Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván"

Átírás

1 Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván A rendelkezésünkre álló 1970-es, 1980-as, és 1990-es éves jelentések az osztály működéséről, a megjelent tudományos munkák, valamint a szubjektív és hiányos emlékezetünk képezik az alapját a Szervezési és Módszertani Osztály történetének. Nem időpontokhoz kötjük az osztály 40 éves munkáját, hanem az egyes fontosabb tevékenységek kapcsán óhajtottunk bizonyos időrendiséget követni, a szervezési és módszertani feladatok mentén. A munka, melyet az osztály végzett, természetesen követte azokat a változásokat, melyek a kardiológia intézeti és területi szintű ellátásában és a cardiovascularis epidemiológia és prevenció területén a világban és hazánkban bekövetkeztek. Az osztály munkájában három korszakot különíthettünk el: az első korszak az intézet és az országos kardiológiai ellátás szervezéséhez kötődik. Ezt követte a cardiovascularis epidemiológia és megelőzés erősödésének időszaka, melynek során az osztály számos nemzetközi epidemiológiai kutatásban és prevenciós programban vett részt. A kutatók jelentős részének, külföldre és egyéb hazai prevenciós intézményekbe való távozása után ismét az intézeti és területi ellátás szervezése, a minőségbiztosítás és ellenőrzés módszertanának kidolgozása intézeti és országos szinten képezte az osztály működésének harmadik szakaszát. Az intézeti jelentésben 1997-ben szerepel utoljára a Szervezési és Módszertani Osztály munkájáról beszámoló. Az országos szervezési feladatot a DOTE Kardiológiai Tanszéke vette át 1998-ban. I. Részvétel az intézet és az országos kardiológiai hálózat kialakításában A Szervezési és Módszertani Osztály az intézet megalakulásától segítette a vezetést az intézet működésének megszervezésében és az önálló kardiológiai osztály kialakításában (dr. Bodrogi György, dr. Matheidesz Pál). Már az 1960-as években megyei és városi gyermek és felnőtt kardiológiai gondozók és osztályok alakultak ki, különösen a gyermekkardiológiai osztály közreműködésével.

2 Az 1960-as évek végétől a Szervezési és Módszertani Osztály számos javaslatot készített a kardiológiai gondozási irányelvekről, a kardiológiai diszciplína változásának megfelelően. Az irányelvek csak másfél évtized múlva jelentek meg rendeleti formában. Az osztály a Kardiológiai Szakmai Kollégium megalakulásától annak munkájában titkárságként működött, míg az intézet tanácsadó szerve volt országos feladatainak ellátásában. Az országos intézet kialakítása Jelentős szerepet játszott a Szervezési és Módszertani Osztály a kezdetben különböző telephelyeken működő intézet munkájának koordinálásában, ugyanakkor segítette az intézet személyi állományának kiválasztását is. Az Országos Kardiológiai Intézet egy épületben történő elhelyezése és a kardiológiai betegek megfelelőbb, ellátásának igénye már az 1960-as évek közepén megfogalmazódott, de az új, modern intézet csak 1977-re valósult meg. Az új intézet igényeit az 1960-as évek végén az egyes osztályok vezetői fogalmazták meg, az intézet működési koncepciójának elkészítésével viszont az osztályt bízták meg, annak figyelembe vételével, hogy az új épületben az adott struktúrát optimálisan használja ki. Az adott szerkezet miatt a négy szívsebészeti műtő kapacitását vettük figyelembe, az intézet működési fő irányának megvalósításában, a szívsebészeti ellátás országos javítása érdekében. Az intézet többi osztályának működését ennek érdekében alakítottuk. A műtéti kivizsgálás, a korai rehabilitálás biztosítása a felnőtt- és gyermekkardiológiai fekvőbeteg-ellátás, ezeknek az osztályok működésének a fő irányához tartozott. A Szervezési és Módszertani Osztály tevékenyen részt vett az intézet SZMSZ-ének kidolgozásában, számítógépes rendszerének kialakításában, és az új finanszírozási rendszer létrehozásában. Az önálló kardiológiai diszciplina és hálózat kialakítása Az önálló kardiológiai diszciplina hazai kialakítása Gottsegen György professzor gondolataiban már korán megfogalmazódott.

3 Az 1960-as évek végén az 1970-es évek elején az osztály munkatársai (Lamm György, Gyárfás Iván) számos javaslatot készített az Egészségügyi Minisztérium III. Főosztályának együttműködésével a kardiológiai gondozási irányelvekről. Javaslatot készítettünk a gondozási, szervezőmunka részeként a megyei és városi kardiológus főorvosok továbbképzésének módszerére és tematikájára. Előkészítettük miniszteri utasítás formájában történő megjelenését is. Ennek szellemében igyekeztünk egységes működési javaslatot tenni a már tevékeny kardiológiai gondozóknak, melyek mind célkitűzéseikben, tartalmi munkájukban, mind szervezésükben, is eltértek egymástól. A tanácsokkal, azok egészségi osztályainak felügyelőivel való együttműködés során a kardiológiai gondozással kapcsolatosan jelentős elvi támogatást kaptunk, de valóra váltásához dologi és személyi költségek igényeit kielégíteni általában nem tudták. Az intézet ápolta területi együttműködését a megyei és városi kardiológus és gyermekkardiológus főorvosokkal, megbízott szakorvosai rendszeresen látogatták és személyesen is, tartották a kapcsolatot velük és osztályukkal. Minden megyének megbízott referense volt: az intézet valamelyik idősebb munkatársa, aki félévenként meglátogatta a megyei és városi kardiológiai fekvő- és járóbeteg osztályokat, tapasztalatairól írásban beszámolt. A megyei, városi kardiológus közvetlenül kérhette a referens és rajta keresztül az intézet segítségét. Az intézet által szerkesztett adatlapon, a városi kardiológusok megyei kardiológussal számoltak be éves tevékenységükről. Ezek az adatok képezték az alapját, az intézetben megrendezett éves megyei kardiológus főorvosi értekezletnek, melyen részt vett a minisztérium III. Főosztályának vezetője vagy megbízottja és az intézet főigazgatója. Az Intézet a Magyar Kardiológusok Társasága és a Gyermekgyógyász Társaság segítségével, kardiológiával, kardiológiai gondozással foglalkozó orvosok számára konzultációkat szervezett a korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek elterjesztésére. Az Egészségügyi Minisztérium III. Főosztálya segítségével, Kökény Mihály (intézetünk volt, a III. Főosztály akkori munkatársa) egyeztető munkájának eredményeként megszületett a szívés érrendszeri betegségben szenvedők gondozásának és ellátásának rendje (5/1982 EüM számú utasítása). Az alapellátás orvosa lett a gondozás letéteményese, melyet a szervezett szakkonziliáriusi intézményrendszer segített. Bár megyénként a kardiológiai ellátás eltérő módon alakult, a megindult kardiológus és gyermekkardiológus képzésnek köszönhetően az országos hálózat kialakulását nagymértékben elősegítette. A megyei és városi kardiológus szakkonziliáriusi hálózat mellett kialakult a coronaria őrzők országos rendszere. A regionális

4 kardiológiai központok, a szívsebészeti, hemodinamikai beavatkozások feltételeivel rendelkeztek, vonzási körzetüket, teljesítő képességüknek megfelelően alakítottuk ki július 14-én Schultheisz Emil egészségügyi miniszter kinevezte az Országos Kardiológiai Intézet Szakmai Kollégiumának elnökét, titkárát, tagjait. A Kollégium elnöke az intézet főigazgatója, titkára a Szervezési és Módszertani Osztály vezetője volt. A módszertani levelek elkészítésének koordinálásában az osztály vezetőjének jelentős szerepe volt. Gondoskodott a módszertani levelek elkészítéséről és széleskörű elterjesztéséről. II. Descriptiv cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatok Az intézet megalakulásakor a kardiológiai betegségek közül a reumás láz és reumás szívbetegségek megelőzésének bevezetése volt az osztály fő célkitűzése. Később, az 1960-as évek közepén a koszorúér-betegség már komoly problémát jelentett hazánkban is. E betegség megelőzésének megalapozása céljából 1965-ben epidemiológiai vizsgálatokat indítottunk. Felmérések készültek a falusi és majd a városi lakosság rizikófaktor-előfordulásáról és a betegség elterjedtségéről a lakosságban ben kezdtük el az ischaemias szívbetegség prevenciójára irányuló vizsgálatainkat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi központi irodájának felkérésére és közreműködésével ben az Infarktus Regiszter program előkészítésével teremtettük meg a közösségi kardiológia alapjait a WHO európai irodájának szervezésében. A reumás láz és reumás szívbetegség megelőzése Az osztály kialakításakor a reumás láz és reumás szívbetegség volt hazánkban a kardiológia legnagyobb kihívása. E betegség profilaxisa, jobbára másodlagos megelőzése jelentette a legnagyobb problémát. A reumás láz bejelentését kötelezővé tették és ennek alapján került sor a penicillin-profilaxis rendszeres bevezetésére és ellenőrzésére. A program végrehajtásában Bodrogi Györgynek és Matheidesz Pálnak volt kiemelkedő szerepe.

5 A bejelentések száma az 1960-as évek második felére jelentősen csökkent, a betegség visszaszorulásával. A század végére a betegség következtében bekövetkező halálozások gyakorisága minimálissá vált. A koszorúér-betegség keresztmetszeti és longitudinális epidemiológiai vizsgálata Dr. Gottsegen György professzor, az intézet névadója 1963-ban megszervezte a III. Belgyógyász Kongresszust kardiológiai témakörben, nemzetközi részvétellel, ami abban az időben nem kis feladatot jelenett. A kongresszusra a világ vezető kardiológusai a világ minden tájáról elfogadták meghívását, és jelenlétükkel aláhúzták a kardiológia mint különálló szakágazat és a magyar szívgyógyászat jelentőségét. Dr. Lamm György, aki a szekció titkára volt, nagyon jó kapcsolatot alakított ki WPWszindrómából ismert P.D. White professzorral. Három hónap múlva levél érkezett a professzortól, melyben javasolta, hogy Lamm doktor vegyen részt Helsinkiben a Hét Ország Vizsgálat -ban, melyet Ancel Keys professzor vezet, költségeit fedezik. Ezzel indult el a cardiovascularis epidemiológia és prevenció kialakítása hazánkban. Így került Lamm doktor Ilomantsiba, a vizsgálat finn, majd az olasz ágának ötéves után vizsgálatára. Ennek tapasztalatairól beszámolt Gottsegen professzor úrnak, és javasolta, hasonló program indítását itthon, aki megbízta Lamm doktort: Ez fontosnak látszik, csináld! Ő három hónapon belül megszervezte, az első magyar cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatot Gyulaváriban önkéntes munkatársaival, Balogh Gizella asszisztenssel, Gyárfás Ivánnal és Östör Erikával. A kis epidemiológiai csoport, nemzetközi képzésben részesült: Az elsajátított epidemiológiai ismeretek és készségek alapján indítottuk nemzetközi együttműködés keretében a minesszotai egyetem koordinálásával a Hét Ország Vizsgálatához csatlakozó Dél-magyarországi falusi lakosság cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatát, melyet 1965-ben, Gyulaváriban kezdtük el, és folytattuk 1966-ban Székkutason és Mártélyon.

6 Időközben dr. Bodrogi Györgyöt, az orvostudományok doktorát kinevezték a Fővárosi Gyermek- és Ifjúsági Kardiológiai Intézet igazgató főorvosának, az osztály vezetését pedig dr. Lamm György vette át. Heveny szívizominfarktus regiszter A közösségi programok értékelése céljából különböző nyilvántartásokat állítottak fel. Az Egészségügyi Világszervezet elsőként a közösségi infarktus regiszter programot indította az 1960-as évek végén az 1970-es évek elején. Ezek a regiszterek számos információt nyújtottak, nemcsak a betegség lefolyására, hanem az ellátás módjára, problémáira is. Az infarktus regiszter a főváros félmillió lakosú dél-pesti területén működött között, ben az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben. Ebben az időszakban a Kardiológiai Osztály számos munkatársa segítette a programot. Ekkor a regiszter vezetője dr. Gyárfás Iván volt. A Dél-pesti Infarktus Regiszter vezetését később dr. Duba Jenő, majd dr. Jánosi András vette át, aki az eredményeket kandidátusi disszertációjában összegezte. A regiszter egy évtizedes elemzése azt mutatta, hogy a prehospitális halálozásban nem következett be változás, a 28 napos halálozás viszont szignifikánsan csökkent, mivel hétszeresére nőtt az intenzív coronaria ápolási egységben kezeltek aránya. Az intenzív coronaria ápolási egységek módszertani irányelveinek kidolgozása 1971-ben az osztály megvizsgálta a hazánkban működő intenzív coronaria ápolási egységek működését és az infarktus regiszter elterjesztésével igyekezett ezek működését felmérni és a nemzetközi tapasztalatokat is elterjeszteni. Ennek érdekében felmértük a budapesti és vidéki osztályok felszerelési és szervezési helyzetét és javaslatot tettünk ezek működésének javítására, egységes dokumentációjának kialakítására ben az intenzív coronaria ápolási egységek számára módszertani levél készült, az akut szívinfarktus-gyanús betegek ellátására.

7 WHO MONICA vizsgálat (World Health Organization Monitoring Cardiovascular Diseases and their determinants Project) 1978-ban a Bethesda Konferencián a koszorúér-halálozás csökkenésének okait vizsgálták. A rendelkezésre álló adatokból nem volt megválaszolható a kérdés, hogy az észlelt halálozáscsökkenés a koszorúér-események incidenciája, vagy a bekövetkezett események halálozása (letalitása) csökkenésének köszönhető. A koszorúér-események előfordulásának, incidenciájának változásai, milyen kapcsolatban állnak a vizsgált lakosság rizikófaktorainak változásaival, és a letalitás változásai a koszorús érbetegek kezelésének változásaival. Az Egészségügyi Világszervezet a MONICA vizsgálat ennek megválaszolására szervezte meg 37 populációban és 21 országban az európai, amerikai, ausztráliai és ázsiai kontinensen. A magyar MONICA központ két alközpontja a budapesti és a pécsi vett részt a nemzetközi projektben, majd a későbbiekben leírt közösségi és gondozási program megfigyelő és értékelő rendszeréül is szolgált. Az infarktus regiszter segítségével 10 éven át monitorozták az infarktus előfordulását és letalitását. A projektben alkalmazott infarktus és agyvérzés regiszter, a lakossági véletlenszerűen választott alkalmi mintákból standardizált módszerekkel meghatározott, rizikófaktorok alkalmasak a közösségi prevenciós és gondozási programok követésére és értékelésére. III. Intervenciós epidemiológiai vizsgálatok, a koszorúér-betegség megelőzése A koszorúér-betegség elsődleges megelőzése clofibrat segítségével Az epidemiológiai vizsgálatok a koleszterinszint összefüggését egyértelműen kimutatták a szívkoszorús érbetegséggel, nagysága előre jelezte a betegség bekövetkezésének valószínűségét. Az 1960-as évek közepén az volt a fő kérdés, hogy megelőzhető-e a szívkoszorúér-betegség, redukálható-e incidenciája, halálozása a koleszterinszint csökkentésével. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával skóciai (edinburghi-i) klinikai és londoni epidemiológiai statisztikai központtal experimentális epidemiológiai vizsgálatot indítottak a koleszterinszint csökkentésével a koszorúér-betegség visszaszorítására. A vizsgálat célja a koleszterinszint és a koszorúér-betegség közötti okokozati összefüggés igazolása volt. Ugyanakkor a vizsgálat az elsődleges megelőzés

8 lehetőségét is igazolhatta volna magas koleszterinszintű populációban egy clofibrat nevű gyógyszerrel, melynek akkori tudásunk szerint lényeges mellékhatása nem volt. A vizsgálatot, kettős-vak klinikai vizsgálatnak tervezték, mely nagy számú résztvevőt igényelt, ezért szükség volt még két epidemiológiában jártas kardiológiai csoport bevételére Európából így esett a választás az Országos Kardiológiai Intézet epidemiológiai részlegére és a prágai kardiológiai intézet munkacsoportjára. A vizsgálat eredménye a koszorúér-betegség és koleszterinszint közötti ok-okozati összefüggést igazolta, mivel a koleszterinszint csökkentésével a koszorúér-betegség incidenciája 20%-kal, szignifikánsan lecsökkent a magas koleszterinszintű csoportban a kontroll csoporthoz viszonyítva (p<0,05). Az összes halálozás viszont a kezelt csoportban szignifikánsan magasabb volt, máig sem egyértelmű ennek az oka. A koleszterin koszorúér-betegség összefüggést ugyan sikerült bizonyítani ám a vizsgálat arra utalt, hogy a primer prevencióban a gyógyszeres befolyásolás legalábbis clofibrattal kockázatos és lehetőleg kerülendő végén dr. Lamm Györgyöt kinevezték a WHO Európai Iroda krónikus betegségek részlegének vezetőjévé től dr. Gyárfás Iván vette át az osztály vezetését. A szívizominfarktusban megbetegedettek másodlagos megelőzése és rehabilitációja 1972-ben a dél-pesti területen a szívizominfarktusban megbetegedettek közül az infarktus regiszter segítségével kerültek kiválasztásra véletlenszerűen, akik a rehabilitációs programban részt vettek. Megfelelő kontroll csoport segítségével vizsgálták a háromfázisú standard másodlagos megelőzési és rehabilitációs program hatékonyságát, az Egészségügyi Világszervezet szervezésében. A nemzetközi vizsgálat eredménye mind a reaktiválás, mind a kockázati tényezők, valamint a recidivák csökkentésében pozitív volt. A mi eredményeink a nemzetközi átlag alatt maradtak, betegeink többnyire leszázalékolásra kerültek még akkor is, ha ők dolgozni akartak. A vizsgálat fő üzenete számunkra az volt, hogy a rehabilitáció területén az egészségügyi dolgozók szemléletváltása a legfontosabb.

9 Közösségi megelőzési és gondozási programok a szív és érbetegségek visszaszorítására A közösségi programok gyökerei visszanyúlnak a Hét Ország Vizsgálat eredményeihez, melyből nyilvánvalóvá vált, hogy a finn és az egyesült államokbeli közösségek koszorúérbetegségek mutatói a legmagasabbak, és ennek hátterében az életmód jellegzetességei állnak. A kialakult járvány az életmódnak az étrendnek, a mozgáshiánynak és a dohányzásnak tulajdonítható, melyek részint közvetlenül, másrészt a vérlipid szinten, illetve a vérnyomáson keresztül fejtik ki hatásukat. Népegészségügyi jelentősége és kapcsolata az életmóddal arra indította az amerikai és finn kutatokat, hogy a kérdés megoldását a közösségi befolyásolásban keressék. Az első vizsgálatok Finnországban és az Egyesült Államokban indultak. Az Országos Kardiológiai Intézet szervezési és módszertani osztálya 1976-ban csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet által koordinált és támogatott programhoz. Dél-pest XVII. kerülete volt az intervenciós közösség, ahol a programot indítottuk, és melynek tapasztalatai alapján dolgoztuk ki 1978-és 1980 között a végleges program tervét. Az Országos Kardiológiai Intézet munkatársai, a területi kardiológus főorvos támogatásával továbbképző előadásokat, megbeszéléseket tartottak a kerület körzeti orvosai számára. A vezető szakemberek rendszeres előadásai, melyekben a diszciplína legújabb haladásának ismertetése mellett, meghatározták a területen dolgozó orvosok számára az ezzel kapcsolatos megvalósítható teendőket. Az alapellátásban dolgozók számára az előadások alapján könyveket, módszertani leveleket adtunk ki. Megszerveztük a lakossági szűréstől a legmagasabb szintű ellátásig vezető racionális utat, hogy a beteg leggyorsabban érje el a számára szükséges ellátási szintet. Ebben a tüdőszűrő állomás is segítette a körzeti orvosokat. A vizsgálat során azt találtuk, hogy a 18 éven felüli férfilakosság 18%-a és a nőlakosság egynegyede mentes csak a vizsgált rizikófaktoroktól (dohányzás, magas vérnyomás, magas szérum koleszterinszint, kóros terheléses vércukorszint, elhízás, fizikai inaktivitás) és mindkét nemben kettő vagy több rizikófaktora volt a lakosság 40%-ának. Az évek során a program kiszélesedett, tapasztalatait felhasználták az 1987-ben, a kormány által kidolgozott, országos hosszú távú egészségfejlesztési stratégiában, melyet egy interdiszciplináris bizottság a miniszterelnök-helyettes vezetésével koordinált.

10 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinálásával végzett közösségi vizsgálatok eredményei igazolták, hogy mind az ésszerű életmód elérésében, mind a rizikófaktorok prevalenciájának csökkentésében jelentős eredmények érhetők el. A szérum koleszterinszintben, a dohányzásban és a vérnyomásban bekövetkezett változások, megmagyarázták az ISZB-halálozás csökkenésének jelentős mértékét, az USA nevelési programjainak és az észak-karéliai finn program országos kiterjesztésének köszönhetően. A közösségi programok a népegészségügyi intézkedések hatékonyságára utaltak. Epidemiológiai vizsgálataink a hypertonia területén Juvenilis hypertonia projekt A vizsgálatot a KGST tudományos kutatási programja keretében végeztük, résztvevői rajtunk kívül orosz, litván, kelet-német és kubai kardiológiai intézmények voltak, vezetője a magyar központ az Országos Kardiológiai Intézet volt (az egyetlen kardiológiai kutatási program, melyet magyar intézet vezetett). A vizsgálat célja a vérnyomáskülönbségek földrajzi és etnikai különbségének kimutatása, és a hypertonia kiindulási szakaszának vizsgálata volt. A vizsgálat a gyermekkorban és serdülőkorban végzett eseti vérnyomásmérés jelentőségét erősítette meg. Meghatározták a hypertoniára fogékony gyermekek csoportjába tartozók kockázati tényezőit is. INTERSALT A nagy nemzetközi, az egész világra kiterjedő epidemiológiai vizsgálatot, melyben intézetünk epidemiológiai munkacsoportja is részt vett a WHO, a Nemzetközi Hypertonia Társaság és az USA Nemzeti Egészség Intézetének Szív-, Tüdő- és Vérképzőszervi Betegségek Intézete támogatta. 32 országból éves férfi és nő 24 órás nátriumürítését és a vérnyomás összefüggését vizsgálták az egyes népességeken belül és a népességek között. A vizsgálat alátámasztotta, hogy a lakosság magas, kedvezőtlen vérnyomás-eloszlásának a sóbevitel nagysága jelentős tényezője. A sóbevitel csökkentése populációs szinten a cardiovascularis betegségek prevenciójának fontos eszköze. HYRAP (Hypertension Management Audit Program) Ez a vizsgálat az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának és a Világ Hypertonia Liga (WHL) koordinálásában folyt, mint a WHO hypertonia kutatási akcióprogramjának a része. A

11 vizsgálatnak öt területe volt: közösségi hypertonia felmérés, a hypertoniás betegek felmérése, az orvosok gyakorlatának vizsgálata, a fogyasztói kérdőív és a gyógyszer-felhasználási vizsgálat. IV. Nemzetközi kapcsolatok továbbképzés 1968-ban az Egészségügyi Világszervezet együttműködési munkánk megbecsüléseként 20 hónap szabadon felhasználható WHO tanulmányi ösztöndíjat kapott az osztály. Ebből dr. Gyárfás Iván, dr. Szabolcs Paula, dr. Duba Jenő és dr. Östör Erika munkatársainknak sikerült több hónapon át epidemiolóiai és kutatási programokat tanulmányozni vezető nyugati intézményekben után tovább erősödtek a Szervezési és Módszertani Osztály és az intézet WHO kapcsolatai. Dr. Lamm György WHO Európai Regionális Iroda munkatársa volt között, majd 1991-ig konzultánsa, dr. Gyárfás Iván között dolgozott a WHO genfi központjában. Így került az intézethez előbb a WHO EKG Referencia Központja (dr. Ofner Péter), majd az Európai Szívsebészeti Kollaborációs Központ (Prof. dr. Árvay Attila). A nemzetközi kardiológiai szervezetekkel is hasonlóan jól fejlődtek kapcsolataink. A Nemzetközi Kardiológus Társaság szervezésében a WHO támogatásával 10 napos szemináriumot szerveztek a cardiovascularis epidemiológia és prevenció alapjainak lerakására. A szemináriumok 1968-ban kezdődtek. Azóta szinte minden évben részt vehetett egy-egy magyar kutató, kezdetben az osztály, majd az intézet, később az intézet programjaival együttműködő intézetek részéről. A cél a kardiológia és az epidemiológia és prevenció kutatásának és felhasználásának összekapcsolása volt.

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Hivatalos értesítő Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország / Hungary Köszöntő! 2010-ben elkezdődik Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja,

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Vokó Zoltán* Debreceni OEC, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék *Kardos László és Széles György

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2011. február 4-5. Meghívó A kongresszus ideje: 2011. február 4-5. Helyszíne: Best Western Pannonia Hotel**** 9400 Sopron, Várkerület 75. www.pannoniahotel.com A tudományos program

Részletesebben

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével.

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Őrizze meg szíve egészségét A CardioMobile szűrésprogram célja, hogy

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Vérfrissítés a kardiológusoknál Leszürették magukat a kardiológusok. Balatonfüred - 2010-05-09

Vérfrissítés a kardiológusoknál Leszürették magukat a kardiológusok. Balatonfüred - 2010-05-09 Vérfrissítés a kardiológusoknál Leszürették magukat a kardiológusok Balatonfüred - 2010-05-09 A magas vérnyomás kezelésének európai irányelvei, a hirtelen szívhalál kérdése, a szívinfarktus megelőzésének

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának ünnepélyes átadója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai

Részletesebben

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter Szakmapolitikai háttér Jogalkotás (2 törvénycsomag + 2 korm.r. csomag bérfejlesztés, államosítás, struktúra átalakítás,

Részletesebben

A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja

A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja Ne légy a rabja! A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja 2008. április 25. Duna Palota Próbált már leszokni a dohányzásról? Vagy úgy gondolja, hogy akkor hagyja abba, amikor

Részletesebben

STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja. Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó

STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja. Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó Az EU átlagnál rosszabb egészségi állapot Magyarországon és Szlovákiában Morbiditási-mortalitási mutatók

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Bemutatkozás Munkatársak Vezetőség Osztályok Felnőtt kardiológia Gyerekkardiológia Felnőtt szívsebészet Gyermek szívsebészet Központi aneszteziológia és intenzív terápia Hemodinamika Elektrofiziológia

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Az Egészséges Szív Európai Chartája

Az Egészséges Szív Európai Chartája Az Egészséges Szív Európai Chartája Magyar adaptációt készítette: Magyar Nemzeti Szívalapítvány Magyar Kardiológusok Társasága Bevezetés Mortalitás és morbiditás Európában a szív és érrendszeri betegségek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Bevezetés. Mortalitás és morbiditás

Bevezetés. Mortalitás és morbiditás Bevezetés Mortalitás és morbiditás Európában a szív és érrendszer betegségei jelentik mind a nők, mind a férfiak körében a vezető halálokot. E térségben csaknem minden második haláleset hátterében keringési

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban Dr. Papp Renáta módszertani osztályvezető Országos Alapellátási Intézet (OALI) Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok 2014. (DEMIN

Részletesebben

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése

Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Kardiológiai rehabilitációban résztvevő cukorbetegek diétás ismereteinek jellemzése Dr. Kóródi Tünde (Székesfehérvár), Dr. Simon Éva (Sopron), Huszáros Bernadette (Sopron) Dr. Simon Attila (Balatonfüred),

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015)

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) 1 Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, neonatológus szakorvos, az orvostudomány kandidátusa, Semmelweis Egyetem II.sz. számu Gyermekklinika Kardiológiai Osztályának

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem Nagy Judit Rheumatológia és rehabilitáció határterületei Harkány,. Vázlat - CKD (krónikus vesebetegségek) mint népegészségügyi probléma - CKD egységesített

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2013. év Ápolási Szekció Szekció tisztség megnevezése Elnök Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Bodnár Károly, Kristóf Zsolt DE-EK Nyíregyháza Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben 1. Bevezetés téma aktualitása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznúsági végzés:

Részletesebben

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr.

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Korcsmáros Ferenc (Gróf Tisza István Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály)

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Live Learn Laugh Phase II. Hungary

Live Learn Laugh Phase II. Hungary Live Learn Laugh Phase II. Hungary A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever - a Signal márka gyártója - egyedülálló együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erősítse

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben