ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG"

Átírás

1 Irodalom

2

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI Aronoff G. M.: The Diasability Epidemic. Clin. J. Pain, 1:187, Berne R. M., Levy M. N.: Physiology. Mosby, Philadelphia, Bradley E. M.: An Introduction to the Concepts and Classifications of the International Classification of Impairments Disabilities and Handicap. Disabil. Rehabil., 15: , Bradley E. M.: The Genesis of Handicap: Definition, Models of Disablement, and the Role of External Factors. Disabil. Rehabil., 17:53-62, Brena S. F. et al.: Chronic Pain States: Their Relationship to Impairment and Disability. Arch. Phys. Med. Rehab., 60:387, Cardol M., Brandsma J. W., de Groot I. J. M. et al.: Handicap Questionnaires: What Do They Assess? Disabil. Rehabil., 21:97-105, Chamie M.: Survey Design Strategies for the Study of Disability.World Health Statist. Quart., 42: , Chamie M.: What Does Morbidity Have to do With Disability? Disabil. Rehabil., 17: , Chirikos T. N.: Aggregate Economic Losses from Disability in the United States: Preliminary Assay.Milbank Q 67: Suppl. 2, Part 1:59-91, Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et da la Santé.WHO, Genéve, Demeter S. L., Andersson G. B. J., Smith G. M.: Disability Evaluation. Mosby, St. Louis, Denniston P. L. Jr.: Official Disability Guidelines. 5 th Aniversary Editon, Work-Loss Data Institute, Despong L.: Human Right and Disability. UNES- CO, Geneva, Fultz E., Ruck M.: Reforming Worker Protections: Disability Pensions in Transformation. ILO, Budapest, Gláz Á., Simon Gy., Horváth M: A társadalmi integrációt elôsegítô adatok a magyarországi (0-18 éves) mozgássérült gyermekekrôl. Népjóléti Szemle, 14(9):3-9, Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. American Medical Association, ed. 4., Chicago, Guyton A. C.: Textbook of Medical Physiology. Saunders Company, Philadelphia, ed. 8., 1991 ICF: International Clasification of Functioning, Disability and Health. WHO, Geneve CHE, Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. A rák ellen, az emberért, a holnapért Alapítvány, Budapest, Leavill S. S., Beyer R. P., Johnson T. C.: Monitoring the Recovery Process: Pilot Results of a Systematic Approach to Case Management. Med. Surg., 41(4):25, Luck J. V. Jr., Florence D. W.: A Brief History and Comparative Analysis of Disability Systems and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., Minaire P.: Disease, Illness and Health: Theoretical Models of the Disablement Process. Bull. WHO, 70: , Muir B. L.: Pathophysiology. Chapmann and Hall, London, 1998.

4 1400 Irodalom Pikó B.: Az egészségi állapot komplexitása és mérési lehetôségei. LAM, 6: , Revill S. J., Robinson J. O., Rosen M. et al.: The Reliability of a Linear Analogue for Eevaluating Pain. Anesthesia, 31:1191, Rice D. P. et al: The Economic Cost of Illness: a Replication and Update. Health Care Financing Rev. 7:61-80, Rissanen A., Heliovaara M., Knekt P., Aromaa A., Maotela J.: Risk of Disability and Mortality due to Overweight in a Finnish Population. Brit. Med. J., 301:835, Robbins D.: Medical Disability Absence from Work. New York Medical College, Valhalla N.Y., Robinson J.: Care in the Community: Support for Informal Carers of Chronically ill and Disabled People. Int. Disabil. Studies, 9:81-83, Social Protection in the EU Member States and the European Economic Area. Situation on 1 January European Commission, Szollár L.: Klinikai kórélettan. SE KOTK, Budapest, Tark D. C.: Evaluation of Pain and Disability. J. Disability, 2:24, Weinstein M. R.: The Concept of the Disability Process. Psychosomatics, 19:94, Wolfe B. F., Haveman R.: Trends in the Prevalence of Work Disability from 1962 to 1984 and Their Correlates. Milbank Q 68:53-80, A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAINAK RENDSZEREI A 2001-es népszámlálás adatai. KSH, Budapest, Mikaelson B., Lister C.: Swedish Occupational Injury Insurance: A Laudable Programme is Need the Reform. Int. Soc. Sec. Rev., 44:39, Magyar Statisztikai Évkönyv KSH, Budapest, Rey P., Bonsquet A.: Compensation for Occupational Injuries and Diseases: Its Effect You Prevention at the Workplace. Ergonomics, 38:475, Társadalombiztosítási kézikönyv. Unio, Budapest, ORVOSI REHABILITÁCIÓ Arnold Cs.: Cardiovascularis rehabilitáció a családorvosi gyakorlatban. Egis, Budapest, Bickenbach J. E., Chatterji S., Badley E. M., Üstün T. B.: Models of Disablement, Universalism and the ICIDH. Social Science and Medicine, 48:1173, Braddom R. L.: (Ed.) Physical Medicine and Rehabilitation. Saunders, Philadelphia, Csermely M.: A fizioterápia kézikönyve. Golden Book, Budapest, Deutsch A., Braun S., Granger C.: The Functional Independence Measure (FIM/SM instrument) and Functional Independence Measure for Children (WeeFIM registered instrument): Ten Years of Development. Crit. Rev. Phys. Rehabil. Med., 8: , Dénes Z.: Tesztek használata a mozgásszervi rehabilitációban: a FIM (Functional Independence Measure) skála. Rehabilitáció, 10:97 100, Enderby P., Kew E.: Outcome Measurement in Physiotherapy Using the World Health Organization s Classification of Impairment, Disability and Handicap: a Pilot Study. Physiotherapy, 81: , Grimby G., Finnstam J., Jette O.: On the Application of the WHO Handicap Classification. Scand. J. Rehabil. Med., 20:93-98, Grimby G., Smedby B.: ICF Approved as the Successor of ICIDH. J. Rehabil. Med., 33: , Huszár I., Kullmann L., Tringer L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. Medicina, Budapest, Kullmann L.: Evaluation of Disability and Results of Rehabilitation with the Use of the Barthel-index and Russek s Classification. Int. Disabil. Studies, 9:68-71, Kullmann L.: Fejlôdési tendenciák az orvosi rehabilitációban. Orvosképzés, 64: , Lorentsen O.: Provision of Technical Aids for the Handicapped in Norway. WHO EURO Reports and Studies, Copenhagen, Mahoney F., Barthel D.: Functional Evaluations: The

5 Irodalom 1401 Barthel Index. Maryland State, Med. J., 14:61, Matinvesi S.: Rehabilitation Training in Finland. Int. J. Rehab. Research, 5:35-44, Móricz F., Juhász F., Oberfrank F.: A rehabilitáció finanszírozása és kapcsolata az orvosszakértôi tevékenységgel. MOTESZ Magazin, 10.:3-4., Petô Z.: Vázlatok a pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatából. Magánkiadás, Szeged, Reichel H. S., Groza-Nolte R.: Fizioterápia. Medicina, Budapest, Schian H. M.: Practical Application of the Charter on Vocational Assessment of People with Disabilities. In: Proceedings International Workshop on the Use and Usefulness of the International Classification of Impairments Disabilities and Handicap. Council of Europe Publishing, Strasbourg, A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE Boros P.: A munkavállalás szabályairól. Nôvér praxis, 4. évf. 2. sz., Brunner P.: Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz. Inno Color Studio, Budapest, Good Practice in Occupational Health Service: a Contribution to Workplace Health. WHO Copenhagen, CHE, Munkaegészségügyi és munkavédelmi enciklopédia. OMIKK, Budapest, Országos Munkaügyi Módszertani Központ: Foglalkozások egészségügyi tényezôi. Budapest, március. Stellman J. M.: Encyclopedia of Occupational Health and Safety. ILO, Geneva, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG MINÔSÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA Albel A.: Gondolatok az orvosszakértôi tevékenységrôl: a leszázalékolásról. In: Magyar Orvos, 9. évf. 2. sz., Andreoli T. E., Carpenter C. C. J., Bennett S. C., Plum F.: A belgyógyászat lényege. Medicina, Budapest, Bickley, Bales: Fizikális vizsgálat és anamnézisfelvétel. Medicina, Budapest, BNO-10. A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Braunwald E., Fanci A. S., Kasper D. L., Hauser S. L., Longo D. L., Jameson J. R.: Principles of International Medicine. McGraw-Hill, Buris L.: Az igazságügyi orvostan kézikönyve. Medicina, Budapest, Carpention L. J.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Cunningham C., Horgan F., Keane N. és mtsai: Detection of Disability by Different Members of an Interdisciplinary Team. Clin. Rehabil., 10: , Csépai K.: Az orvosszakértôi véleményadás irányelvei. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társaság, Budapest, Debreczeni L.: Gyakorlati laboratóriumi medicina. Therapia, Budapest, Derényi G.: A gépjármûvezetés egészségügyi kockázata. Népszava Kiadó, Budapest, Elkin M., Perry A., Potter P.: Ápolói beavatkozások és mûveletek. Medicina, Budapest, Epstein O., Perkins G. D., de Bono P., Cookon J.: A betegvizsgálat módszerei. Medicina, Budapest, FEOR-93. foglalkozásainak tartalmi leírása. A foglalkozási viszony osztályozási rendszere. KSH, Budapest, Gulácsi L.: Minôségfejlesztés az egészségügyben. Medicina, Budapest, Herold G.: Belgyógyászat. B+V, Budapest, Írás J.: Szemelvények a munkaképesség-csökkenés elbírálásához. Országos Orvosszakértôi Intézet, Budapest, 1972.

6 1402 Irodalom Józsa L.: Névvel jelölt szindrómák. Medicina, Budapest, Kalabay L.: Állami Biztosító Baleseti Orvosszakértôi Útmutatója. 1982, Budapest. Kovács J.: A keresôképesség csökkenés százalékos értékelése a baleseti kötelezô biztosításban. Stádium, Budapest, Lang A.: Daganat, baleset és foglalkozás összefüggése a kötelezô biztosításban. Novák és Tsa., Budapest, Lawton M., Brody E.: Assessment of Older People: Self-maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. Gerontologist, 9:179, Luck J. V. Jr., Florence D. W.: A Brief History and Comparative Analysis of Disability System and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., 19:839, Marks V. (et al.): Differencial Diagnosis by Laboratory Medicine Quick Reference for Physicians. Springer, Berlin, McLellan D. L.: Framework for the Qualitative and Quantitative Analysis of Data on the Ageing of People with Disabilities. Council of Europe Publishing, Strasbourg, Móricz F., Juhász F.: A munkaképesség csökkenéselbírálás szakmai vizsgálatáról. Rehabilitáció, 11. évf. 3. sz., A munkaképesség orvosszakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. OTF, Budapest, Paál Gy., Zsiray M.: Szakmai irányelvek a keresôképesség orvosi elbírálásához. Medicina, Budapest, Péter M.: Radiológia. Medicina, Budapest, Potter P., Perry A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, Rónainé Dr. György Mária, Vetô Istvánné: Besorolások gyûjteménye. KSH, Budapest, Smith-Temple J., Johnson J. Y.: Gyakorlati ápolástan. Medicina, Budapest, Sótonyi P.: Az igazságügyi orvostan alapjai. Semmelweis, Budapest, Szakutasítás a katonai alkalmasság egészségügyi elbírálásához. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, Tiemey L. M., Saint S., Whooley M. A.: Diagnosztika és terápia tömören. Medicina, Budapest, A FUNKCIONÁLIS KAPACITÁS VIZSGÁLATA Battista M. E.: Assessing Work Capacity. I. Insurance Med., 20:16, Chaffin D. B., Andersson G. B. J.: Occupational Biomechanics. New York, John Wiley 6 Sour, Chaffin D. B., Andersson G. B. J.: Occupational Biomechanics. ed 2. New York, Dictionary of Occupational Titles. U.S. Employment Service, Dusik L. et al.: Concurrent Validity of the ERGOS Work Stimulator Versus Conventional Functional Capacity Evaluation Techniqunes in a Workers Compensation Population. I. Occup. Med., 25(8):759, Fletcher G. F. et al.: Exercise Standards. Circulation, 82:6, Hagberg M.: Work Load and Fatigue in Repetitive Arm Elevations. Ergonomics, 24(7):543, Karsek R.: Job Demands of Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Design. Adm. Sci. Q. 24:285, Karwowski W., Mital A.: Isometric and Isokinetic Testing of Lifting Strength of Males in Teamwork. Ergonomics, 29(7):869, Knapik J. J., Wright J. E., Mawdsley R. H. et al.: Isokinetic, Isometric, and Isotonic Strength Relationships. Arch. Phys. Med. Rehabil., 67:77, Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire Major Properties and Scoring Methods. Pain., 1:277, Velozo C. A.: Work Evaluations: Critique of the State of the Art of Functional Assessment of Work. Am. J. Occup. Ther., 43(3):203, Wasserman K., Hansen J. E., Sue D. Y., Whipp B. J. (eds): Principles of Exercise Testing and Interpretation. Lea and Febinger, Philadelphia, Waters T. R., Putz-Andersson V., Garg A., Fine C. J.: Revised NIOSH Equation for the Design and Evaluation of Manual Lifting Tasks. Ergonomics, 36(7):749, Wheeler D. L. et al.: Functional Assessment for Prediction of Lifting Capacity. Spine., 19(9):1021, Whittle M.: Calibration and Perfomance of a Three -Dimensional Television System for Kinematic Analysis. J. Biomed., 15:185, 1982.

7 Irodalom 1403 FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓ RÉSZLETES RÉSZ Abenhaim C., Suissa S.: Importance and Economic Burden of Occupational Back Pain. J. Occup. Med., 29:670, Facts About Occupational Therapy. Occupational Therapy Association, Rockville. Md., Aronoff G. M., McLary P. W., Witkower A., Berdett M. S.: Pain Treatment Programs: Do They Return Invorkers to the Workplace. J. Occup. Med., 29:123, Catchlove R., Cohen K.: Effects of a Directive Return to Work Approach in the Treatment of Workers Compensation Patients with Chronic Pain. Pain, 14:181, Csató Zs.: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról. Down Egyesület, Budapest, Jacobs K., Bettencourt C., Ellsworth P. et al.: Statement: Occupational Therapy Service in Work Practice. Am. J. Occ. Ther., 46:1886, Konig A., Schalock R. L.: Supported Employment: Equal Opportunities for Severely Disabled Men and Women. Int. Labour Rev., 130(1):21, Momm W., Konig A.: Community Integration for Disabled People. A New Approach to Their Vocational Training and Employment. Int. Labour Rev., 128(4):497, Pati G.: Economics of Rehabilitation in the Workplace. J. Rehabil., 22, Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Person) Convention. ILO, (No. 159.), Genova, Who Refuses Work and Why? International Social Security Announciation, Geneve, Woods D. E., Wolf A., Brubaker D., Stubbins J.: The Clinical Model in Vocational Rehabilitation. In: The Clinical Model in Rehabilitation and Alternatives. World Rehabilitation Fund, New York, PSZICHIÁTRIAI KÁROSODÁSOK Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ed. 4.). American Psychiatric Association, Washington D. C., Andrearsen N. C., Black D. W.: Bevezetés a pszichiátriába. Medicina, Budapest, Aro S., Hasan J.: Occupational Class Psychosocial Stress and Morbidity. Ann. Clin. Res., 19:62, Aronoff G. M.: Chronic Pain and the Disability Epidemic. Clin. J. Pain, 7:330, Bitter I., Füredi J.: Szkizofrénia. Medicina, Budapest, Bitter I.: Szorongásos kórképek. Springer, Budapest, Blumer D., Heitbronn M.: Chronic Pain as a Variant of Depressiv Disease: The Pain prone Disorder J. Nerv. Ment. Dis., 170:381, Brodsky C. M.: Long-term Workstress. Psychosomatics 25(5):361, Enelow A. J.: Assessing the Effect of Psychiatric Disorders on Work Function. Occupational Medicine: State of the Art Reviews, 3:621, Füredi J. Németh A., Tariska P.: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, Huszár I.: A pszichiátria vázlata. HIETE, Budapest, Huszár I., Kullmann L., Tringer L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, Huszár I., Kuncz E.: Igazságügyi pszichiátria. Medicina, Budapest, Jung L. G.: A pszichoterápia gyakorlata. Scolar, Budapest, Kaplan H. J., Sadock B. J.: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Williams and Wilkins, Baltimore, Kosza I.: A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlati kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kuncz E.: A pszichiátriai betegek munkaképességének vizsgálata és véleményezése in: Huszár I.- Kuncz E.: Igazságügyi pszichiátria. Medicina, Budapest, Lazarus R S.: Psychological Stress in the Workplace J. soc. Behav. Personal., 6(7):114, 1991.

8 1404 Irodalom Mangione C. M., Seddon J. M., Cook E. F., Krug J. H., Salapian C. R., Campion E. W., Glynn R. J.: Correlationes of Cognitive Function Scores in Elderly Outpatients. J. Am. Geriat. Soc., 41:491, Massel H. K., Liberman R. P., Mintz J. et al.: Evaluating the Capacity to Work of the Mentally Ill. Psychiatry., 53:31, Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire. Pain, 1:277, Németh A.: Kényszerbetegségek. Cserépfalvi, Budapest, Németh A., Gerevich J.: Addikciók. Medicina, Budapest, O Leary L.: Mental Health at Work. Occup. Health. Rev., 45:23, Rajna P., Tariska P.: Az idôskor neuropszichiátriája. B+V, Budapest, Robbins D.: Psychiatric Conditions in Worker Fitness and Risk Evaluation. Occupational Medicine: State of the Art Reviews, 3:309, Rosen A., Hadzi-Pavlovic D., Parker G.: The Life Skills Profile: a Measure Assessing Function and Disability in Schizophrenia. Schizophr. Bull., 15:325, Szádóczky E., Richter Z.: Hangulati zavarok. Medicina, Budapest, Tait R. C., Chibnal J. T., Kranse S.: The Pain Disability, Index: Psychometric Properties. Pain, 40:171, Tariska P.: Neuropszichiátria. Medicina, Budapest, Tringer L.: A pszichiátria tankönyve. Semmelweis, Budapest, Tringer L.: Sürgôsségi ellátás a pszichiátriában. Medicina, Budapest, Tringer L. (szerk.): Tabularium psychiatriae. Melania, Budapest, Túry F., Szabó P.: A táplálkozási magatartás zavarai. Medicina, Budapest, Urbanics K.: A család és az átmeneti intézmények szerepe a mentálisan hanyatlott idôsek gondozásában. in: Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az idôskorban (szerk.: Tariska P.). Medicina, Budapest, Walson G. D., Chandarana P. C., Morsky N.: Relationship between Pain and Schizophrenia. Br. J. Phychol. 138:33, Wiener I. M.: Diagnosis on Psychophonocology of Childhood and Adolescent Disorders. New York, NEUROLÓGIAI KÁROSODÁSOK AAEM Quality Assurance Comittee. Literature Review of the Usefulness of Nerve Conduction Studies and Electromyography for the Evaluation of Patients with CarpaTtunnel Syndrome. Muscle and Nerve, 16:1392, Adams R. D., Victor M., Ropper A. H.: Principles of neurology. McGraw-Hill, New York, Andrearsen N. C.: Brave New Brain: Geist, Gehirn, Genoin. Springer, Berlin, Berlit P.: Neurológiai memorit. Medicina, Budapest, Chi Shing Zee: Neuroradiology A study guide. McGraw-Hill, New York, Csomai M.: Neurológiai betegségekben jelentkezô pszichés zavarok. Egis, Budapest, Dawson D. M.: Entrapment Neuropathies of the Upper Extremities. N. Eng J. Med., 329:2013, Dobkin B. H.: Neurologic Rehabilitation. F. A. Davis Comp., Philadelphia, Duns P.: Topical Diagnosis in Neurology. Georg ThiemeVerlag, Stuttgart, Fahn S., Greene P. E., Ford B., Bressmann, S. B.: Handbook of Movement Disorders. Blackwell Science, Philadelphia, Fuller, G.: Neurológiai vizsgálat egyszerûen. Medicina, Budapest, Halász P.: Alvászavarok. Medicina, Budapest, Halász P., Rajna P.: Epilepszia. Innowork Kiadó, Budapest, Kaneko A.: The Neural Basis of Early Vision. Springer, Tokyo, Kempler P.: Neuropathiák: patomechanizmus, klinikum, diagnosztika, terápia. Medicina, Budapest, Kómár J.: Alagútszindrómák és egyéb kompressziós

9 Irodalom 1405 mononeuropathiák diagnosztikája és terápiája. Medicina, Budapest, Környei E., Kassai-Farkas Á.: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövôdményei. Medicina, Budapest, Lezák M. D.: Neurophysiological Assessment. Oxford Univ. Press, New York, Mayo Clinic and Mayo Foundation: Clinical Examinations in Neurology. W. B. Saunders Co.,New York, Moberg E.: Objective Methods of Determining Functional Value of Sensibility in the Hand. J. Bone and Joint. Surg., 44:454, Mumenthaler H., Matte H.: Neurológia. Medicina, Budapest, Schwarcz M. S., Andrasik F.: Biofeedback: A Practionar s Guide (3rd. ed.). London, New York: Guilford Press, Spektor S.: Chronic Pain and Pain-related Disabilities. J. Disabil, Szirmai I.: Neurológia. Medicina, Budapest, Tárczy M., Takáts A.: Parkinson-syndroma. Spinger Hungarica, Budapest, Tshala-Katumbay D., Eeg-Olofsson K. E., Tylleskär T. et al.: Impairments, Disabilities and Handicap Pattern in Konzo a Non-progressive Spastic Para/Tetraparesis of Acute Onset. Disabil. Rehabil., 23: , Vasudevan S. V., Monsein M.: Evaluation of Function and Disability in the Patient with Chronic Pain. Mosby-Year Book Inc, St. Louis, Walter J., Karpati G., Hiltan-Janes D.: Disorders of Volunteer Muscle. Churchill Livingstone, Weiner J. W., Goetz C. G.: Neurology for the Nonneurologists. J. B. Lippincott Company, Philadelphia, A MOZGÁSSZERVEK KÁROSODÁSAI Adams M., Dolan P., Marks C., Hutton C.: An Electro-inclinometer Technique for Measuring Lumbar Curvature. Clin. Biomech., Alaranta H., Rytökosky U.: Intensive Physical and Psychosocial Training Program for Patients with Chronic Low Back Pain. Spine Vol. 19, Anderson G.: Hip Assessment: A Comparison of Nine Different Methods. J. Bone and Joint Surg. Br., Anderson J. A. D.: Arthritis and its Relation to Work. Scand. J. Work Environ. Health, 10:429, Anderson G. B.: Epidemiological Features of Chronic Low-Back Pain. Lancet, Arnoldi C. C., Brodsky A. E., Canuchoix J. et al.: Lumbar Spinal Stenosis and Nerve Root Entrapment Syndromes: Definition and Classification. Clin. Orthop., 115:4, Bálint G., Földes L., Szebenyi A.: Gyakorlati reumatológia. Medicina, Budapest, Bigos S. J., Battie M. C., Fisher L. D. et al.: A Longitudinal, Prospective Study of Industrial Back Injury Reporting. Clin. Orthop., 279:21, Boden S., Wiesel S.: Lumbosacral Segmental Motion in Normal Individuals. Spine, Callaghan J. J., Dysart S. H., Savory C. F., Hopkinson W. J.: Assessing the Results of Hip Replacement: a Comparison of Five Different Rating Systems. J Bone Joint Surg Br., Caspar W., Papavero L., Sayler M. K., Harkey H. L.: Precise and Limited Decompression for Lumbar Spinal Stenosis. Acta Neurochirurgica (Wien), 131:130, Castro W. H. M., Jerosch J., Grossmann T. W.: Examination and Diagnosis of Musculosceletal Disorders. Thieme Verlag, Stuttgart New York, Croft P., Cooper C., Wickham C., Coggon D.: Osteoarthritis of the Hip and Occupational Activity. Scan. J. Work. Environ. Health, 18:59, De Palma A. F.: Surgery of the Shoulder. Philadelphia, Lippincott Co., Dellon A. L., Kallmann C. H.: Evaluation of Functional Sensation in the Hand. J. Hand Surg, 8:865, Deyo R. A.: Non-operative Treatment of Low Back Disorders. Differentiating Useful from Useless Therapy. The Adult Spine: Principles and Practice. Raven Press Ltd., New York, , 1991.

10 1406 Irodalom Die Rehabilitation Behinderter. Springer Verlag, Köln, Dvorak J., Antinnes J., Panjabi M. et al.: Age and gender related normal motion of the cervical spine. Spine, 17(s):393, Fairbank J. c. T. et. al.: The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. Physiotherapy, 22(8):271, Ficat R. P.: Idiopathic BoneNnecrosis of the Femoral Head. JBJS., 67B:3., Flautner L., Sárváry A.: A sebészet és traumatológia tankönyve. Semmelweis, Budapest, Frymoyer J. W., Selby D. K.: Segmental Instability: Rational for Ttreatment. Spine, 10:280, Frymoyer J. W.: The Adult Spine. Raven Press, New York, Goldberg D. L.: Fibromyalgia Syndrome, an Emerging but Controversial Condition. JAMA, 257:2782, Golding D. N., Rose D. M., Selvarajeh K.: Clinical Tests for Carpal Tunnel Syndrome: an Evaluation. Br. J. Rheumatology, 25:338, Gorg A., Moore J. S.: Epidemiology of Low-Back Pain in Industry. State Art. Rev. Occup. Med., 7:593, Gömör B.: Reumatológia. Medicina, Budapest, Hawkins R. J., Abrams J. S.: Impingement Sydrome in the Absence of Rotator Cuff Tear (stops 1 and 3). Orthop. Clin. North Am., 18:373, Herberts P. et al.: Shoulder Pain and Heavy Manual Labour. Clin. Orthop., 191:166, Janoti J. P.: Full-thickness Rotator Cuff Tears: Factors Affecting Surgical Outcome. J. Am. Acad. Orth. Surg., 2:87, Jones A., Pollack M., Graves J. et al.: The Lumbar Spine. Seguoia Communications, Santa Barbara, Keeley J., Mayer T., Cox R. et al.: Quantification of Lumbar Function: Reliability of Range of Motion Measures in the Sagital Plane and in Vivo Torso-rotation Measurement Techniques. Spine, 11:31, Kelley W. N., Harris E. D., Ruddy S., Sledge C. B.: Textbook of Rheumatology. W. B. Saunders Co., Philadelphia, Kirkaldy-Willis W. H., Wedge J. H.: Pathology and Pathogenesis of Lumbar Spondylosis and Stenosis. Spine 3(4):319, Klippel J. H., Dieppe, P. A., Ferri F. F.: Primary Care Rheumatology. Mosby, New York, Kohatsu N. D., Schurman D.: Risk Factors for the Development of Osteoarthritis of the knee. Clin. Orthop., 261:242, Liss G. M., Stock S.: Can Dupuyteen s Contracture Be Work-related? Review of the Evidence. Am. J. Int. Med., 29:521, Loebl W.: Measurement of Spinal Posture and Range in Spinal Movements. Ann Phys. Med., Lowery W., Horn T,. Boden S., Wiesel S.: Impairment Evaluation on Spinal Range of Motion in Normal Subjects. J. Spinal. Dis., 5:398, Luck J. V. Jr., Beardemore T. D., Kaufman R.: Disability Evaluation in Arthritis Patients. Clin. Orthop., 221:59, Luck J. V., Florence D. W.: Brief History and Comparative Analysis of Disability Systems and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., Lundborg G.: Nerve Injury and Repair. Churchill Livingstone, Edinburgh, Mac Rae I., Wright V.: Measurement of Back Movement. Ann. Rhem. Dis., 28:584, Mann R. A.: Pain in the Foot. Causes of Pain in the Hindfoot, Midfoot, and Fore-foot. Postgrad. Med., 82(1):167, Mayer T. G., Smith S. S., Keeley J. et a: Quantification Lumbar Function Part: Sagital Plane Trunk Strength in Chronic Low Back Patients. Spine, 9:588, McGill C. M.: Industrial Back Problems: A Controll Program. J. Occup. Med., 10:147, Mellin G.: Method and Instrument for Non-invasive Measurements of Thoracolumbar Rotation. Spine, 12:28, Morrey B. F.: The Elbow and its Disorders. Saunders, Philadelphia, Nachemson A. C., Andersson G. B. J.: Classification of Low Back Pain. Scand. J. Work Environ. Health, 8:134, Nachemson A. C.: Lumbar Spine Instability, a Critical Update and Symposium Summary. Spine, 10:290, 1985.

11 Irodalom 1407 Neale D., Adams I. M.: Common Foot Disorders. Churchill Livingstone, New York, Neer C. S.: Impingement Lesions. Clin. Orthop., 173:70, O Duffy D.: Spinal Stenosis. Development of the Lesion, Clinical Classification and Presentation. Raven Press Ltd., New York, Oleski D. M., Hahn J. I., Leibold M.: Work-related Injuries of the Foot. J. Occupation. Med., 34(6):650, Omer G. E. Jr.: Nerve Compression Syndromes. Hand Clin., 8:317, Panjabi M. M.: Three-dimensional Mathematical Model of the Human Spine Structure. J. Biomech., 6:671, Petrányi Gy.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Pope M., Panjabi M. M.: Biomechanical Definition of Spinal Instability. Spine, 10:225, Posner I., Whitte A. A., Edwards W. T., Hayes W. C: A Biomechanical Analysis of the Clinical Stability of the Lumbar and Lumbosacral Spine. Spine, 7:374, Renner A.: Traumatológia. Medicina, Budapest, Reynolds P.: Measurement of Spinal Mobility: a Comparison of Three Methods. Rheum. Rehabil., 14:180, Roach K., Miles T.: Normal Hip and Knee Active Range of Motion: the Relationship to Age. Phys. Ther., 71:656, Ryn J., Looney W., Askew L. et al.: Functional Range of Motion of the Wrist Joint. J. Hand. Surg., 16A:409, Snook S. H., Webster B. B.: The Cost of Disability. Clin. Orth. Related Res., Steadman J. R.: Rehabilitation after Knee Ligament Surgery. Am. Sparts. Med., 8(4):294, Swanson A. B., Hagert C. G., degroot Swanson G.: Evaluation of Impairment of Hand Function. J. Hand Surg., 8(part 2), Swanson A. B.: Evaluation of Impairment of Function in the Hand. Surg. Clin. North Am., 44:925, Szpalski M., Hayez J. P.: How many days of bed rest for acute low back pain? Objective assesment of trunk function. European Spine Journal 29-31, Taleisnik J.: The Wrist. Churchill Livingstone, New York, Tidswell M.: Cash s Textbook of Orthopedic and Rheumatology for Physiotherapists. Mosby, Europa, Tubiana R., Valentin P.: Opposition of the Thumb. Surg. Clin. North Am., 48:979, Udvarhelyi I.: Fejezetek a felnôttkori ortopédia gyakorlatból. Medicina, Budapest, Varga P. P.: Lumbalis spinalis stenosis. Springer Hungarica, Budapest, Varga P. P.: Modern gerincgyógyászat. Gerincgyógyászati Nemzeti Központ, Budapest. Verbiest H.: Radicular syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. The Journal of Bone and Jone S. (Br.) 36:230, Vízkelety T.: Az orthopedia tankönyve, (3. kiadás). Alliter kiadó és oktatásfejlesztô alapítvány, Budapest, White A. A., Panjabi M. M.: Clinical Biomechanics of the Spine. J. B. Lippincott, Philadelphia, Wiltse L. L., Newmann P. H., MacNab I.: Classification of Spondylosis and Spondyloslisthesis. Clin. Orthop., 117:23, LÉGZÔSZERVI KÁROSODÁSOK American Thoracic Society (ATS): Evaluation of impairment/disability secondary to respiratory disorders. Am. Rev. Respir. Dis. 133, , American Thoracic Society (ATS): Guidelines for the evaluation of impairment/disability in Patients with asthma. Am. Rev. Resp. Dis. 143, , American Thoracic Society (ATS): Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International consensus statement. Am J Respir Crit Care Med 161, , American Thoracic Society (ATS). Lung Function Testing: Selection of Reference Values and Interpretative Strategies. Am. Rev. Respir. Dis., 144:1202, 1991.

12 1408 Irodalom American Thoracic Society (ATS): Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 152, 577, Böszörményi N. Gy.: A krónikus obstruktív légúti betegségek (COPD) diagnosztikája és kezelése. A Pulmonológus Szakmai Kollégium ajánlása Med. Thor. 53, 1-11, Böszörményi N. Gy., Galgóczi G., Magyar P.: Ajánlás a pulmonológiai diagnosztika körébôl. Légzésfunkciós diagnosztika. 2. Légzésmechanika Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest, Deutsche Forschungsgemeinschaft: Krebserzengende Arbeitsstoffe (1998). Cit: In: Kroidl, R. F., Nowak, D., Seysen, U.: Bewertung und Begutachtung in der Pulmonologie. Thieme, Stuttgart, DOTS Expansion Plan to Stop TB in th WHO European Region WHO, Copenhagen, Ennever F. K.: Biologically Based Mathematical Models of Long Cancer Risk. Epidemiology, 4:193, Galgóczi G., Magyar P., Böszörményi Nagy Gy.: Ajánlás a pulmonológiai diagnosztika körébôl. Légzésfunkciós diagnosztika. 1. A spirometriás mérések végzésérôl és a lelet értékelésérôl. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest, Global Initiative for Asthma (GINA): Global strategy for asthma management and prevention. National Institute of Health, National Heart Lung and Blood. Institute/WHO Workshop Report. Publication Number , Global Initiatine for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO Workshop Report Executive Summary. NIH Publication No 2701A, Harber, F., Chan-Yeung, M.: Assesment of respiratory impairment and disability. In: Demeter, S. L., Anderson, G. B. J., Smith, G. M.: Disability evaluation. American Medical Association, Chapter 29: , Harber, Ph., Schenker, M.B. et al: Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby, St. Louis Baltimore Boston, Hogan M. D., Doel D. G.: Estimated Cancer Risk Associated With Occupational Asbestos Exposure. Risk. Anal., 1:67, International Labor Office: Guidelines for the Use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses. ILO, Genéve, Jones, N.L.: Clinical Exercise Testing. Saunders, Philadelphia-London-Toronto, Juniper, E. T., Cockroft, D. W., Hargreave, F. E.: Histamine and methacholine in inhalation test: tidal breathing method. Laboratory procedure and standardization. AB Draco, Lund Sweden, Konietzko, N., Ferlinz, R. et al: Empfehlungen zur preoperatinen Lungenfunktionsdiagnostic. Deutsche Gesellschaft für Pulmonologie, 48(S1), , Köves Péter (szerk.): Obstruktív alvási apnoe szindróma. Springer Hungaria, Budapest, Kroidl, R. F., Nowak, D., Seysen, U.: Bewertung und Begutachtung in der Pulmonologie. Thieme, Stuttgart-New York, Lantos Á.: A pleura rendellenességei. In: Magyar P., Hutás I., Vastag E.: Pulmonológia. Medicina, Budapest, Lengyel L.: Légzôtorna, légzésszabályozás. Medicina, Budapest, Magyar P.: Chemical agents in bronchial provocation tests. In: Allegra L.: Methods in asthmology. Springer, Heidelberg-New York, Magyar P., Hutás I., Vastag E.: Pulmonológia. Medicina, Budapest, Morgan, W.K.C., Seaton, A.: Occupational Lung Diseases. Saunders, Philadelphia-London-Toronto, Novák M. (szerk.): Alvás és ébrenléti zavarok diagnosztikája, terápiája. Okker Kiadó, Budapest, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet: A pulmonológiai intézmények évi epidemiológiai és mûködési adatai. OKTPI, Budapest, Országos Társadalombiztosítási Fôigazgatóság Orvosszakértôi Intézete: Munkaképesség orvos-

13 Irodalom 1409 szakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. Irányelvek. Budapest, Paál Gy. (szerk.): Munkaképesség orvosszakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. Országos Társadalombiztosítási Fôigazgatóság Orvosszakértôi Intézete, Budapest, Pataki G.: Légzésrehabilitáció. In: Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció Medicina, Budapest, Pulmonológus és Onkológus Szakmai Kollégium: A tüdôcarcinoma diagnosztizálásának és kezelésének irányelvei. Budapest, Quanjev, Ph. H. et al: Standardised lung function testing European Community for Coal und Steel. Eur. Respir. J. 6, S16, 1993 Magyar fordítása: Standardizált légzésfunkciós mérések. Med. Thor. 47(Suppl. 1), 1-103, Rókusz L.: Felsô légúti infekciók. Melania, Budapest, Timár M. (szerk.): Foglalkozási betegségek. OMIKK- OOIIK, Budapest, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest, Várdi V. K.: Alvás alatti légzészavarok. Medicina, Budapest, Wasserman, K., Hansen, J. E., Sue, D. Y., Whipp, B. J., Casaburi, R.: Principles of exercise testing and interpretation. Williams and Wilkins, Philadelphia, Zeicher, B. G., Gross, T. J. et al: Predicting postoperative pulmonary function in patients undergoing lung resection. Chest 108, 68-72, Zeletnyik Z., Szántó K.: Pulmonológiai fizioterápia (fôiskolai jegyzet). HIETE, Budapest, A VÉRKERINGÉS RENDSZERÉNEK KÁROSODÁSAI Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Budapest, Alföldi S., Arnold Cs., Ábrahám Gy. et al: A hipertónia-betegség kezelésének szakmai irányelvei. A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása a Belgyógyászati Szakmai Kollégium jóváhagyásával. Klinikai Irányelvek Kézikönyve, Kardiológiai Útmutató. Medition Kiadó, Budapest, Alpern H. L.: Cardiac Disability: an Overview. J. Disabil., 1:2, Balogh I., Forster T., Jánosi A., Szilvási I.: Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek ischaemiás szívbetegségben Klinikai Irányelvek Kézikönyve, Kardiológiai Útmutató, Medition Kiadó, Budapest, Benditt D. G. et al: Sinus Node Dysfunction. In Cardiac Electrophysiology. From Cell to Bedsite. Zipes P. P., Jalife J. (Eds). WB Saunders Co, Philadelphia, Beniwitz N. L.: Cardiotoxicity in the Workplace. Occup. Med. 7: , Berényi I., Szatmáry Gy., Szeles É., Veress G.: Ischaemias szívbetegek rehabilitációja. Kardiológiai Útmutató, 2:90-99, Bonita R.: Epidemiology of Stroke. Lancet 339: , Bonow R. D., Carabello B., de Leon A. C. et al: ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients with Valvular Heart Disease. J. Am. Coll. Cardiol., 32: , Bosma H., Pter R., Siegrist J., Marmot M.: Two Alternative Job Stress Models and the Risk of Coronary Heart Disease. Am J Public Health 88:68-74, Braunwald E., Zipes D. P., Libby P.: Heart Disease. Hartcourt Intern. Edition, Caprie (Clopidogrel vs Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events). Lancet, 348: , Csanády M.: Kardiológia. Medicina, Budapest, Czuriga I., Jánosi A.: A stabil angina pectoris (A Kardiológiai Szakmai Kollégium módszertani levele). Háziorvos Továbbképzô Szemle, 7: , Dennis C., Goins P., DeBusk R. F.: Working after Heart Attack. Compr. Ther., 15(11):3, Farsang Cs.: A hypertonia kézikönyve. Medicina, Budapest, Fazekas T., Papp Gy., Tenczer J.: Klinikai szív-elektrofiziológiai és aritmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gibbons R. J., Balady G. J., Bricker J. T. et al: ACC/AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing: Summary Article: a Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

14 1410 Irodalom (Committee to Update the 1997 Excercise Testing Guidelines). Circulation, 106(14): , Gyenes G.: Hypertonia. Melania, Budapest, Hegedûs I.: Echokardiográfiás CD-atlasz. Minerva, Budapest, Houghton A. R., Gray D.: Az EKG helyes értelmezése. Medicina, Budapest, Ilmarinen J.: Work and Cardiovascular Health: Viewpoint of Occupational Physiology. Ann. Pred., 21:209, Integrated Management of Cardiovascular Risk. WHO, Geneva, Inng B., Gohlke-Bärwolf C., Tornos P. et al: Recommendations on the Management of the Asymptomatic Patient with Valvular Heart Disease. Enk. Heart J., 23: , Jánosi A.: A kórelôzmény és a physicalis vizsgálat jelentôsége a cardiovascularis rendszer megítélésében. In: Családorvoslás a gyakorlatban. (szerk.: Arnold Csaba. Melania, Budapest, Jánosi A.: Fontosabb szívbillentyû hibák felismerése és kezelése. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A stabil angina pectoris. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: Acut myocardialis infarctus. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A szívelégtelenség diagnózisa és kezelése. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: Pitvarfibrillatio. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A myocardialis infarctus secunder preventiója. In: Az acut myocardialis infractus primer és secunder praeventiója (szerk: Farsang Cs.). Melania, Budapest, Jánosi A., Ghali J. K., Herlitz J., Czuriga I., Klibaner M., Wikstrand J., Hjalmarsom A. and MERIT-HF Study Group: Metoprolol CR/XL in postmyocardial infarction patients with chronic heart failure: experiences from MERIT-HF. American Heart Journal, 146: , Jánosi A.: Ischaemiás szívbetegségek Terheléses kardiológiai vizsgálómódszerek In: Kardiológia 2000 (szerk: Temesvári András, Gyenes Gábor). Melania, Budapest, Kelemen M. H., Stewart K. J.: Circuit Weight Training: A New Direction for Cardiac Rehabilitation. Sports. Med., 2:385, Kemény Cs.: Az egészség fenntarthatósága szív-érrendszeri betegségekben. Minerva, Budapest, Kerkovics G., Kempler P., Bérczi V.: Ischaemiás szívbetegségek. Melania, Budapest, Kékes E.: EKG enciklopédia. Springer Orvosi Kiadó Kft., Budapest, Kékes E., Farsang Cs.: A magasvérnyomás betegség. Springer Hungarica, Budapest, Kékes E., Lengyel M., Bányai F., Temesvári A., Vályi P.: A szívbillentyû-betegségek diagnosztikája és kezelése. Kardiolológiai Szakmai Kollégium, Klinikai irányelvek kézikönyve, 2003/II. Khaw K. T.: Temperature and Cardiovascular Mortality. Lancet, 345:337, Kristensen T. S.: Cardiovascular Diseases and the Work Enviroment. Scand. J. Work Environ. Health, 15:245, Markocitz J. H. et al.: Physiological Predictors of Hypertension in the Framingham Study: Is there Tension in Hypertension? JAMA, 270:20, Maschewsky W.: Do Workplace Chemicals Harm the Heart? Soz. Preventivmed. 38: Morvai V.: Cardiovascular Effects of Metals. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med. 2, , Murphy J. G.: Mayo Clinic Cardiology Review. Futura, New York, Nagy Z.: Stroke kézikönyve. Springer, Budapest, Post-Stroke Rehabilitation Guideline Panel. Post- Stroke Rehabilitation. Clinical Practice Guideline no 16. Rockville, Md: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research; AHCPR publication , Préda I.: Heveny cardiovascularis kórképek. Richter P., Hegedûs I.: Az echokardiográfiás B-mód alapelemei: gondolatok az echokardiográfia

15 Irodalom 1411 kompromisszumairól. Minerva, Budapest, Saltin B.: Sedentary lifestyle: An Unestimated Health Risk. J. Int. Med., 232:467, Szirmai I.: Neurológia. Medicina, Budapest, Tariska P.: Dementiák a családorvos gyakorlatában: korszerû diagnosztika és terápia. Budapest, Thoreson R. W., Ackerman M.: Cardiac Rehabilitation: Basic Principles and Psychosocial Factors. Rehab. Counsell. Bull., Toole J. F.: Cerebrovascular Disorders. Raven Press, Vrijkotte T. G., van Doornen L. J., DeGeus E. J.: Effects of Work Stress on Ambulatory Blood Pressure, Heart Rate and Heart Rate Variability. Hypertension, 35: , WHO CVD-risk Management Package for Low and Medium Resource settings/who, Geneve, CHE, Wildus D. M., Osterman F. A.: Evaluation and Percutaneous Management of Atherosclerotic Peripheral Vascular Diseases. JAMA, Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology: Recommendations for Exercise Training in Chronic Heart Failure. Heart J., 22: , World Health Organisation: Stroke. 1989; 20: Heart and Stroke Facts. Dallas, Tex: American Heart Association; Zámolyi K.: Ritmuszavarok. Melania, Budapest, Zipes D. P. et al: Guidelines for Clinical Intracardiac and Electrophysiological and Catheter Ablation Procedures. ACC/AHA Task Force Report J. Am. Coll. Cardiol, HEMATOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Abeloff M. D., Armitage J. O., Lichter A. S., Niederhuber J. E.: Clinical Oncology. Churchill Livingstone, New York, Egészségügyi Minisztérium /1977 (Eü.K.13) EüM sz. ált. érvényû szakmai irányelve a keresôképesség elbírálásához. Haematológiai megbetegedések. Egészségügyi Közlöny 19. sz. melléklet, , Heckl R. W., Ade G., Schett W.: Rehabilitáció és betegápolás. Medicina, Budapest, Hoffbrand A. V., Petitt J. E.: A klinikai haematológia alapjai. Springer, Budapest, Hoffmann R., Benz E. J., Shattil S. T. et al: Hematology. ed. 2. Churchill Livingstone, New York, Kásler M.: Az onkoterápia irányelvei. Springer Hungarica, Budapest. Kásler M., Szabados M., Riskó Á.: Rehabilitáció az onkológiában. In: Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. Medicina, Budapest, Lehoczky D.: Hematológiai betegségek kezelése (A Transzfúziológiai és Hematológiai Társaság kezelési ajánlásai). Melania, Budapest, Ifj. Petrányi Gy.: Belgyógyászat tömör összefoglalás. Medicina, Budapest, Lehoczky D.: Hematológiai betegségek kezelése (A Transzfúziológiai és Hematológiai Társaság kezelési ajánlása). Melania, Budapest, Pálóczi K., Kelényi G.: Non-Hodgkin lymphoma. Springer, Budapest, Petrányi Gy.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Thomas E. D., Blume K. G., Forman S. J.: Hematopoetic Cell Transplantation. Blackwell, Malden, AZ EMÉSZTÔRENDSZER KÁROSODÁSAI Besznyák I.: Sebészi onkológia. Medicina, Budapest, Borsodi M. et al.: Tabularium chirurgiae. Melania, Budapest, Dubecz S., ifj. Dubecz S., Szállási J.: A hasi stomák korszerû ellátása. Medicina, Budapest, Edye M.: A hasnyálmirigy és az epeutak betegségeinek korszerû laparoszkópos kezelése. Gastroenterology-Hepatology (magyar kiadás) 4:37-42, 1998.

16 1412 Irodalom Fernandez E., LaVecchia C., Porta M., Negri E., Luchini F., Levi F.: Trends in Pancreatic Cancer Mortality in Europe. Int. J. Cancer, 57:786, Frada G., Salamone L.: Digestive System Problems as Related to Fitness for Work. Securitas, 53:9, Gaál Cs.: Sebészet. Medicina, Budapest Hollender L. F.: Acut pancreatitis. Urban-Schwarzenberg, Munich-Vienna-Baltimore, Ihász M. és mtsai.: A laparoscopos cholecystectomia és az epeútsérülések. Orvosi Hetilap 137(18): , Imrie Cl. W.: Akut pancreatitis. Gastroenerology Hepatology (magyar kiadás), Jamada T.: Textbook of Gastroenerology. Lippincott Williams-Wilkins, Kisfalvi J.: Gastrooesophagealis refluxbetegség. LAM, 4(Suppl. 1):S4-S23, Kiss J.: Gastroenterologiai sebészet. Medicina, Budapest, Lonovics J., Tulassay Zs., Varró V.: Klinikai gastroenterologia. Medicina, Budapest, Péteri Z.: Gastro-oesophagealis reflux betegség, peptikus fekély és funkcionális dyspepsia. Melania, Budapest, Szebeni Á.: Belgyógyászati ultrahangdiagnosztika. Medicina, Budapest, Tihanyi T. és mtsai.: Az új kihívás: a minimal invazív sebészet. Magyar Sebészet, 51: , Varró V.: Gastroenterologia. Medicina, Budapest, Újszászy L.: A vastagbélrák prevenciója és korai felismerése. Gastroenterology-Hepatology (magyar kiadás), A MÁJ, AZ EPEHÓLYAG ÉS AZ EPEUTAK KÁROSODÁSAI Fehér J., Horváth I., Lengyel G.: Bevezetés a biztosításelméletbe. Orvos-közgazdász és gyógyszerészközgazdász szakirányú továbbképzés tanfolyami jegyzete. Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Fehér J., Horváth I., Lengyel G., Fogarasi I.: Életbiztosítási orvostan. Medicina, Budapest, Fehér J., Lengyel G.: Hepatológia. Medicina, Budapest, A TÁPLÁLTSÁG ZAVARAI Bray G. A.: Classification and Evaluation of the Obesity. Med. Clin. North Am., 73(1):161, Túry F., Szabó P.: A táplálkozási magatartás zavarai. Medicina, Budapest, HASFALI SÉRVEK Bátorfi J.: Lágyéksérv. In: Sebészeti útmutató. Klinikai irányelvek kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, Petri I.: Hasfali sérvek. In: Sebészi útmutató. Klinikai irányelvek kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, ENDOKRINOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Baranyi É., Békefi D., Fövényi J., Kautzky L., Takács J.: Diabetes mellitus. Melania, Budapest, Baranyi É., Winkler G.: Válogatott fejezetek a klinikai diabetológiából. Medicina, Budapest, Fövényi J.: Diabetológia. Medicina, Budapest, Fövényi J.: Az intenzív inzulinkezelés ábécéje. Medicina, Budapest, Goldman D. L., Fulton J. P., Perry D. K. et al.: Activity Reduction and Disability Among Persons with Diabetes. R. I. Med., 77:120, Halmos T., Jermendy Gy.: Diabetes mellitus. Medicina, Budapest, Leövey A.: A klinikai endokrinológia és anyagcserebetegségek kézikönyve. Medicina, Budapest, Moren-Hybinette I., Moritz U., Schersten B.: Diabetes

17 Irodalom 1413 Mellitus and Disability Pension. Scand. J. Soc. Med., 17:193, Wilson J. D., Foster D. W. (eds): Williams Textbook of Endocrinology (ed. 8.) W. B. Saunders, Philadelphia, Wilson J. D., Foster D. W.: Williams Textbook of Endocrinology. W. B. Saunders, Philadelphia, A VIZELETKIVÁLASZTÓ ÉS -ELVEZETÔ SZERVEK KÁROSODÁSAI Fazekas L.: A vesebetegek pszichoszociális gondozása. In: Karátson-Kakuk-Makó: Haemodializis. A vesebetegek ellátásának fejlesztéséért alaptívány, Pécs, Frang D., Magasi P., Pintér J., Tóth Cs.: Urológia. Medicina, Budapest, Gorlen T., Abdelnoor M., Enger et al.: Quality of Life After Kidney Transplantation. A Years Follow-up. Scan. J. Urol. Neprol., 27(1):89, Harris L. E., Luft F. C., Rudy D. W., Tierney W. M.: Clinical Correlates of Functional Status in Patients with Chronic Renal Insufficiency. Am. J. Kidney Dis., 21(2):161, Kirtner N. G., Brogan D., Fielding B.: Employment Status and Ability towork Among Working-age Chronic Dialysis Patients. Am. J. Nephrol., 11(4):334, Polner K.: Vesebetegek rehabilitációs kézikönyve. Nephrocentrum Alapítvány, Budapest, Rókusz L., Arányi Zs., Bécsi A., Gorka A.: Húgyúti infekciók. Melania, Budapest, Romics I., Geopel M.: A here- és vesedaganatok diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Romics I., Geopel M.: A hólyagdaganatok diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Romics I., Geopel M.: A prosztatarák diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szollár L.: Kórélettan. Semmelweis, Budapest, SZÜLÉSZETI ÉS NÔGYÓGYÁSZATI KÁROSODÁSOK Danforth D. N.: Textbook of Obstetrics and Gynecology. J. B. Lippincott Co, Philadelphia, DeCherney A. H., Nathan Lauren: Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill, New York, Lampé L.: Szülészeti-nôgyógyászati mûtéttan. Medicina, Budapest, Mamelle N., Bertucat I., Munoz F.: Pregnant Women at Work: Rest Periods to Prevent Preterm Birth? Paediat. Pexin. Epidemiol, 3:19, Mamelle N., Lauman B., Lazar P. H.: Prematurity and Occupational Activity During Pregnancy. Am. J. Epidemiol 119:309, Martin L., Pernoll & Ralph C. Benson: Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. A Lange Medical Book. Prentice-Hall Internat., Inc. USA, McDonald A. D., McDonald J. C., Armstrong N. M., Nolin A. D., Robert D.: Prematurity and Work in Pregnancy. Br. J. Ind. Med., 45:56, 1988 Papp Z.: A szülészet-nôgyógyászat tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, Papp Z.: Szülészet-nôgyógyászati protokoll. Golden Book, Budapest, AZ EMLÔ KÁROSODÁSAI Besznyák J.: A daganatok sebészete. Medicina, Budapest, Besznyák J.: Sebészeti onkológia. Medicina, Budapest, Kásler M.: Onkoterápiás protokoll. Spinger Hungarica, DERMATOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Adams R. M.: Occupational Skin Disorders. In: Ocupational and Environmental Medicine. LANGE Medical Book, Stanford, Amin A., Tanglertsampan C., Maibach H. I.: Contact

18 1414 Irodalom Urtica Syndroma. Am. J. Contact Dermatitis, 8:15, Burr M. L.: Monographs in Allergy. Karger, Basel, Clark W. H., Frans L., Bernardino E. A., Mihme M. C.: The histiogenesis and biologic behaviour of primary hamon malignant melonoma of the skin Cancer Research, 29:705, Cooley J. E., Nethercott J. R.: Prognosis of Occupational Skin Diseases. Occup. Med. 9:19, Cronin E.: Contact Dermatits. Churchill Livingstone, Edinburgh-London-New York, Dobozy A., Farkas B., Horváth A., Hunyadi J., Schneider I.: Bôrgyógyászat. Eklektikon Kiadó, Budapest, Finlay A. Y., Kelly S. E.: Psoriasis: An Index of Disability. Clin. Exp. Dermatol., 12:8, Finlay A. Y., Khan G. K., Luscombe D. K., Salek M. S.: Validation of Sickness Impact Profile and Psoriasis Disability Index in Psoriasis. Br. J. Dermatol., 123:751, Fischer A. A.: Contact Dermatitis. Lea et Febinger, Philadelphia, Kanerva L. et al.: Handbook of Occupational Dermatology. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, Kohánka V.: Latex allergia. Foglalkozás Egészségügy (2)38-41, Kohánka V.: A foglalkozási nikkel ekzema néhány környezeti vonatkozása. Bôrgyógy. Vener. Szle., (3) , Meneghini C. L.: Ekcéma, foglalkozási munkaegészségügyi és munkavédelmi enciklopédia. OMIKK, Budapest, Nethercoft J. R.: Disability due to Occupational Contact Dermatitis. Occup. Med. 1:199, Petrányi Gy., Dobozy A., Gergely P., Pálóczi K., Szegedi Gy., Szemere P.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Rácz I., Temesvári E.: A foglalkozási eredetû allergiás bôrgyulladások (kontakt ekcéma) leggyakoribb okai. OKIKK, Budapest, Sasseville D.: Occupational Dermatoses: Employing Good Diagnostic Skills. Allergy, 8:16, Schürer N., Ruzicka T.: Ekzema. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, Temesvári E., Marschalkó M., Horváth A.: Latex contact urticaria klinikai esete. Orvosi Hetilap, 137; 2855, Tuyanmaa K. et al.: Natural rubber latex allergy. NRLA Allergy, ( ), Török É., Ruttkai K.: Gyermekbôrgyógyászat. Medicina, Budapest, Török L.: Bôrbetegségek atlasza. Medicina, Budapest, A NYIROKRENDSZER KÁROSODÁSAI Consensus Document of the International Society of Lymphology Executive Committee: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. Lymphology, 28: , Daróczy J.: New Structural Details of Dermal Lymphatic Valves and its Functional Interpretation. Lymphology, 17:54-60, Daróczy J.: Lymphedema. In: The Dermal Lymphatic Capillaries. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Tokyo, Daróczy J.: Konszenzus dokumentum tervezet a perifériás nyiroködéma ellátásához. Medicus Universalis, 32: , Földi E.: Das Lymphödem. In: Földi M, Kubik S. Lehrbuch der Lymphologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-Jena-New York, Rusznyák I., Földi M., Szabó G.: Lymphatics and Lymph Circulation. Pergamon Press Akadémiai Kiadó, Budapest, LÁTÓSZERVI KÁROSODÁSOK Alberth B.: Szemészet. Medicina, Budapest, Csapody I.: Látáspróbák. Medicina, Budapest, Gramberg-Danielson B., Hübsmeyer H.: Augenarzt und gesetzliche Unfallversicherung. Bücherei des Augenarztes, Enke, Suttgart, Gramberg-Danielson B., Mewe L.: Augenarztliche Begutachtung im Versicherungswesen. Enke, Stuttgart, 1982.

19 Irodalom 1415 Levy B. S., Wegman D. H.: Occupational Health. Boston, Toronto, 1988, Eye disorders P. F. Vigner, D. H. Sliney. NIOSH Publications on Video Display Terminals. Ed 3, 1999, US. Department of Health and Human Services. Süveges I.: Szemészet. Medicina, Budapest, Tímár M.: Munkaegészségtan, üzemegészségtan. Medicina, Budapest, A FÜL, AZ ARC, A SZÁJÜREG, AZ ORR, A GARAT ÉS A GÉGE KÁROSODÁSAI Balatoni Zs. et al.: Tabularium otorhino-laryngologiae. Melania, Budapest, Marchac D.: Craniofacial Surgery. Springer, Eckhardt S.: Klinikai onkológia. Medicina, Budapest, Getty L., Hetn R.: The Development of a Rehabilitation Program for People Affected by Occupational Hearing Loss. Audiology, 30:317, Goebel G.: Ohrgeräusche Psychosomatische Aspekte des komplexen chronischen Tinnitus. Urban und Vogel, München, Hesse G., Nelting M., Schaaf H.: Tinnitus: Leiden und Chance. Profil, München Wien, Hetn R.: Mistakes between Auditory Demands and Capacities in the Industrial Work Envorinment. Audiology, 33:1, Kásler M., Pólus K.: A gége, a légcsô és az algarat sebészeti mûtéttana. Euroform Lap- és Könyvkiadó Rt., Kemény I.: Fogpótlástan. Medicina, Budapest, Ladányi J.: Nyúlajak, farkastorok. Medicina, Budapest, Noble W. G.: Assessment of Hearing Loss and Handicap in Adults. New York, Academic Press, Polyánszky T., Rónay P., Daubner K.: Nyaki daganatok sebészete. Medicina, Budapest, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofaciális sebészet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Szalai L.: Fülzúgás. Medicina, Budapest, Tóth P., Dénes J.: Gyermekfogászat, fogszabályozás. Medicina, Budapest, van Ween (ed.): Assessment of Distress Associated with Tinnitus. J. Laryngol. Otol., 112:258, VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK Burdelski M., Rogiers X.: Liver Transplantation in Metabolic Disorders. Acta Gastroenterologica Belgica, Krivit W., Peters C. et al: Bone Marrow Transplantation as Effective Treatment of Central Nervous System Disease in Globoid Cell Leukodystrophy, Metachromatic Leukodystrophy, Mannosidosis, Fucosidosis, Aspartylglucosaminuria, Hurler, Maroteaux-Lamy, Sly Syndrome and Gaucher Disease Type III. Curr Opin Neurol 12, Papp Z.: Klinikai genetika. Golden Book, Budapest, Zasloff A. M., Holmes B. L. et al: Prenatalis betegségek. In Behrman R. E., Kliegman M. R. et al: NELSON A gyermekgyógyászat tankönyve. Melania, Budapest, FERTÔZÔ BETEGSÉGEK Nyerges G.: Infektológia. Springer Hungarica, Budapest, Szalka A., Mészner Zs.: Infektológia. Springer, Budapest, KÖRNYEZETI ÉS FOGLALKOZÁSI EREDETÛ KÁROSODÁSOK Alderson M.: Occupational Cancer. Butterworths, London, Az egészségügyi miniszter 16/200 (VI. 8.) EüM. rendelete az atomenergiáról szóló évi CXVI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Magyar Közlöny, 55, ,

20 1416 Irodalom Dupnis H., Zerlett G.: Whole-body Vibration and Disorders of the Spine. Int. Arch. Occup. Environ. Health, 59(4):323, Färkialä M., Pyykkö, Heinonen E.: Vibration Stress and the Autonomic Nerves System. Kurume Med. J., 37:53, Griffin M. J.: Handbook of Human Vibration. Academic Press, London, Horváth F., Kákosy T., Rózsahegyi I.: X-ray Morphology of Occupational Locomotor Diseases. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kákosy T., Bálint G., Buchanan W. W.: Vibration Disease. In: Occupational Rheumatic Diseases. Bailliere Tindall, London-Philadelphia-Sydney- Tokyo-Toronto, Köteles Gy.: Sugáregészségtan. Medicina, Budapest, Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat: Az ionizáló sugárzés elleni védelem és a sugárforrások biztonsága, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Biztonsági sorozat 115 sz. (Magyarul megjelentette az Országos Atomenergia Hivatal), Pelmear P. L., Wassermann D. E.: Hand-Arm Vibration. OEM Press, Beverley Farms, Massachusetts, Prouds G., Hodgson C., Lees T.: Hand-Arm Vibration Syndrome. New Castle Upon Time, UK, Shyder R., Witz G., Goldstein B. D.: The Toxicology of Benzene. Environ. Health Presp., 100: 293, Taylor W.: The Vibration Syndrome. Academic Press, London and New York, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest,

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Másodlagos állapotok a rehabilitációban Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lajos.kullmann@barczi.elte.hu Ludwig Guttmann Sir Ludwig Wroclawban idegsebész, 1939-ben Angliába

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság rehabilitációjában ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Pettyán Ilona, Béresné Lutter Mária 1954 1955 1956 1957 1958

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Primary Care Clinics

Primary Care Clinics Primary Care Clinics Name / Address Tel / Fax / Web Hours Services FirstMed Centers 224-9090 (24 hs) M-Fri: 08.00-20.00 Family medicine, OB/GYN, laboratory, Hattyúház Sat: 08.00-14.00 pharmacy, x-ray,

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház Miben más mint a többi? 1. Tekintettel kell lenni a betegség

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Multiple Specialty Clinics with Primary Care/Hospitals

Multiple Specialty Clinics with Primary Care/Hospitals Multiple Specialty Clinics with Primary Care/Hospitals Name / Address Tel / Fax / Web Hours Services FirstMed Centers 224-9090 (24 hs) M-Fri: 08.00-20.00 Family medicine, OB/GYN, laboratory, Cardiology

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

ADULTS CHILDREN: Győr Paid Paid KARDIREX GE GE

ADULTS CHILDREN: Győr Paid Paid KARDIREX GE GE ADULTS Location HUN Health Insurance Card (TAJ) Private insurance (UNIVE, TRICARE, etc.) Service provider for adults General practitioner Dentistry Dermatology Internal Medicine Pápa Free Paid Dr SPREITZER

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája. felkért külföldi előadók:

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája. felkért külföldi előadók: M E G H Í V Ó HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája felkért külföldi előadók: prof. R. LeCouteur (USA) prof. Jens Haggström (Svédország) N. Naidu (USA) Borostyánkői Ferenc (USA) MÁOK által

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20.

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. AOTrauma Clavadelerstrasse 8 7270 Davos Switzerland www.aotrauma.org Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. Címzett Feladó Másolat Osztályvezető Főorvosok, Traumatológus

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

Központban a gyermek 2013.03.21. Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos

Központban a gyermek 2013.03.21. Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos Központban a gyermek 2013.03.21 Koraszülöttek komplex utógondozása Dr. Mészáros József az orvostudomány kandidátusa gyermekorvos The building the evidence base on preterm birth Global Alliance for Prevention

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Várkonyi Erika 2010 Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) jelenségében a felső légutak ismétlődően,

Részletesebben

Egészségbiztosítás aktuáriusi. - miben más? Baji Petra. Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17.

Egészségbiztosítás aktuáriusi. - miben más? Baji Petra. Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17. Egészségbiztosítás aktuáriusi vonatkozásai - miben más? Baji Petra Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17. Egészségbiztosítások árazása P (I) = net premium+ loading = (V) (1 c) I + µ π(v) + λ π(v) (1

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 SZEGED A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK ÉS KÓRHÁZI, DIAGNOSZTIKAI, GYÓGYSZERÉSZETI, REHABILITÁCIÓS

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Tartós gyulladás okozta szövődmények

Tartós gyulladás okozta szövődmények Tartós gyulladás okozta szövődmények szisztémás autoimmun betegségekben Dr. Varjú Cecília Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. szeptember

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Mi a minőségfejlesztés feladata a gyógyturizmusban? Mi

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. Cím: IV. Gasztroenterológiai Továbbképző Konferencia Szervező: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Alkalmasság Bt. Dr. Prugberger László 2013.01.15 Foglalkozás-orvostan Rész 9700 Szombathely Kilátó u. 37. Állami Szívkórház Aktív, Prof. Dr. Veress Gábor Kardiológiai Belgyógyászat Rész 8230 Balatonfüred

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

12 th Croatian-German-Hungarian Paediatric Meeting

12 th Croatian-German-Hungarian Paediatric Meeting Védőnő-háziorvos Továbbképzés Szakmai információ: Dr. habil. Szabó László, tanszékvezető Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszék E-mail: szabo.laszlo.md@gmail.com A

Részletesebben

AZ OSTEOARTHROSIS GYÓGYSZERES TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEINEK NÉHÁNY ASPEKTUSA DR. FODOR BERTALAN 1, DR. PAPP MIKLÓS 1,2

AZ OSTEOARTHROSIS GYÓGYSZERES TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEINEK NÉHÁNY ASPEKTUSA DR. FODOR BERTALAN 1, DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 29 33. AZ OSTEOARTHROSIS GYÓGYSZERES TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEINEK NÉHÁNY ASPEKTUSA DR. FODOR BERTALAN 1, DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás: az osteoarthrosis

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben