tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése"

Átírás

1 Cégértékesítési hírlevél 00 ÁPRILIS III. évfolyam/.szám M CÉGVÁSÁRLÁS CÉGÉRTÉKESÍTÉS TŐKEBEVONÁS CÉGÉRTÉKELÉS tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - magyarországi M& piac elemzése Globális áttekintés magyarországi M& piac alakulása Tarolt a média - szektorok tranzakciók szerinti megoszlása Mindent vitt a fémfeldolgozás - összérték bontás Mi várható idén? Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon Kiváló eredménnyel szerepel az Invescom a tranzakciós piacon Global M& konferencia körkép... 8 Global M& közép-kelet-európai konferencia - Isztambul, 00. március 9. VII. Global M& konferencia - Mexikó, 00. május 5-6. Global M& által 00. I. negyedévében lezárt tranzakciók Invescom 00-ben eddig lezárt tranzakciói

2 . Még nem egyértelmű a trendforduló ( magyarországi M& piac elemzése) 008 első negyedévénél ugyan gyengébb, de 009 hasonló időszakához képest jelentősen jobb negyedévet zárt a magyarországi cégértékesítési (M&) piac összérték tekintetében. végrehajtott ügyletek kumulált értéke csaknem 0%-os növekedést mutatott 00 első három hónapjában mely elsősorban ismét egyetlen nagy tranzakciónak volt köszönhető, történt mindez a tranzakciók számának kismértékű csökkenése mellett. tranzakciók száma alapján a legvonzóbb szektor egyértelműen a média, míg az ügyletek összértékét tekintve a fémfeldolgozás áll az első helyen. Bár az eddigi adatok alapján a 00-re prognosztizált javulás tetten érhető, véleményünk szerint az egyértelmű élénkülés az év második felében várható. Globális kitekintés cégfelvásárlások összértékének világpiaci alakulása 00 első negyedévében lassú javulást jelez a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. z idei esztendő első három hónapjában a bejelentett felvásárlási és fúziós tranzakciók összértéke meghaladta az 50 milliárd dollárt, mely a 009-es év azonos időszakához képest mintegy 8%-os növekedést jelent. lassú javulás tényét támasztja alá a gördülő adatok vizsgálata is, mely visszafogott élénkülést jelez 009 utolsó negyed - évétől kezdve. globális M& aktivitás negyedéves alakulása (mrd USD) globális M& aktivitás negyedéves alakulása ( havi gördülő adatok, mrd USD) Forrás: Thomson Financial, Dealogic, portfolio.hu Forrás: Thomson Financial, Dealogic, portfolio.hu M& hírlevél

3 magyarországi M& piac alakulása z értékesített hazai vállalatok összértéke 00 első három hónapjában 7 milliárd forintot tett ki, melyet ismét egy nagy értékű tranzakció módosított jelentős mértékben. Bár ez lényegesen elmarad 008 első negyed évének értékétől, ugyanakkor közel kétszerese volt a tavalyi első negyedév 54 milliárd forintos tranzakciós összértékének. ( 009 első negyed évében történt MOL- Surgutnef tegas tran zakciót továbbra is kiszűrjük az elemzésben). z idei év első negyedévében a kimagasló eredmény elsődleges oka az ISD Dunaferr Zrt. közvetett értékesítése (az ukrán holding cég orosz kézbe került), mely ügylet összértéke közel 80 milliárd forintra tehető. Ezen tranzakciótól eltekintve a piaci összérték nem sokban tér el az egy évvel ezelőtti időszakban kalkulált értékétől. Forrás: Invescom Magyarországon végrehajtott M& tranzakciók összértékének és darabszámának alakulása Egyértelműen pozitív képet mutat az elmúlt negyedév, hiszen 008 második negyedéve óta nem láthattunk ilyen kimagasló tranzakciós összértéket hazánkban. magyarországi cégértékesítések száma ugyanakkor visszaesést jelez, hiszen míg 008 első negyed évében 65, a tavalyi év azonos időszakában pedig közepes és nagyméretű tranzakció történt hazánkban, addig 00 első három hónapjában ez az érték nem érte el a 0-at. 009 utolsó negyedévében lezárt 4 tranzakcióhoz viszonyítva is jelentős volt a csökkenés a vizsgált időszakban. Tarolt a média - szektorok tranzakció szerinti megoszlása tavalyi évhez hasonlóan 00-ben is kima - gas lóan jól szerepel a média szektor, hiszen idén jelentősen túlteljesí tette a többi iparágat a tranz akciók száma alapján. vizsgált időszakban végrehajtott 7 magyarországi tranzakcióból 6 ügylet volt köthető a médi - ához. Többek között ide tartozik a Ringier G., valamint az xel Springer G magyar or szági és egyéb régiós érdekeltsé ge inek egy kézbe kerülése. tranzakció értelmében a két médiaóriás 50-50%-os közös vállalatot hoz létre, amely egyéb kiadványok mellett, a Blikk, a Népszabadság, valamint a Bravo kiadója lesz Magyar országon, amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal jóvá hagyja a tranzakciót. Magyarországi M& tranzakciók darabszámának szektorok szerinti megoszlása 00 I. negyedévében Forrás: Invescom M& hírlevél

4 Mindent vitt a fémfeldolgozás - összérték bontás magyarországi tranzakciók összértékén belül a gépipar és egyéb ipar ezen belül is a fémfeldolgozás foglal el domináns pozíciót a piac több mint 50%-ával. Mindez elsősorban a több mint 80 milliárd forintra becsült ISD Dunaferr Zrt. közvetett értéke sítésének köszönhető, mely ügylet az ISD Dunaferr Zrt. anyacégének, az ukrán ISD csoportnak az orosz Vnyesekonombank tulajdonba kerülésével áll összefüggésben. Magyarországi M& tranzakciók összértékének szektorok szerinti megoszlása 00 I. negyedévében második legaktívabb szektor az olajipar volt, amely elsődlegesen a MOL saját részvényeire, az ING-vel szembeni vételi opció lehívásához kap - csolódik, melynek értéke meghaladja a 40 milliárd forintot. tranzakciószám vonatkozásában első helyen álló média szegmens itt is dobogós helyet Forrás: Invescom szerzett 9%-os részesedéssel, mely elsősorban a Ringier G xel Springer G 0 milliárd forintra becsült, magyarországi entitásokat érintő tranzakciós értékének volt köszönhető. Eltűnt ugyanakkor a tele kom és IT szektor, amely az elmúlt negyedévek alatt folyamatosan dobogós helyen, vagy annak közvet len közelében állt. z előző negyedévekkel szemben egyetlen magyarországi tőzsdei bevezetés (IPO) sem tarkította a képet, ennek ellenére nem maradtunk érdekességek nélkül a hazai tranzakciós piacon. Malév Zrt. újraállamosí tása a maga nemében ugyanis egyedülálló ügyletnek számít, melynek keretében a magyar állam 95%-os tulajdonrészt vásárolt a korábbi tulajdonos irbridge Zrt.-től. hazai cégek külföldi vásárlásait illetően a vizsgált időszakban nem volt aktivitás. Míg 008 első negyed - évében 6, 009 hasonló időszakában pedig olyan felvásárlás történt, ahol magyar cégek vásároltak külföl dön, addig 00-ben nem került nyilvánosságra ilyen tranzakció. megvásárolt cégek többségét magyar tár sa ságok vették meg, 7 tranzakcióból 6 olyat hajtottak végre, ahol külföldiek szereztek tulajdont magyar cégben. M& hírlevél 4

5 reálgazdasági nehézségek miatt továbbra is érezhető a bizonytalanság a befektetők részéről. piaci adatok azt mutatják, hogy 00 első három hónapja alatt tapasztalható volt ugyan némi javulás mind a globális M& piacon, mind pedig Magyarországon, azonban ez véle - mé nyünk szerint nem tekinthető egyértelmű pozi tív trendfordulónak. Tapasztaljuk a szakmai befektetők élénkülő érdeklődését, de ez inkább a 00-es év második felében mutatkozhat meg erőteljesebben a számokban. 009 közepétől tartó részvénypiaci emelkedés még nem hozott magával kitörő optimizmust a hazai közepes és nagyméretű tőzsdén kívüli M& tranzakciók piacán. Ennek ellenére 00 a lehetőségek időszaka a szakmai befektetők számá ra a még mindig erősen nyomott értékeltségi szinteken történő vásárlásra. kínálkozó piaci konszolidációnak két kiemelt hozadéka lehet: egyrészt a konszolidáción keresztül lehető ség nyílik a méretgazdaságosság kihaszná lására és a hatékonyság növelésére, másrészt az adott cég megnövekedett piaci Mi várható idén? részesedésére támaszkodva nagyobb részt hasíthat ki magának a várhatóan meginduló gazdasági növekedésből. Számítunk a Jeremie program pozitív hatására is. Mivel a tőkebefektetések értéke maximum,5 millió euró lehet tranzakciónként, ezért idén a Jeremie program által társfinanszírozott 8 koc - kázati-tőkealap az összérték tekintetében jelentősen nem, számosságát tekintve azonban akár 5-0 ügylettel is növelheti majd a magyarországi M& aktivitást. választások eredménye, véleményünk szerint, nincs közvetlen kihatással a hazai M& piaci aktivitásra; ugyanakkor közvetetten, a gazdaságpolitika által befolyásolt makrogazdasági környezet révén az M& piacon is éreztetheti hatását. Megjegyzés: vállalatértékesítési és tőkebevonási tranzakciókhoz kapcsolódó tőkepiaci ügyletek számbavétele a piacon nyilvánosan elérhető források figyelembe vételével történt.. Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon 00. I. negyedév Szektor Értékesített cég Tevékenységi kör Vevő Tranzakció típusa Gyógyszeripar és egészségügy Naturland Magyarország Kft. Házi Patika.com Kft. Gyógyhatású készítményeket gyártó és forgalmazó cég NV Vagyonkezelő Zrt. Sanoma Budapest Tőkeemelés/Felvásárlás (0% + 0%) Felvásárlás (50%) Média Kiskereskedelem és szabadidő Gépgyártás és elektronika EXIT magazin és kapcsolódó eszközök Magazin xel Springer és Ringier magyarországi érdekeltségek Lapkiadó Lekkerland Export-Import Kereskedelmi Kft. Rothschild Kft. ISD Dunaferr Zrt. (ukrán ISD csoport eladása) Busch-Rába Öntöde Kft. Étel- és italnagykereskedő Szupermarket hálózat Vas- és acélgyártó vállalatcsoport Öntöde EMG Felvásárlás (00%) Összeolvadás HU Management Kft. Zoltay József Vnyesekonombank BPW Bergische chsen KG. Menedzsment kivásárlás (00%) Felvásárlás (00%) Felvásárlás 00%) Felvásárlás (5,5%) Pénzügyi szolgáltatások OTP Ingatlan lapkezelő Zrt. Ingatlan alapkezelő OTP Bank Nyrt. Felvásárlás (49%) Szállítás és logisztika Fogyasztási cikkek Malév Zrt. Légitársaság Magyar Kormány Államosítás (95%) Ceres Zrt. Sütőipari Vállalat Penam.S. Felvásárlás (00%) M& hírlevél 5

6 . Kiváló eredménnyel szerepel az Invescom a tranzakciós piacon K ét globális információ-szolgáltató tár sa ság, a mergermarket és a DealWatch is a na - pokban tette közzé legfrissebb M& (mergers and acquisitions) tanács adói rangsorát. z Invescom Corporate Finance nem zet kö zi partnerhálózata, a Global M& áll a második helyen Közép-Kelet-Európában a közép- és nagyméretű tranzakciók szá má nak tekintetében 00 első negyed évé ben, a UniCredit Group mögött és a Deloitte-ot megelőzve derül ki a merger mar ket nemrégiben közzétett elemzésé ből. DealWatch által a napokban publikált 009. évi magyarországi rangsorban a lezárt tranzakciók száma alapján az Invescom Corporate Finance az előkelő harmadik helyen végzett a Lazard és a JP Morgan Chase mögött. Global M& a világ vezető partneri együtt - működése, amely a határokon átí ve lő középméretű tranzakciókra szako so dott, független M& tanácsadó társa sá go kat fogja össze, az idei év első negyed évé ben három tranzakciót zárt le Közép-Kelet-Európában. Egyrészt a ma gyar országi partneriroda, az Inves com Corporate Finance zárta si ke re sen a mexikói Grupo Bimbo cseh leány vállalata, a Park Lane Confec tionery s.r.o. amely a gumi - cukorgyár tás jelentős cseh országi szereplője értékesítését idén januárban. Rangsor a DealWatch adatbázisa alapján: 009 M& Tanácsadó Lazard JP Morgan Chase Invescom Corporate Finance KBC Securities Concorde Magánbankár Partners Barclays Capital Societe Generale Goldman Sachs Renaissance Capital Rangsor a mergermarket adatbázisa alapján: 00. I. negyedév Pénzügyi tanácsadók által végrehajtott tranzakciók száma, Magyarország (009.) Tranzakciók száma Kritériumok: m USD feletti tranzakciós érték esetén (hivatalos közlés vagy becslés alapján). Egyenlő tranzakciószám esetén a tranzakciós összérték rangsorol. Pénzügyi tanácsadók által végrehajtott tranzakciók száma, Közép-Kelet-Európa* (00. január. - március.) M& Tanácsadó Uncredit Group Global M& Deloitte Deutsche Bank JPMorgan Morgan Stanley Credit Suisse Houlihan Lokey Ernst&Young KPMG Tranzakciók száma * Közép-Kelet-Európa: zerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Oroszország, Örményország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. Kritériumok: 5m USD feletti tranzakciós érték esetén, vagy ha az értékesített/megvásárolt társaság árbevétele meghaladja a 0m USD-t. Egyenlő tranzakciószám esetén a tranzakciós összérték rangsorol. cseh Global M& partneriroda a holland Royal hrend NV irodabútorgyár tás sal foglalkozó társaság kizárólagos tranzakciós tanács adójaként működött közre a cseh bútorgyártó Interier Ricany a.s. fel vá sárlása folyamán. Továbbá, a Global M& lett partnerirodája értéke sí tet te az M- Ltd, lett útjelző táblákat gyár tó társaságot egy francia szakmai befektető részére. 00-ben az Invescom Corporate Finance a Park Lane tranzakció mellett részt vett a Netpiac értékesítésében a Bookline Nyrt. részére, az M-RTL Zrt. megbízásából (ez az ügylet a mergermarket által alkalmazott tranzakciós értékküszöb miatt nem került figyelembe vételre a rangsorban). z Invescom Corporate Finance egy további cégérté kesítési projektje is rövidesen lezárul, a résztvevő felek már aláírták a tranzakciós dokumentumokat. M& hírlevél 6

7 4. Global M& konferencia körkép Global M& közép-kelet-európai konferencia Isztambul, 00. március 9. I dén tavasszal Isztambulban került megrende - zésre a Global M& közép- és kelet-európai part nercégeinek szokásos éves találkozója. konferencián az Invescom mellett részt vettek a török, osztrák, lengyel, orosz, ukrán, belorusz és litván Global M& partnercégek. Továbbá, első alkalommal vett részt a görög Vector Partners, amely várhatóan 00-ben kerül felvételre a Global M& partneri hálózatába. konferencia során a szervezők panelbeszé l - getést szerveztek nemzetközi akvizíciókat bonyo - lító török társaságok részvételével. beszélgetés során a Global M& partnerei és az Eczaciasi Holding (építőipari termékek, kozme tikai cikkek és fogyasztási cikkek), a Turkcell (mobil távközlés) és a Teknosa (műszaki cikkek kiskeres - kedelme) társaságok vezetői vitatták meg tapasztalataikat. török cégek egyre aktívabban tekintenek európai, első körben közép-kelet európai akvizíciós lehetőségek felé piaci jelenlétük megerősítése céljával. Tapasztalataik szerint, egy cégvásárlás akkor lehet sikeres, amennyiben a résztvevő társaságok között megvan a stratégiai kapcsolódás, üzleti modelljeik összeegyeztethetőek és a két társaság menedzsmentje megtalálja egymással a közös nyelvet. VII. Global M& Konferencia Mexikó, 00. május 5-6. Latin-merikában találkozik májusban az M& és a kockázati tőke világának színe-java M exikóváros ad otthont a nemzetközi partnerhálózatunk által hetedik alkalommal meg - ren dezett éves konferenciának, amelyre 00. május 5-6-án kerül sor. Global M& konferenciája kiváló lehetőséget biztosít a szakmai és pénzügyi befektetők, a vállalatvezetők és a corporate finance szakemberek találkozására, eszmecs e réjére. mexikói partnercégünk, a Pablo Rión y sociados által szervezett kétnapos fórumra a világ 45 országából érkeznek a meghívott szak emberek. konferencia fő témái a globális pénzügyi trendek és annak hatásai a tranzakciós piacra, a latin-amerikai akvizíciós lehetőségek és növekedési kilátások áttekintése, valamint az európai gazdasági kilátások, kiemelve annak globális gazdaságra gyakorolt hatását. Ezenkívül, szekcióülések keretében, néhány kiemelt szektor nevezetesen a pénzügy, az élelmiszeripar, a gépgyártás és elektronika és a kiskereskedelem cégvásárlási lehetőségei és az adott szektorban aktív kockázati tőke-alapok növekedési és tranzakciós kilátásai kerülnek megvitatásra. résztvevők előadásokon és panelbeszélgetéseken vesznek részt, így különböző fórumok keretein belül osztják meg egymással véleményüket, tapasztalataikat; mindez kiváló lehetőséget teremt a résztvevő felek számára a kapcsolatépítésre. Részvételi szándékát az alábbi elérhetőségen jelezheti: M& hírlevél 7

8 5. Global M& tagjai által lezárt, kiemelt tranzakciók (00. I. negyedév) Bra Fritidsprodukter B (BRFB) Furninova B Schultz + Erbse GmbH Gerimex Group Jet Set G Gaydoul Group G Interier Říčany a.s. Royal hrend NV Sale of largest Nordic garden furniture brand Sale of leading German B-to-B distributor of electrical products and supplies Sale of a Swiss high end sport fashion company cquisition of a Czech traditional producer of office, residential and care sector furniture Exclusive advisor to the buyer Sulmaq Industrial e Comercial S/ CRP Private Equity Fund EUROGREEN GmbH BayWa G JMD Specialist insurance Services Group Limited Randall & Quilter Investment Holdings pic PVC Container Corporation d/b/a Novapak Pretium Packaging LLC and Castle Harlan, Inc. Fundraise for a Brazilian food products machinery company Sale of a leading Swiss premium professional lawn care solutions provider cquisition of a UK provider of insurance services Sale of a leading US custom blow molder of high quality bottles and containers for consumer and industrial Exclusive advisor to management Exclusive advisor to the buyer International Imaging Materials, Inc. SBEU Kunststoffwerk Northeim GmbH ltenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG Leader Price rgentina Nexus Partners private equity fund K-ir Specialty Gases Talyo Nippon Sanso Corp & Matheson TriGas, Inc. Valuation for a global leader in the development and manufacture of thermal transfer ribbons cquisition of a leading German designer and developer of injection-moulded products Sale of a leading rgentinian retail chain s twenty six stores and related operations Sale of a 5% stake in K-ir, a leading indian supplier of helium, specialty, bulk and packaged gases Exclusive advisor to management Exclusive advisor to the buyer dvisor to the seller dvisor to the buyer 6. z Invescom 00-ben eddig lezárt tranzakciói z Invescom Corporate Finance idén már két tranzakciót zárt: Netpiac Kft. Bookline Nyrt. Sale of Hungarian online DVD retailer Park Lane Confectionery s.r.o. The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. Sale of Czech gummy candy producer M& hírlevél 8

9 Kapcsolat: Berényi Ágnes Marketing és PR Invescom Corporate Finance - Member of Global M&, the world's leading independent M& partnership H-06 Budapest, Pasaréti út 8. T: F: E: z Invescom Corporate Finance vezető magyar, független tőketranzakciós tanácsadásra szakosodott társaság, amely nagy- és középméretű vállalatok részére nyújt teljeskörű vállalatértékesítési, akvizíciós és tőkeszervezési szolgáltatást. z Invescom Corporate Finance a Global M& kizárólagos magyar tagja, amely a világ vezető, határon átívelő középvállalati M& tranzakciókra specializálódott partneri együttműködése. Copyright C 00 Invescom. Minden jog fenntartva.

cégérték FELFALJALAK? FELFALJANAK VAGY IMAP MB Partners SZEPTEMBER CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS

cégérték FELFALJALAK? FELFALJANAK VAGY IMAP MB Partners SZEPTEMBER CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS IMAP MB Partners 8. ÉVFOLYAM 63. SZÁM 2013 SZEPTEMBER KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR LOGISZTIKAI SZEKTORBAN ELMARADT AZ IDEI VAKÁCIÓ FRISSÍTŐ TRANZAKCIÓ cégérték CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS cégérték Cégeladási,

Részletesebben

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után?

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány EXCHANGE TRADED FUNDS: TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ] É v e s 4 j e l e n t é s 2 0 0 7 [ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ] É v e s j e l e n t é s 2 0 0 7 TA R TA L O M J E G Y Z É K NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Nem konszolidált főbb pénzügyi

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

cégérték A MENEDZSMENT ÖNÁLLÓSÍTÁSA FELKÉSZÜLÉS AZ ELADÁSRA IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁ FELVÁSÁRLÁS JANUÁR-FEBRUÁR 10. ÉVFOLYAM 75.

cégérték A MENEDZSMENT ÖNÁLLÓSÍTÁSA FELKÉSZÜLÉS AZ ELADÁSRA IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁ FELVÁSÁRLÁS JANUÁR-FEBRUÁR 10. ÉVFOLYAM 75. IMAP MB Partners 10. ÉVFOLYAM 75. SZÁM 2015 JANUÁR-FEBRUÁR HOGYAN MONDJAM EL? JÓ ÉS ROSSZ PÉLDÁK VÁLLALATVEZETŐK DÍJAZÁSA VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A MINDENNAPOKBAN JOG: TRANZAKCIÓS BÓNUSZ ERŐS ÉVZÁRÁS, RÁPIHENŐS

Részletesebben

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása 2013 Éves beszámoló tartalomjegyzék Összefoglaló pénzügyi és társasági információk A vezetőség beszámolója Az Equilor üzletágai Pénzügyi beszámoló Független könyvvizsgálói jelentés 4 6 9 17 27 Szécsényi

Részletesebben

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 353 LOVAS ANITA RÁBA VIKTÓRIA 1 Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában A Jeremie-program áttekintése Az innovatív, induló vállalkozások kiemelt

Részletesebben

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2005. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport struktúra

Részletesebben

Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben

Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. július augusztus (581 598. o.) VÁRHEGYI ÉVA Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben A magyar bankrendszerben meghatározó szerepet töltenek be a külföldi tulajdonban

Részletesebben

A BANKOK ÉS BIZTOSÍTÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSE NAPJAINKBAN

A BANKOK ÉS BIZTOSÍTÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSE NAPJAINKBAN A BANKOK ÉS BIZTOSÍTÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSE NAPJAINKBAN TIMÁR ISTVÁN ZORÁN 1 DR. BORZÁN ANITA 2 Összefoglalás A vita végérvényesen eldőlt. A bankokat már nem kell meggyőzni arról, hogy ügyfeleiknek kínálják

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 18 Nyolcvannyolc ingatlant adna el a HM... 19 A Bank of China az Aréna Cornerbe költözött...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 18 Nyolcvannyolc ingatlant adna el a HM... 19 A Bank of China az Aréna Cornerbe költözött... 2012 7. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 4 Luxuslakást kapott a miskolci vagyonkezelő vezére... 5 Korai az öröm a budapesti lakáspiacon... 6 Adóamnesztiát kaptak a végtörlesztők... 9 Áprilistól

Részletesebben

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT.

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. 2005 éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. tartalom A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA............................................. 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK..................................................

Részletesebben

A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében

A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében A helyi munkaerő piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében Toward a local based labour market policy approach in cross border rural regions A helyi munkaerő piaci politika lehetséges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Property News... 42 Investors focused on stronger European economies but opportunities exist elsewhere

Tartalomjegyzék. Property News... 42 Investors focused on stronger European economies but opportunities exist elsewhere 2012 50. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Fontos bejelentés érkezett a devizahiteleseknek... 4 Alig lesz idő pályázni az ingyenlakásokra... 5 Nyugdíjasok is lepatkálhatnak az eszközkezelővel...

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28 2013 19. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Csökkentenék a végrehajtási díjat... 4 Ingatlanalapokat jelentettek fel... 5 Bérlakásprogram kell... 7 Rangos díjat kapott az őserdő-felhőkarcoló... 8

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk 2012 MOL-csoport éves jelentés Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk Tartalomjegyzék Az Éves jelentés nyomtatóbarát változata szándékosan üres ezen a helyen A MOL-CSOPORT JELENTÉSTÉTELÉRŐL

Részletesebben

Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA

Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA A külföldre irányuló közvetlentőke-befektetések terén Magyarország vezető

Részletesebben

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban Külgazdaság, LVII. évf., 2013. május június (12 34. o.) Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló

Részletesebben