helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s"

Átírás

1 WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: , Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP SZEPTEMBER 30. XV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Bezenye Bélyeges téglák a kulturális központban A VI. Bélyeges Tégla Napok keretében nyílt kiállítás a bélyeges táglákból a kulturális központban szeptember 24-én. A rendezvényt dr.nagyistván polgármester és Albert Zsolt szervezõ, a Monarchia Bélyeges Téglagyûjtõk Egyesületének tagja nyitotta meg. Mint elhangzott, a Kárpát-medencében számtalan téglagyár mûködött, a kiállításnak helyet adó kulturális központ éppen a Manninger gyár agyaglelõ helyén épült föl, s közelében mûködött a város leghíresebb téglagyára. Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s hogy digitális katalógusba rendezze azokat. Tudósításunk a 7.oldalon olvasható! (Balassa Tamás felvétele.) Óvodafelújítás A bezenyei önkormányzat önerõbõl újította fel életveszélyessé vált óvodáját. A felújítás 63 millió forintba került. Harmincöt óvodásnak otthona mostantól a szép, tágas, világos épület, akik két csoportban tanulják az életet. (3.oldal!)

2 2. oldal KÖZÉLET szeptember 30. A realitáshoz igazították a költségvetéseket Szûkítették az intézmények kiadásait (Mosonmagyaróvár képviselõtestülete szeptemberi ülésén vitatta meg a költségvetési munkacsoport jelentését, amely alapos munkát tükrözve tárta fel az intézmények tartalékait, s világított rá a korábbi tervezés nagyvonalúságára, s az intézmények lobbizásának eltérõ eredményeire. ) Tudósítónktól Az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal idei elõirányzatából 259 millió forint elvonásáról döntött a képviselõ-testület aköltségvetésekfelülvizsgálatára létrehozott munkacsoport javaslata alapján. Aképviselõ-testületáprilisban hozott határozatával adott felhatalmazást a gazdaságért felelõs alpolgármesternek, hogyszakmai munkacsoportot hozzon létre a évi költségvetés felülvizsgálatára, költséghatékonysági vizsgálatok elvégzésére, illetve új tervezési módszerek kidolgozására. Az intézmények idei költségvetése mûködési kiadásainak 5 százalékos elõirányzat zárolása szintén megtörtént. A munkacsoport májusban kezdte meg a munkáját, amelynekvezetõjeagazdaságértfelelõs alpolgármester, tagjai az önkormányzati fõtanácsadó, a jegyzõ, az aljegyzõ, a pénzügyi osztályvezetõ és munkatársai, illetve a humánszolgáltató osztály vezetõje és dolgozói voltak. A munkacsoport heti rendszerességgel értekezleteket tartott, amelyek során a kidolgozták a felülvizsgálati módszereket, megvitatták a részés végsõ eredmények. A munkálatok a polgármesteri hivatalnál rendelkezésre álló adatok rendszerezésével és egységes szerkezetbefoglalásávalkezdõdtekmeg. Az intézmények eltérõ profilja miatt olyan mutatószámokat kellett kidolgozni, amelyek segítségével pontos, összehasonlítható alapadatok álltak a rendelkezésre. Afelülvizsgálatvégsõcéljaegy olyan tervezési módszer kidolgozása volt, amelynek alkalmazása a jövõ évi költségvetés elkészítésekorbiztosalapotképez, takarékos, kiszámítható gazdálkodás alapjait adja meg az elkövetkezendõ évekre. Ezt követõen az intézmények költségvetéseit vizsgálta felül a munkacsoport. Összehasonlították az idei évre tervezett elemi költségvetéstarealizálódottköltségekkel, figyelembe véve az idõközben bekövetkezett változásokat. Tartalmi szempontból a mûködési kiadások keretében kiemeltenaszemélyijuttatásokat, valamint a mûködési bevételeken belül a saját bevételeket vizsgálták meg. Az átvilágítás célja volt, hogy a költségeket a megvalósuláshoz igazítsák, a feladat- és programtervezésselösszehangolt költségeket állapítsanak meg. Elmondható, hogy az intézményekben a személyi juttatások esetében sosem száz százalékos a felhasználás. Ennek oka, hogy az elõirányzat kialakítását mindig a lehetõségekszerintilegmagasabb igényekhez igazítják, viszont sok esetben a teljes létszám lefedése helyett alkalmaznak túlmunkát vagy óraadókat. A dologi kiadások esetében az élelmiszer beszerzést, vásárolt élelmezést teljes körûen tervezték az intézmények, melynek kihasználtsága szintén nem volt száz százalékos. Végsõ lépcsõben az intézmények vezetõivel egyeztették az egyesköltségvetésisorokat,amelyek során megvitatták az egyes kiadások megalapozottságát, szükségességét. E téren jelentõs eltérések voltak tapasztalhatók, ezért a korábbi 5 százalékos elõ- irányzat zárolásokat bizonyos esetekben és mértékben- csupán szakmai szempontok figyelembe vételével feloldjákafeladatellátás zavartalansága, illetve a költségvetési egyensúly megtartása végett. A vizsgált másik jelentõsebb területe a polgármesteri hivatal költségvetésének felülvizsgálata volt. A hivatal költségvetésében nem csupán a városháza kiadásai jelennekmeg, hanemavárosegészének mûködtetésével kapcsolatos elõirányzatok is, mint például a városi összevont energia elõirányzat, a városüzemeltetésselkapcsolatosfeladatok,vagya hitelkamatok kiadásai. A polgármesterihivatalesetébenbelsõátcsoportosítások segítségével jelenleg biztosított az 5 százalékos zárolt tartalékkeret fenntartása, azonban bizonyos mértékû feloldásra szükség lehet az év utolsó negyedében.aféléviadatokalapján a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások lehetséges minimális szinten tartása mellett jelentõs mértékû tartalék összegetmutatottkiavizsgálat. A polgármesteri hivatal esetében a zárolt összeg 110 millió forint volt, aminek feloldását jelenleg nem tartja szükségesnek a munkacsoport. A képviselõ-testület összesen 259millióforintelvonásáróldöntött az intézmények és polgármesteri hivatal idei költségvetésébõl. Ugyanakkor elkülönítettek egy 6 millió forintos tartalékkeretet arra az esetre, ha valamelyik intézmény önhibáján kívül, a zárolás következtében nehéz anyagi helyzetbe kerül. A munkacsoport folytatja a tevékenységét a évi költségvetés elõkészítésére vonatkozóan azon következeteselvekalapján, melyeket az intézményi átvilágítás során már alkalmazott. Mosonvármegye Közéleti hetilap Szerkesztõség: Mosonmagyaróvár, Fõ u Telefon: Postacím: Feketeerdõ, Erdõalja u E-mal: Kiadja a Városi Televízió és Médiacentrum Kft Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelõs kiadó: Kelemen Miklós üv. igazgató. Telefon: Szerkesztik: Balassa Tamás, Beregszászi Balázs, Böröndi Lajos (fõszerkesztõ), FaddiHorváthPál, FarkasIstván (piaristaatya), dr. Keresztély Rita, Ondré Péter, Simon Zsuzsa, Tuba László Terjesztés: Faibra Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft. Gyõr. Újlak u. 4. Hirdetésfelvétel: 06-30/ Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében példányban. ISSN: A lap elõfizethetõ a szerkesztõség címén.

3 2011. szeptember 30. RÉGIÓ 3. oldal Önerõbõl újították fel a bezenyei óvodát Ha rövid mondatokban kellene tudósítani a bezenyei óvodaavatóról, akkor három mondatot feltétlenül el kell mondani. A bezenyei önkormányzat önerõbõl újította fel életveszélyessé vált óvodáját. A felújítás 63 millió forintba került. Harmincöt óvodásnak otthona mostantól a szép, tágas, világos épület, akik két csoportban tanulják az életet. Persze e rövid mondatok mögött ott van a település jövõbe vetett hite, az, hogy tudja, óvoda, iskola nélkül nincsen lakóhely. Az átadó ünnepségen, amelyre szeptember 16-án került sor köszöntõt mondott Széles Sándor, kormánymegbizott, a Gyõr-Moson- SopronMegyeiKormányhivatalvezetõje. Jelenvolt BorisGolubicic, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövetének titkára, s dr. Nagy István, a térség országgyûlési képviselõje. A vendégeketkammerhofer Róbert polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Kammerhofer Lívia alpolgármester. A hivatalos ceremónia után a gyermekek boldogan vették birtokba az épületet, s játszottak azokkal az ajándék labdákkal, amelyeket Horváth Csaba, a Gradistyei Horvát Egyesület elnöke hozott. (b.l) Mecsér - Polgárõrök a közbiztonságért Országosan is kiemelkedõ aktivitással dolgoznak a kistérség településein a polgárõr egyesületek - mutatja ezt a közelmúltban Takács Károlynak és a mecséri polgárõrszervezetnek átadottkitüntetés.csaplárzoltán,mecsér polgármestere, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Polgárõr Szövetség alelnöke mutatta be munkájukat. Elhangzott, hogy a polgárõrszervezetek bekapcsolódnak a kormány közbiztonsági programjába. Hogyan valósul ez meg? - A polgárõrök bûnmegelõzési szolgálatot végeznek, ezzel erõsítik a települések közbiztonságát. Ennek érdekében együttmûködés kialakítására törekszenek a rendõrséggel. Azért van erre szükség, mert csak összehangolt tevékenységgel érhetünk el eredményeket. Mecséren hogyan mûködnek a polgárõrök? Itt is kiemelten kezeljük a közbiztonság kérdését. Abból indulunk ki, hogy az emberek alapvetõ szükséglete a biztonságérzet. Elöregedõ a népesség, így nagyobb figyelmet kell fordítani az emberekkel való kapcsolattartásra. Folyamatosan figyelünk, éjszaka is szolgálatot tartunk. A falu szélén lakó idõseket megnyugtatja, hogy éjjelente kis cédulát dobunk be postaládájukba, hogy ott járõröztünk, és nem történt semmi gyanús esemény. A lébényi Takács Károly a nyáron országos kitüntetést kapott. - Valóban, magam kezdeményeztem elismerését. Takács Károly munkája kiemelkedõ. Fáradságot nem kímélve nagy szakértelemmel végzi feladatát, kiérdemelte a falu lakosságának elismerését, megbecsülését. Szolgálaton kívüli idõben is elérhetõ, jelezzen akár a polgárõrség vagy a lakosság valamilyen problémás helyzetet. Tavaly augusztusban megkapta az Év körzeti megbízottja díjat, amit Halmos Zsolt dandártábornok adott át egy bensõséges hangulatú budapesti ünnepségen. Hogyan segítik mûködésüket? Pályázatokat nyújthatnak be az egyesületek. A kormány sok pénzt fordít a bûnmegelõzésre, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre. Sok helyen már autóval is rendelkezik a polgárõr szervezet. A fenntartás társadalmi feladatként általában vállalkozók támogatásával biztosítható. A gyalogos szolgálat is nagyon fontos. Mecséren a kettõt együttesen használjuk. A polgárõröket sok települési rendezvényen megtaláljuk. Bár fõ feladatunk, hogy a közrend és közbiztonság érdekében tevékenykedjünk, egyéb programokba is bekapcsolódunk. Például szemétszedési akciókban, véradásokon mûködünk közre. A rendezvényeken vállaljuk a biztosítást, forgalomirányítást. - A térségben hány településen mûködik polgárõr szervezet? Tizenöt településen vannak polgárõrök. Igen változó, hány fõ dolgozik egy-egy településen. Mosonszentmiklóson például ötvenkét polgárõr tevékenykedik. Átlagosan húsz és negyven fõ közöttváltoziktagságlétszáma. atöbb helyen polgármester illetve önkormányzati képviselõ is tagja az egyesületnek, éjszaka õk is teljesítenek szolgálatot. Trauttwein Éva

4 4. oldal KÖZÉLET szeptember 30. Tizenöt férõhellyel bõvült a hajléktalanszálló Örülök és szomorú vagyok mondtadr. Nagy István a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi társulás elnöke, Mosonmagyaróvár polgármestere azon az ünnepségen, amelyen a Hajléktalanok ÁtmenetiSzállásánakfelújítottépületétadtákát. Szomorúvagyok, mert bõvíteni kellett az intézményt, s örülök, mert ezt meg tudtuk tenni tette hozzá. Két sikeres pályázat tette lehetõvé a mostani átadást, az egyiken a bõvítésre nyert 18 millió forintot a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a másikon közel négymilliót, amelybõl az épület homlokzati és födém szigetelése valósult meg, valamint új kazán vásároltak és kicserélték a nyílászárókat. A két projekt önrészéhez Mosonmagyaróvár önkormányzata négymillió forinttal járult hozzá. Minisztériumi kitüntetés a mosonmagyaróvári docensnek A mosonmagyaróváridr. Kajdi Ferenc, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézetének egyetemi docense, nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf díjat vett át Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertõl. Az elismerést a növénynemesítés területén a hazai fajtaválaszték bõvítése érdekében végzett munkájával, és oktatói tevékenységével érdemelte ki. Dr. Kajdi Ferenc 1974-ben végzett a mosonmagyaróvári karon, ahol 1983-tól oktatóként dolgozik. Munkásságára jellemzõ, hogy több államilag elismert fajta nemesítõje, társnemesítõje, illetve fajtafenntartónemesítõje. Nevéhez fûzõdik a Rózsaszínû BETA és a BETA Vöröshenger takarmányrépa, a horpácsi lila tarlórépa, a lippói és a Karácsony lóbab ben kapott állami elismerést az általa nemesített Zsuzsanna szója, s 1996-ban a honosított Tutti borsó fajta. Emellett társnemesítõje volt több búza fajtának, valamint az Óvári 4 görögszénának, illetve az Eride lucerna fajtáknak is. (A most kapott díj névadója Fleischmann Rudolf 1879 és 1950 között élt, és a hazai korszerû növénynemesítés megalapozója, valamint számos új növénynemesítési módszer elsõ alkalmazója volt.) Zimmerer Anita Az átadáson jelen volt Nyitrai Imre, a szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár is, aki már harmadszor volt ebben az évben Mosonmagyaróvárott ilyen rendezvényen. Rövid beszédében a kistérségiegyüttmûködésjelentõségétemelteki, szerinteatérségösszefogásapéldaértékû. Az ünnepség végén Nyitrai Imre, dr. Nagy István és Csiba Erzsébet, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetõje vágta át a szalagot. (Balassa - Böröndi) Csallóközi vásár harmincegyedszer Mosonmagyaróvár is bemutatkozott turisztikai kínálatával a XXXI. Csallóközi Vásáron Dunaszerdahelyen szeptember 23-án. A vásárt, amely népmûvészeti kirakodóvár, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere nyitott meg 22-én. A megnyitón a csallóközi kisváros testvérvárosainak polgármesterén kívül részt vett dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere is.

5 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 5. oldal Évfolyamtalálkozó a Kossuth Lajos Gimnáziumban 1986-ban érettségiztek 25 éves évfolyamtalálkozót szerveztek a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 1986-ban végzett diákjai. Az egykori diáktársak elõször osztályonként a gimnázium padjaiban ülve idézték fel az itt töltött éveket. A találkozó közös vacsorával folytatódott, ahol dr. Hansági Károly, a gimnázium jelenlegi igazgatója köszöntötte a megjelent 110 öregdiákot és egykori tanáraikat, emlékezve azokra is, akik már nem lehettek jelen.

6 6. oldal KÖZÉLET szeptember 30. Vadásznap Mosonmagyaróváron Vaddisznópörköltek,halászlé valamint parázs fölött piruló vadhúsokillatavártaa14.mosonmagyaróvári Vadásznapra kilátogatósokszázsportvadászt,hivatásos vadászt,családtagokat,barátokat alajta-hanságzrt.majorokilõterén. AházigazdáknevébenPreiner Józsefvezérigazgatóköszöntötte a megjelenteket külön a rendezvényfõvédnökétprof.dr.faragó Sándort és dr. Nagy István polgármestert. A rektor ünnepi beszéde után GicziFerencágazatvezetõismertette a nap programjait, de elõtte kürtszómellettkérteavadászokat aterítékenfekvõvadkannakésaz öt kapitális gímbikának a végtisztességmegadására. A koronglövõ verseny befejezése után Németh Tibor tartott magyarvizsláivalbemutatót,majd a kitüntetések és versenyek díjainakátadásakövetkezett. GicziFerenckülönköszöntötte Bognár Richárdot, aki az elsõ mosonmagyaróvári olimpikon lesz Londonban, miután koronglövészetbenkvalifikációtszerzett! Azáráselõtttáncmûsor,majda Teatrum ad Flexum két tehetséges fiatalja Schnitzerné Samu TímeaésMajorTamásénekeszórakoztattaajelenlévõket. Avadásztársaságokértékesdíjakat ajánlottak föl a tombolára. Az ott befolyt összeget immár hagyományosan-ahelyikarolina Kórházkapta. Kitüntetések Hubertusz Kereszt bronz fokozata:nagygábor(dunamenti VadászatiEgyesület),Hubertusz Kereszt ezüst fokozata: Kovács Tibor (DU-VAD Vadásztársaság), Szombat Géza (DU-VAD Vadásztársaság), Hubertusz Keresztaranyfokozata:BertalanAttila (Három Fenyõ Vadásztársaság), Krankovics Zoltán (Három FenyõVadásztársaság). Jutalmat vehetett át a LajtaHanság Zrt. Vadászati ágazatának három hivatásos vadásza: ifj. Burkus István, Lang Attila, Takács Gábor, valamint Medgyesi Gergelymunkatársunk. Versenyeredmények Fõzõverseny: Különdíj: Samu Ferenc (halászlé), Nickelsdorf csapata (vaddisznó nyárson), LevéliVadásztársaság(sültvaddisznó).Vaddisznópörkölt:I.Rábcamenti Vadásztársaság, II. LajtaHanságZrt.III.Mosonszentjánosi Vadásztársaság. Koronglövészet, egyéni: I. Jávor Miklós. Csapat:I. Lajta- Hanság Zrt. (ifj. Burkus István, Lang Attila, Takács Gábor). II. MosonszentjánosiVadásztársaság (Gaál Róbert, Járdán József, Jávor Miklós) III. Hunor Vadásztársaság (Molnár Zsolt, Gaszner Zsolt, Simon Lajos). A Mosonvármegye legközelebb október 14-én jelenik meg. Lapzárta október 10-én 18 óra! Elérhetõség: 06/30/ Elõnykártya elfogadó hely!

7 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 7. oldal Kiállítás és konferencia a bélyeges téglákról Az egyesület évente két konferenciát rendez - mondta Albert Zsolt, aki a mosonmagyaróvári kiállításmegnyitó után is beszélgetésre, konferenciára invitálta a résztvevõket. Mint elmondta, 2007 telén jött az egyesületalapításgondolata, sjelenleg207 taggalmûködnek. Mosonmagyaróváron 250 téglát állítottak ki, s mennyiségben, mint az egykori Magyar Királyság területén, sehol másutt. Ez tehát egyfajta "hungarikum", amire méltán lehetünkbüszkék.atéglabélyegek a praktikumon a habarcs jobban tapad, mint sima felületen és a reklámfunkción túl jelentõs esztétikai értékkel is bírnak. A jellel ellátott téglák napjainkra egy hónapig látható a különleges tárlat. Azipartörténettárgyiemlékeit a Monarchia Bélyeges Tégla Gyûjtõk Egyesülete állította ki a téglabélyegekenláthatófeliratok megfejtéseivelegyütt. Régi épületek bontásakor, vidéki porták hátsó udvarában, építésitörmelékekköztvagyakár az útszéleken is gyakran kerülnek elõ betûvel, számmal vagy egyébjelekkelellátottrégitéglák. Az ipartörténetünk ezen méltánytalanulmellõzötttárgyiemlékei nagyon sok olyan információt hordoznak, amikbõl képet kaphatunk az egykori birtokviszonyokról, segítségükkel valószínûsíthetõ, hogy egy adott építkezéshez felhasznált tégla hol, kinek a birtokán, vagy kinek a megrendelésére készült mondja dr. Herczig Béla, az egyesület elnöke. Az elnök szerint szerte a világon mindenfelé készítettek bélyeges téglákat, olyan hatalmas Szolgáltatásaink SZTK vények beváltása! INGYENESkomputeresszemvizsgálat! Szemüvegkeretek 1600 forinttól széles választékban. Tokok, láncokkiegészítõk! Színes és fekete-fehér filmek árusítása, kidolgozása, albumok! Kontaktlencse illesztés, ápolók, tisztítók, lencsék raktárról! Kezdõknek INGYENES egyhavi próbalencse! Elemek,hõmérõk,napellenzõk,órák,barométerek! Szemüvegkészítés akár 15 perc alatt! Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 84. Nyitva: hétfõtõl péntekig 9-17 h-ig, szombaton 8-12 h-ig ipartörténeti dokumentumokká nemesedtek. Az egyesület célja, hogy a téglakészítés általánossá válása óta gyártott bélyeges téglákból a lehetõlegtöbbetösszegyûjtsék, dokumentálják, megõrizzék és bemutassák. A gyûjtésnél és bemutatásnál sokkal fontosabb, hogy korabeli dokumentumok segítségével megkíséreljék kideríteni az adott bélyeg jelentését. Azinformációkathelytörténetikutatókdolgozataialapján,még élõ idõs téglagyári munkások megkérdezésével, korabelitérképek, birtokkataszterek, ipartörténetifeljegyzések, iparicímjegyzékek, család- és birtoktörténeti iratok, egykori újságcikkek, levéltári dokumentumok segítségével próbálták meg rendszerezni, illetve valószínûsíteni egy-egy téglabélyegjelentését. Az egyesület tagjainak jelenleg mintegy 30 ezer téglabélyegrõl van tudomásuk, ezekbõl közel 20 ezret már begyûjtöttek. A megnyitón Albert Zsolt kitértarrais,hogyakörnyékkisebb településein is mûködtek téglakészítõk, így Püskin, Dunakilitin s Héderváron is. Van tehát mit keresni az egyesület tagjainak Mosonmagyaróváron, s felhívni a figyelmet erre a különleges és érdekes gyûjtõszenvedélyre. A kiállításmegnyitón került kézbe az a színvonalas, szép kiállítású kiadvány, amelyben az elsõ ésamásodikbélyegestéglanapok elõadásait adták közre. Tanulmány olvasható a könyvecskében a karcagi téglagyárakról és táblabélyegekrõl, Celldömölk és környéke téglagyárairól, Az Esterházy uradalmi téglákról, a fertõszéplaki téglák történetérõl, s Szûcs István tollából ízelítõt kapunk Gyõr téglatörténetérõl is. Akiadványtszámosszínesfotó illusztrálja, s reméljük, a valamelyik elkövetkezõben Mosonmagyaróvár és környéke téglatörténetérõl is többet tudunk meg. Balassa Tamás felvételei.

8 8. oldal AJÁNLÓ szeptember 30. Hangverseny a zenei világnapon A Mosonyi Mihály Zeneiskola tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2011.szeptember 30-án (pénteken)18 órakor a Flesch Károly Kulturális Központban tartandó ünnepi hangversenyére. Ezen a rendezvényen adják át a A Zeneoktatásért Alapítvány díjait,az Év tanára kitüntetést és a 2011.évi Sattler-díjat. A hangversenyen közremûködik: Hainburg, Somorja és Mosonmagyaróvár zeneiskolás növendékeibõl alkotott Nemzetközi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Erwin. J. Knopper. A belépés díjtalan. Adományokat köszönettel elfogadnak. Idõsek világnapja - Zenés mûsor és vacsora Dr. Nagy István polgármester és CsiszárPéterigazgató(kulturális központ)meghívásáraegyeztetést tartottakavárosházánanyugdíjas klubok vezetõinek részvételével. Ezenabeszélgetésenhangzott el, hogy az idõsek világnapja alkalmából ünnepi mûsorral kedveskedik a város a kulturális köz- pontbananyugdíjaskluboktagja- inak.azmûsoronésaztatkövetõ vacsorán azzal a meghívóval lehet részt venni, amiket Csiszár Péter a klubvezetõknek átadott. Dr. Nagy István hangoztatta, a város megbcsüli azokat az idõs polgárokat,akikrésztvesznekéletében, segítik annak fejlõdését. Olvasni jó! Bizonyára sokan egyetértenek a cím tartalmával, bár napjainkban a rengeteg egyéb információhordozó komoly vetélytársává vált a könyvolvasásnak.ezt felismerve hirdeti meg iskolánk minden nyári szünet elõtt könyvolvasási versenyét. A cél az, hogy minél több kisdiák vegyen kezébe olvasnivalót, szerezzen kellemes és hasznos percet magának. Örömmel tapasztaljuk, hogy számos tanulónk egyik kedvenc idõtöltése maradt a könyvolvasás, s a pedagógusok pedig azt, hogy évrõl évre választékos szókinccsel, érthetõ, élményszerû kommunikációval mesélnek a kis könyvmolyok kedvenc szerzõikrõl, mûveikrõl. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy iskolánk névadójának minél több alkotását forgassák a gyermekek. Igyekszünk azzal is fokozni az olvasási kedvet, hogy az értékes könyvjutalmakon túl dr. Gurmai Zita európai uniós parlamenti képviselõasszony jóvoltából a nyertesnek egy háromnapos brüsszeli repülõs kirándulást is ajándékozunk. Az idei verseny gyõztese Hargitai Dávid 6. osztályos tanuló lett. Gratulálunk neki, hisz a tartalmas olvasmányélményeken túl egy felejthetetlen utazáson is részt vehet. Fekete iskola

9 2011.szeptember 30. HÍREK,INFORMÁCIÓK 9. oldal XII. Mosonmagyaróvári Civil Nap Rendezõ: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség A rendezvény idõpontja: október 8. (szombat) Helyszíne: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár. A Civil Nap céljai: a mosonmagyaróvári és városkörnyéki civil szervezetek bemutatkozása, a nonprofit szféra elismertségének növelése, kapcsolatépítés a civil szféra között, tapasztalatcsere, az adományozói kultúra növelés, tájékoztatás az új civil törvényrõl. A nap tervezett programja 10 óra: Ünnepélyes megnyitó(dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere, Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. igazgatója, Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke. Közremûködik a Mosonyi Mihály Zeneiskola mûvészeti csoportja. 10 óra: Civil börze A mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása az aulában kialakított standokon.(fényképekkel, dokumentumokkal) jelentkezés alapján mintegy 10 mosonma-gyaróvári szervezet bemutatkozására számítunk. A legötletesebb stand díjazása. 10 óra 5 perc: A civil díjak átadása: Mecénás Díj (1 db fõdíj, 2 db különdíj) Az év civil szervezete díj (1 db díj) Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj (1 db díj). Átadja: Dr. Nagy István polgármester, Nagy Sándor egyesületi elnök. 10 óra 15 perc: Kulturális bemutatók (Fellépõk: Margaréta Nyugdíjas Klub Szederinda tánccsoportja, En L air tánccsoport, Galaxy RockandRollKlubtánccsoportja,LajtaNéptáncegyesület,Theatrum ad Flexum mûsora.) 10 óra 15 perc: Fogadás a díjazottak tiszteletére. 10 óra 30 perc: Egészségügyi szûrések. Szakmai támogató: Magyar MáltaiSzeretetszolgálatmosonmagyaróváricsoportja. Nyújtottszolgáltatások: Koleszterin mérés, Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, szemvizsgálat. 11 óra: Szakmai tanácskozás Az új civil törvény hatásai a civil szektorra. Résztvevõk köre: A mosonmagyaróvári civil szervezetek. Elõadó: Nagy Sándor elnök, a Nemzeti Civil Alap Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma. Információ: Nagy Sándor, 96/ , 30/ , Dluhopolszky László Kiállítás környezetvédelmi karikatúráiból. Megnyitó október 5-én 16 órakor a Huszár Gál Városi Könyvtárban. A karikatúra napjaink egyre népszerûbb mûfaja, mániákus rajzolók ûzik: meghökkentés, kifigurázás, nevettetés köntörfalazás nélkül, ez a célja. Elhivatottság, elszántság, kitartás és sok-sok humor szegélyezi pályafutásomat, melynek hivatalos kezdetét 1969-re teszem, hiszen akkor jelentek meg elsõ karikatúra zsengéim a Magyar Ifjúság címû lapban. Külföldön elõször 1972-ben publikálták rajzaimat, az akkori NSZK-beli Pardon címû magazinban. A nemzetközi szakma figyelmét az impozáns International Herald Tribune nevû újságban megjelent rajzommal vívtam ki. Számos díjat nyertem(pl: Yumiuri Shimboon karikatúraverseny Excellence díja, Anconai Sportkarikatúra fesztiválezüstplakettje), ezért kineveztek az amerikai Witty World címû szaklap hazai tudósítójának. Szívemen viselem szakmám sorsát, alakulását és a fiatal nemzedék kellõ fölfedezését, támogatását. Ezért vagyok a Fiatal Karikaturisták Klubjának egyik megalapítója és voltam titkára ( ), valamint a Magyar Karikaturista Szövetség elnökhelyettese. A sajtóban való aktív mûködésem 1976-ban kezdõdött, amikor a Rakéta címû regényújság munkatársa lettem. Ezt követõen tíz évig ( ) a Népszava karikaturistájaként dolgoztam, ezzel párhuzamosan firkáltam a Képes Sportnak is tõl egy éven át voltam a Szabad Szájképszerkesztõje, mígnem kineveztek alúdas Matyiélére fõszerkesztõnek 1990-ben. A kaotikus politikai idõk szatirikus hetilapjánál tucatnyi tehetséges fiatalt(pápai Gábor, Békési Joe, Lehoczky Károly, Nemes Zoltán, Szmodis Imre, Tónió, Marabu, Balogh Lajos) fedeztem fel, éltetõ erõvelhatottrámafrissszellemiközeg. Négyévvelkésõbbelhagytam a magazint és az Esti Hírlap rajzolója lettem. A nagyközönséggel való kapcsolatot ápolandó, illetve a szakmai körökben való folyamatos jelenlétem biztosítása érdekében veszek részt hazai és nemzetközi fesztiválokon Díjaim: Petõfi sajtószabadság-díj (1993), A bor dícsérete címû rendezvény I. helyezése (1998, 1999, 2000), Mi városunk különdíj (Vác , Szentes , Szarvas : III. helyezés), Shanghaj Karikatúra Webverseny különdíja (2003), Tivoli Színház drámaíró verseny gyõztese (2003). JÓSZÍV" Önsegélyzõ Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés:anubisz Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/ Ügyelet: 06-30/ Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükrôl még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelôen. ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Telefon:

10 10. oldal TALLOZÓ szeptember 30. Válogatás a helyi sajtó 100 évvel ezelõtti híreibõl Amagyaróváriifjuságitornaegyletakedvezõtlenesõsidõdacára is megtartotta vasárnap, folyó hó 1-én délután mérkõzését a gyõri ifjusági foootballcsapattal A birói tisztet Müller Gusztáv töltötte besdacáraannak, hogyamagyaróvárijátékosokveszteségetszenvedtek, sokat igérõ játékot produkáltak. Az elsõ félidõben az eredmény 3:2 volt a magyaróváriak javára, a második félidõben azonban ez a jó eredmény csakhamar egyenlõvé változik, míg végre 4:4 gyõzelem után a döntõ mérkõzésben ismét a magyaróváriak kapuján röpült be alapda. (1911. október 5.) Halászi községben Németh Vince plébános fáradozása folytán a templomot renoválták. A templom felszentelése holnap, vasárnap, folyó hó 8-án lesz, amikor szertartást maga Várady L. Árpád gyõri püspök fogja végezni s szentbeszédet is tart a néphez, mely a közeli falvaikból is Halászira megy az ünnepélyes alkalomra (1911. október 8.) A magyaróvári kültelki (majroki) iskola folyó hó 1-én megnyilt és átadatott hivatásának. A Majrokban lakó I. és II. osztályu gyermekek járnak ezen iskolába, de a körülmények azt bizonyitják, hogy az iskola rövid idõn belül nem fogja a szükségletet kielégiteni.. (1911. október 8.) A vármegyei történelmi és régészeti egylet kedden este igazgatósági ülést tartott dr Cselley Kálmán elnök vezetésével, melyen több fontos ügyet tárgyalt le a választmány. A muzeum épitése a befejezéshez közeledik s a tél folyamán a belsõ munkálatok is elkészülnek, ugy hogy a tavasszal megtörténok az uj épületben való berendezkedés és a megnyitás. Az épület elõtti tér parkirozási munkáinak vezetésére felkérték L huillier István akadémiai kertésztanárt és Modrovich Gábor festõmüvész egyesületi pénztárost. Az ültetvényeket, 100 fát és 100 diszcserjét, miniszteri intézkedés alapján az akadémiai kertészet fogja szolgáltatni kedvezményes árban. A muzeumkertet egyelõre dróthálókeritéssel vonják be, melyhez cölöpöket a várostól kérnek A muzeumok és könyvtárak országos felügyelõsége ismét több érdekes és értékes mûvel gazdagitotta a könyvtárt (1911. október 12.) A magyaróvári gazdasági akadémia, melynek minden mozzanata, minden életnyilvánulása érdekli egész társadalmunkat, nemcsak azért, mert ezen legrégibb gazdasági akadémiára büszkék vagyunk, hanem azért is, mert ennek élete és sorsa szoros összefüggésben van Magyaróvár életével, sorsával és forgalmával, október hó elejével megkezdte az uj tanévet Akadémiánkra keddig beiratkoztak az elsõ évfolyamara 35-en, a másodikra 34-en és a harmadikra 38-an, összesen 113-an, kik közül 4 a vendéghallgató. A beiratkozások 15- éig tartanak. (1911. október 12.) Tudvalevõ dolog, Kainz, a mosoni születésü szinmüvész, a bécsiek dédelgetett szinésze, nem igen volt kapható arra, hogy modellt üljön, csak egy izben sikerült egy magyar mûvésznõnek Kövesházi-Kalmár Elzának, a nagytehetségü embert egy jól sikerült mellszobrocskában megörökiteni. Tiszetelõi megnagyitják a kis szobrot és a Burgtheaternek ajándékozzák. (1911. október 15.) A magyaróvári gazdasági akadémia atléta klubjának kitünõ atlétája Szakál Máté az elmult nyár folyamán tartott országos versenyeken a következõ gyõzelmeket aratta. Julus hó 5-én az aradi testgyakorlók országos versenyén méteres suly, méteres középfogásu gerelydobásával II. dijat. Szeptember 8-án Budapesten F. T. C. nemzetközi atlétikai versenyen vett részt, ahol a világ rekorderkoczánutángerelydobásban 56.06méterreamásodikdijat nyertemeg.szeptemberhó17-énakolozsváriegyetemiatlétaklub általrendezettországospályafelavatóversenyéngerelyvetésben54.03 méteres dobásával elsõ dijat nyert, mely alkalommal a kolozsvári takarékpénztár tiszteletdiját egy gyönyörü kiállitásu arany zsebórát is elvitte október hó 8-án a Kassai Atletikai Club nemzetközi versenyén a gerelyvetésben az I. és tiszteletdijat nyerte meg. Szakál ezen gyõzelmével beigazolta, hogy gerelyvetésben erõs ellenfele az ország többi gerelyvetõiknek (1911. október 15.) Lébényben csütörtökön nagyjelentõségü közgazdasági alakulás történt. A Gyõri Elsõ Takarékpénztár a Mosonvidéki Takarékpénztárral kapcsolatosan Lébényben fiók-takarékpénztárat létesített. A takarékpénztár eszméjét lelkesedéssel karolta föl a lakosság és jövõje, fejlõdése máris biztositva van. Az uj takarék ügyeit az elsõ rendes közgyülésig Boldini Rezsõ lébényi fõjegyzõ, Földes Jakab és Modrovich György birtokosok intézik. (1911. október 19.) Magyaróvárott Hungária kenyérgyár cimmel kenyérgyár van alakulóban, mely napi termékeit a helyi piacon kívül a közel nagyobb városokban, Gyõrött, Pozsonyban és Wienben fogja értékesiteni. A kenyérgyártelepengedélyezésiügyemáramagyaróvárifõszolgabirói hivatalnál van. A gyártelep a magyarutcai Grosz illetõleg Molnárféle házban lesz. Az üzem rövid idõ alatt megkezdõdik. (1911. október 19.) A mosoni esperességi kerület papsága legutóbbi Hegyeshalomban tartott kerületi gyülésén elhatározta, hogy az esperességi kerület összes községeiben szervezik a patronázsokat, amelyekben gondoskodnak a falusi leányok erkölcsi mûvelõdésérõl és amennyiben a községbõl távoznak, kiterjesztik figyelmüket arra, hogy megbizható helyre, jó környezetbe jussanak. (1911. október 19.) (A válogatás a Huszár Gál Városi Könyvtár helyismereti gyûjteményében készült. A cikkek eredeti helyesírását megtartottuk.) SAN THERM SAN-THERM Bt Mosonmagyaróvár 48-as tér 2. Tel/Fax: 96/ Hõtechnikai szaküzlet Gázkazánok Konvektorok Gázkémények és bélésanyagok Radiátorok Csôrendszerek és szerelvényei KÖGÁZ-termékek Tervezés kivitelezés A TECHNIKA, AMELY AZ EMBERT SZOLGÁLJA

11 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 11. oldal A Hildegard Óvoda az Egyházmegyei Családi Napon A Gyõri Egyházmegye hagyományosan évente szervez családi napot. Olyan közösségi összejövetelre hívja oktatási-nevelési intézményeit, mely lehetõséget ad együtt ünnepelni, örülni, megerõsödni. Egész napos program várta a családokat a Káptalandombon szeptember 24-én, szombaton. A Gyõri Egyházmegye minden óvodája, iskolája elküldte delegációját a hagyományos Egyházmegyei Családi Napra. Gyönyörû napsütéses idõ segítette a rendezvényt és a családok programokkal gazdag napot tölthettek együtt a Káptalandombon. A nap püspöki szentmisével kezdõdött a bazilikában, ezt a szabadtári zenés rendezvény követte. A színpadon felléptek a katolikus intézmények csoportjai, volt meseelõadás, koncert. A Hildegard Óvoda népi játékokat mutatott be a színpadon, színvonalas elõadást láthattunk tõlük. Az óvónõk részt vettek a jótékonysági fõzõversenyen és finom ebéddel vendégelték meg a családokat. Az egyházmegyei rendezvény kapcsolódott egyrészt a katolikus egyház Család éve programsorozatához, másrészt megemlékeztek II. János Pál pápa Familiaris Consortio kezdetû apostoli buzdításáról, melyet éppen harminc évvel ezelõtt, ben bocsátott ki a katolikus egyházfõ. Ma, amikor sok hagyományos és sérthetetlen érték megkérdõjelezõdik fogalmazott Tóth András családreferens a rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatón fontos középpontba állítani a családot, melybõl felépül az egyház és a társadalom. Tanúságot szeretnénk tenni hitünkrõl, szeretnénk felkelteni az emberek szívében a szeretet és a felelõsség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. mondta a családreferens. A rendezvényen az intézmények képviselõi készítettek ebédet, melynek bevételeit a fogyatékkal élõket nevelõ gyõri Bárczi Gusztáv Óvoda, Iskola és Gyermekotthon megsegítésére fordították. Ezzel kívántuk kifejezni hálánkat azért a munkáért, melyet ebben az intézményben a pedagógusok nagy szeretettel, emberséggel végeznek mondta Pápai Lajos megyéspüspök. Trauttwein Éva (Felvételünkön a fellépõ óvodások, illetve a jótékonysági fõzõversenyen rész vevõ óvónõk láthatók.)

12 12. oldal EGÉSZSÉGÜNKRE! szeptember 30. Összefogással a magas vérnyomás ellen A Magyar Hypertonia Társaság az Éljen 140/90 alatt! program során idén õsszel elindítja az elsõsorban fiatal korosztályhoz szóló kampányát. A kezdeményezés célja, hogy az iskolákon és a közösségi médián keresztül hívja fel a figyelmet a magas vérnyomás megelõzésére. Napjaink átlagos életvitele a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a túlzott sófogyasztás, az elhízás mindmind a magasvérnyomás-betegség kialakulását idézheti elõ. Ez jelenleg az egyik leggyakoribb népegészségügyi probléma Magyarországon, megközelítõleg 3 millióan érintettek, azaz majd minden családban akad valaki, akinek magasabb a vérnyomása a normálisnál. A magas vérnyomás megelõzésére történõ odafigyelést és a helyes vérnyomásmérés oktatását nem lehet elég korán elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a gyermekek nagy hatással tudnak lenni szüleik, nagyszüleik életmódjára. Ezért, hogy már a legfiatalabb korosztály körében is ismertté váljon a magas vérnyomás fogalma és õk is részt vállaljanak a rendszeres otthoni vérnyomásmérés elterjesztésében a Társaság Hypertonia éve 2011 címmel pályázatot hirdet általános és középiskolák részére. Most minden iskola részt vállalhat abban, hogy a nála tanuló diákok hozzájárulhassanak szüleik egészségi állapotának javításához, a betegség megelõzéséhez! A magasvérnyomás-betegség kezelésével foglalkozó orvosszakmai társaság (Magyar Hypertonia Társaság) arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a vérnyomásmérést bármilyen életkorban bárki el tudja otthon is végezni. Az otthoni mérés azért is nagyon fontos, mert a rendszeres, nyugalmi állapotban történõ méréssel idõben kiszûrhetõ a betegség, és megakadályozható az olyan késõbbi súlyos szövõdmények kialakulása, mint például az agyvérzés vagy szívizom infarktus. Éppen ezért a MHT Társaság pályázatot hirdet az ország összes általános- és középiskolája között, hogy kiderüljön, melyik intézmény diákjai tudják a legnagyobb figyelmet fordítani az egészségre, azon belül a magasvérnyomás-betegség megelõzésére. A feladat, hogy a diákok mérjék meg a legtöbb szülõ, nagyszülõ, családtag, ismerõs vérnyomását és a mért értékeket rögzítve és beküldve vegyenek részt a pályázaton. Minden megmért vérnyomás 1 pontot ér. További külön pontot ér, ha az illetõ, akinél magas vérnyomást észleltek, el is megy orvoshoz és a vérnyomásív megfelelõ rubrikájában az orvos pecsétje is szerepel. A három legtöbb pontot begyûjtõ iskola lesz a díjazott, az elsõ helyezett , a második , a harmadik forint értékû sportszervásárlási utalványt nyer! Az iskolai pályázaton kívül a Társaság online aktivitásokkal is szól a fiatalokhoz, és rajtuk keresztül családtagjaikhoz, ismerõseikhez. A legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar nyelvû film sem található a magasvérnyomás-betegség témájában, így elsõ lépésként itt tekinthetõk meg oktatófilm-sorozatunk epizódjai, melyekben a legnevesebb hazai szakemberek a Lelkes-Mérõ család bábfiguráival mutatják be a magasvérnyomás-betegséget, annak kialakulását, megfelelõ kezelését és a helyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérõ család hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon mint a Facebook és Iwiw - is feltûnnek majd, ahol játékos és tájékoztató formában is részt vállalnak a fiatalok informálásában. Az érdeklõdõk a kluboldalon napi jó tanácsot kérhetnek, oktatófilm-sorozatot láthatnak, szakértõktõl kérdezhetnek, valamint értékes nyereményekért egészségtervet is készíthetnek a Lelkes-Mérõ család tagjainak. Virtuálisan játékos formában meg is gyógyíthatják a családtagokat, javíthatják a rossz szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük megõrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak az otthoni vérnyomásmérés elvégzéséhez, a betegség kiszûréséhez és megfelelõ kezeléséhez. Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a weboldalon, a helyes mérés elvégzéséhez pedig segítséget nyújt a hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenõ oktatófilmsorozat is. Az Éljen 140/90 alatt! programról A Magyar Hypertonia Társaság által indított Éljen 140/90 alatt! program célja hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a normális vérnyomás értéke (140/90 alatt), a magasvérnyomás-betegség és szövõdményeinek megelõzése, kiszûrése és megfelelõ kezelése. A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés fontosságát hangsúlyozza a betegség kiszûrésében, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együttmûködésével valósulhat meg.

13 KÖZÉLET szeptember oldal Vadászati kiállítás a városi múzeumban Az idõszaki tárlat a helyi Hansági Múzeum gyûjteményére alapozva, a történelmi korokon végighaladva mutatja be a vadászat fejlõdését. Láthatunk mamut agyart, barlangi oroszlán koponyát. Megismerhetjük a honfoglaló magyarság csodaszarvas történetét. A középkori anyagból kiderül, hogy a korszak leghíresebb solymásznõje az óvári uradalom birtokosa Mária királyné volt. Az újkori részen az itt élt állatok preparátumai tekinthetõk meg. A látogatók kézbe vehetik az egyes korszakok jellegzetes fegyvereit és tárgyait. Napjaink modern vadászati eszközei közül az állathívó sípok sokfélesége keltheti fel érdeklõdésünket. A kiállítást díjnyertes agancsok, aranyérmes agyar, középkori és mai vadászöltözetek teszik szemléletesebbé. Felvételünkön a Városi Kollégium diákjai láthatók, akiket Németh Alajos magángyûjtõ, a kiállítás egyik rendezõje vezetett végig a tárlaton. Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei Csépés Hanga, Mosonmagyaróvár Nagy Ármin, Kisbodak Pintér Roland, Mecsér Andrássy Karolina, Mosonmagyaróvár Göblyös Tamás, Jánossomorja Mészáros Kata, Hegyeshalom Hétrõl hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település nevét közöljük, ahol nagy szeretettel várják õket! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak. A babák fényképeit születésük sorrendjében közöljük, az egy napon születettekét betûrendben. (Milkovits Tibor felvételei) Vajas Roland József, Rajka

14 14. oldal LAPZÁRTA szeptember 30. Jogsegélyszolgálat Dr. Keresztély Rita rovata Kedves Olvasóim! Jelen cikkemben azoknak a figyelmét hívom fel, akik a napjainkban elharapódzott hitelválság áldozatai. A Bank és Hitelkárosultak Szövetségével karöltve próbálunk segítséget nyújtani azoknak, akiknek még lehet. A legfontosabb, hogy csak azokon tudunk segíteni, akik fizetni akarják a hitelüket, csak akár az árfolyam emelkedés, akár vállalkozásának válsága következtében nem tudják a korábbi törlesztõ részletek mértékét vállalni. Az egyik legfontosabb tényezõ, hogy amikor valaki fizetési meghagyást vesz kézhez a postán, haladéktalanul keressen meg. Ez a legideálisabb idõpont, mert nagyobb a siker lehetõsége jogi szempontból. Volt példa már arra is hogy sikerült a végrehajtás alatt álló ügymenetbe is beleavatkoznunk az ügyfél javára. Perek vannak bíróság elõtt folyamatban, melyekkel szintén igyekszünk a még menthetõ helyzetet menteni. A bankokkal folytatunk tárgyalásokat kedvezõbb konstrukció kidolgozására. Fontos: csak azokon tudunk segíteni, akik akarják rendezni a tartozásukat, csak nem akként, ahogy ezidáig. A rendszer sok hibát vét a banki világban is, ha van ilyen, annak mentén is el tudunk indulni. Nem szabad az idõt húzni, mert minél késõbb jutnak el hozzánk, annál kevesebb a mi lehetõségünk segíteni. Kérdéseiket várom a szerkesztõségbe, illetve a következõ e- mail címre, telefonszámra: 06/30/ Irodám a Károly utca 86. szám alatt található! Természetes egészség Ismeretterjesztõ elõadássorozat A közérthetõ elõadások célja, hogy a hallgatóság megismerje a természetgyógyászatiágakat, módszereket, akapcsolódóterápiákat. A sorozat kilenc részbõl áll, amit minden hónap elsõ hetében tartanak. Az elõadás 50 perc idõtartamú, majd kérdések és válaszokkal folytatnak. Elõadás után a résztveveõk minden alkalommal élményprogramonvehetnekrészt,tea-,mag-,ésgyümölcskóstolás,gyógynövényés illóolaj ismertetés, gyertyák és virágok között. Kezdése 17 óra 30 perckor. Helyszín: Fõherceg Vendégház, Konferenciaterem, 9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 4. Az elsõ elõadás október 4-én, kedden lesz Mi is az a természetgyógyászat? címmel. Átfogó ismertetõ a természetgyógyászati ágakról, és tartalmi jellegzetességeirõl. Bor és egyház A bor és az egyház, a bor és Pannonhalma, a bor mint stratégiai termék címmel rendezte meg következõ elõadását a Közéleti Akadémia.Arendezvényszeptember22-én,csütörtökönzajlottaPiarista Általános Iskola és Gimnázium kápolnájában. Gál Helga, elsõ magyar nõi sommelier, a magyar EU-elnökség hivatalos borpohárnoka és Hortobágyi Cirillpannonhalmi bencés atya beszélgetettdr. Nagy Istvánnal, városunk polgármesterével. GálHelgaelmondta, hogyeztazelõadástazérttartottafontosnak, mert ezzel igyekszenek megvilágosítani a bor és a hit kapcsolatát Magyarországon. Hisz hazánkban leginkább keresztény vallású emberek élnek, a legtöbb liturgiában fontos szerepe van a bornak. A katolikus egyházban például a misebor használata, ami az õsi kultúrának része. Gál Helga elmondta, hogy a magyar borokra büszkék lehetünk, annak ellenére, hogy világviszonylatban annyira még nem ismerik a magyar termelõket. Nem lehet összehasonlítani a magyar borkultúrát például a mediterrán világéval, vagy egy újvilági borkultúrával. Viszont közép-európai viszonylatban nagyon egyedi ízvilággal rendelkezik Magyarország. Vida Szilvia

15 2011. szeptember 30. LAPZÁRTA 15. oldal Megjelent a szél-járás õszi száma Versek és rajzok a Gyurkovics-szalonban Ismét Réti Attila novellákat olvashatnak a régió kulturális folyóiratának szépirodalmi rovatában. A mosonmagyaróvári kötõdésû, Törökbálinton élõ szerzõ tehetsége kétségtelen, bizonyítja ezt az is, hogy sorra jelennek meg írásai országos lapokban. A Gizi, a tehenészlány címû a szél-járásban legjobb írásmûvei közé tartozik. RétiAttilamellettMolnosLevente, sgáspártiborelbeszélése olvasható az új szám szépirodalmi rovatában, s Deák Ernõ esszéje, amely egyben visszaemlékezés, önéletrajz, de tudósítás is 1989-rõl, arról az évrõl, amikor 1956 után hazalátogatott szülõfalujába. Verset Fellinger Károly, Madár János, Bárdos Kinga, Kukor Sára és L. Burda Zsuzsa jegyez a szél-járás õszi számában. Izgalmas sorozatot indított a lap Fehér foltok címmel, ennek elsõ darabja jelent most meg. A sorozat a kitelepítettek életét mutatjabe, afelvidékimagyarság meghurcoltatását. A kilencvenes évek rádióripirtjai elvenednek meg a folyóirat hasábjain. KovácsLászlóegyházgelleközépkori templomát mutatja be, GörfölJenõazAlacsony-Fátrába kalauzol el bennünket. Neszméri Sándor, a lap színházi rovatának gondozója BárdosJuditotmutatjabe,akiazArt Film Fest nemzetközi filmszemlénkékangyaldíjatkapottaház címû cseh-szlovák kooprodukciós filmben nyújtott teljesítményéért. Lacza Tihamér M. Nagy László fotómûvészt mutatja be, akinek szép felvételei illusztrálják a lapot, míg Böröndi Lajos Szalkai Károly gyõri festõmûvésszel beszélgetettazegészmögöttivágyakozásról, s arról, hogy mirõl is álmodik a kõmûves. Ugyancsak õ Burda Zsuzsa testek arca címû kiállítását mutatja be, a Jánossomorján élõ képzõmûvész világáról ír. A szél-fúvás rovatban Görföl Jenõ Quittner János koreográfust köszöntihetvenedikszületésnapján. NádyMáriaköltõ Magamba mélyedve címû kamara kiállításának ad otthont a Cselley-ház (Fõ út 19.) szeptember 30-án, pénteken este 6 órakor. A tárlat érdekessége, hogy Nády Mária nem csak költõként mutatkozik be, hanem rajzolóként is. Versei magukban hordozzák képeit, s képei tükrözik verseit, installálva illusztrálják mûvészi gondolatvilágát. Köszöntõt mond Szenkuti Károly, ahanságimúzeumigazgatója. A kiállítást dr. Nagy István polgármester, országgyûlési képviselõajánljaaközönségnek. Közremûködnek: Farkas István piarista atya, igazgató és Sági Tünde tanár. Hagyaték A Deák Ferenc Közéleti Akadémia soron következõ rendezvényéreoktóber13-ánkerülsora Piarista kápolnában. HagyatékcímmelVassAlbertreemlékeznek. Közremûködnek az iskola diákjai. Közöttünk élnek Illés Zoltán, a Duna Takarékszövetkezet elnöke lesz dr. Nagy Istvánpolgármester vendége október 12-én az Arcvonások sorozatnak a Belvárosi Kávéházban. A rendezvény 18 órakor kezdõdik. A kiállítás október 30-ig tekinthetõmegazintézménynyitva tartási idejében. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Teret avatnak Mosonszentmiklóson Megújult a Zichy tér Mosonszentmiklós község Önkormányzata és a kivitelezõk várják a lakosokat és az érdeklõdõket a templom elõtti Zichy térre, amelyet mostanra sikerült felújítani. A vendégeket október 1- jén 15 órakor a helyi fúvószenekar köszönti, majd az iskolai néptánccsoport mûsorát láthatják az érdeklõdõk. Ezt követõen a kivitelezõk, a helyi vadásztársaság és az önkormányzat látja vendégül a meghívottakat és a lakosságot. Lapzárta rovatunk azoknak az írásoknak, híreknek ad teret, amelyek az utolsó pillanatban érkeztek, illetve amelyekrõl a megjelenés hetének elsõ napjaiban értesülünk.

16 16. oldal HIRDETÉS szeptember 30.

MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület

MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. november 7. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Véren vettük magunknak a szabadságot a sír / NIncs sehol / a sír a gyilkosok / a test se ITT / NIncs sehol

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM A víz megmutatta erejét Mire lapunk megjelenik, remélhetőleg elmúlt a veszély, s fellélegeztek a veszélyeztetett

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Kanizsa. Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés! TANFOLYAM INDUL

Kanizsa. Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés! TANFOLYAM INDUL Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 23. szám 2013. június 13. osztályzatot. A jutalmazott diákok példaként szolgálnak arra, hogy a tanulással és a társadalom által megkövetelt rend betartásával

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben