Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám június

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Tartalom Egészségpolitika Gyógyszerpolitika Aktuális Kedvenc Patikám Hol a szakma? Egészségtrendek A recesszió egészségügyi következményei Minőségmozgalmat hirdet az EMMI az egészségügyben Beszámoló Magas vérnyomás világnapja Sikeres Doktor Regatta Tudósítás a IV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferenciáról II. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum A kozmetikus tanácsolja Azok a kellemetlen vírusok Sajtófigyelő Nyitott szemmel Pihenő Kikapcs Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 1

4 Egészségpolitika Gyógyszerpolitika I. rész Ma a legnagyobb kihívások egyike a társadalom egészségének javítása, fenntartása, a betegségek kezelése, gyógyítása. Örvendetes módon világjelenséggé vált az életkor növekedése. Ezzel összefüggésben fokozottan előtérbe került az életminőség kérdése is. Valamennyi nemzeti egészségpolitika számára alapvető kihívás, hogy a születéskor várható élettartam növekedésével nem korrelál szorosan az egészségben eltöltött évek száma. Sőt, egyre nyílik az olló a kettő között. Ha a gerontológusok véleményét vesszük, akkor az emberi szervezet ma mintegy 130 éves működésre alkalmas. Az, hogy mennyire közelítjük meg ezt az értéket, általánosságban a civilizáció következménye. Érdekes ugyanakkor, hogy ugyanez a civilizáció az oka annak, hogy élhető környezetünk károsítá sával jócskán felelős a betegségek kialakulásáért, elterjedésé ért. Figyelemreméltó elemzések találhatóak ma a szakiro - dalomban arról, hogy egyes társadalmak esetében a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma közötti különbség minimális és csökken, másoknál jelentős és növekszik. Amíg egy japán, vagy kubai férfi életének utolsó néhány évében találkozik aktívan és folyamatosan az egészségügyi ellátó rendszerrel, addig egy átlag európainál ez évtized, vagy annál is több. Ma már evidencia, hogy gazdaságot csak egészséges és művelt társadalommal lehet fejleszteni. Ez a szempont az utóbbi években jelentkező, pénzügyi válságból tartós, nemzetközi gazdasági válsággá terebélyesedő világunkban igencsak felértékelődött. Csökkent a nemzeti gazdaságok teherviselő képessége, aminek okán előtérbe került a legnagyobb újraelosztási rendszerek átgondolása. Ezek pedig az egészségügyi ellátás, az oktatás, és a nyugdíjak értékének megőrzése. Mindhárom területen van bőven esemény Magyarországon is. Egy elemzés szerint (Privátbankár) alig több mint fél évtized alatt hazánkban több mint 3 ezermilliárd forinttal csökkent az állami kiadások reálértéke. A társadalombiztosítási és szociális juttatások reálértéke hat év alatt 15 százalékkal, mintegy 860 milliárd forinttal csökkent. Ennek 2 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

5 több mint a fele a nyugdíjkiadások mérséklésére vezethető vissza, elsősorban a 13. havi nyugdíj eltörlése miatt, de közel 220 milliárd forinttal visszaesett a különböző családi támogatások (családi pótlék, táppénz, anyasági és rokkantsági támogatások) reálértéke is. Az oktatásra fordított állami kiadások reálértéke 5 év alatt 620 milliárd forinttal csökkent. Ezen belül az alapfokú oktatásra és a felsőoktatásra szánt összeg nagyjából negyedével, egyaránt mintegy milliárd forinttal mérséklődött Az oktatáshoz hasonlóan 30 százalékkal csökkent az egészségügy finanszírozás is. A mintegy 500 milliárd forintos megtakarítás több mint a fele az úgynevezett egyéb egészségügyi kiadások, azon belül is szinte kizárólag a gyógyszertámogatások csökkentésére vezethető vissza, de emellett 130 milliárd forinttal kevesebb állami pénzt kaptak a kórházak is. Van tehát gond bőségesen. Ott kellene mozgásteret bővítenem, ahol meg tudok takarítani. Viszont amennyiben például a megelőzési programokat és az egészségügyi ellátórendszert nem fejlesztem, az olló egyre szélesebbé nyílik a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek között. Ez viszont magasabb igénybevételt generál, és roppant költségeket hordoz. Még hozzá kell tenni a rekordsebességgel fejlődő orvosdiagnosztikát és orvostechnikát, sőt a kémiai-, és a korszerű biológiai gyógyszerek között fennálló, tizenötszörösre becsült árkülönbséget is. Természetesen nem kizárólagosan magyar jelenségről van szó. Valamennyi nemzeti egészségpolitika küzd az igények és lehetőségek harmonizálásával, szaknyelven szólva az indokolt és a megengedhető ellátások egyensúlyának a társadalom által még elviselhető mértéke megteremtésével. A népegészségügyi team orvos, gyógyszerész, védőnő, szociális-, és házi-gondozó a legszélesebb értelemben véve gondoskodjon a helyes életvitel kialakításáról, az egészség megőrzéséről, fenntartásáról, helyreállításáról és a rehabilitációról. Amennyiben tovább kell engedni a pácienst a progresszív ellátó rendszer magasabb szintjeire sokkal öszszetettebb és költségesebb terápiák, eljárások alkalmazása válik szükségessé. Jelenleg az ellátás minden szintje működési problémákkal és krónikus forráshiánnyal küzd. A legnagyobb gondok egyike viszont, hogy az alapellátás eredményessége (legalábbis a helyes életvitel kialakítása, az egészség megőrzése, fenntartása, a rehabilitáció területein) csak hosszabb Hazánk ugyanakkor elkötelezett híve a Bismarcki típusú, szolidaritási elvet valló, állam által kézben tartott egészségügyi ellátásnak. A csökkenő finanszírozási mozgástér viszont egyre jelentősebb mértékű egyéni hozzájárulást involvál, ami felveti a kiegészítő biztosítások igényét és létjogosultságát. Ez utóbbi megteremti a piaci biztosítás lehetőségét, ami viszont adott esetben felülírja a szolidaritási elvet. A kígyó tehát a saját farkába harap. Nem csekély a tét, így óriási a felelősség és a dilemma. Nem arról szól a történet, hogy az állami-, politikai döntéshozók imádják frusztrálni a társadalmat, szűkíteni az ellátó rendszer, az orvosok, gyógyszerészek mozgásterét, hanem rákényszerülnek bizonyos kellemetlen intézkedések meghozatalára. Nem véletlen az, hogy valamennyi nemzeti egészségpolitika preferálja az alapellátást. Nálunk is ez a lényege a nemzeti népegészségügyi stratégiának. Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 3

6 távon mutat fel eredményt, míg a szak-, és kórházi ellátások jelentős része nem tűr halasztást, és a beavatkozás azonnal, vagy rövid idő távlatában oldja meg a problémát. Az alapellátás abban tud segíteni, hogy a társadalom egészségszintje növekedjen, az élettartam és az egészségben eltöltött évek közötti széles sáv csökkenjen, addig utóbbi rögtön felmutatja az eredményt. Nem lehet tehát egyértelmű, és minden szereplő számára korrekt prioritást felállítani a források odaítélésénél. Az egészségpolitikai döntések éppen ennek okán általában csak igen széleskörű, kimunkált, az ellátó szakszemélyzet támogatását élvező és a társadalom által is megértett, elfogadott konszenzussal lehetnek tartósak és eredményesek (!). Az egészségpolitika megalkotói nem kerülhetik meg a demográfiai jellemzők elemzését sem. Ezek szerint ma Magyarországon egyszerre van jelen az öregedő és fogyó népesség, fogy a családok és növekszik a válások száma, csökken a reprodukció, a gyermekszám. Egyidejűleg növekszik a férfihalálozás, a női krónikus betegségek, a rászorultság és a regionális különbözőségek, valamint az egészség-, és életminőség vonatkozásában az esélyszóródás és a kockázatok fokozódása. Mindezek mellet problematikus az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló foglalkoztatottság és növekszik az egy főre jutó eltartottak száma. A mortalitási struktúrát elemezve dinamikusan növekszik a kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedésekben exitált betegek száma, miközben feltehetően a vakcináció terén elért világelső pozíciónknak köszönhetően örvendetesen csökkentek a fertőző betegségek. Ebben a kontextusban ismét felvetődik az alapellátás szerepe és jelentősége. Ma már tény, hogy a gyógyszertár paciens találkozások száma többszöröse az alapellátást felkeresők számának. Feltehetően mindenki számára világossá vált, hogy mi motiválta a gyógyszerész társadalmat, amikor jó néhány éve, a metabolikus szindrómát tűzte a gyógyszerészi gondozás zászlajára. Azóta orvos szakmai kutatások is igazolták, hogy mit jelent a veszélyeztetett korosztályok számára egy BMI index meghatározás, vérnyomás-, vagy vércukorszint mérés. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja során szerzett, és orvos professzorok által értékelt (közel 20 ezer fős esetszám) tapasztalatok alapján már szakmai evidencia, hogy az időben felismert elváltozásokat észlelve, hogyan lehet a megelőzés irányába terelni a pácienst. Jó eséllyel elkerülhetővé válik tehát a legjellemzőbb megbetegedések kialakulása, progrediációja és azok következményei. Ezzel összefüggésben javul az életminőség, és nem utolsó sorban csökken a teher az ellátó-rendszer magasabb és költségesebb szintjein. 4 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

7 A gyógyszerellátás igénybevételét tovább elemezve egyértelmű, hogy az idősödő korosztály tagjai adják a pacientúra legnagyobb részét. Ezzel függ össze, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezte a gyógyszerészi kar geriátriai ismereteinek fejlesztését. Az első, márciusban szervezett országos méretű stúdium óriási érdeklődést váltott ki. Célunk, hogy alapos és korrekt ismereteket szerezzünk az idősödő társadalom leggyakoribb betegségtípusainak élettani és terápiás ismeretei terén, s ezeket meg tudjuk különböztetni az időskorban általánosan jelentkező funkció-szűküléstől. Pharmakovigilanciai tanulmányainkból ismert, hogy az idős betegkör által rendszeresen és együttesen alkalmazott átlagosan 5-9 féle medicina milyen mellékhatásokat képes produkálni, amelyek gyakran új indikációként kerülnek diagnosztizálásra és ennek következtében terápiás ellátásra. Szeretnénk a kérdésben hasznos segítőtársai lenni az orvoskarnak. Nem vitatható tehát a gyógyszerészek szerepvállalásának jelentősége a népegészségügyi programok során. Az sem elhanyagolható tényező, hogy amíg a humánerőforrás utánpótlást tekintve ma a friss diplomás, praxisdoktor gyógyszerészeknek közel 80%-a készül a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban gyakorolni hivatását, addig az orvosok esetében nem éri el a 10%-ot az alapellátásba aspirálók száma. Az aggodalmat az jelenti, hogy különösen az alapellátásban, veszélyes módon a házi gyermekorvoslásban, általában véve tetten érhető az orvoskar, jelentős mértékű idősödése. Mindezek mellett az EEKH legfrissebb jelentése arról számol be, hogy egységnyi népességszámra vonatkoztatva megyék között közel 3-szoros orvos létszám eltérések tapasztalhatóak. A gazdasági döntések alapvetően befolyásolják az egészségpolitikát, s az egészségpolitikai döntések rendkívül komplex és tartós hatású következményekkel járnak. Amennyiben megvizsgáljuk a Széll Kálmán 1.0 és 2.0 tervek direkt hatásait a gyógyszerkassza változásaira, figyelemre méltó összefüggéseket és következményeket találunk. Dr. Mikola Bálint népegészségügyi szakértő Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 5

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális 2013-ban, a tavalyi elsöprő sikerre való tekintettel a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Roche Magyarország Kft. támogatásával ismét kampány felhívást tesz közzé a ıkedvenc Patikám cím elnyerésére. A KAMPÁNY CÉLJA A kampány legfontosabb célja a betegek patikai szolgáltatásokkal való elégedettségének felmérése. Ismételten a patikai munkára és a szolgáltatást igénybe vevő betegek érdekeire kívánjuk felhívni a figyelmet, illetve a feleket egymáshoz közelebb hozni minőségi fejlesztések által, mely azonban az elégedettséget befolyásoló tényezők ismerete nélkül nem lehetséges. A KAMPÁNY FELTÉTELEI A szavazatokért versenybe szállhat az ország bármely területéről minden aktív gyógyszertár, melyekre szavazni a weboldalon (a Szavazás oldalon), illetve a médiában található kérdőívek kitöltésével, és beküldésével lehet. A kampány szeptember 30-ig tart, a szavazatokat ezen a napon még le lehet adni. A KAMPÁNY TARTALMI ELEMEI Általános adatok: a szavazatok leadása teljesen anonim módon történik, így a résztvevőknek nem kell személyes adatot közölniük új patika adatbázisban történő rögzítésére lehetőség van a oldalon keresztül a szavazatokat a médiában, illetve a patikákban is megtalálható szórólapokon keresztül, postai úton is leadhatják az érdeklődők A résztvevő patikák saját népszerűsítési kampányokat folytathatnak személyes megkeresések és közösségi lehetőség felhasználásával egyaránt a lehető legnagyobb ismertség elérése érdekében. A kampány időtartama, a szavazatok leadási ideje szeptember 30-ig lehetséges. A Kedvenc Patikám cím díjátadójára a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XXIII. kongresszusa Október 12-i Szakmapolitikai Napján kerül sor. 6 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Hol a szakma? Bélmosás, keserűsós-olajos tisztítókúra, őssejt stimulálás, talpon át kiürülő mérgek csak néhány a sok ıfantasztikus módszer közül, amelyekkel megőrizhetjük egészségünket, ha néhány tíz- vagy százezer forintot rászánunk. Miközben a felmérések arról szólnak, hogy a magyar lakosság egészségkultúrája, személyi- és pszichoszomatikus higiéniája ıa béka feneke alatt van, hogy két tubus fogkrémet és egy fél fogkefét használunk el évente fejenként, és másfél millió honfitársunk azt sem tudja, mi is az a fogmosás. Az ellentmondásra dr. Zacher Gábor toxikológus, a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ osztályvezető főorvosa világított rá sajátos humorral fűszerezetten, ám tudományos igényességgel. Hol van ilyenkor a szakma? tette fel a kérdést Zacher Gábor. Miért nem szólnak a kerítést nevetve átugró nyugdíjasok képével reklámozott, örök fiatalságot ígérő terápiák valós hatékonyságáról? Mert ha mindaz igaz lenne, amit a lúgosító, salaktalanító, méregtelenítő kúrákkal ígérnek az embereknek, hát soha nem halnánk meg. Néhány csodaszert azért én magam is kipróbáltam vallotta be közönségének a toxikológus, hozzátéve azért, hogy leginkább az édesanyja bíztatására ült a hajhullás megállítását ígérő Patientia hajnövesztő szeres dunszttal a fején, vagy rudakkal a kezében, amelyeknek az illatanyag- és latexallergiáját kellett volna elmulasztaniuk mágnes terápiával, ahogyan a több száz liternyi csalánteának is a túlérzékenységet okozó mérgeket kellett volna kiüríteni a szervezetéből. Persze a haj ment, az allergia maradt, és amikor a gumiallergia miatt az egykor tehetséges sebésznek induló Zacher doktornak le kellett tennie a szikét, és a toxikológiára nyergelt át, napi kapcsolatba került a méregtelenítéssel. A méregtelenítés jó szó, csak nem jól használjuk mondta, sorolva a természetgyógyászati tevékenységről szóló, tizenöt éve hatályos miniszteri rendeletbe foglalt méregtelenítés elfogadott módszereit, amely történhet többek között bőrön, tüdőn, vesén keresztül, kolon-hid - roterápiával vagy böjttel. Azt már a tudományos módszerekben hívő orvosként tette hozzá, ezek szakmailag nem megalapozott terápiák, a hagyományos medicina ezeket nem ismeri, a méregtelenítést pedig fagyállómérgezetteknél szokás alkalmazni. Minden a rák ellen A hagyományos medicinában szintén ismeretlen a B17 vitamin, ellenben az amygdalinnal amelyet ma általános csodaszerként B17 vitamin néven kínálnak amivel már az ókor nagy toxikológus kutatója Menes fáraó is sokat kí sérletezett, több száz rabszolgát áldozva fel a tesztjei oltárán. De úgy tűnik, hiába. Csak most, csak neked akció keretében 250 ezer forintért a rákos betegeknek injekció formájában is ajánlják a sárgabarackmag kivonatát, ami a szervezetbe jutva ciánsavvá alakul, daganatterápiás hatása persze egyáltalán nincs. Az ezüstkolloid erősíti az immunrendszert, hatásos a rák, egyes vélemények szerint az AIDS ellen is, s már nem csak magát a szert, de a készítésére alkalmas gépet (!) is árusítanak utóbbit személyesen tapasztalta meg Zacher Gábor, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy egy, az ezüstkolloiddal több éven át önkezelést folytató férfi bőre visszafordíthatatlanul kékes-szürkévé vált. Bizonyított badarságok Az oltások tartósításához használt szerek mérgek, amelyek felhalmozódnak a szervezetben, s autizmust okoznak így vélekedett az a házaspár is, aki kétségbeesetten kereste fel a toxikológust autista gyermekével, mondván, hogy valamiféle rendelőben kétkeresztes pozitív mérgeket mutattak ki a kicsi szervezetében. A laboratóriumi leletek persze semmiféle eltérést nem igazoltak, azóta egyébként tudományos kutatásokkal is alátámasztották, hogy nincs összefüggés az immunizálás és az idegi-fejlődési rendellenesség között. Ha az amalgámtömések feloldódnak, hogyan lehetséges, hogy több évtizedes töméseket cserélnek ki a fogorvosok? És mi történik a fogászaton a csészébe köpött maradványokkal? Mindamellett, hogy az összes környezeti higanyszennyezés csupán egy százalékát okozzák a régi fogtömések, a higany a béltraktusból nem szívódik fel, hanem a széklettel távozik a szervezetből. Ellenben a tengeri halat nagy mennyiségben fogyasztó norvégoknál bizony emelkedett higanyszint mutatható ki. A legújabb őrületként számolt be Zacher Gábor a kelátképző terápiáról, ami a szervezetben felhalmozódott nehézfémek kiürítését ígéri, miközben ilyen jellegű méregtelenítésre kizárólag például huzamosan ólommal dolgozó, mérgezett betegek esetében van szükség, egy átlagos, nem veszélyes környezetben és anyagokkal dolgozó embernek nem kerülnek mérgezést okozó mennyiségben nehézfémek a szervezetébe. Távozzatok mérgek! Lehetne sorolni vég nélkül a népszerű méregtelenítési technikákat. Egy különle - ges készüléket azzal azt ígérettel árulnak, hogy a talp 2000 pólusán (nem tévedés, nem pórus) át kiszívja a mérgeket a szervezetből, amelyek elfeketítik a lábfürdőt. Igaz, hogy a víz láb nélkül is elszíneződik, de a magas vérnyomás meg a cukorbetegség is megmarad. Zacher Gábor kedvence a bélmosás, amellyel azonban már nem csak a páciensek pénztárcáját, de az egészségét is veszélyeztetik, miközben a toxikoló- Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 7

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális gus számtalan, halála előtt nem éppen az egészséges életmód alapelvei szerint élő beteg boncolásán vett részt, de soha nem látott a bélcsatornában parazitafészkeket és vastag lerakódásokat, amiket gyógynövényi rostokkal kellett volna kisöpörni onnan. Indokolt esetben a hagyományos medicina is alkalmaz beöntést, vagy orron át a vékonybélbe vezetett szondán keresztül bélmosást, ahogy olyan nagyszerű gyógyszereket is alkalmaz infúziós kiszerelésben, mint a silymarin, azaz a máriatövis hatóanyaga, no, nem méreg tele - nítésre, hanem a májcirrózis adjuváns kezelésére. Mindeközben számtalan tisztítókúra receptje kering az Interneten, vagy jelenik meg újságokban. Többek között az a keserűsós-grapefruit leves-olívaolajos recept, ami az epekövek kihajtását ígéri. A tíz deka (!) keserűsóval, és másfél deciliternyi olajjal kevert gyümölcslével vég zett egy napos kezelés másnapján, újabb közel félliternyi keserűsós oldat a reggeli, ennek elfogyasztása után kellene megjelennie a székletben az apró, zöldes gombócoknak. Már persze ha az illető túléli Egészségtrendek, 2013 Az elmúlt évek egészségpolitikai és iparági piaci változásai jelentősen átformálták a hazai egészségügyet az ágazat bármely szereplőjének helyzetét is tekintjük. A változásoknak azonban ez inkább még csak a kezdete; várhatóan újabb mozgalmas év elé nézünk. Az év vége közeledtével igen aktuális, hogy áttekintsük az elmúlt év(ek) legfontosabb történéseit, és kicsit a jövő várható trendjeivel foglalkozzunk. Nem cé - lom, hogy kőbe véshető megállapításokat tegyek, hiszen, a dolgok jelenlegi alakulását elnézve, a külső elsősorban politikai tényezők olykor kiszámíthatatlan változásai mellett ez felelőtlenség is lenne. Vannak azonban piaci folyamatok, amelyek alakulása szinte önmagáért beszél; írásomban ezeket szeretném öszszegezni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a lenti sorok forrását részben szekunder adatok, részben pedig a Szinapszis Kft. saját kutatási eredményei és piaci tapasztalatai képezik. Összefoglalómban az egészségpolitikát, orvosokat, gyógyszerészeket és laikusokat érintő trendeket veszem górcső alá, nem a kúrát, ami súlyos kiszáradást és ionháztartási zavarokat okozhat. Ugyanilyen veszélyesek lehetnek a lúgosító kúrák, hiszen a vér Ph-jával nem lehet játszani, abban bárminemű eltérés patológiás. Akkor már inkább jöjjön a kristálygomba, ami ugyan szintén nem gyógyítja a rákot, de legalább ártani nem használ. foglalkozom ugyanakkor a befektetői oldal (pl. magánklinika, pénzügy, turizmus) változásaival, amelyek inkább haszonélvezői az iparági változásoknak. A témát igyekszem átfogóan megközelíteni; célom inkább a gondolatébresztés, mint részle - tekbe menő elemzés volt. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása, a csodákat ígérő terápiák és varázslatos készülékek árusítása durva visszaélés az emberek egészségügybe vetett bizalmával vélekedett Zacher Gábor. Azok a sarlatánok, akik ezekkel a tudományosnak nem mondható módszerekkel dolgoznak, a beteg ember beszűkült látásmódját és elkeseredettségét használják ki, aki csak arra tud fókuszálni, hogy meg fog halni. A csodákat pedig sokan elhiszik, mert el akarják hinni, mert lusták utánajárni azok valós hatékonyságának, mert meggyőzik őket, hogy jól járnak. Nem lehet néma a szakma A szakma hallgat. Még olyan esetekben is, amikor egy epilepsziás kisfiú franciaországi kezelésére gyűjtöttek pénzt a szülők, televíziókban, újságokban is megszólalva, mondván, az itthoni szakemberek nem tudják meggyógyítani gyermeküket. Ez annak ellenére is előfordulhat, hogy kiváló magyar epileptológusaink vannak, ám a kétségbeesett szülők mellett néma maradt a Szakmai Kollégium illetékes tagozata, a néző nem tudta meg, mi is ez a különleges betegség. De nem jelent meg a híradásokban sem a minisztérium, sem az OEP képviselője, hogy elmondja, ha itthon nem áll rendelkezésre a szükséges terápia, ellenben külföldön van orvosilag bizonyított módszer a gyógyításra, akkor a társadalombiztosítás kifizeti a kezelés költségeit. A közvéleményben így újra csak az csapódott le, hogy bezzeg a sok drogosra meg piásra van pénz. A kisfiú egyébként hazatért. És jól van. Tarcza Orsolya Egészségpolitikai aktualitások Az egészségpolitika színterén igen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a szakma. A változások alapjaival, lépéseivel három terv is foglalkozott az elmúlt években, kezdve a 2011-es Új Széchenyitervvel, amely külön fejezetben hangsúlyozta az egészségipar gazdaságban betöltött szerepét, jelentőségét. Még ugyanebben az évben jelent meg a Semmelweis-terv, amely több oldalon keresztül részletezi, mik jelenthetik egy megújuló egészségügy alapjait. Végül, de nem utolsósorban a Széll Kálmán tervek konkrét lépéseket fogalmaztak meg a javasoltan követendő terápiás gyakorlatra és a gyógyszeripari megszorításokra vonatkozóan. Kiemelendő szemléletbeli változás, hogy a korábbi évek puhább típusú hozzáállásával szemben most a problémák ténye és súlya ismertté, kimondottá vált, mint ahogyan az is megfogalmazásra került, hogy a tüneti kezelés nem megoldás, radikális változásokra van szükség az egészségügyben. A jövő biztosan a megkezdett paradigmaváltás folytatásáról szól majd, amelyben az egészségügy nem csupán költ - ségvetési kiadási tétel, hanem gazdaságélénkítő, a lakosság alapvető szükségletét kielégítő megaiparág. Az irányítás oldaláról tudatosnak vélhetők azok a lépések is (pl. a hamburgeradó, nemdohányzók védelméről szóló törvény stb.), amelyek célja az egészségügy ingyenes képzetének lebontása, és egy edukáltabb, az egészségéért aktívan tenni vagy akár fizetni hajlandó fogyasztó nevelése. A 2013-as év központi kérdéskörét jelenthetik az ellátórendszer átalakulásával járó változások is, hiszen az államosítás, a várólisták nyilvánossá tétele, vagy az egészségbiztosítás adómentes béren kívüli juttatásként való elérhe- 8 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tősége a magánorvoslás, magándiagnosztika szerepének várható felértékelődését eredményezi majd különösen, ha figyelembe vesszük, hogy erre fogyasztói oldalon is komoly igény mutatkozik. Az orvosok helyzete 2013-ban Az aktuális változások következtében az orvosok terápiás szabadsága különösen bizonyos szakterületeken erős egészségpolitikai nyomás alá került. A gyógyszerválasztási gyakorlat során a szakmai szempontok mellett magas fokú árérzékenység is szerepet játszik, amely komolyan befolyásolja a döntéshozatalt. A szakma egészségügybe vetett bizalma csökken, illetve stagnál, a jövő évben fokozódó probléma lehet a szakemberhiány (egy 2012 novemberében közzétett adat szerint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatai szerint idén szeptemberig már több mint 1600 egészségügyi dolgozó jelezte, hogy külföldön vállal munkát). Meglátásunk szerint jelentős változást hozhat a következő időszakban az online csatorna szerepének felértékelődése, amely új táv - latokat nyithat a gyógyszergyárak szakmával ápolt kapcsolattartásában. Magyarországon középkelet-európai viszonylatban is magas azon orvosok aránya, akik az informálódás mellett aktívan használják a netet a beteggel történő kommunikációra is, amely jelenség a páciensek újfajta becsatornázási lehetőségét hordozza magában. Tudatos tervezéssel a web költséghatékony megoldások platformja lehet, amelyre figyelembe véve a megszorítási intézkedések marketingköltést korlátozó hatásait komoly szüksége van a gyógyszeriparnak. Kutatásai tapasztalataink alapján az orvosok érzékelik az interneten tájékozódó, új beteg megjelenését, így érdekes kihívása lesz az elkövetkező időszaknak, miként tanácsos a kérdésekkel (és alkalmanként konkrét igényekkel) jelentkező páciensekkel kommunikálni, milyen módon kell ezt a jellemzően partneri viszonyon alapuló helyzetet kezelni, hogyan célszerű az adódó kényes akár jogi-felelősségi kérdéseket megfelelően kezelni. Az egészségügyi helyzet sokszor negatív irányú változásainak hatására az elvándorlás mellett mind több szakemberben vetődhet fel a magánorvoslás lehetőségének kérdése, amely egy letisztított, versenyalapú szolgáltatási rendszer működtetését teszi lehetővé. A gyógyszerészágazat várható trendjei A 2011-es év a patikai piacon is komoly változásokat hozott. Míg a 2006-ban elindított liberalizáció egy merkantilista modell alapjait teremtette meg, addig a 2011-es év egy új, etikusabb modell felé való elmozdulást mutat, amelyben kiemelt szereppel bír a gyógyszerészi gondozás és a helyettesítés. Egy érdekes kérdés a jövőre vonatkozóan: milyen piaci változások várhatók ebben a szektorban? A gyógyszerészek szerepe a gyártók stratégiájában egyértelműen felértékelődött, különösen a hatóanyag-alapú felírás és a generikus ösztönzés révén. Is mert tény ugyanakkor, hogy számos gyógyszertár komoly megélhetési gondokkal küzd, és bár érdekképviseleti szinten aktív támogató szándék mutatkozik, so - kaknak kérdéses a túlélés. Mindezek ellenére a gyógyszerészek többségének hozzáállása, gondolkodása konzervatív, a jelenlegi helyzetből való kilábalás megoldásaként jellemzően elutasítják azokat a lehetőségeket, amelyek a betegeket pénzügyi szempontból érintik (pl. térítési díjak emelése, bizonyos patikai szolgáltatások fizetőssé tétele), vagy a patikai értékesítés- orientáltság fokozásának igényét vetik fel (pl. patikai termékkör bővítése). A kilábalási stratégiák közül a szolgáltatási színvonal szélesítése, vagy az ügyfél központba helyező kiszolgálás előremutatónak tűnik, kérdés azonban, milyen a piac szereplőinek kockázatvállalási hajlandósága, menynyire mernek új dolgokba belevágni. Egy év múlva talán erre is választ adhatunk. Legfontosabb patikusintézkedések: A generikus gyógyszerfelhasználást és árcsökkentést elő - segítő szabályozók életbe léptetése, kötelező helyettesítés, vaklicit, preferált referenciaár-sávrendszer kialakítása gyógyszertári generikus ösztönző rendszer gyógyszertári kötelező helyettesítés írásban hatóanyag-alapú felírás (koleszterincsökkentő gyógyszerek esetében) 30 napos gyógyszerfelírás készletezési problémák gyógyszerészi gondozás előtérbe kerülése többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertári rendszer doktori cím, kötelező kamarai tagság Az új típusú betegek, egészségfogyasztók A laikusok körében kiemelendő, talán egyik legfontosabb tény, hogy a korábban megfigyelhető attitűd, mely szerint az egészség nem képvisel kellő fajsúlyú értéket, és hiányzik az egyén felelősség - érzete, továbbá utóbbi jelentősen kezd átértékelődni. Az internet megjelenésével elérhető szinte korlátlan mennyiségű információ révén talán nem túlzás azt állítani, gyakorlatilag egy új világ nyílt meg a fogyasztók előtt az egészségügyhöz kapcsolódóan. A fehérköpeny-mítosz kezd ledőlni, és a hierarchikus, alá-fölé rendeltségi viszony már-már kiegyenlítő - dni látszik. A magas szintű tájékozódás lehetősége révén egyre nagyobb azon laikusok aránya, akik a szó klasszikus értelmében véve fogyasztóivá válnak az egészségügynek, és minőségi szolgáltatást, terápiát várnak el az orvostól, intézménytől. Ők azok, akik egészségükre, egy modern gyógyszeres terápiá ra, esetleg egy gyors diagnosztikai megoldásra hajlandóak akár több pénzt áldozni és ami fontos, nemcsak saját, de hozzátartozóik részére is! Ők azok, akik kerülve az állami rendszer problémáit (várólisták, paraszolvencia) kiszámítható, átlátható egészségügyi megoldáso kat keresnek, amelyben pontosan tudják, mit kaphatnak az általuk kifizetett összegért. Mindezek következtében ezek az emberek új kommunikációs célcsoportot jelentenek majd az egészség- és gyógyszeripar szolgáltatói számára. Esetükben előtérbe kerülhetnek új, innovatív tájékoztató, edukációs megoldások, amelyek alapjait akár az egyre népszerűbbé váló digitális eszközök is jelenthetik. A laikusok, a betegek tájékozottságának, tudatosságának emelkedésével további következményként vetődik fel az orvosbeteg viszonyának átértékelődése, a jogifelelősségi kérdések felértékelődése. A magánorvosi ellátás rendszerében ez még relatíve jól letisztázott kereteken belül működhet majd, kritikusabb helyzetbe az állami egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ebből a szempontból. Kiss Katalin Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 9

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább.

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább. Viziten az Országos Mentőszolgálatnál A miniszterelnök programjában a sürgősségi betegellátás kiemelt helyen szerepel. Az ellenzék szerint ez a kérdés valamennyi kormányprogramnál visszaköszönt... HUNGA

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

Gyógyszertár. A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9

Gyógyszertár. A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9 Gyógyszertár XIII. évf. 6. szám 2014. június Pharma Praxis A vaklicit hatása... A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9 AKTUÁLIS A vaklicit

Részletesebben

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015.

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015. Gyógyszertár XIV. évf. 6. szám 2015. június Előkészületben a XXV. GYOK (4-6. oldal) NAPRAKÉSZ Előkészületben a XXV. GYOK Interjú dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Új változat! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.szeptember

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Közeleg az új tanév, indulnak a különféle képzések, tanfolyamok, sokan már gőzerővel készülnek az őszi vizsgaidőszakra. A pihenés után a tanulásé lesz a főszerep,

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Az időjárás jelentése Derült égből fronthatás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben