ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK"

Átírás

1

2 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek minél többet elsajátítani. Tudják, hogy a vállalkozás átgondolt előkészítése, a feltételek biztosítása befolyásolja a sikert. A marketig témakörből emlékeznek arra, hogy milyen fontos a piacismeret. Az ötletek felkutatásához, majd azok teszteléséhez milyen módszereket alkalmazzanak? Hogyan készüljön a tevékenységre, annak érdekében, hogy versenyképes kínálattal jelenjen meg? Milyen képességű szakemberre bízza a marketing feladatok ellátását? Munkaköri feladata mit tartalmazzon? Hogyan érhető el a vállalkozás ismertsége? Melyek azok a reklám és marketing eszközök, amelyek egy kis vállalkozó esetében sikeresek lehetnek? A vállalkozás valamennyi munkatársa mit tehet vevőköre elégedettsége érdekében?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM PIAC ÉS MARKETING 1. Mi is az a marketing? A kifejezés 1905-ben jelent meg először az Egyesült Államokban. A szó eredete az angol to market piacra vinni, eladni kifejezésből származik. A marketing a piachoz kapcsolódó fogalom, jelentése folyamatosan bővül. Megjelenésének feltétele a piacgazdaság, a versenyhelyzet. A marketing az a folyamat, amelyen keresztül a vásárlókat elérjük. Európában az ötvenes évek közepétől jelent meg, először a fejlett nyugat-európai államokban. A fejlettebb országokban beleszületnek a piaci feltételekbe, az üzleti szemlélet, az alkalmazkodó képesség számukra természetes. Hazánkban is már a vállalkozók többsége tanult marketing ismereteket, de valamennyien még nem képesek marketingszemlélettel döntéseket hozni. Többen azt gondolják, hogy elég, ha a marketinggel a marketing részleg, vagy a cég vezetői foglalkoznak. Ez nyilvánvalóan tévedés, mert a marketing lényege a részletekben van. A vállalkozás minden alkalmazottjának tudnia kell, hogy mindenkinek a pontos, szakszerű munkája lényeges. Bárki hibázik, annak következménye az elégedetlen vevő, aki nem tér vissza. Ebből az üzleti vállalkozásnak bevételkiesése származik. Ha az elégedetlen vevő panaszát elmondja ismerőseinek, a szájreklám még nagyobb bevétel kiesést eredményez. Csak az a vállalkozás képes hosszútávon nyereségesen működni, piaci részesedését növelni, amelynek kínálata versenytársaihoz képest jobb. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a piac igényeinek változását, ahhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik, fogyasztóinak szükségleteit egyre magasabb szinten képes kielégíteni. A 90-es évek elejétől hazánkban is jellemző a marketinggondolkodás, amely a következők szerint fogalmazható meg. - Hangsúlyosabb a minőség, a fogyasztók elégedettsége; - Fokozódik a kapcsolatteremtés szerepe; - Egyre több cég felismeri a sokoldalúan képzett személyzet előnyeit; - A stratégiai szövetségek és hálózatok segítik a hozzájuk tartozó vállalatok döntéseit; - Nő a szolgáltatásmarketing szerepe.

4 2. A marketing szemléletű vállalkozó: - a piac igényekből indul ki, - folyamatosan fejleszt, - rugalmasan alkalmazkodik a piachoz/ befolyásolja, - megtartva törzsvevőit, új megrendelők szerzésére törekszik, - versenytársainál jobb kínálattal jelenik meg, - szeretné, ha megrendelői elégedettek lennének Marketing-mix: 7 P (a marketing elemek optimális kombinációja A vezetőknek meg kell határozni, hogy a cég hová akar eljutni, mit akar elérni a jövőben. A marketingstratégia feladata a célhoz vezető módszerek és eszközök kijelölése. McCarthy-féle (1964) csoportosítás az angol nyelvű kulcsszavak kezdőbetűiről kapta a 4P-s elnevezést - Product Termékpolitika - Price Árpolitika - Place Értékesítéspolitika - Promotion Piacbefolyásolás a szolgáltatás területén a 4 P-t kibővítették, további 3 P-vel. - People Emberi tényezők - Physical evidence Tárgyi feltételek - Process Folyamat A marketing eszközökkel szeretne a vállalat a fogyasztókra hatást gyakorolni.

5 3. Piaci alapfogalmak Marketing szempontból a piac: a tényleges és lehetséges eladók és vevők összessége, valamint a köztük lévő üzleti kapcsolatok rendszere. Kereslet: a fizetőképes vásárlási szándék alapja: a szükséglet, amely az emberi élet fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos termékek és szolgáltatások iránti igény. Kínálat: az eladásra szánt áruk összessége, a rendelkezésre állótermékek, szolgáltatások. Termék: minden dolog, ami értékesíthető. Például, tárgy, szolgáltatás, ötlet, hely, munkaerő A nyereség realizálásának, illetve az elérhető árbevétel elérésének feltétele: a keresletnek megfelelő árukínálat. Az ár: a termékek pénzben kifejezett ellenértéke. A fogyasztók megoldásokat előnyöket keresnek, amelyek adott szükségleteik kielégítésére alkalmasak, azaz számukra hasznosak. A termékek alap-, verseny- és speciális előnyökkel rendelkeznek. (Pl.: EMÖ: egyedülálló marketing ötlet) A piac csoportosítása 1. Földrajzi tagolás szerint: - Helyi piac: egy település, vagy körzet piaca, ahol általában a helyi háztartások, vállalatok, intézmények vásárolnak, vagy értékesítenek pl. zöldségpiac - Regionális piac: egy nagyobb földrajzi területet jelöl pl. Közép- Magyarország munkaerő-piaca - Nemzeti piac: A nemzeti gazdasági törvények és szabályok alapján működik. - Világpiac: A nemzeti piacok összessége. 2. Piactípusok Fogyasztói: A végső felhasználói piac, a vásárlói döntést egy, esetenként néhány személy hozza.

6 A fogyasztók magatartását több tényező befolyásolja: Kulturális és társadalmi tényezők (család, státusz), személyes jellemzők (életkor, foglalkozás), vélemények, gondolkodásmód. Az értékesítőknek az alkalmazkodás érdekében. Jól kell ismerni a vásárlási folyamatot, annak különböző szakaszait. Részei: - Probléma felismerés, információgyűjtés, - alternatívák kiértékelése, - döntés, - döntés utáni magatartás. Termelői piac (ipari vevők): A résztvevők száma kisebb, de nagyobb tételekben vásárolnak. Ezen a piacon gazdálkodó szervezetek vannak jelen, termelési tevékenységükhöz nyersanyagokat, félkész-termékeket, gépeket és berendezéseket vesznek. Beszerzési döntéseiket közösen és racionálisan hozzák, szaktudásuk felhasználásával. Viszonteladói (közvetítői) piac Kereskedelmi tevékenységet végző egyének és szervezetek tartoznak ide. A termelőktől beszerzik a vevőik által igényelt termékeket alacsonyabb áron, majd árréssel növelt áron értékesítik. Beszerzési döntéseik racionálisak, amelyet az egyén, vagy a vállalkozás hoz. Állami (kormányzati) piac Nagyfogyasztók, közületek (hivatalok, költségvetési szervek, intézmények ) a résztvevői. Feladatuk, az állampolgárok társadalmi igényeinek kielégítése, a központi és helyi irányítás, kormányzati feladatok ellátása. Ezen a piacon csoportok döntenek, ésszerűen, a közbeszerzési törvény figyelembe vételével. Az értékesítőnek marketing tevékenysége során figyelembe kell vennie, hogy vevői egyének, vagy szervezetek, milyen célból vásárolnak, és hogyan döntenek.

7 Piacszerkezet (a versenyhelyzet formái): Tökéletes verseny: Sok kis eladó és számos vevő van jelen a piacon. A piacra való ki- és belépés könnyű. Homogén tömegáruk jellemzik a kínálatot. A kereslet és kínálat egyensúlyától függően kialakul a piaci ár. Ez a versenyhelyzet ma már elméleti fogalom, a szabad versenyes kapitalizmusra jellemző piaci forma. Monopolisztikus verseny: Viszonylag sok eladó és számos vevő jellemzi. Erős a konkurenciaharc. A tökéletes versenyhez képest kevesebb az eladó, termékeiket megkülönböztetik. (minőség, márka, szolgáltatások ) Áraik differenciáltak. Oligopólium: Néhány eladó van jelen a piacon, a piacra lépésnek korlátai vannak. A cégek ellenőrzik egymást, óvatos piaci magatartás és gyakran ármegegyezés jellemzi a piaci szituációt. Homogén, vagy differenciált termékek vannak jelen. Erős a verseny, jelentős a reklám- és marketingeszközök használata. (mobiltelefon, autógyártás ) Monopólium: Egy eladó van jelen, uralja a piacot, meghatározza az árakat. (Figyelembe véve a fogyasztók árérzékenységét.) A marketingnek az oligopólium és a monopolisztikus verseny esetén van jelentősége.

8 A termékek csoportosítása: Felhasználási terület alapján: - Fogyasztási cikkek - Termelési eszközök Fogyasztási cikkek alcsoportjai: napi tömegcikkek szakcikkek luxuscikkek impulzuscikkek Napi tömegcikkek jellemzői: rendszeresen, rutinszerűen vásárolják, értékük általában alacsony (élelmiszerek, mosószerek )A vásárlók szeretnék a lehető legkisebb idő, és energia ráfordítással megvenni ezeket a termékeket, legtöbbször a megszokott, jól bevált termékeket választják. Szakcikkek jellemzői:a vevők hosszabb ideig mérlegelnek, információt gyűjtenek, válogatnak, több időt szánnak a vásárlásra, a ritkábban vásárolt, magasabb árú cikkek tartoznak ide, például: bútorok, háztartási gépek, ruházati termékek. Luxuscikkek jellemzői: a különleges, drága, márkás termékek tartoznak ide a döntés előkészítés szakasza a leghosszabb, a vásárlói döntést alapos tájékozódás előzi meg, a vásárló hajlandó több időt, jelentős erőfeszítést tenni különleges helyen szeretne vásárolni, ahol különleges bánásmódban részesül, például: luxusautó, ékszer 4. Piaci mérőszámok 5. A piac mérete: Egy adott időszak alatt megvalósuló cseréknek a mennyiségileg és / pénzben kifejezett nagysága. A kereslet folyamatosan változik, ezért folyamatosan változik a piac mérete is. A piac bővül, ha nő a kereslet, így a forgalom is. A piac stagnál, ha a kereslet és a forgalom nagysága sem változik. A piac szűkül, ha a kereslet csökken, így a forgalom is csökken.

9 Piacpotenciál: Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból elméletileg eladható mennyiség. Piacvolumen: Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból ténylegesen eladott mennyiség. Piaci telítettség: A piacvolumen és a piacpotenciál hányadosa. Piacrészesedés: Kifejezi, hogy a vizsgált cég a piaci volumenből hány %-ot értékesített. Számítása: saját eladás / Piacvolumen Relatív piaci részesedés: A versenytársakhoz viszonyítva mutatja meg a cég részesedését, rangsorát az adott piacon. 6. Piacszegmentáció A marketingstratégia kidolgozásának nélkülözhetetlen része a piac szegmentálása. A tömegtermelés kialakulása, a vállalatok számának növekedése, a piac méretének bővülése azt eredményezte, hogy a termelők, a szolgáltatók és a fogyasztók között, megszűnt a közvetlen kapcsolat. Ezért, a vállalatoknak a termeléshez, illetve értékesítéshez fogyasztóikról információkat kell beszerezni. Szegmentálás Lényege: egy egészet felbontunk, részeket hozunk létre Szegmentáció: olyan eljárás, módszer, technika, amellyel a heterogén piacot, jól meghatározható ismérvek szerint homogén részekre osztjuk. A szegmentálás eredménye: a szegmens, a fogyasztói csoportok. A szegmentálás követelményei, előnyei Eredményes a piaci szegmentáció, ha felismerhetők a hasonló igények, motivációk, meghatározó tulajdonságcsoportok, szegmensen belül. Ezt fejezi ki a homogenitás elve. Amikor az egyes fogyasztói csoportok között a lehető legnagyobb különbségek vannak. Ezt fejezi ki a heterogenitás elve.

10 A szegmentálás előnyei: - a piaci igényekhez valóban igazodó kínálat, - a marketing eszközök legmegfelelőbb kiválasztása (befolyásolás, meggyőzés) - a pénzt és az erőfeszítéseket a legmegfelelőbb piacokra koncentráljuk. Szegmentációs ismérvek: a csoportosítás szempontjai lehetnek: - ország, régió, lakóhely típusa (zöldövezet, belváros), mérete (Bp., város, község) - demográfiai: életkor, nem, családnagyság, nemzetiség, vallás - társadalmi, gazdasági: foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem, életmód - magatartási: termékhasználat, márkahűség, pl. személyiségjegyek. Célpiac képzés A szegmentáció feltárja és jellemzi a szegmenseket. Ezek közül választhat a vállalat. El kell döntenie, hogy hány és mely szegmentumot képes kiszolgálni. A kiválasztott szegmentumokat állítja tevékenysége középpontjába. Választásnál figyelembe veszi: - a szegmentum méretét, - jövőbeni növekedését, - az egyes szegmentumok jövedelmezőségét, - a versenytársakat, - a vállalati célokat és forrásokat. Összhangba kell hozni a vállalat adottságait a piaci lehetőségekkel. Piacirések: Olyan piacrészek, melyekben a nyilvánvaló vagy lappangó vásárlói igényeket a fennálló kínálat nem, vagy nem megfelelően elégíti ki. Termékpozicionálás: Egy adott piacon, adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása és ennek tudatosítása fogyasztóiban. (Amit a fogyasztóink emlékezetébe teszünk.) A legjobb versenyelőny kiválasztása.

11 Például: jó minőség olcsó ár kiváló szakértelem" "megbízhatóság"

12 Termékünk előnyös tulajdonságait háromféle módon tudatosíthatjuk Differenciálatlan/ tömegmarketing alkalmazásával: ugyanazt a terméket ugyanolyan módon kínálja valamennyi vevőjének pl. homogén tömegáruknál Differenciált marketing: A piac több szegmentumához különböző marketing-mixet alkalmaz. Ez a stratégia költségesebb, de hatékonyabb. Koncentrált marketing: A marketing-mixet egyetlen, a számára legfontosabb szegmentumra irányítja. 7. A marketing folyamat A marketing menedzsment a vállalkozást tudatosan piacorientáltan vezeti. A marketing menedzsment az a tervezési és végrehajtási folyamat, melynek során a szervezet termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését, árainak kialakítását, értékesítésének megszervezését, eladásának ösztönzését a piaci környezettel és saját céljaival összhangban hozza. A marketing menedzsment folyamatának lépései: - helyzetelemzés - marketing célok megfogalmazása - stratégiák meghatározása - programok kialakítása - végrehajtás és ellenőrzés Helyzetelemzés A vállalkozás környezete összetett. A vezetők feladata, hogy megbízható képet alkossanak a piaci folyamatok változásáról. A jövő piacának előjelzéséhez, a jelenlegi helyzetet kell pontosan megismerni. Amely az általános- és konkrét termék piaci helyzetére, a célpiac igényeinek feltárására, konkurencia vizsgálatára, a saját cég tárgyi és személyi feltételeire, fizetőképességére és hitelképességére vonatkozik.

13 Marketingcélok megfogalmazás A helyzetelemzésnél pontosan megtudta a vállalkozás, hogy hol tart. A vezetőknek meg kell határozni, hogy hová akarnak eljutni, mit akarnak elérni. A marketing célok alapvetően a piacokra és a vállalkozás kínálatára vonatkoznak. Marketingcélok megfogalmazása Kinek az igényeit akarja kielégíteni? Milyen igényeket akar kielégíteni? Miben tud jobbat nyújtani a versenytársainál? A célok lehetnek: - mennyiségi célok pl. a piaci részesedés növelése, új szegmentum megnyerése, - minőségi célok: márkatudat mélyítése, imázs javítása Marketingstratégiák meghatározása A célokhoz vezető módszereket, eszközöket határozza meg, vagyis hosszú távra választ ad a hogyan kérdésre. A stratégia nem részletesen kidolgozott terv, csak a fő irányelveket határozza meg a célok elérése érdekében alkalmazandó marketing eszközöket. A marketing eszközök különböző helyzetekben alkalmazott kombinációját fejezi ki a marketing - mix. Programok kialakítása A marketing programok rövid távú feladatokat jelölnek ki. A stratégia alapján (4 P) adott szituációhoz igazodó intézkedéseket kell megfogalmazni. - Például: Mikor kezdődjön az akció? - Mely termékekre, szolgáltatásokra vonatkozzon? - Mekkora legyen az árleszállítás mértéke? - Mely tevékenységekre vonatkozik? - Az egyes feladatokhoz kapcsolódó felelősök, határidők pontosítása. Az akciót támogató reklámeszközök elkészítése vagy a reklám ügynökség megbízása. Költségvetés készítése. A feladatok költségeinek és a bevételi tervek kiszámítása. Végrehajtás, ellenőrzés, értékelés A feladatok végrehajtása: - Megfelelő időben, megfelelő helyen végrehajtott terv. - Az ellenőrzés során kiderül a tevékenység hatékonysága és eredményessége. - A kitűzött célok megvalósultak-e? - Hová akartunk eljutni és hová jutottunk el? - Az ellenőrzés feltárja az eltérések okait, és felvázolja a pályamódosítást. Ha a gazdasági környezetben változás figyelhető meg, az eredeti tervet korrigálni kell, amihez a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Ha az eltérések a végrehajtásban résztvevők hiányosságaira vezethetők vissza, változtatni kell.

14 8. Fogyasztói magatartás A vállalat célja: a fogyasztói megelégedettség növelése. A marketig középpontjában a vásárló, a fogyasztó áll. Fontos, az elégedett vevő, aki visszatér, törzsvevővé válhat, többet/ drágábban vásárolhat, barátainak, ismerőseinek, is ajánlja, a termékeket/ céget. Minden vásárlás kockázattal jár, amit egy korrekt cég csökkent, ezért kialakul a törzsvásárlói kör. Fogyasztók lehetnek: egyének, háztartások, akik saját szükséglet kielégítésre vásárolnak. A szervezeti vásárlók nem személyes szükségletre vásárolnak, csoportos döntést hoznak. A szükséglet-kielégítés folyamata Fogyasztók: egyének, háztartások, szervezetek. A vásárlás szempontjából négy magatartás típust különböztetünk meg: racionális: tudatos magatartás, a rendelkezésre álló információk legjobb hasznosítása révén. szokásokhoz ragaszkodó: rutinszerűen viselkedő fogyasztó, aki lemond az újdonság kereséséről. impulzus magatartás: hirtelen hatásokra alakul ki a vásárlói döntés. Szociálisan függő magatartás: a vásárló egy társadalmi csoport normáihoz igazodik A szükséglet Szükséglet- hierarchia Maslow nevéhez fűződik a szükségletek kielégítési sorrendje. Elsőként kielégítendő: - a fiziológiai (élettani) szükségletek, - erre épül: a biztonsági szükséglet, - a szeretet és hovatartozás, - elismerés, siker, - önmegvalósítás. A fogyasztói magatartás lényege, befolyásoló tényezői Ahhoz, hogy megértsük a fogyasztói magatartás lényegét, ismernünk kell: - hogyan és milyen tényezők hatására alakul ki a szükséglet, - hogyan fogalmazódik meg az igény, - milyen módon válik keresletté az igény, - a fogyasztók mi alapján választják ki, és vásárolják meg a termékeket, hogyan veszik igénybe a különböző szolgáltatásokat, - milyen formában gyűjtenek információkat, - hogyan hoznak döntést, milyen tényezők segítik, /hátráltatják őket döntéseikben,hogyan cselekszenek, milyen a döntésük utáni közérzetük. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők - tágabb társadalmi- gazdasági környezet, - szűkebb szociális környezet és az - egyéni tényezők határozzák meg. Társadalmi- gazdasági környezet

15 Meghatározza a vásárlói döntéseket az adott ország társadalmi gazdasági fejlettsége, a nemzetgazdaság működése, műszaki technikai fejlődés, a gazdasági szabályzók, az infláció, a lakosság jövedelme, az életkörülmények, a demográfiai tényezők, a tömegkommunikáció és a divat irányzatok. Kiemelkedően hatnak a földrajzi viszonyok, a politikai helyzet és a kultúra. Az ember viselkedését, igényeit alapvetően meghatározzák azok az értékek, felfogások, célok, amelyeket élete során tanult. A szubkultúra is kifejeződik a vásárlási-fogyasztási, szokásokban.

16 Szűkebb szociális környezet Vásárlási döntéseinkre hatással vannak a referenciacsoportok: azok a csoportok, amelyek az ember magatartására közvetlenül vagy közvetett hatást gyakorolnak. Ide tartoznak a család, barátok, munkatársak. A fogyasztók magatartására, életmódjára, énképére és viselkedésére hatnak elsősorban. Azok a csoportok is hatnak, amelyekhez az ember tartozni szeretne. (aspirációs csoport) Ha erős a csoportok hatása, a marketing szakember feladata a véleményvezér elérése és meggyőzése. Egyéni tényezők A vásárló döntéseiben fontos szerepet játszanak a személyes jellemzők, az életkor, a foglalkozás, a vagyoni- jövedelmi helyzet, az életmód, a személyiség jegyek, az énképe. Az életkor a megvásárolandó termékek körére hat, közvetve a jövedelemre is. Lényeges az is, hogy a fogyasztó a családi életciklus melyik szakaszában van. Pl. egyedülálló fiatal, szabadidő orientált A foglalkozás, a fogyasztás mennyiségére és összetételére van hatással. Az iskolai végzettség, a betöltött pozíció, az értékrendet, a státusz szimbólumot formálja. Például egy menedzser másképpen öltözködik, utazik, más könyvet olvas, eltérő szórakozási lehetőséget választ. A divat hatása érvényesül, az üzlettípusnál, a szolgáltatás igénybe vételénél. A vagyoni- és jövedelmi helyzet: mit tud és milyen áron képes megvásárolni. Az életmód: mit részesít előnyben, milyen a beállítódása, érdeklődése, nézetrendszere. Ennek ismerete segíti az értékesítők munkáját. Visszahúzódó/ törekvő életmódot folytat. A vásárlási folyamata Szakaszai: Probléma felismerés: az igény felmerülhet külső impulzus, pl. TV reklám/belső, szükséglethatásra. Információgyűjtés: család, barátok, munkatársak, reklám, szórólapok, hirdetések, kirakatok, internet Alternatívák értékelése: az információkat rendszerezi, értékeli. (adott szituáció, pénz, impulzus) Döntés: beléphetnek közbenső hatások: más személyek véleménye, váratlan események, visszariadás. A döntés utáni állapot: elégedett/elégedetlen Vásárlási szerepek Kezdeményező: aki az ötletadó Tanácsadó: a végső döntést tanácsaival befolyásolja Döntéshozó: dönt a megvásárlásra kerülő termékről és/ szolgáltatásról, az üzletről, esetleg a vásárlás időpontjáról. Vásárló: aki ténylegesen beszerzi az árut. (megköti az üzletet) Használó: aki fogyasztja/ felhasználja a terméket. 9. Termékpolitika (1P) A marketing-mix hosszútávon meghatározó eleme Termék fogalma: Olyan tulajdonságok megtestesítője, amely a fogyasztók szükségleteinek kielégítésére alkalmas.

17 Marketing felfogás szerint:a termék olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni. A vállalati termékpolitika - A vállalat meghatározza, hogy adott időszak alatt milyen termékeket állít elő, illetve forgalmaz. - Figyelemmel kíséri a termékek életútját; - Termékfejlesztési döntéseket hoz; Folyamatosan vizsgálja a termékszerkezetet, választékot. A termékek piaci életgörbéje A termék piaci tartózkodásának ideje, a piacon való megjelenésétől a piacról történő kivonásáig terjedő szakasz. A termék életgörbe szakaszai: - bevezetés, - növekedés, - érés, - telítődés, - hanyatlás. Rogers amerikai marketingkutató vizsgálatokat végzett az kapcsolatosan. újdonságok elfogadásával - Megfigyelése alapján a fogyasztók 3 %-a az újító, akik a bevezetés szakaszában már kipróbálják az újdonságokat; - 13% a korai elfogadó, akik a növekedés szakaszában viszonylag gyorsan elfogadják az új termékeket; - 34% megfontolja, ők tartoznak a korai többséghez az érés szakaszában; - 34% kifejezetten óvatos, ők a késői többséghez tartoznak,a telítődés szakaszában vásárolnak; - 16% konzervatív, ők a lemaradók, a hanyatlás szakaszában vásárolnak. A termék-életgörbe szakaszai: Bevezetés: - a terméket az újítók vásárolják - a forgalom alacsony - intenzív reklám

18 - a marketig költségek magasak - a nyereség alacsony/ veszteség - kevés a versenytárs a piacon - a marketingstratégia célja: a figyelemfelkeltés Növekedés: - vásárlók a korai elfogadók - a forgalom emelkedik - (nő a vásárlók száma, az ajánlók köre) - a profit emelkedik - az árak magasabbak/alacsonyabbak - nő a versenytársak száma - a marketingköltségek csökkennek - (belép a szájreklám és a versenytárs reklámja) - a reklám a tulajdonságokra összpontosít - sok a kapcsolódó szolgáltatás - a marketingstratégia célja: a piaci részesedés növelése. Érettség: - a vevők a korai többség, a forgalom tovább emelkedik, de a növekedési üteme csökken, a nyereség eléri a maximumot különböző marketingakciók végrehajtása: termékfejlesztés, minőségjavítás, többlet funkciók, új csomagolás alkalmazása, az értékesítési csatornát szélesíteni kell. Telítődés: - a vevők a kései többség - a forgalom eléri a maximumot, majd csökken - különböző termékváltozatokat dolgoznak ki, - az értékesítési utak tovább bővülnek, - a verseny éles, - a marketingköltségek mérsékeltek, - a profit magas, majd csökken, - árharc jellemző, - a marketingstratégia célja: - a versenytársakkal szembeni védekezés/ támadás. Hanyatlás: - a lemaradók vásárolják, - a forgalom csökken, nyereséget már nem tartalmaz, - csökkenő számú versenytárs, - szelektív értékesítési utak. - a marketingstratégia célja: - a termék piacról való kivonása, - a készletek felszámolása árleszállítási akciók keretében, - kevés számú szolgáltatás.

19 Termékfejlesztés (meghatározóak a finanszírozási lehetőségek, a fejlesztési apparátus, a felkészültség és az adott piaci helyzet) A termékfejlesztés típusai: - Kezdeményező fejlesztés: új, eddig ismeretlen terméket hoz létre a vállalat. - Követő fejlesztés: a termék a piacon már ismert, de a vállalat még nem gyártotta. - Termékmódosítás: többletfunkció, ill. a használati érték növelése. - Termékvariációk: különböző fogyasztói kör számára, különböző változatok kifejlesztése. Új termékek kialakítása - Ötletgyűjtés - Ötletszelektálás - Termékfejlesztés - Terméktesztelés - Termék bevezetése a piacra A csomagolás jelentősége - A csomagolás, mint burkolóanyag: - biztosítja az áru biztonságos tárolását; csökkenti a szállítási költségeket; - védi az árut a külső szennyeződésektől és a környezetet a káros anyagoktól. Termékszekezet-vizsgálatok Célszerű a figyelmet azokra a termékekre, termékcsoportokra összpontosítani, amelyek valamilyen szempontból fontosak a vállalatnak. (jövedelmezően értékesíthetők vagy az árbevétel nagy részét biztosítják a vállalat számára) A termékpolitika kialakítására ható tényezők - a kereslet: a vásárlóerő nagysága, a vásárlási szokások, a vevők száma, gyakran impulzusok alapján döntenek. - a vállalkozás stratégiája, pénzügyi elképzelései: nyereség, költség- és pénzügyi elképzelései. - versenytársak kínálata: annak figyelése, arra való reagálással a választék átalakítása. - a divat: hatása érvényesül, amikor bizonyos termékek jönnek divatba, vagy szolgáltatások igénybe vétele trendi - gazdasági, jogi, szociális, kulturális környezet: jogszabályok, gazdasági szabályzók, értékrendek, környezetvédelem, a szezonalitás. Portfólió-mátrix (BCG- mátrix) Alkalmas: a meglévő választék elemzésére. A vizsgálat szempontja: az árrés nagysága és az eladott mennyiség. Ennek alapján négy csoport alakult ki: - Sztárok: a legkedveltebb, legnagyobb nyereséget hozó termékek - Fejőstehenek: népszerű termékek, de az átlagosnál kevesebb nyereséget hoznak.

20 - Kérdőjelek: kevésbé népszerű termékek, magas árréssel. - Kutyaütők: kicsi az érdeklődés irántuk, alacsony nyereségtartalom érhető el.

21 10. Árpolitika Ár: az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az árkialakítás piaci tényezői: - A piaci erőviszonyok, a fogyasztók ármagatartása, a versenytársak ármagatartása, a szállítók ármagatartása. - Árstratégia és ártaktika - Piaci erőviszonyok hatása az árkialakításra A termelő domináns helyzetéről akkor beszélünk, amikor az értékesítő csak egyetlen vagy néhány beszerzési forrás közül választhat. Ebben az esetben az értékesítő mozgástere nagyon kicsi. Az értékesítő dominanciája akkor fordul elő, ha magas piaci részesedéssel rendelkezik és sok kis szállító rendelkezik. Ekkor az ár meghatározásában a szállítókkal szemben önálló. Kiegyenlített erőviszonyok esetén, sok eladó, sok vevővel áll szemben. Ilyenkor érvényesül az áralku. A termelő és az értékesítő közösen alakítják ki az árakat. A vásárlók ármagatartása Általában az alacsonyabb ár keresletnövelő, míg a magasabb ár csökkenti a keresletet. Az árbevétel alakulását befolyásolja a fogyasztók árérzékenysége, ami azt fejezi ki, hogy az ár a vásárlási döntéseiket mennyiben befolyásolja. Mennyire tartják fontosnak az árat és az árváltozásokra hogyan reagálnak. A preferenciavizsgálatok feltárják a mérlegelésnél figyelembe vett szempontok sorrendjét. Jövedelmi helyzet, foglalkozás, életkor, minőség, az értékesítő helye, körülményei, a szolgáltatás színvonala. A versenytársak ármagatartása Megismerésük ármegfigyeléssel történhet próbavásárlás Az áreltérések okainak feltárása: - A magasabb ár mögött többletszolgáltatások pl. jobb kiszolgálás, kulturáltabb környezet, ingyenes házhoz szállítás, különleges termék - A konkurensek árpolitikájának irányváltozásait nyomon kell követni, ehhez az árukosár (hasonló termékek) árait hasonlítják össze. Vizsgálják az áreltérések okait. - A döntést alapvetően befolyásolja, hogy Mit szeretnének a fogyasztóik, mit részesítenek előnyben? (pl. adott minőség/ alacsonyabb ár) Árstratégia és ártaktika Árstratégia: hosszútávra jelöli ki a vállalat ármagatartását. Ártaktika: a konkrét napi árdöntéseket jelenti. Az árstratégiát befolyásoló belső vállalati tényezők: - a vállalati célok: a cég főcélkitűzései,

22 - a méret: nagy tőkeerős vállalat, tartalékokkal vagy kisméretű cég, tőkehiánnyal, - a profil: meghatározza az árdöntéseket, - a költségek: befolyásolja az ár alsó határát, kritikus mennyiség: egy egységre jutó összköltség. Fedezeti pont: az árbevétel fedezi a költségeket. Az árstratégia és ártaktika főbb elemei Árképzési elvek Alsó határ: a költségek összege Felső határ: az árelfogadási készség Figyelembe kell venni: - a versenytársak árait, - az ár- minőség összefüggéseit, - a termék és vállalat hírnevét Attól függően, hogy melyik tényezőre fordítják a legnagyobb figyelmet: - költségorientált, - keresletorientált és - konkurenciaorientált árképzést alkalmaznak. A döntést a vállalatok adottságai és lehetőségei is befolyásolják. Árimázs egy vállalkozás áraival kapcsolatos elképzelés, az alkalmazott árak átlagos színvonala. - A közepes árszintű, a drága, vagy az olcsó termékek dominánsak. - Ehhez kell alakítani a 4P-t. - Csak lassan, hosszabb távon változtatható. Árstratégia a piaci életgörbe különböző szakaszaiban

23 A piaci bevezetés időszakában lehetséges: - magas induló ár (lefölöző ár) - alacsony induló ár (behatoló ár) - közepes nagyságú induló ár A növekedés és az érés időszakában: - árcsökkentéssel, ha magas ár miatt csökken a kereslet vagy megjelent a konkurencia, / - áremeléssel: kihívó jellegű áremeléssel is (minőség javulás) növelhető az árbevétel. Árfelhajtásra a monopolhelyzetben lévő vállalatoknak van lehetőségük. A versenytörvény tiltja: a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Telítődés, hanyatlás időszaka: árcsökkentés. Az ártaktika főbb elemei A beszerzési ármunka teendői: - források rangsorolása, - áralku, - új források keresés. Az értékesítési ármunka teendői: - végső ár kialakítása az ártaktika feladata, - árdifferenciálás: szegmensenként, szezononként, területenként, - lélektani szempontok, - rabatt, nagyobb mennyiségnél - skontó, (készpénzfizetésnél), - felár (többletszolgáltatásnál). Árképzési célok Túlélés: Cél nem a nyereség elérése rövidtávon, hanem a túlélés. Erős piaci versenyben, a divat, vagy a fogyasztói szokások változása miatt, gyakran csökkentik az árakat. A lehető legnagyobb bevétel elérése: a kis haszon nagy forgalom elve alapján, arra számítanak, hogy az alacsony ár hatására nagymértékben nő az eladott mennyiség, így növelhető a nyereségtömeg.

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A) A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A vállalati image az a kép, a benyomásoknak és véleményeknek

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák Marketingstratégiai döntések Szegmensmarketing és szegmentációs folyamat A pozicionálás fogalma és stratégiái Termék/piac növekedési stratégiák Szigorlati tételek 2016 Petruska Ildikó Dr. Petruska Ildikó

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A) A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

12. tétel Kereskedelem helye, szerepe

12. tétel Kereskedelem helye, szerepe 12. tétel Kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Szolgáltatásmarketing

Szolgáltatásmarketing BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Szolgáltatásmarketing 7. előadás Kovács István 1 Az előadás felépítése Szolgáltatások innovációja Új szolgáltatások tervezési folyamata A szolgáltatás koncepció

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Az értékesítési politika

Az értékesítési politika Az értékesítési politika Az előadás fő témái I./ Az értékesítési politika céljai II./ A közvetítők funkciói III./ A disztribúciós csatornák típusai IV./ Csatornastratégiák V./ Kereskedő-típusok VI./ Csatornamenedzsment

Részletesebben

Mottó: Ha a hatékony termékpolitika, reklám és értékesítéspolitika elveti az üzleti siker magvait, akkor a hatékony árpolitika learatja azt.

Mottó: Ha a hatékony termékpolitika, reklám és értékesítéspolitika elveti az üzleti siker magvait, akkor a hatékony árpolitika learatja azt. Árpolitika Az előadás fő témái I./ Az árpolitika céljai II./ Az árakat meghatározó tényezők III./ Az árképzés folyamata IV./ Árváltoztatások kezdeményezése V./ Árváltoztatások Mottó: Ha a hatékony termékpolitika,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

Stratégiai tervezés és marketingstratégia

Stratégiai tervezés és marketingstratégia 2. Stratégiai tervezés és marketingstratégia Tk. 2.fejezet Stratégiai tervezés és marketing stratégia Küldetés Vállalati célok és stratégiák Marketing alapstratégiák Üzletági célok és stratégiák Funkcionális

Részletesebben

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel INGATLANMARKETING a globális válság ellen a marketing eszközeivel a marketing fogalmának bevezetése Kottler szerint : a marketing olyan, mint a kertészkedés. marketing értékesítés A marketing nem olyan,

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix Dr. Szántó Szilvia Nemzetközi marketing-mix Az előadás témái 1./ Nemzetközi árpolitika 2./ Nemzetközi értékesítési politika 3./ Nemzetközi kommunikációs politika 4./ A sztenderdizálás fokozatai A fő kérdés:

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 2. Fejezet: A személyes eladás helye a többutas értékesítési rendszerben 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. Az értékesítési rendszer 2. Többcsatornás értékesítési

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK 1495-06 MARKETING ÉS PR ISMERET 1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK A marketing és PR alapismeretek alkalmazása vizsgafeladat jellemzője:

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Előadás

Előadás Műszaki fejlesztés F1FNGYF; F1BNMFEJL Előadás 2. 2010.09.20. A termék gazdasági életútja: termék életciklus, termék életgörbe A bevezetési szakasz jellemzői: Piac Értékesítés Költségek Nyereség Marketingcélok

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing alapjai. 2007/2008 II. félév

II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing alapjai. 2007/2008 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Modul 2 Marketingtervezés Fejezet 4 Az ár Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 MODUL 2 MARKETINGTERVEZÉS Fejezet 4: Az ár Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM A tartalomért

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Marketing V. előadás. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing V. előadás. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Marketing V. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Miről is lesz ma szó? Termékpolitikai döntések alapjai A marketing termékfelfogása Termékminőség és differenciálás A minőség

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Marketingkommunikáció

Marketingkommunikáció Marketingkommunikáció Tk. 10.fejezet Marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) A vállalati célcsoport(ok) közvéleményének, közvélekedésének olyan irányban való befolyásolása, amely a vállalat értékesítéssel

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Reklám ÁRON a rengetegben

Reklám ÁRON a rengetegben Marketing alapjai 8. Reklám ÁRON a rengetegben ÁR-MIX ÁRSTRATÉGIÁK - TAKTIKÁK Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 Árpolitika fő döntési területei az árképzés módjának meghatározása, egy új termék árának

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben