A HR szervezet rövid bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HR szervezet rövid bemutatása"

Átírás

1 A HR szervezet rövid bemutatása Az innováció sikere és hatékonysága meghatározó az EGIS számára, a folyamatos fejlesztés az egyik legfontosabb vállalati tevékenység. Ez a gyógyszeripari kutatáson-fejlesztésen túl a vállalati stratégia mentén a szervezet, a vállalati folyamatok, a vezetők és a munkavállalók folyamatos fejlesztését is jelenti. Mindez tükröződik a HR szervezet felépítésében és munkájának módszereiben, fókuszaiban is: 2008 ban alakítottuk át HR szervezetünket azért, hogy az üzletmenetet minden szempontból professzionálisan támogathassuk. A HR Adminisztratív területei és az operatív HR Partneri tevékenységek mellett létrehoztuk a Humánerőforrás Stratégiai és Fejlesztési szervezetet, mely a vállalati stratégiát támogató HR stratégia meghatározására, abból pedig olyan stratégiai HR rendszerek, projektek megvalósítására hivatott, melyek hozzáadott értéket képviselnek az EGIS üzletmenetében. A folyamatos magas színvonalú HR tevékenység a felső vezetés partnerévé tette a HR szervezetet. Kell egy csapat Dr. Szemerédi Katalin humánerőforrás igazgató 1

2 Cégünk felső vezetése 2010-ben az EGIS aktuális üzleti stratégiáját az alábbiak szerint határozta meg. Olyan, a szakmai kiválóságon és hatékonyságon túli, vagy inkább azzal együttesen megvalósítandó szemlélet- és kultúrafejlesztését tűzte ki célul, mely működési módunkban is versenyképesebbé tesz minket. Jövőképünk: Nos, a stratégia: Regionálisan ismert és elismert, vertikálisan integrált, folyamatosan megújuló, nyitott, biohasonló portfolióval is rendelkező, versenyképes, nyereséges generikus gyógyszergyártó vállalat stratégiai szövetségben a Servier-vel Nagyon nagy feladat a mai piaci körülmények között olyan stratégiát megírni, amely valóban hosszú távon érvényes, és amihez tartva magunkat stabilan követhetőek a célok, hiszen a világ igen dinamikusan változik. Az EGIS felső vezetése ezt megtette, olyan stratégiát alkottunk, melyet dinamikus célokkal tölthettünk meg. A nehézség azonban nem kizárólag abban áll, hogy ezt a stratégiát már csak meg kell valósítani. Bár ez sem kis feladat. Az is kihívás, hogy hogyan adjuk tudtára a szervezetben dolgozó több, mint 3 ezer munkavállalónak, mit is kellene tudniuk az EGIS hosszú távú terveiről hiszen a megvalósítás a stratégia kommunikációjával kezdődik. E nélkül hogyan is indulhatna maga a megvalósítás? Erre a HR a következő frappáns megoldást javasolta a vezetés számára: Mivel a 2010-es vezető fejlesztő tréningsorozatban minden vezető részt vett és a fejlesztés egyébként is a stratégiai célok egyikéről, a teljes körű teljesítménymenedzsmentről szólt, így felajánlottuk minden tréningen 1 blokkot, ahol a felső vezetés egyik tagja interaktívan prezentálta a frissen megírt stratégiát vezetőink számára. Itt mindenki kérdezhetett, megtehette hozzászólását, megjegyzését, a résztvevők együtt értelmezhették az anyagot a felső vezetés képviselőjével. Így amikor az őszi vezetői értekezleten ismét szó esett minderről, akkor a vezetők már ismerősen tekintettek a megfogalmazott hosszú távú célokra és megalapozott tudással, a stratégiával azonosulva folyamatosan prezentálják beosztottaiknak a vállalati célokat, így végiggördítve az egész szervezeten azt az irányvonalat, amelyet kinek-kinek a saját munkakörében és feladataiban kell követnie. A megvalósítás folyamatos monitorozása az összetett folyamatok miatt nem könnyű. Ezt támogatandó a HR stratégiai és fejlesztési terület által vezetett HR projektek és nagy rendszerek bevezetése olyan eszközöket biztosít a vezetők számára, melyekkel a stratégia megvalósulását követni, az elért eredményeket jutalmazni, a munkavállalókat fejleszteni és ösztönözni lehet. HR-es kollégáink most azt gondolhatják: hiszen mindenki ezt mondja, ezt szeretnénk, ezt tanítjuk, de ez nagyon tankönyv ízű, én is ezt írtam a szakdolgozatomban Mi azonban valóban a szerint haladunk, ahogyan a nagy könyvben írva vagyon : az üzleti élet folyamatait támogató, átfogó és egymásra épülő rendszereket dolgozunk ki, melyeket a vezetők működtetnek. Nem könnyű sem nekik, sem nekünk, de megéri. És másképpen nem is érdemes. Vigyázunk arra, hogy a változtatások a szervezeti élet működőképességét ne veszélyeztessék, valamint arra is figyelünk mind a szervezet, mind a saját érdekünkben hogy a rendszereink egymással kompatibilisek, koherensek legyenek (és azok is maradjanak!). 2

3 Hogyan is valósul meg nálunk a Teljesítménymenedzsment adminisztrációjának és az életnek az összekapcsolása? Lássuk, mik is nálunk a legfontosabb teljesítménymenedzsment elemek: Az EGIS TÉR elemei VEZETŐI SZINT SZELLEMI MUNKAVÁLLALÓI SZINT 1. CÉLFELADATOK KITŰZÉSE és ÉRTÉKELÉSE (Mit csinálok?) Társasági, szervezeti és egyéni feladatok (prémiumrendszer) Csoportos feladatok (szellemi munkavállalók csoportos célkitűzése és értékelése) 2. MUNKAKÖRI MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE (Hogyan csinálom?) A munkaköri feladatokhoz történő vezetői hozzáállás, motiváltság értékelése A munkaköri feladatokhoz történő munkatársi hozzáállás és motiváltság értékelése 3. KOMPETENCIAÉRTÉKELÉS (Mire lennék képes?) Teszt általi kompetenciamérés Kidolgozás alatt 1. A célfeladatok a stratégiából levezetett akcióterv konkrét részei mind vezetői, mind pedig munkavállalói szinten. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a vezetőket kössük hozzá a stratégiai akcióterv céljaihoz, hanem hogy azt is kimondjuk, a nem vezető munkakörben tevékenykedő szakértők és szellemi munkavállalók is a saját hatáskörükben tesznek a célok megvalósulásáért. Ezt úgy érjük el, hogy a nem vezető besorolású munkavállalókat is hozzákötjük a stratégiából levezetett célokhoz a következő módon: Szellemi csoportos célkitűzés Vállalati stratégia Igazgatósági, szervezeti célok Cél 1. Cél 2. Cél 3. Cél 4. Cél 5. Cél 6. Premizáltak szervezeti céljai (maximum 2) Szellemiek szervezeti céljai (maximum 2) 2. A kitűzött célok kiváló teljesítésén túl, fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink feladataik ellátása során olyan aspektusokra is figyeljenek, mint az együttműködés, az üzleti szemlélet, a folyamatok hatékonyságának javítása stb. 3

4 Emiatt nagy súlyt helyezünk arra, milyen módon érik el a munkavállalók a számukra kijelölt célokat. Hiteles, kiváló és etikus hozzáállást várunk el tőlük, hogy így maradhasson cégünk hosszú távon is hiteles, kiváló és etikus. Emellett az évente újonnan kitűzött célok végrehajtása nem homályosíthatja el a sztenderd munkaköri feladatok ellátását sem, hisz a rév és a vám esete itt is érvényes. Egyiket a másik rovására nem hanyagolhatjuk el. Ezeket az értékeket figyelembe véve történik az ún. Munkakörben tanúsított Magatartás értékelése: A munkaköri magatartás értékelés szerkezete Szempontok Támogatott értékelés Üzleti gondolkodás Változásmenedzsment Globális látásmód Együttműködés Minőség Elkötelezettség Munkaköri feladatok ellátása szempont meghatározása 3 kérdés 5 viselkedésminta 5 viselkedésminta Minőség A munkavállaló hozzáállása a határidők, minőségi elvárások, a külső és belső szabályok betartásához. Miként tartottam be a határidőket? Milyen minőségben végeztem a munkámat? Miként feleltem meg a munkakörömhöz tartozó belső és külső szabályoknak? A munkaköri magatartás értékelése Minőség: Munkatársa feladatai ellátása során munkáját milyen minőségben végezte az elmúlt időszakban? Tett-e hatékonyságnövelő javaslatokat? munkaköri Többször előfordult, hogy munkája minőségével Támogatás, sajátosságok probléma volt. figyelembevételével fejlesztés Egyszer-kétszer előfordult, hogy munkája minőségével probléma volt, de kérésre javította azokat. Munkáját mindig az elvárásoknak megfelelő minőségben végezte el. Munkáját többször is az elvárásokat meghaladó minőségben végezte el. Munkája hatékonyságának növelése érdekében folyamatain módosított. Munkáját gyakran az elvárásokat meghaladó minőségben végezte el és munkája hatékonyságának növelése érdekében folyamatait rendszeresen ellenőrizte és optimalizálta. Megfelelő Jó Átlag feletti Kiemelkedő 100% Kérdezhetné a kedves Olvasó: de mennyi papír mindez? Elszakadva a papírtól, a környezet és a vezetői idő kímélése céljából kifejlesztettünk magunknak egy olyan webes felületet a belső portálon, ahol mindenki, akár egy időben hozzáfér és jogosultságának megfelelően kezelheti ezeket a dolgokat. Ugyanitt folyamatosan letölthető az összes útmutató, ami lépésről lépésre támogatja a célok kitűzését, a célok értékelését, a Munkaköri magatartás értékelését stb. 4

5 Webes felület Szellemi csoportos célkitűzés Munkaköri Magatartás 3. Kompetenciaértékelés A következő kérdés, amit hallunk lelki füleinkkel: miért értékelgetjük külön a kompetenciát, mikor már értékeltük a vezetők és a munkavállalók munkavégzés közben megvalósult magatartását. Minden szakirodalomban azt találhatjuk definícióként: a kompetenciákat viselkedésekkel írjuk le. Ez az a pont, ahol mi viszont tudatosan térünk el az emlegetett nagy könyvtől. Mi azt valljuk: a kompetencia még nem tény, csak egy megvalósításra váró potenciál, amit vagy kihoz magából az ember, vagy nem. Hány vezetőt láttunk már (természetesen nem az EGIS szervezetében!), aki sok - sok tréningen, képzésen, netán még coachingon is túl van, de beosztottainak mégis minden lépését ellenőrzi, és ha nem tetszik neki valami, inkább megcsinálja saját maga, minthogy delegálná a feladatokata beosztottaira? És olyannal is találkoztunk, ugye, akit ugyan soha nem képeztek, de benne van a szikra.és csak lángra kell lobbantanunk. Vezetői i kompetenciamérés Teljesítmény Mi a kompetencia? Munkaköri Magatartás Vezetői kompetenciák Szakmai és egyéb kompetenciák Az egyén által hordozott, nem mindig látható és megvalósuló adottságok és elsajátított készségek, képességek összessége. = LEHETŐSÉG, POTENCIÁL Természetesen azokat a kompetenciákat mértük, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a Munkaköri Magatartásban elvárt viselkedésmódokat jó szinten abszolválni tudják a vezetők. Méghozzá azért, hogy össze is tudjuk hasonlítani, kiaknázza-e a kolléga a benne lévő potenciálokat; vagy valamiért titokban maradt eddig, mi mindenre is lenne képes; vagy esetleg ő maga sem tudja, mi minden rejlik benne. 5

6 Potenciál, kompetencia - teszt 200 vezető értékeit mondhatjuk magunkénak szó szerint és adatok formájában is! Az eddig felsorolt elemek adataiból remek Potenciál Teljesítmény mátrixot hoztunk létre: POTENCIÁLM LMÁTRIX MEGALKOTÁSA 1C 1B 1A 2C 2B 2A 3C 3B 3A Célok, Munkafeladatok Hozzáállás, magatartás vezetői értékelés Nos, eddigi sok-sok munkánk eredményeképpen sok-sok munka fog következni, mivel a jövőben ennek a mátrixnak az adataira épül a vezetőfejlesztésünk: modulok, egyéni fejlesztések: coaching coach pool, projektmenedzsment, ont- the-job fejlesztés, melyeket most alakítunk. A közeljövőben vár minket a mentoring, a kulcsemberek és tehetségek azonosítása és megtartása, a tehetség pool kialakítása, a vezető utánpótlás menedzselése. Azért a vezetőket és munkatársakat nagyon sok tréningen fejlesztjük most is, szakmai és készségfejlesztő képzéseken, tréningeken. A vezetőképzések kifejezetten gyakorlatorientáltak és a vezetői kompetenciákat és az együttműködést fejlesztik. Az új HR rendszerek működtetésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalóknak szintén a vezetőképzések a színterei. Újra felhívom a figyelmet a munkaköri sztenderd feladatokra. Szép, szép a stratégia, de mit kell csinálnom minden nap? Teljesíteni akkor tudunk, ha tudjuk, mit kell teljesítenünk. A teljesítménymenedzsment minden rendszerünk alapja, α-ja és Ω-ja, ezért minden munkaköri leírásban a feladat és felelősség elvárások mellett pontosan meghatározzuk a kompetenciabeli (szakmai, vezetői és egyéb) elvárásokat is. Itt mutatom be a Munkakörök sztenderdizálására és homogenizálására létrehozott projektünket. Ennek során 2640 munkavállaló, majd ezer munkakör és majd ezer interjú adatait rögzítjük, bontjuk atomjaira és építjük újra egy olyan kompetencialapú besorolási rendszerben, amely 80%-ig sztenderd munkaköri sablonokat tartalmaz egy általunk megálmodott SAP HR modulfejlesztésen keresztül. A fennmaradó 20% tartalmazza az egyéni feladatokat és felelősségeket. Az egyéniesítést követően az SAP HR moduljából elkészíthető, kinyomtatható és tárolható a munkavállalók munkaköri leírása. 6

7 De ebből a projektből sem csak a munkaköri leírások kerülnek ki, hanem a képzésmenedzsment és egy szép kis karriermenedzsment is, újabb fejlesztési tervekkel: Munkakört rtérkép - példa Adminisztráció Vállalati kapcsolatok Szakmai: Felsőszintű közgazdasági szaktudás kontrolling tapasztalat (8 év) Senior kommunikációs munkatársszakmai: Felsőszintű közgazdasági Kommunikációs szaktudás kontrolling munkatárs tapasztalat (5 év) Gazdasági Senior kontroller Kontroller Logisztika Vezetői: Üzleti szemlélet (5. szint) Delegálás (4.szint) Vezetés (4. szint) Senior beszerző Vezetői: Üzleti szemlélet (4. szint) Elemzőképesség Beszerző (4 szint) Egyéni fejlesztési terv Vezetői asszisztens Asszisztens Egyéni karrier terv Junior kommunikációs munkatárs Junior kontroller Junior beszerző Ennél rövidebben nem nagyon tudtam volna összefoglalni, hányféle nagy projektünk fut pillanatnyilag párhuzamosan a kisebbek mellett. De mégis! Az áttekintés kedvéért az alábbi ábrát tudom mutatni: EGIS Stratégi giát t támogatt mogató projektek Vezetői Prémium kitűzés/ értékelés Vezetői munkaköri magatartás értékelés Vezetői kompetencia felmérés Szellemi munkaköri magatartás értékelés Teljesítmény menedzsment Vezetőképzés és fejlesztés Szellemi csoportos cél kitűzés/ értékelése Szellemi komp. értékelés Fizikaiak teljesítmény menedzsmentje Munkaköri rendszer De most már eleget szóltunk a HR-es munkáról és gondoljunk a másik oldalra is, azokra a vezetőkre, akiknek ezeket a rendszereket használniuk kell. Mindig gondolunk rájuk, hiszen az idejük nekik is és az EGIS-nek is drága. Minden projektünkben áttekintjük és megtervezzük, mit, hogyan és mennyi idő alatt kell nekik a vezetői feladatokra fordítaniuk. Leginkább azt hangsúlyozzuk számukra, hogy eddig is fordítottak ezekre a feladatokra időt, csak most rendszerbe foglalva teszik majd ugyanezt. 7

8 munkaóra %-ban De azért, hogy mindez egyértelműbb legyen, lemodellezzük az ő vezetői időráfordításukat, amely meggyőzi őket arról, hogy ezek a feladatok is bele férnek majd a mindennapokba:. Vezetői i időráford fordítás: 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% s: HR fókuszf kuszú tevékenys kenységek + stratégiai projektek 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 4,89% 20,4% Átlag 2009/2010 II NÉ 4,4% 2009/2010 III.NÉ 13,1% 2009/2010 IV.NÉ üzleti negyedévek 17,3% 2010/2011 I.NÉ 14,2% 2010/2011 II.NÉ.. Szóval ezek a mi legfontosabb projektjeink, amelyekkel az üzleti célok megvalósulását támogatjuk, azt vallva, hogy az üzleti partnerségen túl a HR a vállalat szíve is egyben. Ez a biztosíték arra, hogy professzionális rendszereink középpontjában az önmegvalósító emberek állnak, akik nagyszerű teljesítményeik révén teszik még sikeresebbé az EGIS-t. Most pedig búcsúzom az olvasótól, mert betelt a 6 oldal és mert mindjárt indul a következő PROJEKTÜNK IS, AMIHEZ BIZONY KELL EZ A CSAPAT!! 8

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató

A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv, valamint az év végi teljesítményértékelés folyamatának áttekintése, közvetlen felettesi/egységvezetői útmutató A teljesítmény- és tanulási terv (Performance & Learning

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tartalomjegyzék Előzmények, 3 Bevezetés 4 Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tervezés, pénzügyi kontrolling 10 Workflow, működés és döntéshozatal 13

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1 Joy of solution! A megoldás élménye! A megoldás élménye2.indd 1 A megoldás élménye2.indd 2 Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben