ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK"

Átírás

1

2 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek minél többet elsajátítani. Tudják, hogy a vállalkozás átgondolt előkészítése, a feltételek biztosítása befolyásolja a sikert. A marketig témakörből emlékeznek arra, hogy milyen fontos a piacismeret. Az ötletek felkutatásához, majd azok teszteléséhez milyen módszereket alkalmazzanak? Hogyan készüljön a tevékenységre, annak érdekében, hogy versenyképes kínálattal jelenjen meg? Milyen képességű szakemberre bízza a marketing feladatok ellátását? Munkaköri feladata mit tartalmazzon? Hogyan érhető el a vállalkozás ismertsége? Melyek azok a reklám és marketing eszközök, amelyek egy kis vállalkozó esetében sikeresek lehetnek? A vállalkozás valamennyi munkatársa mit tehet vevőköre elégedettsége érdekében?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM PIAC ÉS MARKETING 1. Mi is az a marketing? A kifejezés 1905-ben jelent meg először az Egyesült Államokban. A szó eredete az angol to market piacra vinni, eladni kifejezésből származik. A marketing a piachoz kapcsolódó fogalom, jelentése folyamatosan bővül. Megjelenésének feltétele a piacgazdaság, a versenyhelyzet. A marketing az a folyamat, amelyen keresztül a vásárlókat elérjük. Európában az ötvenes évek közepétől jelent meg, először a fejlett nyugat-európai államokban. A fejlettebb országokban beleszületnek a piaci feltételekbe, az üzleti szemlélet, az alkalmazkodó képesség számukra természetes. Hazánkban is már a vállalkozók többsége tanult marketing ismereteket, de valamennyien még nem képesek marketingszemlélettel döntéseket hozni. Többen azt gondolják, hogy elég, ha a marketinggel a marketing részleg, vagy a cég vezetői foglalkoznak. Ez nyilvánvalóan tévedés, mert a marketing lényege a részletekben van. A vállalkozás minden alkalmazottjának tudnia kell, hogy mindenkinek a pontos, szakszerű munkája lényeges. Bárki hibázik, annak következménye az elégedetlen vevő, aki nem tér vissza. Ebből az üzleti vállalkozásnak bevételkiesése származik. Ha az elégedetlen vevő panaszát elmondja ismerőseinek, a szájreklám még nagyobb bevétel kiesést eredményez. Csak az a vállalkozás képes hosszútávon nyereségesen működni, piaci részesedését növelni, amelynek kínálata versenytársaihoz képest jobb. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a piac igényeinek változását, ahhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik, fogyasztóinak szükségleteit egyre magasabb szinten képes kielégíteni. A 90-es évek elejétől hazánkban is jellemző a marketinggondolkodás, amely a következők szerint fogalmazható meg. - Hangsúlyosabb a minőség, a fogyasztók elégedettsége; - Fokozódik a kapcsolatteremtés szerepe; - Egyre több cég felismeri a sokoldalúan képzett személyzet előnyeit; - A stratégiai szövetségek és hálózatok segítik a hozzájuk tartozó vállalatok döntéseit; - Nő a szolgáltatásmarketing szerepe.

4 2. A marketing szemléletű vállalkozó: - a piac igényekből indul ki, - folyamatosan fejleszt, - rugalmasan alkalmazkodik a piachoz/ befolyásolja, - megtartva törzsvevőit, új megrendelők szerzésére törekszik, - versenytársainál jobb kínálattal jelenik meg, - szeretné, ha megrendelői elégedettek lennének Marketing-mix: 7 P (a marketing elemek optimális kombinációja A vezetőknek meg kell határozni, hogy a cég hová akar eljutni, mit akar elérni a jövőben. A marketingstratégia feladata a célhoz vezető módszerek és eszközök kijelölése. McCarthy-féle (1964) csoportosítás az angol nyelvű kulcsszavak kezdőbetűiről kapta a 4P-s elnevezést - Product Termékpolitika - Price Árpolitika - Place Értékesítéspolitika - Promotion Piacbefolyásolás a szolgáltatás területén a 4 P-t kibővítették, további 3 P-vel. - People Emberi tényezők - Physical evidence Tárgyi feltételek - Process Folyamat A marketing eszközökkel szeretne a vállalat a fogyasztókra hatást gyakorolni.

5 3. Piaci alapfogalmak Marketing szempontból a piac: a tényleges és lehetséges eladók és vevők összessége, valamint a köztük lévő üzleti kapcsolatok rendszere. Kereslet: a fizetőképes vásárlási szándék alapja: a szükséglet, amely az emberi élet fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos termékek és szolgáltatások iránti igény. Kínálat: az eladásra szánt áruk összessége, a rendelkezésre állótermékek, szolgáltatások. Termék: minden dolog, ami értékesíthető. Például, tárgy, szolgáltatás, ötlet, hely, munkaerő A nyereség realizálásának, illetve az elérhető árbevétel elérésének feltétele: a keresletnek megfelelő árukínálat. Az ár: a termékek pénzben kifejezett ellenértéke. A fogyasztók megoldásokat előnyöket keresnek, amelyek adott szükségleteik kielégítésére alkalmasak, azaz számukra hasznosak. A termékek alap-, verseny- és speciális előnyökkel rendelkeznek. (Pl.: EMÖ: egyedülálló marketing ötlet) A piac csoportosítása 1. Földrajzi tagolás szerint: - Helyi piac: egy település, vagy körzet piaca, ahol általában a helyi háztartások, vállalatok, intézmények vásárolnak, vagy értékesítenek pl. zöldségpiac - Regionális piac: egy nagyobb földrajzi területet jelöl pl. Közép- Magyarország munkaerő-piaca - Nemzeti piac: A nemzeti gazdasági törvények és szabályok alapján működik. - Világpiac: A nemzeti piacok összessége. 2. Piactípusok Fogyasztói: A végső felhasználói piac, a vásárlói döntést egy, esetenként néhány személy hozza.

6 A fogyasztók magatartását több tényező befolyásolja: Kulturális és társadalmi tényezők (család, státusz), személyes jellemzők (életkor, foglalkozás), vélemények, gondolkodásmód. Az értékesítőknek az alkalmazkodás érdekében. Jól kell ismerni a vásárlási folyamatot, annak különböző szakaszait. Részei: - Probléma felismerés, információgyűjtés, - alternatívák kiértékelése, - döntés, - döntés utáni magatartás. Termelői piac (ipari vevők): A résztvevők száma kisebb, de nagyobb tételekben vásárolnak. Ezen a piacon gazdálkodó szervezetek vannak jelen, termelési tevékenységükhöz nyersanyagokat, félkész-termékeket, gépeket és berendezéseket vesznek. Beszerzési döntéseiket közösen és racionálisan hozzák, szaktudásuk felhasználásával. Viszonteladói (közvetítői) piac Kereskedelmi tevékenységet végző egyének és szervezetek tartoznak ide. A termelőktől beszerzik a vevőik által igényelt termékeket alacsonyabb áron, majd árréssel növelt áron értékesítik. Beszerzési döntéseik racionálisak, amelyet az egyén, vagy a vállalkozás hoz. Állami (kormányzati) piac Nagyfogyasztók, közületek (hivatalok, költségvetési szervek, intézmények ) a résztvevői. Feladatuk, az állampolgárok társadalmi igényeinek kielégítése, a központi és helyi irányítás, kormányzati feladatok ellátása. Ezen a piacon csoportok döntenek, ésszerűen, a közbeszerzési törvény figyelembe vételével. Az értékesítőnek marketing tevékenysége során figyelembe kell vennie, hogy vevői egyének, vagy szervezetek, milyen célból vásárolnak, és hogyan döntenek.

7 Piacszerkezet (a versenyhelyzet formái): Tökéletes verseny: Sok kis eladó és számos vevő van jelen a piacon. A piacra való ki- és belépés könnyű. Homogén tömegáruk jellemzik a kínálatot. A kereslet és kínálat egyensúlyától függően kialakul a piaci ár. Ez a versenyhelyzet ma már elméleti fogalom, a szabad versenyes kapitalizmusra jellemző piaci forma. Monopolisztikus verseny: Viszonylag sok eladó és számos vevő jellemzi. Erős a konkurenciaharc. A tökéletes versenyhez képest kevesebb az eladó, termékeiket megkülönböztetik. (minőség, márka, szolgáltatások ) Áraik differenciáltak. Oligopólium: Néhány eladó van jelen a piacon, a piacra lépésnek korlátai vannak. A cégek ellenőrzik egymást, óvatos piaci magatartás és gyakran ármegegyezés jellemzi a piaci szituációt. Homogén, vagy differenciált termékek vannak jelen. Erős a verseny, jelentős a reklám- és marketingeszközök használata. (mobiltelefon, autógyártás ) Monopólium: Egy eladó van jelen, uralja a piacot, meghatározza az árakat. (Figyelembe véve a fogyasztók árérzékenységét.) A marketingnek az oligopólium és a monopolisztikus verseny esetén van jelentősége.

8 A termékek csoportosítása: Felhasználási terület alapján: - Fogyasztási cikkek - Termelési eszközök Fogyasztási cikkek alcsoportjai: napi tömegcikkek szakcikkek luxuscikkek impulzuscikkek Napi tömegcikkek jellemzői: rendszeresen, rutinszerűen vásárolják, értékük általában alacsony (élelmiszerek, mosószerek )A vásárlók szeretnék a lehető legkisebb idő, és energia ráfordítással megvenni ezeket a termékeket, legtöbbször a megszokott, jól bevált termékeket választják. Szakcikkek jellemzői:a vevők hosszabb ideig mérlegelnek, információt gyűjtenek, válogatnak, több időt szánnak a vásárlásra, a ritkábban vásárolt, magasabb árú cikkek tartoznak ide, például: bútorok, háztartási gépek, ruházati termékek. Luxuscikkek jellemzői: a különleges, drága, márkás termékek tartoznak ide a döntés előkészítés szakasza a leghosszabb, a vásárlói döntést alapos tájékozódás előzi meg, a vásárló hajlandó több időt, jelentős erőfeszítést tenni különleges helyen szeretne vásárolni, ahol különleges bánásmódban részesül, például: luxusautó, ékszer 4. Piaci mérőszámok 5. A piac mérete: Egy adott időszak alatt megvalósuló cseréknek a mennyiségileg és / pénzben kifejezett nagysága. A kereslet folyamatosan változik, ezért folyamatosan változik a piac mérete is. A piac bővül, ha nő a kereslet, így a forgalom is. A piac stagnál, ha a kereslet és a forgalom nagysága sem változik. A piac szűkül, ha a kereslet csökken, így a forgalom is csökken.

9 Piacpotenciál: Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból elméletileg eladható mennyiség. Piacvolumen: Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból ténylegesen eladott mennyiség. Piaci telítettség: A piacvolumen és a piacpotenciál hányadosa. Piacrészesedés: Kifejezi, hogy a vizsgált cég a piaci volumenből hány %-ot értékesített. Számítása: saját eladás / Piacvolumen Relatív piaci részesedés: A versenytársakhoz viszonyítva mutatja meg a cég részesedését, rangsorát az adott piacon. 6. Piacszegmentáció A marketingstratégia kidolgozásának nélkülözhetetlen része a piac szegmentálása. A tömegtermelés kialakulása, a vállalatok számának növekedése, a piac méretének bővülése azt eredményezte, hogy a termelők, a szolgáltatók és a fogyasztók között, megszűnt a közvetlen kapcsolat. Ezért, a vállalatoknak a termeléshez, illetve értékesítéshez fogyasztóikról információkat kell beszerezni. Szegmentálás Lényege: egy egészet felbontunk, részeket hozunk létre Szegmentáció: olyan eljárás, módszer, technika, amellyel a heterogén piacot, jól meghatározható ismérvek szerint homogén részekre osztjuk. A szegmentálás eredménye: a szegmens, a fogyasztói csoportok. A szegmentálás követelményei, előnyei Eredményes a piaci szegmentáció, ha felismerhetők a hasonló igények, motivációk, meghatározó tulajdonságcsoportok, szegmensen belül. Ezt fejezi ki a homogenitás elve. Amikor az egyes fogyasztói csoportok között a lehető legnagyobb különbségek vannak. Ezt fejezi ki a heterogenitás elve.

10 A szegmentálás előnyei: - a piaci igényekhez valóban igazodó kínálat, - a marketing eszközök legmegfelelőbb kiválasztása (befolyásolás, meggyőzés) - a pénzt és az erőfeszítéseket a legmegfelelőbb piacokra koncentráljuk. Szegmentációs ismérvek: a csoportosítás szempontjai lehetnek: - ország, régió, lakóhely típusa (zöldövezet, belváros), mérete (Bp., város, község) - demográfiai: életkor, nem, családnagyság, nemzetiség, vallás - társadalmi, gazdasági: foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem, életmód - magatartási: termékhasználat, márkahűség, pl. személyiségjegyek. Célpiac képzés A szegmentáció feltárja és jellemzi a szegmenseket. Ezek közül választhat a vállalat. El kell döntenie, hogy hány és mely szegmentumot képes kiszolgálni. A kiválasztott szegmentumokat állítja tevékenysége középpontjába. Választásnál figyelembe veszi: - a szegmentum méretét, - jövőbeni növekedését, - az egyes szegmentumok jövedelmezőségét, - a versenytársakat, - a vállalati célokat és forrásokat. Összhangba kell hozni a vállalat adottságait a piaci lehetőségekkel. Piacirések: Olyan piacrészek, melyekben a nyilvánvaló vagy lappangó vásárlói igényeket a fennálló kínálat nem, vagy nem megfelelően elégíti ki. Termékpozicionálás: Egy adott piacon, adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása és ennek tudatosítása fogyasztóiban. (Amit a fogyasztóink emlékezetébe teszünk.) A legjobb versenyelőny kiválasztása.

11 Például: jó minőség olcsó ár kiváló szakértelem" "megbízhatóság"

12 Termékünk előnyös tulajdonságait háromféle módon tudatosíthatjuk Differenciálatlan/ tömegmarketing alkalmazásával: ugyanazt a terméket ugyanolyan módon kínálja valamennyi vevőjének pl. homogén tömegáruknál Differenciált marketing: A piac több szegmentumához különböző marketing-mixet alkalmaz. Ez a stratégia költségesebb, de hatékonyabb. Koncentrált marketing: A marketing-mixet egyetlen, a számára legfontosabb szegmentumra irányítja. 7. A marketing folyamat A marketing menedzsment a vállalkozást tudatosan piacorientáltan vezeti. A marketing menedzsment az a tervezési és végrehajtási folyamat, melynek során a szervezet termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését, árainak kialakítását, értékesítésének megszervezését, eladásának ösztönzését a piaci környezettel és saját céljaival összhangban hozza. A marketing menedzsment folyamatának lépései: - helyzetelemzés - marketing célok megfogalmazása - stratégiák meghatározása - programok kialakítása - végrehajtás és ellenőrzés Helyzetelemzés A vállalkozás környezete összetett. A vezetők feladata, hogy megbízható képet alkossanak a piaci folyamatok változásáról. A jövő piacának előjelzéséhez, a jelenlegi helyzetet kell pontosan megismerni. Amely az általános- és konkrét termék piaci helyzetére, a célpiac igényeinek feltárására, konkurencia vizsgálatára, a saját cég tárgyi és személyi feltételeire, fizetőképességére és hitelképességére vonatkozik.

13 Marketingcélok megfogalmazás A helyzetelemzésnél pontosan megtudta a vállalkozás, hogy hol tart. A vezetőknek meg kell határozni, hogy hová akarnak eljutni, mit akarnak elérni. A marketing célok alapvetően a piacokra és a vállalkozás kínálatára vonatkoznak. Marketingcélok megfogalmazása Kinek az igényeit akarja kielégíteni? Milyen igényeket akar kielégíteni? Miben tud jobbat nyújtani a versenytársainál? A célok lehetnek: - mennyiségi célok pl. a piaci részesedés növelése, új szegmentum megnyerése, - minőségi célok: márkatudat mélyítése, imázs javítása Marketingstratégiák meghatározása A célokhoz vezető módszereket, eszközöket határozza meg, vagyis hosszú távra választ ad a hogyan kérdésre. A stratégia nem részletesen kidolgozott terv, csak a fő irányelveket határozza meg a célok elérése érdekében alkalmazandó marketing eszközöket. A marketing eszközök különböző helyzetekben alkalmazott kombinációját fejezi ki a marketing - mix. Programok kialakítása A marketing programok rövid távú feladatokat jelölnek ki. A stratégia alapján (4 P) adott szituációhoz igazodó intézkedéseket kell megfogalmazni. - Például: Mikor kezdődjön az akció? - Mely termékekre, szolgáltatásokra vonatkozzon? - Mekkora legyen az árleszállítás mértéke? - Mely tevékenységekre vonatkozik? - Az egyes feladatokhoz kapcsolódó felelősök, határidők pontosítása. Az akciót támogató reklámeszközök elkészítése vagy a reklám ügynökség megbízása. Költségvetés készítése. A feladatok költségeinek és a bevételi tervek kiszámítása. Végrehajtás, ellenőrzés, értékelés A feladatok végrehajtása: - Megfelelő időben, megfelelő helyen végrehajtott terv. - Az ellenőrzés során kiderül a tevékenység hatékonysága és eredményessége. - A kitűzött célok megvalósultak-e? - Hová akartunk eljutni és hová jutottunk el? - Az ellenőrzés feltárja az eltérések okait, és felvázolja a pályamódosítást. Ha a gazdasági környezetben változás figyelhető meg, az eredeti tervet korrigálni kell, amihez a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Ha az eltérések a végrehajtásban résztvevők hiányosságaira vezethetők vissza, változtatni kell.

14 8. Fogyasztói magatartás A vállalat célja: a fogyasztói megelégedettség növelése. A marketig középpontjában a vásárló, a fogyasztó áll. Fontos, az elégedett vevő, aki visszatér, törzsvevővé válhat, többet/ drágábban vásárolhat, barátainak, ismerőseinek, is ajánlja, a termékeket/ céget. Minden vásárlás kockázattal jár, amit egy korrekt cég csökkent, ezért kialakul a törzsvásárlói kör. Fogyasztók lehetnek: egyének, háztartások, akik saját szükséglet kielégítésre vásárolnak. A szervezeti vásárlók nem személyes szükségletre vásárolnak, csoportos döntést hoznak. A szükséglet-kielégítés folyamata Fogyasztók: egyének, háztartások, szervezetek. A vásárlás szempontjából négy magatartás típust különböztetünk meg: racionális: tudatos magatartás, a rendelkezésre álló információk legjobb hasznosítása révén. szokásokhoz ragaszkodó: rutinszerűen viselkedő fogyasztó, aki lemond az újdonság kereséséről. impulzus magatartás: hirtelen hatásokra alakul ki a vásárlói döntés. Szociálisan függő magatartás: a vásárló egy társadalmi csoport normáihoz igazodik A szükséglet Szükséglet- hierarchia Maslow nevéhez fűződik a szükségletek kielégítési sorrendje. Elsőként kielégítendő: - a fiziológiai (élettani) szükségletek, - erre épül: a biztonsági szükséglet, - a szeretet és hovatartozás, - elismerés, siker, - önmegvalósítás. A fogyasztói magatartás lényege, befolyásoló tényezői Ahhoz, hogy megértsük a fogyasztói magatartás lényegét, ismernünk kell: - hogyan és milyen tényezők hatására alakul ki a szükséglet, - hogyan fogalmazódik meg az igény, - milyen módon válik keresletté az igény, - a fogyasztók mi alapján választják ki, és vásárolják meg a termékeket, hogyan veszik igénybe a különböző szolgáltatásokat, - milyen formában gyűjtenek információkat, - hogyan hoznak döntést, milyen tényezők segítik, /hátráltatják őket döntéseikben,hogyan cselekszenek, milyen a döntésük utáni közérzetük. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők - tágabb társadalmi- gazdasági környezet, - szűkebb szociális környezet és az - egyéni tényezők határozzák meg. Társadalmi- gazdasági környezet

15 Meghatározza a vásárlói döntéseket az adott ország társadalmi gazdasági fejlettsége, a nemzetgazdaság működése, műszaki technikai fejlődés, a gazdasági szabályzók, az infláció, a lakosság jövedelme, az életkörülmények, a demográfiai tényezők, a tömegkommunikáció és a divat irányzatok. Kiemelkedően hatnak a földrajzi viszonyok, a politikai helyzet és a kultúra. Az ember viselkedését, igényeit alapvetően meghatározzák azok az értékek, felfogások, célok, amelyeket élete során tanult. A szubkultúra is kifejeződik a vásárlási-fogyasztási, szokásokban.

16 Szűkebb szociális környezet Vásárlási döntéseinkre hatással vannak a referenciacsoportok: azok a csoportok, amelyek az ember magatartására közvetlenül vagy közvetett hatást gyakorolnak. Ide tartoznak a család, barátok, munkatársak. A fogyasztók magatartására, életmódjára, énképére és viselkedésére hatnak elsősorban. Azok a csoportok is hatnak, amelyekhez az ember tartozni szeretne. (aspirációs csoport) Ha erős a csoportok hatása, a marketing szakember feladata a véleményvezér elérése és meggyőzése. Egyéni tényezők A vásárló döntéseiben fontos szerepet játszanak a személyes jellemzők, az életkor, a foglalkozás, a vagyoni- jövedelmi helyzet, az életmód, a személyiség jegyek, az énképe. Az életkor a megvásárolandó termékek körére hat, közvetve a jövedelemre is. Lényeges az is, hogy a fogyasztó a családi életciklus melyik szakaszában van. Pl. egyedülálló fiatal, szabadidő orientált A foglalkozás, a fogyasztás mennyiségére és összetételére van hatással. Az iskolai végzettség, a betöltött pozíció, az értékrendet, a státusz szimbólumot formálja. Például egy menedzser másképpen öltözködik, utazik, más könyvet olvas, eltérő szórakozási lehetőséget választ. A divat hatása érvényesül, az üzlettípusnál, a szolgáltatás igénybe vételénél. A vagyoni- és jövedelmi helyzet: mit tud és milyen áron képes megvásárolni. Az életmód: mit részesít előnyben, milyen a beállítódása, érdeklődése, nézetrendszere. Ennek ismerete segíti az értékesítők munkáját. Visszahúzódó/ törekvő életmódot folytat. A vásárlási folyamata Szakaszai: Probléma felismerés: az igény felmerülhet külső impulzus, pl. TV reklám/belső, szükséglethatásra. Információgyűjtés: család, barátok, munkatársak, reklám, szórólapok, hirdetések, kirakatok, internet Alternatívák értékelése: az információkat rendszerezi, értékeli. (adott szituáció, pénz, impulzus) Döntés: beléphetnek közbenső hatások: más személyek véleménye, váratlan események, visszariadás. A döntés utáni állapot: elégedett/elégedetlen Vásárlási szerepek Kezdeményező: aki az ötletadó Tanácsadó: a végső döntést tanácsaival befolyásolja Döntéshozó: dönt a megvásárlásra kerülő termékről és/ szolgáltatásról, az üzletről, esetleg a vásárlás időpontjáról. Vásárló: aki ténylegesen beszerzi az árut. (megköti az üzletet) Használó: aki fogyasztja/ felhasználja a terméket. 9. Termékpolitika (1P) A marketing-mix hosszútávon meghatározó eleme Termék fogalma: Olyan tulajdonságok megtestesítője, amely a fogyasztók szükségleteinek kielégítésére alkalmas.

17 Marketing felfogás szerint:a termék olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni. A vállalati termékpolitika - A vállalat meghatározza, hogy adott időszak alatt milyen termékeket állít elő, illetve forgalmaz. - Figyelemmel kíséri a termékek életútját; - Termékfejlesztési döntéseket hoz; Folyamatosan vizsgálja a termékszerkezetet, választékot. A termékek piaci életgörbéje A termék piaci tartózkodásának ideje, a piacon való megjelenésétől a piacról történő kivonásáig terjedő szakasz. A termék életgörbe szakaszai: - bevezetés, - növekedés, - érés, - telítődés, - hanyatlás. Rogers amerikai marketingkutató vizsgálatokat végzett az kapcsolatosan. újdonságok elfogadásával - Megfigyelése alapján a fogyasztók 3 %-a az újító, akik a bevezetés szakaszában már kipróbálják az újdonságokat; - 13% a korai elfogadó, akik a növekedés szakaszában viszonylag gyorsan elfogadják az új termékeket; - 34% megfontolja, ők tartoznak a korai többséghez az érés szakaszában; - 34% kifejezetten óvatos, ők a késői többséghez tartoznak,a telítődés szakaszában vásárolnak; - 16% konzervatív, ők a lemaradók, a hanyatlás szakaszában vásárolnak. A termék-életgörbe szakaszai: Bevezetés: - a terméket az újítók vásárolják - a forgalom alacsony - intenzív reklám

18 - a marketig költségek magasak - a nyereség alacsony/ veszteség - kevés a versenytárs a piacon - a marketingstratégia célja: a figyelemfelkeltés Növekedés: - vásárlók a korai elfogadók - a forgalom emelkedik - (nő a vásárlók száma, az ajánlók köre) - a profit emelkedik - az árak magasabbak/alacsonyabbak - nő a versenytársak száma - a marketingköltségek csökkennek - (belép a szájreklám és a versenytárs reklámja) - a reklám a tulajdonságokra összpontosít - sok a kapcsolódó szolgáltatás - a marketingstratégia célja: a piaci részesedés növelése. Érettség: - a vevők a korai többség, a forgalom tovább emelkedik, de a növekedési üteme csökken, a nyereség eléri a maximumot különböző marketingakciók végrehajtása: termékfejlesztés, minőségjavítás, többlet funkciók, új csomagolás alkalmazása, az értékesítési csatornát szélesíteni kell. Telítődés: - a vevők a kései többség - a forgalom eléri a maximumot, majd csökken - különböző termékváltozatokat dolgoznak ki, - az értékesítési utak tovább bővülnek, - a verseny éles, - a marketingköltségek mérsékeltek, - a profit magas, majd csökken, - árharc jellemző, - a marketingstratégia célja: - a versenytársakkal szembeni védekezés/ támadás. Hanyatlás: - a lemaradók vásárolják, - a forgalom csökken, nyereséget már nem tartalmaz, - csökkenő számú versenytárs, - szelektív értékesítési utak. - a marketingstratégia célja: - a termék piacról való kivonása, - a készletek felszámolása árleszállítási akciók keretében, - kevés számú szolgáltatás.

19 Termékfejlesztés (meghatározóak a finanszírozási lehetőségek, a fejlesztési apparátus, a felkészültség és az adott piaci helyzet) A termékfejlesztés típusai: - Kezdeményező fejlesztés: új, eddig ismeretlen terméket hoz létre a vállalat. - Követő fejlesztés: a termék a piacon már ismert, de a vállalat még nem gyártotta. - Termékmódosítás: többletfunkció, ill. a használati érték növelése. - Termékvariációk: különböző fogyasztói kör számára, különböző változatok kifejlesztése. Új termékek kialakítása - Ötletgyűjtés - Ötletszelektálás - Termékfejlesztés - Terméktesztelés - Termék bevezetése a piacra A csomagolás jelentősége - A csomagolás, mint burkolóanyag: - biztosítja az áru biztonságos tárolását; csökkenti a szállítási költségeket; - védi az árut a külső szennyeződésektől és a környezetet a káros anyagoktól. Termékszekezet-vizsgálatok Célszerű a figyelmet azokra a termékekre, termékcsoportokra összpontosítani, amelyek valamilyen szempontból fontosak a vállalatnak. (jövedelmezően értékesíthetők vagy az árbevétel nagy részét biztosítják a vállalat számára) A termékpolitika kialakítására ható tényezők - a kereslet: a vásárlóerő nagysága, a vásárlási szokások, a vevők száma, gyakran impulzusok alapján döntenek. - a vállalkozás stratégiája, pénzügyi elképzelései: nyereség, költség- és pénzügyi elképzelései. - versenytársak kínálata: annak figyelése, arra való reagálással a választék átalakítása. - a divat: hatása érvényesül, amikor bizonyos termékek jönnek divatba, vagy szolgáltatások igénybe vétele trendi - gazdasági, jogi, szociális, kulturális környezet: jogszabályok, gazdasági szabályzók, értékrendek, környezetvédelem, a szezonalitás. Portfólió-mátrix (BCG- mátrix) Alkalmas: a meglévő választék elemzésére. A vizsgálat szempontja: az árrés nagysága és az eladott mennyiség. Ennek alapján négy csoport alakult ki: - Sztárok: a legkedveltebb, legnagyobb nyereséget hozó termékek - Fejőstehenek: népszerű termékek, de az átlagosnál kevesebb nyereséget hoznak.

20 - Kérdőjelek: kevésbé népszerű termékek, magas árréssel. - Kutyaütők: kicsi az érdeklődés irántuk, alacsony nyereségtartalom érhető el.

21 10. Árpolitika Ár: az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az árkialakítás piaci tényezői: - A piaci erőviszonyok, a fogyasztók ármagatartása, a versenytársak ármagatartása, a szállítók ármagatartása. - Árstratégia és ártaktika - Piaci erőviszonyok hatása az árkialakításra A termelő domináns helyzetéről akkor beszélünk, amikor az értékesítő csak egyetlen vagy néhány beszerzési forrás közül választhat. Ebben az esetben az értékesítő mozgástere nagyon kicsi. Az értékesítő dominanciája akkor fordul elő, ha magas piaci részesedéssel rendelkezik és sok kis szállító rendelkezik. Ekkor az ár meghatározásában a szállítókkal szemben önálló. Kiegyenlített erőviszonyok esetén, sok eladó, sok vevővel áll szemben. Ilyenkor érvényesül az áralku. A termelő és az értékesítő közösen alakítják ki az árakat. A vásárlók ármagatartása Általában az alacsonyabb ár keresletnövelő, míg a magasabb ár csökkenti a keresletet. Az árbevétel alakulását befolyásolja a fogyasztók árérzékenysége, ami azt fejezi ki, hogy az ár a vásárlási döntéseiket mennyiben befolyásolja. Mennyire tartják fontosnak az árat és az árváltozásokra hogyan reagálnak. A preferenciavizsgálatok feltárják a mérlegelésnél figyelembe vett szempontok sorrendjét. Jövedelmi helyzet, foglalkozás, életkor, minőség, az értékesítő helye, körülményei, a szolgáltatás színvonala. A versenytársak ármagatartása Megismerésük ármegfigyeléssel történhet próbavásárlás Az áreltérések okainak feltárása: - A magasabb ár mögött többletszolgáltatások pl. jobb kiszolgálás, kulturáltabb környezet, ingyenes házhoz szállítás, különleges termék - A konkurensek árpolitikájának irányváltozásait nyomon kell követni, ehhez az árukosár (hasonló termékek) árait hasonlítják össze. Vizsgálják az áreltérések okait. - A döntést alapvetően befolyásolja, hogy Mit szeretnének a fogyasztóik, mit részesítenek előnyben? (pl. adott minőség/ alacsonyabb ár) Árstratégia és ártaktika Árstratégia: hosszútávra jelöli ki a vállalat ármagatartását. Ártaktika: a konkrét napi árdöntéseket jelenti. Az árstratégiát befolyásoló belső vállalati tényezők: - a vállalati célok: a cég főcélkitűzései,

22 - a méret: nagy tőkeerős vállalat, tartalékokkal vagy kisméretű cég, tőkehiánnyal, - a profil: meghatározza az árdöntéseket, - a költségek: befolyásolja az ár alsó határát, kritikus mennyiség: egy egységre jutó összköltség. Fedezeti pont: az árbevétel fedezi a költségeket. Az árstratégia és ártaktika főbb elemei Árképzési elvek Alsó határ: a költségek összege Felső határ: az árelfogadási készség Figyelembe kell venni: - a versenytársak árait, - az ár- minőség összefüggéseit, - a termék és vállalat hírnevét Attól függően, hogy melyik tényezőre fordítják a legnagyobb figyelmet: - költségorientált, - keresletorientált és - konkurenciaorientált árképzést alkalmaznak. A döntést a vállalatok adottságai és lehetőségei is befolyásolják. Árimázs egy vállalkozás áraival kapcsolatos elképzelés, az alkalmazott árak átlagos színvonala. - A közepes árszintű, a drága, vagy az olcsó termékek dominánsak. - Ehhez kell alakítani a 4P-t. - Csak lassan, hosszabb távon változtatható. Árstratégia a piaci életgörbe különböző szakaszaiban

23 A piaci bevezetés időszakában lehetséges: - magas induló ár (lefölöző ár) - alacsony induló ár (behatoló ár) - közepes nagyságú induló ár A növekedés és az érés időszakában: - árcsökkentéssel, ha magas ár miatt csökken a kereslet vagy megjelent a konkurencia, / - áremeléssel: kihívó jellegű áremeléssel is (minőség javulás) növelhető az árbevétel. Árfelhajtásra a monopolhelyzetben lévő vállalatoknak van lehetőségük. A versenytörvény tiltja: a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Telítődés, hanyatlás időszaka: árcsökkentés. Az ártaktika főbb elemei A beszerzési ármunka teendői: - források rangsorolása, - áralku, - új források keresés. Az értékesítési ármunka teendői: - végső ár kialakítása az ártaktika feladata, - árdifferenciálás: szegmensenként, szezononként, területenként, - lélektani szempontok, - rabatt, nagyobb mennyiségnél - skontó, (készpénzfizetésnél), - felár (többletszolgáltatásnál). Árképzési célok Túlélés: Cél nem a nyereség elérése rövidtávon, hanem a túlélés. Erős piaci versenyben, a divat, vagy a fogyasztói szokások változása miatt, gyakran csökkentik az árakat. A lehető legnagyobb bevétel elérése: a kis haszon nagy forgalom elve alapján, arra számítanak, hogy az alacsony ár hatására nagymértékben nő az eladott mennyiség, így növelhető a nyereségtömeg.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Marketing tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-035-50 MARKETING TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Sikeres vállalkozás alapjai A gazdasági tevékenység fogalma Az a több szakaszos körfolyamat, amely magába foglalja az anyagi javak termelését, elosztását, cseréjét (forgalmazását) és fogyasztását (felhasználását).

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Lehota, József. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lehota, József. Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1 Lehota, József Marketingkutatás az agrárgazdaságban Lehota, József Az Oktatási Minisztérium támogatásával készült a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Stágel Imréné Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06

Részletesebben

Piaci igény felmérése

Piaci igény felmérése Pagonyné Mezősi Marietta Piaci igény felmérése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről Sipos Sándorné Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai Információs anyag kis- és középvállalkozások számára A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1 A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bajner Mária. Marketing alkalmazása a távközlésben. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Bajner Mária. Marketing alkalmazása a távközlésben. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Bajner Mária Marketing alkalmazása a távközlésben A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-15

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése: Czimmer Julianna Andrea A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem

Részletesebben

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 8. füzet MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Marketing és kommunikáció 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben