1 Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról"

Átírás

1 2006/ Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról Az Ipartestületek Országos Szövetsége Ügyvezetõ Elnöksége a küszöbön álló önkormányzati választások kapcsán az alábbi állásfoglalást adja ki. A szövetség arra biztatja az ipartestületek tagságát, hogy vállaljanak képviselõ jelöltséget a évi önkormányzati választásokon. Olyan újabb négyéves ciklus elé nézünk, amely egészére meghatározó lesz országunk európai uniós tagsága. Fontos az ebbõl következõ gazdasági elõnyök minél jobb kihasználása. Ehhez a magyar állam, a régiók, a kistérségek és a gazdaság szereplõinek példás együttmûködésére lesz szükség, melynek alkotó részesei az önkormányzati képviselõk is. Az IPOSZ pártoktól független munkaadói érdekkép-viseleti szövetség, így a pártok programjait külön-külön nem támogathatja. Tagsága körébõl viszont mindazoknak kész erkölcsi és szakmai segítséget nyújtani, akik úgy gondolják, hogy választókörzetük, szûkebb pátriájuk életének alakításában cselekvõen részt vennének és közösség bizalmát élvezik. A Kormány Új Egyensúly Programját megvalósítani szándékozó Új Magyarország Fejlesztési Tervbõl számos olyan lehetõség bontakozhat majd ki, amelyeket kihasználni a helyi családi vállalkozások megõrzésének, versenyképességük növelésének, végsõ soron az adott település, érdekében fontos feladat. Ehhez ajánljuk minden képviselõjelölt és remélhetõleg majd minél nagyobb számban megválasztott testületi tag figyelmébe az IPOSZ 2005 novemberében összeállított gazdaságpolitikai téziseit, az úgynevezett fehér könyvet, illetve a hozzátartozó háttéranyagokat, amelyek együttesen jó alapot adhatnak a helyi önkormányzati munkához. Az önkormányzatiság erejében töretlenül bízva kívánunk sok sikert a kopogtató cédulák összegyûjtéséhez, a választási kampányhoz és majd eredményes tevékenységet a közösség érdekében július 31. IPOSZ Ügyvezetõ Elnöksége A minõsítésrõl Gyakran jelentek meg a lapok hasábjain elismerõ vagy rosszalló sorok hazánk pénzügyi helyzetének külföldi értékelésérõl. Cikkeztek néhány napig, azután méla csend. Az olvasók többségének fogalma sincs, mi a minõsítés, ki értékel, mi haszna van és kinek van erre szüksége. Az mindenki elõtt világos, hogy minél nagyobb a pénz mint áru szerepe a világban, annál fontosabb a vele való foglalkozás, annál többen és sokoldalúbban szorgoskodnak ezzel az árucikkel. Az érdeklõdés elsõsorban a biztonságra terjed ki, mikor tudja a hitelezõ a kölcsönt visszafizetni, megvan-e a hitel felhasználásának a megígért feltétele, a várt haszna, és így tovább. Meggyõzõdésem, bárki lehet adós vagy hitelezõ, az óvatosság rendszabályainak szükségessége mindegyikünkben felmerül. A kiindulópont: a befektetõ szeretné pénzét kamataival megfejelve visszakapni. Ha nagyobb összegrõl van szó, vagy bizonytalan a befektetés gazdasági környezete, akkor célszerû több helyrõl is tájékozódni. Tudomásom szerint Magyarországgal hat jelentõs nyugati minõsítõ intézet foglalkozik. Ezekrõl tudni kell, magáncégek, tulajdonosaik érdekeit képviselik. A minõsítésnek hét kategóriája van, amiket betûkkel (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC) jelölnek. Ezeken belül számokkal vagy a +/- jelekkel látják el az úgynevezett finomhangolást. (Figyelem! A pénzügyi unió tagországainak legalacsonyabb besorolása AA+) A befektetõk, rendszerint mérhetetlen vagyonú nyugati alapok, tájékoztatása nagyon fontos. Nagyobb kockázat nagyobb hozamot igényel, ellenkezõ esetben nem hazardíroznak tagjaik rájuk bízott pénzével. Jelentõs súlya van az értékelésnek akkor is, ha különbözõ befektetési lehetõségeket kívánnak összehasonlítani. A minõsítõ szervezetek a pénzpiacot mozgató álláspontok nagyhatalmai. Mindig hangsúlyozzák talán a megítélésükbõl fakadó súlyos felelõsség némi csökkentése érdekében -, hogy állásfoglalásuk csupán vélemény és a döntésnél ezt ennél többre nem szabad értékelni. Tudni kell azonban, a tanácsadó cégek is hasonló módon mossák elõre kezeiket (de biztosan rossz néven vennék, ha valaki valóban szavukon fogná õket.) Az Egyesült Államok rendelettel kötelezi egyes pénzügyi befektetõit a hitelminõsítõ intézetek osztályzatainak figyelembe vételére. E szakértõi vélemények elfogadásának fontosságát akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, a pénzpiaci tájékozódás irányánál már rájuk figyelnek, az esetleges tõkeátcsoportosítás e vélemények nélkül el sem kezdõdhet. Olyan ez, mint vándornak az iránytû. S a helyzet ismeretében magától értetõdõ, hogy a minõsítõ intézetek földrajzilag és ágazatilag is összefüggõ rendszereket alkotnak. A hitelfelvevõk számára is létfontosságú saját helyzetük jó bemutatása. Az alacsonyabb kamat, a hosszabb futamidõ, a kedvezõbb szerzõdési feltételek nemcsak az egyéneknél, a nagyvállalatoknál, az országoknál is meghatározó. A szerzõdések az üzleti titkok kategóriájába soroltak, a tárgyalások légköre szintén nem publikus, de egy ország izzad a kigazdálkodás érdekében. Minden kölcsönnel dolgozó vállalkozó a maga helyzetébõl képes az országos intézkedések súlyát jól elbírálni, a helyzetet jól mérlegelni. (Államadósságunk hét év alatt majd a kétszeresére nõtt.) Még valamit a számunkra érthetetlen és idegen betûjelek használatáról. A közötti skála használata minden épeszû ember számára érthetõ, jól követhetõ, tehát nem ezt használják. A betûk alkalmazásának eredete ködbe vész. A kiegészítõ jelzések már mutatják, az egyre gazdagabbá váló élethez való igazodás nehéz, de tiszteletre méltó a hagyományokhoz való feltétlen tegyem hozzá: érthetetlen és értelmetlen ragaszkodás. Van egy intézet, amelyik a fenti skálát már használja a betûk kiegészítéseként. g.

2 2 Kommentár Hiányzik a közösségben rejlõ erõ? Egy negyven éve nekünk, rólunk írott újságcikk került a kezembe. Idézek most belõle: " kisiparos dolgozik a fõváros területén, közülük an jelentek meg az alapszervezetek vezetõséget, elektorokat és küldötteket választó taggyûlésein. A tagság 88 százalékát sikerült tehát erre a jelentõs eseményre mozgósítani, ami egyedülálló eredmény a taggyûlések történetében." E cikket író fõszerkesztõ szerint a siker egyik oka, hogy megtalálták az érdeklõdés felkeltésére, a tagság aktivizálására alkalmasnak bizonyult hangot. Az összejöveteleken 571 hozzászóló volt. E sorokat két héttel az idei közgyûlés elõtt írtam. Fogalmam sem volt tehát, hányan lesznek jelen az izgalmas napirend ellenére, a vagyonkezelés mindenkit érintõ témáján kívül hányan szólalnak majd fel az oly sok idõszerû kérdés kapcsán. Hallottam aggódó szavakat a határozatképességrõl, ezzel kapcsolatban az ülésre meghívott jelentõs személyrõl. Engem mégis és módfelett a megjelentek száma, pontosabban az aránya érdekel, izgat. Még ha a regionális tanácskozáson részt vettek hányadát beszámítanánk, akkor sem közelíthetnénk meg a címben megjelölt százalékot. Keresem a bûvös hangot, ami ennyi embert volt képes mozgósítani. Néhány szirén ismerõsömet is megkérdeztem, õk valóban otthonosak a csábító szavakban, de mindhiába. Ennyi hiábavaló fáradozás után jutottam el a vélt felismerésre, más volt az akkori talaj, az emberek befogadó készsége, viszonya egymáshoz, a közös ügyhöz, a mozgalomhoz. A céh rendszerben a mester egyben pótapa is volt. Nálunk második otthonuk volt a felvidéki Huszton született Dujnak (Dezsõ becenevét én adtam) és a késõbb igazgatóként meghalt Jóskának. Fél évszázad ilyen szempontból kifordította világunkat a sarkából. Ám nemcsak az utánpótlás szellemisége módosult és cserélõdött fel vele együtt a munkaadóvá ridegült pótapa, de e pótapák sem az igaziak. Nézõje voltam olyan közgyûlésnek, ahol az egyetlen hozzászóló a térség országgyûlésbe választott küldötte volt. Nem volt õ képviselõ, mert isten bizony, nem viselte a térség képét. Joga volt hozzá, képessége alig. (Megérdemelten most ki is szavazták.) Õ beszélt a semmirõl, a kevesek meg szótlanul hallgattak, pedig hajnalig vehették volna ki egymás szájából a (zok)szót. Máskor meg megtisztelt hallgatója voltam egy szûk körû beszélgetésnek, lelkes elõadó, értõ társak, jól esett velük lenni. A végén megkérdeztem a házigazdát, mennyi marad meg a hallottakból. Az idõsebbeknél százalék, a középkorúaknál legfeljebb a fele, a fiataloknál 30 százalékánál nem több így a felejthetetlen válasz A szükséges magyarázat szerint az idõsebbek jobban odafigyelnek, inkább értik, felfogják, a helyére teszik a hallottakat, a fiatalabbaknak a mindennapok a fontosabbak. Mi van tehát a köz érdekével? Azt mondta Kiss Mihály, makói társaink elnöke, nem gyõzi az odavaló gyerekeket ingyen péksüteménnyel ellátni. Így igaz. A társadalmi váltás kárvallottjai kilátástalan helyzetben élnek, a segítségre szorulók számát az árvíz csak növelte. Sok és vastag a felhõ, az állam nem képes elhessegetni a vihart hordozó esõzsákokat. Kell a társadalom türelme, segítsége. (Ilyenkor nem árt tudni, hogy az adóbevallások alapján a nagy vállalkozások egy alkalmazottra esõ munkajövedelme kétszerese, a tulajdonosi jövedelme a hatszorosa a kicsikének.) Negyven esztendeje az akkori, két hetente megjelenõ újságunk gyakori témája volt a kisiparosok önkéntes társadalmi segítségnyújtása. Felbukkant idõs, rossz körülmények között élõ iparos társaink megsegítése is. Edzett karok segítettek a kis település uszodájának építésében, a lapos pénztárcák is megnyíltak egy idõs, beteg társ gondjai enyhítésére. Elmentek a szûcsök tanulmányútra Drezdába, más csoportok a Szovjetunióba, részt vettek a nemzetközi vásárokon, akkortájt nemcsak a KIOSZ kultúrmunkájáról írtak, de az idegen nyelvek tanulása mellett a kisiparosság fontosságáról is. Közelmúltunkkal összevetve most szabadabbak vagyunk, inkább a magunk urai, de sok kellék még hiányzik szûk lehetõségeink tágításához. E változás során mintha csökkenni látszana a közösségben rejlõ erõ. Ennek hatásfoka a mögötte, körülötte levõ társadalom összefogottságán múlik. Mindenki csak ezt figyelembe véve válthatja valóra az útmutatót: " Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!." Gergely György L. évfolyam Azt olvastam, hogy a nagy színész, Charlie Chaplin egy kemény kalapját és egy 81 cm hosszú sétapálcáját 25 millió forintnak megfelelõ összegû dollárért árverezték el. a Lengyelországban összeomlott kiállítócsarnok 65 ember halt meg ez alkalommal három tervezõjét a rendõrség õrizetbe vette. a francia kikötõváros, Marseille szemetesautó vezetõinek sztrájkja miatt mintegy 2000 tonna szemét gyûlt össze. A munkabeszüntetés azért következett be, mert meg akarják szüntetni a vasárnapi szemétbegyûjtést, ami elbocsátásokhoz vezethet. Spanyolországban egy éve tették lehetõvé az azonos nemûek házasságát. Egy 1993 óta együtt élõ és egy éve házasságot kötött pár válásra készül. viharban nem szabad mobil készüléket használni, mert az villámcsapás okozója lehet. Csehországban egy, a hadseregtõl vásárolt 12 tonnás páncélozott jármûvel ment egy család fagylaltozni. A rendõrség megbüntette a családapát, mert a városban csak könnyû jármûvel volt szabad közlekedni. a brit sporthorgászok egy harmada egy közvélemény kutatás szerint inkább a halat, mint a szexet választja. A válaszadók nyolcszor többet költenek horgász felszerelésükre, mint feleségeikre. A hírforrás nem említette a férfiak életkorát és házasságban eltöltött éveit. Karsainé Horváth Klára 76 éves, ma is aktív tanárt 1956-os tetteiért a 35. évforduló alkalmából kitüntették. Az emléklap szerint az elismerést halálát követõen adták át. Horváth Klára ma is jó egészségnek örvend és dolgozik. egy evangélikusnak született, majd zsidónak áttért jeruzsálemi rabbi édesapja a II. világháborúban a német hadsereg tisztjeként szolgált. 2,4 millió $ kártérítésre és 4 hónapi börtönre ítéltek egy kaliforniai tûzoltót, mert 310 hektár erdõt gyújtott fel. Dél-Afrikában a legújabb divat szerint az inas a státuszszimbólum. Legfeljebb 30 napra bérelik õket millió forintnak megfelelõ összegû angol fontért árverezték el Shakespeare összes drámáinak elsõ gyûjteményes kiadását, amelyet még a XVII. században nyomtattak és borjúbõrbe kötöttek.

3 2006/ Sólyom aláírta várjuk a malomkövet? E hasábokon nem szoktunk idõszerû politikai kérdésekrõl véleményünket kifejteni, egyik vagy másik irányba befolyásolni akarván olvasóinkat. Most sem ezt tesszük, de az elõttünk álló, embert próbáló nehézségek megértését, a bennük levõ eligazodás megtalálását szeretnénk megkönnyíteni július 17-e emlékezetes nap marad a hazai politikatörténetben. Az államfõ szabaddá tette az utat a költségvetési egyensúly megteremtését célzó drákói intézkedések elõtt., Alkotmányunk jogi szakértõjeként ilyen szempontból sem talált kifogást. Ennek ellenére az érintettek és ki nem az? zúgolódásától hangos falu s város. A túlköltekezést szívesen fogadtuk, a kormányzat bölcs volt, de nem elõrelátó. A számlát benyújtják és ki érti? a magát szociális-liberális elveket valló kormány a lakosság 55%-át kitevõ szegény és bizonytalan helyzetû középrétegeket sújtja a legjobban. A Bankszövetséget képviselõ, a gazdagok 10%-ához sorolható bankelnök rezzenéstelen arccal magyarázta a tv képernyõje elõtt az õket ért jogsérelmet. S közben eszébe sem jutott, hogy gazdag-társa jelentõs összegû alapítvánnyal segíti a szegény helyzetben élõ diákok egy részét. Az említett hátrányos megkülönböztetés a szememben annál inkább is sértõ, diszkriminatív, mert hazánk lakosságának több mint a fele nem részesült és belátható idõn belül nem is élvezi elõnyét az autópályáknak, a lakásépítésnek és a diákhitelnek, szóval mindazon tényezõknek, amelyek költségeit most róják ki ránk. A vállalkozói érdekképviseletek többsége a választások elõtt a késõbbi vesztesre tett. Remélem, egyikõjük sem az ígérethalmaz miatt foglalt így állást. Hiszen nem volt valamire való szakértõi elemzés, amibõl ne ordított volna ki a rossz helyzetre való utalás. Az ellenzék nyugodtan ígérhetett, hiszen gyõzelem esetén adott volt a módosítás hivatkozási alapja. Most már mindenki a mai tettekre figyel. Hadd hivatkozzam a miniszterelnök remek Corvinus egyetemi agitációs órájára. A rektori dicséret minõsít, de a Gyurcsány környezet egyetlen tagjának sem jutott eszébe, hogy legalább a megyeszékhelyekre eljuttassa az elõadás egy kópiát. 3 Bármily érthetõen magyarázta is a miniszterelnök a csomag összefüggéseit, tudnunk kell, mai terheink a hetvenes évek derekán kezdtek kialakulni. A szocialista gazdaság fölényének hangoztatása az olajválság megáll a határainkon önáltatás volt, hazug, félrevezetõ. A fokozódó romlás, a gazdaságot hideg zuhanyként érõ rendszerváltás, a termelõeszközök tulajdonváltásával együtt járó sokk nehezen kiheverhetõ csapást okozott. Nem szoktunk beszélni arról, hogy például 1995-ben a GDP az 1979 évivel volt azonos és az 1989 évi mértéket csak az utóbbi években értük el. A lakossági fogyasztás a fenti idõszakban 28 pontot esett, a fogyasztói árindex háromszorosára emelkedett. Vagyis a régmúlthoz képest nem éltünk jobban. A kibontakozás útja az EU. A régi tagok feltételeket szabnak. Akkor kapjuk meg a felemelkedésünkhöz szükséges most 8 ezer milliárd forintról van szó, 15%-a saját erõ összeget, ha e feltételeknek eleget teszünk. Ezt utat régebben õk is végig járták, utánuk kell menni. Az elindulás nehéz. Ha látjuk az okát, ha kívánjuk a célt, akkor fogat csikorgatva vágjunk neki. Akkor is meg kell tenni, ha nem tetszik. Egy bajom van. A kormány a választásokat követõen sebtében meglendült. Az alapgondolatokban nincs választás, a részletek mindegyikére hangzanak a tagadások. A nemek mozgalmának vagyunk kortársai Közeleg október, a mögöttünk hagyott évszázad nagy magyar szabadságharcának 50-ik évfordulója. Ez is kiváló alkalom lehet a megosztásra. Ma már leírják a kormányról, hogy az új-kommunisták pártja áll mögötte, vagyis Lenin-Sztálin-Rákosi-Kádár harcostársai, ma már nyíltan hangoztatják, az utca összes eszközét felhasználva kell a csomagot megbuktatni. És akkor mit szól az EU? Mi lesz az ígért pénzzel és az abból származó elõnyökkel? A szélsõjobb ma már választási szövetséges. Az a szélsõjobb, amelyik amikor csak tehette, rárontott a nemzetre, sárba tiporta a jogokat és az embert. Az egyik napilap cikkírója szerint Toldi Miklós malomköve kell ide. Politikai felelõtlenség az emberek elkeseredettségét kihasználva ilyen fenyegetõzéseket hangoztatva, ezek lehetõségét felcsillantva szítani a hangulatot. Úgy tesznek, mintha a köztársaság elnöke nem szentesítette volna az erre vonatkozó jogszabályt. Sólyom aláírta. Van, aki eldobja a malomkövet? Gergely György A nõi siker ára A Nõi siker ára címmel rendeztek néhány hónapja konferenciát a hódmezõvásárhelyi vállalkozó nõk. "A nõi vállalkozások a férfiak által mûködtetett cégekkel egyenértékûek, viszont szükségük van speciális képzésre, hálózatépítésre a hagyományos nemi szerepek okozta problémák, a szerepkonfliktusok könnyebb feloldása érdekében" írta Csapó Ida a rendezvény egyik szervezõje. E cél érdekében került sor a erre konferenciára is: az egynapos program több mint száz résztvevõje mûhelybeszélgetésen vehetett részt "a három nõi munkafajta: hivatás, család és házimunka, illetve szépségmunka" kérdéseirõl. A konferencia ideje alatt Csongrád megyei nõk által irányított vállalkozások biobolt, bõrmûves, kozmetikus, ruházat, természetgyógyászat szolgáltatásait és termékeit mutatták be a Vállalkozó Nõk Vásárán, ahol egy nõi alkotók mûveibõl, képzõmûvészeti és kézmûves alkotásokból rendezett kiállítás is látható volt. Az egynapos rendezvény résztvevõi a helyi vállalkozónõk érdekeit képviselõ civilszervezet megalakításáról döntöttek, és megválasztották az év vállalkozónõjét. A résztvevõk elismerését egy egykori játékkészítõ, Szeri Zsuzsa kapta, aki huszonnégy évvel ezelõtt kezdte az elsõ vállalkozását. A háromgyerekes családanya jelenleg dekorációs tárgyak készítésébõl él. Véleménye szerint egy nõi vállalkozó más típusú problémákkal találkozik, mint férfi társai, hiszen a gyereknevelés és a háztartási munka nagy része legtöbbször rájuk hárul, és emellett kell megállni a helyüket a vállalkozásukban. Hozzátette, hogy nagyon sok múlik a jó szervezésen, ugyanakkor nagyon fontos lenne a szemléletváltás a férfiak és nõk szerepével kapcsolatban: nagyon fontosnak tartaná, hogy a nõk által otthon végzett munkát is ugyanolyan mértékben elismerjék, mint a házon kívüli "pénzkeresõ tevékenységet".

4 4 L. évfolyam Kézmûves remekek seregszemléje A július végi nagy hõség ellenére közel kétszáz érdeklõdõ gyûlt össze a magyar kézmûvesség Vajdahunyad Várában megrendezett kiállításának megnyitóján Budapesten. Mivel az idén Bartók Bélát és Mozartot is ünnepeljük, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum ódon falai között egyszerre két kiállítás kapott helyet. Egyikük a Magyar kézmûvesség 2006., a másik A zene világa kézmûves szemmel címet kapta. Varázskõ Kft. Molnár Sándor kõfaragó mester: Márvány hegedû (carrai fehérmárvány) Dr. Vargay Zoltán intarzia-készítõ: A csellista (Berény Róbert: Csellózó nõ c. festménye alapján) ifj. Kripta Istvánné hímzõ Lakatos Bendegúz aranyés ezüstmûves, fémrestaurátor mûvész A Magyar Kézmûvességért Alapítvány országos kiállítása az IPOSZszal, az Országos Mûvészeti Kézmûves Egyesülettel és BKIK Kézmûipari Tagozatával közösen kiírt pályázat válogatott anyagát (280 alkotó 560 munkáját) mutatta be augusztus 6-ig. A kiállítás augusztus 18-tól szeptember 14-ig Keszthelyen, a Festetics-kastély Kocsimúzeumában lesz látogatható. A tizenkét éve indított sorozat idei kiállítása két részbõl áll. A tematikai kötöttség nélküli bemutatón az évszázados hagyományokat õrzõ, a régi mintakincset, forma- és színvilágot bemutató népmûvészeti alkotások (viseletek, szõttesek, szûrrátétes terítõk, hímzések, gyöngyfûzések, faragások, cserépedények, szalma-, gyékény- és csuhé-fonott tárgyak, fakupák, hordók, festett bútorok, díszített tojások) mellett megtalálhatók voltak a XXI. század emberének igényeit kielégítõ használati és dísztárgyak, a lakás, az ebédlõ igényes berendezéseihez használható bútorok, lakástextíliák, étkezési, kávés és boros készletek, díszes alkalmi és estélyi ruhák, ékszerek, ötvös remekek, intarziák, fa játékok, tûzzománc faliképek. Ebben a szekcióban a hangszerek között két különlegességet is megcsodálhattunk: Molnár Sándor kõfaragó mester carrarai fehérmárványból készített mûködõképes hegedûjét (melyet a megnyitón Dancs Erzsébet elõadómûvész meg is szólaltatott), és az octavin nevû fúvós hangszert, amibõl mindössze kettõ létezik a világon. A kiállítás másik részében a zene világához kötõdõ kézmûves munkákat tekinthettük meg. Órák alatt sem tudtunk betelni a látvánnyal. Kár, hogy az Európai Unió központ-

5 2006/ Szlezákné Kovács Izabella textiljáték-készítõ: Papageno jában nem iparként, hanem egyfajta kihaló falusi rezervátumként gondolnak a kézmûvességre, a népi iparmûvészetre, népmûvészetekre, holott a kézmûvesek a kultúraõrzés, identitáserõsítés mellett használati és dísztárgyaikkal, szolgáltatásaikkal valós lakossági igényeket is kielégítenek. Feltehetõen e káros szemlélet térhódításával magyarázható az ilyen kiállításokra szánt források apadása. Az idén az OM nem adott támogatást a rendezvényre, és a Nemzeti Kulturális Alap is elutasította a szervezõk pályázatát, ráadásul elveszett a megszokott helyszín is, mert az Iparmûvészeti Múzeum új vezetõje Oszvald Nándor ötvös: Harley Davidson motor-modell (aranyozott 925 ezüst) Dr. Hajdu Tamás gombkötõ népi iparmûvész, A Népmûvészet Ifjú Mestere: Huszárcsákó vitézkötéses biztosítózsinórja úgy vélte, hogy a kézmûvesség nem fér bele a profiljukba. A Magyar Mezõgazdasági Múzeum fõigazgató-helyettese, dr. Szatmári Sarolta másként értékeli a kézmûipart. "Régészként számtalan példáját láttam a munkát végzõ ember találékonyságának, szépérzékének. Szinte felsorolhatatlanul gazdag az õsi mesterségek mai ébren tartóinak listája. A fafaragó, keramikus, fazekas, szövõ, fonó, bõrmûves mellett szerencsére élnek még a szíjgyártó, pintér, kádár mesterek utófai is. A bútorfestõk és készítõk, a gyöngyfûzõk, tûzzománcosok, ékszer és viseletkészítõk, intarziakészítõk pedig fõként a mindennapjainkat, környezetünket segítenek szebbé tenni. Öröm számunkra, hogy a mezõgazdasághoz számos ágon kapcsolódó tevékenység 2006-os bemutatkozása múzeumunkban történt". A kiállítás megrendezése elõ gördült akadályok ellenére a nemzeti érzésû támogatók jóvoltából az idén is számosan kaptak tízezer forint feletti pénz- és tárgyjutalmakat, a kiállítás pedig a mezõgazdasági múzeum vezetõségének segítségével szinte az utolsó pillanatokban új helyet kapott, sõt egy másik patrónus Czoma László fõigazgató jóvoltából a pesti tárlat zárása után további helyszínen, Keszthelyen is fogadhatja az érdeklõdõket. W.Wieger Mariann képzõ- és iparmûvész: A bûn Barkaszi Árpád csontszobrász: részlet

6 6 L. évfolyam Ha nem találod a helyed, légy kézmûves! Minõ erõk munkálkodnak, szunnyadnak lelkünk mély zugaiban? A megfelelés, beilleszkedés, észrevétlennek maradás mellett lebírhatatlan hajtóerõként hat a kitörni vágyás, megmutatkozási vágy, feltûnési vágy. Az európai kultúrkörben a reneszánsz óta, félve a hangyatársadalomszerû léttõl, beolvadástól, az egyéniség tömegben történõ felolvadásától, feloldódásától végsõ soron a megsemmisülésétõl lázasan, a legújabb korban pedig a tömegkommunikációs eszközök keltette "ráerõsítéstõl" már-már betegesen törekszik az egyén a bizonyításra, a megmérettetésre, valamilyen különleges képesség, készség, végsõkig fejlesztett ismeret, jártaság, tudás, testi, lelki adottság felmutatására, arra, hogy megmutassa, olyasvalamire képes, amire a többiek nem, vagy csak gyengécskén. Újabban már a keleti, távol-keleti ember sem szeretne a társadalom, a szûken, vagy tágabban vett közösség, csoport hasznosnak mondott, funkcionális, de bármikor pótolható, helyettesíthetõ alkatrésze, csavarja lenni. Nem óhajt külsõ, vagy belsõvé vált erõk fel- és kihasznált tömegembereként létezni. Nagyszerû egyéni teljesítmények születek ebbõl a lázadó, kultúraalkotó késztetésbõl, de torzulások, félresiklások is bõven. Napjainkban a média, az egész kulturális élettér sugallatára a versenyszellem jegyében sokan bármi áron meg akarják elõzni, le akarják hagyni, le kívánják gyõzni a vetélytársnak, akadálynak tekintett embertársaikat, bármi áron. Valódi köz- és magánhasznú tevékenységek, újat alkotás, teremtés csak keveseknek adatott meg. Nem mindenki lehet világhírû mûvész, sportoló, tudós. Tanulással, felfedezéssel, kutatással, fejlesztéssel, feltalálással, alkotással hosszú évekbe, évtizedekbe telhet az eredmény, siker, elismertség elérése. A többség a kiemelkedés, figyelemfelhívás, reflektorfény, Nemzetközi Kõfaragónap elnevezéssel a Bajor és Osztrák kõfaragók elsõ ízben szerveztek taggyûlést, illetve ismeretterjesztõ elõadásokat a Dunán, Passautól Bécsig. Ezzel a kirándulással egybekötött találkozóval kívánták elérni, hogy a taggyûlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg a kõfaragók, egyben lehetõséget biztosítani a meghívott, környezõ országokbeliekkel a kapcsolat építésére. A hazai kõfaragók ipartestületét Csanádi Gabriella alelnök, Kosztyu Zoltán elnökségi tag és Csapucha Tamás ipartestületi jegyzõ képviselte. A magyarok Linznél csatlakoztak a társasághoz. A hajó megérkezéséig városnézéssel töltötték a délutánt, este pedig a hajón rendezett olasz vacsora esten vettek részt. A bajor ipartestület elnöke Mando Kramer, valamint a Naturstein szaklap fõszerkesztõje, Bärbel Hollendär vázolták a jelenlegi gazdasági helyzetet és szakmát érintõ aktuális kérdéseket beszéltek meg. Másnap folytatódott a hajóút a festõi szépségû wachaui Duna szakaszon, Linztõl Spitzig öt vízlépcsõn haladtak át, és kanyargó Duna partján lévõ számtalan várban gyönyörködhettek a résztvevõk. Természetesen a délelõtt elhangzó elõadásokból is meghallgattak néhányat. Különösen érdekesnek találták Gutschi professzornak a temetõkultúra kialakulásáról és a temetõk helyett temetõparkok kialakításának szükségességérõl szóló elõadást. Ugyancsak az idõleges hírnév gyors érdekében hajlandó egészségét, testi épségét, életét kockáztatni. Veszélyes extrém sportoknak hódol, mert nem találja napi munkáját elég érdekesnek, izgalmasnak, s azt hazudja, a stressz elõl menekül igazi kihívást jelentõ adrenalin szintet növelõ hobbiba. Egyik tévúton járó jégtömbbe fagyasztja magát, a másik a szabadtüdõs mélymerülésben látja elérni a közfigyelmet, a vele járó szereplést, remélt meggazdagodást értesülhettünk a közelmúlt híreibõl. Az értelmetlen, torz teljesítmények ékes tárháza a hírhedt Guinnes rekordok könyve A veszélytelenebb önsors rontó vállalkozások közé sorolható, aki egész életén át kézzel épít nagy kövekbõl várat magának, vagy aki gyufából parlamentet barkácsol, hajókat bütyköl üvegpalackokba, mikroszkóp alatt magvakból farigcsál portrékat, mert így véli megnyerni a nyilvánosság figyelmét, a jobbik esetben meglelni lelki békéjét. Kínában egy férfi kínjában (ez a szerzõ szójátéka) egy hajszálra festett fel óriáspandát egyetlen szál mókusszõrrel. A mûélvezõ mikroszkóp alatt ötvenezerszeres nagyítással meg is tekintheti a munkát, melyen tíz napig dolgozott az alkotó. Milyen alkotás ez? Alkotásvágy? Nevünk örökítése? Mert félünk a haláltól, a megsemmisüléstõl? Torz utat talál, holtvágányon az alkotóerõ, a munkaerõ, az önkifejezés, önmegvalósítás. Mert másutt nem tud megmutatkozni, teljesülni, teljesíteni. Tagadhatatlan: ez is teljesítmény. De nem hinném, hogy kiteljesülés, beteljesedés is egyben. Ha már minden áron anyagokkal, szerszámokkal, kézügyességgel szeretnénk manipulálni, mennyivel értelmesebb, hasznosabb, értékesebb ügyes, gyakorlott kézmûvessé válni, hagyományõrzõ mesterségeket megtanulni, halódókat feltámasztani, másoknak értékes használati cikkeket készíteni. Az IPOSZ nyilvántartása szerint több mint kétszázféle szakmában gondolkodhatnának a magukat, illetve a helyüket a világban nem találók. Duna-menti kõfaragók találkozója érdekes volt Michael Krammer (Greinitali) által a vékony gránit elõállításáról és felhasználási lehetõségérõl szóló beszámoló. Az elõadások után Wachauban valóságos lakoma volt az ebéd, melyet a Spitzbe való megérkezéskor borkóstoló keretében wachaui borokkal öblíthettek le a résztvevõk. Innen autóbusz vitte a további kulturális programon résztvevõket Bécsbe, ahol már a magyarok is elbúcsúztak. Az új ismeretek és ismeretségeket megszerzésére lehetõséget adó Nemzetközi Kõfaragónap ötletét a magyar szakmabeliek is jónak, hasznosnak tartják, sõt hasonló megszervezésébe szívesen részt vennének társrendezõként.

7 2006/ Százhúsz éves jubileum Fennállásának 120 éves jubileumát ünnepelte a Mezõcsáti Közös Ipartestület ban alakították meg a település önálló iparosai és az általuk foglalkoztatott segédek. A kezdettõl fogva eredményesen tevékenykedõ szervezet a mai napig egy jól és eredményesen mûködõ testület. A mai iparosok nem feledkeznek meg a tiszteletre méltó elõdeikrõl. A jubileumi ünnepség keretén belül Zilahi Sándor, az IPOSZ alelnöke adta át az ünnepelteknek a 25 éves iparossággal járó ezüstgyûrût. A kitüntetettek a következõk voltak: Ducsai Pálné fodrász Papp Zoltán fûtésszerelõ Csörsz Lajos szabó Erõss Lajos villanyszerelõ, az ipartestület elnöke A fényképek az ünnepségen készültek.

8 8 L. évfolyam Adó- és járulékváltozások szeptember 1-jétõl Az adó- és járuléktörvények (szja, tao, eva, tb, eho, munkavállalói, vállalkozói járulék, áfa, illeték, gépjármûadó, környezetvédelmi termékdíj, jövedéki adó, az adózási rend, stb.) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény (módosító törvény) alapján változtak. A különadóról és a házipénztár-adóról külön törvények rendelkeznek. Ez utóbbi az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Az alábbiak az egyéni vállalkozókat és az egyéb magánszemélyeket érintõ fontosabb változásokat tartalmazzák. Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések A módosító törvény az adók és járulékok egyes rendelkezéseinek változására fõ szabályként január 1-jei hatályba lépést jelöl meg, de ha az egyéni vállalkozókat (is) érintõ alapvetõ rendelkezéseket nézzük, ezek nagy része már elõbb, illetve ettõl eltérõ idõpontokban lép hatályba. A szeptember 1-jétõl hatályba lépõ, fontosabb módosítások: a 15%-os áfa-kulcs 20%-ra emelkedik; a legkisebb járulékalap a kétszeresére nõ, és ennek kapcsán járulékkedvezmény vehetõ igénybe; az egészségbiztosítási járulék mértéke 4%-ról 6%-ra változik; a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó esetében az eddigi 5%-os baleseti járulék helyett 10%-os mértékû egészségügyi szolgáltatási járulék fizetendõ; a természetbeni juttatások adója 44%-ról 54%-ra nõ; a cégtelefon magáncélú használata természetbeni juttatásként adóköteles, de a levonható áfa mértéke ismét 70%; a kamatjövedelmeket és az árfolyamnyereséget 20%- os adó terheli; A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) változásainak zöme szeptember 1-jétõl hatályos. Az egyes társadalombiztosítási rendeletek módosítását a 92-es Magyar Közlönyben megjelent 159/2006. (VII. 27.) kormányrendelet tartalmazza. 1.) Járulékfizetési jogcímek A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj-biztosítási járulékot (együtt: tb-járulék), a biztosított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint nyugdíjjárulékot (tagdíjat), a kiegészítõ tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó, illetve nyugdíjas társas vállalkozó esetén a társaság, valamint a 39. (2) bekezdésében említett személy (aki a biztosított eltartója jogán sem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra e jogcímen sem jogosult) egészségügyi szolgáltatási járulékot, továbbá az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön törvényben meghatározott személy egészségügyi hozzájárulást fizet. a különadóról szóló évi LIX. törvény alapján az egyéni vállalkozó a vállalkozása jövedelme, illetve az átalányadó-alap után 4%-os különadót is fizet; a módosító törvény záró rendelkezései alapján hatályát veszti az eho-tv 6. (3) bekezdés c) pontjában a "jellegû" szövegrész, tehát a tételes eho-t a kifizetõnek nem a vállalkozási jellegû, hanem a vállalkozási jogviszony esetén kell megfizetnie, ha a díjazás havi összege eléri a minimálbér 30%-át, illetve naptári napokra számítva annak harmincad részét. Néhány további, 2006-os határidejû rendelkezés A járulékkedvezményre jogosító bejelentés elsõ alkalommal október 12-ig tehetõ meg. Az értékpapír árfolyamnyereségét adó csak az értékpapír augusztus 31-ét követõ megszerzése esetén terheli. Az eva-kulcs október 1-jétõl 15%-ról 25%-ra emelkedik. Szeptember 15-ig ki lehet lépni az evából, A tételes eho novembertõl nem szûnik meg. A pénztárgépeket és a taxamétereket november 30-ig kell átállítani. December 31-éig önellenõrzési pótlék nélküli, pótlékmentes részletfizetési lehetõséggel járó rendkívüli önellenõrzés végezhetõ. I. A társadalombiztosítási járulékszabályok fontosabb változásai 2.) Járulékalap, járulékkedvezmény A Tbj megkülönböztet járulékalapot és járulékalapot képezõ jövedelmet, valamint minimálbért és újabban minimum járulékalapot. A járulékalap, illetve a járulékalapot képezõ jövedelem fogalma nem változott, de szeptember 1-jétõl a fõfoglalkozású vállalkozók, a foglalkoztatók és munkavállalók legkisebb járulékalapja 125 ezer Ft, 2007-tõl a 131 ezer Ft (minimum járulékalap). A legkisebb járulékalap felemelése miatt a törvényben meghatározott esetekben járulékkedvezmény vehetõ igénybe. A minimum járulékalap, illetve a járulékkedvezmény a tb-járulékra, a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékra terjed ki, az egészségügyi szolgáltatási járulékra nem vonatkozik. A kedvezmény bejelentésének módjáról az Art. új 17/A -a, mértékérõl a Tbj. új 50/A -a rendelkezik. Az Art lehetõvé teszi, hogy az adóhatóság a bejelentés valóságtartalmát, illetve a járulékkedvezmény jogosságát ellenõrizze. A szeptember 1-jétõl belépõ rendelkezések: A fõfoglalkozású egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapját képezõ jövedelem, de havonta legalább Ft minimum járulékalap után fizeti meg a tb-járulékot. Ha a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapja nem éri el a minimum járulékalapot, az Art.

Elismerés a munkáért

Elismerés a munkáért 2006/05-06. 1 Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA. 2007. IX. évf. 2. szám

A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA. 2007. IX. évf. 2. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2007. IX. évf. 2. szám TARTALOM T A 2-5 - Aktuális 6 - Info 7-8 - Pályázat 9 - Info 10 - Könyvajánló 11 - Egészég-Környezet 2 AKTUÁLIS HOGYAN ADÓZUNK

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám Rossz hírek az építőiparból Az első féléves adatok szerint Heves megyében a tavalyi teljesítmény

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük Hajdú-bihari [ IV. évfolyam 16. szám 2010. május 5. ] Fotó: Nagy Gábor Ballagó idő Május volt, virágzott az orgona, és délután eleredt az eső, mielőtt este szerenádozni indultunk. Annyira régen, hogy amikor

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben