Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány 90 éves a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Változtak a szakképzést érintô törvények Szeptember

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről Időpont: szeptember óra Helyszín: Corinthia Grand Hotel Royal (1073 Budapest, Erzsébet körút ) Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés határozatképes. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. Előadó: Gablini Gábor soros elnök 2. Tájékoztató az elfogadott adó és járuléktörvények várható hatásairól, felkészülés az őszi bértárgyalásokra Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Békesi László egyetemi tanár, VOSZ GpB elnök 3. Előterjesztés az Év Vállalkozója kitüntető cím adományozására Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Perlusz László ügyvezető igazgató 4. Tájékoztató a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozásról és a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. Előadó: Lőrincze Péter elnöki főtanácsadó 5. Tájékoztató a területi Prima rendezvények előkészületeiről Előadók: Megyei elnökök 6 Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor soros elnök tájékoztatást adott az előző testületi ülés óta végzett munkáról. A beszámoló keretében ismertetette a VOSZ és a KVBSZ (Kereskedők, Vállalakozók Budapesti Szervezete) közötti, új alapokra helyezett együttműködés lényeges elemeit. A budapesti szövetségünk új elnöke: Tardos János úr, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának tagja. A soros elnök kiemelte, hogy az idén is elindult az igen magas színvonalú Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvénnyel - a Megyei Prima rendezvénysorozat. Az Elnökség a tájékozatót egyhangú szavazással elfogadta. A napirendhez kapcsolódóan Dr. Kolláth György professzor úr ismertette a VOSZ által benyújtott alkotmánybírósági indítvány (tárgy: tevékenység piaci értéke ) indokoltságát és legfontosabb tartalmi elemeit /2. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának (GpB) elnöke beszámolót tartott az adó-. és járuléktörvények várható hatásairól, a főtitkár tájékoztatást adott a kezdődő bértárgyalások körülményeiről. A GpB szerény mértékű, mérsékelt jövő évi keresetemelést tart indokoltnak az üzleti szférában az ország jelenlegi helyzetében. A VOSZ ügyvezető elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a VOSZ gazdaságpolitikájának sarokpontjai a jövőben is a közszféra kiterjedtségének a csökkentése, a termelő vállalatok támogatása, a kereslet- és

6 4 Szervezeti Hírek termelésvezérelt szakképzés ösztönzése melletti kiállás kell, hogy legyen. A VOSZ a termelő szféra kedvezményezettségét (pl. adó- járulékterhek vonatkozásában), a piac adminisztrációs korlátozásának csökkentését szorgalmazza, mert ez jelentheti a magyar gazdaság fellendülését. A testület a GbP óvatos bérpolitikára vonatkozó iránymutatását a szóbeli kiegészítésekkel együtt - egyhangú szavazással elfogadta és megbízta a főtitkárt annak képviseltére az OÉT különböző fórumain /3. A VOSZ ügyvezető elnökének főtanácsadója (Lőrincze Péter úr) részletes tájékoztatást adott a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozás tényéről és jelentőségéről, valamint a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Év Vállalkozója és a Megye Év Vállalkozója elismerésekre érkezett kitüntetési javaslatokat. A kitüntetések átadása az országos és helyi Vállalkozók Napján, ill. Prima rendezvények keretében történik /5. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékoztatót hallgattak meg a megyei Prima rendezvények előkészületeiről és véglegezett időpontjairól, amelyet egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vettek /6. Békesi László úr, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke kérte a VOSZ Elnökségét, hogy mentse föl a szakértői testület elnöki tisztségéből. Indokait tiszteletben tartva - tevékenységét elismerve és megköszönve - az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette a Professzor Úr döntését. Ezzel egyidejűleg átmeneti időszakra - legkésőbb jövő tavaszi szövetségi küldöttgyűlés időpontjáig - Lőrincze Péter urat bízta meg az Elnökség a szakértői team vezetésével. Budapest, szeptember 23. Dr. Dávid Ferenc főtitkár

7 Szervezeti Hírek 5 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról április 16-án a főtitkár a szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezetének közgyűlésen, az ügyvezető igazgató a VOSZ Fejér megyei szervezetének közgyűlésén vett részt április 21.-én a VOSZ Textil és Ruházatiipari Szekciója megtartotta éves közgyűlését a VOSZ vezetőinek részvételével. Az közgyűlés központi témaköre - az éves beszámolón túl - a textilipar jövője volt április 22-én a szövetség vezető munkatársai és a Bács - Kiskun, Békés és Csongrád megyei elnökei részvettek vajdasági vállalkozók számára a VOSZ által szervezett képzési és tanácsadási programsorozat megnyitóján. A projekt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával jött létre, általunk benyújtott pályázat keretében április 24-én az Országos Érdekegyeztető Tanács megvitatta a Kormány Válságkezelés és Bizalomerősítés című előterjesztését május 8. napján folytatódott a szociális partnerek és a Kormány közötti konzultáció április 27-én a VOSZ ügyvezető igazgatója részt vett a Szövetség Jász - Nagykun - Szolnok megyei szervezetének közgyűlésén, amelyen előadást tartott Békesi László egyetemi tanár, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke április 28-án - nem nyilvános ülés keretében - az SzMM államtitkára a szociális partnerekkel konzultált a tervezett nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatos kormányzati elképzelésekről április 29. napján tartotta mérlegzáró közgyűlését a KA-VOSZ Zrt., amelyen a tulajdonosi képviselet biztosított volt. Ugyanezen a napon egyeztető tárgyalást folytattunk a VOSZ közbeszerzési szakértője, valamint a VOSZ társult szervezete, az IVB (Innovációval a Védelemért és Biztonságért) vezetője bevonásával, a NATO beszállítói rendszer működési tapasztalatairól április 30-án a Szövetség Vas megyei, május 5-én Nógrád megyei, május 6-án Bács - Kiskun megyei, május 7-én a BAZ megyei szervezetének közgyűlésén vettünk részt május 13-án a Szövetség ügyvezető elnöke előadást tartott a Magyar Vállalkozói Szalon jubileumi fórumán, Szekszárdon. A nagyszabású rendezvényen részt vett a VOSZ több tisztségviselője is. Ugyanezen a napon a Világgazdaság c. üzleti napilap felkérésére a CIB Bank közreműködésével a szövetség főtitkára nagyvállalatok vezetői előtt pódiumbeszélgetésen vett részt a Történeti Múzeumban május 14-én tartottuk meg a VOSZ éves rendes küldöttgyűlését május 20-án a Szövetség hivatali ve-

8 6 Szervezeti Hírek zetése részt vett a Magyar Iparszövetség (OKISZ) éves közgyűlésén május 22-én a VOSZ Együttműködési Megállapodást írt alá az Adai Vállalkozók Általános Egyesületével. A dokumentum aláírására a vajdasági vállalkozók számára a a VOSZ által szervezett - képzési és tanácsadási program záró ünnepségén került sor. Az aláíráson és az ünnepségen részt vettek a magyar diplomácia vezetői és a vajdasági adminisztráció prominens képviselői. 13. Május 25-én bemutatkozó és programismertető interjút készítettünk a VOSZ soros elnökével, amely megjelent a VOSZ Hírekben május 26 és június 11 között szakképzési fórumot szerveztünk az RFKB program keretében mind a hét régióban. A fórumok célja a kereslet-vezérelt szakképzés megteremtése. Helyszínek: Szombathely, Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen, Szekszárd, Eger, Budapest 15. A Gazdasági Egyeztető Fórum június 2-i ülésén a VOSZ képviselője ismertette a Szövetségnek a évi adótörvényekkel kapcsolatos álláspontját június 9-én és 10 - én a VOSZ irodavezetők és a takarékszövetkezeti VOSZ Pontok munkatársai részére kétnapos továbbképzést tartottunk. 17. Június között kibővített VOSZ megyei elnöki és szekcióelnöki értekezlet keretében több szakmai előadáson vettünk részt a munka és a vállalkozás világa, a foglalkoztatási paktumok, a keresletvezérelt szakképzés, valamint a Széchenyi kártya program témaköreiben. Továbbá meglátogattuk egy VOSZ tagvállalkozás egészségügyi beruházását és szolgáltató cégét és a helyszínen megtárgyaltuk a vállalkozás, a vállalkozásfinanszírozás lehetőségeit és buktatóit a gyakorlatban. (Zalakaros, Hévíz) június 24-én az MTA épületében tartotta együttes ülését a PP jelöléseket minősítő Társadalmi Tanácsadó Testület és a PP Alapítvány Kuratóriuma június 25 -én Kaposváron a Vasas Szakszervezeti Szövetség által rendezett kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt július 1. napján a Művészetek Palotájában a PP Alapítvánnyal közösen sajtótájékoztatót tartottunk, amelyen ismertettük a évi országos PP díjra jelöltek névsorát. A rendezvényt élénk média-érdeklődés kísérte július 14-én a soros elnök a külügyminiszter meghívására munka-reggelin vett részt. A találkozó középpontjában az érdekképviseletek nemzetközi szerepvállalásának fejlesztése állt. 22. Július hónapban az Országos Szövetség szervezésében a VOSZ megyei szervezeteinek elnökei a Hálózat TV regionális stúdióiban szakmai beszélgetések résztvevői voltak (téma: Foglalkoztatási helyzetkép) 23. Ugyancsak július hónapban készíttettük el a területi Prima díj- hoz kapcsolódó egységes arculati elemeket. Az arculati elemeket nyomdai minőségben DVD-n juttattuk el a megyei elnökökhöz július 28-án tapasztalatcserét folytattunk a Transparency International képviselőjével a közbeszerzések átláthatóságának javítása érdekében augusztus 17. napján az MTI megkeresésére - az országos munkaadói szövetségek közül egyedül - véleményt formáltunk a fővárosi tömegközlekedési vállalat körül kialakult helyzetről augusztus között a VOSZ regionális szakképzési koordinátorai összesítették a évi felmérések eredményeit és a

9 Szervezeti Hírek 7 program többi résztvevőjével együtt kidolgozták javaslataikat a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok számára. Ez a javaslat alapul szolgál a évi beiskolázási keretszámok meghatározásához szeptember 2 -án alkotmánybírósági indítványt nyújtottunk be egyes törvényi rendelkezések utólagos normakontrolljára és azok megsemmisítésére. ( tevékenység piaci értékének definiálatlansága) szeptember 3-4. A VOSZ érintett szakemberei részt vettek az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) megalakulásának 90. évfordulója alkalmából rendezett tripartit konferencián. A konferencia témája: a Budapesti ILO Iroda szerepe a közép- és kelet-európai régióban a kezdetektől napjainkig és a jövő kihívásai szeptember 8-án és 9-én szakmai továbbképzést szervezetünk a Volksbank Zrt. és a VOSZ fiók - és irodavezetői részére. 30. Szeptember 14-én a Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete (továbbiakban: KVBSZ) küldöttgyűlése határozott arról, hogy további lépéseket tesz a VOSZhoz való közeledésre: a VOSZ a KVBSZnek évek óta legjelentősebb együttműködő partnere és mint a leghatékonyabb országos érdekképviselet, az egyedüli megoldást jelenti a KVBSZ hagyományainak a továbbvitelére. Ezért a leköszönő, nyugdíjba vonuló KVBSZ-elnök javaslatára megválasztotta a VOSZ jelöltjét elnöknek (Tardos János úr) és határozott arról, hogy a jövőben VOSZ-KVBSZ néven működik tovább. A stratégiai lépés után a VOSZ- KVBSZ újult erővel, tovább kívánja folytatni a VOSZ -szal közös Széchenyi Kártya programját és bővíti szolgáltatásait szeptember 14-én a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közös fórumot rendeztünk a VOSZ központban. A fórum témája a gépipari technológiai szakképzés korszerűsítése, kiterjesztése, az érdekeltek együttműködésének szervezése az EU ajánlása alapján. A fórumon részt vett többek között a Suzuki esztergomi gyárának vezérigazgató-helyettese Dr. Urbán I. László. 32. Szeptember 15-én szakmai továbbképzést szervezetünk az MKB Zrt. munkatársaival, a VOSZ irodavezetői részére szeptember 16. napján - hagyományosan magas színvonalú- területi Prima Díjkiosztó Ünnepség volt Szolnokon szeptember 18. napján az OÉT keretei között megkezdődött az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat részletes vitája és a évre vonatkozó bértárgyalás. Utóbbi témakör szóvivőjét a VOSZ biztosítja. 35. A beszámolási időszakban négy irodavezetői értekezletet tartottunk. Minden alkalommal elemeztük a Széchenyi Kártya forgalmazás általános körülményeit és értékeltük a hálózati dolgozók (irodavezetők) munkáját. 36. Elektronikus hírlevelünkben május óta több mint 20 alkalommal tettünk közé híreket, felhívásokat és egyéb dokumentumokat az érdekkörünkbe tartozó szövetségek, szervezetek és szekciók számára. Budapest, szeptember 22. Perlusz László Dávid Ferenc

10 8 Szervezeti Hírek Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk Sajtóközlemény az AB-indítványról A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény egyik rendelkezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (továbbiakban: VOSZ) a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához benyújtott indítványában kérdőjelezi meg. Álláspontunk szerint a megkifogásolt törvényi hely több vonatkozásban is sérti Alkotmányunkat. Ezért kértük fel a bírói testületet az inkriminált rendelkezések utólagos normakontrolljára és megsemmisítésére. 1. Kifogásoljuk, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nem megfelelő módon definiált tevékenység piaci érték *** kifejezés szerepel az elfogadott törvényben, és ez a tartalmilag nem tisztázott fogalom képezi annak alapját, hogy a társadalombiztosítási járulékot nem a ténylegesen kifizetett jövedelem, hanem a munkakör, illetve a tevékenység piaci értéke után kell megfizetni. Az értelmezhetetlen, végrehajthatatlan és meghatározatlan, - vagy rosszul meghatározott - jogfogalom a jogállamiság és jogbiztonság sérelmét okozza. (Alkotmány 2. (1) bekezdés). A hivatkozott törvény felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaz, így nem tudható: milyen előírások és iránymutatások alapján lehet és kell a járulékalapot meghatározni. Az APEH vagy az ÁFSZ által készített, a jövőben kiadásra kerülő útmutató, körlevél vagy leirat nem minősülhet jogforrásnak, így alkalmazásuk elfogadhatatlan. 2. Az Alkotmány 9. (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. A tevékenység piaci értékének meghatározhatatlansága a vállalkozás szabadságának alkotmányos jogát sérti, mivel a vállalkozás költségeinek tervezését lehetetlenné teszi. A fogalom meghatározhatatlanságából adódóan a (leendő) vállalkozó számára nem vagy csak nagyfokú bizonytalansággal állapítható meg, hogy a vállalkozásával milyen közgazdasági feltételrendszerbe léphet be, illetve milyen keretek között működik. A kifogásolt szabályozásnak további hiányossága differenciálatlansága, hiszen a tevékenység fajtánként megszerezhető jövedelmet számos tényező, így például a területi eltérések és az azonos szakmai körökön belüli nagyfokú kereseti-megélhetésbeli különbségek is befolyásolhatják. A törekvés piacellenes és nem életszerű. A munkaköri (szakmai) tipikus jövedelmek jelentősen eltérnek; gondoljunk egy fővárosi fodrász vállalkozó és egy kistelepülésen egyéni (vagy társas) vállalkozóként dolgozó fodrász jövedelmének összehasonlíthatatlanságára. De nyilván nem összevethető egy néhány fős társas vállalkozás közreműködő tulajdonos cégvezetőjének jövedelme egy nagy árbevételű gazdasági társaság ugyanilyen státuszban lévő vezetőjének javadalmazásával. Ha az összehasonlítás értelmetlen, akkor az adatokból számított átlagértékek is teljességgel alkalmatlanok a valós piaci értékek meghatározására

11 Szervezeti Hírek 9 3. Az intézkedés (az elfogadott törvény) azon túl, hogy sérti a vállalkozások önrendelkezési jogát, arra irányul, hogy visszacsempéssze a jövedelemszabályozásba a már régen kiiktatott - és joggal népszerűtlen -, központi élőmunka-centrikus szabályozás intézményét. A minimális bér és a garantált bérminimum (szakmunkásbér) intézményének alkalmazása már jelenleg is nagymértékben meghatározza a vállalkozói bér - és jövedelemgazdálkodást, azaz a két említett jogintézmény is erősen korlátozza a vállalkozói szuverenitást. Egy újabb személyi jövedelemszabályozó elem rendszerbe állítása érzékelhetően ronthatja a vállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességét, alkalmazása nem segíti a munkahelyek megtartását. 4. Az új szabályozás sérti az Alkotmány 70/I. -ban foglalt azon rendelkezést, mely szerint minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. A természetes személy főtevékenységére vonatkozó díjazás, mint átlagosan képzett mérték nem tekinthető konkrétan meghatározott alapnak, jövedelemnek. 5. A Szövetség nem fogadhatja el - és nem is fogadja el - azt a feltételezést, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége tevékenységének piaci értékét eltitkolja, s erre hivatkozva a végrehajtó hatalom (a kormány) a kollektív bűnösség elvét gyakorlattá fejlesztve - a bizonyítási teher megfordításával és az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyásával számított szakmai átlagokon nyugvó járulék elvonási gyakorlatot érvényesítsen. Piacgazdaságban a vállalkozó döntési szabadságába tartozik, hogy a cégben keletkező jövedelmet hogyan használja fel, illetve hogyan fizeti ki (pl. osztalék, munkabér). A tbkassza hiánya indokolhat egy feltöltését célzószolgáló, gyors intézkedést, de a kormányzati célok és szándékok mentén egyéb, közjogilag korrekt, vállalható megoldás adódott volna. Nem volt - sohasem lehet - szükségszerű és elkerülhetetlen alkotmányellenes jogszabályt alkotni! Továbbá, ezúttal sem voltak olyan közgazdasági-társadalmi (hatás)tanulmányok, felmérések, amelyek a hibás megszorító intézkedés következményeit előre jeleznék. Okkal tartunk attól, hogy számos, válságsújtotta, kiélezett helyzetben gazdálkodó cég és vállalkozó tönkremehet, eltűnhet ettől az igen jelentős közteher-növekedést kiváltó döntéstől. Mindez munkahelyek megszűnését is jelentheti. A törvényben meghúzódó kiszámíthatatlanság, közgazdasági- és jogbizonytalanság önmagában is sokakat elriaszt a jogszerű működéstől. Mindezek alapján fordult a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához, ismételten hangsúlyozva, hogy Szövetségünk elutasítja a jogállami követelményekkel össze nem egyeztethető szabályozási megoldás alkalmazását. *** Megjegyzés: a törvény szerint tevékenység piaci értéke: a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás Budapest, szeptember 9. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

12 10 Szervezeti Hírek Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Megyei Területi Prima Díjakat Elismerték kiválóságainkat Egyrészt hagyományőrző jelzővel lehet illetni az idei Megyei Területi Prima Díj-kiosztó rendezvényt, amely másrészt a maga nemében mégiscsak rendhagyóra sikeredett. Hagyományőrző volt a tekintetben, hogy a nívós eseményen a megyei közélet jeles képviselői, vállalkozói, a művészet, a tudomány, a kultúra és a sportélet mecénásai előtt vehették át az elismeréseket azon kiválóságok, akiket a közvélemény idén arra legérdemesebbnek ítélt. A megszokást erősítette az is, hogy méltó kísérői voltak a gálának a kiváló fellépő művészek és előadók: a Liszt Ferenc Kamarakórus, a Bartók Béla Kamarakórus, Lőrincz Judit, a Magyar Állami Operaház szólistája, a Légierő Zenekar, illetve Huszárik Kata és Kiss József színművészek. Az sem tért el a tavalyi rendezvénytől, hogy az elsőként jelölt személy a Prima Díjra idén is Jenei Gyula volt, mégpedig az irodalom kategóriában. Rajta kívül a megyében a legtöbb voksot kapta a 258 ezer szavazóból Molnár László (színművészet), Szalkári Rózsa (képzőművészet), dr. Nemes András (tudomány), Halász Miklós (oktatás és köznevelés), Nagy György (építészet és építőművészet), Tamási László (sajtó), Hétszínvirág Tánc-együttes (népművészet és közművelődés), Légierő Zenekar (zeneművészet) és Urbán Lajos (sport). Ellenben rendhagyónak ítéltetett az idei gála, hogy nem osztottak ki közönségdíjat, viszont, miután a sorban ötödik eseményt tartották, az eddig jelölt, de nem elismertek között öt személynek Jubileumi Prima Díjat adtak át. Mint azt dr. Lits József, a gálát szervező Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöke ünnepi beszédében kiemelte, az emberiség több mint kétezer éve ismeri Caius Cilnius Maecenast, az etruszk származású római politikust, akinek neve irodalompártoló munkássága óta fogalommá vált. Ha a hatalom nem tud, vagy nem akar támogatást biztosítani az arra érdemeseknek, akkor maradnak azok, akik sajátjukból áldoznak rá. Ők a mai kor mecénásai, akiknek költők, tudósok, és egyéb kiemelkedő személyek köszönhetik, hogy elismerik tetteiket hangsúlyozta Lits József. Mindezért a rendezvény mecénásai is elismerő oklevelet vehettek át a VOSZ-tól. A zeneesztétikailag és szervezésileg is jól megkomponált gálán 2009-ben az irodalom kategóriában Jenei Gyula, a színház- és filmművészet kategóriában Molnár László és a tudomány kategóriában dr. Nemes András vehette át Megyei Területi Prima Díjakat és az azzal járó egy-egy millió forintot. Jubileumi Prima Díjban és félmillió forintos jutalomban részesült: Dienes Eszter költő, D. Szabó Miklós újságíró (lapunk munkatársa), dr. Kiss Kálmánné iskolaigazgató, Pogány Gábor Benő szobrászművész és Halász Miklós iskolaigazgató. Tiszteletbeli díjat kapott Markó Iván táncművész-koreográfus, a gála díszvendége. Rajtuk kívül a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezete több személynek adott át elismerő oklevelet, köztük az Új Néplap munkatársának mint az év újságírójának, Teleki Józsefnek is. Gratulálunk a díjazottaknak! Forrás: szoljon.hu

13 Szervezeti Hírek 11 Bemutatkoznak az Integrált Takarékszövetkezetek, Bankok A nemzetközi közösség egyre nagyobb meggyőződéssel úgy tekint a szövetkezetekre, mint amelyek működése előfeltétele a munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi dezintegráció és a környezet romlása által előidézett problémák megoldásának. A fenti idézet azon ENSZ-főtitkári üzenet része, amely az évi 47/90. számú ENSZhatározat alapján a nemzetközi közösség által először 1995-ben megünnepelt Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából hangzott el. A szövetkezés és a szövetkezet ismét az érdeklődés középpontjába került napjainkban. Az egy tag-egy szavazat szövetkezeti elvre épülő demokratikus választási rendszer szerepe felértékelődni látszik, jóllehet sokan úgy vélik, hogy a nem vagyonarányos szavazás idejétmúlt döntési mechanizmusra vall. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb. A vagyonarányos döntési mechanizmusra, üzleti racionalitásra épülő gazdasági világ, a lassan egy éve szorító gazdasági válság visszásságai ráirányítják a figyelmet a szövetkezetekre, azok működési kereteire. Ezen keretek között ugyanis a világ legkülönbözőbb pontjain nagyszámú tagsággal, virágzó üzlettel rendelkezve ma is eredményesen működnek gazdasági társulások. A szövetkezetek az agresszív üzletpolitika negatív hatásainak kevésbé vannak kiszolgáltatva, létjogosultságuk, működésük ma is aktuális; belátható időn belül társadalmi szerepük, küldetésük, gazdasági súlyuk nem fog csökkenni, sőt, a fenti idézet alapján a világ megoldandó problémái elősegíthetik további térnyerésüket is. A szövetkezetek, köztük a takarékszövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önként egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális szükségleteiket és törekvéseiket közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák. A szövetkezetek az önsegély, egyenlőség, egyéni felelősség, demokrácia, igazságosság, és szolidaritás értékein alapulnak. Az alapítók hagyománya szerint, a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, nyíltság, társadalmi felelősség és a másokkal való törődés etikai értékeiben. A hét szövetkezeti elv: önkéntesség és nyitott tagság elve, demokratikus tagi irányítás / ellenőrzés, tagok gazdasági részvétele, autonómia és függetlenség, oktatás és képzés, szövetkezetek közötti együttműködés, és közösség iránti elkötelezettség. A szövetkezeti bankok olyan pénzügyi intézmények, melyeknek tagjai egyidejűleg tulajdonosok és ügyfelek is. A szövetkezeti bankokat általában azon személyek hozzák létre, akik ugyanazon helyi vagy szakmai közösséghez tartoznak, ily módon közös érdekek vezérlik őket. A szövetkezeti bankok a tagjaikat teljes banki és pénzügyi szolgáltatáspalettával szolgálják ki. A szövetkezeti bankok a részvénytársasági bankoktól szervezetükben, céljaikban, értékeikben és az irányításukban egyaránt különböznek. A pénzintézeti felügyeletek megkülönböztetett figyelemmel irányítják, ellenőrzik a szövetkezeti bankokat, kötelezik őket a prudens banki szabályok betartására, amelyek azonos szintre emelik őket a részvénytársasági bankokkal. Az eltérő nemzeti szabályozások ellenére a szövetkezeti bankok világszerte számos közös tulajdonsággal rendelkeznek:

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. március 28., péntek Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 4 Visszahozzuk a biztosítást!... 4 Március 28.... 4 II. Hazai pénzügyi hírek... 5 Biztosítói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám Új év A január hónap Ianus isten nevét őrzi. A kétarcú istenét, aki előre és hátra is néz, egyszerre.

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Hírlevél. Legfeljebb két év lesz a türelmi idő, egyébként lehet bt-vé, kkt-vá átalakulni.

Hírlevél. Legfeljebb két év lesz a türelmi idő, egyébként lehet bt-vé, kkt-vá átalakulni. K E M K A S Z T E R M E N E D Z S M E N T K F T. Hírlevél S 2 0 1 3. É V I X. S Z Á M Z E P T E M B E R Cím: 2800 Tatabánya, Réti út 174. fsz. Telefon: +3630/245-3416 E-mail: info@kemekklaszter.hu Honlap:

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) Textil-, Ruházati-, Bőr,- Cipőipar, Textiltisztítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. telefon: 428 70 95, telefax: 428 70 81, e-mail: vujkovk@lab.hu A KÁPB

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám Thummerer Pincészet Az Év Pincészete 2011 Fogyasztóvédelmi fórum A termékbemutatókon előforduló

Részletesebben