Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám június

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Tartalom Egészségpolitika Gyógyszerpolitika Aktuális Kedvenc Patikám Hol a szakma? Egészségtrendek A recesszió egészségügyi következményei Minőségmozgalmat hirdet az EMMI az egészségügyben Beszámoló Magas vérnyomás világnapja Sikeres Doktor Regatta Tudósítás a IV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferenciáról II. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum A kozmetikus tanácsolja Azok a kellemetlen vírusok Sajtófigyelő Nyitott szemmel Pihenő Kikapcs Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 1

4 Egészségpolitika Gyógyszerpolitika I. rész Ma a legnagyobb kihívások egyike a társadalom egészségének javítása, fenntartása, a betegségek kezelése, gyógyítása. Örvendetes módon világjelenséggé vált az életkor növekedése. Ezzel összefüggésben fokozottan előtérbe került az életminőség kérdése is. Valamennyi nemzeti egészségpolitika számára alapvető kihívás, hogy a születéskor várható élettartam növekedésével nem korrelál szorosan az egészségben eltöltött évek száma. Sőt, egyre nyílik az olló a kettő között. Ha a gerontológusok véleményét vesszük, akkor az emberi szervezet ma mintegy 130 éves működésre alkalmas. Az, hogy mennyire közelítjük meg ezt az értéket, általánosságban a civilizáció következménye. Érdekes ugyanakkor, hogy ugyanez a civilizáció az oka annak, hogy élhető környezetünk károsítá sával jócskán felelős a betegségek kialakulásáért, elterjedésé ért. Figyelemreméltó elemzések találhatóak ma a szakiro - dalomban arról, hogy egyes társadalmak esetében a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma közötti különbség minimális és csökken, másoknál jelentős és növekszik. Amíg egy japán, vagy kubai férfi életének utolsó néhány évében találkozik aktívan és folyamatosan az egészségügyi ellátó rendszerrel, addig egy átlag európainál ez évtized, vagy annál is több. Ma már evidencia, hogy gazdaságot csak egészséges és művelt társadalommal lehet fejleszteni. Ez a szempont az utóbbi években jelentkező, pénzügyi válságból tartós, nemzetközi gazdasági válsággá terebélyesedő világunkban igencsak felértékelődött. Csökkent a nemzeti gazdaságok teherviselő képessége, aminek okán előtérbe került a legnagyobb újraelosztási rendszerek átgondolása. Ezek pedig az egészségügyi ellátás, az oktatás, és a nyugdíjak értékének megőrzése. Mindhárom területen van bőven esemény Magyarországon is. Egy elemzés szerint (Privátbankár) alig több mint fél évtized alatt hazánkban több mint 3 ezermilliárd forinttal csökkent az állami kiadások reálértéke. A társadalombiztosítási és szociális juttatások reálértéke hat év alatt 15 százalékkal, mintegy 860 milliárd forinttal csökkent. Ennek 2 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

5 több mint a fele a nyugdíjkiadások mérséklésére vezethető vissza, elsősorban a 13. havi nyugdíj eltörlése miatt, de közel 220 milliárd forinttal visszaesett a különböző családi támogatások (családi pótlék, táppénz, anyasági és rokkantsági támogatások) reálértéke is. Az oktatásra fordított állami kiadások reálértéke 5 év alatt 620 milliárd forinttal csökkent. Ezen belül az alapfokú oktatásra és a felsőoktatásra szánt összeg nagyjából negyedével, egyaránt mintegy milliárd forinttal mérséklődött Az oktatáshoz hasonlóan 30 százalékkal csökkent az egészségügy finanszírozás is. A mintegy 500 milliárd forintos megtakarítás több mint a fele az úgynevezett egyéb egészségügyi kiadások, azon belül is szinte kizárólag a gyógyszertámogatások csökkentésére vezethető vissza, de emellett 130 milliárd forinttal kevesebb állami pénzt kaptak a kórházak is. Van tehát gond bőségesen. Ott kellene mozgásteret bővítenem, ahol meg tudok takarítani. Viszont amennyiben például a megelőzési programokat és az egészségügyi ellátórendszert nem fejlesztem, az olló egyre szélesebbé nyílik a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek között. Ez viszont magasabb igénybevételt generál, és roppant költségeket hordoz. Még hozzá kell tenni a rekordsebességgel fejlődő orvosdiagnosztikát és orvostechnikát, sőt a kémiai-, és a korszerű biológiai gyógyszerek között fennálló, tizenötszörösre becsült árkülönbséget is. Természetesen nem kizárólagosan magyar jelenségről van szó. Valamennyi nemzeti egészségpolitika küzd az igények és lehetőségek harmonizálásával, szaknyelven szólva az indokolt és a megengedhető ellátások egyensúlyának a társadalom által még elviselhető mértéke megteremtésével. A népegészségügyi team orvos, gyógyszerész, védőnő, szociális-, és házi-gondozó a legszélesebb értelemben véve gondoskodjon a helyes életvitel kialakításáról, az egészség megőrzéséről, fenntartásáról, helyreállításáról és a rehabilitációról. Amennyiben tovább kell engedni a pácienst a progresszív ellátó rendszer magasabb szintjeire sokkal öszszetettebb és költségesebb terápiák, eljárások alkalmazása válik szükségessé. Jelenleg az ellátás minden szintje működési problémákkal és krónikus forráshiánnyal küzd. A legnagyobb gondok egyike viszont, hogy az alapellátás eredményessége (legalábbis a helyes életvitel kialakítása, az egészség megőrzése, fenntartása, a rehabilitáció területein) csak hosszabb Hazánk ugyanakkor elkötelezett híve a Bismarcki típusú, szolidaritási elvet valló, állam által kézben tartott egészségügyi ellátásnak. A csökkenő finanszírozási mozgástér viszont egyre jelentősebb mértékű egyéni hozzájárulást involvál, ami felveti a kiegészítő biztosítások igényét és létjogosultságát. Ez utóbbi megteremti a piaci biztosítás lehetőségét, ami viszont adott esetben felülírja a szolidaritási elvet. A kígyó tehát a saját farkába harap. Nem csekély a tét, így óriási a felelősség és a dilemma. Nem arról szól a történet, hogy az állami-, politikai döntéshozók imádják frusztrálni a társadalmat, szűkíteni az ellátó rendszer, az orvosok, gyógyszerészek mozgásterét, hanem rákényszerülnek bizonyos kellemetlen intézkedések meghozatalára. Nem véletlen az, hogy valamennyi nemzeti egészségpolitika preferálja az alapellátást. Nálunk is ez a lényege a nemzeti népegészségügyi stratégiának. Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 3

6 távon mutat fel eredményt, míg a szak-, és kórházi ellátások jelentős része nem tűr halasztást, és a beavatkozás azonnal, vagy rövid idő távlatában oldja meg a problémát. Az alapellátás abban tud segíteni, hogy a társadalom egészségszintje növekedjen, az élettartam és az egészségben eltöltött évek közötti széles sáv csökkenjen, addig utóbbi rögtön felmutatja az eredményt. Nem lehet tehát egyértelmű, és minden szereplő számára korrekt prioritást felállítani a források odaítélésénél. Az egészségpolitikai döntések éppen ennek okán általában csak igen széleskörű, kimunkált, az ellátó szakszemélyzet támogatását élvező és a társadalom által is megértett, elfogadott konszenzussal lehetnek tartósak és eredményesek (!). Az egészségpolitika megalkotói nem kerülhetik meg a demográfiai jellemzők elemzését sem. Ezek szerint ma Magyarországon egyszerre van jelen az öregedő és fogyó népesség, fogy a családok és növekszik a válások száma, csökken a reprodukció, a gyermekszám. Egyidejűleg növekszik a férfihalálozás, a női krónikus betegségek, a rászorultság és a regionális különbözőségek, valamint az egészség-, és életminőség vonatkozásában az esélyszóródás és a kockázatok fokozódása. Mindezek mellet problematikus az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló foglalkoztatottság és növekszik az egy főre jutó eltartottak száma. A mortalitási struktúrát elemezve dinamikusan növekszik a kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedésekben exitált betegek száma, miközben feltehetően a vakcináció terén elért világelső pozíciónknak köszönhetően örvendetesen csökkentek a fertőző betegségek. Ebben a kontextusban ismét felvetődik az alapellátás szerepe és jelentősége. Ma már tény, hogy a gyógyszertár paciens találkozások száma többszöröse az alapellátást felkeresők számának. Feltehetően mindenki számára világossá vált, hogy mi motiválta a gyógyszerész társadalmat, amikor jó néhány éve, a metabolikus szindrómát tűzte a gyógyszerészi gondozás zászlajára. Azóta orvos szakmai kutatások is igazolták, hogy mit jelent a veszélyeztetett korosztályok számára egy BMI index meghatározás, vérnyomás-, vagy vércukorszint mérés. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja során szerzett, és orvos professzorok által értékelt (közel 20 ezer fős esetszám) tapasztalatok alapján már szakmai evidencia, hogy az időben felismert elváltozásokat észlelve, hogyan lehet a megelőzés irányába terelni a pácienst. Jó eséllyel elkerülhetővé válik tehát a legjellemzőbb megbetegedések kialakulása, progrediációja és azok következményei. Ezzel összefüggésben javul az életminőség, és nem utolsó sorban csökken a teher az ellátó-rendszer magasabb és költségesebb szintjein. 4 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

7 A gyógyszerellátás igénybevételét tovább elemezve egyértelmű, hogy az idősödő korosztály tagjai adják a pacientúra legnagyobb részét. Ezzel függ össze, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezte a gyógyszerészi kar geriátriai ismereteinek fejlesztését. Az első, márciusban szervezett országos méretű stúdium óriási érdeklődést váltott ki. Célunk, hogy alapos és korrekt ismereteket szerezzünk az idősödő társadalom leggyakoribb betegségtípusainak élettani és terápiás ismeretei terén, s ezeket meg tudjuk különböztetni az időskorban általánosan jelentkező funkció-szűküléstől. Pharmakovigilanciai tanulmányainkból ismert, hogy az idős betegkör által rendszeresen és együttesen alkalmazott átlagosan 5-9 féle medicina milyen mellékhatásokat képes produkálni, amelyek gyakran új indikációként kerülnek diagnosztizálásra és ennek következtében terápiás ellátásra. Szeretnénk a kérdésben hasznos segítőtársai lenni az orvoskarnak. Nem vitatható tehát a gyógyszerészek szerepvállalásának jelentősége a népegészségügyi programok során. Az sem elhanyagolható tényező, hogy amíg a humánerőforrás utánpótlást tekintve ma a friss diplomás, praxisdoktor gyógyszerészeknek közel 80%-a készül a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban gyakorolni hivatását, addig az orvosok esetében nem éri el a 10%-ot az alapellátásba aspirálók száma. Az aggodalmat az jelenti, hogy különösen az alapellátásban, veszélyes módon a házi gyermekorvoslásban, általában véve tetten érhető az orvoskar, jelentős mértékű idősödése. Mindezek mellett az EEKH legfrissebb jelentése arról számol be, hogy egységnyi népességszámra vonatkoztatva megyék között közel 3-szoros orvos létszám eltérések tapasztalhatóak. A gazdasági döntések alapvetően befolyásolják az egészségpolitikát, s az egészségpolitikai döntések rendkívül komplex és tartós hatású következményekkel járnak. Amennyiben megvizsgáljuk a Széll Kálmán 1.0 és 2.0 tervek direkt hatásait a gyógyszerkassza változásaira, figyelemre méltó összefüggéseket és következményeket találunk. Dr. Mikola Bálint népegészségügyi szakértő Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 5

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális 2013-ban, a tavalyi elsöprő sikerre való tekintettel a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Roche Magyarország Kft. támogatásával ismét kampány felhívást tesz közzé a ıkedvenc Patikám cím elnyerésére. A KAMPÁNY CÉLJA A kampány legfontosabb célja a betegek patikai szolgáltatásokkal való elégedettségének felmérése. Ismételten a patikai munkára és a szolgáltatást igénybe vevő betegek érdekeire kívánjuk felhívni a figyelmet, illetve a feleket egymáshoz közelebb hozni minőségi fejlesztések által, mely azonban az elégedettséget befolyásoló tényezők ismerete nélkül nem lehetséges. A KAMPÁNY FELTÉTELEI A szavazatokért versenybe szállhat az ország bármely területéről minden aktív gyógyszertár, melyekre szavazni a weboldalon (a Szavazás oldalon), illetve a médiában található kérdőívek kitöltésével, és beküldésével lehet. A kampány szeptember 30-ig tart, a szavazatokat ezen a napon még le lehet adni. A KAMPÁNY TARTALMI ELEMEI Általános adatok: a szavazatok leadása teljesen anonim módon történik, így a résztvevőknek nem kell személyes adatot közölniük új patika adatbázisban történő rögzítésére lehetőség van a oldalon keresztül a szavazatokat a médiában, illetve a patikákban is megtalálható szórólapokon keresztül, postai úton is leadhatják az érdeklődők A résztvevő patikák saját népszerűsítési kampányokat folytathatnak személyes megkeresések és közösségi lehetőség felhasználásával egyaránt a lehető legnagyobb ismertség elérése érdekében. A kampány időtartama, a szavazatok leadási ideje szeptember 30-ig lehetséges. A Kedvenc Patikám cím díjátadójára a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XXIII. kongresszusa Október 12-i Szakmapolitikai Napján kerül sor. 6 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Hol a szakma? Bélmosás, keserűsós-olajos tisztítókúra, őssejt stimulálás, talpon át kiürülő mérgek csak néhány a sok ıfantasztikus módszer közül, amelyekkel megőrizhetjük egészségünket, ha néhány tíz- vagy százezer forintot rászánunk. Miközben a felmérések arról szólnak, hogy a magyar lakosság egészségkultúrája, személyi- és pszichoszomatikus higiéniája ıa béka feneke alatt van, hogy két tubus fogkrémet és egy fél fogkefét használunk el évente fejenként, és másfél millió honfitársunk azt sem tudja, mi is az a fogmosás. Az ellentmondásra dr. Zacher Gábor toxikológus, a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ osztályvezető főorvosa világított rá sajátos humorral fűszerezetten, ám tudományos igényességgel. Hol van ilyenkor a szakma? tette fel a kérdést Zacher Gábor. Miért nem szólnak a kerítést nevetve átugró nyugdíjasok képével reklámozott, örök fiatalságot ígérő terápiák valós hatékonyságáról? Mert ha mindaz igaz lenne, amit a lúgosító, salaktalanító, méregtelenítő kúrákkal ígérnek az embereknek, hát soha nem halnánk meg. Néhány csodaszert azért én magam is kipróbáltam vallotta be közönségének a toxikológus, hozzátéve azért, hogy leginkább az édesanyja bíztatására ült a hajhullás megállítását ígérő Patientia hajnövesztő szeres dunszttal a fején, vagy rudakkal a kezében, amelyeknek az illatanyag- és latexallergiáját kellett volna elmulasztaniuk mágnes terápiával, ahogyan a több száz liternyi csalánteának is a túlérzékenységet okozó mérgeket kellett volna kiüríteni a szervezetéből. Persze a haj ment, az allergia maradt, és amikor a gumiallergia miatt az egykor tehetséges sebésznek induló Zacher doktornak le kellett tennie a szikét, és a toxikológiára nyergelt át, napi kapcsolatba került a méregtelenítéssel. A méregtelenítés jó szó, csak nem jól használjuk mondta, sorolva a természetgyógyászati tevékenységről szóló, tizenöt éve hatályos miniszteri rendeletbe foglalt méregtelenítés elfogadott módszereit, amely történhet többek között bőrön, tüdőn, vesén keresztül, kolon-hid - roterápiával vagy böjttel. Azt már a tudományos módszerekben hívő orvosként tette hozzá, ezek szakmailag nem megalapozott terápiák, a hagyományos medicina ezeket nem ismeri, a méregtelenítést pedig fagyállómérgezetteknél szokás alkalmazni. Minden a rák ellen A hagyományos medicinában szintén ismeretlen a B17 vitamin, ellenben az amygdalinnal amelyet ma általános csodaszerként B17 vitamin néven kínálnak amivel már az ókor nagy toxikológus kutatója Menes fáraó is sokat kí sérletezett, több száz rabszolgát áldozva fel a tesztjei oltárán. De úgy tűnik, hiába. Csak most, csak neked akció keretében 250 ezer forintért a rákos betegeknek injekció formájában is ajánlják a sárgabarackmag kivonatát, ami a szervezetbe jutva ciánsavvá alakul, daganatterápiás hatása persze egyáltalán nincs. Az ezüstkolloid erősíti az immunrendszert, hatásos a rák, egyes vélemények szerint az AIDS ellen is, s már nem csak magát a szert, de a készítésére alkalmas gépet (!) is árusítanak utóbbit személyesen tapasztalta meg Zacher Gábor, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy egy, az ezüstkolloiddal több éven át önkezelést folytató férfi bőre visszafordíthatatlanul kékes-szürkévé vált. Bizonyított badarságok Az oltások tartósításához használt szerek mérgek, amelyek felhalmozódnak a szervezetben, s autizmust okoznak így vélekedett az a házaspár is, aki kétségbeesetten kereste fel a toxikológust autista gyermekével, mondván, hogy valamiféle rendelőben kétkeresztes pozitív mérgeket mutattak ki a kicsi szervezetében. A laboratóriumi leletek persze semmiféle eltérést nem igazoltak, azóta egyébként tudományos kutatásokkal is alátámasztották, hogy nincs összefüggés az immunizálás és az idegi-fejlődési rendellenesség között. Ha az amalgámtömések feloldódnak, hogyan lehetséges, hogy több évtizedes töméseket cserélnek ki a fogorvosok? És mi történik a fogászaton a csészébe köpött maradványokkal? Mindamellett, hogy az összes környezeti higanyszennyezés csupán egy százalékát okozzák a régi fogtömések, a higany a béltraktusból nem szívódik fel, hanem a széklettel távozik a szervezetből. Ellenben a tengeri halat nagy mennyiségben fogyasztó norvégoknál bizony emelkedett higanyszint mutatható ki. A legújabb őrületként számolt be Zacher Gábor a kelátképző terápiáról, ami a szervezetben felhalmozódott nehézfémek kiürítését ígéri, miközben ilyen jellegű méregtelenítésre kizárólag például huzamosan ólommal dolgozó, mérgezett betegek esetében van szükség, egy átlagos, nem veszélyes környezetben és anyagokkal dolgozó embernek nem kerülnek mérgezést okozó mennyiségben nehézfémek a szervezetébe. Távozzatok mérgek! Lehetne sorolni vég nélkül a népszerű méregtelenítési technikákat. Egy különle - ges készüléket azzal azt ígérettel árulnak, hogy a talp 2000 pólusán (nem tévedés, nem pórus) át kiszívja a mérgeket a szervezetből, amelyek elfeketítik a lábfürdőt. Igaz, hogy a víz láb nélkül is elszíneződik, de a magas vérnyomás meg a cukorbetegség is megmarad. Zacher Gábor kedvence a bélmosás, amellyel azonban már nem csak a páciensek pénztárcáját, de az egészségét is veszélyeztetik, miközben a toxikoló- Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 7

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális gus számtalan, halála előtt nem éppen az egészséges életmód alapelvei szerint élő beteg boncolásán vett részt, de soha nem látott a bélcsatornában parazitafészkeket és vastag lerakódásokat, amiket gyógynövényi rostokkal kellett volna kisöpörni onnan. Indokolt esetben a hagyományos medicina is alkalmaz beöntést, vagy orron át a vékonybélbe vezetett szondán keresztül bélmosást, ahogy olyan nagyszerű gyógyszereket is alkalmaz infúziós kiszerelésben, mint a silymarin, azaz a máriatövis hatóanyaga, no, nem méreg tele - nítésre, hanem a májcirrózis adjuváns kezelésére. Mindeközben számtalan tisztítókúra receptje kering az Interneten, vagy jelenik meg újságokban. Többek között az a keserűsós-grapefruit leves-olívaolajos recept, ami az epekövek kihajtását ígéri. A tíz deka (!) keserűsóval, és másfél deciliternyi olajjal kevert gyümölcslével vég zett egy napos kezelés másnapján, újabb közel félliternyi keserűsós oldat a reggeli, ennek elfogyasztása után kellene megjelennie a székletben az apró, zöldes gombócoknak. Már persze ha az illető túléli Egészségtrendek, 2013 Az elmúlt évek egészségpolitikai és iparági piaci változásai jelentősen átformálták a hazai egészségügyet az ágazat bármely szereplőjének helyzetét is tekintjük. A változásoknak azonban ez inkább még csak a kezdete; várhatóan újabb mozgalmas év elé nézünk. Az év vége közeledtével igen aktuális, hogy áttekintsük az elmúlt év(ek) legfontosabb történéseit, és kicsit a jövő várható trendjeivel foglalkozzunk. Nem cé - lom, hogy kőbe véshető megállapításokat tegyek, hiszen, a dolgok jelenlegi alakulását elnézve, a külső elsősorban politikai tényezők olykor kiszámíthatatlan változásai mellett ez felelőtlenség is lenne. Vannak azonban piaci folyamatok, amelyek alakulása szinte önmagáért beszél; írásomban ezeket szeretném öszszegezni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a lenti sorok forrását részben szekunder adatok, részben pedig a Szinapszis Kft. saját kutatási eredményei és piaci tapasztalatai képezik. Összefoglalómban az egészségpolitikát, orvosokat, gyógyszerészeket és laikusokat érintő trendeket veszem górcső alá, nem a kúrát, ami súlyos kiszáradást és ionháztartási zavarokat okozhat. Ugyanilyen veszélyesek lehetnek a lúgosító kúrák, hiszen a vér Ph-jával nem lehet játszani, abban bárminemű eltérés patológiás. Akkor már inkább jöjjön a kristálygomba, ami ugyan szintén nem gyógyítja a rákot, de legalább ártani nem használ. foglalkozom ugyanakkor a befektetői oldal (pl. magánklinika, pénzügy, turizmus) változásaival, amelyek inkább haszonélvezői az iparági változásoknak. A témát igyekszem átfogóan megközelíteni; célom inkább a gondolatébresztés, mint részle - tekbe menő elemzés volt. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása, a csodákat ígérő terápiák és varázslatos készülékek árusítása durva visszaélés az emberek egészségügybe vetett bizalmával vélekedett Zacher Gábor. Azok a sarlatánok, akik ezekkel a tudományosnak nem mondható módszerekkel dolgoznak, a beteg ember beszűkült látásmódját és elkeseredettségét használják ki, aki csak arra tud fókuszálni, hogy meg fog halni. A csodákat pedig sokan elhiszik, mert el akarják hinni, mert lusták utánajárni azok valós hatékonyságának, mert meggyőzik őket, hogy jól járnak. Nem lehet néma a szakma A szakma hallgat. Még olyan esetekben is, amikor egy epilepsziás kisfiú franciaországi kezelésére gyűjtöttek pénzt a szülők, televíziókban, újságokban is megszólalva, mondván, az itthoni szakemberek nem tudják meggyógyítani gyermeküket. Ez annak ellenére is előfordulhat, hogy kiváló magyar epileptológusaink vannak, ám a kétségbeesett szülők mellett néma maradt a Szakmai Kollégium illetékes tagozata, a néző nem tudta meg, mi is ez a különleges betegség. De nem jelent meg a híradásokban sem a minisztérium, sem az OEP képviselője, hogy elmondja, ha itthon nem áll rendelkezésre a szükséges terápia, ellenben külföldön van orvosilag bizonyított módszer a gyógyításra, akkor a társadalombiztosítás kifizeti a kezelés költségeit. A közvéleményben így újra csak az csapódott le, hogy bezzeg a sok drogosra meg piásra van pénz. A kisfiú egyébként hazatért. És jól van. Tarcza Orsolya Egészségpolitikai aktualitások Az egészségpolitika színterén igen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a szakma. A változások alapjaival, lépéseivel három terv is foglalkozott az elmúlt években, kezdve a 2011-es Új Széchenyitervvel, amely külön fejezetben hangsúlyozta az egészségipar gazdaságban betöltött szerepét, jelentőségét. Még ugyanebben az évben jelent meg a Semmelweis-terv, amely több oldalon keresztül részletezi, mik jelenthetik egy megújuló egészségügy alapjait. Végül, de nem utolsósorban a Széll Kálmán tervek konkrét lépéseket fogalmaztak meg a javasoltan követendő terápiás gyakorlatra és a gyógyszeripari megszorításokra vonatkozóan. Kiemelendő szemléletbeli változás, hogy a korábbi évek puhább típusú hozzáállásával szemben most a problémák ténye és súlya ismertté, kimondottá vált, mint ahogyan az is megfogalmazásra került, hogy a tüneti kezelés nem megoldás, radikális változásokra van szükség az egészségügyben. A jövő biztosan a megkezdett paradigmaváltás folytatásáról szól majd, amelyben az egészségügy nem csupán költ - ségvetési kiadási tétel, hanem gazdaságélénkítő, a lakosság alapvető szükségletét kielégítő megaiparág. Az irányítás oldaláról tudatosnak vélhetők azok a lépések is (pl. a hamburgeradó, nemdohányzók védelméről szóló törvény stb.), amelyek célja az egészségügy ingyenes képzetének lebontása, és egy edukáltabb, az egészségéért aktívan tenni vagy akár fizetni hajlandó fogyasztó nevelése. A 2013-as év központi kérdéskörét jelenthetik az ellátórendszer átalakulásával járó változások is, hiszen az államosítás, a várólisták nyilvánossá tétele, vagy az egészségbiztosítás adómentes béren kívüli juttatásként való elérhe- 8 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tősége a magánorvoslás, magándiagnosztika szerepének várható felértékelődését eredményezi majd különösen, ha figyelembe vesszük, hogy erre fogyasztói oldalon is komoly igény mutatkozik. Az orvosok helyzete 2013-ban Az aktuális változások következtében az orvosok terápiás szabadsága különösen bizonyos szakterületeken erős egészségpolitikai nyomás alá került. A gyógyszerválasztási gyakorlat során a szakmai szempontok mellett magas fokú árérzékenység is szerepet játszik, amely komolyan befolyásolja a döntéshozatalt. A szakma egészségügybe vetett bizalma csökken, illetve stagnál, a jövő évben fokozódó probléma lehet a szakemberhiány (egy 2012 novemberében közzétett adat szerint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatai szerint idén szeptemberig már több mint 1600 egészségügyi dolgozó jelezte, hogy külföldön vállal munkát). Meglátásunk szerint jelentős változást hozhat a következő időszakban az online csatorna szerepének felértékelődése, amely új táv - latokat nyithat a gyógyszergyárak szakmával ápolt kapcsolattartásában. Magyarországon középkelet-európai viszonylatban is magas azon orvosok aránya, akik az informálódás mellett aktívan használják a netet a beteggel történő kommunikációra is, amely jelenség a páciensek újfajta becsatornázási lehetőségét hordozza magában. Tudatos tervezéssel a web költséghatékony megoldások platformja lehet, amelyre figyelembe véve a megszorítási intézkedések marketingköltést korlátozó hatásait komoly szüksége van a gyógyszeriparnak. Kutatásai tapasztalataink alapján az orvosok érzékelik az interneten tájékozódó, új beteg megjelenését, így érdekes kihívása lesz az elkövetkező időszaknak, miként tanácsos a kérdésekkel (és alkalmanként konkrét igényekkel) jelentkező páciensekkel kommunikálni, milyen módon kell ezt a jellemzően partneri viszonyon alapuló helyzetet kezelni, hogyan célszerű az adódó kényes akár jogi-felelősségi kérdéseket megfelelően kezelni. Az egészségügyi helyzet sokszor negatív irányú változásainak hatására az elvándorlás mellett mind több szakemberben vetődhet fel a magánorvoslás lehetőségének kérdése, amely egy letisztított, versenyalapú szolgáltatási rendszer működtetését teszi lehetővé. A gyógyszerészágazat várható trendjei A 2011-es év a patikai piacon is komoly változásokat hozott. Míg a 2006-ban elindított liberalizáció egy merkantilista modell alapjait teremtette meg, addig a 2011-es év egy új, etikusabb modell felé való elmozdulást mutat, amelyben kiemelt szereppel bír a gyógyszerészi gondozás és a helyettesítés. Egy érdekes kérdés a jövőre vonatkozóan: milyen piaci változások várhatók ebben a szektorban? A gyógyszerészek szerepe a gyártók stratégiájában egyértelműen felértékelődött, különösen a hatóanyag-alapú felírás és a generikus ösztönzés révén. Is mert tény ugyanakkor, hogy számos gyógyszertár komoly megélhetési gondokkal küzd, és bár érdekképviseleti szinten aktív támogató szándék mutatkozik, so - kaknak kérdéses a túlélés. Mindezek ellenére a gyógyszerészek többségének hozzáállása, gondolkodása konzervatív, a jelenlegi helyzetből való kilábalás megoldásaként jellemzően elutasítják azokat a lehetőségeket, amelyek a betegeket pénzügyi szempontból érintik (pl. térítési díjak emelése, bizonyos patikai szolgáltatások fizetőssé tétele), vagy a patikai értékesítés- orientáltság fokozásának igényét vetik fel (pl. patikai termékkör bővítése). A kilábalási stratégiák közül a szolgáltatási színvonal szélesítése, vagy az ügyfél központba helyező kiszolgálás előremutatónak tűnik, kérdés azonban, milyen a piac szereplőinek kockázatvállalási hajlandósága, menynyire mernek új dolgokba belevágni. Egy év múlva talán erre is választ adhatunk. Legfontosabb patikusintézkedések: A generikus gyógyszerfelhasználást és árcsökkentést elő - segítő szabályozók életbe léptetése, kötelező helyettesítés, vaklicit, preferált referenciaár-sávrendszer kialakítása gyógyszertári generikus ösztönző rendszer gyógyszertári kötelező helyettesítés írásban hatóanyag-alapú felírás (koleszterincsökkentő gyógyszerek esetében) 30 napos gyógyszerfelírás készletezési problémák gyógyszerészi gondozás előtérbe kerülése többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertári rendszer doktori cím, kötelező kamarai tagság Az új típusú betegek, egészségfogyasztók A laikusok körében kiemelendő, talán egyik legfontosabb tény, hogy a korábban megfigyelhető attitűd, mely szerint az egészség nem képvisel kellő fajsúlyú értéket, és hiányzik az egyén felelősség - érzete, továbbá utóbbi jelentősen kezd átértékelődni. Az internet megjelenésével elérhető szinte korlátlan mennyiségű információ révén talán nem túlzás azt állítani, gyakorlatilag egy új világ nyílt meg a fogyasztók előtt az egészségügyhöz kapcsolódóan. A fehérköpeny-mítosz kezd ledőlni, és a hierarchikus, alá-fölé rendeltségi viszony már-már kiegyenlítő - dni látszik. A magas szintű tájékozódás lehetősége révén egyre nagyobb azon laikusok aránya, akik a szó klasszikus értelmében véve fogyasztóivá válnak az egészségügynek, és minőségi szolgáltatást, terápiát várnak el az orvostól, intézménytől. Ők azok, akik egészségükre, egy modern gyógyszeres terápiá ra, esetleg egy gyors diagnosztikai megoldásra hajlandóak akár több pénzt áldozni és ami fontos, nemcsak saját, de hozzátartozóik részére is! Ők azok, akik kerülve az állami rendszer problémáit (várólisták, paraszolvencia) kiszámítható, átlátható egészségügyi megoldáso kat keresnek, amelyben pontosan tudják, mit kaphatnak az általuk kifizetett összegért. Mindezek következtében ezek az emberek új kommunikációs célcsoportot jelentenek majd az egészség- és gyógyszeripar szolgáltatói számára. Esetükben előtérbe kerülhetnek új, innovatív tájékoztató, edukációs megoldások, amelyek alapjait akár az egyre népszerűbbé váló digitális eszközök is jelenthetik. A laikusok, a betegek tájékozottságának, tudatosságának emelkedésével további következményként vetődik fel az orvosbeteg viszonyának átértékelődése, a jogifelelősségi kérdések felértékelődése. A magánorvosi ellátás rendszerében ez még relatíve jól letisztázott kereteken belül működhet majd, kritikusabb helyzetbe az állami egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ebből a szempontból. Kiss Katalin Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 9

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Több országban is súlyos egészségügyi következményei vannak a gazdasági válság miatti megszorításoknak Európa-szerte ismét emelkedik az öngyilkosságok száma, az egészségügyre fordított kiadások lefaragása miatt egyre kevesebb az orvos és a nővér, viszont annál több a fertőző beteg, Görögországban még a halvaszületések száma emelkedik. A megszorítások károsak az emberek egészségére számolt be az Oxford Uni - versity és a Stanford University egy-egy oktatója. A gazdasági válság komoly hatást gyakorolt az emberek egészségére és az egészségügyi rendszerekre Európaszerte állapítja meg az a GYEMSZI honlapján ismertetett OECD-WHO-tanulmány is, melyet április közepén vitattak meg Oslóban a WHO Európai Régiójának konferenciáján. A gazdasági válság és az annak ellensúlyozására meghozott megszorító intézkedések hosszú távú hatásai ma még nem ítélhetőek meg teljes mértékben, de már most látszik, hogy az állami egészségügyi kiadások 2008 óta tartó lefaragásának igen komoly kihatásai vannak az emberek egészségére és az egészségügyi rendszerek egészére. Számos kutatás foglalkozott a korábbi recessziók hatásaival, melyek eredményei azt mutatják, hogy adott ország pénzügyi válasza a válságra és a hatékony szociális biztonsági hálók jelenléte befolyásolják a rossz egészségi állapot kockázatának mértékét. Mivel az egészségügyi szükséglet a háztartási jövedelmek csökkenésével bővül, a fiskális megszorítások hatására meghozott intézkedések a népesség egészségére többszörösen hatással vannak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem megfelelő megszorítások az egészségügyi szektorban a helyzetet súlyosbítják. Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában például a drasztikus megszorító intézkedések miatt jelentősen romlott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. A WHO arra figyelmeztet, hogy válság idején is nagyon fontos az egészségügyi rendszer finanszírozásának biztosítása, mivel ilyen esetben a nyújtott szolgáltatások iránti igény rendkívül gyorsan megugorhat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy gazdasági válság idején a mentális egészség különösen sérülékeny. Az Európai Unióban az öngyilkosságok száma 65 év alattiak körében ismét megnövekedett Görögországban 40 százalékkal nőtt az öngyilkosok száma, amire mind a munkanélküliség, mind az attól való félelem, hatással van. Az öngyilkosságok számának növekedése azonban csak a jéghegy csúcsát jelenti. Kutatások számos országban kimutatták a depresszió és a szorongás markáns emelkedését A leginkább érintett országokban drasztikusan megnőtt a fertőző betegségek előfordulása is, mivel a költségvetési megszorítások hatással voltak a prevenciós programokra. A legszigorúbb megszorító intézkedéseket meghozó országokban ismét megjelent a malária és a dengue-láz, Görögországban a HIV-fertőzések jelentős emelkedése volt tapasztalható az intravénás kábítószer-használók körében, ami egybeesik a tűcsere program finanszírozásának jelentős viszszaesésével. Ugyancsak Görögországban között a csecsemőhalandóság hosszú távú csökkenése szintén megfordult és 32 százalékkal nőtt a halvaszületések száma. Haiman Éva Minőségmozgalmat hirdet az EMMI az egészségügyben Az egészségügy minőségbiztosítási rendszerei jobbára üzleti érdekek mentén alakultak az elmúlt években. Most a betegbiztonság javítása érdekében uniós forrásból minőségmozgalmat hirdet a szaktárca. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat megteremtése jelenleg is zajlik, ennek keretében majd egységes elvek mentén, egységes minőségben valamint egyenlő hozzáféréssel juthatnak a betegek ellátáshoz. Ezt szolgálja számos, eddig végrehajtott intézkedés, mint például a kórházak állami kezelésbe vétele, egységes gazdálkodási elvek és közbeszerzés kimunkálása. A most induló program azonban ezektől eltérően már egyértelműen a betegekre koncentrál emelte ki Szócska Miklós, azon a fórumon, amelyen bejelentették, hogy 950 millió forint uniós forrásból megkezdik a hazai egészségügyi szolgáltatók egységes, a nemzetközi követelményeknek megfelelő külső felülvizsgálati rendszerének kimunkálását. Ennek keretében olyan új minőségi standardok kerülnek kialakításra, amelyek a betegút folyamatát szabályozzák. ıitt nem arról van szó, hogy megint ráengednek az egészségügyre egy bürokratikus tanúsítási rendszert. Ha visszabontjuk az egészségpolitikai földtörténeti rétegeket, akkor láthatóvá válik, ahogy egymást követték a különböző minőségbiztosítási rendszerek, amelyek mindig üzleti kapcsolatok mentén rendeződtek. Ez egy minőségmozgalom kezdete lesz utalt az új programra az Emberi Erőforrások Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára. A kialakuló önkéntes akkreditációs rendszer azonban nem csak a hazai betegek ellátása miatt fontos, hanem azért is, mivel egészségturizmusról, gyógyturizmusról, külföldi pacienseknek a magyar egészségügyi ellátórendszerbe érkezéséről kár beszélni egy nemzetközileg transzparens minőségbiztosítási és fejlesztési rendszer hiányában, szögezte le Szócska Miklós. Ennek az alapjait is a most induló program amely a fekvő-, a járóbeteg szakellátásra és a közforgalmú patikákra terjed ki a keretében teremtik meg. Ami az érintett intézmények munkatársait illeti, egyértelművé válik felelősségi körük, a különböző eljárásrendek, így munkájuk biztonságosabbá, jobb minőségűvé válik. A betegbiztonságot olyan egyszerű dolgok is szavatolják, mint a kézmosási protokoll betartása, vagy például a beteg műszakváltáskori átadását követően az átadók és átvevők közötti kom munikáció, hangsúlyozta a Gyógyszerészi és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója. Török Krisztina hozzátette: nagyon fontos, hogy az intézmények dolgozói ne többlet teherként éljék meg, hanem magukénak érezzék a programot, amelynek kidolgozása most kezdődik, s körülbelül másfél évig tart. A következő fázisban egy másik uniós pályázat keretében először 6 intézményben pilot jelleggel, majd összesen további kórházban, rendelőben és patikában próbálják ki, hogy a gyakorlatban miként működik az általunk kifejlesztett rendszer. Ez egyébként az első olyan projekt, amelynek gazdája a GYEMSZI, konzorciális partnerei a fővárosi és a debreceni orvostudományi egyetem, valamint a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft. A program speciális eleme a gyógyszerészi gondozás, amely a közvetlen lakossági gyógyszerellátás rendszerén keresztül segíti a beteg- és gyógyszerbiztonságot. Az egészségügyi ellátórendszer egyik legjelentősebb hatékonysági problémája, hogy a gyógyszeres terápiák eredményessége nem éri el a kívánatos szintet. Ez két fő okra vezethető vissza, egyrészt a gyógyszerek nem megfelelő alkalmazására, másrészt a beteg-együttműködés hiányára. MOSZinfo 10 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

13 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Magas vérnyomás világnapja 140/90 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nemzetközi Hipertónia Liga kezdeményezésére minden év május 17-én tartja a magas vérnyomás világnapját. A Magyar Hypertonia Társaság ennek apropóján az idei évben a magas vérnyomás hosszú távú veszélyeit helyezi előtérbe, hangsúlyozva a megfelelő és rendszeres gyógyszeres kezelés mellett az életmódbeli szokások jelentőségét is. A világnap alkalmából bemutattak két friss hazai felmérést is, amik azt igazolják, hogy érdemes a betegek életmódváltását külön eszközökkel ösztönözni és támogatni. Magyarországon a magas vérnyomás a leggyakoribb népbetegség, a felnőtt lakosság jelentős részét, több mint 2,5 millió embert érint. Erre hívja föl a figyelmet a Hypertonia Vi lágnap, amit május 17-én tartanak. Idei jelmondata: Egészséges pulzusszám normális vérnyomás. A világnap apropóján a Magyar Hypertonia Társaság ismét a magasvérnyomás-betegség megelőzésére, veszélyeire és megfelelő kezelésére igyekszik felhívni a lakosság figyelmét. A Magyar Hypertonia Társaság 2005-ben indította az Éljen 140/90 alatt! című országos programját a vérnyomás normális értékének széles körű megismertetése, a célvérnyomás elérési arány növelése, valamint a szív- és érrendszeri halálozás csökkentése céljából. A program során külön figyelmet szenteltek a szakdolgozók képzésének és a hozzátartozóknak. A szakdolgozókból oklevéllel elismert hypertonia ápoló válhatott. A hozzátartozók bevonása az oktatásba pedig növelheti a betege együttműködését az által, hogy érzik maguk mellett a család támogatását. A program 2012-ben az otthoni vérnyomásmérés jelentőségének megtartása mellett a betegek életmódváltását helyezte előtérbe. A Program során nyert adatok egyértelműen rávilágítottak, hogy a hypertoniás betegekkel folytatott Tudatos Törődés már rövidtávon is kézzelfogható eredményeket képes elérni, valamint arra is, hogy a betegség szövődményeinek megelőzésében kulcsfontosságú tényező a beteg terápiahűsége. A terápiahűséget így 2013-ban két különböző Lépj tovább és Egyéni egészség programban vizsgálta és támogatta a Társaság. A kutatást összesen 424 család- és szakorvos körében végezték, a kérdőív az orvosok terápiás tapasztalatai, ismeretei alapján került kitöltésre. A kutatásban egyaránt megtalálható volt minden ellátási szint és minden településtípus is. A programban részt vevő betegek fele (50%) volt év közötti és kb. egy-egy negyede volt ennél idősebb vagy fiatalabb. A magasvérnyomás-betegség fennállását tekintve a résztvevők mintegy harmada (31%) volt 5 évnél rövidebb ideje érintett a betegségben, 5-15 évnyi betegségtörténetről a résztvevők 45 százaléka számolt be, és 15 évnél régebb óta volt hipertóniás a résztvevők negyede (24%). Az eredményeket tekintve elmondható, hogy a beteg-együttműködést segítő eszközöket kapó betegek fele (51%) változtatott az életmódján a vizsgált időszakban. A változás tartós ságát szintén vizsgálták és azt találták, hogy több mint egyharmad (36%) volt azok aránya, akik 4 hónapon túl is fenntartották az életmódváltást. Érdekes módon, a megszakítás alakulása időben nézve egyenletes volt, havonta százaléknyian morzsolódtak le. Az életmódváltás egyes elemeit vizsgálva elmondható, hogy a betegek legkönnyebben az étkezéssel, diétával összefüggő változásokat tudták tejesíteni. Az orvosi tapasztalatok alapján a második legkönnyebben teljesíthető elemnek némiképpen meglepő módon a mozgás bizonyult. Sokkal kevésbé voltak sikeresek a betegek a káros szenvedélyek mellőzését illetően, és a legtöbb gondot a stressz csökkentése okozta. Ha az egyes betegtípusokat vizsgáljuk, kiderül, hogy azoknál volt sikeresebb az életmódváltás, akiknél frissen diagnosztizálták a magasvérnyomás-betegséget, vagy akinél már bekövetkezett valamelyik súlyos szövődmény. A sikeresség arányos volt a betegség meglétének időtartamával is, ugyanis minél régebb óta hipertóniás valaki, annál kisebb az esélye a sikeres életmódváltásnak. Mint a vizsgálati eredményekből látható, a személyre szabott segítség az életmódváltásban kifejezetten kedvező irányba befolyásolja a sikerességet. Az is egyértelmű, hogy a beteg együttműködését segítő általános eszközök kiegészítése szintén hatékonyan növeli az életmódváltási halandóságot és sikerességet. Összességében elmondható tehát, hogy mind a terápia hatékonyságában, mind a szövődmények megelőzésében kifizetődő a betegek oktatása, sőt, érdemes személyre szabott, vagy a szokásos eszközök túli támogatást kínálni. Az orvosok számára fontos üzenet, hogy a vérnyomást Mérjük, kezeljük, kövessük! Fontos a betegek hosszú távú gondozása, hogy ne hagyják abba a gyógyszerszedést, és motiváltak maradjanak az elért pozitív életmódi változtatások megtartásában. A hypertonia kezelése nem csak pénzkérdés. Olcsó gyógyszerekkel is jól be lehet állítani a legtöbb beteg vérnyomását. A legfontosabb azt elérni, hogy ezeket a beteg rendszeresen szedje is. Dr. Lipták Judit (Magyarország gyógyszertáraiban naponta több páciens fordul meg, mint ahány személy az ország összes bevásárlóköz pontjában(!). Ez a szám az alapellátás orvosánál jelentke zőknek több mint négyszerese (!). (szerk.) Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 11

14 Sikeres Doktor Regatta A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által 2009-ben életre hívott Doktor Regatta, idén ötödik alkalommal került megrendezésre. A korábbi siófoki helyszínt ismét a tavaly már jól vizsgázott balatonkenesei Marina Port szolgáltatta. Szélesebbre húzva a mezőnyt, egyesültünk a Pharma Kupa rendezvényével, de még ezen felül is volt egy különleges színfoltja az idei versenynek. Huszonnégy gyógyult rákbeteg gyermek tölthette velünk a hétvégét a Balatonnál. A rendezők felejthetetlen élményt ajándékoztak a gyermekeknek. A Szent László Kórház egykori kis betegei családjukkal érkeztek szombaton a kikötőbe, ahol junior doktor regattán mérhették össze tudásukat, persze profi hajóskapitányok segítségével. A 3 és 16 év közötti fiatalok már a regisztrációnál átérezték a helyzet komolyságát, amikor nagy élvezettel válogatták az XXXS és XL közötti Marlboro-vörös mezekből a számukra legkényelmesebb darabot, fejükbe nyomták az egyensapkát, és nekiindultak a hajók feltérképezésének. Fél óra múltán már megilletődöttség nélkül viszonozták a kikötőt ellepő mintegy félszáz gyógyszerész, orvos és más versenyző: Szevasztok! Jó szelet! köszöntését. Sokan először jártak a Balatonnál. Csak néha álltak meg levezetésképpen egy kicsit ugrálni az alkalmilag (és mellesleg ) felállított óriás-trambulinon, vagy egy gyors játszmát lenyomni az életnagyságú sakkfigurákkal, őrültködni a temérdek strandlabdával, pecázni a Balatonban, beszélgetni a TV-sekkel. 12 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

15 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló hajó neve tipus kormányos mannschaft Infiniti Nau Soponyai Géza Molnár György, Nemesbéry Sándor, Mireder dám, Bakonyi Attila, Házkötő György, Romoda László, Szabó Gergő, Böjte Richárd, Lombosi Barbara, Pósa Viktor, Dr. Simala Zoltán Budapest Bank J24 Dr. Vajas Sánor Bartus György, Bartus dám, Horváth ron, Glódi Balázs Marhajó Darling 32 Groó Géza Schnabel Dániel, Perczel Antal, Szloszjár Gábor, Virág Krisztina, Groó Márk Vihar 22-es cirkáló Dr. Nyáry István Goszleth Tibor, Nyáryné Grófcsik Erika Chris Túra Jeanneau Kövesdán András Székely György, Szabó Angéla, Szendrey-Kiss Zsolt Capella 70-es cirkáló Hámos Zoltán Fazekas József György, Vadászy András, Birtok Hajnal, Gallasz Lajos, Boór Dániel, Dr. Sztókai Eszter, Uhrik Tibor, Uhrik Dóra, Budai László Szélvész X35 Soós István Lacó Boton, Gasztonyi dám, Lehoczki Antal, Lehoczki dám, Járai Gábor Aquarius FPC 30 Molnár Imre Gábor Szabolcs, Kövári Péter, Szijjártó László, Kővári dám, Szijjártó Gyula Bettus Nau Kiss Bálint Zsolt Nagy Zoltán, Bluszt Kálmán, Zsolnai Attila Demon Top 34 Dénes István Vennstra Jan, Kátai Dénes, Harmat Gábor, Görcsi Péter Pypis- Elit HD X35 Szamódy Tamás Mezőberényi Krisztina, Dr. Lohinai Zsolt, Moritz Homann, Dr. Geiszelhardt Bence, Dr. Miskolczy Zoltán, Dr. Tóth Bernárd Mojito Nau Dr. Tenke Péter Dr. Schmal Ferenc, Dr. Rozsos Tamás, Plájer János, Dr. Somoskői Zoltán, Fehérvári László KrackerJack 8m Gábor József Dr. Rácz Jenő, Molnár Tamás, Gáborné Hídvégi Marianna Thetis 8m Nyulasi Anna Dr. Kótai András, Katma Petra, Dr. Nyulasi Tibor Kétbalázs Flaar 18 Németh Balázs Szajkó Balázs La Columba Kielboot Renttr Andreas Renttr Hilda, Renttr Anina Puro Contento J105 Mike Schmolling Pleskó László, Vajtai Vajk, Pesti Roland, Dr. Szűcs Barbara, Schreck Helmut Remete Nau Szakolczai András Szakolczai András, Illinyi dénes, Marosi Péter, Domonkos Gábor, Kelemen Gábor, Kulcsár Viktor Kék csillag 50-es cirkáló Stricz Tamás Dr. Kiss Antal, Szabó Béla, Szűcs András, Szűcs Andrásné, Dr. Kissné Dr. Cseke Margit Ilona Taxi Nau Dávid Péter Dr. Mikola Bálint, Dr. Samu Antal, DR. Bújdosó László, Dr. Bartus Györgyné, Dr. Bartal Éva, Dr. Takács Gábor Marcsa Bavaria 31C Pankotai Csaba Balázs Dénes, Pozsár László, Szabady Júlia, S. Way Zsuzsa Krakus Scholtz 22 Farkas Róbert Dr. Hegedűs Mária, Mohos Máté Pepper Dehler 76 Székely Iván Csaba Attila Calypso Bavaria 32C Simonics Miklós Göndös Rita, Farkas kos, Simonics Péter Concilium So 33i Vojnits Tamás Bencze Zoltán Magdus FPC30 Kuglics Béla Kun Magdolna Scheerburg Dehler 3C Burger Károly Gábor Iván, Halyai Károly Pharma Kupa junior Rosa Bakóczy Kálmán Hosszú Adrienn, Sípos Petike, Gara Kriszta, László Blanka, László Erika, Evans Michelle, Sipos Gabriella Blöff Varró Gábor Ungvár Zsuzsa, Ungvár Balázs, Olajos Réka, Szabó Norbert, Borbély Szilvia, Csák Tímea, Kovács Lázár Vangelis Jenei György Nagy Cintia, Fássy Anita, Csábi Róbert, Csábi Piroska, Orosz Dominika, Orosz László, Botyánszky Szilvia, Gengeliczky Zoltán, Mester Péter, Vesztergombi Gábor Nagy Sándor Lentuloy György Borszéki György, Borszéki Gyurika, Borszékiné Erika, Horváth Milla, Hoffmann Laura, Török Maja, Herczeg Szilvia, Bakanek György, Bakanek Lili Nagy Károly Molnár Zsolt Tóth István, Tóth Zsófi, Füredi Mariann, Gazdag Tibor, Péter Zoltán, Péter kos, Péter Lilla, Péterné Szenes Alíz Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 13

16 A kormányosi értekezleten kialakult a hajóbeosztás, összeismerkedett a mannschaft, kiosztották a feladatokat. Ráadásul nem is akárki vezette az eseményt, hiszen a versenyt Litkei Farkas olimpikon és tízszeres Kékszalag győztes irányította, aki nem csak szárazföldről, hanem később a vízen is mindenben segítette az ifjú vitorlázókat. A harminckét hajóval rajtoló futamnak jó szél ígérkezett, ami egészen csomóig lendítette a mezőnyt. Hatalmas volt a küzdelem, óriási a lelkesedés. Az egészen kis hajóktól a 70-es cirkálóig minden fedélzeten teljes volt az összhang, példás a fegyelem. Bár a pár óra után hirtelen kerekedett veszélyes viharfelhők miatt a mezőny parancsnoka a junior futam hajóit határozottan partra vezényelte, óriási volt az adrenalin szintje a mannschaftban. Szerencsére néhány csepp esővel, gyakorlatilag mindenki megúszta szárazon a programot. Partra érve Kovács Lázár sztárszakács bolognai spagettivel, palacsintával és friss eperrel örvendeztette meg a gyermekeket. Az ebédet követő díjkiosztó ünnepség igazi méltósággal zajlott. Litkei Farkas név szerint méltatta a versenyzők teljesítményét, a rendezvény szervezői hihetetlen mennyiségű érmet és kupát adtak át. Az ünnepséget követő, pár 10 percesre tervezett, ám laza két órán át tartó fagylaltparti arról győzött meg minket, hogy a gyerekek lelkesedése mit sem apadt az idő előre haladtával. 14 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

17 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Némi levezető játékot követően valamennyi résztvevő együtt búcsúztatta a kis vendégeket a balatonkenesei Marina Port parkolójában, ahol Pongrácz doktor (alias Gazdag Tibor) dedikálta a gyerekek emléktárgyait. Az integetést diszkrét szemdörzsölés kísérte a parton maradók körében. A teljes napot vette az MTVA és a TV2, a rendezvényt GMZrt és a Ments Életet Alapítvány szervezte, a CBA támogatta. Mindenki Nyertes volt! MOSZinfo Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 15

18 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló IV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferencia Keszthely, Az elmúlt évekhez hasonlóan a keszthelyi Hotel Helikon adott otthont a negyedik alkalommal megrendezett gyógyszertári asszisztens konferenciának. A Magángyógyszeré szek Országos Szövetsége 2010-ben stratégiai szövetséget kötött az asszisztensekkel. Közösen feltérképeztük azokat a legfontosabb pozíciókat, ahol hatékonyan tudják segíteni a közvetlen lakossági gyógyszerészi szolgáltatás iránt tanúsított társadalmi elvárásokat. Amikor szűkülő források mellett egyre szélesebb szakmai mozgásteret vállalnak fel a patikák, elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy ismerjék meg az egészségpolitika fő irányait, a gyógyszerügy aktualitásait, s a hivatás fejlesztésével összefüggő operatív terveket egyaránt. Ebben a szellemben épült fel a program is. A korábbi évek tematikájával harmóniában azokat a hatástani-, ellátási területeket állítottuk a fókuszba, amelyekben legnagyobb kompetenciát vállalnak az asszisztensek. Az előadásokat konzultációk, workshopok és kiállítások színesítették, ahol a személyes kapcsolatok építésén túl a gyakorlati munkában való tájékozottság is fejleszthető volt. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke Egészségi állapot; Kiket is kell gyógyítanunk? címmel megtartott vezérelőadásában a társadalmi környezet aktuális helyzetét ismertetve, a gyógyszertári szolgáltatásokat legnagyobb számban igénybe vevő népességcsoportokat mutatta be. Kitért az egyes demográfiai jellemzőkre, a mortalitási és morbiditási helyzetre, a népegészségügyi teendőkre egyaránt. Elemezte az alapellátás feladatait és lehetőségeit, a mozgásteret, a gazdasági-, és humán-erőforrás egyes kérdéseit. A gyógyszerpiac helyzete ismertetését követően beavatta a hallgatóságot a gyógyszertárak működtetése, a terápia menedzsment, és a gyógyszerészi gondozás napi problémáiba. Hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a gyógyszertárban dolgozó kollektíva tagjai értsék egymást, hiszen ez a meghatározó alapja a magas színvonalú és biztonságos gyógyszerészi szolgáltatásnak. A diszkusszió során megbeszélésre került az asszisztens és szakasszisztens képzés helyzete, az egymástól jelentős mértékben különböző képzési helyek oktatási tematikája és a kompetencia egyes kérdései, aminek a közelmúltban változó jogi környezet adott aktualitást. 16 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

19 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Dr. doc. Simon Kis Gábor a MOSZ elnökség tagja első körben a szolgáltatás - marketing speciális gyógyszertári követelményeivel ismertette meg az érdeklődő hallgatóságot. A szolgáltatási tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha egyedi, különleges, megbízható, elérhető, egyenletes minőséget biztosít, és megfelel a célcsoport elvárásainak fejtette ki az előadó. A minőség értelmezése, az elvárt és az elegendő szolgáltatás elemzése kapcsán kitért az igénybe vevők egymás közti konfliktushelyzeteire, a kapacitásmenedzs ment-, a panaszszituációk kezelése-, és a folyamatok irányításának problémakörére, valamint a háttér és frontvonal sajátos kapcsolatára egyaránt. Minél inkább egyedi, személyre szabott a szolgáltatás, annál nagyobb mindkét fél kockázatérzete. Bemutatta a gyógyszertári tevékenység során általános három különböző helyzetet, így a klasszikus értékesítés, a gyógyszer- és szolgáltatásértékesítés valamint a beteg-felvilágosítás egyes eseteit. A siker követelménye a legkiválóbb szolgáltatás nyújtása és a magas minőség fenntartása. Végső soron ez az, ami a páciens-hű séghez vezet. Meggyőződése szerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves részeként egyre inkább a szolgáltatás irányába fog eltolódni. NEM kommunikálni egyszerűen NEM lehet! Még a gyógyszertárban sem! indította gondolatait előadásában Dr. Rixer Mária a MOSZ elnökség tagja. A kommunikáció életünk egyik legfontosabb, kikerülhetetlen része, hiszen, ha meg sem szólalunk, már akkor is kommunikálunk. A kommunikáció szintjeinek és csatornáinak ismertetését követően a kapcsolatteremtés 55%-át jelentő néhány non-verbális tényező jelentőségét húzta alá. Ezzel összefüggésben a szakmaiság külső megnyilvánulási jeleinek jelentőségére (a patika illata, tisztasága, bútorzata, a bizalmat keltő ruházat, emblémák, a testbeszéd mimika (mosoly/pókerarc, testtartás, térközszabályozás) hívta fel a figyelmet. A szóbeli közlés hitelének és elfogadásának alapfeltétele a verbális és non-verbális közlések összhangja fejtette ki az előadó. Az orvosi rendelőből távozó betegek felejtési mutatóját egyes felmérések 50%-ban határozták meg. Ezen belül a diagnózisra 13%, a betegségükkel kapcsolatos információra 44%, az előírásokra 56% NEM emlékszik. A szakmai információ beszerzését illetően a beteg számára mi vagyunk az utolsó láncszem. Napjainkban óriási kompetenciakör változás és óriási felelősségvállalás hárul a gyógyszeré - szekre és hathatós segítségükre a gyógyszertári asszisztensekre. El kell sajátítanunk a megfelelő kommunikációs technikákat, hiszen manapság munkánk nagy része nem a gyógyszerkészítésből, mint inkább a szakismeretből és a jó kommunikációból áll. A jó kommunikációs készség a gyógyítás egyik legfőbb eszkö - ze, amely nemcsak bizalmat kelt a betegben aki ezért vissza fog térni hozzánk, hanem ennek következményeként saját jól felfogott üzleti érdekünk is. Előadása második részében bemu - tatta és elemezte a verbális kommunikáció menetét, eszközrendszerét. Legsikeresebb az érvelés, ha a racionális és az emocionális elemek együtt, megfelelő arányban vannak jelen szögezte le. Minden kommunikációs szituációban nagyon fontos a feed-back, azaz visszajelzés, az elhangzottak megértésének ellenőrzése a javasolt terápia betartásában. Gyógyszertár XII. évf. 6. szám 17

20 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A szakmai blokk első előadásában Dr. Juhász Éva gyermekgyógyász DE OEC Gyermekgyógyászati Intézet főorvosa a gyermekkor egyik leggyakoribb problémáját,a lázat, annak élettani, kórélettani hátterét, jellemzőit, formáit tekintette át. Lázat okozhatnak általában a fertőzések, a biológiai anyagok, szövetkárosodás, rosszindulatú betegségek, a védőoltások, gyógyszerek, hormonális és anyagcsere betegségek, valamint ismeretlen vagy nem tisztázott állapotok. Bemutatásra kerültek a Magyar Gyermekorvosok Társaságának ajánlása szerinti helyes lázmérés, és lázcsillapítás technikái, módjai is, így a hűtőfürdő, a törzsborogatás és a gyógyszeres megoldások gyakorlata. Részletesen mutatta be az előadó az egyes hatóanyagokat, azok előnyeit és kockázatait, valamint a gyógyszeralkalmazások módját. Következőkben a lázgörcs, mint egyik leggyakoribb gyermeksürgősségi és gyermek neurológiai kórkép került részletes és gyakorlati kérdésekre is kitérő ismertetésre. A lázgörcs hat hónapos és 6 éves kor között fordulhat elő, a gyerekek mintegy 4%-nál jelentkezik, csaknem minden gyerek kinövi, és nyoma sem marad. Az előadás kitért az egyszerű és komplikált lázgörcs tárgyalására és a görcs észlelése kapcsán szükséges gyakorlati teendőkre is. Az előadás harmadik részében pedig a leggyakrabban előforduló lázzal járó légúti betegségek gyógyszeres terápiájáról volt szó, mint az egyszerű nátha, a köhögés ellátása, és a sürgősségi ellátást igénylő bronchospasmussal járó ún. obstruktív bronchitis és a felső légutak virális megbetegedése kapcsán kialakuló pseudo-croup, azaz laryngitis ellátásáról szükséges tudnivalók. 18 Gyógyszertár XII. évf. 6. szám

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? A Magyar Rezidens Szövetség és Szinapszis Kft. közös kutatásának eredményei szerint mind az átlagembereket, mind az egészségügyben dolgozókat aggasztja

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Magyar Kórház Szövetség 1931. június 5-én alapították a Magyarország Klinikáinak és Kórházainak Szövetségét 1970. június 15-én újból

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS KONFERENCIÁJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL 2009-BEN (2009. május 21-22.)

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára PROGRAM Gyermekbiztonsági konferencia 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára Erzsébet Királyné Szálloda GÖDÖLLŐ A rendezvényt a Közös kincsünk

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km 4.Sülysápi utónap 2010. május 9. Ovi futás 310m em Hely név lakhely Lány Pilisi ruzsina Sülysáp Szabó Hanna Sülysáp Motolai Eszter Sülysáp iú erenc Péter Sülysáp Panyi Benedek Sülysáp Suvada Bence Sülysáp

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban)

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) Szerkesztette: Bitter István M.D, Ph.D., D. Sc. Kalmár M.D.,Ph.D. Németh Attila M.D.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 21. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 211. március 18. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Live Learn Laugh Phase II. Hungary

Live Learn Laugh Phase II. Hungary Live Learn Laugh Phase II. Hungary A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever - a Signal márka gyártója - egyedülálló együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erősítse

Részletesebben

A Nemzeti Betegfórum Tervezett feladatairól. Koltai Tünde NBF Választmány tagja

A Nemzeti Betegfórum Tervezett feladatairól. Koltai Tünde NBF Választmány tagja A Nemzeti Betegfórum Tervezett feladatairól Koltai Tünde NBF Választmány tagja A magyar életstílus A magyar életstílus A mutatók javításában óriási szerepe van a betegszervezeteknek is különösen -, ha

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben