A Magyar Villamosenergia ipar privatizációjának tragikus története * (Részletek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Villamosenergia ipar privatizációjának tragikus története * (Részletek)"

Átírás

1 PE Energia Akadémia 23 4 Újraolvasás 4 A Magyar Villamosenergia ipar privatizációjának tragikus története * (Részletek) Salus publika suprema lex /Cicero/ A mottóként választott csupán négy szó, amilyen tömör, olyan aktuális (megvalósulatlansága okán) még ma is. E mottóra Helmut Schmidt A globalizáció c. könyvében 1 bukkantam, amely a szerzőnek a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetemen tartott vendégprofesszori előadásait tartalmazza. Ebben írja: Valamennyiünknek, tanároknak és diákoknak, professzoroknak és egyetemistáknak, politikusoknak és választóknak, vállalkozóknak és munkavállalóknak emlékeznünk kell a Cicero által megfogalmazott római bölcsességre: Salus publika suprema lex vagyis a közjó a legfőbb törvény nem pedig személyes egoizmusunk. A hazai villamosenergia ipar privatizációjának értékelésekor, ennek tükrében elsősorban azt érdemes vizsgálnunk, hogy mennyiben szolgálta a közjót. A vizsgálatot az teszi aktuálissá, hogy a parlament 1995 nyarán módosította a privatizációs törvényt 2, melynek melléklete szerint a Magyar Villamos Művek Rt. ben a tartós állami tulajdon legalacsonyabb részesedése 99 % ( a korábbi 50 % al szemben). A törvény 72/A új a pedig rögzíti, hogy Magyar Villamos Művek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű Rt. ben, a MAVIR (Magyar villamosenergia ipari Rendszerirányító) Rt. ben, továbbá az OVIT (Országos Villamostávvezeték) Rt. ben nem lehet alacsonyabb 99 % nál. Ez tehát azt jelentheti, hogy ebben az ágazatban befejeződött a privatizáció, így elérkezett a mérlegkészítés ideje. Hogy valóban befejeződött e a privatizáció, arra majd érdemes még visszatérni. A címben szereplő jelzőt Lévai András akadémikustól, volt professzoromtól vettem át, aki a Bős Nagymarosi Vízlépcsőrendszerről írt dokumentum értékű könyvét A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája 3 címmel jelentette meg. Az igazi tragédiát az jelentette, hogy az államközi szerződésben (1977) a magyar politikai hatalom hozzájárult a Duna, mint határfolyó eltereléséhez, és csehszlovák oldalon az oldalcsatornás bősi vízerőmű megépítéséhez. A hazai villamosenergia rendszer végrehajtott privatizációja ennél sokkal nagyobb tragédiát jelent, hiszen egy kiemelkedően fontos stratégiai ágazatról és egyben közszolgáltatásról van szó, amelyet egyetlen felelősen gondolkodó hatalom sem engedhet ki a kezéből, különösen *Petz Ernő: Pusztába kiáltott szavak. Püski Kiadó, Budapest, Helmut Schmidt: A globalizáció. Európa Könyvkiadó, Budapest, évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában levő vállalkozói vagyon értékesítéséről. Kihirdetve: 1995.V Lévai András: A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája. Püski Kiadó, Budapest, 2000.

2 nem olyan módon és mértékben, ahogy azt a magyar kormány tette a parlament által elfogadott privatizációs törvény felhatalmazásával. A parlamentet szándékosan kis betűvel írtam, mert ilyen nemzetellenes törvényt csak egy nemzeti identitászavarokkal küzdő törpe parlament hozhat. 1. A privatizáció háttere Mielőtt a privatizáció történetének és következményeinek az ismertetésére rátérnénk, érdemes röviden azokat a mozgató rugókat és érdekviszonyokat is áttekinteni, amelyek végül is itt a közép kelet európai országok körében a legszélsőségesebb privatizációhoz vezettek. A privatizációs törvény bevezető mondata a következőképpen hangzik. A magántulajdonra épülő gazdasági viszonyok erősítése, az állami tulajdon csökkentésének ésszerű gyorsítása, az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon piaci alapokon magántulajdonba juttatása, az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: A törvény szövege kiegészül egy táblázatos melléklettel, amely azokat a társaságokat tartalmazza, amelyeket tartós állami tulajdonú részesedéssel kell működtetni, megjelölve a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékét. E mérték számos esetben csupán 1 db szavazatelsőbbséget biztosító (un. arany ) részvény (pl. az összes áram és gázszolgáltatók esetében), néhány esetben 25 %, 50 %, 75 %, ill. az egyáltalán nem privatizálható társaságok esetében 100 vagy közel 100 % (ilyenek, pl. az erdőgazdaságok, és az említett törvénymódosítás révén most az MVM Rt.). E mellékletet több ízben, a mindenkori kormányok érdekei szerint megváltoztatták, minthogy un. feles törvényről van szó. Az idézett bevezető mondat sokféle, akár még pozitívan értékelhető privatizációs módra is lehetőséget adott volna, mégis a szélsőséges kiárusító privatizáció valósult meg. Önmagában az is megdöbbentő, hogy milyen kevés társaság szerepel az egyáltalán nem, vagy csak részlegesen privatizálható cégek között. Ez egyértelműen az alább vázolandó neoliberális piaci fundamentalista elveknek és érdekeknek való teljes behódolást igazolja, másrészt azt a nyílt beismerést, hogy a hatalom nem is lenne képes az állami tulajdont eredményesen működtetni, az állam csak rossz tulajdonos lehet ostoba dogma szerint. Ezzel egyben eljutottunk az alapproblémához: ezek szerint léteznek tehát jó államok, amely a közjót szolgálják, és léteznek rossz államok, amelyek erre nem képesek, mert hatalmi elitjeik számító szándékossággal nem képesek a közjó szolgálatára. Megdöbbentő, hogy még a nagy tradíciókkal rendelkező, hungarikumokat előállító cégeket is privatizálják. Ezek körében még a nemzeti identitást is csupán piaci szempontok és érdekek határozzák meg. 2. A privatizáció mozgató rugói Hogy megérthessük a hazai privatizáció szélsőséges voltának okát, át kell tekintenünk az ide vezető utat, mellyel kapcsolatban nem térhetünk ki a neoliberális közgazdasági modellen nyugvó globalizációs folyamatok lényegének ismertetése elöl. A globalizációnak már számos

3 definicióját megfogalmazták, mi e helyen (témánkhoz kapcsolódva) L. Thurow könyvére hivatkozunk, mely szerint 4 : a globalizáció ( ) elszakítja a nemzetet a saját gazdaságától, ( ) a nemzeti intézmények, a kormány, a minisztériumok és az önkormányzatok lehetőségei csökkennek atekintetben, hogy az adott országban folyó eseményeket aktívan formálják, befolyásolják, A diktálók közé felsorakoznak az ún. nemzetek és kormányok feletti intézmények, a Világbank, az IMF és a WTO. Ezzel eljutottunk a globalizáció intézményrendszeréhez. A globalizáció intézményrendszere. A globalizációval kapcsolatos alapkérdés, hogy vajon a világgazdaság szerves fejlődéséről, vagy egy tudatosan felépített és terjesztett, érdekvezérelt ideológiáról és gyakorlatról van e szó? D. C. Korten szerint a globalizációt megvalósító intézményrendszer kialakítása amerikai ötlet volt, és már a II. világháború előtt megfogalmazódott 5. Legfontosabb állomásai: A Külügyi Kapcsolatok Tanácsa kidolgozza a Nagy Térség koncepcióját. Fő célkitűzés az USA gazdaságához szükséges nyersanyagok biztosítása A győztes hatalmak létrehozzák a Világbankot és Nemzetközi Valutaalapot (IMF). Két fő célkitűzésük: 1. A nemzetközi pénzpiac stabilizálása és szabályozása. 2. A szabad kereskedelem általános elterjesztése Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) létrehozása a Világbank intézményeként (a Világbank még további négy intézményt hozott létre). Cél a közepes jövedelemszintű országok fejlesztésének finanszírozása Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény létrehozása. (23 ország írja alá, később 84 re bővül). Cél a szabad kereskedelem előmozdítása Washingtoni megállapodás az USA gazdasági vezetői, a Világbank és az IMF között jött létre. Célja a kelet közép európai országokra is rákényszeríteni a neoliberális gazdaságfilozófiát Európai újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). Célja, hogy a volt szocialista, közép és kelet európai országokat mielőbb tegye elérhetővé a globális cégek és általában a külföldi befektetők számára ben a GATT ot felváltja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), amely többoldalú kereskedelmi megállapodásokkal hivatott elősegíteni az egész világgazdaságra kiterjedő szabad kereskedelmet A Többoldalú Befektetési Megállapodás (MAI) előkészítése az OECD n belül. A szerződés célja a külföldi tőkebefektetések még létező korlátinak lebontása, és a nemzetközi tőkepiac további liberalizálása. Aláírását a civil mozgalmak megakadályozták. Számos szakértő szerint, a három alapintézmény, a Világbank, az IMF és a WTO, valamint a mögöttük lévő gazdag államok és azok globális cégei együttesen hajtják bele a világot a globalizációba. Az intézményrendszer jellemzése. Az intézményekkel kapcsolatos megállapítások dióhéjban az alábbiak szerint foglalhatók össze 6 : A felsorolt intézmények, mint nemzetek feletti szervezetek a valóságban sajátos globális érdekeket képviselnek. Alapvetően azoknak a tulajdonosoknak az érdekeit, akik többségi 4 Lester Thurow: The Future of Capitalism. Nicolas Brealey Publishing, David C. Korten: A tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest, Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából. Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.

4 szavazati joggal rendelkeznek az intézményekben (A Világbankban 5 gazdag ország USA, Németország, Japán, Franciaország, Nagy Britannia együtt a szavazatok kb. 40 % ával rendelkezik. Az un. G7 országok az ötön kívül még Olaszország és Kanada tartozik ide a szavazatok közel 50 % át, míg a másik 50 % ot a többi 173 ország mondhatja magáénak). Az IMF nél is hasonló a helyzet. Mindkét intézmény központja Washingtonban van. A hitelt nyújtó országok érdekeit képviselik, azok adósságbehajtó ügynökségeként működnek. A hiteleket feltételekhez kötik, amelyek révén szerkezetátalakító programokat kényszerítenek az országokra. Szerkezetátalakító programok. Ezek keretében a nyugati tanácsadók ellepték az országokat, garantáltan működő recepteket ajánlva. Az alaprecept figyelmen kívül hagyva az egyes országok eltérő történelmi, kulturális, értékrendbeli és fejlődési szintbeli különbségeit: dereguláció, vagyis a különböző állami szabályozások leépítése, gyors privatizáció, az állam kiűzése a gazdaságból, piaci liberalizáció. Mindezek a társadalomra felülről, a politika szintjéről ráerőltetve, radikálisan, sokkterápia alkalmazásával. Tudnunk kell, hogy a tudatosan kiválasztott tanácsadók nemcsak az amerikai tankönyvszagú neoliberális közgazdasági modellt közvetítették, hanem feladatot hajtottak végre. Közben a privatizáció céllá vált, pedig eszközként kellett volna alkalmazni a demokratikus elveken alapuló piacgazdaság megvalósításához, az életszínvonal javításához. J. Stiglitz, a Világbank volt elnökhelyettese, a áprilisában tartott Hová jutott a reform: az átalakulás 10 éve c. előadásában és a később megjelent könyvében, a közép és keleteurópai változásokat elemezve egyértelműen negatív értékelést ad a szerkezetátalakítási folyamatokról 7. Azok a negatívumok, amelyek a szerkezetátalakításokkal kapcsolatban Stiglitz nyomán egyáltalán felsorolhatók, a magyarországi átalakulás során mind mind bekövetkeztek, s mi mégis ezen az úton haladtunk tovább. A legfontosabb ismérvek és következmények: a lakosság többsége kimaradt a privatizációból, a kétes privatizációs folyamat nem segítette elő a hatékonyabb termelést, növelte a munkanélküliséget (a béreket alacsony szinten tartva), sok esetben az etikai normák teljes hiánya súlyos visszaélésekhez vezetett, a tudás elpocsékolásával járt, pénzkivonással párosult, ugrásszerűen megnőtt a szegények száma és folyamatosan nő az elszegényedés, egyre nő a társadalmi rétegek közötti szakadék. Külön ki kell emelni a privatizációs kudarcok közül az un. természetes monopóliumok (gáz, villany, vízszolgáltatás, telefon) privatizációját. E területeken nem történt semmilyen rendszerváltozás, csupán a tulajdonosok változtak, a monopolhelyzetek maradtak. A cégek óriási extraprofitot tesznek zsebre, és visznek el az egyes országokból állapítja meg Stiglitz. Mi tehát a szerkezetátalakító programok valódi célja? Az országok globalizálása, vagyis megnyitása, a piaci és humán erőforrásuk elérhetővé tétele a külföldi tőke számára. És ehhez az országoknak még kedvezményeket és támogatásokat is kell nyújtaniuk. A globalizációs folyamatok egyik legfőbb sajátossága a növekedési kényszer, amit a cégek profitnövelési kényszere vált ki. A többletprofit új befektetési lehetőségeket igényel, amihez 7 Stiglitz J. E.: A globalizáció és visszáságai. Napvilág Kiadó. Budapest, 2003.

5 viszont új erőforrások és új piacok kellenek. Mindez végül egy ördögi kört eredményez, miközben a globális cégek stratégiai szövetségeket kötnek, és monopolhelyzetüket egyre erősítik. R. Dauthwaite könyvében részletesen elemzi, hogyan vezet a növekedési kényszer a föld erőforrásainak gyors kizsákmányolásához, a kevesek gazdagodásához és a többség elszegényedéséhez. Statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy miközben a gazdaság növekszik, csökken az életminőség és devalválódnak az emberi értékek. 8 Hasonló megdöbbentő elemzést ad Susan George híres Lugánói tanulmánya 9, amelyről a 6 os lábjegyzetű hivatkozás ad rövid magyarnyelvű összefoglalást. Az elmondottakból egyértelműen megállapítható, hogy a globalizáció nem természeti, és nem társadalmi törvényből levezethető folyamat. A globalizációt csinálják, egy tudatosan előkészített és végrehajtott világméretű érdekvezérelt folyamat. Ezért le is lehet állítani és vissza is lehet fordítani. A globalizáció visszafordítása az ember és természetközpontú lokalizáció, amelynek érdekében világszerte egyre növekvő társadalmi erők mozdulnak meg és fognak össze. (Petz Ernő, 2014, ) 8 Richard Douthwaite: The Growth Illusion. The Lilliput Press, Susan George: The Lugano Report on Preserving Capitalism int he Twenty first Century. Pluto Press, 1999.

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében SZERZŐK:: Drr.. Peettheeő Attttiilla IIssttván,, Drr.. Győrrii Zssuzzssanna,, Néémeetth Beerrnadeetttt,,

Részletesebben

Államosítások egykor és napjainkban

Államosítások egykor és napjainkban Paár Ádám Államosítások egykor és napjainkban A Mal Zrt. állami felügyelet alá vételét sokan úgy értékelték, hogy a második Orbánkormány határozott lépéseket tesz az államosítás irányába. Bel- és külföldön

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4-09/1-C-2009-0001 Képzésfejlesztés az összetartozásért projektje keretében készült Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ 2 I. SZOCIÁLPOLITIKA

Részletesebben

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban Tóth Máté (szerk.)- Baksay Gergely - Bilek Péter- Czakó Veronika- Gáspár Pál - Orbán Gábor Budapest 2003 szeptember Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Áttekintés

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.)

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.) 5.2.1. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) dologi forint, devizaforint keretének és béralapjának alakulása reálértéken 1991-1997. között (1991 = 100%) 251 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Dologi

Részletesebben

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE 229 11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE Tartalom 11.1 A FÕ CÉLOK TELJESÜLTEK 233 11.2 A PRIVATIZÁCIÓ TÉNYLEGES ÉS LÁTSZÓLAGOS VESZTESEI 239 11.3 A PRIVATIZÁCIÓ NYERTESEI 242 11.3.1 A veszteség is nyereség 242

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ

A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ Bevezetés: a feladat körülhatárolása Miközben a politikai és a gazdasági átalakulás

Részletesebben