ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013."

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról Budapest, szeptember dr. Boros Richárd( ) helyettes

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen közigazgatási egyeztetésre megküldés: szeptember. közigazgatási egyeztetés lezárása: szeptember. i értekezlet időpontja: október. kormányülés időpontja október. 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezők intézmény egyetért nem ért egyet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Külügyminisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszterelnökség nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn helyettes

3 Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Pálinka Nemzeti Tanács Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Magyar Ásványolaj Szövetség Magyar PB Gázipari Egyesület Autós Nagykoalíció Magyar Vegyipari Szövetség Magyar Könyvvizsgálói Kamara nem adott véleményt észrevétele maradt fenn helyettes

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 4 1. Az előterjesztés célja Az előterjesztés célja a gazdálkodói környezet működését könnyítő feltételek megteremtése, az adózás gyakorlati területein tapasztalható adminisztrációs terhek csökkentése, a vállalkozói környezet adópolitikai eszközökkel való javítása, a magánszemélyek (családok) adó-, illetve járulékterheinek csökkentésére irányuló intézkedések megvalósítása, a gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések körének bővítése, a jogalkalmazás során felmerült problémák orvoslása. Az előterjesztés jogharmonizációs célú módosításokat is tartalmaz. Ezek a kiemelt célok számos, a különböző adó- és járuléktörvényekben javasolt rendelkezések módosítása révén érhetőek el. 2. Az előterjesztés lényegi tartalma 2.1 A vállalkozói környezet javítása érdekében javasolt változtatások a) január 1-jétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége. A bevezetésre kerülő családi járulékkedvezmény érezhető jövedelmi pozíciójavulást eredményez elsősorban azon családok, valamint két gyermeket nevelő egyedülálló szülők esetében, akik eddig nem tudták igénybe venni a családi kedvezményt teljes összegben. b) A járulékfizetési kötelezettséget érintő változásnak köszönhetően nem terheli egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség azt a munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozót és társas vállalkozót, akinek munkaideje legalább heti 36 óra. Ezáltal a nem nyugdíjas vállalkozókhoz hasonlóan, tényleges jövedelem hiányában a nyugdíjas vállalkozóknak sem lesz járulékfizetési kötelezettségük, ha főállású munkaviszonnyal rendelkeznek. c) A kettős járulékfizetés elkerülését célozza az a javaslat, mely szerint meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozóan rögzített azon átmeneti időtartam, amely biztosítja 2015-ig, hogy a kiküldött dolgozók tb-mentesen foglalkoztathatók Magyarországon. A harmadik állambeli kiküldöttekre vonatkozó szabály továbbá kiegészül egy olyan előírással, amely mentességet biztosít az egyéni járulékfizetés alól 2 évnél hosszabb kiküldetés esetén, de csak akkor, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem kalkulálható okból kerül sor. További feltétel, hogy e körülmény 1 év után következik be, és erről a munkavállaló bejelentést tesz az adóhatóságnak. d) A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális hozzájárulási adókedvezményét érintő kedvező változás, hogy a kedvezményezett munkavállalóra nézve előírt lakóhely feltétel úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re levő szabadvállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, mint amelyben a munkáltatója működik. helyettes

5 5 e) A társasági adókedvezmény mértéke 40 százalékról 60%-ra nő azon kis- és középvállalkozások esetén, akik tárgyi eszköz beruházás céljából felhasznált kölcsöneikre vesznek igénybe adókedvezményt. f) A társasági adózást érintő további módosítás szerint lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse az adózás előtti eredményét. g) A társasági adótörvény módosítása lehetővé teszi, hogy, amennyiben az üzletpolitikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatást bankkártyával egyenlítik ki, a szolgáltatás kapcsán elszámolt költség, ráfordítás társasági adózási szempontból abban az esetben is elismert költségnek minősülhet, ha a fizető fél csak a tranzakció kapcsán kibocsátott nyugtával rendelkezik. h) A társasági adótörvény módosítása értelmében a nem jelentős hiba a tárgyévben a társasági adóalap megállapításakor figyelembe vehető, így nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóját. i) Az energiaadózás területén az adómegállapítási időszakban nem érvényesített adóvisszaigénylési jogosultság az elévülési időn belül más adómegállapítási időszakban is érvényesíthetővé válik önellenőrzés gyakorlása nélkül. j) A regisztrációs adózás területén megszűnik a papíralapú adóigazolás, így egyszerűsödik a gépjárművek forgalomba helyezése. k) A jövedéki törvény módosítása megszünteti a jövedéki adóraktárak vevőnyilvántartás vezetési kötelezettségét. l) A gazdálkodók július 1-jétől a jövedéki eljárás során és a nyilvántartásaikban a hatályos vámtarifaszámokat használhatják a jelenlegi párhuzamos használattal (állapot rögzített és hatályos vámtarifaszámok használata) szemben. m) A jövedéki adózást érintően a szeszfőzde adóraktárban üzlethelyiség létrehozása nélkül, egyszerűen teljesíthető feltételekkel lehetővé válik a közvetlen értékesítés, valamint enyhülnek a kizárólag szeszfőzdében előállított alkoholtermékkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató szeszfőzdék működési feltételei. n) További, a jövedéki adózást érintő módosítások alapján megszűnik az etanolüzemeknél eddig alkalmazott kiszerelési korlátozás, a szeszüzemben is lehetővé válik az E85 előállítás mellett bioetanol benzinbe történő bekeverése; külön nyilvántartás vezetése mellett lehetőség lesz a vendéglátó-ipari üzletbe visszaszállított bontott üvegek elkülönített tárolására; valamint a palackos kiszerelésű cseppfolyós gázokkal kereskedő gazdálkodók kedvezményes feltétellel juthatnak ásványolaj-tároló adóraktári engedélyhez és jövedéki engedélyhez. o) Az általános forgalmi adózást érintően a tervezet egyértelművé, átfogóvá teszi az adóalap utólagos csökkentésének eseteit. Emellett adminisztratív szempontból egyszerűsíti az áfa szabályozást, azáltal, hogy szélesíti azon esetek körét, amikor az adóalanynak a fizetendő adó összege vagy az adóalap utólagos csökkenése kapcsán nem kell önellenőrzést végeznie. p) A technológiai fejlődést követi az az áfa-jogi módosítás, mely megteremti az elektronikus nyugtakibocsátás lehetőségét. helyettes

6 6 q) Az illetéktörvény módosítása értelmében minden magánszemélyt (életkortól függetlenül) automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetési lehetőség illet meg az első lakástulajdon szerzésnél; az illetékmentesség szabályainak változásával az építési telek 4 éven belüli lakóházzal való beépítése esetén illetékmentesség akkor is megilleti a vagyonszerzőt, ha a törvényi határidőn belül felépített lakóépület tekintetében nem a nevére, hanem bármely más (társ)tulajdonos vagy bármely vagyoni értékű jog szerzőjének nevére szól a használatbavételi engedély; a mezőgazdasági termelőknek kedvező javaslat, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig igazolhatják jogosultságukat a termőföldszerzés ajándékozási illetékmentessége kapcsán. r) A vámtörvény módosítására vonatkozó javaslat - az ügyféli kör igényeinek megfelelően - az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak mintájára bevezeti a korrekciós pótlék rendszerét elősegítve ezzel az áru kiadását követő vámáru-nyilatkozat módosításának önellenőrzését. Ehhez igazodóan módosulnak a vámigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezések is. s) Az adózás rendjét érintően a magánszemély adózók számára kedvező változás, hogy az állami adóhatóság hivatalból törli az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget abban az esetben, ha hivatalos úton a tudomására jut a kötelezettség megszűnése. t) Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a javaslat alapján az állami adóhatóság elfogadja a külföldi adóhatóság által az ország hivatalos nyelvén kiállított illetőségigazolást annak magyar nyelvű szakfordításával. u) Egyszerűsödnek a feltételes adómegállapítás díjára vonatkozó szabályok is, illetve a jelentős költséggel járó feltételes adómegállapítás iránti eljárás kezdeményezését megelőzően a javaslat megteremti az un. előzetes konzultáció lehetőségét. A feltételes adómegállapítás a továbbiakban egyfokú eljárás lesz, amely során hozott döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. v) A hazai vállalkozások versenyképességének javítását célozza a számviteli szabályozás azon módosítása, amely lehetővé teszi külön feltételek nélkül az USA dollárban történő könyvvezetést és beszámoló készítést, valamint a devizában fennálló tételek forintosításánál az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazását. w) A közművezetékek adójáról szóló törvény javasolt módosításával nő a hírközlési vezetékkel (telefon-, internet-, kábeltévé-szolgáltatás nyújtására alkalmas vezeték) rendelkező vállalkozásokra vonatkozó adókedvezmény terjedelme, mely által csökken az adóterhelés A gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések a) A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése utáni visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettségre vonatkozó előírások módosításának célja az eddigi szabályozással kapcsolatos visszaélések megszüntetése, ezzel párhuzamosan bizonyos esetekben szigorodik az illetékmentesség feltételrendszere, egyes mentességek akkor lesznek alkalmazhatóak, ha a vagyonszerzőt olyan külföldi államban jegyezték be, amelyben a társasági adónak megfelelő adó mértéke nem éri el a 10%-ot vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet a társasági adónak megfelelő, legalább 10%-os mértékű adó nem terheli. helyettes

7 7 b) A visszterhes termőföld-szerzés illetékmentessége tekintetében a visszaélések elkerülése érdekében a legalább 5 éves időtartamú saját célú mezőgazdasági művelést legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától kell megkezdeni (hatályos rendelkezések szerint a határidőt a birtokbaadástól kell számítani) c) A jövedéki adózást érintően szigorodnak a szankciók: a biztosíték-megemelés elmaradása esetén lehetővé válik az adóraktár-engedélyesek és a bejegyzett kereskedők engedélyének 30 napra való felfüggeszthetősége, és jelentős mértékben emelkedik a dohánylevelekkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén kiszabható bírság mértéke. d) A fordított adózás bevezetésének gabona szektorban tapasztalt sikerére alapozva a csalások visszaszorítása érdekében indokolt az intézkedés hatályát meghosszabbítani december 31-ig. e) Az adóellenőrzési módszerek korszerűsítésének igényével, az adózás rendjéről szóló törvény javasolt módosítása szerint a jövőben az adóhatóság nem az egyes bizonylatokat vizsgálja, hanem a bizonylatok feldolgozásának logikai láncolatát, és a feltárt logikai hibához rendeli hozzá az egyes bizonylatokat, így tárja fel azok helytelen könyvelését, és az ebből adódó helytelen adózást. Mindehhez a javaslat biztosítja, hogy a hatóság az alkalmazott szoftvereket, azok tartalmát is megismerhesse. f) A számviteli szabályozás az átláthatóbb működés érdekében kötelezővé teszi a könyvvizsgálatot a 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkező cégek számára. g) Annak érdekében, hogy az egyes gazdasági ügyletek könnyebben ellenőrizhetőek legyenek, szükséges azon pénzügyi tranzakciók támogatása, amelyek a bankok pénzforgalmi rendszereiben nyomon követhetőek. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztető műveletek köre ezen, gazdaság fehérítő célból kiegészítésre kerül a bankkártyás fizetések körével. 2.3 Jogharmonizációs módosítások A tervezet kisebb jogharmonizációs célú pontosítást tartalmaz a számlázásra vonatkozó szabályok (melyik tagállam szabályait kell alkalmazni, ha a teljesítésre kötelezett és az ügyfél nem azonos tagállamban telepedett le) tekintetében, valamint az adóalap utólagos csökkentése esetén figyelembe veszi az irányadó európai bírósági ítélkezési gyakorlatot. 2.4 Szakmai szervezetek által javasolt módosítások a) A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve úgy módosulnak, hogy a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken, ezzel egyidejűleg a részesedésszerzés bejelentésére nyitva álló határidő 75 napra nő. b) Az osztalék elengedése kapcsán bekövetkező vagyonszerzés mentes lesz az ajándékozási illeték alól. helyettes

8 8 c) A javaslat jövedéki engedélykötelessé teszi az 5-25 kg kiszerelésű PB palackok, valamint a kenőolajok nagykereskedelmét. d) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokat szabályozó törvény módosításának célja, hogy, hogy az érintett iparág szakmai képviselőinek visszajelzései alapján vonzóbb környezetet teremtsen a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok alapítása érdekében, tekintettel arra, hogy a törvény hatályba lépése óta eltelt két év során szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság nyilvántartásba vételére nem került sor. 2.6 Egyéb változások a) A társasági adótörvény közhasznú szervezetek adóalapjának meghatározására vonatkozó szabályainak kiegészítése szükséges a civilszervezetekről szóló törvény módosítása következtében, mely által egyértelművé válik, hogy az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetek abban az adóévben, amelyben ilyennek minősülnek az általános szabályok alapján állapítják meg a társasági adóalapjukat. b) A kisvállalati adóval kapcsolatos szabályok módosításával egyértelművé válik, hogy a kisvállalati adóalany által a kisvállalati adózás szabályai szerint megfizetett adóra tekintettel a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt kapott adó-visszatérítés csökkenti, míg a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megfizetett adó, adóelőleg növeli a pénzforgalmi szemléletű eredményt. c) A regisztrációs adótörvény módosítása következében, csak akkor lehet visszaigényelni az átalakított gépjármű után fizetendő és a korábbi forgalomba helyezéskor megfizetett regisztrációs adó különbözetét, ha az átalakított gépjármű környezetvédelmi osztálya az átalakítással kedvezőbbé válik. d) Tudományos és oktatási célra adómentesen előállíthatóvá válik az alkoholtermék egyszerű bejelentési és nyilvántartás vezetési kötelezettség mellett. e) Általános forgalmi adózást érintően az időszakos elszámolású vagy átalánydíjas ügyletek ide nem értve a közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyleteket teljesítési időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége helyett az elszámolási időszak utolsó napjára fog esni. f) Lehetővé válik az exportnál a 90 napon túli, de meghatározott határidőn belüli, EU-n kívülre történő kiléptetés esetén a fizetendő áfa utólagos csökkentése. g) A tervezet az Áfa Irányelv adta keretek között a vagyoni értékű jogok esetében is megteremti a szerzést terhelő előzetesen felszámított áfára vonatkozó korrekciós kötelezettséget a tárgyi eszközök beszerzését terhelő előzetesen felszámított adóra vonatkozó korrekciós előírások analógiájára. h) A tervezet értelmében az egyszerűsített számlán is fel kell tüntetni szükségesség esetén a teljesítés időpontját és a fordított adózás kifejezést. A módosítás az olyan nyugták kötelező adattartalmát is érinti, amelyek egyúttal a szolgáltatás igénybevételére jogosítanak (pl. színházjegy, menetjegy). Ezen nyugtákon a kibocsátás kelte helyett elegendő azon időpontot, vagy időszakot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. helyettes

9 9 i) Az építésügyi hatósági eljárási szabályok változására tekintettel a tervezet előírja, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl vonatkozik a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is. j) Az egységes, versenysemleges szabályozás érdekében az üdülőhasználati jog mellett a szállás időben megosztott használata is vagyoni értékű jognak minősül, ekként megszerzése illetékkötelessé válik. k) A vámtörvény egyes módosításait - az adós fél számláinak kezelése és az elévülés tekintetében - az uniós iránymutatások rendelkezéseinek átültetése indokolja, valamint egységesítésre került a fizetési halasztás és a részletfizetés szabályrendszere. l) A javaslat szerint az adóellenőrzési eljárásokban július 1-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető. m) A Javaslat alapján 2014-től az egyéni vállalkozók nem kérhetik felvételüket a könyvvizsgáló cégek kamarai nyilvántartásába, kizárólag kamarai tag könyvvizsgálóként végezhetik tevékenységüket. A Javaslat tartalmazza továbbá az egyes könyvvizsgálói kamarai nyilvántartások közhiteles nyilvántartássá történő minősítését, a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság felhatalmazását szakértő igénybevételére, valamint javaslatot arra vonatkozóan, hogy a jövőben kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb csak két alkalommal tölthesse be ugyanazt a tisztséget. n) A javaslat a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alóli mentességet kiterjeszti azon hallgatóra, aki felsőoktatási intézményben, az általa alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát. Ez a hallgatói munkaszerződések szélesebb körű alkalmazását ösztönzi azáltal, hogy a hallgatóknak kifizetett díjazást mentesíti a járulékfizetés alól. o) A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértéke inflációt követő mértékben emelkedik január 1-jétől. p) Az energiaellátók jövedelemadójának alanyait adóévtől adóelőleg fizetési kötelezettség terheli, a javaslat tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. 3. Az igénybe vett eszközök 3.1. Jogalkotás A kívánt célok a vonatkozó adó és járulék törvények, a számvitelről szóló törvény, valamint az azokhoz kapcsolódó más törvények módosításával érhető el. A javaslattal érintett törvények a következők: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, helyettes

10 a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, 10 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény, az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvényt, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvényt (Vtv.) érintő módosítása, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény módosítása, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló évi CII. törvény, a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény, a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény, helyettes

11 11 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény, a közművezetékek adójáról szóló évi CLXVIII. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvény, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény Egyéb intézkedés Az előterjesztés egyéb intézkedést nem igényel Alternatívák Az előterjesztésben foglaltakkal szemben egyéb alternatíva nincs. 4. Kormányprogramhoz való viszony A Kormány kiemelt célja az üzleti környezet javítása, a versenyképes, hatékony gazdaság megteremtésének elősegítése, a gyermeket nevelő magánszemélyek adópozíciójának javítása. Ezen célokkal az előterjesztés összhangban van. 5. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés szerepel a Kormány II. félévi munkatervéről szóló 1354/2013. (VI. 24.) Kormányhatározatában. 6. Európai uniós kapcsolódások 6.1. A tervezettel átültetett irányelvek: A Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról Műszaki notifikációs kötelezettség: A Javaslat kiegészíti az ásványolaj termékek sűrűségének meghatározása során alkalmazható szabványok listáját a gyakorlatban elterjedt módszerek közül a legpontosabb és leggyorsabb, elektronikus rezgő U-csöves méréssel. A rendelkezés tervezetét a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikke szerinti előzetesen be kell jelenteni az Unió felé. Az intézkedés Unió felé történő bejelentése megtörtént, azonban a tagállamok számára a véleménynyilvánításra nyitva álló határidő még nem helyettes

12 járt le. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség: A Javaslat korlátozó rendelkezéseket tartalmaz a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését szervező akkreditált szervezetek tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan. A könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzésének szervezése a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya alá eső tevékenységnek (szolgáltatásnak) minősül. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 341/2009. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó korlátozó rendelkezést be kell jelenteni az Unió felé. A bejelentés jelenleg előkészítés alatt áll. 7. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk A tervezett módosítások döntő része január 1-jén lép hatályba és ettől az időponttól alkalmazandó. A törvénymódosítások január 1-jei hatálybalépéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 32. -a szerinti kellő (harminc napos) felkészülési idő biztosítása szükséges. 8. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés az egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény 5. (3) bekezdése értelmében nem jogszabályi előírás társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről szóló jogszabályok tervezetét. 9. Vitás kérdések 10. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen Nem Igen Nem Nem Nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: helyettes helyettes

13 13 Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? Részletes kommunikációs terv:. ; +36(1) ; Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, október. helyettes

14 14 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét a nemzetgazdasági látja el. helyettes

15 15 1. melléklet az NGM/ /2013. számú kormány-előterjesztéshez évi törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. (1) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 41. Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés alapján elfogadott, mezőgazdasági termelőágazatban a de minimis támogatások alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás. (2) Az Szja tv. 3. -a a következő 52. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 52. Birtok-összevonási célú termőföld átruházás: olyan adásvétel, amelynek eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld a település közigazgatási határától függetlenül egymással szomszédossá válik. E rendelkezés alkalmazásában az egy naptári éven belül megkötött és ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ingatlan adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el. (3) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására ide nem értve az 1. számú melléklet 6. pont 6.3. pontjában említett engedményt nincs lehetőség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke), azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki, ha az adott biztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítási helyettes

16 16 feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerződésre befizetett biztosítási díj és annak hozama együttes összegét. 2. Az Szja tv. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése napját megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóelőlegét havonta kell megállapítani, b) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése negyedévének utolsó hónapjának 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóelőlegét negyedévente kell megállapítani, c) az adóév utolsó hónapjának 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját évente kell megállapítani. (2) A kifizetőtől származó, külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből, osztalékból (osztalékelőlegből) az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani, levonni és a jövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva, forintban kell megfizetni. 3. Az Szja tv. 13. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben) a) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét; 4. Az Szja tv. 28. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az 1. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja alapján vagy a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás más személy által január 1-jét megelőzően fizetett díja az 1. számú mellékletnek a befizetés időpontjában hatályos 6. pont 6.3. alpontja alapján részben vagy egészben adómentes volt, akkor függetlenül a biztosítási szerződés esetleges módosításától a biztosító teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a 1. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja alapján adómentes) a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díj együttes összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek minősül. A biztosítói teljesítést megelőzően bevételcsökkentő tételként már figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az egyéb jövedelem biztosítói teljesítés időpontjában történő további megállapítása során. 5. (1) Az Szja tv. 29/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata helyettes

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18.

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18. 2014 KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER 2013. október 18. 1 Tartalom 2014. évi adóváltozások... 5 I. Összefoglaló... 5 II. Javasolt intézkedések... 7 1. Személyi jövedelemadó... 7 1.1. Családi járulékkedvezmény...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22.

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. ADÓLEVÉL 2013. NOVEMBER 2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. A Parlament elfogadta a 2014. évi adótörvény-változásokat. Jelen hírlevelünkben a fontosabb és jelentősebb módosításokat foglaljuk

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben