Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány 90 éves a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Változtak a szakképzést érintô törvények Szeptember

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről Időpont: szeptember óra Helyszín: Corinthia Grand Hotel Royal (1073 Budapest, Erzsébet körút ) Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés határozatképes. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. Előadó: Gablini Gábor soros elnök 2. Tájékoztató az elfogadott adó és járuléktörvények várható hatásairól, felkészülés az őszi bértárgyalásokra Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Békesi László egyetemi tanár, VOSZ GpB elnök 3. Előterjesztés az Év Vállalkozója kitüntető cím adományozására Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Perlusz László ügyvezető igazgató 4. Tájékoztató a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozásról és a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. Előadó: Lőrincze Péter elnöki főtanácsadó 5. Tájékoztató a területi Prima rendezvények előkészületeiről Előadók: Megyei elnökök 6 Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor soros elnök tájékoztatást adott az előző testületi ülés óta végzett munkáról. A beszámoló keretében ismertetette a VOSZ és a KVBSZ (Kereskedők, Vállalakozók Budapesti Szervezete) közötti, új alapokra helyezett együttműködés lényeges elemeit. A budapesti szövetségünk új elnöke: Tardos János úr, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának tagja. A soros elnök kiemelte, hogy az idén is elindult az igen magas színvonalú Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvénnyel - a Megyei Prima rendezvénysorozat. Az Elnökség a tájékozatót egyhangú szavazással elfogadta. A napirendhez kapcsolódóan Dr. Kolláth György professzor úr ismertette a VOSZ által benyújtott alkotmánybírósági indítvány (tárgy: tevékenység piaci értéke ) indokoltságát és legfontosabb tartalmi elemeit /2. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának (GpB) elnöke beszámolót tartott az adó-. és járuléktörvények várható hatásairól, a főtitkár tájékoztatást adott a kezdődő bértárgyalások körülményeiről. A GpB szerény mértékű, mérsékelt jövő évi keresetemelést tart indokoltnak az üzleti szférában az ország jelenlegi helyzetében. A VOSZ ügyvezető elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a VOSZ gazdaságpolitikájának sarokpontjai a jövőben is a közszféra kiterjedtségének a csökkentése, a termelő vállalatok támogatása, a kereslet- és

6 4 Szervezeti Hírek termelésvezérelt szakképzés ösztönzése melletti kiállás kell, hogy legyen. A VOSZ a termelő szféra kedvezményezettségét (pl. adó- járulékterhek vonatkozásában), a piac adminisztrációs korlátozásának csökkentését szorgalmazza, mert ez jelentheti a magyar gazdaság fellendülését. A testület a GbP óvatos bérpolitikára vonatkozó iránymutatását a szóbeli kiegészítésekkel együtt - egyhangú szavazással elfogadta és megbízta a főtitkárt annak képviseltére az OÉT különböző fórumain /3. A VOSZ ügyvezető elnökének főtanácsadója (Lőrincze Péter úr) részletes tájékoztatást adott a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozás tényéről és jelentőségéről, valamint a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Év Vállalkozója és a Megye Év Vállalkozója elismerésekre érkezett kitüntetési javaslatokat. A kitüntetések átadása az országos és helyi Vállalkozók Napján, ill. Prima rendezvények keretében történik /5. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékoztatót hallgattak meg a megyei Prima rendezvények előkészületeiről és véglegezett időpontjairól, amelyet egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vettek /6. Békesi László úr, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke kérte a VOSZ Elnökségét, hogy mentse föl a szakértői testület elnöki tisztségéből. Indokait tiszteletben tartva - tevékenységét elismerve és megköszönve - az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette a Professzor Úr döntését. Ezzel egyidejűleg átmeneti időszakra - legkésőbb jövő tavaszi szövetségi küldöttgyűlés időpontjáig - Lőrincze Péter urat bízta meg az Elnökség a szakértői team vezetésével. Budapest, szeptember 23. Dr. Dávid Ferenc főtitkár

7 Szervezeti Hírek 5 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról április 16-án a főtitkár a szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezetének közgyűlésen, az ügyvezető igazgató a VOSZ Fejér megyei szervezetének közgyűlésén vett részt április 21.-én a VOSZ Textil és Ruházatiipari Szekciója megtartotta éves közgyűlését a VOSZ vezetőinek részvételével. Az közgyűlés központi témaköre - az éves beszámolón túl - a textilipar jövője volt április 22-én a szövetség vezető munkatársai és a Bács - Kiskun, Békés és Csongrád megyei elnökei részvettek vajdasági vállalkozók számára a VOSZ által szervezett képzési és tanácsadási programsorozat megnyitóján. A projekt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával jött létre, általunk benyújtott pályázat keretében április 24-én az Országos Érdekegyeztető Tanács megvitatta a Kormány Válságkezelés és Bizalomerősítés című előterjesztését május 8. napján folytatódott a szociális partnerek és a Kormány közötti konzultáció április 27-én a VOSZ ügyvezető igazgatója részt vett a Szövetség Jász - Nagykun - Szolnok megyei szervezetének közgyűlésén, amelyen előadást tartott Békesi László egyetemi tanár, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke április 28-án - nem nyilvános ülés keretében - az SzMM államtitkára a szociális partnerekkel konzultált a tervezett nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatos kormányzati elképzelésekről április 29. napján tartotta mérlegzáró közgyűlését a KA-VOSZ Zrt., amelyen a tulajdonosi képviselet biztosított volt. Ugyanezen a napon egyeztető tárgyalást folytattunk a VOSZ közbeszerzési szakértője, valamint a VOSZ társult szervezete, az IVB (Innovációval a Védelemért és Biztonságért) vezetője bevonásával, a NATO beszállítói rendszer működési tapasztalatairól április 30-án a Szövetség Vas megyei, május 5-én Nógrád megyei, május 6-án Bács - Kiskun megyei, május 7-én a BAZ megyei szervezetének közgyűlésén vettünk részt május 13-án a Szövetség ügyvezető elnöke előadást tartott a Magyar Vállalkozói Szalon jubileumi fórumán, Szekszárdon. A nagyszabású rendezvényen részt vett a VOSZ több tisztségviselője is. Ugyanezen a napon a Világgazdaság c. üzleti napilap felkérésére a CIB Bank közreműködésével a szövetség főtitkára nagyvállalatok vezetői előtt pódiumbeszélgetésen vett részt a Történeti Múzeumban május 14-én tartottuk meg a VOSZ éves rendes küldöttgyűlését május 20-án a Szövetség hivatali ve-

8 6 Szervezeti Hírek zetése részt vett a Magyar Iparszövetség (OKISZ) éves közgyűlésén május 22-én a VOSZ Együttműködési Megállapodást írt alá az Adai Vállalkozók Általános Egyesületével. A dokumentum aláírására a vajdasági vállalkozók számára a a VOSZ által szervezett - képzési és tanácsadási program záró ünnepségén került sor. Az aláíráson és az ünnepségen részt vettek a magyar diplomácia vezetői és a vajdasági adminisztráció prominens képviselői. 13. Május 25-én bemutatkozó és programismertető interjút készítettünk a VOSZ soros elnökével, amely megjelent a VOSZ Hírekben május 26 és június 11 között szakképzési fórumot szerveztünk az RFKB program keretében mind a hét régióban. A fórumok célja a kereslet-vezérelt szakképzés megteremtése. Helyszínek: Szombathely, Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen, Szekszárd, Eger, Budapest 15. A Gazdasági Egyeztető Fórum június 2-i ülésén a VOSZ képviselője ismertette a Szövetségnek a évi adótörvényekkel kapcsolatos álláspontját június 9-én és 10 - én a VOSZ irodavezetők és a takarékszövetkezeti VOSZ Pontok munkatársai részére kétnapos továbbképzést tartottunk. 17. Június között kibővített VOSZ megyei elnöki és szekcióelnöki értekezlet keretében több szakmai előadáson vettünk részt a munka és a vállalkozás világa, a foglalkoztatási paktumok, a keresletvezérelt szakképzés, valamint a Széchenyi kártya program témaköreiben. Továbbá meglátogattuk egy VOSZ tagvállalkozás egészségügyi beruházását és szolgáltató cégét és a helyszínen megtárgyaltuk a vállalkozás, a vállalkozásfinanszírozás lehetőségeit és buktatóit a gyakorlatban. (Zalakaros, Hévíz) június 24-én az MTA épületében tartotta együttes ülését a PP jelöléseket minősítő Társadalmi Tanácsadó Testület és a PP Alapítvány Kuratóriuma június 25 -én Kaposváron a Vasas Szakszervezeti Szövetség által rendezett kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt július 1. napján a Művészetek Palotájában a PP Alapítvánnyal közösen sajtótájékoztatót tartottunk, amelyen ismertettük a évi országos PP díjra jelöltek névsorát. A rendezvényt élénk média-érdeklődés kísérte július 14-én a soros elnök a külügyminiszter meghívására munka-reggelin vett részt. A találkozó középpontjában az érdekképviseletek nemzetközi szerepvállalásának fejlesztése állt. 22. Július hónapban az Országos Szövetség szervezésében a VOSZ megyei szervezeteinek elnökei a Hálózat TV regionális stúdióiban szakmai beszélgetések résztvevői voltak (téma: Foglalkoztatási helyzetkép) 23. Ugyancsak július hónapban készíttettük el a területi Prima díj- hoz kapcsolódó egységes arculati elemeket. Az arculati elemeket nyomdai minőségben DVD-n juttattuk el a megyei elnökökhöz július 28-án tapasztalatcserét folytattunk a Transparency International képviselőjével a közbeszerzések átláthatóságának javítása érdekében augusztus 17. napján az MTI megkeresésére - az országos munkaadói szövetségek közül egyedül - véleményt formáltunk a fővárosi tömegközlekedési vállalat körül kialakult helyzetről augusztus között a VOSZ regionális szakképzési koordinátorai összesítették a évi felmérések eredményeit és a

9 Szervezeti Hírek 7 program többi résztvevőjével együtt kidolgozták javaslataikat a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok számára. Ez a javaslat alapul szolgál a évi beiskolázási keretszámok meghatározásához szeptember 2 -án alkotmánybírósági indítványt nyújtottunk be egyes törvényi rendelkezések utólagos normakontrolljára és azok megsemmisítésére. ( tevékenység piaci értékének definiálatlansága) szeptember 3-4. A VOSZ érintett szakemberei részt vettek az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) megalakulásának 90. évfordulója alkalmából rendezett tripartit konferencián. A konferencia témája: a Budapesti ILO Iroda szerepe a közép- és kelet-európai régióban a kezdetektől napjainkig és a jövő kihívásai szeptember 8-án és 9-én szakmai továbbképzést szervezetünk a Volksbank Zrt. és a VOSZ fiók - és irodavezetői részére. 30. Szeptember 14-én a Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete (továbbiakban: KVBSZ) küldöttgyűlése határozott arról, hogy további lépéseket tesz a VOSZhoz való közeledésre: a VOSZ a KVBSZnek évek óta legjelentősebb együttműködő partnere és mint a leghatékonyabb országos érdekképviselet, az egyedüli megoldást jelenti a KVBSZ hagyományainak a továbbvitelére. Ezért a leköszönő, nyugdíjba vonuló KVBSZ-elnök javaslatára megválasztotta a VOSZ jelöltjét elnöknek (Tardos János úr) és határozott arról, hogy a jövőben VOSZ-KVBSZ néven működik tovább. A stratégiai lépés után a VOSZ- KVBSZ újult erővel, tovább kívánja folytatni a VOSZ -szal közös Széchenyi Kártya programját és bővíti szolgáltatásait szeptember 14-én a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közös fórumot rendeztünk a VOSZ központban. A fórum témája a gépipari technológiai szakképzés korszerűsítése, kiterjesztése, az érdekeltek együttműködésének szervezése az EU ajánlása alapján. A fórumon részt vett többek között a Suzuki esztergomi gyárának vezérigazgató-helyettese Dr. Urbán I. László. 32. Szeptember 15-én szakmai továbbképzést szervezetünk az MKB Zrt. munkatársaival, a VOSZ irodavezetői részére szeptember 16. napján - hagyományosan magas színvonalú- területi Prima Díjkiosztó Ünnepség volt Szolnokon szeptember 18. napján az OÉT keretei között megkezdődött az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat részletes vitája és a évre vonatkozó bértárgyalás. Utóbbi témakör szóvivőjét a VOSZ biztosítja. 35. A beszámolási időszakban négy irodavezetői értekezletet tartottunk. Minden alkalommal elemeztük a Széchenyi Kártya forgalmazás általános körülményeit és értékeltük a hálózati dolgozók (irodavezetők) munkáját. 36. Elektronikus hírlevelünkben május óta több mint 20 alkalommal tettünk közé híreket, felhívásokat és egyéb dokumentumokat az érdekkörünkbe tartozó szövetségek, szervezetek és szekciók számára. Budapest, szeptember 22. Perlusz László Dávid Ferenc

10 8 Szervezeti Hírek Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk Sajtóközlemény az AB-indítványról A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény egyik rendelkezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (továbbiakban: VOSZ) a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához benyújtott indítványában kérdőjelezi meg. Álláspontunk szerint a megkifogásolt törvényi hely több vonatkozásban is sérti Alkotmányunkat. Ezért kértük fel a bírói testületet az inkriminált rendelkezések utólagos normakontrolljára és megsemmisítésére. 1. Kifogásoljuk, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nem megfelelő módon definiált tevékenység piaci érték *** kifejezés szerepel az elfogadott törvényben, és ez a tartalmilag nem tisztázott fogalom képezi annak alapját, hogy a társadalombiztosítási járulékot nem a ténylegesen kifizetett jövedelem, hanem a munkakör, illetve a tevékenység piaci értéke után kell megfizetni. Az értelmezhetetlen, végrehajthatatlan és meghatározatlan, - vagy rosszul meghatározott - jogfogalom a jogállamiság és jogbiztonság sérelmét okozza. (Alkotmány 2. (1) bekezdés). A hivatkozott törvény felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaz, így nem tudható: milyen előírások és iránymutatások alapján lehet és kell a járulékalapot meghatározni. Az APEH vagy az ÁFSZ által készített, a jövőben kiadásra kerülő útmutató, körlevél vagy leirat nem minősülhet jogforrásnak, így alkalmazásuk elfogadhatatlan. 2. Az Alkotmány 9. (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. A tevékenység piaci értékének meghatározhatatlansága a vállalkozás szabadságának alkotmányos jogát sérti, mivel a vállalkozás költségeinek tervezését lehetetlenné teszi. A fogalom meghatározhatatlanságából adódóan a (leendő) vállalkozó számára nem vagy csak nagyfokú bizonytalansággal állapítható meg, hogy a vállalkozásával milyen közgazdasági feltételrendszerbe léphet be, illetve milyen keretek között működik. A kifogásolt szabályozásnak további hiányossága differenciálatlansága, hiszen a tevékenység fajtánként megszerezhető jövedelmet számos tényező, így például a területi eltérések és az azonos szakmai körökön belüli nagyfokú kereseti-megélhetésbeli különbségek is befolyásolhatják. A törekvés piacellenes és nem életszerű. A munkaköri (szakmai) tipikus jövedelmek jelentősen eltérnek; gondoljunk egy fővárosi fodrász vállalkozó és egy kistelepülésen egyéni (vagy társas) vállalkozóként dolgozó fodrász jövedelmének összehasonlíthatatlanságára. De nyilván nem összevethető egy néhány fős társas vállalkozás közreműködő tulajdonos cégvezetőjének jövedelme egy nagy árbevételű gazdasági társaság ugyanilyen státuszban lévő vezetőjének javadalmazásával. Ha az összehasonlítás értelmetlen, akkor az adatokból számított átlagértékek is teljességgel alkalmatlanok a valós piaci értékek meghatározására

11 Szervezeti Hírek 9 3. Az intézkedés (az elfogadott törvény) azon túl, hogy sérti a vállalkozások önrendelkezési jogát, arra irányul, hogy visszacsempéssze a jövedelemszabályozásba a már régen kiiktatott - és joggal népszerűtlen -, központi élőmunka-centrikus szabályozás intézményét. A minimális bér és a garantált bérminimum (szakmunkásbér) intézményének alkalmazása már jelenleg is nagymértékben meghatározza a vállalkozói bér - és jövedelemgazdálkodást, azaz a két említett jogintézmény is erősen korlátozza a vállalkozói szuverenitást. Egy újabb személyi jövedelemszabályozó elem rendszerbe állítása érzékelhetően ronthatja a vállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességét, alkalmazása nem segíti a munkahelyek megtartását. 4. Az új szabályozás sérti az Alkotmány 70/I. -ban foglalt azon rendelkezést, mely szerint minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. A természetes személy főtevékenységére vonatkozó díjazás, mint átlagosan képzett mérték nem tekinthető konkrétan meghatározott alapnak, jövedelemnek. 5. A Szövetség nem fogadhatja el - és nem is fogadja el - azt a feltételezést, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége tevékenységének piaci értékét eltitkolja, s erre hivatkozva a végrehajtó hatalom (a kormány) a kollektív bűnösség elvét gyakorlattá fejlesztve - a bizonyítási teher megfordításával és az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyásával számított szakmai átlagokon nyugvó járulék elvonási gyakorlatot érvényesítsen. Piacgazdaságban a vállalkozó döntési szabadságába tartozik, hogy a cégben keletkező jövedelmet hogyan használja fel, illetve hogyan fizeti ki (pl. osztalék, munkabér). A tbkassza hiánya indokolhat egy feltöltését célzószolgáló, gyors intézkedést, de a kormányzati célok és szándékok mentén egyéb, közjogilag korrekt, vállalható megoldás adódott volna. Nem volt - sohasem lehet - szükségszerű és elkerülhetetlen alkotmányellenes jogszabályt alkotni! Továbbá, ezúttal sem voltak olyan közgazdasági-társadalmi (hatás)tanulmányok, felmérések, amelyek a hibás megszorító intézkedés következményeit előre jeleznék. Okkal tartunk attól, hogy számos, válságsújtotta, kiélezett helyzetben gazdálkodó cég és vállalkozó tönkremehet, eltűnhet ettől az igen jelentős közteher-növekedést kiváltó döntéstől. Mindez munkahelyek megszűnését is jelentheti. A törvényben meghúzódó kiszámíthatatlanság, közgazdasági- és jogbizonytalanság önmagában is sokakat elriaszt a jogszerű működéstől. Mindezek alapján fordult a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához, ismételten hangsúlyozva, hogy Szövetségünk elutasítja a jogállami követelményekkel össze nem egyeztethető szabályozási megoldás alkalmazását. *** Megjegyzés: a törvény szerint tevékenység piaci értéke: a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás Budapest, szeptember 9. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

12 10 Szervezeti Hírek Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Megyei Területi Prima Díjakat Elismerték kiválóságainkat Egyrészt hagyományőrző jelzővel lehet illetni az idei Megyei Területi Prima Díj-kiosztó rendezvényt, amely másrészt a maga nemében mégiscsak rendhagyóra sikeredett. Hagyományőrző volt a tekintetben, hogy a nívós eseményen a megyei közélet jeles képviselői, vállalkozói, a művészet, a tudomány, a kultúra és a sportélet mecénásai előtt vehették át az elismeréseket azon kiválóságok, akiket a közvélemény idén arra legérdemesebbnek ítélt. A megszokást erősítette az is, hogy méltó kísérői voltak a gálának a kiváló fellépő művészek és előadók: a Liszt Ferenc Kamarakórus, a Bartók Béla Kamarakórus, Lőrincz Judit, a Magyar Állami Operaház szólistája, a Légierő Zenekar, illetve Huszárik Kata és Kiss József színművészek. Az sem tért el a tavalyi rendezvénytől, hogy az elsőként jelölt személy a Prima Díjra idén is Jenei Gyula volt, mégpedig az irodalom kategóriában. Rajta kívül a megyében a legtöbb voksot kapta a 258 ezer szavazóból Molnár László (színművészet), Szalkári Rózsa (képzőművészet), dr. Nemes András (tudomány), Halász Miklós (oktatás és köznevelés), Nagy György (építészet és építőművészet), Tamási László (sajtó), Hétszínvirág Tánc-együttes (népművészet és közművelődés), Légierő Zenekar (zeneművészet) és Urbán Lajos (sport). Ellenben rendhagyónak ítéltetett az idei gála, hogy nem osztottak ki közönségdíjat, viszont, miután a sorban ötödik eseményt tartották, az eddig jelölt, de nem elismertek között öt személynek Jubileumi Prima Díjat adtak át. Mint azt dr. Lits József, a gálát szervező Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöke ünnepi beszédében kiemelte, az emberiség több mint kétezer éve ismeri Caius Cilnius Maecenast, az etruszk származású római politikust, akinek neve irodalompártoló munkássága óta fogalommá vált. Ha a hatalom nem tud, vagy nem akar támogatást biztosítani az arra érdemeseknek, akkor maradnak azok, akik sajátjukból áldoznak rá. Ők a mai kor mecénásai, akiknek költők, tudósok, és egyéb kiemelkedő személyek köszönhetik, hogy elismerik tetteiket hangsúlyozta Lits József. Mindezért a rendezvény mecénásai is elismerő oklevelet vehettek át a VOSZ-tól. A zeneesztétikailag és szervezésileg is jól megkomponált gálán 2009-ben az irodalom kategóriában Jenei Gyula, a színház- és filmművészet kategóriában Molnár László és a tudomány kategóriában dr. Nemes András vehette át Megyei Területi Prima Díjakat és az azzal járó egy-egy millió forintot. Jubileumi Prima Díjban és félmillió forintos jutalomban részesült: Dienes Eszter költő, D. Szabó Miklós újságíró (lapunk munkatársa), dr. Kiss Kálmánné iskolaigazgató, Pogány Gábor Benő szobrászművész és Halász Miklós iskolaigazgató. Tiszteletbeli díjat kapott Markó Iván táncművész-koreográfus, a gála díszvendége. Rajtuk kívül a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezete több személynek adott át elismerő oklevelet, köztük az Új Néplap munkatársának mint az év újságírójának, Teleki Józsefnek is. Gratulálunk a díjazottaknak! Forrás: szoljon.hu

13 Szervezeti Hírek 11 Bemutatkoznak az Integrált Takarékszövetkezetek, Bankok A nemzetközi közösség egyre nagyobb meggyőződéssel úgy tekint a szövetkezetekre, mint amelyek működése előfeltétele a munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi dezintegráció és a környezet romlása által előidézett problémák megoldásának. A fenti idézet azon ENSZ-főtitkári üzenet része, amely az évi 47/90. számú ENSZhatározat alapján a nemzetközi közösség által először 1995-ben megünnepelt Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából hangzott el. A szövetkezés és a szövetkezet ismét az érdeklődés középpontjába került napjainkban. Az egy tag-egy szavazat szövetkezeti elvre épülő demokratikus választási rendszer szerepe felértékelődni látszik, jóllehet sokan úgy vélik, hogy a nem vagyonarányos szavazás idejétmúlt döntési mechanizmusra vall. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb. A vagyonarányos döntési mechanizmusra, üzleti racionalitásra épülő gazdasági világ, a lassan egy éve szorító gazdasági válság visszásságai ráirányítják a figyelmet a szövetkezetekre, azok működési kereteire. Ezen keretek között ugyanis a világ legkülönbözőbb pontjain nagyszámú tagsággal, virágzó üzlettel rendelkezve ma is eredményesen működnek gazdasági társulások. A szövetkezetek az agresszív üzletpolitika negatív hatásainak kevésbé vannak kiszolgáltatva, létjogosultságuk, működésük ma is aktuális; belátható időn belül társadalmi szerepük, küldetésük, gazdasági súlyuk nem fog csökkenni, sőt, a fenti idézet alapján a világ megoldandó problémái elősegíthetik további térnyerésüket is. A szövetkezetek, köztük a takarékszövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önként egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális szükségleteiket és törekvéseiket közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák. A szövetkezetek az önsegély, egyenlőség, egyéni felelősség, demokrácia, igazságosság, és szolidaritás értékein alapulnak. Az alapítók hagyománya szerint, a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, nyíltság, társadalmi felelősség és a másokkal való törődés etikai értékeiben. A hét szövetkezeti elv: önkéntesség és nyitott tagság elve, demokratikus tagi irányítás / ellenőrzés, tagok gazdasági részvétele, autonómia és függetlenség, oktatás és képzés, szövetkezetek közötti együttműködés, és közösség iránti elkötelezettség. A szövetkezeti bankok olyan pénzügyi intézmények, melyeknek tagjai egyidejűleg tulajdonosok és ügyfelek is. A szövetkezeti bankokat általában azon személyek hozzák létre, akik ugyanazon helyi vagy szakmai közösséghez tartoznak, ily módon közös érdekek vezérlik őket. A szövetkezeti bankok a tagjaikat teljes banki és pénzügyi szolgáltatáspalettával szolgálják ki. A szövetkezeti bankok a részvénytársasági bankoktól szervezetükben, céljaikban, értékeikben és az irányításukban egyaránt különböznek. A pénzintézeti felügyeletek megkülönböztetett figyelemmel irányítják, ellenőrzik a szövetkezeti bankokat, kötelezik őket a prudens banki szabályok betartására, amelyek azonos szintre emelik őket a részvénytársasági bankokkal. Az eltérő nemzeti szabályozások ellenére a szövetkezeti bankok világszerte számos közös tulajdonsággal rendelkeznek:

14 12 Szervezeti Hírek Ügyfelek által tulajdonolt intézmények: a szövetkezeti bankban az ügyfelek igényei és a tulajdonosok elvárásai kölcsönösen egybeesnek. Következésképp az elsődleges cél egy szövetkezeti bank számára nem a profit maximalizálása, hanem az, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa a tagjainak. Néhány szövetkezeti bank csak tagjai megbízásait látja el, legtöbbjük azonban a nem tag ügyfeleket is kiszolgálja. Demokratikus tagi irányítás: a szövetkezeti bankokat a tagok tulajdonolják és irányítják, demokratikusan választják meg az igazgatótanácsot és a felügyelő bizottságot. A tagoknak egyenlő szavazati joguk van, igazodva az egy tag egy szavazat szövetkezeti elvhez. Eredményfelhasználás: a szövetkezeti bankban az éves nyereség jelentős részét, meghatározott tartalékba helyezik. Ezen nyereség egy része is felosztható a szövetkezeti tagok között. Egyrészt azon osztalékon keresztül, amely a tagok által igénybevett szövetkezeti szolgáltatásokhoz kötődik, másrészt olyan kamaton vagy osztalékon keresztül, amely az egyes tagok által jegyzett részjegytőkéhez kapcsolódik. A szövetkezeti bankok elsősorban helyben, saját közösségeikben gyökereznek. Bevonják őket a helyi fejlesztésbe, és hozzájárulnak a közösség fenntartható fejlődéséhez. A tagjaik és igazgatótanácsuk rendszerint azon közösséghez tartoznak, amelyben kifejtik a tevékenységüket. Növekvő szövetkezeti banki térnyerés van azon területeken vagy piacokon, ahol más bankok kevésbé vannak jelen ilyenek a kisés középvállalkozások, a mezőgazdasági gazdálkodók, a városi közepes vagy alacsony jövedelmű háztartások is. A szövetkezeti bankok csökkentik a banki szolgáltatásokból való kiszorulást, elősegítve az emberek millióinak gazdasági kiszolgálását. A takarékszövetkezetek súlya és szerepe a pénzügyi szolgáltatások európai és magyarországi piacán A szövetkezeti bankok az Európai Unióban, így Magyarországon is különösen fontos szerepet töltenek be a vidéki emberek betétgyűjtésében, hitellel való ellátásában, valamint a kis- és középvállalkozások, azon belül az agrárvállalkozások, a vidék, főleg az önkormányzatok, kistérségek finanszírozásában. A takarékszövetkezetek működése a bizalomra épül. Ismerős embereknek, ismerős ügyekben hiteleznek. A bizalmi tőke markánsan kitapintható. A szövetkezeti bankok 164 éves múlttal rendelkeznek Magyarországon. A pénzügyi szolgáltatások szövetkezeti gazdálkodási formája a világ egymástól távol eső pontjain egyaránt megtalálható (Egyesült Államok, Japán, India stb.) A szövetkezeti alapelvek azonban mindenütt azonosak, működésük eredményes, és azt bizonyítja, hogy a részvénytársaságokra jellemző vagyonarányos döntési mechanizmus nem kizárólagosan létező, egyedül üdvözítő megoldás a társadalmi, gazdasági kihívásokra. A takarékszövetkezeti szektor szerkezete Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) a szövetkezeti hitelintézetek közel 85 százalékát, a Takarékszövetkezeti Érdekvédelmi Szövetség (TÉSZ), mint alternatív integráció képviselője a takarékszövetkezeteknek mintegy 7 százalékát fedi le. Az integrációkhoz nem tartozó szabadúszók mintegy 5 százalékot tesznek ki, a hitelszövetkezetek pedig 3 százalékos részarányt képeznek. A két takarékszövetkezeti integráció között egyfajta közeledés érzékelhető, a jövőbeli együttműködést a felek szerződésbe kívánják foglalni. Az OTSZ-tagok által alkotott integráció széles spektrumú intézményrendszert központi bankot (Takarékbank), önálló intézményvédelmet, (OTIVA), oktatási intézményt

15 Szervezeti Hírek 13 (Takarék Akadémia), informatikai cégeket, befektetési vállalkozást (Takarék Alapkezelő), faktor társaságot (Next-Faktor Zrt.) biztosítási egyesületet (KÖT) - működtet, amellyel az integrációs tagok külső szereplőkkel szembeni kiszolgáltatottsága jelentősen csökkent. Az Integrációban társult tag, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. központi banki szerepet tölt be a takarékszövetkezetek között, a takarékszövetkezetek nagy részének vezeti a számláját. A befektetési feladatokban, pénz- és tőkepiaci műveletekben a likviditás menedzselésében, szabad pénzeszközök hasznosításában, állampapírok vásárlásában, bankközi betétek elhelyezésében, kötelező tartalékolás kezelésében és nem utolsó sorban a takarékszövetkezeti termékpaletta bővítését, korszerűsítését célzó termékfejlesztésben különösen fontos szerepet tölt be. Az önálló kereskedelmi banki funkciók ellátása mellett a takarékszövetkezetek megbízása alapján különféle szolgáltatásokat közvetít, és közreműködik konzorciális ügyletek teljesítésében is. A termékfejlesztés, üzleti tanácsadás, jogi szabályozás valamint a marketing területén végzett munkájával jelentős segítséget nyújt az Integrációba tömörült takarékszövetkezetek, bankok részére. A takarékszövetkezetek létjogosultsága, az egy tag-egy szavazat elve nem kérdőjeleződött meg. A tőkekoncentrációs törekvések azonban nem csak elindultak, hanem folyamatos mozgásban vannak. A takarékszövetkezetek számának csökkenése figyelhető meg nem csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is. Takarékszövetkezetek számának alakulása A fúziók ellenére a fiókok száma nem változik, a szektor ma is a legnagyobb hálózattal rendelkezik, gyakorlatilag minden második településen van egy-egy fiók. Ami az ATM-ek (715 db, ami országosan a második legnagyobb hálózat), POS-terminálok (1.076 kereskedői és 565 bankpénztári készülék), bankkártyák (közel 300 ezer forgalomban lévő bankkártya), internetbanking, home-banking stb. számait illeti, folyamatos és dinamikus növekedés figyelhető meg. A pénzügyi válság hatásai a takarékszövetkezetekre, a takarékszövetkezetek hatása a gazdaságra Az OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap) a takarékszövetkezetek prudens működését hivatott biztosítani azzal, hogy helyszíni és helyszínen kívüli ellenőrzéssel, szükség esetén konszolidáció révén gondoskodjon a csoport-biztonságról. A takarékszövetkezetek többsége, jelentős infrastrukturális fejlesztések létesítmények, hardverek, szoftverek révén már a kereskedelmi bankok szolgáltatási spektrumát, színvonalát és gyorsaságát képes nyújtani. Bár az egyes fiókok között lehet még különbség, a takarékszövetkezeti infrastruktúra mindenképpen versenyképesnek mondható. A bankszektorban, vagy a tőzsdén személytelen ügyletek zajlanak személytelen értékpapírokkal. A napjainkat meghatározó pénzügyi válság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a pénzügyi szolgáltatások fizetési ígéretek, spekulációk olyan fokon önállósultak, elválva az értéktől, a gazdaság reálfolyamaitól, hogy törvényszerű volt az elértéktelenedésük. A takarékszövetkezetek a vidéki emberek egészséges patriotizmusával vannak átitatva. Az ügyfélkörük, az ügyleteik nem virtuálisan, hanem

16 14 Szervezeti Hírek fizikai valóságukban léteznek. Mégsem állítható, hogy a pénzügyi válság nem fogja érinteni a takarékszövetkezeteket. Ha a reálgazdaság nem jól vagy nem elég jól működik, akkor a pénzügyi szféra, mint a mikrokörnyezet visszatükröződése sem lehet elég eredményes. Persze az igazán kívánatos a kölcsönhatás, a szinergia lenne. A takarékszövetkezeteknek nincs külföldi anyabankjuk, teljesen magyar tulajdonban vannak, likviditásuk kifogástalan, és nem hitelezték túl magukat, mint számos nagybank, amely most ennek súlyos következményeivel küzd. Hitel / Betét arány Hitel / Betét arány ,4% ,5% ,2% Ebben a helyzetben a takarékszövetkezeti finanszírozás szerepe, jelentősége tovább emelkedhet, a hazai forrásaik és az óvatos gazdálkodásuk folytán. A hitel/betét arány fenti értékei a gazdaságra jótékony, kiegyenlítő, stabilizáló hatást gyakorolhatnak. Nincsenek likviditási problémáik, ezáltal szerepük felértékelődhet, ugyanis a kereskedelmi banki szektor esetenként %-os hitel-betéti aránya aggasztó, a 100 %-ra történő visszafejlesztés a legújabb célkitűzés, ami a hitelezés szigorításában nyilvánul meg. A takarékszövetkezeti döntéshozatal és a menedzsment érdekeltségének kevésbé direkt jellege ugyancsak a megfontoltabb gazdálkodás, önszabályozás, illetve a profitéhség mérséklése irányába hat. A szövetkezeti hitelintézetek működését biztosító alapelvek, kapcsolati tőkéjük, bizalmi tőkéjük, relatív gyorsaságuk, piaci közelségük és nem utolsó sorban komoly mértékű forrásaik arra predesztinálják a takarékszövetkezeteket, hogy a magyar gazdaságban betöltött társadalmi, gazdasági szerepüket megerősítve, és követve az európai gyakorlatot, minden eddiginél nagyobb eredményeket érjenek el. A Takarékszövetkezeti Integráció 2004-ben stratégiai szövetségre lépett a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségével. Az együttműködés első instrumentuma a Széchenyi Kártya konstrukció takarékszövetkezetek általi forgalmazásában öltött testet. A sikertermék a takarékszövetkezetek közreműködésével hamar utat talált a vidéki vállalkozások felé. A takarékszövetkezeti integráció hitelintézeteinek mintegy kirendeltségében érhető el a konstrukció, a forgalmazó bankok között a szektor egy-másfél éve, hónapról hónapra a legtöbb kártyát adja át (1/3-os piaci rész), és az eddig kiadott összes Széchenyi Kártya 1/5-ét a takarékok adták a vállalkozások kezébe. Az elmúlt két évben megfigyelhető volt, hogy a termék időszakos fejlődésében is a forgalmazó takarékszövetkezetek léptek elsőként: a Széchenyi Kártya 2 konstrukcióval (2008. június 2.), a bankváltás lehetőségével (2009. május 2.), az első felülvizsgálati kérelmek befogadásával és bírálatával (2009. június 2.), továbbá a csökkenő hitelkeretek kínálta lehetőséggel (2009. június 2.) is elsőként a szektor élt. A forgalmazás sikerét jelentősen befolyásolja, hogy szintén a stratégiai együttműködés keretein belül 2007-ben megnyíltak az első úgynevezett takarékszövetkezeti VOSZ Pontok, melyeken a VOSZ területi Irodák mellett szintén benyújthatók a Széchenyi Kártyakérelmek. Az együttműködésben részt vevők eltökélt szándéka, hogy továbbviszik ezt a gyümölcsöző kapcsolatot, és közös céljuk, hogy a lehető legszélesebb körben képviseljék a magyar vállalkozások érdekeit, elősegítve azok hatékony működését és folyamatos, fejlődését. OTSZ

17 Szervezeti Hírek 15 Széchenyi: Magyarország lesz! 700 milliárd forint kihelyezett tőke Átadták a 120 ezredik Széchenyi kártyát Fontos mérföldkőhöz ért a Széchenyi Kártya: a KA-VOSZ Zrt., a VOSZ és az MKIK vezetői mellett a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter adták át ünnepélyes keretek között a 120 ezredik Széchenyi Kártyát és egyben méltatták a kis- és középvállalati szektornak szóló pénzügyi konstrukciót. A 120 ezer átadott Széchenyi Kártya komoly eredmény, amely jelzi, hogy jó eszközzel, érdemes bizalmat szavazni a magyar vállalkozásoknak. Csak ott mennek a dolgok jól, ahol például a szabó, a szappanos, a cukrász mind meg van győződve arról, hogy az Ő mesterségétől s üzletétől függ az állam boldogsága - mondta Gróf Széchenyi István. A 218 éve született Széchenyi gondolatai ma is érvényesek: a gazdaság irányítóinak ma is a vállalkozókra és a kis- és középvállalkozásokra kell alapozniuk gazdaságpolitikájukat. Ma Magyarországon a kkv-szektor vállalkozásai képezik a gazdaság gerincét, mind a foglalkoztatottak számát, mind a gazdaságban megtermelt hozzáadott értéket tekintve. A kkv-szektor ma minden korábbinál komolyabb likviditási problémákkal küzd. A vállalkozások minden lehetőséget megragadnak a kedvezményes források megszerzésére, hogy vállalkozásaikat védjék a válság pusztításával szemben, hogy a fáradságos munkával, sokszor emberfeletti küzdelmek árán megszerzett eredményeket és a vállalkozói tőkét megőrizzék. A Széchenyi Kártya nem csodaszer de az elmúlt 20 év legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programja világított rá Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója, amikor értékelte az idei év első felének Széchenyi Kártya eredményeit. Az elmúlt, közel 7 év alatt, a év első félévének végéig, több mint 115 ezer Széchenyi Kártya került kibocsátásra. Az igénylések száma a év első felében 13 százalékkal nőtt, a kihelyezett hitelkeret nagysága a félév végéig elérte a 656 milliárd forintot. Az érdeklődés az év második felében is erős; most, a 120 ezredik kártya átadásával a kihelyezett tőke a 700 milliárd forintos értékhez közelít. Mind a kártya kibocsátás, mind a kihelyezett hitelek mértéke jelentősen túlszárnyalta az optimista várakozásokat is, bizonyítva ezzel, hogy a piac a kkv-szektor - igényli a folytonosságot és bízik a KA-VOSZ Zrt. és a hitelkihelyezésben résztvevő pénzintézetek által biztosított és az MKIK és a VOSZ irodáiban forgalmazott hitelkonstrukcióban. A Széchenyi Kártyát 2002-ben indította el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

18 16 Szervezeti Hírek Ma a konstrukció pénzügyi hátterét a magyar takarékszövetkezeti hálózat, valamint az Erste Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a Takarékbank és a Volksbank adja. A konstrukció biztonságát és stabilitását a Garantiqa- Hitelgarancia Zrt. biztosítja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pedig komoly kamattámogatással és garanciadíj-támogatással járul hozzá a program sikeréhez. A évre vonatkozóan már most mélyreható tárgyalások folynak a Széchenyi Kártya kamattámogatásának folytatása és fokozása érdekében. A konstrukció sikerét elsősorban az a 120 ezer magyar vállalkozás bizonyítja, amely igénybe vette a Széchenyi Kártya hitelt és a kapcsolódó szolgáltatásokat és sikerrel használta a terméket. A Széchenyi Kártya a folyamatos termékfejlesztés a konstrukcióban együttműködő pénzintézetek és szervezetek példaszerű közös munkája révén - és a piaci igényekhez való rugalmas igazítás eredményeként, az elmúlt években több hazai és nemzetközi szakmai elismerést vívott ki. A fejlesztést és az írott know-how gyakorlatba ültetésének sikerét uniós és magyar díjakkal honorálták ben. Széchenyi egyik alapgondolata, hogy a hitel nem Isten ellen való vétek, hanem minden gazdaság további fejlődésének motorja. Ha a vállalkozások valóban a fejlődés lehetőségeinek megfelelően gazdálkodnak és a megszerzett értékek védelmére veszik igénybe a konstrukciót, úgy Széchenyi akarata is teljesül: Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én szeretném azt hinni: lesz! A pénzügyi konstrukció korábban nem látott sikereket ér el a hazai kis- és középvállalkozói körben. A kibocsátó KA-VOSZ Zrt. azon dolgozik, hogy a kártya még nagyobb kamatkedvezményt kínáljon a vállalkozóknak és továbbra is a piac legolcsóbb, legrugalmasabb hitelterméke maradjon. Olyan vállalkozói termék, amellyel alig 3 hét alatt 1 25 milló Ft közötti hitelt lehet kapni az MKIK és a VOSZ irodákon keresztül, az ország több, mint 280 pontján, jellemzően ingatlanfedezet nélkül, ahol a vállalkozó személye jelenti a legnagyobb garanciát. Háttér: 2002: 1 millió forintos hitelkeret 2003: 5 millió forintra nő a hitelkeret 2004: 10 milliós hitelkeret 2006: 25 millió forint hitelkert A százezredeik kártyát 2008 októberében adták át. A kártya évente 100 milliárd forint tőkét juttatott a kis- és középvállalati szektorba. Az induláskor egy, majd 2008-tól két százalékos állami kamattámogatás jár a konstrukcióhoz. A kártyához három hét alatt, minimális adminisztrációval, jellemzően jelzálogjog biztosíték felajánlási kötelezettség nélkül lehet hozzájutni. Budapest, szeptember 22. Krisán László vezérigazgató KA-VOSZ Zrt. Tények: 150 ezer Széchenyi Kártya igénylés 120 ezer kibocsátott Széchenyi Kártya 700 milliárd forint kihelyezett Széchenyi Kártya hitelkeret

19 Szervezeti Hírek 17 Megalakult az Autóbontók és Bontott Autóalkatrész-kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete! Székhely: 1054 Budapest, Tüköry u. 3 Postacím: 2151 Fót, Munkácsy utca 10. Telefon/fax: 06-27/ ; Web: Magunkról Az autóbontók és a bontott autóalkatrész-kereskedők nem kis létszámú, s jelentősnek tekinthető gazdasági-piaci szerepet betöltő csoportja - Autóbontók és Bontott Autóalkatrészkereskedők Érdek-védelmi Egyesülete ( ABAKE névvel - a közelmúltban új érdekvédelmi szervezetbe tömörült. [Az Egyesület bejegyzése július 14-én megtörtént.] Az egyre bővülő tagsággal büszkélkedő ABAKE rangos, részint kodi-fikációs tapasztalatokkal is bíró jogi szakértők, részint pedig szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársaink bevonásával, aktív és folyamatos közreműködésükkel - az autóbontást, a bontott autóalkatrész-kereskedést érintő, illetve a roncsautók átvételével összefüggő ügyekben hivatott képviselni, védeni a szakma tekintélyét, tagjainak (mindazon túl persze az ilyen tevékenységet folytató vállalkozások egészének) általános szakmai érdekeit, s törekszik elősegíteni azt, hogy tevékenységük, illetve jogaik gyakorlása, érvényesítése a hatályos jogszabályok, valamint az ABAKE által megalkotandó etikai szabályok szerint történjen/történhessen. Szervezetünk mindeközben - törekvéseit, célkitűzéseit érvényesítendő, a közhatalmi szervezetek, valamint a szakma kölcsönös érdekeinek figyelembe vétele mellett - folyamatos kapcsolatot kíván tartani a jogalkotás előkészítésében illetékes, illetve az érintett tevékenységet közvetlenül, avagy közvetett módon érintő tevékenységet foly-tató főhatóságokkal, egyéb hatóságokkal, valamint a hazai és külföldi gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű szakmai tevékenységet folytató civil szerveződésekkel, szövetségekkel. Az ABAKE - e rendkívül bonyolult és kétségkívül bizonytalan, s lássuk be - kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben valamiféle mediatív, kiegyensúlyozó szerepet kíván/kívánna betölteni a Kormánynak az autóbontást, a bontott autóalkatrész-kereskedést folytató, illetve a roncsautók átvételével foglalkozó vállalkozások törvényes, s tisztességes piaci magatartását, gazdasági tevékenységét előmozdítókikényszerítő törekvései, illetve az általunk képviselni kívánt szakma sajátságos érdekei közötti feszültségek oldásában. [Egyesületünk a közelmúltban vált a VOSZ tagjává, elsősorban annak érdekében, hogy érdekeinket minél hatékonyabban, a vállalkozások lehető legszélesebb körének támogatását élvezve érvényesíthessük tagságunk, s a szakma javát szolgálva.] Tisztelettel várjuk olyan partnerek jelentkezését, akik egyet értenek céljainkkal, és részt vennének munkánkban!

20 18 Szervezeti Hírek Első lépések Mint ismeretes, az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló évi LXI. sz. törvény január 1-én lép hatályba. A törvény - tudhatjuk ezt meg mindjárt a jogszabály preambulumából, s persze a törvény részletes, a törvény valódi célját láttató, kitapinthatóvá tevő indokolásból is - a gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát fenyegető fémlopások és illegális fémkereskedelem visszaszorítása, valamint a kulturális javak védelme érdekében született, jobbára annak érdekében (s a jogalkotó a szabályozás ilyetén célját nem rejti véka alá) végre gátat vessen/vethessen a közterületen elhelyezett hőtáv-vezetékek, vasúti berendezések, trafóházak, elektromos elosztó szekrények, postai kábelek fémburkolatainak, alkatrészeinek eltulajdonítására irányuló, egyre inkább eszkalálódó jogsértések gyakorlatának (így mérsékelve különösen a villamosenergia-, a gáz-, a vízellátásban résztvevő vállalkozásokat, a vasúti szállítást folytató és a távközlési szolgáltatást nyújtó társaságokat ért, egyre tetemesebb károkat). A jogalkotó e törekvése feltétlen üdvözlendő! Az ABAKE álláspontja szerint ugyanakkor e törvényt jobbára a jogszabály értelmező szakaszainak (lásd a törvény 2. -át!) differenciálatlansága, árnyalatlansága, illetve a fogalom-meghatározások túlságosan magas absztrakciós szintje okán - súlyos hiátusok terhelik. A törvény hatálya alá került fémkereskedelmi engedély-köteles anyagok köre ti. messze túlterjeszkedik azon a kereten, amelynek határait éppen a törvény célja szerint kellett volna meghúzniuk a kodifikátoroknak (lásd a pre-ambulumban, illetve a törvény indokolásában rögzített, a visszaszorítani szükséges jogsértés-típusokat, s azok tipizálható tárgyait!). Ennek folytán ugyanakkor a fémkereskedelmi tevékenység [2. b) pont], valamint a fémkereskedő [2. c) pont] terminustechnicusainak tartalmi kritériumai is jócskán túlléptek a törvény kimondott céljával még összhangban állóként elismerhető kereteken. E kodifikációs hiba folytán (mert hát meggyőződésünk: valamiféle hiba csúszott be a jogszabály személyi hatályának megfogalmazásakor!) a törvény hatálya alá kerültek sokak között - az autóbontó és a bontott autóalkatrész-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások is, annak ellenére, hogy a visszaszorítani kívánt jogsértések fémanyagú tárgyaival (s ezek sorában különösen a közterületen elhelyezett hőtáv-vezetékekkel, vasúti berendezésekkel, trafóházakkal, elektromos elosztó szekrényekkel, postai kábelek fémburkolataival, s mindezen szerkezetek, berendezések fémalkatrészeivel) e vállalkozások következik mindez a tevékenységi köreikből - aligha találkozhatnak. A törvény hivatkozott passzusai vélhetően a gazdaság e szegmentumának, különösen pedig fémlopások és illegális fémkereskedelem mechaniznusának hiányos ismeretéből eredően - átgondolatlanok. A jogszabály az autóbontó és a bontott autóalkatrész-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra igen-igen súlyos kötelezettségeket, anyagi terheket ró, miközben e szigorítások indokoltságát (utalva e helyütt az ABAKE által képviselt szakmára, vállalkozásokra) az élet nem igazolja. Aggályainknak hangot adva levéllel fordultunk Sólyom László köztársasági elnökhöz annak érdekében, hogy foglaljon állást az Egyesület által felvetettek kapcsán. (Megjegyezzük: hasonló tartalmú megkereséssel fordultunk a jogalkotásért első sorban felelős Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a jogszabályt szakmailag előkészítő Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium illetékes szakállamtitkáraihoz is.) Kétségtelen azonban mert hát erről sem hallgathatunk! -, hogy jelentős késésben vagyunk, de az ABAKE szó nélkül mégsem hagyhatja az ügyet és bizakodjunk a kedvező válaszban! Volt ti. már arra példa, hogy valamely törvényt éppen a köztársasági elnök kezdeményezésére - még annak hatályba lépése előtt módosította a Tisztelt Ház. Ha ez nem történne meg, jogszabályalko-

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Boros Gergely, Képviseletvezető - Pécs 2015. január 20. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 57/2013. számú vezérigazgatói utasítás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alapított gróf Károlyi Sándor-díj adományozásának szabályzata (A szabályzatot az

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén december órakor

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén december órakor JEGYZŐKÖNYV amely készült a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén 2010. december 08 14.00 órakor Az ülés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara I. emeleti gróf

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Történelmi háttér I. 1845 - Létrejön az első magyar szövetkezet 1850-es évek A magyar hitelszövetkezetek létrejötte egybeesik az európai szövetkezetek

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről P é n z ü g y i S t a b i l i t á s i T a n á c s Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről Helyszín: Időpont: Résztvevők: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 2010. december 15-e 9 órától

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja:

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja: Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Koordinációs és Marketing Igazgatóság 1372 Budapest 5., Pf.: 452 ADATLAP Melléklet a vállalkozási exportra való szakmai

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Labancz Margit, igazgató Német-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2013. április 4. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökség,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Arday Balázs Regionális képviseletvezető VOSZ Konferencia Hajdúszoboszló, 2015. április 21-22. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51%

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51% Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése 1. MEGNEVEZÉS 2012. évi terv /adatok ezer forintban/ Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31) 722 000 722 000

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben