A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl"

Átírás

1 Utolsó adatfrissítés dátuma: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzékrıl és az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékrıl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 6. -ának (1) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/J szerint egységes szerkezetben tesszük közzé az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzéket. A Névjegyzékbe való felvétel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában határozatlan idıre szól. Az SZMM rendelet 12. (1) értelmében a szakértıi engedélyt vissza kell vonni és a szakértıt törölni kell a névjegyzékbıl, ha a) bejelenti a szakértıi tevékenység megszüntetését, b) a felkészítı képzésen vagy továbbképzésen történı részvételi kötelezettségének nem tett eleget, c) elhunyt, d) a szakértı a törvényben meghatározott feltételeket utóbb nem teljesíti, e) a Hivatal a szakértıvel szembeni panaszeljárásban a szakértı engedélyének visszavonásáról dönt.

2 ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTİI NÉVJEGYZÉK 1. (3) a) Idıskorúak szociális ellátása: Sor szám Név Elérhetıség Iskolai végzettség, szakképzettség Névjegyzékre kerülés, hosszabbítás dátuma Szakmai tevékenység 1. Abonyi Tünde Telefon: 20/ , 37/ , 37/ (mh.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény, 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. Általános szociális munkás 2010.március 16 a hatvani Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynél gondozási központvezetı a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza intézményvezetıje Hatvanban tereptanár, szociális szakképzésben oktat 2. Ádám Tamásné Telefon: 20/ , 77/ (mh.) Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft Jánoshalma, Hunyadi u. 2. Szociális menedzser, Egészségügyi menedzser július 31. a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Jánoshalma város kistérsége szociális ellátásainak irányítója ellátási szerzıdéssel (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idısek klubja, családsegítı központ, családok átmeneti otthona, gyermekjóléti szolgálat, éjjeli menedékhely, nappali melegedı) Alternatív klub, Alternatív Plusz 3. Bagyinszki Zoltánné Telefon: 30/ , 66/ (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Szociális szervezı, Egészségfejlesztı mentálhigiénikus január a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona vezetıje Gyulán szociális szakképzésekben vizsgaelnök, tereptanár a SZIME Békés Megyei Tagozatának elnöke Békés megyében ellátottjogi képviselı a Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács elnöke 2

3 4. Bakonyiné Németh Márta Telefon: 30/ , 96/ (mh.) NRSZH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, 9024 Gyır, Szent Imre u. 41. Szociálpedagógus július 31. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának fıállású szociális szakértıje Gyırben korábban gondozási központ és idısek otthona vezetıje volt, Komárom-Esztergom megyében ellátottjogi képviselıként dolgozott 5. Balázs Piroska Telefon: 26/ (mh.), 30/ (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. Általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona igazgatója Visegrádon szociális szakképzésben, szociálpedagógus képzésben, gyakorlati oktatásban vesz részt pályázatok elbírálásánál szakértıi tevékenységet végez a Magyar Szociálpolitikai Társaság tagja 6. Balog Józsefné Telefon: 30/ , 29/ (mh.) Oázis Idısek Otthona 2235 Mende, Fı út 15. katolikus hittanár, lelkigondozó szociális menedzser Szociális szakvizsga, idısek szociális 2010.március 16. Az Agape Alapszolgáltatási Központ vezetıje Valkón. Oázis Idısek Otthona vezetıje Mendén. Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium munkatársa. Elsısorban az alapellátás szakmai munkájának segítése, ellenırzése. Országos alapellátási munkacsoport tagja. Tereptanár. 7. Barnáné Nyegota Andrea Telefon: 20/ , 32/ (mh.) Ezüstfenyı Idısek Otthona 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális. Szolgáltatók ellenırzésében végzett tevékenység Szakmai programok készítése 3

4 8. Bari József Telefon: 30/ , 79/ , 79/ (mh.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézménye, 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. Egyetemi okleveles ápoló, Diplomás ápoló január 31. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézménye módszertani osztályvezetıje, intézményvezetı ápolója Bácsborsódon az ápolási-gondozási tevékenység szakmai irányítását, módszertani tevékenységet végez felülvizsgálatokban szakértıként vesz részt elıadásokat tart a demencia témakörében; szociális és egyéb képzésekben oktat 9. Bartáné Pataki Viktória Telefon: 30/ , 57/ (mh.) Nyugdíjas Szociális menedzser, Szociális szervezı, július 31. A Szociálpolitikai Tanács alelnöke, a Szociális tervezési és fejlesztési munkacsoport vezetıje Szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése 10. Beszterczey András Telefon: 30/ , 06/1/ (mh) Schweitzer Albert Református Szeretetotthon 1146 Budapest, Hermina út 51. református lelkész, tanító, középiskolai református vallástanár január 6. Intézményvezetı Ellenırzési tevékenység, gyakorlat SZM Idısügyi Munkacsoport tag TÁMOP szakértıi tevékenység Oktatás - felsıoktatási, felnıttképzési óraadó tanár 11. Czeglédi Ingrid Telefon: 20/ , 28/ (mh) Egyesített Szociális Intézmény Gödöllı 2100 Gödökkı, Ady Endre s. 56. diplomás ápoló Intézményvezetı a gödöllıi Egyesített Szociális Intézményben Ellátottjogi képviselı Pest megyében Tereptanár intézményben történı gyakorlati képzésben 12. Csepregi Teréz Telefon: 30/ , 29/ (mh.) HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit KFT Gyömrı, Táncsics M. út 2/a. Szociálpolitikus, Szociális menedzser, Szociális szervezı január február 14. a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit KFT. ügyvezetıje, szakmai igazgatója Gyömrın a kht. bentlakásos intézményeket üzemeltet: idısek, Alzheimer-kórban szenvedık, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élık ellátását végzik 4

5 13. Csizmaziáné Hubert Mária Telefon: 70/ , 95/ (mh.) Népjóléti Szolgálat, 9500 Celldömölk, Szalóky u. 3 Szociológus, Szociális szervezı, Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó Rehabilitációs gazdasági menedzser január március 10. a celldömölki Népjóléti Szolgálat igazgatója tereptanári és jogvédelmi feladatokat is ellát rehabilitációs gazdasági menedzser módszertani szakértıi feladatok 14. Csoó Lászlóné Telefon: 30/ , 29/ (mh.) Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idısek Otthona Katolikus Szociális Módszertani Intézet, Szociális szervezı. Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idısek Otthona Katolikus Szociális Módszertani Intézet igazgatója Tereptanár 2373 Dabas, Zárda köz Csıréné Pır Eszter Telefon: 89/ , (mh.), 30/ (mh.) Egyéni vállalkozó, Szociális szervezı Szociális szakértı a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságában külsı szakmai bizottsági tag szakiskolai vizsgabizottsági tag szociális otthoni ápoló Telefon: 30/ , 57/ Egyesített Szociális Intézmény - igazgató 16. Csúzné Baranyi Rozália 57/ (mh) Egyesített Szociális Intézmény 5100 Jászberény, Hatvani út 35. védını, szociális menedzser Ellátottjogi képviselı 17. Dávid Zoltán Telefon: 20/ , 66/ (mh.) Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 5540 Szarvas, Rákóczi u. 25. szociális munkás. a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum igazgatója szociális ellátórendszert érintı elemzések, mőködési fejlesztési programok egyesületek, kerekasztal, tagság Nagycsaládosok Egyesülete tagság Publikációk készítése 5

6 18. Demus Iván Telefon: 20/ , 32/ (mh.) Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, 3100 Salgótarján, Május 1. út 54. Szociálpolitikus, Tanítónépmővelı január a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központban fıigazgató-helyettes szociális menedzserképzésben, valamint szociális szakképzésekben tanít oktatás szervezés, ESZME elnöke EURODIR hálózat elnökségi tagja Nógrád Megyei Szociális Bizottság elnöke, 19. Diószegi Lajosné Telefon: 30/ , 36/ (mh.) Családsegítı Intézet, 3300 Eger, Deák Ferenc u. 19. Általános szociális munkás, Népmővelı és általános iskolai tanár július 31. az egri Családsegítı Intézet szakmai igazgatóhelyettese szakmai továbbképzésekben, szociális szakképzésben, felsıoktatásban elıadó, tereptanár részt vesz az egri Civil Kerekasztal munkájában; az Egri Családsegítı Alapítvány Kuratóriumának elnökeként A Heves Megyei Közgyőlés Idısügyi Tanácsának tagja 20. Disznós Mária Telefon: 70/ , 20/ , 37/ (mh.) Idıskorúak Szociális Otthona, Szociológus, Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár július 31. a Karácsondi Idıskorúak Szociális Otthona vezetıje kutatómunkát végez a község idıskorú lakossága körében 3281 Karácsond, Szent István út Elek Józsefné Telefon: 70/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, 9532 Külsıvat, Béri Balogh Ádám u. 1. Szociális szervezı január 31. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye módszertani osztályvezetıje Külsıvaton; minıségirányítási vezetı szakmai ellenırzéseket végez, szakértık munkáját koordinálja szakvéleményt készít szakmai programokró szociálpolitikai koncepciót véleményezl 6

7 22. Erdei Lászlóné Telefon: 30/ , 24/ (mh.) Fidélió Alapítvány Idıskorúak Emeltszintő Otthona, 2300 Ráckeve, Szitakötı u. 2. Szociális szervezı, Szociális szakigazgatás-szervezı július 1. a ráckevei Fidélió Alapítvány Idıskorúak Emeltszintő Otthona vezetıje külsı szakértıként részt vesz a fıvárosi szociális intézmények komplex ellenırzı vizsgálataiban 23. Fehér Jánosné Telefon: 30/ , 74/ (mh.) Egyesített Szociális Intézmény, 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. Szociális szervezı, Szociális menedzser, Szociálpolitikus január április 04. a dombóvári Egyesített Szociális Intézmény igazgatója Pályázatok lebonyolítása 24. Fodor Irén Telefon: 30/ , 63/ , (mh), 63/ (mh) Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona, diplomás ápoló Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona - vezetı ápoló Akkreditált szakmai továbbképzéseken elıadó 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Fodor Ottó Telefon: 20/ , 42/ (mh.) Nyíregyháza Városi Református Egyházközség Sóstói Szivárvány Idısek Otthona 4431 Sóstófürdı, Tölgyes út 11. Mentıtiszt, Mentálhigiénés szociális szervezı, Szociológus január január 18. A Sóstói Szivárvány Idısek Otthona intézményvezetıje. 20 éves magasabb vezetıi tapasztalat idısek szociális ellátása, szociális szolgáltatások tervezése, szervezése, fejlesztése területén Több évtizedes oktatási, oktatás és továbbképzési-szervezési gyakorlat Több országos szakmai szervezet tagja 26. Forsthoffer Erzsébet Telefon: 20/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Általános szociális munkás, Gyógypedagógiai tanár, Logopédus, Pszichopedagógus. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Pápakovácsi igazgatója Veszprém megyében ellátottjogi képviselı a Közép-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács tagja felsıfokú intézmények képzéseiben tereptanár, gyakorlatvezetı 7

8 27. Frankné Tamás Anikó Telefon: 30/ , 66/ (mh.) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5530 Vésztı, Kossuth u. 40. Szociálpedagógus. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetıje Elıadások tartása, publikációk Szociális szakértı, komplex szakértı, szakirányú pályázatok elbírálása 28. Futó Kálmán Telefon: 30/ , 46/ (mh.) Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft Miskolc, Eperjesi u. 5. Rehabilitációs gazdasági menedzser Diplomás ápoló, Szociálpolitikus, Minıségügyi szakmérnök Közigazgatási szakvizsga ; Minıségbiztosítás a miskolci Szépkorúak Háza Nonprofit Kft. (idısek otthona) ügyvezetı igazgatója rehabilitációs gazdasági menedzser otthonápolási szolgálat, támogató szolgálat vezetı felnıtt képzés, szakképzésben részvétel NSZFI által delegált vizsgaelnök Pályázati elıértékelı, monitoring szakértı uniós pályázatokban 29. Gombkötı Borbála Telefon: 30/ , 53/ (mh), 53/ (mh) Kıris Otthon, szociális menedzser Kıris Otthon Igazgató SZIME tag 3Sz Oktatási Bizottság delegált tagja 2750 Nagykırös, Ady E. u Haraszti Mónika Telefon: 20/ , 37/ (mh) HMÖ Idısek Otthona 3291 Vámosgyörk, István K. út 1. általános szociális munkás szociális munkás Szociális szakvizsga idısek szociális HMÖ Idısek Otthona intézményvezetıje. OKJ-s képzésben oktatói gyakorlat. Pályázati tapasztalatok. Katasztrófavédelmi Krízis Intervenciós Csoport önkéntese. 31. Harmatos Ibolya Telefon: 30/ , 63/ (mh.) Aranysziget Otthon, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Szociális szervezı, Általános szociális munkás, Szociális munkás ; Belsı auditor bizonyítvány, ISO es bizonyítvány január 31. a csongrádi Aranysziget Otthon (megyei módszertani idısek otthona) vezetıje oktatási szakértı, szociális szakképzések szakértıje, vizsgaelnök fogyatékos és pszichiátriai intézményekben élık szakértıi bizottságát mőködteti, a felülvizsgálatokat irányítja 8

9 32. Holecz Istvánné Telefon: 20/ Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ igazgatója a Ceredi Segítı Kezek Alapítvány létrehozója szociális képzésekben tereptanár, vizsgaelnök 33. Horváthné Kardos Anna Telefon: 20/ , Szociális szervezı, Egészségügyi menedzser Jogi szakokleveles jogvédı január február 17. Budapesten ellátottjogi képviselı az ELTE TÁTK Szociálismunkás-képzı Tanszékén óraadó 34. Horváthné dr. Sütı Terézia Telefon: 99/ , 30/ Nyugdíjas Jogász Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) 47 évig dolgozott az államigazgatásban az Idısügyi Tanácsban szakértı tanácstag négy tantárgyból írt tankönyvet szociális ügyintézık és szociálpedagógusok képzésére 35. Hujberné Pej Márta Telefon: 30/ , 25/ (mh.) Szociális Szolgálat, 2451 Ercsi, Lejtısor 1. Okleveles szociális munkás, Szociális szakigazgatás-szervezı Szociális szakvizsga, családvédelem, családgondozás. Szociális Szolgálat, Ercsi (integrált intézmény) vezetıje 36. Illés Jánosné dr. Bleyer Erzsébet Telefon: 20/ , 72/ (mh.), 72/ (mh.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Társadalomorvostani szakorvos ; Társadalomorvostani szakvizsga január 31. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye igazgatója súlyos mozgási fogyatékossággal élı fiatal felnıttek, valamint idısek otthonában élık ellátását irányítja felnıttképzési intézményekben óraadó, tereptanár az Országos Szociálpolitikai Tanács Tagja 9

10 37. Ipacs Piroska Telefon: 20/ , 20/ , 28/ (mh.) nyugdíjas Humánszervezı, Szociális szervezı Rehabilitációs gazdasági menedzser, szakokleveles ellátottjogi jogvédı. szakokleveles ellátottjogi jogvédı Pest megyében külsı szakértıként módszertani ellenırzésekben részvétel Fokozott ápolási igény megállapításával összefüggı szakértıi feladatok ellátása Szociális szakképzések területén elméleti oktató, gyakorlati tereptanár, vizsgaelnök 38. Jakab Anna Telefon: 42/ (mh) 20/ Szociális Szolgáltató Központ 4502 Vasmegyer, Kossuth út 104. Szociálpedagógus A Vasmegyeri Szociális Szolgáltató Központ vezetése, Gyermekjogi képviselı, Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán szociális tereptanár. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítványnál szakértı. TÁMOP es projektben az SZMI megbízása alapján vesz részt. ESZA által kiírt pályázat alapján szakértıi munka pályázatok szakmai értékelésében. 39. Jónyer Lajosné Telefon: 30/ , 46/ (mh.), 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye, 3860 Encs, Ady E. u. 1. Szociális szervezı január március 10. az encsi Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye vezetıje részt vesz a szociális és gyámhivatal ellenırzéseiben Pályázatokon való szakértıi munka Akkreditált továbbképzés szervezése távoktatási formában 40. Kincses Ágnes Telefon:96/ , 96/ (mh.) NRSZH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Szociálpedagógus, mővelıdésszervezı, NRSZH nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság vezetı szociális szakértıje 9024 Gyır, Szent Imre u

11 41. Kisné Lovasi Mária Telefon: 20/ , 88/ (mh.) VMJV Egyesített Szociális Intézmény szociális szervezı szakvizsgázott szociális szervezı 2010.március.16 A VMJV Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetıje Fıiskolai képzésben szakmai, elméleti oktatás 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. Szakértıi feladatok ellátása Módszertani intézmény megbízásából szakmai ellenırzés 42. Kiss Györgyi Telefon: 30/ Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szociálpolitikus. az NRSZH Szociális-Rehabilitációs Fıosztály fıosztályvezetıje a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolán oktat új szolgáltatások létrehozásában, engedélyeztetésében, szakmai programok, intézményi tervezések, belsı dokumentációk, szabályzatok elkészítésében járatos szervezetfejlesztéssel, dolgozók képzésével, szolgáltatási protokollok kidolgozásával foglalkozik - elsısorban idısellátás terén szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozását végzi 43. Kiss Miklósné Telefon: 20/ , 69/ Szociális szervezı január 31. a Magyar Vöröskereszt városi elnöke 44. Kissné Szabó Zsuzsanna Telefon: 30/ , 42/ (mh.) Sóstói Szivárvány Idısek Otthona, 4431 Sóstófürdı, Tölgyes u. 11. Szociálpolitikus, Szociális szervezı Sóstói Szivárvány Idısek Otthona vezetıje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete megyei elnöke 45. Kocsis Edina Telefon: 20/ , 29/ (mh.) 29/ (fax) Zárdakert Idısek Otthona 2373 Dabas-Gyón, Zárda köz 6. szociálpolitikai szakigazgatásszervezı. A Zárdakert Idısek Otthonában igazgatója módszertani munkatárs a Katolikus Szociális Módszertani Osztályon pályázatoknál monitoring tevékenység szakmai publikációk készítése 11

12 46. Kovács Ibolya Telefon: 30/ , Budapest Fıváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Budapest, Kisfaludy u. 11. Okleveles szociális szervezı, Szociológus-szociálpolitikus, Közszolgálati menedzsment szakértı Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) január február 16. Munkaügyi területen uniós projekt vezetı Szociális igazgatásban, szociális intézményi fejlesztésekben szerzett több évtizedes gyakorlat hajléktalanok és idısek ellátásában szaktanácsadó, szakvizsgaelnök, jogvédıi tevékenységben szerzett oktatói, szervezıi gyakorlat Ellátottjogi képviselıi végzettség 47. Kovács Katalin Telefon: 30/ , 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye, Diplomás ápoló, Szociális menedzser, Egészségügyi menedzser július 1. az Encsi Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye intézményvezetı ápolója, minıségirányítási vezetıje részt vesz módszertani munkában, a szociális és gyámhivatal ellenırzéseiben, a fokozott ápolást igénylık vizsgálatában 3860 Encs, Ady Endre u. 1. intézményvezetı ápolók részére elıadásokat tart, szociális képzésekben oktat, tereptanár 48. Kovacsics Zsuzsanna Telefon: (mh.), (mh.) Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. Szociális munkás BS és MSW (USA) január 31. a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat szociális munkatársa Budapesten, intézményvezetı a Máriaremetei Szeretetotthonban személyközpontú demencia-ellátással, szakmai programok kidolgozásával, tréningek, orientációk szervezésével és vezetésével foglalkozik 49. Kovács Margit Telefon: 70/ , (mh.) Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi Partner Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona Módszertani Csoport 1173 Budapest, Pesti út 117. általános szociális munkás június 14. a Fıváros területén az idıs, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények szakmai ellenırzése, szakmai munkájának segítése Segítségnyújtás szakmai dokumentumok szerkesztésében, frissítésében a hatályos jogszabályoknak megfelelıen Véleményezés 12

13 50. Kovácsné Varjú Henriett Telefon: 30/ , 52/ (mh.) Lépéselıny Közhasznú Egyesület 4026 Debrecen, Csap u. 36. általános szociális munkás, rehabilitációs gazdasági menedzser, szociálpolitikus november 11. új szolgáltatások létrehozásában, engedélyeztetésében, szakmai programok, intézményi tervek, belsı dokumentációk, szabályzatok készítésében részvétel, szociális szakképzésben, gyakorlati oktatásban, szociális szolgáltatások szervezése, tervezése, pályázati tapasztalatok, szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozása 51. Kırösi Józsefné Telefon: 46/ , 70/ , 46/ (mh.), 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény, 3860 Encs, Ady E. u. 1. Szociális szervezı január 31. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény alapszolgáltatási szakreferense Encsen módszertani feladatokat lát el; az intézmény minıségirányítási rendszerének mőködtetésben vesz részt (belsı auditor) szociális szakképzésben oktat 52. Labanczné Komlósi Jolán Telefon: 30/ , 59/ (mh.) Szent József Idısek Otthona, 5363 Nagyiván, Fı u. 67/a. Szociális szervezı, Szociális menedzser július 1. a nagyiváni Szent József Idısek Otthona igazgatója aktívan tevékenykedik a civil szférában, rendezvényeket szervez (Szent József Szociális Alapítvány) 53. Lırinc Renáta Telefon: 30/ , 26/ (mh.) Nagyboldogasszony Ház Idısek Otthona Szakvizsgázott szociálpedagógus január 20. Isteni Megváltóról Nevezett Nıvérek Kongregációja-Magyar Tartomány Nagyboldogasszony Ház Idısek Otthona vezetıje 2081 Piliscsaba, Kálmán Király útja Lırincz Jánosné Telefon: 30/ , 27/ (mh.) Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona, 2621 Verıce, Migazzi u. 1. Szociálpedagógus július 31. a Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona (szakosított ellátást nyújtó idısek otthona) igazgatója Verıcén Pest megyében ellátottjogi képviselı a Jogvédık az Emberi Méltóságért Egyesület tagjaként koordinációs feladatokat lát el 13

14 55. Márta Anna Telefon: 42/ , 30/ , 45/ (mh) Idısek Otthona, 4544 Nyírkárász, Fı út 21/a. Általános szociális munkás, szociálpolitikus Szociális szakvizsga, idısek szociális Idısek Otthona igazgató DEEFK Nyíregyháza óraadó tanár Középfokú képzésben oktatás SZIME tag 56. Mikulásiné Oláh Ágnes Telefon: 30/ , 53/ (mh.) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szociálpolitikus Szociális menedzser január január 19. a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetıje a SZIME Pest megyei tagozatának elnöke 57. Molnárné dr. Szabó Julianna Telefon: 30/ , 56/ (mh.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, 5000 Szolnok, Kaán Károly út 20. Sebész szakorvos, Szociális menedzser július 31. a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye igazgatója a Szolnoki Idısügyi Tanács tagja 58. Müller Istvánné Telefon: 20/ , (mh.), (mh.fax) Bp. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Általános szociális munkás, Szociálpolitikus július január 19. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetıje a Magyar Szociálpolitikai Társaság, a Magyar Gerontológiai Társaság, a SZIME és SZOSZAK aktív tagja Ellátottjogi képviselı 59. Nagy Ferencné Telefon: , 20/ , (mh), (mh.) Terézvárosi Gondozó Szolgálat, 1061 Budapest, Király u. 38. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı, Szociális menedzser, Szociálpolitikus január a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetıje a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének vezetıségi tagja Szakértıként ellenırzési tevékenység végzés Oktatói tevékenység. 14

15 60. Natkó Csaba Telefon: 20/ , 42/ (mh.) Szociális Szolgáltató Központ, 4461 Nyírtelek, Puskin u Általános szociális munkás, Szakközgazdász, Szociálpolitikus január 31. a nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ (integrált intézmény) igazgatója a helyi önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke részt vesz a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkájában szociális munkás képzésben tereptanár (DE Egészségügyi Kar, Nyíregyháza) a SZIME Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának elnöke 61. Nyitrai Károlyné Telefon: 70/ , 34/ Szociális szervezı, Szociális menedzser. szakterülete az idısek, felnıttek ellátásának módszertani feladatai, szolgáltatások tervezése, szervezése - kiemelten az alapszolgáltatások 62. Pappné Szabó Janka Telefon: 59/ (mh.), 20/ , 30/ Papp Kft., 3300 Eger, Kertész út 84. Szociális szervezı. a Papp Kft. humánpolitikai vezetıje Jász-Nagykun-Szolnok megyében ellátottjogi képviselı szociális szakképzésben oktat 63. Paulai Tibor Telefon:30/ , 06/1/ (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Diplomás ápoló, Szociális szakigazgatás-szervezı Szociális szakvizsga július 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban szociális intézményi fıreferens Kistérségi Társulási Tanács állandó meghívottjaként segíti a térségi szociális ellátások fejlıdését, 1071 Budapest, Damjanich u szociális képzésekben oktat, több civil szervezet tagja 64. Pesti Györgyné Telefon: , (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 1071 Budapest, Dózsa György út 82/b. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás szervezı. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona vezetıje Budapesten 15

16 65. Petrich István Telefon: 79/ , 30/ , 79/ (mh.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézmény, 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. Szociálpolitikus, Pedagógus, Szociálpedagógus. İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézmény, Bácsborsód vezetıje Bács-Kiskun megyében ellátottjogi képviselı 66. Dr. Pósfai Gábor Telefon:1/ , 06-1/ (mh.) 06-20/ Általános orvos, Sebész szakorvos, Egészségbiztosítási szakorvos, Gasztroenterológia szakorvosa, Szociális menedszer, február 07. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Fıigazgatója Szociális szakvizsga, idısek szociális 67. Polyákné Agócs Ilona Telefon: 56/ (mh.) Egyesített Szociális Intézmény, 5085 Rákóczifalva, Kossuth u. 13. Szociális szervezı július 31. Rákóczifalva nagyközség Egyesített Szociális Intézménye igazgatójaként az étkeztetés és az Aranyısz Idısek Bentlakásos Otthona szakmai irányítását végzi szociális szakképzésben és -felsıoktatásban tereptanár 68. Rácz Tiborné Telefon: 20/ Szociális szervezı, Humánszervezı január 31. szakterülete az idısek bentlakásos ellátása felnıttképzésben oktat, szociális szakembereket képez; szociális szakképzés szakértıje 69. Ráczné Németh Teodóra Telefon: 30/ , 96/ (mh.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, 9026 Gyır, Kálóczy tér Szociálpolitikus, Szociális szervezı a gyıri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatóhelyettese a Széchenyi István Egyetem óraadója 70. Radomszki Lászlóné Telefon: 20/ , 46/ /104 (mh.) Miskolc Kistérség Többcélú Társulása İszi Napsugár Otthon, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Általános szociális munkás, Szociálpolitikus július 31. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása İszi Napsugár Otthon általános igazgatóhelyettese az otthonhoz kapcsolódó İszidı Alapítvány titkára a Miskolci Egészségügyi-Szociális Mőhely delegáltja felnıttképzésben óraadó tanár 16

17 71. Rivnyák Istvánné Telefon: 30/ , 46/ (mh.) Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 3860 Encs, Táncsics u. 2. Általános szociális munkás január 31. az encsi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje a KAPU Önkéntes Segítı Szolgálat programvezetıje szociális képzésekben oktat 72. Román Demeterné Telefon: 30/ , 42/ , 42/ (mh.), 42/ (mh.) nyugdíjas Szociális szervezı, Szociálpolitikus január március 21. szociális képzésekben óraadó, tereptanár az önkormányzat Idısügyi Tanácsának tagja 73. Sánta Erzsébet Telefon: 20/ , (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szociális szakigazgatás-szervezı, Egészségtan tanár, Diplomás ápoló július 31. Részt vesz az NRSZH által foglalkoztatott szoc. szakértık munkájának koordinálásában, ellenırzésében Közremőködik a szociális szakértıi vizsgálatok módszertanának, eljárásrendjének kidolgozásában Részt vesz a szociális szakértık képzési tematikájának kidolgozásában, képzésében szociális szakképzésben oktat idısotthonban szakmai-, mentálhigiénés munkát irányított, módszertani feladatokban közremőködött, 74. Somogyi Bernadett Telefon:20/ Fıvárosi Önkormányzat Idısek otthona 1064 Budapest, Rózsa u Diplomás ápoló, Szociális szakvizsga, idısek szociális ellátása, Egészségügyi szakmenedzser április 27. Intézményvezetı ápoló, Óraadó tanár, tereptanár a Perfekt Szakközép és Szakiskolában 17

18 75. Dr. Sulyokné Baranyi Erzsébet Telefon: 30/ , Nyugdíjas Szociálpolitikus, Szociális szervezı, Igazgatásszervezı, Szociális menedzser Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás), Szociális szakvizsga, idısek szociális ellátása október 12. Nyugdíjba vonulása elıtt a Fıvárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztályán dolgozott az idısellátás területén Módszertani feladatok ellátása 76. Szabó Attiláné Telefon: 30/ , 1/ Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály 1052 Budapest, Városház u Szociális szervezı, Igazgatásszervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) Szociális szakvizsga (idısek szociális ellátása) Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály, Szociálpolitikai Osztály Szakmai Csoportjának vezetıje 77. Bodnár-Szabó Ildikó Mária Telefon: 30/ , 42/ (mh.) Görögtőz Szeretetszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 2./C. Szociálpolitikus július 31. A Görögtőz Szeretetszolgálat vezetıje SZAK-MA Szakképzı Iskola és Gimnázium oktatója Szakértıi tevékenység, véleményezés Tereptanár 78. Szabóné Varga Valéria Telefon: 20/ , 06/1/ (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fıigazgató helyettes 1071 Bp. Damjanich u Humánszervezı, Szociális szervezı Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fıigazgató helyettese Szakhatósági állásfoglalások, szakértıi szakvélemények kiadásának, egyéb szociális hatósági feladatkörök felügyelete Foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörök felügyelete 79. Szalai József Telefon: 30/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, 9532 Külsıvat, Béri Balogh Ádám u. 1. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı, Szociális menedzser a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye vezetıje Külsıvaton a Veszprémi Hittudományi Fıiskolán és a Nyugat-magyarországi Egyetem szociálpedagógus képzésében óraadó közép- és felsıfokú OKJ-s szakmai képzésekben vizsgaelnök; szociális szakvizsgaelnök. 18

19 80. Szécsényi Istvánné Telefon: 76/ , 70/ Szociális szervezı szakértıként tevékenykedik, eseti megbízásokkal 81. Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet Telefon: 20/ , 34/ (mh.) İszi Napfény Idısek Otthona, 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Szociálpolitikus, Szociális menedzser, Szociális szervezı január 31. a kisbéri İszi Napfény Idısek Otthona igazgatója a SZIME Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának vezetıje szociális képzésekben oktat, tereptanár 82. Szilágyiné Tóth Erzsébet Telefon: 66/ (mh) Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 5700 Gyula, Galamb u. 21. Szociálpolitikus Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye igazgató Közép és felsıfokú képzésekben oktató Nyitott ajtók program készítése 83. Dr.Szilvásyné Peregi Eszter Telefon: 20/ , 96/ (mh) Evangélikus Szeretetház 9025 Gyır, Péterfy Sándor u. 5. diplomás ápoló, szociális menedzser. a gyıri és a börcsi Evangélikus Szeretetház igazgatója, a Magyarországi Evangélikus Egyház Módszertani Konzorciumában módszertani szakértı, SZIME tag, továbbképzéseken elıadást tart 84. Tepericsné Jámbor Klára Telefon: 70/ , (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 1071 Budapest, Dózsa György út 82/b. Általános szociális munkás, Mentálhigiénés szakember Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona mentálhigiénés csoportvezetıje Budapesten az igénybevételi eljárást, a mentálhigiénés gondozást és a foglalkoztatást irányítja fıiskolai, egyetemi gyakornokok tereptanára szakmai protokollok kidolgozásában, standardizációs projektben vesz részt a Magyar Szociálpolitikai Társaság, a SZIOSZ, a SZIME tagja 85. Tóth Erzsébet Telefon: 30/ , 36/ (mh.) HMÖ Idısek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Diplomás ápoló, Egészségügyi szakmenedzser, Szociálpolitikus július 31. A HMÖ Idısek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete igazgatója szakképzésben oktat, szakmai vizsgaelnök, szakmai szakértı, szakvizsgaelnök 3346 Bélapátfalva, Petıfi Sándor u

20 86. Tuliné Öreglaki Lilla Telefon: 70/ , 85/ (mh) Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja 8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 85. Általános szociális munkás Komplex rehabilitációs mentor Szociális igazgatás Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetése. Helyettes szülıi hálózat kiépítése. Tereptanári feladatok Urbanics Júlia Telefon: 30/ , 88/ (mh.), 88/ (mh.) mail: Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı és Fogyatékos Személyek Otthona, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Gyógypedagógiai tanár, Igazgatásszervezı szociális ellátása, rehabilitációja Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı- és Fogyatékos Személyek Otthona vezetıje Szakértıi tevékenység a szociális foglalkoztatás, gondozási szükséglet területén Pszichoterápiás, ill. tréning-,szupervíziós csoport vezetése 88. Varga Zsolt Telefon: 30/ , 20/ (mh) Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u Szociálpolitikus, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı július A Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága igazgatója Nyugdíjbiztosítási Ellenırzı Testület testületi tagja. Oktatói, szakértıi, publikációs tevékenység 89. Vass Mónika Telefon: 30/ , 63/ (mh.) Aranysziget Otthon, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Általános szociális munkás január 31. az Aranysziget Otthon Kisréti Otthonát (124 férıhelyes fogyatékos személyek otthona) irányítja Csongrádon 20

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet A Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. Írta és összeállította: Horváth Anikó Katalin

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2. 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3. 3. Magánrendelések Debrecenben... 4

1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2. 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3. 3. Magánrendelések Debrecenben... 4 Tartalomjegyzék 1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3 3. Magánrendelések Debrecenben... 4 4. Családsegítı Szolgálatok... 5 5. Szeretetszolgálatok... 9 6.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program . 2. számú melléklet 1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program (Ft) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

Szolgáltatási térkép Veszprém

Szolgáltatási térkép Veszprém Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 1 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés... 4 1. Veszprém

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Beszámoló a Szakemberképzés és szakembertanúsítás szekció munkájáról

Beszámoló a Szakemberképzés és szakembertanúsítás szekció munkájáról 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Beszámoló

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4.

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4. 1 Minősített továbbképzési programok jegyzéke Budapest, 2006. július 4. 2 Sor- 1. I/1/ 2. I/2/ 3. I/3/ 4. I/4/ 5. I/5/ /program címe, óra, oktatási napok a/ Angol nyelv mint munkanyelv Angol középhaladó

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik Váltó-sáv Alapítvány Budapest, 2012. 1 Tartalomjegyzék Közép-Magyarországi Régió

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Szak neve Partner szervezet, intézmény neve Nemzetközi Szociológia BA A 20. század hangja Archívum és Kutatóhely kutatási képzés, kutatás szakmai gyakorlati

Részletesebben