ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG"

Átírás

1 Irodalom

2

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI Aronoff G. M.: The Diasability Epidemic. Clin. J. Pain, 1:187, Berne R. M., Levy M. N.: Physiology. Mosby, Philadelphia, Bradley E. M.: An Introduction to the Concepts and Classifications of the International Classification of Impairments Disabilities and Handicap. Disabil. Rehabil., 15: , Bradley E. M.: The Genesis of Handicap: Definition, Models of Disablement, and the Role of External Factors. Disabil. Rehabil., 17:53-62, Brena S. F. et al.: Chronic Pain States: Their Relationship to Impairment and Disability. Arch. Phys. Med. Rehab., 60:387, Cardol M., Brandsma J. W., de Groot I. J. M. et al.: Handicap Questionnaires: What Do They Assess? Disabil. Rehabil., 21:97-105, Chamie M.: Survey Design Strategies for the Study of Disability.World Health Statist. Quart., 42: , Chamie M.: What Does Morbidity Have to do With Disability? Disabil. Rehabil., 17: , Chirikos T. N.: Aggregate Economic Losses from Disability in the United States: Preliminary Assay.Milbank Q 67: Suppl. 2, Part 1:59-91, Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et da la Santé.WHO, Genéve, Demeter S. L., Andersson G. B. J., Smith G. M.: Disability Evaluation. Mosby, St. Louis, Denniston P. L. Jr.: Official Disability Guidelines. 5 th Aniversary Editon, Work-Loss Data Institute, Despong L.: Human Right and Disability. UNES- CO, Geneva, Fultz E., Ruck M.: Reforming Worker Protections: Disability Pensions in Transformation. ILO, Budapest, Gláz Á., Simon Gy., Horváth M: A társadalmi integrációt elôsegítô adatok a magyarországi (0-18 éves) mozgássérült gyermekekrôl. Népjóléti Szemle, 14(9):3-9, Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. American Medical Association, ed. 4., Chicago, Guyton A. C.: Textbook of Medical Physiology. Saunders Company, Philadelphia, ed. 8., 1991 ICF: International Clasification of Functioning, Disability and Health. WHO, Geneve CHE, Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. A rák ellen, az emberért, a holnapért Alapítvány, Budapest, Leavill S. S., Beyer R. P., Johnson T. C.: Monitoring the Recovery Process: Pilot Results of a Systematic Approach to Case Management. Med. Surg., 41(4):25, Luck J. V. Jr., Florence D. W.: A Brief History and Comparative Analysis of Disability Systems and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., Minaire P.: Disease, Illness and Health: Theoretical Models of the Disablement Process. Bull. WHO, 70: , Muir B. L.: Pathophysiology. Chapmann and Hall, London, 1998.

4 1400 Irodalom Pikó B.: Az egészségi állapot komplexitása és mérési lehetôségei. LAM, 6: , Revill S. J., Robinson J. O., Rosen M. et al.: The Reliability of a Linear Analogue for Eevaluating Pain. Anesthesia, 31:1191, Rice D. P. et al: The Economic Cost of Illness: a Replication and Update. Health Care Financing Rev. 7:61-80, Rissanen A., Heliovaara M., Knekt P., Aromaa A., Maotela J.: Risk of Disability and Mortality due to Overweight in a Finnish Population. Brit. Med. J., 301:835, Robbins D.: Medical Disability Absence from Work. New York Medical College, Valhalla N.Y., Robinson J.: Care in the Community: Support for Informal Carers of Chronically ill and Disabled People. Int. Disabil. Studies, 9:81-83, Social Protection in the EU Member States and the European Economic Area. Situation on 1 January European Commission, Szollár L.: Klinikai kórélettan. SE KOTK, Budapest, Tark D. C.: Evaluation of Pain and Disability. J. Disability, 2:24, Weinstein M. R.: The Concept of the Disability Process. Psychosomatics, 19:94, Wolfe B. F., Haveman R.: Trends in the Prevalence of Work Disability from 1962 to 1984 and Their Correlates. Milbank Q 68:53-80, A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAINAK RENDSZEREI A 2001-es népszámlálás adatai. KSH, Budapest, Mikaelson B., Lister C.: Swedish Occupational Injury Insurance: A Laudable Programme is Need the Reform. Int. Soc. Sec. Rev., 44:39, Magyar Statisztikai Évkönyv KSH, Budapest, Rey P., Bonsquet A.: Compensation for Occupational Injuries and Diseases: Its Effect You Prevention at the Workplace. Ergonomics, 38:475, Társadalombiztosítási kézikönyv. Unio, Budapest, ORVOSI REHABILITÁCIÓ Arnold Cs.: Cardiovascularis rehabilitáció a családorvosi gyakorlatban. Egis, Budapest, Bickenbach J. E., Chatterji S., Badley E. M., Üstün T. B.: Models of Disablement, Universalism and the ICIDH. Social Science and Medicine, 48:1173, Braddom R. L.: (Ed.) Physical Medicine and Rehabilitation. Saunders, Philadelphia, Csermely M.: A fizioterápia kézikönyve. Golden Book, Budapest, Deutsch A., Braun S., Granger C.: The Functional Independence Measure (FIM/SM instrument) and Functional Independence Measure for Children (WeeFIM registered instrument): Ten Years of Development. Crit. Rev. Phys. Rehabil. Med., 8: , Dénes Z.: Tesztek használata a mozgásszervi rehabilitációban: a FIM (Functional Independence Measure) skála. Rehabilitáció, 10:97 100, Enderby P., Kew E.: Outcome Measurement in Physiotherapy Using the World Health Organization s Classification of Impairment, Disability and Handicap: a Pilot Study. Physiotherapy, 81: , Grimby G., Finnstam J., Jette O.: On the Application of the WHO Handicap Classification. Scand. J. Rehabil. Med., 20:93-98, Grimby G., Smedby B.: ICF Approved as the Successor of ICIDH. J. Rehabil. Med., 33: , Huszár I., Kullmann L., Tringer L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. Medicina, Budapest, Kullmann L.: Evaluation of Disability and Results of Rehabilitation with the Use of the Barthel-index and Russek s Classification. Int. Disabil. Studies, 9:68-71, Kullmann L.: Fejlôdési tendenciák az orvosi rehabilitációban. Orvosképzés, 64: , Lorentsen O.: Provision of Technical Aids for the Handicapped in Norway. WHO EURO Reports and Studies, Copenhagen, Mahoney F., Barthel D.: Functional Evaluations: The

5 Irodalom 1401 Barthel Index. Maryland State, Med. J., 14:61, Matinvesi S.: Rehabilitation Training in Finland. Int. J. Rehab. Research, 5:35-44, Móricz F., Juhász F., Oberfrank F.: A rehabilitáció finanszírozása és kapcsolata az orvosszakértôi tevékenységgel. MOTESZ Magazin, 10.:3-4., Petô Z.: Vázlatok a pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatából. Magánkiadás, Szeged, Reichel H. S., Groza-Nolte R.: Fizioterápia. Medicina, Budapest, Schian H. M.: Practical Application of the Charter on Vocational Assessment of People with Disabilities. In: Proceedings International Workshop on the Use and Usefulness of the International Classification of Impairments Disabilities and Handicap. Council of Europe Publishing, Strasbourg, A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE Boros P.: A munkavállalás szabályairól. Nôvér praxis, 4. évf. 2. sz., Brunner P.: Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz. Inno Color Studio, Budapest, Good Practice in Occupational Health Service: a Contribution to Workplace Health. WHO Copenhagen, CHE, Munkaegészségügyi és munkavédelmi enciklopédia. OMIKK, Budapest, Országos Munkaügyi Módszertani Központ: Foglalkozások egészségügyi tényezôi. Budapest, március. Stellman J. M.: Encyclopedia of Occupational Health and Safety. ILO, Geneva, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG MINÔSÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA Albel A.: Gondolatok az orvosszakértôi tevékenységrôl: a leszázalékolásról. In: Magyar Orvos, 9. évf. 2. sz., Andreoli T. E., Carpenter C. C. J., Bennett S. C., Plum F.: A belgyógyászat lényege. Medicina, Budapest, Bickley, Bales: Fizikális vizsgálat és anamnézisfelvétel. Medicina, Budapest, BNO-10. A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Braunwald E., Fanci A. S., Kasper D. L., Hauser S. L., Longo D. L., Jameson J. R.: Principles of International Medicine. McGraw-Hill, Buris L.: Az igazságügyi orvostan kézikönyve. Medicina, Budapest, Carpention L. J.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Cunningham C., Horgan F., Keane N. és mtsai: Detection of Disability by Different Members of an Interdisciplinary Team. Clin. Rehabil., 10: , Csépai K.: Az orvosszakértôi véleményadás irányelvei. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társaság, Budapest, Debreczeni L.: Gyakorlati laboratóriumi medicina. Therapia, Budapest, Derényi G.: A gépjármûvezetés egészségügyi kockázata. Népszava Kiadó, Budapest, Elkin M., Perry A., Potter P.: Ápolói beavatkozások és mûveletek. Medicina, Budapest, Epstein O., Perkins G. D., de Bono P., Cookon J.: A betegvizsgálat módszerei. Medicina, Budapest, FEOR-93. foglalkozásainak tartalmi leírása. A foglalkozási viszony osztályozási rendszere. KSH, Budapest, Gulácsi L.: Minôségfejlesztés az egészségügyben. Medicina, Budapest, Herold G.: Belgyógyászat. B+V, Budapest, Írás J.: Szemelvények a munkaképesség-csökkenés elbírálásához. Országos Orvosszakértôi Intézet, Budapest, 1972.

6 1402 Irodalom Józsa L.: Névvel jelölt szindrómák. Medicina, Budapest, Kalabay L.: Állami Biztosító Baleseti Orvosszakértôi Útmutatója. 1982, Budapest. Kovács J.: A keresôképesség csökkenés százalékos értékelése a baleseti kötelezô biztosításban. Stádium, Budapest, Lang A.: Daganat, baleset és foglalkozás összefüggése a kötelezô biztosításban. Novák és Tsa., Budapest, Lawton M., Brody E.: Assessment of Older People: Self-maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. Gerontologist, 9:179, Luck J. V. Jr., Florence D. W.: A Brief History and Comparative Analysis of Disability System and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., 19:839, Marks V. (et al.): Differencial Diagnosis by Laboratory Medicine Quick Reference for Physicians. Springer, Berlin, McLellan D. L.: Framework for the Qualitative and Quantitative Analysis of Data on the Ageing of People with Disabilities. Council of Europe Publishing, Strasbourg, Móricz F., Juhász F.: A munkaképesség csökkenéselbírálás szakmai vizsgálatáról. Rehabilitáció, 11. évf. 3. sz., A munkaképesség orvosszakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. OTF, Budapest, Paál Gy., Zsiray M.: Szakmai irányelvek a keresôképesség orvosi elbírálásához. Medicina, Budapest, Péter M.: Radiológia. Medicina, Budapest, Potter P., Perry A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, Rónainé Dr. György Mária, Vetô Istvánné: Besorolások gyûjteménye. KSH, Budapest, Smith-Temple J., Johnson J. Y.: Gyakorlati ápolástan. Medicina, Budapest, Sótonyi P.: Az igazságügyi orvostan alapjai. Semmelweis, Budapest, Szakutasítás a katonai alkalmasság egészségügyi elbírálásához. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, Tiemey L. M., Saint S., Whooley M. A.: Diagnosztika és terápia tömören. Medicina, Budapest, A FUNKCIONÁLIS KAPACITÁS VIZSGÁLATA Battista M. E.: Assessing Work Capacity. I. Insurance Med., 20:16, Chaffin D. B., Andersson G. B. J.: Occupational Biomechanics. New York, John Wiley 6 Sour, Chaffin D. B., Andersson G. B. J.: Occupational Biomechanics. ed 2. New York, Dictionary of Occupational Titles. U.S. Employment Service, Dusik L. et al.: Concurrent Validity of the ERGOS Work Stimulator Versus Conventional Functional Capacity Evaluation Techniqunes in a Workers Compensation Population. I. Occup. Med., 25(8):759, Fletcher G. F. et al.: Exercise Standards. Circulation, 82:6, Hagberg M.: Work Load and Fatigue in Repetitive Arm Elevations. Ergonomics, 24(7):543, Karsek R.: Job Demands of Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Design. Adm. Sci. Q. 24:285, Karwowski W., Mital A.: Isometric and Isokinetic Testing of Lifting Strength of Males in Teamwork. Ergonomics, 29(7):869, Knapik J. J., Wright J. E., Mawdsley R. H. et al.: Isokinetic, Isometric, and Isotonic Strength Relationships. Arch. Phys. Med. Rehabil., 67:77, Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire Major Properties and Scoring Methods. Pain., 1:277, Velozo C. A.: Work Evaluations: Critique of the State of the Art of Functional Assessment of Work. Am. J. Occup. Ther., 43(3):203, Wasserman K., Hansen J. E., Sue D. Y., Whipp B. J. (eds): Principles of Exercise Testing and Interpretation. Lea and Febinger, Philadelphia, Waters T. R., Putz-Andersson V., Garg A., Fine C. J.: Revised NIOSH Equation for the Design and Evaluation of Manual Lifting Tasks. Ergonomics, 36(7):749, Wheeler D. L. et al.: Functional Assessment for Prediction of Lifting Capacity. Spine., 19(9):1021, Whittle M.: Calibration and Perfomance of a Three -Dimensional Television System for Kinematic Analysis. J. Biomed., 15:185, 1982.

7 Irodalom 1403 FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓ RÉSZLETES RÉSZ Abenhaim C., Suissa S.: Importance and Economic Burden of Occupational Back Pain. J. Occup. Med., 29:670, Facts About Occupational Therapy. Occupational Therapy Association, Rockville. Md., Aronoff G. M., McLary P. W., Witkower A., Berdett M. S.: Pain Treatment Programs: Do They Return Invorkers to the Workplace. J. Occup. Med., 29:123, Catchlove R., Cohen K.: Effects of a Directive Return to Work Approach in the Treatment of Workers Compensation Patients with Chronic Pain. Pain, 14:181, Csató Zs.: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról. Down Egyesület, Budapest, Jacobs K., Bettencourt C., Ellsworth P. et al.: Statement: Occupational Therapy Service in Work Practice. Am. J. Occ. Ther., 46:1886, Konig A., Schalock R. L.: Supported Employment: Equal Opportunities for Severely Disabled Men and Women. Int. Labour Rev., 130(1):21, Momm W., Konig A.: Community Integration for Disabled People. A New Approach to Their Vocational Training and Employment. Int. Labour Rev., 128(4):497, Pati G.: Economics of Rehabilitation in the Workplace. J. Rehabil., 22, Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Person) Convention. ILO, (No. 159.), Genova, Who Refuses Work and Why? International Social Security Announciation, Geneve, Woods D. E., Wolf A., Brubaker D., Stubbins J.: The Clinical Model in Vocational Rehabilitation. In: The Clinical Model in Rehabilitation and Alternatives. World Rehabilitation Fund, New York, PSZICHIÁTRIAI KÁROSODÁSOK Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ed. 4.). American Psychiatric Association, Washington D. C., Andrearsen N. C., Black D. W.: Bevezetés a pszichiátriába. Medicina, Budapest, Aro S., Hasan J.: Occupational Class Psychosocial Stress and Morbidity. Ann. Clin. Res., 19:62, Aronoff G. M.: Chronic Pain and the Disability Epidemic. Clin. J. Pain, 7:330, Bitter I., Füredi J.: Szkizofrénia. Medicina, Budapest, Bitter I.: Szorongásos kórképek. Springer, Budapest, Blumer D., Heitbronn M.: Chronic Pain as a Variant of Depressiv Disease: The Pain prone Disorder J. Nerv. Ment. Dis., 170:381, Brodsky C. M.: Long-term Workstress. Psychosomatics 25(5):361, Enelow A. J.: Assessing the Effect of Psychiatric Disorders on Work Function. Occupational Medicine: State of the Art Reviews, 3:621, Füredi J. Németh A., Tariska P.: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, Huszár I.: A pszichiátria vázlata. HIETE, Budapest, Huszár I., Kullmann L., Tringer L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, Huszár I., Kuncz E.: Igazságügyi pszichiátria. Medicina, Budapest, Jung L. G.: A pszichoterápia gyakorlata. Scolar, Budapest, Kaplan H. J., Sadock B. J.: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Williams and Wilkins, Baltimore, Kosza I.: A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlati kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kuncz E.: A pszichiátriai betegek munkaképességének vizsgálata és véleményezése in: Huszár I.- Kuncz E.: Igazságügyi pszichiátria. Medicina, Budapest, Lazarus R S.: Psychological Stress in the Workplace J. soc. Behav. Personal., 6(7):114, 1991.

8 1404 Irodalom Mangione C. M., Seddon J. M., Cook E. F., Krug J. H., Salapian C. R., Campion E. W., Glynn R. J.: Correlationes of Cognitive Function Scores in Elderly Outpatients. J. Am. Geriat. Soc., 41:491, Massel H. K., Liberman R. P., Mintz J. et al.: Evaluating the Capacity to Work of the Mentally Ill. Psychiatry., 53:31, Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire. Pain, 1:277, Németh A.: Kényszerbetegségek. Cserépfalvi, Budapest, Németh A., Gerevich J.: Addikciók. Medicina, Budapest, O Leary L.: Mental Health at Work. Occup. Health. Rev., 45:23, Rajna P., Tariska P.: Az idôskor neuropszichiátriája. B+V, Budapest, Robbins D.: Psychiatric Conditions in Worker Fitness and Risk Evaluation. Occupational Medicine: State of the Art Reviews, 3:309, Rosen A., Hadzi-Pavlovic D., Parker G.: The Life Skills Profile: a Measure Assessing Function and Disability in Schizophrenia. Schizophr. Bull., 15:325, Szádóczky E., Richter Z.: Hangulati zavarok. Medicina, Budapest, Tait R. C., Chibnal J. T., Kranse S.: The Pain Disability, Index: Psychometric Properties. Pain, 40:171, Tariska P.: Neuropszichiátria. Medicina, Budapest, Tringer L.: A pszichiátria tankönyve. Semmelweis, Budapest, Tringer L.: Sürgôsségi ellátás a pszichiátriában. Medicina, Budapest, Tringer L. (szerk.): Tabularium psychiatriae. Melania, Budapest, Túry F., Szabó P.: A táplálkozási magatartás zavarai. Medicina, Budapest, Urbanics K.: A család és az átmeneti intézmények szerepe a mentálisan hanyatlott idôsek gondozásában. in: Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az idôskorban (szerk.: Tariska P.). Medicina, Budapest, Walson G. D., Chandarana P. C., Morsky N.: Relationship between Pain and Schizophrenia. Br. J. Phychol. 138:33, Wiener I. M.: Diagnosis on Psychophonocology of Childhood and Adolescent Disorders. New York, NEUROLÓGIAI KÁROSODÁSOK AAEM Quality Assurance Comittee. Literature Review of the Usefulness of Nerve Conduction Studies and Electromyography for the Evaluation of Patients with CarpaTtunnel Syndrome. Muscle and Nerve, 16:1392, Adams R. D., Victor M., Ropper A. H.: Principles of neurology. McGraw-Hill, New York, Andrearsen N. C.: Brave New Brain: Geist, Gehirn, Genoin. Springer, Berlin, Berlit P.: Neurológiai memorit. Medicina, Budapest, Chi Shing Zee: Neuroradiology A study guide. McGraw-Hill, New York, Csomai M.: Neurológiai betegségekben jelentkezô pszichés zavarok. Egis, Budapest, Dawson D. M.: Entrapment Neuropathies of the Upper Extremities. N. Eng J. Med., 329:2013, Dobkin B. H.: Neurologic Rehabilitation. F. A. Davis Comp., Philadelphia, Duns P.: Topical Diagnosis in Neurology. Georg ThiemeVerlag, Stuttgart, Fahn S., Greene P. E., Ford B., Bressmann, S. B.: Handbook of Movement Disorders. Blackwell Science, Philadelphia, Fuller, G.: Neurológiai vizsgálat egyszerûen. Medicina, Budapest, Halász P.: Alvászavarok. Medicina, Budapest, Halász P., Rajna P.: Epilepszia. Innowork Kiadó, Budapest, Kaneko A.: The Neural Basis of Early Vision. Springer, Tokyo, Kempler P.: Neuropathiák: patomechanizmus, klinikum, diagnosztika, terápia. Medicina, Budapest, Kómár J.: Alagútszindrómák és egyéb kompressziós

9 Irodalom 1405 mononeuropathiák diagnosztikája és terápiája. Medicina, Budapest, Környei E., Kassai-Farkas Á.: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövôdményei. Medicina, Budapest, Lezák M. D.: Neurophysiological Assessment. Oxford Univ. Press, New York, Mayo Clinic and Mayo Foundation: Clinical Examinations in Neurology. W. B. Saunders Co.,New York, Moberg E.: Objective Methods of Determining Functional Value of Sensibility in the Hand. J. Bone and Joint. Surg., 44:454, Mumenthaler H., Matte H.: Neurológia. Medicina, Budapest, Schwarcz M. S., Andrasik F.: Biofeedback: A Practionar s Guide (3rd. ed.). London, New York: Guilford Press, Spektor S.: Chronic Pain and Pain-related Disabilities. J. Disabil, Szirmai I.: Neurológia. Medicina, Budapest, Tárczy M., Takáts A.: Parkinson-syndroma. Spinger Hungarica, Budapest, Tshala-Katumbay D., Eeg-Olofsson K. E., Tylleskär T. et al.: Impairments, Disabilities and Handicap Pattern in Konzo a Non-progressive Spastic Para/Tetraparesis of Acute Onset. Disabil. Rehabil., 23: , Vasudevan S. V., Monsein M.: Evaluation of Function and Disability in the Patient with Chronic Pain. Mosby-Year Book Inc, St. Louis, Walter J., Karpati G., Hiltan-Janes D.: Disorders of Volunteer Muscle. Churchill Livingstone, Weiner J. W., Goetz C. G.: Neurology for the Nonneurologists. J. B. Lippincott Company, Philadelphia, A MOZGÁSSZERVEK KÁROSODÁSAI Adams M., Dolan P., Marks C., Hutton C.: An Electro-inclinometer Technique for Measuring Lumbar Curvature. Clin. Biomech., Alaranta H., Rytökosky U.: Intensive Physical and Psychosocial Training Program for Patients with Chronic Low Back Pain. Spine Vol. 19, Anderson G.: Hip Assessment: A Comparison of Nine Different Methods. J. Bone and Joint Surg. Br., Anderson J. A. D.: Arthritis and its Relation to Work. Scand. J. Work Environ. Health, 10:429, Anderson G. B.: Epidemiological Features of Chronic Low-Back Pain. Lancet, Arnoldi C. C., Brodsky A. E., Canuchoix J. et al.: Lumbar Spinal Stenosis and Nerve Root Entrapment Syndromes: Definition and Classification. Clin. Orthop., 115:4, Bálint G., Földes L., Szebenyi A.: Gyakorlati reumatológia. Medicina, Budapest, Bigos S. J., Battie M. C., Fisher L. D. et al.: A Longitudinal, Prospective Study of Industrial Back Injury Reporting. Clin. Orthop., 279:21, Boden S., Wiesel S.: Lumbosacral Segmental Motion in Normal Individuals. Spine, Callaghan J. J., Dysart S. H., Savory C. F., Hopkinson W. J.: Assessing the Results of Hip Replacement: a Comparison of Five Different Rating Systems. J Bone Joint Surg Br., Caspar W., Papavero L., Sayler M. K., Harkey H. L.: Precise and Limited Decompression for Lumbar Spinal Stenosis. Acta Neurochirurgica (Wien), 131:130, Castro W. H. M., Jerosch J., Grossmann T. W.: Examination and Diagnosis of Musculosceletal Disorders. Thieme Verlag, Stuttgart New York, Croft P., Cooper C., Wickham C., Coggon D.: Osteoarthritis of the Hip and Occupational Activity. Scan. J. Work. Environ. Health, 18:59, De Palma A. F.: Surgery of the Shoulder. Philadelphia, Lippincott Co., Dellon A. L., Kallmann C. H.: Evaluation of Functional Sensation in the Hand. J. Hand Surg, 8:865, Deyo R. A.: Non-operative Treatment of Low Back Disorders. Differentiating Useful from Useless Therapy. The Adult Spine: Principles and Practice. Raven Press Ltd., New York, , 1991.

10 1406 Irodalom Die Rehabilitation Behinderter. Springer Verlag, Köln, Dvorak J., Antinnes J., Panjabi M. et al.: Age and gender related normal motion of the cervical spine. Spine, 17(s):393, Fairbank J. c. T. et. al.: The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. Physiotherapy, 22(8):271, Ficat R. P.: Idiopathic BoneNnecrosis of the Femoral Head. JBJS., 67B:3., Flautner L., Sárváry A.: A sebészet és traumatológia tankönyve. Semmelweis, Budapest, Frymoyer J. W., Selby D. K.: Segmental Instability: Rational for Ttreatment. Spine, 10:280, Frymoyer J. W.: The Adult Spine. Raven Press, New York, Goldberg D. L.: Fibromyalgia Syndrome, an Emerging but Controversial Condition. JAMA, 257:2782, Golding D. N., Rose D. M., Selvarajeh K.: Clinical Tests for Carpal Tunnel Syndrome: an Evaluation. Br. J. Rheumatology, 25:338, Gorg A., Moore J. S.: Epidemiology of Low-Back Pain in Industry. State Art. Rev. Occup. Med., 7:593, Gömör B.: Reumatológia. Medicina, Budapest, Hawkins R. J., Abrams J. S.: Impingement Sydrome in the Absence of Rotator Cuff Tear (stops 1 and 3). Orthop. Clin. North Am., 18:373, Herberts P. et al.: Shoulder Pain and Heavy Manual Labour. Clin. Orthop., 191:166, Janoti J. P.: Full-thickness Rotator Cuff Tears: Factors Affecting Surgical Outcome. J. Am. Acad. Orth. Surg., 2:87, Jones A., Pollack M., Graves J. et al.: The Lumbar Spine. Seguoia Communications, Santa Barbara, Keeley J., Mayer T., Cox R. et al.: Quantification of Lumbar Function: Reliability of Range of Motion Measures in the Sagital Plane and in Vivo Torso-rotation Measurement Techniques. Spine, 11:31, Kelley W. N., Harris E. D., Ruddy S., Sledge C. B.: Textbook of Rheumatology. W. B. Saunders Co., Philadelphia, Kirkaldy-Willis W. H., Wedge J. H.: Pathology and Pathogenesis of Lumbar Spondylosis and Stenosis. Spine 3(4):319, Klippel J. H., Dieppe, P. A., Ferri F. F.: Primary Care Rheumatology. Mosby, New York, Kohatsu N. D., Schurman D.: Risk Factors for the Development of Osteoarthritis of the knee. Clin. Orthop., 261:242, Liss G. M., Stock S.: Can Dupuyteen s Contracture Be Work-related? Review of the Evidence. Am. J. Int. Med., 29:521, Loebl W.: Measurement of Spinal Posture and Range in Spinal Movements. Ann Phys. Med., Lowery W., Horn T,. Boden S., Wiesel S.: Impairment Evaluation on Spinal Range of Motion in Normal Subjects. J. Spinal. Dis., 5:398, Luck J. V. Jr., Beardemore T. D., Kaufman R.: Disability Evaluation in Arthritis Patients. Clin. Orthop., 221:59, Luck J. V., Florence D. W.: Brief History and Comparative Analysis of Disability Systems and Impairment Rating Guides. Orthop. Clin. North Am., Lundborg G.: Nerve Injury and Repair. Churchill Livingstone, Edinburgh, Mac Rae I., Wright V.: Measurement of Back Movement. Ann. Rhem. Dis., 28:584, Mann R. A.: Pain in the Foot. Causes of Pain in the Hindfoot, Midfoot, and Fore-foot. Postgrad. Med., 82(1):167, Mayer T. G., Smith S. S., Keeley J. et a: Quantification Lumbar Function Part: Sagital Plane Trunk Strength in Chronic Low Back Patients. Spine, 9:588, McGill C. M.: Industrial Back Problems: A Controll Program. J. Occup. Med., 10:147, Mellin G.: Method and Instrument for Non-invasive Measurements of Thoracolumbar Rotation. Spine, 12:28, Morrey B. F.: The Elbow and its Disorders. Saunders, Philadelphia, Nachemson A. C., Andersson G. B. J.: Classification of Low Back Pain. Scand. J. Work Environ. Health, 8:134, Nachemson A. C.: Lumbar Spine Instability, a Critical Update and Symposium Summary. Spine, 10:290, 1985.

11 Irodalom 1407 Neale D., Adams I. M.: Common Foot Disorders. Churchill Livingstone, New York, Neer C. S.: Impingement Lesions. Clin. Orthop., 173:70, O Duffy D.: Spinal Stenosis. Development of the Lesion, Clinical Classification and Presentation. Raven Press Ltd., New York, Oleski D. M., Hahn J. I., Leibold M.: Work-related Injuries of the Foot. J. Occupation. Med., 34(6):650, Omer G. E. Jr.: Nerve Compression Syndromes. Hand Clin., 8:317, Panjabi M. M.: Three-dimensional Mathematical Model of the Human Spine Structure. J. Biomech., 6:671, Petrányi Gy.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Pope M., Panjabi M. M.: Biomechanical Definition of Spinal Instability. Spine, 10:225, Posner I., Whitte A. A., Edwards W. T., Hayes W. C: A Biomechanical Analysis of the Clinical Stability of the Lumbar and Lumbosacral Spine. Spine, 7:374, Renner A.: Traumatológia. Medicina, Budapest, Reynolds P.: Measurement of Spinal Mobility: a Comparison of Three Methods. Rheum. Rehabil., 14:180, Roach K., Miles T.: Normal Hip and Knee Active Range of Motion: the Relationship to Age. Phys. Ther., 71:656, Ryn J., Looney W., Askew L. et al.: Functional Range of Motion of the Wrist Joint. J. Hand. Surg., 16A:409, Snook S. H., Webster B. B.: The Cost of Disability. Clin. Orth. Related Res., Steadman J. R.: Rehabilitation after Knee Ligament Surgery. Am. Sparts. Med., 8(4):294, Swanson A. B., Hagert C. G., degroot Swanson G.: Evaluation of Impairment of Hand Function. J. Hand Surg., 8(part 2), Swanson A. B.: Evaluation of Impairment of Function in the Hand. Surg. Clin. North Am., 44:925, Szpalski M., Hayez J. P.: How many days of bed rest for acute low back pain? Objective assesment of trunk function. European Spine Journal 29-31, Taleisnik J.: The Wrist. Churchill Livingstone, New York, Tidswell M.: Cash s Textbook of Orthopedic and Rheumatology for Physiotherapists. Mosby, Europa, Tubiana R., Valentin P.: Opposition of the Thumb. Surg. Clin. North Am., 48:979, Udvarhelyi I.: Fejezetek a felnôttkori ortopédia gyakorlatból. Medicina, Budapest, Varga P. P.: Lumbalis spinalis stenosis. Springer Hungarica, Budapest, Varga P. P.: Modern gerincgyógyászat. Gerincgyógyászati Nemzeti Központ, Budapest. Verbiest H.: Radicular syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. The Journal of Bone and Jone S. (Br.) 36:230, Vízkelety T.: Az orthopedia tankönyve, (3. kiadás). Alliter kiadó és oktatásfejlesztô alapítvány, Budapest, White A. A., Panjabi M. M.: Clinical Biomechanics of the Spine. J. B. Lippincott, Philadelphia, Wiltse L. L., Newmann P. H., MacNab I.: Classification of Spondylosis and Spondyloslisthesis. Clin. Orthop., 117:23, LÉGZÔSZERVI KÁROSODÁSOK American Thoracic Society (ATS): Evaluation of impairment/disability secondary to respiratory disorders. Am. Rev. Respir. Dis. 133, , American Thoracic Society (ATS): Guidelines for the evaluation of impairment/disability in Patients with asthma. Am. Rev. Resp. Dis. 143, , American Thoracic Society (ATS): Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International consensus statement. Am J Respir Crit Care Med 161, , American Thoracic Society (ATS). Lung Function Testing: Selection of Reference Values and Interpretative Strategies. Am. Rev. Respir. Dis., 144:1202, 1991.

12 1408 Irodalom American Thoracic Society (ATS): Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 152, 577, Böszörményi N. Gy.: A krónikus obstruktív légúti betegségek (COPD) diagnosztikája és kezelése. A Pulmonológus Szakmai Kollégium ajánlása Med. Thor. 53, 1-11, Böszörményi N. Gy., Galgóczi G., Magyar P.: Ajánlás a pulmonológiai diagnosztika körébôl. Légzésfunkciós diagnosztika. 2. Légzésmechanika Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest, Deutsche Forschungsgemeinschaft: Krebserzengende Arbeitsstoffe (1998). Cit: In: Kroidl, R. F., Nowak, D., Seysen, U.: Bewertung und Begutachtung in der Pulmonologie. Thieme, Stuttgart, DOTS Expansion Plan to Stop TB in th WHO European Region WHO, Copenhagen, Ennever F. K.: Biologically Based Mathematical Models of Long Cancer Risk. Epidemiology, 4:193, Galgóczi G., Magyar P., Böszörményi Nagy Gy.: Ajánlás a pulmonológiai diagnosztika körébôl. Légzésfunkciós diagnosztika. 1. A spirometriás mérések végzésérôl és a lelet értékelésérôl. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest, Global Initiative for Asthma (GINA): Global strategy for asthma management and prevention. National Institute of Health, National Heart Lung and Blood. Institute/WHO Workshop Report. Publication Number , Global Initiatine for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO Workshop Report Executive Summary. NIH Publication No 2701A, Harber, F., Chan-Yeung, M.: Assesment of respiratory impairment and disability. In: Demeter, S. L., Anderson, G. B. J., Smith, G. M.: Disability evaluation. American Medical Association, Chapter 29: , Harber, Ph., Schenker, M.B. et al: Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby, St. Louis Baltimore Boston, Hogan M. D., Doel D. G.: Estimated Cancer Risk Associated With Occupational Asbestos Exposure. Risk. Anal., 1:67, International Labor Office: Guidelines for the Use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses. ILO, Genéve, Jones, N.L.: Clinical Exercise Testing. Saunders, Philadelphia-London-Toronto, Juniper, E. T., Cockroft, D. W., Hargreave, F. E.: Histamine and methacholine in inhalation test: tidal breathing method. Laboratory procedure and standardization. AB Draco, Lund Sweden, Konietzko, N., Ferlinz, R. et al: Empfehlungen zur preoperatinen Lungenfunktionsdiagnostic. Deutsche Gesellschaft für Pulmonologie, 48(S1), , Köves Péter (szerk.): Obstruktív alvási apnoe szindróma. Springer Hungaria, Budapest, Kroidl, R. F., Nowak, D., Seysen, U.: Bewertung und Begutachtung in der Pulmonologie. Thieme, Stuttgart-New York, Lantos Á.: A pleura rendellenességei. In: Magyar P., Hutás I., Vastag E.: Pulmonológia. Medicina, Budapest, Lengyel L.: Légzôtorna, légzésszabályozás. Medicina, Budapest, Magyar P.: Chemical agents in bronchial provocation tests. In: Allegra L.: Methods in asthmology. Springer, Heidelberg-New York, Magyar P., Hutás I., Vastag E.: Pulmonológia. Medicina, Budapest, Morgan, W.K.C., Seaton, A.: Occupational Lung Diseases. Saunders, Philadelphia-London-Toronto, Novák M. (szerk.): Alvás és ébrenléti zavarok diagnosztikája, terápiája. Okker Kiadó, Budapest, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet: A pulmonológiai intézmények évi epidemiológiai és mûködési adatai. OKTPI, Budapest, Országos Társadalombiztosítási Fôigazgatóság Orvosszakértôi Intézete: Munkaképesség orvos-

13 Irodalom 1409 szakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. Irányelvek. Budapest, Paál Gy. (szerk.): Munkaképesség orvosszakértôi vizsgálata, értékelése és véleményezése. Országos Társadalombiztosítási Fôigazgatóság Orvosszakértôi Intézete, Budapest, Pataki G.: Légzésrehabilitáció. In: Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció Medicina, Budapest, Pulmonológus és Onkológus Szakmai Kollégium: A tüdôcarcinoma diagnosztizálásának és kezelésének irányelvei. Budapest, Quanjev, Ph. H. et al: Standardised lung function testing European Community for Coal und Steel. Eur. Respir. J. 6, S16, 1993 Magyar fordítása: Standardizált légzésfunkciós mérések. Med. Thor. 47(Suppl. 1), 1-103, Rókusz L.: Felsô légúti infekciók. Melania, Budapest, Timár M. (szerk.): Foglalkozási betegségek. OMIKK- OOIIK, Budapest, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest, Várdi V. K.: Alvás alatti légzészavarok. Medicina, Budapest, Wasserman, K., Hansen, J. E., Sue, D. Y., Whipp, B. J., Casaburi, R.: Principles of exercise testing and interpretation. Williams and Wilkins, Philadelphia, Zeicher, B. G., Gross, T. J. et al: Predicting postoperative pulmonary function in patients undergoing lung resection. Chest 108, 68-72, Zeletnyik Z., Szántó K.: Pulmonológiai fizioterápia (fôiskolai jegyzet). HIETE, Budapest, A VÉRKERINGÉS RENDSZERÉNEK KÁROSODÁSAI Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Budapest, Alföldi S., Arnold Cs., Ábrahám Gy. et al: A hipertónia-betegség kezelésének szakmai irányelvei. A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása a Belgyógyászati Szakmai Kollégium jóváhagyásával. Klinikai Irányelvek Kézikönyve, Kardiológiai Útmutató. Medition Kiadó, Budapest, Alpern H. L.: Cardiac Disability: an Overview. J. Disabil., 1:2, Balogh I., Forster T., Jánosi A., Szilvási I.: Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek ischaemiás szívbetegségben Klinikai Irányelvek Kézikönyve, Kardiológiai Útmutató, Medition Kiadó, Budapest, Benditt D. G. et al: Sinus Node Dysfunction. In Cardiac Electrophysiology. From Cell to Bedsite. Zipes P. P., Jalife J. (Eds). WB Saunders Co, Philadelphia, Beniwitz N. L.: Cardiotoxicity in the Workplace. Occup. Med. 7: , Berényi I., Szatmáry Gy., Szeles É., Veress G.: Ischaemias szívbetegek rehabilitációja. Kardiológiai Útmutató, 2:90-99, Bonita R.: Epidemiology of Stroke. Lancet 339: , Bonow R. D., Carabello B., de Leon A. C. et al: ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients with Valvular Heart Disease. J. Am. Coll. Cardiol., 32: , Bosma H., Pter R., Siegrist J., Marmot M.: Two Alternative Job Stress Models and the Risk of Coronary Heart Disease. Am J Public Health 88:68-74, Braunwald E., Zipes D. P., Libby P.: Heart Disease. Hartcourt Intern. Edition, Caprie (Clopidogrel vs Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events). Lancet, 348: , Csanády M.: Kardiológia. Medicina, Budapest, Czuriga I., Jánosi A.: A stabil angina pectoris (A Kardiológiai Szakmai Kollégium módszertani levele). Háziorvos Továbbképzô Szemle, 7: , Dennis C., Goins P., DeBusk R. F.: Working after Heart Attack. Compr. Ther., 15(11):3, Farsang Cs.: A hypertonia kézikönyve. Medicina, Budapest, Fazekas T., Papp Gy., Tenczer J.: Klinikai szív-elektrofiziológiai és aritmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gibbons R. J., Balady G. J., Bricker J. T. et al: ACC/AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing: Summary Article: a Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

14 1410 Irodalom (Committee to Update the 1997 Excercise Testing Guidelines). Circulation, 106(14): , Gyenes G.: Hypertonia. Melania, Budapest, Hegedûs I.: Echokardiográfiás CD-atlasz. Minerva, Budapest, Houghton A. R., Gray D.: Az EKG helyes értelmezése. Medicina, Budapest, Ilmarinen J.: Work and Cardiovascular Health: Viewpoint of Occupational Physiology. Ann. Pred., 21:209, Integrated Management of Cardiovascular Risk. WHO, Geneva, Inng B., Gohlke-Bärwolf C., Tornos P. et al: Recommendations on the Management of the Asymptomatic Patient with Valvular Heart Disease. Enk. Heart J., 23: , Jánosi A.: A kórelôzmény és a physicalis vizsgálat jelentôsége a cardiovascularis rendszer megítélésében. In: Családorvoslás a gyakorlatban. (szerk.: Arnold Csaba. Melania, Budapest, Jánosi A.: Fontosabb szívbillentyû hibák felismerése és kezelése. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A stabil angina pectoris. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: Acut myocardialis infarctus. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A szívelégtelenség diagnózisa és kezelése. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: Pitvarfibrillatio. In: Családorvoslás a gyakorlatban (szerk.: Arnold Csaba). Melania, Budapest, Jánosi A.: A myocardialis infarctus secunder preventiója. In: Az acut myocardialis infractus primer és secunder praeventiója (szerk: Farsang Cs.). Melania, Budapest, Jánosi A., Ghali J. K., Herlitz J., Czuriga I., Klibaner M., Wikstrand J., Hjalmarsom A. and MERIT-HF Study Group: Metoprolol CR/XL in postmyocardial infarction patients with chronic heart failure: experiences from MERIT-HF. American Heart Journal, 146: , Jánosi A.: Ischaemiás szívbetegségek Terheléses kardiológiai vizsgálómódszerek In: Kardiológia 2000 (szerk: Temesvári András, Gyenes Gábor). Melania, Budapest, Kelemen M. H., Stewart K. J.: Circuit Weight Training: A New Direction for Cardiac Rehabilitation. Sports. Med., 2:385, Kemény Cs.: Az egészség fenntarthatósága szív-érrendszeri betegségekben. Minerva, Budapest, Kerkovics G., Kempler P., Bérczi V.: Ischaemiás szívbetegségek. Melania, Budapest, Kékes E.: EKG enciklopédia. Springer Orvosi Kiadó Kft., Budapest, Kékes E., Farsang Cs.: A magasvérnyomás betegség. Springer Hungarica, Budapest, Kékes E., Lengyel M., Bányai F., Temesvári A., Vályi P.: A szívbillentyû-betegségek diagnosztikája és kezelése. Kardiolológiai Szakmai Kollégium, Klinikai irányelvek kézikönyve, 2003/II. Khaw K. T.: Temperature and Cardiovascular Mortality. Lancet, 345:337, Kristensen T. S.: Cardiovascular Diseases and the Work Enviroment. Scand. J. Work Environ. Health, 15:245, Markocitz J. H. et al.: Physiological Predictors of Hypertension in the Framingham Study: Is there Tension in Hypertension? JAMA, 270:20, Maschewsky W.: Do Workplace Chemicals Harm the Heart? Soz. Preventivmed. 38: Morvai V.: Cardiovascular Effects of Metals. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med. 2, , Murphy J. G.: Mayo Clinic Cardiology Review. Futura, New York, Nagy Z.: Stroke kézikönyve. Springer, Budapest, Post-Stroke Rehabilitation Guideline Panel. Post- Stroke Rehabilitation. Clinical Practice Guideline no 16. Rockville, Md: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research; AHCPR publication , Préda I.: Heveny cardiovascularis kórképek. Richter P., Hegedûs I.: Az echokardiográfiás B-mód alapelemei: gondolatok az echokardiográfia

15 Irodalom 1411 kompromisszumairól. Minerva, Budapest, Saltin B.: Sedentary lifestyle: An Unestimated Health Risk. J. Int. Med., 232:467, Szirmai I.: Neurológia. Medicina, Budapest, Tariska P.: Dementiák a családorvos gyakorlatában: korszerû diagnosztika és terápia. Budapest, Thoreson R. W., Ackerman M.: Cardiac Rehabilitation: Basic Principles and Psychosocial Factors. Rehab. Counsell. Bull., Toole J. F.: Cerebrovascular Disorders. Raven Press, Vrijkotte T. G., van Doornen L. J., DeGeus E. J.: Effects of Work Stress on Ambulatory Blood Pressure, Heart Rate and Heart Rate Variability. Hypertension, 35: , WHO CVD-risk Management Package for Low and Medium Resource settings/who, Geneve, CHE, Wildus D. M., Osterman F. A.: Evaluation and Percutaneous Management of Atherosclerotic Peripheral Vascular Diseases. JAMA, Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology: Recommendations for Exercise Training in Chronic Heart Failure. Heart J., 22: , World Health Organisation: Stroke. 1989; 20: Heart and Stroke Facts. Dallas, Tex: American Heart Association; Zámolyi K.: Ritmuszavarok. Melania, Budapest, Zipes D. P. et al: Guidelines for Clinical Intracardiac and Electrophysiological and Catheter Ablation Procedures. ACC/AHA Task Force Report J. Am. Coll. Cardiol, HEMATOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Abeloff M. D., Armitage J. O., Lichter A. S., Niederhuber J. E.: Clinical Oncology. Churchill Livingstone, New York, Egészségügyi Minisztérium /1977 (Eü.K.13) EüM sz. ált. érvényû szakmai irányelve a keresôképesség elbírálásához. Haematológiai megbetegedések. Egészségügyi Közlöny 19. sz. melléklet, , Heckl R. W., Ade G., Schett W.: Rehabilitáció és betegápolás. Medicina, Budapest, Hoffbrand A. V., Petitt J. E.: A klinikai haematológia alapjai. Springer, Budapest, Hoffmann R., Benz E. J., Shattil S. T. et al: Hematology. ed. 2. Churchill Livingstone, New York, Kásler M.: Az onkoterápia irányelvei. Springer Hungarica, Budapest. Kásler M., Szabados M., Riskó Á.: Rehabilitáció az onkológiában. In: Katona F., Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. Medicina, Budapest, Lehoczky D.: Hematológiai betegségek kezelése (A Transzfúziológiai és Hematológiai Társaság kezelési ajánlásai). Melania, Budapest, Ifj. Petrányi Gy.: Belgyógyászat tömör összefoglalás. Medicina, Budapest, Lehoczky D.: Hematológiai betegségek kezelése (A Transzfúziológiai és Hematológiai Társaság kezelési ajánlása). Melania, Budapest, Pálóczi K., Kelényi G.: Non-Hodgkin lymphoma. Springer, Budapest, Petrányi Gy.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Thomas E. D., Blume K. G., Forman S. J.: Hematopoetic Cell Transplantation. Blackwell, Malden, AZ EMÉSZTÔRENDSZER KÁROSODÁSAI Besznyák I.: Sebészi onkológia. Medicina, Budapest, Borsodi M. et al.: Tabularium chirurgiae. Melania, Budapest, Dubecz S., ifj. Dubecz S., Szállási J.: A hasi stomák korszerû ellátása. Medicina, Budapest, Edye M.: A hasnyálmirigy és az epeutak betegségeinek korszerû laparoszkópos kezelése. Gastroenterology-Hepatology (magyar kiadás) 4:37-42, 1998.

16 1412 Irodalom Fernandez E., LaVecchia C., Porta M., Negri E., Luchini F., Levi F.: Trends in Pancreatic Cancer Mortality in Europe. Int. J. Cancer, 57:786, Frada G., Salamone L.: Digestive System Problems as Related to Fitness for Work. Securitas, 53:9, Gaál Cs.: Sebészet. Medicina, Budapest Hollender L. F.: Acut pancreatitis. Urban-Schwarzenberg, Munich-Vienna-Baltimore, Ihász M. és mtsai.: A laparoscopos cholecystectomia és az epeútsérülések. Orvosi Hetilap 137(18): , Imrie Cl. W.: Akut pancreatitis. Gastroenerology Hepatology (magyar kiadás), Jamada T.: Textbook of Gastroenerology. Lippincott Williams-Wilkins, Kisfalvi J.: Gastrooesophagealis refluxbetegség. LAM, 4(Suppl. 1):S4-S23, Kiss J.: Gastroenterologiai sebészet. Medicina, Budapest, Lonovics J., Tulassay Zs., Varró V.: Klinikai gastroenterologia. Medicina, Budapest, Péteri Z.: Gastro-oesophagealis reflux betegség, peptikus fekély és funkcionális dyspepsia. Melania, Budapest, Szebeni Á.: Belgyógyászati ultrahangdiagnosztika. Medicina, Budapest, Tihanyi T. és mtsai.: Az új kihívás: a minimal invazív sebészet. Magyar Sebészet, 51: , Varró V.: Gastroenterologia. Medicina, Budapest, Újszászy L.: A vastagbélrák prevenciója és korai felismerése. Gastroenterology-Hepatology (magyar kiadás), A MÁJ, AZ EPEHÓLYAG ÉS AZ EPEUTAK KÁROSODÁSAI Fehér J., Horváth I., Lengyel G.: Bevezetés a biztosításelméletbe. Orvos-közgazdász és gyógyszerészközgazdász szakirányú továbbképzés tanfolyami jegyzete. Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Fehér J., Horváth I., Lengyel G., Fogarasi I.: Életbiztosítási orvostan. Medicina, Budapest, Fehér J., Lengyel G.: Hepatológia. Medicina, Budapest, A TÁPLÁLTSÁG ZAVARAI Bray G. A.: Classification and Evaluation of the Obesity. Med. Clin. North Am., 73(1):161, Túry F., Szabó P.: A táplálkozási magatartás zavarai. Medicina, Budapest, HASFALI SÉRVEK Bátorfi J.: Lágyéksérv. In: Sebészeti útmutató. Klinikai irányelvek kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, Petri I.: Hasfali sérvek. In: Sebészi útmutató. Klinikai irányelvek kézikönyve. Medition Kiadó, Budapest, ENDOKRINOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Baranyi É., Békefi D., Fövényi J., Kautzky L., Takács J.: Diabetes mellitus. Melania, Budapest, Baranyi É., Winkler G.: Válogatott fejezetek a klinikai diabetológiából. Medicina, Budapest, Fövényi J.: Diabetológia. Medicina, Budapest, Fövényi J.: Az intenzív inzulinkezelés ábécéje. Medicina, Budapest, Goldman D. L., Fulton J. P., Perry D. K. et al.: Activity Reduction and Disability Among Persons with Diabetes. R. I. Med., 77:120, Halmos T., Jermendy Gy.: Diabetes mellitus. Medicina, Budapest, Leövey A.: A klinikai endokrinológia és anyagcserebetegségek kézikönyve. Medicina, Budapest, Moren-Hybinette I., Moritz U., Schersten B.: Diabetes

17 Irodalom 1413 Mellitus and Disability Pension. Scand. J. Soc. Med., 17:193, Wilson J. D., Foster D. W. (eds): Williams Textbook of Endocrinology (ed. 8.) W. B. Saunders, Philadelphia, Wilson J. D., Foster D. W.: Williams Textbook of Endocrinology. W. B. Saunders, Philadelphia, A VIZELETKIVÁLASZTÓ ÉS -ELVEZETÔ SZERVEK KÁROSODÁSAI Fazekas L.: A vesebetegek pszichoszociális gondozása. In: Karátson-Kakuk-Makó: Haemodializis. A vesebetegek ellátásának fejlesztéséért alaptívány, Pécs, Frang D., Magasi P., Pintér J., Tóth Cs.: Urológia. Medicina, Budapest, Gorlen T., Abdelnoor M., Enger et al.: Quality of Life After Kidney Transplantation. A Years Follow-up. Scan. J. Urol. Neprol., 27(1):89, Harris L. E., Luft F. C., Rudy D. W., Tierney W. M.: Clinical Correlates of Functional Status in Patients with Chronic Renal Insufficiency. Am. J. Kidney Dis., 21(2):161, Kirtner N. G., Brogan D., Fielding B.: Employment Status and Ability towork Among Working-age Chronic Dialysis Patients. Am. J. Nephrol., 11(4):334, Polner K.: Vesebetegek rehabilitációs kézikönyve. Nephrocentrum Alapítvány, Budapest, Rókusz L., Arányi Zs., Bécsi A., Gorka A.: Húgyúti infekciók. Melania, Budapest, Romics I., Geopel M.: A here- és vesedaganatok diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Romics I., Geopel M.: A hólyagdaganatok diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Romics I., Geopel M.: A prosztatarák diagnosztikája és terápiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szollár L.: Kórélettan. Semmelweis, Budapest, SZÜLÉSZETI ÉS NÔGYÓGYÁSZATI KÁROSODÁSOK Danforth D. N.: Textbook of Obstetrics and Gynecology. J. B. Lippincott Co, Philadelphia, DeCherney A. H., Nathan Lauren: Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill, New York, Lampé L.: Szülészeti-nôgyógyászati mûtéttan. Medicina, Budapest, Mamelle N., Bertucat I., Munoz F.: Pregnant Women at Work: Rest Periods to Prevent Preterm Birth? Paediat. Pexin. Epidemiol, 3:19, Mamelle N., Lauman B., Lazar P. H.: Prematurity and Occupational Activity During Pregnancy. Am. J. Epidemiol 119:309, Martin L., Pernoll & Ralph C. Benson: Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. A Lange Medical Book. Prentice-Hall Internat., Inc. USA, McDonald A. D., McDonald J. C., Armstrong N. M., Nolin A. D., Robert D.: Prematurity and Work in Pregnancy. Br. J. Ind. Med., 45:56, 1988 Papp Z.: A szülészet-nôgyógyászat tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, Papp Z.: Szülészet-nôgyógyászati protokoll. Golden Book, Budapest, AZ EMLÔ KÁROSODÁSAI Besznyák J.: A daganatok sebészete. Medicina, Budapest, Besznyák J.: Sebészeti onkológia. Medicina, Budapest, Kásler M.: Onkoterápiás protokoll. Spinger Hungarica, DERMATOLÓGIAI KÁROSODÁSOK Adams R. M.: Occupational Skin Disorders. In: Ocupational and Environmental Medicine. LANGE Medical Book, Stanford, Amin A., Tanglertsampan C., Maibach H. I.: Contact

18 1414 Irodalom Urtica Syndroma. Am. J. Contact Dermatitis, 8:15, Burr M. L.: Monographs in Allergy. Karger, Basel, Clark W. H., Frans L., Bernardino E. A., Mihme M. C.: The histiogenesis and biologic behaviour of primary hamon malignant melonoma of the skin Cancer Research, 29:705, Cooley J. E., Nethercott J. R.: Prognosis of Occupational Skin Diseases. Occup. Med. 9:19, Cronin E.: Contact Dermatits. Churchill Livingstone, Edinburgh-London-New York, Dobozy A., Farkas B., Horváth A., Hunyadi J., Schneider I.: Bôrgyógyászat. Eklektikon Kiadó, Budapest, Finlay A. Y., Kelly S. E.: Psoriasis: An Index of Disability. Clin. Exp. Dermatol., 12:8, Finlay A. Y., Khan G. K., Luscombe D. K., Salek M. S.: Validation of Sickness Impact Profile and Psoriasis Disability Index in Psoriasis. Br. J. Dermatol., 123:751, Fischer A. A.: Contact Dermatitis. Lea et Febinger, Philadelphia, Kanerva L. et al.: Handbook of Occupational Dermatology. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, Kohánka V.: Latex allergia. Foglalkozás Egészségügy (2)38-41, Kohánka V.: A foglalkozási nikkel ekzema néhány környezeti vonatkozása. Bôrgyógy. Vener. Szle., (3) , Meneghini C. L.: Ekcéma, foglalkozási munkaegészségügyi és munkavédelmi enciklopédia. OMIKK, Budapest, Nethercoft J. R.: Disability due to Occupational Contact Dermatitis. Occup. Med. 1:199, Petrányi Gy., Dobozy A., Gergely P., Pálóczi K., Szegedi Gy., Szemere P.: Klinikai immunológia. Medicina, Budapest, Rácz I., Temesvári E.: A foglalkozási eredetû allergiás bôrgyulladások (kontakt ekcéma) leggyakoribb okai. OKIKK, Budapest, Sasseville D.: Occupational Dermatoses: Employing Good Diagnostic Skills. Allergy, 8:16, Schürer N., Ruzicka T.: Ekzema. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, Temesvári E., Marschalkó M., Horváth A.: Latex contact urticaria klinikai esete. Orvosi Hetilap, 137; 2855, Tuyanmaa K. et al.: Natural rubber latex allergy. NRLA Allergy, ( ), Török É., Ruttkai K.: Gyermekbôrgyógyászat. Medicina, Budapest, Török L.: Bôrbetegségek atlasza. Medicina, Budapest, A NYIROKRENDSZER KÁROSODÁSAI Consensus Document of the International Society of Lymphology Executive Committee: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. Lymphology, 28: , Daróczy J.: New Structural Details of Dermal Lymphatic Valves and its Functional Interpretation. Lymphology, 17:54-60, Daróczy J.: Lymphedema. In: The Dermal Lymphatic Capillaries. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Tokyo, Daróczy J.: Konszenzus dokumentum tervezet a perifériás nyiroködéma ellátásához. Medicus Universalis, 32: , Földi E.: Das Lymphödem. In: Földi M, Kubik S. Lehrbuch der Lymphologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-Jena-New York, Rusznyák I., Földi M., Szabó G.: Lymphatics and Lymph Circulation. Pergamon Press Akadémiai Kiadó, Budapest, LÁTÓSZERVI KÁROSODÁSOK Alberth B.: Szemészet. Medicina, Budapest, Csapody I.: Látáspróbák. Medicina, Budapest, Gramberg-Danielson B., Hübsmeyer H.: Augenarzt und gesetzliche Unfallversicherung. Bücherei des Augenarztes, Enke, Suttgart, Gramberg-Danielson B., Mewe L.: Augenarztliche Begutachtung im Versicherungswesen. Enke, Stuttgart, 1982.

19 Irodalom 1415 Levy B. S., Wegman D. H.: Occupational Health. Boston, Toronto, 1988, Eye disorders P. F. Vigner, D. H. Sliney. NIOSH Publications on Video Display Terminals. Ed 3, 1999, US. Department of Health and Human Services. Süveges I.: Szemészet. Medicina, Budapest, Tímár M.: Munkaegészségtan, üzemegészségtan. Medicina, Budapest, A FÜL, AZ ARC, A SZÁJÜREG, AZ ORR, A GARAT ÉS A GÉGE KÁROSODÁSAI Balatoni Zs. et al.: Tabularium otorhino-laryngologiae. Melania, Budapest, Marchac D.: Craniofacial Surgery. Springer, Eckhardt S.: Klinikai onkológia. Medicina, Budapest, Getty L., Hetn R.: The Development of a Rehabilitation Program for People Affected by Occupational Hearing Loss. Audiology, 30:317, Goebel G.: Ohrgeräusche Psychosomatische Aspekte des komplexen chronischen Tinnitus. Urban und Vogel, München, Hesse G., Nelting M., Schaaf H.: Tinnitus: Leiden und Chance. Profil, München Wien, Hetn R.: Mistakes between Auditory Demands and Capacities in the Industrial Work Envorinment. Audiology, 33:1, Kásler M., Pólus K.: A gége, a légcsô és az algarat sebészeti mûtéttana. Euroform Lap- és Könyvkiadó Rt., Kemény I.: Fogpótlástan. Medicina, Budapest, Ladányi J.: Nyúlajak, farkastorok. Medicina, Budapest, Noble W. G.: Assessment of Hearing Loss and Handicap in Adults. New York, Academic Press, Polyánszky T., Rónay P., Daubner K.: Nyaki daganatok sebészete. Medicina, Budapest, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofaciális sebészet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Szalai L.: Fülzúgás. Medicina, Budapest, Tóth P., Dénes J.: Gyermekfogászat, fogszabályozás. Medicina, Budapest, van Ween (ed.): Assessment of Distress Associated with Tinnitus. J. Laryngol. Otol., 112:258, VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK Burdelski M., Rogiers X.: Liver Transplantation in Metabolic Disorders. Acta Gastroenterologica Belgica, Krivit W., Peters C. et al: Bone Marrow Transplantation as Effective Treatment of Central Nervous System Disease in Globoid Cell Leukodystrophy, Metachromatic Leukodystrophy, Mannosidosis, Fucosidosis, Aspartylglucosaminuria, Hurler, Maroteaux-Lamy, Sly Syndrome and Gaucher Disease Type III. Curr Opin Neurol 12, Papp Z.: Klinikai genetika. Golden Book, Budapest, Zasloff A. M., Holmes B. L. et al: Prenatalis betegségek. In Behrman R. E., Kliegman M. R. et al: NELSON A gyermekgyógyászat tankönyve. Melania, Budapest, FERTÔZÔ BETEGSÉGEK Nyerges G.: Infektológia. Springer Hungarica, Budapest, Szalka A., Mészner Zs.: Infektológia. Springer, Budapest, KÖRNYEZETI ÉS FOGLALKOZÁSI EREDETÛ KÁROSODÁSOK Alderson M.: Occupational Cancer. Butterworths, London, Az egészségügyi miniszter 16/200 (VI. 8.) EüM. rendelete az atomenergiáról szóló évi CXVI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Magyar Közlöny, 55, ,

20 1416 Irodalom Dupnis H., Zerlett G.: Whole-body Vibration and Disorders of the Spine. Int. Arch. Occup. Environ. Health, 59(4):323, Färkialä M., Pyykkö, Heinonen E.: Vibration Stress and the Autonomic Nerves System. Kurume Med. J., 37:53, Griffin M. J.: Handbook of Human Vibration. Academic Press, London, Horváth F., Kákosy T., Rózsahegyi I.: X-ray Morphology of Occupational Locomotor Diseases. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kákosy T., Bálint G., Buchanan W. W.: Vibration Disease. In: Occupational Rheumatic Diseases. Bailliere Tindall, London-Philadelphia-Sydney- Tokyo-Toronto, Köteles Gy.: Sugáregészségtan. Medicina, Budapest, Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat: Az ionizáló sugárzés elleni védelem és a sugárforrások biztonsága, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Biztonsági sorozat 115 sz. (Magyarul megjelentette az Országos Atomenergia Hivatal), Pelmear P. L., Wassermann D. E.: Hand-Arm Vibration. OEM Press, Beverley Farms, Massachusetts, Prouds G., Hodgson C., Lees T.: Hand-Arm Vibration Syndrome. New Castle Upon Time, UK, Shyder R., Witz G., Goldstein B. D.: The Toxicology of Benzene. Environ. Health Presp., 100: 293, Taylor W.: The Vibration Syndrome. Academic Press, London and New York, Ungváry Gy.: Munkaegészségtan. Medicina, Budapest,

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

User Comfort & Acquisition Models

User Comfort & Acquisition Models 2014. szeptember 24. User Comfort & Acquisition Models Jan Luprich, Alexi Anna / EBSCO Tartalmi igények Az elérhető tartalmak folyamatosan bővülnek Közel 600,000 cím 1,000 vezető kiadótól Új kiadók: tavalyi

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA TANSZÉK Rehabilitáció családorvosok továbbképzése dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Debrecen, 2007. nov.8. Az orvosi rehabilitáció helyzete 2006 Kitárulkozó perspektíva

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Mit jelent a rehabilitáció? A rehabilitáció fő területei latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Jegyzetek, tankönyvek 3. [2015] Betegvezetés az ápolásban. e-tankönyv. elérhető: www.tankonyvtar.hu 2. [2013] Neurológiai szakápolástan (2. átdolgozott kiadás) Juhász

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Másodlagos állapotok a rehabilitációban Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lajos.kullmann@barczi.elte.hu Ludwig Guttmann Sir Ludwig Wroclawban idegsebész, 1939-ben Angliába

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

United Kingdom Dr Diószeghy Csaba PhD,FCEM,FERC,FFICM

United Kingdom Dr Diószeghy Csaba PhD,FCEM,FERC,FFICM Emergency Medicine in the United Kingdom Dr Diószeghy Csaba PhD,FCEM,FERC,FFICM Consultant in Emergency Medicine and Intensive Care East Surrey Hospital (Brighton Medical School) Redhill, Surrey United

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Dr. Gôdény Sándor, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Iskola A cikksorozat második

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Szent János Kórház Budapest Infarctus

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL

A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Szabó Gyula A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL Absztrakt A dolgozat az ergonómiai kockázatok csökkentésére tett erőfeszítéseket

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer?

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Munkahelyi stressz és stresszkezelés az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Stresszhez társuló mentális zavarok a XXI. Században Munkahelyi

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság rehabilitációjában ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Pettyán Ilona, Béresné Lutter Mária 1954 1955 1956 1957 1958

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05 szerinti térség órák órák a idejére a idejére a Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben