ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013."

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról Budapest, szeptember dr. Boros Richárd( ) helyettes

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen közigazgatási egyeztetésre megküldés: szeptember. közigazgatási egyeztetés lezárása: szeptember. i értekezlet időpontja: október. kormányülés időpontja október. 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezők intézmény egyetért nem ért egyet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Külügyminisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszterelnökség nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn helyettes

3 Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Pálinka Nemzeti Tanács Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Magyar Ásványolaj Szövetség Magyar PB Gázipari Egyesület Autós Nagykoalíció Magyar Vegyipari Szövetség Magyar Könyvvizsgálói Kamara nem adott véleményt észrevétele maradt fenn helyettes

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 4 1. Az előterjesztés célja Az előterjesztés célja a gazdálkodói környezet működését könnyítő feltételek megteremtése, az adózás gyakorlati területein tapasztalható adminisztrációs terhek csökkentése, a vállalkozói környezet adópolitikai eszközökkel való javítása, a magánszemélyek (családok) adó-, illetve járulékterheinek csökkentésére irányuló intézkedések megvalósítása, a gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések körének bővítése, a jogalkalmazás során felmerült problémák orvoslása. Az előterjesztés jogharmonizációs célú módosításokat is tartalmaz. Ezek a kiemelt célok számos, a különböző adó- és járuléktörvényekben javasolt rendelkezések módosítása révén érhetőek el. 2. Az előterjesztés lényegi tartalma 2.1 A vállalkozói környezet javítása érdekében javasolt változtatások a) január 1-jétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége. A bevezetésre kerülő családi járulékkedvezmény érezhető jövedelmi pozíciójavulást eredményez elsősorban azon családok, valamint két gyermeket nevelő egyedülálló szülők esetében, akik eddig nem tudták igénybe venni a családi kedvezményt teljes összegben. b) A járulékfizetési kötelezettséget érintő változásnak köszönhetően nem terheli egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség azt a munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozót és társas vállalkozót, akinek munkaideje legalább heti 36 óra. Ezáltal a nem nyugdíjas vállalkozókhoz hasonlóan, tényleges jövedelem hiányában a nyugdíjas vállalkozóknak sem lesz járulékfizetési kötelezettségük, ha főállású munkaviszonnyal rendelkeznek. c) A kettős járulékfizetés elkerülését célozza az a javaslat, mely szerint meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozóan rögzített azon átmeneti időtartam, amely biztosítja 2015-ig, hogy a kiküldött dolgozók tb-mentesen foglalkoztathatók Magyarországon. A harmadik állambeli kiküldöttekre vonatkozó szabály továbbá kiegészül egy olyan előírással, amely mentességet biztosít az egyéni járulékfizetés alól 2 évnél hosszabb kiküldetés esetén, de csak akkor, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem kalkulálható okból kerül sor. További feltétel, hogy e körülmény 1 év után következik be, és erről a munkavállaló bejelentést tesz az adóhatóságnak. d) A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális hozzájárulási adókedvezményét érintő kedvező változás, hogy a kedvezményezett munkavállalóra nézve előírt lakóhely feltétel úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re levő szabadvállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, mint amelyben a munkáltatója működik. helyettes

5 5 e) A társasági adókedvezmény mértéke 40 százalékról 60%-ra nő azon kis- és középvállalkozások esetén, akik tárgyi eszköz beruházás céljából felhasznált kölcsöneikre vesznek igénybe adókedvezményt. f) A társasági adózást érintő további módosítás szerint lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse az adózás előtti eredményét. g) A társasági adótörvény módosítása lehetővé teszi, hogy, amennyiben az üzletpolitikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatást bankkártyával egyenlítik ki, a szolgáltatás kapcsán elszámolt költség, ráfordítás társasági adózási szempontból abban az esetben is elismert költségnek minősülhet, ha a fizető fél csak a tranzakció kapcsán kibocsátott nyugtával rendelkezik. h) A társasági adótörvény módosítása értelmében a nem jelentős hiba a tárgyévben a társasági adóalap megállapításakor figyelembe vehető, így nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóját. i) Az energiaadózás területén az adómegállapítási időszakban nem érvényesített adóvisszaigénylési jogosultság az elévülési időn belül más adómegállapítási időszakban is érvényesíthetővé válik önellenőrzés gyakorlása nélkül. j) A regisztrációs adózás területén megszűnik a papíralapú adóigazolás, így egyszerűsödik a gépjárművek forgalomba helyezése. k) A jövedéki törvény módosítása megszünteti a jövedéki adóraktárak vevőnyilvántartás vezetési kötelezettségét. l) A gazdálkodók július 1-jétől a jövedéki eljárás során és a nyilvántartásaikban a hatályos vámtarifaszámokat használhatják a jelenlegi párhuzamos használattal (állapot rögzített és hatályos vámtarifaszámok használata) szemben. m) A jövedéki adózást érintően a szeszfőzde adóraktárban üzlethelyiség létrehozása nélkül, egyszerűen teljesíthető feltételekkel lehetővé válik a közvetlen értékesítés, valamint enyhülnek a kizárólag szeszfőzdében előállított alkoholtermékkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató szeszfőzdék működési feltételei. n) További, a jövedéki adózást érintő módosítások alapján megszűnik az etanolüzemeknél eddig alkalmazott kiszerelési korlátozás, a szeszüzemben is lehetővé válik az E85 előállítás mellett bioetanol benzinbe történő bekeverése; külön nyilvántartás vezetése mellett lehetőség lesz a vendéglátó-ipari üzletbe visszaszállított bontott üvegek elkülönített tárolására; valamint a palackos kiszerelésű cseppfolyós gázokkal kereskedő gazdálkodók kedvezményes feltétellel juthatnak ásványolaj-tároló adóraktári engedélyhez és jövedéki engedélyhez. o) Az általános forgalmi adózást érintően a tervezet egyértelművé, átfogóvá teszi az adóalap utólagos csökkentésének eseteit. Emellett adminisztratív szempontból egyszerűsíti az áfa szabályozást, azáltal, hogy szélesíti azon esetek körét, amikor az adóalanynak a fizetendő adó összege vagy az adóalap utólagos csökkenése kapcsán nem kell önellenőrzést végeznie. p) A technológiai fejlődést követi az az áfa-jogi módosítás, mely megteremti az elektronikus nyugtakibocsátás lehetőségét. helyettes

6 6 q) Az illetéktörvény módosítása értelmében minden magánszemélyt (életkortól függetlenül) automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetési lehetőség illet meg az első lakástulajdon szerzésnél; az illetékmentesség szabályainak változásával az építési telek 4 éven belüli lakóházzal való beépítése esetén illetékmentesség akkor is megilleti a vagyonszerzőt, ha a törvényi határidőn belül felépített lakóépület tekintetében nem a nevére, hanem bármely más (társ)tulajdonos vagy bármely vagyoni értékű jog szerzőjének nevére szól a használatbavételi engedély; a mezőgazdasági termelőknek kedvező javaslat, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig igazolhatják jogosultságukat a termőföldszerzés ajándékozási illetékmentessége kapcsán. r) A vámtörvény módosítására vonatkozó javaslat - az ügyféli kör igényeinek megfelelően - az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak mintájára bevezeti a korrekciós pótlék rendszerét elősegítve ezzel az áru kiadását követő vámáru-nyilatkozat módosításának önellenőrzését. Ehhez igazodóan módosulnak a vámigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezések is. s) Az adózás rendjét érintően a magánszemély adózók számára kedvező változás, hogy az állami adóhatóság hivatalból törli az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget abban az esetben, ha hivatalos úton a tudomására jut a kötelezettség megszűnése. t) Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a javaslat alapján az állami adóhatóság elfogadja a külföldi adóhatóság által az ország hivatalos nyelvén kiállított illetőségigazolást annak magyar nyelvű szakfordításával. u) Egyszerűsödnek a feltételes adómegállapítás díjára vonatkozó szabályok is, illetve a jelentős költséggel járó feltételes adómegállapítás iránti eljárás kezdeményezését megelőzően a javaslat megteremti az un. előzetes konzultáció lehetőségét. A feltételes adómegállapítás a továbbiakban egyfokú eljárás lesz, amely során hozott döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. v) A hazai vállalkozások versenyképességének javítását célozza a számviteli szabályozás azon módosítása, amely lehetővé teszi külön feltételek nélkül az USA dollárban történő könyvvezetést és beszámoló készítést, valamint a devizában fennálló tételek forintosításánál az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazását. w) A közművezetékek adójáról szóló törvény javasolt módosításával nő a hírközlési vezetékkel (telefon-, internet-, kábeltévé-szolgáltatás nyújtására alkalmas vezeték) rendelkező vállalkozásokra vonatkozó adókedvezmény terjedelme, mely által csökken az adóterhelés A gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések a) A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése utáni visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettségre vonatkozó előírások módosításának célja az eddigi szabályozással kapcsolatos visszaélések megszüntetése, ezzel párhuzamosan bizonyos esetekben szigorodik az illetékmentesség feltételrendszere, egyes mentességek akkor lesznek alkalmazhatóak, ha a vagyonszerzőt olyan külföldi államban jegyezték be, amelyben a társasági adónak megfelelő adó mértéke nem éri el a 10%-ot vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet a társasági adónak megfelelő, legalább 10%-os mértékű adó nem terheli. helyettes

7 7 b) A visszterhes termőföld-szerzés illetékmentessége tekintetében a visszaélések elkerülése érdekében a legalább 5 éves időtartamú saját célú mezőgazdasági művelést legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától kell megkezdeni (hatályos rendelkezések szerint a határidőt a birtokbaadástól kell számítani) c) A jövedéki adózást érintően szigorodnak a szankciók: a biztosíték-megemelés elmaradása esetén lehetővé válik az adóraktár-engedélyesek és a bejegyzett kereskedők engedélyének 30 napra való felfüggeszthetősége, és jelentős mértékben emelkedik a dohánylevelekkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén kiszabható bírság mértéke. d) A fordított adózás bevezetésének gabona szektorban tapasztalt sikerére alapozva a csalások visszaszorítása érdekében indokolt az intézkedés hatályát meghosszabbítani december 31-ig. e) Az adóellenőrzési módszerek korszerűsítésének igényével, az adózás rendjéről szóló törvény javasolt módosítása szerint a jövőben az adóhatóság nem az egyes bizonylatokat vizsgálja, hanem a bizonylatok feldolgozásának logikai láncolatát, és a feltárt logikai hibához rendeli hozzá az egyes bizonylatokat, így tárja fel azok helytelen könyvelését, és az ebből adódó helytelen adózást. Mindehhez a javaslat biztosítja, hogy a hatóság az alkalmazott szoftvereket, azok tartalmát is megismerhesse. f) A számviteli szabályozás az átláthatóbb működés érdekében kötelezővé teszi a könyvvizsgálatot a 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkező cégek számára. g) Annak érdekében, hogy az egyes gazdasági ügyletek könnyebben ellenőrizhetőek legyenek, szükséges azon pénzügyi tranzakciók támogatása, amelyek a bankok pénzforgalmi rendszereiben nyomon követhetőek. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztető műveletek köre ezen, gazdaság fehérítő célból kiegészítésre kerül a bankkártyás fizetések körével. 2.3 Jogharmonizációs módosítások A tervezet kisebb jogharmonizációs célú pontosítást tartalmaz a számlázásra vonatkozó szabályok (melyik tagállam szabályait kell alkalmazni, ha a teljesítésre kötelezett és az ügyfél nem azonos tagállamban telepedett le) tekintetében, valamint az adóalap utólagos csökkentése esetén figyelembe veszi az irányadó európai bírósági ítélkezési gyakorlatot. 2.4 Szakmai szervezetek által javasolt módosítások a) A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve úgy módosulnak, hogy a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken, ezzel egyidejűleg a részesedésszerzés bejelentésére nyitva álló határidő 75 napra nő. b) Az osztalék elengedése kapcsán bekövetkező vagyonszerzés mentes lesz az ajándékozási illeték alól. helyettes

8 8 c) A javaslat jövedéki engedélykötelessé teszi az 5-25 kg kiszerelésű PB palackok, valamint a kenőolajok nagykereskedelmét. d) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokat szabályozó törvény módosításának célja, hogy, hogy az érintett iparág szakmai képviselőinek visszajelzései alapján vonzóbb környezetet teremtsen a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok alapítása érdekében, tekintettel arra, hogy a törvény hatályba lépése óta eltelt két év során szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság nyilvántartásba vételére nem került sor. 2.6 Egyéb változások a) A társasági adótörvény közhasznú szervezetek adóalapjának meghatározására vonatkozó szabályainak kiegészítése szükséges a civilszervezetekről szóló törvény módosítása következtében, mely által egyértelművé válik, hogy az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetek abban az adóévben, amelyben ilyennek minősülnek az általános szabályok alapján állapítják meg a társasági adóalapjukat. b) A kisvállalati adóval kapcsolatos szabályok módosításával egyértelművé válik, hogy a kisvállalati adóalany által a kisvállalati adózás szabályai szerint megfizetett adóra tekintettel a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt kapott adó-visszatérítés csökkenti, míg a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megfizetett adó, adóelőleg növeli a pénzforgalmi szemléletű eredményt. c) A regisztrációs adótörvény módosítása következében, csak akkor lehet visszaigényelni az átalakított gépjármű után fizetendő és a korábbi forgalomba helyezéskor megfizetett regisztrációs adó különbözetét, ha az átalakított gépjármű környezetvédelmi osztálya az átalakítással kedvezőbbé válik. d) Tudományos és oktatási célra adómentesen előállíthatóvá válik az alkoholtermék egyszerű bejelentési és nyilvántartás vezetési kötelezettség mellett. e) Általános forgalmi adózást érintően az időszakos elszámolású vagy átalánydíjas ügyletek ide nem értve a közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyleteket teljesítési időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége helyett az elszámolási időszak utolsó napjára fog esni. f) Lehetővé válik az exportnál a 90 napon túli, de meghatározott határidőn belüli, EU-n kívülre történő kiléptetés esetén a fizetendő áfa utólagos csökkentése. g) A tervezet az Áfa Irányelv adta keretek között a vagyoni értékű jogok esetében is megteremti a szerzést terhelő előzetesen felszámított áfára vonatkozó korrekciós kötelezettséget a tárgyi eszközök beszerzését terhelő előzetesen felszámított adóra vonatkozó korrekciós előírások analógiájára. h) A tervezet értelmében az egyszerűsített számlán is fel kell tüntetni szükségesség esetén a teljesítés időpontját és a fordított adózás kifejezést. A módosítás az olyan nyugták kötelező adattartalmát is érinti, amelyek egyúttal a szolgáltatás igénybevételére jogosítanak (pl. színházjegy, menetjegy). Ezen nyugtákon a kibocsátás kelte helyett elegendő azon időpontot, vagy időszakot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. helyettes

9 9 i) Az építésügyi hatósági eljárási szabályok változására tekintettel a tervezet előírja, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl vonatkozik a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is. j) Az egységes, versenysemleges szabályozás érdekében az üdülőhasználati jog mellett a szállás időben megosztott használata is vagyoni értékű jognak minősül, ekként megszerzése illetékkötelessé válik. k) A vámtörvény egyes módosításait - az adós fél számláinak kezelése és az elévülés tekintetében - az uniós iránymutatások rendelkezéseinek átültetése indokolja, valamint egységesítésre került a fizetési halasztás és a részletfizetés szabályrendszere. l) A javaslat szerint az adóellenőrzési eljárásokban július 1-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető. m) A Javaslat alapján 2014-től az egyéni vállalkozók nem kérhetik felvételüket a könyvvizsgáló cégek kamarai nyilvántartásába, kizárólag kamarai tag könyvvizsgálóként végezhetik tevékenységüket. A Javaslat tartalmazza továbbá az egyes könyvvizsgálói kamarai nyilvántartások közhiteles nyilvántartássá történő minősítését, a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság felhatalmazását szakértő igénybevételére, valamint javaslatot arra vonatkozóan, hogy a jövőben kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb csak két alkalommal tölthesse be ugyanazt a tisztséget. n) A javaslat a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alóli mentességet kiterjeszti azon hallgatóra, aki felsőoktatási intézményben, az általa alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát. Ez a hallgatói munkaszerződések szélesebb körű alkalmazását ösztönzi azáltal, hogy a hallgatóknak kifizetett díjazást mentesíti a járulékfizetés alól. o) A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértéke inflációt követő mértékben emelkedik január 1-jétől. p) Az energiaellátók jövedelemadójának alanyait adóévtől adóelőleg fizetési kötelezettség terheli, a javaslat tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. 3. Az igénybe vett eszközök 3.1. Jogalkotás A kívánt célok a vonatkozó adó és járulék törvények, a számvitelről szóló törvény, valamint az azokhoz kapcsolódó más törvények módosításával érhető el. A javaslattal érintett törvények a következők: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, helyettes

10 a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, 10 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény, az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvényt, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvényt (Vtv.) érintő módosítása, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény módosítása, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló évi CII. törvény, a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény, a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény, helyettes

11 11 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény, a közművezetékek adójáról szóló évi CLXVIII. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvény, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény Egyéb intézkedés Az előterjesztés egyéb intézkedést nem igényel Alternatívák Az előterjesztésben foglaltakkal szemben egyéb alternatíva nincs. 4. Kormányprogramhoz való viszony A Kormány kiemelt célja az üzleti környezet javítása, a versenyképes, hatékony gazdaság megteremtésének elősegítése, a gyermeket nevelő magánszemélyek adópozíciójának javítása. Ezen célokkal az előterjesztés összhangban van. 5. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés szerepel a Kormány II. félévi munkatervéről szóló 1354/2013. (VI. 24.) Kormányhatározatában. 6. Európai uniós kapcsolódások 6.1. A tervezettel átültetett irányelvek: A Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról Műszaki notifikációs kötelezettség: A Javaslat kiegészíti az ásványolaj termékek sűrűségének meghatározása során alkalmazható szabványok listáját a gyakorlatban elterjedt módszerek közül a legpontosabb és leggyorsabb, elektronikus rezgő U-csöves méréssel. A rendelkezés tervezetét a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikke szerinti előzetesen be kell jelenteni az Unió felé. Az intézkedés Unió felé történő bejelentése megtörtént, azonban a tagállamok számára a véleménynyilvánításra nyitva álló határidő még nem helyettes

12 járt le. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség: A Javaslat korlátozó rendelkezéseket tartalmaz a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését szervező akkreditált szervezetek tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan. A könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzésének szervezése a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya alá eső tevékenységnek (szolgáltatásnak) minősül. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 341/2009. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó korlátozó rendelkezést be kell jelenteni az Unió felé. A bejelentés jelenleg előkészítés alatt áll. 7. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk A tervezett módosítások döntő része január 1-jén lép hatályba és ettől az időponttól alkalmazandó. A törvénymódosítások január 1-jei hatálybalépéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 32. -a szerinti kellő (harminc napos) felkészülési idő biztosítása szükséges. 8. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés az egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény 5. (3) bekezdése értelmében nem jogszabályi előírás társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről szóló jogszabályok tervezetét. 9. Vitás kérdések 10. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen Nem Igen Nem Nem Nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: helyettes helyettes

13 13 Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? Részletes kommunikációs terv:. ; +36(1) ; Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, október. helyettes

14 14 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét a nemzetgazdasági látja el. helyettes

15 15 1. melléklet az NGM/ /2013. számú kormány-előterjesztéshez évi törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. (1) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 41. Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés alapján elfogadott, mezőgazdasági termelőágazatban a de minimis támogatások alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás. (2) Az Szja tv. 3. -a a következő 52. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 52. Birtok-összevonási célú termőföld átruházás: olyan adásvétel, amelynek eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld a település közigazgatási határától függetlenül egymással szomszédossá válik. E rendelkezés alkalmazásában az egy naptári éven belül megkötött és ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ingatlan adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el. (3) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására ide nem értve az 1. számú melléklet 6. pont 6.3. pontjában említett engedményt nincs lehetőség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke), azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki, ha az adott biztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítási helyettes

16 16 feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerződésre befizetett biztosítási díj és annak hozama együttes összegét. 2. Az Szja tv. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése napját megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóelőlegét havonta kell megállapítani, b) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése negyedévének utolsó hónapjának 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóelőlegét negyedévente kell megállapítani, c) az adóév utolsó hónapjának 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját évente kell megállapítani. (2) A kifizetőtől származó, külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből, osztalékból (osztalékelőlegből) az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani, levonni és a jövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva, forintban kell megfizetni. 3. Az Szja tv. 13. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben) a) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét; 4. Az Szja tv. 28. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az 1. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja alapján vagy a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás más személy által január 1-jét megelőzően fizetett díja az 1. számú mellékletnek a befizetés időpontjában hatályos 6. pont 6.3. alpontja alapján részben vagy egészben adómentes volt, akkor függetlenül a biztosítási szerződés esetleges módosításától a biztosító teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a 1. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja alapján adómentes) a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díj együttes összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek minősül. A biztosítói teljesítést megelőzően bevételcsökkentő tételként már figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az egyéb jövedelem biztosítói teljesítés időpontjában történő további megállapítása során. 5. (1) Az Szja tv. 29/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata helyettes

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke

A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke Pénzügyi tranzakciós illeték évközi változásai Illetékköteles műveletek: átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, készpénzbefizetés, okmányos meghitelezés, a készpénzfizetésre szóló csekk

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága

Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Az Illeték tv 2014 évi változásai Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Házastársak közötti vagyonmozgások [25. (2)-(3) bekezdés, 17. (1) bekezdés p) és v) pontok, 26. (1) bekezdés

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben