A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl"

Átírás

1 Utolsó adatfrissítés dátuma: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzékrıl és az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékrıl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 6. -ának (1) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/J szerint egységes szerkezetben tesszük közzé az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzéket. A Névjegyzékbe való felvétel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában határozatlan idıre szól. Az SZMM rendelet 12. (1) értelmében a szakértıi engedélyt vissza kell vonni és a szakértıt törölni kell a névjegyzékbıl, ha a) bejelenti a szakértıi tevékenység megszüntetését, b) a felkészítı képzésen vagy továbbképzésen történı részvételi kötelezettségének nem tett eleget, c) elhunyt, d) a szakértı a törvényben meghatározott feltételeket utóbb nem teljesíti, e) a Hivatal a szakértıvel szembeni panaszeljárásban a szakértı engedélyének visszavonásáról dönt.

2 ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTİI NÉVJEGYZÉK 1. (3) a) Idıskorúak szociális ellátása: Sor szám Név Elérhetıség Iskolai végzettség, szakképzettség Névjegyzékre kerülés, hosszabbítás dátuma Szakmai tevékenység 1. Abonyi Tünde Telefon: 20/ , 37/ , 37/ (mh.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény, 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. Általános szociális munkás 2010.március 16 a hatvani Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynél gondozási központvezetı a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza intézményvezetıje Hatvanban tereptanár, szociális szakképzésben oktat 2. Ádám Tamásné Telefon: 20/ , 77/ (mh.) Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft Jánoshalma, Hunyadi u. 2. Szociális menedzser, Egészségügyi menedzser július 31. a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Jánoshalma város kistérsége szociális ellátásainak irányítója ellátási szerzıdéssel (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idısek klubja, családsegítı központ, családok átmeneti otthona, gyermekjóléti szolgálat, éjjeli menedékhely, nappali melegedı) Alternatív klub, Alternatív Plusz 3. Bagyinszki Zoltánné Telefon: 30/ , 66/ (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Szociális szervezı, Egészségfejlesztı mentálhigiénikus január a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona vezetıje Gyulán szociális szakképzésekben vizsgaelnök, tereptanár a SZIME Békés Megyei Tagozatának elnöke Békés megyében ellátottjogi képviselı a Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács elnöke 2

3 4. Bakonyiné Németh Márta Telefon: 30/ , 96/ (mh.) NRSZH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, 9024 Gyır, Szent Imre u. 41. Szociálpedagógus július 31. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának fıállású szociális szakértıje Gyırben korábban gondozási központ és idısek otthona vezetıje volt, Komárom-Esztergom megyében ellátottjogi képviselıként dolgozott 5. Balázs Piroska Telefon: 26/ (mh.), 30/ (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. Általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona igazgatója Visegrádon szociális szakképzésben, szociálpedagógus képzésben, gyakorlati oktatásban vesz részt pályázatok elbírálásánál szakértıi tevékenységet végez a Magyar Szociálpolitikai Társaság tagja 6. Balog Józsefné Telefon: 30/ , 29/ (mh.) Oázis Idısek Otthona 2235 Mende, Fı út 15. katolikus hittanár, lelkigondozó szociális menedzser Szociális szakvizsga, idısek szociális 2010.március 16. Az Agape Alapszolgáltatási Központ vezetıje Valkón. Oázis Idısek Otthona vezetıje Mendén. Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium munkatársa. Elsısorban az alapellátás szakmai munkájának segítése, ellenırzése. Országos alapellátási munkacsoport tagja. Tereptanár. 7. Barnáné Nyegota Andrea Telefon: 20/ , 32/ (mh.) Ezüstfenyı Idısek Otthona 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális. Szolgáltatók ellenırzésében végzett tevékenység Szakmai programok készítése 3

4 8. Bari József Telefon: 30/ , 79/ , 79/ (mh.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézménye, 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. Egyetemi okleveles ápoló, Diplomás ápoló január 31. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézménye módszertani osztályvezetıje, intézményvezetı ápolója Bácsborsódon az ápolási-gondozási tevékenység szakmai irányítását, módszertani tevékenységet végez felülvizsgálatokban szakértıként vesz részt elıadásokat tart a demencia témakörében; szociális és egyéb képzésekben oktat 9. Bartáné Pataki Viktória Telefon: 30/ , 57/ (mh.) Nyugdíjas Szociális menedzser, Szociális szervezı, július 31. A Szociálpolitikai Tanács alelnöke, a Szociális tervezési és fejlesztési munkacsoport vezetıje Szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése 10. Beszterczey András Telefon: 30/ , 06/1/ (mh) Schweitzer Albert Református Szeretetotthon 1146 Budapest, Hermina út 51. református lelkész, tanító, középiskolai református vallástanár január 6. Intézményvezetı Ellenırzési tevékenység, gyakorlat SZM Idısügyi Munkacsoport tag TÁMOP szakértıi tevékenység Oktatás - felsıoktatási, felnıttképzési óraadó tanár 11. Czeglédi Ingrid Telefon: 20/ , 28/ (mh) Egyesített Szociális Intézmény Gödöllı 2100 Gödökkı, Ady Endre s. 56. diplomás ápoló Intézményvezetı a gödöllıi Egyesített Szociális Intézményben Ellátottjogi képviselı Pest megyében Tereptanár intézményben történı gyakorlati képzésben 12. Csepregi Teréz Telefon: 30/ , 29/ (mh.) HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit KFT Gyömrı, Táncsics M. út 2/a. Szociálpolitikus, Szociális menedzser, Szociális szervezı január február 14. a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit KFT. ügyvezetıje, szakmai igazgatója Gyömrın a kht. bentlakásos intézményeket üzemeltet: idısek, Alzheimer-kórban szenvedık, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élık ellátását végzik 4

5 13. Csizmaziáné Hubert Mária Telefon: 70/ , 95/ (mh.) Népjóléti Szolgálat, 9500 Celldömölk, Szalóky u. 3 Szociológus, Szociális szervezı, Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó Rehabilitációs gazdasági menedzser január március 10. a celldömölki Népjóléti Szolgálat igazgatója tereptanári és jogvédelmi feladatokat is ellát rehabilitációs gazdasági menedzser módszertani szakértıi feladatok 14. Csoó Lászlóné Telefon: 30/ , 29/ (mh.) Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idısek Otthona Katolikus Szociális Módszertani Intézet, Szociális szervezı. Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idısek Otthona Katolikus Szociális Módszertani Intézet igazgatója Tereptanár 2373 Dabas, Zárda köz Csıréné Pır Eszter Telefon: 89/ , (mh.), 30/ (mh.) Egyéni vállalkozó, Szociális szervezı Szociális szakértı a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságában külsı szakmai bizottsági tag szakiskolai vizsgabizottsági tag szociális otthoni ápoló Telefon: 30/ , 57/ Egyesített Szociális Intézmény - igazgató 16. Csúzné Baranyi Rozália 57/ (mh) Egyesített Szociális Intézmény 5100 Jászberény, Hatvani út 35. védını, szociális menedzser Ellátottjogi képviselı 17. Dávid Zoltán Telefon: 20/ , 66/ (mh.) Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 5540 Szarvas, Rákóczi u. 25. szociális munkás. a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum igazgatója szociális ellátórendszert érintı elemzések, mőködési fejlesztési programok egyesületek, kerekasztal, tagság Nagycsaládosok Egyesülete tagság Publikációk készítése 5

6 18. Demus Iván Telefon: 20/ , 32/ (mh.) Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, 3100 Salgótarján, Május 1. út 54. Szociálpolitikus, Tanítónépmővelı január a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központban fıigazgató-helyettes szociális menedzserképzésben, valamint szociális szakképzésekben tanít oktatás szervezés, ESZME elnöke EURODIR hálózat elnökségi tagja Nógrád Megyei Szociális Bizottság elnöke, 19. Diószegi Lajosné Telefon: 30/ , 36/ (mh.) Családsegítı Intézet, 3300 Eger, Deák Ferenc u. 19. Általános szociális munkás, Népmővelı és általános iskolai tanár július 31. az egri Családsegítı Intézet szakmai igazgatóhelyettese szakmai továbbképzésekben, szociális szakképzésben, felsıoktatásban elıadó, tereptanár részt vesz az egri Civil Kerekasztal munkájában; az Egri Családsegítı Alapítvány Kuratóriumának elnökeként A Heves Megyei Közgyőlés Idısügyi Tanácsának tagja 20. Disznós Mária Telefon: 70/ , 20/ , 37/ (mh.) Idıskorúak Szociális Otthona, Szociológus, Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár július 31. a Karácsondi Idıskorúak Szociális Otthona vezetıje kutatómunkát végez a község idıskorú lakossága körében 3281 Karácsond, Szent István út Elek Józsefné Telefon: 70/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, 9532 Külsıvat, Béri Balogh Ádám u. 1. Szociális szervezı január 31. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye módszertani osztályvezetıje Külsıvaton; minıségirányítási vezetı szakmai ellenırzéseket végez, szakértık munkáját koordinálja szakvéleményt készít szakmai programokró szociálpolitikai koncepciót véleményezl 6

7 22. Erdei Lászlóné Telefon: 30/ , 24/ (mh.) Fidélió Alapítvány Idıskorúak Emeltszintő Otthona, 2300 Ráckeve, Szitakötı u. 2. Szociális szervezı, Szociális szakigazgatás-szervezı július 1. a ráckevei Fidélió Alapítvány Idıskorúak Emeltszintő Otthona vezetıje külsı szakértıként részt vesz a fıvárosi szociális intézmények komplex ellenırzı vizsgálataiban 23. Fehér Jánosné Telefon: 30/ , 74/ (mh.) Egyesített Szociális Intézmény, 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. Szociális szervezı, Szociális menedzser, Szociálpolitikus január április 04. a dombóvári Egyesített Szociális Intézmény igazgatója Pályázatok lebonyolítása 24. Fodor Irén Telefon: 30/ , 63/ , (mh), 63/ (mh) Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona, diplomás ápoló Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona - vezetı ápoló Akkreditált szakmai továbbképzéseken elıadó 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Fodor Ottó Telefon: 20/ , 42/ (mh.) Nyíregyháza Városi Református Egyházközség Sóstói Szivárvány Idısek Otthona 4431 Sóstófürdı, Tölgyes út 11. Mentıtiszt, Mentálhigiénés szociális szervezı, Szociológus január január 18. A Sóstói Szivárvány Idısek Otthona intézményvezetıje. 20 éves magasabb vezetıi tapasztalat idısek szociális ellátása, szociális szolgáltatások tervezése, szervezése, fejlesztése területén Több évtizedes oktatási, oktatás és továbbképzési-szervezési gyakorlat Több országos szakmai szervezet tagja 26. Forsthoffer Erzsébet Telefon: 20/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Általános szociális munkás, Gyógypedagógiai tanár, Logopédus, Pszichopedagógus. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Pápakovácsi igazgatója Veszprém megyében ellátottjogi képviselı a Közép-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács tagja felsıfokú intézmények képzéseiben tereptanár, gyakorlatvezetı 7

8 27. Frankné Tamás Anikó Telefon: 30/ , 66/ (mh.) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5530 Vésztı, Kossuth u. 40. Szociálpedagógus. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetıje Elıadások tartása, publikációk Szociális szakértı, komplex szakértı, szakirányú pályázatok elbírálása 28. Futó Kálmán Telefon: 30/ , 46/ (mh.) Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft Miskolc, Eperjesi u. 5. Rehabilitációs gazdasági menedzser Diplomás ápoló, Szociálpolitikus, Minıségügyi szakmérnök Közigazgatási szakvizsga ; Minıségbiztosítás a miskolci Szépkorúak Háza Nonprofit Kft. (idısek otthona) ügyvezetı igazgatója rehabilitációs gazdasági menedzser otthonápolási szolgálat, támogató szolgálat vezetı felnıtt képzés, szakképzésben részvétel NSZFI által delegált vizsgaelnök Pályázati elıértékelı, monitoring szakértı uniós pályázatokban 29. Gombkötı Borbála Telefon: 30/ , 53/ (mh), 53/ (mh) Kıris Otthon, szociális menedzser Kıris Otthon Igazgató SZIME tag 3Sz Oktatási Bizottság delegált tagja 2750 Nagykırös, Ady E. u Haraszti Mónika Telefon: 20/ , 37/ (mh) HMÖ Idısek Otthona 3291 Vámosgyörk, István K. út 1. általános szociális munkás szociális munkás Szociális szakvizsga idısek szociális HMÖ Idısek Otthona intézményvezetıje. OKJ-s képzésben oktatói gyakorlat. Pályázati tapasztalatok. Katasztrófavédelmi Krízis Intervenciós Csoport önkéntese. 31. Harmatos Ibolya Telefon: 30/ , 63/ (mh.) Aranysziget Otthon, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Szociális szervezı, Általános szociális munkás, Szociális munkás ; Belsı auditor bizonyítvány, ISO es bizonyítvány január 31. a csongrádi Aranysziget Otthon (megyei módszertani idısek otthona) vezetıje oktatási szakértı, szociális szakképzések szakértıje, vizsgaelnök fogyatékos és pszichiátriai intézményekben élık szakértıi bizottságát mőködteti, a felülvizsgálatokat irányítja 8

9 32. Holecz Istvánné Telefon: 20/ Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Általános szociális munkás Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ igazgatója a Ceredi Segítı Kezek Alapítvány létrehozója szociális képzésekben tereptanár, vizsgaelnök 33. Horváthné Kardos Anna Telefon: 20/ , Szociális szervezı, Egészségügyi menedzser Jogi szakokleveles jogvédı január február 17. Budapesten ellátottjogi képviselı az ELTE TÁTK Szociálismunkás-képzı Tanszékén óraadó 34. Horváthné dr. Sütı Terézia Telefon: 99/ , 30/ Nyugdíjas Jogász Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) 47 évig dolgozott az államigazgatásban az Idısügyi Tanácsban szakértı tanácstag négy tantárgyból írt tankönyvet szociális ügyintézık és szociálpedagógusok képzésére 35. Hujberné Pej Márta Telefon: 30/ , 25/ (mh.) Szociális Szolgálat, 2451 Ercsi, Lejtısor 1. Okleveles szociális munkás, Szociális szakigazgatás-szervezı Szociális szakvizsga, családvédelem, családgondozás. Szociális Szolgálat, Ercsi (integrált intézmény) vezetıje 36. Illés Jánosné dr. Bleyer Erzsébet Telefon: 20/ , 72/ (mh.), 72/ (mh.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Társadalomorvostani szakorvos ; Társadalomorvostani szakvizsga január 31. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye igazgatója súlyos mozgási fogyatékossággal élı fiatal felnıttek, valamint idısek otthonában élık ellátását irányítja felnıttképzési intézményekben óraadó, tereptanár az Országos Szociálpolitikai Tanács Tagja 9

10 37. Ipacs Piroska Telefon: 20/ , 20/ , 28/ (mh.) nyugdíjas Humánszervezı, Szociális szervezı Rehabilitációs gazdasági menedzser, szakokleveles ellátottjogi jogvédı. szakokleveles ellátottjogi jogvédı Pest megyében külsı szakértıként módszertani ellenırzésekben részvétel Fokozott ápolási igény megállapításával összefüggı szakértıi feladatok ellátása Szociális szakképzések területén elméleti oktató, gyakorlati tereptanár, vizsgaelnök 38. Jakab Anna Telefon: 42/ (mh) 20/ Szociális Szolgáltató Központ 4502 Vasmegyer, Kossuth út 104. Szociálpedagógus A Vasmegyeri Szociális Szolgáltató Központ vezetése, Gyermekjogi képviselı, Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán szociális tereptanár. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítványnál szakértı. TÁMOP es projektben az SZMI megbízása alapján vesz részt. ESZA által kiírt pályázat alapján szakértıi munka pályázatok szakmai értékelésében. 39. Jónyer Lajosné Telefon: 30/ , 46/ (mh.), 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye, 3860 Encs, Ady E. u. 1. Szociális szervezı január március 10. az encsi Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye vezetıje részt vesz a szociális és gyámhivatal ellenırzéseiben Pályázatokon való szakértıi munka Akkreditált továbbképzés szervezése távoktatási formában 40. Kincses Ágnes Telefon:96/ , 96/ (mh.) NRSZH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Szociálpedagógus, mővelıdésszervezı, NRSZH nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság vezetı szociális szakértıje 9024 Gyır, Szent Imre u

11 41. Kisné Lovasi Mária Telefon: 20/ , 88/ (mh.) VMJV Egyesített Szociális Intézmény szociális szervezı szakvizsgázott szociális szervezı 2010.március.16 A VMJV Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetıje Fıiskolai képzésben szakmai, elméleti oktatás 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. Szakértıi feladatok ellátása Módszertani intézmény megbízásából szakmai ellenırzés 42. Kiss Györgyi Telefon: 30/ Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szociálpolitikus. az NRSZH Szociális-Rehabilitációs Fıosztály fıosztályvezetıje a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolán oktat új szolgáltatások létrehozásában, engedélyeztetésében, szakmai programok, intézményi tervezések, belsı dokumentációk, szabályzatok elkészítésében járatos szervezetfejlesztéssel, dolgozók képzésével, szolgáltatási protokollok kidolgozásával foglalkozik - elsısorban idısellátás terén szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozását végzi 43. Kiss Miklósné Telefon: 20/ , 69/ Szociális szervezı január 31. a Magyar Vöröskereszt városi elnöke 44. Kissné Szabó Zsuzsanna Telefon: 30/ , 42/ (mh.) Sóstói Szivárvány Idısek Otthona, 4431 Sóstófürdı, Tölgyes u. 11. Szociálpolitikus, Szociális szervezı Sóstói Szivárvány Idısek Otthona vezetıje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete megyei elnöke 45. Kocsis Edina Telefon: 20/ , 29/ (mh.) 29/ (fax) Zárdakert Idısek Otthona 2373 Dabas-Gyón, Zárda köz 6. szociálpolitikai szakigazgatásszervezı. A Zárdakert Idısek Otthonában igazgatója módszertani munkatárs a Katolikus Szociális Módszertani Osztályon pályázatoknál monitoring tevékenység szakmai publikációk készítése 11

12 46. Kovács Ibolya Telefon: 30/ , Budapest Fıváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Budapest, Kisfaludy u. 11. Okleveles szociális szervezı, Szociológus-szociálpolitikus, Közszolgálati menedzsment szakértı Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) január február 16. Munkaügyi területen uniós projekt vezetı Szociális igazgatásban, szociális intézményi fejlesztésekben szerzett több évtizedes gyakorlat hajléktalanok és idısek ellátásában szaktanácsadó, szakvizsgaelnök, jogvédıi tevékenységben szerzett oktatói, szervezıi gyakorlat Ellátottjogi képviselıi végzettség 47. Kovács Katalin Telefon: 30/ , 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye, Diplomás ápoló, Szociális menedzser, Egészségügyi menedzser július 1. az Encsi Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye intézményvezetı ápolója, minıségirányítási vezetıje részt vesz módszertani munkában, a szociális és gyámhivatal ellenırzéseiben, a fokozott ápolást igénylık vizsgálatában 3860 Encs, Ady Endre u. 1. intézményvezetı ápolók részére elıadásokat tart, szociális képzésekben oktat, tereptanár 48. Kovacsics Zsuzsanna Telefon: (mh.), (mh.) Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. Szociális munkás BS és MSW (USA) január 31. a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat szociális munkatársa Budapesten, intézményvezetı a Máriaremetei Szeretetotthonban személyközpontú demencia-ellátással, szakmai programok kidolgozásával, tréningek, orientációk szervezésével és vezetésével foglalkozik 49. Kovács Margit Telefon: 70/ , (mh.) Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi Partner Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona Módszertani Csoport 1173 Budapest, Pesti út 117. általános szociális munkás június 14. a Fıváros területén az idıs, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények szakmai ellenırzése, szakmai munkájának segítése Segítségnyújtás szakmai dokumentumok szerkesztésében, frissítésében a hatályos jogszabályoknak megfelelıen Véleményezés 12

13 50. Kovácsné Varjú Henriett Telefon: 30/ , 52/ (mh.) Lépéselıny Közhasznú Egyesület 4026 Debrecen, Csap u. 36. általános szociális munkás, rehabilitációs gazdasági menedzser, szociálpolitikus november 11. új szolgáltatások létrehozásában, engedélyeztetésében, szakmai programok, intézményi tervek, belsı dokumentációk, szabályzatok készítésében részvétel, szociális szakképzésben, gyakorlati oktatásban, szociális szolgáltatások szervezése, tervezése, pályázati tapasztalatok, szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozása 51. Kırösi Józsefné Telefon: 46/ , 70/ , 46/ (mh.), 46/ (mh.) B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény, 3860 Encs, Ady E. u. 1. Szociális szervezı január 31. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény alapszolgáltatási szakreferense Encsen módszertani feladatokat lát el; az intézmény minıségirányítási rendszerének mőködtetésben vesz részt (belsı auditor) szociális szakképzésben oktat 52. Labanczné Komlósi Jolán Telefon: 30/ , 59/ (mh.) Szent József Idısek Otthona, 5363 Nagyiván, Fı u. 67/a. Szociális szervezı, Szociális menedzser július 1. a nagyiváni Szent József Idısek Otthona igazgatója aktívan tevékenykedik a civil szférában, rendezvényeket szervez (Szent József Szociális Alapítvány) 53. Lırinc Renáta Telefon: 30/ , 26/ (mh.) Nagyboldogasszony Ház Idısek Otthona Szakvizsgázott szociálpedagógus január 20. Isteni Megváltóról Nevezett Nıvérek Kongregációja-Magyar Tartomány Nagyboldogasszony Ház Idısek Otthona vezetıje 2081 Piliscsaba, Kálmán Király útja Lırincz Jánosné Telefon: 30/ , 27/ (mh.) Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona, 2621 Verıce, Migazzi u. 1. Szociálpedagógus július 31. a Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona (szakosított ellátást nyújtó idısek otthona) igazgatója Verıcén Pest megyében ellátottjogi képviselı a Jogvédık az Emberi Méltóságért Egyesület tagjaként koordinációs feladatokat lát el 13

14 55. Márta Anna Telefon: 42/ , 30/ , 45/ (mh) Idısek Otthona, 4544 Nyírkárász, Fı út 21/a. Általános szociális munkás, szociálpolitikus Szociális szakvizsga, idısek szociális Idısek Otthona igazgató DEEFK Nyíregyháza óraadó tanár Középfokú képzésben oktatás SZIME tag 56. Mikulásiné Oláh Ágnes Telefon: 30/ , 53/ (mh.) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szociálpolitikus Szociális menedzser január január 19. a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetıje a SZIME Pest megyei tagozatának elnöke 57. Molnárné dr. Szabó Julianna Telefon: 30/ , 56/ (mh.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, 5000 Szolnok, Kaán Károly út 20. Sebész szakorvos, Szociális menedzser július 31. a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye igazgatója a Szolnoki Idısügyi Tanács tagja 58. Müller Istvánné Telefon: 20/ , (mh.), (mh.fax) Bp. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Általános szociális munkás, Szociálpolitikus július január 19. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetıje a Magyar Szociálpolitikai Társaság, a Magyar Gerontológiai Társaság, a SZIME és SZOSZAK aktív tagja Ellátottjogi képviselı 59. Nagy Ferencné Telefon: , 20/ , (mh), (mh.) Terézvárosi Gondozó Szolgálat, 1061 Budapest, Király u. 38. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı, Szociális menedzser, Szociálpolitikus január a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetıje a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének vezetıségi tagja Szakértıként ellenırzési tevékenység végzés Oktatói tevékenység. 14

15 60. Natkó Csaba Telefon: 20/ , 42/ (mh.) Szociális Szolgáltató Központ, 4461 Nyírtelek, Puskin u Általános szociális munkás, Szakközgazdász, Szociálpolitikus január 31. a nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ (integrált intézmény) igazgatója a helyi önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke részt vesz a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkájában szociális munkás képzésben tereptanár (DE Egészségügyi Kar, Nyíregyháza) a SZIME Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának elnöke 61. Nyitrai Károlyné Telefon: 70/ , 34/ Szociális szervezı, Szociális menedzser. szakterülete az idısek, felnıttek ellátásának módszertani feladatai, szolgáltatások tervezése, szervezése - kiemelten az alapszolgáltatások 62. Pappné Szabó Janka Telefon: 59/ (mh.), 20/ , 30/ Papp Kft., 3300 Eger, Kertész út 84. Szociális szervezı. a Papp Kft. humánpolitikai vezetıje Jász-Nagykun-Szolnok megyében ellátottjogi képviselı szociális szakképzésben oktat 63. Paulai Tibor Telefon:30/ , 06/1/ (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Diplomás ápoló, Szociális szakigazgatás-szervezı Szociális szakvizsga július 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban szociális intézményi fıreferens Kistérségi Társulási Tanács állandó meghívottjaként segíti a térségi szociális ellátások fejlıdését, 1071 Budapest, Damjanich u szociális képzésekben oktat, több civil szervezet tagja 64. Pesti Györgyné Telefon: , (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 1071 Budapest, Dózsa György út 82/b. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás szervezı. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona vezetıje Budapesten 15

16 65. Petrich István Telefon: 79/ , 30/ , 79/ (mh.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézmény, 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. Szociálpolitikus, Pedagógus, Szociálpedagógus. İszi Napfény Idıskorúak Otthona Módszertani Intézmény, Bácsborsód vezetıje Bács-Kiskun megyében ellátottjogi képviselı 66. Dr. Pósfai Gábor Telefon:1/ , 06-1/ (mh.) 06-20/ Általános orvos, Sebész szakorvos, Egészségbiztosítási szakorvos, Gasztroenterológia szakorvosa, Szociális menedszer, február 07. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Fıigazgatója Szociális szakvizsga, idısek szociális 67. Polyákné Agócs Ilona Telefon: 56/ (mh.) Egyesített Szociális Intézmény, 5085 Rákóczifalva, Kossuth u. 13. Szociális szervezı július 31. Rákóczifalva nagyközség Egyesített Szociális Intézménye igazgatójaként az étkeztetés és az Aranyısz Idısek Bentlakásos Otthona szakmai irányítását végzi szociális szakképzésben és -felsıoktatásban tereptanár 68. Rácz Tiborné Telefon: 20/ Szociális szervezı, Humánszervezı január 31. szakterülete az idısek bentlakásos ellátása felnıttképzésben oktat, szociális szakembereket képez; szociális szakképzés szakértıje 69. Ráczné Németh Teodóra Telefon: 30/ , 96/ (mh.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, 9026 Gyır, Kálóczy tér Szociálpolitikus, Szociális szervezı a gyıri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatóhelyettese a Széchenyi István Egyetem óraadója 70. Radomszki Lászlóné Telefon: 20/ , 46/ /104 (mh.) Miskolc Kistérség Többcélú Társulása İszi Napsugár Otthon, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Általános szociális munkás, Szociálpolitikus július 31. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása İszi Napsugár Otthon általános igazgatóhelyettese az otthonhoz kapcsolódó İszidı Alapítvány titkára a Miskolci Egészségügyi-Szociális Mőhely delegáltja felnıttképzésben óraadó tanár 16

17 71. Rivnyák Istvánné Telefon: 30/ , 46/ (mh.) Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 3860 Encs, Táncsics u. 2. Általános szociális munkás január 31. az encsi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje a KAPU Önkéntes Segítı Szolgálat programvezetıje szociális képzésekben oktat 72. Román Demeterné Telefon: 30/ , 42/ , 42/ (mh.), 42/ (mh.) nyugdíjas Szociális szervezı, Szociálpolitikus január március 21. szociális képzésekben óraadó, tereptanár az önkormányzat Idısügyi Tanácsának tagja 73. Sánta Erzsébet Telefon: 20/ , (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szociális szakigazgatás-szervezı, Egészségtan tanár, Diplomás ápoló július 31. Részt vesz az NRSZH által foglalkoztatott szoc. szakértık munkájának koordinálásában, ellenırzésében Közremőködik a szociális szakértıi vizsgálatok módszertanának, eljárásrendjének kidolgozásában Részt vesz a szociális szakértık képzési tematikájának kidolgozásában, képzésében szociális szakképzésben oktat idısotthonban szakmai-, mentálhigiénés munkát irányított, módszertani feladatokban közremőködött, 74. Somogyi Bernadett Telefon:20/ Fıvárosi Önkormányzat Idısek otthona 1064 Budapest, Rózsa u Diplomás ápoló, Szociális szakvizsga, idısek szociális ellátása, Egészségügyi szakmenedzser április 27. Intézményvezetı ápoló, Óraadó tanár, tereptanár a Perfekt Szakközép és Szakiskolában 17

18 75. Dr. Sulyokné Baranyi Erzsébet Telefon: 30/ , Nyugdíjas Szociálpolitikus, Szociális szervezı, Igazgatásszervezı, Szociális menedzser Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás), Szociális szakvizsga, idısek szociális ellátása október 12. Nyugdíjba vonulása elıtt a Fıvárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztályán dolgozott az idısellátás területén Módszertani feladatok ellátása 76. Szabó Attiláné Telefon: 30/ , 1/ Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály 1052 Budapest, Városház u Szociális szervezı, Igazgatásszervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási vezetési ismeretek, szociális igazgatás) Szociális szakvizsga (idısek szociális ellátása) Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály, Szociálpolitikai Osztály Szakmai Csoportjának vezetıje 77. Bodnár-Szabó Ildikó Mária Telefon: 30/ , 42/ (mh.) Görögtőz Szeretetszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 2./C. Szociálpolitikus július 31. A Görögtőz Szeretetszolgálat vezetıje SZAK-MA Szakképzı Iskola és Gimnázium oktatója Szakértıi tevékenység, véleményezés Tereptanár 78. Szabóné Varga Valéria Telefon: 20/ , 06/1/ (mh.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fıigazgató helyettes 1071 Bp. Damjanich u Humánszervezı, Szociális szervezı Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fıigazgató helyettese Szakhatósági állásfoglalások, szakértıi szakvélemények kiadásának, egyéb szociális hatósági feladatkörök felügyelete Foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörök felügyelete 79. Szalai József Telefon: 30/ , 89/ (mh.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, 9532 Külsıvat, Béri Balogh Ádám u. 1. Szociális szervezı, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı, Szociális menedzser a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye vezetıje Külsıvaton a Veszprémi Hittudományi Fıiskolán és a Nyugat-magyarországi Egyetem szociálpedagógus képzésében óraadó közép- és felsıfokú OKJ-s szakmai képzésekben vizsgaelnök; szociális szakvizsgaelnök. 18

19 80. Szécsényi Istvánné Telefon: 76/ , 70/ Szociális szervezı szakértıként tevékenykedik, eseti megbízásokkal 81. Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet Telefon: 20/ , 34/ (mh.) İszi Napfény Idısek Otthona, 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Szociálpolitikus, Szociális menedzser, Szociális szervezı január 31. a kisbéri İszi Napfény Idısek Otthona igazgatója a SZIME Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának vezetıje szociális képzésekben oktat, tereptanár 82. Szilágyiné Tóth Erzsébet Telefon: 66/ (mh) Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 5700 Gyula, Galamb u. 21. Szociálpolitikus Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye igazgató Közép és felsıfokú képzésekben oktató Nyitott ajtók program készítése 83. Dr.Szilvásyné Peregi Eszter Telefon: 20/ , 96/ (mh) Evangélikus Szeretetház 9025 Gyır, Péterfy Sándor u. 5. diplomás ápoló, szociális menedzser. a gyıri és a börcsi Evangélikus Szeretetház igazgatója, a Magyarországi Evangélikus Egyház Módszertani Konzorciumában módszertani szakértı, SZIME tag, továbbképzéseken elıadást tart 84. Tepericsné Jámbor Klára Telefon: 70/ , (mh.) Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona, 1071 Budapest, Dózsa György út 82/b. Általános szociális munkás, Mentálhigiénés szakember Szociális szakvizsga, idısek szociális január 31. a Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona mentálhigiénés csoportvezetıje Budapesten az igénybevételi eljárást, a mentálhigiénés gondozást és a foglalkoztatást irányítja fıiskolai, egyetemi gyakornokok tereptanára szakmai protokollok kidolgozásában, standardizációs projektben vesz részt a Magyar Szociálpolitikai Társaság, a SZIOSZ, a SZIME tagja 85. Tóth Erzsébet Telefon: 30/ , 36/ (mh.) HMÖ Idısek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Diplomás ápoló, Egészségügyi szakmenedzser, Szociálpolitikus július 31. A HMÖ Idısek Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete igazgatója szakképzésben oktat, szakmai vizsgaelnök, szakmai szakértı, szakvizsgaelnök 3346 Bélapátfalva, Petıfi Sándor u

20 86. Tuliné Öreglaki Lilla Telefon: 70/ , 85/ (mh) Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja 8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 85. Általános szociális munkás Komplex rehabilitációs mentor Szociális igazgatás Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetése. Helyettes szülıi hálózat kiépítése. Tereptanári feladatok Urbanics Júlia Telefon: 30/ , 88/ (mh.), 88/ (mh.) mail: Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı és Fogyatékos Személyek Otthona, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Gyógypedagógiai tanár, Igazgatásszervezı szociális ellátása, rehabilitációja Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı- és Fogyatékos Személyek Otthona vezetıje Szakértıi tevékenység a szociális foglalkoztatás, gondozási szükséglet területén Pszichoterápiás, ill. tréning-,szupervíziós csoport vezetése 88. Varga Zsolt Telefon: 30/ , 20/ (mh) Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u Szociálpolitikus, Szociálpolitikai szakigazgatás-szervezı július A Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága igazgatója Nyugdíjbiztosítási Ellenırzı Testület testületi tagja. Oktatói, szakértıi, publikációs tevékenység 89. Vass Mónika Telefon: 30/ , 63/ (mh.) Aranysziget Otthon, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Általános szociális munkás január 31. az Aranysziget Otthon Kisréti Otthonát (124 férıhelyes fogyatékos személyek otthona) irányítja Csongrádon 20

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 02. 20. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2015. augusztus 7. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2013. július 08. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Dél-Borsodi Szociális Otthon 3441 Mezıkeresztes, Május 1. tér 7. Szent József Idısek Otthona 3400 Mezıkövesd, Rákóczi u. 21. Árpádházi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Támogató szolgálatok ELUTASÍTOTT pályázatai

Támogató szolgálatok ELUTASÍTOTT pályázatai megye neve 1 SZOC-BF-08-T-0003 Segitőtárs Szociális KHT Segitőtárs Szociális KHT Budapest 1078 Budapest István utca 20. 2 SZOC-BF-08-T-0004 Szociális Gondozó Központ Szociális Gondozó Központ Családsegítő

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén megye gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei

Borsod Abaúj Zemplén megye gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei Borsod Abaúj Zemplén megye szakellátást nyújtó intézményei Központja Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Fenntartó: B-A-Z. Megyei Intézmény szakmai egységei Központja szakszolgáltatás S0280560 Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítása

Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. április 29. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 42/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Rácsok Balázs Orosz Bernadett 3524 Miskolc, Leszih Andor u.4. 46/433-782 modszertan@segelyszervezet.hu

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

K I V O N A T O S J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K I V O N A T O S J E G Y Z Ő K Ö N Y V K I V O N A T O S J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Észak-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács 2006. április 20-ai üléséről, mely készült a részletes jegyzőkönyv alapján Helyszín: Szolnok, Megyeháza, (Kossuth

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Dr. Balogh Zoltán Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Konferenciája Szakdolgozói továbbképzések

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 IDEIGLENES MEGELİZİ TÁVOLTARTÁS ELRENDELÉSE ESETÉN IGÉNYBE VEHETİ SZÁLLÁSHELYEK CSONGRÁD

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: NÉV: Balogh Irma

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: NÉV: Balogh Irma SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: NÉV: Balogh Irma CÍM: Tartózkodási hely: 5200 Törökszentmiklós Szemere Bertalan út 8/B. CÍM: Állandó lakhely: 4026 Debrecen Gyergyó út. 9. 8/49. TELEFON: 06-30-3855259

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i, kistérségi fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Mohácsi Többcélú

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221

Részletesebben