Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván"

Átírás

1 Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván A rendelkezésünkre álló 1970-es, 1980-as, és 1990-es éves jelentések az osztály működéséről, a megjelent tudományos munkák, valamint a szubjektív és hiányos emlékezetünk képezik az alapját a Szervezési és Módszertani Osztály történetének. Nem időpontokhoz kötjük az osztály 40 éves munkáját, hanem az egyes fontosabb tevékenységek kapcsán óhajtottunk bizonyos időrendiséget követni, a szervezési és módszertani feladatok mentén. A munka, melyet az osztály végzett, természetesen követte azokat a változásokat, melyek a kardiológia intézeti és területi szintű ellátásában és a cardiovascularis epidemiológia és prevenció területén a világban és hazánkban bekövetkeztek. Az osztály munkájában három korszakot különíthettünk el: az első korszak az intézet és az országos kardiológiai ellátás szervezéséhez kötődik. Ezt követte a cardiovascularis epidemiológia és megelőzés erősödésének időszaka, melynek során az osztály számos nemzetközi epidemiológiai kutatásban és prevenciós programban vett részt. A kutatók jelentős részének, külföldre és egyéb hazai prevenciós intézményekbe való távozása után ismét az intézeti és területi ellátás szervezése, a minőségbiztosítás és ellenőrzés módszertanának kidolgozása intézeti és országos szinten képezte az osztály működésének harmadik szakaszát. Az intézeti jelentésben 1997-ben szerepel utoljára a Szervezési és Módszertani Osztály munkájáról beszámoló. Az országos szervezési feladatot a DOTE Kardiológiai Tanszéke vette át 1998-ban. I. Részvétel az intézet és az országos kardiológiai hálózat kialakításában A Szervezési és Módszertani Osztály az intézet megalakulásától segítette a vezetést az intézet működésének megszervezésében és az önálló kardiológiai osztály kialakításában (dr. Bodrogi György, dr. Matheidesz Pál). Már az 1960-as években megyei és városi gyermek és felnőtt kardiológiai gondozók és osztályok alakultak ki, különösen a gyermekkardiológiai osztály közreműködésével.

2 Az 1960-as évek végétől a Szervezési és Módszertani Osztály számos javaslatot készített a kardiológiai gondozási irányelvekről, a kardiológiai diszciplína változásának megfelelően. Az irányelvek csak másfél évtized múlva jelentek meg rendeleti formában. Az osztály a Kardiológiai Szakmai Kollégium megalakulásától annak munkájában titkárságként működött, míg az intézet tanácsadó szerve volt országos feladatainak ellátásában. Az országos intézet kialakítása Jelentős szerepet játszott a Szervezési és Módszertani Osztály a kezdetben különböző telephelyeken működő intézet munkájának koordinálásában, ugyanakkor segítette az intézet személyi állományának kiválasztását is. Az Országos Kardiológiai Intézet egy épületben történő elhelyezése és a kardiológiai betegek megfelelőbb, ellátásának igénye már az 1960-as évek közepén megfogalmazódott, de az új, modern intézet csak 1977-re valósult meg. Az új intézet igényeit az 1960-as évek végén az egyes osztályok vezetői fogalmazták meg, az intézet működési koncepciójának elkészítésével viszont az osztályt bízták meg, annak figyelembe vételével, hogy az új épületben az adott struktúrát optimálisan használja ki. Az adott szerkezet miatt a négy szívsebészeti műtő kapacitását vettük figyelembe, az intézet működési fő irányának megvalósításában, a szívsebészeti ellátás országos javítása érdekében. Az intézet többi osztályának működését ennek érdekében alakítottuk. A műtéti kivizsgálás, a korai rehabilitálás biztosítása a felnőtt- és gyermekkardiológiai fekvőbeteg-ellátás, ezeknek az osztályok működésének a fő irányához tartozott. A Szervezési és Módszertani Osztály tevékenyen részt vett az intézet SZMSZ-ének kidolgozásában, számítógépes rendszerének kialakításában, és az új finanszírozási rendszer létrehozásában. Az önálló kardiológiai diszciplina és hálózat kialakítása Az önálló kardiológiai diszciplina hazai kialakítása Gottsegen György professzor gondolataiban már korán megfogalmazódott.

3 Az 1960-as évek végén az 1970-es évek elején az osztály munkatársai (Lamm György, Gyárfás Iván) számos javaslatot készített az Egészségügyi Minisztérium III. Főosztályának együttműködésével a kardiológiai gondozási irányelvekről. Javaslatot készítettünk a gondozási, szervezőmunka részeként a megyei és városi kardiológus főorvosok továbbképzésének módszerére és tematikájára. Előkészítettük miniszteri utasítás formájában történő megjelenését is. Ennek szellemében igyekeztünk egységes működési javaslatot tenni a már tevékeny kardiológiai gondozóknak, melyek mind célkitűzéseikben, tartalmi munkájukban, mind szervezésükben, is eltértek egymástól. A tanácsokkal, azok egészségi osztályainak felügyelőivel való együttműködés során a kardiológiai gondozással kapcsolatosan jelentős elvi támogatást kaptunk, de valóra váltásához dologi és személyi költségek igényeit kielégíteni általában nem tudták. Az intézet ápolta területi együttműködését a megyei és városi kardiológus és gyermekkardiológus főorvosokkal, megbízott szakorvosai rendszeresen látogatták és személyesen is, tartották a kapcsolatot velük és osztályukkal. Minden megyének megbízott referense volt: az intézet valamelyik idősebb munkatársa, aki félévenként meglátogatta a megyei és városi kardiológiai fekvő- és járóbeteg osztályokat, tapasztalatairól írásban beszámolt. A megyei, városi kardiológus közvetlenül kérhette a referens és rajta keresztül az intézet segítségét. Az intézet által szerkesztett adatlapon, a városi kardiológusok megyei kardiológussal számoltak be éves tevékenységükről. Ezek az adatok képezték az alapját, az intézetben megrendezett éves megyei kardiológus főorvosi értekezletnek, melyen részt vett a minisztérium III. Főosztályának vezetője vagy megbízottja és az intézet főigazgatója. Az Intézet a Magyar Kardiológusok Társasága és a Gyermekgyógyász Társaság segítségével, kardiológiával, kardiológiai gondozással foglalkozó orvosok számára konzultációkat szervezett a korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek elterjesztésére. Az Egészségügyi Minisztérium III. Főosztálya segítségével, Kökény Mihály (intézetünk volt, a III. Főosztály akkori munkatársa) egyeztető munkájának eredményeként megszületett a szívés érrendszeri betegségben szenvedők gondozásának és ellátásának rendje (5/1982 EüM számú utasítása). Az alapellátás orvosa lett a gondozás letéteményese, melyet a szervezett szakkonziliáriusi intézményrendszer segített. Bár megyénként a kardiológiai ellátás eltérő módon alakult, a megindult kardiológus és gyermekkardiológus képzésnek köszönhetően az országos hálózat kialakulását nagymértékben elősegítette. A megyei és városi kardiológus szakkonziliáriusi hálózat mellett kialakult a coronaria őrzők országos rendszere. A regionális

4 kardiológiai központok, a szívsebészeti, hemodinamikai beavatkozások feltételeivel rendelkeztek, vonzási körzetüket, teljesítő képességüknek megfelelően alakítottuk ki július 14-én Schultheisz Emil egészségügyi miniszter kinevezte az Országos Kardiológiai Intézet Szakmai Kollégiumának elnökét, titkárát, tagjait. A Kollégium elnöke az intézet főigazgatója, titkára a Szervezési és Módszertani Osztály vezetője volt. A módszertani levelek elkészítésének koordinálásában az osztály vezetőjének jelentős szerepe volt. Gondoskodott a módszertani levelek elkészítéséről és széleskörű elterjesztéséről. II. Descriptiv cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatok Az intézet megalakulásakor a kardiológiai betegségek közül a reumás láz és reumás szívbetegségek megelőzésének bevezetése volt az osztály fő célkitűzése. Később, az 1960-as évek közepén a koszorúér-betegség már komoly problémát jelentett hazánkban is. E betegség megelőzésének megalapozása céljából 1965-ben epidemiológiai vizsgálatokat indítottunk. Felmérések készültek a falusi és majd a városi lakosság rizikófaktor-előfordulásáról és a betegség elterjedtségéről a lakosságban ben kezdtük el az ischaemias szívbetegség prevenciójára irányuló vizsgálatainkat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi központi irodájának felkérésére és közreműködésével ben az Infarktus Regiszter program előkészítésével teremtettük meg a közösségi kardiológia alapjait a WHO európai irodájának szervezésében. A reumás láz és reumás szívbetegség megelőzése Az osztály kialakításakor a reumás láz és reumás szívbetegség volt hazánkban a kardiológia legnagyobb kihívása. E betegség profilaxisa, jobbára másodlagos megelőzése jelentette a legnagyobb problémát. A reumás láz bejelentését kötelezővé tették és ennek alapján került sor a penicillin-profilaxis rendszeres bevezetésére és ellenőrzésére. A program végrehajtásában Bodrogi Györgynek és Matheidesz Pálnak volt kiemelkedő szerepe.

5 A bejelentések száma az 1960-as évek második felére jelentősen csökkent, a betegség visszaszorulásával. A század végére a betegség következtében bekövetkező halálozások gyakorisága minimálissá vált. A koszorúér-betegség keresztmetszeti és longitudinális epidemiológiai vizsgálata Dr. Gottsegen György professzor, az intézet névadója 1963-ban megszervezte a III. Belgyógyász Kongresszust kardiológiai témakörben, nemzetközi részvétellel, ami abban az időben nem kis feladatot jelenett. A kongresszusra a világ vezető kardiológusai a világ minden tájáról elfogadták meghívását, és jelenlétükkel aláhúzták a kardiológia mint különálló szakágazat és a magyar szívgyógyászat jelentőségét. Dr. Lamm György, aki a szekció titkára volt, nagyon jó kapcsolatot alakított ki WPWszindrómából ismert P.D. White professzorral. Három hónap múlva levél érkezett a professzortól, melyben javasolta, hogy Lamm doktor vegyen részt Helsinkiben a Hét Ország Vizsgálat -ban, melyet Ancel Keys professzor vezet, költségeit fedezik. Ezzel indult el a cardiovascularis epidemiológia és prevenció kialakítása hazánkban. Így került Lamm doktor Ilomantsiba, a vizsgálat finn, majd az olasz ágának ötéves után vizsgálatára. Ennek tapasztalatairól beszámolt Gottsegen professzor úrnak, és javasolta, hasonló program indítását itthon, aki megbízta Lamm doktort: Ez fontosnak látszik, csináld! Ő három hónapon belül megszervezte, az első magyar cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatot Gyulaváriban önkéntes munkatársaival, Balogh Gizella asszisztenssel, Gyárfás Ivánnal és Östör Erikával. A kis epidemiológiai csoport, nemzetközi képzésben részesült: Az elsajátított epidemiológiai ismeretek és készségek alapján indítottuk nemzetközi együttműködés keretében a minesszotai egyetem koordinálásával a Hét Ország Vizsgálatához csatlakozó Dél-magyarországi falusi lakosság cardiovascularis epidemiológiai vizsgálatát, melyet 1965-ben, Gyulaváriban kezdtük el, és folytattuk 1966-ban Székkutason és Mártélyon.

6 Időközben dr. Bodrogi Györgyöt, az orvostudományok doktorát kinevezték a Fővárosi Gyermek- és Ifjúsági Kardiológiai Intézet igazgató főorvosának, az osztály vezetését pedig dr. Lamm György vette át. Heveny szívizominfarktus regiszter A közösségi programok értékelése céljából különböző nyilvántartásokat állítottak fel. Az Egészségügyi Világszervezet elsőként a közösségi infarktus regiszter programot indította az 1960-as évek végén az 1970-es évek elején. Ezek a regiszterek számos információt nyújtottak, nemcsak a betegség lefolyására, hanem az ellátás módjára, problémáira is. Az infarktus regiszter a főváros félmillió lakosú dél-pesti területén működött között, ben az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben. Ebben az időszakban a Kardiológiai Osztály számos munkatársa segítette a programot. Ekkor a regiszter vezetője dr. Gyárfás Iván volt. A Dél-pesti Infarktus Regiszter vezetését később dr. Duba Jenő, majd dr. Jánosi András vette át, aki az eredményeket kandidátusi disszertációjában összegezte. A regiszter egy évtizedes elemzése azt mutatta, hogy a prehospitális halálozásban nem következett be változás, a 28 napos halálozás viszont szignifikánsan csökkent, mivel hétszeresére nőtt az intenzív coronaria ápolási egységben kezeltek aránya. Az intenzív coronaria ápolási egységek módszertani irányelveinek kidolgozása 1971-ben az osztály megvizsgálta a hazánkban működő intenzív coronaria ápolási egységek működését és az infarktus regiszter elterjesztésével igyekezett ezek működését felmérni és a nemzetközi tapasztalatokat is elterjeszteni. Ennek érdekében felmértük a budapesti és vidéki osztályok felszerelési és szervezési helyzetét és javaslatot tettünk ezek működésének javítására, egységes dokumentációjának kialakítására ben az intenzív coronaria ápolási egységek számára módszertani levél készült, az akut szívinfarktus-gyanús betegek ellátására.

7 WHO MONICA vizsgálat (World Health Organization Monitoring Cardiovascular Diseases and their determinants Project) 1978-ban a Bethesda Konferencián a koszorúér-halálozás csökkenésének okait vizsgálták. A rendelkezésre álló adatokból nem volt megválaszolható a kérdés, hogy az észlelt halálozáscsökkenés a koszorúér-események incidenciája, vagy a bekövetkezett események halálozása (letalitása) csökkenésének köszönhető. A koszorúér-események előfordulásának, incidenciájának változásai, milyen kapcsolatban állnak a vizsgált lakosság rizikófaktorainak változásaival, és a letalitás változásai a koszorús érbetegek kezelésének változásaival. Az Egészségügyi Világszervezet a MONICA vizsgálat ennek megválaszolására szervezte meg 37 populációban és 21 országban az európai, amerikai, ausztráliai és ázsiai kontinensen. A magyar MONICA központ két alközpontja a budapesti és a pécsi vett részt a nemzetközi projektben, majd a későbbiekben leírt közösségi és gondozási program megfigyelő és értékelő rendszeréül is szolgált. Az infarktus regiszter segítségével 10 éven át monitorozták az infarktus előfordulását és letalitását. A projektben alkalmazott infarktus és agyvérzés regiszter, a lakossági véletlenszerűen választott alkalmi mintákból standardizált módszerekkel meghatározott, rizikófaktorok alkalmasak a közösségi prevenciós és gondozási programok követésére és értékelésére. III. Intervenciós epidemiológiai vizsgálatok, a koszorúér-betegség megelőzése A koszorúér-betegség elsődleges megelőzése clofibrat segítségével Az epidemiológiai vizsgálatok a koleszterinszint összefüggését egyértelműen kimutatták a szívkoszorús érbetegséggel, nagysága előre jelezte a betegség bekövetkezésének valószínűségét. Az 1960-as évek közepén az volt a fő kérdés, hogy megelőzhető-e a szívkoszorúér-betegség, redukálható-e incidenciája, halálozása a koleszterinszint csökkentésével. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával skóciai (edinburghi-i) klinikai és londoni epidemiológiai statisztikai központtal experimentális epidemiológiai vizsgálatot indítottak a koleszterinszint csökkentésével a koszorúér-betegség visszaszorítására. A vizsgálat célja a koleszterinszint és a koszorúér-betegség közötti okokozati összefüggés igazolása volt. Ugyanakkor a vizsgálat az elsődleges megelőzés

8 lehetőségét is igazolhatta volna magas koleszterinszintű populációban egy clofibrat nevű gyógyszerrel, melynek akkori tudásunk szerint lényeges mellékhatása nem volt. A vizsgálatot, kettős-vak klinikai vizsgálatnak tervezték, mely nagy számú résztvevőt igényelt, ezért szükség volt még két epidemiológiában jártas kardiológiai csoport bevételére Európából így esett a választás az Országos Kardiológiai Intézet epidemiológiai részlegére és a prágai kardiológiai intézet munkacsoportjára. A vizsgálat eredménye a koszorúér-betegség és koleszterinszint közötti ok-okozati összefüggést igazolta, mivel a koleszterinszint csökkentésével a koszorúér-betegség incidenciája 20%-kal, szignifikánsan lecsökkent a magas koleszterinszintű csoportban a kontroll csoporthoz viszonyítva (p<0,05). Az összes halálozás viszont a kezelt csoportban szignifikánsan magasabb volt, máig sem egyértelmű ennek az oka. A koleszterin koszorúér-betegség összefüggést ugyan sikerült bizonyítani ám a vizsgálat arra utalt, hogy a primer prevencióban a gyógyszeres befolyásolás legalábbis clofibrattal kockázatos és lehetőleg kerülendő végén dr. Lamm Györgyöt kinevezték a WHO Európai Iroda krónikus betegségek részlegének vezetőjévé től dr. Gyárfás Iván vette át az osztály vezetését. A szívizominfarktusban megbetegedettek másodlagos megelőzése és rehabilitációja 1972-ben a dél-pesti területen a szívizominfarktusban megbetegedettek közül az infarktus regiszter segítségével kerültek kiválasztásra véletlenszerűen, akik a rehabilitációs programban részt vettek. Megfelelő kontroll csoport segítségével vizsgálták a háromfázisú standard másodlagos megelőzési és rehabilitációs program hatékonyságát, az Egészségügyi Világszervezet szervezésében. A nemzetközi vizsgálat eredménye mind a reaktiválás, mind a kockázati tényezők, valamint a recidivák csökkentésében pozitív volt. A mi eredményeink a nemzetközi átlag alatt maradtak, betegeink többnyire leszázalékolásra kerültek még akkor is, ha ők dolgozni akartak. A vizsgálat fő üzenete számunkra az volt, hogy a rehabilitáció területén az egészségügyi dolgozók szemléletváltása a legfontosabb.

9 Közösségi megelőzési és gondozási programok a szív és érbetegségek visszaszorítására A közösségi programok gyökerei visszanyúlnak a Hét Ország Vizsgálat eredményeihez, melyből nyilvánvalóvá vált, hogy a finn és az egyesült államokbeli közösségek koszorúérbetegségek mutatói a legmagasabbak, és ennek hátterében az életmód jellegzetességei állnak. A kialakult járvány az életmódnak az étrendnek, a mozgáshiánynak és a dohányzásnak tulajdonítható, melyek részint közvetlenül, másrészt a vérlipid szinten, illetve a vérnyomáson keresztül fejtik ki hatásukat. Népegészségügyi jelentősége és kapcsolata az életmóddal arra indította az amerikai és finn kutatokat, hogy a kérdés megoldását a közösségi befolyásolásban keressék. Az első vizsgálatok Finnországban és az Egyesült Államokban indultak. Az Országos Kardiológiai Intézet szervezési és módszertani osztálya 1976-ban csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet által koordinált és támogatott programhoz. Dél-pest XVII. kerülete volt az intervenciós közösség, ahol a programot indítottuk, és melynek tapasztalatai alapján dolgoztuk ki 1978-és 1980 között a végleges program tervét. Az Országos Kardiológiai Intézet munkatársai, a területi kardiológus főorvos támogatásával továbbképző előadásokat, megbeszéléseket tartottak a kerület körzeti orvosai számára. A vezető szakemberek rendszeres előadásai, melyekben a diszciplína legújabb haladásának ismertetése mellett, meghatározták a területen dolgozó orvosok számára az ezzel kapcsolatos megvalósítható teendőket. Az alapellátásban dolgozók számára az előadások alapján könyveket, módszertani leveleket adtunk ki. Megszerveztük a lakossági szűréstől a legmagasabb szintű ellátásig vezető racionális utat, hogy a beteg leggyorsabban érje el a számára szükséges ellátási szintet. Ebben a tüdőszűrő állomás is segítette a körzeti orvosokat. A vizsgálat során azt találtuk, hogy a 18 éven felüli férfilakosság 18%-a és a nőlakosság egynegyede mentes csak a vizsgált rizikófaktoroktól (dohányzás, magas vérnyomás, magas szérum koleszterinszint, kóros terheléses vércukorszint, elhízás, fizikai inaktivitás) és mindkét nemben kettő vagy több rizikófaktora volt a lakosság 40%-ának. Az évek során a program kiszélesedett, tapasztalatait felhasználták az 1987-ben, a kormány által kidolgozott, országos hosszú távú egészségfejlesztési stratégiában, melyet egy interdiszciplináris bizottság a miniszterelnök-helyettes vezetésével koordinált.

10 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinálásával végzett közösségi vizsgálatok eredményei igazolták, hogy mind az ésszerű életmód elérésében, mind a rizikófaktorok prevalenciájának csökkentésében jelentős eredmények érhetők el. A szérum koleszterinszintben, a dohányzásban és a vérnyomásban bekövetkezett változások, megmagyarázták az ISZB-halálozás csökkenésének jelentős mértékét, az USA nevelési programjainak és az észak-karéliai finn program országos kiterjesztésének köszönhetően. A közösségi programok a népegészségügyi intézkedések hatékonyságára utaltak. Epidemiológiai vizsgálataink a hypertonia területén Juvenilis hypertonia projekt A vizsgálatot a KGST tudományos kutatási programja keretében végeztük, résztvevői rajtunk kívül orosz, litván, kelet-német és kubai kardiológiai intézmények voltak, vezetője a magyar központ az Országos Kardiológiai Intézet volt (az egyetlen kardiológiai kutatási program, melyet magyar intézet vezetett). A vizsgálat célja a vérnyomáskülönbségek földrajzi és etnikai különbségének kimutatása, és a hypertonia kiindulási szakaszának vizsgálata volt. A vizsgálat a gyermekkorban és serdülőkorban végzett eseti vérnyomásmérés jelentőségét erősítette meg. Meghatározták a hypertoniára fogékony gyermekek csoportjába tartozók kockázati tényezőit is. INTERSALT A nagy nemzetközi, az egész világra kiterjedő epidemiológiai vizsgálatot, melyben intézetünk epidemiológiai munkacsoportja is részt vett a WHO, a Nemzetközi Hypertonia Társaság és az USA Nemzeti Egészség Intézetének Szív-, Tüdő- és Vérképzőszervi Betegségek Intézete támogatta. 32 országból éves férfi és nő 24 órás nátriumürítését és a vérnyomás összefüggését vizsgálták az egyes népességeken belül és a népességek között. A vizsgálat alátámasztotta, hogy a lakosság magas, kedvezőtlen vérnyomás-eloszlásának a sóbevitel nagysága jelentős tényezője. A sóbevitel csökkentése populációs szinten a cardiovascularis betegségek prevenciójának fontos eszköze. HYRAP (Hypertension Management Audit Program) Ez a vizsgálat az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának és a Világ Hypertonia Liga (WHL) koordinálásában folyt, mint a WHO hypertonia kutatási akcióprogramjának a része. A

11 vizsgálatnak öt területe volt: közösségi hypertonia felmérés, a hypertoniás betegek felmérése, az orvosok gyakorlatának vizsgálata, a fogyasztói kérdőív és a gyógyszer-felhasználási vizsgálat. IV. Nemzetközi kapcsolatok továbbképzés 1968-ban az Egészségügyi Világszervezet együttműködési munkánk megbecsüléseként 20 hónap szabadon felhasználható WHO tanulmányi ösztöndíjat kapott az osztály. Ebből dr. Gyárfás Iván, dr. Szabolcs Paula, dr. Duba Jenő és dr. Östör Erika munkatársainknak sikerült több hónapon át epidemiolóiai és kutatási programokat tanulmányozni vezető nyugati intézményekben után tovább erősödtek a Szervezési és Módszertani Osztály és az intézet WHO kapcsolatai. Dr. Lamm György WHO Európai Regionális Iroda munkatársa volt között, majd 1991-ig konzultánsa, dr. Gyárfás Iván között dolgozott a WHO genfi központjában. Így került az intézethez előbb a WHO EKG Referencia Központja (dr. Ofner Péter), majd az Európai Szívsebészeti Kollaborációs Központ (Prof. dr. Árvay Attila). A nemzetközi kardiológiai szervezetekkel is hasonlóan jól fejlődtek kapcsolataink. A Nemzetközi Kardiológus Társaság szervezésében a WHO támogatásával 10 napos szemináriumot szerveztek a cardiovascularis epidemiológia és prevenció alapjainak lerakására. A szemináriumok 1968-ban kezdődtek. Azóta szinte minden évben részt vehetett egy-egy magyar kutató, kezdetben az osztály, majd az intézet, később az intézet programjaival együttműködő intézetek részéről. A cél a kardiológia és az epidemiológia és prevenció kutatásának és felhasználásának összekapcsolása volt.

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma és a standardizált halálozási arány az 1993 és a 2008 közötti időszakban

I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma és a standardizált halálozási arány az 1993 és a 2008 közötti időszakban Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat. A kardiológiai ellátás minőségbiztosításának eszköze. Dr. Ofner Péter (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola,

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA NÉV: DOBÁK ZITA KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁM: 3100295 MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, Országos Sportegészségügyi

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Dr. Jánosi András, Dr. Ofner Péter (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) Az Országos Kardiológiai Intézet 55 éves története során

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet Szervezeti egységek megnevezése Szervezeti egységek feladatai I. Módszertani és Fejlesztési Főosztály Az Országos Egészségfejlesztési Intézet állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események)

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) dr. Belicza Éva, SE EMK dr. Kullmann Lajos, MKSZ 2008. április 3. MKSZ XX. kongresszusa, Debrecen WHO irányelvek tervezete a

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter

IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és prognózisának fontosabb adatai - 2015 Dr. Jánosi András A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter (NSZR) a hazai egészségügyi

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER Forrás: WHO The world health report 2008 PREVENCIÓ SZINTJEI PRIMORDIÁLIS PRIMER ERŐSEN VESZÉLYEZTETTEK (HIGH RISK) NÉPESSÉGI MEGELŐZÉS SZEKUNDER

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek Program 2016. november 18., Péntek 11.00 Megnyitó 11.00 12.40 A SZIVINFARKTUS KEZELÉSÉNEK IZGALMAS KÉRDÉSEI Üléselnök: Prof. Dr. Merkely Béla Hazai infarktus regiszter tapasztalatai Prof. Dr. Jánosi András

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

St. Elizabeth. A szív-érrendszeri betegek ellátásával szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

St. Elizabeth. A szív-érrendszeri betegek ellátásával szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében St. Elizabeth U D OF NIVERSITY F H EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC VOLUME 2. 2011 A szív-érrendszeri betegek ellátásával szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dr. Szegedi János A Vascularis Centrum megvalósításának

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Különleges gyermekek konferencia 2010. május 19-20. Dr. Klujber Valéria Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Különleges gyermekek konferencia 2010. május 19-20. Dr. Klujber Valéria Országos Gyermekegészségügyi Intézet Különleges gyermekek konferencia 2010. május 19-20. Dr. Klujber Valéria Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2005. november 11. 13 cél 75 (+7) feladat 2005. decembertől 2013-ig I.Cél 7. feladat A veleszületett

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T D E B R E C E N I S Z Í V E G Y E S Ü L E T É V

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T D E B R E C E N I S Z Í V E G Y E S Ü L E T É V K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T D E B R E C E N I S Z Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 1 5. É V Egyesület neve, működési forma Egyesület jogállása Székhelye : Debreceni Szív Egyesület, egyéb egyesület :

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével.

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Őrizze meg szíve egészségét A CardioMobile szűrésprogram célja, hogy

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése A 05/06. évi influenza szezon összefoglaló értékelése Az influenza figyelőszolgálat 05. 0. hetétől 06. 0. hetéig működött. A résztvevő orvosok hetente jelentették az adott héten orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben