Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám június

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Tartalom Egészségpolitika Gyógyszerpolitika Aktuális Kedvenc Patikám Hol a szakma? Egészségtrendek A recesszió egészségügyi következményei Minőségmozgalmat hirdet az EMMI az egészségügyben Beszámoló Magas vérnyomás világnapja Sikeres Doktor Regatta Tudósítás a IV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferenciáról II. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum A kozmetikus tanácsolja Azok a kellemetlen vírusok Sajtófigyelő Nyitott szemmel Pihenő Kikapcs Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 1

4 Egészségpolitika Gyógyszerpolitika I. rész Ma a legnagyobb kihívások egyike a társadalom egészségének javítása, fenntartása, a betegségek kezelése, gyógyítása. Örvendetes módon világjelenséggé vált az életkor növekedése. Ezzel összefüggésben fokozottan előtérbe került az életminőség kérdése is. Valamennyi nemzeti egészségpolitika számára alapvető kihívás, hogy a születéskor várható élettartam növekedésével nem korrelál szorosan az egészségben eltöltött évek száma. Sőt, egyre nyílik az olló a kettő között. Ha a gerontológusok véleményét vesszük, akkor az emberi szervezet ma mintegy 130 éves működésre alkalmas. Az, hogy mennyire közelítjük meg ezt az értéket, általánosságban a civilizáció következménye. Érdekes ugyanakkor, hogy ugyanez a civilizáció az oka annak, hogy élhető környezetünk károsítá sával jócskán felelős a betegségek kialakulásáért, elterjedésé ért. Figyelemreméltó elemzések találhatóak ma a szakiro - dalomban arról, hogy egyes társadalmak esetében a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma közötti különbség minimális és csökken, másoknál jelentős és növekszik. Amíg egy japán, vagy kubai férfi életének utolsó néhány évében találkozik aktívan és folyamatosan az egészségügyi ellátó rendszerrel, addig egy átlag európainál ez évtized, vagy annál is több. Ma már evidencia, hogy gazdaságot csak egészséges és művelt társadalommal lehet fejleszteni. Ez a szempont az utóbbi években jelentkező, pénzügyi válságból tartós, nemzetközi gazdasági válsággá terebélyesedő világunkban igencsak felértékelődött. Csökkent a nemzeti gazdaságok teherviselő képessége, aminek okán előtérbe került a legnagyobb újraelosztási rendszerek átgondolása. Ezek pedig az egészségügyi ellátás, az oktatás, és a nyugdíjak értékének megőrzése. Mindhárom területen van bőven esemény Magyarországon is. Egy elemzés szerint (Privátbankár) alig több mint fél évtized alatt hazánkban több mint 3 ezermilliárd forinttal csökkent az állami kiadások reálértéke. A társadalombiztosítási és szociális juttatások reálértéke hat év alatt 15 százalékkal, mintegy 860 milliárd forinttal csökkent. Ennek 2 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

5 több mint a fele a nyugdíjkiadások mérséklésére vezethető vissza, elsősorban a 13. havi nyugdíj eltörlése miatt, de közel 220 milliárd forinttal visszaesett a különböző családi támogatások (családi pótlék, táppénz, anyasági és rokkantsági támogatások) reálértéke is. Az oktatásra fordított állami kiadások reálértéke 5 év alatt 620 milliárd forinttal csökkent. Ezen belül az alapfokú oktatásra és a felsőoktatásra szánt összeg nagyjából negyedével, egyaránt mintegy milliárd forinttal mérséklődött Az oktatáshoz hasonlóan 30 százalékkal csökkent az egészségügy finanszírozás is. A mintegy 500 milliárd forintos megtakarítás több mint a fele az úgynevezett egyéb egészségügyi kiadások, azon belül is szinte kizárólag a gyógyszertámogatások csökkentésére vezethető vissza, de emellett 130 milliárd forinttal kevesebb állami pénzt kaptak a kórházak is. Van tehát gond bőségesen. Ott kellene mozgásteret bővítenem, ahol meg tudok takarítani. Viszont amennyiben például a megelőzési programokat és az egészségügyi ellátórendszert nem fejlesztem, az olló egyre szélesebbé nyílik a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek között. Ez viszont magasabb igénybevételt generál, és roppant költségeket hordoz. Még hozzá kell tenni a rekordsebességgel fejlődő orvosdiagnosztikát és orvostechnikát, sőt a kémiai-, és a korszerű biológiai gyógyszerek között fennálló, tizenötszörösre becsült árkülönbséget is. Természetesen nem kizárólagosan magyar jelenségről van szó. Valamennyi nemzeti egészségpolitika küzd az igények és lehetőségek harmonizálásával, szaknyelven szólva az indokolt és a megengedhető ellátások egyensúlyának a társadalom által még elviselhető mértéke megteremtésével. A népegészségügyi team orvos, gyógyszerész, védőnő, szociális-, és házi-gondozó a legszélesebb értelemben véve gondoskodjon a helyes életvitel kialakításáról, az egészség megőrzéséről, fenntartásáról, helyreállításáról és a rehabilitációról. Amennyiben tovább kell engedni a pácienst a progresszív ellátó rendszer magasabb szintjeire sokkal öszszetettebb és költségesebb terápiák, eljárások alkalmazása válik szükségessé. Jelenleg az ellátás minden szintje működési problémákkal és krónikus forráshiánnyal küzd. A legnagyobb gondok egyike viszont, hogy az alapellátás eredményessége (legalábbis a helyes életvitel kialakítása, az egészség megőrzése, fenntartása, a rehabilitáció területein) csak hosszabb Hazánk ugyanakkor elkötelezett híve a Bismarcki típusú, szolidaritási elvet valló, állam által kézben tartott egészségügyi ellátásnak. A csökkenő finanszírozási mozgástér viszont egyre jelentősebb mértékű egyéni hozzájárulást involvál, ami felveti a kiegészítő biztosítások igényét és létjogosultságát. Ez utóbbi megteremti a piaci biztosítás lehetőségét, ami viszont adott esetben felülírja a szolidaritási elvet. A kígyó tehát a saját farkába harap. Nem csekély a tét, így óriási a felelősség és a dilemma. Nem arról szól a történet, hogy az állami-, politikai döntéshozók imádják frusztrálni a társadalmat, szűkíteni az ellátó rendszer, az orvosok, gyógyszerészek mozgásterét, hanem rákényszerülnek bizonyos kellemetlen intézkedések meghozatalára. Nem véletlen az, hogy valamennyi nemzeti egészségpolitika preferálja az alapellátást. Nálunk is ez a lényege a nemzeti népegészségügyi stratégiának. Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 3

6 távon mutat fel eredményt, míg a szak-, és kórházi ellátások jelentős része nem tűr halasztást, és a beavatkozás azonnal, vagy rövid idő távlatában oldja meg a problémát. Az alapellátás abban tud segíteni, hogy a társadalom egészségszintje növekedjen, az élettartam és az egészségben eltöltött évek közötti széles sáv csökkenjen, addig utóbbi rögtön felmutatja az eredményt. Nem lehet tehát egyértelmű, és minden szereplő számára korrekt prioritást felállítani a források odaítélésénél. Az egészségpolitikai döntések éppen ennek okán általában csak igen széleskörű, kimunkált, az ellátó szakszemélyzet támogatását élvező és a társadalom által is megértett, elfogadott konszenzussal lehetnek tartósak és eredményesek (!). Az egészségpolitika megalkotói nem kerülhetik meg a demográfiai jellemzők elemzését sem. Ezek szerint ma Magyarországon egyszerre van jelen az öregedő és fogyó népesség, fogy a családok és növekszik a válások száma, csökken a reprodukció, a gyermekszám. Egyidejűleg növekszik a férfihalálozás, a női krónikus betegségek, a rászorultság és a regionális különbözőségek, valamint az egészség-, és életminőség vonatkozásában az esélyszóródás és a kockázatok fokozódása. Mindezek mellet problematikus az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló foglalkoztatottság és növekszik az egy főre jutó eltartottak száma. A mortalitási struktúrát elemezve dinamikusan növekszik a kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedésekben exitált betegek száma, miközben feltehetően a vakcináció terén elért világelső pozíciónknak köszönhetően örvendetesen csökkentek a fertőző betegségek. Ebben a kontextusban ismét felvetődik az alapellátás szerepe és jelentősége. Ma már tény, hogy a gyógyszertár paciens találkozások száma többszöröse az alapellátást felkeresők számának. Feltehetően mindenki számára világossá vált, hogy mi motiválta a gyógyszerész társadalmat, amikor jó néhány éve, a metabolikus szindrómát tűzte a gyógyszerészi gondozás zászlajára. Azóta orvos szakmai kutatások is igazolták, hogy mit jelent a veszélyeztetett korosztályok számára egy BMI index meghatározás, vérnyomás-, vagy vércukorszint mérés. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja során szerzett, és orvos professzorok által értékelt (közel 20 ezer fős esetszám) tapasztalatok alapján már szakmai evidencia, hogy az időben felismert elváltozásokat észlelve, hogyan lehet a megelőzés irányába terelni a pácienst. Jó eséllyel elkerülhetővé válik tehát a legjellemzőbb megbetegedések kialakulása, progrediációja és azok következményei. Ezzel összefüggésben javul az életminőség, és nem utolsó sorban csökken a teher az ellátó-rendszer magasabb és költségesebb szintjein. 4 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

7 A gyógyszerellátás igénybevételét tovább elemezve egyértelmű, hogy az idősödő korosztály tagjai adják a pacientúra legnagyobb részét. Ezzel függ össze, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezte a gyógyszerészi kar geriátriai ismereteinek fejlesztését. Az első, márciusban szervezett országos méretű stúdium óriási érdeklődést váltott ki. Célunk, hogy alapos és korrekt ismereteket szerezzünk az idősödő társadalom leggyakoribb betegségtípusainak élettani és terápiás ismeretei terén, s ezeket meg tudjuk különböztetni az időskorban általánosan jelentkező funkció-szűküléstől. Pharmakovigilanciai tanulmányainkból ismert, hogy az idős betegkör által rendszeresen és együttesen alkalmazott átlagosan 5-9 féle medicina milyen mellékhatásokat képes produkálni, amelyek gyakran új indikációként kerülnek diagnosztizálásra és ennek következtében terápiás ellátásra. Szeretnénk a kérdésben hasznos segítőtársai lenni az orvoskarnak. Nem vitatható tehát a gyógyszerészek szerepvállalásának jelentősége a népegészségügyi programok során. Az sem elhanyagolható tényező, hogy amíg a humánerőforrás utánpótlást tekintve ma a friss diplomás, praxisdoktor gyógyszerészeknek közel 80%-a készül a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban gyakorolni hivatását, addig az orvosok esetében nem éri el a 10%-ot az alapellátásba aspirálók száma. Az aggodalmat az jelenti, hogy különösen az alapellátásban, veszélyes módon a házi gyermekorvoslásban, általában véve tetten érhető az orvoskar, jelentős mértékű idősödése. Mindezek mellett az EEKH legfrissebb jelentése arról számol be, hogy egységnyi népességszámra vonatkoztatva megyék között közel 3-szoros orvos létszám eltérések tapasztalhatóak. A gazdasági döntések alapvetően befolyásolják az egészségpolitikát, s az egészségpolitikai döntések rendkívül komplex és tartós hatású következményekkel járnak. Amennyiben megvizsgáljuk a Széll Kálmán 1.0 és 2.0 tervek direkt hatásait a gyógyszerkassza változásaira, figyelemre méltó összefüggéseket és következményeket találunk. Dr. Mikola Bálint népegészségügyi szakértő Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 5

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális 2013-ban, a tavalyi elsöprő sikerre való tekintettel a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Roche Magyarország Kft. támogatásával ismét kampány felhívást tesz közzé a ıkedvenc Patikám cím elnyerésére. A KAMPÁNY CÉLJA A kampány legfontosabb célja a betegek patikai szolgáltatásokkal való elégedettségének felmérése. Ismételten a patikai munkára és a szolgáltatást igénybe vevő betegek érdekeire kívánjuk felhívni a figyelmet, illetve a feleket egymáshoz közelebb hozni minőségi fejlesztések által, mely azonban az elégedettséget befolyásoló tényezők ismerete nélkül nem lehetséges. A KAMPÁNY FELTÉTELEI A szavazatokért versenybe szállhat az ország bármely területéről minden aktív gyógyszertár, melyekre szavazni a weboldalon (a Szavazás oldalon), illetve a médiában található kérdőívek kitöltésével, és beküldésével lehet. A kampány szeptember 30-ig tart, a szavazatokat ezen a napon még le lehet adni. A KAMPÁNY TARTALMI ELEMEI Általános adatok: a szavazatok leadása teljesen anonim módon történik, így a résztvevőknek nem kell személyes adatot közölniük új patika adatbázisban történő rögzítésére lehetőség van a oldalon keresztül a szavazatokat a médiában, illetve a patikákban is megtalálható szórólapokon keresztül, postai úton is leadhatják az érdeklődők A résztvevő patikák saját népszerűsítési kampányokat folytathatnak személyes megkeresések és közösségi lehetőség felhasználásával egyaránt a lehető legnagyobb ismertség elérése érdekében. A kampány időtartama, a szavazatok leadási ideje szeptember 30-ig lehetséges. A Kedvenc Patikám cím díjátadójára a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XXIII. kongresszusa Október 12-i Szakmapolitikai Napján kerül sor. 6 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Hol a szakma? Bélmosás, keserűsós-olajos tisztítókúra, őssejt stimulálás, talpon át kiürülő mérgek csak néhány a sok ıfantasztikus módszer közül, amelyekkel megőrizhetjük egészségünket, ha néhány tíz- vagy százezer forintot rászánunk. Miközben a felmérések arról szólnak, hogy a magyar lakosság egészségkultúrája, személyi- és pszichoszomatikus higiéniája ıa béka feneke alatt van, hogy két tubus fogkrémet és egy fél fogkefét használunk el évente fejenként, és másfél millió honfitársunk azt sem tudja, mi is az a fogmosás. Az ellentmondásra dr. Zacher Gábor toxikológus, a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ osztályvezető főorvosa világított rá sajátos humorral fűszerezetten, ám tudományos igényességgel. Hol van ilyenkor a szakma? tette fel a kérdést Zacher Gábor. Miért nem szólnak a kerítést nevetve átugró nyugdíjasok képével reklámozott, örök fiatalságot ígérő terápiák valós hatékonyságáról? Mert ha mindaz igaz lenne, amit a lúgosító, salaktalanító, méregtelenítő kúrákkal ígérnek az embereknek, hát soha nem halnánk meg. Néhány csodaszert azért én magam is kipróbáltam vallotta be közönségének a toxikológus, hozzátéve azért, hogy leginkább az édesanyja bíztatására ült a hajhullás megállítását ígérő Patientia hajnövesztő szeres dunszttal a fején, vagy rudakkal a kezében, amelyeknek az illatanyag- és latexallergiáját kellett volna elmulasztaniuk mágnes terápiával, ahogyan a több száz liternyi csalánteának is a túlérzékenységet okozó mérgeket kellett volna kiüríteni a szervezetéből. Persze a haj ment, az allergia maradt, és amikor a gumiallergia miatt az egykor tehetséges sebésznek induló Zacher doktornak le kellett tennie a szikét, és a toxikológiára nyergelt át, napi kapcsolatba került a méregtelenítéssel. A méregtelenítés jó szó, csak nem jól használjuk mondta, sorolva a természetgyógyászati tevékenységről szóló, tizenöt éve hatályos miniszteri rendeletbe foglalt méregtelenítés elfogadott módszereit, amely történhet többek között bőrön, tüdőn, vesén keresztül, kolon-hid - roterápiával vagy böjttel. Azt már a tudományos módszerekben hívő orvosként tette hozzá, ezek szakmailag nem megalapozott terápiák, a hagyományos medicina ezeket nem ismeri, a méregtelenítést pedig fagyállómérgezetteknél szokás alkalmazni. Minden a rák ellen A hagyományos medicinában szintén ismeretlen a B17 vitamin, ellenben az amygdalinnal amelyet ma általános csodaszerként B17 vitamin néven kínálnak amivel már az ókor nagy toxikológus kutatója Menes fáraó is sokat kí sérletezett, több száz rabszolgát áldozva fel a tesztjei oltárán. De úgy tűnik, hiába. Csak most, csak neked akció keretében 250 ezer forintért a rákos betegeknek injekció formájában is ajánlják a sárgabarackmag kivonatát, ami a szervezetbe jutva ciánsavvá alakul, daganatterápiás hatása persze egyáltalán nincs. Az ezüstkolloid erősíti az immunrendszert, hatásos a rák, egyes vélemények szerint az AIDS ellen is, s már nem csak magát a szert, de a készítésére alkalmas gépet (!) is árusítanak utóbbit személyesen tapasztalta meg Zacher Gábor, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy egy, az ezüstkolloiddal több éven át önkezelést folytató férfi bőre visszafordíthatatlanul kékes-szürkévé vált. Bizonyított badarságok Az oltások tartósításához használt szerek mérgek, amelyek felhalmozódnak a szervezetben, s autizmust okoznak így vélekedett az a házaspár is, aki kétségbeesetten kereste fel a toxikológust autista gyermekével, mondván, hogy valamiféle rendelőben kétkeresztes pozitív mérgeket mutattak ki a kicsi szervezetében. A laboratóriumi leletek persze semmiféle eltérést nem igazoltak, azóta egyébként tudományos kutatásokkal is alátámasztották, hogy nincs összefüggés az immunizálás és az idegi-fejlődési rendellenesség között. Ha az amalgámtömések feloldódnak, hogyan lehetséges, hogy több évtizedes töméseket cserélnek ki a fogorvosok? És mi történik a fogászaton a csészébe köpött maradványokkal? Mindamellett, hogy az összes környezeti higanyszennyezés csupán egy százalékát okozzák a régi fogtömések, a higany a béltraktusból nem szívódik fel, hanem a széklettel távozik a szervezetből. Ellenben a tengeri halat nagy mennyiségben fogyasztó norvégoknál bizony emelkedett higanyszint mutatható ki. A legújabb őrületként számolt be Zacher Gábor a kelátképző terápiáról, ami a szervezetben felhalmozódott nehézfémek kiürítését ígéri, miközben ilyen jellegű méregtelenítésre kizárólag például huzamosan ólommal dolgozó, mérgezett betegek esetében van szükség, egy átlagos, nem veszélyes környezetben és anyagokkal dolgozó embernek nem kerülnek mérgezést okozó mennyiségben nehézfémek a szervezetébe. Távozzatok mérgek! Lehetne sorolni vég nélkül a népszerű méregtelenítési technikákat. Egy különle - ges készüléket azzal azt ígérettel árulnak, hogy a talp 2000 pólusán (nem tévedés, nem pórus) át kiszívja a mérgeket a szervezetből, amelyek elfeketítik a lábfürdőt. Igaz, hogy a víz láb nélkül is elszíneződik, de a magas vérnyomás meg a cukorbetegség is megmarad. Zacher Gábor kedvence a bélmosás, amellyel azonban már nem csak a páciensek pénztárcáját, de az egészségét is veszélyeztetik, miközben a toxikoló- Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 7

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális gus számtalan, halála előtt nem éppen az egészséges életmód alapelvei szerint élő beteg boncolásán vett részt, de soha nem látott a bélcsatornában parazitafészkeket és vastag lerakódásokat, amiket gyógynövényi rostokkal kellett volna kisöpörni onnan. Indokolt esetben a hagyományos medicina is alkalmaz beöntést, vagy orron át a vékonybélbe vezetett szondán keresztül bélmosást, ahogy olyan nagyszerű gyógyszereket is alkalmaz infúziós kiszerelésben, mint a silymarin, azaz a máriatövis hatóanyaga, no, nem méreg tele - nítésre, hanem a májcirrózis adjuváns kezelésére. Mindeközben számtalan tisztítókúra receptje kering az Interneten, vagy jelenik meg újságokban. Többek között az a keserűsós-grapefruit leves-olívaolajos recept, ami az epekövek kihajtását ígéri. A tíz deka (!) keserűsóval, és másfél deciliternyi olajjal kevert gyümölcslével vég zett egy napos kezelés másnapján, újabb közel félliternyi keserűsós oldat a reggeli, ennek elfogyasztása után kellene megjelennie a székletben az apró, zöldes gombócoknak. Már persze ha az illető túléli Egészségtrendek, 2013 Az elmúlt évek egészségpolitikai és iparági piaci változásai jelentősen átformálták a hazai egészségügyet az ágazat bármely szereplőjének helyzetét is tekintjük. A változásoknak azonban ez inkább még csak a kezdete; várhatóan újabb mozgalmas év elé nézünk. Az év vége közeledtével igen aktuális, hogy áttekintsük az elmúlt év(ek) legfontosabb történéseit, és kicsit a jövő várható trendjeivel foglalkozzunk. Nem cé - lom, hogy kőbe véshető megállapításokat tegyek, hiszen, a dolgok jelenlegi alakulását elnézve, a külső elsősorban politikai tényezők olykor kiszámíthatatlan változásai mellett ez felelőtlenség is lenne. Vannak azonban piaci folyamatok, amelyek alakulása szinte önmagáért beszél; írásomban ezeket szeretném öszszegezni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a lenti sorok forrását részben szekunder adatok, részben pedig a Szinapszis Kft. saját kutatási eredményei és piaci tapasztalatai képezik. Összefoglalómban az egészségpolitikát, orvosokat, gyógyszerészeket és laikusokat érintő trendeket veszem górcső alá, nem a kúrát, ami súlyos kiszáradást és ionháztartási zavarokat okozhat. Ugyanilyen veszélyesek lehetnek a lúgosító kúrák, hiszen a vér Ph-jával nem lehet játszani, abban bárminemű eltérés patológiás. Akkor már inkább jöjjön a kristálygomba, ami ugyan szintén nem gyógyítja a rákot, de legalább ártani nem használ. foglalkozom ugyanakkor a befektetői oldal (pl. magánklinika, pénzügy, turizmus) változásaival, amelyek inkább haszonélvezői az iparági változásoknak. A témát igyekszem átfogóan megközelíteni; célom inkább a gondolatébresztés, mint részle - tekbe menő elemzés volt. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása, a csodákat ígérő terápiák és varázslatos készülékek árusítása durva visszaélés az emberek egészségügybe vetett bizalmával vélekedett Zacher Gábor. Azok a sarlatánok, akik ezekkel a tudományosnak nem mondható módszerekkel dolgoznak, a beteg ember beszűkült látásmódját és elkeseredettségét használják ki, aki csak arra tud fókuszálni, hogy meg fog halni. A csodákat pedig sokan elhiszik, mert el akarják hinni, mert lusták utánajárni azok valós hatékonyságának, mert meggyőzik őket, hogy jól járnak. Nem lehet néma a szakma A szakma hallgat. Még olyan esetekben is, amikor egy epilepsziás kisfiú franciaországi kezelésére gyűjtöttek pénzt a szülők, televíziókban, újságokban is megszólalva, mondván, az itthoni szakemberek nem tudják meggyógyítani gyermeküket. Ez annak ellenére is előfordulhat, hogy kiváló magyar epileptológusaink vannak, ám a kétségbeesett szülők mellett néma maradt a Szakmai Kollégium illetékes tagozata, a néző nem tudta meg, mi is ez a különleges betegség. De nem jelent meg a híradásokban sem a minisztérium, sem az OEP képviselője, hogy elmondja, ha itthon nem áll rendelkezésre a szükséges terápia, ellenben külföldön van orvosilag bizonyított módszer a gyógyításra, akkor a társadalombiztosítás kifizeti a kezelés költségeit. A közvéleményben így újra csak az csapódott le, hogy bezzeg a sok drogosra meg piásra van pénz. A kisfiú egyébként hazatért. És jól van. Tarcza Orsolya Egészségpolitikai aktualitások Az egészségpolitika színterén igen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a szakma. A változások alapjaival, lépéseivel három terv is foglalkozott az elmúlt években, kezdve a 2011-es Új Széchenyitervvel, amely külön fejezetben hangsúlyozta az egészségipar gazdaságban betöltött szerepét, jelentőségét. Még ugyanebben az évben jelent meg a Semmelweis-terv, amely több oldalon keresztül részletezi, mik jelenthetik egy megújuló egészségügy alapjait. Végül, de nem utolsósorban a Széll Kálmán tervek konkrét lépéseket fogalmaztak meg a javasoltan követendő terápiás gyakorlatra és a gyógyszeripari megszorításokra vonatkozóan. Kiemelendő szemléletbeli változás, hogy a korábbi évek puhább típusú hozzáállásával szemben most a problémák ténye és súlya ismertté, kimondottá vált, mint ahogyan az is megfogalmazásra került, hogy a tüneti kezelés nem megoldás, radikális változásokra van szükség az egészségügyben. A jövő biztosan a megkezdett paradigmaváltás folytatásáról szól majd, amelyben az egészségügy nem csupán költ - ségvetési kiadási tétel, hanem gazdaságélénkítő, a lakosság alapvető szükségletét kielégítő megaiparág. Az irányítás oldaláról tudatosnak vélhetők azok a lépések is (pl. a hamburgeradó, nemdohányzók védelméről szóló törvény stb.), amelyek célja az egészségügy ingyenes képzetének lebontása, és egy edukáltabb, az egészségéért aktívan tenni vagy akár fizetni hajlandó fogyasztó nevelése. A 2013-as év központi kérdéskörét jelenthetik az ellátórendszer átalakulásával járó változások is, hiszen az államosítás, a várólisták nyilvánossá tétele, vagy az egészségbiztosítás adómentes béren kívüli juttatásként való elérhe- 8 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tősége a magánorvoslás, magándiagnosztika szerepének várható felértékelődését eredményezi majd különösen, ha figyelembe vesszük, hogy erre fogyasztói oldalon is komoly igény mutatkozik. Az orvosok helyzete 2013-ban Az aktuális változások következtében az orvosok terápiás szabadsága különösen bizonyos szakterületeken erős egészségpolitikai nyomás alá került. A gyógyszerválasztási gyakorlat során a szakmai szempontok mellett magas fokú árérzékenység is szerepet játszik, amely komolyan befolyásolja a döntéshozatalt. A szakma egészségügybe vetett bizalma csökken, illetve stagnál, a jövő évben fokozódó probléma lehet a szakemberhiány (egy 2012 novemberében közzétett adat szerint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatai szerint idén szeptemberig már több mint 1600 egészségügyi dolgozó jelezte, hogy külföldön vállal munkát). Meglátásunk szerint jelentős változást hozhat a következő időszakban az online csatorna szerepének felértékelődése, amely új táv - latokat nyithat a gyógyszergyárak szakmával ápolt kapcsolattartásában. Magyarországon középkelet-európai viszonylatban is magas azon orvosok aránya, akik az informálódás mellett aktívan használják a netet a beteggel történő kommunikációra is, amely jelenség a páciensek újfajta becsatornázási lehetőségét hordozza magában. Tudatos tervezéssel a web költséghatékony megoldások platformja lehet, amelyre figyelembe véve a megszorítási intézkedések marketingköltést korlátozó hatásait komoly szüksége van a gyógyszeriparnak. Kutatásai tapasztalataink alapján az orvosok érzékelik az interneten tájékozódó, új beteg megjelenését, így érdekes kihívása lesz az elkövetkező időszaknak, miként tanácsos a kérdésekkel (és alkalmanként konkrét igényekkel) jelentkező páciensekkel kommunikálni, milyen módon kell ezt a jellemzően partneri viszonyon alapuló helyzetet kezelni, hogyan célszerű az adódó kényes akár jogi-felelősségi kérdéseket megfelelően kezelni. Az egészségügyi helyzet sokszor negatív irányú változásainak hatására az elvándorlás mellett mind több szakemberben vetődhet fel a magánorvoslás lehetőségének kérdése, amely egy letisztított, versenyalapú szolgáltatási rendszer működtetését teszi lehetővé. A gyógyszerészágazat várható trendjei A 2011-es év a patikai piacon is komoly változásokat hozott. Míg a 2006-ban elindított liberalizáció egy merkantilista modell alapjait teremtette meg, addig a 2011-es év egy új, etikusabb modell felé való elmozdulást mutat, amelyben kiemelt szereppel bír a gyógyszerészi gondozás és a helyettesítés. Egy érdekes kérdés a jövőre vonatkozóan: milyen piaci változások várhatók ebben a szektorban? A gyógyszerészek szerepe a gyártók stratégiájában egyértelműen felértékelődött, különösen a hatóanyag-alapú felírás és a generikus ösztönzés révén. Is mert tény ugyanakkor, hogy számos gyógyszertár komoly megélhetési gondokkal küzd, és bár érdekképviseleti szinten aktív támogató szándék mutatkozik, so - kaknak kérdéses a túlélés. Mindezek ellenére a gyógyszerészek többségének hozzáállása, gondolkodása konzervatív, a jelenlegi helyzetből való kilábalás megoldásaként jellemzően elutasítják azokat a lehetőségeket, amelyek a betegeket pénzügyi szempontból érintik (pl. térítési díjak emelése, bizonyos patikai szolgáltatások fizetőssé tétele), vagy a patikai értékesítés- orientáltság fokozásának igényét vetik fel (pl. patikai termékkör bővítése). A kilábalási stratégiák közül a szolgáltatási színvonal szélesítése, vagy az ügyfél központba helyező kiszolgálás előremutatónak tűnik, kérdés azonban, milyen a piac szereplőinek kockázatvállalási hajlandósága, menynyire mernek új dolgokba belevágni. Egy év múlva talán erre is választ adhatunk. Legfontosabb patikusintézkedések: A generikus gyógyszerfelhasználást és árcsökkentést elő - segítő szabályozók életbe léptetése, kötelező helyettesítés, vaklicit, preferált referenciaár-sávrendszer kialakítása gyógyszertári generikus ösztönző rendszer gyógyszertári kötelező helyettesítés írásban hatóanyag-alapú felírás (koleszterincsökkentő gyógyszerek esetében) 30 napos gyógyszerfelírás készletezési problémák gyógyszerészi gondozás előtérbe kerülése többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertári rendszer doktori cím, kötelező kamarai tagság Az új típusú betegek, egészségfogyasztók A laikusok körében kiemelendő, talán egyik legfontosabb tény, hogy a korábban megfigyelhető attitűd, mely szerint az egészség nem képvisel kellő fajsúlyú értéket, és hiányzik az egyén felelősség - érzete, továbbá utóbbi jelentősen kezd átértékelődni. Az internet megjelenésével elérhető szinte korlátlan mennyiségű információ révén talán nem túlzás azt állítani, gyakorlatilag egy új világ nyílt meg a fogyasztók előtt az egészségügyhöz kapcsolódóan. A fehérköpeny-mítosz kezd ledőlni, és a hierarchikus, alá-fölé rendeltségi viszony már-már kiegyenlítő - dni látszik. A magas szintű tájékozódás lehetősége révén egyre nagyobb azon laikusok aránya, akik a szó klasszikus értelmében véve fogyasztóivá válnak az egészségügynek, és minőségi szolgáltatást, terápiát várnak el az orvostól, intézménytől. Ők azok, akik egészségükre, egy modern gyógyszeres terápiá ra, esetleg egy gyors diagnosztikai megoldásra hajlandóak akár több pénzt áldozni és ami fontos, nemcsak saját, de hozzátartozóik részére is! Ők azok, akik kerülve az állami rendszer problémáit (várólisták, paraszolvencia) kiszámítható, átlátható egészségügyi megoldáso kat keresnek, amelyben pontosan tudják, mit kaphatnak az általuk kifizetett összegért. Mindezek következtében ezek az emberek új kommunikációs célcsoportot jelentenek majd az egészség- és gyógyszeripar szolgáltatói számára. Esetükben előtérbe kerülhetnek új, innovatív tájékoztató, edukációs megoldások, amelyek alapjait akár az egyre népszerűbbé váló digitális eszközök is jelenthetik. A laikusok, a betegek tájékozottságának, tudatosságának emelkedésével további következményként vetődik fel az orvosbeteg viszonyának átértékelődése, a jogifelelősségi kérdések felértékelődése. A magánorvosi ellátás rendszerében ez még relatíve jól letisztázott kereteken belül működhet majd, kritikusabb helyzetbe az állami egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ebből a szempontból. Kiss Katalin Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 9

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Több országban is súlyos egészségügyi következményei vannak a gazdasági válság miatti megszorításoknak Európa-szerte ismét emelkedik az öngyilkosságok száma, az egészségügyre fordított kiadások lefaragása miatt egyre kevesebb az orvos és a nővér, viszont annál több a fertőző beteg, Görögországban még a halvaszületések száma emelkedik. A megszorítások károsak az emberek egészségére számolt be az Oxford Uni - versity és a Stanford University egy-egy oktatója. A gazdasági válság komoly hatást gyakorolt az emberek egészségére és az egészségügyi rendszerekre Európaszerte állapítja meg az a GYEMSZI honlapján ismertetett OECD-WHO-tanulmány is, melyet április közepén vitattak meg Oslóban a WHO Európai Régiójának konferenciáján. A gazdasági válság és az annak ellensúlyozására meghozott megszorító intézkedések hosszú távú hatásai ma még nem ítélhetőek meg teljes mértékben, de már most látszik, hogy az állami egészségügyi kiadások 2008 óta tartó lefaragásának igen komoly kihatásai vannak az emberek egészségére és az egészségügyi rendszerek egészére. Számos kutatás foglalkozott a korábbi recessziók hatásaival, melyek eredményei azt mutatják, hogy adott ország pénzügyi válasza a válságra és a hatékony szociális biztonsági hálók jelenléte befolyásolják a rossz egészségi állapot kockázatának mértékét. Mivel az egészségügyi szükséglet a háztartási jövedelmek csökkenésével bővül, a fiskális megszorítások hatására meghozott intézkedések a népesség egészségére többszörösen hatással vannak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem megfelelő megszorítások az egészségügyi szektorban a helyzetet súlyosbítják. Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában például a drasztikus megszorító intézkedések miatt jelentősen romlott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. A WHO arra figyelmeztet, hogy válság idején is nagyon fontos az egészségügyi rendszer finanszírozásának biztosítása, mivel ilyen esetben a nyújtott szolgáltatások iránti igény rendkívül gyorsan megugorhat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy gazdasági válság idején a mentális egészség különösen sérülékeny. Az Európai Unióban az öngyilkosságok száma 65 év alattiak körében ismét megnövekedett Görögországban 40 százalékkal nőtt az öngyilkosok száma, amire mind a munkanélküliség, mind az attól való félelem, hatással van. Az öngyilkosságok számának növekedése azonban csak a jéghegy csúcsát jelenti. Kutatások számos országban kimutatták a depresszió és a szorongás markáns emelkedését A leginkább érintett országokban drasztikusan megnőtt a fertőző betegségek előfordulása is, mivel a költségvetési megszorítások hatással voltak a prevenciós programokra. A legszigorúbb megszorító intézkedéseket meghozó országokban ismét megjelent a malária és a dengue-láz, Görögországban a HIV-fertőzések jelentős emelkedése volt tapasztalható az intravénás kábítószer-használók körében, ami egybeesik a tűcsere program finanszírozásának jelentős viszszaesésével. Ugyancsak Görögországban között a csecsemőhalandóság hosszú távú csökkenése szintén megfordult és 32 százalékkal nőtt a halvaszületések száma. Haiman Éva Minőségmozgalmat hirdet az EMMI az egészségügyben Az egészségügy minőségbiztosítási rendszerei jobbára üzleti érdekek mentén alakultak az elmúlt években. Most a betegbiztonság javítása érdekében uniós forrásból minőségmozgalmat hirdet a szaktárca. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat megteremtése jelenleg is zajlik, ennek keretében majd egységes elvek mentén, egységes minőségben valamint egyenlő hozzáféréssel juthatnak a betegek ellátáshoz. Ezt szolgálja számos, eddig végrehajtott intézkedés, mint például a kórházak állami kezelésbe vétele, egységes gazdálkodási elvek és közbeszerzés kimunkálása. A most induló program azonban ezektől eltérően már egyértelműen a betegekre koncentrál emelte ki Szócska Miklós, azon a fórumon, amelyen bejelentették, hogy 950 millió forint uniós forrásból megkezdik a hazai egészségügyi szolgáltatók egységes, a nemzetközi követelményeknek megfelelő külső felülvizsgálati rendszerének kimunkálását. Ennek keretében olyan új minőségi standardok kerülnek kialakításra, amelyek a betegút folyamatát szabályozzák. ıitt nem arról van szó, hogy megint ráengednek az egészségügyre egy bürokratikus tanúsítási rendszert. Ha visszabontjuk az egészségpolitikai földtörténeti rétegeket, akkor láthatóvá válik, ahogy egymást követték a különböző minőségbiztosítási rendszerek, amelyek mindig üzleti kapcsolatok mentén rendeződtek. Ez egy minőségmozgalom kezdete lesz utalt az új programra az Emberi Erőforrások Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára. A kialakuló önkéntes akkreditációs rendszer azonban nem csak a hazai betegek ellátása miatt fontos, hanem azért is, mivel egészségturizmusról, gyógyturizmusról, külföldi pacienseknek a magyar egészségügyi ellátórendszerbe érkezéséről kár beszélni egy nemzetközileg transzparens minőségbiztosítási és fejlesztési rendszer hiányában, szögezte le Szócska Miklós. Ennek az alapjait is a most induló program amely a fekvő-, a járóbeteg szakellátásra és a közforgalmú patikákra terjed ki a keretében teremtik meg. Ami az érintett intézmények munkatársait illeti, egyértelművé válik felelősségi körük, a különböző eljárásrendek, így munkájuk biztonságosabbá, jobb minőségűvé válik. A betegbiztonságot olyan egyszerű dolgok is szavatolják, mint a kézmosási protokoll betartása, vagy például a beteg műszakváltáskori átadását követően az átadók és átvevők közötti kom munikáció, hangsúlyozta a Gyógyszerészi és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója. Török Krisztina hozzátette: nagyon fontos, hogy az intézmények dolgozói ne többlet teherként éljék meg, hanem magukénak érezzék a programot, amelynek kidolgozása most kezdődik, s körülbelül másfél évig tart. A következő fázisban egy másik uniós pályázat keretében először 6 intézményben pilot jelleggel, majd összesen további kórházban, rendelőben és patikában próbálják ki, hogy a gyakorlatban miként működik az általunk kifejlesztett rendszer. Ez egyébként az első olyan projekt, amelynek gazdája a GYEMSZI, konzorciális partnerei a fővárosi és a debreceni orvostudományi egyetem, valamint a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft. A program speciális eleme a gyógyszerészi gondozás, amely a közvetlen lakossági gyógyszerellátás rendszerén keresztül segíti a beteg- és gyógyszerbiztonságot. Az egészségügyi ellátórendszer egyik legjelentősebb hatékonysági problémája, hogy a gyógyszeres terápiák eredményessége nem éri el a kívánatos szintet. Ez két fő okra vezethető vissza, egyrészt a gyógyszerek nem megfelelő alkalmazására, másrészt a beteg-együttműködés hiányára. MOSZinfo 10 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

13 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Magas vérnyomás világnapja 140/90 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nemzetközi Hipertónia Liga kezdeményezésére minden év május 17-én tartja a magas vérnyomás világnapját. A Magyar Hypertonia Társaság ennek apropóján az idei évben a magas vérnyomás hosszú távú veszélyeit helyezi előtérbe, hangsúlyozva a megfelelő és rendszeres gyógyszeres kezelés mellett az életmódbeli szokások jelentőségét is. A világnap alkalmából bemutattak két friss hazai felmérést is, amik azt igazolják, hogy érdemes a betegek életmódváltását külön eszközökkel ösztönözni és támogatni. Magyarországon a magas vérnyomás a leggyakoribb népbetegség, a felnőtt lakosság jelentős részét, több mint 2,5 millió embert érint. Erre hívja föl a figyelmet a Hypertonia Vi lágnap, amit május 17-én tartanak. Idei jelmondata: Egészséges pulzusszám normális vérnyomás. A világnap apropóján a Magyar Hypertonia Társaság ismét a magasvérnyomás-betegség megelőzésére, veszélyeire és megfelelő kezelésére igyekszik felhívni a lakosság figyelmét. A Magyar Hypertonia Társaság 2005-ben indította az Éljen 140/90 alatt! című országos programját a vérnyomás normális értékének széles körű megismertetése, a célvérnyomás elérési arány növelése, valamint a szív- és érrendszeri halálozás csökkentése céljából. A program során külön figyelmet szenteltek a szakdolgozók képzésének és a hozzátartozóknak. A szakdolgozókból oklevéllel elismert hypertonia ápoló válhatott. A hozzátartozók bevonása az oktatásba pedig növelheti a betege együttműködését az által, hogy érzik maguk mellett a család támogatását. A program 2012-ben az otthoni vérnyomásmérés jelentőségének megtartása mellett a betegek életmódváltását helyezte előtérbe. A Program során nyert adatok egyértelműen rávilágítottak, hogy a hypertoniás betegekkel folytatott Tudatos Törődés már rövidtávon is kézzelfogható eredményeket képes elérni, valamint arra is, hogy a betegség szövődményeinek megelőzésében kulcsfontosságú tényező a beteg terápiahűsége. A terápiahűséget így 2013-ban két különböző Lépj tovább és Egyéni egészség programban vizsgálta és támogatta a Társaság. A kutatást összesen 424 család- és szakorvos körében végezték, a kérdőív az orvosok terápiás tapasztalatai, ismeretei alapján került kitöltésre. A kutatásban egyaránt megtalálható volt minden ellátási szint és minden településtípus is. A programban részt vevő betegek fele (50%) volt év közötti és kb. egy-egy negyede volt ennél idősebb vagy fiatalabb. A magasvérnyomás-betegség fennállását tekintve a résztvevők mintegy harmada (31%) volt 5 évnél rövidebb ideje érintett a betegségben, 5-15 évnyi betegségtörténetről a résztvevők 45 százaléka számolt be, és 15 évnél régebb óta volt hipertóniás a résztvevők negyede (24%). Az eredményeket tekintve elmondható, hogy a beteg-együttműködést segítő eszközöket kapó betegek fele (51%) változtatott az életmódján a vizsgált időszakban. A változás tartós ságát szintén vizsgálták és azt találták, hogy több mint egyharmad (36%) volt azok aránya, akik 4 hónapon túl is fenntartották az életmódváltást. Érdekes módon, a megszakítás alakulása időben nézve egyenletes volt, havonta százaléknyian morzsolódtak le. Az életmódváltás egyes elemeit vizsgálva elmondható, hogy a betegek legkönnyebben az étkezéssel, diétával összefüggő változásokat tudták tejesíteni. Az orvosi tapasztalatok alapján a második legkönnyebben teljesíthető elemnek némiképpen meglepő módon a mozgás bizonyult. Sokkal kevésbé voltak sikeresek a betegek a káros szenvedélyek mellőzését illetően, és a legtöbb gondot a stressz csökkentése okozta. Ha az egyes betegtípusokat vizsgáljuk, kiderül, hogy azoknál volt sikeresebb az életmódváltás, akiknél frissen diagnosztizálták a magasvérnyomás-betegséget, vagy akinél már bekövetkezett valamelyik súlyos szövődmény. A sikeresség arányos volt a betegség meglétének időtartamával is, ugyanis minél régebb óta hipertóniás valaki, annál kisebb az esélye a sikeres életmódváltásnak. Mint a vizsgálati eredményekből látható, a személyre szabott segítség az életmódváltásban kifejezetten kedvező irányba befolyásolja a sikerességet. Az is egyértelmű, hogy a beteg együttműködését segítő általános eszközök kiegészítése szintén hatékonyan növeli az életmódváltási halandóságot és sikerességet. Összességében elmondható tehát, hogy mind a terápia hatékonyságában, mind a szövődmények megelőzésében kifizetődő a betegek oktatása, sőt, érdemes személyre szabott, vagy a szokásos eszközök túli támogatást kínálni. Az orvosok számára fontos üzenet, hogy a vérnyomást Mérjük, kezeljük, kövessük! Fontos a betegek hosszú távú gondozása, hogy ne hagyják abba a gyógyszerszedést, és motiváltak maradjanak az elért pozitív életmódi változtatások megtartásában. A hypertonia kezelése nem csak pénzkérdés. Olcsó gyógyszerekkel is jól be lehet állítani a legtöbb beteg vérnyomását. A legfontosabb azt elérni, hogy ezeket a beteg rendszeresen szedje is. Dr. Lipták Judit (Magyarország gyógyszertáraiban naponta több páciens fordul meg, mint ahány személy az ország összes bevásárlóköz pontjában(!). Ez a szám az alapellátás orvosánál jelentke zőknek több mint négyszerese (!). (szerk.) Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 11

14 Sikeres Doktor Regatta A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által 2009-ben életre hívott Doktor Regatta, idén ötödik alkalommal került megrendezésre. A korábbi siófoki helyszínt ismét a tavaly már jól vizsgázott balatonkenesei Marina Port szolgáltatta. Szélesebbre húzva a mezőnyt, egyesültünk a Pharma Kupa rendezvényével, de még ezen felül is volt egy különleges színfoltja az idei versenynek. Huszonnégy gyógyult rákbeteg gyermek tölthette velünk a hétvégét a Balatonnál. A rendezők felejthetetlen élményt ajándékoztak a gyermekeknek. A Szent László Kórház egykori kis betegei családjukkal érkeztek szombaton a kikötőbe, ahol junior doktor regattán mérhették össze tudásukat, persze profi hajóskapitányok segítségével. A 3 és 16 év közötti fiatalok már a regisztrációnál átérezték a helyzet komolyságát, amikor nagy élvezettel válogatták az XXXS és XL közötti Marlboro-vörös mezekből a számukra legkényelmesebb darabot, fejükbe nyomták az egyensapkát, és nekiindultak a hajók feltérképezésének. Fél óra múltán már megilletődöttség nélkül viszonozták a kikötőt ellepő mintegy félszáz gyógyszerész, orvos és más versenyző: Szevasztok! Jó szelet! köszöntését. Sokan először jártak a Balatonnál. Csak néha álltak meg levezetésképpen egy kicsit ugrálni az alkalmilag (és mellesleg ) felállított óriás-trambulinon, vagy egy gyors játszmát lenyomni az életnagyságú sakkfigurákkal, őrültködni a temérdek strandlabdával, pecázni a Balatonban, beszélgetni a TV-sekkel. 12 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

15 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló hajó neve tipus kormányos mannschaft Infiniti Nau Soponyai Géza Molnár György, Nemesbéry Sándor, Mireder dám, Bakonyi Attila, Házkötő György, Romoda László, Szabó Gergő, Böjte Richárd, Lombosi Barbara, Pósa Viktor, Dr. Simala Zoltán Budapest Bank J24 Dr. Vajas Sánor Bartus György, Bartus dám, Horváth ron, Glódi Balázs Marhajó Darling 32 Groó Géza Schnabel Dániel, Perczel Antal, Szloszjár Gábor, Virág Krisztina, Groó Márk Vihar 22-es cirkáló Dr. Nyáry István Goszleth Tibor, Nyáryné Grófcsik Erika Chris Túra Jeanneau Kövesdán András Székely György, Szabó Angéla, Szendrey-Kiss Zsolt Capella 70-es cirkáló Hámos Zoltán Fazekas József György, Vadászy András, Birtok Hajnal, Gallasz Lajos, Boór Dániel, Dr. Sztókai Eszter, Uhrik Tibor, Uhrik Dóra, Budai László Szélvész X35 Soós István Lacó Boton, Gasztonyi dám, Lehoczki Antal, Lehoczki dám, Járai Gábor Aquarius FPC 30 Molnár Imre Gábor Szabolcs, Kövári Péter, Szijjártó László, Kővári dám, Szijjártó Gyula Bettus Nau Kiss Bálint Zsolt Nagy Zoltán, Bluszt Kálmán, Zsolnai Attila Demon Top 34 Dénes István Vennstra Jan, Kátai Dénes, Harmat Gábor, Görcsi Péter Pypis- Elit HD X35 Szamódy Tamás Mezőberényi Krisztina, Dr. Lohinai Zsolt, Moritz Homann, Dr. Geiszelhardt Bence, Dr. Miskolczy Zoltán, Dr. Tóth Bernárd Mojito Nau Dr. Tenke Péter Dr. Schmal Ferenc, Dr. Rozsos Tamás, Plájer János, Dr. Somoskői Zoltán, Fehérvári László KrackerJack 8m Gábor József Dr. Rácz Jenő, Molnár Tamás, Gáborné Hídvégi Marianna Thetis 8m Nyulasi Anna Dr. Kótai András, Katma Petra, Dr. Nyulasi Tibor Kétbalázs Flaar 18 Németh Balázs Szajkó Balázs La Columba Kielboot Renttr Andreas Renttr Hilda, Renttr Anina Puro Contento J105 Mike Schmolling Pleskó László, Vajtai Vajk, Pesti Roland, Dr. Szűcs Barbara, Schreck Helmut Remete Nau Szakolczai András Szakolczai András, Illinyi dénes, Marosi Péter, Domonkos Gábor, Kelemen Gábor, Kulcsár Viktor Kék csillag 50-es cirkáló Stricz Tamás Dr. Kiss Antal, Szabó Béla, Szűcs András, Szűcs Andrásné, Dr. Kissné Dr. Cseke Margit Ilona Taxi Nau Dávid Péter Dr. Mikola Bálint, Dr. Samu Antal, DR. Bújdosó László, Dr. Bartus Györgyné, Dr. Bartal Éva, Dr. Takács Gábor Marcsa Bavaria 31C Pankotai Csaba Balázs Dénes, Pozsár László, Szabady Júlia, S. Way Zsuzsa Krakus Scholtz 22 Farkas Róbert Dr. Hegedűs Mária, Mohos Máté Pepper Dehler 76 Székely Iván Csaba Attila Calypso Bavaria 32C Simonics Miklós Göndös Rita, Farkas kos, Simonics Péter Concilium So 33i Vojnits Tamás Bencze Zoltán Magdus FPC30 Kuglics Béla Kun Magdolna Scheerburg Dehler 3C Burger Károly Gábor Iván, Halyai Károly Pharma Kupa junior Rosa Bakóczy Kálmán Hosszú Adrienn, Sípos Petike, Gara Kriszta, László Blanka, László Erika, Evans Michelle, Sipos Gabriella Blöff Varró Gábor Ungvár Zsuzsa, Ungvár Balázs, Olajos Réka, Szabó Norbert, Borbély Szilvia, Csák Tímea, Kovács Lázár Vangelis Jenei György Nagy Cintia, Fássy Anita, Csábi Róbert, Csábi Piroska, Orosz Dominika, Orosz László, Botyánszky Szilvia, Gengeliczky Zoltán, Mester Péter, Vesztergombi Gábor Nagy Sándor Lentuloy György Borszéki György, Borszéki Gyurika, Borszékiné Erika, Horváth Milla, Hoffmann Laura, Török Maja, Herczeg Szilvia, Bakanek György, Bakanek Lili Nagy Károly Molnár Zsolt Tóth István, Tóth Zsófi, Füredi Mariann, Gazdag Tibor, Péter Zoltán, Péter kos, Péter Lilla, Péterné Szenes Alíz Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 13

16 A kormányosi értekezleten kialakult a hajóbeosztás, összeismerkedett a mannschaft, kiosztották a feladatokat. Ráadásul nem is akárki vezette az eseményt, hiszen a versenyt Litkei Farkas olimpikon és tízszeres Kékszalag győztes irányította, aki nem csak szárazföldről, hanem később a vízen is mindenben segítette az ifjú vitorlázókat. A harminckét hajóval rajtoló futamnak jó szél ígérkezett, ami egészen csomóig lendítette a mezőnyt. Hatalmas volt a küzdelem, óriási a lelkesedés. Az egészen kis hajóktól a 70-es cirkálóig minden fedélzeten teljes volt az összhang, példás a fegyelem. Bár a pár óra után hirtelen kerekedett veszélyes viharfelhők miatt a mezőny parancsnoka a junior futam hajóit határozottan partra vezényelte, óriási volt az adrenalin szintje a mannschaftban. Szerencsére néhány csepp esővel, gyakorlatilag mindenki megúszta szárazon a programot. Partra érve Kovács Lázár sztárszakács bolognai spagettivel, palacsintával és friss eperrel örvendeztette meg a gyermekeket. Az ebédet követő díjkiosztó ünnepség igazi méltósággal zajlott. Litkei Farkas név szerint méltatta a versenyzők teljesítményét, a rendezvény szervezői hihetetlen mennyiségű érmet és kupát adtak át. Az ünnepséget követő, pár 10 percesre tervezett, ám laza két órán át tartó fagylaltparti arról győzött meg minket, hogy a gyerekek lelkesedése mit sem apadt az idő előre haladtával. 14 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

17 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Némi levezető játékot követően valamennyi résztvevő együtt búcsúztatta a kis vendégeket a balatonkenesei Marina Port parkolójában, ahol Pongrácz doktor (alias Gazdag Tibor) dedikálta a gyerekek emléktárgyait. Az integetést diszkrét szemdörzsölés kísérte a parton maradók körében. A teljes napot vette az MTVA és a TV2, a rendezvényt GMZrt és a Ments Életet Alapítvány szervezte, a CBA támogatta. Mindenki Nyertes volt! MOSZinfo Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 15

18 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló IV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferencia Keszthely, Az elmúlt évekhez hasonlóan a keszthelyi Hotel Helikon adott otthont a negyedik alkalommal megrendezett gyógyszertári asszisztens konferenciának. A Magángyógyszeré szek Országos Szövetsége 2010-ben stratégiai szövetséget kötött az asszisztensekkel. Közösen feltérképeztük azokat a legfontosabb pozíciókat, ahol hatékonyan tudják segíteni a közvetlen lakossági gyógyszerészi szolgáltatás iránt tanúsított társadalmi elvárásokat. Amikor szűkülő források mellett egyre szélesebb szakmai mozgásteret vállalnak fel a patikák, elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy ismerjék meg az egészségpolitika fő irányait, a gyógyszerügy aktualitásait, s a hivatás fejlesztésével összefüggő operatív terveket egyaránt. Ebben a szellemben épült fel a program is. A korábbi évek tematikájával harmóniában azokat a hatástani-, ellátási területeket állítottuk a fókuszba, amelyekben legnagyobb kompetenciát vállalnak az asszisztensek. Az előadásokat konzultációk, workshopok és kiállítások színesítették, ahol a személyes kapcsolatok építésén túl a gyakorlati munkában való tájékozottság is fejleszthető volt. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke Egészségi állapot; Kiket is kell gyógyítanunk? címmel megtartott vezérelőadásában a társadalmi környezet aktuális helyzetét ismertetve, a gyógyszertári szolgáltatásokat legnagyobb számban igénybe vevő népességcsoportokat mutatta be. Kitért az egyes demográfiai jellemzőkre, a mortalitási és morbiditási helyzetre, a népegészségügyi teendőkre egyaránt. Elemezte az alapellátás feladatait és lehetőségeit, a mozgásteret, a gazdasági-, és humán-erőforrás egyes kérdéseit. A gyógyszerpiac helyzete ismertetését követően beavatta a hallgatóságot a gyógyszertárak működtetése, a terápia menedzsment, és a gyógyszerészi gondozás napi problémáiba. Hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a gyógyszertárban dolgozó kollektíva tagjai értsék egymást, hiszen ez a meghatározó alapja a magas színvonalú és biztonságos gyógyszerészi szolgáltatásnak. A diszkusszió során megbeszélésre került az asszisztens és szakasszisztens képzés helyzete, az egymástól jelentős mértékben különböző képzési helyek oktatási tematikája és a kompetencia egyes kérdései, aminek a közelmúltban változó jogi környezet adott aktualitást. 16 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

19 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Dr. doc. Simon Kis Gábor a MOSZ elnökség tagja első körben a szolgáltatás - marketing speciális gyógyszertári követelményeivel ismertette meg az érdeklődő hallgatóságot. A szolgáltatási tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha egyedi, különleges, megbízható, elérhető, egyenletes minőséget biztosít, és megfelel a célcsoport elvárásainak fejtette ki az előadó. A minőség értelmezése, az elvárt és az elegendő szolgáltatás elemzése kapcsán kitért az igénybe vevők egymás közti konfliktushelyzeteire, a kapacitásmenedzs ment-, a panaszszituációk kezelése-, és a folyamatok irányításának problémakörére, valamint a háttér és frontvonal sajátos kapcsolatára egyaránt. Minél inkább egyedi, személyre szabott a szolgáltatás, annál nagyobb mindkét fél kockázatérzete. Bemutatta a gyógyszertári tevékenység során általános három különböző helyzetet, így a klasszikus értékesítés, a gyógyszer- és szolgáltatásértékesítés valamint a beteg-felvilágosítás egyes eseteit. A siker követelménye a legkiválóbb szolgáltatás nyújtása és a magas minőség fenntartása. Végső soron ez az, ami a páciens-hű séghez vezet. Meggyőződése szerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves részeként egyre inkább a szolgáltatás irányába fog eltolódni. NEM kommunikálni egyszerűen NEM lehet! Még a gyógyszertárban sem! indította gondolatait előadásában Dr. Rixer Mária a MOSZ elnökség tagja. A kommunikáció életünk egyik legfontosabb, kikerülhetetlen része, hiszen, ha meg sem szólalunk, már akkor is kommunikálunk. A kommunikáció szintjeinek és csatornáinak ismertetését követően a kapcsolatteremtés 55%-át jelentő néhány non-verbális tényező jelentőségét húzta alá. Ezzel összefüggésben a szakmaiság külső megnyilvánulási jeleinek jelentőségére (a patika illata, tisztasága, bútorzata, a bizalmat keltő ruházat, emblémák, a testbeszéd mimika (mosoly/pókerarc, testtartás, térközszabályozás) hívta fel a figyelmet. A szóbeli közlés hitelének és elfogadásának alapfeltétele a verbális és non-verbális közlések összhangja fejtette ki az előadó. Az orvosi rendelőből távozó betegek felejtési mutatóját egyes felmérések 50%-ban határozták meg. Ezen belül a diagnózisra 13%, a betegségükkel kapcsolatos információra 44%, az előírásokra 56% NEM emlékszik. A szakmai információ beszerzését illetően a beteg számára mi vagyunk az utolsó láncszem. Napjainkban óriási kompetenciakör változás és óriási felelősségvállalás hárul a gyógyszeré - szekre és hathatós segítségükre a gyógyszertári asszisztensekre. El kell sajátítanunk a megfelelő kommunikációs technikákat, hiszen manapság munkánk nagy része nem a gyógyszerkészítésből, mint inkább a szakismeretből és a jó kommunikációból áll. A jó kommunikációs készség a gyógyítás egyik legfőbb eszkö - ze, amely nemcsak bizalmat kelt a betegben aki ezért vissza fog térni hozzánk, hanem ennek következményeként saját jól felfogott üzleti érdekünk is. Előadása második részében bemu - tatta és elemezte a verbális kommunikáció menetét, eszközrendszerét. Legsikeresebb az érvelés, ha a racionális és az emocionális elemek együtt, megfelelő arányban vannak jelen szögezte le. Minden kommunikációs szituációban nagyon fontos a feed-back, azaz visszajelzés, az elhangzottak megértésének ellenőrzése a javasolt terápia betartásában. Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 17

20 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A szakmai blokk első előadásában Dr. Juhász Éva gyermekgyógyász DE OEC Gyermekgyógyászati Intézet főorvosa a gyermekkor egyik leggyakoribb problémáját,a lázat, annak élettani, kórélettani hátterét, jellemzőit, formáit tekintette át. Lázat okozhatnak általában a fertőzések, a biológiai anyagok, szövetkárosodás, rosszindulatú betegségek, a védőoltások, gyógyszerek, hormonális és anyagcsere betegségek, valamint ismeretlen vagy nem tisztázott állapotok. Bemutatásra kerültek a Magyar Gyermekorvosok Társaságának ajánlása szerinti helyes lázmérés, és lázcsillapítás technikái, módjai is, így a hűtőfürdő, a törzsborogatás és a gyógyszeres megoldások gyakorlata. Részletesen mutatta be az előadó az egyes hatóanyagokat, azok előnyeit és kockázatait, valamint a gyógyszeralkalmazások módját. Következőkben a lázgörcs, mint egyik leggyakoribb gyermeksürgősségi és gyermek neurológiai kórkép került részletes és gyakorlati kérdésekre is kitérő ismertetésre. A lázgörcs hat hónapos és 6 éves kor között fordulhat elő, a gyerekek mintegy 4%-nál jelentkezik, csaknem minden gyerek kinövi, és nyoma sem marad. Az előadás kitért az egyszerű és komplikált lázgörcs tárgyalására és a görcs észlelése kapcsán szükséges gyakorlati teendőkre is. Az előadás harmadik részében pedig a leggyakrabban előforduló lázzal járó légúti betegségek gyógyszeres terápiájáról volt szó, mint az egyszerű nátha, a köhögés ellátása, és a sürgősségi ellátást igénylő bronchospasmussal járó ún. obstruktív bronchitis és a felső légutak virális megbetegedése kapcsán kialakuló pseudo-croup, azaz laryngitis ellátásáról szükséges tudnivalók. 18 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013 ,,HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL KÉSZÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ORSZÁGOS WORKSHOP KISS KATALIN SZINAPSZIS KFT. Budapest, 2014. szeptember 11. AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16.

XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16. XLIV. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY EGER, 2009. MÁJUS 14-15. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI SZIMPÓZIUM EGER, 2009. MÁJUS 14-16. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete legutóbb

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára PROGRAM Gyermekbiztonsági konferencia 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára Erzsébet Királyné Szálloda GÖDÖLLŐ A rendezvényt a Közös kincsünk

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? A Magyar Rezidens Szövetség és Szinapszis Kft. közös kutatásának eredményei szerint mind az átlagembereket, mind az egészségügyben dolgozókat aggasztja

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: Nagy Ákos Lobbiigazolvány sorszáma: 07116 A tájékoztató időszaka: 2010. 1. negyedév 1. Egészségügyi Minisztérium az

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Honnan tájékozódnak a betegek, mire kíváncsiak, kitől várják a válaszokat? Kutatási eredmények

Honnan tájékozódnak a betegek, mire kíváncsiak, kitől várják a válaszokat? Kutatási eredmények Honnan tájékozódnak a betegek, mire kíváncsiak, kitől várják a válaszokat? Kutatási eredmények Készült: GyógyKomm Konferencia Készítette: Kun Eszter, Szinapszis Kft. 2015 október 10. Tartalom Egészség

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben