JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése"

Átírás

1 JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése november

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító szám: V 0069 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor számvevő főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Kalmár István számvevő tanácsos Beck Miklós számvevő Varga József számvevő tanácsos Sinka Zoltán számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: A Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről (2002.) 0225 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Fertõ tó természeti állapota A természetvédelem állami irányítása Jogi háttér Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet mindenkori állapotának nyomon követését biztosító nyilvántartás és informatikai háttér A természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok felügyeleti ellenőrzésének végrehajtása A Fertő-tó természetvédelmi feladatainak végrehajtása A feladatot ellátó szervezetek Védett zónák és területek kialakítása A védett természeti területek kezelése Víz- és nádfelületek, valamint a víz minőségének alakulását befolyásoló intézkedések Az élővilág védelme, élőhely rekonstrukciók Monitoringok A monitoringok, kutatások és hasznosulásuk A monitoringok és kutatások hasznosulása Ökoturizmus A szervezet és tevékenység értékelése Személyi háttér kialakítása A hatósági tevékenység A természetvédelem jövőjét biztosító oktatás, ismeretterjesztés A nyilvánosság tájékoztatása A FHNP forrásai Nemzetközi együttműködés Az önkormányzatok környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatvállalása Szennyvízkezelési feladatok A tó környezetében keletkező káros hatások felszámolása Bányarehabilitáció 44 1

4 6. Közúti közlekedésfejlesztések Együttműködések, civil szervezetek szerepvállalása 48 MELLÉKLETEK 1. számú A környezetvédelmi és vízügyi miniszter észrevétele 2. számú Nemzeti Parkok természetvédelmi-informatikai rendszere 3. számú A Fertő megoszlása kezelők közt 4. számú MaB területek a FHNPI területén 5. számú Országos védettség alatt álló területek a Fertő tájon 6a-b. számú Fertő-tó Nemzeti Park tervezet 7. számú IUCN zónabeosztás a Fertő tájon 8. számú Földvásárlások a Fertő tájon 9. számú Fertő nád minősítés (minőségi kategóriák százalékos megoszlása) 10. számú A Fertő nádas állományának térképe 11. számú Fertő nádaratási egységek 12. számú Élőhelytérkép 13. számú A Fertő-tó (víz mintavételi helyek) 14. számú Mintavételi helyek (határvíz) 15. számú Szennyvíz elvezetés 16. számú Kerékpárutak a Fertő tó körül FÜGGELÉKEK 1. számú A FHNPI természetvédelmi tevékenységének főbb forrásai 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE COP 7 Conference on the parties 7 (Részes felek 7 konferenciája) ÉduKöFe Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÉduVizIg Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság FHNP Fertő-Hanság Nemzeti Park FHNPI Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium hrsz helyrajzszám ITT Informatikai Tanácsadó Testület IUCN (Internacional Union for Natur Conzervation (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat KHVM Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium KvVm Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KGI Környezetgazdálkodási Intézet KöM Környezetvédelmi Minisztérium KTM Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium KKA Központi Környezetvédelmi Alap MaB Man and Biosphere (Ember és bioszféra Unesco program) NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program NPI Nemzeti Park Igazgatóság NTA Nemzeti Természetvédelmi Alapterv NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer PM Pénzügyminisztérium TIR Természetvédelmi Információs Rendszer TvH Természetvédelmi Hivatal 3

6 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR A környezetbiológiában az élőlények hatása a többi élőlényre illetve az élettelen környezetre Egy adott élőhely természeti értékének csökkenése, leromlása Elhelyezni, lerakni (akár ideiglenesen is) Feldúsulás a vízben oldott tápanyagokban Külön jogszabályban, a lápterületek összességére, egyedi kihirdetés nélkül megállapított jogi oltalom. Ex lege - a törvény erejénél fogva Halak (halfajok) előfordulásával foglalkozó zoológiai kutatások Kétéltű és hüllő fajokkal foglalkozó zoológiai kutatások A vízgazdálkodást befolyásoló időjárási elemekkel foglalkozó meteorológiai ágazat Agresszíven terjedő, más, honos fajokat az eredeti élőhelyükről kiszorító, gyakran távoli földrészekről behurcolt (természetes ellenségekkel és féken tartókkal nem rendelkező) növényfajok Természeti zóna, feladata a természetes életközösségek és természeti folyamatok háborítatlanságának biztosítása Olyan, közösségi biológiai jellegű tudomány, mely az egyes fajok populációinak élőhelyi igényeivel és együttes előfordulásuk, közösség alakításuk törvényszerűségeivel foglalkozik Az ökológiai turizmus vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával. A bioszfréra rezervátum középső, legszigorúbban védett része Olyan védő övezet, mely az általa körül ölelt, vagy más módon védett területeket érő hatásokat nem engedi érvényesülni, vagy fékezi Oxidációs-redukciós képesség elektromos mérése. (a természetes vizek oxigénviszonyainak megállapítására szolgálhat) A sérült felszín, táji sajátosságok visszaalakítása, elsősorban bányászati tevékenység után. Szabadidős tevékenységek, amelyek az eredeti munkavégző képesség visszaállítását segítik elő Többnyire a talajvíz szintjének, vagy az áradások mértékének csökkenésével/megszűnésével kapcsolatosan kialakuló vízhiány Egyedi, sajátságos, különleges Olyan védett terület, ahol az élőhelyek fenntartása érdekében a természetet kímélő külterjes gazdálkodási módok (legeltetés, kaszálás, nádaratás) megengedhetőek Növényzet Állattani Biodiverzitás Biotika Degradáció Deponálni Eutrofizáció Ex lege védett lápok Halfaunisztikai kutatások Herpetológiai kutatások Hidrometeorológia Invazív növényfajok Natúr zóna Ökológia Ökoturizmus Magterület Pufferzóna Redoxpotenciál vizsgálatok Rekultiváció Rekreáció Szárazódás Unikális Védő zóna Vegetáció Zoológiai Biológiai sokféleség, változatosság 5

8 6

9 JELENTÉS a Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Fertő-tó az 1994-ben létrehozott Fertő-Hanság Nemzeti Park szerves része, Közép Európa harmadik legnagyobb állóvize. Az 1991-ben kialakított - az akkor még - Fertő-tavi Nemzeti Parkot és a tó osztrák területén 1992-ben létrehozott 9500 hektár területû nemzeti parkot áprilisában összekapcsolták, így a szerves ökológiai egységet képező nemzeti parkok összterülete meghaladja a 33 ezer hektárt. Az Osztrák és a Magyar Köztársaság közös kezdeményezésére 2001 decemberében a Fertő-tó a Kultúrtáj kategóriában a magyar és az osztrák oldalon egyaránt elnyerte a Világörökség címet. A térség természetvédelmét alapvetően Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei - így az iráni Ramsarban elfogadott, a vadvizekről és vízimadarakról szóló, ezenkívül az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló, valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmények - határozzák meg. A Fertő-tó határvíz, ezért kiemelt figyelmet érdemel az országhatárokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményben foglaltak betartása. A Fertő-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy 1979-ben az UNESCO- MaB Bioszféra Rezervátummá léptette elő, 1989 óta a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vízi élőhelyei között szerepel, valamint 2001-ben az UNESCO Világörökség Bizottsága is felvette listájára. Az erről szóló diplomát május hónapban adták át. A természetvédelem alapvető jogi hátterét a természet védelméről szóló évi LIII. törvény biztosítja (TVT). A törvény rendelkezése alapján elkészült - az Országgyűlés által 1997-ben elfogadott - Nemzeti Környezetvédelmi Program, illetve ennek részeként a Természetvédelmi Alapterv. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a táj és a természet védelmének hosszú távú fenntartására 1996-ban kezelési tervet dolgozott ki, előírásainak érvényesülése csak a TvT évi módosításával vált hatályossá. Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés megjelenése csak 2003 végére várható. A tó természet- és környezetvédelméhez kapcsolódó feladatok - döntően szakigazgatási illetve hatósági tevékenység keretében (2002-től már) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti rendjébe tartozó területi szervek között oszlanak meg, amelyek egymással és a helyi önkormányzatokkal együtt- 7

10 BEVEZETÉS működve végzik feladataikat, ezen kívül kapcsolatban állnak civil szervezetekkel is. A környezet és a természet jövője érdekében, a térségben széleskörű oktatási, képzési, valamint ismeretterjesztő és tudatformáló tevékenység folyik. A természet védelméhez kapcsolódva több kutatás, tanulmány készült. A magyar és az osztrák nemzeti parkok és a vízügyi hatóságok tevékenységük során szervezett formában működnek együtt, ez is indokolta a két ország számvevőszékének párhuzamos ellenőrzését. A két ország számvevőszékének elnöke Bad Tatzmannsdorfban, 2000 elején megtartott osztrák-magyar határmenti találkozón megállapodott a környezetvédelem ellenőrzésével kapcsolatos további együttműködés lehetőségeiről. Ennek keretében a Ramsari Egyezmény végrehajtásának vizsgálata részeként került sor a Fertő-tó környezet- és természetvédelmére fordított állami pénzeszközök felhasználásának és hasznosulásának ellenőrzésére. A vizsgálat az január május 23. közötti időszakot érintette. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és (5) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a természet- és környezetvédelem jogi eszköztára és szervezeti háttere eredményesen és hatékonyan támogatta-e a térség természetvédelmét, értékeinek megóvását és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését; a Fertő tó térség védelmére biztosított erőforrásokat gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használták-e fel; a tárca fejezetirányító tevékenysége során mennyiben tett eleget a szakmai tevékenységek és az azt biztosító forrás felhasználás összhangja biztosításának a törvényekben és más jogszabályokban rögzített felügyeleti tevékenységének. A témában önálló vizsgálatot az Állami Számvevőszék még nem folytatott. A Környezetvédelmi Minisztérium működésének évi átfogó vizsgálata során ellenőriztük a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása előirányzatból történt földvásárlásokra fordított pénzek felhasználását, többek között a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnál. A Fertő tó természet védelmét szolgáló költségvetési források felhasználását teljesítmény - ellenőrzés módszerével értékeltük. A feladat végrehajtásában részt vevő állami szervezetek tevékenységét, a felhasznált források hasznosulását eredményességi szempontból vizsgáltuk. Értékeltük, hogy az alapfeladat ellátása, a meghozott intézkedések, illetve a térségben felhasznált források hogyan hatottak a Fertő-tó és környéke természeti állapotának fenntartására, illetve javítására. Gazdaságossági szempontból értékeltük a földvásárlások során a legkedvezőbb árra való törekvést. Hatékonysági szempontból a feladatellátásban résztvevő állami szervezetek hatósági feladatellátását, a természetvédelmi őrszolgálat tevékenységét, valamint a kezelésbe vett védett természeti területek hasznosítását minősítettük. 8

11 BEVEZETÉS A helyszíni ellenőrzés területét a földrajzi elhelyezkedés szerint választottuk ki, eszerint a vizsgálat a Fertő-tóra, valamint a déli oldalán elhaladó 85. sz. főút és a tó közötti, összesen kb. 12 ezer hektár területre terjedt ki. A vizsgálatba vont szervek kiválasztásánál a feladatellátás, a kapott támogatás és a földrajzi elhelyezkedés szempontjait vettük figyelembe, eszerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásában közvetlenül érintett szervezeteinél, és a Fertő tó környezetében elhelyezkedő 11 önkormányzatnál végeztünk helyszíni ellenőrzést. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levele másolatát a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Fertő tó természetvédelméhez kapcsolódó, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezetei között megosztott feladatellátás, az egymás közötti szakmai kapcsolat és adatcsere - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések eredményeként megfelelő színvonalú. A működés hatékonyságát segítette, hogy a kormányzati munkamegosztás módosításával vízügyi szakterület 2002-től a tárcához került. A természetvédelem kiemelt fontosságát jelezte, hogy Magyarországnak a nemzetközi egyezményekhez történt csatlakozását törvény, illetve törvényerejű rendelet hirdette ki. A természetvédelem állami irányítása az egyezményekben foglalt kötelezettségeket beépítette a magyar jogszabályokba és ezeken keresztül az érintett szervek feladataiba. A természet védelmének jogi hátterét törvények és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok biztosították. A természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat a természet védelméről szóló törvény rögzítette, a védett területek hatékonyabb védelmében jelentett nagy előrelépést a védettségi szint helyreállításáról szóló törvény évi megjelenése. A természetvédelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv) elkészült, ebben a vizes élőhelyekkel kapcsolatos feladatok összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. A szakmai és pénzügyi tervek időbeni eltérése miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltér. A Fertő-tó természetvédelmét finanszírozó támogatási források köre sokrétű. A feladatot ellátó szervezetek működési kiadások finanszírozása mellett különböző címen elkülönített költségvetési előirányzatok és nemzetközi források álltak rendelkezésre. A hazai forrásokból a konkrétan kimutatható fejlesztésekre a vizsgált időszakban 289,3 millió Ft, jutott, nemzetközi forrásokból 1476,5 millió Ft származott, a közlekedés korszerűsítésére és kerékpárutakra összesen 14019,1 millió Ft-oz fordítottak. A Fertő-tóra és annak védelmét befolyásoló szakmai tevékenységre fordított források a fejlesztések, kutatások tekintetében teljes körűen kimutathatók, ugyanakkor a vizsgált területre jutó egyéb pénzügyi ráfordítások, így a fejezeti költségvetésben meghatározott egyes feladatok (pl. kezelési terv készítése) támogatásának, valamint az egyes intézmények által ellátott szakfeladatok működési kiadásainak összege nem különíthetőek el. A Fertő tó természetvédelmét, a feladatokat ellátó szervezetek az alapítói elvárásoknak megfelelően eredményesen látták el. A natúr, a megőrző, és a környező zónák kijelölését egy 1990-ben készített tanulmány koncepciója alapján hajtották végre. A kijelölés nem hivatalos, mert az ide tartozó területek jegyzéke jogszabályban nem jelent meg. A vizsgált időszakban a vadvizek határának meghatározása és a térképi rögzítése megtörtént. A FHNPI elkészítette a védett területek kezelési tervét, de ennek előírásait jogszabályi rendelkezés hiányában 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK csak a saját kezelésben levő területeken használhatta. Valamennyi védett területen, - beleértve a nem állami kezelésben levő területeket - ennek előírásai csak 2003-tól, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény módosításáról szóló évi LI. törvény alapján érvényesülhetnek. 1 A védett természeti területek törvény alapján történő állami kezelésbe vételét jelentő, összesen 114 millió Ft-ot kitevő 686 ha terület felvásárlását célzottan, a már említett koncepció alapján valósították meg. Ennek eredményeként a tó közvetlen környezetében, egymás melletti területek vásárlásával több kisebb, de egységesen kezelhető területet alakítottak ki. A földvásárlások során a helyben szokásos piaci ár érvényesült, ugyanakkor a gazdaságossági megalapozottság érdekében értékbecslést csak egy esetben készítettek. A fedezetet jelentő költségvetési forrás évente csökkenő mértékű volt, ennek következtében a vásárlások -a tervezettől eltérően - lassan haladtak előre. A tervek még kb ha védett terület megvásárlását irányozzák elő. A kezelésbe vett területeket mezőgazdasági termelés keretében hasznosították. A saját tevékenység, pl. állattartás, legeltetés keretében végzett hasznosítás hatékonynak tekinthető, de bérbeadáson keresztüli hasznosulás csak minimális, ugyanis a bérbe adott területek aránya a kezelésbe vett védett területek mindössze 2 %-át tette ki. A Ramsari Egyezményben és a vizes élőhelyek fenntartásával kapcsolatban vállalt nemzetközi kötelezettségek folyamatosan teljesülnek. A víz minősége a folyamatos monitoringok és kotrások révén megfelelő szintű. A tóba kerülő szennyeződések további kiszűrését a tó egyik vízbefolyásánál, a Rákos pataknál kialakított két szűrőmező évi üzembe helyezése oldhatja meg. A vízi állat és növényvilág fenntartását a Hanság csatorna mellett 430 hektárra kiterjedő élőhely rekonstrukcióval (vízzel történő elárasztással) segítik elő. A természetvédelmét hatékonyan szolgálták az elvégzett monitoringok, a víz és a nádasok minőségét szolgáló intézkedések (kotrások, nádaratás ellenőrzése, a nádasba vágott 240 km hosszú csatornahálózat), a víz és az élővilág állapotának nyomon követése (növény- és állat számlálások). A vizsgálatok és szakmai munka eredményként 2002-ben elkészült egy hosszú távra szóló szakmai tanulmány, ez részletesen rögzíti a feladatokat és az éves ütemtervet is, ugyanakkor a feladatokhoz igazodó forrásszükségletet nem határozta meg. A tanulmány - a Fertő-tó egységes hosszú távú kezelésének biztosítása érdekében - komplex szakmai-pénzügyi projekt formájában hasznosulhatna megfelelően. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a tó és környéke vadállományának kezelése érdekében a vadászati jogokat már megszerezte, a célszerű halgazdálkodást a halászati használati jog folyamatban levő megszerzése biztosíthatja. A szakszerű nádgazdálkodás megteremtése és a nádas minőségének javítása tekintetében iránymutató a Balaton nádasainak védelmét szolgáló kormányrendelet lehet. A terület felett kezelői joggal rendelkező állami szervek a nádtermelés monopol használati jogának megszüntetésére törekszenek. A nádasok állapotát, minőségét és a nádaratást végzők tevékenységének ellenőrzéséhez 1 Az alkalmazásával járó támogatásokat és kártalanításokat szabályozó jogszabályi rendelkezés várhatóan 2003 végén jelenik meg. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK korszerű eszközök - külső megbízásban készített műholdfelvételek - segítségét is igénybevették. A vizsgált régióban több, a környezet- és természetvédelmet célzó fejlesztést hajtottak végre. Az önkormányzatok szerepvállalásának eredményeként a sopronkőhidai, a fertőrákosi és Sopron-balfi szennyvíztisztító telep kivételével, a nemzetközi előírásoknak megfelelően, gyakorlatilag megoldott a szennyvizek elvezetése a tó vízgyűjtő területéről. Bányarekonstrukciók keretében megtörtént a korábbi bányaterületek természetközeli visszaállítása. Hiányosság, hogy a költségvetési forrásokból megvalósult vagyontárgyak aktiválása nem történt meg, mivel a minisztérium és az érintett önkormányzatok nem gondoskodtak a bányarekonstrukciók pénzügyi dokumentumainak átadás- átvételéről. A levegő szennyezettségét befolyásoló közlekedési úthálózat fejlesztése millió Ft ráfordítással, ezen belül millió Ft Phare pénz bevonásával, a kerékpárutak építése 156,1 millió Ft, ezen belül 95,5 millió Ft Phare CBC támogatással valósult meg. A kerékpárutak építési terveinek az előírások szerint nem kell környezeti hatásvizsgálatokat tartalmazniuk, ezért a beruházás megvalósítása utáni állapotot nem lehetett összevetni az azt megelőző állapottal, így a természetre gyakorolt hatás még közvetetten sem volt értékelhető. A tervezés alatt álló M 9-es, Sopront érintő út esetében a környezetvédelmi hatóság előírásának megfelelően a környező területekre gyakorolt hatásokat feltáró tanulmány készült. A vizsgált szervezetek szakhatósági feladataikat eredményesen látták el, a feltárt természetkárosító esetek száma csökkent. Ugyanakkor a védett területek természetvédelmi ellenőrzése nem tekinthető hatékonynak, mert felmérések szerint szükséges egy főre eső terület (2500 ha) közel kétszerese (4300 ha) jut egy őrre. A környezetvédelmi szervezet szabványban rögzített helyeken és gyakorisággal előírt módon rendszeres vízminőség ellenőrzéseket tartott, az adatokat a vízügyi szervezet rendelkezésére bocsátotta, a vízminőség adatait az évente kiadott jelentésekben, kiadványokban hozták nyilvánosságra. Az együttműködés a magyar és osztrák társszervezetek között, a Magyar- Osztrák Nemzeti Park Bizottság, valamint az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottságban kiemelkedően jó, különösen a vízügyi területen, amelynek keretében adatcsere mellett meghatározott rendszerben ellenőrzik a víz minőségét. Az együttműködési egyezmény megvalósítását szolgálja az 1995-ben alakított, évente 1-2 alkalommal ülésező nemzeti bizottság működése. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett Javasoljuk: a Kormánynak 1. Készítse elő és adja ki a természet védelmét szolgáló támogatásokról, valamint az egyes kártalanítási szabályokról szóló kormányrendeletet; 2. Gondoskodjon a magyarországi nádasok fenntartható védelmét biztosító általános szabályok rendeleti kiadásáról, 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszternek 1. Alakítsa ki a természetvédelemre fordított kiadások pontos számbavételének módszerét 2. Gondoskodjon a Fertő tó fenntartható fejlődését megalapozó tanulmány komplex szakmai-pénzügyi tervvé való továbbfejlesztéséről; 3. Biztosítson forrásokat a védett területek természetvédelmét biztosító állami kezelésbe vétel folytatásához; 4. Intézkedjen a minisztérium koordinálásában végrehajtott fejlesztések eredményeként létrehozott létesítmények jogszabályoknak megfelelő aktiválásáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1. Intézkedjen a fertőrákosi bányarekonstrukció aktiválásáról, illetve az ehhez szükséges bizonylatok beszerzéséről minisztériumból; 2. Gondoskodjon szennyvízkibocsátásra vonatkozó rendelkezésben foglalt határértékek betartatásáról. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A FERTÕ TÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTA A Fertõ tó sekély és sós sztyepptó, Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize, korát mintegy 20 ezer évre becsülik. Hossza 35 km, szélessége 7-15 km, felülete 315 km², ebből a magyar terület 75 km². Vízgyûjtõ területe 1230 km², mindöszsze négyszer nagyobb, mint a tófelület. Vízmélysége átlagosan cm, a legmélyebb részeken sem haladja meg a 180 cm-t. Felszíni hozzáfolyása a Vulka és a Rákos patak, természetes állapotában lefolyástalan. Vízleeresztés a Hansági-fõcsatornán keresztül a fertõújlaki zsilip nyitásával lehetséges. A Fertő-tó nyugati irányban az utolsó sztyepptó Európában, és itt ér véget a Kárpát-medencére jellemző erdőssztyepp vegetáció. A Hanság pedig a nagy lápvidékek közül az egyetlen megmaradt lápterület. Mindez kiemelkedően nagy élőhely- és fajdiverzitással jár, kicsiben a Nemzeti Park területén az élővilágnak szinte minden eleme megtalálható, amely hazánkra jellemző. Nemzetközileg ismert a terület, mint vízimadár fészkelő- és vonulóhely. Vizére a sekélység, a nagy vízszint-ingadozás és a magas sótartalom jellemzõ. A tavon belül a nyílt víz és a csatornák vízminõsége markánsan különbözik: míg az elõbbiek opalizáló, szikes tavi vizek, addig az utóbbiak a kioldott humuszsavaktól mélybarna színûek. A táj egyediségét növeli, hogy három klíma (kontinentális, szubmediterrán, szubalpin) találkozásánál terül el a Fertő, és néhány km-en belül kis helyen előfordul akár a jégkori időket idéző láprét, vagy éppen a száraz kontinentális pannon puszta, illetve a sekély vizű, hatalmas kiterjedésű mocsár. Jelenleg a tó felületének több mint a felét nád borítja. A nádasodás üteme a déli részeken gyorsabb, itt helyenként a nádas szélessége eléri az 5-6 km-t. A hatalmas nádrengeteg, az iszapos pocsolyák és a nyílt vízfelület sokszínû madárvilág élettere. Nagy szerepe van e területnek a madárvonulásban is és a ritka madarak élőhelye is. A szikes puszta lelegelésével mintegy karbantartó feladatot lát el a rackajuh nyáj és a szilajon tartott bivaly és magyar szürke szarvasmarha gulya. E fajták megõrzését, tenyésztését a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) vállalta fel. A Fertõ-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az 1970-es években magyar és osztrák része egyaránt tájvédelmi körzet lett, 1979-ben az UNESCO MaB programja keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvánították, 1989-tõl pedig a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentõségû vízi élõhelyei között is számon tartják. A két nemzeti park összterülete ha, ebbõl ha esik Magyarországra, amely az alábbi tájrészekbõl tevõdik össze: Fertõ-táj ( ha), Dél- 14

17 Hanság (4643 ha), Észak-Hanság (4 059 ha), Tóköz (1780 ha) és a Répcemente (563 ha). Az 1992-ben létrehozott osztrák nemzeti park (Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel) 9500 ha-os területû, az igazgatóság székhelye az Apetloner Hof-ban az apetloni (Mosonbánfalva) hercegi majorban van. A két nemzeti parkot április 24-én kapcsolták össze és nyitották meg. Azóta a magyar és osztrák természetvédelmi szakemberek napi feladataikat is összehangoltan végzik. Munkájukat a Nemzeti Park Társaság irányítja és ellenõrzi. A Fertő-tó decemberében a magyar, és az osztrák oldalon, elnyerte a Világörökség címet a kultúrtáj kategóriában. Az előterjesztést a két ország közösen nyújtotta be. A Világörökség részét képezik többek között olyan történelmi és kulturális értékek, mint Ruszt, az egykori legkisebb magyar szabad királyi város belvárosa, a nagycenki Széchenyi-kastély és környezete, vagy a magyar Versailles-ként számon tartott Esterházy-kastély Fertődön, valamint a Fertőmenti falvak is. Az osztrák oldalon Sandeck-Neudegg nevû natúrzóna északról csatlakozik a magyar natúrzónához. A parknak ez a legféltettebb területe, vagyis itt tilos a gazdálkodás minden formája - halászat, vadászat, nádkitermelés, turizmus, stb. Túlnyomórészt vízfelületbõl és nádasokból áll. A szikes tavak nemzetközi jelentõségûek, mert az Európa északi vidékeinek tundráin költő vízimadarak tízezrei, a tavaszi és õszi vándorútjuk során itt megállnak, pihennek, erõt gyûjtenek. A Lange Lacke elsõrangú madárparadicsom az itt költõ, valamint az északról érkező nyári ludak, majd õket követve a szibériai vetési ludak is itt gyülekeznek szeptembertõl kezdve, mielõtt tovább vonulnának dél felé. Napnyugtakor kezdõdik a "libahúzás". 2. A TERMÉSZETVÉDELEM ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA A Fertő-tó természetvédelme elkülönítetten sem a jogszabályokban, sem a minisztérium irányító szervezetében nem jelent meg. A természetvédelmi jogszabályok, törvények valamennyi, a feladatot ellátó szervezet tevékenységét irányították Jogi háttér A környezet- és természetvédelemről szóló törvényekbe a Magyarország részéről korábban elfogadott és megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségek kötelező érvényű előírásként beépültek. A vizsgált Fertő-tó természetvédelmének szempontjából a nemzetközi egyezmények közül kiemelt jelentősége van a Ramsari Egyezménynek. Az 1971-ben kötött egyezményhez Magyarország 1979-ben csatlakozott, kihirdetése az évi XLII. törvényben történt meg. Az Egyezményt - a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről Ramsarban fogadták el február 2-án. Az egyezmény kihirdetése már az december 3-án, továbbá május 28.-a és június 23. között elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben történt. 15

18 Az Egyezmény kiemelt célja és a részes tagok fő feladata: elősegíteni a vadvizek és vízimadarak megóvását azáltal, hogy a vadvizeket védett területté nyilvánítják, és ezek felügyeletéről gondoskodnak. Az Egyezmény céljainak elérése érdekében résztvevő tagállamok együttműködnek az oktatás, kutatás és tájékoztatás területén. Egyéb egyezmények: Bonnban, az évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (kihirdetése: évi 6. törvényerejű rendelet. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, március 17-én aláírt Egyezmény (kihirdetése: 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet.) A természet védelmének alaprendelkezése a természet védelméről szóló évi LIII törvény (Tvt.), amelynek II. része rögzíti a természeti értékek és természeti területek általános védelmével kapcsolatos előírásokat. A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékekre és területekre még szigorúbb eljárási szabályok vonatkoznak. E területek használatára vonatkozó eredeti állapotukban változást okozó, beavatkozások engedélyezése csak részletesebb indoklással, magasabb hivatali (minisztériumi) engedéllyel lehetséges. A törvény a természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza, amely szerint a természeti területen a gyep és a nádas művelési ág megváltoztatásához, a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez az illetékes nemzeti park igazgatóság engedélye szükséges. Szakhatósági hozzájárulás szükséges többek között a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyek, életközösségek állapotának megváltoztatásához, halászati ütemtervek jóváhagyásához, a vizes élőhelyek partvonalától számított méteren belüli meglévő épületek, építmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, vagy halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létrehozásához. A védett területek védelme érdekében született a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény, amely alapján kisajátítás vagy vásárlás révén az állam vagyonát gyarapították, a területek kezelését a nemzeti park igazgatóságok látták el. A Tvt. 53. előírásának megfelelően elkészült a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (Alapterv), ennek végrehajtását a Környezetvédelmének Általános Szabályairól szóló törvény értelmében az Országgyűlés kétévente felülvizsgálja. Az Alapterv tartalmi követelményeit a törvény rögzíti. Az Alapterv a természeti értékek, és területek állapotát rögzíti, a veszélyeztető tényezőket és folyamatokat ismerteti és meghatározza a célállapotokat és feladatokat. A természeti értékek alapját képező tényezők közül kiemelten foglalkozik az Alapterv a talajjal, barlangokkal, a vizes élőhelyekkel, a növény- és állatvilággal is, és ezek együttes megjelenéseként a tájakkal. A jelenlegi ellenőrzés szempontjából fontos a vizes élőhelyekkel kapcsolatosan megállapított feladatok felsorolása, amelyek összhangban vannak a természetvédelemről szóló törvénnyel és a különböző hatályos nemzetközi egyezményekkel. Ezeket a feladatokat a Fertő-tó és környékének vonatkozásában a jelentés 3. sz. pontjaiban foglaltak szerint folyamatosan hajtják végre. 16

19 E feladatok tartalmazzák, hogy: Gondoskodni kell a szárazódás és az eutrofizáció miatt különösen veszélyeztetett vízterek, vizes élőhelyek élővilágának megőrzéséről. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek fenntartásához biztosítani kell a szükség szerinti ökológiai vízkészletet. El kell érni, hogy legkésőbb az ezredfordulóra (2000) a természetes és természetközeli állapotot megőrzött vizes élőhelyek csökkenése megálljon. El kell készíteni Magyarország összes vizes élőhelyének kataszterét, azok osztályozását. Ki kell dolgozni a különböző osztályba sorolt vizes élőhelyek természetvédelmi kezelési irányelveit. Kerülni kell a természetes álló-, és folyóvizek, összefüggő vízrendszerek, vizes élőhelyek átalakítására irányuló tevékenységet. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ilyen élőhelyeken végzett beavatkozások az ott élő növény és állatvilág legcsekélyebb károsításával történjék. Folyamatos vízutánpótlással gondoskodni kell a kiszáradt, vagy kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek rehabilitációjáról, különös tekintettel a ritkaságok természetközeli állapotban megmaradt képviselőinek megmentésére. A vizes élőhely-rekonstrukció kiemelt természetvédelmi és vízügyi feladat kell legyen. Folyamatosan javítani kell a természetvédelmi területi munka feltételeit, el kell érni, hogy a kis kiterjedésű szigetszerűen elkülönülő védett területek is megfelelő őrzés alatt álljanak. Valamennyi védett területre természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A védett területekhez A természet védelméről szóló törvényben előírt követelményeknek megfelelő un. védő vagy pufferzóna kialakításáról kell gondoskodni. Az első Nemzeti Környezetvédelmi Program évben befejeződött. A kidolgozás alatt, illetve elfogadás előtt lévő közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Természetvédelmi Alapterv az előző alapterv folytatásaként, de attól eltérő szerkezetben készül. A Program végrehajtásáról a Kormánynak kétévente kell az Országgyűlés felé beszámolnia. A dokumentum számot ad az elmúlt hat év alatt elért fontosabb eredményekről, vázolja a természetvédelem szakterületét gyengítő tényezőket, és meghatározza az áthúzódó feladatokat. Az ellenőrzési időszakban a második beszámolót az Országgyűlésnek benyújtották, de megtárgyalására még nem került sor. A Természet Védelméről szóló törvény végrehajtásaként 6 kormányrendelet, 9 miniszteri rendelet, 44 védetté nyilvánító miniszteri rendelet, 9 erdőrezervátummá nyilvánító miniszteri rendelet, 2 közös miniszteri rendelet és 3 jelentős miniszteri tájékoztató készült el. Ezek valamennyi természetvédelemmel foglakozó szervezetet érintettek a saját feladatainak megfelelően. Egy új nemzeti park igazgatóság (Őrség) évi kialakításával már tíz igazgatóság látja el az összehangolt természetvédelmi munkát az ország területén. Kormányrendelet volt, pl. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet és a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet. 17

20 A természet védelme Magyarország SAPARD Terve kihirdetéséről 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendeletben is kiemelt szempontként szerepel. Eszerint: Természetileg értékes területeink nagy részén a fenntartás, az állapot javítása elválaszthatatlan a mezőgazdasági hasznosítástól. Éppen ezért lényeges, hogy azokon a területeken, ahol - tekintet nélkül arra, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll, avagy sem - értékes élőhelyek maradtak fönn, vagy eredeti állapotukba visszaállíthatók, olyan mezőgazdasági hasznosítást kell biztosítani, amelynek elsődleges feladata az értékek védelme a termelési szempontokkal szemben Természetvédelmi feladatok ellátásának központi forrásai A természet- és tájvédelem általános szakmai céljait és feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP) részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (továbbiakban: NTA) fogalmazta meg. Az NKP megvalósítására Kormány éves intézkedési tervekben határozta meg a főbb programokat, intézkedéseket, azok finanszírozási igényét és forrásait. A program integrált szemléletét tükrözi, hogy a természetvédelmi feladatok finanszírozásánál többféle a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól és más tárcáktól származó, illetve külföldi eredetű forrást is megjelölt összegek nélkül. A NTA éves intézkedési tervei általánosan, az egész országra kiterjedően adták meg a természetvédelem irányait. Ez megfelelő alapot jelenthetett a költségvetés tervezéséhez, de a szakmai és pénzügyi tervek készítésének időbeni eltérése és az éves költségvetési tervek készítésének sajátosságai miatt a tervezett és a tényleges finanszírozás alapvetően eltért egymástól. Az NKP intézkedési terveinek összeállítása a költségvetési tervezést megelőzően történt szakmai szempontok alapján. A tényleges költségvetési tervezés a Pénzügyminisztérium adott évi körirata alapján történt, a hosszú távú szakmai tervezés igényei nem érvényesültek. A tervezési rendszer 2003-tól megváltozott abban a tekintetben, hogy az NKP II. ( ) és ennek részét képező NTA II. tervei elkészültek, tárcaegyeztetése megtörtént. A program és pénzügyi igényének kidolgozása a nemzeti park igazgatóságok bevonásával történt, elkészült a nemzeti park igazgatóságok szakmai feladatait és azok költségigényét tartalmazó mintaterv az igazgatóságok ez alapján készítik el saját terveiket. Az NTA ban a forrás oldal az alábbiak szerint lett meghatározva: A Tvt bekezdésének megfelelően a természet védelme céljainak eléréséhez szükséges pénzügyi fedezetet elsősorban a központi költségvetésben és a természet védelmét is szolgáló elkülönített állami és fejezeti kezelésű pénzalapokban, különösen a Központi Környezetvédelmi Alapban kell biztosítani. A Központi Környezetvédelmi Alapon belül a közcélú környezetvédelmi feladatok összegének meghatározott százalékában kell megjelölni a természetvédelmi beruházásokra és egyéb természetvédelmi célokra fordítható összegek nagyságrendjét. (1998. évi XC tv (1) bekezdés I. 1-től célelőirányzat.) 18

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Telekgerendás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011.(IX.01.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/2002. (III. 27) Önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes

Részletesebben

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Bozó Pál - Mikus Dezső Dr. Takács András Attila kif@mail.kvvm.hu INSPIRE mért szükséges Tengerparti erózió Árvizek Tengerszint változási

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata A védett természeti területek bemutatásában

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Tisztelt Rendőrkapitányság!

Tisztelt Rendőrkapitányság! Nimfea Természetvédelmi Egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Postacím: 5420 Túrkeve, Postafiók: 33. Központ: Túrkeve, Ecsegi u. 22. Telefon & fax: +36 56/361-505 Drótposta: info@nimfea.hu

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben