Új generációs Rába-termékek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új generációs Rába-termékek"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám január Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLA- PODÁST ÍRT ALÁ A RÁBA FU- TÓMÛ KFT. ÉS A MARMON- HERRINGTON. A FELEK HOSZ- SZÚ TÁVÚ NÖVEKEDÉST TÁ- MOGATÓ, PIACI ÉS TERMÉK- FEJLESZTÉSHEZ KÖTÔDÔ STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉ- SEK BEVEZETÉSÉRÔL DÖNTÖT- TEK A SPECIÁLIS JÁRMÛ FU- TÓMÛVEK ÉS HAJTÁSLÁNCOK PIACÁN. Deutz-gyártmányok felfutása Sárváron 12. oldal SZOROSABBÁ VÁLHAT A KAP- CSOLAT A RÁBA ÉS A DEUTZ KÖZÖTT. A RÁBA RENDSZE- RESEN ÉS FOLYAMATOSAN JÓ MINÔSÉGBEN SZÁLLÍT, S A SZÁLLÍTÁSI FEGYELMET JÓNAK ÉRTÉKELIK BEN TOVÁBBI JELENTÔS FORGA- LOMNÖVEKEDÉS VÁRHATÓ.

2 2 oldal 2 Futómû Kft. Új generációs Rába-termékek a buszpiac számára A lacsony padlós városibusz-futómû- és -ülés fejlesztés eredményeként polcról levehetô Rába-megoldások születtek. KAPUVÁRY ANDRÁS A Rába stratégiájának megfelelôen új, saját fejlesztésû termékekkel bôvítette buszpiaci termékpalettáját. A buszfutómûvek most kifejlesztett tárcsafékes generációja a városi tömegközlekedésben egyre nagyobb hangsúlyt kapó alacsony padlós piaci szegmenshez kapcsolódik. Az új üléscsaládot városi és elôvárosi buszok és villamosok jövôbeni igényeire szabták. A Rába közel 40 éve van jelen futómûveivel a buszpiacon. Termékeivel a piacot teljes körûen a midibuszoktól a csuklós városi buszokig képes kiszolgálni. A nyugat-európai tendenciákhoz hasonlóan a régióban, Kelet-Európában és a FÁK-országokban mely területeken a társaság hagyományosan jó beszállítói pozícióban van is emelkedô tendenciát mutat az alacsony padlós jármûvek aránya az újonnan forgalomba kerülô buszok piacán. Az alacsony padlós jármûvek futómûveinek egyszerre kell megfelelni a padlómagasság, az átjárható utastér és terhelhetôség iránti szigorú elvárásoknak. Az alkatrész- és a futómûüzletágban elvégzett párhuzamos termékfejlesztés révén a Rába üzletágai komplex megoldást kínálnak e szektor szereplôi számára. A 2010-ben lezajlott fejlesztési folyamat eredményeképpen a megvalósított megoldások a részpiacot jellemzô elvárásoknak megfelelôen polcról levehetô termékként rendelkezésre állnak, illetve egy-egy konkrét specifikációnak megfelelô finomhangolást követôen azonnal gyártásba kerülhetnek. A tárcsafékes futómû fejlesztés már a tavaly alapított Rába Fejlesztési Intézet és a konstrukciós csapat közös munkájaként jött létre, figyelembe véve a korábbi tapasztalatokat és a majdani elvárásokat. Az új üléstípust a városi és elôvárosi tömegközlekedés jövôbeni igényeire szabták. Az új gyártási technológiának köszönhetôen az ülés a piaci tendenciákhoz alkalmazkodva közel 40 százalékkal kisebb súlyú és az ergonómiai szempontoknak is messzemenôen megfelel. A Rába számára stratégiai szektort jelentô buszpiacon az aktuális trendekre épülô termékfejlesztéseink célja, hogy képességeinket a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázva erôsítsük pozíciónkat emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. Stratégiai törekvésünk, hogy önálló fejlesztésekkel vagy a megrendelôvel közös termékinnovációval lépjünk elôre, magasabb szinten szolgáljuk ki a Rába tradicionális piacait, illetve bôvíteni tudjuk együttmûködô partnereink körét. FOTÓK: MATUSZ KÁROLY RÁKÓCZY KÁLMÁN BALOGH ANDRÁS

3 3 oldal Futómû Kft. 3 Sikeres a konzorciumi együttmûködés A CSAKNEM 1,3 MILLIÁRD FORINTOS INNOVÁCIÓS PROJEKT TÚLJUTOTT A FELÉN S ikeres az integrált jármûipari termék- és technológiafejlesztô rendszereket kutató konzorcium eddigi mûködése állapította meg a szervezet alapító közgyûlésének és irányítótestületének évértékelô ülése nemrégiben. A konzorciumot két éve alakította meg négy tag, a Rába Futómû Kft., a Borsodi Mûhely Kft., a HNS Kft. és a Széchenyi István Egyetem. Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója elöljáróban arról beszélt, hogy az iparág kezd túljutni a válságon, így 2011 a stabilizáció éve lehet. A elôtti idôk a következô tizenöt évben, de lehet, hogy soha nem térnek vissza utalt arra, hogy a fellendülés nem a korábbi szint elérését jelenti. A vállalatvezetô idézett egy anekdotát Albert Einstenrôl, akinek egy ízben vizsgáztatás közben egy diákja azt mondta: Professzor úr, ezek ugyanazok a kérdések, mint tavaly. Igen, de idén mások a válaszok válaszolta Einstein. Pintér István szerint valahogy így van a jármûiparban is, ahol a korábbitól idônként gyökeresen eltérô válaszokat kell adni a problémákra ahhoz, hogy integrálódni lehessen a globalizálódó világba. Kifejtette azt is, hogy új vevô-szállító viszonyok vannak kialakulóban. Míg korábban az ár volt a mindenható, most a minôség, valamint a termék- és folyamatinnováció került elôtérbe. Dr. Czinege Imre egyetemi tanár a 2008 ôszén kezdôdött és a 2012 márciusáig tartó, 894 millió forintos állami támogatásból és 362 millió forintos vállalati hozzájárulásból finanszírozott projekt eredményeit ismertette. Eddig a pénz csaknem kétharmadát használták fel. Az integrált termékfejlesztés fô elemeiként a termék létrehozásának integrált megközelítését, a teljes körû szimulációt, a termék teljes életciklusára kiterjedô figyelmet, a tapasztalatok, információk tudásbázisba rögzítését, valamint a tanuló vállalat modelljének felépítését nevezte meg. Az oktató elmondta: az elsô két évben 58 új termék, technológia, szolgáltatás jött létre és 101 publikáció jelent meg. A kutatásokban 89-en vettek részt, és négy új kutatói munkahely jött létre. A cégek 2 milliárd forint többletárbevételre tettek szert, és megôrizték piaci pozícióikat. A konzorcium három szakmai fórumon vett részt, így a Tech4Autó Regionális Kutatás-fejlesztési Konferencián és Szakkiállításon, a Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron, valamint a FISITA 2010 Automotive World Congress kiállításon. Saját kiadványa, A Jövô Jármûve évente négyszer jelenik meg. Dr. Czinege Imre hangsúlyozta, hogy mindegyik kutatási fô irányban (számítógépes tervezés, számítógépes gyártás, minôségirányítás) jelentôs sikereket értek el. A Rába esetében a kovácsolási és kovácshengerlési technológiai optimalizálása, az osztott rendszerû folyamatmenedzsment továbbfejlesztése, a gumihevederes traktorfutómû, valamint az új hajtott, kormányzott mellsô és hátsó futómûvek szerepelnek az eredmények között. Dr. Szekeres Tamás, az egyetem rektora hozzászólásában azt emelte ki: még szorosabb kapcsolatra törekednek a cégekkel. Pozitívan nyilatkozott az együttmûködésrôl Borsodi László, a Borsodi Mûhely Kft., valamint Józsi Ottó, a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. ügyvezetôje is.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hosszú távú stratégiai együttmûködés az amerikai piacon FOTÓK: MATUSZ KÁROLY 5 évre szóló stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a Rába Futómû Kft. és a Marmon-Herrington. A felek hosszú távú növekedést támogató, piaci és termékfejlesztéshez kötôdô stratégiai kezdeményezések bevezetésérôl döntöttek a speciális jármû futómûvek és hajtásláncok piacán. Az együttmûködés a két társaság immáron 27 esztendôre visszanyúló üzleti kapcsolatára épül. Az új megállapodás a speciális tehergépjármû, katonai és nem közúti (off-road) futómûvek piacán a kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést támogatva fókuszált üzletfejlesztési terveket körvonalaz. A két társaság kooperációja tovább erôsíti a Rába-csoport pozícióját a speciális tehergépjármû szegmensben, és egybevág azzal a céllal, hogy fejlesztési és tesztelési kapacitásunkat és kompetenciáinkat a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázzuk emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. MARMON-HERRINGTON A Marmon-Herrington tehergépjármû-, illetve speciálisjármû-hajtásláncelemek vezetô gyártója. Az 1931-ben alapított vállalat székhelye a Kentucky állambeli Louisville. A társaságot 1931-ben alapították, a székhelye Louisville Kentucky államban (USA). A Marmon-Herrington a Marmon Highway Technologies Berkshire Hathaway csoport tagja. A stratégiai célkitûzések és elképzelések megfogalmazásán túl a megállapodás a termékinnováció, a vásárlóiérték-növelés és a piacvezetôtermék-megkülönböztetés területén megfogalmazott célok megvalósításának idôtervét is meghatározza. Az ötéves terv a két vállalat alapvetô mérnöki, gyártási és pénzügyi erôsségeire támaszkodva új termékek és szolgáltatások bevezetését irányozza elô, így a piacon már bizonyított, jelenleg alapvetôen egyfokozatú és bolygókerék-hajtású futómûvekbôl álló közös termékportfólió tovább bôvíthetô.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Új fejlesztés az IQSYS-tôl HELPDESK PORTÁL EGYSZERÛ, GYORS, FELHASZNÁLÓBARÁT A z IQSYS új fejlesztést vezetett be a rábás felhasználók számára. A Helpdesk portál nevet viselô oldalon a dolgozók online, böngészô segítségével tájékozódhatnak a saját használatú (a felhasználó nevén lévô) eszközökrôl, a saját bejelentésekrôl és a hozzájuk kapcsolódó részfeladatok végrehajtási állapotáról, megoldásáról, és a saját bejelentéseik megoldásának értékelésére, vagyis egyfajta ügyfél elégedettség kinyilvánítására is lehetôségük nyílik. Fontos funkció a könyvtárgazdák számára az archiválás, ami ezentúl kizárólag a portál vonatkozó menüpontján keresztül valósítható meg, a régi archiválási rendszer lekapcsolásra került. A könnyebb eligazodás érdekében a portálon a Rendszer Általános felhasználói tájékoztató menüpont alatt egy részletes tájékoztató anyagban ismertetik meg az elérhetô funkciókat, lehetôségeket. A Rába belsô hálózatából a belépéshez se felhasználónév, se jelszó nem szükséges a portál automatikusan azonosítja a bejelentkezett felhasználókat. Külsô hálózatból való használatkor a portál felhasználónevet és jelszót kér, amely a raba\windows bejelentkezési név és a windows jelszó együttese. Reméljük, az új alkalmazás hamar elnyeri tetszésüket és hasznos információs pontként alkalmazzák a mindennapokban! A portál használatával, a jelenlegi információtartalom helyességével kapcsolatos kérdéseiket-felvetéseiket a Helpdesk elérhetôségein várják iqsys.hu, ). Az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos ötleteket-javaslatokat a Rába IT Szolgáltatás menedzsereihez kérjük eljuttatni! A portál a következô linken érhetô el: https: iqsweb.iqsysmgt. telekom.intra iqportal (A kényelmesebb elérhetôség miatt javasolt az oldal elmentése a webes böngészôben a kedvencek közé.) Kis ötlet nagy haszonnal N em feltétlenül kell mindig nagyokat álmodni és alkotni, sokszor a kis ötletekben rejlik a megoldás kulcsa vallja Ôsze Zoltán kovács, akinek ötletládás pályázatát ebben a hónapban elfogadta és díjazta a bírálóbizottság. A tolóvilla gyûrôdésének kiküszöbölésére adott be technológiamódosítást Ôsze Zoltán, aki kisebb megszakítással 1982 óta dolgozik kovácsként a Rábánál. Mint mondja, nem tett más, mint elôvette azt a tudást, amellyel elôdeink is rendelkeztek, ezzel pedig sikerült a gyártási hibaszázalékot szinte a nullára csökkenteni. A gyûrôdések miatt lassabban és kevésbé hatékonyan ment mostanáig a termelés is, hisz mindig szükség volt egy kollégára, aki a meghibásodásokat azonnal javította. Ezzel persze idôt veszítettünk. Lehetett tudni, hogy a termelés végsô fázisában történik a meghibásodás, így annak kijavítására nem volt szükség világmegváltó ötletre, csak a józan észre, s mint mondtam, az ôseink megszerzett tudására tette hozzá Ôsze Zoltán. A kovácsüzemben dolgozó kolléga ötletét másodszor díjazta a cég, emlékei szerint öt-hat évvel ezelôtt szintén egy technológiamódosítással nyert. A korábbi díjazottakhoz hasonlóan ô is azt vallja, hogy csak úgy érdemes ezt a szakmát csinálni, ha sok év után is motivációt talál benne az ember, ha érdekli, hogy a dolgokat miként lehet jobbá, hatékonyabbá tenni, ha szükséges. Ôsze Zoltán az ötletéért rábás ajándéktárgyat és egyszeri pénzjutalmat kapott.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Szelektíven a munkahelyen is! A növekvô hulladékmennyiség elhelyezése, kezelése hazánkban is komoly problémát jelent. Magyarországon sajnos még mindig nagy mennyiségû hasznosítható anyag kerül a kukákba, pedig ha ezeket a hulladéktípusokat a kijelölt gyûjtôhelyre viszszük, biztosíthatjuk újrahasznosításukat, így jelentôsen csökkentjük a környezeti terhelést. A Rába környezeti stratégiájában a hulladékgazdálkodás javítása, a keletkezô hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás fontos célként szerepel. Ezt a célt nem elég csak a gyártási folyamat során szem elôtt tartani. Kis odafigyeléssel magunk is sokat tehetünk a környezetért a munkahelyünkön is! A hasznosítható vagy veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtése mindannyiunk feladata és felelôssége, közös erôfeszítéssel viszont komoly eredményeket érhetünk el! Az alábbiakban összegyûjtöttünk néhány olyan információt, amely segítséget nyújthat a hulladékfajták elkülönítésénél és elhelyezésénél a központi irodaépületben. ÜVEG Gyûjtôpontok kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). nagy mennyiségû: utcai, 1,1 m -es gurulós konténer. Elektronikai hulladék (pl. elektromos készülékek, számítástechnikai hulladék, kábelek, világítótestek). Gyûjtés helye: világítótestek (fénycsô, izzó): 205-ös iroda. egyéb, kis mennyiségû elektronikai hulladék: 205-ös iroda. egyéb, nagy mennyiségû elektronikai hulladék: keletkezés helyszínén, bejelentés: IRODAI ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK PAPÍRHULLADÉK Gyûjtôpontok: irodai, kis mennyiségû papírhulladék: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház es irodaépület lépcsôforduló). kartonpapír, nagy mennyiségû papírhulladék: utcai, 5 m -es konténer, ill. 1,1 m - es gurulós konténer. Ezek a gyûjtôedények újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyûjtésére szolgálnak. A tejes- és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat kimosva, laposra taposva helyezzük el a konténerben. Higiéniai okokból ne dobjunk élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyezôdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendôt, szalvétákat az edénybe. Fontos, hogy ne kerüljön mûanyag a papírgyûjtô konténerbe, vagyis például füzetborító, mûanyag mappa, nejlon fólia, mûanyag kötözô vagy ragasztószalag. MÛANYAG Gyûjtôpontok italospalack: palackprés használata után: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). egyéb mûanyaghulladék: a) kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). b) nagy mennyiségû: utcai gurulós konténer (1,1 m -es). Üdítôs, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait, háztartásban elôforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) dobjunk ebbe a konténerbe. Zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon ne kerüljön az edénybe. A tiszta, kiöblített italos- vagy egyéb, már feleslegessé vált üvegeket helyezhetjük el ebben az edényben, viszont ne dobjunk bele szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt vagy neoncsövet! A fémkupakokat mindig távolítsuk el az üvegrôl. VESZÉLYES HULLADÉKOK Az irodákban is fellelhetô veszélyes hulladékok speciális kezelést, így elkülönített gyûjtést igényelnek! SZÁRAZELEM (pl. ceruzaelem, góliátelem, lapos elem, telefonakkumulátor). Gyûjtés helye: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház, I. emelet). KIÜRÜLT TINTAPARTON, TONER STB. Gyûjtés helye: kis mennyiségû: 205-ös iroda. nagy mennyiségû: keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB HULLADÉKTÍPUSOK SELEJT-IRODABÚTOR Gyûjtés helye: a keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB, KOMMUNÁLIS HULLADÉK a takarítószemélyzet gyûjti irodánként, elhelyezése: utcai, 1,1 m -es konténer.

7 7 oldal Jármû Kft. Jelentôs polgári értékesítési növekedést vár a Jármû kft. 7 M ilyen évet zárt a Rába Jármû Kft. és milyen reményekkel vágott a es esztendôbe? erre kértünk választ Torma János ügyvezetô igazgatótól. A 2010-es esztendôre visszatekintve pozitív érzésem van, mert a 2008-ban kezdôdött és 2009 egészére mélyen kiható válságon túljutottunk. Nem olyan hirtelen múlt el, mint amilyen gyorsan jött, de negyedévrôl negyedévre nôttek a lehívások, és szerencsére egyre növekvô létszámmal kellett dolgoznunk. Kijelenthetjük azt is, hogy a rendkívül nehéz idôszakban nem vesztettünk vevôt, így megmaradt az üzleti kapcsolatunk a Hamm-mal, a Schwarzmüllerrel, a Sennebogennel és a Terexszel is kezdte a beszélgetést Torma János. Az ügyvezetô igazgató az elsô kiszállításokra, a rendelésekre és az elôrejelzésekre alapozva úgy látja, hogy a polgári értékesítésben a tendencia idén is folytatódni fog köszönhetôen annak is, hogy a meglévô partnereknél sikerült a meglévô termékeken túl új tételek gyártását is elnyerni. Ez a Hammnál volt a legnagyobb mértékû, amelynek új típusú úthengeralvázakat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályokat kell kiszállítani nagy darabszámban. Az úthengeralvázak gyártása meghatározó lesz 2011-ben: tavaly elôbb minták, majd az utolsó két hónapban kisebb sorozatok készültek, idén pedig már napi nyolc-tíz egységgel lehet számolni. TORMA JÁNOS Torma János azt várja, hogy a kft. polgári forgalma megduplázódik 2010-hez képest, bár még mindig nem éri el a 2008-as szintet. A nagy kihívás az, hogy hirtelen kell felnôni, s a gyártási körülményeket, a mûszaki és az emberi feltételeket úgy biztosítani, hogy a végeredmény az legyen, amit elterveztünk re ismét eljutottunk oda, hogy nemcsak az emberi erôforrás kihasználása szempontjából nézzük a feladatokat, hanem a mûszaki lehetôségeket, a gépi kapacitásokat is muszáj figyelnünk. Idén megint lesznek olyan munkahelyek, ahol nem egy, hanem két vagy akár három mûszakos munkarendet vezetünk be magyarázta az igazgató. A cégvezetô beszélt a vállalat katonai profiljáról is. Ezen a téren a tavalyi esztendô úgy telt, ahogy szokott, ami azt jelenti, hogy izgalmas év vége van mögöttünk. A november-december mindig sûrû, mert a fejlesztések végigvitele, a különbözô mûszaki kivitelek kialakítása idôigényes folyamat, s az átadási határidôk általában csak huszáros hajrával teljesíthetôk. Most is így történt, még a leállás elôtti napokban is voltak átadások. A fontos persze az, hogy a terveink szerint tudtuk ellátni a honvédséget jármûvekkel. Megjegyzendô, hogy H-s családon belül létre tudtunk hozni olyan védett kivitelû jármûtípust, amire nagy szükség van ott, ahol a magyar katonák életveszélyben vannak. Az elsô példányokat leszállítottuk tavaly. Ilyen típusú terepjárók gyártásával kezdôdik 2011, s bízom abban, hogy a katonai program úgy megy tovább, ahogy eddig fejtette ki az igazgató. Torma János olyan új elemként említette a fôvárosi BKV Zrt. midibusztenderét, amely remélhetôleg feladatot ad 2011-ben. Bizakodó vagyok, hogy az S 91-es jármû, amit közös, hazai munkával, hazai tervezéssel meg tudtunk ajánlani, és amely maradéktalanul megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, még idén feltûnik Budapest tömegközlekedésében. A siker azért is fontos lenne, mert ezzel a Rába neve a civil magyar közönség elôtt is megjelenne, a busz ugyanis hírét vinné a cégnek mondta végül a kft. vezetôje.

8 8 oldal 8 Jármû Kft. Hat kamion három nap alatt elkezdôdtek a kiszállítások Ahogy a Rába, úgy a vevôk is minden évben tartanak téli üzemszünetet, ezek hossza azonban általában eltérô. Emiatt a kiszállítások januári indítását alapos felkészülésnek kellett megelôzni november-decemberben mondta lapunknak Csizmadia Katalin, a Jármû kft. üzletfejlesztési menedzsere. A partnerek közül a Hamm december elején leállt és csak január második hetében indult újra. A többiek már január 3- án dolgozni kezdtek. A szakember hozzátette: Gyôrben december 27. és január 9. között rendeltek el leállást, de a vevôi igények megfelelô kiszolgálása miatt az alkatrészüzem már január 3-án startolt. Jelzésértékû, hogy az elsô három nap hat megrakott kamion hagyta el a gyárat. Csizmadia Katalin szerint 2010 emelkedô tendenciája folytatódni fog, és további erôteljes növekedés várható 2011-ben a polgári értékesítésben. Az egyik ok a piacok fôként a német piac magára találása. A Hamm, a Sennebogen és a magyarországi logisztikai tevékenységben erôsítô Schwarzmüller egyaránt jelentôs bôvülést jelzett elôre. A brit Terexnél szintén tapasztalható élénkülés, amely azonban még nem annyira számottevô ezt mutatja, hogy a szigetországi vállalatnál továbbra is négynapos a munkaidô. A növekedés másik oka, hogy a Jármû kft második félévében sok új termék gyártását nyerte el, ami megsokszorozza a feladatok nagyságát, a Hamm esetében például megtriplázza. A német cégnek új tételként nagyméretû úthengeralvázat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályt is gyártani kell. A megnövekedett igényekre való felkészülés folytatódik. Újabb alkalmazottakat, illetve bérmunkásokat vesz fel a kft. Emellett elkezdôdött a gyártóhelyek átalakítása, elsô lépésként a Hammtartályoknál a hatékonyságjavítás céljával tervezzük több termék gyártási folyamatának felülvizsgálatát is hangsúlyozta az üzletfejlesztési menedzser. Minôségjavulást hozott az elsô díjazott ötlet Ahogy arról korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, 2010 decemberétôl a Rába Jármû Kft. is elindította dolgozói javaslati rendszerét. A bevezetés óta folyamatosan bôvül a beérkezett ötletek száma, sôt, már az elsô ötletadó jutalmazott javaslatáról is beszámolhatunk. Tempfli István forgácsoló munkatársunk december elején nyújtotta be javaslatát, december közepén megszületett a bírálat eredménye. A javaslat a menetfúrás kiváltásánál gyakran visszatérô problémára talált ideális megoldást. A jelentôs minôségjavulást eredményezô ötletet pénzjutalom kifizetésével díjaztuk. A javaslat bevezetése óta sokkal megbízhatóbb menetek készülnek a forgácsolóban. Az ötletláda és az újítási kedv tehát a jármûüzletágnál is beindult, a mai napig újabb 5 javaslat érkezett, melyek értékelése jelenleg is tart. Nagy Kornélia HR-vezetô KRASZTINA ZOLTÁN GRATULÁL AZ ÖTLETADÓ TEMPFLI ISTVÁNNAK.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Hamm tartály gyártósor ÜZEMI RENDEZÉSI TERV OPTIMALIZÁLÁS AZ ÚJ SOROZATTERMÉKEKRE A z elmúlt év nyarán a vevôi rendelésben tapasztalt élénkülés az év végére erôteljes felfutássá nôtte ki magát, amit már növekvô létszámmal, feszített tempóban, munkaidôkeret bevezetésével tudtunk csak kiszolgálni. A vezetôség tanulva az elmúlt idôszakból most új megközelítéssel kívánja kielégíteni a vevôi igényeket. Mégpedig olyan gyártási elvek, filozófiák alkalmazásával, melyek medret nyújtanak a folyamatokat javítani kívánó munkatársak ötleteinek, legyen szó fizikai vagy szellemi területen dolgozó kollégáról! Az úgynevezett Hamm tartály gyártósor -ra esett a választás, melyen elsôként végeztük és végzünk most is folyamatosan javításokat, finomításokat, azaz optimalizálást. A megvalósításhoz elengedhetetlen volt az ott dolgozók, a termék-elôállítás folyamatát legpontosabban ismerôk bevonása a kezdetektôl. A munka 2010 decemberében a csapat felállításával kezdôdött (4 fô üzemi, 3 fô irodai). Az elsô hét minden napján találkoztunk 1 órára, és az azt megelôzô napi ötleteinket elemeztük, míg el nem értünk arra a pontra, ahol minden csapattag egyet tudott érteni a gyártósor kialakításával. A változtatások igazgatói jóváhagyását követôen hozzáfogtunk a sor átalakításához az elképzeléseink szerint, melyet ez év 2. hetére 85 százalékban el is végeztünk. További feladat, hogy a fizikai dolgozókat mentesítsük az olyan, nem értékteremtô tevékenységek alól, mint például az anyagmozgatás, vagy ne engedjünk teret a gyártósoron belüli túltermelésnek bizonyos mûveletek esetében, hisz ez mind veszteséget okoz nekünk! Bevezettünk továbbá egy ún. gyártáskiegyenlítô táblát, mely hathatós tájékoztatást nyújt a dolgozóknak, hogy legalább egy hétre elôre lássák, mi a kívánt feladat, s kapjanak visszacsatolást is ugyanezen az ûrlapon a napi tevékenységük hatékonyságáról. Ami még hátravan: az ütemezett gyártás megvalósítása, azazhogy az ütem által diktált napi mennyiség valóban legyártásra kerüljön még aznap (átfutási idô csökkentése); egy jelzési rendszer kialakítása és alkalmazása, melynek segítségével az értékteremtést végzô dolgozó jelezni tudja, ha például anyagra van szüksége vagy éppen a termék elkészült (nem értékteremtô tevékenységek kizárása a gyártási folyamatból). Személy szerint bízom abban, hogy a fent leírt munka hozadékát hamar felismerik mind a vezetôk, mind a dolgozók, és növekvô elkötelezettséggel állnak ki amellett, hogy a múlt merevségét a jelen rugalmasságával váltsuk fel! Annál is inkább, mert terveink szerint a gyártósoroptimalizálást ki kívánjuk terjeszteni más jellegû termékek gyártósoraira is, ami kivitelezhetetlen vezetô-dolgozó és vagy dolgozó-vezetô együttmûködése nélkül! HOMÉR ZOLTÁN

10 10 oldal 10 Alkatrész Kft., Mór Új termék a Fehrernek Mórról A Rába móri vegyes vállalati partnerétôl, a Fehrertôl 2010 nyarán érkezett az elsô megkeresés egy új termékre, a Mercedesekbe beépülô MFA hátsó kartám huzatok gyártására. A Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. gyártómérnöke, Lampert Tamás elmondta magazinunknak: akkor megvizsgálták a lehetôségeiket, és a szövetes, valamint mûbôrös verziókra tettek ajánlatot. A bôr varrására még nem vállalkoztak. Az ajánlataikat a Fehrer elfogadta, így elindult a felkészülés az új termék bevezetésére. A varrodánkban készülô kartámlahuzatok kárpitozása a Fehrer csehországi gyárában készül. Prágától nem meszsze található Liberec, ahol volt szerencsénk megismerkedni a projekt szereplôivel. Itt egyeztettünk a termelés és szállítás részleteirôl, a gyártás beindításáról. A megrendelések egy új, elektronikus adattovábbító rendszeren (EDI) keresztül futnak be. A termék teljes gyártási ciklusát végigköveti egy vonalkódos azonosító rendszer. Ezek újításnak mondhatók és pontosabb, gyorsabb vevôkiszolgálást tesznek lehetôvé. További pozitívum, hogy a kartámlák szállítását már meglévô fuvarhoz tudjuk kapcsolni, így energiát és idôt takarítunk meg, nem mellékesen a környezetet is kevésbé terheljük. Az alapanyagokat helyben szabjuk, tehát a szabászatunk is új feladathoz jut. A munka oroszlánrésze viszont azokra az ügyes kezû varrónôkre hárul, akiknek hiba nélkül kell megvarrni a mûbôrös huzatokat. Ugyanis a Fehrer nagyon szigorú minôségi elvárásokat támaszt az alkatrész pontosságát illetôen. Az utólagos javítást pedig nem is engedélyezi hangsúlyozta Lampert Tamás. A gyártómérnök elmondta, hogy az igazi gyártás azonban csak idén szeptembertôl kezdôdik, addig próbák, tesztek, változtatások zajlanak. Ezzel párhuzamosan varrónôink már gyakorolják az új huzat összeállítását, amire szükség is van a már említett követelmények miatt. A Fehrer tervei szerint csúcsidôben napi négyszáz ilyen könyöklôhuzatot kell elkészítenünk és kiszállítanunk. Jelenleg irodai szinten is a felkészülés zajlik. Igyekszünk minden dokumentációt elkészíteni, beszerezni, hiszen a német kollégáink erre a pontra is különösen nagy hangsúlyt fektetnek. Márciusban már gyártási körülményeket kell bemutatnunk a Liberecbôl idelátogató cseh delegációnak. Addig még egy új, erre a célra felkészített, kéttûs pántvarró gép beszerzésére is sor kerül. Annak üzembe állításával gyorsabbá és fôleg pontosabbá válik az autóban amúgy szem elôtt lévô pánt varrása. Bízunk benne, hogy amennyiben a kartámlahuzat-projekt sikeres bevezetése lezajlik és a szériagyártás beindul, új, izgalmas feladatokat kapunk, amivel tovább tudjuk színesíteni termékpalettánkat mondta végül Lampert Tamás.

11 11 oldal Alkatrész Kft., Mór 11 Telephelyrendezés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában a Rába egységes stratégiájához igazodva telephelyrendezés kezdôdött. A társaság ügyvezetô igazgatója, Urbányi László elmondta: ahogyan a stratégiában is megfogalmazták s a negyedik negyedévben elfogadták, 2013 végéig telephelyrendezést, rendbetételt, arculategységesítést hajtanak végre. Ez több fázisból, lépésbôl áll majd. Elsô körben a holding építésze végignézte az épületeket, a lebontandó, használaton kívüli helyiségeket. Elôször a szállítószalagrendszert akarjuk lebontani, s rendbe tenni a portaépületet. A gyárban a belsô technológia fejlôdik újabb projektekkel, ezért kívülrôl is kell adni magunkra, hogy huszonegyedik századi cég képét tükrözze a gyár magyarázta Urbányi László. Az eddigi konszolidációknál a tevékenységünk során arra koncentráltunk, hogy minél inkább átlátható, helytakarékos, lean termelést csináljunk. Cél volt, hogy minél gyorsabban, egyszerûbben menjen végig a gyártási folyamaton az anyag. Ez természetesen helyi konszolidációkat is jelentett. Viszont azt a helyet, amit ki fogunk tölteni, szeretnénk felöltöztetni. Az ügyvezetô igazgató hozzátette: Szomszédságunkban létrehoztunk egy vegyes vállalatot, a Fehrer- Rábát; jelen pillanatban erre mintaként tekintünk, így szeretnének kinézni az arculategységesítés végére. Természetesen Sárváron is megjelenik majd az egységesítés, de ott elsô lépésként leginkább belülrôl az elavult, használaton kívüli gépeket távolítjuk el az üzembôl. Suzuki Swift Sport huzat-fejlesztés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában májusban kezdték gyártani az új Swift üléshuzatokat, és a napokban már a sportváltozat fejlesztése is elkezdôdött. A gyár gyártómérnöke, Berta Tímea elmondta magazinunknak: Az elsô protodarabok még Japánban készültek. A második szakasz az elmúlt év december közepén a Rába közremûködésével zajlott le Móron. A megkapott szabásminták alapján egy-egy darabot megvarrunk a japán designer instrukciói alapján. Ezeket a huzatokat arra a habra kárpitozzák fel, amelyet már a kiválasztott gyártó szállít magyarázta Berta Tímea. Az elbírálás után még a szükséges módosításokat elvégzik a szabásmintán. Elôfordul, hogy ezt a folyamatot többször végig kell ismételni, amíg megfelelônek nem bizonyul a szabásminta. A protogyártás csak ez után a fejlesztés után indulhat. Az ütemtervnek megfelelôen január elején fejeztük be a teljes, harminc autóra való üléshuzat gyártását. A következô prototípusszakasz április-május körül lesz, a sorozatgyártás a tervek szerint ôsszel indul. Külön érdekesség, hogy az elsô támlán Sport feliratú hímzés van. Az eddigi típusoktól eltérô még, hogy a szimpla és dupla dísztûzés is megtalálható egy huzaton belül tudtuk meg Berta Tímeától.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft. Sárvár Deutz gyártmányok felfutása Sárváron M int arról Magazinunk több alkalommal beszámolt, fontos partnere a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. Sárvári Gyárának a Deutz cég. Azt tapasztaljuk, hogy a Deutz számára is fontos lett a Rába. Az elmúlt négy hónap alatt háromszor kellett Kölnbe utaznunk a cég meghívására. Ott egyeztettük a jövô terveit, a gyártmánybôvülést és a további kapcsolatunkat. Jelenleg egy auditáló cég a Deutz beszállítónak minôsítését végzi. A minôsítô társaság a Rábát is, mint öntvény típusalkatrész beszállítót minôsítette mondta elöljáróban Boldis Géza, a sárvári gyár igazgatója. Nagyon fontos az auditáló cég értékelésében az a megállapítás, hogy a Rába elkötelezett a Deutz cég irányába. A RÁBA rendszeresen és folyamatosan jó minôségben szállít, s a szállítási fegyelmet jónak értékelik. Az igazgató elmondta, kiemelt az árkérdés. Egyértelmû minden cég számára, hogy olcsóbban vásároljon. Minden beszállítótól elvárják, hogy csökkentse árait, miközben az acélárak emelkednek. Ebben kell egyességre jutni a Deutz-zal, hogy milyen további áron lehessen szállítani. A sárvári gyár gyártási Deutz palettája 70 féle tételbôl áll, s további konkrét tárgyalások folynak további 40 féle ékszíjtárcsa gyártásáról. Az gyártáshoz szükséges öntvényeket a sárvári gyár négy öntôdébôl vásárolja, közülük a legnagyobb a szegedi öntöde. De az elôbb említett ártárgyalásokba kénytelenek leszünk külhoni beszállítókat is bevonni. Ezt azért fontos megemlíteni, mert csak a Deutz cég által minôsített, jóváhagyott öntödéktôl vásárolhatunk magyarázta Boldis Géza. Tárgyalásaink arról szóltak folytatta az igazgató, hogy a Rába Sárvárról kialakult jó vélemények mellett, megfelelô árat tudunk szerezni, akkor nagyon nagy lépést tudunk tenni a Deutz cég irányába ékszíjtárcsa gyártás vonatkozásában. A gyárigazgató konkrét számok nélkül megjegyezte: a 2010-es árbevételhez képest 33 százalékos felfutás várható 2011-re. A további évekre elôretekintve, a jövô évben 2012-ben további jelentôs forgalomnövekedéssel számolhatunk. Ez akkor válhat valósággá, ha ártárgyalásaink megfelelôek lesznek. Biztató jel az, hogy többszöri fordulóban is tudtunk ezekrôl tárgyalni és nyilván azzal a hittel és meggyôzôdéssel megyünk a további tárgyalásokra, hogy az elôbb említett felfutást elérjük. Ennek lesz beruházás igénye, de bíztatást kaptunk a Rába vezetésétôl arra, ha olyan projektet tudunk indítani, amely a sárvári gyár és az egész társaság számára hasznos, akkor a beruházásokkal ezt a fejlôdést támogatni lehessen. Ez a célunk, ezen dolgozunk.

13 13 oldal HR 13 Nem csak a pénzért lettek mesterek Ú jabb fordulójához érkezett az évek óta sikerrel mûködô Rába Mester program ben közel 120 munkatársunk tûzheti ki a mestereknek járó kitûzôt. Az erkölcsi és anyagi elismeréssel járó címet pályázat útján nyerhetik el azok a dolgozók, akik kulcsfontosságú pozícióban kimagasló, példaértékû teljesítményt nyújtanak, átlagon felüli szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek. A cím egyben komoly felelôsséget is jelent, hiszen a mestereknek fontos szerepük van a speciális szakmai ismeretek átadásában. BODA MÓZES HORVÁTH DEZSÔ MAJOR ZSOLT HORVÁTH IMRE Újra és újra sikerrel pályázott a mesteri címért például ez az öt Rába-dolgozó: Kovács Zsolt, Major Zsolt, Horváth Imre, és Horváth Dezsô, valamennyien cellavezetôként dolgoznak a Rábánál. Kovács Zsolt harmadik alkalommal nyerte el a mesteri címet, amihez mint hangsúlyozza nem elég a szaktudás, a dolgozó magatartását is vizsgálni kell. Kovács Zsolt a hôkezelô teamet erôsíti, már 1990 óta foglalkozik repedésvizsgálattal, s 2007 óta cellavezetô. Úgy érzi, a mesteri cím nem pusztán anyagi megbecsülést jelent, a teamen belül is jobban elfogadják az embert. Ugyanígy gondolja Major Zsolt is, aki a szerszámbázis kezelôjeként erôsíti a Futómû Kft.- t, 1991 óta. Tizenhárom éve cellavezetô és KOVÁCS ZSOLT

14 14 oldal 14 HR akár társai már az elôször elnyerhetô mesteri címért is sikerrel pályázott. Ez fontos felelôsséget jelent, hiszen még több fiatalt kell betanítani a szerszámok beállítására, bár eddig is sok újonc munkáját segítette. Öt megkérdezettünk közül a rangidôs Horváth Imre 1972 óta dolgozik a Rábánál, sokáig a kerékagyak gyártásában vett részt, ma a tengelycsonkgyártásnál cellavezetô. Természetesen eddig is sok újonc volt már a keze alatt, s egyre több fiatal betanításáért felel. Úgy érzi, hogy aki elnyerte a mesteri címet, arra jobban hallgatnak, így fontos felelôsséget vállal magára. Természetesen álszentség lenne azt mondani teszi hozzá, hogy a mesterprogrammal járó anyagi megbecsülés nem motiválja. Horváth Dezsô a Szerelde Teamet erôsíti, ô sem épp újonc, 76-ban került a Rábához, tíz évig a 28 ezres üzemben dolgozott, de munkája java részét a 67 ezres csarnokban végezte. Sok mellsô és hajtott futómû megy át a kezén, a feladatai közé tartozik, hogy a szûrôn fennakadt gyártmányokban meglelje a hibákat és kijavítsa azokat. Horváth Dezsô szintén a kezdetektôl pályázik a mesteri címért, s a jövôben is igyekszik elnyerni. Közben tudja azt is, ez még nagyobb összpontosítást, még nagyobb figyelmet igényel. A Futómû kiegymûház-teamjében dolgozik Boda Mózes, aki 1995-ben Erdélybôl költözött a régióba családjával. Hét éve cellavezetôként erôsíti a részleg munkáját, a függôleges megmunkálóközponton végez szerelési munkát. Véleménye szerint a mesteri címért folyamatosan tenni kell, hiszen ha a fiatalabbakat segítô mester sok selejtet gyárt, akkor nincs joga kioktatni a többieket. A mester járjon is elöl jó példával. EGYHÁZI ATTILA Megszületett a központi bérmegállapodás A munkáltatók és az érdekképviseletek megkötötték a évi központi bérmegállapodást, melynek értelmében a Rába 2011-ben átlagosan 5%-os bérfejlesztést hajt végre. A nominális bérfejlesztés idôpontja július január és július között a munkavállalók jellemzôen ennek megfelelô mértékû juttatást kapnak magasabb nettó értéket biztosító, ugyanakkor kisebb vállalati teherrel járó étkezési hozzájárulás formájában. A bértárgyalások megkezdése elôtt a vállalat elemezte az aktuális munkaerô-piaci trendeket, a mérvadó cégek bérfejlesztési terveit. A közel dolgozót tömörítô, több mint 500 vállalatra kiterjedô felmérésbôl kiderült, a cégek 49%-a nem tervez béremelést 2011 során. A többi vállalat átlagosan 4,6%-os bérfejlesztéssel számol. Azoknál a cégeknél, ahol már megkötötték a bérmegállapodást, igyekeztek az Országos Érdekegyeztetô Tanács ajánlása szerinti 4 6%-os bérfejlesztést végrehajtani. A benchmark csoportba sorolható vállalatok jellemzôen 4 5%-ban állapodtak meg. Információink szerint csupán néhány kiemelt (egy 5,5%-os és egy 6% feletti) emelés történt. Ezekkel a kimagasló bérfejlesztésekkel korábbi elmaradásokat is kompenzáltak az érintett cégek. A bértárgyalásokat sikeresen lezáró cégek 20%- a befagyasztja a béreket, az idei évben egyáltalán nem biztosít béremelést. A béren kívüli juttatások nagyságrendje szinte mindenhol változatlan maradt. Sok cégnél azonban még nem sikerült bérmegállapodást kötni. A piaci trendekkel összhangban lévô bérfejlesztésre, valamint a kiemelkedô teljesítményt nyújtó szakemberek bérszínvonalának év során tervezett jelentôs emelésére az üzleti tervünk fedezetet nyújt. A negyedik negyedéves teljesítmény alapján a Futómû Kft. szellemi dolgozói a januári bérrel a negyedéves ösztönzôt is megkapják. További hatékony mûködéssel a következô negyedéves mozgóbér-cél is teljesíthetô. A vállalatcsoport többi tagjánál a futómûüzletágnál alkalmazott konstrukcióhoz hasonló ösztönzôrendszer kerül bevezetésre, melynek mûködése üzletáganként azonos struktúrájú, de igazodik a területi célokhoz.

15 15 oldal Sport 15 Ôszi bajnok a Rába ETO JANUÁR 17-ÉN A CO- LORSPECTRUM ARAMIS ELLENI MÉRKÔZÉSSEL KEZDETÉT VETTE A TAVA- SZI SZEZON. A NYITÓMÉR- KÔZÉST MAGABIZTOS GYÔZELEMMEL ZÁRTA A RÁBA ETO ÉS NEM HIBÁZOTT A CSÔ-MON- TAGE ÉS A RUBEOLA FC ELLEN SEM. JELENLEG 41 PONTOS MÉRLEGGEL VEZETI A TABELLÁT A BAJNOKSÁG 14. FORDU- LÓJÁBAN. A futsal NB I címvédôjeként 2010-ben valamennyi magyarországi tétmérkôzését megnyerte a gyôri csapat. A sikersorozat 2011-ben tovább folytatódott. Az ôszi sorozat nemzetközi sikerekkel kezdôdött, a Bajnokok Ligájának megfelelô UEFA Futsal Cup egyik selejtezôcsoportját ugyanis a Rába-parti városban rendezték. Az ETO három magabiztos, gólzáporos gyôzelemmel jutott a fôtáblára, ahol a csehországi négyesbe kapott besorolást. Az Európában az egyik leggazdagabb klubnak számító grúz Iberia Star Tbiliszi, az UEFA-nál hatodikként rangsorolt házigazda FK ERA- PACK Chrudim és a fehérorosz Mapid Minszk ellen ugyan nem sikerült az újabb továbbjutás, ám Lódi Tamásék egyik meccsen sem vallottak szégyent. Magyarországon aztán nem volt ellenfele a Rába ETO-nak, a bajnoki címvédô együttes minden bajnoki mérkôzését megnyerte, 97 góljával messze a legtöbbet szerezte a tizenegy forduló alatt, közben olyan nagyarányú gyôzelmeket aratva, mint az Ózd elleni 17 2-es, a Huszárok elleni 12 1-es vagy a Csömör elleni, idegenbeli 2 13-as siker. Az ôszi szezon végén a gyôri csapat játékosa, Willian Neris 21 góllal vezette a góllövôlistát, ekkor az elsô tízben jegyzik a másik brazilt, Diego Morenót (18 gól), valamint Madarász Jánost (13) és Harnisch Ákost (11) is. Érdekesség, hogy a szezon két legnagyobb rangadóján egyaránt 13 gól született: az elôzô szezonban ezüstérmes Berettyóújfalut hazai pályán 7 6-ra, a Ferencvárost pedig idegenben 8 5-re múlta felül az ETO. Közben a Magyar Kupában is a nyolc közé jutott az együttes, amely a Gödöllô idegenbeli legyôzésével remek pozícióból várhatja a negyeddöntô gyôri visszavágóját. A téli szünetben uruguayi válogatott játékossal erôsített a Rába ETO, így minden esélye megvan arra, hogy megismételje 2010-es szereplését, és megvédje mindhárom címét, azaz újra magyar bajnok, Magyar Kupagyôztes és Magyar Szuperkupa-gyôztes legyen. POZSONYI MÁRK RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: KOVÁCS ANITA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMDA: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., (9026 GYÔR, VIZA U. 4.) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: RADEK JÓZSEF NYOMDAVEZETÔ: TAR JÓZSEF A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubiláló dolgozóink 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Brichter Tiborné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Fajkusz József, Rába Futómû Kft., teamvezetô Szalai János, Rába Futómû Kft., fémfelület-elôkészítô Varga Mária, Rába Futómû Kft., darus 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Faragó Magdolna, Alkatrészgyártó Kft., Mór, fémfelület-elôkészítô Nagy Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Asztalos Béla, Rába Futómû Kft., gyártásfejlesztô Balogh Lajos, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Fekete Ferenc, Rába Futómû Kft., esztergályos Horváth Ferenc, Rába Futómû Kft., betanított lakatos Kaiser Viola, Alkatrészgyártó Kft., Mór, raktárvezetô Kajtár Ernô, Rába Futómû Kft., kovács Matyecz Imre, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Méri István, Rába Futómû Kft., szerszámlakatos Markotics Ferenc, Rába Futómû Kft., fémhajlító Simó Erzsébet, Rába Jármû Kft., ügyvezetô asszisztens 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Budai Károlyné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Király Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségbiztosítási csoportvezetô Szalai Terézia, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Tóth Attila, Rába Futómû Kft., üzemmenedzser 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Brunner Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Darula Pálné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos Rábás ajándéktárgyak új ötletekért, minôségpontért A 2010-es évben is népszerûek voltak a Rába saját emblémás ajándéktárgyai, melyeket munkatársaink minôségpontért vagy új ötletekért szerezhetnek meg, vagy kedvezô áron megvásárolhatnak. A már ismerôs tárgyak mellett az idei évtôl új ajándékok is megjelennek, így a Minôségpont vagy Ötletláda program állandó résztvevôi is találhatnak olyan tárgyakat, amiért ismét érdemes versenybe szállni. Minden érdeklôdôt várunk és biztatunk a munkahelyén megvalósítható ötlet beadására! Az ajándéktárgyak fényképes listája elérhetô a rabart Holding Arculat_Protokoll Ajándéktárgy katalógus könyvtárban vagy megtekinthetô a Futómû-irodaépület II. emeleti 212-es irodájában Ódor Kláránál, illetve a titkárságon. Néhány mintadarabot az irodaépület földszintjén található vitrinben állítottunk ki. A katalógusban szereplô ajándékok rendszerint raktáron vannak, azonnal elvihetôk. A tárgyak a Titkárságon vehetôk át.

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 2. szám 2010. február www.raba.hu Honvédségi látogatás a Rábánál 11. oldal Meg kell teremteni az új növekedés feltételeit 2. oldal Ebben az évben

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Felhasznált anyagok, források: www.kvvm.hu www.okopannon.hu ÖKO-Pannon prezentáció Ronkay Ferenc György http://diak.hulladekboltermek.hu osztályfőnöki óra Összeállította: Haász

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Gondolatmenet Problémák célkitűzés megoldás eredmény Nagykereskedelmi raktár (1999) Export disztribúció (2005)

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

Az új csúcs: 12 ezer tengelytest. 6. oldal. Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal. Aki megalkotta a 012-es futómûvet. A Rába Jármûipari Holding lapja

Az új csúcs: 12 ezer tengelytest. 6. oldal. Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal. Aki megalkotta a 012-es futómûvet. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 6. szám 2011. december www.raba.hu Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal MÍG 2010 A LASSÚ ÉPÍTKEZÉS, ADDIG 2011 A NAGY PROJEK- TEK ÉVE VOLT: ELKEZDTÜK

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Előadás címe: 5S bevezetése

Előadás címe: 5S bevezetése TPM Klub 2004. December 2. Előadás címe: 5S bevezetése Előadó: Kesztler Róbert 1 Revision : 1.0 Miről is lesz szó? 1. Röviden a Grundfos filozófiájáról 2. Világszínvonalú gyártás 3. 5S és a TPM kapcsolata

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

LEAN. a Kanizsa Trend Kft-nél

LEAN. a Kanizsa Trend Kft-nél LEAN eszközök és s elvek a Kanizsa Trend Kft-nél I. Nagykanizsai Kefegyár Nemzeti Vállalat (alapítva 1910) II. Nagykanizsai Vegyesipari Javító Váll. 1952. Termékek 2 és 3 ajtós szekrények, Sezlonok III.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok Előadó: Sipos Géza Quadro Byte Zrt. rövid bemutatása 2007. 2006. 2005... 1990. 1989. A négy alapító informatikus minimál tőkével és kölcsönkapott géppel

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL A TELJES FEJLESZTÉSI FOLYAMATRA

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL A TELJES FEJLESZTÉSI FOLYAMATRA MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL A TELJES FEJLESZTÉSI FOLYAMATRA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK SZIMULÁCIÓS MEGOLDÁSOK EL E KTRONIKAI TERVEZÉS SZIMULÁCIÓ TECHNOLÓGIA MEGMUNKÁLÁS GYÁRTÁS- TÁMOGATÁS GYÁRTÁS A CAD-Terv Cégcsoport

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Dunavarsány, Neumann János utca Dunaharaszti I. Pf.:

IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Dunavarsány, Neumann János utca Dunaharaszti I. Pf.: IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ IBIDEN HUNGARY KFT. VÁLLALAT NEVE IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Alapítás éve 2004 Cím 2336 Dunavarsány Ipari Park, Neumann János utca 1. Gyártás indítása 2005 Termék

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben