Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK AZ INKUBÁTORHÁZAKKAL Budapest, 2006 Készítette: Szűcs Blanka

2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 4 A SZAKDOLGOZAT VIZSGÁLÓDÁSI KÖRE 5 1. A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREJÖTTE HAZÁNKBAN A POLITIKAI RENDSZERVÁLTÁS ELŐTTI IDŐSZAK A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐ ÉVEKBEN, TÖRTÉNETI ELŐZMÉNY 6 2. A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁSA A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BESOROLÁSA A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SAJÁTOSSÁGAI ELŐNY HÁTRÁNY A MAGYAR MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR FŐBB JELLEMZŐI GAZDASÁGBAN BETÖLTÖTT SZEREPÜK PIACI ORIENTÁCIÓ JOGI FORMA ÁGAZATI MEGOSZLÁS TERÜLETI MEGOSZLÁS FOGLALKOZTATÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPÜK A HAZAI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SWOT ELEMZÉSE ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELPIACI HELYZETE A HITELKAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI A MIKRO, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELLEHETŐSÉGEI NAPJAINKBAN 28 2

3 4. A VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ BEMUTATÁSA, MŰKÖDÉSE A VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ FOGALMA A VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ CÉLJA, FELADATA, FŐBB JELLEMZŐJE SPIN- OFF CÉGEK TECHNOLÓGIAI TRANSZFER KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS (K+F), INNOVÁCIÓ A VÁLLALKOZÓ INKUBÁTORHÁZAK KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETE INKUBÁTOR TÍPUSOK A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE AZ INKUBÁCIÓBAN A KOCKÁZATI TŐKE INVESZTÁLÁS FOLYAMATA ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS A NEMZETI INKUBÁCIÓS PROGRAM A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA INKUBÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK INKUBÁTOROK ÉLETCIKLUSAI A MAGYARORSZÁGI INKUBÁTORHÁZ HÁLÓZATÁNAK JELENLEGI HELYZETE A HAZAI INKUBÁCIÓ SWOT ELEMZÉSE ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK TÁMOGATÁS HÁRMAS PILLÉR A TÁMOGATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZEREN BELÜL JAVASLATOK A TÁMOGATÁSRA SZÁMÚ MELLÉKLET 52 IRODALOMJEGYZÉK 59 ÖSSZEGZÉS 61 3

4 ELŐSZÓ Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Mindez nem véletlen, hiszen jelentős szerepet töltenek be, mind a társadalomban, mind a gazdaságban. Fontos e szektor támogatása, ösztönzése, külső forrásokkal történő finanszírozása. Mindennek jelentőségét a rendszerváltást követő kormányok is belátták, és több olyan intézkedést is tettek, melyek a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődését segítették elő. Szakdolgozatomban a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását szeretném bemutatni a hazai gazdaságban a vállalkozói inkubátorház segítségével, támogatásával. Választásom azért esett erre a témára, mert tanulmányaim során már végeztem kutatómunkát e témával kapcsolatban, másrészről pedig a szakmai gyakorlatom során is foglalkoztam vele. A gyakorlati részt az OTP Bank Rt. Lakossági Divízió, Mikro- és Kisvállalati Főosztályán tanulmányoztam, tanulmányozom. A Főosztály júniusában alakult meg e Divízión belül, vezetői döntés alapján a piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Ez a lépés egy nemzetközi gyakorlaton alapszik (Basel II.). A lakossági üzletág (Retail Banking), a kereskedelmi bankok lakossággal, illetve kisvállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve, a bankok fő forrásgyűjtő területe. Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozás óta egy magasfokú követelményrendszernek kell megfelelnie. Az EU által támasztott követelmények teljesítése érdekében a csatlakozni kívánó országokban a gazdaság nagyarányú fejlesztésére és dinamizmusára van szükség, így hazánkban is. A gazdaság tervezése mellett elengedhetetlen a jövőbe látás, a globalizáció megteremtése, mely lényegében a tőke korlátlan mozgásának megteremtődésével alakul ki. Napjainkat is átszövi az integráció fogalma, a különböző egyesülések, csoportok kialakulásának szükségessége, melynek pozitív hatása mindenki által érzékelhető. Az egyre növekvő kihívások elől a magyar vállalkozók sem térhetnek ki, éppen ezért minél inkább ki kell használniuk, meg kell ragadniuk minden felmerülő lehetőséget. Mindez előtérbe helyezi a további inkubátorházak létesítését és a meglévők fejlesztésének szükségességét. 4

5 A SZAKDOLGOZAT VIZSGÁLÓDÁSI KÖRE Elsőként fontosnak tartom ismertetni a vállalkozások létrejöttének történetét hazánkban, részletesen kitérve az 1990-es rendszerváltás előtti és utáni időszakra. Ezután a dolgozatomban megcélzott mikro-, kis- és középvállalkozói réteg törvényi meghatározásának alakulását fejtem ki az utóbbi évekre kivetítve, a politikájának meghatározásával együtt. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások általános áttekintését, főbb jellemzőit vizsgálom a következő pontok alapján: Gazdaságban betöltött szerepük Piaci orientáció Jogi forma Ágazati megoszlás Területi megoszlás Foglalkoztatásban betöltött szerep Ezután a mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági helyzetétnek elemzését vizsgálom, melyhez SWOT elemzést használok, ezzel rávilágítok e szféra erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeinek kihasználására, és veszélyeinek elkerülésére. A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetének részletes bemutatása után pár szóban vázolom e szféra támogatási rendszerét, a támogatási rendszerének kezdetétől egészen a nemrég kialakult inkubátorház jellegű támogatásáig. Fontosnak tartom kifejteni a szakdolgozatom szerves részét képező, sokak számára ismeretlen fogalom definícióját, jellemzőjét, történeti előzményét, a különböző szempontrendszer alapján besorolható típusait, szolgáltatásait, illetve életciklusát. A kockázati tőke szerepét és az állami szerepvállalást is vizsgálom az inkubációban - egy konkrét program bemutatásán keresztül. Végül bemutatom a hazai inkubátorház jelenlegi helyzetét, melynek elemzéséhez szintén SWOT elemzést használok, illetve bemutatom a támogatási rendszerét is. 5

6 1. A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREJÖTTE HAZÁNKBAN 1.1. A politikai rendszerváltás előtti időszak Magyarországon a politikai rendszerváltás előtt a tulajdonviszonyok alapvetően a szocialista társadalomképnek megfelelően alakultak. Az uralkodó tulajdonforma a társadalmi tulajdon, annak alapvető formája, az állami tulajdon volt. Az állami szektorban 1968 után jelentősen nőtt a vállalati önállóság, majd az 1984-ben bevezetett vállalati reform következtében az állami vállalatok mintegy háromnegyede önkormányzó- vállalati tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés vezetése alatt álló- vállalat lett. A szövetkezeti autonómia az 1971-es szövetkezeti törvényben megerősítésre került, így a szövetkezetek jelentős szerepet kaptak a mezőgazdaságban, iparban, és a kereskedelemben egyaránt. A hagyományos kisipari kereskedelem mellett egyre inkább meghatározóvá váltak hazánkban a kisvállalkozások, melyek bázisa a szövetkezeti szektor volt A magyar gazdaság helyzete a rendszerváltást követő években, történeti előzmény A politikai rendszerváltás után, alapvető feladat a magántulajdonon alapuló piacgazdasági rend megteremtése volt. Nem volt elegendő e cél eléréséhez az, hogy az 1990-es alkotmány rögzítette a gazdasági verseny szabadságát és kimondta a magántulajdon és az állami tulajdon alkotmányos egyenrangúságát, célként deklarálta a szociális piacgazdaságot. Az új tulajdonszerkezet ekkor még nem alakult ki, ehhez hosszabb időre volt szükség. A magyar kormánynak több, egymással összefüggő problémával kellett szembenéznie a tulajdonviszonyok tekintetében. Az állam közvetlen beavatkozására feltétlenül szükség volt, hisz célként tűzték ki a gazdaság vállalkozói alapokra helyezését. Az állami tulajdon privatizálása volt az egyik fontos stratégiai lépés, mely napjainkra döntő mértékben kialakult. A másik fontos kérdéskör a rendszerváltást követően, a kis- és középvállalkozások kialakulásának ösztönzése a vállalkozói szektoron belül, mely nem 6

7 járt kellő eredménnyel. A kis- és középvállalatok száma, mérete, helyzete- azokban a volt szocialista országokban, ahol a gazdasági átmenet már korábban megkezdődött, - sokkal erősebb. A rendszerváltozás után nagyarányú privatizáció indult meg és elkezdődött a valódi piacgazdaság kialakulása. Számos nagyvállalatból egységek váltak ki, illetve a nagy cégek felszámolása után kisebb egységek maradtak meg, melyek kis- és közepes üzemként reménykedtek a fennmaradásban. Ezzel megkezdődött a kényszervállalkozók és kényszervállalkozások sajátos kategóriája, melyeknek száma rövid idő eltelte után jelentős mértékben megnőtt. A kényszervállalkozások létrejöttét az alábbiak is motiválták: szigorú tevékenységi és szervezeti korlátok közé szorított kisiparosok, kiskereskedők a nyolcvanas évek szervezeti nyitásait kihasználó vállalkozó réteg kialakulása a nagyvállalatokból kiváló vagy azokból megmaradó egységek megléte a remélt polgári átalakulás középosztályosodás- magját képező vállalkozások A rendszerváltással és a keleti piacaink elvesztésével iparunk szerkezete átrendeződött. Míg egyes nagy múltra visszatekintő ágazataink leépültek, és az itt kialakult ipari hagyományok veszítettek jelentőségükből, addig a másik oldalon új, modernizált termelési szektorok alakultak ki. Már a 80-as évek közepétől érezhető visszaesés figyelhető meg a hazai végtermékgyártásban. A keleti felvevőpiacok beszűkülésén kívül ennek a folyamatnak további okai is voltak. A 90-es évek elején a nyugat- európai recesszió keresletkieséshez vezetett, és a gazdaság átalakulásával együtt járt a meglehetősen nagymértékű belföldi kereslet visszaesés is. A helyzetet még súlyosbította az igen szigorú számviteli-, csőd-, felszámolási és pénzintézeti törvények által indukált sokkterápia, melynek hatására nagy számban mentek csődbe az állami vállalatok. A páratlanul gyors és nemzetközi összehasonlításban is igen merész privatizációs átalakulás eredményeként előtérbe került a fejlődés és a modernizáció fenntarthatósága. 7

8 A 90-es évtized során ebben a folyamatban az egyik fő szerepet az országba beáramló több milliárd forintos működő tőke játszotta, ami jól megalapozta a fejlesztést, kialakította a modern, a korábbinál jóval hatékonyabb exportvezérelt termelést, és egyre erőteljesebb mértékben vonta be a magyar termelést a világméretű, főként európai munkamegosztásba és 2000 között beáramló külföldi működő tőke dinamikus növekedést eredményezett. Hazánk a közép- kelet európai országok közül 1989-ben elsőként nyitotta meg gazdaságát a külföldi közvetlen befektetések előtt. A tőkebeáramlás egyik fő formája a privatizáció volt, melynek csúcspontja 1995-ben tetőzött. Ez az erőteljes szerkezeti átalakulás és váltás többnyire a transznacionális vállalatok vámszabadterületi térhódításának köszönhető, aminek a motivációját a piacok szélesítése, és a jól képzett, de még aránylag olcsó munkaerő vonzereje adta. Az utóbbi időben (elmúlt év) fejlődésnek indult a nemzetközi cégek magyarországi kutató és fejlesztő tevékenysége is, egyre többen telepítenek ide technológia központot. (pl. General Electrik) Elindult egy olyan jellegű folyamat is, melynek keretében a hazánkban működő multinacionális cégek nagy számban kapcsolnak be hazai kis- és középvállalkozásokat beszállítói- és szolgáltatói hálózatukba. E folyamat során nem vész el a korábbi korszakban felhalmozott tudástömeg, nem tűnik el a fejlesztési tapasztalat, hanem a multinacionális cégekkel ápolt kapcsolatok miatt gyorsul az új technológia befogadása. Ennek tudatában a kormányzatnak is többirányú, az innovációs láncolatot szélesítő és elmélyítő technológiapolitikát kell folytatnia. Nem elegendő a tudás- intenzív ágazatokban tevékenykedő vállalatokat Magyarországra vonzani, hanem ezek tevékenységét a hazai közegbe kell integrálni. Ez egyben azt jelenti, hogy a külföldi tulajdonú cégek hátterében fejlettebb fokon, nagyobb hozzáadott értékkel kell szolgáltatást nyújtani és szállítani. A lehető legszélesebb körben kell erősíteni a hazai vállalkozások úgynevezett adaptációs transzferáló képességeit, mely az átvett technológia tovább fejlesztését jelenti. Ezt kiemelten szolgálhatják a vállalkozási inkubáció intézményei, a képzési bázisok, a kutatóhelyek és az innovatív vállalti kör között hidat képező szervezetek. 8

9 2. A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 2.1. A mikro-, kis- és középvállalkozások törvényi meghatározása A legtöbb ország rendelkezik kisvállalkozásokkal foglalkozó törvénnyel. Hazánkban 2004 előtt az évi XCV. törvény alapján határozták meg a mikro-, kisés középvállalkozásokat, melyek meglehetősen érzékenyen reagálnak a változásokra. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk okán a törvény több része vesztett aktualitásából, így számítani lehetett az Európai Bizottság újabb ajánlására, mely május 6-án meg is érkezett a Gazdasági- és Közlekedési Minisztériumba, melynek figyelembe vételével a Kormány meghatározta a évi XXXIV törvényt. Az új törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napjától érvényes, amely naptól a régi törvény hatályát vesztette. A törvény összesen 5 fejezetből áll, melyek 21 paragrafust foglalnak magukba. I.fejezet Az első fejezet tartalma a bevezető rendelkezéseket foglalja magába, mely egyben megfogalmazza a törvény célját, mely a következőképp szól: A törvény célja a KKV-k fejlődésének előmozdítását szolgáló állami támogatások összefoglalása, és ezáltal olyan gazdasági feltételek kialakítása, amelyek hosszú távon, hazai és uniós szinten biztosítják a verseny- és foglalkoztatási képesség növekedését, a versenyhátrányok csökkenését, valamint a vállalkozások Európai Unió követelményeihez való felzárkózását. II.fejezet A második fejezet a KKV-k támogatásáról szól. A támogatások forrásáról, formájáról, finanszírozásáról, és odaítélésének formájáról. III.fejezet A harmadik fejezet az állami feladatok összehangolásának részleteit tartalmazza. 9

10 IV.fejezet A negyedik fejezetben az értelmező rendelkezéseket foglalja össze a törvény, mely kimondja, hogy a törvényben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes MNB deviza középárfolyam érvényes, viszont újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet meghaladó év utolsó napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. V.fejezet Az ötödik és egyben utolsó fejezet a törvény záró rendelkezései, mely tisztázza, hogy a törvény az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető szabályzást tartalmaz A mikro-, kis- és középvállalkozások besorolása Az új definíció bevezetése két lépcsőben történt. Elsőként bevezettek egy átmeneti időszakra vonatkozó meghatározást, ami május 1.-től január 1.-ig tartott, ekkor más határértékek szerint sorolták be a kis,- és középvállalkozásokat, és csak utána véglegesítették a törvénynek azon részét, ami ma is hatályos. I május 1.-ig érvényes meghatározások: Foglalkoztatottak száma Éves nettó árbevétel 4 mrd Ft Középvállalkozás Kisvállalkozás Mikrovállalkozás max. 250 fő fő 0-9 fő vagy max. 700 m Ft vagy Mérlegfőösszeg 2,7 mrd Ft max. 500 m Ft - 1. táblázat: A mikro-, kis- és középvállalatok határértékeinek besorolása Forrás: évi XXXIV törvény - 10

11 II május január 1.-ig tartó átmeneti időszak: Foglalkoztatottak száma Éves nettó árbevétel 40 m Középvállalkozás Kisvállalkozás Mikrovállalkozás Max. 250 fő fő 0-9 fő (10,4 mrd Ft) vagy max. 7 m (1,8 mrd Ft) Vagy Mérlegfőösszeg 27 m (7 mrd Ft) max. 5 m (1,5 mrd 2. táblázat: A mikro-, kis- és középvállalatok határértékeinek besorolása Forrás: évi XXXIV törvény Ft) - - III január 1.-től a végleges szabályozás érvénybe lép: Foglalkoztatottak száma Éves nettó árbevétel 50 m (13 mrd Ft) Középvállalkozás Kisvállalkozás Mikrovállalkozás Max. 250 fő fő 0-9 fő vagy max. 10 m (2,6 mrd Ft) vagy Mérlegfőösszeg 43 m (11,2 mrd Ft) max. 10 m (2,6 mrd 3. táblázat: A mikro-, kis- és középvállalatok határértékeinek besorolása Forrás: évi XXXIV törvény Ft) max. 2 m (520 m Ft) vagy max. 2 m (520 m Ft) Jelenleg a évi XXXIV törvény van életben, melynek a kis-, és középvállalkozásokról szóló meghatározása január 1.-től hatályos, a határértékeknek az Európai Unió összes tagállamában ugyanannyinak kell lenniük. 11

12 2004. évi XXXIV törvény 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (idegen tulajdoni rész) jegyzett tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Az adatok megállapítása az utolsó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerint történik. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatott létszám alapján történik. Vannak olyan vállalkozások, melyek az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) törvény (2002. XLIII.) hatálya alá esnek, ezen vállalkozások KKV-nak történő minősítéshez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Az azon vállalkozások, melyek még nem rendelkeznek éves, illetve egyszerűsített éves beszámolóval- mivel újonnan lettek alapítva- a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell 12

13 figyelembe venni. Az állományi létszám megállapításakor nem veszik figyelembe a gyakornokokat és a szakképzési szerződés keretében tanuló diákokat. Meg kell említeni azt is, hogy a gyakorlatban az ügyfél szegmentáció alkalmazása ettől eltérhet. Itt példaként felhoznám, és utalnék az OTP Bankban szerzett tapasztalataimra, ahol is a vállalatok minősítése szintén eltérő. A teljesség igénye nélkül az alábbi három szempontok alapján szegmentálja az ügyfeleket a Bank: 1 Az OTP Bank mikro- és kisvállalkozásnak (MKV) minősít minden olyan vállalkozást, gazdálkodási formára való tekintet nélkül, melyeknek: éves nettó árbevétele 500 millió Ft; össz banki kötelezettsége 50 millió Ft szerződött összeg alapján; kizárólag standard terméket használ. Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, úgy az ügyfél nem tartozik az MKV ügyfélkörbe. 1 Forrás: 10 /2006.-MKV sz. ügyviteli utasítás, Az MKV szegmens létrehozása, kezelése, és a szegmensváltás folyamata, részletes rendelkezések 13

14 2.3. A mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 1998 óta nagy hangsúlyt kapott az a kérdés, hogy a gazdasági átalakulás folyamatában hogyan változott a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások relatív helyzete. A mikro-, kis- és középvállalkozások túlnyomó része alultőkésített. Ezen szektor hitelezése a bankok számára túl kockázatos. A vállalkozások 70 százaléka gazdálkodik hitel nélkül, ami a mikro- és kisvállalkozások esetében lényegesen magasabb, mint a közepes- és nagyvállalatoknál. Hosszú lejáratú hitele a kisvállalkozások 20 százalékának, a közepes és nagyvállalkozások 30 százalékának van mindössze. A Kormány olyan átfogó, az egyes vállalkozói csoportok speciális igényeit figyelembe vevő támogatási rendszert, strukturált és időben ütemezett vállalkozásfejlesztési programot törekedett kidolgozni, amely által lehetővé válik, hogy a kis- és középvállalkozói szektor, növekvő mértékben járuljon hozzá a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. A mikro-, kis- és középvállalkozások a gazdasági növekedésben és az új munkahelyek teremtésében jelentős szerepet játszanak, melyet a kormányzat is felismert. Az Országgyűlés, mint egyetlen jogalkotó szervezet, a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés megalapozása érdekében alkotta meg a már hivatkozott törvényt, s mely segíti, támogatja e szektor fejlődését. A Kormány intézkedésének fő célterületeit a következőkben ismertetem: a vállalkozások indításához, működéséhez szükséges feltételek megteremtése, javítása, a vállalkozói ismeretek megszerzésének ösztönzése, a vállalkozói kultúra fejlesztése, az Európai Közösség előírásainak elsajátítása, a vállalkozók vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javítása, a vállalkozók részére fontos szabályokról, pályázatokról szóló információs rendszer fejlesztése, adminisztratív terhek csökkentése, 14

15 minőségi színvonal növelése, versenyképesség javítása, beszállítói kapcsolatok előremozdítása, a kis- és középvállalkozások hitelhez jutás lehetőségeinek bővítése, a vállalkozások innovációs képességeinek erősítése, hiszen ez lehet a kisvállalkozások megerősödésének kulcstényezője fontos cél továbbá, a vállalkozásfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítése, a kül- és belpiaci lehetőségek feltárása, piacra jutás elősegítése, a piacon való közös fellépés elősegítése, az Európai Közösség programjaiban való magyar részvétel biztosítása. A mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos feladatokat, az állami támogatások kezelését, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium látja el, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében A mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságai Előny A mikro-, kis- és középvállalkozások az alábbi előnyöknek köszönhetik szegmensük sikerességét: Magasfokú és gyors alkalmazkodásra képesek Egyedi igényekhez szabott teljesítményeket képesek elérni A személyes kapcsolat jelentősége nagyfokú, sokszor családtagokat alkalmaz Kevésbé bürokratizált Kapcsolatrendszere áttekinthető Kevésbé elidegenedett szervezet, ezért a problémamegoldás is hatékonyabb Vevői igények kielégítésére nagyobb rugalmasság 15

16 Hátrány A vizsgált szegmens az alábbi tényezőknek köszönheti hátrányát a gazdasági életben: A kapacitás bővítését akadályozhatja a tőkehiány Nehézség az újítás, K+F tevékenység (kutatás, fejlesztés), modernizáció tevékenységben Szűkös hitellehetőségek Méretéből adódóan tevékenységi köre egysíkú Erős konkurencia Piaci, műszaki információk megszerzése nehézkes, költséges 3. A MAGYAR MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR FŐBB JELLEMZŐI 3.1. Gazdaságban betöltött szerepük A hazai KKV- szektor közelmúltbeli fejlődése megkérdőjelezhetetlen a rendszerváltás előtti évekhez képest. Napjainkban a Cégbíróság által bejegyzett cégek száma meghaladja az egymilliót, a valóban működők száma statisztikai jelentés alapján csaknem 850 ezer. A vállalatok életpályájának alakulásáról, növekedésüknek arányáról a KSH nem adhat ki adatokat, mert ezek csak egyedi vállalatok adataiból állíthatóak elő. Regisztrált szervezet Csőd-, fel- végelszámolás alatt lévők Működő szervezet összesen Nagyvállalkozás Közepes váll Kisvállalkozás Mikrovállalkozás Alkalmazott nélk táblázat: A hazai vállalatok megoszlása jegyzésük szerint Forrás: KSH Közlemény 16

17 A KKV szféra adja a munkahelyek 67%-át, a GDP több mint 50%-át (57%). A megfelelő EU adat 66% illetve 48%. 2 A piaci struktúra megteremtése azonban hiányos, ami azt jelenti, hogy a cégek többsége, 64%-a alkalmazott nélküli, nagyrészük kényszerből alakult és részben a túlélésére törekszik. A működő és alkalmazottakat is foglalkoztató mintegy 847 ezer vállalkozásból az ipar területén nem több mint 67 ezer vállalkozás működik. A leginkább dinamikus és innovatív, illetve a már jelentős teljesítményt is nyújtó kis-, és közepes ipari jellegű vállalkozások száma igen alacsony. A vállalkozásoknak csak a 10-15%-a vezet be a piacra ténylegesen eredeti, új tudományos és technológiai eredményre épülő terméket vagy szolgáltatást. Alkalmazott nélküli Mikro- váll. Kis- váll. Közepesváll. KKV össz. Nagyváll. Összesen Darabszám 64,3 32,0 3,0 0,6 99,9 0,1 100 Foglalkoz- tatottak száma Nettó árbevétel Hozzáadott érték 11,6 26,9 13,8 15,1 67,4 32, ,6 11,7 7,9 17,8 39,0 61, ,2 9,3 8,7 16,5 35,7 64,3 100 Saját tőke 1,3 4,2 3,0 9,0 17,5 82,5 100 Export 0,3 2,7 2,6 11,0 16,6 83, táblázat: A hazai működő vállalkozások százalékos megoszlása - általános jellemzés Forrás: A kis- és középvállalatok helyzete. Éves jelentés. Magyar Gazdaságelemző Intézet, A vállalkozások helyzete sajátos a magyar gazdaságban. A vállalkozások több mint 90 százaléka (99,9%) mikro-, kis- és középvállalkozás, ami 50 százalékkal haladja meg az Európai Unió tagállamainak átlagát, s ezen vállalkozások a bruttó nemzeti termék (GDP) több mint a felét állítják elő. Mindezek ellenére a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozói szektor teljesítménye és részesedése a vállalkozások által létrehozott GDP-ből csaknem 10 százalékponttal marad el az EU országaiban tapasztalt értékektől. Ez annak köszönhető, hogy ez az a vállalkozói réteg, amelynek a léte a 2 Forrás: Román, A KKV az EU csatlakozás tükrében, 1999., Kis-és középvállalkozások a magyar gazdaságban. KSH

18 legbizonytalanabb, hiszen minden változás, ami a gazdasági életben jelentkezik, őket érinti a legérzékenyebben Piaci orientáció A fenti táblázatból kitűnik, hogy saját tőkéjük mértéke igen csekély, exportra kevesebb, mint 20 százalékuk termel (16,6%). A foglalkoztatottak nagy része azonban nagymértékben belőlük áll. A vállalkozások piaci orientációja szoros összefüggésben van a méretükkel. A kisebb vállalkozások elsősorban a lakosságnak, kisebb mértékben a belföldi vállalkozásnak értékesítenek, a külpiacokon alig vannak jelen Jogi forma Az alábbi táblázat a vállalkozások arányát mutatja be jogi formánként és létszám kategóriánként, vagyis vállalkozásonként. Megállapítható, hogy a 96% mikrovállalkozás jogi forma választás tekintetében vegyes képet mutat. Egyéni vállalkozás Alkalmazott Nélküli Mikrováll. Kis- Váll. Közepes- váll. Nagyváll. Összesen 82,0 17,5 0,5 0,0 0,0 100 Kkt. 35,2 61,1 3,6 0,1 0,0 100 Bt. 44,8 53,4 1,7 0,1 0,0 100 Kft. 29,9 55,7 11,9 2,2 0,3 100 Rt. 18,5 23,7 21,5 23,0 13,2 100 Szövetkezet 46,3 22,9 19,0 10,9 0,6 100 Összesen 64,3 32,0 3,0 0,6 0, táblázat: A hazai működő vállalkozások aránya gazdasági forma szerint (%) Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete, Éves Jelentés. Magyar Gazdaságelemző Intézet,

19 Ágazati megoszlás A lenti táblázatból megállapítható, hogy a legtöbb vállalkozás a szolgáltatások területén tevékenykedik, ezen belül is meghatározó a kereskedelem, valamint az ingatlanügyek és a gazdasági szolgáltatásokban működők aránya. Ezt követi az építőipar, az ipar és a mezőgazdaság. Igen nagy különbségek vannak tehát a gazdaságban aszerint, hogy a különböző méretű szervezetek hogyan helyezkednek el az egyes ágazatokban. Megállapítható, hogy az alkalmazott nélküli vállalatok mintegy 80%-a a szolgáltatások területén működik, a mikrovállalkozások nagyobb arányban már jelen vannak a termelő ágazatokban, úgymint a kisvállalatok. A közepes és a nagyvállalati szektorhoz képest az oktatásban és az egészségügyben élen jár a mikro- és kisvállalati szektor. (2004) Alkalmazott nélküli Mikro vállalkozás Kis Vállalkozás Közepes Vállalkozás Nagyvállalkozás Mezőgazdaság 4,8 3,5 13,6 11,8 5,4 Feldolgozóipar 5,8 11,1 56,5 41,1 57,9 Építőipar 7,9 9,8 25,5 7,8 3,2 Kereskedelem 18,6 31,3 48,5 14,8 8,6 Vendéglátás 3,4 7,1 11,3 2,8 1,9 Szállítás 5,1 5,2 9,2 3,2 6,5 Pénzügyi tevékenység 3,7 0,8 2,4 2,4 2,0 Ingatlanügyek 35,3 21,6 25,0 10,7 6,5 Oktatás 3,4 1,2 1,1 0,2 0 Egészségügy 2,4 3,7 1,3 0,3 0 Egyéb szolgáltatás 7,7 4,2 4,0 2,3 1,7 Egyéb 1,9 0,5 1,6 2,6 6,3 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Darabszám táblázat: A hazai vállalkozások százalékos megoszlása ágazatok szerint Forrás: KSH 19

20 Területi megoszlás A mikro-, kis- és középvállalkozások 40 %-a Közép- Magyarországon koncentrálódik, a mezőgazdaságot nem tekintve. A többi régió között általában egyenletesen oszlanak meg a cégek. A mezőgazdasági kis cégek közül az átlagosnál több működik az Észak- és Dél- Alföldön, az ország adottsága miatt. A vállalkozások területi megoszlása az utóbbi években alig változott. Általánosságban elmondható, hogy Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Az összes társas vállalkozás több mint 40 százaléka működik a Fővárosban. Az egyéni vállalkozásoknál ez az érték mindössze 20%. A vállalkozások megközelítőleg 40 százaléka (39,3%) a Közép- magyarországi régióban, 11,7%-a az Észak- alföldi, 11,4%- a a Dél- alföldi régióban, míg a többiben egyenként 8,7-10,2%- uk működik. (2004) Foglalkoztatásban betöltött szerepük A fentiekből megállapítható, hogy a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektor fontos szerepet játszik a magyar gazdaság fejlődésében, a helyi igények kielégítésében és a foglalkoztatás fenntartásában és javításában, e körben foglalkoztatottak száma az elmúlt öt évben 66 ezerrel bővült, nagyrészt az új vállalkozások alapítása révén. Szerepe különösen fontos a munkahelyteremtésben és a munkanélküliség csökkentségben. (A regisztrált munkanélküliek száma 1993 elején meghaladta a 700 ezer főt, számuk azóta folyamatosan csökken, a munkanélküliségi ráta I. negyedévben 7,7%-nak felel meg, ami 324 ezer főt jelent. 3 (E szektor adja a munkahelyek 67%-át hazánkban.) Az alkalmazottak mintegy 60 százalékát foglalkoztatják, ezért e szektor tekinthető a legnagyobb munkáltatónak. A szektor vagyona és teljesítménye megközelítőleg a nemzetgazdaság egyötödét képviseli (A nemzetgazdaságban I. negyedévében átlagosan ezren álltak alkalmazásban, ez 0,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest), ezek az arányok az utóbbi 2-3 évben alig változtak, a módosulásban a nagyvállalatok szétválása, a kisvállalkozások egyesülése játszik maghatározó szerepet. 3 Forrás: 20

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 93 ÁCSNÉ DANYI ILONA A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A 90-es évek közepétõl a hazai gazdaságban a hagyományos hitelezési

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok IV. Budapest

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben