SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Kockázatokkal teli világban élünk, veszélyes környezetben. Akár tv-híradót néz, akár napilapot olvas, megkapja a maga napi adagját rablásokból, nemi erõszakból, zavargásokból, gyilkosságokból, tûzesetekbõl, földrengésekbõl, árvizekbõl és éhínségbõl. Szokta-e azon kapni magát, hogy nyugtalanítja, ami ön körül történik? Szokta-e úgy érezni, hogy tehetetlen, hogy képtelen ezeket az eseményeket kontrollálni? Netán még fél is néhanapján? Ebben a füzetben L. Ron Hubbard a veszélyes környezetnek ezt a jelenségét elemzi, és olyan módszereket nyújt, amelyek nemcsak hogy segítenek önnek legyõzni félelmeit, hanem azt is lehetõvé teszik, hogy segítsen másoknak. Ez az információ széles körben alkalmazva óriási megnyugtató hatást vált ki, és lehetõvé teszi az emberek számára, hogy boldogabb életet éljenek. Egyéni léptékben ön által alkalmazva javítja családja, barátai és társai életét. 2

3 A VESZÉLYES KÖRNYEZET S okan nem csak arról vannak meggyõzõdve, hogy a környezet veszélyes, hanem arról is, hogy egyre inkább azzá válik. Sokak számára ez nagyobb kihívást jelent, mint amire képesnek érzik magukat. Viszont tény az, hogy a környezetet sokkal veszélyesebbnek tüntetik fel, mint amilyen valójában. Nagy számmal vannak olyanok, akik hivatásos veszélyes környezet -csinálók. Ez olyan szakmákat foglal magában, amelyek létezésükhöz veszélyes környezetet igényelnek, mint például a politikus, a rendõr, az újságíró, a temetkezési vállalkozó, és más egyebek. Ezek az emberek veszélyes környezetet adnak el. Ez a fõ támaszuk. Úgy érzik, hogy ha nem tudnák bebeszélni az embereknek azt az elképzelést, hogy a környezet veszélyes, menten csõdbe jutnának. Így érdekükben áll, hogy a környezetet messzemenõen veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen. A környezet már így is eléggé veszélyes. Egy idõben azzal a gondolattal hozakodtak elõ, hogy bizonyos társadalmak azért nem haladnak elõre, mert a környezet nem jelent elegendõ kihívást. A gondolat felvetõinek egyike az angol történész és filozófus, Arnold Toynbee ( ) volt, aki úgy érezte, hogy az olyan területek, mint Mexikó, ebbõl kifolyólag nem fejlõdtek. Toynbee ezzel kapcsolatos elgondolása azonban elefántcsonttorony-környezetben keletkezett, miközben könyvtárakban ücsörgött, és könyveket olvasott, de soha ki nem lépett, és egyetlen mexikóival sem beszélt. Így Toynbee hatalmas, döntõ erejû felkiáltójelekkel amelyeket számtalan egyetemi fokozat tetézett kijelentette: Annak, hogy a mexikóiak nem érnek el sikert, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Annak, hogy Dél-Amerika nem nagy jövõjû ipari hatalom, az elégtelen környezeti kihívás 3

4 az oka. Annak, hogy az afrikaiak nem jutottak messzebbre a civilizálódásban, a környezetükben levõ elégtelen kihívás az oka. Ugyan mit tudott Toynbee errõl? Minden idejét egy könyvtár félreesõ zugában töltötte, könyveket olvasva, amelyeket olyanok írtak, akik a saját életük egészét ugyancsak könyvtárakban töltötték! Így nem lehet megismerni az életet. A Fülöp-szigetekre, hogy még egy példát mondjunk, megérkezik egy bátor és energikus fehér ember, és tanácsot ad a bennszülött igorotoknak, a Fülöp-szigetek északi hegyvidékét lakó törzsnek. Azt mondja nekik: Ha egyszerûen vágtok egy ösvényt a falutól le a folyóhoz, aztán reggel levisztek egy ökrös kordét a folyóhoz, megtöltötök egy víztartályt, és visszahozzátok a faluba, akkor az asszonyaitoknak nem kell megjárni azt a hosszú utat a folyóhoz. Ezzel a közmûtervezettel kellene foglalkoznotok, de tüstént! Teljesen fel van háborodva, hogy ezek nem tesznek azonnal úgy, ahogy javasolta, és távozik, miközben azt gondolja: Hát nem megmondtam? Ezeknek az embereknek nincs elég kihívás a környezetében. Nincs semmi, aminek meg kellene felelniük. Semmi ambíció. Nem úgy, mint nekünk, nyugaton nekünk bezzeg van kihívás a környezetünkben. Ennek az embernek volt kihívás a környezetében? Anyuci tejbepapit kanalazott a szájába, az összes csekket Apuci írta mindvégig, amíg fõiskolára járt, és az útja ki volt kövezve minden irányban mindenféle szerkentyûkkel és jármûvekkel. A környezete már be volt törve, így, persze megengedhette magának, hogy bátor legyen. De mi is valójában az igorot környezete, amint ott ül a tûznél és hallgatja, ahogy a fehér ember elmondja neki, hogy ösvényt kellene vágnia a folyóhoz? Ennek az igorotnak van egy kisfia, akit nagyon szeret, de tudja, hogy ennek a kisfiúnak betegség, és rossz élelem miatt csak soványka esélye van megérni a hétéves kort. Tudja, hogy amikor megjönnek az esõk, azok nem csak kellemes, könnyû esõk lesznek; kimosnak minden magot a földbõl, szétverik a földeket, de ha képes abból valamit is megmenteni, akkor lehet, hogy elél 4

5 még egy-két hónapot. Tudja, hogy elég, ha nem a megfelelõ fa alatt sétál el, és megtámadja egy mérges kígyó és neki azzal vége. Más szóval, már elõre tudja, hogy nem élhet, akkor meg minek próbálkozzon? Más szóval, a környezet kihívása tökéletesen nyomasztó sokak számára. De vajon ez azt jelenti-e, hogy a világ civilizáltabb részein nincs kihívás a környezetben? Semmi esetre sem. Gondolja csak el az indianai Terre Haute-ból New York Citybe költözött fiatal mûvész helyzetét! A felületes szemlélõ azt mondhatná, hogy azért költözött el, mert Terre Haute-i környezetében nem volt kihívás. Nem, itt megint csak arról van szó, hogy a környezeti kihívás túl sok volt. Eredetileg azért döntött úgy, hogy festõ lesz, mert nem tudta konfrontálni azt, hogy a takarmányboltban dolgozzon ugyanazzal a fickóval, aki megverte az óvodában, az iskolában és a középiskolában. Annak a gondolata, hogy mindennap ezzel a fickóval kell dolgoznia, egyszerûen túl nagy kihívás volt neki. Így aztán mûvész lett, de Terre Haute-ban senki nem vásárolt festményeket, és senki nem hitt abban, amit õ csinált. Terre Haute-ban nem volt jövõje, állandó éhezéssel nézett szembe, és képtelen volt hozzájárulni a közösség életéhez. Ez nagyon ellenséges környezet volt. Így elköltözött egy barátságosabb környezetbe, Greenwich Village-be. Inkább éhezi magát halálra csendben Greenwich Village-ben, mint hogy halálra rémítsék Terre Haute-ban, Indianában. Így aztán arra a következtetésre jutunk, hogy az egyén legyen az fehér, fekete, rézbõrû vagy sárga amennyiben nem képes megvalósítani azt, ami a saját rendeltetése, nyilván olyan környezetben van, amit nyomasztónak talál, és módszerei a környezetérõl való gondoskodásra nyilván nem kielégítõk a túléléséhez. A léte oly mértékben apatikus, vagy annyira boldogtalan, amennyire a környezete nyomasztónak tûnik neki. Akkor hát, miért törik magukat egyesek azon, hogy a környezetet veszélyesebbnek tüntessék fel, mint amilyen az már amúgy is? 5

6 A KÁOSZ KALMÁRAI Vannak emberek, akiket a káosz kalmárainak nevezhetnénk. Ezek olyan emberek, akik azt akarják, hogy a környezet nagyon-nagyon nyugtalanítónak nézzen ki. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy valamilyen elõnyre tesznek szert, ha a környezetet fenyegetõbbnek tüntetik fel. Ennek nyilvánvaló példája az újságokban látható. Jó újsághírek nincsenek. Az újságírók az emberek képébe nyomják a környezetet, és azt mondják: Nézd csak! Veszélyes. Nézd csak! Nyomasztó. Nézd csak! Fenyegetõ. Nemcsak hogy a legfenyegetõbb hírekrõl számolnak be, hanem fel is nagyítják, és ezzel rosszabbá teszik õket, mint amilyenek. Kell ennél több bizonyíték a szándékaikat illetõen? Ez a káosz kalmára. Olyan mértékben fizetik meg, amilyen mértékben fenyegetõvé tudja tenni a környezetet. Merész elképzelés jó hírek után sóvárogni az olyan társadalomban, ahol a káosz kalmárai uralkodnak. A káosz kalmárának sok katonája van azok között, akiknek érdekeltségei vannak. És ne gondolják véletlen balesetnek, hogy a jelenlegi igazságügyi rendszer fog egy veszélyes bûnözõt, börtönbe veti, még antiszociálisabbá és még veszélyesebbé teszi, és aztán kiengedi a társadalomba. Minél több a bûn, annál több rendõrre van szükség. Az ilyenfajta ötletek feltûnõ mértékben megtalálhatóak a társadalomban. Ez nemcsak az újságok riportereire vagy a politikusokra áll; hébe-hóba egyének is foglalkoznak ezzel. Sokan egész életüket hivatásos káoszkalmárként töltik el; halálra aggasztják a körülöttük lévõket. Azoknak a százalékaránya, akik ezt mûvelik, elérheti a huszonöt százalékot is. Például az a háziasszony, aki a káosz kalmáraként mûködik a maga hatáskörében, azt gondolja a férjérõl: Ha sikerül Gábort 6

7 egyszerûen csak eléggé aggodalomban tartanom, akkor megteszi, amit mondok neki. Ez a feleség annak az elképzelésnek az alapján mûködik, hogy szükséges zûrzavart és zaklatottságot terjeszteni. Ám ezzel együtt jár egy gond: Nem értem, miért nem jut Gábor elõbbre. Még szép, hiszen megbetegíti. Az igazság azonban ez: a környezet soha nem olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. Sokkal inkább rengeteg ember és hatalmas pénzösszegek gyártják a veszélyes környezetet. Tulajdonképpen az 1960-as években az Egyesült Államok nemzeti költségvetésének nagy részét atomháborúra szánták. De ha nem hozták volna létre ezt a fenyegetést, akkor nem is lett volna. Ugyanaz a pénz, amelyik ezt a rémséget finanszírozta, buzgón támogatta is ezt a rémséget. A békés környezet megteremtése nem válik elõnyére azoknak, akik bevételüket, kormányzati támogatásukat vagy a közérdeklõdést a nyugtalanság mennyiségébõl nyerik. Egy megnyugtató hatás A nyugtalan környezetet támogató érdekeltség ellenáll mindennek, ami hajlamos a környezetet megbékíteni vagy megnyugtatni. Amilyen mértékben a Szcientológia elõre halad egy területen, olyan mértékben válik a környezet nyugodtabbá és nyugodtabbá. Nem kalandokban kevésbé gazdaggá, de nyugodtabbá. Más szóval, a környezetben levõ potenciálisan ellenséges, elérhetetlen és megfoghatatlan fenyegetés csökken. Olyan valakinek, aki többet tud magáról, másokról és az életrõl, és aki jobban felfogja a helyzeteket, kevesebb gond van a környezetében. Még ha esetleg csak kicsivel is csökkent, de csökkent. A felfordulás már az olyan személynek a környezetében is kevesebb, aki még csak nagyon keveset hallott a Szcientológiáról. Az olyan egyén, akit kevésbé fenyeget a környezet, hajlamos életre kapni. Kevésbé lesz apatikus. Úgy érzi, 7

8 Az újságok lehangoló hatással lehetnek a személyre. Mivel nagyrészt rossz hírekkel foglalkoznak, általánosan sivár képet mutatnak a világról. Az ember magával hurcolhatja a rossz híreket, és negatívan eltorzított fogalmat kaphat a környezetérõl, amely a valóságban lehet, hogy tulajdonképpen egész nyugodt. 8

9 hogy többet tud tenni az élettel kapcsolatban. Valamivel messzebbre tud kinyúlni; így tehát megnyugtató hatást tud gyakorolni közvetlen környezetére. Ennek továbbfejlõdésével egyre több olyan ember termelõdik ki, aki egyre több nyugalmat tud a környezetbe hozni, és egyre jobban tudja kezelni a dolgokat. Csak azok a dolgok kaotikusak, amiket nem kezeltek. Ez olyan helyzetet eredményezne, amelyben a környezet fenyegetése kialszik. Ez a nyomasztó, fölényes erejû környezet egyre szelídebb lenne. Az emberek egyre kevésbé félnének. Egyre több lehetõségünk lenne a ténylegesen létezõ problémákat kezelni, ahelyett hogy emberek agyalnának ki problémákat, hogy valamennyi pénzt keressenek vele. Ez másmilyen társadalom lenne. A káosz kalmára azonban nem kedveli a megnyugtató hatásokat. Szembeszáll mindennel, ami a környezetben csökkenti a nyugtalanságot. Például van egy feleség, aki tökéletesen a papucsa alatt tartja a férjét. Aggodalomban és zaklatottságban tartja reggeltõl napestig. Ha a férj most valami olyan tevékenységet folytat, ami több nyugalmat hoz a környezetbe, annak meglesznek a következményei a feleség részérõl. Ha a férj kevésbé nyugtalan, akkor kevésbé van a feleség kontrollja alatt, aki természetesen szembeszállna azzal a dologgal, ami a férjét nyugodtabbá tette. Azonban az igazság jelenlétében a nyugtalanság és a káosz összeomlik. Az univerzumot a hazugságok tartják folytonos nyugtalanságban. Az igazság bevezetése a társadalomba nyugodtabb környezetet teremtene, kevesebb nyugtalansággal, és ezért kevesebb lenne az, amit a káosz kalmárai ki tudnának szélhámoskodni abból a társadalomból. 9

10 A FENYEGETÉS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDJAI Az emberek olyan környezetet akarnak, ami kevésbé fenyegetõ, vagy legalábbis egy módot arra, hogy jobban elviseljék a környezetet, amiben élnek. A veszélyes környezet fogalma megérthetõ az egyén számára, akármilyen elnagyoltan fejezik is ki neki. Már maga az a fogalom is hatalmas bölcsesség, hogy a környezetet veszélyesnek és nyomasztónak találja, bár nem igazán tudja, a veszély és a nyomasztó hatás honnan jön. Visszahúzódik a nagyon fenyegetõ környezettõl, amelyik bármely pillanatban úrrá lehet rajta, képtelen elõbbre jutni a nagyobb tûrõképességig vagy erõig, amivel azt a fenyegetõ környezetet kezelni tudná ebbõl áll az élete. Az egyén egészségének, józanságának, aktivitásának és ambíciójának szintje, mind a saját arra vonatkozó elképzelésétõl függ, hogy a környezetet mennyire találja veszélyesnek. Vannak a környezetben valóban veszélyes területek, de vannak olyan területek is, amelyeket veszélyesebbnek tüntetnek fel, mint amilyenek valójában. Így ha egy személyt elvezetünk a környezetének ezekre a területeire, és megvizsgáltatjuk vele azokat, akkor meggyõzõdhet róla saját szemével, hogy a környezet nem is olyan veszélyes, mint amilyennek feltüntetik. És mivel megnövekedett a biztonsága abban a képességében, hogy környezetének legalább azokat a területeit kezelje, egészségességének, jólétének, józanságának és aktivitásának szintje is megemelkedik. Számos egyszerû eljárásmód van, ami segíthet a személynek abban hogy növelje környezete feletti uralmát. Mindezen technikák fõ kérdése ez: A környezetnek melyik része nem fenyegetõ? Ha valaki el tudja érni nála, hogy különbséget tegyen, és rájöjjön, hogy van a környezetnek néhány része, ami nem fenyegetõ, akkor az illetõ jelentõs elõnyre tesz szert. 10

11 Mi az egyén elvárása ezen a szinten? Lehet olyan alacsony is, hogy csak ne legyen annyira megrémülve, ha becsengetnek az ajtón. Ez nagyon kis javulásnak hangzik; mindazonáltal elég reális lenne neki. Esetleg csak azért akarja kezelni a dolgot; hogy amikor reggel felébred, ne legyen az a gyötrõ érzése, hogy valami borzalmas fog történni, ha felkel az ágyból és talán nem is várja; hogy ez az érzés teljesen eltûnjön, de reméli, hogy csökken. Ezek valódi elõnyök lennének a számára, és nagyon boldog lenne velük. Az egészben az a vicc, hogy azok az elõnyök, amelyeket valójában tapasztalni fog, legtöbb esetben messze túlszárnyalják a várakozásokat. Íme az eljárásmódok, amelyeket ennek a megvalósítására felhasználhat: 1. Találj valamit, ami nem jelent fenyegetést! Ha egy személy túlságosan zaklatottá vagy zavarodottá válik, rávehetjük, hogy körülnézzen a környezetében, és találjon valamit, ami nem jelent fenyegetést a számára. Folytassa ezt addig, amíg a személy nagyon jókedvû vagy megkönnyebbült nem lesz, és felismerése nem lesz magával, a környezettel vagy általában az élettel kapcsolatban. A személy alkalmazhatja ezt a technikát közvetlenül saját magára is. Például lehet, hogy valaki az irodájában tartózkodik, és nagyon nyugtalan valamivel kapcsolatban. Esetleg az íróasztalánál ül, halomba gyûlõ papírokkal. Úgy tûnik, minden a feje tetején áll, és úgy érzi, teljesen tehetetlenné vált. A személynek magának képesnek kellene lennie arra, hogy ránézzen az asztalán levõ papírokra (a fenyegetés forrására), és találjon valamit azokkal kapcsolatban, ami nem jelent fenyegetést. Azzal, hogy tesz egy ilyen felfedezést, a fenyegetés kiegyenlítõdik. 2. Ne olvass újságot! Ez nagyon egyszerû. Mondja azt a személynek: Ne olvass újságokat két hétig, és meglátod, hogy jobban érzed-e magad! 11

12 Ha két hétig nem olvas újságot, persze hogy jobban fogja érezni magát. Aztán mondja azt neki: Most egy héten át olvass újságot, és a hét végén meg fogod állapítani, hogy rosszabbul érzed magad. Aztán döntsd el, hogy oda kell-e egyáltalán figyelned az újságokra vagy sem! Ezt javasolhatjuk a személynek egyszerû kísérletképpen. Ez még csak nem is drága kísérlet ami azt illeti, olcsóbb, ha nem vásárolunk újságot, mintha vásárolunk. Ez egyszerû, de nagyon hatékony lépés, ami jelentõs mértékben meg tudja változtatni az ember életszemléletét. 3. Tégy egy sétát! Hogy a személlyel ránézessünk a környezetre, és felfedeztessük vele, hogy az nem olyan fenyegetõ, annak másik módja a Tégy egy sétát! nevû technika. Ha a személy rosszul érzi magát, küldje el, hogy tegyen egy sétát, és séta közben nézzen rá különbözõ dolgokra. Ezúttal csak arra törekszünk, hogy az illetõvel megnézessük a környezetet, és felfedeztessük vele, hogy az egy árnyalattal biztonságosabb. Csak azt akarjuk, hogy a személy nézzen szét, és fedezze fel, olyan fenyegetõ-e a környezet, mint amilyennek tûnik. A Tégy egy sétát, és nézz rá a dolgokra! a legenyhébb tanács, amit egyáltalán adhat bárkinek is, és csaknem bizonyos, hogy eredményre vezet, ha az illetõ megteszi. Elég hatékony. 4. Találj valamit, ami nem ellenséges veled szemben! Vannak emberek, akik úgy érzik, mintha a környezetükben mindenki ellenséges lenne velük szemben. Az ilyen személy számára van egy másik technika, ami csökkenteni tudja a félelmeit. A helyzettõl függõen több különbözõ kérdés bármelyikét feltehetjük neki. Ilyen kérdések például: Találj valamit, amit az emberek mondanak vagy tesznek errefelé, ami nem ellenséges veled szemben! 12

13 Van-e a vállalatnál egy olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Mondtak-e valami olyat a mai napon, ami nem volt egyenesen és közvetlenül ellenséges veled szemben? Tegyen fel a személynek egyet a fenti kérdések közül (vagy egy hasonló olyan kérdést, aminek a megfogalmazása jobban megfelel a személy helyzetének)! Például kérdezze meg tõle: Van-e a vállalatnál olyan személy, aki nem aktívan ellenséges veled szemben? Ezt addig folytassa, amíg a személy jobban nem érzi magát, jobb kedvû nem lesz, és nem lesz felismerése magával, a környezetével vagy általában az élettel kapcsolatban. 5. A veszteség kezelése Az a fickó, aki épp most veszítette el a barátnõjét, vagy az a nõ, aki elvesztette a férjét, mindenre kisugárzó rettenetes bánatot és veszteséget érez. Tulajdonképpen a környezetben minden az elvesztett szerelemrõl beszél hozzá. Egy idõre lehetetlen lesz a számára úgy körülnézni, hogy valami ne erre a személyre emlékeztesse. Amikor valakinek a figyelme már egy ideje erõsen egy egyénre összpontosul, néha csaknem emberfelettien nehéz nem mindent azzal a személlyel társítania. Ilyenkor azt a trükköt alkalmazhatjuk, hogy találunk valamit, ami nem emlékezteti a személyt arra, akit elvesztett. Esetleg sokáig kell keresni ahhoz, hogy találjunk valamit. Ez a módja annak, hogy valaki kigyógyuljon egy szerelembõl. A helyzet tulajdonképpen egyszerû: az egyén mindent önnön nyugtalanságával azonosított a környezetben. Azzal, hogy a személy figyelmét a környezetben levõ olyan dolgokra irányítjuk, amelyek nem kapcsolódnak annyira ehhez a témához, és olyan dolgokat találtatunk vele, amelyek nem az elveszített személyre emlékeztetik, különbségtételt érünk el ott, ahol azelõtt azonosítás volt. És ahol különbségtétel van, ott vissza tud térni az intelligencia és az ítélõképesség. Tegye a következõt: Mondja meg a személynek, hogy segíteni fog neki. Mondja ezt neki: Találj valamit, ami nem emlékeztet -re (a személy neve, akit elvesztett)! 13

14 Ismételje meg az utasítást, rávéve a személyt arra, hogy találjon valamit, ami nem emlékezteti arra az illetõre! Tegye ezt mindaddig, amíg a személy fel nem ismeri, hogy van ilyen, és ettõl jobban érzi magát a helyzettel kapcsolatban. Ez az egyszerû eljárás segíthet a személynek abban, hogy kigyógyuljon az elveszített szerelembõl, és elkezdjen újra élni. 6. Eltervezni az ember életét Azzal, hogy a személlyel úgy terveztetjük el az életet, hogy aszerint nyugodtan, fenyegetettség nélkül tudna élni, az az élet, amelyet jelenleg él, kevésbé fenyegetõvé válik. Vegyük például azt a szerencsétlen flótást, akinek az élete kész taposómalom: meg kell tartania az állását bár az nem fizet eleget, és elõrejutásra nincs esélye, mivel ha elveszíti, úgy érzi, nem lesz képes másik állást szerezni, vagy nem lesz képes a túlélésre. Ez az ember egy maga alkotta dilemmában van, és ezt a környezetet nagyon ellenségesnek találja. Terveztessen el vele egy olyan életet, ami nem lenne olyan fenyegetõ, mindegy, hogy mennyire képzeletbeli vagy látszólag elérhetetlen is a terve, és az illetõ képes lesz folytatni a munkát az állásában, sokkal boldogabban és úgy, hogy sokkal nyugodtabbnak érzi magát. 7. Felhagyni azokkal a dolgokkal, amelyek felzaklatnak Van egy másik lépés, ami abból áll, hogy egyszerûen abbahagyatjuk a személlyel azoknak a dolgoknak a mûvelését vagy az olyan személyekkel való érintkezést, amelyek illetve akik felzaklatják. Azt mondhatjuk neki: Hagyj fel néhánnyal azok közül a dolgok közül az életedben, amik felzaklatnak! Ki zaklat fel? Hát akkor ne beszélj vele egy ideig! Mik azok a tevékenységek, amik után rosszabbul érzed magad? Hát akkor egyszerûen ne csináld azokat egy ideig! Mik azok a dolgok a környezetben, amik nem igazán fenyegetõek a számodra? Rendben van. Van néhány ilyen dolog? Jó. Ezekkel legyél kapcsolatban! Fordíts rájuk több figyelmet! Ez sokkal inkább a javára válik az illetõnek, mint azt az ember képzelné. 14

15 Egy összetört szerelem azt eredményezheti, hogy a személy olyan lelkiállapotba kerül, amelyben a környezetében minden a veszteségre emlékeztet. A személynek azonban segíthetünk kigyógyulni belõle. Ha valaki képes találni a környezetben valamit, ami nem az elveszett szerelmet idézi......akkor a személy figyelme felszabadulhat, ami lehetõvé teszi, hogy jobban érezze magát. 15

16 KONFRONTÁLÁS Nyugodtan feltételezhetjük, hogy egy helyzettel kapcsolatban mindig van valami, amelyet a személy képes konfrontálni amin azt értjük; hogy könnyedén szembenéz vele anélkül, hogy meghátrálna. Ez olyan alapelv, ami a megoldás alapját képezi sokak számára, akiket nyomaszt a környezetük. Például egy szociális gondozó felkeresi Nánásinét a kültelki lakásán. Nánásinénak borzasztóan sok a problémája, és ezeket elmondja a szociális gondozónak: a férje állandóan leissza magát, és soha nem ad haza pénzt; a bútor teljesen tönkrement; a gyerekeknek nincs ruhája; lehetetlen a lakást tisztán tartani, és így tovább. A szociális gondozó akkor tud igazán valamire jutni, ha képes olyasmit találni, amit az a személy, akinek segíteni próbál, képes konfrontálni, a szociális gondozó pedig képes elérni, hogy ezt tényleg meg is tegye. Bár ez nagyon egyszerûnek és ártalmatlannak hangzik, fantasztikusan mûködõképes. A szociális munka területén dolgozók általában elmulasztják, hogy a helyzetben szereplõ problémákat egyszerûen csak felmérjék, és aztán kezdjenek valamit azokkal a problémákkal, amelyekkel lehet valamit kezdeni, és amelyekkel kapcsolatban valaki képes azt konfrontálni, hogy valamit kezdjen velük. Így végeredményben a szociális gondozó nem ér el sikert, mivel soha senkinek nem ad semmi olyat, amit az meg tud csinálni. A jóindulatú szociális gondozó azt mondja: A következõket kellene tennie, Nánásiné: kitakarítja ezt az egész lakást, lesikálja a tetejétõl az aljáig elvégre adtunk magának szappant. Fürdesse meg a gyerekeket, és adja rájuk azokat a szép új ruhákat, amiket küldtünk maguknak. Na most, én beszélni fogok a férjével, az ivásával kapcsolatban. Ezen a ponton, még ha Nánásiné ki is takarította volna az egész lakást, és felöltöztette volna a gyerekeket a tiszta ruhákba, õ és a szociális gondozó haraggal válnak el egymástól. A szociális gondozó épp most mondott valami olyat Nánásinénak, amirõl az tapasztalatból tudja, hogy nem lehet megtenni. Az õ férjével senki nem tud beszélni az ivásával kapcsolatban. Nánásiné nem hiszi, hogy Nánási iszákosságával kapcsolatban akár még az Egyesült Államok hadseregének totális támadása is képes lenne bármit tenni. Ettõl fogva Nánásinéra nem fog hatni semmi, amit a szociális gondozó tesz vagy mond. 16

17 Tegyük fel azonban, hogy a szociális gondozó gondosan meghallgatta Nánásinét; és aztán alkalmazta azt az alapelvet, hogy olyan valamit adjon neki, aminek a kezelését az valóban képes konfrontálni. Észrevehette például, hogy a beszélgetésük folyamán Nánásiné kiürített neki egy hamutartót, hogy legyen mibe hamuznia. Így azt mondja neki: Megmondom, hogy én mit csinálnék. Apránként nekivágnék, és kitakarítanám a lakást. Tudja mit, rendszeresen ürítse ki a hamutartókat! Nánásiné még meg is haragudhat rá, de amikor a szociális gondozó távozik, Nánásiné körbejár, és kiüríti a hamutartókat. Ahhoz, hogy a személy beleegyezzen egy dolog kezelésébe, olyat kell találjunk, aminek a kezelését képes konfrontálni. A segítség elsõ szintje az, hogy Ezzel van mit tenni, és a második szint tartalmazza azt az elemet, hogy: Amit te meg is tudsz tenni. Olyan valamit adni a személynek, amit képes konfrontálni, és amit képes tényleg megcsinálni, olyan elképzelést kezd kialakítani az illetõben, hogy a helyzetet lehetséges kezelni. És egyszer csak Nánásiné kezd hajlani arra a gondolatra, hogy még tud is valamit tenni azért, hogy a férjével abbahagyassa az ivást. Az az elv, hogy a személynek valami olyat adunk, aminek a megtételét képes konfrontálni, sok területen mesébe illõen hasznos. Az emberek gyakran nem tudják, hogyan is boldoguljanak tovább az életben. Tudják, hogy semmi javulást nem képesek elõidézni az életben, hogy lehetetlen egyáltalán bármennyivel is jobban lenni. Ám ennek az adatnak a felhasználásával az ember könnyedén bemutathatja akár egy egész csoportnak is, hogy lehetséges javulni. Ezt a következõ módon tehetnék: Kezdje azzal, hogy annak a személynek, akinek segíteni akar, ezt tanácsolja: Írj egy rövid listát egy papírra arról, hogy mik a problémáid! Amikor a személy ezt megtette, kérdezze meg: Ezek közül melyiket a legkönnyebb konfrontálnod? Most írd le azt! Aztán mondja azt neki: Írd le azt, amirõl teljes bizonyossággal tudod, hogy az utolsónak leírt dologgal kapcsolatban meg tudod tenni! És végül mondja azt neki: Na most, látod azt, amit a lap aljára írtál? Csináld meg! 17

18 Egy személy lehet olyan helyzetben, ami nyomasztónak tûnik neki, így aztán nem tesz semmit vele kapcsolatban. SÜR GŐS Lehet viszont segíteni neki valami olyannak a megtalálásával, a körülményekkel kapcsolatban, aminek a kezelését képes konfrontálni. Ha tudja kezelni a helyzetnek egy vonatkozását, úgy észrevehetõen javulhat az azzal kapcsolatos szemléletmódja, és képes lesz azt teljes mértékben kezelni. 18

19 Ennek az elvnek a felhasználása óriási segítség lehet az embereknek a szociális munkában, csoportok vezetésében, a tanításban és elõadások tartásában, valamint sok más területen. Ne várja azt, hogy ha olyan problémákat mond el az embereknek, amikrõl azok tudják, hogy nem képesek semmit sem tenni velük kapcsolatban, akkor õk lelkesedni fognak azért, hogy bármit is megtegyenek. Sem annak a problémának, amire rámutatnak, sem a javasolt megoldásnak nem szabad meghaladnia annak a személynek a konfrontálási képességét, akinek szól. Egy ötletet a lehetõ legkönnyebb átadni, de az ötletnek nem szabad meghaladnia annak az egyénnek a konfrontálási képességét, akitõl elvárják, hogy végrehajtsa. A sorrend ez: Mi a helyzet? A helyezetnek potenciálisan melyik részét lehetséges konfrontálni? És annak a helyzetnek melyik részével fog az illetõ valamit tenni? A legtöbben azért hagyják abba a tanácsok adását, mert az általuk adott tanácsokat soha nem követik. Ám ha valaki követi az itt lefektetett szabályokat, akkor nagyon sikeres tanácsadó lehet. Mivel az emberek képesek konfrontálni azt, aminek a megtételére kérjük õket képesek lesznek kezelni a problémáikat, és sikert érni el benne. Ennek eredményeképpen képesek lesznek többet meglátni, és többet konfrontálni a nehézségeik közül, és a fenti sorrend megismételhetõ. Az általános helyzet újabb áttekintése azt mutatja majd, hogy már jobb az elképzelésük arról, hogy a problémáik közül potenciálisan melyiket lehet konfrontálni. Az egyetlen nehézség, amibe ütközhetünk, az az, hogy néha az emberek túlságosan nagy magabiztossággal indulnak meg, és mint a kisgyerek, aki épp, hogy megtanult járni átrohannak a szobán. Sajnos általában a harmadik lépésnél orra buknak. Túlságosan ambiciózussá válhatnak. Ezt számításba kell venni, és figyelmeztetni kell a személyt: Most ne tegyél semmivel se többet ennél. Ha magára vállalja, hogy: 1. gyorsan felbecsüli, a személy mit gondol, mi a baj; aztán 2. megtudja, hogy az illetõ ezek közül a pontok közül melyiket képes konfrontálni; aztán 3. megtudja, hogy a személy mit fog tenni azzal a ponttal kapcsolatban, amirõl úgy gondolja, hogy meg tudja tenni; és aztán 4. ráveszi, hogy tegye meg, és ezen a ponton rettentõen kitartóvá válik annak a pontnak az elvégeztetésével kapcsolatban, akkor minden alkalommal egyetértésre fog találni, csupa nagybetûvel. 19

20 A VALÓS VILÁG A káosz kalmára szerint a világnak egyszerûen nem szabad jobb helynek lennie. És mindaddig, amíg a politikusok a botrány hátán emelkednek magasabbra; a katonai testület a mind több háborútól hízik meg, és a médiák a rossz hírek terjesztésébõl profitálnak, addig továbbra is lesznek olyanok, akik a káosztól virulnak. De ez a csinált világ, nem pedig a valóságos világ. Mindezen zaklatottság és nyugtalanság mögött létezik egy nyugodtabb környezet. Ez olyan világ, amelyben az emberek jobban élhetnek, és jobban érezhetik magukat, olyan világ, ahol az emberek hõsi tetteket visznek véghez, a szomszédok segítik egymást, és az emberek hatalmas akadályokat gyûrnek le azért, hogy kiemelkedhessenek. A hozzáértõ és a hozzá nem értõ személy közötti különbség a környezetében mutatkozik meg. A személy vagy okozata a környezetének, vagy képes hatással lenni a környezetére. A tizenkilencedik századi pszichológusok azt prédikálták, hogy az embernek alkalmazkodnia kell a környezetéhez. Ez a hamis adat segített megindítani a faj degenerációját. Az igazság az, hogy az ember annyira sikeres, amennyire magához igazítja a környezetet. Hozzáértõnek lenni azt jelenti, hogy képesek vagyunk a környezetünkben levõ dolgokat és magát a környezetet is kontrollálni és mûködtetni. A káoszkalmár mûvének felismerésével az emberek képesek arra, hogy elkezdjék jobban kontrollálni a környezetüket. 20

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Brian Tracy AZ ELADÁS PSZICHOLÓGIÁJA Brian Tracy Az eladás pszichológiája Hogyan értékesíthetsz többet, könnyebben és gyorsabban, mint valaha gondoltad volna

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Napoleon Hill. Bagolyvár Könyvkiadó

Napoleon Hill. Bagolyvár Könyvkiadó Napoleon Hill GONDOLKOZZ ÉS GAZDAGODJ! Bagolyvár Könyvkiadó A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Napoleon Hill: Think and Grow Rich Wilshire Book Company, California, 1972. Fordította: Doubravszky

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Don Elkins Carla Rueckert James Allen McCarty Fordította Gyergyói László L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS A fordítás alapja: Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011 Copyright Daniel

Részletesebben

A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy

A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy minden másodpercben megtisztuljanak azok a hibáink,

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

SZABADULJON MEG A JÁTÉKSZENVEDÉLYTŐL! Kézikönyv az önálló felépüléshez

SZABADULJON MEG A JÁTÉKSZENVEDÉLYTŐL! Kézikönyv az önálló felépüléshez SZABADULJON MEG A JÁTÉKSZENVEDÉLYTŐL! Kézikönyv az önálló felépüléshez Kaliforniai Egyetem, Los Angeles Szerencsejátékkal kapcsolatos Tanulmányi Program Problémás Szerencsejáték Irodája Alkohol és Drogellenes

Részletesebben

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye NNCL883-41Cv1.0 Hyrum Smith A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Hyrum W. Smith: The 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management,

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon A MEGVALÓSÍTÁS Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS Hogy az ötlet valóra váljon A fordítás alapja: Scott Belsky: Making Ideas Happen: Overcoming The Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio, a Member of

Részletesebben

Sikeres magyar kkv vezetők ajánlásai a könyvhöz

Sikeres magyar kkv vezetők ajánlásai a könyvhöz Sikeres magyar kkv vezetők ajánlásai a könyvhöz Tegyél félre mindent, amit eddig az árazásról gondoltál! Ha eddig azt hitted, hogy a termékeid és az áraid között szoros kapcsolat van, felejtsd el! Ha eddig

Részletesebben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 1 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 2 A kiadvány az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Részletesebben

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy Bevezető A KYOKUSHIN MÓDSZER Mas. Oyama karate filozófiája Írta: Masutatsu Oyama Tartalomjegyzék Előszó...2 Eszmék és törekvések...5 A szorgalom...10 A bátorság...17

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Szociális diagnózis. I. Bevezetõ

Szociális diagnózis. I. Bevezetõ KOZMA JUDIT Szociális diagnózis Jelen tanulmány a szociális diagnózisról szól. A diagnózis fogalmán szûkebb értelemben az esetekben fellelhetõ jellegzetességekrõl szóló azon megállapításokat értem, melyeket

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben