SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Kockázatokkal teli világban élünk, veszélyes környezetben. Akár tv-híradót néz, akár napilapot olvas, megkapja a maga napi adagját rablásokból, nemi erõszakból, zavargásokból, gyilkosságokból, tûzesetekbõl, földrengésekbõl, árvizekbõl és éhínségbõl. Szokta-e azon kapni magát, hogy nyugtalanítja, ami ön körül történik? Szokta-e úgy érezni, hogy tehetetlen, hogy képtelen ezeket az eseményeket kontrollálni? Netán még fél is néhanapján? Ebben a füzetben L. Ron Hubbard a veszélyes környezetnek ezt a jelenségét elemzi, és olyan módszereket nyújt, amelyek nemcsak hogy segítenek önnek legyõzni félelmeit, hanem azt is lehetõvé teszik, hogy segítsen másoknak. Ez az információ széles körben alkalmazva óriási megnyugtató hatást vált ki, és lehetõvé teszi az emberek számára, hogy boldogabb életet éljenek. Egyéni léptékben ön által alkalmazva javítja családja, barátai és társai életét. 2

3 A VESZÉLYES KÖRNYEZET S okan nem csak arról vannak meggyõzõdve, hogy a környezet veszélyes, hanem arról is, hogy egyre inkább azzá válik. Sokak számára ez nagyobb kihívást jelent, mint amire képesnek érzik magukat. Viszont tény az, hogy a környezetet sokkal veszélyesebbnek tüntetik fel, mint amilyen valójában. Nagy számmal vannak olyanok, akik hivatásos veszélyes környezet -csinálók. Ez olyan szakmákat foglal magában, amelyek létezésükhöz veszélyes környezetet igényelnek, mint például a politikus, a rendõr, az újságíró, a temetkezési vállalkozó, és más egyebek. Ezek az emberek veszélyes környezetet adnak el. Ez a fõ támaszuk. Úgy érzik, hogy ha nem tudnák bebeszélni az embereknek azt az elképzelést, hogy a környezet veszélyes, menten csõdbe jutnának. Így érdekükben áll, hogy a környezetet messzemenõen veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen. A környezet már így is eléggé veszélyes. Egy idõben azzal a gondolattal hozakodtak elõ, hogy bizonyos társadalmak azért nem haladnak elõre, mert a környezet nem jelent elegendõ kihívást. A gondolat felvetõinek egyike az angol történész és filozófus, Arnold Toynbee ( ) volt, aki úgy érezte, hogy az olyan területek, mint Mexikó, ebbõl kifolyólag nem fejlõdtek. Toynbee ezzel kapcsolatos elgondolása azonban elefántcsonttorony-környezetben keletkezett, miközben könyvtárakban ücsörgött, és könyveket olvasott, de soha ki nem lépett, és egyetlen mexikóival sem beszélt. Így Toynbee hatalmas, döntõ erejû felkiáltójelekkel amelyeket számtalan egyetemi fokozat tetézett kijelentette: Annak, hogy a mexikóiak nem érnek el sikert, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Annak, hogy Dél-Amerika nem nagy jövõjû ipari hatalom, az elégtelen környezeti kihívás 3

4 az oka. Annak, hogy az afrikaiak nem jutottak messzebbre a civilizálódásban, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Ugyan mit tudott Toynbee errõl? Minden idejét egy könyvtár félreesõ zugában töltötte, könyveket olvasva, amelyeket olyanok írtak, akik a saját életük egészét ugyancsak könyvtárakban töltötték! Így nem lehet megismerni az életet. A Fülöp-szigetekre, hogy még egy példát mondjunk, megérkezik egy bátor és energikus fehér ember, és tanácsot ad a bennszülött igorotoknak, a Fülöp-szigetek északi hegyvidékét lakó törzsnek. Azt mondja nekik: Ha egyszerûen vágtok egy ösvényt a falutól le a folyóhoz, aztán reggel levisztek egy ökrös kordét a folyóhoz, megtöltötök egy víztartályt, és visszahozzátok a faluba, akkor az asszonyaitoknak nem kell megjárni azt a hosszú utat a folyóhoz. Ezzel a közmûtervezettel kellene foglalkoznotok, de tüstént! Teljesen fel van háborodva, hogy ezek nem tesznek azonnal úgy, ahogy javasolta, és távozik, miközben azt gondolja: Hát nem megmondtam? Ezeknek az embereknek nincs elég kihívás a környezetében. Nincs semmi, aminek meg kellene felelniük. Semmi ambíció. Nem úgy, mint nekünk, nyugaton nekünk bezzeg van kihívás a környezetünkben. Ennek az embernek volt kihívás a környezetében? Anyuci tejbepapit kanalazott a szájába, az összes csekket Apuci írta mindvégig, amíg fõiskolára járt, és az útja ki volt kövezve minden irányban mindenféle szerkentyûkkel és jármûvekkel. A környezete már be volt törve, így, persze megengedhette magának, hogy bátor legyen. De mi is valójában az igorot környezete, amint ott ül a tûznél és hallgatja, ahogy a fehér ember elmondja neki, hogy ösvényt kellene vágnia a folyóhoz? Ennek az igorotnak van egy kisfia, akit nagyon szeret, de tudja, hogy ennek a kisfiúnak betegség, és rossz élelem miatt csak soványka esélye van megérni a hétéves kort. Tudja, hogy amikor megjönnek az esõk, azok nem csak kellemes, könnyû esõk lesznek; kimosnak minden magot a földbõl, szétverik a földeket, de ha képes abból valamit is megmenteni, akkor lehet, hogy elél 4

5 még egy-két hónapot. Tudja, hogy elég, ha nem a megfelelõ fa alatt sétál el, és megtámadja egy mérges kígyó és neki azzal vége. Más szóval, már elõre tudja, hogy nem élhet, akkor meg minek próbálkozzon? Más szóval, a környezet kihívása tökéletesen nyomasztó sokak számára. De vajon ez azt jelenti-e, hogy a világ civilizáltabb részein nincs kihívás a környezetben? Semmi esetre sem. Gondolja csak el az indianai Terre Haute-ból New York Citybe költözött fiatal mûvész helyzetét! A felületes szemlélõ azt mondhatná, hogy azért költözött el, mert Terre Haute-i környezetében nem volt kihívás. Nem, itt megint csak arról van szó, hogy a környezeti kihívás túl sok volt. Eredetileg azért döntött úgy, hogy festõ lesz, mert nem tudta konfrontálni azt, hogy a takarmányboltban dolgozzon ugyanazzal a fickóval, aki megverte az óvodában, az iskolában és a középiskolában. Annak a gondolata, hogy mindennap ezzel a fickóval kell dolgoznia, egyszerûen túl nagy kihívás volt neki. Így aztán mûvész lett, de Terre Haute-ban senki nem vásárolt festményeket, és senki nem hitt abban, amit õ csinált. Terre Haute-ban nem volt jövõje, állandó éhezéssel nézett szembe, és képtelen volt hozzájárulni a közösség életéhez. Ez nagyon ellenséges környezet volt. Így elköltözött egy barátságosabb környezetbe, Greenwich Village-be. Inkább éhezi magát halálra csendben Greenwich Village-ben, mint hogy halálra rémítsék Terre Haute-ban, Indianában. Így aztán arra a következtetésre jutunk, hogy az egyén legyen az fehér, fekete, rézbõrû vagy sárga amennyiben nem képes megvalósítani azt, ami a saját rendeltetése, nyilván olyan környezetben van, amit nyomasztónak talál, és módszerei a környezetérõl való gondoskodásra nyilván nem kielégítõk a túléléséhez. A léte oly mértékben apatikus, vagy annyira boldogtalan, amennyire a környezete nyomasztónak tûnik neki. Akkor hát, miért törik magukat egyesek azon, hogy a környezetet veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen az már amúgy is? 5

6 A KÁOSZ KALMÁRAI Vannak emberek, akiket a káosz kalmárainak nevezhetnénk. Ezek olyan emberek, akik azt akarják, hogy a környezet nagyon-nagyon nyugtalanítónak nézzen ki. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy valamilyen elõnyre tesznek szert, ha a környezetet fenyegetõbbnek tüntetik fel. Ennek nyilvánvaló példája az újságokban látható. Jó újsághírek nincsenek. Az újságírók az emberek képébe nyomják a környezetet, és azt mondják: Nézd csak! Veszélyes. Nézd csak! Nyomasztó. Nézd csak! Fenyegetõ. Nemcsak hogy a legfenyegetõbb hírekrõl számolnak be, hanem fel is nagyítják, és ezzel rosszabbá teszik õket, mint amilyenek. Kell ennél több bizonyíték a szándékaikat illetõen? Ez a káosz kalmára. Olyan mértékben fizetik meg, amilyen mértékben fenyegetõvé tudja tenni a környezetet. Merész elképzelés jó hírek után sóvárogni az olyan társadalomban, ahol a káosz kalmárai uralkodnak. A káosz kalmárának sok katonája van azok között, akiknek érdekeltségei vannak. És ne gondolják véletlen balesetnek, hogy a jelenlegi igazságügyi rendszer fog egy veszélyes bûnözõt, börtönbe veti, még antiszociálisabbá és még veszélyesebbé teszi, és aztán kiengedi a társadalomba. Minél több a bûn, annál több rendõrre van szükség. Az ilyenfajta ötletek feltûnõ mértékben megtalálhatóak a társadalomban. Ez nemcsak az újságok riportereire vagy a politikusokra áll; hébe-hóba egyének is foglalkoznak ezzel. Sokan egész életüket hivatásos káoszkalmárként töltik el; halálra aggasztják a körülöttük lévõket. Azoknak a százalékaránya, akik ezt mûvelik, elérheti a huszonöt százalékot is. Például az a háziasszony, aki a káosz kalmáraként mûködik a maga hatáskörében, azt gondolja a férjérõl: Ha sikerül Gábort 6

7 egyszerûen csak eléggé aggodalomban tartanom, akkor megteszi, amit mondok neki. Ez a feleség annak az elképzelésnek az alapján mûködik, hogy szükséges zûrzavart és zaklatottságot terjeszteni. Ám ezzel együtt jár egy gond: Nem értem, miért nem jut Gábor elõbbre. Még szép, hiszen megbetegíti. Az igazság azonban ez: a környezet soha nem olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. Sokkal inkább rengeteg ember és hatalmas pénzösszegek gyártják a veszélyes környezetet. Tulajdonképpen az 1960-as években az Egyesült Államok nemzeti költségvetésének nagy részét atomháborúra szánták. De ha nem hozták volna létre ezt a fenyegetést, akkor nem is lett volna. Ugyanaz a pénz, amelyik ezt a rémséget finanszírozta, buzgón támogatta is ezt a rémséget. A békés környezet megteremtése nem válik elõnyére azoknak, akik bevételüket, kormányzati támogatásukat vagy a közérdeklõdést a nyugtalanság mennyiségébõl nyerik. Egy megnyugtató hatás A nyugtalan környezetet támogató érdekeltség ellenáll mindennek, ami hajlamos a környezetet megbékíteni vagy megnyugtatni. Amilyen mértékben a Szcientológia elõre halad egy területen, olyan mértékben válik a környezet nyugodtabbá és nyugodtabbá. Nem kalandokban kevésbé gazdaggá, de nyugodtabbá. Más szóval, a környezetben levõ potenciálisan ellenséges, elérhetetlen és megfoghatatlan fenyegetés csökken. Olyan valakinek, aki többet tud magáról, másokról és az életrõl, és aki jobban felfogja a helyzeteket, kevesebb gond van a környezetében. Még ha esetleg csak kicsivel is csökkent, de csökkent. A felfordulás már az olyan személynek a környezetében is kevesebb, aki még csak nagyon keveset hallott a Szcientológiáról. Az olyan egyén, akit kevésbé fenyeget a környezet, hajlamos életre kapni. Kevésbé lesz apatikus. Úgy érzi, 7

8 Az újságok lehangoló hatással lehetnek a személyre. Mivel nagyrészt rossz hírekkel foglalkoznak, általánosan sivár képet mutatnak a világról. Az ember magával hurcolhatja a rossz híreket, és negatívan eltorzított fogalmat kaphat a környezetérõl, amely a valóságban lehet, hogy tulajdonképpen egész nyugodt. 8

9 hogy többet tud tenni az élettel kapcsolatban. Valamivel messzebbre tud kinyúlni; így tehát megnyugtató hatást tud gyakorolni közvetlen környezetére. Ennek továbbfejlõdésével egyre több olyan ember termelõdik ki, aki egyre több nyugalmat tud a környezetbe hozni, és egyre jobban tudja kezelni a dolgokat. Csak azok a dolgok kaotikusak, amiket nem kezeltek. Ez olyan helyzetet eredményezne, amelyben a környezet fenyegetése kialszik. Ez a nyomasztó, fölényes erejû környezet egyre szelídebb lenne. Az emberek egyre kevésbé félnének. Egyre több lehetõségünk lenne a ténylegesen létezõ problémákat kezelni, ahelyett hogy emberek agyalnának ki problémákat, hogy valamennyi pénzt keressenek vele. Ez másmilyen társadalom lenne. A káosz kalmára azonban nem kedveli a megnyugtató hatásokat. Szembeszáll mindennel, ami a környezetben csökkenti a nyugtalanságot. Például van egy feleség, aki tökéletesen a papucsa alatt tartja a férjét. Aggodalomban és zaklatottságban tartja reggeltõl napestig. Ha a férj most valami olyan tevékenységet folytat, ami több nyugalmat hoz a környezetbe, annak meglesznek a következményei a feleség részérõl. Ha a férj kevésbé nyugtalan, akkor kevésbé van a feleség kontrollja alatt, aki természetesen szembeszállna azzal a dologgal, ami a férjét nyugodtabbá tette. Azonban az igazság jelenlétében a nyugtalanság és a káosz összeomlik. Az univerzumot a hazugságok tartják folytonos nyugtalanságban. Az igazság bevezetése a társadalomba nyugodtabb környezetet teremtene, kevesebb nyugtalansággal, és ezért kevesebb lenne az, amit a káosz kalmárai ki tudnának szélhámoskodni abból a társadalomból. 9

10 A FENYEGETÉS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDJAI Az emberek olyan környezetet akarnak, ami kevésbé fenyegetõ, vagy legalábbis egy módot arra, hogy jobban elviseljék a környezetet, amiben élnek. A veszélyes környezet fogalma megérthetõ az egyén számára, akármilyen elnagyoltan fejezik is ki neki. Már maga az a fogalom is hatalmas bölcsesség, hogy a környezetet veszélyesnek és nyomasztónak találja, bár nem igazán tudja, a veszély és a nyomasztó hatás honnan jön. Visszahúzódik a nagyon fenyegetõ környezettõl, amelyik bármely pillanatban úrrá lehet rajta, képtelen elõbbre jutni a nagyobb tûrõképességig vagy erõig, amivel azt a fenyegetõ környezetet kezelni tudná ebbõl áll az élete. Az egyén egészségének, józanságának, aktivitásának és ambíciójának szintje, mind a saját arra vonatkozó elképzelésétõl függ, hogy a környezetet mennyire találja veszélyesnek. Vannak a környezetben valóban veszélyes területek, de vannak olyan területek is, amelyeket veszélyesebbnek tüntetnek fel, mint amilyenek valójában. Így ha egy személyt elvezetünk a környezetének ezekre a területeire, és megvizsgáltatjuk vele azokat, akkor meggyõzõdhet róla saját szemével, hogy a környezet nem is olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. És mivel megnövekedett a biztonsága abban a képességében, hogy környezetének legalább azokat a területeit kezelje, egészségességének, jólétének, józanságának és aktivitásának szintje is megemelkedik. Számos egyszerû eljárásmód van, ami segíthet a személynek abban hogy növelje környezete feletti uralmát. Mindezen technikák fõ kérdése ez: A környezetnek melyik része nem fenyegetõ? Ha valaki el tudja érni nála, hogy különbséget tegyen, és rájöjjön, hogy van a környezetnek néhány része, ami nem fenyegetõ, akkor az illetõ jelentõs elõnyre tesz szert. 10

11 Mi az egyén elvárása ezen a szinten? Lehet olyan alacsony is, hogy csak ne legyen annyira megrémülve, ha becsengetnek az ajtón. Ez nagyon kis javulásnak hangzik; mindazonáltal elég reális lenne neki. Esetleg csak azért akarja kezelni a dolgot; hogy amikor reggel felébred, ne legyen az a gyötrõ érzése, hogy valami borzalmas fog történni, ha felkel az ágyból és talán nem is várja; hogy ez az érzés teljesen eltûnjön, de reméli, hogy csökken. Ezek valódi elõnyök lennének a számára, és nagyon boldog lenne velük. Az egészben az a vicc, hogy azok az elõnyök, amelyeket valójában tapasztalni fog, legtöbb esetben messze túlszárnyalják a várakozásokat. Íme az eljárásmódok, amelyeket ennek a megvalósítására felhasználhat: 1. Találj valamit, ami nem jelent fenyegetést! Ha egy személy túlságosan zaklatottá vagy zavarodottá válik, rávehetjük, hogy körülnézzen a környezetében, és találjon valamit, ami nem jelent fenyegetést a számára. Folytassa ezt addig, amíg a személy nagyon jókedvû vagy megkönnyebbült nem lesz, és felismerése nem lesz magával, a környezettel vagy általában az élettel kapcsolatban. A személy alkalmazhatja ezt a technikát közvetlenül saját magára is. Például lehet, hogy valaki az irodájában tartózkodik, és nagyon nyugtalan valamivel kapcsolatban. Esetleg az íróasztalánál ül, halomba gyûlõ papírokkal. Úgy tûnik, minden a feje tetején áll, és úgy érzi, teljesen tehetetlenné vált. A személynek magának képesnek kellene lennie arra, hogy ránézzen az asztalán levõ papírokra (a fenyegetés forrására), és találjon valamit azokkal kapcsolatban, ami nem jelent fenyegetést. Azzal, hogy tesz egy ilyen felfedezést, a fenyegetés kiegyenlítõdik. 2. Ne olvass újságot! Ez nagyon egyszerû. Mondja azt a személynek: Ne olvass újságokat két hétig, és meglátod, hogy jobban érzed-e magad! 11

12 Ha két hétig nem olvas újságot, persze hogy jobban fogja érezni magát. Aztán mondja azt neki: Most egy héten át olvass újságot, és a hét végén meg fogod állapítani, hogy rosszabbul érzed magad. Aztán döntsd el, hogy oda kell-e egyáltalán figyelned az újságokra vagy sem! Ezt javasolhatjuk a személynek egyszerû kísérletképpen. Ez még csak nem is drága kísérlet ami azt illeti, olcsóbb, ha nem vásárolunk újságot, mintha vásárolunk. Ez egyszerû, de nagyon hatékony lépés, ami jelentõs mértékben meg tudja változtatni az ember életszemléletét. 3. Tégy egy sétát! Hogy a személlyel ránézessünk a környezetre, és felfedeztessük vele, hogy az nem olyan fenyegetõ, annak másik módja a Tégy egy sétát! nevû technika. Ha a személy rosszul érzi magát, küldje el, hogy tegyen egy sétát, és séta közben nézzen rá különbözõ dolgokra. Ezúttal csak arra törekszünk, hogy az illetõvel megnézessük a környezetet, és felfedeztessük vele, hogy az egy árnyalattal biztonságosabb. Csak azt akarjuk, hogy a személy nézzen szét, és fedezze fel, olyan fenyegetõ-e a környezet, mint amilyennek tûnik. A Tégy egy sétát, és nézz rá a dolgokra! a legenyhébb tanács, amit egyáltalán adhat bárkinek is, és csaknem bizonyos, hogy eredményre vezet, ha az illetõ megteszi. Elég hatékony. 4. Találj valamit, ami nem ellenséges veled szemben! Vannak emberek, akik úgy érzik, mintha a környezetükben mindenki ellenséges lenne velük szemben. Az ilyen személy számára van egy másik technika, ami csökkenteni tudja a félelmeit. A helyzettõl függõen több különbözõ kérdés bármelyikét feltehetjük neki. Ilyen kérdések például: Találj valamit, amit az emberek mondanak vagy tesznek errefelé, ami nem ellenséges veled szemben! 12

13 Van-e a vállalatnál egy olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Mondtak-e valami olyat a mai napon, ami nem volt egyenesen és közvetlenül ellenséges veled szemben? Tegyen fel a személynek egyet a fenti kérdések közül (vagy egy hasonló olyan kérdést, aminek a megfogalmazása jobban megfelel a személy helyzetének)! Például kérdezze meg tõle: Van-e a vállalatnál olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Ezt addig folytassa, amíg a személy jobban nem érzi magát, jobb kedvû nem lesz, és nem lesz felismerése magával, a környezetével vagy általában az élettel kapcsolatban. 5. A veszteség kezelése Az a fickó, aki épp most veszítette el a barátnõjét, vagy az a nõ, aki elvesztette a férjét, mindenre kisugárzó rettenetes bánatot és veszteséget érez. Tulajdonképpen a környezetben minden az elvesztett szerelemrõl beszél hozzá. Egy idõre lehetetlen lesz a számára úgy körülnézni, hogy valami ne erre a személyre emlékeztesse. Amikor valakinek a figyelme már egy ideje erõsen egy egyénre összpontosul, néha csaknem emberfelettien nehéz nem mindent azzal a személlyel társítania. Ilyenkor azt a trükköt alkalmazhatjuk, hogy találunk valamit, ami nem emlékezteti a személyt arra, akit elvesztett. Esetleg sokáig kell keresni ahhoz, hogy találjunk valamit. Ez a módja annak, hogy valaki kigyógyuljon egy szerelembõl. A helyzet tulajdonképpen egyszerû: az egyén mindent önnön nyugtalanságával azonosított a környezetben. Azzal, hogy a személy figyelmét a környezetben levõ olyan dolgokra irányítjuk, amelyek nem kapcsolódnak annyira ehhez a témához, és olyan dolgokat találtatunk vele, amelyek nem az elveszített személyre emlékeztetik, különbségtételt érünk el ott, ahol azelõtt azonosítás volt. És ahol különbségtétel van, ott vissza tud térni az intelligencia és az ítélõképesség. Tegye a következõt: Mondja meg a személynek, hogy segíteni fog neki. Mondja ezt neki: Találj valamit, ami nem emlékeztet -re (a személy neve, akit elvesztett)! 13

14 Ismételje meg az utasítást, rávéve a személyt arra, hogy találjon valamit, ami nem emlékezteti arra az illetõre! Tegye ezt mindaddig, amíg a személy fel nem ismeri, hogy van ilyen, és ettõl jobban érzi magát a helyzettel kapcsolatban. Ez az egyszerû eljárás segíthet a személynek abban, hogy kigyógyuljon az elveszített szerelembõl, és elkezdjen újra élni. 6. Eltervezni az ember életét Azzal, hogy a személlyel úgy terveztetjük el az életet, hogy aszerint nyugodtan, fenyegetettség nélkül tudna élni, az az élet, amelyet jelenleg él, kevésbé fenyegetõvé válik. Vegyük például azt a szerencsétlen flótást, akinek az élete kész taposómalom: meg kell tartania az állását bár az nem fizet eleget, és elõrejutásra nincs esélye, mivel ha elveszíti, úgy érzi, nem lesz képes másik állást szerezni, vagy nem lesz képes a túlélésre. Ez az ember egy maga alkotta dilemmában van, és ezt a környezetet nagyon ellenségesnek találja. Terveztessen el vele egy olyan életet, ami nem lenne olyan fenyegetõ, mindegy, hogy mennyire képzeletbeli vagy látszólag elérhetetlen is a terve, és az illetõ képes lesz folytatni a munkát az állásában, sokkal boldogabban és úgy, hogy sokkal nyugodtabbnak érzi magát. 7. Felhagyni azokkal a dolgokkal, amelyek felzaklatnak Van egy másik lépés, ami abból áll, hogy egyszerûen abbahagyatjuk a személlyel azoknak a dolgoknak a mûvelését vagy az olyan személyekkel való érintkezést, amelyek illetve akik felzaklatják. Azt mondhatjuk neki: Hagyj fel néhánnyal azok közül a dolgok közül az életedben, amik felzaklatnak! Ki zaklat fel? Hát akkor ne beszélj vele egy ideig! Mik azok a tevékenységek, amik után rosszabbul érzed magad? Hát akkor egyszerûen ne csináld azokat egy ideig! Mik azok a dolgok a környezetben, amik nem igazán fenyegetõek a számodra? Rendben van. Van néhány ilyen dolog? Jó. Ezekkel legyél kapcsolatban! Fordíts rájuk több figyelmet! Ez sokkal inkább a javára válik az illetõnek, mint azt az ember képzelné. 14

15 Egy összetört szerelem azt eredményezheti, hogy a személy olyan lelkiállapotba kerül, amelyben a környezetében minden a veszteségre emlékeztet. A személynek azonban segíthetünk kigyógyulni belõle. Ha valaki képes találni a környezetben valamit, ami nem az elveszett szerelmet idézi......akkor a személy figyelme felszabadulhat, ami lehetõvé teszi, hogy jobban érezze magát. 15

16 KONFRONTÁLÁS Nyugodtan feltételezhetjük, hogy egy helyzettel kapcsolatban mindig van valami, amelyet a személy képes konfrontálni amin azt értjük; hogy könnyedén szembenéz vele anélkül, hogy meghátrálna. Ez olyan alapelv, ami a megoldás alapját képezi sokak számára, akiket nyomaszt a környezetük. Például egy szociális gondozó felkeresi Nánásinét a kültelki lakásán. Nánásinénak borzasztóan sok a problémája, és ezeket elmondja a szociális gondozónak: a férje állandóan leissza magát, és soha nem ad haza pénzt; a bútor teljesen tönkrement; a gyerekeknek nincs ruhája; lehetetlen a lakást tisztán tartani, és így tovább. A szociális gondozó akkor tud igazán valamire jutni, ha képes olyasmit találni, amit az a személy, akinek segíteni próbál, képes konfrontálni, a szociális gondozó pedig képes elérni, hogy ezt tényleg meg is tegye. Bár ez nagyon egyszerûnek és ártalmatlannak hangzik, fantasztikusan mûködõképes. A szociális munka területén dolgozók általában elmulasztják, hogy a helyzetben szereplõ problémákat egyszerûen csak felmérjék, és aztán kezdjenek valamit azokkal a problémákkal, amelyekkel lehet valamit kezdeni, és amelyekkel kapcsolatban valaki képes azt konfrontálni, hogy valamit kezdjen velük. Így végeredményben a szociális gondozó nem ér el sikert, mivel soha senkinek nem ad semmi olyat, amit az meg tud csinálni. A jóindulatú szociális gondozó azt mondja: A következõket kellene tennie, Nánásiné: kitakarítja ezt az egész lakást, lesikálja a tetejétõl az aljáig elvégre adtunk magának szappant. Fürdesse meg a gyerekeket, és adja rájuk azokat a szép új ruhákat, amiket küldtünk maguknak. Na most, én beszélni fogok a férjével, az ivásával kapcsolatban. Ezen a ponton, még ha Nánásiné ki is takarította volna az egész lakást, és felöltöztette volna a gyerekeket a tiszta ruhákba, õ és a szociális gondozó haraggal válnak el egymástól. A szociális gondozó épp most mondott valami olyat Nánásinénak, amirõl az tapasztalatból tudja, hogy nem lehet megtenni. Az õ férjével senki nem tud beszélni az ivásával kapcsolatban. Nánásiné nem hiszi, hogy Nánási iszákosságával kapcsolatban akár még az Egyesült Államok hadseregének totális támadása is képes lenne bármit tenni. Ettõl fogva Nánásinéra nem fog hatni semmi, amit a szociális gondozó tesz vagy mond. 16

17 Tegyük fel azonban, hogy a szociális gondozó gondosan meghallgatta Nánásinét; és aztán alkalmazta azt az alapelvet, hogy olyan valamit adjon neki, aminek a kezelését az valóban képes konfrontálni. Észrevehette például, hogy a beszélgetésük folyamán Nánásiné kiürített neki egy hamutartót, hogy legyen mibe hamuznia. Így azt mondja neki: Megmondom, hogy én mit csinálnék. Apránként nekivágnék, és kitakarítanám a lakást. Tudja mit, rendszeresen ürítse ki a hamutartókat! Nánásiné még meg is haragudhat rá, de amikor a szociális gondozó távozik, Nánásiné körbejár, és kiüríti a hamutartókat. Ahhoz, hogy a személy beleegyezzen egy dolog kezelésébe, olyat kell találjunk, aminek a kezelését képes konfrontálni. A segítség elsõ szintje az, hogy Ezzel van mit tenni, és a második szint tartalmazza azt az elemet, hogy: Amit te meg is tudsz tenni. Olyan valamit adni a személynek, amit képes konfrontálni, és amit képes tényleg megcsinálni, olyan elképzelést kezd kialakítani az illetõben, hogy a helyzetet lehetséges kezelni. És egyszer csak Nánásiné kezd hajlani arra a gondolatra, hogy még tud is valamit tenni azért, hogy a férjével abbahagyassa az ivást. Az az elv, hogy a személynek valami olyat adunk, aminek a megtételét képes konfrontálni, sok területen mesébe illõen hasznos. Az emberek gyakran nem tudják, hogyan is boldoguljanak tovább az életben. Tudják, hogy semmi javulást nem képesek elõidézni az életben, hogy lehetetlen egyáltalán bármennyivel is jobban lenni. Ám ennek az adatnak a felhasználásával az ember könnyedén bemutathatja akár egy egész csoportnak is, hogy lehetséges javulni. Ezt a következõ módon tehetnék: Kezdje azzal, hogy annak a személynek, akinek segíteni akar, ezt tanácsolja: Írj egy rövid listát egy papírra arról, hogy mik a problémáid! Amikor a személy ezt megtette, kérdezze meg: Ezek közül melyiket a legkönnyebb konfrontálnod? Most írd le azt! Aztán mondja azt neki: Írd le azt, amirõl teljes bizonyossággal tudod, hogy az utolsónak leírt dologgal kapcsolatban meg tudod tenni! És végül mondja azt neki: Na most, látod azt, amit a lap aljára írtál? Csináld meg! 17

18 Egy személy lehet olyan helyzetben, ami nyomasztónak tûnik neki, így aztán nem tesz semmit vele kapcsolatban. SÜR GŐS Lehet viszont segíteni neki valami olyannak a megtalálásával, a körülményekkel kapcsolatban, aminek a kezelését képes konfrontálni. Ha tudja kezelni a helyzetnek egy vonatkozását, úgy észrevehetõen javulhat az azzal kapcsolatos szemléletmódja, és képes lesz azt teljes mértékben kezelni. 18

19 Ennek az elvnek a felhasználása óriási segítség lehet az embereknek a szociális munkában, csoportok vezetésében, a tanításban és elõadások tartásában, valamint sok más területen. Ne várja azt, hogy ha olyan problémákat mond el az embereknek, amikrõl azok tudják, hogy nem képesek semmit sem tenni velük kapcsolatban, akkor õk lelkesedni fognak azért, hogy bármit is megtegyenek. Sem annak a problémának, amire rámutatnak, sem a javasolt megoldásnak nem szabad meghaladnia annak a személynek a konfrontálási képességét, akinek szól. Egy ötletet a lehetõ legkönnyebb átadni, de az ötletnek nem szabad meghaladnia annak az egyénnek a konfrontálási képességét, akitõl elvárják, hogy végrehajtsa. A sorrend ez: Mi a helyzet? A helyezetnek potenciálisan melyik részét lehetséges konfrontálni? És annak a helyzetnek melyik részével fog az illetõ valamit tenni? A legtöbben azért hagyják abba a tanácsok adását, mert az általuk adott tanácsokat soha nem követik. Ám ha valaki követi az itt lefektetett szabályokat, akkor nagyon sikeres tanácsadó lehet. Mivel az emberek képesek konfrontálni azt, aminek a megtételére kérjük õket képesek lesznek kezelni a problémáikat, és sikert érni el benne. Ennek eredményeképpen képesek lesznek többet meglátni, és többet konfrontálni a nehézségeik közül, és a fenti sorrend megismételhetõ. Az általános helyzet újabb áttekintése azt mutatja majd, hogy már jobb az elképzelésük arról, hogy a problémáik közül potenciálisan melyiket lehet konfrontálni. Az egyetlen nehézség, amibe ütközhetünk, az az, hogy néha az emberek túlságosan nagy magabiztossággal indulnak meg, és mint a kisgyerek, aki épp, hogy megtanult járni átrohannak a szobán. Sajnos általában a harmadik lépésnél orra buknak. Túlságosan ambiciózussá válhatnak. Ezt számításba kell venni, és figyelmeztetni kell a személyt: Most ne tegyél semmivel se többet ennél. Ha magára vállalja, hogy: 1. gyorsan felbecsüli, a személy mit gondol, mi a baj; aztán 2. megtudja, hogy az illetõ ezek közül a pontok közül melyiket képes konfrontálni; aztán 3. megtudja, hogy a személy mit fog tenni azzal a ponttal kapcsolatban, amirõl úgy gondolja, hogy meg tudja tenni; és aztán 4. ráveszi, hogy tegye meg, és ezen a ponton rettentõen kitartóvá válik annak a pontnak az elvégeztetésével kapcsolatban, akkor minden alkalommal egyetértésre fog találni, csupa nagybetûvel. 19

20 A VALÓS VILÁG A káosz kalmára szerint a világnak egyszerûen nem szabad jobb helynek lennie. És mindaddig, amíg a politikusok a botrány hátán emelkednek magasabbra; a katonai testület a mind több háborútól hízik meg, és a médiák a rossz hírek terjesztésébõl profitálnak, addig továbbra is lesznek olyanok, akik a káosztól virulnak. De ez a csinált világ, nem pedig a valóságos világ. Mindezen zaklatottság és nyugtalanság mögött létezik egy nyugodtabb környezet. Ez olyan világ, amelyben az emberek jobban élhetnek, és jobban érezhetik magukat, olyan világ, ahol az emberek hõsi tetteket visznek véghez, a szomszédok segítik egymást, és az emberek hatalmas akadályokat gyûrnek le azért, hogy kiemelkedhessenek. A hozzáértõ és a hozzá nem értõ személy közötti különbség a környezetében mutatkozik meg. A személy vagy okozata a környezetének, vagy képes hatással lenni a környezetére. A tizenkilencedik századi pszichológusok azt prédikálták, hogy az embernek alkalmazkodnia kell a környezetéhez. Ez a hamis adat segített megindítani a faj degenerációját. Az igazság az, hogy az ember annyira sikeres, amennyire magához igazítja a környezetet. Hozzáértõnek lenni azt jelenti, hogy képesek vagyunk a környezetünkben levõ dolgokat és magát a környezetet is kontrollálni és mûködtetni. A káoszkalmár mûvének felismerésével az emberek képesek arra, hogy elkezdjék jobban kontrollálni a környezetüket. 20

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat?

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Néhány idézet: A siker abból fakad, hogy kitűzünk egy célt, egy változást, amit el szeretnék érni. És amíg nem léptük át a célvonalat, addig nincs megállás. (Csernus Imre)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

marketing gyorsindító alapvetések

marketing gyorsindító alapvetések marketing gyorsindító alapvetések munkafüzet!1 Kiadja: Oláh Sándor Mérhető Marketing Megoldások 2015. Minden jog fenntartva. A jelen jegyzet tartalmának másolása, sokszorosítása, közzététele bármilyen

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I.

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. EGÉSZSÉGKULTÚRA Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. STRESSZKEZELÉS Személyiségfejlesztés Mit lát a képen? Attitűd A pozitív gondolkodás alappillérei Cselekedjünk, járjunk, beszéljünk és

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710 Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz Magyar 2 A Fő menü Amikor a Mio Map elindul, a fő menü jelenik meg. Innen lehet elérni a Mio Map minden

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz.

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz. Drámajátékok a Kamasz emez-amaz című szerkesztett dramatikus játékhoz. A foglalkozások egy előadás előkészítése. A dramaturgia közösen készült ám ebben a vezető szerep bevallom inkább az enyém volt. A

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ Kasza Tamás: Ne Vetődj Árnyékra 6 napos lezárási program Kasza Tamás 2011. Minden jog fenntartva. Kizárólag a 6 napos program résztvevőinek. Mi működik, ami bonyolult,

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

4. fejezet Ha túl kényelmes a fotel

4. fejezet Ha túl kényelmes a fotel 4. fejezet Ha túl kényelmes a fotel A válság benned gyökerezik Minden nehézség ellenére egyszer csak befigyelt a jószerencse. Persze, tettünk is érte, de végső soron mázlink volt. Történt ugyanis, hogy

Részletesebben

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK?

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? 65 Tehát ezzel az a kis csapattal szervezzük majd közösen a tábort. Axel körbetelefonált, hogy kinek van kedve részt venni a következô, száznál is több külföldi résztvevôvel zajló

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Somogyi Zoltán. Ajkaktól távolodó kehely

Somogyi Zoltán. Ajkaktól távolodó kehely Somogyi Zoltán Ajkaktól távolodó kehely nem az ember dönti el, hogy szenved-e ebben a világban, de abba van egy kis beleszólása, ki mérje rá a szenvedést. Én szeretem a választásomat. ([Augustus Waters

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben