A tiéd. vagyok. A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábora Balatonföldvár, augusztus ország, 440 résztvevô

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tiéd. vagyok. A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábora Balatonföldvár, 2012. augusztus 4-11. 22 ország, 440 résztvevô"

Átírás

1 A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 3. szám :: október :: Melléklet A tiéd vagyok A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábora Balatonföldvár, augusztus ország, 440 résztvevô

2 2 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet Felejtsd el, hogy mozgássérült vagy! A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült táborában rekordszámú résztvevô vett részt: huszonkét országból több mint százhetven fo gyatékkal élô ember és ugyan annyi kísérô jött el Bala ton földvárra, a szervezésben és a programok lebonyolításában közremûködô önkéntesek kel együtt a teljes létszám közel ötszáz fô volt. Elsô alkalommal vett részt ilyen táborban libanoni csoport, és újra képviseltette magát az Egyesült Államok is. A mozgássérült tábort eddig már 12 országban rendezték meg, huszonkilenc év alatt összesen 13 ezren vettek részt a rendezvényen. Magyarország harmadik alkalommal töltötte be a házigazda szerepét. Augusztus 4. és 11. között Balatonföldváron tartotta sorrendben a 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborát a Szuverén Máltai Lovagrend. A kerekesszékhez kötött vendégek, fogyatékos résztvevôk és kísérôik huszonkét országból érkeztek, a teljes létszám a rendezvény házigazdáival együtt az ötszázat közelítette. A szervezésben és a lebonyolításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csaknem hatvan emberrel képviseltette magát. A nyitó szentmisét Angelio Acerbi érsek, korábbi magyarországi apostoli nuncius, a Szuverén Máltai Lovagrend prelátusa mutatta be a nemzeti delegációkkal érkezô papokkal koncelebrálva. A táborba látogatott Fra Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend uralkodó nagymestere is. A szervezô Szuverén Máltai Lovagrend magyar szervezetének, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, Kállay Ubul Tamás arról beszélt, hogy a táboroztatással a fogyatékkal élô fiatalokat kiragadják a mindennapjaikból, életre szóló élményekhez juttatva és lehetôséget teremtve számukra barátkozásra, sôt szerelemre. A nyitóünnepségen felszólalt az ugyancsak kerekesszékes Szekeres Pál, sportért felelôs helyettes államtitkár, aki rövidre fogott beszédében azt ajánlotta a résztvevôknek: a tábor idejére egyszerûen felejtsék el, hogy mozgássérültek. A csaknem három évtizedes múltra vissza tekintô mozgássérült táborok a fogya

3 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet 3 tékkal élô emberek elfogadását és a minél teljesebb beilleszkedését támogatják. Az egyhetes vakáció a kerekesszékes emberek és kísérôik számára egyaránt sokat jelent: elôbbiek önbizalmat és megerôsítést nyerhetnek, utóbbiak pedig családjuk és ismerôseik körében is leszámolhatnak a sérült emberekkel kapcsolatos tévhitekkel, elôítéletekkel. A sajnálat és a tudatlanság emelte láthatatlan falak lebontását segíti a közösen eltöltött idô. Az idei mozgássérült táborba három olyan házaspár jött el, melynek tagjai korábbi máltai táborokban ismerték meg egymást, egy további résztvevô pedig arról számolt be, hogy egy ilyen tábor után vette a bátorságot ahhoz, hogy egyetemre menjen. A kerekesszékben élô emberek életében nagyon kevés olyan eseménydús idôszak van, mint az egyhetes mozgássérült tábor. A találkozó résztvevôi pozitív élményekkel töl tôd nek fel, jó példákat, követhetô mintákat is mernek meg, igazi vakáción vesznek részt. A ba laton földvári találkozó résztvevôit rendkívül gaz dag programkínálat várta, a kirándulásokon nemcsak a tó környéki nevezetességeket is merték meg, de vitorlásra is szállhattak, és jármûveikkel még a Hungaroringen is tehettek egy kört. A szentmiséken és a lelkigyakorlatok mellett, az aktívabbak íjazáson, lovagláson, tereprali-bemutatón vehettek részt, a táborban maradókat pedig magyaros jel legzetességekkel kiegészített kézmûves fog lalkozásokkal várták. A tóparti városokon kívül a vendégek ellátogathattak a Herendi Porcelángyárba, a veszprémi állatkertbe és a Lázár testvérek lovas parkjába is. A sport rendezvényeken túl a gasztronómiában is megmérettethették magukat, a nemzetek konyhája versenyen. Mindenki saját nemzeti ételét, italát kínálta a többieknek. A napi programokat pedig nemzetközi estek, koncertek zárták. A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborának kiemelt támogatói a Tensi Holiday és a FÔGÁZ Egyedi frizurák is készültek a táborban 2. A tábor résztvevôi csupa olyasmit csináltak, amit otthon nem szoktak 3. A vízisport kölcsönzô egység személyzete 4. Unatkozó ember nem akadt a táborban 5. Kozma Imre atya is felkereste a táborozókat 6. Gyôri-Dani Lajos az ikonnal

4 4 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet A közös munka összehoz Szöveg :: Suri Szilvia Kállay Ubul Tamás: a táborban elmosódtak a különbségek A Tábor egyik legnagyobb eredménye, hogy a Rend tagjai és a Szeretetszolgálat önkéntesei közötti távolság csökkent állapította meg a Magyar Máltai Lova gok Szövetségének elnöke. A fiatalok rájöttek, hogy a Rend tagjai, a dámák és a lovagok is hús-vér emberek, rájuk pedig a fiatalok jókedvû munkája hatott. Közösen, min denki egy cél érdekében dolgozott, és ez összehozott minket. Azt gondolom, hogy nemcsak a vendégek, hanem a szervezôk, önkéntesek is jól érez ték magukat ezalatt az egy hét alatt. Ez többek között azon is látszott, hogy természetes könnyedséggel zajlott az élet, jó kedvvel repült az idô, az egyik program követte a másikat, de még a feszes idôrend miatt sem volt idegeskedés. Pedig a szervezôk éjt nappallá téve dolgoztak. A lovagrend magyarországi szervezetének elnöke utólag visszagondolva egyedül az étrend összeállításával kapcsolatban említ kritikai észrevételt: szerinte a tábor egy hete alatt nem sikerült bemutatni, hogy milyen változatos és izgalmas a magyar konyha. A programokra viszont nem volt panasz: mind a sportvetélkedôk és a kézmûves foglalkozások, mind a kirándulások nagyon jól sikerültek. A meghívott vendégek, mûvészek, zenekarok fellépése is jól illeszkedett a tábori hangulathoz. Csoda dolog volt a diszkó tesz egy meglepô kijelentést a lovagrend vezetôje. A tábori diszkóban a fogyatékkal élôk együtt táncoltak a többi fiatallal. Aki nem látott ilyet, az el se tudja képzelni. A zene és a tánc elmossa a különbségeket az emberek között. Mindenki, egyformán jól érezte magát, függetlenül attól, hogy mozgáskorlátozott vagy sem. A legtöbb este diszkóval zárult, volt olyan este, hogy hajnal 4-kor mentek aludni a táborozók.

5 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet 5 A jól végzett munka öröme Szöveg :: Gyôri-Dani Lajos Nem könnyû dolog értékelni valamit, aminek részesei vagyunk. A sikerek és kudarcok egészen másképpen tetszenek külsô szemlélôként, így biztosan csak erôsen elfogult lehetne a beszámolóm. Annyi örömteli pillanat jut eszembe a balatonföldvári néhány napról, hogy inkább csak a hálámat szeretném kifejezni az alábbi gondolatokkal. Több mint egy éve volt, hogy megkezdôdött a munka. Fiatal, hihetetlen energiával rendelkezô önkéntes csapat gyûlt össze a feladatra. A szervezés hosszú és fárasztó volt. Néha féltettem is a ôket attól, hogy nehogy túl hoszszúra nyúljon az elôkészítés idôszaka és belefáradjanak, elfásuljanak kicsivel a cél elôtt. Kiöregedett szervezôként eleinte többször kellett megálljam, hogy ne szóljak bele, hogy ne látszódjon az aggodalmam és legyen erôm a biztatásra. A félelmeim gyorsan eloszlottak, látva a szervezôk tekintetét az egyik megbeszélésen. Olyan tehetséggel, komolysággal és erôvel álltak a feladathoz, hogy abban a pillanatban biztosan éreztem, egy újabb holdra szállás megszervezését is elvégeznék egy lendülettel. Igazam lett, hiszen a tábor elsô napján körbetekintve úgy éreztem magam, mintha egy régi és kitûnôen szervezett máltai intéz ményben lennék, pedig egy olyan balatoni szállodában voltam, ahol néhány nappal korábban még elképzelhetetlennek tûnt, hogy kerekes székkel valaki el tudjon jutni a recepcióig. És ott ültünk-álltunk mintegy ötszázan a megnyitó szentmisén és ünnepségen. Vendégeink várakozással, magunk aggodalommal teli szívvel, de az elvégzett tisztességes munka tudatában. Egy régi idézet jutott eszembe, miszerint A munka a láthatóvá tett szeretet. Magamban mindig kétkedéssel fogadtam ezt a gondolatot, de ezen a héten világossá vált, mit is jelent. Látszott a kórust vezénylô Down-szindrómás fiatal szemében, a gumicsónakban ülô mozgássérült fiatal izgalmában, a vitorlás kormányát erôsen fogó cseh fiatalember komoly tekintetében, a kézmûves foglalkozáson, kerekes székben ülô leánynak, a fôléje hajoló mester arcára nyomott váratlan csókjában. A tábor jelszava egyszerû volt, A tiéd vagyok! Ez a sokféleképpen értelmezhetô mondat a tábor végére csak egyetlen értelmet kaphatott: vendégek és vendéglátók, együtt tölthettünk egy hetet az Isten tenyerén! A szerzô a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetô alelnöke Kállay Ubul Tamás 2. Sorakozó fürdéshez: rámpa a Balatonba 3. A színpadon minden nap volt valamilyen mûsor 4. Az elmaradhatatlan esti diszkó 5. Gyôri-Dani Lajos

6 6 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet Az eredeti célok teljesültek 30 év után Ugron Imre: keveredtek a nemzetek A tábor tulajdonképpen két évvel ezelôtt indult útjára- meséli Ugron Imre a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosa, a tábor egyik fôszervezôje. Az az óriási szervezômunka, amelynek a végeredménye egy zökkenômentes, élményekkel teli egyhetes együttlét lett, már 2010-ben elkezdôdött. Nagy megtiszteltetés volt, hogy már harmadszor adott otthont Magyarország a Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábornak. Szöveg :: Suri Szilvia A tábor megrendezését nem minden résztvevô nemzet vállalja, kell egyfajta civil kurázsi és persze megfelelô infrastruktúra is. A szervezôknek elôször is meg kellett találniuk azt a szállást, amely képes 500 fô befogadására és ellátására. Ez nem volt egyszerû, hiszen a mozgásukban korlátozott emberek elhelyezésére egy komplex akadálymentes épületet kellett kialakítani. A szobákat és a folyosókat mozdítható rámpákkal szerelték fel, a földszinten pedig mobil mosdókat, zuhanyzókat alakítottak ki. Ugron Imre szerint a tábor legnagyobb eredménye az volt, hogy végre valóban keveredtek a táborozók, és nem klikkesedtek a nem zetek. Ez a modern technikának, az internetnek kö szönhetô. A leg több programra elôzetesen, a világhálón kellett jelentkezni, így nem nemzetek, hanem a kö zös érdeklôdés alapján alakultak ki a csoportok. Ilyen még nem volt az elmúlt 30 évben, idén értük el a tábor eredeti célját, hogy meg ismerkedjenek és összebarátkozzanak a különbözô országokból érkezô fiatalok. Szekeres Pál sportért felelôs helyettes államtitkár egy mondatos tábor megnyitója is teljesült. Annyit kért és kívánt a vendégeknek, hogy egy hétre felejtsék el, hogy mozgássérültek. Nagy élmény volt a nemzetek bemutatkozása, a nemzetek kóstoló estje. Ezt talán a német csapat vette a legkomolyabban, ôk egye nesen Németországból hoztak 100 kg krumplit ahhoz a krumpli salátához, amivel az estére készültek. A táborozók közül nagyon sokan nem jutnak el más országokba, itt azonban mindenkinek volt lehetôsége kicsit megismerkedni a másikkal, megkóstolni, hogy milyen is az igazi olasz parmezán, vagy a litván gyógynövényekbôl készült likôr. Óriási sikere volt ennek a programnak. A tanulságokat összegezve Ugron Imre kiemelte, hogy az ifjúsági munkát újra meg kell szervezni, újra kell építeni ahhoz, hogy tíz év múlva ismét Magyarország adhasson otthont a nemzetközi tábornak Itt mindenki a középpontba került 2. Eltûntek a különbségek 3. Egy tipikus tábori program 4. Akadálymentesített Balaton

7 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet 7 Szilánkok Buda testvérek Spanyolországból Paralimpikon táborozó A boresthez is elkelt a támogatás Gallego de Lerma az öreg táborozók közé tartozik, az idei volt a 11. nyári tábor, amin részt vett. Az eddigi tapasztalatait összegezve elmondta, hogy a táborok tulajdonképpen jó értelembe véve, mind ugyanolyanok: a szeretet és a jókedv eddig egyikbôl sem hiányzott. Egy igazi, nagy család vagyunk mondta a spanyol vendég, akit furcsamód a táborban mindenki Budának hív. Amilyen alacsony, olyan nagy a lelke, mindenki szívébe egybôl belopta magát magyarázzák a többiek. Magáról azonban viccesen csak annyit mesélt, hogy mivel nagyon szeret aludni, ezért szívesen elvállalná az Alvás Nagykövete címet. Az idei év most a számára is kicsit különleges volt, hiszen elôször kísérte el a táborba testvére is, akivel nagyon hasonlítanak egymásra. Így idén már két kis Buda volt a táborban. A 23 éves Connor Medford-Hawkins Angliából érkezett a Balaton partjára. És bár munkája és tanulmányai miatt nagyon elfoglalt, nem hagyta volna ki a tábort. Az angol fiatal grafikusként dolgozik, miközben levelezô szakon tanárnak tanul. Ez a második tábora, elôször az angliai táborban vett részt, de akkor valójában a szervezésben segített, nem nagyon tudott pihenni. Azért is volt izgalmas neki az idei nyaralás, mert életében most járt elôször Magyarországon. Connor nagyon ked ves és visszafogott fiatal, azt is csak szerényen árulta el a többieknek, hogy már 4-szer vett részt a Paralimpián. Diszkoszvetésben és sport lövészetben indult a Nemzetközi Paralimpiai Játékokon. A boresten kadarkát, kékfrankost, merlot-t és pinot noir-t kóstolhattak meg a vendégek. A borok a szekszárdi régióból, Bátaszék és Görögszó termôterületérôl érkeztek a Twickel csa lád felajánlásának köszönhetôen. A német család 20 évvel ezelôtt kezdett el borászattal foglalkozni, a területet azonban ôseik is megmûvelték már Mária Terézia idejében is.

8 8 Máltai Hírek :: 2012 :: Október :: Melléklet Máltai Hírek :: A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja :: Felelôs kiadó az MMLSZ és az MMSZ elnöke :: Fôszerkesztô Szabadhegÿ Péter Szerkesztôség Legeza Lász ló, Romhányi Tamás, Tihanyi Gábor :: : Az MMLSZ címe 1014 Budapest, Fortuna u. 10. :: Honlap :: Fax :: Az MMSZ címe 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap :: : Fax :: Készítette Folprint Nyomda :: Lapterv BrandAvenue Támogassa Ön is a Máltai Szeretetszolgálatot! Adományát akár okostelefonján keresztül is eljuttathatja négy gyors lépésben: 1 :: Töltse le a MasterCard Mobile alkalmazást, és regisztálja MasterCard vagy CVC-kóddal ellátott Maestro bankkártyáját! 2 :: Olvassa be a támogatni kívánt szervezet QR-kódját a MasterCard Mobile alkalmazáson keresztül! 3 :: Válassza ki az adományozni kívánt összeget! A minimális összeg 3000 Ft. 4 :: Az mpin kód megadásával engedélyezze a tranzakciót! Köszönjük!

Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban

Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 4. szám :: 2012. december Látás ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat Máltai iskolák

Részletesebben

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám :: 2011. szeptember Idegesített, hogy idegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

16 IX. évfolyam 3. szám

16 IX. évfolyam 3. szám 16 IX. évfolyam 3. szám A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira eseti lapja IX. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 30. ingyenes kiadvány A Szivárványhíd Alapítvány 2011. 09. 06. án ülésezett:

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Tartalom. Kedves Máltai Barátaink! MMSz. Kecskemét. VI. évfolyam/3. szám Dél-alföld 2010 december

Tartalom. Kedves Máltai Barátaink! MMSz. Kecskemét. VI. évfolyam/3. szám Dél-alföld 2010 december Dél-alföldi Régió Szociális Szakszolgálati hírlevele 1 MMSz Kecskemét VI. évfolyam/3. szám Dél-alföld 2010 december Kedves Máltai Barátaink! Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

International Inner Wheel

International Inner Wheel család Próbaszám International Inner Wheel Fotó: Rotary International/Alyce Henson, Monika Lozinska Tartalom 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 Köszöntő A Rotaract észrevétlenül

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

13. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

13. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 13. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 2015. június 2014/2015. Rotary év Tartalomjegyzék A 2015. június 13-i Charter évforduló ünnepség résztvevői Balról

Részletesebben

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA 2015. július 3-5., 10-12. és 17-19. ALMÁDI NAPOK 2015. Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

CLEVELANDI CSERKÉSZBÁL

CLEVELANDI CSERKÉSZBÁL M A G Y A R C S E R K É S Z A K Ü L F Ö L D I M A G Y A R C S E R K É S Z E K L A P J A. M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E K Ö Z E L E D Ő E S E M É N Y E K MAGYAR CSERKÉSZ Szeptember 29 október

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám TARTALOM IDEA, Párizs 2 beszámoló Vatai Éva szerkesztésében Emberiskola interjú Jonothan Neelands professzorral

Részletesebben

www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) 2. oldal a Nánási Vigasságok

www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) 2. oldal a Nánási Vigasságok www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) Pásztorételek főzőversenyével indult az idei Vigasságok Számos érdekes programot kínált az egy héten

Részletesebben

Tartalom. Adószámunk: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Tartalom. Adószámunk: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Tartalom Közlemény...2 Nyári Bothmer tábor felhívás...2 Ismét módosult a közgyógyellátás szabályozása...4 A Nyíregyházi modell...5 Láthatatlan Kiállítás a Nyíregyházi Főiskolán...6 Nyitott tenyérrel szeretni...9

Részletesebben