HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)"

Átírás

1 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai véleményünket tartalmazza. Reméljük, hogy munkájuk során összeállításunkat hasznosítani tudják. Üdvözlettel: Botka Erika főtitkár 101. kérdés: Segítségét kérem egy kárrendezés könyveléséhez. A társaság gépkocsija forint összegű kárt szenvedett. A javítás i teljesítéssel megtörtént. A szerviz társaságnak szóló számlájában Ft a tulajdonos céget, Ft a biztosítót terhelő rész (a cégre vonatkozó rész kis összegű avulást is tartalmaz). A biztosító engedményezés alapján közvetlenül a szerviznek fizetett án. Helyes-e az alábbi számlakijelölés: Ft Ft Ft Ft Eszerint a biztosító által rendezett kárrész nem okoz eredmény kihatást. A biztosító által fizetett kártérítést bruttó módon kell elszámolni, függetlenül attól, hogy a pénzügyi rendezés nettó módon történt, így a kérdésében leírt elszámolás számszakilag helyes. Az elszámolás könyvelésében annyit kell módosítani, hogy a gépkocsi javítási számláját nem igénybe vett szolgáltatásként az 52-esben, hanem kárráfordításként az egyéb ráfordítások (86- ban) között kell elszámolni. Így valóban a társaságnál egyenlegében veszteségként 2011-ben a Ft-os önrész fog megjelenni kérdés: Nem kaptam sehol megnyugtató választ a rokkant nyugdíjasokra vonatkozóan. Az a kérdés, hogy a III. rokkantsági csoportba tartozó egyéni vállalkozás keretében működő családi gazdálkodó, valamint felesége családi gazdálkodás tag. Mindketten 1955.január 1. előtt születtek, 62 éves korukig az idő kevesebb, mint 5 év. Kérdésem: családfő főfoglalkozású vállalkozóvá kell, hogy váljon? A feleség, mint családi gazdálkodó tag biztosított őstermelővé kell, hogy váljon? Járulékfizetés, bevallás havi vagy negyedéves? Vonatkozik-e mindkettőjükre, hogy jövedelmük nem haladhatja meg a minimálbér 18-szorosát? A Családi gazdaság tagja még 3 kiskorú unoka, akik után járulékot nem kell fizetni?

2 2 A válasz sajnos nem kedvező! A Tbj. tv. 4. -ának f) pontja alapján saját jogú nyugdíjas az a személy, aki saját jogú nyugellátásban, öregségi nyugdíjban részesül. Öregségi nyugdíjasnak az a nyugdíjas tekintendő, aki december 31. napjáig a 62. életévét betöltötte. Ez alól kivételt jelent az a nő, aki életkorától függetlenül 40 év munkaviszony után ment nyugdíjba (ilyen jogcímen). Így aki eddig nyugdíjas (például rokkant nyugdíjas vagy korkedvezménnyel ment nyugdíjba) volt és január 1. napja után született, korhatár előtti ellátásban részesülőnek minősül 62. életéve betöltéséig. Az az előírás, mely szerint a korhatár előtti ellátást szüneteltetni kell, ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem a minimálbér 18-szorosát meghaladja (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot) továbbra is hatályban van (ez az öregségi nyugdíjasokra nem vonatkozik). A korhatár előtti ellátásban részesülő a járulékfizetés szempontjából nem tekinthető kiegészítő tevékenységet folytatónak. Így főfoglalkozásúvá válik a családfő, őt az általános szabályok szerint terheli a járulékfizetési kötelezettség. A mezőgazdasági őstermelő (családi gazdálkodó) a Tbj. tv. 30/A. -a alapján havonta a minimálbérnek megfelelő összeg után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Amennyiben a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja-tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó értékhatárt (a 8 millió forintot), a tárgyévet megelőző adóév bevételének 20 százaléka után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A mezőgazdasági őstermelő azonban nyilatkozhat arról, hogy az adóévre magasabb járulék alapján fizeti a járulékokat ( %-ot). A mezőgazdasági őstermelő saját maga után havonta főszabályként a minimálbér után fizeti a szociális hozzájárulási adót. (A minimálbérnél magasabb összeg után, ha nyilatkozata alapján magasabb járulékalap után fizeti az egyéb járulékokat.) Nem kell viszont szociális hozzájárulási adót fizetnie, ha a tárgyévet megelőző év adatai alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősül. A jogalkotás során hatályon kívül helyezték a segítő családtagra vonatkozó előírásokat. Így a feleség foglalkoztatására háromféle lehetőség mutatkozik: vagy munkaviszonyban (részmunkaidőben) történik a foglalkoztatása (munkaszerződés, munkabér, munkaidő stb. meghatározásával), vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében (a vonatkozó törvényben előírt feltételek, időtartam, közteher stb. mellett), ez alkalmas az unokák foglalkoztatására is, vagy a feltételek hozzáigazítása után családi gazdálkodó lehet a feleség is.

3 kérdés: Az egyik kft ügyvezetői úgy döntöttek, hogy a szabad tőkéjüket tőzsdéztetik. A befektetés jól indult, már az első héten megduplázták a befektetett összeget, később viszont az egészet elbukták. A kérdésem az, hogy ez a vállalkozás érdekében felmerült bevételnek, illetve költségnek minősül-e? Kell-e a társasági adó alapot növelni a veszteséggel? A tőzsdei ügyletek eredményére vonatkozóan a társasági adónak nincs külön adóalap korrekcióra vonatkozó rendelkezése (se adólap növelés, se adóalap csökkentés). Mivel az ügyletek eredményhatása az adózás előtti eredményben szerepel, az a társasági adóalap részét képezi, ha nyereség, ha veszteség realizálódik kérdés: A kérdésünk az, hogy milyen esetben kell a számlán feltüntetni a vevő adószámát? Áfa ellenőrzésen voltam Budapesten és az adóellenőr azt mondta, hogy minden esetben rá kell vezetni a számlára a vevő adószámát mind az utalásos, mind a kp.-s számlákra és már ezért büntetett meg vállalkozást. Én úgy tudom és ennek megfelelően tájékoztattuk ügyfeleinket, hogy az áfa tv ának előírása szerint csak abban az esetben kell a vevő adószámát feltüntetni a számlán, ha adófizetésre kötelezettnek történik az értékesítés vagy szolgáltatás, vagy a 89. -ban meghatározottak részére teljesítették (fordított áfás, közösségi értékesítés, a vevő kéri). A szigorú számadású nyomtatványok közt mi csak a számlatömböket, nyugtákat tartjuk nyílván. Az adóhatóság kérdésben leírt álláspontja nem fogadható el, nem minden esetben kell a vevő adószámát feltüntetni. Az áfa tv a d) pontjának az előírása egyértelmű e tekintetben, mely szerint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát akkor kell a számlán feltüntetni, ha adófizetésre kötelezettnek történik termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás (pl. fordított adózás alá eső ügyletek), vagy amely termékértékesítés az áfa tv ban meghatározott részére történik. Így a kérdező álláspontja a helyes kérdés: Társaságunk szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. A szolgáltatását utalvány formájában meg lehet vásárolni, majd egyeztetett időpontban igénybe venni, mint egy ajándékutalvány. A vásárló fizet, majd az igénybevevő megkapja a szolgáltatást, vagy nem veszi igénybe (ez is előfordulhat). A szolgáltatónál hogyan kell könyvelni az utalványértékesítést, illetve a fel nem használt utalványok ellenértékét. Lejárat után nem kell visszafizetni, természetesen. Az utalvány kibocsátója (értékesítője) az utalvány értékesítésekor az utalvány ellenértékét egyéb rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a pénzeszközökkel szemben. Az áfa tv ának 14. pontja értelmében az utalvány pénzhelyettesítő eszköznek minősül. Ugyanakkor az ellenérték pénzhelyettesítő eszközzel történő megfizetését az áfa törvény 9. -a (2) bekezdésének b) pontja és 13. -ának (3) bekezdése nem minősíti termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak, így az utalványértékesítéskor nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség. Az utalvány alkalmazása során akkor keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, amikor a vásárló az utalványok ellenében a szolgáltatást igénybe veszi, ekkor kell a szolgáltatásnyújtást is

4 4 árbevételként elszámolni. Az értékesítésből adódó követelést kell ezek után a rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben összevezetni (kompenzálás). Az utalvány kibocsátójánál a fennmaradó kötelezettséget - ha az utalványt nem használják fel az utalvány lejárati idejéig - mint elévült kötelezettséget a rendkívüli bevételekkel szemben kell elszámolni kérdés: 1. Egyszerűsített végelszámolással kapcsolatos a kérdésem, amikor elkészült a végelszámolást lezáró mérleg és a vagyonfelosztási javaslat, melyet közzé is tesz a cég. Ezt követően a pénzkiosztásnál milyen sorrendiséget kell tartani a jegyzett tőke és az eredménytartalék kifizetésekor. Magyarul, ha van pénzeszköze, amit feloszt a tagok között, ott hogyan kell eljárni? Először az eredménytartalékot ossza fel, és ha igen, akkor már a vagyonfelosztási javaslatban kellett volna számolni az adókkal, és mikor fizetheti ki a jegyzett tőkét, csak akkor, ha már nincs eredménytartalék, vagy esetleg negatív összegű az eredménytartalék? A másik kérdésem, hogy ennek a kiosztása után újbóli mérleget kell készíteni és azt is el kell küldeni közzétételre, vagy esetleg az apeh-nak? 2. A harmadik kérdésem, hogy az eva hatálya alá tartozó adózó december 31-el elhatározta az egyszerűsített végelszámolását, melyet lassan be is fejez. Itt ugye nincs tevékenységet lezáró mérleg, mert bevételi nyilvántartást vezetett, csak nyitó mérlege van, mert átkerült a tao és a számviteli tv. hatálya alá. Ebben az esetben nem gond, hogy nincs tevékenységet lezáró mérlege, csak a bevallásai az apeh felé? Volt már ilyen a gyakorlatban, akinek esetleg lehet tapasztalata, hogyan jár el ilyenkor a cégbíróság és a hivatal, mivel elégszik meg? 1. A végelszámolási zárómérlegben és így a vagyonfelosztási javaslatban is a vagyonkiadáshoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségeket (áfa, szja, eho, stb.) szerepeltetni kellett volna, így a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat nem jól került összeállításra. Ha a magánszemélynek járó vagyon kifizetésre kerül, akkor a sorrendiségre vonatkozóan csak az szja. tv a (8) bekezdésének c) pontja tartalmaz előírást. E szerint, ha a bevétel megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a kifizető mindig a jövedelmet fizeti ki először a magánszemély javára. A végelszámolási zárómérleg elkészítése után már nincs újabb mérlegkészítési kötelezettség, hiszen ez a zárómérleg alapján a cégbíróság a céget törölni fogja. A zárómérleg fordulónapját követő nappal azonban a könyveket meg kell nyitni, és a vagyonkiadást, az adók elszámolását stb. le kell könyvelni, de üzleti év már nem értelmezhető ebben az időszakban. A végelszámolás könyvelése akkor fejeződik be, ha az összes főkönyvi számla nulla értéket mutat. 2. A bevételi nyilvántartást vezető bt nincs a számviteli törvény hatálya alatt, ezért nem értelmezhető a tevékenységet lezáró beszámoló sem. Ebben az esetben az eva tv a (4) bekezdésének az előírását kell alkalmazni. Ezen előírás szerint a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítendő zárómérleget a számviteli törvény 2/A. -a (4) bekezdésének előírása szerint kell elkészíteni, azzal, hogy azt könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni. A számviteli törvény hivatkozott előírása a nyitómérleg összeállítását tartalmazza. Így valóban, ha a bt végelszámolás mellett dönt, akkor csak nyitó mérlegkészítési kötelezettsége van. A nyitómérleg a kérdésben leírtakkal ellentétben azonban nem évi. Az eva tv. 3. -a (1) bekezdésének g) pontja szerint az eva adóalanyiság a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal szűnik meg. Ha a kérdésben leírtak szerint a végelszámolást december 31-el kezdődött, akkor az eva adóalanyiság december

5 5 30-ával szűnt meg, így a bt december 31-ével a számviteli törvény hatálya alá került, ezért a nyitómérleg dátuma is december kérdés: A devizás tételek év végi kötelező árértékelése okoz számomra problémát. Talán magát az átértékelést értem, csak a társasági adóalapra való kihatását nem tudom felfogni. Nem találok a társasági adó törvényben olyan adóalap korrekciót, mely a kötelező átértékelés miatti nem realizált árfolyam veszteséget - eredményt - adóalap növelő és csökkentő tételként lehetővé illetve kötelezővé tenné. Kérem amennyiben lehetősége van, szíveskedjen válaszolni, hogy ha lekönyvelem az átértékelések összegét pénzügyi eredményként, illetve pénzügyi veszteségként, így lesz az adóalapom is, le kell adózni a nem realizált eredményt, illetve negatív adóalapom lesz az átértékelés miatt. Majd a következő évben, amikor a követelésem-kötelezettségem realizálódik, a pénzügyi teljesítéskori árfolyam eltéréssel visszafordul az adóalapom. A két év kikompenzálja az átértékelést. A hosszúlejáratú folyószámlahitel esetében már nem ilyen a kép. Egy konkrét esetben 5 éves visszafizetési kötelezettségre szól a év elején megkötött euró alapú hitelszerződésünk. A december 31-i átértékelés következtében a tartozásomat Ft-tal kell megnövelnem. Ezt lekönyvelem pénzügyi veszteségként, ezzel csökken a tényleges Ft összegű eredményem. A bevallásban is mínusz Ft lesz az adóalapom. Nem fizetek adót, majd 5 éves futamidő alatt rendeződik a tényleges árfolyamos visszafizetések miatt ez az eltérés. Ezt már végképpen nem értem. Így van ez, vagy rosszul értelmezem az egészet? A számviteli törvény előírása szerint a devizás tételek év végi összevont - átértékelési egyenlegét kell a pénzügyi műveletek egyéb bevételei és egyéb ráfordításai között elszámolni. Az így elszámolt eredmény fő szabály szerint a társasági adóalap része is. A Tao. tv. 7. -a (1) bekezdésének dzs) a) alpontja azonban egy kivételt tartalmaz. E szerint az adózó döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló befektetett eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeggel a társasági adóalapot lehet csökkenteni. A Tao. tv. hivatkozott előírása azt jelenti, hogyha befektetett eszköz átértékeléséből, illetve hosszú lejáratú kötelezettség átértékeléséből nyereség származik - és az adózó úgy dönt -, akkor ezen nyereséggel a társasági adóalapot csökkentheti. Így pl. ha vevőkövetelés átértékeléséből adódik nyereség, akkor azzal nem lehet a társasági adóalapot csökkenteni, mert a vevőkövetelés nem befektetett eszközök között kerül kimutatásra. Az átértékelésből adódó árfolyamveszteség a társasági adóalapot része, a Tao. tv-nek nincs olyan előírása, hogy ezzel a veszteséggel a társasági adóalapot meg kell növelni. Így, ha átértékelés előtt a társaság eredménye +10 millió Ft volt, a devizában fennálló folyószámlahitel átértékelése 22 millió Ft veszteség - és más devizás tétel nincs - akkor a társasági adóalap -12 millió Ft (negatív) lesz. Ezt az átértékelt hitelt, ha 2012-ben, vagy az azt követő években visszafizeti, akkor fizetéskor a hitel könyv szerinti árfolyama és a kifizetéskori árfolyam különbözetében - árfolyam különbözet (nyereség, veszteség) fog keletkezni, mely realizált árfolyamkülönbözet szintén a társasági adóalap része (se adóalap növelés, sem adóalap csökkentés nem fog felmerülni).

6 kérdés: Az alábbi vitás kérdésben kérem válaszát: Az általam könyvelt Kft. sütőipari termék előállítását kezdte meg. Számviteli politikájában - a számviteli törvény által megengedett választási lehetőség szerint - azt rögzítette, hogy készleteiről év közben nyilvántartást nem vezet, azok mennyiségét és értékét év végén leltározással állapítja meg, amit könyveiben rögzít. A vásárolt anyagokat a beszerzéskor anyagköltségként számolja el. A próbaüzem során, a termelés megindításakor, valamint a folyamatos termelés során is keletkezik selejt termék, ami fogyasztásra alkalmatlan (pl. égett). Az év közbeni selejtezett mennyiségről (hulladéktárolóba helyezésről) jegyzőkönyv készült. Az év végi leltár tartalmazza az akkor a raktárban meglevő anyagok és késztermék mennyiségét és értékét, ami könyvelésre került a 2-es, illetve az 58-as számlákon. Egy ellenőrzés - hivatkozva a Sztv a (3) bekezdés e) pontjára - kifogásolja azt, hogy a selejt termék könyv szerinti értéke nem került kimutatásra az egyéb ráfordítások között. Szerintem ez téves állítás, mivel a selejt terméket sem veszik készletre (aminek egyébként is 0 Ft az értéke), így nem lehetséges annak átvezetése az egyéb ráfordítások közé. Így legfeljebb anyagköltséget lehetne oda átvezetni, ami értelmetlen. Ugyanis nem már korábban készletre vett késztermék került leértékelésre, és kiselejtezésre, hanem az év közben keletkezett selejt. Szerintem a választott nyilvántartási mód lényege éppen egy egyszerűbb lehetőség kisvállalkozások számára, az adminisztráció csökkentése céljából. Helyes-e a fent leírt általunk alkalmazott eljárás, vagy ellenkező esetben mi a módja a selejt könyvelésének? A számviteli törvény valóban lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozás év közben a készletekről ne vezessen mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Ha a vállalkozás ezzel a lehetőséggel él, attól még a számviteli törvény egyéb előírásait be kell tartania. Így például a számviteli törvény 81. -a (3) bekezdés e) pontjának előírása szerint egyéb ráfordításként kell elszámolni a selejtezett készlet értékét. Ezt az előírást akkor is alkalmazni kell, ha a vállalkozás nem vezet folyamatos készletnyilvántartást. Azonban a számviteli törvény más előírását is meg lehet említeni. A számviteli törvény 86. -a (7) bekezdésének a) pontja szerint rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a térítés nélkül átadott eszközök (pl. saját termelésű készlet) könyv szerinti értékét. Ez az előírás sem függ attól, hogy van-e, vagy sem készletnyilvántartás. Így az ellenőrzés megállapítása jogos, a selejt termék könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként kellett volna elszámolni. A könyv szerinti érték a közvetlen önköltség - megállapításának módszerét ha a kft-nek önköltség számítási szabályzatot nem kell készíteni - az értékelési szabályzatban kell rögzíteni. A közvetlen önköltségnek része az anyagköltség is, de része a gyártósor értékcsökkenési leírása, a termelésben részvevők bére és járulékai, stb. Ha a kft egyszerűsített éves beszámolót készít, akkor a saját termelésű készlet a számviteli törvény 98. -a b) pontja szerint is értékelhető. A selejt terméket, a térítés nélkül átadott saját termelésű készletet év közben készletre kell venni, és ezek után kell elszámolni egyéb, illetve rendkívüli ráfordításként. A számviteli elszámolásnál azonban a számviteli törvény 76. -a (2) bekezdésének az előírását is alkalmazni kell. Így a számviteli elszámolás a következő.

7 7 1.A selejtezni kívánt készlet készletre vétele közvetlen önköltségen, vagy a 98. -a b) pontja szerinti értéken: T Saját termelésű készlet K Saját termelésű készletek állományváltozása 2. A saját termelésű készlet átminősítése áruvá (számviteli törvény 76. -a (2) bekezdése alapján) az 1. pont szerinti értéken: T Saját termelésű készletek állományváltozása K Saját termelésű készlet T Áruk K Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3. Selejtezés elszámolása az 1. pont szerinti értéken: T Egyéb ráfordítás K Áruk 109. kérdés: A betegszabadság alapja-e a szociális hozzájárulásból járó adókedvezménynek? Jó lenne, ha valaki ebben állást foglalna, mert szerintem még a bérprogramot készítő cégek között sem egységes ebben az ügyben az álláspont. NOVITAX bérprogramja számol utána adókedvezményt, a NEXON programja nem. Az én programom január-februárban számolt a betegszabadságra számfejtett jövedelem után kedvezményt, most meg írták, hogy a továbbiakban nem lesz utána elszámolva. A kedvezmény alapja a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabér. A számviteli törvény 79. -a (2) bekezdésének előírása szerint bérköltségként az kerül elszámolásra, ami megfelel a KSH szerinti kereset fogalmának. A KSH útmutató szerint a betegszabadságra járó jövedelem nem része a keresetnek, ezért számvitelben nem bérköltségként, hanem személyi jellegű egyéb kifizetésként kerül elszámolásra. Így a betegszabadság jogcímen kifizetett járandóságra a szociális hozzájárulásból járó adókedvezmény nem érvényesíthető kérdés: Az általam könyvvizsgált zrt tulajdonát képező földterületen 1993-ban bérleti szerződés alapján egy bérlő földterületet bérelt és azon kereskedelmi célú épületet (pavilont) létesített. (A bérleti szerződés 10 évig nem volt felmondható és a bérleti jogviszony megszűnése esetére nem tartalmazott rendelkezést az épület (pavilon) sorsát illetően, pl: lebontással helyreállított terület visszaadás, stb.) A bérlő 2008-ban bírósághoz fordult az épület (pavilon) tulajdonként történő ingatlannyilvántartási bejegyeztetése iránt. A zrt a bérleti szerződést ekkor felmondta. Az ítélőtábla a bérlő tulajdonjog iránti keresetét elutasította, egyidejűleg kötelezte a bíróságot, hogy a bérlőnek járó kártalanítást szakértő bevonásával állapítsa meg úgy, hogy a tulajdonjogot szerzett zrt nem a forgalmi értéket köteles megtéríteni a bérlőnek (építtetőnek), hanem csak azt az összeget, amellyel a felépítmény létesítése folytán a földrészlet forgalmi értéke növekedett. A szakértő 44 mft-ban határozta meg kártalanítás összegét, de a felek peren kívül 30 mft-ban állapodtak meg. A vitatott felépítmény (pavilon) ezzel a zrt tulajdonába került, és annak hasznosítására új bérleti szerződést kötöttek a felek. (Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a zrt csak részben fizet, a kártalanítás összegének egy részét a havi bérleti díjak számlázott összegével bekompenzálják.)

8 8 Kérdéseim: 1.) A zrt könyveibe a felépítmény (pavilon) a peren kívüli egyességként meghatározott 30 mft-tal bekerülhet-e úgy, hogy a T 16 Beruházás - K 45 Bérlői szállítói kötelezettség a kártalanítás összegével? A pavilont, mint egyéb építményt aktiválnák, az amortizálódna, hisz a költséggel szemben bérleti díj bevétele lesz a zrt-nek. 2.) Ha az 1. verzió nem helytálló, hogyan kell a zrt könyveiben lekezelni a peren kívüli egyességgel kifizetett kártalanítási összeget és a föld forgalmi értékének növekedését? A kérdésben leírtak szerint a bérlő a bérelt földterületen kereskedelmi célú épületet (pavilont) létesített. A bérlő bírósághoz fordult 2008-ban az épület (pavilon) tulajdonként történő ingatlan nyilvántartási bejegyzése iránt. Az ítélőtábla azonban a bérlő tulajdonjog iránti keresetét elutsította, a bérlőnek járó kártalanítás ellenében az épület a bérbeadó zrt tulajdonába került. Tekintettel arra, hogy az épület (felépítmény, pavilon) a kártalanítási összeg megfizetésével a bérbeadó zrt tulajdonába került, a peren kívüli egyezség keretében meghatározott 30mFt az épület - és nem egyéb építmény - bekerülési értékeként számolandó el, feltéve, hogy az épület (pavilon) piaci értéke legalább 30mFt (T 16-K 45). A földterület forgalmi értékének - számviteli értelemben vett - növekedéséről akkor beszélhetünk, ha az épület (pavilon) piaci értéke kevesebb, mint 30mFt, az épület (pavilon) piaci értéke és a 30mFt közötti különbözet összegében kérdés: 1.) Használaton kívüli 0 könyv szerinti, kis értékű tárgyi eszközök készletre vételének könyvelése, kivezetése. Piaci értéke ezeknek az eszközöknek 0.-Ft (pl. mobil telefonkészülék, tintasugaras nyomtató). 2.) Lízing számla könyvelése? A számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetési határidő: Kamat: Ft Kamatkülönbözet: 130.-Ft Tőke: Ft Tőke árfolyamvesztesége: Ft. 1.A kérdésből nem derül ki, hogy a kis értékű tárgyi eszközökre milyen nyilvántartási módszert alkalmaz a vállalkozás. Amennyiben a kis értékű tárgyi eszközöket értékben és mennyiségben is nyilvántartják, akkor a készletekbe történő átvezetésnél a tárgyi eszköz bruttó értékét és értékcsökkenési leírását össze kell vezetni. Mivel a két érték megegyezik, így 0 értékkel kerülnek átvezetésbe a készletek közé. Ez azt fogja jelenteni, hogy a készletek között csak mennyiségi nyilvántartásban fog szerepelni az eszköz, érték nélkül. Amennyiben a kis értékű tárgyi eszköz csak mennyiségi nyilvántartásban szerepel, akkor az átsorolást csak a mennyiségi nyilvántartáson kell átvezetni. Ha a vállalkozás által nem használt eszközök az erkölcsi avulásuk miatt a jövőben sem használhatók, akkor ki kellene selejtezni őket. Selejtezés esetén is a tárgyi eszköz bruttó értékét és értékcsökkenési leírását össze kell vezetni, így kerül ki az eszköz a nyilvántartásból. 2. A kérdésben leírt információ nem elegendő a könyvelés elbíráláshoz, ugyanis nem derül ki belőle, hogy a lízingcég milyen árfolyamon törleszteti a tőketartozást. Ha a lízingszerződés

9 9 szerinti árfolyam megegyezik a lízingbe vevő által a devizás ügyletek forintosítására alkalmazott számviteli politikában választott árfolyammal, akkor a számviteli elszámolás az alábbi: T 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ft T 874. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Ft. T 871. Fizetett kamatok Ft ( Ft). A fizetett kamat elszámolásánál meg kell jegyezni, hogy a kamat fizetése esetén nem beszélhetünk kamat árfolyam különbözetéről (a lízing indításakor a futamidőre fizetendő kamatot nem lehet állományba venni, csak a tőketartozást, ezért a kamatnak nem lehet árfolyam különbözete). A lízingszerződés szerint a kamatot a szerződés szerinti árfolyammal kell fizetni, ezért a kamat és a kamat árfolyam különbözete valójában együttesen a kamat. Ha a lízingszerződés szerinti árfolyam eltér a lízingbe vevő által a devizás ügyletek forintosítására alkalmazott számviteli politikában választott árfolyammal, akkor a számviteli elszámolás az alábbi: T 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek (számviteli politikában rögzített árfolyammal) T 874. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása [tőke árfolyam különbözetének elszámolása a ténylegesen fizetett összeg ( ) és a számviteli politika szerinti összeg közötti különbözetében, ha az veszteség, nyereség esetén a 974-es kőkönyvi számon kell elszámolni] T 871. Fizetett kamatok Ft kérdés: Ezúton szeretnék segítséget kérni iskolaszövetkezet ügyfelem könyvelésének és számvitelének speciális kérdéseiben. 1./ A szövetkezetbe belépő tagok egységesen Ft összegű részjegy tőkét fizetnek be. Alapításkor az alapszabályba az addig belépett tagok által befizetett összeg került, ez a cég jegyzett tőkéje. A folyamatosan változó részjegy tőke elszámolása hogyan helyes? A jegyzett tőke a mérlegben hogyan kerül kimutatásra? Kell-e a cégbíróság felé a jegyzett tőke változásáról valamilyen külön dokumentumot beküldeni? 2./ Az iskolaszövetkezet adóalapját a TAO tv a alapján kell meghatározni. Eszerint a jóváhagyott osztalék, a módosító tételek, és a tagi jogviszony megszűnése következtében az adóévben keletkezett kötelezettségek összege az adóalap. A gyakorlatban a kilépő tagok a befizetett Ft-ot kapják meg. Helyes ez így? Osztalékot ki kaphat? 3./ A mérleg szerinti eredményből közösségi alapot lehet (kell?) képezni. Ezt a lekötött tartalékon belül elkülönítve kell nyilvántartani. Ennek, illetve az esetleges felhasználásának a könyvviteli elszámolása hogyan helyes? 1. A számviteli törvény 35. -a (3) bekezdésének előírása alapján a részjegy tőkét jegyzett tőkeként kell kimutatni. A jegyzett tőke változása a cégbírósági bejegyzés időpontjában számolható el a könyvekben. A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 24. -a (a) bekezdésének előírása szerint szövetkezet esetében a jegyzett tőke (illetve a jegyzett tőkeként bejegyzett összeg) változását - a változások számától függetlenül - évente legalább egy alkalommal kötelező a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett bejelenteni. Ezen szabályból viszont az is következik, hogy minden változás külön-külön is bejelenthető, egy évben egyszer azonban kötelező. Amíg a jegyzett tőke változása nincs a cégbíróságon bejegyezve, addig a jegyzett tőke számlán a változást nem lehet elszámolni. Ha a szövetkezet összesíti a változásokat (belépők, kilépők, stb.) és csak egy alkalommal jelenti be, akkor a változások együttes hatását (egyenlegét) a cégbíróságon történő bejegyzése időpontjára vonatkozóan kell tételesen lekönyvelni a jegyzett

10 10 tőkét is érintő módon. Így pl. a szövetkezetbe belépő új tagok részjegy befizetését a pénzeszközökkel szemben a 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke számlával szemben kell elszámolni. Az ehhez kapcsolódó jegyzett tőkeemelést a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg lehet elszámolni a 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke számlával és a 411. Jegyzett tőke számlával szemben. 2. A szövetkezetekről szóló évi X. törvény (szövetkezeti törvény) 51. -a (3) bekezdésének előírása szerint tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A részjegy névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha az elszámolás alapjául szolgáló összeg a névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét a közgyűlés által meghatározott időszak alatt kell kifizetni. A szövetkezeti törvény előírásából következően, ha a szövetkezetnek van a tagsági jogviszony alatt keletkezett jegyzett tőkén felüli szabad saját tőkéje (eredménytartalék, tőketartalék), akkor a részjegy névértékén felül az eredménytartalék és a tőketartalék tulajdoni arányos része is megilleti a tagot (nemcsak az 1.000Ft-os névérték). Amennyiben veszteséges a szövetkezet, és a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke nem éri el a jegyzett tőkét, akkor még az 1.000Ft-os névértéknek megfelelő összeget sem indokolt kifizetni A szövetkezeti törvény 51. -a (4) bekezdésének előírása szerint a részjegy - a közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet kivételével - a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít. Az osztalék fizetés szabályait a közgyűlésnek kell meghatároznia [szövetkezeti törvény 59. -ának (1)-(2) bekezdése]. 3. A szövetkezeti törvény 58. -ának előírása szerint adózott eredményből a közösségi alap képzése lehetőség és nem kötelezettség. Ha közösségi alapot képeznek, akkor a képzés számviteli elszámolása nyitást követően a következő: T Eredménytartalék K Lekötött tartalék [szövetkezeti törvény 71. -ának (2) bekezdése]. A közösségi alap terhére kifizetett szociális jellegű juttatást, támogatást a megfelelő költség, illetve ráfordítás számlán kell a szövetkezetnél elszámolni jellegétől függően a számviteli törvény általános előírása szerint. A tárgyévi juttatások és támogatások összegének megfelelő nagyságú lekötött tartalékot a tárgyévben a közösségi alapból fel kell oldani (vissza kell vezetni eredménytartalékba). A feloldás történhet év közben a juttatás időpontjában tételesen, vagy összesítve év végén egyösszegben kérdés: " A" Kft. "B" Kft-nek ingatlant adott bérbe. "A" Kft. a bérbeadást áfa kötelessé tette. A bérleti szerződés szerint: "A bérleti díj fejében a bérbevevő viseli a bérleményre eső valamennyi költséget, karbantartási, felújítási, és adóköltségeket teljes egészében. A szerződés a bérleti díjra vonatkozóan más kikötést nem tartalmaz. Kérdéseim: 1.) A bérlőnél a bérleménnyel kapcsolatos, közvetlenül felmerülő (a szolgáltatókkal csak a bérlő állt kapcsolatban) valamennyi költség (közüzemi szolgáltatások díjai, javítási, karbantartási munkák költségei, a bérlő által átvállalt ingatlanadó) tekinthető-e a bérbeadónál vagyoni előnynek, azaz ellenértéknek (hiszen nem ő fizette azokat meg). 2.) A megállapodás alapján a bérlő bérleti díj fejében viseli a költségeket. A bérlő vállalkozási tevékenységének folytatásával kapcsolatosan közvetlenül felmerülő fenti költségek tekinthetők-e a bérbeadónál szolgáltatásnyújtásnak (árbevételnek), a bérlőnél pedig bérleti díjnak (igénybe vett szolgáltatásnak).

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.július V. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.október V. évfolyam 10. szám Tartalom A hónap témája Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök számviteli elszámolása Olvasói kérdések Vegyen részt rövid

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.november IV. évfolyam 11. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.január VII. évfolyam 1. szám Tartalom A hónap témája Végelszámolás megindításáról Felkészülés a 2014-es év üzleti zárására I. rész Olvasói kérdések Elengedett

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben