2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5."

Átírás

1

2

3 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált) beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet III. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2002/2003. éves beszámoló 1. Mérleg és eredménykimutatás 2. Saját tőke változásai 3. Cash flow kimutatás 4. Kiegészítő melléklet IV. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2002/2003. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Saját tőke változásai 4. Cash flow kimutatás 5. Kiegészítő melléklet

4 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt.

5

6

7 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, január 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Rt.

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2002.IX.30. módosításai 2003.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2001/2002 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2002/2003 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2001/2002 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2002/2003 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 31. A Társaság január 30-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. A vállalkozás vezetője (képviselője)

14 2002/2003. ÉVES BESZÁMOLÓ 3. ÜZLETI JELENTÉS Budapest, január 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) EGIS Gyógyszergyár Rt.

15 I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2002/2003. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. hosszútávú célkitűzése a társaság piaci helyzetének folyamatos erősítése, az árbevétel dinamikus növelése, a működés hatékonyságának és jövedelmezőségének emelése. A 2002/2003. üzleti évben elért fejlődés összhangban állt a stratégiai célokkal. A társaság értékesítése Magyarországon 10 %-kal, az exportpiacokon dollárban 20 %- kal bővült. Ezen belül a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %-kal, Kelet- Európában pedig 31 %-kal nőtt a társaság exportja. Igen kedvezően alakultak az értékesítés közvetlen költségei, míg a kereskedelmi, a kutatási és az igazgatási költségek a társaság törekvéseinek megfelelően változtak. Folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier céggel kialakított stratégiai együttműködés. Az eredményre ható külső pénzügyi folyamatok ugyanakkor kedvezőtlenül alakultak az üzleti év során. Az export dollárárfolyama számottevően tovább csökkent, és egyszeri ráfordítások is terhelték az éves eredményt. A társaság a 2002/2003. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 %- kal haladta meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. Az árbevétel 61 %-a az exportban, míg 39 %-a hazai piacon jött létre. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ra nőtt. Ez 10 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése 6,6 %-ot tett ki. A társaság exportja az üzleti év során 155,1 millió dollárra nőtt. Ez dollárban mérve 20 %-kal magasabb, mint az előző év teljesítménye. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 27 %, Közép- és Kelet-Európában 31 %, a nyugati országokba irányuló késztermékeladásban pedig 35 % bővülés valósult meg. A hatóanyag- és egyéb export ebben az üzleti évben változatlan szinten teljesült. A dollár jelentősen csökkenő árfolyama hatásaként az export forintban mért értéke 3 %-kal volt magasabb az előző évnél.

16 Az EGIS Rt. működési költségeinek emelkedése a társaság terveinek megfelelő volt. A forgalom volumenénél alacsonyabb mértékben emelkedtek az értékesítés közvetlen költségei. A fejlesztési feladatokhoz igazodóan nőttek a marketing, kereskedelem és disztribúció, valamint a kutatás-fejlesztés és az igazgatás ráfordításai. Néhány egyszeri jellegű tétel hatására számottevően nőtt az egyéb ráfordítások összege. A társaság üzleti eredménye mindezek együttes hatására 2002/2003-ban millió Ft-ot ért el. Ez 27 %-kal kisebb az előző év üzleti eredményénél. Az eltérést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény mellett a csökkenő devizaárfolyam és az egyszeri tételek negatív hatása okozta. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 289 millió Ft-ot tett ki az üzleti évben. A rendkívüli tételek egyenlege 44 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 5 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A társaság nagy gondot fordít kapacitásai fejlesztésére, azok színvonalának növelésére. Az év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult ehhez hozzá. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 12 fővel kevesebb, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. a tárgyévben tovább erősítette korábban is kedvező pénzügyi helyzetét. 2

17 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2001.okt szept hónap 2002.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel MFt ebből belföld MFt export MFt MUSD 128,8 155,1 120 Eredmény üzleti MFt szokásos MFt adózás előtti MFt adózott MFt Teljes munkaidős létszám az időszak végén Fő Beruházások MFt Kutatás és fejlesztés MFt Befektetett eszközök az időszak végén MFt Saját tőke az időszak végén MFt

18 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 2002/2003-ben jelentősen bővült. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel az üzleti év során 32 %-kal növekedett és 12,3 milliárd Ft értéket tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének már 21 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam), valamint a ban bevezetett Coverex Komb magyarországi árbevétele együttesen 6,1 milliárd Ft-ot tett ki, ezzel újabb 20 %-kal nőtt és már 27 %-át adta az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is az EGIS Rt. legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény kivitele az üzleti évben 34 %-kal emelkedett és meghaladta a 9,4 millió dollár értéket. Ezévben több mint kétszeresére nőtt az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban. Az éves EGIS-árbevétel ezen relációban már 7,4 millió USD értékre nőtt. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke ugyancsak nagymértékben emelkedett és az üzleti évben 8,4 millió USD értéket képviselt. A termékbevezetés és értékesítés mellett a társaságok közötti együttműködés továbbra is kiemelkedően fontos része a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. A Servier és az EGIS Rt. vezetése tovább dolgozik az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésén annak érdekében, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez és hosszútávú eredményességéhez. 4

19 II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI A 2002/2003. üzleti évben változatlanul darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotta az EGIS Gyógyszergyár Rt. törzstőkéjét, melyek mindegyike a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájú részvényei között van jegyezve. A részvények február óta dematerializált formában léteznek decembere óta változatlan, 50,91 %-os részesedéssel bír a társaságban az EGIS Rt. fő tulajdonosa, egyben stratégiai partnere a francia Servier (ATP nevű leányvállalata révén). Ez meghatározó és szilárd tulajdonosi hátteret biztosít a társaság számára. A külföldi intézményi befektetők alkotják a következő nagyobb tulajdonosi csoportot, ezek együttesen közel 34 %-kal részesednek az EGIS-részvényekből. Egy-egy befektető részaránya továbbra is viszonylag alacsony, az üzleti év végén 5 részvényes, illetve letétkezelő rendelkezett 2-3 % közötti részvénnyel és további 4 részvényes 1 2 % közötti tulajdoni hányaddal. Az összes külföldi kézben lévő részvény aránya az üzleti év végén 84,5 %-ot tett ki. Az előző év adataihoz viszonyítva jelentősen nőtt és meghaladta a 15 %-ot a belföldi intézményi és magánbefektetők tulajdoni hányada. Ezen belül is a belföldi magánszemélyek által birtokolt részvények száma emelkedett a legnagyobb mértékben. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2002.szeptember 30. % A részvények száma 2003.szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,61 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,48 Összesen , ,00 Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év során a korábbinál jóval nagyobb forgalom mellett, igen széles határok között változott. 5

20 A nyitó árfolyam Ft volt, majd rövid időn belül a deramciclane molekulára vonatkozó pozitív elemzői várakozások hatására Ft fölé emelkedett a részvényárfolyam. Ezt követően a Ft sávban mozgott az ár, majd november hónapban érte el az éves maximumát Ft-tal február 18-án a deramciclane molekula kutatásában résztvevő Orion Pharma cég bejelentése a vegyület további klinikai vizsgálatának beszüntetéséről nagymértékű árfolyamzuhanást eredményezett a tőzsdén. A kereskedés egynapos felfüggesztése után az előző napi Ft-os záróárfolyamhoz képest Ft-tal nyitott az EGIS-részvény a piacon. A mélypont a Ft-os éves minimum árfolyam volt, márciusban. Ezt követően az árfolyam Ft körül stabilizálódott és követte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) trendjét. A részvény szeptember 30-i záró árfolyama Ft, az éves átlagárfolyam pedig Ft volt. Eközben a BÉT hivatalos részvényindexe az év során kiegyensúlyozottan alakult, javuló tendenciával. A BUX nyitó értéke pont volt, az évet pedig ponttal zárta. Az elmúlt üzleti év tőzsdei eseményei hatásaként az előző évnél jóval élénkebb kereskedelem folyt az EGIS-papírokkal. A kötések és a forgalmazott részvények száma az előző üzleti évhez képest több mint kétszeresére nőtt. Az összes részvény 86 %-a került adásvételre a tőzsdén, azaz a közkézen levők kétszer cseréltek gazdát ebben az időszakban. A több mint kétszeres tőzsdei forgalom mellett a forgalom értéke 45 %-kal emelkedett az előző évhez képest. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2000.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2002/2003. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

21 III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság nettó árbevétele a 2002/2003. évi üzleti évben millió Ft-ot tett ki. Ez millió Ft-tal, illetve 6 %-kal nagyobb, mint az előző üzleti évi teljesítmény. A nettó árbevétel döntő része, millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 985 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kap kiemelt szerepet. A 2002/2003. évi üzleti évben is a késztermékek adták az árbevétel meghatározó részét. Forgalmuk az előző évhez képest 11 %-kal növekedett. A gyógyszerhatóanyagok eladása a korábbi többévi folyamatos emelkedés után a tárgyévben csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) % 2000.okt szept hónap 2001.okt szept hónap % 2002.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , , ,0 Egyéb humán készítmények 501 1, , ,1 AUV gyógyszerek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gyógyszerhatóanyagok , , ,1 Egyéb termékek 44 0,1 39 0,1 45 0,1 Egyéb árbevétel 641 1, , ,7 Ö s s z e s e n , , ,0 7

22 Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 83 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 315 volt. Az üzleti év végén a társaság 199 belföldi és külföldi törzskönyvvel rendelkezett. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2002/2003-ban is a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek a termékárbevétel 66 %-át adták. A leggyorsabban ugyanakkor hasonlóan az előző üzleti évhez - a licenctermékek forgalma növekedett. Ezek részesedése az árbevételben 31 %-ot ért el, elsősorban a Servier-től átvett termékek dinamikus emelkedésének köszönhetően. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2002/2003. üzleti évi termékárbevétel 3 %-át biztosították. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2000.okt okt okt szept.30. % 2002.szept.30. % 2003.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,2 Idegrendszer gyógyszerei , , ,5 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,9 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,4 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,0 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,1 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,5 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,3 Bőrgyógyászati készítmények , , ,6 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 300 0, , ,4 Érzékszervek gyógyszerei 67 0,3 71 0,1 63 0,1 Egyéb gyógyszerek 0 0,0-17 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 8

23 A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja. Ezen belül a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerek a legfontosabbak az EGIS Rt. forgalmában. E három csoport árbevétele 2002/2003-ban 13 %-kal nőtt és közel 77 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. Az EGIS Rt. termékei közül a 2002/2003. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg az 500 millió Ft (mintegy 2,2 millió dollár) árbevételt. Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. Ezen belül négy termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további 5 termékcsalád forgalma pedig 2 milliárd Ft felett. A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2002/2003-ban is a methyldopa volt, amely késztermék formában az EGIS Rt. minden fő piacán bevezetésre került és igen jelentős a hatóanyag exportja is. A késztermékek között a Coverex, a Nitromint és a Suprastin termékek árbevétele a legjelentősebb. A legnagyobb forgalomnövekedést - hasonlóan az előző évekhez - a társaság újabb bevezetésű termékei érték el. Kiemelendő ezek között a Coverex, az Adexor, és a Bioparox (ezek Servier-termékek), továbbá a Lucetam (piracetam), Frontin (alprazolam), Cardilopin (amlodipin) és a Floxet (fluoxetin) termékek, az EGIS Rt. generikus gyógyszerei. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon. 9

24 6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2002.okt szept hónap 1. Dopegyt methyldopa vérnyomáscsökkentő Coverex (perindopril) ACE-gátló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Suprastin (chloropyramine) allergia elleni szer Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Bioparox (fusafungin) antibiotikum Betadine (iodine) fertőtlenítő Tisercin levomepromazine neuroleptikum Milurit allopurinol köszvény elleni szer Lucetam (piracetam) nootropikum Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Tensiomin captopril ACE-gátló Frontin (alprazolam) nyugtató Grandaxin tofisopam feszültségoldó Thiofestermet intermedier Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Floxet (fluoxetin) feszültségoldó Andaxin (meprobamate) nyugtató Cardilopin (amlodipin) vérnyomáscsökkentő Lidocain helyi érzéstelenítő Kaldyum (kalium chloratum) kálium pótló szer Dormicum (midazolam) altató Ipaton (ticlopidin) trombózis elleni szer Zitazonium tamoxifen daganat elleni szer Halixol (ambroxol) köhögés elleni szer Duellin carbidopa+levodopa Parkinson-kór elleni szer Vitamin C (acidum ascorbicum) vitamin Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Sumetrolim (trimethoprim + SMZ) fertőzés elleni szer Flupanon intermedier Telviran (acyclovir) vírus elleni szer 534 Ö s s z e s e n

25 Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2002/2003-ban 72 országba értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 országban teljesült az éves árbevétel 91 %-a. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a jelen üzleti évben is Magyarországon, Franciaországban, Oroszországban, valamint a kelet-európai országokban nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2000.okt okt okt szept.30. % 2002.szept.30. % 2003.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Magyarország , , ,5 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,1 Közép- és Kelet-Európa , , ,0 Nyugat-Európa , , ,3 Észak-Amerika és Japán , , ,3 Egyéb országok , , ,1 Termékértékesítés összesen , , ,3 Egyéb tevékenység árbevétele 641 1, , ,7 Nettó árbevétel , , ,0 Magyarország A hazai piacon 2002/2003-ban 10 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés elsősorban az 1998 óta bevezetett új gyógyszereknek és a továbbra is dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Talliton (carvedilol), a Frontin (alprazolam) és a Stimuloton (sertralin) készítmények érték el. 11

26 A társaság 2002/2003-ban a 3. helyet foglalta el a teljes magyar gyógyszerpiacon, 6,6 % piaci részesedéssel. Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2002/2003-ban 52,0 millió dollárt tett ki, amely 11,0 millió dollárral, azaz 27 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország volt, ahol 39,7 millió dollár árbevételt, illetve 22 % növekedést ért el az EGIS Rt. Az üzleti év során ugyancsak gyorsan, 64 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 36 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. 2002/2003-ban 45,9 millió dollárra növelte forgalmát ebben a régióban. A 31 %-os emelkedést az előző években bevezetett számos új termék, és a piaci hálózat jelentős fejlesztése tette lehetővé. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2000.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám Ö s s z e s e n

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I-IV. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben