Szakmai önéletrajz. Dr. Blaskó György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai önéletrajz. Dr. Blaskó György"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Dr. Blaskó György Születési idõ, hely: nov. 2. Budapest : Palóczy László Általános Iskola, Miskolc : Középiskola: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc : Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános orvosi Kar : Egyetemi tanulmányok alatt: tudományos diákköri munka a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében. 1972: diploma (summa cum laude), SOTE ÁOK, száma: 54/1972 Munkahelyek: : Orvostovábbképzõ Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika: : tudományos segédmunkatárs, : tudományos munkatárs, : tudományos fõmunkatárs, Fõv. Önkormányzat Szent Imre Kórház I. Belosztály : ; fõorvos, ov.h., a klinikai farmakológiai részleg vezetõje Chinoin Gyógyszer-, és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., a Sanofi csoport tagja 1994-l998: : orvosi marketing vezetõ : orvosigazgató : Sanofi-Synthelabo Rt. Magyarország orvosigazgató dec.31: Sanofi-Aventis Rt. Magyarország orvosigazgató : további jogviszonyú tanácsadóként, megbízás alapján vezettem a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészeti karán a Gyógyszerügyi Szervezés és Management tanszéket jelenleg: először tanszékvezető docensként, majd 2007 febr. 1-től nyilvános rendes egyetemi tanár ugyaitt. Szakvizsgák: 1978 február: belgyógyászat, száma:190/ február: klinikai farmakológia, száma: 78/ február: gastroenterologia, száma: 74/ április: Agyérbetegségek specialistája (honoris causa) Tudományos fokozat: 1982: orvostudomány kandidátusa oklevél száma: 9205, kelte: febr. 5. A disszertáció cime: "Természetes antithrombotikumok: antithrombin-iii, heparin, prostacyclin". 1994: orvostudomány doktora oklevél száma: 3294, kelte: jan 18. A disszertáció cime: "Vérlemezke összecsapzódást gátló vegyületek szerkezet-hatás összefüggései és klinikai vizsgálata" 1990: c. egyetemi docens (Orvostovábbképzõ Egyetem) 1996: habilitatio: belgyógyászat : med. habil. (Budapest ) (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) oklevél száma: 109, kelte: márc. 18.

2 Publikációk: angol nyelven megjelent cikk: 76 magyar " " : 73 könyv magyar nyelven : 2 könyvfejezetek angolul : 10 könyvfejezetek magyarul: 19 Összesen: 151 közlemény Az idézetek száma: : cca: 540 Összesitett impact" " :1996-ban:107, ben: 102,035 Nyelvismeret: angol, német Kitüntetés: Batthányi-Strattmann emlékérem 1998 MTESZ szakértõi eng.: száma: 6/1994 European Comission szakértői eng. szám: EE19981A25274 Tanulmányút: : All India Institute of Medical Sciences, Dept. Biochemistry, Dept. Internal Medicine, New Delhi, India. (18 hónap) Ezen kívül számos pá rnapos-pár hetes továbbképzés: felsővezető képzésen, marketing tanfolyamokon, ETRO tanfolyamokon, stb. Bizottsági tagság: : Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Gyógyszerfejlesztési Albizottság 1999-tõl:A Medicus Universalis c. folyóirat szerkesztõbizottsága Rendszeres bírálója vagyok a Thrombosis és Haemostasis c. folyóratnak 2006 jelenleg: az ETT Klinikai Farmakológiai és Etikai Bizottságának tagja, valamint az ETT ECRIN-Bizottságának (European Clinical Research Investigations Network) elnöke Szakértõi tevékenység: :Gyógyszerkutató Intézet Orvosi Osztályának : Népjóléti Minisztérium DRG ellenőrzõ Bizottság : Biorex Kutató-Fejlesztõ Rt : Társadalombiztositási Fõigazgatóság, Egészségpolitikai Fõosztály : Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárának : MTA Akadémiai Kutatási Bizottság szakértõje : az Egészségügy Átalakitásának programirodája: Gyógyitás Gyógyszertherápia Munkacsoport tagja : Az NM Egészségügyi Törvény-, és Gyógyszertörvényt elõkészitõ szakértõi csop : az OMFB külsõ szakértõje : a MŰVEK Kft. Szakértõje jelenleg is : Egészségügyi Minisztérium szakértője 2006-tól az ETT Klinikai Farmakológiai és Etikai Bizottságának tagja 2007-től at ETT European Clinical Trial Instrumentation Network magyr bizottságának 2

3 (HECRIN) elnöke. Találmányok, alkotások: : A Biorex Rt. ben az EPASEL gyógytermék kidolgozásában, ártalmatlansági vizsgálataiban való részvételem mellett 2 találmányban szerepeltem.. Tudományos tevékenység: : A thrombin inaktiválódás szabályozása. Az emberi antithrombin-iii, Xa faktor, bovin thrombin stb. tisztitása. Részvétel annak a team-nek a munkájában, amely az elsõ funkcionális antithrombin-iii defektust felfedezte,: ennek lett a neve Antithrombin-IIIBudapest. Ez a munka késõbb is folytatódott: leirtuk az Antithrombin-IIIBudapest II-t, majd hazánkban az elsõ Protein C és Protein S-hiányos, thrombophiliás családokat : A heparin hatásmechanizmusának kutatása. A heparin hatásmechanizmusára új elméletet dolgoztunk ki (az un. "enzyme-fitting hypothesist"), amelyet reakciokinetikai, fehérjemódositásos és még számos biokémiai kisérlettel bizonyítottunk. Eredményeinknek nagy nemzetközi visszhangja volt igen magas idézettséggel. Ezek szolgáltatták biokémiai alátámasztását a kis-dózisu, de állandó plasmakoncentrációju heparin-kezelés klinikai követelményeinek : Biokémiai és klinikai vizsgálatok prostacyclinnel. Önálló kutatási tevékenységem a prostaglandin-kutatás kezdetén a prostacyclin és analógjainak screen-vizsgálatával folytatódott. Ezen hatékony thrombocyta aggregáció-gátló anyag hatását vizsgáltam az alvadás rendszerére és a thrombocytákra és elsõként alkalmaztuk Fázis II vizsgálatok keretén belül az obliteráló érbetegségek kezelésére. A világon elsõként alkalmaztuk a prostacyclint streptokinase-zal kombinálva intracoronariás thrombolysis céljára acut myocardialis infarctus kezelésében. E munkának is kedvezõ volt a nemzetközi fogadtatása : Vendégkutatóként dolgoztam Indiában a New Delhi-i All India Institute of Medical Sciences biokémiai tanszékén. Vizsgálataink fokuszában a myocardialis infarctus kezdetén észlelhetõ immunkomplexek thrombocyta aggregációra gyakorolt hatásai álltak. Résztvettem ugyanakkor a Kardiologiai Intézetben a fibrinolitikus kezelés laboratóriumi ellenõrzésének megszervezésében : Többirányú prostaglandin -, thrombocytafunció-, és haemostaseologiai kutatás az Orvostovábbképzõ Egyetemen. Az I. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumában - melynek között vezetõje voltam - az alábbi tudományos témák irányításában, összehangolásában és kivitelezésében vettem részt: - az immuncomplex-indukált thrombocyta aggregáció vizsgálata myocardiális infarctusban, - klinikaifarmakológiai munka: a klinikán vizsgált anyagok haemostaseologiai hatásainak vizsgálata, szakértõi tevékenység a Gyógyszerkutató Intézet Orvosi Osztálya részére: protocolok tervezése, kivitelezésük ellenõrzése, -screen-vizsgálatok: az MTA KKKI-val kooperációban történik vegyületek vizsgálata antiaggregációs és a vascularis prostacyclin termelésre gyakorolt hatásaikat illetõen, - a többszörösen telitetlen zsírsavak, szervesen inkorporált szelénvegyületek haemostaseologiai hatásainak vizsgálata, -prostaglandin-vizsgálatok kisérletes ulcus-betegségekben és human biopsies anyagon: a prostaglandinok és leukotriének esetleges szerepének tisztázása az ulcus betegség létrejöttében, - a familaris thrombophilia eseteinek kivizsgálásába való részvétel, - klinikai farmakologiai munka ay OTE I. Belgyógyászati Klinika 3

4 Klinikai Farmakologiai Részlegén: részvétel Fázis I és Fázis II human klinikai farmakologiai vizsgálatokban, farmakogenetikai vizsgálatokban január 1-tõl: fõorvos, az osztályvezetõ fõorvos helyettese a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház I. Belgyógyászati osztályán és ugyanitt a Klinikai Farmakologiai Részleg vezetõje. - Fázis II és Fázis III klinikai farmakologiai gyógyszervizsgálatok tervezése irányitása, azokban valórészvétel (antihypertenzivumok, értágítók,hepatoprotectivumok stb.) - bioequivalencia vizsgálatok tervezése, vezetése a vizsgálatokat az OGYI auditálta és GCP-konfromnak minõsitette - A Kórház Klinikai Farmakológiai, valamint Gyógyszertherápiás Bizottságainak elnökeként a Kórház korszerü gyógyszergazdálkodásának kidolgozását irányitottam, - thrombosis decentrum kialakítása: a korszerü thrombosis diagnosztika bevezetése a laboratóriumi osztállyal együttműködésben, a thrombocytafunkciók vizsgálata hypertonia betegekben, valamint a PGE1 infuzió tartós értágitó hatása magyarázatának igazolása annak az endothelin szintézisre gyakorolt hatásával - szakkonziliáriusi tevékenység március 1-tõl elvállaltam a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. orvosi marketing vezetõi, majd 1998 junius 1-tõl az orvosigazgatói munkakörét. A cégegyesülések miatt 1999-tól a Sanofi-Synthelabo Rt Magyarország, január 1-től dec 31-ig a Sanofi-Aventis Rt. Magyarország orvosigazgatói munkakörét láttam el: - irányitottam a klinikai vizsgálatokat tervezõ, kivitelezõ és monitorozó csoportot, - ellenőriztem az orvosi informatikai munkatársak, a tudományos propagandát végző orvostanácsadók, valamint a gyógyszermellékhatások figyelését végzõk munkáját, - orvosi marketing elemzések, licence-in és out szakvélemények készitését, - felelõsségem volt a cég orvosi-etikai image-ának kialakitása, - a tudományos propagandatevékenység irányitása, - az orvoslátogatók továbbképzése, - szakmai kapcsolatok a hatóságokkal, szakcégekkel, szervezetekkel stb. - a stroke, thrombophilia, thrombosis, osteoporosis, parkinsonismus, Alzheimer kór stb. klinikai adatbázisainak felállitásának vezetése, - a core-productok uj klinikai alkalmazására irányuló klinikai kutatások, Fázis III/IV-, valamint bioequivalencia vizsgálatok tervezése és irányitása, - farmakoeconomiai értékelések végzése, menedzselése - részvétel a Cég döntéshozatali folyamataiban, portfolio kialakításában 2006 január 1-től :A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészeti Intézete Gyógyszerügyi Managem,ent és Szervezés Tanszékének vezetését látom el: egyetemi tanár: 2007 február 1 óta jan. 1-től- jelenleg is : társult partner és egészségügyi szakértő a Capitol Consulting menedzsment tanácsadó cégnél 2007 jan. 1. től a Gyógyszerész Továbbképzés c. lap főszerksztője a Magyar Orvos c. lap szakmai tanácsadó testületének vezetője. Tagság tudományos társaságokban: - International Society on Thrombosis and Haemostasis, (1979-jelenleg is) - Danubean League against Thrombosis and Bleeding Disorders, ( ) - The New York Academy of Sciences ( ) - American Heart Association ( ) 4

5 - Amer. Association for the Advancement of Science(1995) - Magyar Farmakológiai Társaság, (jelenleg is) - Magyar Haematologiai Társaság, - Magyar Biokémiai Egyesület, - Magyar Belgyógyász Társaság, - Magyar Angiologiai Társaság. - Magyar Stroke Társaság - Magyar Onkológiai Társaság - Magyar Hypertonia Társaság : A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke : ugyanezen társaság titkára, jelenleg vezetőségi tagja -Magyar Klinikai Vizsgálók Tudományos Társasága (jelenleg is ) -Magyar Egészséggazdasági Tudományos Társaság alapító tagja -ISPOR (International Society on Pharmecutical Outcome Research) MTA köztestületi tagja, továbbá a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja 2006-ban a gyógyszerészképzés akkreditálásakor. Családi állapot: nõs, két gyermek, két unoka Büntetlen előélet. Lakcim: H-2083 Solymár, Tölgy u. 7. tel: mobil: Munkahely: Fax: Budapest, április. 24. Med. habil. Dr. Blaskó György az orvostudomány doktora egyetemi tanár 5

Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról

Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Kékes Ede 1,2, Kiss István 1,3 1 Magyar Hypertonia Társaság 2 Óbuda Hypertonia Centrum 3 Geriátriai Tanszéki Csoport, Semmelweis

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része

A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része A minőség nem hozzáadott érték a tevékenység része A szakmai irányelv hatásának vizsgálata a gyógyszeres terápia alakulására a hazai fekvőbeteg-intézményekben A A technikai fejlődés és a specializálódás

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése Az Egészségügyi Tudományos Tanács története Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) az Országos Közegészségügyi Tanács jogutódaként jött létre, így története az Országos Közegészségügyi Tanács kiegyezés

Részletesebben

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában

Részletesebben

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései A cikk szerz Dr. Moizs Mariann 1, Malbaski Nikoletta

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest Rövid áttekintés az Intézet múltjáról és eredményeirl, jelenlegi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója

Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója Magyar Fiatal Tudósok 2. Országos Találkozója Visegrád 2005. szeptember 2-3. MAFITUD MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA A Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató, tehetséggondozó tevékenységének részeként

Részletesebben

Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában

Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában Forrás: http://www.remeny.org/remeny/2010-3-szam/kivalo-magyar-zsido-orvosok-aholokauszt-arnyekaban-julia-bock/ Julia Bock Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában Dicsőség a tehetségnek, a

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! Az egészségügy

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Új logika a gazdaságban 2010. július 8 9. Budapest, Andrássy Egyetem, Pollack Mihály tér 3. 2 A konferencia témái Az Európai Zöld Költségvetés Projekt

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 28 29 Cégnév: Tulajdonosok: MNV ZRt. 25% Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tartalomjegyzék belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok 63% Székhely: 113

Részletesebben

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2.

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. ÕVÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK EREDETI KÖZLEMÉY Határon innen és túl... 3 Piczil Márta,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika TARTALOMALOM A Kari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Fischer Emil) Dékáni pályamunkák, 2014 eredmények Adventi koncert 2014 (Sipos Katalin) André Robert-díjat kapott Mózsik professzor

Részletesebben

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2 cím A személyre szabott orvoslás egészség-gazdaságtani vonatkozásai, cím azaz csökkentik-e a személyre szabott technológiák az egészségügyi kiadásokat? A cikk szerzôje Prof. Kaló Zoltán 1,2, Prof. Boncz

Részletesebben

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal TARTALOM

Részletesebben