1 Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról"

Átírás

1 2006/ Az IPOSZ állásfoglalása a választásokról Az Ipartestületek Országos Szövetsége Ügyvezetõ Elnöksége a küszöbön álló önkormányzati választások kapcsán az alábbi állásfoglalást adja ki. A szövetség arra biztatja az ipartestületek tagságát, hogy vállaljanak képviselõ jelöltséget a évi önkormányzati választásokon. Olyan újabb négyéves ciklus elé nézünk, amely egészére meghatározó lesz országunk európai uniós tagsága. Fontos az ebbõl következõ gazdasági elõnyök minél jobb kihasználása. Ehhez a magyar állam, a régiók, a kistérségek és a gazdaság szereplõinek példás együttmûködésére lesz szükség, melynek alkotó részesei az önkormányzati képviselõk is. Az IPOSZ pártoktól független munkaadói érdekkép-viseleti szövetség, így a pártok programjait külön-külön nem támogathatja. Tagsága körébõl viszont mindazoknak kész erkölcsi és szakmai segítséget nyújtani, akik úgy gondolják, hogy választókörzetük, szûkebb pátriájuk életének alakításában cselekvõen részt vennének és közösség bizalmát élvezik. A Kormány Új Egyensúly Programját megvalósítani szándékozó Új Magyarország Fejlesztési Tervbõl számos olyan lehetõség bontakozhat majd ki, amelyeket kihasználni a helyi családi vállalkozások megõrzésének, versenyképességük növelésének, végsõ soron az adott település, érdekében fontos feladat. Ehhez ajánljuk minden képviselõjelölt és remélhetõleg majd minél nagyobb számban megválasztott testületi tag figyelmébe az IPOSZ 2005 novemberében összeállított gazdaságpolitikai téziseit, az úgynevezett fehér könyvet, illetve a hozzátartozó háttéranyagokat, amelyek együttesen jó alapot adhatnak a helyi önkormányzati munkához. Az önkormányzatiság erejében töretlenül bízva kívánunk sok sikert a kopogtató cédulák összegyûjtéséhez, a választási kampányhoz és majd eredményes tevékenységet a közösség érdekében július 31. IPOSZ Ügyvezetõ Elnöksége A minõsítésrõl Gyakran jelentek meg a lapok hasábjain elismerõ vagy rosszalló sorok hazánk pénzügyi helyzetének külföldi értékelésérõl. Cikkeztek néhány napig, azután méla csend. Az olvasók többségének fogalma sincs, mi a minõsítés, ki értékel, mi haszna van és kinek van erre szüksége. Az mindenki elõtt világos, hogy minél nagyobb a pénz mint áru szerepe a világban, annál fontosabb a vele való foglalkozás, annál többen és sokoldalúbban szorgoskodnak ezzel az árucikkel. Az érdeklõdés elsõsorban a biztonságra terjed ki, mikor tudja a hitelezõ a kölcsönt visszafizetni, megvan-e a hitel felhasználásának a megígért feltétele, a várt haszna, és így tovább. Meggyõzõdésem, bárki lehet adós vagy hitelezõ, az óvatosság rendszabályainak szükségessége mindegyikünkben felmerül. A kiindulópont: a befektetõ szeretné pénzét kamataival megfejelve visszakapni. Ha nagyobb összegrõl van szó, vagy bizonytalan a befektetés gazdasági környezete, akkor célszerû több helyrõl is tájékozódni. Tudomásom szerint Magyarországgal hat jelentõs nyugati minõsítõ intézet foglalkozik. Ezekrõl tudni kell, magáncégek, tulajdonosaik érdekeit képviselik. A minõsítésnek hét kategóriája van, amiket betûkkel (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC) jelölnek. Ezeken belül számokkal vagy a +/- jelekkel látják el az úgynevezett finomhangolást. (Figyelem! A pénzügyi unió tagországainak legalacsonyabb besorolása AA+) A befektetõk, rendszerint mérhetetlen vagyonú nyugati alapok, tájékoztatása nagyon fontos. Nagyobb kockázat nagyobb hozamot igényel, ellenkezõ esetben nem hazardíroznak tagjaik rájuk bízott pénzével. Jelentõs súlya van az értékelésnek akkor is, ha különbözõ befektetési lehetõségeket kívánnak összehasonlítani. A minõsítõ szervezetek a pénzpiacot mozgató álláspontok nagyhatalmai. Mindig hangsúlyozzák talán a megítélésükbõl fakadó súlyos felelõsség némi csökkentése érdekében -, hogy állásfoglalásuk csupán vélemény és a döntésnél ezt ennél többre nem szabad értékelni. Tudni kell azonban, a tanácsadó cégek is hasonló módon mossák elõre kezeiket (de biztosan rossz néven vennék, ha valaki valóban szavukon fogná õket.) Az Egyesült Államok rendelettel kötelezi egyes pénzügyi befektetõit a hitelminõsítõ intézetek osztályzatainak figyelembe vételére. E szakértõi vélemények elfogadásának fontosságát akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, a pénzpiaci tájékozódás irányánál már rájuk figyelnek, az esetleges tõkeátcsoportosítás e vélemények nélkül el sem kezdõdhet. Olyan ez, mint vándornak az iránytû. S a helyzet ismeretében magától értetõdõ, hogy a minõsítõ intézetek földrajzilag és ágazatilag is összefüggõ rendszereket alkotnak. A hitelfelvevõk számára is létfontosságú saját helyzetük jó bemutatása. Az alacsonyabb kamat, a hosszabb futamidõ, a kedvezõbb szerzõdési feltételek nemcsak az egyéneknél, a nagyvállalatoknál, az országoknál is meghatározó. A szerzõdések az üzleti titkok kategóriájába soroltak, a tárgyalások légköre szintén nem publikus, de egy ország izzad a kigazdálkodás érdekében. Minden kölcsönnel dolgozó vállalkozó a maga helyzetébõl képes az országos intézkedések súlyát jól elbírálni, a helyzetet jól mérlegelni. (Államadósságunk hét év alatt majd a kétszeresére nõtt.) Még valamit a számunkra érthetetlen és idegen betûjelek használatáról. A közötti skála használata minden épeszû ember számára érthetõ, jól követhetõ, tehát nem ezt használják. A betûk alkalmazásának eredete ködbe vész. A kiegészítõ jelzések már mutatják, az egyre gazdagabbá váló élethez való igazodás nehéz, de tiszteletre méltó a hagyományokhoz való feltétlen tegyem hozzá: érthetetlen és értelmetlen ragaszkodás. Van egy intézet, amelyik a fenti skálát már használja a betûk kiegészítéseként. g.

2 2 Kommentár Hiányzik a közösségben rejlõ erõ? Egy negyven éve nekünk, rólunk írott újságcikk került a kezembe. Idézek most belõle: " kisiparos dolgozik a fõváros területén, közülük an jelentek meg az alapszervezetek vezetõséget, elektorokat és küldötteket választó taggyûlésein. A tagság 88 százalékát sikerült tehát erre a jelentõs eseményre mozgósítani, ami egyedülálló eredmény a taggyûlések történetében." E cikket író fõszerkesztõ szerint a siker egyik oka, hogy megtalálták az érdeklõdés felkeltésére, a tagság aktivizálására alkalmasnak bizonyult hangot. Az összejöveteleken 571 hozzászóló volt. E sorokat két héttel az idei közgyûlés elõtt írtam. Fogalmam sem volt tehát, hányan lesznek jelen az izgalmas napirend ellenére, a vagyonkezelés mindenkit érintõ témáján kívül hányan szólalnak majd fel az oly sok idõszerû kérdés kapcsán. Hallottam aggódó szavakat a határozatképességrõl, ezzel kapcsolatban az ülésre meghívott jelentõs személyrõl. Engem mégis és módfelett a megjelentek száma, pontosabban az aránya érdekel, izgat. Még ha a regionális tanácskozáson részt vettek hányadát beszámítanánk, akkor sem közelíthetnénk meg a címben megjelölt százalékot. Keresem a bûvös hangot, ami ennyi embert volt képes mozgósítani. Néhány szirén ismerõsömet is megkérdeztem, õk valóban otthonosak a csábító szavakban, de mindhiába. Ennyi hiábavaló fáradozás után jutottam el a vélt felismerésre, más volt az akkori talaj, az emberek befogadó készsége, viszonya egymáshoz, a közös ügyhöz, a mozgalomhoz. A céh rendszerben a mester egyben pótapa is volt. Nálunk második otthonuk volt a felvidéki Huszton született Dujnak (Dezsõ becenevét én adtam) és a késõbb igazgatóként meghalt Jóskának. Fél évszázad ilyen szempontból kifordította világunkat a sarkából. Ám nemcsak az utánpótlás szellemisége módosult és cserélõdött fel vele együtt a munkaadóvá ridegült pótapa, de e pótapák sem az igaziak. Nézõje voltam olyan közgyûlésnek, ahol az egyetlen hozzászóló a térség országgyûlésbe választott küldötte volt. Nem volt õ képviselõ, mert isten bizony, nem viselte a térség képét. Joga volt hozzá, képessége alig. (Megérdemelten most ki is szavazták.) Õ beszélt a semmirõl, a kevesek meg szótlanul hallgattak, pedig hajnalig vehették volna ki egymás szájából a (zok)szót. Máskor meg megtisztelt hallgatója voltam egy szûk körû beszélgetésnek, lelkes elõadó, értõ társak, jól esett velük lenni. A végén megkérdeztem a házigazdát, mennyi marad meg a hallottakból. Az idõsebbeknél százalék, a középkorúaknál legfeljebb a fele, a fiataloknál 30 százalékánál nem több így a felejthetetlen válasz A szükséges magyarázat szerint az idõsebbek jobban odafigyelnek, inkább értik, felfogják, a helyére teszik a hallottakat, a fiatalabbaknak a mindennapok a fontosabbak. Mi van tehát a köz érdekével? Azt mondta Kiss Mihály, makói társaink elnöke, nem gyõzi az odavaló gyerekeket ingyen péksüteménnyel ellátni. Így igaz. A társadalmi váltás kárvallottjai kilátástalan helyzetben élnek, a segítségre szorulók számát az árvíz csak növelte. Sok és vastag a felhõ, az állam nem képes elhessegetni a vihart hordozó esõzsákokat. Kell a társadalom türelme, segítsége. (Ilyenkor nem árt tudni, hogy az adóbevallások alapján a nagy vállalkozások egy alkalmazottra esõ munkajövedelme kétszerese, a tulajdonosi jövedelme a hatszorosa a kicsikének.) Negyven esztendeje az akkori, két hetente megjelenõ újságunk gyakori témája volt a kisiparosok önkéntes társadalmi segítségnyújtása. Felbukkant idõs, rossz körülmények között élõ iparos társaink megsegítése is. Edzett karok segítettek a kis település uszodájának építésében, a lapos pénztárcák is megnyíltak egy idõs, beteg társ gondjai enyhítésére. Elmentek a szûcsök tanulmányútra Drezdába, más csoportok a Szovjetunióba, részt vettek a nemzetközi vásárokon, akkortájt nemcsak a KIOSZ kultúrmunkájáról írtak, de az idegen nyelvek tanulása mellett a kisiparosság fontosságáról is. Közelmúltunkkal összevetve most szabadabbak vagyunk, inkább a magunk urai, de sok kellék még hiányzik szûk lehetõségeink tágításához. E változás során mintha csökkenni látszana a közösségben rejlõ erõ. Ennek hatásfoka a mögötte, körülötte levõ társadalom összefogottságán múlik. Mindenki csak ezt figyelembe véve válthatja valóra az útmutatót: " Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!." Gergely György L. évfolyam Azt olvastam, hogy a nagy színész, Charlie Chaplin egy kemény kalapját és egy 81 cm hosszú sétapálcáját 25 millió forintnak megfelelõ összegû dollárért árverezték el. a Lengyelországban összeomlott kiállítócsarnok 65 ember halt meg ez alkalommal három tervezõjét a rendõrség õrizetbe vette. a francia kikötõváros, Marseille szemetesautó vezetõinek sztrájkja miatt mintegy 2000 tonna szemét gyûlt össze. A munkabeszüntetés azért következett be, mert meg akarják szüntetni a vasárnapi szemétbegyûjtést, ami elbocsátásokhoz vezethet. Spanyolországban egy éve tették lehetõvé az azonos nemûek házasságát. Egy 1993 óta együtt élõ és egy éve házasságot kötött pár válásra készül. viharban nem szabad mobil készüléket használni, mert az villámcsapás okozója lehet. Csehországban egy, a hadseregtõl vásárolt 12 tonnás páncélozott jármûvel ment egy család fagylaltozni. A rendõrség megbüntette a családapát, mert a városban csak könnyû jármûvel volt szabad közlekedni. a brit sporthorgászok egy harmada egy közvélemény kutatás szerint inkább a halat, mint a szexet választja. A válaszadók nyolcszor többet költenek horgász felszerelésükre, mint feleségeikre. A hírforrás nem említette a férfiak életkorát és házasságban eltöltött éveit. Karsainé Horváth Klára 76 éves, ma is aktív tanárt 1956-os tetteiért a 35. évforduló alkalmából kitüntették. Az emléklap szerint az elismerést halálát követõen adták át. Horváth Klára ma is jó egészségnek örvend és dolgozik. egy evangélikusnak született, majd zsidónak áttért jeruzsálemi rabbi édesapja a II. világháborúban a német hadsereg tisztjeként szolgált. 2,4 millió $ kártérítésre és 4 hónapi börtönre ítéltek egy kaliforniai tûzoltót, mert 310 hektár erdõt gyújtott fel. Dél-Afrikában a legújabb divat szerint az inas a státuszszimbólum. Legfeljebb 30 napra bérelik õket millió forintnak megfelelõ összegû angol fontért árverezték el Shakespeare összes drámáinak elsõ gyûjteményes kiadását, amelyet még a XVII. században nyomtattak és borjúbõrbe kötöttek.

3 2006/ Sólyom aláírta várjuk a malomkövet? E hasábokon nem szoktunk idõszerû politikai kérdésekrõl véleményünket kifejteni, egyik vagy másik irányba befolyásolni akarván olvasóinkat. Most sem ezt tesszük, de az elõttünk álló, embert próbáló nehézségek megértését, a bennük levõ eligazodás megtalálását szeretnénk megkönnyíteni július 17-e emlékezetes nap marad a hazai politikatörténetben. Az államfõ szabaddá tette az utat a költségvetési egyensúly megteremtését célzó drákói intézkedések elõtt., Alkotmányunk jogi szakértõjeként ilyen szempontból sem talált kifogást. Ennek ellenére az érintettek és ki nem az? zúgolódásától hangos falu s város. A túlköltekezést szívesen fogadtuk, a kormányzat bölcs volt, de nem elõrelátó. A számlát benyújtják és ki érti? a magát szociális-liberális elveket valló kormány a lakosság 55%-át kitevõ szegény és bizonytalan helyzetû középrétegeket sújtja a legjobban. A Bankszövetséget képviselõ, a gazdagok 10%-ához sorolható bankelnök rezzenéstelen arccal magyarázta a tv képernyõje elõtt az õket ért jogsérelmet. S közben eszébe sem jutott, hogy gazdag-társa jelentõs összegû alapítvánnyal segíti a szegény helyzetben élõ diákok egy részét. Az említett hátrányos megkülönböztetés a szememben annál inkább is sértõ, diszkriminatív, mert hazánk lakosságának több mint a fele nem részesült és belátható idõn belül nem is élvezi elõnyét az autópályáknak, a lakásépítésnek és a diákhitelnek, szóval mindazon tényezõknek, amelyek költségeit most róják ki ránk. A vállalkozói érdekképviseletek többsége a választások elõtt a késõbbi vesztesre tett. Remélem, egyikõjük sem az ígérethalmaz miatt foglalt így állást. Hiszen nem volt valamire való szakértõi elemzés, amibõl ne ordított volna ki a rossz helyzetre való utalás. Az ellenzék nyugodtan ígérhetett, hiszen gyõzelem esetén adott volt a módosítás hivatkozási alapja. Most már mindenki a mai tettekre figyel. Hadd hivatkozzam a miniszterelnök remek Corvinus egyetemi agitációs órájára. A rektori dicséret minõsít, de a Gyurcsány környezet egyetlen tagjának sem jutott eszébe, hogy legalább a megyeszékhelyekre eljuttassa az elõadás egy kópiát. 3 Bármily érthetõen magyarázta is a miniszterelnök a csomag összefüggéseit, tudnunk kell, mai terheink a hetvenes évek derekán kezdtek kialakulni. A szocialista gazdaság fölényének hangoztatása az olajválság megáll a határainkon önáltatás volt, hazug, félrevezetõ. A fokozódó romlás, a gazdaságot hideg zuhanyként érõ rendszerváltás, a termelõeszközök tulajdonváltásával együtt járó sokk nehezen kiheverhetõ csapást okozott. Nem szoktunk beszélni arról, hogy például 1995-ben a GDP az 1979 évivel volt azonos és az 1989 évi mértéket csak az utóbbi években értük el. A lakossági fogyasztás a fenti idõszakban 28 pontot esett, a fogyasztói árindex háromszorosára emelkedett. Vagyis a régmúlthoz képest nem éltünk jobban. A kibontakozás útja az EU. A régi tagok feltételeket szabnak. Akkor kapjuk meg a felemelkedésünkhöz szükséges most 8 ezer milliárd forintról van szó, 15%-a saját erõ összeget, ha e feltételeknek eleget teszünk. Ezt utat régebben õk is végig járták, utánuk kell menni. Az elindulás nehéz. Ha látjuk az okát, ha kívánjuk a célt, akkor fogat csikorgatva vágjunk neki. Akkor is meg kell tenni, ha nem tetszik. Egy bajom van. A kormány a választásokat követõen sebtében meglendült. Az alapgondolatokban nincs választás, a részletek mindegyikére hangzanak a tagadások. A nemek mozgalmának vagyunk kortársai Közeleg október, a mögöttünk hagyott évszázad nagy magyar szabadságharcának 50-ik évfordulója. Ez is kiváló alkalom lehet a megosztásra. Ma már leírják a kormányról, hogy az új-kommunisták pártja áll mögötte, vagyis Lenin-Sztálin-Rákosi-Kádár harcostársai, ma már nyíltan hangoztatják, az utca összes eszközét felhasználva kell a csomagot megbuktatni. És akkor mit szól az EU? Mi lesz az ígért pénzzel és az abból származó elõnyökkel? A szélsõjobb ma már választási szövetséges. Az a szélsõjobb, amelyik amikor csak tehette, rárontott a nemzetre, sárba tiporta a jogokat és az embert. Az egyik napilap cikkírója szerint Toldi Miklós malomköve kell ide. Politikai felelõtlenség az emberek elkeseredettségét kihasználva ilyen fenyegetõzéseket hangoztatva, ezek lehetõségét felcsillantva szítani a hangulatot. Úgy tesznek, mintha a köztársaság elnöke nem szentesítette volna az erre vonatkozó jogszabályt. Sólyom aláírta. Van, aki eldobja a malomkövet? Gergely György A nõi siker ára A Nõi siker ára címmel rendeztek néhány hónapja konferenciát a hódmezõvásárhelyi vállalkozó nõk. "A nõi vállalkozások a férfiak által mûködtetett cégekkel egyenértékûek, viszont szükségük van speciális képzésre, hálózatépítésre a hagyományos nemi szerepek okozta problémák, a szerepkonfliktusok könnyebb feloldása érdekében" írta Csapó Ida a rendezvény egyik szervezõje. E cél érdekében került sor a erre konferenciára is: az egynapos program több mint száz résztvevõje mûhelybeszélgetésen vehetett részt "a három nõi munkafajta: hivatás, család és házimunka, illetve szépségmunka" kérdéseirõl. A konferencia ideje alatt Csongrád megyei nõk által irányított vállalkozások biobolt, bõrmûves, kozmetikus, ruházat, természetgyógyászat szolgáltatásait és termékeit mutatták be a Vállalkozó Nõk Vásárán, ahol egy nõi alkotók mûveibõl, képzõmûvészeti és kézmûves alkotásokból rendezett kiállítás is látható volt. Az egynapos rendezvény résztvevõi a helyi vállalkozónõk érdekeit képviselõ civilszervezet megalakításáról döntöttek, és megválasztották az év vállalkozónõjét. A résztvevõk elismerését egy egykori játékkészítõ, Szeri Zsuzsa kapta, aki huszonnégy évvel ezelõtt kezdte az elsõ vállalkozását. A háromgyerekes családanya jelenleg dekorációs tárgyak készítésébõl él. Véleménye szerint egy nõi vállalkozó más típusú problémákkal találkozik, mint férfi társai, hiszen a gyereknevelés és a háztartási munka nagy része legtöbbször rájuk hárul, és emellett kell megállni a helyüket a vállalkozásukban. Hozzátette, hogy nagyon sok múlik a jó szervezésen, ugyanakkor nagyon fontos lenne a szemléletváltás a férfiak és nõk szerepével kapcsolatban: nagyon fontosnak tartaná, hogy a nõk által otthon végzett munkát is ugyanolyan mértékben elismerjék, mint a házon kívüli "pénzkeresõ tevékenységet".

4 4 L. évfolyam Kézmûves remekek seregszemléje A július végi nagy hõség ellenére közel kétszáz érdeklõdõ gyûlt össze a magyar kézmûvesség Vajdahunyad Várában megrendezett kiállításának megnyitóján Budapesten. Mivel az idén Bartók Bélát és Mozartot is ünnepeljük, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum ódon falai között egyszerre két kiállítás kapott helyet. Egyikük a Magyar kézmûvesség 2006., a másik A zene világa kézmûves szemmel címet kapta. Varázskõ Kft. Molnár Sándor kõfaragó mester: Márvány hegedû (carrai fehérmárvány) Dr. Vargay Zoltán intarzia-készítõ: A csellista (Berény Róbert: Csellózó nõ c. festménye alapján) ifj. Kripta Istvánné hímzõ Lakatos Bendegúz aranyés ezüstmûves, fémrestaurátor mûvész A Magyar Kézmûvességért Alapítvány országos kiállítása az IPOSZszal, az Országos Mûvészeti Kézmûves Egyesülettel és BKIK Kézmûipari Tagozatával közösen kiírt pályázat válogatott anyagát (280 alkotó 560 munkáját) mutatta be augusztus 6-ig. A kiállítás augusztus 18-tól szeptember 14-ig Keszthelyen, a Festetics-kastély Kocsimúzeumában lesz látogatható. A tizenkét éve indított sorozat idei kiállítása két részbõl áll. A tematikai kötöttség nélküli bemutatón az évszázados hagyományokat õrzõ, a régi mintakincset, forma- és színvilágot bemutató népmûvészeti alkotások (viseletek, szõttesek, szûrrátétes terítõk, hímzések, gyöngyfûzések, faragások, cserépedények, szalma-, gyékény- és csuhé-fonott tárgyak, fakupák, hordók, festett bútorok, díszített tojások) mellett megtalálhatók voltak a XXI. század emberének igényeit kielégítõ használati és dísztárgyak, a lakás, az ebédlõ igényes berendezéseihez használható bútorok, lakástextíliák, étkezési, kávés és boros készletek, díszes alkalmi és estélyi ruhák, ékszerek, ötvös remekek, intarziák, fa játékok, tûzzománc faliképek. Ebben a szekcióban a hangszerek között két különlegességet is megcsodálhattunk: Molnár Sándor kõfaragó mester carrarai fehérmárványból készített mûködõképes hegedûjét (melyet a megnyitón Dancs Erzsébet elõadómûvész meg is szólaltatott), és az octavin nevû fúvós hangszert, amibõl mindössze kettõ létezik a világon. A kiállítás másik részében a zene világához kötõdõ kézmûves munkákat tekinthettük meg. Órák alatt sem tudtunk betelni a látvánnyal. Kár, hogy az Európai Unió központ-

5 2006/ Szlezákné Kovács Izabella textiljáték-készítõ: Papageno jában nem iparként, hanem egyfajta kihaló falusi rezervátumként gondolnak a kézmûvességre, a népi iparmûvészetre, népmûvészetekre, holott a kézmûvesek a kultúraõrzés, identitáserõsítés mellett használati és dísztárgyaikkal, szolgáltatásaikkal valós lakossági igényeket is kielégítenek. Feltehetõen e káros szemlélet térhódításával magyarázható az ilyen kiállításokra szánt források apadása. Az idén az OM nem adott támogatást a rendezvényre, és a Nemzeti Kulturális Alap is elutasította a szervezõk pályázatát, ráadásul elveszett a megszokott helyszín is, mert az Iparmûvészeti Múzeum új vezetõje Oszvald Nándor ötvös: Harley Davidson motor-modell (aranyozott 925 ezüst) Dr. Hajdu Tamás gombkötõ népi iparmûvész, A Népmûvészet Ifjú Mestere: Huszárcsákó vitézkötéses biztosítózsinórja úgy vélte, hogy a kézmûvesség nem fér bele a profiljukba. A Magyar Mezõgazdasági Múzeum fõigazgató-helyettese, dr. Szatmári Sarolta másként értékeli a kézmûipart. "Régészként számtalan példáját láttam a munkát végzõ ember találékonyságának, szépérzékének. Szinte felsorolhatatlanul gazdag az õsi mesterségek mai ébren tartóinak listája. A fafaragó, keramikus, fazekas, szövõ, fonó, bõrmûves mellett szerencsére élnek még a szíjgyártó, pintér, kádár mesterek utófai is. A bútorfestõk és készítõk, a gyöngyfûzõk, tûzzománcosok, ékszer és viseletkészítõk, intarziakészítõk pedig fõként a mindennapjainkat, környezetünket segítenek szebbé tenni. Öröm számunkra, hogy a mezõgazdasághoz számos ágon kapcsolódó tevékenység 2006-os bemutatkozása múzeumunkban történt". A kiállítás megrendezése elõ gördült akadályok ellenére a nemzeti érzésû támogatók jóvoltából az idén is számosan kaptak tízezer forint feletti pénz- és tárgyjutalmakat, a kiállítás pedig a mezõgazdasági múzeum vezetõségének segítségével szinte az utolsó pillanatokban új helyet kapott, sõt egy másik patrónus Czoma László fõigazgató jóvoltából a pesti tárlat zárása után további helyszínen, Keszthelyen is fogadhatja az érdeklõdõket. W.Wieger Mariann képzõ- és iparmûvész: A bûn Barkaszi Árpád csontszobrász: részlet

6 6 L. évfolyam Ha nem találod a helyed, légy kézmûves! Minõ erõk munkálkodnak, szunnyadnak lelkünk mély zugaiban? A megfelelés, beilleszkedés, észrevétlennek maradás mellett lebírhatatlan hajtóerõként hat a kitörni vágyás, megmutatkozási vágy, feltûnési vágy. Az európai kultúrkörben a reneszánsz óta, félve a hangyatársadalomszerû léttõl, beolvadástól, az egyéniség tömegben történõ felolvadásától, feloldódásától végsõ soron a megsemmisülésétõl lázasan, a legújabb korban pedig a tömegkommunikációs eszközök keltette "ráerõsítéstõl" már-már betegesen törekszik az egyén a bizonyításra, a megmérettetésre, valamilyen különleges képesség, készség, végsõkig fejlesztett ismeret, jártaság, tudás, testi, lelki adottság felmutatására, arra, hogy megmutassa, olyasvalamire képes, amire a többiek nem, vagy csak gyengécskén. Újabban már a keleti, távol-keleti ember sem szeretne a társadalom, a szûken, vagy tágabban vett közösség, csoport hasznosnak mondott, funkcionális, de bármikor pótolható, helyettesíthetõ alkatrésze, csavarja lenni. Nem óhajt külsõ, vagy belsõvé vált erõk fel- és kihasznált tömegembereként létezni. Nagyszerû egyéni teljesítmények születek ebbõl a lázadó, kultúraalkotó késztetésbõl, de torzulások, félresiklások is bõven. Napjainkban a média, az egész kulturális élettér sugallatára a versenyszellem jegyében sokan bármi áron meg akarják elõzni, le akarják hagyni, le kívánják gyõzni a vetélytársnak, akadálynak tekintett embertársaikat, bármi áron. Valódi köz- és magánhasznú tevékenységek, újat alkotás, teremtés csak keveseknek adatott meg. Nem mindenki lehet világhírû mûvész, sportoló, tudós. Tanulással, felfedezéssel, kutatással, fejlesztéssel, feltalálással, alkotással hosszú évekbe, évtizedekbe telhet az eredmény, siker, elismertség elérése. A többség a kiemelkedés, figyelemfelhívás, reflektorfény, Nemzetközi Kõfaragónap elnevezéssel a Bajor és Osztrák kõfaragók elsõ ízben szerveztek taggyûlést, illetve ismeretterjesztõ elõadásokat a Dunán, Passautól Bécsig. Ezzel a kirándulással egybekötött találkozóval kívánták elérni, hogy a taggyûlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg a kõfaragók, egyben lehetõséget biztosítani a meghívott, környezõ országokbeliekkel a kapcsolat építésére. A hazai kõfaragók ipartestületét Csanádi Gabriella alelnök, Kosztyu Zoltán elnökségi tag és Csapucha Tamás ipartestületi jegyzõ képviselte. A magyarok Linznél csatlakoztak a társasághoz. A hajó megérkezéséig városnézéssel töltötték a délutánt, este pedig a hajón rendezett olasz vacsora esten vettek részt. A bajor ipartestület elnöke Mando Kramer, valamint a Naturstein szaklap fõszerkesztõje, Bärbel Hollendär vázolták a jelenlegi gazdasági helyzetet és szakmát érintõ aktuális kérdéseket beszéltek meg. Másnap folytatódott a hajóút a festõi szépségû wachaui Duna szakaszon, Linztõl Spitzig öt vízlépcsõn haladtak át, és kanyargó Duna partján lévõ számtalan várban gyönyörködhettek a résztvevõk. Természetesen a délelõtt elhangzó elõadásokból is meghallgattak néhányat. Különösen érdekesnek találták Gutschi professzornak a temetõkultúra kialakulásáról és a temetõk helyett temetõparkok kialakításának szükségességérõl szóló elõadást. Ugyancsak az idõleges hírnév gyors érdekében hajlandó egészségét, testi épségét, életét kockáztatni. Veszélyes extrém sportoknak hódol, mert nem találja napi munkáját elég érdekesnek, izgalmasnak, s azt hazudja, a stressz elõl menekül igazi kihívást jelentõ adrenalin szintet növelõ hobbiba. Egyik tévúton járó jégtömbbe fagyasztja magát, a másik a szabadtüdõs mélymerülésben látja elérni a közfigyelmet, a vele járó szereplést, remélt meggazdagodást értesülhettünk a közelmúlt híreibõl. Az értelmetlen, torz teljesítmények ékes tárháza a hírhedt Guinnes rekordok könyve A veszélytelenebb önsors rontó vállalkozások közé sorolható, aki egész életén át kézzel épít nagy kövekbõl várat magának, vagy aki gyufából parlamentet barkácsol, hajókat bütyköl üvegpalackokba, mikroszkóp alatt magvakból farigcsál portrékat, mert így véli megnyerni a nyilvánosság figyelmét, a jobbik esetben meglelni lelki békéjét. Kínában egy férfi kínjában (ez a szerzõ szójátéka) egy hajszálra festett fel óriáspandát egyetlen szál mókusszõrrel. A mûélvezõ mikroszkóp alatt ötvenezerszeres nagyítással meg is tekintheti a munkát, melyen tíz napig dolgozott az alkotó. Milyen alkotás ez? Alkotásvágy? Nevünk örökítése? Mert félünk a haláltól, a megsemmisüléstõl? Torz utat talál, holtvágányon az alkotóerõ, a munkaerõ, az önkifejezés, önmegvalósítás. Mert másutt nem tud megmutatkozni, teljesülni, teljesíteni. Tagadhatatlan: ez is teljesítmény. De nem hinném, hogy kiteljesülés, beteljesedés is egyben. Ha már minden áron anyagokkal, szerszámokkal, kézügyességgel szeretnénk manipulálni, mennyivel értelmesebb, hasznosabb, értékesebb ügyes, gyakorlott kézmûvessé válni, hagyományõrzõ mesterségeket megtanulni, halódókat feltámasztani, másoknak értékes használati cikkeket készíteni. Az IPOSZ nyilvántartása szerint több mint kétszázféle szakmában gondolkodhatnának a magukat, illetve a helyüket a világban nem találók. Duna-menti kõfaragók találkozója érdekes volt Michael Krammer (Greinitali) által a vékony gránit elõállításáról és felhasználási lehetõségérõl szóló beszámoló. Az elõadások után Wachauban valóságos lakoma volt az ebéd, melyet a Spitzbe való megérkezéskor borkóstoló keretében wachaui borokkal öblíthettek le a résztvevõk. Innen autóbusz vitte a további kulturális programon résztvevõket Bécsbe, ahol már a magyarok is elbúcsúztak. Az új ismeretek és ismeretségeket megszerzésére lehetõséget adó Nemzetközi Kõfaragónap ötletét a magyar szakmabeliek is jónak, hasznosnak tartják, sõt hasonló megszervezésébe szívesen részt vennének társrendezõként.

7 2006/ Százhúsz éves jubileum Fennállásának 120 éves jubileumát ünnepelte a Mezõcsáti Közös Ipartestület ban alakították meg a település önálló iparosai és az általuk foglalkoztatott segédek. A kezdettõl fogva eredményesen tevékenykedõ szervezet a mai napig egy jól és eredményesen mûködõ testület. A mai iparosok nem feledkeznek meg a tiszteletre méltó elõdeikrõl. A jubileumi ünnepség keretén belül Zilahi Sándor, az IPOSZ alelnöke adta át az ünnepelteknek a 25 éves iparossággal járó ezüstgyûrût. A kitüntetettek a következõk voltak: Ducsai Pálné fodrász Papp Zoltán fûtésszerelõ Csörsz Lajos szabó Erõss Lajos villanyszerelõ, az ipartestület elnöke A fényképek az ünnepségen készültek.

8 8 L. évfolyam Adó- és járulékváltozások szeptember 1-jétõl Az adó- és járuléktörvények (szja, tao, eva, tb, eho, munkavállalói, vállalkozói járulék, áfa, illeték, gépjármûadó, környezetvédelmi termékdíj, jövedéki adó, az adózási rend, stb.) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény (módosító törvény) alapján változtak. A különadóról és a házipénztár-adóról külön törvények rendelkeznek. Ez utóbbi az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Az alábbiak az egyéni vállalkozókat és az egyéb magánszemélyeket érintõ fontosabb változásokat tartalmazzák. Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések A módosító törvény az adók és járulékok egyes rendelkezéseinek változására fõ szabályként január 1-jei hatályba lépést jelöl meg, de ha az egyéni vállalkozókat (is) érintõ alapvetõ rendelkezéseket nézzük, ezek nagy része már elõbb, illetve ettõl eltérõ idõpontokban lép hatályba. A szeptember 1-jétõl hatályba lépõ, fontosabb módosítások: a 15%-os áfa-kulcs 20%-ra emelkedik; a legkisebb járulékalap a kétszeresére nõ, és ennek kapcsán járulékkedvezmény vehetõ igénybe; az egészségbiztosítási járulék mértéke 4%-ról 6%-ra változik; a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó esetében az eddigi 5%-os baleseti járulék helyett 10%-os mértékû egészségügyi szolgáltatási járulék fizetendõ; a természetbeni juttatások adója 44%-ról 54%-ra nõ; a cégtelefon magáncélú használata természetbeni juttatásként adóköteles, de a levonható áfa mértéke ismét 70%; a kamatjövedelmeket és az árfolyamnyereséget 20%- os adó terheli; A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) változásainak zöme szeptember 1-jétõl hatályos. Az egyes társadalombiztosítási rendeletek módosítását a 92-es Magyar Közlönyben megjelent 159/2006. (VII. 27.) kormányrendelet tartalmazza. 1.) Járulékfizetési jogcímek A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj-biztosítási járulékot (együtt: tb-járulék), a biztosított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint nyugdíjjárulékot (tagdíjat), a kiegészítõ tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó, illetve nyugdíjas társas vállalkozó esetén a társaság, valamint a 39. (2) bekezdésében említett személy (aki a biztosított eltartója jogán sem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra e jogcímen sem jogosult) egészségügyi szolgáltatási járulékot, továbbá az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön törvényben meghatározott személy egészségügyi hozzájárulást fizet. a különadóról szóló évi LIX. törvény alapján az egyéni vállalkozó a vállalkozása jövedelme, illetve az átalányadó-alap után 4%-os különadót is fizet; a módosító törvény záró rendelkezései alapján hatályát veszti az eho-tv 6. (3) bekezdés c) pontjában a "jellegû" szövegrész, tehát a tételes eho-t a kifizetõnek nem a vállalkozási jellegû, hanem a vállalkozási jogviszony esetén kell megfizetnie, ha a díjazás havi összege eléri a minimálbér 30%-át, illetve naptári napokra számítva annak harmincad részét. Néhány további, 2006-os határidejû rendelkezés A járulékkedvezményre jogosító bejelentés elsõ alkalommal október 12-ig tehetõ meg. Az értékpapír árfolyamnyereségét adó csak az értékpapír augusztus 31-ét követõ megszerzése esetén terheli. Az eva-kulcs október 1-jétõl 15%-ról 25%-ra emelkedik. Szeptember 15-ig ki lehet lépni az evából, A tételes eho novembertõl nem szûnik meg. A pénztárgépeket és a taxamétereket november 30-ig kell átállítani. December 31-éig önellenõrzési pótlék nélküli, pótlékmentes részletfizetési lehetõséggel járó rendkívüli önellenõrzés végezhetõ. I. A társadalombiztosítási járulékszabályok fontosabb változásai 2.) Járulékalap, járulékkedvezmény A Tbj megkülönböztet járulékalapot és járulékalapot képezõ jövedelmet, valamint minimálbért és újabban minimum járulékalapot. A járulékalap, illetve a járulékalapot képezõ jövedelem fogalma nem változott, de szeptember 1-jétõl a fõfoglalkozású vállalkozók, a foglalkoztatók és munkavállalók legkisebb járulékalapja 125 ezer Ft, 2007-tõl a 131 ezer Ft (minimum járulékalap). A legkisebb járulékalap felemelése miatt a törvényben meghatározott esetekben járulékkedvezmény vehetõ igénybe. A minimum járulékalap, illetve a járulékkedvezmény a tb-járulékra, a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékra terjed ki, az egészségügyi szolgáltatási járulékra nem vonatkozik. A kedvezmény bejelentésének módjáról az Art. új 17/A -a, mértékérõl a Tbj. új 50/A -a rendelkezik. Az Art lehetõvé teszi, hogy az adóhatóság a bejelentés valóságtartalmát, illetve a járulékkedvezmény jogosságát ellenõrizze. A szeptember 1-jétõl belépõ rendelkezések: A fõfoglalkozású egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapját képezõ jövedelem, de havonta legalább Ft minimum járulékalap után fizeti meg a tb-járulékot. Ha a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapja nem éri el a minimum járulékalapot, az Art.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó : Járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2001. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben