközelítően 3010 aminosavat,ún. strukturális (core,e1,e2/ns1) és non-strukturális (NS2,NS3,NS4A, NS4B,NS5A,NS5B) proteineket kódolnak (1. ábra). Szerkezete nem egységes és nem stabil,több típusa és szubtípusa van (24). A szerkezeti különbségek vizsgálatának epidemiológiai és terápiás jelentősége van,mivel a vírus világszerte elterjedt,de az egyes földrészeken más-más típusa fordul elő. A különböző típusok pedig meghatározói a terápia eredményességének és befolyásolják a kórkép súlyosságát is. Magyarországon 1992-ben kezdtük meg a krónikus C vírus hepatitises betegek interferon-kezelését. A korrekt diagnosztikához és a terápia követéséhez szükséges vizsgálatokat osztályunk Vírusszerológiai Laboratóriumában vezettük be és végezzük azóta is az ország Hepatológiai Centrumai számára. A HCV 6 fő típusának meghatározását 1996-ban kezdtük meg. A beteg savójában és plazmájában az infekció során a vírus típusára jellemző ellenanyag alakul ki. Ezen típusspecifikus ellenanyagok vizsgálatát nevezzük szerotipizálásnak,mellyel a vírus fő típusait tudjuk elkülöníteni ben kidol- Orvosi Hetilap 2001, 142 (25),

2 1. ábra: A HCV-genom szerkezete (P.Simmonds szerint, 1998.) goztuk a C-vírus-antigén elemzésén alapuló genotípusmeghatározást,mellyel a típusokon belül a szubtípusokat is detektálni tudjuk. Így ma már lehetőségünk van a vírus-pozitív betegnél a szubtípusok analízisére, gyógyult betegnél pedig a savóból utólag a fertőző vírus típusának meghatározására. Betegek és módszerek Betegek: 127 krónikus C vírushepatitises betegünk (nő: 58,férfi: 69) szerotipizálásával a vírus típusainak és 211 betegünk (nő: 104, férfi: 107) genotipizálásával a típusok és ezek szubtípusainak meghatározását végeztük. Összefüggést kerestünk a szubtípusok és a betegek terápia előtti vírustitere között. A krónikus C vírus hepatitis diagnózisát a 6 hónapon túl is emelkedett alaninaminotranszferáz (ALT/SGPT),a HCV-RNS reverz polimeráz láncreakcióval igazolt pozitivitása és a máj hisztológiai vizsgálata alapján állítottuk fel. Módszer: A szerotípus vizsgálata szérumból vagy plazmából HCV Serotyping 1-6 Assay (Murex,Abbott) teszttel,plate-enzimimmunoassay módszerrel történt (lásd Murex: Anti-HCV Serotyping 1-6. Módszertani leírás) (12,14,19,20). Az analízis a HCV NS4 régiója elleni ellenanyag meghatározásán alapul. A vizsgálat időtartama kb. 3 óra. Műszerigénye: plate-eia mosó és leolvasó. A módszer előnye,hogy időtakarékos,mérsékelt költségigényű és gyógyult betegnél is meghatározható a vírus 6 fő típusa. Hátránya,hogy szubtípust nem tudunk vele elkülöníteni. Immunhiányos kórképekben vagy alacsony ellenanyagszintnél,például immunszuppresszív kezelésnél,hiv-fertőzötteknél, hemodializáltaknál,haemophiliásoknál ún. non-reaktív (NR) eredményt kapunk. Ha blokkoló fehérjék vannak a vérben, például herpes simplex vírus koinfekció esetén,ún. non-type specific (NTS), értékelhetetlen lesz a reakció. A genotípus meghatározását a beteg terápia előtti szérumából vagy plazmájából Amplicor (Roche) és INNO-LiPA HCV II. (Innogenetics) tesztek kombinációjával végeztük (lásd INNO- LiPA HCV II. INNOGENETICS Módszertani leírás) (10, 29). A módszer a vírus stabil 5 NCR régiójának szubtípusokra jellemző variabilitásán alapszik. A vizsgálattal a 6 fő típus és ezek szubtípusainak egyidejű meghatározása lehetséges. Első lépésben a virális RNS-t izoláljuk,majd reverz transzkripcióval cdns-t szintetizálunk. Az így létrehozott nukleinsavat biotinilált primerekkel,polimeráz láncreakció módszerével amplifikáljuk. A megsokszorozódott,biotinnal jelölt termékeket egy típusspecifikus ellenanyagokat tartalmazó nitrocellulóz membránhoz reverzibilisen hibridizáljuk. A kötődés a membránnak csak azon a részén jön létre,mellyel a vírusrészecske nukleotidszekvenciája tökéletesen kompatíbilis. A biotinilált hibrideket ezután színreakcióval jelenítjük meg. A pozitív csíkokból diagram segítségével tudjuk leolvasni a jelenlevő szubtípusokat (2. ábra). A vizsgálat időtartama kb. 7 óra. A módszer előnye, hogy szubtípus meghatározására alkalmas,hátránya,hogy idő-,műszer-,költségigényes- és nagy gyakorlattal rendelkező asszisztenciát kíván. Igen alacsony vírustiterű mintánál nem 2. ábra: A HCV-genotípus-meghatározás eredménye INNO-LiPA HCV II. módszerrel kapunk értékelhető reakciót. Műszerigénye: thermocycler,speciális rázógép, vízfürdő vagy száraz inkubátor. Kvantitatív vírusszám-meghatározás: Kezelés előtti szérumból vagy plazmából Amplicor (Roche) teszttel,reverz transzkripció és polimeráz láncreakció módszerével történt (lásd Roche: Amplicor. Módszertani leírás). Terápiás protokoll: A betegek antivirális kezelése között interferon-monoterápiával történt (48 vagy 52 hétig heti 3 4,5 MU vagy 6 MU interferon-alfa 2a vagy 3 5 MU interferon-alfa 2b). A jelenleg alkalmazott kombinációs terápiában az interferon mellé napi mg ribavirint kapnak a betegek. Eredmények A hepatitis C-vírus NS4 régiójával szemben kialakult ellenanyag analízisén alapuló HCV Serotyping 1-6 Assay metodikával 124 betegünkben 75,5% (94) 1-es, 2,5% (3) 4-es és 9% (11) kevert típusú ellenanyagot találtunk. A minták 8%-a (10) nem volt tipizálható (NTS) és 5%-a (6) nem adott reakciót (NR) (3. ábra). A kevert vírustípusok megoszlása a következők voltak: 1+2,1+3,1+4,1+4+5,1+6. Közöttük több egészségügyi dolgozó illetve politranszfundált volt. 211 betegünk direkt vírusantigén reverz polimeráz láncreakció (Amplicor) és a típusspecifikus mintákhoz történő reverz hibridizációs módszer (INNO-LiPA HCV II) kombinációjával végzett vizsgálata azt igazolta,hogy a magyarországi betegek 90%-a 1b szubtípusú C-vírussal fertőződött. Részletes eredmények: 1a 6% (13),1b 86% (181),1a + 1b 3% (6),1b+21%(2),kevert szubtípusú 4% (9) (4. ábra). Az utóbbi csoportban haemophiliás,iv. droghasználó és többszöri műtéten átesett betegek találhatók. Az 1a genotípusnál a vírustiter-megoszlás az alábbi volt: 70% (9) alatti,30% (4) alatti. Az 1b típusú betegeknél ezt a határt figyelembevéve a megoszlás 10%/42% (18/76) lett. A betegek 48%-ánál (87) az induló vírusszám feletti értéket mutatott (1. táblázat). A különböző betegcsoportokban a nemi megoszlás közel azonos volt. 1316

3 2. táblázat: Az interferon-monoterápia eredménye a különbözõ HCV-szubtípusokban Szubtípus Véglegesen vírusmentes Részlegesen gyógyult Nem reagált 1b (n=181) 36 (20) 26 (14) 119 (66) 1a (n=13) 10 (77) 3 (23) Kevert (n=9) 4 (44) 1 (12) 4 (44) Összehasonlítottuk a különböző genotípusoknál az interferon-monoterápiával elért eredményeket. Betegeinknél azt találtuk,hogy az 1b szubtípusúak 20%-a (36),az 1a szubtípusúak 77%-a (10) lett tartósan vírusmentes,gyógyult (ún. sustained response). A kevert genotípusú betegeink közel fele,44% (4) gyógyult meg. Az utóbbi két csoport összesen 22 beteget jelent,így ebből messzemenő következtetést nem szabad levonni (2. táblázat). Megbeszélés 3. ábra: A HCV-szerotípusok százalékos megoszlása betegeinkben 4. ábra: A HCV-szubtípusok százalékos megoszlása betegeinkben 1. táblázat: HCV-szubtípusok és a vírusszám közötti összefüggés Szubtípus < > a (n=13) 9 (70) 4 (30) 1b (n=181) 18 (10) 76 (42) 87 (48) 1988-ban a HCV-cDNS klónozásával valósággá vált a non-a,non-b hepatitisnek nevezett kórkép legfontosabb, addig ismeretlen kórokozója. Sok mindent tudunk ma már róla,de az eltelt 12 év sem volt elég,hogy tisztázzuk molekuláris jellemzőit és hogy patomechanizmusának minden részletét megértsük. A vírus nagy variabilitását hamar felismerték. Már 1991-ben leírták a Japánban elsőként izolált kórokozók közötti 8%-os,ezek között és az USA-ban analizált vírustípus között a 21%-os nukleotidszekvencia-eltérést (3). Egyrészt a törzsfejlődése alatti mutációk következtében genetikusan heterogénné vált,másrészt az infekció tartama alatt a betegben is változtatja szerkezetét. Legvariánsabb részei a 3 NCR,E1,E2/NS1 és NS2,legstabilabbak az 5 NCR,core,NS4B és NS5B régiók. Egyes földrészeken más-más típus fordul elő. A kutatók a core/e1 és NS5B szekvencia filogenetikai elemzése során 11 típust és kb. 90 szubtípust különítettek el,közülük 6 típusnak és 11 szubtípusnak van patogenetikai jelentősége. Az azonos típusú genomok között 68 77%-os,a szubtípusok között 77 90%-os nukleotidszekvencia-egyezés van (1,2,5,14, 18,28). Az egy betegből izolált,10%-nál kevesebb,főleg az envelope protein régióban megjelenő,pontmutációk általi variánsok a quasispeciesek. Nagy valószínűséggel ez adja a vírus szerkezeti plaszticitását,mely lehetővé teszi számára az antivirális terápia és a gazdaszervezet immunrendszere előli kimenekülést (7,14,25). A különböző kutatócsoportok (Simmonds,Houghton,Cha, Chan,Okamoto,Mori,Enomoto,Tsukiyama és mtsai) attól függően,hogy mely országban izoláltak egy-egy vírustípust a szerkezeti azonosság ellenére más-más elnevezést adtak neki,így rövid időn belül klasszifikációs káosz alakult ki. Ennek megszüntetésére 1994-ben Simmonds vezetésével egységes nómenklatúrát dolgoztak ki,melyben 1-6 típusokat és a-c szubtípusokat különítettek el (18,26,27,29) (5. ábra). Néhány szubtípus az egész világban megtalálható,ezek az 1a,1b,2a,2b,a többinek jellegzetes földrajzi előfordulása van,például 5a, 6a (3. táblázat). A nagyobb országok és régiók már tisztázták a területükön előforduló HCV-szubtípusokat (2, 17,21,23,32). Hazánkban a beteganyag ilyen típusú rep- 1317

4 5. ábra: A különbözõ földrajzi területeken analizált HCV-típusok és szubtípusok összetartozása (Okamoto, Mori, Chan és Simmonds szerint, 1998.) 3. táblázat: A HCV-szubtípusok földrajzi megoszlása USA, Kanada, Északnyugat-Európa 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a Délkelet-Európa 1b Japán 1a, 1b Thaiföld, Kína 1b, 2a, 2b Észak-Közép Afrika, Ázsia 4 Dél-Afrika 4a, 5a Hong-Kong, Macao 6a Vietnám 7, 8, 9 Dél-Ázsia 3 Nepál 3a Indonézia 10a rezentatív felmérése jelen munkánk előtt nem történt. Kisszámú betegcsoport szérumát vizsgálták külföldi laboratóriumban,innen sejtettük,hogy nálunk főleg az 1-es típus található (15). Kutatók a vírus szerkezeti elemzéséből próbálták megállapítani a vírus származásának földrajzi helyét és idejét. A szekvenciaváltozás rátájából (0,14 0,19%/hely/év), a típusok jelenlegi előfordulási helyeiből és számából arra következtettek,hogy egy új szubtípus kialakulásához év,új típushoz kb. 400 év kellett. A fentiek alapján állítható,hogy a vírus vagy több ezer év óta jelen van a humán populációban,vagy egy evolúciós robbanást kell feltételeznünk, mely felgyorsította a genom differenciálódási folyamatát. Ma még az is tisztázandó kérdés,hogy egy bizonyítottan parenteralisan transzmittálódó kórokozó ilyen hosszú időn keresztül milyen mechanizmusokkal tudta magát az élővilágban fenntartani (27). A különböző szubtípusok azonos dózisú és időtartamú interferon-kezelésre más-más gyógyulási hajlamot mutatnak. Meghatározásuknak ez a fő klinikai értéke. A terápia hatékonyságában a vírusszám mellett a típusnak van bizonyítottan prediktív értéke. Az 1. és a 4. közismerten a rosszul reagálók közé tartoznak,a típusoknál kétszer több a gyógyultak száma (5,11,20,28,33). Az 1a és az 1b szubtípusok gyógyulási hajlamának megítélésében az irodalmi adatok eltérő véleményűek, az azonban biztos,hogy legnehezebben gyógyul az 1b (28,33). Szubtípus-analízises eredményeink a magyarországi betegek 90%-os 1b,illetve 85%-os 1. típusú fertőzöttségét igazolták. [A szerotipizálással és a genotipizálással elért eredmények közötti minimális különbség a szerotípus-meghatározással eredményt nem adó betegek (13%) száma miatt van.] Ennek alapján érthető,hogy az interferon-monoterápiára betegeink közül igen kevés,kb. 20% lett tartósan vírusmentes. Az interferon+ribavirin kombinációs kezeléseink nagy része még az utánkövetés fázisában van,ezért erről végleges eredményt mondani korai lenne. Szubtípustól függő a májtranszplantált betegeknél észlelhető reinfekció. Az 1b fertőzés esetén gyorsabb,agresszívebb és gyakoribb a transzplantátum reinfekciója. Az 1a esetében ún. benignus reinfekciót találtak (8, 22). Szoros összefüggés a szubtípus és a betegség progressziója között nincs,patogenetikai hatása azonban az 1b-nek a legsúlyosabb. Az irodalmi adatok alapján megállapítható,hogy ennél gyakoribb a cirrhosis megjelenése és a primer hepatocellularis carcinoma előfordulása. A 2a szubtípussal összehasonlítva az 1b-nél 3,8 gyakoribbnak találták a tumor előfordulását (27). Szintén itt a leggyakoribb a normál ALT/SGPT mellett fennálló krónikus C vírus hepatitis (13). Következtetések 1992 óta végezzük osztályunk Víusszerológiai Laboratóriumában országos ellátás keretében a krónikus vírushepatitises betegek szerológiai diagnosztikáját. Az egységes módszertan,valamint a specifikus és szenzitív tesztek alkalmazása lehetővé teszi az összes kezelt betegnél a terápia hatékonyságának követését. Diagnosztikai panelünk két új módszerének eredményeit foglaltuk össze beszámolónkban. Az 1996-ban bevezetett C-vírus szerotipizálás és az 1999 óta végzett genotipizálás módszertanával igazoltuk,hogy a magyarországi betegek 90%-a 1b szubtípusú vírussal fertőzött. Ennek klinikai jelentősége,hogy ez a legellenállóbb,legnehezebben eliminálható típusú vírus,így az antivirális terápiában az 1999-es párizsi konszenzus konferencia ajánlásával összhangban (6) a nagyobb dózisú,tartós interferon+ribavirin kombinációs kezelés indokolt. A közelmúltban ennek alapján módosítottuk a hazai terápiás protokollokat. Köszönetnyilvánítás: Somorácz György dr.-nak,a dunaújvárosi Szent Panthaleon Kórház infektológus főorvosának a betegek előszűrésében végzett aktív közreműködéséért. IRODALOM: 1. Bartenschlager, R., Lohmann, V.: Replication of the hepatitis C virus. Bailliére s Clinical Gastroent.,2000,2, Beard, R. M., Abell, G., Honda, M. és mtsai: An infectious molecular clone of a Japanese genotype 1b hepatitis C virus. Hepatology,1999,30, Choo, Q. L., Richman, K. H., Han, J. H. és mtsai: Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus. Biochemistr.,1991,88, Doorn, L. J., Kleter, B., Stuyver, L. és mtsai: Analysis of hepatitis C virus genotypes by a line probe assay and correlation with antibody profiles. J. Hepatol.,1994,21, Dusheiko, 1318

5 G., Simmonds, P.: Sequence variability of hepatitis C virus and its clinical relevance. J. Viral. Hepatol.,1994,1, EASL International Consensus Conference on Hepatitis C. Paris, February,1999. J. Hepatol.,1999,30, Enomoto, N., Kurosaki, M., Tanaka, Y. és mtsai: Fluctuation of hepatitis C virus quasispecies in persistent infection and interferon treatment revealed by single-strand conformation polymorphism analysis. J. Gen. Virol.,1994,75, Féray, C., Gigou, M., Samuel, D. és mtsai: Influence of the genotypes of hepatitis C virus on the severity of recurrent liver disease after liver transplantation. Gastroenterol.,1995,108, Giannini, C., Thiers, V., Nousbaum, J. B. és mtsai: Comparative analysis of two assays for genotyping hepatitis C virus based on genotype-specific primers or probes. J. Hepatol.,1995,23, Germer, J. J., Rys, P. N., Thorvilson, J. N. és mtsa: Determination of hepatitis C virus genotype by direct sequence analysis of products generated witht he Amplicor HCV test. J. Clin. Microbiol.,1999,37, Koizumi, K., Enomoto, N., Kurosaki, J. és mtsai: Diversity of quasispecies in various disease stages of chronic hepatitis C virus infection and its significance in interferon treatment. Hepatology,1995,22, Kuhiniko, H.: Diagnosis of hepatitis C. Intervirology, 1994, 37, Mallat, D., Schiff, E.: Viral hepatitis. Gastroenterol.,2000,3, Maertens, G., Stuyver, L.: Genotypes and genetic variation of hepatitis C virus. The molecular medicine of viral hepatitis. Szerk.: Harrison,T. J.,Zuckerman, A. J McOmish, F., Yap, P. L., Dow, B. C. és mtsa: Geographical distribution of hepatitis C virus genotypes in blood donors: An international collaborative survey. J. Clin. Microbiol.,1994,32, Mellor, J., Hawkins, A., Simmonds, P.: Genotype dependence of hepatitis C virus load measurement in commercially available quantitative assays. J. Clin. Microbiol.,1999,37, Nousbaum, J. B., Stanislav, P., Bertrand, N. és mtsai: Hepatitis C virus type 1b (II) infection in France and Italy. Ann. Int. Med.,1995,122, Okamoto, H., Kurai, I., Okada, S. I. és mtsai: Full-length sequence of a hepatitis C virus genome having poor homology to reported isolates: Comparative study of four distinct genotypes. Virology,1992,188, Orito, E., Mizokami, M., Mizoguchi, N. és mtsai: Hepatitis C virus serotype II responds more favorably to interferon-α therapy. J. Hepatol.,1994, 21, Pár, A., Gervain, J., Gógl, Á.: Hepatitis C virus infection: pathogenesis,diagnosis and treatment. Scand. J. Gastroenterol.,1998,33, Preignoux, M. M., Roudot-Thoraval, F., Mendel, I. és mtsai: Hepatitis C virus genotypes in France: relationship with epidemiology,pathogenicity and response to interferon therapy. J. Viral Hepatol., 1999, 6, Prieto, M., Berenguer, M., Rayón, M. J. és mtsai: High incidence of allograft cirrhosis in hepatitis C virus genotype 1b infection following transplantation: Relationship with rejection episodes. Hepatol.,1999,1, Qu Di, Ji-Su Li, Vitvitski, L. és mtsai: Hepatitis C virus genotypes in France: comparison of clinical features of patients infected with HCV type I and type II. J. Hepatol.,1994,21, Reed, E. K., Rice, M. C.: Molecular characterization of hepatitis C virus. In Hepatitis C virus. Szerk.: Reesink,H. W. Karger, 1998,Basel old. 25. Simmonds, P.: Variability of the hepatitis C virus genome. In Hepatitis C virus. Szerk.: Reesink,H. W. Karger,Basel.1998, old. 26. Simmonds, P., Alberti, A., Alter, J. H. és mtsai: A proposed system for the nomenclature of hepatitis C viral genotypes. Hepatology,1994,5, Simmonds, P., Marcellin, P.: HCV genotyping: the science and the practice. Yamanouchi,England Smith, D. B., Pontisso, P.: Heterogeneity of hepatitis C virus. Gastroenterol.,1996,2, Stuyver, L., Rossau, R., Wyseur, A. és mtsai: Typing of hepatitis C virus isolates and characterization of new subtypes using a line probe assay. J. Gen. Virol.,1993,74, Stuyver, L., Van Arnhelm, W., Wyseur, A. és mtsai: Classification of hepatitis C viruses based on phylogenetic analysis of the envelope 1 and nonstructural 5B regions and identification of five additional subtypes. Biochem.,1994,91, Van der Pool, C. L., Coypers, H. T., Reesink, H. W.: Hepatitis C virus six years on. Lancet,1994,344, Vince, A., Palmovic, D., Kutela, N. és mtsai: HCV genotypes in patients with chronic hepatitis C in Croatia. Infection,1998,3, Webster, G., Barnes, E. és mtsai: HCV genotypes role in pathogenesis of disease and response to therapy. Bailliére s Clinical Gastroenterol., 2000, 14, (Gervain Judit dr., Székesfehérvár, Seregélyesi u ) 1319

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN Összefoglaló a Magyar Hemofília Egyesület rendezvényéről 2015. május 20. Dr. Kalász László, az egyesület korábbi alelnökének előadása Súlyos A hemofíliások kezelésének

Részletesebben

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter (HepReg) o A vírushepatitises betegek interferon-alapú kezelésének nyilvántartására,

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Epidemiológiai Központ Virológiai főosztály (1097 Budapest, Albert

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

A KRÓNIKUS B ÉS C VÍRUSHEPATITISEK ANTIVIRÁLIS TERÁPIÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ MOLEKULÁRIS DIAGNOSZTIKA. DR. GERVAIN JUDIT PhD

A KRÓNIKUS B ÉS C VÍRUSHEPATITISEK ANTIVIRÁLIS TERÁPIÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ MOLEKULÁRIS DIAGNOSZTIKA. DR. GERVAIN JUDIT PhD A KRÓNIKUS B ÉS C VÍRUSHEPATITISEK ANTIVIRÁLIS TERÁPIÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ MOLEKULÁRIS DIAGNOSZTIKA DR. GERVAIN JUDIT PhD Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium rium és s IV. Belgyógy gyászat Fejér r Megyei

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata N. Szomor Katalin Budapest 2009. 2 1. BEVEZETÉS A világ legjelentősebb népegészségügyi problémái közé tartozik a vírusok által

Részletesebben

MIT VÁRHATUNK AZ 1-ES GENOTYPUSÚ HCV FERTŐZÖTTEK ÚJ, HÁRMAS KOMBINÁCIÓS ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉTŐL? 3

MIT VÁRHATUNK AZ 1-ES GENOTYPUSÚ HCV FERTŐZÖTTEK ÚJ, HÁRMAS KOMBINÁCIÓS ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉTŐL? 3 Tusnádi Anna 1 Szabó Anna 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 MIT VÁRHATUNK AZ 1-ES GENOTYPUSÚ HCV FERTŐZÖTTEK ÚJ, HÁRMAS KOMBINÁCIÓS ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉTŐL? 3 2011 májusától az 1-es

Részletesebben

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Sz ke Krisztina Témavezet : Dr. Kónya József Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Ungvári Erika, Tóth Ákos Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár

ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár A CSIRKÉK FERTŐZŐ BURSITISÉT OKOZÓ VÍRUSTÖRZSEK GENETIKAI

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M PROGRAM 2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 10.00 20.00 Regisztráció 13.00 Megnyitó 13.05 13.35 Lázas megbetegedés szokatlan oka: Haemophagocytosis Dr. Szombati Andrea főorvos Fővárosi Önkormányzat Egyesített

Részletesebben

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING Hagyomány és haladás a növénynemesítésben AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, BÁLINT ANDRÁS FERENC 1, SZIRA FRUZSINA 1, ANDREAS BÖRNER 2, KERSTIN

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Bártfai Zoltán. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pulmonológiai Klinika

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Bártfai Zoltán. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pulmonológiai Klinika Újabb tenyésztésen, valamint nukleinsav amplifikációs módszereken alapuló technikák alkalmazása a Mycobacterium tuberculosis primér izolálására és rifampicin rezisztenciájának meghatározására Doktori (Ph.D.)

Részletesebben

REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA

REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT-1-1458/2006) Nemzeti Akkreditáló

Részletesebben

PERZISZTENS FERTŐZÉST OKOZÓ HEPATITIS VÍRUSOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATAI

PERZISZTENS FERTŐZÉST OKOZÓ HEPATITIS VÍRUSOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATAI PERZISZTENS FERTŐZÉST OKOZÓ HEPATITIS VÍRUSOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATAI Doktori (Ph.D.) értekezés Malikné Dencs Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola Iskolavezető:

Részletesebben

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló.

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló. REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE PhD tézis rövid összefoglaló Márki-Zay János Reference Materials Unit, Institute for Reference Materials

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun)

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) Dr. Jelenik Zsuzsanna Kávészünet 2012. május 11. Siófok 1 FSME-Immun Bevezetés 1976., magyarországi bevezetés 1991. Folyamatos

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIII. ÉVFOLYAM, 2009. 2. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIII. ÉVFOLYAM, 2009. 2. SZÁM EREDETI KÖZLEMÉNYEK Hepatitis és HIV-markerek vizsgálata magyarországi börtönökben. TAKÁCS MÁRIA 1, BARCSAY ERZSÉBET 1, DENCS ÁGNES1, HETTMANN ANDREA 1, TRESÓ BÁLINT 1, CSÉPAI MÁRIA MAGDOLNA 1, GYŐRI ZOLTÁN,

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

Doktori (Ph.D) értekezés

Doktori (Ph.D) értekezés Doktori (Ph.D) értekezés A KRÓNIKUS C, B ÉS DELTA VÍRUSHEPATITISEK SZEROLÓGIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA. A HEPATITIS C ÉS B VÍRUSOK SZERKEZETI ANALÍZISE. DR. GERVAIN JUDIT Programvezető:

Részletesebben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2012 88. ÉVF. 1. 46 50. DOI 107188/bvsz.2012.88.2.2 Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben Cutan human papillomavirus

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke Virológiai főosztály akkreditálási okiratának (NT-1-1473/2008) érvényessége: 2010. július 5. z újraakkreditálás NT-1-1668 eljárás nyilvántartási számon folyamatban van. Virológiai főosztály szolgáltatásainak

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Dr. Gecse Krisztina, PhD I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest Az első széklet transzplantáció (FMT) Eisemen B. et al. Fecal enema

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN?

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IB VARIÁNSOK TÖRTÉNETE EUAFME 1930 s: Massachussetts (mortalitás 40-90%) 2 1951: Első variáns törzs az USA-ban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341991-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S 198-341991 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

10.45-11.05 Primer sclerotisalo cholangitis endoszkópos vonatkozásai Haragh Attila dr. Kaposi Mór Oktató Kórház Belgyógyászat, Kaposvár

10.45-11.05 Primer sclerotisalo cholangitis endoszkópos vonatkozásai Haragh Attila dr. Kaposi Mór Oktató Kórház Belgyógyászat, Kaposvár HEPATOLÓGIA 2011 KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2011. MÁRCIUS 6 8. Részletes program 2011. március 6. vasárnap 10.30-10.45 Megnyitó Hunyady Béla prof. dr. - a MGT Hepatológiai Szekció elnöke Szalay Ferenc prof.

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei Dr. Jankovics István 1 HUMÁN INLUENZA: háromféle megjelenési forma 2 AZ INFLUENZA VÍRUS TÖRTÉNETE 1900-as

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A humán astrovírusok jellemzői és szerepük a hazai gasztroenterális fertőzésekben klinikai, molekuláris epidemiológiai és filogenetikai vizsgálatok

A humán astrovírusok jellemzői és szerepük a hazai gasztroenterális fertőzésekben klinikai, molekuláris epidemiológiai és filogenetikai vizsgálatok A humán astrovírusok jellemzői és szerepük a hazai gasztroenterális fertőzésekben klinikai, molekuláris epidemiológiai és filogenetikai vizsgálatok Ph.D. tézis Jakab Ferenc Programvezető: Prof. Dr. Emődy

Részletesebben

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Cogito ergo sum René Descartes Immanuel Kant A klinikai

Részletesebben

NEFMI szakmai protokoll. a C hepatitis antivirális kezeléséről 1

NEFMI szakmai protokoll. a C hepatitis antivirális kezeléséről 1 1. oldal Készítette: az Infektológiai Szakmai Kollégium NEFMI szakmai protokoll a C hepatitis antivirális kezeléséről 1 I. Alapvető megfontolások 1. Háttér Az alábbi kezelési útmutatót a Gasztroenterológiai

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Dr. Kántor István HealthPort Plus Kft Invazív beavatkozás A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás

Részletesebben

ELTE Biológia Doktori Iskola Klasszikus és molekuláris genetika program Programvezető: Dr. Orosz László, MTA levelező tagja. Tudományos előzmények

ELTE Biológia Doktori Iskola Klasszikus és molekuláris genetika program Programvezető: Dr. Orosz László, MTA levelező tagja. Tudományos előzmények ELTE Biológia Doktori Iskola Klasszikus és molekuláris genetika program Programvezető: Dr. Orosz László, MTA levelező tagja GALAMB PARAMYXOVÍRUS-1 TÖRZSEK MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA, FILOGENETIKÁJA

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

PROTOKOLL A KRÓNIKUS C HEPATITISEK ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉRE

PROTOKOLL A KRÓNIKUS C HEPATITISEK ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉRE 1. HÁTTÉR PROTOKOLL A KRÓNIKUS C HEPATITISEK ANTIVIRÁLIS KEZELÉSÉRE Az alábbi kezelési útmutatót a Gasztroenterológiai és Infektológiai Szakmai Kollégiumok által megbízott szakmai bizottság (aláírók) a

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Fogalom meghatározás - Vörösvérsejt ellenes antitest (autoantitest) az,

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben