SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004"

Átírás

1 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti. Az elektronikus könyvtár dokumentumai szabadon felhasználhatók változtatások nélkül a forrásra való megfelelő hivatkozással, de csak saját célra nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz. SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004

2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia SZAK Nappali tagozat EU- kapcsolatok szakirány Az Európai Uniós tagországok nyugdíjrendszereinek kihívása a lakosság elöregedésének tükrében - a magyar nyugdíjrendszer jövője az Európai Unióban Készítette: Kőhalmi Zsófia Budapest, november 11. 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A NYUGDÍJRENDSZER, MINT INTÉZMÉNYRENDSZER AZ ÖREGEDÉS JELENSÉGE A TÁRSADALOMBAN A NYUGDÍJRENDSZEREK FŐ PROBLÉMÁI, A MEGOLDÁS LEHETSÉGES IRÁNYAI A NYUGDÍJRENDSZER TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI AZ EURÓPAI UNIÓ NYUGDÍJRENDSZERÉNEK JELENLEGI KIHÍVÁSAI NYUGDÍJALAPOK MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER FELOSZTÓ-KIROVÓ FINANSZÍROZÁSÚ KÖTELEZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS VEGYES FINANSZÍROZÁSÚ NYUGDÍJRENDSZER TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGDÍJRENDSZER MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁR TAGSÁGI VISZONY SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR A TAGSÁGI VISZONY FELTÉTELEI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ KORHATÁR ÖREGSÉGI NYUGDÍJ ÖSSZEGE SZÜKSÉGES SZOLGÁLATI IDŐ BALESETI HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSOK A BIZTOSÍTÁSI PIAC ALAKULÁSA ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÜZLETÁG ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK

4 Az öregedés fontos társadalmi állomása a nyugdíjkorhatár; az az életkor, amely jogosulttá tesz valakit arra, hogy a munkából visszavonuljon, és a továbbiakban élvezhesse korábbi munkájának gyümölcsét. 1 1 Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító Rt. mottója ( 2001) 4

5 Bevezetés Mindannyiunk élete különböző szakaszokra bontható fel és mindegyiknek más a jelentősége : csecsemőkor, gyermekkor, serdülőkor, felnőttkor, öregkor. Ezek közül mindegyik egy-egy fejlődési szakaszt képvisel, testi-lelki átalakulást, tudjuk, ha az egyik véget ér, a következő vár ránk. Az öregkor azonban más: a születéskor elkezdődő fejlődési szakasz befejezése, egyfajta végállomás. Sokan fiatalon még nem is gondolnak arra, hogy ez az élethelyzet egyszer őket is utóléri majd, túl távolinak tartják, még távolinak tűnik a számukra. Többségünk azt gondolja, elég majd csak akkor felkészülni és gondolni a nyugdíjas évekre, amikor már a küszöbén állunk, addig nem szeretnénk vele foglalkozni. Ez a legtöbb esetben azért történik, mert többségünk azt hiszi, a nyugdíjas éveinkben már csak eltartanak minket, kevés pénzből tengődünk, nem vagyunk fontosak a társadalom számára. Sokan megfeledkeznek arról, hogy a nyugdíjasok 40 éven át dolgoztak azért, hogy most élvezzék munkájuknak a gyümölcsét. De ha csak a nagyszüleinkre gondolunk, láthatjuk, hogy amiért egész életük során fáradtságos munkával megdolgoztak, annak csak a töredékét kapják vissza az államtól nyugdíjas korukban és korántsem arányos nyugdíjuk mértéke az aktív korú fizetésükkel. Felmerül a kérdés, hogy miért is van ez így: a jelenlegi nyugdíjrendszer felosztó-kirovó jelleggel működik, tehát a mai nyugdíjasokat az aktív dolgozók tartják el. Amit ma ők befizetnek, az másnap valaki más nyugdíját jelenti. Az állam viszont nem terhelheti egyre nagyobb összegű járulékfizetéssel a munkaadókat és munkavállalókat, mert az elégedetlenséghez vezetne. A mostani nyugdíjasok viszont azért elégedetlenek, mert amiért több mint 40 éven keresztül dolgoztak, annak csak a töredékét kapják vissza. Ráadásul az egyre növekvő átlagos élettartammal Európában egyre nő a nyugdíjasok száma, főleg a nyugdíjkorhatárral várható élettartam növekedésével. Erre a problémára kezdtek felfigyelni évvel ezelőtt Nyugat Európában, s az Európai Unió tagországaként Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a problémára. Egyik oldalon tehát a csökkenő létszámú aktív népesség, aki nem hajlandó több járulékot fizetni, a másik oldalon viszont a nyugdíjasok, akik 40 évi munkájuk gyümölcsét szeretnék élvezni. Szakdolgozatomban erre a problémára szeretnék rávilágítani illetve a szakemberek által kidolgozott lehetséges megoldásokat felvázolni és kifejteni. 5

6 1. A nyugdíjrendszer, mint intézményrendszer 1.1 Az öregedés jelensége a társadalomban Napjainkban a fejlett országokban rohamosan nő az idősek száma és aránya. Ennek a magyarázata a növekvő várható átlagos élettartamban keresendő. Ám ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a modern társadalmak képtelenek megtalálni e korosztályok helyét, funkcióját, így az idősek egyre inkább a társadalom peremére kerülnek. Az idősek problémáit nem lehet egysíkúan kezelni. A legfontosabb azonban az, hogy az idős generációk saját erejükből már nem tudnak helyzetükön változtatni, ezért meg kell előzni e problémák újratermelődését. A nyugdíjkorhatár országonként változó, általában különböző a két nem esetében, a nők korábban kapják meg a nyugdíj lehetőségét. Ez így volt az 1988-as évben is, amikor még a nők 55, a férfiak 60 éves kortól mehettek nyugdíjba. Jelenleg Magyarországon egyaránt 62 év a nyugdíjkorhatár mindkét nem esetében. A következő ábrák mutatják, hogy egyre kevesebb társadalombiztosítási bevételből kell ellátni egyre több inaktív lakost ' Ők még nem dolgoznak Ők már nem dolgoznak 2 2 Credit Suisse Life&Pensions Rt. (2003) 6

7 Kilátásaink a jövőre ( 2011) ' Kilátásaink a jövőre ( 2026) ' Kilátások a jövőre- Tanulmány ( Credit Suisse Life&Pensions Rt. 2003) 7

8 Az öregség is és a társadalom is változik, részben különböző és független, részben egymással összekapcsolódó folyamatokban. Ez a változás napjainkban felgyorsult és várhatóan még tovább gyorsul. A főbb változások a következők: 1. A társadalom kénytelen szembenézni az öregséggel. Korábban az öregség elsősorban a család, a közösség vagy a vallási felekezet gondja volt. Ők látták el az idős embert, a társadalom egésze alig viselte ennek terheit. A városi lakosság számának gyarapodásával vált általános problémává az időskor anyagi feltételeinek biztosítása, amely az emberi életpálya egy kritikus pontjának tekinthető, ekkor kezdtek kialakulni a nyugdíjrendszerek és a biztosító intézetek, amelyek e feladat megoldására voltak hivatottak. 2. Az öregség egyre többe kerül a társadalomnak. Az időskorú lakosság megfelelő egészségügyi és szociálpolitikai ellátása egyre nagyobb pénzösszeget emészt fel. A nyolcvanas években az Egyesült Államok egészségügyi kiadásainak közel 30 százaléka a hetven év feletti korcsoport ellátására fordítódott, holott ez a korosztály a lakosságnak mindössze néhány százalékát tette ki. Nagyon sokba kerül a szociálpolitikai ellátás, és sok pénzt visznek el a nyugdíjak és a járulékok. A társadalmi és pénzügyi átalakulások miatt a legtöbb országban a nyugdíj nem a munkaképes korban kifizetett részesedésből származik, hanem az aktuális nemzeti jövedelemből kell levonni. Különböző okok miatt csak kevés ország alkalmazza a várományfedezeti rendszerű nyugellátást, amikor a nyugdíjrészesedéseket úgy fektetik be, hogy azok meg is termeljék a később kifizetendő összegeket. E helyzetből feszültség és konfliktus származik, a társadalmi köztudat úgy érzi, hogy sokat költ az idősek nyugdíjára, míg az idősek joggal hivatkoznak arra, hogy ők a nyugdíjért megdolgoztak, ez az ő korábbi munkájuk nyomán természetszerűen jár nekik. 3. Az öregség, mint gazdasági erő. Az időskorúak jelentős részének szegénysége, szociálpolitikai rászorultsága, költséges egészségi állapota ellenére az idős emberek nem elhanyagolható részének birtokában egyre nagyobb pénzügyi, gazdasági erőforrások vannak. Pénzmegtakarítások, ingatlanok, értékek halmozódnak fel az idős populációban, és ezek általában nem megfelelően kihasznált erőforrások, az idős emberek félnek ezekhez nyúlni, ezeket inkább biztosítéknak tartják. (az öregek túlzott 8

9 takarékoskodása, amit ők éppen a takarékoskodás miatt általában nem mernek felhasználni). 4. Az öregek társadalmi elégedetlensége nő. Nőtt az idősek igényszintje önmagukkal és körülményeikkel szemben. Az idős ember is mindinkább individualizált, önmegvalósításra törekszik, ezért nem hajlandó elfogadni, hogy életszínvonala csökken vagy egészsége megromlik. A mai társadalomban mind problematikusabb egyáltalán az öregség elfogadása, az életkor előrehaladása tehát mindinkább az idősödés elleni küzdelemmel jár együtt. Az idős emberek gyakran lázadnak az olyan értékek és ideálok ellen, amelyek számukra már alig hozzáférhetők. Az idősek között, pl. mind több az elhalálozás, a válás vagy a szeparáció miatt magára maradt és társkereső ember. A társadalmi élet bizonyos vonatkozásaiban ezek az értékek, ideálok az idősek kirekesztésében játszanak közre. Különösen sújtja ez az értékdilemma az idős nőket, akik várható nagyobb élettartamuk és viszonylagosan jobb egészségi állapotuk miatt nagyobb számban maradnak egyedül. Ezáltal a nőknek nagyobb szükségük van vagyonra, mivel kevesebb lesz a nyugdíjuk, több a családi kötelezettségük, többet élnek egyedül, tovább élnek, többen esnek krónikus betegségek áldozatául. 5. Fokozódó eltávolodás idősek és fiatalok között. Az értékek, normák, cselekvésminták egész rendszere más a mai nemzedékekben. A mai öregek hosszú társadalmi kontinuitású értékrendeket őriznek, pl. a férfiak és nők társadalmi egyenlőtlenségét, a régi nemi erkölcsöt, a házasság szentségét, a kötelességtudatot és a tekintélyelvet stb. Mindez az egymást követő nemzedékekben kommunikációs zavarokat és konfliktusokat okoz. 6. Növekvő társadalmi és politikai aktivizálódás az öregek körében. A nemzedékek közötti feszültségekre az idősek egyes csoportjai aktív módon reagálnak. Helyenként szélsőséges politikai frakciókat támogatnak, általában konzervatív pártok szerzik meg szavazataikat. Az idősek politikai aktivitása sokszor növeli a nemzedékek közötti ellentétet, élezi a feszültségeket, ugyanakkor aligha befolyásolható tendencia a mai társadalomban. 7. Növekvő mobilitás, fogyasztás és rekreációs aktivitás az idősek körében. A korábbi korszakokhoz képest a viszonylag egészséges, mozgékony öregek többet utaznak, közlekednek, szórakoznak, többféle szolgáltatást vesznek igénybe, mint régen. Nő a fogyasztói aktivitás, ez különösen szabadidő-eltöltési eszközökre, gyógyászati szerekre, bizonyos tápanyagokra és szolgáltatásokra vonatkozik. A fokozódó 9

10 fogyasztás részben az említett, felhalmozódott erőforrások felhasználása révén valósul meg. 8. Az öregek növekvő értéktermelése. A mai öregkorosztályban a produktivitás is számottevő és mindinkább nő. Egyre több az alkotóképes idős művész, tudós speciális szakember, sőt, a szakmunkás is. Társadalmilag igen jelentős értéket képvisel az egészséges és tevékeny öregek szabadidős aktivitása, hobbijaik és ház körüli munkájuk. Mindez távlatilag elősegíti az öregek integrációját. 9. Erősödő küzdelem az öregség tünetei és szövődményei ellen. Ez a küzdelem már a fiatal felnőttkorban megkezdődik. A civilizált országokban mindjobban nő az öregedéssel szembeni tevőleges és megelőző ellenállás tudatossága. 10. Növekvő egzisztenciális tudatosság az öregkorban. Az öregkor nem csupán a képességek és lehetőségek elvesztésének vagy beszűkülésének természetes folyamata, amely feltartóztathatatlanul halad az elmúlás felé, hanem a pszichológiai fejlődés, növekedés újabb állomása. Ez az állomás értelemteljes betetőzése és összefoglalása az eddigi életfolyamatnak. Minden országban mások az alapvető történelmi-társadalmi háttérfolyamatok, amelyek az említett trendek adott állapotait és jelenlegi sebességét létrehozták. Döntő tényező mindenhol a gazdasági helyzet. A fejlődő országok egy részében még a jövő gondja az öregség, hiszen az átlagos életkor alacsonyabb. Számos ország van a világon, ahol a korábbi háborúk kegyetlenül megtizedelték a fiatal lakosságot és most kevés az öreg, az idősek gondját majd csak a következő nemzedékben tapasztalják meg. Máshol többnyire a gazdag, civilizált országokban nagyfokú az elöregedés, negatív a demográfiai mérleg, a szakembereket és politikusokat nyomasztja, hogy el tudja-e tartani a csökkenő produktív korú lakosság az egyre több öreget. Fejlett és gazdag országok, amelyek mentesültek a legutolsó és legpusztítóbb háborútól, vagy amelyek viszonylag kevés áldozattal jutottak túl rajta, és ahol volt szociálpolitikai hagyomány, az öregek ellátásának és segítésének figyelemre méltó és hatékony rendszereit dolgozták ki. Ismét más társadalmakban ijesztőek az ellentétek, jól ellátott és integrált idős rétegek lakóhelyeitől néhány utcányira csöveznek a beteg, leépült öregek. Már a 19. században megfogalmazódott a nyugdíj szükségessége, amikor az ipari társadalom munkaerőpiaca létrehozta az iparvárosokat, kétgenerációs, kisméretű családokat és szétverte a hagyományos paraszti-polgári nagycsaládot. Először csak állami alkalmazott dolgozók kis része részesült nyugdíjban, de a porosz-német állam felismerte a saját, kiöregedő 10

11 alkalmazottairól való gondoskodás fontosságát. Minthogy már egyéb célokra lekötött adóbevételeiből nem kívánt elvenni, a biztosítás alapelvének állami szintre emelésével igyekezett növelni a társadalom egy jelentős részének biztonságát. A hagyományos, biztosítási alapon felépülő nyugdíjrendszerben a szolidaritás mellett a saját öregkorról való gondoskodás erős önérdeke játszotta a főszerepet. Minden tagot kiemelkedően ösztönöztek arra, hogy a munkában eltöltött évek során rendszeresen fizesse vállalt hozzájárulását, sőt minél többet fizessen a közös alapba. A tagok járulékbefizetéseiből gyarapodó alapot befektették a tőkepiacon, hogy minél nagyobb hozamot érjenek el a tagság javára. Az új tagok növekvő száma és az alapot kezelő intézmény, a nyugdíjpénztár, legtöbbször eredményes befektetési politikája miatt nőtt a közös nyugdíjalap s ez elegendő volt a járadékok kifizetésére. Nem kellett hozzányúlni a befektetett tőkéhez, sőt az tovább növekedhet, miközben az új befizetések bőven fedezik a kifizetéseket. A II. világháború után a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben a befektetett vagyont államosították, s készpénzvagyon pedig az erőltetett iparosítás forrásává vált, a jövőbeni nyugdíjasokat nem hajtotta többé a majdani önmagunkról való gondoskodás érdeke. Az Európán kívüli, fejlett gazdaságokat leszámítva az érett ipari társadalmak és a volt kommunista országok mindegyikben fogy a népesség, ezen belül is különösen az aktív dolgozók száma csökken. Miközben a nyugdíjasok várható élettartama megnőtt, addig a nyugdíjkorhatár rendszerint változatlan maradt. Az induló nyugdíjak aránya a bérekhez képest tovább emelkedett, folyamatos értékállóságuk javult, így összességében a járadékok növekedtek. Ha ezek után a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer még nem omlott össze, az annak köszönhető, hogy a munkavállalók és a munkaadók által kötelezően fizetendő járulékok abszolút összege és a bérekhez viszonyított aránya is emelkedett. Így az állami nyugdíjrendszer folyamatos többlettámogatásra szorul, mégpedig a költségvetés általános adóbevételei terhére. A tőkealappal rendelkező, nyugdíjpénztárak a magángazdaság részei, amelyek üzleti, főleg biztosítási alapon működnek. Megjelenésük helyreállítja az öngondoskodás követelményét. Ez feltétlenül fontos és egyúttal megfelel a gazdasági felzárkózás, majd tartós növekedés igényeinek is. Az önként vállalt szolidaritás akkor erősödhet meg újra, ha a tőkefedezeti magán nyugdíjpénztárak létrehoznak egy közös alapot, ami kockázatközösséget létesít. A többpilléres nyugdíjrendszerre való átállás több problémára is megoldást talál: a munkavállalók megoszthatják kockázatukat, ez azt jelenti, hogy a magánszámlák kifizetése a tőkehozamoktól függ és a munkavállaló saját maga döntheti el, hogy üzleti biztosításaiban 11

12 (4.pillér ) portfóliójában mekkora arányban szerepeltet kötvényhozamokat, ingatlanhozamokat, részvényhozamokat, sőt nemzetközi befektetési kockázatok megosztására is lehetőséget ad. Így a nyugdíjcélú megtakarítások befektetése megnöveli az ország növekedési ütemét. A szakértők 100 $-ban határozzák meg azt a nyugdíjszintet, amely fölött érdemes fedezeti pillérek működtetésében gondolkodni. Mint tudjuk, a tőkefedezeti rendszerben pénzügyi eszközök, tehát részvények, kötvények szolgálnak a nyugdíj fedezetéül, a biztosító társaságok forgatják a befizetett tagdíjakat, megtakarításokat. A felosztó-kirovó rendszerben viszont az egyik ablakon befizetett pénz ( járulék) egy másikon azonnal távozik ( járadék) és a nyugdíj fedezetéül az állam szolgál, illetve ígérete arra, hogy a ma járulékfizetők között, amikor nyugdíjasok lesznek, akkor osztja majd szét közöttük a pénzt. Tehát a felosztó- kirovó rendszer egyik problémája, hogy csak aktuális befizetésekből képes kifizetésre esedékes járadékokat szétosztani, ez azt jelenti: ami pénz befolyik, az rögtön el is hagyja a kasszát. Ráadásul e befolyó és kifizetett összegek sem egyeznek meg mindig, s ez többletként vagy többnyire hiányként az államháztartás egyensúlyára van hatással. Ez a nyugdíjrendszer továbbá generációk közötti szolidaritást is jelent: az aktívak kifizetik az inaktívak nyugdíját abban a reményben hogy ha ők lesznek nyugdíjasok, a következő generáció ugyanígy tesz majd. Ezzel szemben a tőkefedezeti rendszerben az adott generáció saját befizetéseit és annak hozamait (reálhozamait) kapja vissza, így nem jelent gondot az egyre elöregedő társadalom, ugyanis minden aktív kereső még nyugdíjas évei előtt gondoskodhat nyugdíjáról. Nem az állam gondoskodik róluk, hanem mi saját magunkról. Ez a rendszer igazságosabb is mint az előző: akinek aktív kereső éveiben magas a fizetése, az nem számíthat arányosan magas nyugdíjra, ezért annak az illetőnek sokkal jobban fog majd fájni, hogy alacsony a nyugdíja a befizetett járulékokhoz képest. Viszont magas fizetésből élete során tud olyan megtakarításokat képezni, amellyel nyugdíjas éveiben olyan életszínvonalat tud fenntartani, amilyet elképzelt magának. Ezen felül az üzleti világ szereplői sokkal hatékonyabban működnek, mint az állam. Előbbiben nem, utóbbiban viszont tőke halmozódik, amely a gazdaság növekedéséhez elengedhetetlen és ahhoz hogy országunk az Európai Unió többi országához fel tudjon zárkózni. Ennek folyamán a felosztó-kirovó rendszer nem is ösztönzi az országok gazdasági utolérését. Szakértőknek viszont nem egységes a véleménye: van aki szerint a teljes privatizálás kívánatos, hiszen semmilyen előnyt nem jelent a felosztó-kirovó rendszer, mások viszont túl kockázatosnak tartanák a teljes privatizációt. 12

13 2. A nyugdíjrendszerek fő problémái, a megoldás lehetséges irányai Az államilag irányított öregségi nyugdíjazási rendszer gondolata a biztosítás pénzügyi intézményéből táplálkozik. Ebben a hagyományos nyugdíjrendszerben minden tagot arra ösztönöztek, hogy szolgálati ideje alatt rendszeresen, és lehetőségeihez mérten minél többet fizessen vállalt hozzájárulásaként a közös alapba. Az ebből való részesedés később a hozzájárulás arányában oszlott meg. A járulékfizetés alapján létrejövő és gyarapodó alap a tőkepiacon került befektetésre, nagyobb hozam elérése céljából. Így az sem okozott különösebb problémát, amikor a járadékra egyre több tag lett jogosult. Hogy a közös nyugdíjalap mégis folyamatosan tovább gyarapodott, az egyrészt az új tagok növekvő számának, másrészt az alapot kezelő intézmény legtöbbször eredményes befektetési politikájának volt köszönhető. Egy növekvő tagsággal rendelkező nyugdíjpénztár esetében az adott időszakban teljesített járulékbefizetések rendszerint elegendőek az éppen esedékes járadékok kifizetésére, gyakran meg is haladják azokat. Nem kell hozzányúlni a befektetett tőkéhez, sőt az tovább növekedhet, miközben az új befizetések bőven fedezik a kifizetéseket. A fiatalabb korosztályok által az adott időszakban befizetett járulékai fedezik a nyugdíjas tag járadékát. A huszadik században azonban három alapvető hiba körvonalazódott ki.: Az első és legnagyobb ezek közül, hogy elvonásra, felélésre és megsemmisítésre került az uralkodó össznépi nyugdíjrendszer tőkefedezete. Ez kommunista találmány volt, és csak azokban az országokban történt meg igazán következetesen, ahol a piacgazdaságot történelmileg hosszú időre sikerült felszámolni. A régi, kapitalista rendszertől örökölt elkülönült nyugdíjalapok először összeolvadtak, majd elolvadtak: a befektetett vagyont államosították, a készpénzvagyon pedig az erőltetett iparosítás forrásává vált. Ez nemcsak a múltban felhalmozott vagyont, hanem a jövőben létrehozandót is érintette. Az új nyugdíjrendszer jövőbeni kedvezményezettjeit nem hajtotta többé a majdani önmagukról való gondoskodás érdeke. A ma dolgozók járulékai a mai nyugdíjasok járadékát voltak hivatva fedezni. A rendszer minden évben járulékteherként kirótta a dolgozók összességére azt az összeget, amit aztán járadékként felosztott a nyugdíjasok között. 13

14 A tőkefedezet megsemmisítésének egyenes következménye a biztosítási elv csaknem teljes háttérbe szorulása volt. A rendszer össztársadalmi méretűségéből adódóan már nem érvényesül az a követelmény, hogy a rendszer hasznát kizárólag azok élvezik, akik terheit vállalják. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben elvileg kötelező járulékfizetés alóli kibújás szinte mindenütt nemzeti sport, holott a csalók később rendszerint kapnak nyugdíjat, sőt azt természetesen el is várják. A pénzügyi egyensúly követelménye is csak kivételképpen érvényesül. A legtöbb országban a költségvetés adóbevételeiből is rendszeres és mértékében kiszámíthatatlan támogatást kap a formálisan biztosítónak nevezett nyugdíjintézet. Az állam minél inkább törekszik a pénzügyi egyensúlyra, annál gyorsabban elszakad az egyéni befizetések és az azok alapján a jövőben megszerezető váromány közötti vékony fonál. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer tehát már nem társadalombiztosítás. A biztosítási elv csaknem teljes háttérbe szorítása megszüntette az öngondoskodás hatóerejét. A kommunizmust sikeresen elkerülő nyugat-európai országokban a tőkealap nélküli állami nyugdíjrendszerek alacsony hatékonysága csaknem a huszadik század végéig rejtve maradt. Egyrészt, mert az említett nyugdíjrendszer legtöbb helyen szerencsére nem vált kizárólagossá, egyeduralkodóvá, hanem a komoly tőkealappal működő, hagyományos vállalati-szakmai pénztárak mellett, azok kiegészítéseképpen jött létre. Másrészt a száz évvel ezelőtti, gyorsan fejlődő, nagy szervezetek uralta ipari társadalmakban nem volt lehetséges az adó- és járulékfizetés elkerülése. Harmadrészt ezek a járulékok ténylegesen alacsonyak is maradtak mindaddig, amíg a dolgozó népesség folyamatosan nőtt, a nyugdíjasok várható élettartama nem volt túl magas, a nyugdíjként élvezhető járadékkal szembeni elvárások pedig alig haladták meg a tisztes létminimum szintjét. A helyzet a huszadik század végére gyökeresen és végérvényesen megváltozott. A tömeges bevándorlásra alapozott, Európán kívüli, fejlett gazdaságokat leszámítva az érett ipari társadalmak és a volt kommunista országok mindegyikében fogy a népesség, csökken az aktív dolgozók száma, tartósan magas munkanélküliség mellett. A nyugdíjasok várható élettartama megnövekedett, de a nyugdíjkorhatár változatlan maradt. Az induló nyugdíjak aránya a bérekhez képest tovább emelkedett, folyamatos értékállóságuk javult, így a járadékok robbanásszerűen növekedtek. Sajnos az, hogy a rendszer életben van még, egyetlen okra vezethető vissza: a munkaadók és a munkavállalók által kötelezően fizetendő járulékok ugrásszerűen megemelkedtek. Ennek a problémának bármilyen rendszeren belüli 14

15 megoldása bizonyos érdekeket mindig sért, megosztja a társadalmat. A nyugdíjkorhatár emelése az aktív dolgozókat sújtja, az évenkénti nyugdíjemelés mértékének mérséklése viszont a régi kisnyugdíjasokat. A nyugdíjjárulék további emelése már megbéníthatja a gazdaságot, tőkemenekítésre sarkall, vagy éppen a csalást, az árnyékgazdaságot ösztönzi. Közép- és Kelet-Európa egykori kommunista országaiban a második világháború után egyeduralkodóvá vált felosztó-kirovó nyugdíjrendszer sokkal alacsonyabb szintű ellátás és így kevesebb társadalmi biztonság letéteményese, mint bármelyik nyugati társa. Már csak néhány értelmiségi csoport támogatja a rendszer kizárólagosságának megőrzését. Itt is egyre többen igyekeznek kibújni a járulékok alól. Nyugat-Európában reformokon keresztül kínálták fel az embereknek nem a felosztó-kirovó rendszer teljes elhagyásának, de legalább az újrainduló tőkefedezetű nyugdíjbiztosítási rendszerbe való párhuzamos belépés lehetőségét. A második pillérhez való csatlakozás egyre szélesebb körben terjedt el. Az önkéntes kiegészítő élet- és nyugdíjbiztosítások pedig még sokkal hamarabb és szinte az összes volt kommunista országban elterjedtek, így ma már milliók állnak legalább két, de akár három lábon is a saját öregkorukról való gondoskodást illetően. 15

16 3. A nyugdíjrendszer történeti fejlődésének főbb jellemzői Az időskorúak anyagi és szociális biztonságának megteremtésében kiemelkedő szerepe van a nyugdíjrendszernek. Mai nyugdíjrendszerünk hosszú történelmi fejlődés során, több évtizedes, fokozatos fejlesztés eredményeként alakult ki. Társadalmi szinten az 1800-as évektől számít központi problémának az időskori megélhetés. Az egyén, termelékenységének növelésével egyre többet sikerült megtakarítania az időskori megélhetés biztosítására vagy azért, hogy megossza azt a környezetében élő idősekkel. Kialakultak a felhalmozás intézményei, a tőkepiacok és a bankok. A XIX. század végére a legfontosabb szereplő az állam lett. Bismarck vezette be 1870-ben az első állami társadalombiztosítási rendszert, a ma is élő felosztó-kirovó rendszert. A folyamat alapján ez inkább kirovó-felosztó rendszer, mert a társadalom aktív dolgozóira egy meghatározott járulékot vetettek ki, azaz kiróttak, és ezen összeget osztották fel az inaktív nyugdíjasok között. Az évek során azonban az aktív korúak és az inaktív nyugdíjasok aránya kiegyensúlyozatlanná vált, az aktívak száma csökkent, a születésszám csökkenése miatt az inaktív nyugdíjasoké nőtt. Az utóbbi azért fordulhatott elő, mert az orvostudomány jelentős mértékű fejlődést mutatott, s ennek következtében sok betegség gyógyíthatóvá vált. A következő táblázat arányaiban szemlélteti a felosztó-kirovó rendszer egyensúlyának felbomlását: A felosztó-kirovó rendszer arányainak változásai ÉVEK IDŐSZAKOK AKTÍV DOLGOZÓK*JÁRULÉK = INAKTÍV DOLGOZÓK*NYUGDÍJ EGYSÉG BISMARCKI RENDSZER /1980 EGYENSÚLY IDŐSZAKA /1990 RENDSZERVÁLTÁS ÉVE /2015 RATKÓ-KORSZAK Forrás: MÉBIT Rt. Ariadné alapfonala,

17 1870-ben a várható élettartam 47 év volt, a korlátozott nyugdíj 65 éves kortól volt engedélyezett. A várható élettartam alapján látszik, hogy a nyugdíjas kort elég kevesen érték meg, így a sok aktív dolgozótól beszedett járulékot (példánk esetében: 20), csak nagyon kevés nyugdíjas között kellett felosztani, így ekkor egy nyugdíjas magas nyugdíjhoz juthatott (20). Tehát: 20 x 2 = 2 x 20. Magyarországon az 1970/80-as években az előző rendszer egyensúlyba került. Tehát a 10 aktív dolgozó által befizetett 10 egységnyi járulékot 10 nyugdíjas között osztották fel, akik így 10 egységnyi járadékot kaptak: 10 x 10 = 10 x 10. A rendszerváltozásnak azonban nagy szerepe volt az egyensúly felbomlásában. Azok a munkáltatók, akiktől a legnagyobb befizetés származott, így a nagy állami vállalatok csődbe mentek vagy privatizálták őket, emiatt kevesebb lett a tőlük befolyt járulék. A másik következmény, hogy rengeteg lett a munkanélküli is, így korai nyugdíjazott, illetve rokkant nyugdíjas. A sok minimálbéres dolgozó (privatizált cégek, új vállalkozók) után kevés járulék folyt be a társadalombiztosításhoz. Tehát az egyensúly felbomlása egyrészt a kevés aktívtól beérkező alacsony mennyiségű járulékra, illetve a nyugdíjasok megemelkedett számára vezethető vissza. Arányaiban ez így mutatható ki: 8 x 6 = 12 x 4. Így a nyugdíjak értéke drasztikusan leesett. A rendszer arányainak eltolódása még nem fejeződött be ben vonulnak nyugdíjba azok a nagy létszámú korosztályok, amelyek az 1950-es évek elején születtek (Ratkó-korszak gyermekei), de várhatóan az aktív korosztály létszáma ez időtájt lesz a legkevesebb. Tehát még több nyugdíjast kell ellátnia még kevesebb aktív dolgozónak: 6 x 5 = 15 x 2. Nem mellékes, hogy a tb-típusú közterhek gazdasági okok miatt tovább csökkennek, így a munkáltató által fizethető nyugdíjjárulék mértéke is. Thomas Malthus 1798-ban publikálta a populációról szóló esszéjét. Az emberiség létszáma ekkor egymilliárd körül volt. A Föld népessége az ezt követő száz évben több mint 50 százalékkal nőtt. Majd a következő száz évben megnégyszereződött, és ma több mint hatmilliárd. Malthust aggasztotta a túlnépesedés veszélye. Úgy látta, hogy míg a népesség mértani haladvány szerint, addig a megélhetéshez szükséges források csak számtani haladvány szerint növekednek. A népesség feleslegét, amit az ember lustasága és szexuális ösztönei teremtenek, Isten járványokkal és háborúkkal pusztítja el. 5 5 Gere Ádám, Hayek Társaság elnöke: 2002.március 20-i beszéde 17

18 4. Az Európai Unió nyugdíjrendszerének jelenlegi kihívásai A társadalombiztosítás célja, hogy az egyéneknek és családoknak biztonságérzetet adjon a tekintetben, hogy életszínvonaluk és életminőségük a lehető legnagyobb mértékben védelmet kapjon tetszőleges társadalmi vagy gazdasági események káros hatásával szemben. A társadalmi biztonsági rendszerek európai fajtái az úgynevezett angolszász vagy skandináv modell, amely egységes, alacsony de állampolgári jogosultságú ellátásokat ad járulékfizetés nélkül, melyek kiegészülnek keresetarányos, járulékfizetéshez kötött ellátásokkal. A német modell vásárolt joggal, a járulékfizetés ellenében adott, azzal egyenértékű ellátásokkal kezd, s ezt egészítik ki szolidáris elemekkel ( magasabb minimumok, szélesebb rétegek bevonása a rendszerbe). Titmuss nevéhez fűződik s legnagyobb hatású tipizálás, három modellje a következő: A reziduális jóléti modell társadalmilag adott, két csatornán keresztül elégítődik ki az egyén szükséglete, a piacon és a családban Az ipariteljesítmény-modell tradicionális társadalombiztosítás, tehát az ellátások a munkavégzéshez és a járulékbefizetéshez kapcsolódnak Az intézményes redisztributív modell az univerzális rendszerek és az állampolgári jogok dominálnak ( szükségletekre alapozott univerzális szolgáltatásokat nyújt a piacon) Az Európai Unió alapító országaiban ( Németország, Franciaország, Olaszország és a Benelux-államok) konzervatív hagyományokra épült a jóléti állam domináns szerepét, például a társadalombiztosításban is. Erőteljesen érvényesült a szubszidiaritás elve, vagyis hogy az állam csak akkor lépett porondra, ha a családtagok vagy a kisebb természetes közösségek segítő kapacitása kimerült. Az EU skandináv országaiban a működés elve az volt, hogyha minél előbb többen dolgoznak és a lehető legkevesebben élnek szociális segélyből, akkor lehet a legjobban fenntartani a jóléti államot. 6 6 Molnár Margit: Az Európai Közösség szociális jogalkotása ( Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996) 18

19 Az Európai Unióban az átlag adófizető majdnem öt hónapot dolgozik évente az államnak és a társadalombiztosítónak, s csak ezután a maga konyhájára. Az emberek állammal és a társadalombiztosítással szemben tanúsított elégedetlensége és védekezése egyre nyilvánvalóbb és az árnyékgazdaság növekedéséhez vezet. Nem elég az egyszeri javítgatás, alapvető változásokra van szükség hosszútávon, hogy a szociális piacgazdaság jellemzői érvényesülni tudjanak. Ehhez első lépésként tehermentesíteni kell a társadalombiztosítót azoktól a feladatoktól, amelyek a biztosítótársaságok feladatai lennének. Jól látható, hogy a nyugdíjreformmal kapcsolatban rövid időn belül demográfiai változásokat figyelembe kell venni és itt az öngondoskodási folyamatnak lesz kiemelkedő szerepe. Az elkövetkezendő egészségügyi reformnak az egyéni felelősségvállalásról is a választási szabadságról kell majd szólnia. Ehhez az szükséges, hogy a szolidaritás és a szubszidiaritás elveit újra megfogalmazzuk: fontos lesz az egyéni szabadság a szociális létben és az önmagunkról való gondoskodás. 7 Az Európai Monetáris Unió bevezetése óta az életbiztosítók helyzete nehezebbé vált, ennek legfőbb oka: az Unión belüli infláció az életbiztosítók népszerűségének csökkenéséhez vezethet. A biztosítási piac is kibővült, az egységes pénznemből a nagy biztosítók húznak hasznot, nagyobb lett a piac. A megtakarítási, azaz vegyes biztosítási kötvények azonban az öregségi ellátás harmadik legfontosabb oszlopa lett. A társadalombiztosítás és a vállalati nyugdíjbiztosítás mellett a megtakarítási életbiztosítás az öngondoskodási folyamat harmadik oszlopa. Ez utóbbi képes betömni a kötelező nyugdíjbiztosítás ellátási hézagait. A hozamnövekedés árfolyamveszteséghez vezet, az életbiztosítók tőkéjük 80%-át kötvényekbe, 10%-át részvényekbe és 5%-át ingatlanokba fektetik. A portfóliójukban szereplő kötvények átlagos futamideje 5 év. A biztosítók nem adják el a kötvényeiket a lejárat előtt, megtartják futamidejük lejáratáig így megmarad az addig összegyűlt hozam. A magánnyugdíj biztosítás az állami biztosítás részeként szintén előnyöket garantál a biztosított számára, különösen azoknak a negyvenes éveikben járóknak, akiknek már van életbiztosításuk, s a legtöbb uniós polgárnak van. Minél idősebb a biztosított, annál nagyobb a hozamelőnye, tehát annál nagyobb lesz a nyugdíja havonta fizető életjáradék formában, amíg 7 Otto Schlecht: A piacgazdaság előretörése a szociális rendszer átalakítása (Bouvier Verlag, Bonn, 1995) 19

20 meg nem hal. Mivel a várható élettartam növekszik, aki 100 évig él, annak kiváló hozamokat ígér, s ez a biztosítás lényege. Ezek a lehetőséggel élve lehet építeni, de annak is megfelel, aki már tekintélyes vagyonra tett szert. 8 Az Európai Unió több kutatóintézete is úgynevezett társadalombiztosítási számlák bevezetését javasolja, ezzel a segélyekből és támogatásokból élés veszítene vonzerejéből és növekedne a munkavállalási kedv. A másik vizsgált kérdés, hogy hogyan valósítható meg a felosztó-kirovó rendszer átmenete a piac alapú társadalombiztosítási rendszerek irányába (amely a létfenntartás célja helyett a jólétről való gondoskodást alapozná meg). Az átszervezésnek gyakorlati nehézségei vannak, és az európai szociális védelmi rendszer legfontosabb vívmányait meg kell őrizni. Kihívások: az ig tartó gazdasági növekedés során vezették be az európai szociálpolitika pilléreinek többségét, például a nyugdíjat, ám a növekedés lassulása következtében felmerülő legnagyobb probléma a lakosság elöregedése, s ez erősíti a nyomást az európai szociálpolitikára. A születéskor várható élettartam ezen időszakban férfiaknál 69,1 évről 73,3-re nőtt, nőknél 75,3-ről 79,8-ra, a 65 éves korban várható élettartam férfiaknál 14,6 év, nőknél 18, 4 év. Emellett költségvetési problémák is megjelentek: közötti időszakban az Európai Unió a GDP 19%.ról 28,5%-ra emelte a társadalombiztosítási kiadások arányát. Ez a trend nem folytatódhat, hiszen ez az adó és a járulékok emelkedését is maga után vonná. Emiatt egyre sürgetőbb a kiadások csökkentése és az ehhez szükséges reformok, A nyugdíjrendszerek fogják ennek terhét viselni, előrejelzések szerint 1995 és 2030 között a nyugdíjbiztosításra kiadott kormányzati kiadások a GDP-hez viszonyítva 3-4%-kal nő az Európai Unióban. Ez feszültségforrás lesz, amely a költségvetési hiányt fogja növelni, Többet kell a társadalombiztosításra fordítani hogy a juttatásokat szinten tudják tartani. Ma az egész világ számára kihívást jelent a lakosság elöregedése, azonban kevés olyan kormány akad, amely racionálisan vizsgálná ennek következményeit. Legtöbbször csak ad hoc jellegű, gazdasági megfontolás nélküli intézkedéseket visznek véghez, s ezzel instabillá válik országuk kormánya: be nem tartott nyugdíjreform-ígéretek, forrásteremtés nehézségei, alacsony magán megtakarítások. A The Economist című lap véleménye szerint egy országnak 8 Jürgen Gaulke: Életbiztosítás- eljött Maastricht napja? ( Neumann&Göbel Kiadó Köln, 1998) 20

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A nyugdíjrendszer modernizációjáról

A nyugdíjrendszer modernizációjáról 1 Gerencsér László a közgazdaságtudomány kandidátusa A nyugdíjrendszer modernizációjáról Hazánkban (is) egyre szélesebb körűvita folyik a nyugdíjrendszer átalakításáról. Ezekben a vitákban ideérve a nyugdíj

Részletesebben

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON *

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * A kötelező magánpénztári rendszer bevezetése A törvényalkotó a rendszerváltást követően került

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429 447. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj A nyugdíjrendszerek jövõjéért, a majdani idõsek nyugdíjáért sokan aggódnak, néha még

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben