helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s"

Átírás

1 WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: , Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP SZEPTEMBER 30. XV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Bezenye Bélyeges téglák a kulturális központban A VI. Bélyeges Tégla Napok keretében nyílt kiállítás a bélyeges táglákból a kulturális központban szeptember 24-én. A rendezvényt dr.nagyistván polgármester és Albert Zsolt szervezõ, a Monarchia Bélyeges Téglagyûjtõk Egyesületének tagja nyitotta meg. Mint elhangzott, a Kárpát-medencében számtalan téglagyár mûködött, a kiállításnak helyet adó kulturális központ éppen a Manninger gyár agyaglelõ helyén épült föl, s közelében mûködött a város leghíresebb téglagyára. Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s hogy digitális katalógusba rendezze azokat. Tudósításunk a 7.oldalon olvasható! (Balassa Tamás felvétele.) Óvodafelújítás A bezenyei önkormányzat önerõbõl újította fel életveszélyessé vált óvodáját. A felújítás 63 millió forintba került. Harmincöt óvodásnak otthona mostantól a szép, tágas, világos épület, akik két csoportban tanulják az életet. (3.oldal!)

2 2. oldal KÖZÉLET szeptember 30. A realitáshoz igazították a költségvetéseket Szûkítették az intézmények kiadásait (Mosonmagyaróvár képviselõtestülete szeptemberi ülésén vitatta meg a költségvetési munkacsoport jelentését, amely alapos munkát tükrözve tárta fel az intézmények tartalékait, s világított rá a korábbi tervezés nagyvonalúságára, s az intézmények lobbizásának eltérõ eredményeire. ) Tudósítónktól Az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal idei elõirányzatából 259 millió forint elvonásáról döntött a képviselõ-testület aköltségvetésekfelülvizsgálatára létrehozott munkacsoport javaslata alapján. Aképviselõ-testületáprilisban hozott határozatával adott felhatalmazást a gazdaságért felelõs alpolgármesternek, hogyszakmai munkacsoportot hozzon létre a évi költségvetés felülvizsgálatára, költséghatékonysági vizsgálatok elvégzésére, illetve új tervezési módszerek kidolgozására. Az intézmények idei költségvetése mûködési kiadásainak 5 százalékos elõirányzat zárolása szintén megtörtént. A munkacsoport májusban kezdte meg a munkáját, amelynekvezetõjeagazdaságértfelelõs alpolgármester, tagjai az önkormányzati fõtanácsadó, a jegyzõ, az aljegyzõ, a pénzügyi osztályvezetõ és munkatársai, illetve a humánszolgáltató osztály vezetõje és dolgozói voltak. A munkacsoport heti rendszerességgel értekezleteket tartott, amelyek során a kidolgozták a felülvizsgálati módszereket, megvitatták a részés végsõ eredmények. A munkálatok a polgármesteri hivatalnál rendelkezésre álló adatok rendszerezésével és egységes szerkezetbefoglalásávalkezdõdtekmeg. Az intézmények eltérõ profilja miatt olyan mutatószámokat kellett kidolgozni, amelyek segítségével pontos, összehasonlítható alapadatok álltak a rendelkezésre. Afelülvizsgálatvégsõcéljaegy olyan tervezési módszer kidolgozása volt, amelynek alkalmazása a jövõ évi költségvetés elkészítésekorbiztosalapotképez, takarékos, kiszámítható gazdálkodás alapjait adja meg az elkövetkezendõ évekre. Ezt követõen az intézmények költségvetéseit vizsgálta felül a munkacsoport. Összehasonlították az idei évre tervezett elemi költségvetéstarealizálódottköltségekkel, figyelembe véve az idõközben bekövetkezett változásokat. Tartalmi szempontból a mûködési kiadások keretében kiemeltenaszemélyijuttatásokat, valamint a mûködési bevételeken belül a saját bevételeket vizsgálták meg. Az átvilágítás célja volt, hogy a költségeket a megvalósuláshoz igazítsák, a feladat- és programtervezésselösszehangolt költségeket állapítsanak meg. Elmondható, hogy az intézményekben a személyi juttatások esetében sosem száz százalékos a felhasználás. Ennek oka, hogy az elõirányzat kialakítását mindig a lehetõségekszerintilegmagasabb igényekhez igazítják, viszont sok esetben a teljes létszám lefedése helyett alkalmaznak túlmunkát vagy óraadókat. A dologi kiadások esetében az élelmiszer beszerzést, vásárolt élelmezést teljes körûen tervezték az intézmények, melynek kihasználtsága szintén nem volt száz százalékos. Végsõ lépcsõben az intézmények vezetõivel egyeztették az egyesköltségvetésisorokat,amelyek során megvitatták az egyes kiadások megalapozottságát, szükségességét. E téren jelentõs eltérések voltak tapasztalhatók, ezért a korábbi 5 százalékos elõ- irányzat zárolásokat bizonyos esetekben és mértékben- csupán szakmai szempontok figyelembe vételével feloldjákafeladatellátás zavartalansága, illetve a költségvetési egyensúly megtartása végett. A vizsgált másik jelentõsebb területe a polgármesteri hivatal költségvetésének felülvizsgálata volt. A hivatal költségvetésében nem csupán a városháza kiadásai jelennekmeg, hanemavárosegészének mûködtetésével kapcsolatos elõirányzatok is, mint például a városi összevont energia elõirányzat, a városüzemeltetésselkapcsolatosfeladatok,vagya hitelkamatok kiadásai. A polgármesterihivatalesetébenbelsõátcsoportosítások segítségével jelenleg biztosított az 5 százalékos zárolt tartalékkeret fenntartása, azonban bizonyos mértékû feloldásra szükség lehet az év utolsó negyedében.aféléviadatokalapján a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások lehetséges minimális szinten tartása mellett jelentõs mértékû tartalék összegetmutatottkiavizsgálat. A polgármesteri hivatal esetében a zárolt összeg 110 millió forint volt, aminek feloldását jelenleg nem tartja szükségesnek a munkacsoport. A képviselõ-testület összesen 259millióforintelvonásáróldöntött az intézmények és polgármesteri hivatal idei költségvetésébõl. Ugyanakkor elkülönítettek egy 6 millió forintos tartalékkeretet arra az esetre, ha valamelyik intézmény önhibáján kívül, a zárolás következtében nehéz anyagi helyzetbe kerül. A munkacsoport folytatja a tevékenységét a évi költségvetés elõkészítésére vonatkozóan azon következeteselvekalapján, melyeket az intézményi átvilágítás során már alkalmazott. Mosonvármegye Közéleti hetilap Szerkesztõség: Mosonmagyaróvár, Fõ u Telefon: Postacím: Feketeerdõ, Erdõalja u E-mal: Kiadja a Városi Televízió és Médiacentrum Kft Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelõs kiadó: Kelemen Miklós üv. igazgató. Telefon: Szerkesztik: Balassa Tamás, Beregszászi Balázs, Böröndi Lajos (fõszerkesztõ), FaddiHorváthPál, FarkasIstván (piaristaatya), dr. Keresztély Rita, Ondré Péter, Simon Zsuzsa, Tuba László Terjesztés: Faibra Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft. Gyõr. Újlak u. 4. Hirdetésfelvétel: 06-30/ Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében példányban. ISSN: A lap elõfizethetõ a szerkesztõség címén.

3 2011. szeptember 30. RÉGIÓ 3. oldal Önerõbõl újították fel a bezenyei óvodát Ha rövid mondatokban kellene tudósítani a bezenyei óvodaavatóról, akkor három mondatot feltétlenül el kell mondani. A bezenyei önkormányzat önerõbõl újította fel életveszélyessé vált óvodáját. A felújítás 63 millió forintba került. Harmincöt óvodásnak otthona mostantól a szép, tágas, világos épület, akik két csoportban tanulják az életet. Persze e rövid mondatok mögött ott van a település jövõbe vetett hite, az, hogy tudja, óvoda, iskola nélkül nincsen lakóhely. Az átadó ünnepségen, amelyre szeptember 16-án került sor köszöntõt mondott Széles Sándor, kormánymegbizott, a Gyõr-Moson- SopronMegyeiKormányhivatalvezetõje. Jelenvolt BorisGolubicic, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövetének titkára, s dr. Nagy István, a térség országgyûlési képviselõje. A vendégeketkammerhofer Róbert polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Kammerhofer Lívia alpolgármester. A hivatalos ceremónia után a gyermekek boldogan vették birtokba az épületet, s játszottak azokkal az ajándék labdákkal, amelyeket Horváth Csaba, a Gradistyei Horvát Egyesület elnöke hozott. (b.l) Mecsér - Polgárõrök a közbiztonságért Országosan is kiemelkedõ aktivitással dolgoznak a kistérség településein a polgárõr egyesületek - mutatja ezt a közelmúltban Takács Károlynak és a mecséri polgárõrszervezetnek átadottkitüntetés.csaplárzoltán,mecsér polgármestere, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Polgárõr Szövetség alelnöke mutatta be munkájukat. Elhangzott, hogy a polgárõrszervezetek bekapcsolódnak a kormány közbiztonsági programjába. Hogyan valósul ez meg? - A polgárõrök bûnmegelõzési szolgálatot végeznek, ezzel erõsítik a települések közbiztonságát. Ennek érdekében együttmûködés kialakítására törekszenek a rendõrséggel. Azért van erre szükség, mert csak összehangolt tevékenységgel érhetünk el eredményeket. Mecséren hogyan mûködnek a polgárõrök? Itt is kiemelten kezeljük a közbiztonság kérdését. Abból indulunk ki, hogy az emberek alapvetõ szükséglete a biztonságérzet. Elöregedõ a népesség, így nagyobb figyelmet kell fordítani az emberekkel való kapcsolattartásra. Folyamatosan figyelünk, éjszaka is szolgálatot tartunk. A falu szélén lakó idõseket megnyugtatja, hogy éjjelente kis cédulát dobunk be postaládájukba, hogy ott járõröztünk, és nem történt semmi gyanús esemény. A lébényi Takács Károly a nyáron országos kitüntetést kapott. - Valóban, magam kezdeményeztem elismerését. Takács Károly munkája kiemelkedõ. Fáradságot nem kímélve nagy szakértelemmel végzi feladatát, kiérdemelte a falu lakosságának elismerését, megbecsülését. Szolgálaton kívüli idõben is elérhetõ, jelezzen akár a polgárõrség vagy a lakosság valamilyen problémás helyzetet. Tavaly augusztusban megkapta az Év körzeti megbízottja díjat, amit Halmos Zsolt dandártábornok adott át egy bensõséges hangulatú budapesti ünnepségen. Hogyan segítik mûködésüket? Pályázatokat nyújthatnak be az egyesületek. A kormány sok pénzt fordít a bûnmegelõzésre, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre. Sok helyen már autóval is rendelkezik a polgárõr szervezet. A fenntartás társadalmi feladatként általában vállalkozók támogatásával biztosítható. A gyalogos szolgálat is nagyon fontos. Mecséren a kettõt együttesen használjuk. A polgárõröket sok települési rendezvényen megtaláljuk. Bár fõ feladatunk, hogy a közrend és közbiztonság érdekében tevékenykedjünk, egyéb programokba is bekapcsolódunk. Például szemétszedési akciókban, véradásokon mûködünk közre. A rendezvényeken vállaljuk a biztosítást, forgalomirányítást. - A térségben hány településen mûködik polgárõr szervezet? Tizenöt településen vannak polgárõrök. Igen változó, hány fõ dolgozik egy-egy településen. Mosonszentmiklóson például ötvenkét polgárõr tevékenykedik. Átlagosan húsz és negyven fõ közöttváltoziktagságlétszáma. atöbb helyen polgármester illetve önkormányzati képviselõ is tagja az egyesületnek, éjszaka õk is teljesítenek szolgálatot. Trauttwein Éva

4 4. oldal KÖZÉLET szeptember 30. Tizenöt férõhellyel bõvült a hajléktalanszálló Örülök és szomorú vagyok mondtadr. Nagy István a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi társulás elnöke, Mosonmagyaróvár polgármestere azon az ünnepségen, amelyen a Hajléktalanok ÁtmenetiSzállásánakfelújítottépületétadtákát. Szomorúvagyok, mert bõvíteni kellett az intézményt, s örülök, mert ezt meg tudtuk tenni tette hozzá. Két sikeres pályázat tette lehetõvé a mostani átadást, az egyiken a bõvítésre nyert 18 millió forintot a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a másikon közel négymilliót, amelybõl az épület homlokzati és födém szigetelése valósult meg, valamint új kazán vásároltak és kicserélték a nyílászárókat. A két projekt önrészéhez Mosonmagyaróvár önkormányzata négymillió forinttal járult hozzá. Minisztériumi kitüntetés a mosonmagyaróvári docensnek A mosonmagyaróváridr. Kajdi Ferenc, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézetének egyetemi docense, nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf díjat vett át Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertõl. Az elismerést a növénynemesítés területén a hazai fajtaválaszték bõvítése érdekében végzett munkájával, és oktatói tevékenységével érdemelte ki. Dr. Kajdi Ferenc 1974-ben végzett a mosonmagyaróvári karon, ahol 1983-tól oktatóként dolgozik. Munkásságára jellemzõ, hogy több államilag elismert fajta nemesítõje, társnemesítõje, illetve fajtafenntartónemesítõje. Nevéhez fûzõdik a Rózsaszínû BETA és a BETA Vöröshenger takarmányrépa, a horpácsi lila tarlórépa, a lippói és a Karácsony lóbab ben kapott állami elismerést az általa nemesített Zsuzsanna szója, s 1996-ban a honosított Tutti borsó fajta. Emellett társnemesítõje volt több búza fajtának, valamint az Óvári 4 görögszénának, illetve az Eride lucerna fajtáknak is. (A most kapott díj névadója Fleischmann Rudolf 1879 és 1950 között élt, és a hazai korszerû növénynemesítés megalapozója, valamint számos új növénynemesítési módszer elsõ alkalmazója volt.) Zimmerer Anita Az átadáson jelen volt Nyitrai Imre, a szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár is, aki már harmadszor volt ebben az évben Mosonmagyaróvárott ilyen rendezvényen. Rövid beszédében a kistérségiegyüttmûködésjelentõségétemelteki, szerinteatérségösszefogásapéldaértékû. Az ünnepség végén Nyitrai Imre, dr. Nagy István és Csiba Erzsébet, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetõje vágta át a szalagot. (Balassa - Böröndi) Csallóközi vásár harmincegyedszer Mosonmagyaróvár is bemutatkozott turisztikai kínálatával a XXXI. Csallóközi Vásáron Dunaszerdahelyen szeptember 23-án. A vásárt, amely népmûvészeti kirakodóvár, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere nyitott meg 22-én. A megnyitón a csallóközi kisváros testvérvárosainak polgármesterén kívül részt vett dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere is.

5 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 5. oldal Évfolyamtalálkozó a Kossuth Lajos Gimnáziumban 1986-ban érettségiztek 25 éves évfolyamtalálkozót szerveztek a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 1986-ban végzett diákjai. Az egykori diáktársak elõször osztályonként a gimnázium padjaiban ülve idézték fel az itt töltött éveket. A találkozó közös vacsorával folytatódott, ahol dr. Hansági Károly, a gimnázium jelenlegi igazgatója köszöntötte a megjelent 110 öregdiákot és egykori tanáraikat, emlékezve azokra is, akik már nem lehettek jelen.

6 6. oldal KÖZÉLET szeptember 30. Vadásznap Mosonmagyaróváron Vaddisznópörköltek,halászlé valamint parázs fölött piruló vadhúsokillatavártaa14.mosonmagyaróvári Vadásznapra kilátogatósokszázsportvadászt,hivatásos vadászt,családtagokat,barátokat alajta-hanságzrt.majorokilõterén. AházigazdáknevébenPreiner Józsefvezérigazgatóköszöntötte a megjelenteket külön a rendezvényfõvédnökétprof.dr.faragó Sándort és dr. Nagy István polgármestert. A rektor ünnepi beszéde után GicziFerencágazatvezetõismertette a nap programjait, de elõtte kürtszómellettkérteavadászokat aterítékenfekvõvadkannakésaz öt kapitális gímbikának a végtisztességmegadására. A koronglövõ verseny befejezése után Németh Tibor tartott magyarvizsláivalbemutatót,majd a kitüntetések és versenyek díjainakátadásakövetkezett. GicziFerenckülönköszöntötte Bognár Richárdot, aki az elsõ mosonmagyaróvári olimpikon lesz Londonban, miután koronglövészetbenkvalifikációtszerzett! Azáráselõtttáncmûsor,majda Teatrum ad Flexum két tehetséges fiatalja Schnitzerné Samu TímeaésMajorTamásénekeszórakoztattaajelenlévõket. Avadásztársaságokértékesdíjakat ajánlottak föl a tombolára. Az ott befolyt összeget immár hagyományosan-ahelyikarolina Kórházkapta. Kitüntetések Hubertusz Kereszt bronz fokozata:nagygábor(dunamenti VadászatiEgyesület),Hubertusz Kereszt ezüst fokozata: Kovács Tibor (DU-VAD Vadásztársaság), Szombat Géza (DU-VAD Vadásztársaság), Hubertusz Keresztaranyfokozata:BertalanAttila (Három Fenyõ Vadásztársaság), Krankovics Zoltán (Három FenyõVadásztársaság). Jutalmat vehetett át a LajtaHanság Zrt. Vadászati ágazatának három hivatásos vadásza: ifj. Burkus István, Lang Attila, Takács Gábor, valamint Medgyesi Gergelymunkatársunk. Versenyeredmények Fõzõverseny: Különdíj: Samu Ferenc (halászlé), Nickelsdorf csapata (vaddisznó nyárson), LevéliVadásztársaság(sültvaddisznó).Vaddisznópörkölt:I.Rábcamenti Vadásztársaság, II. LajtaHanságZrt.III.Mosonszentjánosi Vadásztársaság. Koronglövészet, egyéni: I. Jávor Miklós. Csapat:I. Lajta- Hanság Zrt. (ifj. Burkus István, Lang Attila, Takács Gábor). II. MosonszentjánosiVadásztársaság (Gaál Róbert, Járdán József, Jávor Miklós) III. Hunor Vadásztársaság (Molnár Zsolt, Gaszner Zsolt, Simon Lajos). A Mosonvármegye legközelebb október 14-én jelenik meg. Lapzárta október 10-én 18 óra! Elérhetõség: 06/30/ Elõnykártya elfogadó hely!

7 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 7. oldal Kiállítás és konferencia a bélyeges téglákról Az egyesület évente két konferenciát rendez - mondta Albert Zsolt, aki a mosonmagyaróvári kiállításmegnyitó után is beszélgetésre, konferenciára invitálta a résztvevõket. Mint elmondta, 2007 telén jött az egyesületalapításgondolata, sjelenleg207 taggalmûködnek. Mosonmagyaróváron 250 téglát állítottak ki, s mennyiségben, mint az egykori Magyar Királyság területén, sehol másutt. Ez tehát egyfajta "hungarikum", amire méltán lehetünkbüszkék.atéglabélyegek a praktikumon a habarcs jobban tapad, mint sima felületen és a reklámfunkción túl jelentõs esztétikai értékkel is bírnak. A jellel ellátott téglák napjainkra egy hónapig látható a különleges tárlat. Azipartörténettárgyiemlékeit a Monarchia Bélyeges Tégla Gyûjtõk Egyesülete állította ki a téglabélyegekenláthatófeliratok megfejtéseivelegyütt. Régi épületek bontásakor, vidéki porták hátsó udvarában, építésitörmelékekköztvagyakár az útszéleken is gyakran kerülnek elõ betûvel, számmal vagy egyébjelekkelellátottrégitéglák. Az ipartörténetünk ezen méltánytalanulmellõzötttárgyiemlékei nagyon sok olyan információt hordoznak, amikbõl képet kaphatunk az egykori birtokviszonyokról, segítségükkel valószínûsíthetõ, hogy egy adott építkezéshez felhasznált tégla hol, kinek a birtokán, vagy kinek a megrendelésére készült mondja dr. Herczig Béla, az egyesület elnöke. Az elnök szerint szerte a világon mindenfelé készítettek bélyeges téglákat, olyan hatalmas Szolgáltatásaink SZTK vények beváltása! INGYENESkomputeresszemvizsgálat! Szemüvegkeretek 1600 forinttól széles választékban. Tokok, láncokkiegészítõk! Színes és fekete-fehér filmek árusítása, kidolgozása, albumok! Kontaktlencse illesztés, ápolók, tisztítók, lencsék raktárról! Kezdõknek INGYENES egyhavi próbalencse! Elemek,hõmérõk,napellenzõk,órák,barométerek! Szemüvegkészítés akár 15 perc alatt! Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 84. Nyitva: hétfõtõl péntekig 9-17 h-ig, szombaton 8-12 h-ig ipartörténeti dokumentumokká nemesedtek. Az egyesület célja, hogy a téglakészítés általánossá válása óta gyártott bélyeges téglákból a lehetõlegtöbbetösszegyûjtsék, dokumentálják, megõrizzék és bemutassák. A gyûjtésnél és bemutatásnál sokkal fontosabb, hogy korabeli dokumentumok segítségével megkíséreljék kideríteni az adott bélyeg jelentését. Azinformációkathelytörténetikutatókdolgozataialapján,még élõ idõs téglagyári munkások megkérdezésével, korabelitérképek, birtokkataszterek, ipartörténetifeljegyzések, iparicímjegyzékek, család- és birtoktörténeti iratok, egykori újságcikkek, levéltári dokumentumok segítségével próbálták meg rendszerezni, illetve valószínûsíteni egy-egy téglabélyegjelentését. Az egyesület tagjainak jelenleg mintegy 30 ezer téglabélyegrõl van tudomásuk, ezekbõl közel 20 ezret már begyûjtöttek. A megnyitón Albert Zsolt kitértarrais,hogyakörnyékkisebb településein is mûködtek téglakészítõk, így Püskin, Dunakilitin s Héderváron is. Van tehát mit keresni az egyesület tagjainak Mosonmagyaróváron, s felhívni a figyelmet erre a különleges és érdekes gyûjtõszenvedélyre. A kiállításmegnyitón került kézbe az a színvonalas, szép kiállítású kiadvány, amelyben az elsõ ésamásodikbélyegestéglanapok elõadásait adták közre. Tanulmány olvasható a könyvecskében a karcagi téglagyárakról és táblabélyegekrõl, Celldömölk és környéke téglagyárairól, Az Esterházy uradalmi téglákról, a fertõszéplaki téglák történetérõl, s Szûcs István tollából ízelítõt kapunk Gyõr téglatörténetérõl is. Akiadványtszámosszínesfotó illusztrálja, s reméljük, a valamelyik elkövetkezõben Mosonmagyaróvár és környéke téglatörténetérõl is többet tudunk meg. Balassa Tamás felvételei.

8 8. oldal AJÁNLÓ szeptember 30. Hangverseny a zenei világnapon A Mosonyi Mihály Zeneiskola tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2011.szeptember 30-án (pénteken)18 órakor a Flesch Károly Kulturális Központban tartandó ünnepi hangversenyére. Ezen a rendezvényen adják át a A Zeneoktatásért Alapítvány díjait,az Év tanára kitüntetést és a 2011.évi Sattler-díjat. A hangversenyen közremûködik: Hainburg, Somorja és Mosonmagyaróvár zeneiskolás növendékeibõl alkotott Nemzetközi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Erwin. J. Knopper. A belépés díjtalan. Adományokat köszönettel elfogadnak. Idõsek világnapja - Zenés mûsor és vacsora Dr. Nagy István polgármester és CsiszárPéterigazgató(kulturális központ)meghívásáraegyeztetést tartottakavárosházánanyugdíjas klubok vezetõinek részvételével. Ezenabeszélgetésenhangzott el, hogy az idõsek világnapja alkalmából ünnepi mûsorral kedveskedik a város a kulturális köz- pontbananyugdíjaskluboktagja- inak.azmûsoronésaztatkövetõ vacsorán azzal a meghívóval lehet részt venni, amiket Csiszár Péter a klubvezetõknek átadott. Dr. Nagy István hangoztatta, a város megbcsüli azokat az idõs polgárokat,akikrésztvesznekéletében, segítik annak fejlõdését. Olvasni jó! Bizonyára sokan egyetértenek a cím tartalmával, bár napjainkban a rengeteg egyéb információhordozó komoly vetélytársává vált a könyvolvasásnak.ezt felismerve hirdeti meg iskolánk minden nyári szünet elõtt könyvolvasási versenyét. A cél az, hogy minél több kisdiák vegyen kezébe olvasnivalót, szerezzen kellemes és hasznos percet magának. Örömmel tapasztaljuk, hogy számos tanulónk egyik kedvenc idõtöltése maradt a könyvolvasás, s a pedagógusok pedig azt, hogy évrõl évre választékos szókinccsel, érthetõ, élményszerû kommunikációval mesélnek a kis könyvmolyok kedvenc szerzõikrõl, mûveikrõl. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy iskolánk névadójának minél több alkotását forgassák a gyermekek. Igyekszünk azzal is fokozni az olvasási kedvet, hogy az értékes könyvjutalmakon túl dr. Gurmai Zita európai uniós parlamenti képviselõasszony jóvoltából a nyertesnek egy háromnapos brüsszeli repülõs kirándulást is ajándékozunk. Az idei verseny gyõztese Hargitai Dávid 6. osztályos tanuló lett. Gratulálunk neki, hisz a tartalmas olvasmányélményeken túl egy felejthetetlen utazáson is részt vehet. Fekete iskola

9 2011.szeptember 30. HÍREK,INFORMÁCIÓK 9. oldal XII. Mosonmagyaróvári Civil Nap Rendezõ: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség A rendezvény idõpontja: október 8. (szombat) Helyszíne: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár. A Civil Nap céljai: a mosonmagyaróvári és városkörnyéki civil szervezetek bemutatkozása, a nonprofit szféra elismertségének növelése, kapcsolatépítés a civil szféra között, tapasztalatcsere, az adományozói kultúra növelés, tájékoztatás az új civil törvényrõl. A nap tervezett programja 10 óra: Ünnepélyes megnyitó(dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere, Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. igazgatója, Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke. Közremûködik a Mosonyi Mihály Zeneiskola mûvészeti csoportja. 10 óra: Civil börze A mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása az aulában kialakított standokon.(fényképekkel, dokumentumokkal) jelentkezés alapján mintegy 10 mosonma-gyaróvári szervezet bemutatkozására számítunk. A legötletesebb stand díjazása. 10 óra 5 perc: A civil díjak átadása: Mecénás Díj (1 db fõdíj, 2 db különdíj) Az év civil szervezete díj (1 db díj) Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj (1 db díj). Átadja: Dr. Nagy István polgármester, Nagy Sándor egyesületi elnök. 10 óra 15 perc: Kulturális bemutatók (Fellépõk: Margaréta Nyugdíjas Klub Szederinda tánccsoportja, En L air tánccsoport, Galaxy RockandRollKlubtánccsoportja,LajtaNéptáncegyesület,Theatrum ad Flexum mûsora.) 10 óra 15 perc: Fogadás a díjazottak tiszteletére. 10 óra 30 perc: Egészségügyi szûrések. Szakmai támogató: Magyar MáltaiSzeretetszolgálatmosonmagyaróváricsoportja. Nyújtottszolgáltatások: Koleszterin mérés, Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, szemvizsgálat. 11 óra: Szakmai tanácskozás Az új civil törvény hatásai a civil szektorra. Résztvevõk köre: A mosonmagyaróvári civil szervezetek. Elõadó: Nagy Sándor elnök, a Nemzeti Civil Alap Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma. Információ: Nagy Sándor, 96/ , 30/ , Dluhopolszky László Kiállítás környezetvédelmi karikatúráiból. Megnyitó október 5-én 16 órakor a Huszár Gál Városi Könyvtárban. A karikatúra napjaink egyre népszerûbb mûfaja, mániákus rajzolók ûzik: meghökkentés, kifigurázás, nevettetés köntörfalazás nélkül, ez a célja. Elhivatottság, elszántság, kitartás és sok-sok humor szegélyezi pályafutásomat, melynek hivatalos kezdetét 1969-re teszem, hiszen akkor jelentek meg elsõ karikatúra zsengéim a Magyar Ifjúság címû lapban. Külföldön elõször 1972-ben publikálták rajzaimat, az akkori NSZK-beli Pardon címû magazinban. A nemzetközi szakma figyelmét az impozáns International Herald Tribune nevû újságban megjelent rajzommal vívtam ki. Számos díjat nyertem(pl: Yumiuri Shimboon karikatúraverseny Excellence díja, Anconai Sportkarikatúra fesztiválezüstplakettje), ezért kineveztek az amerikai Witty World címû szaklap hazai tudósítójának. Szívemen viselem szakmám sorsát, alakulását és a fiatal nemzedék kellõ fölfedezését, támogatását. Ezért vagyok a Fiatal Karikaturisták Klubjának egyik megalapítója és voltam titkára ( ), valamint a Magyar Karikaturista Szövetség elnökhelyettese. A sajtóban való aktív mûködésem 1976-ban kezdõdött, amikor a Rakéta címû regényújság munkatársa lettem. Ezt követõen tíz évig ( ) a Népszava karikaturistájaként dolgoztam, ezzel párhuzamosan firkáltam a Képes Sportnak is tõl egy éven át voltam a Szabad Szájképszerkesztõje, mígnem kineveztek alúdas Matyiélére fõszerkesztõnek 1990-ben. A kaotikus politikai idõk szatirikus hetilapjánál tucatnyi tehetséges fiatalt(pápai Gábor, Békési Joe, Lehoczky Károly, Nemes Zoltán, Szmodis Imre, Tónió, Marabu, Balogh Lajos) fedeztem fel, éltetõ erõvelhatottrámafrissszellemiközeg. Négyévvelkésõbbelhagytam a magazint és az Esti Hírlap rajzolója lettem. A nagyközönséggel való kapcsolatot ápolandó, illetve a szakmai körökben való folyamatos jelenlétem biztosítása érdekében veszek részt hazai és nemzetközi fesztiválokon Díjaim: Petõfi sajtószabadság-díj (1993), A bor dícsérete címû rendezvény I. helyezése (1998, 1999, 2000), Mi városunk különdíj (Vác , Szentes , Szarvas : III. helyezés), Shanghaj Karikatúra Webverseny különdíja (2003), Tivoli Színház drámaíró verseny gyõztese (2003). JÓSZÍV" Önsegélyzõ Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés:anubisz Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/ Ügyelet: 06-30/ Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükrôl még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelôen. ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Telefon:

10 10. oldal TALLOZÓ szeptember 30. Válogatás a helyi sajtó 100 évvel ezelõtti híreibõl Amagyaróváriifjuságitornaegyletakedvezõtlenesõsidõdacára is megtartotta vasárnap, folyó hó 1-én délután mérkõzését a gyõri ifjusági foootballcsapattal A birói tisztet Müller Gusztáv töltötte besdacáraannak, hogyamagyaróvárijátékosokveszteségetszenvedtek, sokat igérõ játékot produkáltak. Az elsõ félidõben az eredmény 3:2 volt a magyaróváriak javára, a második félidõben azonban ez a jó eredmény csakhamar egyenlõvé változik, míg végre 4:4 gyõzelem után a döntõ mérkõzésben ismét a magyaróváriak kapuján röpült be alapda. (1911. október 5.) Halászi községben Németh Vince plébános fáradozása folytán a templomot renoválták. A templom felszentelése holnap, vasárnap, folyó hó 8-án lesz, amikor szertartást maga Várady L. Árpád gyõri püspök fogja végezni s szentbeszédet is tart a néphez, mely a közeli falvaikból is Halászira megy az ünnepélyes alkalomra (1911. október 8.) A magyaróvári kültelki (majroki) iskola folyó hó 1-én megnyilt és átadatott hivatásának. A Majrokban lakó I. és II. osztályu gyermekek járnak ezen iskolába, de a körülmények azt bizonyitják, hogy az iskola rövid idõn belül nem fogja a szükségletet kielégiteni.. (1911. október 8.) A vármegyei történelmi és régészeti egylet kedden este igazgatósági ülést tartott dr Cselley Kálmán elnök vezetésével, melyen több fontos ügyet tárgyalt le a választmány. A muzeum épitése a befejezéshez közeledik s a tél folyamán a belsõ munkálatok is elkészülnek, ugy hogy a tavasszal megtörténok az uj épületben való berendezkedés és a megnyitás. Az épület elõtti tér parkirozási munkáinak vezetésére felkérték L huillier István akadémiai kertésztanárt és Modrovich Gábor festõmüvész egyesületi pénztárost. Az ültetvényeket, 100 fát és 100 diszcserjét, miniszteri intézkedés alapján az akadémiai kertészet fogja szolgáltatni kedvezményes árban. A muzeumkertet egyelõre dróthálókeritéssel vonják be, melyhez cölöpöket a várostól kérnek A muzeumok és könyvtárak országos felügyelõsége ismét több érdekes és értékes mûvel gazdagitotta a könyvtárt (1911. október 12.) A magyaróvári gazdasági akadémia, melynek minden mozzanata, minden életnyilvánulása érdekli egész társadalmunkat, nemcsak azért, mert ezen legrégibb gazdasági akadémiára büszkék vagyunk, hanem azért is, mert ennek élete és sorsa szoros összefüggésben van Magyaróvár életével, sorsával és forgalmával, október hó elejével megkezdte az uj tanévet Akadémiánkra keddig beiratkoztak az elsõ évfolyamara 35-en, a másodikra 34-en és a harmadikra 38-an, összesen 113-an, kik közül 4 a vendéghallgató. A beiratkozások 15- éig tartanak. (1911. október 12.) Tudvalevõ dolog, Kainz, a mosoni születésü szinmüvész, a bécsiek dédelgetett szinésze, nem igen volt kapható arra, hogy modellt üljön, csak egy izben sikerült egy magyar mûvésznõnek Kövesházi-Kalmár Elzának, a nagytehetségü embert egy jól sikerült mellszobrocskában megörökiteni. Tiszetelõi megnagyitják a kis szobrot és a Burgtheaternek ajándékozzák. (1911. október 15.) A magyaróvári gazdasági akadémia atléta klubjának kitünõ atlétája Szakál Máté az elmult nyár folyamán tartott országos versenyeken a következõ gyõzelmeket aratta. Julus hó 5-én az aradi testgyakorlók országos versenyén méteres suly, méteres középfogásu gerelydobásával II. dijat. Szeptember 8-án Budapesten F. T. C. nemzetközi atlétikai versenyen vett részt, ahol a világ rekorderkoczánutángerelydobásban 56.06méterreamásodikdijat nyertemeg.szeptemberhó17-énakolozsváriegyetemiatlétaklub általrendezettországospályafelavatóversenyéngerelyvetésben54.03 méteres dobásával elsõ dijat nyert, mely alkalommal a kolozsvári takarékpénztár tiszteletdiját egy gyönyörü kiállitásu arany zsebórát is elvitte október hó 8-án a Kassai Atletikai Club nemzetközi versenyén a gerelyvetésben az I. és tiszteletdijat nyerte meg. Szakál ezen gyõzelmével beigazolta, hogy gerelyvetésben erõs ellenfele az ország többi gerelyvetõiknek (1911. október 15.) Lébényben csütörtökön nagyjelentõségü közgazdasági alakulás történt. A Gyõri Elsõ Takarékpénztár a Mosonvidéki Takarékpénztárral kapcsolatosan Lébényben fiók-takarékpénztárat létesített. A takarékpénztár eszméjét lelkesedéssel karolta föl a lakosság és jövõje, fejlõdése máris biztositva van. Az uj takarék ügyeit az elsõ rendes közgyülésig Boldini Rezsõ lébényi fõjegyzõ, Földes Jakab és Modrovich György birtokosok intézik. (1911. október 19.) Magyaróvárott Hungária kenyérgyár cimmel kenyérgyár van alakulóban, mely napi termékeit a helyi piacon kívül a közel nagyobb városokban, Gyõrött, Pozsonyban és Wienben fogja értékesiteni. A kenyérgyártelepengedélyezésiügyemáramagyaróvárifõszolgabirói hivatalnál van. A gyártelep a magyarutcai Grosz illetõleg Molnárféle házban lesz. Az üzem rövid idõ alatt megkezdõdik. (1911. október 19.) A mosoni esperességi kerület papsága legutóbbi Hegyeshalomban tartott kerületi gyülésén elhatározta, hogy az esperességi kerület összes községeiben szervezik a patronázsokat, amelyekben gondoskodnak a falusi leányok erkölcsi mûvelõdésérõl és amennyiben a községbõl távoznak, kiterjesztik figyelmüket arra, hogy megbizható helyre, jó környezetbe jussanak. (1911. október 19.) (A válogatás a Huszár Gál Városi Könyvtár helyismereti gyûjteményében készült. A cikkek eredeti helyesírását megtartottuk.) SAN THERM SAN-THERM Bt Mosonmagyaróvár 48-as tér 2. Tel/Fax: 96/ Hõtechnikai szaküzlet Gázkazánok Konvektorok Gázkémények és bélésanyagok Radiátorok Csôrendszerek és szerelvényei KÖGÁZ-termékek Tervezés kivitelezés A TECHNIKA, AMELY AZ EMBERT SZOLGÁLJA

11 2011. szeptember 30. KÖZÉLET 11. oldal A Hildegard Óvoda az Egyházmegyei Családi Napon A Gyõri Egyházmegye hagyományosan évente szervez családi napot. Olyan közösségi összejövetelre hívja oktatási-nevelési intézményeit, mely lehetõséget ad együtt ünnepelni, örülni, megerõsödni. Egész napos program várta a családokat a Káptalandombon szeptember 24-én, szombaton. A Gyõri Egyházmegye minden óvodája, iskolája elküldte delegációját a hagyományos Egyházmegyei Családi Napra. Gyönyörû napsütéses idõ segítette a rendezvényt és a családok programokkal gazdag napot tölthettek együtt a Káptalandombon. A nap püspöki szentmisével kezdõdött a bazilikában, ezt a szabadtári zenés rendezvény követte. A színpadon felléptek a katolikus intézmények csoportjai, volt meseelõadás, koncert. A Hildegard Óvoda népi játékokat mutatott be a színpadon, színvonalas elõadást láthattunk tõlük. Az óvónõk részt vettek a jótékonysági fõzõversenyen és finom ebéddel vendégelték meg a családokat. Az egyházmegyei rendezvény kapcsolódott egyrészt a katolikus egyház Család éve programsorozatához, másrészt megemlékeztek II. János Pál pápa Familiaris Consortio kezdetû apostoli buzdításáról, melyet éppen harminc évvel ezelõtt, ben bocsátott ki a katolikus egyházfõ. Ma, amikor sok hagyományos és sérthetetlen érték megkérdõjelezõdik fogalmazott Tóth András családreferens a rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatón fontos középpontba állítani a családot, melybõl felépül az egyház és a társadalom. Tanúságot szeretnénk tenni hitünkrõl, szeretnénk felkelteni az emberek szívében a szeretet és a felelõsség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. mondta a családreferens. A rendezvényen az intézmények képviselõi készítettek ebédet, melynek bevételeit a fogyatékkal élõket nevelõ gyõri Bárczi Gusztáv Óvoda, Iskola és Gyermekotthon megsegítésére fordították. Ezzel kívántuk kifejezni hálánkat azért a munkáért, melyet ebben az intézményben a pedagógusok nagy szeretettel, emberséggel végeznek mondta Pápai Lajos megyéspüspök. Trauttwein Éva (Felvételünkön a fellépõ óvodások, illetve a jótékonysági fõzõversenyen rész vevõ óvónõk láthatók.)

12 12. oldal EGÉSZSÉGÜNKRE! szeptember 30. Összefogással a magas vérnyomás ellen A Magyar Hypertonia Társaság az Éljen 140/90 alatt! program során idén õsszel elindítja az elsõsorban fiatal korosztályhoz szóló kampányát. A kezdeményezés célja, hogy az iskolákon és a közösségi médián keresztül hívja fel a figyelmet a magas vérnyomás megelõzésére. Napjaink átlagos életvitele a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a túlzott sófogyasztás, az elhízás mindmind a magasvérnyomás-betegség kialakulását idézheti elõ. Ez jelenleg az egyik leggyakoribb népegészségügyi probléma Magyarországon, megközelítõleg 3 millióan érintettek, azaz majd minden családban akad valaki, akinek magasabb a vérnyomása a normálisnál. A magas vérnyomás megelõzésére történõ odafigyelést és a helyes vérnyomásmérés oktatását nem lehet elég korán elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a gyermekek nagy hatással tudnak lenni szüleik, nagyszüleik életmódjára. Ezért, hogy már a legfiatalabb korosztály körében is ismertté váljon a magas vérnyomás fogalma és õk is részt vállaljanak a rendszeres otthoni vérnyomásmérés elterjesztésében a Társaság Hypertonia éve 2011 címmel pályázatot hirdet általános és középiskolák részére. Most minden iskola részt vállalhat abban, hogy a nála tanuló diákok hozzájárulhassanak szüleik egészségi állapotának javításához, a betegség megelõzéséhez! A magasvérnyomás-betegség kezelésével foglalkozó orvosszakmai társaság (Magyar Hypertonia Társaság) arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a vérnyomásmérést bármilyen életkorban bárki el tudja otthon is végezni. Az otthoni mérés azért is nagyon fontos, mert a rendszeres, nyugalmi állapotban történõ méréssel idõben kiszûrhetõ a betegség, és megakadályozható az olyan késõbbi súlyos szövõdmények kialakulása, mint például az agyvérzés vagy szívizom infarktus. Éppen ezért a MHT Társaság pályázatot hirdet az ország összes általános- és középiskolája között, hogy kiderüljön, melyik intézmény diákjai tudják a legnagyobb figyelmet fordítani az egészségre, azon belül a magasvérnyomás-betegség megelõzésére. A feladat, hogy a diákok mérjék meg a legtöbb szülõ, nagyszülõ, családtag, ismerõs vérnyomását és a mért értékeket rögzítve és beküldve vegyenek részt a pályázaton. Minden megmért vérnyomás 1 pontot ér. További külön pontot ér, ha az illetõ, akinél magas vérnyomást észleltek, el is megy orvoshoz és a vérnyomásív megfelelõ rubrikájában az orvos pecsétje is szerepel. A három legtöbb pontot begyûjtõ iskola lesz a díjazott, az elsõ helyezett , a második , a harmadik forint értékû sportszervásárlási utalványt nyer! Az iskolai pályázaton kívül a Társaság online aktivitásokkal is szól a fiatalokhoz, és rajtuk keresztül családtagjaikhoz, ismerõseikhez. A legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar nyelvû film sem található a magasvérnyomás-betegség témájában, így elsõ lépésként itt tekinthetõk meg oktatófilm-sorozatunk epizódjai, melyekben a legnevesebb hazai szakemberek a Lelkes-Mérõ család bábfiguráival mutatják be a magasvérnyomás-betegséget, annak kialakulását, megfelelõ kezelését és a helyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérõ család hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon mint a Facebook és Iwiw - is feltûnnek majd, ahol játékos és tájékoztató formában is részt vállalnak a fiatalok informálásában. Az érdeklõdõk a kluboldalon napi jó tanácsot kérhetnek, oktatófilm-sorozatot láthatnak, szakértõktõl kérdezhetnek, valamint értékes nyereményekért egészségtervet is készíthetnek a Lelkes-Mérõ család tagjainak. Virtuálisan játékos formában meg is gyógyíthatják a családtagokat, javíthatják a rossz szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük megõrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak az otthoni vérnyomásmérés elvégzéséhez, a betegség kiszûréséhez és megfelelõ kezeléséhez. Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a weboldalon, a helyes mérés elvégzéséhez pedig segítséget nyújt a hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenõ oktatófilmsorozat is. Az Éljen 140/90 alatt! programról A Magyar Hypertonia Társaság által indított Éljen 140/90 alatt! program célja hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a normális vérnyomás értéke (140/90 alatt), a magasvérnyomás-betegség és szövõdményeinek megelõzése, kiszûrése és megfelelõ kezelése. A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés fontosságát hangsúlyozza a betegség kiszûrésében, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együttmûködésével valósulhat meg.

13 KÖZÉLET szeptember oldal Vadászati kiállítás a városi múzeumban Az idõszaki tárlat a helyi Hansági Múzeum gyûjteményére alapozva, a történelmi korokon végighaladva mutatja be a vadászat fejlõdését. Láthatunk mamut agyart, barlangi oroszlán koponyát. Megismerhetjük a honfoglaló magyarság csodaszarvas történetét. A középkori anyagból kiderül, hogy a korszak leghíresebb solymásznõje az óvári uradalom birtokosa Mária királyné volt. Az újkori részen az itt élt állatok preparátumai tekinthetõk meg. A látogatók kézbe vehetik az egyes korszakok jellegzetes fegyvereit és tárgyait. Napjaink modern vadászati eszközei közül az állathívó sípok sokfélesége keltheti fel érdeklõdésünket. A kiállítást díjnyertes agancsok, aranyérmes agyar, középkori és mai vadászöltözetek teszik szemléletesebbé. Felvételünkön a Városi Kollégium diákjai láthatók, akiket Németh Alajos magángyûjtõ, a kiállítás egyik rendezõje vezetett végig a tárlaton. Megérkeztünk - a kórház újszülöttjei Csépés Hanga, Mosonmagyaróvár Nagy Ármin, Kisbodak Pintér Roland, Mecsér Andrássy Karolina, Mosonmagyaróvár Göblyös Tamás, Jánossomorja Mészáros Kata, Hegyeshalom Hétrõl hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település nevét közöljük, ahol nagy szeretettel várják õket! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak. A babák fényképeit születésük sorrendjében közöljük, az egy napon születettekét betûrendben. (Milkovits Tibor felvételei) Vajas Roland József, Rajka

14 14. oldal LAPZÁRTA szeptember 30. Jogsegélyszolgálat Dr. Keresztély Rita rovata Kedves Olvasóim! Jelen cikkemben azoknak a figyelmét hívom fel, akik a napjainkban elharapódzott hitelválság áldozatai. A Bank és Hitelkárosultak Szövetségével karöltve próbálunk segítséget nyújtani azoknak, akiknek még lehet. A legfontosabb, hogy csak azokon tudunk segíteni, akik fizetni akarják a hitelüket, csak akár az árfolyam emelkedés, akár vállalkozásának válsága következtében nem tudják a korábbi törlesztõ részletek mértékét vállalni. Az egyik legfontosabb tényezõ, hogy amikor valaki fizetési meghagyást vesz kézhez a postán, haladéktalanul keressen meg. Ez a legideálisabb idõpont, mert nagyobb a siker lehetõsége jogi szempontból. Volt példa már arra is hogy sikerült a végrehajtás alatt álló ügymenetbe is beleavatkoznunk az ügyfél javára. Perek vannak bíróság elõtt folyamatban, melyekkel szintén igyekszünk a még menthetõ helyzetet menteni. A bankokkal folytatunk tárgyalásokat kedvezõbb konstrukció kidolgozására. Fontos: csak azokon tudunk segíteni, akik akarják rendezni a tartozásukat, csak nem akként, ahogy ezidáig. A rendszer sok hibát vét a banki világban is, ha van ilyen, annak mentén is el tudunk indulni. Nem szabad az idõt húzni, mert minél késõbb jutnak el hozzánk, annál kevesebb a mi lehetõségünk segíteni. Kérdéseiket várom a szerkesztõségbe, illetve a következõ e- mail címre, telefonszámra: 06/30/ Irodám a Károly utca 86. szám alatt található! Természetes egészség Ismeretterjesztõ elõadássorozat A közérthetõ elõadások célja, hogy a hallgatóság megismerje a természetgyógyászatiágakat, módszereket, akapcsolódóterápiákat. A sorozat kilenc részbõl áll, amit minden hónap elsõ hetében tartanak. Az elõadás 50 perc idõtartamú, majd kérdések és válaszokkal folytatnak. Elõadás után a résztveveõk minden alkalommal élményprogramonvehetnekrészt,tea-,mag-,ésgyümölcskóstolás,gyógynövényés illóolaj ismertetés, gyertyák és virágok között. Kezdése 17 óra 30 perckor. Helyszín: Fõherceg Vendégház, Konferenciaterem, 9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 4. Az elsõ elõadás október 4-én, kedden lesz Mi is az a természetgyógyászat? címmel. Átfogó ismertetõ a természetgyógyászati ágakról, és tartalmi jellegzetességeirõl. Bor és egyház A bor és az egyház, a bor és Pannonhalma, a bor mint stratégiai termék címmel rendezte meg következõ elõadását a Közéleti Akadémia.Arendezvényszeptember22-én,csütörtökönzajlottaPiarista Általános Iskola és Gimnázium kápolnájában. Gál Helga, elsõ magyar nõi sommelier, a magyar EU-elnökség hivatalos borpohárnoka és Hortobágyi Cirillpannonhalmi bencés atya beszélgetettdr. Nagy Istvánnal, városunk polgármesterével. GálHelgaelmondta, hogyeztazelõadástazérttartottafontosnak, mert ezzel igyekszenek megvilágosítani a bor és a hit kapcsolatát Magyarországon. Hisz hazánkban leginkább keresztény vallású emberek élnek, a legtöbb liturgiában fontos szerepe van a bornak. A katolikus egyházban például a misebor használata, ami az õsi kultúrának része. Gál Helga elmondta, hogy a magyar borokra büszkék lehetünk, annak ellenére, hogy világviszonylatban annyira még nem ismerik a magyar termelõket. Nem lehet összehasonlítani a magyar borkultúrát például a mediterrán világéval, vagy egy újvilági borkultúrával. Viszont közép-európai viszonylatban nagyon egyedi ízvilággal rendelkezik Magyarország. Vida Szilvia

15 2011. szeptember 30. LAPZÁRTA 15. oldal Megjelent a szél-járás õszi száma Versek és rajzok a Gyurkovics-szalonban Ismét Réti Attila novellákat olvashatnak a régió kulturális folyóiratának szépirodalmi rovatában. A mosonmagyaróvári kötõdésû, Törökbálinton élõ szerzõ tehetsége kétségtelen, bizonyítja ezt az is, hogy sorra jelennek meg írásai országos lapokban. A Gizi, a tehenészlány címû a szél-járásban legjobb írásmûvei közé tartozik. RétiAttilamellettMolnosLevente, sgáspártiborelbeszélése olvasható az új szám szépirodalmi rovatában, s Deák Ernõ esszéje, amely egyben visszaemlékezés, önéletrajz, de tudósítás is 1989-rõl, arról az évrõl, amikor 1956 után hazalátogatott szülõfalujába. Verset Fellinger Károly, Madár János, Bárdos Kinga, Kukor Sára és L. Burda Zsuzsa jegyez a szél-járás õszi számában. Izgalmas sorozatot indított a lap Fehér foltok címmel, ennek elsõ darabja jelent most meg. A sorozat a kitelepítettek életét mutatjabe, afelvidékimagyarság meghurcoltatását. A kilencvenes évek rádióripirtjai elvenednek meg a folyóirat hasábjain. KovácsLászlóegyházgelleközépkori templomát mutatja be, GörfölJenõazAlacsony-Fátrába kalauzol el bennünket. Neszméri Sándor, a lap színházi rovatának gondozója BárdosJuditotmutatjabe,akiazArt Film Fest nemzetközi filmszemlénkékangyaldíjatkapottaház címû cseh-szlovák kooprodukciós filmben nyújtott teljesítményéért. Lacza Tihamér M. Nagy László fotómûvészt mutatja be, akinek szép felvételei illusztrálják a lapot, míg Böröndi Lajos Szalkai Károly gyõri festõmûvésszel beszélgetettazegészmögöttivágyakozásról, s arról, hogy mirõl is álmodik a kõmûves. Ugyancsak õ Burda Zsuzsa testek arca címû kiállítását mutatja be, a Jánossomorján élõ képzõmûvész világáról ír. A szél-fúvás rovatban Görföl Jenõ Quittner János koreográfust köszöntihetvenedikszületésnapján. NádyMáriaköltõ Magamba mélyedve címû kamara kiállításának ad otthont a Cselley-ház (Fõ út 19.) szeptember 30-án, pénteken este 6 órakor. A tárlat érdekessége, hogy Nády Mária nem csak költõként mutatkozik be, hanem rajzolóként is. Versei magukban hordozzák képeit, s képei tükrözik verseit, installálva illusztrálják mûvészi gondolatvilágát. Köszöntõt mond Szenkuti Károly, ahanságimúzeumigazgatója. A kiállítást dr. Nagy István polgármester, országgyûlési képviselõajánljaaközönségnek. Közremûködnek: Farkas István piarista atya, igazgató és Sági Tünde tanár. Hagyaték A Deák Ferenc Közéleti Akadémia soron következõ rendezvényéreoktóber13-ánkerülsora Piarista kápolnában. HagyatékcímmelVassAlbertreemlékeznek. Közremûködnek az iskola diákjai. Közöttünk élnek Illés Zoltán, a Duna Takarékszövetkezet elnöke lesz dr. Nagy Istvánpolgármester vendége október 12-én az Arcvonások sorozatnak a Belvárosi Kávéházban. A rendezvény 18 órakor kezdõdik. A kiállítás október 30-ig tekinthetõmegazintézménynyitva tartási idejében. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Teret avatnak Mosonszentmiklóson Megújult a Zichy tér Mosonszentmiklós község Önkormányzata és a kivitelezõk várják a lakosokat és az érdeklõdõket a templom elõtti Zichy térre, amelyet mostanra sikerült felújítani. A vendégeket október 1- jén 15 órakor a helyi fúvószenekar köszönti, majd az iskolai néptánccsoport mûsorát láthatják az érdeklõdõk. Ezt követõen a kivitelezõk, a helyi vadásztársaság és az önkormányzat látja vendégül a meghívottakat és a lakosságot. Lapzárta rovatunk azoknak az írásoknak, híreknek ad teret, amelyek az utolsó pillanatban érkeztek, illetve amelyekrõl a megjelenés hetének elsõ napjaiban értesülünk.

16 16. oldal HIRDETÉS szeptember 30.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 225. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGSOROZATRA IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 21. HELYSZÍN: NAGYCENK A SZÉCHENYI-EMLÉKBIZOTTSÁG

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2011-ben is. kinézni?

2011-ben is. kinézni? Rajzverseny 2011-ben is óvodásoknak A Te környezettudatos kinézni? házad hogy fog 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/ Cím: 6440 Jánoshalma, Molnár J.u.3. E-mail: hkkejhalma@gmail.com Tel.:77/850-133 Fax:77/850-133 Web: hkke- jhalma.webnode.hu Mobil: 70/3619157 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 03-0145-06 A HONVÉD KASZINÓ

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

FÔUTCA LIPÓT NAPOK. Programfüzet. 2009. november 12 15. ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

FÔUTCA LIPÓT NAPOK. Programfüzet. 2009. november 12 15. ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu FÔUTCA LIPÓT NAPOK 2009. november 12 15. Programfüzet Erzsébet tér Tisztelt Belvárosi Polgárok! Örömmel mutatom be Önöknek a Fôutca Lipót Napok programsorozatát, amelynek során megismerhetik Belváros Új

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben