Módosult a Kollektív Szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosult a Kollektív Szerződés"

Átírás

1 2012. SZEPTEMBER szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak: augusztus 1. hatállyal módosult a Kollektív Szerződés. Lapunk hasábjain az új Munka törvénykönyve munkavállalókra és különösen a vasutasokra gyakorolt kedvezőtlen hatásait hónapok óta igyekeztünk bemutatni. Tudtuk, hogy a tárgyalásokon a vesztes pozíciójából indulunk, és hogy ebből csak rosszul jöhetünk ki. Látszott, hogy ugyanazon bérért a jövőben majd 10 százalékkal többet kell dolgozni, látszott, hogy a munkáltatóknak adott lehetőségek a munkavállalói jogok korlátozásával jár együtt, látszott, hogy nő a kiszolgáltatottságunk. Ebben a helyzetben a kármentés jegyében azt igyekeztünk a munkáltatóval elfogadtatni, hogy a módosítások során ne lépje túl a szükséges mértéket és segítse elő, hogy a munkavállalók legalább az eddigi nettó keresetüket őrizzék meg. Nem sikerült! A munkaidő 8 órára emelése ugyan nem szerepel a Kollektív Szerződésben, de a törvényi előírások értelmében a MÁV-ra ez vonatkozik. A munkaközi szünet a munkaidőn kívül kerül, így megszűnik a 175 %-al díjazott második munkaközi szünet, de ezt a 10. sz. mellékletben felsorolt esetekben (ahol VÉT HÍREK Módosult a Kollektív Szerződés a munkaközi szünet egybefüggő kiadása nem biztosítható) ellentételezik: nappali szolgálatonként 800,- éjszakai szolgálatonként 600,- forinttal. A munkakezdési és befejezési időpontokat a munkáltató egy konzultációs folyamatot követően egyoldalúan határozhatja meg. A munkaidő-beosztás módosítását a munkáltató az eddigi 7 napos előre jelzési kötelezettséggel szemben már 5 nappal előtte megteheti. Átirányítási díjat a munkáltató a jövőben csak akkor köteles megfizetni, ha az átirányítás magasabb MMK kategóriába tartozó munkakörbe történik. A PVDSz tárgyalások lezárásakor kifejtette, hogy mivel a KSz. módosítás túlterjeszkedik az új Mt. által megkívánt szükséges mértéktől, mivel olyan konkrét jövedelem csökkentő intézkedések is történnek, amelyek nem hozhatók összefüggésbe az Mt. változásával, mivel a munkáltató a keresetveszteségek ellentételezéséről egyelőre tárgyalni sem akar, nem adja egyetértését a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének módosításához. A Vasutasok Szakszervezetét és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetét azonban ez nem hatotta meg, aláírásukat adták a módosításhoz. A hatályos szabályok értelmében szakszervezeti oldalról a Kollektív Szerződés módosításához két feltétellel kell rendelkezni: 1. A szakszervezet taglétszámának el kell érni a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának tíz százalékát. 2. A módosításra kerülő eredeti szerződésnél aláíró félként kell szerepelni. (szerződést csak a megkötők módosíthatnak) Tekintettel arra, hogy az eredeti Kollektív Szerződést nem mi kötöttük, ez utóbbi feltételnek nem felelünk meg. Bár a PVDSz az új Munka törvénykönyve szerint is kollektív szerződésre jogosult szakszervezet, addig, amíg partnereink csak módosítgatnak jogi értelemben nélkülünk is módosítható a KSz. Kétségtelen, hogy ezzel a helyzettel vissza lehet élni. A visszaélés kizárása érdekében szakszervezetünk megteszi az indokolt lépéseket. Hűséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV Zrt. dolgozóinak átlagkeresetével első félévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági szinten Ft, mely 4,40 %-al haladta meg az elmúlt év azonos időszakában mért értéket. Az átlagos növekedés jelentős különbségeket takar. Míg a versenyszféra keresetei 7,0 százalékkal nőttek, az állami, költségvetési szféra keresetei a közfoglalkoztatás arányának Bérhelyzet jelentős növekedése miatt csökkentek. A közfoglalkoztatás hatásait kiszűrve a költségvetési területeken 2,8 százalékos volt a bruttó keresetek átlagos növekedése. A nettó keresetek alakulása a személyi jövedelemadózás változásai hatására ennél is nagyobb szóródást mutat. Csak a versenyszféra magasan kvalifikált munkavállalói tudták növelni keresetük reálértékét, a költségvetéshez szorosan kötődő területeken foglalkoztatottak jó ha megőrizték tavalyi nettó keresetüket és ezzel reálbér csökkenést voltak kénytelenek elszenvedni. Ezzel együtt országos szinten a nettó keresetek átlagos mértéke a családi adókedvezmények figyelembevétele nélkül, mindössze 1,60 százalékkal nőtt, mely figyelembe véve az időszak átlagos áremelkedési ütemét (5,60 %), 3,8 százalékos reálbér csökkenést jelent.. Ez utóbbi érvényes a MÁV Zrt. esetében is, sőt a vasutasok bruttó kereset növekedési mértéke 2012 első félévében kevesebb, mint fele volt az országos szintnek első félévében a MÁV Zrt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak bruttó átlagkeresete Ft volt, mely csak 2,20 %-al magasabb a év első félévi szintjénél. (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetek alakulásáról (Ft/fő/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazd. MÁV/Nemzetgazd. Különbség félév % % félév % % félév % % félév % % félév % Az adatokból látható, hogy a vasutasok (MÁV Zrt.-ben foglalkoztatottak) az év első felében havonta átlagosan bruttó forinttal kerestek többet, mint 2011 első félévében. A havi forintos átlagos vasutas keresete forinttal több, mint az országos átlag. Az adatok elemzéséből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy első félévében a vasutasok bérhelyzete abszolút és relatív értelemben is romlott: 1. A bruttó átlagkereset növekedése a versenyszféra átlagának harmadát sem érte el! 2. Alacsonyabb volt, mint a költségvetési területek közfoglalkoztatás nélkül mért átlaga! 3. Relatív bérelőnyünk a tavaly első félévi forintról forintra csökkent! Bérhelyzet Mindezek alapján kérdéses, hogy a vasutasok évben meg tudják-e őrizni legalább a évi nettó kereseteiket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a július 1-vel hatályba lépett munkajogi szabályok mind a keresetek csökkenésének irányába mutat. A PVDSz számára világos a feladat: Az illetékeseket szembesíteni a valósággal, bizonyítani a helyzet tarthatatlanságát, eredményes tárgyalásokat folytatni a vasutasok bérhelyzetének javítása érdekében. (Ennek szellemében írtuk az alábbi levelet a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának is) MÁV Zrt. Vezérigazgatóság 1087 Budapest Könyves Kálmán krt Dávid Ilona elnök-vezérigazgató Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony! Tájékoztatom, hogy az új Munka törvénykönyvének vasúti alkalmazása változatlan teljesítmény mellett várhatóan csökkenti a munkavállalói keresetek nominális értékét. A humánerőforrás igazgató úrral erről folytatott levelezésből arra következtetünk, hogy egyetértés van közöttünk abban, hogy a jogszabályi változás okozhatja a keresetek csökkenését. Elnök-vezérigazgató Asszony eddigi megnyilatkozásai alapján úgy gondoljuk, hogy a kétségtelenül nehéz gazdasági feltételek ellenére sem elvárás a vasutas keresetek csökkenése. (Itt kell megjegyeznünk, hogy a I. félévi MÁV Zrt. átlagkereset - a januárban végrehajtott bérkompenzáció ellenére - alig két százalékkal haladta meg a I. félévi szintet. Ez azt jelenti, hogy - érdemi beavatkozás nélkül- a vasutasok átlagkeresetének szintje ez évben a évi szint alá süllyedhet.) Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony! Kérem, hogy a levelemben jelzett probléma megbeszélése, a lehetséges megoldások megtalálása érdekében biztosítsa számomra a személyes konzultáció megtartását, ezzel realizálva - az Ön kinevezése alkalmából a PVDSz nevében megküldött írásbeli gratulációban kért - személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét! Kérésem teljesítését előre és ezúton is megköszönöm! Budapest, augusztus 22. Tisztelettel: Dr Laboda József elnök SZEPTEMBER Van jó hír is! A január 24-én megkötött foglalkoztatási megállapodás június 30-án lejárt. Annak idején a MÁV Zrt. a bizonytalan szövegezésű új Munka törvénykönyve miatt ragaszkodott ahhoz, hogy a megállapodás csak fél évre köttessen, de kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben jogszabályi akadályok nem korlátozzák a megállapodás meghosszabbítható. Mindennek szellemében született meg augusztus végén az új megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről: A megállapodás együttműködést biztosít a szakszervezetek számára a foglalkoztatási tervek és intézkedések vonatkozásában, hosszú távú foglalkoztatást biztosító lépéseket tesz és meghatározza azokat az eszközöket, melyek a foglalkoztatási problémák esetén nyújthatnak megoldást. Mindezek keretében a szakszervezetek folyamatosan kapnak tájékoztatást a létszámtervek teljesüléséről, a képzések a stabil munkaerő állomány biztosítását szolgálják, szükség esetén a MÁV korlátozza a létszámfelvételt, belső munkaerőpiacot működtet és elősegíti a belső mobilitást (átképzés, áthelyezés, munkásszállás). Foglalkoztatási feszültségek esetén továbbra is működik a más munkakör felajánlása az ösztönzött nyugdíjazás (elsősorban a 40 éves jogosultságot szerző nők esetében) alkalmazása. A korábban alkalmazott szabályok szerint fennmarad a MÁV-ESÉLY és a MÁV- ÉVEK programban való részvétel lehetősége is. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök A hó-nap esete Két anya beszélget: Te hogy tudod reggel olyan korán felkelteni a fiadat? Az én gyerekem minden nap elkésik az iskolából. Nálunk az ébresztés könnyen megy, csak odateszem reggel a macskát a gyerek ágyára. És attól felkel? Igen, mert a kutyával alszik. A hó-nap kérdése Mit mond egyik matekkönyv a másiknak? Hű, ha tudnád, nekem mennyi problémám van...!

3 2012. SZEPTEMBER 3 A többiek is felébredtek Annak ellenére, hogy a PVDSz szakszervezeti oldalról kevés támogatást kapott a VÉT ülésen ahhoz az elképzeléséhez, hogy érvényesítse a jövedelemcsökkenés kompenzálására és a KSz. módosítás szükséges mértékűre korlátozására vonatkozó javaslatait érdekes jelenségeknek lehetünk tanúi. Egyrészt: Egy hónap sem telt el a Kollektív Szerződés módosításának aláírását követően a VDSzSz módosító javaslatokkal bombázza a munkáltatót a munkaközi szünet kiadására vonatkozó szabályozással kapcsolatban és rádöbbenve a munkavállalók keresetének érdemi csökkentésére intenzív levelezésbe kezdett. Másrészt: A VSz is megírta leveleit az illetékeseknek arról, hogy az új Munka törvénykönyve hátrányosan befolyásolja a vasutasok jövedelmi viszonyait. A Nyílt Vonal olvasói előtt nem titok (lásd júliusi szám: Beszéljünk világosan)), hogy a PVDSz már július elején számszerűen bizonyította a munkáltató irányába a kereset veszteség bekövetkezésének tényét. A kompenzáció szükségességének elismertetését a KSz. módosításra irányuló VÉT üléseken folyamatosan igyekezett felszínen tartani. Lehet, hogy ha időben ébrednek fel a kollégák, ha nagyobb a PVDSz javaslatok támogatása ma kisebb károk elhárításán kellene fáradozni. De talán még nem késő! Már nem vagyunk egyedül és ez is eredmény. A magam részéről ezt az írást is úgy zárom, mint a két hónappal korábbit: biztos vagyok abban, hogy a kompenzációra valamilyen formában előbb-utóbb sor kerül. Enzsöl A hó-nap bölcsessége Aki egy ügyért áldozatot hoz, nemcsak azért teszi, mert győzelmét várja, hanem mert hisz benne. Hit nélkül nem lehet értelmesen élni, és értelem nélkül nem lehet hinni. Hit nélkül megbotlasz egy szalmaszálban, hittel legyőzöd a hegyeket. Az utóbbi időben többen kérték szakszervezetünket, hogy írjunk a nyugdíjazás új szabályairól, mert ezen a területen nagy zavar van és az információk ellentétesek. Megfigyelhető az a jelenség is, hogy egyesek mindent megtennének azért, hogy nyugdíjba mehessenek, mások meg akár Strasbourgig is elmennek panaszra, ha nyugdíjazni akarják őket. Amikor a nyugdíjról kívánunk tájékoztatást kapni, mindenekelőtt a nyugdíjtörvény évi változásait kell megismerni. A magyarországi állami nyugdíjtörvényről az LXXXI. törvény rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a kormány szerint nem vált be a hárompilléres nyugdíjrendszer, 2012-ben jelentős változtatásokra került sor, melyek közül talán a leglényegesebb a nyugdíjkorhatárokra vonatkozik. A változások közül is a legfontosabb, hogy megszűntek a korhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségei. Azok a nyugdíjak, amelyek folyósítása korhatár előtti nyugdíj címén történt, szociális ellátássá kerültek átalakításra, melyekre már nem járnak a nyugdíjas kedvezmények. Az ellátást a költségvetés finanszírozza, míg a nyugdíjakat a társadalombiztosítás. A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetése a következő nyugdíj fajtákat érintette: az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj a korkedvezményes nyugdíj bányász- és művésznyugdíj a polgármesterek, országgyűlési- és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja a korengedményes nyugdíj a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíja. Az öregségi nyugdíjkorhatár ma Magyarországon 65 év. Ennek bevezetése fokozatos; először az ben születettek fogják elérni. Az öregségi nyugdíj jogosultság feltétele: minimum 20 év szolgálati idő. A fokozatosság azt jelenti, hogy az 1952 előtt születettek 62 éves korukban mehetnek nyugdíjba. Születési évenként fél évvel tolódik ki a jogosultság feltétele, míg az ben születettek elérik a 65 évet. Fentiek alól egyetlen kivétel létezik: azok a nők, akik 40 év szolgálati idővel rendelkeznek - beleszámítva olyan ápolási időt, amelyre terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és segély, gyermeknevelési támogatás vagy súlyosan fogyatékos gyermek ápolása utáni díj járt korhatártól függetlenül /tehát nem a jogosultsági, hanem a szolgálati idő figyelembe vételével/ nyugdíjba mehetnek. A szükséges 40 év öt gyermek után 1 évvel, minden további gyermek után további 1 évvel, maximum 7 évvel csökken. A szolgálati A nyugdíjról időbe nem számítanak bele a tanuló évek, a munkanélküli ellátás és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék. Korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodás létrehozására a munkáltató és a munkavállaló között december 31.-ig volt lehetőség. Ez a nyugdíjforma a korábbi szabályozás szerint utolsónak az ban születetteket illette meg akkor, ha 37 év szolgálati idejüket betöltötték, és munkáltatójuk vállalta a korengedményes nyugdíj miatti egyösszegű fizetési kötelezettséget. Az ily módon kifizetésre kerülő ellátások a nyugdíj változása szerint változnak és a nyugdíj korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósítják azokat tovább. A változás érinti a hivatásos állományú dolgozók szolgálati nyugdíját is, ami szolgálati járandóságra kerül átalakításra, és ami személyi jövedelemadó köteles. A járandóság minimuma a december 31.-i minimálbér másfélszerese. Az öregségi nyugdíj ban változik jelentősen. Mértékét a szolgálati idő és a nyugdíjba beszámítható havi bruttó átlagkereset összege határozza meg. Jelentős különbség mutatkozik azonban abban a tekintetben, hogy a nyugdíjba vonuló csak az állami nyugdíjkasszának volt-e tagja, illetve, hogy a magánnyugdíj kasszában felhalmozott megtakarítását átvitte-e az állami nyugdíjkasszába, vagy a magánnyugdíj pénztár tagja maradt. Néhány példával kívánjuk érzékeltetni a különbséget: Előbbi esetben 20 év szolgálati idő után a havi bruttó átlagkereset 33%-a a nyugdíj, utóbbi esetben 24,40%. 30 év szolgálati idő után a vonatkozó százalékok: 49,5 illetve 36,6%, 40 év után 66 illetve 48,8%. A növekedés mértéke is jelentősen eltér: az állami nyugdíjkasszában lévők esetében évente 1,65%, a magánnyugdíj pénztár tagjai esetében ez 1,22%. A nyugdíjról tudni kell, hogy az öregségi nyugdíj évi és további összegének felső határa a kiszámítás alapjául szolgáló havi átlagkereset. Ez az összeg akkor növekedhet még, ha valaki legalább 30 naptári napos szolgálati időt szerez; ez esetben az öregségi nyugdíj még további 0,5%-kal nőhet. A nyugdíjakat az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. Az éves folyósítási időpontokról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ad ki tájékoztatást. A folyósítás havonta történik postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással nyugdíj törzsszámra való hivatkozással. A kifizetés akkortól történik, amikortól a nyugdíj jogosultság megállapításra került és a jogosultság megszűnéséig tart. Amennyiben haláleset történik, annak a hónapnak a végéig tart a jogosultság, amikor az elhalálozás bekövetkezett. Postai továbbítás esetén a postára a tárgyhó 14. napjáig érkezik meg a nyugdíj. Bankszámlára ez évben a tárgyhó 15. napjáig történik meg (folytatás a 4. oldalon...)

4 4 (folytatás a 3. oldalról...) a nyugdíjösszegek beérkezése. A nyugdíjas esetleges cím- és névváltozásait haladéktalanul be kell jelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon. Nézzük meg, hogy mik a nyugdíj melletti munkavállalás lehetőségei. A saját jogon járó nyugdíjak ma Magyarországon nem adóznak. A nyugdíj melletti munkavállalás lehetőségét egy bizonyos keretösszeg határozza meg. Ez a keretösszeg évben a minimálbér 18-szorosa, azaz forint. Amennyiben a nyugdíjas éves keresete ezt az összeget nem éri el, nyugdíját korlátozás nélkül felveheti. Amennyiben a keretösszeg elérése megtörténik, a nyugdíj folyósítását a következő hónaptól az év végéig szüneteltetni kell. A keretösszeg elérését 15 napos határidővel be kell jelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Nem minősül nyugdíjas munkának ez évtől azok munkája, akik járadékot kapnak, de nyugdíjas munka azoknak a nőknek a nyugdíj melletti munkavégzése, akik 40 év szolgálati idő alapján öregségi nyugdíjat kapnak. A nyugdíj melletti jogviszony esetén a nyugdíjas munka után fizetendő járulékok a következők: 10% nyugdíjjárulék 27% szociális hozzájárulási adó 4% egészségbiztosítási járulék illetve 7% nyugdíj szüneteltetése esetén A kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vállalkozók is egy külön nyugdíjas illetve adózó kategóriát jelentenek. Ők 10% nyugdíjjárulékot és Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek. Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó az, aki saját jogú nyugdíjasként vagy öregségi nyugdíjkorhatárt elért özvegyi nyugdíjasként folytat vállalkozói tevékenységet. Nyugdíjas társas vállalkozónak az tekinthető évi besorolás szerint, aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, az a nő, aki 40 év szolgálati idő alapján lett nyugdíjas, aki ben, vagy annál korábban született és szolgálati nyugdíjban részesül, vagy aki rehabilitációs járulékot kap. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak nem kell megfizetnie a minimális járulékot évben nem lehetnek már nyugdíjas társas vállalkozók azok, akik már nem nyugdíjban, hanem ellátásban részesülnek. Ahogy azt már előbb említettük év elejétől megszűnt a korkedvezményes nyugdíj. Felmerül azonban a kérdés, hogy helyette lesz-e valamilyen más kedvezmény indokolt esetre. A legvalószínűbbnek látszik egy olyan rendszer bevezetése, ami fenntartaná a korkedvezményt, de az nem nyugdíj, hanem szociális ellátás formájában működne. Ma a korkedvezményes nyugdíj lehetséges esetei egy 1960-as években összeállított lista alapján kerülnek meghatározásra. Ez a lista ma már amúgy is elavult; erre a legnyilvánvalóbb érv, hogy például nem szerepelnek benne gyógyszeripari munkakörök, vagy például csak igen kevés vegyipari munkakört tartalmaz. Legfőbb hibája azonban az, hogy munkaköröket, nem munkakörülményeket tartalmaz, holott az egészségre ártalmas például a három műszakos munkaviszony, függetlenül attól, hogy az milyen munkakörben fordul elő. Tudósok megállapították, hogy az éjszakai munkavégzés nagyon ártalmas az egészségre, mivel az teljesen ellentétes az emberi bioritmussal. A jelenleg érvényes lista nem ezeket az ártalmakat illetve fokozott igénybevételt veszi figyelembe, hanem a munkaköröket. A korkedvezményes nyugdíj lehetséges eseteit más gazdasági szempontok is befolyásolták. A munkáltatónak a szóban forgó lista alapján foglalkoztatott munkavállalók után korkedvezmény biztosítási járulékot kell fizetnie. Ez a dolgozó bruttó bérének 13%-a, amihez csökkenő mértékben, de az állam hozzájárult. A hozzájárulás ben megszűnt. A munkáltató abban az esetben mentesülhet a 13%-os járulék megfizetése alól, ha bizonyítani tudja, hogy a korkedvezményes munkaköri jegyzékben szereplő munkakör nála olyan körülmények között végezhető, hogy a dolgozót nem éri olyan ártalom, ami fokozott terhelést jelentene számára. Az új rendszer kidolgozásánál előtérbe kell helyezni a munkabiztonsági, munkaegészségügyi és a foglalkoztatási szempontokat még akkor is, ha természetesen vannak olyan munkahelyi egészségkárosító tényezők, amelyek a technika mai állása szerint is elháríthatatlanok. Változott a rendvédelmi dolgozók nyugdíjjogosultsága, akik eddig koruktól függetlenül 25 év munkaviszony után jogosultságot szerezhettek nyugdíjra ben 500 ezer fő kapott rokkantsági nyugdíjat; ez az aktív lakosság 10%-a, ami nagyon magas szám. Az ő ellátásukat csak mások nyugdíjbefizetéseiből lehetett fedezni. A rokkantsági nyugdíj is ellátássá alakul át az eddigi rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatával. Tisztelt Dr Laboda József, PVDSZ Elnök Úr! Köszönetünket szeretnénk kifejezni én tartott rendezvényünkön való részvételéért, segítségéért. A 30/a vasútvonal Tárnok -Kelenföld állomások közötti pályafelújítás miatti bezárása sok munkavállalónak változtatta meg a szolgálati helyét. Molnár Árpád Kelenföld Csomópont vezetője nem kis fáradsággal, szervezéssel elérte, hogy minden munkatársunknak van munkája. Ez nagyon nagy szó mostanában. A PVDSZ tagok mindig számíthatnak OLVASÓI LEVÉL SZEPTEMBER A nyugdíjról szóló változások érintik az egyéni vállalkozók járulékait is. A nyugdíjas egyéni vállalkozókat három alapvető változás érinti: Megszűnt a korkedvezményes nyugdíj A rokkantsági, rehabilitációs ellátások már nem számítanak nyugdíjnak, azok egészségbiztosítási ellátások lettek Megszűnt a segítő családtag status A kiegészítő vállalkozói tevékenységet saját jogon folytató nyugdíjas adókötelezettségét már fentebb részleteztük. A felsorolt szigorítások mellett természetesen maradtak nyugdíjas kedvezmények. Ezek egy része államilag szabályozott, más részük kereskedelmi és szolgáltató cégek által ajánlott kedvezmények. Az államilag szabályozott kedvezmények közül legjelentősebbek a már ismertetett adókedvezmények és az utazási kedvezmények. Vannak olyan kerületi önkormányzatok is, melyek sok kedvezményes programot ajánlanak a 60 éven felüli lakosaiknak. A második csoportba tartozó kereskedelmi és szolgáltató cégek által ajánlott kedvezmények célzott fontos csoportjai a nyugdíjasok, még akkor is, ha ők általában az olcsóbb fogyasztási cikkek vásárlói. Jelentős ajánlatokkal célozzák ezt a csoportot a vendéglátók is, de egyre inkább terjed az oktatás és az idegenforgalom területén is a nyugdíjas kedvezmény. A nyugdíjrendszer átalakítása nem egyszerű feladat, mivel az egyensúlyt az biztosítaná, ha a jelenlegi 90 ezer fő/év születési szám minimum 150 ezer fő/év-re változna. A jelenlegi számok figyelembe vételével ma egy nyugdíjas év finanszírozásához 3 munkában eltöltött év lenne szükséges, ami teljesen irreális, mivel 20 év nyugdíjhoz 60 évet kellene dolgozni. Összeállította: erobi a szakszervezetükre is, nagyon köszönjük Önöknek. Már most tervezzük, hogy az átépítés után nyitó bulit rendezünk. Ezúton is kérünk mindenkit, aki Kelenföld, Albertfalva, Nagytétény, Érd-Alsó, Tárnok, Érd, Érdi-elágazás, Nagytétény- Diósd, Háros állomásokon jelenleg, illetve valamikor dolgozott vegyen részt rendezvényünkön! Tisztelettel: Vörösné Gáspár Ibolya PVDSZ tag és Illés László VSZ tag szervezők Nagytétény-Diósd állomás

5 2012. SZEPTEMBER éves KÖRVASÚT 1892-ben nyílt meg a Bp.-Déli pályaudvar Óbuda közt üzemelő jobb parti körvasút, melynek elsődleges szerepe az akkor növekvő gazdasági igények kielégítése volt. Az iparvágányként épült szakasz megvalósításához számos érdek kapcsolódott. Szintén ekkor készült el a bal parti körvasút, mely megteremtette a Duna bal partján lévő vasúti központok közti összeköttetést. Így a Rákospalota- Újpest Rákosszentmihály Kőbánya felső Budapest Ferencváros Soroksári út teherpályaudvar közti vonalrész és a Bp.-Nyugati és BP.-Keleti pályaudvarok, illetve a hozzájuk csatlakozó vonalak átjárhatóvá váltak. Ez a hálózat ma is gerincét adja, jelenti a tranzit áruszállításnak és fontos szerepet vállal a belföldi és a külföldi személyszállításban is. Fittyet hányva... Részben a közelmúlt változásaihoz is, de a régi beidegződések, kapcsolati rendszerek és érdekviszonyok mindenek felettiségét erősítő polip létezéséhez köthető történések, folyamatok, a kérdések sorát vetik fel. Az idősebbek még ismerik a szarkasztikus de ennek ellenére valóság tartalommal bíró mondást, miszerint, ha a párt és a szakszervezet is úgy akarja.... SZAKMAI HÍREINK Mára kissé átalakul, átalakult ha a brancs és a menedzsment is úgy akarja... - nem számít törvény, tisztesség, etika és erkölcs, minden végrehajtható és hajtatható büntetlenül. X és Y régről ismerik egymást, egy iskolába jártak, tán még egy osztályba is. Mindketten a vasutat választották, állást is ott kaptak, nincs ebben semmi különös, semmi rendhagyó. Az idő múlásával azonban X elhagyni kényszerült a vasutasok nagy családját. Sok-sok év után azonban X megkereste régi cimboráját Y-t, ki mára már vezetõi beosztásában tündökölve számos osztály, évfolyam és iskolatársát segítette jó álláshoz, hogy ugyan már, segítsen visszakerülni a vasúthoz, akár csak váltókezelőnek is. Nos a szót nem szaporítva, a cimbora kitett magáért a terület forgalmi részlegénél meglévő túlfoglalkoztatási anomália ellenére, s nem is beszélve az új felvételesekre vonatkozó előírásokról a régi cimbit azonnal sikerült forgalmi szolgálattevői posztra, tanfolyamra bejuttatni. Másik, szintén nem egyedi szitu, a javítási számlákkal való manipuláció, vagy a kisgépek üzemeltetésére elszámolt üzemanyagok saját célú felhasználása, ellopása. A selejtezések, átépítések, rongálások, cserék során keletkező fölös szakanyagok és hulladékok nyilvántartása, kezelése, eltűnése már nem a cégen belüli megoldásért kiált. A vasutas felső vezetők leváltása SZERVEZETI HÍREINK nem minden esetben jelent megoldást a vasutat jelenleg átszövő áldatlan állapotok felszámolására, a kiskirályok és takarítónőkből lett riszáló libák ármánykodása és képmutatása tovább folytatódik. Dávid és Góliát harca (Nyílt Vonal júniusi szám) erősen döntetlent mutat, s ennek a brancs tagjai örülhetnek, a melósok meg sírhatnak, ha még nem törődtek bele a minden mindegy eljövetelébe. Biztonság és PR A biztonságra hivatkozni egyrészt szükségszerű, másrészt divat, sikk, s nem utolsósorban jó befektetést jelentő témakört, mozgásteret jelent bizonyos köröknek. A vasúti közlekedés vonatkozásában az elvárható biztonság biztosítása az egyrészt anyagi kérdés, másrészt emberi, szervezeti, irányítási kérdés. A különböző típusú munkavégzések, s az utasítások ellentmondásai, a szabályok nem kellő mértékű egyezősége, s nem egyszer a kellő ismeret hiánya, az esetleges elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának a rossz gyakorlata, súlyos, beépített rejtett aknákat rejt a közlekedés biztonságára nézve. A munkaügyi szabályok után a szakmai, műszaki utasítások, előírások áthágása, hágatása, lehet, hogy az éjjeli borulását hozza! Bihary Ferenc Kollégáink az alábbi levelet fogalmazták meg Sullay János TEB igazgatónak MÁV munkaviszonyának, nyugdíjazással történt megszűnése kapcsán: Kedves János! Először is a döbbenet a hír hallatán az ami szinte mindenhol érezhető, ahol értesülnek a kollégák a vezetői posztról történő távozásod tényéről. Ilyenkor persze sok mindent szoktak mondani, hogy életkor, fiatalítás, arculatváltás, átszervezés meg sok egyéb jogi, közgazdasági, cégvezetési, hókuszpókuszt, de felesleges, hiába. A pályavasút megtűrt gyermekei a TEB ÍGY EGYBEN, AHOGY TE IS GONDOLTAD szakág munkavállalói sok-sok év után a Te és munkatársaid vezetése alatt érezhették azt, hogy minden baj és nehézség ellenére van olyan szakmai vezető, ki megérti és foglalkozik a problémákkal, megpróbál elfogadható megoldást találni, s ebben nem egy esetben partnerként kezeli a munkavállalói oldalt. A vezetői jogosítvánnyal járó jogokat és mozgásteret bárki tudja élvezni, de azokkal érdemben, hatékonyan és jogszerűen a közösség javára élni és alkotni már kevesebben. A TEB olyan szakmai közösség, melynél fokozottan jelentkezik az egymásra utaltság, a szakterületek összeolvadása, átjárhatósága, s minden szinten és formában megjelenik a biztonság kérdése, annak garanciája is. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete örömmel és elégedettséggel konstatálja, hogy a TEB szakmai vezetéssel hosszú ideje konstruktív és korrekt együttműködést sikerült kialakítani. Ez a jó és eredményes kapcsolat nagyrészt a Te és közvetlen munkatársaid érdeme is, mert a már említett vezetői státusz adta lehetőségekkel a közösség javára is tudtál, tudtatok élni. Remélem, illetve a vasutasok sokasága nevében, reméljük mert remélni még szabad -, hogy a megkezdett folyamatok, mint a kiszervezettek visszavétele, a működőképesség fenntartása, továbbra is feladatként jelennek majd meg. Az SZMSZ átalakítása ellenére, szintén reméljük, hogy a TEB továbbra is egy egységként homogén módon tud majd működni. Nyilvánvaló, mindenkiben ott a bizonytalanság és az aggodalom, hogy az eddig elért eredmények vajon meddig tarthatóak a jelenlegi körülmények közt, talán a csúcsvezetők, a tulajdonosi és a pénzügyi menedzsment, pénzügyi finanszírozói oldal az amely nem aggódik a jövőt illetően. Ők talán látnak fényt az alagút végén hisz Ők ülnek elől azon a bizonyos vonaton de, lehet, hogy csak az IMF előtt száguldó szuper expressz, a recesszió sebesen közeledő fényeit érzékelik, ki tudja? Egy kicsit messze mentünk, de egy ilyen apropó kapcsán sok minden előjön az emberből, mert az is csodálatos az ember fiában, hogy sok mindentől megfosztható, de míg a szív dobog és az elme működik, addig az emlékek és érzések megmaradnak. Köszönjük a Tőled kapott tanácsokat, segítséget, észrevételt és emberi magatartást. Magam és kollégáim nevében is kívánok hosszan tartó jó egészséget, családod körében, s mint boldog nagypapa, sok szép felhőtlen napot! Bihary Ferenc Hegedűs István Káré István

6 SZEPTEMBER Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag Soros KMvB ülés Az elmúlt időszakban munka és egyenruházati, lábbeli ellátás problémái miatt többször keresték meg bizottságunkat. Az elmaradt ruházati ellátás egyre nagyobb gondokat okoz a hálózaton, e mellett az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés egyik fontos kritériuma is. A 2010 évi közbeszerzési moratórium még a mai napig is érezteti hatását, léteznek több éves elmaradások. A téma fontosságára tekintettel, tájékoztatást kértünk a TÁSZ igazgatóságtól a közbeszerzések állásáról, a meleg munkakörnyezethez biztosítandó tárgyi és munkavédelmi feltételek meglétéről, valamint az eszközbeszerzésekről. Meghívott előadóink Kránitz Roland TÁSZ és Papp Sándor BKSZE igazgató urak voltak. Akiknek ezúton is köszönjük, hogy meghívásunk elfogadták és megtartották tájékozathatójukat. Bevezetőként elmondták, hogy a ruházati, lábbeli ellátás terén a jelenlegi ellátási problémák okai arra vezethetők vissza, hogy 2010-ben a tulajdonos nem tartotta időszerűnek a MÁV Zrt. beszerzéseit. A közbeszerzések csak 2011 évben indulhattak meg. Jó hír viszont, úgy tűnik felsőruházat kivételével még idén sikerül behozni a lemaradásokat. Ezek után szó volt a ruházati ellátás javítása érdekében végzett intézkedésekről, melyek közül kiemelték az irányítás átszervezését, a levelezési tevékenység átvételét, valamint egy új ruhaelosztó központ kialakítását a Keleti-pályaudvaron. Hangsúlyozták, hogy fentieken túl a beszerzési rendszer is átalakításra került, a nagyobb ellátási biztonság érdekében a tenderek részajánlatokra bontásban kerültek/kerülnek kiírásra. Munkaruházat: Munkaruházat terén eredményes közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra (30%-os biztonsági tartalékkal megnövelve). Nagy a termékkör forgatási kapacitása. Hozzátették, hogy a 2012-es második negyedévi munkaruházati igények egyes területeken már lehívásra kerültek. Lábbelik tekintetében köztudottan sok panasz érkezett a minőségre. Ezért az új pályázati kiírásokban már magasabb minőségi paramétereket írtak elő a lábbelik beszerzésénél. Jelentős előrelépés, a régi termékeknél - minőségi kifogások hatására - a gyártó nem vizsgálja a talptörés okait, csak cseréli a lábbelit. Védőruházat terén eredményes közbeszerzési eljárás került lebonyolításra. Beszállítás folyamatos. Munkavédelmi kesztyűk terén eredményesen lezajlott a közbeszerzési eljárás, 12 részajánlat érkezett. A munkavédelmi kesztyűk jövőbeli beszerzéséhez bizottságunk javasolta több méret szerinti tender kiírást. Egyen-és formaruházat: Női blúzok terén 2 részajánlat, 100%- os biztonsági tartalékkal megnövelve lett kiírva, októberre várható a beszállítás. Kötött, hurkolt termékeknél 6 részajánlat, szintén eredményes eljárás, októberben várható a beszállítás. Lábbelik terén 4 részajánlat, a gyártás folyamatban van, augusztusban már megvalósul a beszállítás. Ingek, kiegészítő termékek 5 részajánlat, szintén eredményes eljárás, augusztusi beszállítással. Felsőruházat, ezen a területen még mindig vannak elmaradások, az elmaradt ellátás felét ez a termékkör teszi ki. Az igazgató úrak bizakodóak voltak ebben a tekintetben is, - igéretük szerint -, 2013 első félév végére minden munkavállaló megkapja elmaradt ruhajárandóságait. Ásványvíz, fényvédőkrém, szalmakalap: Ásványvíz tekintetében nem kell számolni az elmúlt év során tapasztalt ellátási problémákkal. Élő szerződés van, az ellátás folyamatos. Fényvédő krémek tekintetében sem tapasztalható fennakadás, 2013-ig élő szerződés van. Szalmakalap: kisebb fennakadások az ellátásban, első körben érvénytelen lett a közbeszerzés. Új eljárás van folyamatban: 27 érdeklődő, 8 ajánlatból 6 pályázó nyújtott be érvényes pályázatot. Elbírálás után, 2-3 héttel várható beszállítás. Eszközbeszerzések: Bútorok: A 120a fővonal rekonstrukciója kapcsán fontos feladat a munkahelyek új bútorokkal történő felszerelése. A szolgálati helyek felszerelése folyamatos, a közelmúltban Nagykátán adták át az első beszállításból származó irodabútorokat. Székek, Forgószékek beszerzése: 1000 db látogatószék, 200 db fokozott igénybevételre PML részére, 110 db irodai szék, 230 db íróasztal. Bizottságunk javasolta, hogy a képernyős munkahelyeken használatos, megfelelő ergonómiai tulajdonságokkal rendelkező székek beszerzésekor a fokozott igénybevétel lehetősége, mint pályázati feltétel legyen követelmény. MUNKAVÉDELMI HÍREK Ismét változott a Munkavédelmi törvény: Megjelent: évi LXXXVI. törvényben. Forrás: Magyar Közlöny 2012/80. (VI. 28.) 30. (1) A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. -a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: (3) A munkarendje szerint rendszeresen vagy az éves munkaidejének legalább egynegyedében éjszakai munkát (Mt. 89. ) végző munkavállaló részére a munkáltató a munkába lépést megelőzően, illetve a munkaviszony fennállása alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt időszakonként köteles biztosítani az orvosi alkalmassági vizsgálatot. (4) A munkavállalót nappali munkavégzésre kell beosztani, ha az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy az éjszakai munkavégzés a (3) bekezdésben említett munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti, vagy megbetegedése az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben. (2) Az Mvt. 83/B. (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza) e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerős és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási hatá- (folytatás a 7. oldalon...)

7 2012. SZEPTEMBER 7 (folytatás a 6. oldalról...) rozattal összefüggésben a bíróság milyen döntést hozott. (3) Az Mvt. 83/B. (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: (5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértést elkövető munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megjelölését és a bírság mértékét, a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, valamint a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a (2) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történő közzététel útján szintén nyilvánosságra hozza. (4) Az Mvt. 83/B. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Ha a munkavédelmi hatóság tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a) a (2) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, b) ha az (5) bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről. (5) Az Mvt. a) 5. -ában a Munka Törvénykönyvében szövegrész helyébe a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben (a továbbiakban : Mt.), b) 70/A. (1) bekezdés a) pontjában az a Munka Törvénykönyve szövegrész helyébe az az Mt., c) 70/A. (3) bekezdésében az a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) szövegrész helyébe az az Mt.-nek, d) 74. -ában az a Munka Törvénykönyvében szövegrész helyébe az az Mt.-ben, e) 82/A. -ában a Munka Törvénykönyve 106/A. -ában szövegrész helyébe az Mt (1) bekezdés e) pontjában szöveg lép. A tavalyi évhez hasonlóan, igaz nehezebb körülmények közt, sikeresen megrendezésre került a családi nap, melynek keretében Horgászverseny került lebonyolításra a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének a támogatásával. A nyár egyik legmelegebb időszakában augusztus 25.- én vasutas családok gyülekeztek már kora reggel a bükkösdi tó halőrházánál, hogy részesei legyenek a nemes versengésnek és a vidám, fergeteges jókedvvel tarkított közös főzésnek. Sajnos a nagy meleg miatt sok felnőtt nem volt hajlandó bizonyítani halfogó képességét, így a becsület megmentése a jövő nemzedékére a gyermekekre hárult. A csodálatos környezet és a fiatal szervezet versenyre, halfogásra való hajlandósága felülírta a felnőttek pesszimizmusát és kételkedését a halak éhségével kapcsolatosan. A helyek elfoglalása után kezdetét vette a halak űzése, miközben a maradék felnőttek, s ifjak nekiláttak a szakszerű pálinka bírálatnak volt bükkösdi, molványi, gyékényesi, kaposvári és adácsi melynek során komoly nézetbeli különbségek alakultak ki a minőséget illetően. Bölcs meglátással, egyhangúan az egyik jobb, mint a másik végeredmény született, melyet mindenki jóleső érzéssel vett tudomásul. Eközben a fiatal menyecskék és ifjak a főszakács irányítása alatt nekiláttak a töltött káposzta becsomagolásának és a főzőhely beélesítésének. Családi nap Bükkösd A főzés előkészítése közben sor került néhány aktuális probléma megvitatására ( munkaidő, KSz,, HF., munkabér, munkakörülmények) és ezen problémákkal kapcsolatos teendők számbavételére is. Kifejezésre került a PVDSz helyzete és lehetőségei a problémákkal kapcsolatosan. Délben tiszteletét tette rendezvényünkön Kovács József úr, a pécsi területi központ vezetője is. Megtekintette a rendezvényt és minden résztvevővel váltott pár szót. Természetesen szóba került a vasút helyzete és jövője is, melynek során jó volt hallani, hogy miként emlékszik Kovács úr szülőfalujáról, gyermekkora helyszínéről. Mivel a horgászverseny gyakorlatilag a gyerekek közt zajlott, így egybehangzóan az a döntés született, hogy a legkisebb és a legnagyobb halat fogó kategóriában kerül sor díj átadásra. A legnagyobb halat Kukor Patrik (10éves) fogta 7.94 kg súlyú pontyával. A legkisebb hal egy amúr formájában esett 5.45 kg súlyban, melyet Marwin de Nils fogott. Ebéd után vidám beszélgetés és nótázás vette kezdetét, melyet a hideg sörök és fröccsök kortyolgatása szaggatott meg. A nap végén egy szép és tartalmas nap emlékével gazdagabban indult haza a népes résztvevők serege. Bihary Ferenc Honlap:

8 8 TEB szakmai nap (Nem csak TEB-eseknek!) Hagyományainknak megfelelően szakszervezetünk oktatással egybekötött szakmai kirándulást szervez. Időpontja várhatóan október eleje. Témája: A felsővezeték energia távvezérlő rendszerek bemutatása Budapest Istvántelek FET Központjában. Kérjük azokat a pályavasutas kollégákat, akiket érdekel ez a szakmai bemutató, hogy részvételüket legkésőbb szeptember végéig jelezzék a PVDSz központi telefonszámaira, illetve címére (ami a Nyílt Vonal újságban is megtalálható). Arra kérjük a jelentkezőket, hogy nevük mellett közöljék szolgálati helyüket, vasúti illetve mobiltelefonszámukat (ha van) a folyamatos visszajelzés biztosítása érdekében. A szakmai kirándulás költségeit, természetesen mint minden évben most is a PVDSz fizeti, vagyis a részvétel ismét (az utazási költségek kivételével) ingyenes. Várjuk minden érdeklődő pályavasutas kolléganő/kolléga jelentkezését. Hegedűs István TEB alelnök hu.morzsák Hogy meglásd, mire vezet valami, legjobb, ha megvárod, amíg a végéhez ér. Aki az igaz felismeréshez akar jutni, a nehézségek hegyét egyedül kell annak megmásznia. A lehetőségek olyanok, mint a napfelkelték. Ha túl sokáig vársz, elveszíted őket. A nagy lecke, amelyre az élet megtanít bennünket, az, hogy mindenkor tudjuk: mikor célszerű, és mikor nem, hogy a dolgok középpontjában legyünk SZEPTEMBER MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL JÚLIUS Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés július 10. Konzultáció a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának II. félévi év I. félévi működtetéséről szóló utasítás tervezetről. Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató és Vikidál István munkaerő gazdálkodás vezető röviden ismertették a munkáltató jövőbeni elképzeléseit. Javaslatuk szerint szűkíteni kell a kört szakaszmérnökökkel és ösztönzőként a következő évtől rendkívüli szabadsággal támogatni a fizikai munkakörökben dolgozókat. Hangsúlyozták, hogy ez eddig a foglalkoztatáspolitikai megállapodás része volt, mely megszűnt. Pappné Janics Judit ismertette a KÜT összegzett véleményét, melyre az igazgató megfontolás tárgyává tette ez évben a szakaszmérnökök törlését a listáról. Ezt követően a MÁV Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók rendkívüli munkaidejének valamint, a készenlét ügyelet elrendelésének szabályozása utasítás tervezethez mondták el véleményüket a KÜT tagjai. A munkáltató részéről Bánhidi-Nagy Attila kiemelte, hogy kettősség van jelen az új Mt. és a jelenleg hatályos KSZ él. Amennyiben a KSz.-ben más van, mint a törvényben akkor az Mt. alapján kell eljárni, az ügyelet max. 230 óra lehet. Másodikként tárgyalta a KÜT jóléti ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztést. A MÁV Zrt. tulajdonában lévő Balatonboglár 1968/10 hrsz. vízházi üdülő nyilvános versenyeztetési eljárás lebonyolítása után alapáron került bérbeadásra. A KÜT hozzájárul az árverés nyertesével a határozatlan időre szóló bérleti szerződés megkötéséhez. A különféléken belül a KÜT elnöke tájékoztatta a testületet a július 4-én a MÁV Csoport KÜT elnökei és Központi Munkavédelmi Bizottságok elnökeinek az Elnök-vezérigazgatóval való találkozójáról. Soros KÜT ülés július 17. Elsőként tájékoztató hangzott el az általános vezérigazgató-helyettes irányítása és felügyelete alá tartozó Pályavasúti Üzletág és főtevékenységi körök aktuális feladatairól Pál László vezérigazgató helyettes előadásában. Rövid és kölcsönös bemutatkozások után Pál László azzal kezdte, lelassult a MÁV szervezet működése. A felújítások, beruházások elmaradtak melynek okai között az anyagellátás mellett, a megbízások hatékonyabbá tétele is szükséges. Egy közös cél az utas elégedettség elérése. Új szervezeti formákat vezetnek be a jövő évtől. A jóléti ingatlanok közül a sportingatlanokat vissza kell adni az MNV Zrt.-nek, így nagyobb eséllyel tudnak pályázni az önkormányzatokon keresztül. Szólt még a távközlési terület jövőjéről az IKI kapcsolat rendszeréről. A feladatok között duplikálódás van, de itt elsősorban az üzembiztonság szempontjából kell megvizsgálni a kérdést, melyhez pár hónap időt kért. A szolgálati lakások helyzetével kapcsolatban is előre lépést ígért azonban nem máról holnapra, mivel ez nagy feladatokat ró a szervezetekre. A KÜT részéről kértük egy területenkénti haladás jelentés elkészítését. Második napirenden belül konzultáció a MÁV Zrt évi Képzési Tervének tervezetéről. Kiss Mária személyügyi képzésfejlesztési vezető ismertette a kötelező oktatásokat, mint a munkavédelmi képviselők, gépkocsivezetők oktatása. Az etikai kódex oktatása minden munkavállaló részére kötelező. A dokumentum menedzsment rendszer bevezetéséhez mintegy 6500 fő oktatására kerül sor 2 nap időtartamban. Elfogadta azt a javaslatot mely az üzemi tanácsnokok az Mt. változásával kapcsolatos oktatására kezdeményeztünk. Szó volt még a felsővezeték szerelők, a fiatalok oktatásának fontosságáról. Soros KÜT ülés július 24. Első napirendként a MÁV bérlakások kiutalásának előre haladásáról, megvalósulásának ütemezéséről kapott tájékoztatót a testület. Az előterjesztés tárgyalása során a Dorozsmai Éva béren kívüli- jóléti és szociális javadalmazás vezető elmondta, hogy a debreceni területen teljesültek a vasútfejlesztéshez kapcsolódó lakás kiutalási javaslatok. A miskolci MÁV telepen is sikerült átköltöztetéssel egy újabb épületet lebontásának a feltételét megteremteni és a Soroksári úti garzonházban is sikerült 3 helyiséget kiutalhatóvá tenni. A Makk utcai és a dunaharaszti munkásszállón lakók elhelyezésére is ajánlottak fel lakásokat, így az épületek mielőbbi kiürítése is megvalósulhat. Ezt követően foglalkoztatáspolitikai indokolással kettő lakás kiutalására tett javaslatot a munkáltató, amelyet a KÜT elfogadott. Az átadott előterjesztés szerint az elmúlt másfél hónapban a hálózaton 16 db lakást jelentett készre az IGI ISZE. A lakások átadása és a szerződéskötések folyamatban van. Másodikként a KÜT a évre leosztott I-VI. havi segély- és munkabér előleg keretének felhasználásáról tárgyalt. Az előterjesztésben bemutatott adatok szerint: - temetésre elkülönített keretből Ft,- a kiemelten rendkívüli élethelyzetek kezelésére Ft - szociális segélyezésre Ft tényleges felhasználására került sor hónapban. Az időszakon belül munkabérelőlegre Ft összeget fizetett ki a munkáltató. A KÜT a tájékoztatót elfogadta. Harmadik napirendként 2 db harkányi üdülő és a Balatonfenyves, Kölcsey utcában lévő üdülő bérbeadásáról készült előterjesztéshez kiegészítő javaslatokat tett és a béléssel kapcsolatosan információkat kért a KÜT. A különfélék napirendben az üzemi megállapodást érintő törvényi változásokat tekintette át a testület. Bodnár József KÜT elnök-helyettes KÜT sajtóreferens

9 2012. SZEPTEMBER 9 MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL AUGUSZTUS Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés augusztus 14. Konzultáció a Vasutasok a Zöld Közlekedésért elnevezésű program tervezetéről. A munkáltató részéről részt vett Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató, Beleznai Lilla az elnöki titkárság vezetője, Kiss Ádám illetőleg dr. Bíró Tibor a munkaügyi kapcsolatok osztályvezetője. Pappné Janics Judit ismertette a KÜT összegzett véleményét mely szerint az ötletet jónak tartjuk, de mivel többségében női munkavállalóról van szó nehéz fizikai munkát nem tudnak végezni. A munkafeltételeket biztosítani kell. Amit problémásnak érzünk az a kampányszerűség, mert ezzel csak ideiglenes eredményt lehet elérni. Ezen a területen a folyamatosság adja a látványos sikert. Beleznai Lilla kifejtette, hogy szeretnének folyamatosan együttgondolkodni, majd együtt dolgozni a munkavállalói képviseletekkel és a munkáltatókkal is ez ügyben. Kizárólag munkaidőben és Budapest száz kilométeres vonzáskörzetében indítanánk a programot. Kiss Ádám arról tájékoztatta a testületet, hogy megkezdték a nagyobb pályaudvarokon a felmérést, ismertette a program menetét, a tervezést majd a munka indításának tervezett időpontját. Bánhidi Nagy Attila kiemelte, hogy ez a program a munkáltatónak és munkavállalóknak a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos, melyhez a feltételeket biztosítják. Amennyiben száz ember egy órát dolgozik az száz óra plusz tevékenység. Másodikként tárgyalta a KÜT a MÁV Zrt. MSZSZ II. kötet módosítására készített előterjesztést. Összességében az előterjesztés, illetve a szervezeti struktúra átalakításának a célja, a vezetői szinteknek az egyszerűsítése, hierarchiáknak és pozícióknak, a számának a csökkentése. Az anyagban területenként be is mutattunk mi és hogyan fog változni. Maga a szervezeti változás érinti a TÁSZ-nak a szervezetét, a humán területnek, a compliance- a Pályavasúti Üzletágat, üzemeltetést, illetve a pályavasúti fejlesztési kérdéseket, az ingatlant és az infokommunikációs kérdéseket. A cél, az volt (ami látszik az ábrákon), hogy a vezetői pozícióknak, a szervezeteknek a számát lecsökkentsük, illetve ezzel együtt átalakítsuk az egyébként változatlanul fenntartott tevékenységeknek az összességét, hiszen újat ebben a tekintetben nem fogunk alkotni. A KÜT véleményében kifejtette, hogy a pályavasúti üzemeltetés és a pályavasúti fejlesztés szétválasztása kockázatos lehet és működési nehézségek keletkezhetnek. A különféléken belül temetési segély kérelmet bírált el a testület. Soros KÜT ülés augusztus 28. Elsőként a BVSC sporttelep hrsz. ingatlanjának átadása az MNV Zrt.-nek részleges ingatlanrendezés keretében című előterjesztés szerepelt. Vagyonvesztés nem következik be, sőt nagy tehertől szabadul meg a MÁV, hangsúlyozta szóbeli kiegészítőjében dr. Kurucz Ildikó. Változatlanul érvényben maradnak az ingatlanokra megkötött albérleti szerződések, és a munkavállalói képviseletek eseményekhez kötött használata is. A KÜT elfogadta a munkáltatói előterjesztést. A térítésmentes terület használati megállapodással rendelkező sportegyesületek szerződéseinek rendezése tárgyában Purceld Tamás ingatlanhasznosítási szakértő adott tájékoztatást. Jelen jogszabályi környezetben új bérleti szerződést kívánnak kötni azokkal az egyesületekkel, amelyekkel együttműködési megállapodása van a MÁV Zrt.-nek. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy közös megegyezéssel kívánják rendezni a helyzetet a sportegyesületekkel. Az ingyenes használat után a MÁV köteles ÁFA-t fizetni, ezért ezt át kívánja hárítani az ÁFA körös egyesületekre. A KÜT azzal a feltétellel fogadta el az előterjesztést, hogy a munkavállalói képviseletek területhasználati és a munkavállalók létesítmény használatára vonatkozó egyesületi nyilatkozatával fogadja el a bérleti szerződés módosítását. Bodnár József KÜT elnök-helyettes, KÜT sajtóreferens Ezt is jól ELINTÉZTÜK! Köszönöm hogy az UNION Biztosítónál a PVDSz jogsegélyszolgálata az ügyemet sikeresen elintézte. A pénzt megkaptam, ismételten köszönöm. Tisztelettel: Farkas István PVDSz tag Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince A hó-nap vicce Anya, én nem tanulok többet! mondja a kisfiú az anyjának. Miért? Mert tegnap a filmben láttam, hogy lelőttek valakit, mert túl sokat tudott! Szegvár állomás dolgozói, mint minden évben összejönnek családtagjaikkal együtt és ünnepelnek. Ünnepelnek, hogy van hol dolgozniuk, ünnepelnek, hogy vasutasok lehetnek. Nagyon nehéz a mai magyar aktív rétegnek talpon maradni, embernek lenni Mindig, minden körülményben. Szerencsére, ezt a kis csapatot még nem jellemzi az elkeseredés, bár nagyon sokat dolgoznak, másod, harmad állást vállalnak, csakhogy tisztességesen fel tudják nevelni gyermekeiket. Kicsi vasutasnap, kicsi állomáson Látjuk egymás küzdését, néha kiül az arcokra az elkeseredés, de reménykedünk és próbálunk jobb körülményeket teremteni magunk körül. Ezért egyszer egy évben összejövünk és ebből senki nem maradhat ki. Jó látni a jókedvet, derűt, hallani egy egy sztorit az elmúlt évek történeteiből. Jó látni nyugdíjas főnökünket, nyugdíjas dolgozóinkat. Jó érezni, hogy szeretnek köztünk lenni. Tisztelettel: Szegvár állomás dolgozói PVDSz tagjai

10 SZEPTEMBER Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Megnyitották a ferihegyi pénztárat Konténerpénztárat telepített a MÁV- Start Zrt. Ferihegy megállóhelyre. A megállóhely napi utasforgalmában Ferihegy-1 bezárása csak kisebb visszaesést okozott, a repülőtérre igyekvő utasok a vonatról leszállva, autóbuszon közelítik meg a kettes terminált. A repülőtéri utasok kedvéért külön vonat-autóbusz kombinált jegyfajtát hoztak létre, ami bármelyik gépes jegypénztárban megvásárolható. További forgalomélénkülést hozott az egyes terminál parkolójában létrehozott P+R parkoló, ezért a MÁV-Start indokoltnak látta a személyes jegykiadást bevezetni. Ferihegy-1 megszűnése óta csak jegyautomatóból lehetett menetjegyet váltani, a gép azonban nem volt képes intercity pót- és helyjegyek kiadására. A most megnyitott konténerpénztárban valamennyi belföldi menetjegyet, bérletet meg lehet vásárolni. A pénztár minden nap reggel hattól este hatig tart nyitva. Már több mint ötvenezer otthon nyomtatott vasúti menetjegy A MÁV-Start Zrt. fejlesztéseivel a kényelmes és komfortos utazás egyre jobb feltételeit szeretné megteremteni utasai számára. Ennek egyik legfontosabb eleme a négy éve bevezetett internetes jegyértékesítési rendszer szolgáltatásainak folyamatos bővítése, amelyben már több mint két és fél millió darab belföldi jegyet vásároltak az utasok. A tavaly novemberben indított otthoni jegynyomtatás lehetőségével pedig mára már több mint ötvenezer internetes vásárlási tranzakcióban éltek. Az otthon nyomtatható vasúti jegyek szolgáltatásának bevezetésével a személyszállító vasúttársaságnak a legfőbb célja az volt, hogy utasai számára olyan, akár otthonról is megoldható kényelmes jegyvásárlási lehetőséget nyújtson, amelyhez nem kell igénybe venni a jegykiadó automatákat, pénztárakat. Az eddigi statisztikai adatok azt mutatják, hogy a felhasználók száma dinamikusan növekszik, a szolgáltatás indításától számítva alig nyolc hónap alatt meghaladta az ötvenezret azon internetes vásárlási tranzakciók száma, amiben otthon nyomtatással váltották meg az utasok a jegyeiket. Ma már minden ötödik internetes jegyvásárlásnál ezt a szolgáltatást választják. Jelenleg otthon nyomtatással a belföldi menetjegyeket, pót- és helyjegyeket, élőállat- illetve kerékpárjegyeket lehet vásárolni, akár az utazás előtt 60 nappal, elővételben is. Az internetes jegyértékesítés fejlesztése folyamatos, idén májustól a mobilegyenleg terhére is vehető online teljes árú belföldi menetjegy, hely- és pótjegy, élőállat- és kerékpárjegy, és az ilyen módon megváltott vasúti jegyek esetében is van lehetőség otthoni nyomtatásra. A 2008-ban elindult internetes jegyértékesítési rendszerben (e-ticket) a belföldi jegyek darabszáma mára meghaladta a két és fél milliót, és még az ősszel várható, hogy a vásárlási tranzakciók száma is eléri a másfél milliót. Sokan éltek a 2010 októberétől bevezetett internetes nemzetközi jegyvásárlási lehetőséggel is. Ha csak az idén eladott jegyeket számítjuk is, már elértük a negyvenezer külföldre kiállított menetjegyet. A személyszállító vasúttársaságnak továbbra is célja, hogy a jegyvásárlást érintő fejlesztéseivel az utasok elvárásaihoz igazodva, minél kényelmesebbé és egyszerűbbé tegye a menetjegyváltást, és ezzel az egyre népszerűbb szolgáltatásokat igénybe vevők körét tovább bővítse. A szolgáltatások részleteiről további tájékoztatás a MÁV-Start Zrt. weboldalán található, és a helyi tarifával hívható es, MÁVDIREKT ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető. Jó félévet zárt a MÁV-Start A MÁV-Start Zrt. az idei első fél évben növelte menetdíjbevételeit, több utast szállított, mint az előző év azonos időszakában és nőtt az átlagos utazási távolság is - közölte a vasúttársaság. Az értékesítés nettó árbevétele 35,037 milliárd forint volt 2012 első fél évében, 245 millió forinttal, azaz 0,7 százalékkal több mint tavaly ugyanebben az időszakban, a társaság első félévi tervét pedig 1,157 milliárd forinttal, 3,4 százalékkal haladta meg. A teljes utaslétszám fél év alatt 800 ezerrel nőtt, 71,666 millió főre. A fizető utasok ezen idő alatt 68 millió kilométerrel többet utaztak, mint az előző év hasonló időszakában. A legkiemelkedőbb emelkedés a teljes árú menetjegyek értékesítésében mutatkozott, a bázishoz képest 13,1 százalékkal nőtt a bevétel, 10,474 milliárd forintot tett ki 2012 első fél évében. A tájékoztatás szerint erőteljes növekedés volt tapasztalható a nemzetközi utazásoknál is, a külföldi menetdíjbevétel a félévi tervhez képest 18,1 százalékkal nőtt. A közlemény emlékeztet, 2011 őszén volt érzékelhető először, hogy megfordult az elmúlt évek kedvezőtlen vasúti utasvesztési folyamata, s tíz év után először nőtt azoknak a száma, akik a vasutat választották az utazásaikhoz. Tavaly az első nyolc hónapban mintegy 3 és fél millióval több fizető utast számlált a vasúttársaság, akik csaknem 160 millió kilométerrel többet tettek meg vonaton, mint az előző esztendőben. További, jelentős növekedést vár a személyszállító vasúttársaság az idei évre tervezett szolgáltatásfejlesztésektől és komfortjavító intézkedésektől - olvasható a társaság közleményében. Múlt a jelenben MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút: százmilliókra lenne szükség a felújításhoz. Antréval egybekötött közérdekű sajtótájékoztatót tartott a vasúttársaság: először lépett a nyilvánosság elé a MÁV Zrt. új kommunikációs igazgatója, Kriss Béla, egyúttal a Gyermekvasút helyzetével is megismerkedhettek a Hűvösvölgyben megjelentek. Eszerint a MÁV Zrt. a lehetőségeihez képest fejleszti a népszerű létesítményt, de ez csak csepp a beruházási lehetőségek óceánjában: Tar Sándorné, a MÁV Zrt. keskenynyomtávú személyszállítási szervezetének vezetője szerint több százmillió forintra lenne szükség a Gyermekvasút felújításához. A társaságnak jelenleg a végállomások akadálymentesítésére sincs lehetősége, s mivel Közép-Magyarországon erre a célra nincs uniós pályázat (a vasúttársaság legutóbb 2007-ben pályázhatott fejlesztési forrásra, de akkor nem nyert), úgy tűnik, a kerekes székesek önerőből jó ideig nem kisvasutazhatnak a budai hegyekben kanyargó vaspályán. Pedig lenne mivel: évente vonat közlekedik a Gyermekvasúton. A gördülőállomány ugyan a távoli múltat idézi, de lepukkantnak egyáltalán nem nevezhető: folyamatosan újítják fel a kocsikat, mozdonyokat Vinis Gyula gépészeti főnök az érdeklődőknek a Szombathelyen remotorizált Mk est mutatta be. A néhány évvel ezelőtti leharcolt állapotához képest most üdén festő fűtőházban felújításra váró jár-

11 2012. SZEPTEMBER 11 Rövid hírek Rövid hírek művek sorakoznak, a Data-Press pedig sokmillió forint értékű szoftvert ajánlott fel a Gyermekvasút jegykiadásának korszerűsítésére. Ám amíg korabeli épületei állnak (és álljanak minél tovább), a budai kisvasút hangulata mindig is a múltba révedő lesz. És az erre tévedő ötvenesek, hatvanasok fülében a szocialista realizmus láttán óhatatlanul visszhangzik a tábortüzek dala: Mint a mókus fenn a fán, Az úttörő oly vidám, Ajkáról ki sem fogy a nóta. Ha tábort üt valahol, Sok kis pajtás így dalol, Fújja estig kora reggel óta. Évek szállanak a nyári fák alatt, Oly vidám az ének. Boldog dallama így önti dalba ma: Csuda jó, gyönyörű az élet. Fürgébb, mint a könnyű szél, Gyorsan jár és messze ér, Nincs túra, ami kifog rajta. Hívja erdő nyári rét, Vígan marsol, jól kilép, És a szemét mindig nyitva tartja. Évek szállanak a nyári fák alatt, Oly vidám az ének. Boldog dallama így önti dalba ma: Csuda jó, gyönyörű az élet. Mint testvér, vagy hű barát, Megsegít, ha bajban lát, Munkában alig akad párja. Hol szöget ver, hol meg főz, Mindent megtesz, amit győz, És a helyét mindenütt megállja. Évek szállanak a nyári fák alatt, Oly vidám az ének. Boldog dallama így önti dalba ma: Csuda jó, gyönyörű az élet. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István elnökségi tag cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: Matáv automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Horváth Imre (TEB) mobil: 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Furulyás Róbert (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Kamondi Miklós (Forg.) fax: mobil: 30/ Süle István (PML) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: cím: vagy Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért SZEPTEMBER Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GyE- SEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia-Print Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán-levél: A hazugság ódája Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán garanciája semmit nem ér! A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI AZ MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI Budapest, 2012. október 18. 1 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására:

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben