Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány 90 éves a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Változtak a szakképzést érintô törvények Szeptember

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről Időpont: szeptember óra Helyszín: Corinthia Grand Hotel Royal (1073 Budapest, Erzsébet körút ) Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés határozatképes. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. Előadó: Gablini Gábor soros elnök 2. Tájékoztató az elfogadott adó és járuléktörvények várható hatásairól, felkészülés az őszi bértárgyalásokra Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Békesi László egyetemi tanár, VOSZ GpB elnök 3. Előterjesztés az Év Vállalkozója kitüntető cím adományozására Előadó: Demján Sándor ügyvezető elnök Perlusz László ügyvezető igazgató 4. Tájékoztató a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozásról és a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. Előadó: Lőrincze Péter elnöki főtanácsadó 5. Tájékoztató a területi Prima rendezvények előkészületeiről Előadók: Megyei elnökök 6 Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor soros elnök tájékoztatást adott az előző testületi ülés óta végzett munkáról. A beszámoló keretében ismertetette a VOSZ és a KVBSZ (Kereskedők, Vállalakozók Budapesti Szervezete) közötti, új alapokra helyezett együttműködés lényeges elemeit. A budapesti szövetségünk új elnöke: Tardos János úr, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának tagja. A soros elnök kiemelte, hogy az idén is elindult az igen magas színvonalú Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvénnyel - a Megyei Prima rendezvénysorozat. Az Elnökség a tájékozatót egyhangú szavazással elfogadta. A napirendhez kapcsolódóan Dr. Kolláth György professzor úr ismertette a VOSZ által benyújtott alkotmánybírósági indítvány (tárgy: tevékenység piaci értéke ) indokoltságát és legfontosabb tartalmi elemeit /2. A VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának (GpB) elnöke beszámolót tartott az adó-. és járuléktörvények várható hatásairól, a főtitkár tájékoztatást adott a kezdődő bértárgyalások körülményeiről. A GpB szerény mértékű, mérsékelt jövő évi keresetemelést tart indokoltnak az üzleti szférában az ország jelenlegi helyzetében. A VOSZ ügyvezető elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a VOSZ gazdaságpolitikájának sarokpontjai a jövőben is a közszféra kiterjedtségének a csökkentése, a termelő vállalatok támogatása, a kereslet- és

6 4 Szervezeti Hírek termelésvezérelt szakképzés ösztönzése melletti kiállás kell, hogy legyen. A VOSZ a termelő szféra kedvezményezettségét (pl. adó- járulékterhek vonatkozásában), a piac adminisztrációs korlátozásának csökkentését szorgalmazza, mert ez jelentheti a magyar gazdaság fellendülését. A testület a GbP óvatos bérpolitikára vonatkozó iránymutatását a szóbeli kiegészítésekkel együtt - egyhangú szavazással elfogadta és megbízta a főtitkárt annak képviseltére az OÉT különböző fórumain /3. A VOSZ ügyvezető elnökének főtanácsadója (Lőrincze Péter úr) részletes tájékoztatást adott a BIAC- hoz (az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Tanácsa) történt VOSZ csatlakozás tényéről és jelentőségéről, valamint a nemzetközi szervezet májusi közgyűléséről. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az Év Vállalkozója és a Megye Év Vállalkozója elismerésekre érkezett kitüntetési javaslatokat. A kitüntetések átadása az országos és helyi Vállalkozók Napján, ill. Prima rendezvények keretében történik /5. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai tájékoztatót hallgattak meg a megyei Prima rendezvények előkészületeiről és véglegezett időpontjairól, amelyet egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vettek /6. Békesi László úr, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke kérte a VOSZ Elnökségét, hogy mentse föl a szakértői testület elnöki tisztségéből. Indokait tiszteletben tartva - tevékenységét elismerve és megköszönve - az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette a Professzor Úr döntését. Ezzel egyidejűleg átmeneti időszakra - legkésőbb jövő tavaszi szövetségi küldöttgyűlés időpontjáig - Lőrincze Péter urat bízta meg az Elnökség a szakértői team vezetésével. Budapest, szeptember 23. Dr. Dávid Ferenc főtitkár

7 Szervezeti Hírek 5 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról április 16-án a főtitkár a szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezetének közgyűlésen, az ügyvezető igazgató a VOSZ Fejér megyei szervezetének közgyűlésén vett részt április 21.-én a VOSZ Textil és Ruházatiipari Szekciója megtartotta éves közgyűlését a VOSZ vezetőinek részvételével. Az közgyűlés központi témaköre - az éves beszámolón túl - a textilipar jövője volt április 22-én a szövetség vezető munkatársai és a Bács - Kiskun, Békés és Csongrád megyei elnökei részvettek vajdasági vállalkozók számára a VOSZ által szervezett képzési és tanácsadási programsorozat megnyitóján. A projekt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával jött létre, általunk benyújtott pályázat keretében április 24-én az Országos Érdekegyeztető Tanács megvitatta a Kormány Válságkezelés és Bizalomerősítés című előterjesztését május 8. napján folytatódott a szociális partnerek és a Kormány közötti konzultáció április 27-én a VOSZ ügyvezető igazgatója részt vett a Szövetség Jász - Nagykun - Szolnok megyei szervezetének közgyűlésén, amelyen előadást tartott Békesi László egyetemi tanár, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke április 28-án - nem nyilvános ülés keretében - az SzMM államtitkára a szociális partnerekkel konzultált a tervezett nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatos kormányzati elképzelésekről április 29. napján tartotta mérlegzáró közgyűlését a KA-VOSZ Zrt., amelyen a tulajdonosi képviselet biztosított volt. Ugyanezen a napon egyeztető tárgyalást folytattunk a VOSZ közbeszerzési szakértője, valamint a VOSZ társult szervezete, az IVB (Innovációval a Védelemért és Biztonságért) vezetője bevonásával, a NATO beszállítói rendszer működési tapasztalatairól április 30-án a Szövetség Vas megyei, május 5-én Nógrád megyei, május 6-án Bács - Kiskun megyei, május 7-én a BAZ megyei szervezetének közgyűlésén vettünk részt május 13-án a Szövetség ügyvezető elnöke előadást tartott a Magyar Vállalkozói Szalon jubileumi fórumán, Szekszárdon. A nagyszabású rendezvényen részt vett a VOSZ több tisztségviselője is. Ugyanezen a napon a Világgazdaság c. üzleti napilap felkérésére a CIB Bank közreműködésével a szövetség főtitkára nagyvállalatok vezetői előtt pódiumbeszélgetésen vett részt a Történeti Múzeumban május 14-én tartottuk meg a VOSZ éves rendes küldöttgyűlését május 20-án a Szövetség hivatali ve-

8 6 Szervezeti Hírek zetése részt vett a Magyar Iparszövetség (OKISZ) éves közgyűlésén május 22-én a VOSZ Együttműködési Megállapodást írt alá az Adai Vállalkozók Általános Egyesületével. A dokumentum aláírására a vajdasági vállalkozók számára a a VOSZ által szervezett - képzési és tanácsadási program záró ünnepségén került sor. Az aláíráson és az ünnepségen részt vettek a magyar diplomácia vezetői és a vajdasági adminisztráció prominens képviselői. 13. Május 25-én bemutatkozó és programismertető interjút készítettünk a VOSZ soros elnökével, amely megjelent a VOSZ Hírekben május 26 és június 11 között szakképzési fórumot szerveztünk az RFKB program keretében mind a hét régióban. A fórumok célja a kereslet-vezérelt szakképzés megteremtése. Helyszínek: Szombathely, Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen, Szekszárd, Eger, Budapest 15. A Gazdasági Egyeztető Fórum június 2-i ülésén a VOSZ képviselője ismertette a Szövetségnek a évi adótörvényekkel kapcsolatos álláspontját június 9-én és 10 - én a VOSZ irodavezetők és a takarékszövetkezeti VOSZ Pontok munkatársai részére kétnapos továbbképzést tartottunk. 17. Június között kibővített VOSZ megyei elnöki és szekcióelnöki értekezlet keretében több szakmai előadáson vettünk részt a munka és a vállalkozás világa, a foglalkoztatási paktumok, a keresletvezérelt szakképzés, valamint a Széchenyi kártya program témaköreiben. Továbbá meglátogattuk egy VOSZ tagvállalkozás egészségügyi beruházását és szolgáltató cégét és a helyszínen megtárgyaltuk a vállalkozás, a vállalkozásfinanszírozás lehetőségeit és buktatóit a gyakorlatban. (Zalakaros, Hévíz) június 24-én az MTA épületében tartotta együttes ülését a PP jelöléseket minősítő Társadalmi Tanácsadó Testület és a PP Alapítvány Kuratóriuma június 25 -én Kaposváron a Vasas Szakszervezeti Szövetség által rendezett kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt július 1. napján a Művészetek Palotájában a PP Alapítvánnyal közösen sajtótájékoztatót tartottunk, amelyen ismertettük a évi országos PP díjra jelöltek névsorát. A rendezvényt élénk média-érdeklődés kísérte július 14-én a soros elnök a külügyminiszter meghívására munka-reggelin vett részt. A találkozó középpontjában az érdekképviseletek nemzetközi szerepvállalásának fejlesztése állt. 22. Július hónapban az Országos Szövetség szervezésében a VOSZ megyei szervezeteinek elnökei a Hálózat TV regionális stúdióiban szakmai beszélgetések résztvevői voltak (téma: Foglalkoztatási helyzetkép) 23. Ugyancsak július hónapban készíttettük el a területi Prima díj- hoz kapcsolódó egységes arculati elemeket. Az arculati elemeket nyomdai minőségben DVD-n juttattuk el a megyei elnökökhöz július 28-án tapasztalatcserét folytattunk a Transparency International képviselőjével a közbeszerzések átláthatóságának javítása érdekében augusztus 17. napján az MTI megkeresésére - az országos munkaadói szövetségek közül egyedül - véleményt formáltunk a fővárosi tömegközlekedési vállalat körül kialakult helyzetről augusztus között a VOSZ regionális szakképzési koordinátorai összesítették a évi felmérések eredményeit és a

9 Szervezeti Hírek 7 program többi résztvevőjével együtt kidolgozták javaslataikat a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok számára. Ez a javaslat alapul szolgál a évi beiskolázási keretszámok meghatározásához szeptember 2 -án alkotmánybírósági indítványt nyújtottunk be egyes törvényi rendelkezések utólagos normakontrolljára és azok megsemmisítésére. ( tevékenység piaci értékének definiálatlansága) szeptember 3-4. A VOSZ érintett szakemberei részt vettek az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) megalakulásának 90. évfordulója alkalmából rendezett tripartit konferencián. A konferencia témája: a Budapesti ILO Iroda szerepe a közép- és kelet-európai régióban a kezdetektől napjainkig és a jövő kihívásai szeptember 8-án és 9-én szakmai továbbképzést szervezetünk a Volksbank Zrt. és a VOSZ fiók - és irodavezetői részére. 30. Szeptember 14-én a Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete (továbbiakban: KVBSZ) küldöttgyűlése határozott arról, hogy további lépéseket tesz a VOSZhoz való közeledésre: a VOSZ a KVBSZnek évek óta legjelentősebb együttműködő partnere és mint a leghatékonyabb országos érdekképviselet, az egyedüli megoldást jelenti a KVBSZ hagyományainak a továbbvitelére. Ezért a leköszönő, nyugdíjba vonuló KVBSZ-elnök javaslatára megválasztotta a VOSZ jelöltjét elnöknek (Tardos János úr) és határozott arról, hogy a jövőben VOSZ-KVBSZ néven működik tovább. A stratégiai lépés után a VOSZ- KVBSZ újult erővel, tovább kívánja folytatni a VOSZ -szal közös Széchenyi Kártya programját és bővíti szolgáltatásait szeptember 14-én a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közös fórumot rendeztünk a VOSZ központban. A fórum témája a gépipari technológiai szakképzés korszerűsítése, kiterjesztése, az érdekeltek együttműködésének szervezése az EU ajánlása alapján. A fórumon részt vett többek között a Suzuki esztergomi gyárának vezérigazgató-helyettese Dr. Urbán I. László. 32. Szeptember 15-én szakmai továbbképzést szervezetünk az MKB Zrt. munkatársaival, a VOSZ irodavezetői részére szeptember 16. napján - hagyományosan magas színvonalú- területi Prima Díjkiosztó Ünnepség volt Szolnokon szeptember 18. napján az OÉT keretei között megkezdődött az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat részletes vitája és a évre vonatkozó bértárgyalás. Utóbbi témakör szóvivőjét a VOSZ biztosítja. 35. A beszámolási időszakban négy irodavezetői értekezletet tartottunk. Minden alkalommal elemeztük a Széchenyi Kártya forgalmazás általános körülményeit és értékeltük a hálózati dolgozók (irodavezetők) munkáját. 36. Elektronikus hírlevelünkben május óta több mint 20 alkalommal tettünk közé híreket, felhívásokat és egyéb dokumentumokat az érdekkörünkbe tartozó szövetségek, szervezetek és szekciók számára. Budapest, szeptember 22. Perlusz László Dávid Ferenc

10 8 Szervezeti Hírek Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk Sajtóközlemény az AB-indítványról A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény egyik rendelkezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (továbbiakban: VOSZ) a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához benyújtott indítványában kérdőjelezi meg. Álláspontunk szerint a megkifogásolt törvényi hely több vonatkozásban is sérti Alkotmányunkat. Ezért kértük fel a bírói testületet az inkriminált rendelkezések utólagos normakontrolljára és megsemmisítésére. 1. Kifogásoljuk, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nem megfelelő módon definiált tevékenység piaci érték *** kifejezés szerepel az elfogadott törvényben, és ez a tartalmilag nem tisztázott fogalom képezi annak alapját, hogy a társadalombiztosítási járulékot nem a ténylegesen kifizetett jövedelem, hanem a munkakör, illetve a tevékenység piaci értéke után kell megfizetni. Az értelmezhetetlen, végrehajthatatlan és meghatározatlan, - vagy rosszul meghatározott - jogfogalom a jogállamiság és jogbiztonság sérelmét okozza. (Alkotmány 2. (1) bekezdés). A hivatkozott törvény felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaz, így nem tudható: milyen előírások és iránymutatások alapján lehet és kell a járulékalapot meghatározni. Az APEH vagy az ÁFSZ által készített, a jövőben kiadásra kerülő útmutató, körlevél vagy leirat nem minősülhet jogforrásnak, így alkalmazásuk elfogadhatatlan. 2. Az Alkotmány 9. (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. A tevékenység piaci értékének meghatározhatatlansága a vállalkozás szabadságának alkotmányos jogát sérti, mivel a vállalkozás költségeinek tervezését lehetetlenné teszi. A fogalom meghatározhatatlanságából adódóan a (leendő) vállalkozó számára nem vagy csak nagyfokú bizonytalansággal állapítható meg, hogy a vállalkozásával milyen közgazdasági feltételrendszerbe léphet be, illetve milyen keretek között működik. A kifogásolt szabályozásnak további hiányossága differenciálatlansága, hiszen a tevékenység fajtánként megszerezhető jövedelmet számos tényező, így például a területi eltérések és az azonos szakmai körökön belüli nagyfokú kereseti-megélhetésbeli különbségek is befolyásolhatják. A törekvés piacellenes és nem életszerű. A munkaköri (szakmai) tipikus jövedelmek jelentősen eltérnek; gondoljunk egy fővárosi fodrász vállalkozó és egy kistelepülésen egyéni (vagy társas) vállalkozóként dolgozó fodrász jövedelmének összehasonlíthatatlanságára. De nyilván nem összevethető egy néhány fős társas vállalkozás közreműködő tulajdonos cégvezetőjének jövedelme egy nagy árbevételű gazdasági társaság ugyanilyen státuszban lévő vezetőjének javadalmazásával. Ha az összehasonlítás értelmetlen, akkor az adatokból számított átlagértékek is teljességgel alkalmatlanok a valós piaci értékek meghatározására

11 Szervezeti Hírek 9 3. Az intézkedés (az elfogadott törvény) azon túl, hogy sérti a vállalkozások önrendelkezési jogát, arra irányul, hogy visszacsempéssze a jövedelemszabályozásba a már régen kiiktatott - és joggal népszerűtlen -, központi élőmunka-centrikus szabályozás intézményét. A minimális bér és a garantált bérminimum (szakmunkásbér) intézményének alkalmazása már jelenleg is nagymértékben meghatározza a vállalkozói bér - és jövedelemgazdálkodást, azaz a két említett jogintézmény is erősen korlátozza a vállalkozói szuverenitást. Egy újabb személyi jövedelemszabályozó elem rendszerbe állítása érzékelhetően ronthatja a vállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességét, alkalmazása nem segíti a munkahelyek megtartását. 4. Az új szabályozás sérti az Alkotmány 70/I. -ban foglalt azon rendelkezést, mely szerint minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. A természetes személy főtevékenységére vonatkozó díjazás, mint átlagosan képzett mérték nem tekinthető konkrétan meghatározott alapnak, jövedelemnek. 5. A Szövetség nem fogadhatja el - és nem is fogadja el - azt a feltételezést, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége tevékenységének piaci értékét eltitkolja, s erre hivatkozva a végrehajtó hatalom (a kormány) a kollektív bűnösség elvét gyakorlattá fejlesztve - a bizonyítási teher megfordításával és az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyásával számított szakmai átlagokon nyugvó járulék elvonási gyakorlatot érvényesítsen. Piacgazdaságban a vállalkozó döntési szabadságába tartozik, hogy a cégben keletkező jövedelmet hogyan használja fel, illetve hogyan fizeti ki (pl. osztalék, munkabér). A tbkassza hiánya indokolhat egy feltöltését célzószolgáló, gyors intézkedést, de a kormányzati célok és szándékok mentén egyéb, közjogilag korrekt, vállalható megoldás adódott volna. Nem volt - sohasem lehet - szükségszerű és elkerülhetetlen alkotmányellenes jogszabályt alkotni! Továbbá, ezúttal sem voltak olyan közgazdasági-társadalmi (hatás)tanulmányok, felmérések, amelyek a hibás megszorító intézkedés következményeit előre jeleznék. Okkal tartunk attól, hogy számos, válságsújtotta, kiélezett helyzetben gazdálkodó cég és vállalkozó tönkremehet, eltűnhet ettől az igen jelentős közteher-növekedést kiváltó döntéstől. Mindez munkahelyek megszűnését is jelentheti. A törvényben meghúzódó kiszámíthatatlanság, közgazdasági- és jogbizonytalanság önmagában is sokakat elriaszt a jogszerű működéstől. Mindezek alapján fordult a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához, ismételten hangsúlyozva, hogy Szövetségünk elutasítja a jogállami követelményekkel össze nem egyeztethető szabályozási megoldás alkalmazását. *** Megjegyzés: a törvény szerint tevékenység piaci értéke: a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás Budapest, szeptember 9. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

12 10 Szervezeti Hírek Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Megyei Területi Prima Díjakat Elismerték kiválóságainkat Egyrészt hagyományőrző jelzővel lehet illetni az idei Megyei Területi Prima Díj-kiosztó rendezvényt, amely másrészt a maga nemében mégiscsak rendhagyóra sikeredett. Hagyományőrző volt a tekintetben, hogy a nívós eseményen a megyei közélet jeles képviselői, vállalkozói, a művészet, a tudomány, a kultúra és a sportélet mecénásai előtt vehették át az elismeréseket azon kiválóságok, akiket a közvélemény idén arra legérdemesebbnek ítélt. A megszokást erősítette az is, hogy méltó kísérői voltak a gálának a kiváló fellépő művészek és előadók: a Liszt Ferenc Kamarakórus, a Bartók Béla Kamarakórus, Lőrincz Judit, a Magyar Állami Operaház szólistája, a Légierő Zenekar, illetve Huszárik Kata és Kiss József színművészek. Az sem tért el a tavalyi rendezvénytől, hogy az elsőként jelölt személy a Prima Díjra idén is Jenei Gyula volt, mégpedig az irodalom kategóriában. Rajta kívül a megyében a legtöbb voksot kapta a 258 ezer szavazóból Molnár László (színművészet), Szalkári Rózsa (képzőművészet), dr. Nemes András (tudomány), Halász Miklós (oktatás és köznevelés), Nagy György (építészet és építőművészet), Tamási László (sajtó), Hétszínvirág Tánc-együttes (népművészet és közművelődés), Légierő Zenekar (zeneművészet) és Urbán Lajos (sport). Ellenben rendhagyónak ítéltetett az idei gála, hogy nem osztottak ki közönségdíjat, viszont, miután a sorban ötödik eseményt tartották, az eddig jelölt, de nem elismertek között öt személynek Jubileumi Prima Díjat adtak át. Mint azt dr. Lits József, a gálát szervező Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöke ünnepi beszédében kiemelte, az emberiség több mint kétezer éve ismeri Caius Cilnius Maecenast, az etruszk származású római politikust, akinek neve irodalompártoló munkássága óta fogalommá vált. Ha a hatalom nem tud, vagy nem akar támogatást biztosítani az arra érdemeseknek, akkor maradnak azok, akik sajátjukból áldoznak rá. Ők a mai kor mecénásai, akiknek költők, tudósok, és egyéb kiemelkedő személyek köszönhetik, hogy elismerik tetteiket hangsúlyozta Lits József. Mindezért a rendezvény mecénásai is elismerő oklevelet vehettek át a VOSZ-tól. A zeneesztétikailag és szervezésileg is jól megkomponált gálán 2009-ben az irodalom kategóriában Jenei Gyula, a színház- és filmművészet kategóriában Molnár László és a tudomány kategóriában dr. Nemes András vehette át Megyei Területi Prima Díjakat és az azzal járó egy-egy millió forintot. Jubileumi Prima Díjban és félmillió forintos jutalomban részesült: Dienes Eszter költő, D. Szabó Miklós újságíró (lapunk munkatársa), dr. Kiss Kálmánné iskolaigazgató, Pogány Gábor Benő szobrászművész és Halász Miklós iskolaigazgató. Tiszteletbeli díjat kapott Markó Iván táncművész-koreográfus, a gála díszvendége. Rajtuk kívül a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezete több személynek adott át elismerő oklevelet, köztük az Új Néplap munkatársának mint az év újságírójának, Teleki Józsefnek is. Gratulálunk a díjazottaknak! Forrás: szoljon.hu

13 Szervezeti Hírek 11 Bemutatkoznak az Integrált Takarékszövetkezetek, Bankok A nemzetközi közösség egyre nagyobb meggyőződéssel úgy tekint a szövetkezetekre, mint amelyek működése előfeltétele a munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi dezintegráció és a környezet romlása által előidézett problémák megoldásának. A fenti idézet azon ENSZ-főtitkári üzenet része, amely az évi 47/90. számú ENSZhatározat alapján a nemzetközi közösség által először 1995-ben megünnepelt Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából hangzott el. A szövetkezés és a szövetkezet ismét az érdeklődés középpontjába került napjainkban. Az egy tag-egy szavazat szövetkezeti elvre épülő demokratikus választási rendszer szerepe felértékelődni látszik, jóllehet sokan úgy vélik, hogy a nem vagyonarányos szavazás idejétmúlt döntési mechanizmusra vall. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb. A vagyonarányos döntési mechanizmusra, üzleti racionalitásra épülő gazdasági világ, a lassan egy éve szorító gazdasági válság visszásságai ráirányítják a figyelmet a szövetkezetekre, azok működési kereteire. Ezen keretek között ugyanis a világ legkülönbözőbb pontjain nagyszámú tagsággal, virágzó üzlettel rendelkezve ma is eredményesen működnek gazdasági társulások. A szövetkezetek az agresszív üzletpolitika negatív hatásainak kevésbé vannak kiszolgáltatva, létjogosultságuk, működésük ma is aktuális; belátható időn belül társadalmi szerepük, küldetésük, gazdasági súlyuk nem fog csökkenni, sőt, a fenti idézet alapján a világ megoldandó problémái elősegíthetik további térnyerésüket is. A szövetkezetek, köztük a takarékszövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önként egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális szükségleteiket és törekvéseiket közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák. A szövetkezetek az önsegély, egyenlőség, egyéni felelősség, demokrácia, igazságosság, és szolidaritás értékein alapulnak. Az alapítók hagyománya szerint, a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, nyíltság, társadalmi felelősség és a másokkal való törődés etikai értékeiben. A hét szövetkezeti elv: önkéntesség és nyitott tagság elve, demokratikus tagi irányítás / ellenőrzés, tagok gazdasági részvétele, autonómia és függetlenség, oktatás és képzés, szövetkezetek közötti együttműködés, és közösség iránti elkötelezettség. A szövetkezeti bankok olyan pénzügyi intézmények, melyeknek tagjai egyidejűleg tulajdonosok és ügyfelek is. A szövetkezeti bankokat általában azon személyek hozzák létre, akik ugyanazon helyi vagy szakmai közösséghez tartoznak, ily módon közös érdekek vezérlik őket. A szövetkezeti bankok a tagjaikat teljes banki és pénzügyi szolgáltatáspalettával szolgálják ki. A szövetkezeti bankok a részvénytársasági bankoktól szervezetükben, céljaikban, értékeikben és az irányításukban egyaránt különböznek. A pénzintézeti felügyeletek megkülönböztetett figyelemmel irányítják, ellenőrzik a szövetkezeti bankokat, kötelezik őket a prudens banki szabályok betartására, amelyek azonos szintre emelik őket a részvénytársasági bankokkal. Az eltérő nemzeti szabályozások ellenére a szövetkezeti bankok világszerte számos közös tulajdonsággal rendelkeznek:

14 12 Szervezeti Hírek Ügyfelek által tulajdonolt intézmények: a szövetkezeti bankban az ügyfelek igényei és a tulajdonosok elvárásai kölcsönösen egybeesnek. Következésképp az elsődleges cél egy szövetkezeti bank számára nem a profit maximalizálása, hanem az, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa a tagjainak. Néhány szövetkezeti bank csak tagjai megbízásait látja el, legtöbbjük azonban a nem tag ügyfeleket is kiszolgálja. Demokratikus tagi irányítás: a szövetkezeti bankokat a tagok tulajdonolják és irányítják, demokratikusan választják meg az igazgatótanácsot és a felügyelő bizottságot. A tagoknak egyenlő szavazati joguk van, igazodva az egy tag egy szavazat szövetkezeti elvhez. Eredményfelhasználás: a szövetkezeti bankban az éves nyereség jelentős részét, meghatározott tartalékba helyezik. Ezen nyereség egy része is felosztható a szövetkezeti tagok között. Egyrészt azon osztalékon keresztül, amely a tagok által igénybevett szövetkezeti szolgáltatásokhoz kötődik, másrészt olyan kamaton vagy osztalékon keresztül, amely az egyes tagok által jegyzett részjegytőkéhez kapcsolódik. A szövetkezeti bankok elsősorban helyben, saját közösségeikben gyökereznek. Bevonják őket a helyi fejlesztésbe, és hozzájárulnak a közösség fenntartható fejlődéséhez. A tagjaik és igazgatótanácsuk rendszerint azon közösséghez tartoznak, amelyben kifejtik a tevékenységüket. Növekvő szövetkezeti banki térnyerés van azon területeken vagy piacokon, ahol más bankok kevésbé vannak jelen ilyenek a kisés középvállalkozások, a mezőgazdasági gazdálkodók, a városi közepes vagy alacsony jövedelmű háztartások is. A szövetkezeti bankok csökkentik a banki szolgáltatásokból való kiszorulást, elősegítve az emberek millióinak gazdasági kiszolgálását. A takarékszövetkezetek súlya és szerepe a pénzügyi szolgáltatások európai és magyarországi piacán A szövetkezeti bankok az Európai Unióban, így Magyarországon is különösen fontos szerepet töltenek be a vidéki emberek betétgyűjtésében, hitellel való ellátásában, valamint a kis- és középvállalkozások, azon belül az agrárvállalkozások, a vidék, főleg az önkormányzatok, kistérségek finanszírozásában. A takarékszövetkezetek működése a bizalomra épül. Ismerős embereknek, ismerős ügyekben hiteleznek. A bizalmi tőke markánsan kitapintható. A szövetkezeti bankok 164 éves múlttal rendelkeznek Magyarországon. A pénzügyi szolgáltatások szövetkezeti gazdálkodási formája a világ egymástól távol eső pontjain egyaránt megtalálható (Egyesült Államok, Japán, India stb.) A szövetkezeti alapelvek azonban mindenütt azonosak, működésük eredményes, és azt bizonyítja, hogy a részvénytársaságokra jellemző vagyonarányos döntési mechanizmus nem kizárólagosan létező, egyedül üdvözítő megoldás a társadalmi, gazdasági kihívásokra. A takarékszövetkezeti szektor szerkezete Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) a szövetkezeti hitelintézetek közel 85 százalékát, a Takarékszövetkezeti Érdekvédelmi Szövetség (TÉSZ), mint alternatív integráció képviselője a takarékszövetkezeteknek mintegy 7 százalékát fedi le. Az integrációkhoz nem tartozó szabadúszók mintegy 5 százalékot tesznek ki, a hitelszövetkezetek pedig 3 százalékos részarányt képeznek. A két takarékszövetkezeti integráció között egyfajta közeledés érzékelhető, a jövőbeli együttműködést a felek szerződésbe kívánják foglalni. Az OTSZ-tagok által alkotott integráció széles spektrumú intézményrendszert központi bankot (Takarékbank), önálló intézményvédelmet, (OTIVA), oktatási intézményt

15 Szervezeti Hírek 13 (Takarék Akadémia), informatikai cégeket, befektetési vállalkozást (Takarék Alapkezelő), faktor társaságot (Next-Faktor Zrt.) biztosítási egyesületet (KÖT) - működtet, amellyel az integrációs tagok külső szereplőkkel szembeni kiszolgáltatottsága jelentősen csökkent. Az Integrációban társult tag, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. központi banki szerepet tölt be a takarékszövetkezetek között, a takarékszövetkezetek nagy részének vezeti a számláját. A befektetési feladatokban, pénz- és tőkepiaci műveletekben a likviditás menedzselésében, szabad pénzeszközök hasznosításában, állampapírok vásárlásában, bankközi betétek elhelyezésében, kötelező tartalékolás kezelésében és nem utolsó sorban a takarékszövetkezeti termékpaletta bővítését, korszerűsítését célzó termékfejlesztésben különösen fontos szerepet tölt be. Az önálló kereskedelmi banki funkciók ellátása mellett a takarékszövetkezetek megbízása alapján különféle szolgáltatásokat közvetít, és közreműködik konzorciális ügyletek teljesítésében is. A termékfejlesztés, üzleti tanácsadás, jogi szabályozás valamint a marketing területén végzett munkájával jelentős segítséget nyújt az Integrációba tömörült takarékszövetkezetek, bankok részére. A takarékszövetkezetek létjogosultsága, az egy tag-egy szavazat elve nem kérdőjeleződött meg. A tőkekoncentrációs törekvések azonban nem csak elindultak, hanem folyamatos mozgásban vannak. A takarékszövetkezetek számának csökkenése figyelhető meg nem csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is. Takarékszövetkezetek számának alakulása A fúziók ellenére a fiókok száma nem változik, a szektor ma is a legnagyobb hálózattal rendelkezik, gyakorlatilag minden második településen van egy-egy fiók. Ami az ATM-ek (715 db, ami országosan a második legnagyobb hálózat), POS-terminálok (1.076 kereskedői és 565 bankpénztári készülék), bankkártyák (közel 300 ezer forgalomban lévő bankkártya), internetbanking, home-banking stb. számait illeti, folyamatos és dinamikus növekedés figyelhető meg. A pénzügyi válság hatásai a takarékszövetkezetekre, a takarékszövetkezetek hatása a gazdaságra Az OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap) a takarékszövetkezetek prudens működését hivatott biztosítani azzal, hogy helyszíni és helyszínen kívüli ellenőrzéssel, szükség esetén konszolidáció révén gondoskodjon a csoport-biztonságról. A takarékszövetkezetek többsége, jelentős infrastrukturális fejlesztések létesítmények, hardverek, szoftverek révén már a kereskedelmi bankok szolgáltatási spektrumát, színvonalát és gyorsaságát képes nyújtani. Bár az egyes fiókok között lehet még különbség, a takarékszövetkezeti infrastruktúra mindenképpen versenyképesnek mondható. A bankszektorban, vagy a tőzsdén személytelen ügyletek zajlanak személytelen értékpapírokkal. A napjainkat meghatározó pénzügyi válság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a pénzügyi szolgáltatások fizetési ígéretek, spekulációk olyan fokon önállósultak, elválva az értéktől, a gazdaság reálfolyamaitól, hogy törvényszerű volt az elértéktelenedésük. A takarékszövetkezetek a vidéki emberek egészséges patriotizmusával vannak átitatva. Az ügyfélkörük, az ügyleteik nem virtuálisan, hanem

16 14 Szervezeti Hírek fizikai valóságukban léteznek. Mégsem állítható, hogy a pénzügyi válság nem fogja érinteni a takarékszövetkezeteket. Ha a reálgazdaság nem jól vagy nem elég jól működik, akkor a pénzügyi szféra, mint a mikrokörnyezet visszatükröződése sem lehet elég eredményes. Persze az igazán kívánatos a kölcsönhatás, a szinergia lenne. A takarékszövetkezeteknek nincs külföldi anyabankjuk, teljesen magyar tulajdonban vannak, likviditásuk kifogástalan, és nem hitelezték túl magukat, mint számos nagybank, amely most ennek súlyos következményeivel küzd. Hitel / Betét arány Hitel / Betét arány ,4% ,5% ,2% Ebben a helyzetben a takarékszövetkezeti finanszírozás szerepe, jelentősége tovább emelkedhet, a hazai forrásaik és az óvatos gazdálkodásuk folytán. A hitel/betét arány fenti értékei a gazdaságra jótékony, kiegyenlítő, stabilizáló hatást gyakorolhatnak. Nincsenek likviditási problémáik, ezáltal szerepük felértékelődhet, ugyanis a kereskedelmi banki szektor esetenként %-os hitel-betéti aránya aggasztó, a 100 %-ra történő visszafejlesztés a legújabb célkitűzés, ami a hitelezés szigorításában nyilvánul meg. A takarékszövetkezeti döntéshozatal és a menedzsment érdekeltségének kevésbé direkt jellege ugyancsak a megfontoltabb gazdálkodás, önszabályozás, illetve a profitéhség mérséklése irányába hat. A szövetkezeti hitelintézetek működését biztosító alapelvek, kapcsolati tőkéjük, bizalmi tőkéjük, relatív gyorsaságuk, piaci közelségük és nem utolsó sorban komoly mértékű forrásaik arra predesztinálják a takarékszövetkezeteket, hogy a magyar gazdaságban betöltött társadalmi, gazdasági szerepüket megerősítve, és követve az európai gyakorlatot, minden eddiginél nagyobb eredményeket érjenek el. A Takarékszövetkezeti Integráció 2004-ben stratégiai szövetségre lépett a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségével. Az együttműködés első instrumentuma a Széchenyi Kártya konstrukció takarékszövetkezetek általi forgalmazásában öltött testet. A sikertermék a takarékszövetkezetek közreműködésével hamar utat talált a vidéki vállalkozások felé. A takarékszövetkezeti integráció hitelintézeteinek mintegy kirendeltségében érhető el a konstrukció, a forgalmazó bankok között a szektor egy-másfél éve, hónapról hónapra a legtöbb kártyát adja át (1/3-os piaci rész), és az eddig kiadott összes Széchenyi Kártya 1/5-ét a takarékok adták a vállalkozások kezébe. Az elmúlt két évben megfigyelhető volt, hogy a termék időszakos fejlődésében is a forgalmazó takarékszövetkezetek léptek elsőként: a Széchenyi Kártya 2 konstrukcióval (2008. június 2.), a bankváltás lehetőségével (2009. május 2.), az első felülvizsgálati kérelmek befogadásával és bírálatával (2009. június 2.), továbbá a csökkenő hitelkeretek kínálta lehetőséggel (2009. június 2.) is elsőként a szektor élt. A forgalmazás sikerét jelentősen befolyásolja, hogy szintén a stratégiai együttműködés keretein belül 2007-ben megnyíltak az első úgynevezett takarékszövetkezeti VOSZ Pontok, melyeken a VOSZ területi Irodák mellett szintén benyújthatók a Széchenyi Kártyakérelmek. Az együttműködésben részt vevők eltökélt szándéka, hogy továbbviszik ezt a gyümölcsöző kapcsolatot, és közös céljuk, hogy a lehető legszélesebb körben képviseljék a magyar vállalkozások érdekeit, elősegítve azok hatékony működését és folyamatos, fejlődését. OTSZ

17 Szervezeti Hírek 15 Széchenyi: Magyarország lesz! 700 milliárd forint kihelyezett tőke Átadták a 120 ezredik Széchenyi kártyát Fontos mérföldkőhöz ért a Széchenyi Kártya: a KA-VOSZ Zrt., a VOSZ és az MKIK vezetői mellett a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter adták át ünnepélyes keretek között a 120 ezredik Széchenyi Kártyát és egyben méltatták a kis- és középvállalati szektornak szóló pénzügyi konstrukciót. A 120 ezer átadott Széchenyi Kártya komoly eredmény, amely jelzi, hogy jó eszközzel, érdemes bizalmat szavazni a magyar vállalkozásoknak. Csak ott mennek a dolgok jól, ahol például a szabó, a szappanos, a cukrász mind meg van győződve arról, hogy az Ő mesterségétől s üzletétől függ az állam boldogsága - mondta Gróf Széchenyi István. A 218 éve született Széchenyi gondolatai ma is érvényesek: a gazdaság irányítóinak ma is a vállalkozókra és a kis- és középvállalkozásokra kell alapozniuk gazdaságpolitikájukat. Ma Magyarországon a kkv-szektor vállalkozásai képezik a gazdaság gerincét, mind a foglalkoztatottak számát, mind a gazdaságban megtermelt hozzáadott értéket tekintve. A kkv-szektor ma minden korábbinál komolyabb likviditási problémákkal küzd. A vállalkozások minden lehetőséget megragadnak a kedvezményes források megszerzésére, hogy vállalkozásaikat védjék a válság pusztításával szemben, hogy a fáradságos munkával, sokszor emberfeletti küzdelmek árán megszerzett eredményeket és a vállalkozói tőkét megőrizzék. A Széchenyi Kártya nem csodaszer de az elmúlt 20 év legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programja világított rá Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója, amikor értékelte az idei év első felének Széchenyi Kártya eredményeit. Az elmúlt, közel 7 év alatt, a év első félévének végéig, több mint 115 ezer Széchenyi Kártya került kibocsátásra. Az igénylések száma a év első felében 13 százalékkal nőtt, a kihelyezett hitelkeret nagysága a félév végéig elérte a 656 milliárd forintot. Az érdeklődés az év második felében is erős; most, a 120 ezredik kártya átadásával a kihelyezett tőke a 700 milliárd forintos értékhez közelít. Mind a kártya kibocsátás, mind a kihelyezett hitelek mértéke jelentősen túlszárnyalta az optimista várakozásokat is, bizonyítva ezzel, hogy a piac a kkv-szektor - igényli a folytonosságot és bízik a KA-VOSZ Zrt. és a hitelkihelyezésben résztvevő pénzintézetek által biztosított és az MKIK és a VOSZ irodáiban forgalmazott hitelkonstrukcióban. A Széchenyi Kártyát 2002-ben indította el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

18 16 Szervezeti Hírek Ma a konstrukció pénzügyi hátterét a magyar takarékszövetkezeti hálózat, valamint az Erste Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a Takarékbank és a Volksbank adja. A konstrukció biztonságát és stabilitását a Garantiqa- Hitelgarancia Zrt. biztosítja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pedig komoly kamattámogatással és garanciadíj-támogatással járul hozzá a program sikeréhez. A évre vonatkozóan már most mélyreható tárgyalások folynak a Széchenyi Kártya kamattámogatásának folytatása és fokozása érdekében. A konstrukció sikerét elsősorban az a 120 ezer magyar vállalkozás bizonyítja, amely igénybe vette a Széchenyi Kártya hitelt és a kapcsolódó szolgáltatásokat és sikerrel használta a terméket. A Széchenyi Kártya a folyamatos termékfejlesztés a konstrukcióban együttműködő pénzintézetek és szervezetek példaszerű közös munkája révén - és a piaci igényekhez való rugalmas igazítás eredményeként, az elmúlt években több hazai és nemzetközi szakmai elismerést vívott ki. A fejlesztést és az írott know-how gyakorlatba ültetésének sikerét uniós és magyar díjakkal honorálták ben. Széchenyi egyik alapgondolata, hogy a hitel nem Isten ellen való vétek, hanem minden gazdaság további fejlődésének motorja. Ha a vállalkozások valóban a fejlődés lehetőségeinek megfelelően gazdálkodnak és a megszerzett értékek védelmére veszik igénybe a konstrukciót, úgy Széchenyi akarata is teljesül: Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én szeretném azt hinni: lesz! A pénzügyi konstrukció korábban nem látott sikereket ér el a hazai kis- és középvállalkozói körben. A kibocsátó KA-VOSZ Zrt. azon dolgozik, hogy a kártya még nagyobb kamatkedvezményt kínáljon a vállalkozóknak és továbbra is a piac legolcsóbb, legrugalmasabb hitelterméke maradjon. Olyan vállalkozói termék, amellyel alig 3 hét alatt 1 25 milló Ft közötti hitelt lehet kapni az MKIK és a VOSZ irodákon keresztül, az ország több, mint 280 pontján, jellemzően ingatlanfedezet nélkül, ahol a vállalkozó személye jelenti a legnagyobb garanciát. Háttér: 2002: 1 millió forintos hitelkeret 2003: 5 millió forintra nő a hitelkeret 2004: 10 milliós hitelkeret 2006: 25 millió forint hitelkert A százezredeik kártyát 2008 októberében adták át. A kártya évente 100 milliárd forint tőkét juttatott a kis- és középvállalati szektorba. Az induláskor egy, majd 2008-tól két százalékos állami kamattámogatás jár a konstrukcióhoz. A kártyához három hét alatt, minimális adminisztrációval, jellemzően jelzálogjog biztosíték felajánlási kötelezettség nélkül lehet hozzájutni. Budapest, szeptember 22. Krisán László vezérigazgató KA-VOSZ Zrt. Tények: 150 ezer Széchenyi Kártya igénylés 120 ezer kibocsátott Széchenyi Kártya 700 milliárd forint kihelyezett Széchenyi Kártya hitelkeret

19 Szervezeti Hírek 17 Megalakult az Autóbontók és Bontott Autóalkatrész-kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete! Székhely: 1054 Budapest, Tüköry u. 3 Postacím: 2151 Fót, Munkácsy utca 10. Telefon/fax: 06-27/ ; Web: Magunkról Az autóbontók és a bontott autóalkatrész-kereskedők nem kis létszámú, s jelentősnek tekinthető gazdasági-piaci szerepet betöltő csoportja - Autóbontók és Bontott Autóalkatrészkereskedők Érdek-védelmi Egyesülete ( ABAKE névvel - a közelmúltban új érdekvédelmi szervezetbe tömörült. [Az Egyesület bejegyzése július 14-én megtörtént.] Az egyre bővülő tagsággal büszkélkedő ABAKE rangos, részint kodi-fikációs tapasztalatokkal is bíró jogi szakértők, részint pedig szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársaink bevonásával, aktív és folyamatos közreműködésükkel - az autóbontást, a bontott autóalkatrész-kereskedést érintő, illetve a roncsautók átvételével összefüggő ügyekben hivatott képviselni, védeni a szakma tekintélyét, tagjainak (mindazon túl persze az ilyen tevékenységet folytató vállalkozások egészének) általános szakmai érdekeit, s törekszik elősegíteni azt, hogy tevékenységük, illetve jogaik gyakorlása, érvényesítése a hatályos jogszabályok, valamint az ABAKE által megalkotandó etikai szabályok szerint történjen/történhessen. Szervezetünk mindeközben - törekvéseit, célkitűzéseit érvényesítendő, a közhatalmi szervezetek, valamint a szakma kölcsönös érdekeinek figyelembe vétele mellett - folyamatos kapcsolatot kíván tartani a jogalkotás előkészítésében illetékes, illetve az érintett tevékenységet közvetlenül, avagy közvetett módon érintő tevékenységet foly-tató főhatóságokkal, egyéb hatóságokkal, valamint a hazai és külföldi gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű szakmai tevékenységet folytató civil szerveződésekkel, szövetségekkel. Az ABAKE - e rendkívül bonyolult és kétségkívül bizonytalan, s lássuk be - kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben valamiféle mediatív, kiegyensúlyozó szerepet kíván/kívánna betölteni a Kormánynak az autóbontást, a bontott autóalkatrész-kereskedést folytató, illetve a roncsautók átvételével foglalkozó vállalkozások törvényes, s tisztességes piaci magatartását, gazdasági tevékenységét előmozdítókikényszerítő törekvései, illetve az általunk képviselni kívánt szakma sajátságos érdekei közötti feszültségek oldásában. [Egyesületünk a közelmúltban vált a VOSZ tagjává, elsősorban annak érdekében, hogy érdekeinket minél hatékonyabban, a vállalkozások lehető legszélesebb körének támogatását élvezve érvényesíthessük tagságunk, s a szakma javát szolgálva.] Tisztelettel várjuk olyan partnerek jelentkezését, akik egyet értenek céljainkkal, és részt vennének munkánkban!

20 18 Szervezeti Hírek Első lépések Mint ismeretes, az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló évi LXI. sz. törvény január 1-én lép hatályba. A törvény - tudhatjuk ezt meg mindjárt a jogszabály preambulumából, s persze a törvény részletes, a törvény valódi célját láttató, kitapinthatóvá tevő indokolásból is - a gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát fenyegető fémlopások és illegális fémkereskedelem visszaszorítása, valamint a kulturális javak védelme érdekében született, jobbára annak érdekében (s a jogalkotó a szabályozás ilyetén célját nem rejti véka alá) végre gátat vessen/vethessen a közterületen elhelyezett hőtáv-vezetékek, vasúti berendezések, trafóházak, elektromos elosztó szekrények, postai kábelek fémburkolatainak, alkatrészeinek eltulajdonítására irányuló, egyre inkább eszkalálódó jogsértések gyakorlatának (így mérsékelve különösen a villamosenergia-, a gáz-, a vízellátásban résztvevő vállalkozásokat, a vasúti szállítást folytató és a távközlési szolgáltatást nyújtó társaságokat ért, egyre tetemesebb károkat). A jogalkotó e törekvése feltétlen üdvözlendő! Az ABAKE álláspontja szerint ugyanakkor e törvényt jobbára a jogszabály értelmező szakaszainak (lásd a törvény 2. -át!) differenciálatlansága, árnyalatlansága, illetve a fogalom-meghatározások túlságosan magas absztrakciós szintje okán - súlyos hiátusok terhelik. A törvény hatálya alá került fémkereskedelmi engedély-köteles anyagok köre ti. messze túlterjeszkedik azon a kereten, amelynek határait éppen a törvény célja szerint kellett volna meghúzniuk a kodifikátoroknak (lásd a pre-ambulumban, illetve a törvény indokolásában rögzített, a visszaszorítani szükséges jogsértés-típusokat, s azok tipizálható tárgyait!). Ennek folytán ugyanakkor a fémkereskedelmi tevékenység [2. b) pont], valamint a fémkereskedő [2. c) pont] terminustechnicusainak tartalmi kritériumai is jócskán túlléptek a törvény kimondott céljával még összhangban állóként elismerhető kereteken. E kodifikációs hiba folytán (mert hát meggyőződésünk: valamiféle hiba csúszott be a jogszabály személyi hatályának megfogalmazásakor!) a törvény hatálya alá kerültek sokak között - az autóbontó és a bontott autóalkatrész-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások is, annak ellenére, hogy a visszaszorítani kívánt jogsértések fémanyagú tárgyaival (s ezek sorában különösen a közterületen elhelyezett hőtáv-vezetékekkel, vasúti berendezésekkel, trafóházakkal, elektromos elosztó szekrényekkel, postai kábelek fémburkolataival, s mindezen szerkezetek, berendezések fémalkatrészeivel) e vállalkozások következik mindez a tevékenységi köreikből - aligha találkozhatnak. A törvény hivatkozott passzusai vélhetően a gazdaság e szegmentumának, különösen pedig fémlopások és illegális fémkereskedelem mechaniznusának hiányos ismeretéből eredően - átgondolatlanok. A jogszabály az autóbontó és a bontott autóalkatrész-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra igen-igen súlyos kötelezettségeket, anyagi terheket ró, miközben e szigorítások indokoltságát (utalva e helyütt az ABAKE által képviselt szakmára, vállalkozásokra) az élet nem igazolja. Aggályainknak hangot adva levéllel fordultunk Sólyom László köztársasági elnökhöz annak érdekében, hogy foglaljon állást az Egyesület által felvetettek kapcsán. (Megjegyezzük: hasonló tartalmú megkereséssel fordultunk a jogalkotásért első sorban felelős Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a jogszabályt szakmailag előkészítő Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium illetékes szakállamtitkáraihoz is.) Kétségtelen azonban mert hát erről sem hallgathatunk! -, hogy jelentős késésben vagyunk, de az ABAKE szó nélkül mégsem hagyhatja az ügyet és bizakodjunk a kedvező válaszban! Volt ti. már arra példa, hogy valamely törvényt éppen a köztársasági elnök kezdeményezésére - még annak hatályba lépése előtt módosította a Tisztelt Ház. Ha ez nem történne meg, jogszabályalko-

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék:

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: 2013. 1.szám Hírlevél XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: Németországi vállalkozási feltételek 2013. c. kiadvány 1 Tájékoztató a kiküldetési minősítésről 2 Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Történelmi háttér I. 1845 - Létrejön az első magyar szövetkezet 1850-es évek A magyar hitelszövetkezetek létrejötte egybeesik az európai szövetkezetek

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Boros Gergely, Képviseletvezető - Pécs 2015. január 20. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Forrás hitelcél összhang, Hiteltípusok Folyószámlahitel szabad felhasználással Tartós forgóeszköz hitel Beruházási hitel Szabad felhasználású és önerő

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésére Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Irodája ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Vállalkozók és Munkáltatók

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, munkaadói és kormányzati oldala az Európai Unióhoz történő csatlakozással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban 2011.06.15. Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban Salamon János vezérigazgató Alapvető kérdések Egyre többen vagyunk, akik környezettudatosak, akik érzik a felelősségüket,

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja:

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja: Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Koordinációs és Marketing Igazgatóság 1372 Budapest 5., Pf.: 452 ADATLAP Melléklet a vállalkozási exportra való szakmai

Részletesebben

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről A gazdasági válság hatása a megye teljesítményére Az építőipar és a textilipar gyengülése folytatódott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14.

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14. Kitörési pontok a vállalkozások számára 2012. június 14. Forrás: Aveco, NGM A Bizottság közzétette tavaszi 2012. és 2013. évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit. Mindkét évben 3 százalékos szint alá becsülve

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások

Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások Lipcsei János ügyvezető-helyettes Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2014. november

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Állami exportösztönzés. A versenyképesség fokozása érdekében. A bank és a biztosító integrációja. Az EHP célja

Állami exportösztönzés. A versenyképesség fokozása érdekében. A bank és a biztosító integrációja. Az EHP célja Állami exportösztönzés A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Dobos Zoltán Képviseletvezető,Közép-alföldi Régió Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai célok

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Középtávú STRATÉGIAI TERVE 2012-2014 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Eger és Környéke Takarékszövetkezet Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Hitel a vállalkozások sikeréhez - A HKIK szerepe a vállalkozásfejlesztésben Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től. Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től. Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Labancz Margit, igazgató Német-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2013. április 4. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökség,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben