JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése"

Átírás

1 JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése november

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító szám: V 0069 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor számvevő főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Kalmár István számvevő tanácsos Beck Miklós számvevő Varga József számvevő tanácsos Sinka Zoltán számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: A Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről (2002.) 0225 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Fertõ tó természeti állapota A természetvédelem állami irányítása Jogi háttér Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet mindenkori állapotának nyomon követését biztosító nyilvántartás és informatikai háttér A természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok felügyeleti ellenőrzésének végrehajtása A Fertő-tó természetvédelmi feladatainak végrehajtása A feladatot ellátó szervezetek Védett zónák és területek kialakítása A védett természeti területek kezelése Víz- és nádfelületek, valamint a víz minőségének alakulását befolyásoló intézkedések Az élővilág védelme, élőhely rekonstrukciók Monitoringok A monitoringok, kutatások és hasznosulásuk A monitoringok és kutatások hasznosulása Ökoturizmus A szervezet és tevékenység értékelése Személyi háttér kialakítása A hatósági tevékenység A természetvédelem jövőjét biztosító oktatás, ismeretterjesztés A nyilvánosság tájékoztatása A FHNP forrásai Nemzetközi együttműködés Az önkormányzatok környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatvállalása Szennyvízkezelési feladatok A tó környezetében keletkező káros hatások felszámolása Bányarehabilitáció 44 1

4 6. Közúti közlekedésfejlesztések Együttműködések, civil szervezetek szerepvállalása 48 MELLÉKLETEK 1. számú A környezetvédelmi és vízügyi miniszter észrevétele 2. számú Nemzeti Parkok természetvédelmi-informatikai rendszere 3. számú A Fertő megoszlása kezelők közt 4. számú MaB területek a FHNPI területén 5. számú Országos védettség alatt álló területek a Fertő tájon 6a-b. számú Fertő-tó Nemzeti Park tervezet 7. számú IUCN zónabeosztás a Fertő tájon 8. számú Földvásárlások a Fertő tájon 9. számú Fertő nád minősítés (minőségi kategóriák százalékos megoszlása) 10. számú A Fertő nádas állományának térképe 11. számú Fertő nádaratási egységek 12. számú Élőhelytérkép 13. számú A Fertő-tó (víz mintavételi helyek) 14. számú Mintavételi helyek (határvíz) 15. számú Szennyvíz elvezetés 16. számú Kerékpárutak a Fertő tó körül FÜGGELÉKEK 1. számú A FHNPI természetvédelmi tevékenységének főbb forrásai 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE COP 7 Conference on the parties 7 (Részes felek 7 konferenciája) ÉduKöFe Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÉduVizIg Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság FHNP Fertő-Hanság Nemzeti Park FHNPI Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium hrsz helyrajzszám ITT Informatikai Tanácsadó Testület IUCN (Internacional Union for Natur Conzervation (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat KHVM Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium KvVm Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KGI Környezetgazdálkodási Intézet KöM Környezetvédelmi Minisztérium KTM Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium KKA Központi Környezetvédelmi Alap MaB Man and Biosphere (Ember és bioszféra Unesco program) NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program NPI Nemzeti Park Igazgatóság NTA Nemzeti Természetvédelmi Alapterv NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer PM Pénzügyminisztérium TIR Természetvédelmi Információs Rendszer TvH Természetvédelmi Hivatal 3

6 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR A környezetbiológiában az élőlények hatása a többi élőlényre illetve az élettelen környezetre Egy adott élőhely természeti értékének csökkenése, leromlása Elhelyezni, lerakni (akár ideiglenesen is) Feldúsulás a vízben oldott tápanyagokban Külön jogszabályban, a lápterületek összességére, egyedi kihirdetés nélkül megállapított jogi oltalom. Ex lege - a törvény erejénél fogva Halak (halfajok) előfordulásával foglalkozó zoológiai kutatások Kétéltű és hüllő fajokkal foglalkozó zoológiai kutatások A vízgazdálkodást befolyásoló időjárási elemekkel foglalkozó meteorológiai ágazat Agresszíven terjedő, más, honos fajokat az eredeti élőhelyükről kiszorító, gyakran távoli földrészekről behurcolt (természetes ellenségekkel és féken tartókkal nem rendelkező) növényfajok Természeti zóna, feladata a természetes életközösségek és természeti folyamatok háborítatlanságának biztosítása Olyan, közösségi biológiai jellegű tudomány, mely az egyes fajok populációinak élőhelyi igényeivel és együttes előfordulásuk, közösség alakításuk törvényszerűségeivel foglalkozik Az ökológiai turizmus vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával. A bioszfréra rezervátum középső, legszigorúbban védett része Olyan védő övezet, mely az általa körül ölelt, vagy más módon védett területeket érő hatásokat nem engedi érvényesülni, vagy fékezi Oxidációs-redukciós képesség elektromos mérése. (a természetes vizek oxigénviszonyainak megállapítására szolgálhat) A sérült felszín, táji sajátosságok visszaalakítása, elsősorban bányászati tevékenység után. Szabadidős tevékenységek, amelyek az eredeti munkavégző képesség visszaállítását segítik elő Többnyire a talajvíz szintjének, vagy az áradások mértékének csökkenésével/megszűnésével kapcsolatosan kialakuló vízhiány Egyedi, sajátságos, különleges Olyan védett terület, ahol az élőhelyek fenntartása érdekében a természetet kímélő külterjes gazdálkodási módok (legeltetés, kaszálás, nádaratás) megengedhetőek Növényzet Állattani Biodiverzitás Biotika Degradáció Deponálni Eutrofizáció Ex lege védett lápok Halfaunisztikai kutatások Herpetológiai kutatások Hidrometeorológia Invazív növényfajok Natúr zóna Ökológia Ökoturizmus Magterület Pufferzóna Redoxpotenciál vizsgálatok Rekultiváció Rekreáció Szárazódás Unikális Védő zóna Vegetáció Zoológiai Biológiai sokféleség, változatosság 5

8 6

9 JELENTÉS a Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Fertő-tó az 1994-ben létrehozott Fertő-Hanság Nemzeti Park szerves része, Közép Európa harmadik legnagyobb állóvize. Az 1991-ben kialakított - az akkor még - Fertő-tavi Nemzeti Parkot és a tó osztrák területén 1992-ben létrehozott 9500 hektár területû nemzeti parkot áprilisában összekapcsolták, így a szerves ökológiai egységet képező nemzeti parkok összterülete meghaladja a 33 ezer hektárt. Az Osztrák és a Magyar Köztársaság közös kezdeményezésére 2001 decemberében a Fertő-tó a Kultúrtáj kategóriában a magyar és az osztrák oldalon egyaránt elnyerte a Világörökség címet. A térség természetvédelmét alapvetően Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei - így az iráni Ramsarban elfogadott, a vadvizekről és vízimadarakról szóló, ezenkívül az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló, valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmények - határozzák meg. A Fertő-tó határvíz, ezért kiemelt figyelmet érdemel az országhatárokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményben foglaltak betartása. A Fertő-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy 1979-ben az UNESCO- MaB Bioszféra Rezervátummá léptette elő, 1989 óta a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vízi élőhelyei között szerepel, valamint 2001-ben az UNESCO Világörökség Bizottsága is felvette listájára. Az erről szóló diplomát május hónapban adták át. A természetvédelem alapvető jogi hátterét a természet védelméről szóló évi LIII. törvény biztosítja (TVT). A törvény rendelkezése alapján elkészült - az Országgyűlés által 1997-ben elfogadott - Nemzeti Környezetvédelmi Program, illetve ennek részeként a Természetvédelmi Alapterv. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a táj és a természet védelmének hosszú távú fenntartására 1996-ban kezelési tervet dolgozott ki, előírásainak érvényesülése csak a TvT évi módosításával vált hatályossá. Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés megjelenése csak 2003 végére várható. A tó természet- és környezetvédelméhez kapcsolódó feladatok - döntően szakigazgatási illetve hatósági tevékenység keretében (2002-től már) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti rendjébe tartozó területi szervek között oszlanak meg, amelyek egymással és a helyi önkormányzatokkal együtt- 7

10 BEVEZETÉS működve végzik feladataikat, ezen kívül kapcsolatban állnak civil szervezetekkel is. A környezet és a természet jövője érdekében, a térségben széleskörű oktatási, képzési, valamint ismeretterjesztő és tudatformáló tevékenység folyik. A természet védelméhez kapcsolódva több kutatás, tanulmány készült. A magyar és az osztrák nemzeti parkok és a vízügyi hatóságok tevékenységük során szervezett formában működnek együtt, ez is indokolta a két ország számvevőszékének párhuzamos ellenőrzését. A két ország számvevőszékének elnöke Bad Tatzmannsdorfban, 2000 elején megtartott osztrák-magyar határmenti találkozón megállapodott a környezetvédelem ellenőrzésével kapcsolatos további együttműködés lehetőségeiről. Ennek keretében a Ramsari Egyezmény végrehajtásának vizsgálata részeként került sor a Fertő-tó környezet- és természetvédelmére fordított állami pénzeszközök felhasználásának és hasznosulásának ellenőrzésére. A vizsgálat az január május 23. közötti időszakot érintette. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és (5) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a természet- és környezetvédelem jogi eszköztára és szervezeti háttere eredményesen és hatékonyan támogatta-e a térség természetvédelmét, értékeinek megóvását és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését; a Fertő tó térség védelmére biztosított erőforrásokat gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használták-e fel; a tárca fejezetirányító tevékenysége során mennyiben tett eleget a szakmai tevékenységek és az azt biztosító forrás felhasználás összhangja biztosításának a törvényekben és más jogszabályokban rögzített felügyeleti tevékenységének. A témában önálló vizsgálatot az Állami Számvevőszék még nem folytatott. A Környezetvédelmi Minisztérium működésének évi átfogó vizsgálata során ellenőriztük a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása előirányzatból történt földvásárlásokra fordított pénzek felhasználását, többek között a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnál. A Fertő tó természet védelmét szolgáló költségvetési források felhasználását teljesítmény - ellenőrzés módszerével értékeltük. A feladat végrehajtásában részt vevő állami szervezetek tevékenységét, a felhasznált források hasznosulását eredményességi szempontból vizsgáltuk. Értékeltük, hogy az alapfeladat ellátása, a meghozott intézkedések, illetve a térségben felhasznált források hogyan hatottak a Fertő-tó és környéke természeti állapotának fenntartására, illetve javítására. Gazdaságossági szempontból értékeltük a földvásárlások során a legkedvezőbb árra való törekvést. Hatékonysági szempontból a feladatellátásban résztvevő állami szervezetek hatósági feladatellátását, a természetvédelmi őrszolgálat tevékenységét, valamint a kezelésbe vett védett természeti területek hasznosítását minősítettük. 8

11 BEVEZETÉS A helyszíni ellenőrzés területét a földrajzi elhelyezkedés szerint választottuk ki, eszerint a vizsgálat a Fertő-tóra, valamint a déli oldalán elhaladó 85. sz. főút és a tó közötti, összesen kb. 12 ezer hektár területre terjedt ki. A vizsgálatba vont szervek kiválasztásánál a feladatellátás, a kapott támogatás és a földrajzi elhelyezkedés szempontjait vettük figyelembe, eszerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásában közvetlenül érintett szervezeteinél, és a Fertő tó környezetében elhelyezkedő 11 önkormányzatnál végeztünk helyszíni ellenőrzést. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levele másolatát a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Fertő tó természetvédelméhez kapcsolódó, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezetei között megosztott feladatellátás, az egymás közötti szakmai kapcsolat és adatcsere - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések eredményeként megfelelő színvonalú. A működés hatékonyságát segítette, hogy a kormányzati munkamegosztás módosításával vízügyi szakterület 2002-től a tárcához került. A természetvédelem kiemelt fontosságát jelezte, hogy Magyarországnak a nemzetközi egyezményekhez történt csatlakozását törvény, illetve törvényerejű rendelet hirdette ki. A természetvédelem állami irányítása az egyezményekben foglalt kötelezettségeket beépítette a magyar jogszabályokba és ezeken keresztül az érintett szervek feladataiba. A természet védelmének jogi hátterét törvények és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok biztosították. A természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat a természet védelméről szóló törvény rögzítette, a védett területek hatékonyabb védelmében jelentett nagy előrelépést a védettségi szint helyreállításáról szóló törvény évi megjelenése. A természetvédelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv) elkészült, ebben a vizes élőhelyekkel kapcsolatos feladatok összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. A szakmai és pénzügyi tervek időbeni eltérése miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltér. A Fertő-tó természetvédelmét finanszírozó támogatási források köre sokrétű. A feladatot ellátó szervezetek működési kiadások finanszírozása mellett különböző címen elkülönített költségvetési előirányzatok és nemzetközi források álltak rendelkezésre. A hazai forrásokból a konkrétan kimutatható fejlesztésekre a vizsgált időszakban 289,3 millió Ft, jutott, nemzetközi forrásokból 1476,5 millió Ft származott, a közlekedés korszerűsítésére és kerékpárutakra összesen 14019,1 millió Ft-oz fordítottak. A Fertő-tóra és annak védelmét befolyásoló szakmai tevékenységre fordított források a fejlesztések, kutatások tekintetében teljes körűen kimutathatók, ugyanakkor a vizsgált területre jutó egyéb pénzügyi ráfordítások, így a fejezeti költségvetésben meghatározott egyes feladatok (pl. kezelési terv készítése) támogatásának, valamint az egyes intézmények által ellátott szakfeladatok működési kiadásainak összege nem különíthetőek el. A Fertő tó természetvédelmét, a feladatokat ellátó szervezetek az alapítói elvárásoknak megfelelően eredményesen látták el. A natúr, a megőrző, és a környező zónák kijelölését egy 1990-ben készített tanulmány koncepciója alapján hajtották végre. A kijelölés nem hivatalos, mert az ide tartozó területek jegyzéke jogszabályban nem jelent meg. A vizsgált időszakban a vadvizek határának meghatározása és a térképi rögzítése megtörtént. A FHNPI elkészítette a védett területek kezelési tervét, de ennek előírásait jogszabályi rendelkezés hiányában 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK csak a saját kezelésben levő területeken használhatta. Valamennyi védett területen, - beleértve a nem állami kezelésben levő területeket - ennek előírásai csak 2003-tól, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény módosításáról szóló évi LI. törvény alapján érvényesülhetnek. 1 A védett természeti területek törvény alapján történő állami kezelésbe vételét jelentő, összesen 114 millió Ft-ot kitevő 686 ha terület felvásárlását célzottan, a már említett koncepció alapján valósították meg. Ennek eredményeként a tó közvetlen környezetében, egymás melletti területek vásárlásával több kisebb, de egységesen kezelhető területet alakítottak ki. A földvásárlások során a helyben szokásos piaci ár érvényesült, ugyanakkor a gazdaságossági megalapozottság érdekében értékbecslést csak egy esetben készítettek. A fedezetet jelentő költségvetési forrás évente csökkenő mértékű volt, ennek következtében a vásárlások -a tervezettől eltérően - lassan haladtak előre. A tervek még kb ha védett terület megvásárlását irányozzák elő. A kezelésbe vett területeket mezőgazdasági termelés keretében hasznosították. A saját tevékenység, pl. állattartás, legeltetés keretében végzett hasznosítás hatékonynak tekinthető, de bérbeadáson keresztüli hasznosulás csak minimális, ugyanis a bérbe adott területek aránya a kezelésbe vett védett területek mindössze 2 %-át tette ki. A Ramsari Egyezményben és a vizes élőhelyek fenntartásával kapcsolatban vállalt nemzetközi kötelezettségek folyamatosan teljesülnek. A víz minősége a folyamatos monitoringok és kotrások révén megfelelő szintű. A tóba kerülő szennyeződések további kiszűrését a tó egyik vízbefolyásánál, a Rákos pataknál kialakított két szűrőmező évi üzembe helyezése oldhatja meg. A vízi állat és növényvilág fenntartását a Hanság csatorna mellett 430 hektárra kiterjedő élőhely rekonstrukcióval (vízzel történő elárasztással) segítik elő. A természetvédelmét hatékonyan szolgálták az elvégzett monitoringok, a víz és a nádasok minőségét szolgáló intézkedések (kotrások, nádaratás ellenőrzése, a nádasba vágott 240 km hosszú csatornahálózat), a víz és az élővilág állapotának nyomon követése (növény- és állat számlálások). A vizsgálatok és szakmai munka eredményként 2002-ben elkészült egy hosszú távra szóló szakmai tanulmány, ez részletesen rögzíti a feladatokat és az éves ütemtervet is, ugyanakkor a feladatokhoz igazodó forrásszükségletet nem határozta meg. A tanulmány - a Fertő-tó egységes hosszú távú kezelésének biztosítása érdekében - komplex szakmai-pénzügyi projekt formájában hasznosulhatna megfelelően. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a tó és környéke vadállományának kezelése érdekében a vadászati jogokat már megszerezte, a célszerű halgazdálkodást a halászati használati jog folyamatban levő megszerzése biztosíthatja. A szakszerű nádgazdálkodás megteremtése és a nádas minőségének javítása tekintetében iránymutató a Balaton nádasainak védelmét szolgáló kormányrendelet lehet. A terület felett kezelői joggal rendelkező állami szervek a nádtermelés monopol használati jogának megszüntetésére törekszenek. A nádasok állapotát, minőségét és a nádaratást végzők tevékenységének ellenőrzéséhez 1 Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés várhatóan 2003 végén jelenik meg. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK korszerű eszközök - külső megbízásban készített műholdfelvételek - segítségét is igénybevették. A vizsgált régióban több, a környezet- és természetvédelmet célzó fejlesztést hajtottak végre. Az önkormányzatok szerepvállalásának eredményeként a sopronkőhidai, a fertőrákosi és Sopron-balfi szennyvíztisztító telep kivételével, a nemzetközi előírásoknak megfelelően, gyakorlatilag megoldott a szennyvizek elvezetése a tó vízgyűjtő területéről. Bányarekonstrukciók keretében megtörtént a korábbi bányaterületek természetközeli visszaállítása. Hiányosság, hogy a költségvetési forrásokból megvalósult vagyontárgyak aktiválása nem történt meg, mivel a minisztérium és az érintett önkormányzatok nem gondoskodtak a bányarekonstrukciók pénzügyi dokumentumainak átadás- átvételéről. A levegő szennyezettségét befolyásoló közlekedési úthálózat fejlesztése millió Ft ráfordítással, ezen belül millió Ft Phare pénz bevonásával, a kerékpárutak építése 156,1 millió Ft, ezen belül 95,5 millió Ft Phare CBC támogatással valósult meg. A kerékpárutak építési terveinek az előírások szerint nem kell környezeti hatásvizsgálatokat tartalmazniuk, ezért a beruházás megvalósítása utáni állapotot nem lehetett összevetni az azt megelőző állapottal, így a természetre gyakorolt hatás még közvetetten sem volt értékelhető. A tervezés alatt álló M 9-es, Sopront érintő út esetében a környezetvédelmi hatóság előírásának megfelelően a környező területekre gyakorolt hatásokat feltáró tanulmány készült. A vizsgált szervezetek szakhatósági feladataikat eredményesen látták el, a feltárt természetkárosító esetek száma csökkent. Ugyanakkor a védett területek természetvédelmi ellenőrzése nem tekinthető hatékonynak, mert felmérések szerint szükséges egy főre eső terület (2500 ha) közel kétszerese (4300 ha) jut egy őrre. A környezetvédelmi szervezet szabványban rögzített helyeken és gyakorisággal előírt módon rendszeres vízminőség ellenőrzéseket tartott, az adatokat a vízügyi szervezet rendelkezésére bocsátotta, a vízminőség adatait az évente kiadott jelentésekben, kiadványokban hozták nyilvánosságra. Az együttműködés a magyar és osztrák társszervezetek között, a Magyar- Osztrák Nemzeti Park Bizottság, valamint az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottságban kiemelkedően jó, különösen a vízügyi területen, amelynek keretében adatcsere mellett meghatározott rendszerben ellenőrzik a víz minőségét. Az együttműködési egyezmény megvalósítását szolgálja az 1995-ben alakított, évente 1-2 alkalommal ülésező nemzeti bizottság működése. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett Javasoljuk: a Kormánynak 1. Készítse elő és adja ki a természet védelmét szolgáló támogatásokról, valamint az egyes kártalanítási szabályokról szóló kormányrendeletet; 2. Gondoskodjon a magyarországi nádasok fenntartható védelmét biztosító általános szabályok rendeleti kiadásáról, 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszternek 1. Alakítsa ki a természetvédelemre fordított kiadások pontos számbavételének módszerét 2. Gondoskodjon a Fertő tó fenntartható fejlődését megalapozó tanulmány komplex szakmai-pénzügyi tervvé való továbbfejlesztéséről; 3. Biztosítson forrásokat a védett területek természetvédelmét biztosító állami kezelésbe vétel folytatásához; 4. Intézkedjen a minisztérium koordinálásában végrehajtott fejlesztések eredményeként létrehozott létesítmények jogszabályoknak megfelelő aktiválásáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1. Intézkedjen a fertőrákosi bányarekonstrukció aktiválásáról, illetve az ehhez szükséges bizonylatok beszerzéséről minisztériumból; 2. Gondoskodjon szennyvízkibocsátásra vonatkozó rendelkezésben foglalt határértékek betartatásáról. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A FERTÕ TÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTA A Fertõ tó sekély és sós sztyepptó, Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize, korát mintegy 20 ezer évre becsülik. Hossza 35 km, szélessége 7-15 km, felülete 315 km², ebből a magyar terület 75 km². Vízgyûjtõ területe 1230 km², mindöszsze négyszer nagyobb, mint a tófelület. Vízmélysége átlagosan cm, a legmélyebb részeken sem haladja meg a 180 cm-t. Felszíni hozzáfolyása a Vulka és a Rákos patak, természetes állapotában lefolyástalan. Vízleeresztés a Hansági-fõcsatornán keresztül a fertõújlaki zsilip nyitásával lehetséges. A Fertő-tó nyugati irányban az utolsó sztyepptó Európában, és itt ér véget a Kárpát-medencére jellemző erdőssztyepp vegetáció. A Hanság pedig a nagy lápvidékek közül az egyetlen megmaradt lápterület. Mindez kiemelkedően nagy élőhely- és fajdiverzitással jár, kicsiben a Nemzeti Park területén az élővilágnak szinte minden eleme megtalálható, amely hazánkra jellemző. Nemzetközileg ismert a terület, mint vízimadár fészkelő- és vonulóhely. Vizére a sekélység, a nagy vízszint-ingadozás és a magas sótartalom jellemzõ. A tavon belül a nyílt víz és a csatornák vízminõsége markánsan különbözik: míg az elõbbiek opalizáló, szikes tavi vizek, addig az utóbbiak a kioldott humuszsavaktól mélybarna színûek. A táj egyediségét növeli, hogy három klíma (kontinentális, szubmediterrán, szubalpin) találkozásánál terül el a Fertő, és néhány km-en belül kis helyen előfordul akár a jégkori időket idéző láprét, vagy éppen a száraz kontinentális pannon puszta, illetve a sekély vizű, hatalmas kiterjedésű mocsár. Jelenleg a tó felületének több mint a felét nád borítja. A nádasodás üteme a déli részeken gyorsabb, itt helyenként a nádas szélessége eléri az 5-6 km-t. A hatalmas nádrengeteg, az iszapos pocsolyák és a nyílt vízfelület sokszínû madárvilág élettere. Nagy szerepe van e területnek a madárvonulásban is és a ritka madarak élőhelye is. A szikes puszta lelegelésével mintegy karbantartó feladatot lát el a rackajuh nyáj és a szilajon tartott bivaly és magyar szürke szarvasmarha gulya. E fajták megõrzését, tenyésztését a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) vállalta fel. A Fertõ-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az 1970-es években magyar és osztrák része egyaránt tájvédelmi körzet lett, 1979-ben az UNESCO MaB programja keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvánították, 1989-tõl pedig a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentõségû vízi élõhelyei között is számon tartják. A két nemzeti park összterülete ha, ebbõl ha esik Magyarországra, amely az alábbi tájrészekbõl tevõdik össze: Fertõ-táj ( ha), Dél- 14

17 Hanság (4643 ha), Észak-Hanság (4 059 ha), Tóköz (1780 ha) és a Répcemente (563 ha). Az 1992-ben létrehozott osztrák nemzeti park (Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel) 9500 ha-os területû, az igazgatóság székhelye az Apetloner Hof-ban az apetloni (Mosonbánfalva) hercegi majorban van. A két nemzeti parkot április 24-én kapcsolták össze és nyitották meg. Azóta a magyar és osztrák természetvédelmi szakemberek napi feladataikat is összehangoltan végzik. Munkájukat a Nemzeti Park Társaság irányítja és ellenõrzi. A Fertő-tó decemberében a magyar, és az osztrák oldalon, elnyerte a Világörökség címet a kultúrtáj kategóriában. Az előterjesztést a két ország közösen nyújtotta be. A Világörökség részét képezik többek között olyan történelmi és kulturális értékek, mint Ruszt, az egykori legkisebb magyar szabad királyi város belvárosa, a nagycenki Széchenyi-kastély és környezete, vagy a magyar Versailles-ként számon tartott Esterházy-kastély Fertődön, valamint a Fertőmenti falvak is. Az osztrák oldalon Sandeck-Neudegg nevû natúrzóna északról csatlakozik a magyar natúrzónához. A parknak ez a legféltettebb területe, vagyis itt tilos a gazdálkodás minden formája - halászat, vadászat, nádkitermelés, turizmus, stb. Túlnyomórészt vízfelületbõl és nádasokból áll. A szikes tavak nemzetközi jelentõségûek, mert az Európa északi vidékeinek tundráin költő vízimadarak tízezrei, a tavaszi és õszi vándorútjuk során itt megállnak, pihennek, erõt gyûjtenek. A Lange Lacke elsõrangú madárparadicsom az itt költõ, valamint az északról érkező nyári ludak, majd õket követve a szibériai vetési ludak is itt gyülekeznek szeptembertõl kezdve, mielõtt tovább vonulnának dél felé. Napnyugtakor kezdõdik a "libahúzás". 2. A TERMÉSZETVÉDELEM ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA A Fertő-tó természetvédelme elkülönítetten sem a jogszabályokban, sem a minisztérium irányító szervezetében nem jelent meg. A természetvédelmi jogszabályok, törvények valamennyi, a feladatot ellátó szervezet tevékenységét irányították Jogi háttér A környezet- és természetvédelemről szóló törvényekbe a Magyarország részéről korábban elfogadott és megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségek kötelező érvényű előírásként beépültek. A vizsgált Fertő-tó természetvédelmének szempontjából a nemzetközi egyezmények közül kiemelt jelentősége van a Ramsari Egyezménynek. Az 1971-ben kötött egyezményhez Magyarország 1979-ben csatlakozott, kihirdetése az évi XLII. törvényben történt meg. Az Egyezményt - a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről Ramsarban fogadták el február 2-án. Az egyezmény kihirdetése már az december 3-án, továbbá május 28.-a és június 23. között elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben történt. 15

18 Az Egyezmény kiemelt célja és a részes tagok fő feladata: elősegíteni a vadvizek és vízimadarak megóvását azáltal, hogy a vadvizeket védett területté nyilvánítják, és ezek felügyeletéről gondoskodnak. Az Egyezmény céljainak elérése érdekében résztvevő tagállamok együttműködnek az oktatás, kutatás és tájékoztatás területén. Egyéb egyezmények: Bonnban, az évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (kihirdetése: évi 6. törvényerejű rendelet. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, március 17-én aláírt Egyezmény (kihirdetése: 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet.) A természet védelmének alaprendelkezése a természet védelméről szóló évi LIII törvény (Tvt.), amelynek II. része rögzíti a természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat. A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékekre és területekre még szigorúbb eljárási szabályok vonatkoznak. E területek használatára vonatkozó eredeti állapotukban változást okozó, beavatkozások engedélyezése csak részletesebb indoklással, magasabb hivatali (minisztériumi) engedéllyel lehetséges. A törvény a természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza, amely szerint a természeti területen a gyep és a nádas művelési ág megváltoztatásához, a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez az illetékes nemzeti park igazgatóság engedélye szükséges. Szakhatósági hozzájárulás szükséges többek között a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyek, életközösségek állapotának megváltoztatásához, halászati ütemtervek jóváhagyásához, a vizes élőhelyek partvonalától számított méteren belüli meglévő épületek, építmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, vagy halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létrehozásához. A védett területek védelme érdekében született a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény, amely alapján kisajátítás vagy vásárlás révén az állam vagyonát gyarapították, a területek kezelését a nemzeti park igazgatóságok látták el. A Tvt. 53. előírásának megfelelően elkészült a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv), ennek végrehajtását a Környezetvédelmének Általános Szabályairól szóló törvény értelmében az Országgyűlés kétévente felülvizsgálja. Az Alapterv tartalmi követelményeit a törvény rögzíti. Az Alapterv a természeti értékek, és területek állapotát rögzíti, a veszélyeztető tényezőket és folyamatokat ismerteti és meghatározza a célállapotokat és feladatokat. A természeti értékek alapját képező tényezők közül kiemelten foglalkozik az Alapterv a talajjal, barlangokkal, a vizes élőhelyekkel, a növény- és állatvilággal is, és ezek együttes megjelenéseként a tájakkal. A jelenlegi ellenőrzés szempontjából fontos a vizes élőhelyekkel kapcsolatosan megállapított feladatok felsorolása, amelyek összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. Ezeket a feladatokat a Fertő-tó és környékének vonatkozásában a jelentés 3. sz. pontjaiban foglaltak szerint folyamatosan hajtják végre. 16

19 E feladatok tartalmazzák, hogy: Gondoskodni kell a szárazódás és az eutrofizáció miatt különösen veszélyeztetett vízterek, vizes élőhelyek élővilágának megőrzéséről. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek fenntartásához biztosítani kell a szükség szerinti ökológiai vízkészletet. El kell érni, hogy legkésőbb az ezredfordulóra (2000) a természetes és természetközeli állapotot megőrzött vizes élőhelyek csökkenése megálljon. El kell készíteni Magyarország összes vizes élőhelyének kataszterét, azok osztályozását. Ki kell dolgozni a különböző osztályba sorolt vizes élőhelyek természetvédelmi kezelési irányelveit. Kerülni kell a természetes álló-, és folyóvizek, összefüggő vízrendszerek, vizes élőhelyek átalakítására irányuló tevékenységet. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ilyen élőhelyeken végzett beavatkozások az ott élő növény és állatvilág legcsekélyebb károsításával történjék. Folyamatos vízutánpótlással gondoskodni kell a kiszáradt, vagy kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek rehabilitációjáról, különös tekintettel a ritkaságok természetközeli állapotban megmaradt képviselőinek megmentésére. A vizes élőhely-rekonstrukció kiemelt természetvédelmi és vízügyi feladat kell legyen. Folyamatosan javítani kell a természetvédelmi területi munka feltételeit, el kell érni, hogy a kis kiterjedésű szigetszerűen elkülönülő védett területek is megfelelő őrzés alatt álljanak. Valamennyi védett területre természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A védett területekhez A természet védelméről szóló törvényben előírt követelményeknek megfelelő un. védő vagy pufferzóna kialakításáról kell gondoskodni. Az első Nemzeti Környezetvédelmi Program évben befejeződött. A kidolgozás alatt, illetve elfogadás előtt lévő közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Természetvédelmi Alapterv az előző alapterv folytatásaként, de attól eltérő szerkezetben készül. A Program végrehajtásáról a Kormánynak kétévente kell az Országgyűlés felé beszámolnia. A dokumentum számot ad az elmúlt hat év alatt elért fontosabb eredményekről, vázolja a természetvédelem szakterületét gyengítő tényezőket, és meghatározza az áthúzódó feladatokat. Az ellenőrzési időszakban a második beszámolót az Országgyűlésnek benyújtották, de megtárgyalására még nem került sor. A Természet Védelméről szóló törvény végrehajtásaként 6 kormányrendelet, 9 miniszteri rendelet, 44 védetté nyilvánító miniszteri rendelet, 9 erdőrezervátummá nyilvánító miniszteri rendelet, 2 közös miniszteri rendelet és 3 jelentős miniszteri tájékoztató készült el. Ezek valamennyi természetvédelemmel foglakozó szervezetet érintettek a saját feladatainak megfelelően. Egy új nemzeti park igazgatóság (Őrség) évi kialakításával már tíz igazgatóság látja el az összehangolt természetvédelmi munkát az ország területén. Kormányrendelet volt, pl. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet és a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet. 17

20 A természet védelme Magyarország SAPARD Terve kihirdetéséről 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendeletben is kiemelt szempontként szerepel. Eszerint: Természetileg értékes területeink nagy részén a fenntartás, az állapot javítása elválaszthatatlan a mezőgazdasági hasznosítástól. Éppen ezért lényeges, hogy azokon a területeken, ahol - tekintet nélkül arra, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll, avagy sem - értékes élőhelyek maradtak fönn, vagy eredeti állapotukba visszaállíthatók, olyan mezőgazdasági hasznosítást kell biztosítani, amelynek elsődleges feladata az értékek védelme a termelési szempontokkal szemben Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet- és tájvédelem általános szakmai céljait és feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP) részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (továbbiakban: NTA) fogalmazta meg. Az NKP megvalósítására Kormány éves intézkedési tervekben határozta meg a főbb programokat, intézkedéseket, azok finanszírozási igényét és forrásait. A program integrált szemléletét tükrözi, hogy a természetvédelmi feladatok finanszírozásánál többféle a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól és más tárcáktól származó, illetve külföldi eredetű forrást is megjelölt összegek nélkül. A NTA éves intézkedési tervei általánosan, az egész országra kiterjedően adták meg a természetvédelem irányait. Ez megfelelő alapot jelenthetett a költségvetés tervezéséhez, de a szakmai és pénzügyi tervek készítésének időbeni eltérése és az éves költségvetési tervek készítésének sajátosságai miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltért egymástól. Az NKP intézkedési terveinek összeállítása a költségvetési tervezést megelőzően történt szakmai szempontok alapján. A tényleges költségvetési tervezés a Pénzügyminisztérium adott évi körirata alapján történt, a hosszú távú szakmai tervezés igényei nem érvényesültek. A tervezési rendszer 2003-tól megváltozott abban a tekintetben, hogy az NKP II. ( ) és ennek részét képező NTA II. tervei elkészültek, tárcaegyeztetése megtörtént. A program és pénzügyi igényének kidolgozása a nemzeti park igazgatóságok bevonásával történt, elkészült a nemzeti park igazgatóságok szakmai feladatait és azok költségigényét tartalmazó mintaterv az igazgatóságok ez alapján készítik el saját terveiket. Az NTA ban a forrás oldal az alábbiak szerint lett meghatározva: A Tvt bekezdésének megfelelően a természet védelme céljainak eléréséhez szükséges pénzügyi fedezetet elsősorban a központi költségvetésben és a természet védelmét is szolgáló elkülönített állami és fejezeti kezelésű pénzalapokban, különösen a Központi Környezetvédelmi Alapban kell biztosítani. A Központi Környezetvédelmi Alapon belül a közcélú környezetvédelmi feladatok összegének meghatározott százalékában kell megjelölni a természetvédelmi beruházásokra és egyéb természetvédelmi célokra fordítható összegek nagyságrendjét. (1998. évi XC tv (1) bekezdés I. 1-től célelőirányzat.) 18

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE OTKA -kutatás, T 049067 FT2 Beszámoló Témavezető: Dr. Nagy Imre 2009. február Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Kutatási terület,

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben