JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése"

Átírás

1 JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése november

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító szám: V 0069 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor számvevő főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Kalmár István számvevő tanácsos Beck Miklós számvevő Varga József számvevő tanácsos Sinka Zoltán számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: A Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről (2002.) 0225 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Fertõ tó természeti állapota A természetvédelem állami irányítása Jogi háttér Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet mindenkori állapotának nyomon követését biztosító nyilvántartás és informatikai háttér A természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok felügyeleti ellenőrzésének végrehajtása A Fertő-tó természetvédelmi feladatainak végrehajtása A feladatot ellátó szervezetek Védett zónák és területek kialakítása A védett természeti területek kezelése Víz- és nádfelületek, valamint a víz minőségének alakulását befolyásoló intézkedések Az élővilág védelme, élőhely rekonstrukciók Monitoringok A monitoringok, kutatások és hasznosulásuk A monitoringok és kutatások hasznosulása Ökoturizmus A szervezet és tevékenység értékelése Személyi háttér kialakítása A hatósági tevékenység A természetvédelem jövőjét biztosító oktatás, ismeretterjesztés A nyilvánosság tájékoztatása A FHNP forrásai Nemzetközi együttműködés Az önkormányzatok környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatvállalása Szennyvízkezelési feladatok A tó környezetében keletkező káros hatások felszámolása Bányarehabilitáció 44 1

4 6. Közúti közlekedésfejlesztések Együttműködések, civil szervezetek szerepvállalása 48 MELLÉKLETEK 1. számú A környezetvédelmi és vízügyi miniszter észrevétele 2. számú Nemzeti Parkok természetvédelmi-informatikai rendszere 3. számú A Fertő megoszlása kezelők közt 4. számú MaB területek a FHNPI területén 5. számú Országos védettség alatt álló területek a Fertő tájon 6a-b. számú Fertő-tó Nemzeti Park tervezet 7. számú IUCN zónabeosztás a Fertő tájon 8. számú Földvásárlások a Fertő tájon 9. számú Fertő nád minősítés (minőségi kategóriák százalékos megoszlása) 10. számú A Fertő nádas állományának térképe 11. számú Fertő nádaratási egységek 12. számú Élőhelytérkép 13. számú A Fertő-tó (víz mintavételi helyek) 14. számú Mintavételi helyek (határvíz) 15. számú Szennyvíz elvezetés 16. számú Kerékpárutak a Fertő tó körül FÜGGELÉKEK 1. számú A FHNPI természetvédelmi tevékenységének főbb forrásai 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE COP 7 Conference on the parties 7 (Részes felek 7 konferenciája) ÉduKöFe Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÉduVizIg Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság FHNP Fertő-Hanság Nemzeti Park FHNPI Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium hrsz helyrajzszám ITT Informatikai Tanácsadó Testület IUCN (Internacional Union for Natur Conzervation (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat KHVM Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium KvVm Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KGI Környezetgazdálkodási Intézet KöM Környezetvédelmi Minisztérium KTM Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium KKA Központi Környezetvédelmi Alap MaB Man and Biosphere (Ember és bioszféra Unesco program) NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program NPI Nemzeti Park Igazgatóság NTA Nemzeti Természetvédelmi Alapterv NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer PM Pénzügyminisztérium TIR Természetvédelmi Információs Rendszer TvH Természetvédelmi Hivatal 3

6 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR A környezetbiológiában az élőlények hatása a többi élőlényre illetve az élettelen környezetre Egy adott élőhely természeti értékének csökkenése, leromlása Elhelyezni, lerakni (akár ideiglenesen is) Feldúsulás a vízben oldott tápanyagokban Külön jogszabályban, a lápterületek összességére, egyedi kihirdetés nélkül megállapított jogi oltalom. Ex lege - a törvény erejénél fogva Halak (halfajok) előfordulásával foglalkozó zoológiai kutatások Kétéltű és hüllő fajokkal foglalkozó zoológiai kutatások A vízgazdálkodást befolyásoló időjárási elemekkel foglalkozó meteorológiai ágazat Agresszíven terjedő, más, honos fajokat az eredeti élőhelyükről kiszorító, gyakran távoli földrészekről behurcolt (természetes ellenségekkel és féken tartókkal nem rendelkező) növényfajok Természeti zóna, feladata a természetes életközösségek és természeti folyamatok háborítatlanságának biztosítása Olyan, közösségi biológiai jellegű tudomány, mely az egyes fajok populációinak élőhelyi igényeivel és együttes előfordulásuk, közösség alakításuk törvényszerűségeivel foglalkozik Az ökológiai turizmus vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával. A bioszfréra rezervátum középső, legszigorúbban védett része Olyan védő övezet, mely az általa körül ölelt, vagy más módon védett területeket érő hatásokat nem engedi érvényesülni, vagy fékezi Oxidációs-redukciós képesség elektromos mérése. (a természetes vizek oxigénviszonyainak megállapítására szolgálhat) A sérült felszín, táji sajátosságok visszaalakítása, elsősorban bányászati tevékenység után. Szabadidős tevékenységek, amelyek az eredeti munkavégző képesség visszaállítását segítik elő Többnyire a talajvíz szintjének, vagy az áradások mértékének csökkenésével/megszűnésével kapcsolatosan kialakuló vízhiány Egyedi, sajátságos, különleges Olyan védett terület, ahol az élőhelyek fenntartása érdekében a természetet kímélő külterjes gazdálkodási módok (legeltetés, kaszálás, nádaratás) megengedhetőek Növényzet Állattani Biodiverzitás Biotika Degradáció Deponálni Eutrofizáció Ex lege védett lápok Halfaunisztikai kutatások Herpetológiai kutatások Hidrometeorológia Invazív növényfajok Natúr zóna Ökológia Ökoturizmus Magterület Pufferzóna Redoxpotenciál vizsgálatok Rekultiváció Rekreáció Szárazódás Unikális Védő zóna Vegetáció Zoológiai Biológiai sokféleség, változatosság 5

8 6

9 JELENTÉS a Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Fertő-tó az 1994-ben létrehozott Fertő-Hanság Nemzeti Park szerves része, Közép Európa harmadik legnagyobb állóvize. Az 1991-ben kialakított - az akkor még - Fertő-tavi Nemzeti Parkot és a tó osztrák területén 1992-ben létrehozott 9500 hektár területû nemzeti parkot áprilisában összekapcsolták, így a szerves ökológiai egységet képező nemzeti parkok összterülete meghaladja a 33 ezer hektárt. Az Osztrák és a Magyar Köztársaság közös kezdeményezésére 2001 decemberében a Fertő-tó a Kultúrtáj kategóriában a magyar és az osztrák oldalon egyaránt elnyerte a Világörökség címet. A térség természetvédelmét alapvetően Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei - így az iráni Ramsarban elfogadott, a vadvizekről és vízimadarakról szóló, ezenkívül az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló, valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmények - határozzák meg. A Fertő-tó határvíz, ezért kiemelt figyelmet érdemel az országhatárokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményben foglaltak betartása. A Fertő-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy 1979-ben az UNESCO- MaB Bioszféra Rezervátummá léptette elő, 1989 óta a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vízi élőhelyei között szerepel, valamint 2001-ben az UNESCO Világörökség Bizottsága is felvette listájára. Az erről szóló diplomát május hónapban adták át. A természetvédelem alapvető jogi hátterét a természet védelméről szóló évi LIII. törvény biztosítja (TVT). A törvény rendelkezése alapján elkészült - az Országgyűlés által 1997-ben elfogadott - Nemzeti Környezetvédelmi Program, illetve ennek részeként a Természetvédelmi Alapterv. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a táj és a természet védelmének hosszú távú fenntartására 1996-ban kezelési tervet dolgozott ki, előírásainak érvényesülése csak a TvT évi módosításával vált hatályossá. Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés megjelenése csak 2003 végére várható. A tó természet- és környezetvédelméhez kapcsolódó feladatok - döntően szakigazgatási illetve hatósági tevékenység keretében (2002-től már) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti rendjébe tartozó területi szervek között oszlanak meg, amelyek egymással és a helyi önkormányzatokkal együtt- 7

10 BEVEZETÉS működve végzik feladataikat, ezen kívül kapcsolatban állnak civil szervezetekkel is. A környezet és a természet jövője érdekében, a térségben széleskörű oktatási, képzési, valamint ismeretterjesztő és tudatformáló tevékenység folyik. A természet védelméhez kapcsolódva több kutatás, tanulmány készült. A magyar és az osztrák nemzeti parkok és a vízügyi hatóságok tevékenységük során szervezett formában működnek együtt, ez is indokolta a két ország számvevőszékének párhuzamos ellenőrzését. A két ország számvevőszékének elnöke Bad Tatzmannsdorfban, 2000 elején megtartott osztrák-magyar határmenti találkozón megállapodott a környezetvédelem ellenőrzésével kapcsolatos további együttműködés lehetőségeiről. Ennek keretében a Ramsari Egyezmény végrehajtásának vizsgálata részeként került sor a Fertő-tó környezet- és természetvédelmére fordított állami pénzeszközök felhasználásának és hasznosulásának ellenőrzésére. A vizsgálat az január május 23. közötti időszakot érintette. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és (5) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a természet- és környezetvédelem jogi eszköztára és szervezeti háttere eredményesen és hatékonyan támogatta-e a térség természetvédelmét, értékeinek megóvását és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését; a Fertő tó térség védelmére biztosított erőforrásokat gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használták-e fel; a tárca fejezetirányító tevékenysége során mennyiben tett eleget a szakmai tevékenységek és az azt biztosító forrás felhasználás összhangja biztosításának a törvényekben és más jogszabályokban rögzített felügyeleti tevékenységének. A témában önálló vizsgálatot az Állami Számvevőszék még nem folytatott. A Környezetvédelmi Minisztérium működésének évi átfogó vizsgálata során ellenőriztük a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása előirányzatból történt földvásárlásokra fordított pénzek felhasználását, többek között a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnál. A Fertő tó természet védelmét szolgáló költségvetési források felhasználását teljesítmény - ellenőrzés módszerével értékeltük. A feladat végrehajtásában részt vevő állami szervezetek tevékenységét, a felhasznált források hasznosulását eredményességi szempontból vizsgáltuk. Értékeltük, hogy az alapfeladat ellátása, a meghozott intézkedések, illetve a térségben felhasznált források hogyan hatottak a Fertő-tó és környéke természeti állapotának fenntartására, illetve javítására. Gazdaságossági szempontból értékeltük a földvásárlások során a legkedvezőbb árra való törekvést. Hatékonysági szempontból a feladatellátásban résztvevő állami szervezetek hatósági feladatellátását, a természetvédelmi őrszolgálat tevékenységét, valamint a kezelésbe vett védett természeti területek hasznosítását minősítettük. 8

11 BEVEZETÉS A helyszíni ellenőrzés területét a földrajzi elhelyezkedés szerint választottuk ki, eszerint a vizsgálat a Fertő-tóra, valamint a déli oldalán elhaladó 85. sz. főút és a tó közötti, összesen kb. 12 ezer hektár területre terjedt ki. A vizsgálatba vont szervek kiválasztásánál a feladatellátás, a kapott támogatás és a földrajzi elhelyezkedés szempontjait vettük figyelembe, eszerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásában közvetlenül érintett szervezeteinél, és a Fertő tó környezetében elhelyezkedő 11 önkormányzatnál végeztünk helyszíni ellenőrzést. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levele másolatát a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Fertő tó természetvédelméhez kapcsolódó, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezetei között megosztott feladatellátás, az egymás közötti szakmai kapcsolat és adatcsere - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések eredményeként megfelelő színvonalú. A működés hatékonyságát segítette, hogy a kormányzati munkamegosztás módosításával vízügyi szakterület 2002-től a tárcához került. A természetvédelem kiemelt fontosságát jelezte, hogy Magyarországnak a nemzetközi egyezményekhez történt csatlakozását törvény, illetve törvényerejű rendelet hirdette ki. A természetvédelem állami irányítása az egyezményekben foglalt kötelezettségeket beépítette a magyar jogszabályokba és ezeken keresztül az érintett szervek feladataiba. A természet védelmének jogi hátterét törvények és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok biztosították. A természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat a természet védelméről szóló törvény rögzítette, a védett területek hatékonyabb védelmében jelentett nagy előrelépést a védettségi szint helyreállításáról szóló törvény évi megjelenése. A természetvédelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv) elkészült, ebben a vizes élőhelyekkel kapcsolatos feladatok összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. A szakmai és pénzügyi tervek időbeni eltérése miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltér. A Fertő-tó természetvédelmét finanszírozó támogatási források köre sokrétű. A feladatot ellátó szervezetek működési kiadások finanszírozása mellett különböző címen elkülönített költségvetési előirányzatok és nemzetközi források álltak rendelkezésre. A hazai forrásokból a konkrétan kimutatható fejlesztésekre a vizsgált időszakban 289,3 millió Ft, jutott, nemzetközi forrásokból 1476,5 millió Ft származott, a közlekedés korszerűsítésére és kerékpárutakra összesen 14019,1 millió Ft-oz fordítottak. A Fertő-tóra és annak védelmét befolyásoló szakmai tevékenységre fordított források a fejlesztések, kutatások tekintetében teljes körűen kimutathatók, ugyanakkor a vizsgált területre jutó egyéb pénzügyi ráfordítások, így a fejezeti költségvetésben meghatározott egyes feladatok (pl. kezelési terv készítése) támogatásának, valamint az egyes intézmények által ellátott szakfeladatok működési kiadásainak összege nem különíthetőek el. A Fertő tó természetvédelmét, a feladatokat ellátó szervezetek az alapítói elvárásoknak megfelelően eredményesen látták el. A natúr, a megőrző, és a környező zónák kijelölését egy 1990-ben készített tanulmány koncepciója alapján hajtották végre. A kijelölés nem hivatalos, mert az ide tartozó területek jegyzéke jogszabályban nem jelent meg. A vizsgált időszakban a vadvizek határának meghatározása és a térképi rögzítése megtörtént. A FHNPI elkészítette a védett területek kezelési tervét, de ennek előírásait jogszabályi rendelkezés hiányában 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK csak a saját kezelésben levő területeken használhatta. Valamennyi védett területen, - beleértve a nem állami kezelésben levő területeket - ennek előírásai csak 2003-tól, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény módosításáról szóló évi LI. törvény alapján érvényesülhetnek. 1 A védett természeti területek törvény alapján történő állami kezelésbe vételét jelentő, összesen 114 millió Ft-ot kitevő 686 ha terület felvásárlását célzottan, a már említett koncepció alapján valósították meg. Ennek eredményeként a tó közvetlen környezetében, egymás melletti területek vásárlásával több kisebb, de egységesen kezelhető területet alakítottak ki. A földvásárlások során a helyben szokásos piaci ár érvényesült, ugyanakkor a gazdaságossági megalapozottság érdekében értékbecslést csak egy esetben készítettek. A fedezetet jelentő költségvetési forrás évente csökkenő mértékű volt, ennek következtében a vásárlások -a tervezettől eltérően - lassan haladtak előre. A tervek még kb ha védett terület megvásárlását irányozzák elő. A kezelésbe vett területeket mezőgazdasági termelés keretében hasznosították. A saját tevékenység, pl. állattartás, legeltetés keretében végzett hasznosítás hatékonynak tekinthető, de bérbeadáson keresztüli hasznosulás csak minimális, ugyanis a bérbe adott területek aránya a kezelésbe vett védett területek mindössze 2 %-át tette ki. A Ramsari Egyezményben és a vizes élőhelyek fenntartásával kapcsolatban vállalt nemzetközi kötelezettségek folyamatosan teljesülnek. A víz minősége a folyamatos monitoringok és kotrások révén megfelelő szintű. A tóba kerülő szennyeződések további kiszűrését a tó egyik vízbefolyásánál, a Rákos pataknál kialakított két szűrőmező évi üzembe helyezése oldhatja meg. A vízi állat és növényvilág fenntartását a Hanság csatorna mellett 430 hektárra kiterjedő élőhely rekonstrukcióval (vízzel történő elárasztással) segítik elő. A természetvédelmét hatékonyan szolgálták az elvégzett monitoringok, a víz és a nádasok minőségét szolgáló intézkedések (kotrások, nádaratás ellenőrzése, a nádasba vágott 240 km hosszú csatornahálózat), a víz és az élővilág állapotának nyomon követése (növény- és állat számlálások). A vizsgálatok és szakmai munka eredményként 2002-ben elkészült egy hosszú távra szóló szakmai tanulmány, ez részletesen rögzíti a feladatokat és az éves ütemtervet is, ugyanakkor a feladatokhoz igazodó forrásszükségletet nem határozta meg. A tanulmány - a Fertő-tó egységes hosszú távú kezelésének biztosítása érdekében - komplex szakmai-pénzügyi projekt formájában hasznosulhatna megfelelően. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a tó és környéke vadállományának kezelése érdekében a vadászati jogokat már megszerezte, a célszerű halgazdálkodást a halászati használati jog folyamatban levő megszerzése biztosíthatja. A szakszerű nádgazdálkodás megteremtése és a nádas minőségének javítása tekintetében iránymutató a Balaton nádasainak védelmét szolgáló kormányrendelet lehet. A terület felett kezelői joggal rendelkező állami szervek a nádtermelés monopol használati jogának megszüntetésére törekszenek. A nádasok állapotát, minőségét és a nádaratást végzők tevékenységének ellenőrzéséhez 1 Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés várhatóan 2003 végén jelenik meg. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK korszerű eszközök - külső megbízásban készített műholdfelvételek - segítségét is igénybevették. A vizsgált régióban több, a környezet- és természetvédelmet célzó fejlesztést hajtottak végre. Az önkormányzatok szerepvállalásának eredményeként a sopronkőhidai, a fertőrákosi és Sopron-balfi szennyvíztisztító telep kivételével, a nemzetközi előírásoknak megfelelően, gyakorlatilag megoldott a szennyvizek elvezetése a tó vízgyűjtő területéről. Bányarekonstrukciók keretében megtörtént a korábbi bányaterületek természetközeli visszaállítása. Hiányosság, hogy a költségvetési forrásokból megvalósult vagyontárgyak aktiválása nem történt meg, mivel a minisztérium és az érintett önkormányzatok nem gondoskodtak a bányarekonstrukciók pénzügyi dokumentumainak átadás- átvételéről. A levegő szennyezettségét befolyásoló közlekedési úthálózat fejlesztése millió Ft ráfordítással, ezen belül millió Ft Phare pénz bevonásával, a kerékpárutak építése 156,1 millió Ft, ezen belül 95,5 millió Ft Phare CBC támogatással valósult meg. A kerékpárutak építési terveinek az előírások szerint nem kell környezeti hatásvizsgálatokat tartalmazniuk, ezért a beruházás megvalósítása utáni állapotot nem lehetett összevetni az azt megelőző állapottal, így a természetre gyakorolt hatás még közvetetten sem volt értékelhető. A tervezés alatt álló M 9-es, Sopront érintő út esetében a környezetvédelmi hatóság előírásának megfelelően a környező területekre gyakorolt hatásokat feltáró tanulmány készült. A vizsgált szervezetek szakhatósági feladataikat eredményesen látták el, a feltárt természetkárosító esetek száma csökkent. Ugyanakkor a védett területek természetvédelmi ellenőrzése nem tekinthető hatékonynak, mert felmérések szerint szükséges egy főre eső terület (2500 ha) közel kétszerese (4300 ha) jut egy őrre. A környezetvédelmi szervezet szabványban rögzített helyeken és gyakorisággal előírt módon rendszeres vízminőség ellenőrzéseket tartott, az adatokat a vízügyi szervezet rendelkezésére bocsátotta, a vízminőség adatait az évente kiadott jelentésekben, kiadványokban hozták nyilvánosságra. Az együttműködés a magyar és osztrák társszervezetek között, a Magyar- Osztrák Nemzeti Park Bizottság, valamint az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottságban kiemelkedően jó, különösen a vízügyi területen, amelynek keretében adatcsere mellett meghatározott rendszerben ellenőrzik a víz minőségét. Az együttműködési egyezmény megvalósítását szolgálja az 1995-ben alakított, évente 1-2 alkalommal ülésező nemzeti bizottság működése. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett Javasoljuk: a Kormánynak 1. Készítse elő és adja ki a természet védelmét szolgáló támogatásokról, valamint az egyes kártalanítási szabályokról szóló kormányrendeletet; 2. Gondoskodjon a magyarországi nádasok fenntartható védelmét biztosító általános szabályok rendeleti kiadásáról, 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszternek 1. Alakítsa ki a természetvédelemre fordított kiadások pontos számbavételének módszerét 2. Gondoskodjon a Fertő tó fenntartható fejlődését megalapozó tanulmány komplex szakmai-pénzügyi tervvé való továbbfejlesztéséről; 3. Biztosítson forrásokat a védett területek természetvédelmét biztosító állami kezelésbe vétel folytatásához; 4. Intézkedjen a minisztérium koordinálásában végrehajtott fejlesztések eredményeként létrehozott létesítmények jogszabályoknak megfelelő aktiválásáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1. Intézkedjen a fertőrákosi bányarekonstrukció aktiválásáról, illetve az ehhez szükséges bizonylatok beszerzéséről minisztériumból; 2. Gondoskodjon szennyvízkibocsátásra vonatkozó rendelkezésben foglalt határértékek betartatásáról. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A FERTÕ TÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTA A Fertõ tó sekély és sós sztyepptó, Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize, korát mintegy 20 ezer évre becsülik. Hossza 35 km, szélessége 7-15 km, felülete 315 km², ebből a magyar terület 75 km². Vízgyûjtõ területe 1230 km², mindöszsze négyszer nagyobb, mint a tófelület. Vízmélysége átlagosan cm, a legmélyebb részeken sem haladja meg a 180 cm-t. Felszíni hozzáfolyása a Vulka és a Rákos patak, természetes állapotában lefolyástalan. Vízleeresztés a Hansági-fõcsatornán keresztül a fertõújlaki zsilip nyitásával lehetséges. A Fertő-tó nyugati irányban az utolsó sztyepptó Európában, és itt ér véget a Kárpát-medencére jellemző erdőssztyepp vegetáció. A Hanság pedig a nagy lápvidékek közül az egyetlen megmaradt lápterület. Mindez kiemelkedően nagy élőhely- és fajdiverzitással jár, kicsiben a Nemzeti Park területén az élővilágnak szinte minden eleme megtalálható, amely hazánkra jellemző. Nemzetközileg ismert a terület, mint vízimadár fészkelő- és vonulóhely. Vizére a sekélység, a nagy vízszint-ingadozás és a magas sótartalom jellemzõ. A tavon belül a nyílt víz és a csatornák vízminõsége markánsan különbözik: míg az elõbbiek opalizáló, szikes tavi vizek, addig az utóbbiak a kioldott humuszsavaktól mélybarna színûek. A táj egyediségét növeli, hogy három klíma (kontinentális, szubmediterrán, szubalpin) találkozásánál terül el a Fertő, és néhány km-en belül kis helyen előfordul akár a jégkori időket idéző láprét, vagy éppen a száraz kontinentális pannon puszta, illetve a sekély vizű, hatalmas kiterjedésű mocsár. Jelenleg a tó felületének több mint a felét nád borítja. A nádasodás üteme a déli részeken gyorsabb, itt helyenként a nádas szélessége eléri az 5-6 km-t. A hatalmas nádrengeteg, az iszapos pocsolyák és a nyílt vízfelület sokszínû madárvilág élettere. Nagy szerepe van e területnek a madárvonulásban is és a ritka madarak élőhelye is. A szikes puszta lelegelésével mintegy karbantartó feladatot lát el a rackajuh nyáj és a szilajon tartott bivaly és magyar szürke szarvasmarha gulya. E fajták megõrzését, tenyésztését a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) vállalta fel. A Fertõ-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az 1970-es években magyar és osztrák része egyaránt tájvédelmi körzet lett, 1979-ben az UNESCO MaB programja keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvánították, 1989-tõl pedig a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentõségû vízi élõhelyei között is számon tartják. A két nemzeti park összterülete ha, ebbõl ha esik Magyarországra, amely az alábbi tájrészekbõl tevõdik össze: Fertõ-táj ( ha), Dél- 14

17 Hanság (4643 ha), Észak-Hanság (4 059 ha), Tóköz (1780 ha) és a Répcemente (563 ha). Az 1992-ben létrehozott osztrák nemzeti park (Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel) 9500 ha-os területû, az igazgatóság székhelye az Apetloner Hof-ban az apetloni (Mosonbánfalva) hercegi majorban van. A két nemzeti parkot április 24-én kapcsolták össze és nyitották meg. Azóta a magyar és osztrák természetvédelmi szakemberek napi feladataikat is összehangoltan végzik. Munkájukat a Nemzeti Park Társaság irányítja és ellenõrzi. A Fertő-tó decemberében a magyar, és az osztrák oldalon, elnyerte a Világörökség címet a kultúrtáj kategóriában. Az előterjesztést a két ország közösen nyújtotta be. A Világörökség részét képezik többek között olyan történelmi és kulturális értékek, mint Ruszt, az egykori legkisebb magyar szabad királyi város belvárosa, a nagycenki Széchenyi-kastély és környezete, vagy a magyar Versailles-ként számon tartott Esterházy-kastély Fertődön, valamint a Fertőmenti falvak is. Az osztrák oldalon Sandeck-Neudegg nevû natúrzóna északról csatlakozik a magyar natúrzónához. A parknak ez a legféltettebb területe, vagyis itt tilos a gazdálkodás minden formája - halászat, vadászat, nádkitermelés, turizmus, stb. Túlnyomórészt vízfelületbõl és nádasokból áll. A szikes tavak nemzetközi jelentõségûek, mert az Európa északi vidékeinek tundráin költő vízimadarak tízezrei, a tavaszi és õszi vándorútjuk során itt megállnak, pihennek, erõt gyûjtenek. A Lange Lacke elsõrangú madárparadicsom az itt költõ, valamint az északról érkező nyári ludak, majd õket követve a szibériai vetési ludak is itt gyülekeznek szeptembertõl kezdve, mielõtt tovább vonulnának dél felé. Napnyugtakor kezdõdik a "libahúzás". 2. A TERMÉSZETVÉDELEM ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA A Fertő-tó természetvédelme elkülönítetten sem a jogszabályokban, sem a minisztérium irányító szervezetében nem jelent meg. A természetvédelmi jogszabályok, törvények valamennyi, a feladatot ellátó szervezet tevékenységét irányították Jogi háttér A környezet- és természetvédelemről szóló törvényekbe a Magyarország részéről korábban elfogadott és megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségek kötelező érvényű előírásként beépültek. A vizsgált Fertő-tó természetvédelmének szempontjából a nemzetközi egyezmények közül kiemelt jelentősége van a Ramsari Egyezménynek. Az 1971-ben kötött egyezményhez Magyarország 1979-ben csatlakozott, kihirdetése az évi XLII. törvényben történt meg. Az Egyezményt - a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről Ramsarban fogadták el február 2-án. Az egyezmény kihirdetése már az december 3-án, továbbá május 28.-a és június 23. között elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben történt. 15

18 Az Egyezmény kiemelt célja és a részes tagok fő feladata: elősegíteni a vadvizek és vízimadarak megóvását azáltal, hogy a vadvizeket védett területté nyilvánítják, és ezek felügyeletéről gondoskodnak. Az Egyezmény céljainak elérése érdekében résztvevő tagállamok együttműködnek az oktatás, kutatás és tájékoztatás területén. Egyéb egyezmények: Bonnban, az évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (kihirdetése: évi 6. törvényerejű rendelet. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, március 17-én aláírt Egyezmény (kihirdetése: 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet.) A természet védelmének alaprendelkezése a természet védelméről szóló évi LIII törvény (Tvt.), amelynek II. része rögzíti a természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat. A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékekre és területekre még szigorúbb eljárási szabályok vonatkoznak. E területek használatára vonatkozó eredeti állapotukban változást okozó, beavatkozások engedélyezése csak részletesebb indoklással, magasabb hivatali (minisztériumi) engedéllyel lehetséges. A törvény a természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza, amely szerint a természeti területen a gyep és a nádas művelési ág megváltoztatásához, a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez az illetékes nemzeti park igazgatóság engedélye szükséges. Szakhatósági hozzájárulás szükséges többek között a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyek, életközösségek állapotának megváltoztatásához, halászati ütemtervek jóváhagyásához, a vizes élőhelyek partvonalától számított méteren belüli meglévő épületek, építmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, vagy halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létrehozásához. A védett területek védelme érdekében született a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény, amely alapján kisajátítás vagy vásárlás révén az állam vagyonát gyarapították, a területek kezelését a nemzeti park igazgatóságok látták el. A Tvt. 53. előírásának megfelelően elkészült a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv), ennek végrehajtását a Környezetvédelmének Általános Szabályairól szóló törvény értelmében az Országgyűlés kétévente felülvizsgálja. Az Alapterv tartalmi követelményeit a törvény rögzíti. Az Alapterv a természeti értékek, és területek állapotát rögzíti, a veszélyeztető tényezőket és folyamatokat ismerteti és meghatározza a célállapotokat és feladatokat. A természeti értékek alapját képező tényezők közül kiemelten foglalkozik az Alapterv a talajjal, barlangokkal, a vizes élőhelyekkel, a növény- és állatvilággal is, és ezek együttes megjelenéseként a tájakkal. A jelenlegi ellenőrzés szempontjából fontos a vizes élőhelyekkel kapcsolatosan megállapított feladatok felsorolása, amelyek összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. Ezeket a feladatokat a Fertő-tó és környékének vonatkozásában a jelentés 3. sz. pontjaiban foglaltak szerint folyamatosan hajtják végre. 16

19 E feladatok tartalmazzák, hogy: Gondoskodni kell a szárazódás és az eutrofizáció miatt különösen veszélyeztetett vízterek, vizes élőhelyek élővilágának megőrzéséről. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek fenntartásához biztosítani kell a szükség szerinti ökológiai vízkészletet. El kell érni, hogy legkésőbb az ezredfordulóra (2000) a természetes és természetközeli állapotot megőrzött vizes élőhelyek csökkenése megálljon. El kell készíteni Magyarország összes vizes élőhelyének kataszterét, azok osztályozását. Ki kell dolgozni a különböző osztályba sorolt vizes élőhelyek természetvédelmi kezelési irányelveit. Kerülni kell a természetes álló-, és folyóvizek, összefüggő vízrendszerek, vizes élőhelyek átalakítására irányuló tevékenységet. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ilyen élőhelyeken végzett beavatkozások az ott élő növény és állatvilág legcsekélyebb károsításával történjék. Folyamatos vízutánpótlással gondoskodni kell a kiszáradt, vagy kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek rehabilitációjáról, különös tekintettel a ritkaságok természetközeli állapotban megmaradt képviselőinek megmentésére. A vizes élőhely-rekonstrukció kiemelt természetvédelmi és vízügyi feladat kell legyen. Folyamatosan javítani kell a természetvédelmi területi munka feltételeit, el kell érni, hogy a kis kiterjedésű szigetszerűen elkülönülő védett területek is megfelelő őrzés alatt álljanak. Valamennyi védett területre természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A védett területekhez A természet védelméről szóló törvényben előírt követelményeknek megfelelő un. védő vagy pufferzóna kialakításáról kell gondoskodni. Az első Nemzeti Környezetvédelmi Program évben befejeződött. A kidolgozás alatt, illetve elfogadás előtt lévő közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Természetvédelmi Alapterv az előző alapterv folytatásaként, de attól eltérő szerkezetben készül. A Program végrehajtásáról a Kormánynak kétévente kell az Országgyűlés felé beszámolnia. A dokumentum számot ad az elmúlt hat év alatt elért fontosabb eredményekről, vázolja a természetvédelem szakterületét gyengítő tényezőket, és meghatározza az áthúzódó feladatokat. Az ellenőrzési időszakban a második beszámolót az Országgyűlésnek benyújtották, de megtárgyalására még nem került sor. A Természet Védelméről szóló törvény végrehajtásaként 6 kormányrendelet, 9 miniszteri rendelet, 44 védetté nyilvánító miniszteri rendelet, 9 erdőrezervátummá nyilvánító miniszteri rendelet, 2 közös miniszteri rendelet és 3 jelentős miniszteri tájékoztató készült el. Ezek valamennyi természetvédelemmel foglakozó szervezetet érintettek a saját feladatainak megfelelően. Egy új nemzeti park igazgatóság (Őrség) évi kialakításával már tíz igazgatóság látja el az összehangolt természetvédelmi munkát az ország területén. Kormányrendelet volt, pl. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet és a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet. 17

20 A természet védelme Magyarország SAPARD Terve kihirdetéséről 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendeletben is kiemelt szempontként szerepel. Eszerint: Természetileg értékes területeink nagy részén a fenntartás, az állapot javítása elválaszthatatlan a mezőgazdasági hasznosítástól. Éppen ezért lényeges, hogy azokon a területeken, ahol - tekintet nélkül arra, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll, avagy sem - értékes élőhelyek maradtak fönn, vagy eredeti állapotukba visszaállíthatók, olyan mezőgazdasági hasznosítást kell biztosítani, amelynek elsődleges feladata az értékek védelme a termelési szempontokkal szemben Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet- és tájvédelem általános szakmai céljait és feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP) részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (továbbiakban: NTA) fogalmazta meg. Az NKP megvalósítására Kormány éves intézkedési tervekben határozta meg a főbb programokat, intézkedéseket, azok finanszírozási igényét és forrásait. A program integrált szemléletét tükrözi, hogy a természetvédelmi feladatok finanszírozásánál többféle a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól és más tárcáktól származó, illetve külföldi eredetű forrást is megjelölt összegek nélkül. A NTA éves intézkedési tervei általánosan, az egész országra kiterjedően adták meg a természetvédelem irányait. Ez megfelelő alapot jelenthetett a költségvetés tervezéséhez, de a szakmai és pénzügyi tervek készítésének időbeni eltérése és az éves költségvetési tervek készítésének sajátosságai miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltért egymástól. Az NKP intézkedési terveinek összeállítása a költségvetési tervezést megelőzően történt szakmai szempontok alapján. A tényleges költségvetési tervezés a Pénzügyminisztérium adott évi körirata alapján történt, a hosszú távú szakmai tervezés igényei nem érvényesültek. A tervezési rendszer 2003-tól megváltozott abban a tekintetben, hogy az NKP II. ( ) és ennek részét képező NTA II. tervei elkészültek, tárcaegyeztetése megtörtént. A program és pénzügyi igényének kidolgozása a nemzeti park igazgatóságok bevonásával történt, elkészült a nemzeti park igazgatóságok szakmai feladatait és azok költségigényét tartalmazó mintaterv az igazgatóságok ez alapján készítik el saját terveiket. Az NTA ban a forrás oldal az alábbiak szerint lett meghatározva: A Tvt bekezdésének megfelelően a természet védelme céljainak eléréséhez szükséges pénzügyi fedezetet elsősorban a központi költségvetésben és a természet védelmét is szolgáló elkülönített állami és fejezeti kezelésű pénzalapokban, különösen a Központi Környezetvédelmi Alapban kell biztosítani. A Központi Környezetvédelmi Alapon belül a közcélú környezetvédelmi feladatok összegének meghatározott százalékában kell megjelölni a természetvédelmi beruházásokra és egyéb természetvédelmi célokra fordítható összegek nagyságrendjét. (1998. évi XC tv (1) bekezdés I. 1-től célelőirányzat.) 18

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/461/2007. Tervezet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás. a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről

1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás. a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről Az állami tulajdonban és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (IX.11.)

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/465/2009. Tervezet a Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19.

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19. Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében Bad Sauerbrunn 2010. november 19. A Fertő-Hanság Nemzeti park és a Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel védett területei Fertő-tó

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben