SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Kockázatokkal teli világban élünk, veszélyes környezetben. Akár tv-híradót néz, akár napilapot olvas, megkapja a maga napi adagját rablásokból, nemi erõszakból, zavargásokból, gyilkosságokból, tûzesetekbõl, földrengésekbõl, árvizekbõl és éhínségbõl. Szokta-e azon kapni magát, hogy nyugtalanítja, ami ön körül történik? Szokta-e úgy érezni, hogy tehetetlen, hogy képtelen ezeket az eseményeket kontrollálni? Netán még fél is néhanapján? Ebben a füzetben L. Ron Hubbard a veszélyes környezetnek ezt a jelenségét elemzi, és olyan módszereket nyújt, amelyek nemcsak hogy segítenek önnek legyõzni félelmeit, hanem azt is lehetõvé teszik, hogy segítsen másoknak. Ez az információ széles körben alkalmazva óriási megnyugtató hatást vált ki, és lehetõvé teszi az emberek számára, hogy boldogabb életet éljenek. Egyéni léptékben ön által alkalmazva javítja családja, barátai és társai életét. 2

3 A VESZÉLYES KÖRNYEZET S okan nem csak arról vannak meggyõzõdve, hogy a környezet veszélyes, hanem arról is, hogy egyre inkább azzá válik. Sokak számára ez nagyobb kihívást jelent, mint amire képesnek érzik magukat. Viszont tény az, hogy a környezetet sokkal veszélyesebbnek tüntetik fel, mint amilyen valójában. Nagy számmal vannak olyanok, akik hivatásos veszélyes környezet -csinálók. Ez olyan szakmákat foglal magában, amelyek létezésükhöz veszélyes környezetet igényelnek, mint például a politikus, a rendõr, az újságíró, a temetkezési vállalkozó, és más egyebek. Ezek az emberek veszélyes környezetet adnak el. Ez a fõ támaszuk. Úgy érzik, hogy ha nem tudnák bebeszélni az embereknek azt az elképzelést, hogy a környezet veszélyes, menten csõdbe jutnának. Így érdekükben áll, hogy a környezetet messzemenõen veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen. A környezet már így is eléggé veszélyes. Egy idõben azzal a gondolattal hozakodtak elõ, hogy bizonyos társadalmak azért nem haladnak elõre, mert a környezet nem jelent elegendõ kihívást. A gondolat felvetõinek egyike az angol történész és filozófus, Arnold Toynbee ( ) volt, aki úgy érezte, hogy az olyan területek, mint Mexikó, ebbõl kifolyólag nem fejlõdtek. Toynbee ezzel kapcsolatos elgondolása azonban elefántcsonttorony-környezetben keletkezett, miközben könyvtárakban ücsörgött, és könyveket olvasott, de soha ki nem lépett, és egyetlen mexikóival sem beszélt. Így Toynbee hatalmas, döntõ erejû felkiáltójelekkel amelyeket számtalan egyetemi fokozat tetézett kijelentette: Annak, hogy a mexikóiak nem érnek el sikert, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Annak, hogy Dél-Amerika nem nagy jövõjû ipari hatalom, az elégtelen környezeti kihívás 3

4 az oka. Annak, hogy az afrikaiak nem jutottak messzebbre a civilizálódásban, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Ugyan mit tudott Toynbee errõl? Minden idejét egy könyvtár félreesõ zugában töltötte, könyveket olvasva, amelyeket olyanok írtak, akik a saját életük egészét ugyancsak könyvtárakban töltötték! Így nem lehet megismerni az életet. A Fülöp-szigetekre, hogy még egy példát mondjunk, megérkezik egy bátor és energikus fehér ember, és tanácsot ad a bennszülött igorotoknak, a Fülöp-szigetek északi hegyvidékét lakó törzsnek. Azt mondja nekik: Ha egyszerûen vágtok egy ösvényt a falutól le a folyóhoz, aztán reggel levisztek egy ökrös kordét a folyóhoz, megtöltötök egy víztartályt, és visszahozzátok a faluba, akkor az asszonyaitoknak nem kell megjárni azt a hosszú utat a folyóhoz. Ezzel a közmûtervezettel kellene foglalkoznotok, de tüstént! Teljesen fel van háborodva, hogy ezek nem tesznek azonnal úgy, ahogy javasolta, és távozik, miközben azt gondolja: Hát nem megmondtam? Ezeknek az embereknek nincs elég kihívás a környezetében. Nincs semmi, aminek meg kellene felelniük. Semmi ambíció. Nem úgy, mint nekünk, nyugaton nekünk bezzeg van kihívás a környezetünkben. Ennek az embernek volt kihívás a környezetében? Anyuci tejbepapit kanalazott a szájába, az összes csekket Apuci írta mindvégig, amíg fõiskolára járt, és az útja ki volt kövezve minden irányban mindenféle szerkentyûkkel és jármûvekkel. A környezete már be volt törve, így, persze megengedhette magának, hogy bátor legyen. De mi is valójában az igorot környezete, amint ott ül a tûznél és hallgatja, ahogy a fehér ember elmondja neki, hogy ösvényt kellene vágnia a folyóhoz? Ennek az igorotnak van egy kisfia, akit nagyon szeret, de tudja, hogy ennek a kisfiúnak betegség, és rossz élelem miatt csak soványka esélye van megérni a hétéves kort. Tudja, hogy amikor megjönnek az esõk, azok nem csak kellemes, könnyû esõk lesznek; kimosnak minden magot a földbõl, szétverik a földeket, de ha képes abból valamit is megmenteni, akkor lehet, hogy elél 4

5 még egy-két hónapot. Tudja, hogy elég, ha nem a megfelelõ fa alatt sétál el, és megtámadja egy mérges kígyó és neki azzal vége. Más szóval, már elõre tudja, hogy nem élhet, akkor meg minek próbálkozzon? Más szóval, a környezet kihívása tökéletesen nyomasztó sokak számára. De vajon ez azt jelenti-e, hogy a világ civilizáltabb részein nincs kihívás a környezetben? Semmi esetre sem. Gondolja csak el az indianai Terre Haute-ból New York Citybe költözött fiatal mûvész helyzetét! A felületes szemlélõ azt mondhatná, hogy azért költözött el, mert Terre Haute-i környezetében nem volt kihívás. Nem, itt megint csak arról van szó, hogy a környezeti kihívás túl sok volt. Eredetileg azért döntött úgy, hogy festõ lesz, mert nem tudta konfrontálni azt, hogy a takarmányboltban dolgozzon ugyanazzal a fickóval, aki megverte az óvodában, az iskolában és a középiskolában. Annak a gondolata, hogy mindennap ezzel a fickóval kell dolgoznia, egyszerûen túl nagy kihívás volt neki. Így aztán mûvész lett, de Terre Haute-ban senki nem vásárolt festményeket, és senki nem hitt abban, amit õ csinált. Terre Haute-ban nem volt jövõje, állandó éhezéssel nézett szembe, és képtelen volt hozzájárulni a közösség életéhez. Ez nagyon ellenséges környezet volt. Így elköltözött egy barátságosabb környezetbe, Greenwich Village-be. Inkább éhezi magát halálra csendben Greenwich Village-ben, mint hogy halálra rémítsék Terre Haute-ban, Indianában. Így aztán arra a következtetésre jutunk, hogy az egyén legyen az fehér, fekete, rézbõrû vagy sárga amennyiben nem képes megvalósítani azt, ami a saját rendeltetése, nyilván olyan környezetben van, amit nyomasztónak talál, és módszerei a környezetérõl való gondoskodásra nyilván nem kielégítõk a túléléséhez. A léte oly mértékben apatikus, vagy annyira boldogtalan, amennyire a környezete nyomasztónak tûnik neki. Akkor hát, miért törik magukat egyesek azon, hogy a környezetet veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen az már amúgy is? 5

6 A KÁOSZ KALMÁRAI Vannak emberek, akiket a káosz kalmárainak nevezhetnénk. Ezek olyan emberek, akik azt akarják, hogy a környezet nagyon-nagyon nyugtalanítónak nézzen ki. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy valamilyen elõnyre tesznek szert, ha a környezetet fenyegetõbbnek tüntetik fel. Ennek nyilvánvaló példája az újságokban látható. Jó újsághírek nincsenek. Az újságírók az emberek képébe nyomják a környezetet, és azt mondják: Nézd csak! Veszélyes. Nézd csak! Nyomasztó. Nézd csak! Fenyegetõ. Nemcsak hogy a legfenyegetõbb hírekrõl számolnak be, hanem fel is nagyítják, és ezzel rosszabbá teszik õket, mint amilyenek. Kell ennél több bizonyíték a szándékaikat illetõen? Ez a káosz kalmára. Olyan mértékben fizetik meg, amilyen mértékben fenyegetõvé tudja tenni a környezetet. Merész elképzelés jó hírek után sóvárogni az olyan társadalomban, ahol a káosz kalmárai uralkodnak. A káosz kalmárának sok katonája van azok között, akiknek érdekeltségei vannak. És ne gondolják véletlen balesetnek, hogy a jelenlegi igazságügyi rendszer fog egy veszélyes bûnözõt, börtönbe veti, még antiszociálisabbá és még veszélyesebbé teszi, és aztán kiengedi a társadalomba. Minél több a bûn, annál több rendõrre van szükség. Az ilyenfajta ötletek feltûnõ mértékben megtalálhatóak a társadalomban. Ez nemcsak az újságok riportereire vagy a politikusokra áll; hébe-hóba egyének is foglalkoznak ezzel. Sokan egész életüket hivatásos káoszkalmárként töltik el; halálra aggasztják a körülöttük lévõket. Azoknak a százalékaránya, akik ezt mûvelik, elérheti a huszonöt százalékot is. Például az a háziasszony, aki a káosz kalmáraként mûködik a maga hatáskörében, azt gondolja a férjérõl: Ha sikerül Gábort 6

7 egyszerûen csak eléggé aggodalomban tartanom, akkor megteszi, amit mondok neki. Ez a feleség annak az elképzelésnek az alapján mûködik, hogy szükséges zûrzavart és zaklatottságot terjeszteni. Ám ezzel együtt jár egy gond: Nem értem, miért nem jut Gábor elõbbre. Még szép, hiszen megbetegíti. Az igazság azonban ez: a környezet soha nem olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. Sokkal inkább rengeteg ember és hatalmas pénzösszegek gyártják a veszélyes környezetet. Tulajdonképpen az 1960-as években az Egyesült Államok nemzeti költségvetésének nagy részét atomháborúra szánták. De ha nem hozták volna létre ezt a fenyegetést, akkor nem is lett volna. Ugyanaz a pénz, amelyik ezt a rémséget finanszírozta, buzgón támogatta is ezt a rémséget. A békés környezet megteremtése nem válik elõnyére azoknak, akik bevételüket, kormányzati támogatásukat vagy a közérdeklõdést a nyugtalanság mennyiségébõl nyerik. Egy megnyugtató hatás A nyugtalan környezetet támogató érdekeltség ellenáll mindennek, ami hajlamos a környezetet megbékíteni vagy megnyugtatni. Amilyen mértékben a Szcientológia elõre halad egy területen, olyan mértékben válik a környezet nyugodtabbá és nyugodtabbá. Nem kalandokban kevésbé gazdaggá, de nyugodtabbá. Más szóval, a környezetben levõ potenciálisan ellenséges, elérhetetlen és megfoghatatlan fenyegetés csökken. Olyan valakinek, aki többet tud magáról, másokról és az életrõl, és aki jobban felfogja a helyzeteket, kevesebb gond van a környezetében. Még ha esetleg csak kicsivel is csökkent, de csökkent. A felfordulás már az olyan személynek a környezetében is kevesebb, aki még csak nagyon keveset hallott a Szcientológiáról. Az olyan egyén, akit kevésbé fenyeget a környezet, hajlamos életre kapni. Kevésbé lesz apatikus. Úgy érzi, 7

8 Az újságok lehangoló hatással lehetnek a személyre. Mivel nagyrészt rossz hírekkel foglalkoznak, általánosan sivár képet mutatnak a világról. Az ember magával hurcolhatja a rossz híreket, és negatívan eltorzított fogalmat kaphat a környezetérõl, amely a valóságban lehet, hogy tulajdonképpen egész nyugodt. 8

9 hogy többet tud tenni az élettel kapcsolatban. Valamivel messzebbre tud kinyúlni; így tehát megnyugtató hatást tud gyakorolni közvetlen környezetére. Ennek továbbfejlõdésével egyre több olyan ember termelõdik ki, aki egyre több nyugalmat tud a környezetbe hozni, és egyre jobban tudja kezelni a dolgokat. Csak azok a dolgok kaotikusak, amiket nem kezeltek. Ez olyan helyzetet eredményezne, amelyben a környezet fenyegetése kialszik. Ez a nyomasztó, fölényes erejû környezet egyre szelídebb lenne. Az emberek egyre kevésbé félnének. Egyre több lehetõségünk lenne a ténylegesen létezõ problémákat kezelni, ahelyett hogy emberek agyalnának ki problémákat, hogy valamennyi pénzt keressenek vele. Ez másmilyen társadalom lenne. A káosz kalmára azonban nem kedveli a megnyugtató hatásokat. Szembeszáll mindennel, ami a környezetben csökkenti a nyugtalanságot. Például van egy feleség, aki tökéletesen a papucsa alatt tartja a férjét. Aggodalomban és zaklatottságban tartja reggeltõl napestig. Ha a férj most valami olyan tevékenységet folytat, ami több nyugalmat hoz a környezetbe, annak meglesznek a következményei a feleség részérõl. Ha a férj kevésbé nyugtalan, akkor kevésbé van a feleség kontrollja alatt, aki természetesen szembeszállna azzal a dologgal, ami a férjét nyugodtabbá tette. Azonban az igazság jelenlétében a nyugtalanság és a káosz összeomlik. Az univerzumot a hazugságok tartják folytonos nyugtalanságban. Az igazság bevezetése a társadalomba nyugodtabb környezetet teremtene, kevesebb nyugtalansággal, és ezért kevesebb lenne az, amit a káosz kalmárai ki tudnának szélhámoskodni abból a társadalomból. 9

10 A FENYEGETÉS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDJAI Az emberek olyan környezetet akarnak, ami kevésbé fenyegetõ, vagy legalábbis egy módot arra, hogy jobban elviseljék a környezetet, amiben élnek. A veszélyes környezet fogalma megérthetõ az egyén számára, akármilyen elnagyoltan fejezik is ki neki. Már maga az a fogalom is hatalmas bölcsesség, hogy a környezetet veszélyesnek és nyomasztónak találja, bár nem igazán tudja, a veszély és a nyomasztó hatás honnan jön. Visszahúzódik a nagyon fenyegetõ környezettõl, amelyik bármely pillanatban úrrá lehet rajta, képtelen elõbbre jutni a nagyobb tûrõképességig vagy erõig, amivel azt a fenyegetõ környezetet kezelni tudná ebbõl áll az élete. Az egyén egészségének, józanságának, aktivitásának és ambíciójának szintje, mind a saját arra vonatkozó elképzelésétõl függ, hogy a környezetet mennyire találja veszélyesnek. Vannak a környezetben valóban veszélyes területek, de vannak olyan területek is, amelyeket veszélyesebbnek tüntetnek fel, mint amilyenek valójában. Így ha egy személyt elvezetünk a környezetének ezekre a területeire, és megvizsgáltatjuk vele azokat, akkor meggyõzõdhet róla saját szemével, hogy a környezet nem is olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. És mivel megnövekedett a biztonsága abban a képességében, hogy környezetének legalább azokat a területeit kezelje, egészségességének, jólétének, józanságának és aktivitásának szintje is megemelkedik. Számos egyszerû eljárásmód van, ami segíthet a személynek abban hogy növelje környezete feletti uralmát. Mindezen technikák fõ kérdése ez: A környezetnek melyik része nem fenyegetõ? Ha valaki el tudja érni nála, hogy különbséget tegyen, és rájöjjön, hogy van a környezetnek néhány része, ami nem fenyegetõ, akkor az illetõ jelentõs elõnyre tesz szert. 10

11 Mi az egyén elvárása ezen a szinten? Lehet olyan alacsony is, hogy csak ne legyen annyira megrémülve, ha becsengetnek az ajtón. Ez nagyon kis javulásnak hangzik; mindazonáltal elég reális lenne neki. Esetleg csak azért akarja kezelni a dolgot; hogy amikor reggel felébred, ne legyen az a gyötrõ érzése, hogy valami borzalmas fog történni, ha felkel az ágyból és talán nem is várja; hogy ez az érzés teljesen eltûnjön, de reméli, hogy csökken. Ezek valódi elõnyök lennének a számára, és nagyon boldog lenne velük. Az egészben az a vicc, hogy azok az elõnyök, amelyeket valójában tapasztalni fog, legtöbb esetben messze túlszárnyalják a várakozásokat. Íme az eljárásmódok, amelyeket ennek a megvalósítására felhasználhat: 1. Találj valamit, ami nem jelent fenyegetést! Ha egy személy túlságosan zaklatottá vagy zavarodottá válik, rávehetjük, hogy körülnézzen a környezetében, és találjon valamit, ami nem jelent fenyegetést a számára. Folytassa ezt addig, amíg a személy nagyon jókedvû vagy megkönnyebbült nem lesz, és felismerése nem lesz magával, a környezettel vagy általában az élettel kapcsolatban. A személy alkalmazhatja ezt a technikát közvetlenül saját magára is. Például lehet, hogy valaki az irodájában tartózkodik, és nagyon nyugtalan valamivel kapcsolatban. Esetleg az íróasztalánál ül, halomba gyûlõ papírokkal. Úgy tûnik, minden a feje tetején áll, és úgy érzi, teljesen tehetetlenné vált. A személynek magának képesnek kellene lennie arra, hogy ránézzen az asztalán levõ papírokra (a fenyegetés forrására), és találjon valamit azokkal kapcsolatban, ami nem jelent fenyegetést. Azzal, hogy tesz egy ilyen felfedezést, a fenyegetés kiegyenlítõdik. 2. Ne olvass újságot! Ez nagyon egyszerû. Mondja azt a személynek: Ne olvass újságokat két hétig, és meglátod, hogy jobban érzed-e magad! 11

12 Ha két hétig nem olvas újságot, persze hogy jobban fogja érezni magát. Aztán mondja azt neki: Most egy héten át olvass újságot, és a hét végén meg fogod állapítani, hogy rosszabbul érzed magad. Aztán döntsd el, hogy oda kell-e egyáltalán figyelned az újságokra vagy sem! Ezt javasolhatjuk a személynek egyszerû kísérletképpen. Ez még csak nem is drága kísérlet ami azt illeti, olcsóbb, ha nem vásárolunk újságot, mintha vásárolunk. Ez egyszerû, de nagyon hatékony lépés, ami jelentõs mértékben meg tudja változtatni az ember életszemléletét. 3. Tégy egy sétát! Hogy a személlyel ránézessünk a környezetre, és felfedeztessük vele, hogy az nem olyan fenyegetõ, annak másik módja a Tégy egy sétát! nevû technika. Ha a személy rosszul érzi magát, küldje el, hogy tegyen egy sétát, és séta közben nézzen rá különbözõ dolgokra. Ezúttal csak arra törekszünk, hogy az illetõvel megnézessük a környezetet, és felfedeztessük vele, hogy az egy árnyalattal biztonságosabb. Csak azt akarjuk, hogy a személy nézzen szét, és fedezze fel, olyan fenyegetõ-e a környezet, mint amilyennek tûnik. A Tégy egy sétát, és nézz rá a dolgokra! a legenyhébb tanács, amit egyáltalán adhat bárkinek is, és csaknem bizonyos, hogy eredményre vezet, ha az illetõ megteszi. Elég hatékony. 4. Találj valamit, ami nem ellenséges veled szemben! Vannak emberek, akik úgy érzik, mintha a környezetükben mindenki ellenséges lenne velük szemben. Az ilyen személy számára van egy másik technika, ami csökkenteni tudja a félelmeit. A helyzettõl függõen több különbözõ kérdés bármelyikét feltehetjük neki. Ilyen kérdések például: Találj valamit, amit az emberek mondanak vagy tesznek errefelé, ami nem ellenséges veled szemben! 12

13 Van-e a vállalatnál egy olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Mondtak-e valami olyat a mai napon, ami nem volt egyenesen és közvetlenül ellenséges veled szemben? Tegyen fel a személynek egyet a fenti kérdések közül (vagy egy hasonló olyan kérdést, aminek a megfogalmazása jobban megfelel a személy helyzetének)! Például kérdezze meg tõle: Van-e a vállalatnál olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Ezt addig folytassa, amíg a személy jobban nem érzi magát, jobb kedvû nem lesz, és nem lesz felismerése magával, a környezetével vagy általában az élettel kapcsolatban. 5. A veszteség kezelése Az a fickó, aki épp most veszítette el a barátnõjét, vagy az a nõ, aki elvesztette a férjét, mindenre kisugárzó rettenetes bánatot és veszteséget érez. Tulajdonképpen a környezetben minden az elvesztett szerelemrõl beszél hozzá. Egy idõre lehetetlen lesz a számára úgy körülnézni, hogy valami ne erre a személyre emlékeztesse. Amikor valakinek a figyelme már egy ideje erõsen egy egyénre összpontosul, néha csaknem emberfelettien nehéz nem mindent azzal a személlyel társítania. Ilyenkor azt a trükköt alkalmazhatjuk, hogy találunk valamit, ami nem emlékezteti a személyt arra, akit elvesztett. Esetleg sokáig kell keresni ahhoz, hogy találjunk valamit. Ez a módja annak, hogy valaki kigyógyuljon egy szerelembõl. A helyzet tulajdonképpen egyszerû: az egyén mindent önnön nyugtalanságával azonosított a környezetben. Azzal, hogy a személy figyelmét a környezetben levõ olyan dolgokra irányítjuk, amelyek nem kapcsolódnak annyira ehhez a témához, és olyan dolgokat találtatunk vele, amelyek nem az elveszített személyre emlékeztetik, különbségtételt érünk el ott, ahol azelõtt azonosítás volt. És ahol különbségtétel van, ott vissza tud térni az intelligencia és az ítélõképesség. Tegye a következõt: Mondja meg a személynek, hogy segíteni fog neki. Mondja ezt neki: Találj valamit, ami nem emlékeztet -re (a személy neve, akit elvesztett)! 13

14 Ismételje meg az utasítást, rávéve a személyt arra, hogy találjon valamit, ami nem emlékezteti arra az illetõre! Tegye ezt mindaddig, amíg a személy fel nem ismeri, hogy van ilyen, és ettõl jobban érzi magát a helyzettel kapcsolatban. Ez az egyszerû eljárás segíthet a személynek abban, hogy kigyógyuljon az elveszített szerelembõl, és elkezdjen újra élni. 6. Eltervezni az ember életét Azzal, hogy a személlyel úgy terveztetjük el az életet, hogy aszerint nyugodtan, fenyegetettség nélkül tudna élni, az az élet, amelyet jelenleg él, kevésbé fenyegetõvé válik. Vegyük például azt a szerencsétlen flótást, akinek az élete kész taposómalom: meg kell tartania az állását bár az nem fizet eleget, és elõrejutásra nincs esélye, mivel ha elveszíti, úgy érzi, nem lesz képes másik állást szerezni, vagy nem lesz képes a túlélésre. Ez az ember egy maga alkotta dilemmában van, és ezt a környezetet nagyon ellenségesnek találja. Terveztessen el vele egy olyan életet, ami nem lenne olyan fenyegetõ, mindegy, hogy mennyire képzeletbeli vagy látszólag elérhetetlen is a terve, és az illetõ képes lesz folytatni a munkát az állásában, sokkal boldogabban és úgy, hogy sokkal nyugodtabbnak érzi magát. 7. Felhagyni azokkal a dolgokkal, amelyek felzaklatnak Van egy másik lépés, ami abból áll, hogy egyszerûen abbahagyatjuk a személlyel azoknak a dolgoknak a mûvelését vagy az olyan személyekkel való érintkezést, amelyek illetve akik felzaklatják. Azt mondhatjuk neki: Hagyj fel néhánnyal azok közül a dolgok közül az életedben, amik felzaklatnak! Ki zaklat fel? Hát akkor ne beszélj vele egy ideig! Mik azok a tevékenységek, amik után rosszabbul érzed magad? Hát akkor egyszerûen ne csináld azokat egy ideig! Mik azok a dolgok a környezetben, amik nem igazán fenyegetõek a számodra? Rendben van. Van néhány ilyen dolog? Jó. Ezekkel legyél kapcsolatban! Fordíts rájuk több figyelmet! Ez sokkal inkább a javára válik az illetõnek, mint azt az ember képzelné. 14

15 Egy összetört szerelem azt eredményezheti, hogy a személy olyan lelkiállapotba kerül, amelyben a környezetében minden a veszteségre emlékeztet. A személynek azonban segíthetünk kigyógyulni belõle. Ha valaki képes találni a környezetben valamit, ami nem az elveszett szerelmet idézi......akkor a személy figyelme felszabadulhat, ami lehetõvé teszi, hogy jobban érezze magát. 15

16 KONFRONTÁLÁS Nyugodtan feltételezhetjük, hogy egy helyzettel kapcsolatban mindig van valami, amelyet a személy képes konfrontálni amin azt értjük; hogy könnyedén szembenéz vele anélkül, hogy meghátrálna. Ez olyan alapelv, ami a megoldás alapját képezi sokak számára, akiket nyomaszt a környezetük. Például egy szociális gondozó felkeresi Nánásinét a kültelki lakásán. Nánásinénak borzasztóan sok a problémája, és ezeket elmondja a szociális gondozónak: a férje állandóan leissza magát, és soha nem ad haza pénzt; a bútor teljesen tönkrement; a gyerekeknek nincs ruhája; lehetetlen a lakást tisztán tartani, és így tovább. A szociális gondozó akkor tud igazán valamire jutni, ha képes olyasmit találni, amit az a személy, akinek segíteni próbál, képes konfrontálni, a szociális gondozó pedig képes elérni, hogy ezt tényleg meg is tegye. Bár ez nagyon egyszerûnek és ártalmatlannak hangzik, fantasztikusan mûködõképes. A szociális munka területén dolgozók általában elmulasztják, hogy a helyzetben szereplõ problémákat egyszerûen csak felmérjék, és aztán kezdjenek valamit azokkal a problémákkal, amelyekkel lehet valamit kezdeni, és amelyekkel kapcsolatban valaki képes azt konfrontálni, hogy valamit kezdjen velük. Így végeredményben a szociális gondozó nem ér el sikert, mivel soha senkinek nem ad semmi olyat, amit az meg tud csinálni. A jóindulatú szociális gondozó azt mondja: A következõket kellene tennie, Nánásiné: kitakarítja ezt az egész lakást, lesikálja a tetejétõl az aljáig elvégre adtunk magának szappant. Fürdesse meg a gyerekeket, és adja rájuk azokat a szép új ruhákat, amiket küldtünk maguknak. Na most, én beszélni fogok a férjével, az ivásával kapcsolatban. Ezen a ponton, még ha Nánásiné ki is takarította volna az egész lakást, és felöltöztette volna a gyerekeket a tiszta ruhákba, õ és a szociális gondozó haraggal válnak el egymástól. A szociális gondozó épp most mondott valami olyat Nánásinénak, amirõl az tapasztalatból tudja, hogy nem lehet megtenni. Az õ férjével senki nem tud beszélni az ivásával kapcsolatban. Nánásiné nem hiszi, hogy Nánási iszákosságával kapcsolatban akár még az Egyesült Államok hadseregének totális támadása is képes lenne bármit tenni. Ettõl fogva Nánásinéra nem fog hatni semmi, amit a szociális gondozó tesz vagy mond. 16

17 Tegyük fel azonban, hogy a szociális gondozó gondosan meghallgatta Nánásinét; és aztán alkalmazta azt az alapelvet, hogy olyan valamit adjon neki, aminek a kezelését az valóban képes konfrontálni. Észrevehette például, hogy a beszélgetésük folyamán Nánásiné kiürített neki egy hamutartót, hogy legyen mibe hamuznia. Így azt mondja neki: Megmondom, hogy én mit csinálnék. Apránként nekivágnék, és kitakarítanám a lakást. Tudja mit, rendszeresen ürítse ki a hamutartókat! Nánásiné még meg is haragudhat rá, de amikor a szociális gondozó távozik, Nánásiné körbejár, és kiüríti a hamutartókat. Ahhoz, hogy a személy beleegyezzen egy dolog kezelésébe, olyat kell találjunk, aminek a kezelését képes konfrontálni. A segítség elsõ szintje az, hogy Ezzel van mit tenni, és a második szint tartalmazza azt az elemet, hogy: Amit te meg is tudsz tenni. Olyan valamit adni a személynek, amit képes konfrontálni, és amit képes tényleg megcsinálni, olyan elképzelést kezd kialakítani az illetõben, hogy a helyzetet lehetséges kezelni. És egyszer csak Nánásiné kezd hajlani arra a gondolatra, hogy még tud is valamit tenni azért, hogy a férjével abbahagyassa az ivást. Az az elv, hogy a személynek valami olyat adunk, aminek a megtételét képes konfrontálni, sok területen mesébe illõen hasznos. Az emberek gyakran nem tudják, hogyan is boldoguljanak tovább az életben. Tudják, hogy semmi javulást nem képesek elõidézni az életben, hogy lehetetlen egyáltalán bármennyivel is jobban lenni. Ám ennek az adatnak a felhasználásával az ember könnyedén bemutathatja akár egy egész csoportnak is, hogy lehetséges javulni. Ezt a következõ módon tehetnék: Kezdje azzal, hogy annak a személynek, akinek segíteni akar, ezt tanácsolja: Írj egy rövid listát egy papírra arról, hogy mik a problémáid! Amikor a személy ezt megtette, kérdezze meg: Ezek közül melyiket a legkönnyebb konfrontálnod? Most írd le azt! Aztán mondja azt neki: Írd le azt, amirõl teljes bizonyossággal tudod, hogy az utolsónak leírt dologgal kapcsolatban meg tudod tenni! És végül mondja azt neki: Na most, látod azt, amit a lap aljára írtál? Csináld meg! 17

18 Egy személy lehet olyan helyzetben, ami nyomasztónak tûnik neki, így aztán nem tesz semmit vele kapcsolatban. SÜR GŐS Lehet viszont segíteni neki valami olyannak a megtalálásával, a körülményekkel kapcsolatban, aminek a kezelését képes konfrontálni. Ha tudja kezelni a helyzetnek egy vonatkozását, úgy észrevehetõen javulhat az azzal kapcsolatos szemléletmódja, és képes lesz azt teljes mértékben kezelni. 18

19 Ennek az elvnek a felhasználása óriási segítség lehet az embereknek a szociális munkában, csoportok vezetésében, a tanításban és elõadások tartásában, valamint sok más területen. Ne várja azt, hogy ha olyan problémákat mond el az embereknek, amikrõl azok tudják, hogy nem képesek semmit sem tenni velük kapcsolatban, akkor õk lelkesedni fognak azért, hogy bármit is megtegyenek. Sem annak a problémának, amire rámutatnak, sem a javasolt megoldásnak nem szabad meghaladnia annak a személynek a konfrontálási képességét, akinek szól. Egy ötletet a lehetõ legkönnyebb átadni, de az ötletnek nem szabad meghaladnia annak az egyénnek a konfrontálási képességét, akitõl elvárják, hogy végrehajtsa. A sorrend ez: Mi a helyzet? A helyezetnek potenciálisan melyik részét lehetséges konfrontálni? És annak a helyzetnek melyik részével fog az illetõ valamit tenni? A legtöbben azért hagyják abba a tanácsok adását, mert az általuk adott tanácsokat soha nem követik. Ám ha valaki követi az itt lefektetett szabályokat, akkor nagyon sikeres tanácsadó lehet. Mivel az emberek képesek konfrontálni azt, aminek a megtételére kérjük õket képesek lesznek kezelni a problémáikat, és sikert érni el benne. Ennek eredményeképpen képesek lesznek többet meglátni, és többet konfrontálni a nehézségeik közül, és a fenti sorrend megismételhetõ. Az általános helyzet újabb áttekintése azt mutatja majd, hogy már jobb az elképzelésük arról, hogy a problémáik közül potenciálisan melyiket lehet konfrontálni. Az egyetlen nehézség, amibe ütközhetünk, az az, hogy néha az emberek túlságosan nagy magabiztossággal indulnak meg, és mint a kisgyerek, aki épp, hogy megtanult járni átrohannak a szobán. Sajnos általában a harmadik lépésnél orra buknak. Túlságosan ambiciózussá válhatnak. Ezt számításba kell venni, és figyelmeztetni kell a személyt: Most ne tegyél semmivel se többet ennél. Ha magára vállalja, hogy: 1. gyorsan felbecsüli, a személy mit gondol, mi a baj; aztán 2. megtudja, hogy az illetõ ezek közül a pontok közül melyiket képes konfrontálni; aztán 3. megtudja, hogy a személy mit fog tenni azzal a ponttal kapcsolatban, amirõl úgy gondolja, hogy meg tudja tenni; és aztán 4. ráveszi, hogy tegye meg, és ezen a ponton rettentõen kitartóvá válik annak a pontnak az elvégeztetésével kapcsolatban, akkor minden alkalommal egyetértésre fog találni, csupa nagybetûvel. 19

20 A VALÓS VILÁG A káosz kalmára szerint a világnak egyszerûen nem szabad jobb helynek lennie. És mindaddig, amíg a politikusok a botrány hátán emelkednek magasabbra; a katonai testület a mind több háborútól hízik meg, és a médiák a rossz hírek terjesztésébõl profitálnak, addig továbbra is lesznek olyanok, akik a káosztól virulnak. De ez a csinált világ, nem pedig a valóságos világ. Mindezen zaklatottság és nyugtalanság mögött létezik egy nyugodtabb környezet. Ez olyan világ, amelyben az emberek jobban élhetnek, és jobban érezhetik magukat, olyan világ, ahol az emberek hõsi tetteket visznek véghez, a szomszédok segítik egymást, és az emberek hatalmas akadályokat gyûrnek le azért, hogy kiemelkedhessenek. A hozzáértõ és a hozzá nem értõ személy közötti különbség a környezetében mutatkozik meg. A személy vagy okozata a környezetének, vagy képes hatással lenni a környezetére. A tizenkilencedik századi pszichológusok azt prédikálták, hogy az embernek alkalmazkodnia kell a környezetéhez. Ez a hamis adat segített megindítani a faj degenerációját. Az igazság az, hogy az ember annyira sikeres, amennyire magához igazítja a környezetet. Hozzáértõnek lenni azt jelenti, hogy képesek vagyunk a környezetünkben levõ dolgokat és magát a környezetet is kontrollálni és mûködtetni. A káoszkalmár mûvének felismerésével az emberek képesek arra, hogy elkezdjék jobban kontrollálni a környezetüket. 20

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat?

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Néhány idézet: A siker abból fakad, hogy kitűzünk egy célt, egy változást, amit el szeretnék érni. És amíg nem léptük át a célvonalat, addig nincs megállás. (Csernus Imre)

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED avatar Szeretnéd mélyebben megérteni az életet? A legfontosabb leckék, amiket megtanulhatsz, már ott vannak a saját tudatodban. Az

Részletesebben

Depresszió Soha többé!

Depresszió Soha többé! Depresszió Soha többé! Rolf Merkle Depresszió Soha többé! Önsegítõ program a negatív érzelmek leküzdésére Duna International Fordította: Barna Erika Szerkesztette: Bartha Elektra Az eredeti elsõ kiadás

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

JOB Klub Álláskeresési technikák

JOB Klub Álláskeresési technikák JOB Klub Álláskeresési technikák 2015. január 22. A iről szó lesz Milyen a jó CV? A CV fő részei Tippek és ötletek az önéletrajzhoz A motivációs levél Jele tkezés o li e vagy offli e? Fontos tennivalók

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet 5. foglalkozás Húsz találgatás Információelmélet Röviden Mennyi információ van egy 1000 oldalas könyvben? Egy 1000 oldalas telefonkönyvben vagy 1000 üres lapon vagy Tolkien A Gyűrűk Ura könyvében van több

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures.biz és háttér iroda áttekintés

WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures.biz és háttér iroda áttekintés WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures.biz és háttér iroda áttekintés Hello, és üdvözöllek a frissített pont-biz weboldalad útmutatójának áttekintésén (weboldalneved.worldventures.biz), valamint a

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát DANIEL H. PINK 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát Rajzolta: ROB TEN PAS Előszó a magyar kiadáshoz Nagy öröm számunkra, hogy végre Magyarországra is megérkezett az első karriermanga. Az

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT HAJTSD VÉGRE EZT A TERVET & ÉS MÁR EL IS INDULTÁL A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON Gratulálunk a döntésedhez, amellyel az általunk RAIN-nek nevezett

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben