Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai Küls szakmai konzulens: Dér Ferencné Operatív konzulens: Dr. Kovács László Korándi Lídia Nappali tagozat Pénzügy szak Adó, vám, illeték szakirány

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés -A Dér és Társa Könyvel- Adótanácsadó Bt. Bemutatása 2. Az egyéni vállalkozások bemutatása 2.1. Az egyéni vállalkozás fogalma 2.2. Az egyéni vállalkozás alapítása 2.3. Az egyéni vállalkozások m,ködési szabályai 2.4. Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának megsz,nése 3. Az egyéni vállalkozások adóztatásának bemutatása 2002-ben 3.1. A tételes költségelszámolás A vállalkozói bevételek elszámolása A vállalkozói költségek elszámolása A veszteségelhatárolás A vállalkozói jövedelem szerinti adózás szabályai Az osztalékadó 3.2. Az egyéni vállalkozó átalányadózása 3.3. A tételes átalányadózás 3.4. Az általános forgalmi adó 3.5. A helyi adók A helyi adók ismertetése Az EU- csatlakozással hatályba lép helyi adó változások 3.6. Az egyszer,sített vállalkozói adó (EVA) 3.7. Az egyéni vállalkozókat terhel járulékok A társadalombiztosítási- és az egyéni járulék Az egyéni vállalkozó saját jogon fizetett járulékai Az egyéni vállalkozó alkalmazottai részére fizetett járulékok Az egészségügyi hozzájárulás (EHO) Az egyéni vállalkozókat terhel egyéb járulékok és hozzájárulások 4. Az egyéni vállalkozók helyzete, fejlesztésének és támogatásának lehetségei hazánkban és az EU-ban 5. Az egyéni vállalkozások és a gazdasági társaságok összehasonlítása 5.1 A gazdasági társasággá alakulás szabályai, lehetségei 2.

4 5.2 Az egyéni vállalkozások és a kft.-k összehasonlítása 6. Összefoglalás Mellékletjegyzék Mellékletek: 1. Az egyéni vállalkozók megyei szint, megoszlása 2001-ben 2. A vállalkozói igazolvány 3. Bevallás az egyes adó- és járulékkötelezettségekrl a tevékenységét adóévben megszüntet adózó részére (0271 számú bevallás) 4. A kisvállalkozói kedvezmény részletez adatai ( számú nyomtatvány) 5. Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékokról, és az egészségügyi hozzájárulásról évre (0153, 0153-A, 0153-B, 0153-C számú nyomtatványok) 6. A külföldön is adózott jövedelmek ( számú nyomtatvány) 7. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítása ( B) 8. Az elkülönülten adózó jövedelmek, és ezek adója ( ) 9. A 12%-os felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre 10. A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre 11. Áfa bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegérl (0265/650/651 számú bevallás) 12. Helyi ipar,zési adóbevallás 13. Vállalkozók nettó árbevételének és a vállalkozói szint, adóalap megosztása 14. Az egyéni vállalkozó saját jogú járulékbevallása a évrl 15. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség és elszámolása a évrl 16. Az egyéni vállalkozókat terhel járulékok alapja és mértéke 2002-ben 17. A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre Irodalomjegyzék 3.

5 1. Fejezet Bevezetés- A Dér és Társa Könyvel9- Adótanácsadó Bt. bemutatása Szakmai gyakorlatomat az 1991-ben alakult, könyvelésre és adótanácsadásra szakosodott betéti társaságnál töltöttem, és az itt szerzett szakmai ismeretek alapján írtam meg szakdolgozatomat az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatairól. Az iroda vezetje mérlegképes könyveli és adótanácsadói végzettséggel rendelkezik, a három alkalmazottnak szintén mérlegképes könyveli végzettsége van. Megközelítleg 120 vállalkozás könyvvezetését, bérszámfejtését készítik el a megkötött szerzdésekben foglaltak szerint. A vállalkozások összetételük szerint az egyéni vállalkozásoktól a Kft-ig vegyesek. Árbevételük az évi 1,3 millió Ft-tól 1,5 milliárd Ft-ig terjed. Gyakorlatilag a legkisebb forgalmú kényszervállalkozástól kezdve a nagyremény,, fokozatos fejldést mutató cégek teljes adminisztrációját végzik. A számviteli törvény hatálya alá tartozó társaságoknak külön díjazás ellenében elkészítik a szükséges szabályzatokat, melyek folyamatos frissítése is a feladatkörükbe tartozik. A tárgyév zárásaként az egyéni vállalkozások adóbevallását, az egyszeres könyvvezetést választó, valamint a ketts könyvvezetés, társaságok eredménykimutatását és mérlegét összeállítják. Szakmai gyakorlatom ideje alatt aktívan részt vettem az iroda munkájában a bizonylatok rendszerezésétl, kontírozásától kezdve, a számítógépes adatrögzítésen át egészen az egyes adóbevallások elkészítéséig. Számomra a legérdekesebb és talán leghasznosabb munkát mégis az egyszer,sített vállalkozói adóval kapcsolatos feladatok elvégzése jelentette. Az eva január 1.-i bevezetése ugyanis különleges feladatokat szabott az iroda minden alkalmazottjára. Az eváról szóló törvény tanulmányozása, megismerése után elkalkulációkat kellett készíteni arról, hogy melyik vállalkozónak, társaságnak érdemes a évre ezt az új adózási formát választania. Szakdolgozatom témájához igazodva az egyéni vállalkozásokra vonatkozó kalkulációk készítésével foglalkoztam, melynek legszemléletesebb eseteit dolgozatom eváról szóló fejezetében ismertettem, és személyes tapasztalataimat összefoglaltam. Az egyszer,sített vállalkozói adóval kapcsolatos munkám során betekintést nyerhettem a évre vonatkozó fontosabb jogszabályi változásokba is, hiszen a 4.

6 kalkuláció készítéséhez elengedhetetlen (a valóságh, összehasonlítás szempontjából) a 2003-as jogszabályok alkalmazása. Gyakorlatom során rengeteg hasznos szakmai tapasztalattal gazdagodtam, és a fiskolán szerzett tárgyi tudásomat sikerült kiegészítenem, a gyakorlatban alkalmaznom. Szakdolgozatomban ezeket a tapasztalatokat gy,jtöttem össze, és az irodában könyvelt egyéni vállalkozók évi bevallásának adatait a Veszprém megyében m,köd vállalkozások adataival összevetve készítettem rövid elemzéseket az egyéni vállalkozások helyzetére vonatkozólag. Fontosnak tartottam a téma aktuális jellege miatt- betekintést nyerni az Európai Unió országaiban m,köd vállalkozások helyzetébe, támogatási és fejlesztési lehetségeikbe, ugyanis hazánk EU csatlakozásának küszöbén tisztában kell lenni azzal, mire is számíthatnak a magyar vállalkozók tagországgá válásunk után. Úgy érzem, sikerült egy gyakorlatban is hasznosítható, az adózás útvesztiben segítséget adó összefoglaló dolgozatot készítenem az egyéni vállalkozásokról, és teljes képet kapnom arról, hogy is m,ködik mindaz a gyakorlatban, amit a fiskolás éveim alatt oly sok tantárgy keretében elsajátítottam. 5.

7 2. fejezet Az egyéni vállalkozások bemutatása A vegyes tulajdonú piacgazdaság kiépítésének fontos feltétele, hogy növekedjen a magántulajdonon alapuló egyéni vállalkozás részaránya a gazdaságban és a magánvállalkozás a gazdaság egyik jelents tényezjévé váljon. Azt, hogy az egyéni vállalkozók milyen jelents helyet foglalnak el hazánk gazdasági életében mi sem bizonyítja jobban, mint évrl évre növekv számuk. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága által közölt adatok alapján az alábbi diagrammon szemléltetem. Az m,köd egyéni vállalkozások számának alakulása Veszprém megyében ig Nyugdíjas Mellékfoglalko zású Ffoglalkozású számú ábra Amint az ábra mutatja, minden évben megfigyelhet az egyéni vállalkozások számának növekedése, ha nem is nagy mértékben. Ennek okaként említhet az egyéni vállalkozások irányából a kft.-k és bt.-k irányába történ átrendezdés. Ennél nagyobb volt azonban az újonnan alapított egyéni vállalkozások száma, így jött létre minden évben egy bizonyos fokú növekedés A december 31-i adatok alapján országosan mintegy egyéni vállalkozást tartottak számon, ami azt jelenti, hogy Veszprém megyében található a vállalkozások 4,2%-a. A megyei szint, országos megoszlást az 1. számú mellékletben szemléltetem. 6.

8 Az egyéni vállalkozások törvényi szabályozása Elkerülhetetlen az egyéni vállalkozások alapításának, m,ködésének és megszüntetésének a jogi feltételeit megteremteni. Mindezek érdekében az Országgy,lés az egyéni vállalkozásokról az évi V. törvényt (1.) alkotta meg. E törvény célja, hogy az egyéni vállalkozások szabályozásával, a vállalkozói szabadság és az azonos versenyfeltételek biztosításával elsegítse a magyar gazdaság fejldését. 2.1 Az egyéni vállalkozás fogalma Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minsül természetes személy gazdasági tevékenysége, amely alatt az üzletszer,en, ellenérték fejében, nyereségés vagyonszerzés céljából, saját kockázatra, rendszeresen folytatott termel vagy szolgáltató tevékenység értend. Így egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatnak a magyar állampolgárokon kívül például a letelepedési, illetve munkavállalási engedéllyel rendelkez személyek is. A devizajogszabályok szerint külföldinek minsül természetes személyek Magyarországon gazdasági társaság formájában vállalkozhatnak. Az egyéni vállalkozás minden belföldi természetes személynek alanyi jogává válik.(1.) Csupán az nem vállalkozhat, akinek tekintetében a törvényben felsorolt kizáró okok állnak fenn: akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sért b,ncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy valamilyen foglalkozástól eltiltottak. Tehát a forgalom biztonsága és a fogyasztói érdekvédelem biztosítása érdekében elssorban azokat a b,ncselekmények jelentenek kizáró okot, amelyek elkövetése a leginkább veszélyezteti a gazdasági élet tisztaságát. A vállalkozás m,ködésének törvényességét szolgálja az a szabály, hogy olyan személy, aki már korábban viszonylag súlyosan összeütközésbe került a törvénnyel ne, kaphasson vállalkozói igazolványt. Speciális szempontok érvényesülnek akkor, ha valaki olyan b,ncselekményt követ el, amelyet a bíróság a foglalkozás gyakorlásától jogersen eltiltotta. Ilyenkor nem lenne célszer, megengedni azt, hogy az eltiltott foglalkozás körébe es tevékenységet folytasson az egyéni vállalkozás keretében. 7.

9 Fontos korlátozás a korlátlan felelsségek halmozódásának elkerülése érdekében, hogy gazdasági társaság korlátlanul felels tagja (betéti társaság beltagja, illetve közkereseti társaság tagja) nem lehet egyéni vállalkozó. Ugyanígy nem lehet egyéni vállalkozó, akinek korábban kiadott igazolványát azért vonták vissza, mert társadalombiztosítási- és nyugdíjjárulékát vagy adóhátralékát felszólítás ellenére saját hibájából nem fizette meg. A törvény alapján bármely, jogszabály által nem tiltott üzletszer, gazdasági tevékenységet folytathat az egyéni vállalkozó, mint például: termel, értékesít, szolgáltató, mezgazdasági termel tevékenységet, iskolán kívüli magánjelleg, oktatást, kulturális szolgáltatást. Csupán egy fontos korlátozást tartalmaz a törvény. A társasági törvény általános szabályával összhangban kimondja, hogy az egyéni vállalkozó nem folytathat olyan tevékenységet, amelyet törvény, törvényerej" rendelet az állam, állami szerv vagy állami gazdálkodó szervezet részére tart fenn.(1.) 2.2 Az egyéni vállalkozás alapítása Az alapításhoz a törvény csupán két feltételt ír el: a cselekvképességet és az állandó lakhelyet. Ezek megléte esetén csak az nem vállalkozhat, akit a törvény tételesen felsorolva kizár az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány (2. számú melléklet) birtokában folytathatja tevékenységét. A vállalkozói igazolványt kérelemre - az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével, - a vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzje adja ki az Okmányiroda közvetítésével. A kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó: nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 8.

10 székhelyét, (a központi ügyintézés helyét) telephelyeit, (a tevékenység gyakorlásának helyeit, amelyek a székhellyel azonos közigazgatási területen vannak) fióktelephelyeit, (azokat a telephelyeket, amelyek a székhelytl közigazgatásilag eltér helyen vannak) tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését. Az adatok megváltozását a vállalkozó köteles a változástól számított 15 napon belül a jegyznek bejelenteni, aki minden változáskor új vállalkozói igazolványt ad. Ez azért fontos, mivel csak az igazolvány kötelez tartalmaként elírt adatok ismeretében van lehetség az egyéni vállalkozói tevékenység törvényességének ellenrzésére. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmez nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezvel szemben nem állnak fenn kizáró okok, a jogszabályban elírt képesítés meglétét igazoló okiratot jogszabályban elírt más hatóság engedélyét a kérelmez nyilatkozatát az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához adatokról. A jegyz az érintett szervezetektl az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. Ezek megállapításához szükséges adatokat a jegyz- a kérelem rögzítését követ két napon belül - az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján továbbítja az illetékes hatóság számára. Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, de ez az igazolvány több, akár egymástól jelentsen eltér tevékenység gyakorlására, illetve több telephely, fióktelephely (üzlet, termel-szolgáltató egység) fenntartására is jogosít. A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Bejelentési kötelezettség és vállalkozói igazolvány nélkül van lehetség a mezgazdasági termeltevékenység és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások gyakorlására. 9.

11 Bizonyos önálló szellemi munkavégzk (m,vészek, tervezk stb.), valamint bérbeadók adószám birtokában, de nem vállalkozóként m,ködhetnek. Az egyéni vállalkozóvá válás költségei Az egyéni vállalkozás alapításának nagy elnye, hogy nem igényel nagy anyagi ráfordítást. A gazdasági társaságokkal szemben nincs törvényileg elírva, hogy mennyi tkével kell rendelkezni ahhoz, hogy a vállalkozás megalapítható legyen. Csupán a következ ráfordításokkal kell az egyéni vállalkozónak számolnia: az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának díja forint, amely illetékbélyegben kell megfizetni, az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására irányuló kérelemhez csatolandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díja Ft, amelyet a postahivatalokban beszerezhet készpénz-átutalási megbízással (postai csekken történ befizetéssel) kell teljesíteni, A november 1-je eltt kiadott vállalkozói igazolvány érvényességének megsz,nése miatt történ cseréje - az érvényességi határidn belül június 30.-ig illetékmentes Az egyéni vállalkozás m>ködési szabályai Az egyéni vállalkozók tevékenységüket ugyanolyan feltételek szerint végezhetik, mint a vállalatok, a szövetkezetek vagy a gazdasági társaságok. A vállalkozási tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához az igazolvány birtoklásán kívül a törvény csak két feltételt határoz meg: 1. Ha a vállalkozó olyan tevékenységet kíván folytatni, amelyhez jogszabály hatósági engedélyt ír el, akkor az csak az engedély birtokában kezdhet meg, illetve gyakorolható. (Pl.: ÁNTSZ, t,zoltóság, rendrség, egyéb szakhatóság engedélye) 10.

12 2. Képesítési követelmények: Képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytathat az egyéni vállalkozó, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési elírásoknak megfelel, vagy van olyan alkalmazottja, illetve segít családtagja, aki az elírt képesítésekkel rendelkezik. A vállalkozónak tehát nem kell személyében képesítést igazolnia. Mivel az egyéni vállalkozónak több telephelye, illetve több fióktelephelye is lehet, a képesítési követelményekre vonatkozó elírásokat mindazokon a telephelyeken érvényesíteni kell, ahol a vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet folytat. Ha azonban különböz telephelyein eltér képesítéshez kötött tevékenységet folytat, a képesítési elírásokat telephelyenként kell érvényesíteni.(1.) Ezeknek a feltételeknek a meglétét már az igazolvány kiadása során vizsgálják, és a szakképzést igazoló okmányokat is be kell mutatni. A személyes közrem>ködés A törvény személyes közrem,ködést ír el az egyéni vállalkozóra nézve. Nincs lehetség arra, hogy a természetes személy tisztán üzleti befektetéssel alapítson egyéni vállalkozást. A személyes közrem,ködést azonban tágan kell értelmezni. Az egyéni vállalkozó ugyanis nem az igazolványban foglalt tevékenység személyes gyakorlására kötelezett, hanem közrem,ködése a vállalkozás szervezéséig, irányításáig terjedhet. Így az üzlet, telephely üzemeltetéséhez üzletvezett is alkalmazhat. Elssorban ugyanis befektetett tkéjének gyarapításában érdekelt. Az egyéni vállalkozói tevékenység többféle jogviszonyban végezhet. Ezalatt azt kell érteni, hogy az egyéni vállalkozó lehet fállású, nyugdíjas, más, legalább heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkez, közép- vagy felsfokon nappali tagozaton tanuló, valamint társas vállalkozás tagja. Ezen jogviszonyok tisztázása fontos a személyi jövedelemadó, valamint a társadalombiztosítás szempontjából, hiszen jelents különbségek vannak az egyes jogviszonyok esetén. Nyugdíjas egyéni vállalkozó esetén kiegészít tevékenység, egyéni vállalkozóról beszélünk. 11.

13 Veszprém megyében 2001-ben az alábbi megoszlás tapasztalható az egyes jogviszonyok között. (Az adatok az irodalomjegyzék 14. m,vébl származnak.) Az egyéni vállalkozások jogviszony szerinti megoszlása Veszprém megyében 2001-ben 13% 30% 57% Ffoglalkozású Mellékfoglalkozású Nyugdíjas 2. számú ábra Amint az ábra mutatja, a Veszprém megyében tevékenységet folytató egyéni vállalkozók közül minden nyolcadik nyugdíjas, vagyis a viszonylag magas arányt képviselnek. Az, hogy az egyéni vállalkozók nagy hányada (több, mint fele) ffoglalkozásúként végzi tevékenységét magyarázható azzal, hogy egy komoly vállalkozás vezetése, m,ködtetése egész embert kíván, így célszer, azt fállásban végezni. Lehetség van az egyéni vállalkozó számára alkalmazottak, bedolgozók, segít családtagok és középfokú szakoktatási intézményi tanulók foglalkoztatására. A segít családtagként való foglalkoztatási lehetséget a kedvezbb társadalombiztosítási szabályok alkalmazása érdekében a törvény fenntartja. A Polgári Törvénykönyv (PTK) a meghatározza a segít családtagok körét is. Annak minsül: közeli hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon; örökbefogadott; mostoha- és neveltgyerek; az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelszül; testvér), egyeneságbeli rokon házastársa, jegyes, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvérének házastársa. Az egyéni vállalkozó felel9ssége Az egyéni vállalkozó korlátlanul felels a vállalkozás keretében folytatott tevékenységébl ered kötelezettségeiért, tartozásaiért teljes vagyonával. (1) A korlátlan felelsségek halmozódásának kizárása érdekében a természetes személy csak egy egyéni 12.

14 vállalkozást alapíthat, és egyidej,leg nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felels tagja: közkereseti társaság tagja, illetve betéti társaság beltagja. A korlátlan felelsséget ugyanis megkérdjelezi, ha ugyanaz a természetes személy ugyanazzal a vagyonával tartozik korlátlan felelsséggel több egyéni vállalkozásban, illetve gazdasági társaságban. Az erre irányuló újabb szerzdés (mint jogszabályba ütköz) semmis. Ugyanakkor az egyéni vállalkozó betéti társaságban kültagi viszonyt, kft.-ben és rt.-ben tagsági viszonyt létesíthet A vállalkozói tevékenység gyakorlásának megsz>nése Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, igazolványát visszaadhatja az azt kibocsátó szervnek. Megsz,nik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha a vállalkozó meghal, vagy elveszíti cselekvképességét. Figyelemmel azonban az egyéni vállalkozás családias jellegére, a törvény lehetvé teszi, hogy a vállalkozó özvegye, vagy örököse, ha pedig az örökös kiskorú gyermek, akkor annak törvényes képviselje (pl.: gyámja) folytassa a tevékenységet az örökös nevében és javára. Ehhez a törvény két feltételt ír el: az özvegyi jog gyakorlójának meg kell felelnie a törvényben elírt egyéb feltételeknek és a vállalkozói tevékenység folytatását a vállalkozó elhalálozásától, illetve cselekvképességének elvesztésétl számított három hónapon belül be kell jelenteni a területileg illetékes jegyznek. A képesítéshez kötött tevékenység esetén, ha az egyéni vállalkozó személyében felelt meg az elírásoknak, akkor az özvegyi jog nem képesített gyakorlója köteles szakképzett alkalmazottat, vagy segít családtagot foglalkoztatni. (1.) Bár a törvény az egyéni vállalkozás alapítását alanyi joggá teszi, e konstrukció fenntartásának gyakorlati jelentsége abban van, hogy a lakosság, a fogyasztók, megrendelk és általában az üzleti partnerek nagyobb bizalommal vannak a már ismert, jól bevezetett vállalkozással szemben, mely egy hosszabb folyamat eredményeként jött létre. A vállalkozói tevékenység megszüntetése, illetve átalakulás esetén bevallást kell tennie az egyéni vállalkozónak a megsz,nés évére vonatkozóan az egyes adó- és járulékkötelezettségekrl. Ezen bevallás nyomtatványát az 3. számú melléklet tartalmazza. 13.

15 3. fejezet Az egyéni vállalkozások adóztatásának bemutatása 2002-ben Az egyéni vállalkozó vállalkozói adóalapja után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztalékalapja után osztalékadót fizet. Ekkor vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozóról beszélünk. Meghatározott esetekben átalányadózást, vagy az általános forgalmi adót is magában foglaló tételes átalányadózást is választhat. Az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadózását e bontásban mutatom be, ismertetve az egyes adózási formák elnyei, hátrányait, és a rájuk vonatkozó fontosabb jogszabályokat. Azt hiszem a következ diagramm önmagában is választ ad arra, hogy melyik adózási formák legelnyösebbek, illetve a legközkedveltebbek az egyéni vállalkozások körében. (Adatok a 14. m,bl.) Az egyéni vállalkozók adózási forma szerinti megoszlása Veszprém megyében 2001-ben Tételes költségelszámolású Átalányadós Tételes átalányadós 3. számú ábra Amint az ábra mutatja, a 2001-es évre csupán 3 egyéni vállalkozó választotta a tételes átalányadózást Veszprém megyében. Bár ez a diagrammból nem derül ki, de mindhárom vállalkozó fodrász volt. Azt, hogy mi az oka ennek az alacsony aránynak a másik két adózási formával szemben, a fejezet további részeiben ismertetem A tételes költségelszámolás A vállalkozói jövedelem szerint adózást alkalmazó egyéni vállalkozó tételes költségelszámolást alkalmaz, és e tevékenységébl származó vállalkozói bevételét a 14.

16 vállalkozói költséggel csökkentve meghatározza vállalkozói jövedelmét. A vállalkozói jövedelem képezi az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadójának alapját. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak kötelessége az összevont adóalapját és a külön adózó jövedelmeit bevallani, adóját megállapítani, és az adót befizetni. A vállalkozói személyi jövedelemadó bevallási nyomtatványa a 4. számú mellékletben látható. (6.) Többféle vállalkozói tevékenység esetén azok bevételeit együttesen kell egyéni vállalkozói bevételnek tekinteni, és az elérésük érdekében felmerült összes költséget is együttesen kell elszámolni A vállalkozói bevételek elszámolásának szabályai Az évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (6.) nevesíti azokat a tételeket, amelyek az egyéni vállalkozói tevékenység során bevételként jellemzen elfordulnak. Bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben lehet: jellemzen elforduló bevétel, az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefügg bevétel és egyéb bevétel. Az egyéni vállalkozó jellemzen elforduló bevételei közé az alábbiak tartoznak: az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként vagy ezek ellegeként befolyt összeg, természetben kapott ellenérték, a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz, nem anyagi javak, anyag, félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték, a kapott kamat, a kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg, illetve az ilyen jogcímeken fizetett összegek visszatérítése, a költségek ellentételezésére, beruházásokra felvett támogatás, melyet maximum 3 év alatt kell elszámolni, az elállított vagy vásárolt terméknek, szolgáltatásnak a piaci értéke, ha az egyéni vállalkozó azokat saját céljára felhasználja, illetve másnak ellenszolgáltatás nélkül átengedi. 15.

17 Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefügg bevételek A tevékenység megszüntetésének évében bevétel: a korábban költségként elszámolt és a megsz,néskor meglév összes készlet leltári értéke a kisérték, tárgyi eszköz leltári értéke ( t megelz beszerzés esetén 30000FT-ot, azután 50000Ft-ot meg nem haladó érték, tárgyi eszköz) a gazdasági épület, az üzlet, a m,hely, az iroda és egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenérték az éves adóbevallás benyújtásának határnapjáig rendelkezésre álló, a megszüntetésrl beadott adóbevallást követen befolyt összeg december 31-ei idponttal Az egyéni vállalkozó bevétele 2002-ben növelhet a korábban tartós adomány külön kedvezményeként figyelembe vett összeggel, ha az egyéni vállalkozó a szerzdésbl ered bármely kötelezettségét a szerzd fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megsz"nése miatt az adóévben nem teljesítette. (6.) A fent említett vállalkozói bevételt az egyéni vállalkozó a törvényben meghatározott tételekkel csökkentheti. Fontos szabály, hogy e csökkent tételek legfeljebb az összes bevétel mértékéig vehetk figyelembe. Ilyen bevételt csökkent tételnek minsül: A legalább 50%-kal csökkent munkaképesség, alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként a részükre fizetett havi munkabér, de legfeljebb az érvényes minimálbér fele. A szakképz iskolai tanulóval kötött tanulószerzdés alapján, illetve az iskolával kötött megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés esetén személyenként havi 6000 forint. A fent említett, sikeres szakmai vizsgát tett (folyamatosan továbbfoglalkoztatott) tanuló után fizetett társadalombiztosítási járulék összege. Ez az összeg az alkalmazottként való foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapig vehet figyelembe. Ez a szabály alkalmazható a korábban munkanélküli személy foglalkoztatása esetén is. 16.

18 Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés címén az adóévben költségként elszámolt összeg. Fontos feltétel, hogy az elszámolás ne támogatásból származó bevétellel szemben történjen. Az elszámolt összegbe nem értend bele a kutatás-fejlesztés vásárolt értéke. Az 50 fnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó csökkentheti bevételét évi 30 millió forinttal, de legfeljebb az ún. kisvállalkozói kedvezmény mértékéig. A kisvállalkozói kedvezmény valójában a tárgyi eszközök beruházási költségének kétszeres elszámolását teszi lehetvé, hiszen amellett érvényesíthet, hogy a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása, illetve költsége is elszámolható. Ezt a kedvezményt csak az 50 fnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó veheti igénybe a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értéke alapján. A kisvállalkozói kedvezmény maximum értéke: a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költségeket meghaladó része, de legfeljebb évi 30 millió forint illetve az ingatlan (kivétel az üzemkörön kívüli), a tenyészállat, a gépek, berendezések, felszerelések és járm,vek, valamint a kisérték, tárgyi eszközök adóévi együttes beruházási, beszerzési költsége. Ezek az eszközök a vállalkozási tevékenységet közvetlenül, üzemi céllal kell, hogy szolgálják, és ne legyenek korábban használatba vett eszközök. Ilyen címen elismert beruházásnak a 2. pontban szerepl tárgyi eszközök számítanak. Fontos szabály, hogy a feltételeknek az érvényesítés évében, és az azt követ négy adóévben kell fennállniuk, különben a tárgyévi adót növelten kell megfizetni. A kisvállalkozói kedvezmény adatairól nyilatkozni kell az éves személyi jövedelemadó bevallás keretében. A bevallás ezen részének formanyomtatványát a 4. számú melléklet tartalmazza. Az egyes egyéni vállalkozók esetében -eltér tevékenységük miatt- más- más bevételi forma dominál. Szintén nagyon eltér lehet az egyes vállalkozók bevételének, vállalkozói kivétjének nagysága, és ebbl kifolyólag eredményessége is. A következ táblázat egy kimutatást tartalmaz az egyéni vállalkozók árbevételének nagyságáról, eredményességükrl és a vállalkozói kivét tömegérl megyei, illetve irodai szinten 17.

19 Táblázat az egyéni vállalkozók eredményességérl eft/f/év Az 1 vállalkozóra jutó árbevétel eredmény kivét Megyei szinten ffoglalkozású mellékfoglalkozású nyugdíjas Átlagosan Irodai szinten számú táblázat Érdekes megfigyelni, hogy megyei szinten egyedül a mellékfoglalkozásúak eredményesek (természetesen nem egyenként, hanem összesített adatok alapján.) Ennek oka lehet az, hogy náluk a legkisebb az egy fre jutó vállalkozói kivét, tehát kevesebb költséget számoltak el, ami az eredményességük javulását mutatja. Az irodai szint, adatoknál még nagyobb a különbség az 1 fre jutó eredmény esetében. Ennek oka szintén a vállalkozói kivét alacsony összege, ami miatt kevesebb költséget tudtak a vállalkozók elszámolni A vállalkozói költségek elszámolása A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a vállalkozói adóalap kiszámításához szükséges a vállalkozói költségek meghatározása. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét és a vállalkozói bevétel elérése érdekében felmerült kiadás, valamint az értékcsökkenési leírás számolható el. Fontos szempont a költségelszámoláskor, hogy azok a tárgyi eszközök és nem anyagi javak, melyeket az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatban használ, más célra részben sem használhat, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelm,en alá kell, hogy támasszák. Ezen okok miatt nem minsülhet kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el: a vállalkozói kivétet, 18.

20 a bevétel megszerzésével közvetlenül összefügg kiadásokat: a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak beszerzésére, elállítására fordított kiadást az alkalmazottnak kifizetett bér, és azok közterheit a 16. Életévét betöltött segít családtag részére kifizetett (legfeljebb a mindenkori minimálbért meg nem haladó) összeg, és annak közterheit az olyan biztosítási díjat, melynek biztosítottja az alkalmazott a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett pénzintézeti hitelre fizetett kamatot az üzlet, a m,hely bérleti díját a hivatali, üzleti utazás esetén az utazás a szállás díját az adott elleget, a tárgy eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását, a tevékenység megkezdése eltt (legfeljebb 3 évvel) beszerzett, és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag-és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként még el nem számolt kiadásait, valamint az így beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. Több önálló tevékenységhez (pl.: egyéni vállalkozói és mezgazdasági stermeli tevékenység együttes fennállása esetén) használt tárgyi eszköz esetében választania kell az egyéni vállalkozónak, hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthet költséget. A költség nem osztható meg az egyes tevékenységek bevételei között. A vállalkozói kivét speciális szerepet tölt be a személyi jövedelemadózásban. Ugyanis a fent említett esetben a vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költséget jelenti a vállalkozói személyi jövedelemadó esetében, azonban az összevont adóalap részét képezi, mint önálló tevékenység bevétele. Így a vállalkozói kivét után a progresszív adótábla szerint adózik az egyéni vállalkozó. A vállalkozói kivét ugyanis nem más, mint az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén költségként elszámolt összeg. A vállalkozói kivéttel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthet. Adójóváírás sem alkalmazható vele szemben, hiszen az csak munkaviszony alapján kifizetett összeg után vehet figyelembe. Az adójóváírást igénybevevnél azonban beleszámít az összes jövedelem számításba. 19.

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:. AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Bevallási id szak : év hó naptól év hó napig

Bevallási id szak : év hó naptól év hó napig HELYI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévr l Dorog Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l P o l g á r m e s t e r i H i v a t

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben