Tartalom január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége"

Átírás

1

2

3 Tartalom Az országos elnökség felhívása az ipartestületekhez 2. oldal Vélemények a kormány munkájáról 3. oldal Adó- és járulékváltozások oldal Nyugdíj-ügyek 13. oldal Sikertörténet 16. oldal Egészségmegõrzés oldal HAGYOMÁNY Betlehemi jászol-kiállítás oldal Színesben jelenik meg lapunk Kedves Olvasó! Az 56. évfolyamába lépõ Iparos Újság ismét újdonsággal szolgál: 2012-tõl minden oldalán színesben jelenik meg. Bizonyosak vagyunk abban, hogy tudósításaink, szakmai cikkeink, de még a szárazabb rendelet-, jogszabály ismertetõk is tetszetõsebbek lesznek. Fogadják megújult lapunkat szeretettel akár a nyomtatott, akár az online változatot olvassák. Közgyûlés után közgyûlés elõtt A szövetség december 8-án megtartott közgyûlése a napirendjén szereplõ témákat nem tárgyalta érdemben. A hosszúra nyúlt tanácskozáson az IPOSZ gazdasági helyzetérõl, ügyvezetésérõl, jövõjérõl pro és kontra számos hozzászólás elhangzott. Végül sikerült abban dönteniük, hogy háromfõs válságkezelõ stábot állítanak fel. Urbán Júliát (Magyar Fényképész Ipartestület) és Csóli Csabát (Érdi Ipartestület) már a közgyûlésen, a harmadik tagot Németi Lajost (Ipartestületek Budapesti Szövetsége) az országos elnökség decemberi ülésén választották meg. A közgyûlés rendkívüli tanácskozás összehívását határozza el, melynek napirendjén a decemberi közgyûlésen elhangzottak alapján az IPOSZ vagyongazdálkodással kérdések szerepelnek. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége Világhírû tojásfestõ Az ipartestületek életébõl oldal KALENDÁRIUM Februári, márciusi jeles napok oldal Vásárnaptár 44. oldal Energiatakarékosság 46. oldal január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt A tanácskozás napirendjén szerepel a válságkezelõ bizottság beszámolója, tájékoztató az IPOSZ évi gazdálkodásáról, a szövetség egyes vagyonelemeinek hasznosítása, a vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdések, valamint a válságkezelés és a stratégiai mûködés feltételeinek kialakítása. 1

4 Szövetségünk életébõl BÍZUNK AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN Az IPOSZ Országos Elnökségének felhívása az ipartestületekhez Az IPOSZ Országos Elnöksége, nehéz anyagi helyzetére tekintettel, felhívással fordult valamennyi tag ipartestületéhez támogatásukat kérve. A felhívás nyomán jelentkezõ ipartestületek pénzügyi felajánlásként póttagdíjat küldtek vagy több évre elõre fizettek be, illetve közép- és hosszú távú hiteleket nyújtottak. A szövetség decemberi közgyûlésén a Keszthelyi Ipartestület elnöke, éppen a gazdasági helyzetet tárgyaló, a kibontakozás lehetõségeit latolgató (olykor viharos hangulatú) tanácskozáson felvetette: az ipartestületek adjanak kölcsönt az IPOSZ-nak. Véleménye szerint több olyan ipartestület is lehet, amely akár fél-félmillió forintot is tudna áldozni addig, amíg a szövetség hozzájut az érdekképviseletként számára biztosított költségvetési támogatáshoz, amíg a szállodák és a székház bérbeadásából befolynak a várt összegek. Akkor a közgyûlésen néhányan már nyomban jelezték, hogy készek a segítségre, többen pedig elnökségük hozzájárulásától tették függõvé a döntést. Természetesen voltak olyanok is, akik bár tehetnék, nem kívánnak mentõövet nyújtani a pazarló gazdálkodáshoz. Nézõpont kérdése. Miként az is, hogy tagszervezeti segítséggel életben kell-e tartani a szövetséget. Azt az országos munkaadói érdekképviseletet, amely például a pályázatok elnyerése révén már eddig is és remélhetõleg a jövõben szintén kedvezõ lehetõségeket tud biztosítani az ipartestületeknek. Minden autonóm területi és szakmai iparos közösség elnöksége, választott tisztségviselõi döntsék el, mit tartanak helyesnek. Azért az országos elnökség felhívását e lap hasábjain is megismételjük. Jelenleg folynak azok az elõkészítõ munkák, amelyek eredményeként új pályázatok meghirdetésével új forrásokat sikerül majd bevonni az IPOSZ mûködéséhez. Ezen idõszak áthidalásához van szükség az ipartestületek támogatására. Reméljük, hogy egyes tagszervezetek képesek és készek pénzügyileg is támogatni szövetségünket, hogy az átmeneti nehézségen túllépve az IPOSZ továbbra is segítséget tudjon nyújtani érdekképviseleti, érdekérvényesítési munkája révén valamennyi tagipartestület részére. Az IPOSZ bankszámlaszáma: A fentiekkel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Szûcs György elnöktõl a es telefonszámon, ben: valamint Ádámné Farkas Tünde szervezési irodavezetõtõl az alábbi elérhetõségeken: telefon: , Bízunk az összefogás erejében! Végül pedig felsoroljuk mindazokat, akik 2009-tõl kezdõdõen kölcsönnel (ezek egy részét már visszafizette a szövetség), a tagdíjak elõrefizetésével, illetve megemelésével, egyszeri támogatással segítették az IPOSZ tevékenységét: Békéscsabai Ipartestület Békés megyei Kézmûves Ipartestületek Területi Szövetsége Ipartestületek Csongrád megyei Területi Szövetsége Dorogi Ipartestület Esztergomi Ipartestület Építõipari Ipartestület - Nyíregyháza FIRMA Kft. Gyöngyös és Vidéke Vállalkozók Egyesülete Hegyvidéki Ipartestület (Bp.) Mezõberény és Körzete Ipartestület MOSZI Szolnok és Vidéke Ipartestület Vas megyei Ipartestületek Területi Szövetsége Ipartestületek Zala megyei Szövetsége Országos Fémipari Ipartestület Magánszemélyek 2

5 Szövetségünk életébõl Megkérdezték az IPOSZ-t a kormány munkájáról? Néhány internetes hírportál, napilap, rádióadó és a Magyar Távirati Iroda ezt a kommünikét több országos és megyei orgánum átvette is nyilatkozatra kérte szövetségünk elnökét. Ezek egyikét idézzük az alábbiakban.? Hogyan értékeli 2011-et és a kormány munkáját? A 2008-as évben elindult pénzügyi-gazdasági világválság 2011-ben is tartott. E nehéz feltételeket diktáló kényszerpálya állandó alkalmazkodásra, változtatásra, e helyzethez való igazodásra késztette a magyar kormányt. Elhatározott céljainak véghezvitelét ezért csak nagy nehézségek árán tudja teljesíteni. Ezek sorába tartozik, hogy a hazai érdekképviseleti rendszer átalakítása utáni mûködtetése nehezen indul be.? Milyen munkát érintõ intézkedésekkel voltak elégedettek? Mi az, amit üdvözölnek? A hazai kisvállalkozások legnagyobb hazai érdekképviseleti Sok olyan vállalkozó van, aki nem érte el még az öregségi nyugdíj korhatárát, de valamilyen oknál fogva nyugdíjas. Az új rendszerben nem minõsülnek nyugdíjasnak, így fõállású vállalkozóként adóznak, vagyis legalább a 93 ezer Ft minimálbér után kell közterhet fizetniük. Rusa Attila, a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezetõ igazgatója, az IPOSZ Országos Elnökségének tagja a Világgazdaság c. lap kérdésére arról nyilatkozott, hogy ezen vállalkozók jelentõs része minden bizonnyal nem tud annyi jövedelmet megtermelni, hogy ezután megérné fenntartani vállalkozását. Könynyen megeshet, hogy a kistelepüléseken megszûnhetnek a szolgáltatások, nem lesz majd cipész, szabó, fodrász szövetségeként, a Széchenyi Tervet és a ráépülõ kormányprogramot, valamint a Széll Kálmán Terv vállalkozásokat érintõ részét ezen belül is az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó kormányzati intézkedéseket tartjuk üdvözölendõnek. Ugyancsak üdvözöljük, hogy a leállított EU-s pályázati programok és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lassan utoléri a kitûzött határidõs célokat.? Mi az, amit a leginkább problémának látnak szakterületükön? Hogyan lehetne azon segíteni? Érdekképviseleti szövetségünk, elismerve és méltányolva a kormány hazai vállalkozásokat támogató politikáját, ennek ellenére úgy ítéli meg, hogy a jogszabályi környezet folyamatos változtatása jelentõsen megterheli és nagymértékben elbizonytalanítja e vállalkozói kört. Azt pedig kifejezetten sérelmesnek tartjuk, és küzdünk a megváltoztatásáért, hogy a fõfoglalkozású egyéni vállalkozók egészségbiztosítási és foglalkoztatási hozzájárulásának legkisebb alapját a minimálbér 150%-ában állapították meg. (E helyzet megnyugtató rendezésérõl a jövõben az IPOSZ tárgyalásokat kezdeményez, szorgalmazzák továbbá azt is, hogy a családi és mikro vállalkozások által kimondottan fejlesztésre felvett devizahitelek ügyével is foglalkozzon a kormány. A szerk.) Részletek az MTI-nek adott nyilatkozatból A mikro-, kis- és középvállalkozásokat a év során sajnos egyre növekvõ számú csõdeljárás, felszámolási eljárás, a vállalkozói engedélyek visszaadása, ideiglenes szüneteltetése is elérte. Elõfordult, hogy a korábban jól menõ vállalkozásoknak is fel kellett függeszteniük a tevékenységüket. Ezzel jó szakemberek kerültek arra a sorsra, hogy csökkentett munkaidõben foglalkoztatták õket, vagy elküldték a megrendelés hiánya miatt. El kellene gondolkodni azon, hogy a helyi piacokon a helyi lehetõségek fejlesztésének felgyorsításával hogyan lehetne a belsõ piacot megszervezni, többnyire a mezõgazdasági alapanyagok feldolgozására, azok értékesítésre építve. Ezzel, illetve eszközök, berendezések, energiatakarékos megoldások államilag támogatott vásárlásával, mûködtetésével végre munkához lehetne juttatni a hazai kisvállalkozásokat.. Az IPOSZ azt kéri, hogy kormány olyan intézkedéseket hozzon, amelyek révén a magyar vállalkozások valóban be tudják tölteni a magyar gazdaság alapját jelentõ, a stabilitást biztosító szerepüket. 3

6 Gazdaság Adó- és járulékváltozások 2012 Az adó- és járulékszabályokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági tárgyú törvényeket évtõl alapvetõen a következõ jogszabályok módosították: az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló -, mintegy 200 oldalas évi CLVI. törvény (továbbiakban: Mód. tv.1 ), melynek rendelkezései különbözõ idõpontokban, november 30. és január 1. között lépnek hatályba, [Magyar Közlöny 140/2011. (XI. 29.) száma] a évi állami költségvetést megalapozó törvényeket módosító évi CLXVI. törvény (továbbiakban: Mód. tv. 2 ), amely a MK 2011/148. (XII. 9.) számában jelent meg, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, amely a magánnyugdíj-pénztári tagok befizetésének állami nyugdíjalapba történõ átirányításáról is rendelkezik. [MK 2011/164. (XII. 30.) száma], továbbá a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény, mely alapján megváltozott a saját jogú nyugdíjas, illetve a kiegészítõ tevékenységû vállalkozó fogalma. [MK 2011/162. (XII. 29.) száma] Az alábbiak egy-egy új rendelkezés kiemelésével a legfontosabb változásokat foglalják össze. 4 I. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1.) Az összevont jövedelem adózása A 27%-os adóalap-kiegészítést 2012-ben csak a jövedelem Ft-ot meghaladó részére kell alkalmazni. Az adójóváírás megszûnt. Évi Ft jövedelemig az adó tehát 16%, az e fölötti rész után 20,32%. Elõzõekkel összefüggésben a vállalkozói kivét után fizetendõ adó is módosult. Változtak az adóelõleg megállapításának, levonásának szabályai. Az adóelõleg-alap számításánál akkor nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, ha a magánszemély a kifizetést megelõzõen írásban nyilatkozik, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a Ft-ot. 2.) A nem pénzbeli juttatások A) Béren kívüli juttatások 2012-ben a munkavállaló, illetve a társaság személyesen közremûködõ tagja részére béren kívüli adózással juttatás (71. ) személyenként Ft keretösszegig adható, melyet az adóévben e jogviszonyokban töltött napokkal arányosítva kell megállapítani. Béren kívüli juttatásnak minõsül a munkahelyi (üzemi) étkeztetés keretében megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelembõl a havi Ft-ot meg nem haladó rész és/vagy a munkavállaló választása szerint a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelembõl a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi Ft-ot meg nem haladó összeg, mely december 31-ig melegkonyhás vendéglátóhelyeken is felhasználható; a Széchenyi Pihenõ Kártya személyenként szálláshely-szolgáltatás esetén Ft-ig, melegkonyhás vendéglátóhelyen (munkahelyi étkeztetés esetén is) étkezési szolgáltatásra Ft-ig, szabadidõs szolgáltatásra Ft-ig (kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokra); a szakképzõ iskolai tanulónak, hallgatónak, nyugdíjasoknak étkezéshez az szja-tv.71. (2) bekezdés módosított b) alapján nyújtott juttatás. Az ingyenes és kedvezményes internetszolgáltatás biztosítása már nem tartozik a béren kívüli juttatások közé. Ha a juttatás nem lépi túl a 71. -ban meghatározott értékeket, sem keretösszeget, akkor a kifizetõ közterhe a juttatott érték 1,19-szerese után 16% adó +10% eho, összesen 30,94%. A béren kívüli juttatás kedvezményesen adózó juttatásnak minõsül, ezért errõl a kifizetõnek a bizonylatot úgy kell kiállítania, illetve a nyilvántartást vezetnie, hogy az a kedvezmények alapjának és összegének, illetve igénybevételének

7 Gazdaság megállapítására is alkalmas legyen. [Art. 44. (1) bek.] B) Egyes meghatározott juttatások Egyes meghatározott juttatásnak minõsül az a juttatás, amely megfelel ugyan a béren kívüli juttatás ban elõírt feltételeinek, de az ott meghatározott keretösszeget (akár idõarányosan is), vagy az ott meghatározott értékhatárt meghaladja, valamint például az ajándék, az ingyenesen, vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány, a munkavállaló és hozzátartozója, valamint egyéb személyek részére ingyenesen, vagy kedvezményesen juttatott termék, továbbá ha az ingyenesen, vagy kedvezményesen juttatott terméket, szolgáltatást egyidejûleg több magánszemély veszi igénybe, de a kifizetõ nem tudja az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet megállapítani; az egyidejûleg több magánszemély, illetve üzleti partner számára szervezett, ingyenes, vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel öszszefüggõ, kifizetõ által viselt költség, ha az esemény döntõ részben vendéglátásra, szabadidõprogramra irányul; a reprezentáció és az üzleti ajándék. (2012- tõl hatályát vesztette az a rendelkezés, hogy a reprezentáció és az üzleti ajándék szja-mentes, ha azt a kifizetõ társasági adóalapot növelõ tételként köteles elszámolni) Az üzleti ajándék értéke már nem függ a minimálbértõl. Az egyes meghatározott juttatások közterhe továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% szja és 27% eho, összesen a juttatás értékének 51,17%-a. 3.) Egyéb változások az szja-törvényben Az egyéni vállalkozói bevételbõl a kifizetõnek akkor nem kell adóelõleget megállapítani, ha a vállalkozó a bevételérõl kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. [szja-tv. 46. (4) bek.] Az egyéni vállalkozó költségként, tagdíj címén az érdekképviseleti feladatot is ellátó társadalmi szervezet számára fizetett összeg helyett az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos érdekképviseleti feladatot is ellátó egyesület számára fizetett összeget számolhatja el, az egyesülési jogot, a közhasznú jogállást szabályozó évi CLXXV. törvény alapján. Az egyéni vállalkozó az adóévben elszámolt, elhatárolt veszteséget legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50%-áig érvényesítheti. Az szja-tv alkalmazásában a KSH termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR) és a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti hivatkozással meghatározott termékek, szolgáltatások, tevékenységek esetében a december 31-én hatályos besorolási rendet kell irányadónak tekinteni. [szja-tv. 78. ] II. A TÁRSASÁGI ADÓ Az elhatárolt veszteség elszámolása elhúzódik, és nem használható fel korlátozás nélkül. Az elhatárolt veszteség legfeljebb az adóalap 50 %-áig számolható el, és az elhatárolt veszteségeket a keletkezésük sorrendjének megfelelõen kell felhasználni. Változtak az adóalapot módosító tételek, az értékcsökkenési leírás szabályai, valamint az elszámolható és nem elszámolható költségek. A reprezentáció, az üzleti ajándék már nem adóalapot növelõ tétel, mert az szja-törvény szerint már nem minõsül adómentes bevételnek, ha a kifizetõ ezeket társasági adóalapot növelõ tételként számolja el. Több, adókedvezményre vonatkozó rendelkezés hatályát vesztette, az adókedvezményt új szabályok alapján kell megállapítani és igényelni. Az adomány fogalma és ehhez kapcsolódóan több rendelkezés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény MK 2011/151. (XII. 14.) alapján változott. III. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvényt 5

8 Gazdaság (Tbj.) alapvetõen érintõ, illetve azzal összefüggõ módosítások a következõk. 6 A) Fogalmak, meghatározások A társadalombiztosítási járulék megszûnt, az erre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztették. A kezdõ egyéni vállalkozó fogalma, valamint a segítõ családtag fogalma megszûnt, 2012-tõl a járulékot a jogviszonytól (munkaviszony, megbízási, tagsági, stb.) függõen kell meghatározni. Saját jogú nyugdíjnak a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény alapján csak az öregségi nyugdíj és átmenetileg a rehabilitációs járadék minõsül, a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj nem. Emiatt a rokkantsági nyugdíjban, a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ vállalkozók már nem minõsülnek kiegészítõ tevékenységû vállalkozónak A változás az õ esetükben a közterhek jelentõs növekedését jelenti. Az egyéni és társas vállalkozó akkor minõsül kiegészítõ tevékenységet folytatónak, ha vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, [Tbj e) pontja] A kötelezõen fizetendõ magánnyugdíj-pénztári tagdíj megszûnt, a nyugdíj fedezetére szolgáló 10%-ot a magánnyugdíjpénztári tagok is az állami nyugdíjkasszába fizetik. A magánszemély önkéntes döntéssel létesíthet magánnyugdíjpénztári tagságot. [A társadalombiztosítási járulékszabályokról (Tbj.) és a magánnyugdíjról szóló törvény Mód. tv.1 által meghatározott rendelkezései a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben foglalt módosításokkal léptek hatályba.] Járuléknak minõsül: az egészségbiztosítási (a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék, a munkaerõ-piaci járulék, a nyugdíjjárulék, a táppénz- hozzájárulás, az egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a korkedvezménybiztosítási járulék. A bt., a kkt. és a kft. olyan tagja is társas vállalkozó, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszonyban látja el. [Tbj. 4. d) pont 5. alpontja] A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint január 1-jétõl a minimálbér Ft, a garantált bérminimum Ft. A minimálbér és a garantált bérminimum újabb szabályait a jóváhagyott törvény alapján majd a július 1-jétõl hatályba lépõ új Munka Törvénykönyv tartalmazza. A járulékfizetési felsõ határ 2012-ben naponta Ft, a nyugdíjjárulékot tehát éves szinten legfeljebb Ft járulékalapot képezõ jövedelem után kell megfizetni. B) Fizetendõ járulékok Járulékmértékek: nyugdíjjárulék 10%, egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék együtt 8,5%, ebbõl: természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%, munkaerõ-piaci járulék 1,5%. A foglalkoztatottak járulékának alapja a járulékalapot képezõ jövedelem, amely változatlanul az adóelõleg-alap számításánál figyelembe vett, 27%-kal növelt jövedelem. A biztosított társas vállalkozót a járulékok a személyes közremûködésére tekintettel megszerzett jövedelme után terhelik. A járulékalap havonta a nyugdíjjáruléknál legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járuléknál legalább a minimálbér másfélszerese. Az szja-törvény hatálya alá tartozó biztosított egyéni vállalkozó a járulékokat a vállalkozói kivét, illetve átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A járulékalap havonta a nyugdíjjáruléknál legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járuléknál legalább a minimálbér másfélszerese. Az eva-törvény hatálya alá tartozó biztosított egyéni vállalkozó esetében a nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. A kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás havi Ft, napi 213 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas vállalkozó 10% nyugdíjjárulékot fizet. A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó havi Ft, napi 213 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot és 10 % nyugdíjjárulékot fizet.

9 Gazdaság A kiegészítõ tevékenységet folytató vállalkozók esetében a nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, illetve az eva-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónál az evatörvényben meghatározott adó 10%-a. IV. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ január 1-jétõl az áfa általános adókulcsa 25-ról 27%-ra nõtt, amelynek mértéke az egyszerûsített adattartalmú számlában 21,26%. Az áfa-kulcs változása miatt a pénztárgépeket és taxamétereket az arra jogosított szervizzel - legkésõbb február 29-ig kell átállíttatni. Az APEH a honlapján közli a pénztárgépet, taxamétert használó adóalanyok és az átállítást végzõ szervizek áfa-mértékekre történõ átállítással kapcsolatos feladatait. V. EGYÉB ADÓK 1.) A szakképzési hozzájárulás A hozzájárulásra kötelezettek köre a vállalkozások tekintetében nem változott. Az átalányadózó továbbra sem fizet szakképzési hozzájárulást. Az egyéni vállalkozónak, az egyéni cégnek a hozzájárulást továbbra is az általa foglalkoztatottak után kell fizetnie. Az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó adóalany szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét az eva-törvényben meghatározott módon teljesíti. A szakképzési járulék alapja már nem tb-járulék alapja, hanem a szociális adó alapja. a mértéke (a bruttó kötelezettség) 1,5% maradt. A hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját a törvény keretei között továbbra is a hozzájárulásra kötelezett választja meg. A szakképzési hozzájárulásról szóló új törvény meghatározza, hogy mely rendelkezéseket szabályoz kormányrendelet és miniszteri rendelet. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény a Magyar Közlöny 2011/139. (XI. 25.) számában jelent meg. Hatályba lépésének ideje: január 1., illetve szeptember 1., január 1. és január 1. A szakképzési hozzájárulásról szóló évi CLV. törvény egyes, például a hozzájárulás teljesíthetõségére vonatkozó rendelkezései a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvényben MK 2011/160. (XII. 27.) meghatározott szöveggel lépnek hatályba. 2.) A cégautó-adó A cégautó-adó, a személygépkocsi teljesítményétõl és környezetvédelmi osztály-jelzésétõl függõen a következõ: Hajtómotor teljesít ménye (kw) felett Cégautó-adó (Ft) környezetvédelmi osztály-jelzés* esetén ; ) A környezetvédelmi termékdíj A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény (Ktdt.) elõször a Mód. tv.1 alapján változott, majd a Mód. tv.2 a Mód. tv.1 elõírásaitól eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetésrõl rendelkezik, például a reklámhordozó papírra, a saját célú felhasználásra, a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségre, a termékdíj megállapítására, bevallására, befizetésére, visszaigénylésére (Ktdt. II. fejezet), valamint az egyes termékek különös rendelkezéseit tartalmazó VII. fejezetre (gumiabroncs, csomagolószer, reklámhordozó papír termékdíja) vonatkozóan. 4.) A jövedéki adó, a jövedéki termékek A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény a Mód. tv.1 alapján változott. A dohánytermékek jelölésének kormányrendeletben meghatározott követelményeinek meg nem felelõ termékek forgalomba hozataláról, 7

10 Gazdaság illetve a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról szóló évi XLI. törvény egyes elõírásainak eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetésérõl a Mód. tv. 2 rendelkezik. A dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló január 1-jétõl hatályos 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a MK 2011/157. (XII. 22.) számában jelent meg. A bírság mellõzésének eseteit a Mód. tv a tartalmazza. 5.) A rehabilitációs hozzájárulás A munkaadó már nem 20 fõt, hanem 25 fõt meghaladó létszám esetén köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni, ha az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességûek aránya nem éri el a kötelezõ szintet, vagyis a létszám 5%-át. A hozzájárulás mértéke változatlanul Ft/fõ. A hozzájárulás éves összege továbbra is - a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám, valamint a hozzájárulás szorzata. A rehabilitációs hozzájárulást és a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának támogatását január 1-jétõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény szabályozza, amely a MK 2011/162. (XII. 29.) számában jelent meg. 6.) Az egyszerûsített vállalkozói adó Az adóalanyiság feltételéül szabott maximum bevétel 25 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra nõtt, az eva mértéke 30%-ról 37%-ra emelkedett. 7.) A szociális hozzájárulási adó A 2012-tõl bevezetett szociális adóról és az ebbõl igénybe vehetõ adókedvezményrõl a lapszámban külön írás tájékoztat. 8 VI. AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY Az adózás rendjérõl szóló törvény (Art) a Mód. tv.1 és a Mód. tv. 2 alapján, több helyen módosult. A bevallásra, a befizetésre, az ellenõrzésre, a bírságra és a kézbesítésre vonatkozó elõírások mellett más eljárási szabályok is változtak. Jelentõs változást jelent a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésének lehetõsége. Az adózó bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy az adóbevallásban feltüntetett, fizetendõ, vagy visszaigényelhetõ adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítására irányadó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minõsülhet. Amennyiben az adóhatóság a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésével érintett bevallást utólagos vizsgálat alá vonja, meghatározott esetek kivételével például, ha az adózó az érintett adót határidõre nem fizette meg mentesül a téves jogértelmezéssel összefüggõ adóhiány alapján kiszabható adóbírság alól. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó bejelentése megalapozott, úgy ezt a körülményt soron kívül jelzi az adópolitikáért felelõs miniszternek. [Art. új 33/A -a] Az iratmegõrzési kötelezettséget nem teljesítõ adózóra kiszabható mulasztási bírság 1 millió Ft-ig terjedhet. Amennyiben az adózó a nyomdai úton elõállított számlát, nyugtát nem õrzi meg, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén 200 ezer Ft, más adózó esetében 500 ezer Ft, és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet. [Art új (20a) bek.] Az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, valamint a kizárólag mezõgazdásági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az áfát minden esetben havonta vallja be. [Art. 1. számú melléklet adóbevallás benyújtására vonatkozó különös rendelkezések 3. pont új d) alpontja] VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az átmeneti rendelkezések szerint a Tbj. módosított rendelkezéseit a január 1-jén és azt követõen megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a január 10- éig megszerzett és december havi járulék-

11 Gazdaság alapot képezõ olyan jövedelemre, amelyet a december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. [ Mód. tv (2) bek.] A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény módosítás alapján a kamarai tagság meghatározott kivétellel minden gazdálkodó szervezet részére kötelezõ. A november 30-án már mûködõ gazdálkodó szervezetek január 1-jétõl számított 60 napon belül kötelesek kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételüket. [L] A szociális adó, az elvárt béremelés és adókedvezmény Az adótörvényeket módosító évi CLVI. törvény (Mód. tv.) alapján január 1-jétõl a tb-járulék megszûnt, helyette az érintettek, szintén 27%-os kulccsal, szociális hozzájárulási adót fizetnek, melybõl az elvárt béremelést végrehajtó munkáltatók adókedvezményt vehetnek igénybe. A szociális adóra, az ebbõl igénybe vehetõ adókedvezményekre, illetve az elvárt béremelésre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak foglalják össze. 1. A szociális hozzájárulási adó A szociális hozzájárulási adó megfizetése ellenében az államnak ellátási, vagy más ellenszolgáltatási kötelezettsége nem keletkezik. Ilyen kötelezettségeket a tb-járulék megfizetése sem keletkeztetett. A biztosítottak ellátásának megállapítását - a nyugdíjtörvény 38. -ában meghatározott, az egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó kivételektõl eltekintve, - a tb-járulék megfizetése sem befolyásolta. Tekintettel arra, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló tb-járulék megszûnt, és 2012-tõl a szociális adó fizetendõ, ennek megfelelõen változtak a társadalombiztosítási nyugdíjtörvény 38. -ában a nyugellátás megállapításának szolgálati idõvel összefüggõ szabályai is. A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos rendelkezéseket a Mód. tv a tartalmazza. A) A szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: adó) mértéke 27%, alanyai: a kifizetõk, az egyéni vállalkozók és a mezõgazdasági õstermelõk. Az adó a kifizetõt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira tekintettel, az egyéni vállalkozót és a mezõgazdasági õstermelõt e jogállására tekintettel, vagyis saját maga után, más személyt az adó külön rendelkezése alapján terheli. Nem alanya az adónak: a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó az özvegyi nyugdíjban részesülõ egyéni vállalkozó, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a mezõgazdasági õstermelõ a 454. (6) bekezdésében foglalt esetekben. Saját jogú nyugdíjnak csak az öregségi nyugdíj és átmeneti jelleggel a rehabilitációs járadék minõsül, a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj már nem minõsül saját jogú nyugdíjnak. Elõzõek miatt a rokkantsági nyugdíjban és a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ vállalkozók már nem minõsülnek kiegészítõ tevékenységet folytató vállalkozónak. A 2012-tõl kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem minõsülõ egyéni vállalkozónak a továbbiakban saját maga után a 27%-os adót az alábbi C)-D) pontokban foglaltak alapján kell megfizetnie. B) A kifizetõt terhelõ adó alapja Az adóalapba tartozik a természetes személy részére juttatott, kifizetett, az szja-törvény szerint adóköteles 9

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

A 1208. számú bevallás újdonságai

A 1208. számú bevallás újdonságai A 1208. számú bevallás újdonságai Adóvilág 2012. február XVI. Évfolyam 03. szám A személyi jövedelemadót érintő, valamint a járulékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2012. január 1-jén hatályba

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben