952/2015. Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "952/2015. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 952/2015. Kiegészítő melléklet

2 Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály, a Számviteli Politika, valamint az egyéb szabályzatokban foglaltak szerint végezte és ennek megfelelően készítette el a évi éves beszámolóját. Az éves pénztári beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. A cash-flow kimutatás, a biztosításmatematikai jelentés és a pénztári tartalékok alakulását tartalmazó kimutatás a kiegészítő melléklet részét képezi. Az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg a Nyugdíjpénztár elkészítette az üzleti jelentést is. A kiegészítő melléklet célja: a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a Pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyeleti Szerv) részére a Pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözik. A kiegészítő mellékletben, amennyiben előfordul, be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák működési tevékenység eredményére, a Pénztár fedezeti és likviditási célú tartalékainak alakulására gyakorolt hatását évenkénti megbontásban. A kiegészítő melléklet számszaki részből és szöveges indokolásból tevődik össze. Az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével bemutatásra kerül a Nyugdíjpénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete, a céltartalékok és a befektetések alakulása azzal a céllal, hogy a jövőbeni helyzet megítéléséhez, valamint az előrelátható fejlődésre vonatkozóan a Nyugdíjpénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. A Nyugdíjpénztár a Számvitelről szóló évi C. törvény alapján non-profit szervezetként működik. A szervezet a működés során felmerülő költségvetési kötelezettségeit - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatóságának (továbbiakban: NAV) - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) előírásai alapján havonta a adószámon vallja be és fizeti meg az MKB által vezetett működési alszámláról. A Nyugdíjpénztár az Általános Forgalmi Adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdés g) pontja alapján adómentes tevékenységet folytat és a Társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény III. fejezet 20.. c.) pontja alapján adómentességet élvez, tekintettel arra, hogy nem végez vállalkozási tevékenységet. A pénzforgalom hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlán történik. A pénzforgalmi számla alszámláin tartjuk nyilván a tagi kölcsön folyósítását és visszafizetését. A kisebb összegű működési kiadások fizetésére házi pénztár működik. A folyamatos működéshez szükséges pénzforgalmon felüli, befektetésre kerülő pénzeszközök kezelése a letétkezelőnél vezetett befektetési számlán történik. 2

3 A Nyugdíjpénztár a működéssel kapcsolatos költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyveli és számolja el, amelyet a Számviteli Politikával összhangban az év végi zárlati munkák keretében a ráfordítások közé átvezet. A Nyugdíjpénztárnál foglalkoztatottak létszáma nem indokolja a társadalombiztosítási kifizetőhely létesítését, ezért e tevékenységet a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztára látja el. A Nyugdíjpénztárnál a választható portfoliós és az elszámoló egységre épülő nyilvántartási rendszer nem került bevezetésre. Pénztártagok tájékoztatása A Nyugdíjpénztár egyik fontos feladata a pénztártagokkal történő kapcsolattartás, a pénztártagok folyamatos tájékoztatása. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk a marketing tevékenységre. A költségekkel történő takarékos gazdálkodás érdekében reklám- és propagandaanyagokat készítő marketing tevékenységet folytató cégekkel nem állunk kapcsolatban. A pénztártagoknak szóló tájékoztatókat, ismertetőket a Nyugdíjpénztár munkatársai készítik, szerkesztik és így költségként csak a nyomdai munka merül fel. Különböző ismertető anyagokat, összeállításokat készítettünk, amelyben tájékoztattuk a pénztártagokat az önkéntes nyugdíjpénztári tagság előnyeiről, a Nyugdíjpénztár eredményes működéséről és a MÁV csoport, a GYSEV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. részéről nyújtott tagdíj kiegészítésről. Tájékoztatónk közzétételre került a MÁV csoport, a GYSEV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által megjelentetett VBKJ rendszer, illetve cafeteria ismertetését tartalmazó tájékoztató füzetekben. Tájékoztató táblákkal láttuk el a MÁV Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáit a munkavállalók tájékoztatása érdekében. Közleményt jelentettünk meg MÁV Zrt. hírlevelében és a szakszervezetek újságjaiban. A bekövetkezett pozitív változásokról és a pénztár eredményeiről a pénztártagok az interneten keresztül (www.vasutaspenztar.hu) is informálódhattak. Konzultációval egybekötött tájékoztatót tartottunk a különböző szakszervezeti rendezvényeken az öngondoskodás fontosságáról és az elért eredményekről. A Nyugdíjpénztár népszerűsítése érdekében részt vettünk különböző területi rendezvényeken. A évi számlaértesítő megküldésével egyidejűleg részletes tájékoztatót küldtünk a pénztártagok részére. A Nyugdíjpénztár működéséről, a Küldöttközgyűlésen megtárgyalásra kerülő napirendi anyagokról és a hozott határozatokról a pénztártagok a megválasztott küldöttek útján is tájékozódhattak. 3

4 A személyesen, telefonon vagy levélben érdeklődő pénztártagoknak igyekeztünk a legrövidebb időn belül választ adni a feltett kérdésekre. A munkavállalók öngondoskodásának támogatásáról a munkavállalók tájékoztatása érdekében a MÁV csoport, a GYSEV Zrt., a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége is megadta a szükséges információt a belső információs csatornáin keresztül. Munkáltatói tagok, kapcsolattartás a munkáltatókkal A Nyugdíjpénztár munkáltatói tagjai megállapodás alapján munkavállalóik tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben, illetve a VBKJ, (cafeteria) keretében átvállalják. A munkáltatói megállapodásokban foglaltak maradéktalanul teljesültek. A munkáltatói tagok száma jelenleg 148. Ebből az új munkáltatói tagok száma 16. Az új munkáltatói tagok: Trade Logistics Fióktelep, EON Energiakereskedelmi Kft, Tettye Forrásház Zrt, Olajterv Vagyonkezelő Zrt, Bud Security Kft, Trenkwalder Kft, Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, MÁV Vagon Kft, Alcon Hungária Kft, Novartis Hungária Kft, Continental Railway Solution Kft, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt, FŐKERT Nonprofit Zrt, Lepsény Nagyközségi Önkormányzat. A munkáltatókkal kialakult együttműködés eredményeként az adatszolgáltatás és a fizetési kötelezettség teljesítése folyamatos volt, az eltérések rendezése időben megtörtént. Munkáltatói tagságát harminchét munkáltató szüntette meg a Nyugdíjpénztáron kívül álló ok miatt. Annak érdekében, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 6. és aiban előírt ügyfél azonosítási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni az év folyamán folytattuk a munkáltatói tagok képviselőinek azonosítását. Küldöttközgyűlés, Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság működése Az elmúlt évben két Küldöttközgyűlés megtartására került sor. A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok a következők voltak: 1. A évi beszámoló és a kapcsolódó jelentések elfogadása. 2. A július 1-jétől június 30. napjáig szóló pénzügyi terv és a 3 éves hosszú távú pénzügyi terv elfogadása. 3. Alapszabály 2. számú módosításának elfogadása. 4. A Magyar Nemzeti Bank által hozott határozat ismertetésének elfogadása. 5. A Küldöttközgyűlés határozatával egyhangúlag megerősítette, hogy a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár, amelyet a Fővárosi Bíróság 97.(11.Pk.61365/1995.) szám alatt vett nyilvántartásba, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban a jövőben is tovább kíván működni. 6. Lemondás miatt megüresedő helyre tisztségviselő választás. 4

5 Az Igazgatótanács összesen öt alkalommal ülésezett és 60 határozatot hozott, amelynek végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Az Ellenőrző Bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték a Nyugdíjpénztár működését és lefolytatták a munkaterv szerinti ellenőrzéseket. A könyvvizsgáló a szerződésben foglaltaknak megfelelően segítette és munkaterve alapján ellenőrizte a pénztári tevékenységet, az általa tett észrevételek alapján a Nyugdíjpénztár az intézkedéseket megtette. Munkafolyamatba épített ellenőrzés A Nyugdíjpénztár munkájának folyamatos ellenőrzése munkafolyamatba épített ellenőrzéssel is biztosított volt. A folyamatos ellenőrzés az alábbi területekre terjedt ki: Házi pénztár ellenőrzése. Bérszámfejtés és költségvetési kapcsolatok ellenőrzése. 10 éves kifizetések utalás és utalványozás előtti ellenőrzése. Szolgáltatások utalás és utalványozás előtti ellenőrzése. Tagi kölcsön kifizetés ellenőrzése. Tagdíjak és egyéb befizetések könyvelésének ellenőrzése. Adóigazolás és számlaértesítő alaki, számszaki, tartalmi felülvizsgálata és ellenőrzése. Az általános ellenőrzésbe bevont területek: A tagdíjbefizetések rendszerének és könyvelésének ellenőrzése. A munkáltatói megállapodások tartalmának vizsgálata. A vagyonkezelési, befektetési és letétkezelői tevékenység ellenőrzése. Az informatikai biztonsággal összefüggő tevékenység vizsgálata. Az ellenőrzések során feltárt kisebb hibák, hiányosságok rendezésre, illetve megszüntetésre kerültek. A Magyar Nemzeti Bank a január 8-án küldött értesítő levele alapján felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot folytatott le a Nyugdíjpénztárnál, amelynek keretében a helyszíni ellenőrzésre február 10. és 28. közötti időszakban került sor. A vizsgálat alá vont időszak január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedt. Az MNB a vizsgálat megállapításait vizsgálati jelentésben foglalta össze, amelyre a Nyugdíjpénztár az előírt határidőben észrevételeit megtette. Az észrevételeket az MNB áttekintette, kiértékelte és a határozat meghozatala során figyelembe vette. Ennek alapján készült el a H-JÉ-IV-17/2014. számú határozat. 5

6 A kézhez kapott Határozat három kötelezést tartalmazott: a.) A Nyugdíjpénztár a küldöttválasztási szabályok alapszabályi rendezését előíró jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a küldöttek megválasztásának szabályait teljes körűen határozza meg az Alapszabályban. A kötelezés teljesítését a soron következő küldöttközgyűlést követő 30 napon belül a küldöttközgyűlési dokumentumokkal alátámasztva igazolni kell az MNB részére. b.) A Nyugdíjpénztár a jogszabályi előírásoknak is megfelelően a jövőben fokozott figyelmet fordítson a mindenkori befektetési politikája és a vagyonkezelési szerződéseiben foglalt vagyonkezelési irányelvek közötti összhang megteremtésére és fenntartására. c.) Az Igazgatótanács elnöke a határozatot az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttközgyűlésen ismertesse. A lefolytatott vizsgálat alapján nagyon fontos elem volt, hogy pénzügyi és számviteli hiányosság megállapítására nem került sor. A Határozatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtottuk. Az Alapszabály módosítás a október 30-án tartott Küldöttközgyűlésen megtörtént. A befektetési és vagyonkezelési tevékenységet folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük. Módosítottuk a Befektetési Politikát, a vagyonkezelési szerződéseket és a Vagyonkezelési Irányelveket. A határozat kézhezvételét követően szeptember 18-án az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság ülésén, október 30-án a Küldöttközgyűlésen ismertetésre került a határozat. A lefolytatott ellenőrzések nem tártak fel olyan jelentős összegű hibát, amely a működési tevékenység eredményére, illetve a pénztár fedezeti és likviditási célú tartalékainak alakulására hatást gyakorolt volna. Az év folyamán 4 panasz nyilvántartásba vételére került sor. Az egyik panaszos azt kifogásolta, hogy a Pénztár nem adott teljes körű tájékoztatást a tagdíj fizetés szüneteltetésével kapcsolatban, ezért kérte a panaszolt időszakra vonatkozó működési és likviditási költség levonásának visszatérítését. A panaszt a Pénztár kivizsgálta és jogosnak találta. A tag egyéni számláján a Ft levonás visszatérítésre került. A második panaszos a kötelező 10 éves várakozási időn belül szerette volna megszüntetni számláját, de még az öregségi nyugdíjkorhatárt sem töltötte be. Tekintettel arra, hogy a 6

7 Pénztár a kilépési igényét elutasította a jogszabályi előírásokra figyelemmel, ezért panaszt nyújtott be és kérte az azonnali kifizetést, valamint bejelentette, hogy nem járul hozzá a számlaegyenleg összegének további befektetéséhez. A Pénztár a panaszt kivizsgálta és azt a jogszabályi előírásokra tekintettel elutasította. A panaszos az ismételt választ elfogadta. A harmadik és negyedik panaszos a III. negyedéves hozam mérsékelt összegét kifogásolta. A Pénztár vizsgálata alapján a hozamfelosztás rendben megtörtént, a felosztott összeg számítása a jogszabályi előírásoknak is megfelelt, ezért a panaszok elutasításra kerültek. A tagoknak adott válaszra újabb megkeresés nem érkezett. Pénztártagok azonosítása A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 42. -a értelmében a Nyugdíjpénztárnál a pénztártagok törvényben meghatározott adatainak teljes körűen rendelkezésre kell állnia és a tagok azonosítását személyesen kell elvégezni. Az azonosítást december 31-ig kellett végrehajtani, de ez a határidő nem jogvesztő. Az azonosításra a későbbiekben is sor kerülhet, de legkésőbb tagi kölcsön igénylésénél, illetve az egyéni számláról történő kifizetéskor. A személyes azonosítást a Nyugdíjpénztár székhelyén ügyfélfogadási időben és ügyfélfogadási időn kívül is végeztük. A pénztártagok érdekeire tekintettel megállapodás alapján lehetőség nyílt arra, hogy a személyes azonosításra a MÁV Zrt. és GYSEV Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáin és a szakszervezetek területi irodáin is sor kerüljön. A személyes azonosítás fontosságára az internetes honlapunkon, valamint a évi adóigazolás és számlaértesítő kiadása alkalmával levélben hívtuk fel a pénztártagok figyelmét. Az azonosítási kötelezettséggel összefüggésben valamennyi nyomtatványunkat módosítottuk. Nyilvánosságra hozatal és közzététel A 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 25. -ában meghatározott adatok és a 223/2000.(XII. 19) Kormányrendelet 50. -ában előírt évi mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a könyvvizsgálói záradék a pénzügyi évet követő június 30. napjáig közzétételre került a évi 6. számú Nemzetgazdasági Közlönyben és a Felügyeleti Szerv honlapján. Az internetes honlapon (www.vasutaspenztar.hu) június 30. napjáig megjelentetésre került a mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és a részét képező cash-flow kimutatás, a pénztári tartalékok alakulását tartalmazó kimutatás, a biztosításmatematikai jelentés, az üzleti jelentés és a könyvvizsgálói záradék. 7

8 A gazdálkodást befolyásoló körülmények 1. A számviteli politika meghatározó elemei, változása. A változás eredményre gyakorolt hatása. A számviteli politikában megfogalmazottak maradéktalanul érvényesültek. A Nyugdíjpénztár a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében folyamatosan, a rendeletekben foglaltak szerint üzemgazdasági szemléletű nyilvántartást vezet és azt az üzleti év, illetve naptári negyedév végével lezárja. Az üzleti év az az időtartam, amelyről az éves pénztári beszámoló készül. Az üzleti év időtartama 12 naptári hónap, amely megegyezik a naptári évvel. A Nyugdíjpénztár a lényegesnek minősített eseményeket (értékeket) - amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit és a pénztártagok informálásának teljességét meghatározta és az éves beszámolóban alkalmazta. A mérlegben szereplő összes eszköz a következő fő csoportokba van sorolva: a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök, a működést szolgáló (működési célú) eszközök, likviditási fedezetet szolgáló (biztonsági célú) eszközök. A mérlegvalódiság biztosítása érdekében tartalékonként külön nyilvántartást vezetünk. Elkülönítve tartjuk nyilván a saját vagyonkezelésben lévő és a vagyonkezelésre átadott értékpapírt. Külön főkönyvi számlán vezetjük az értékelési különbözetet és annak tartalékát. 2. A pénzügyi terv teljesítését és a gazdálkodást befolyásoló események A Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése május 22-én fogadta el a július 1-jétől június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó és a három éves hosszú távú pénzügyi tervet. A pénzügyi tervekben foglaltak teljesülését az alábbiakban mutatjuk be I. félévben a taglétszám tervszámai és tényadatai a következők szerint alakultak: Tagdíjfizetői létszám ( ) Tagdíjat nem fizetők ( ) Taglétszám ( ) Tervezett új belépő Tervezett tagsági viszony megszűnés fő fő fő 440 fő 645 fő +205 fő fő 654 fő -346 fő 8

9 2014. I. félévben a bevételek és kiadások tervszámai és tényadatai a következők szerint alakultak: Tervezett tagdíjbevétel, tagok egyéb befizetése Fedezeti tartalék bevétele Tervezett bevétel Fedezeti tartalék kiadása Tervezett kiadás Likviditási tartalék bevétele Tervezett bevétel Likviditási tartalék kiadása Tervezett kiadás Működési tevékenység bevétele Tervezett bevétel Működési tevékenység kiadása Tervezett kiadás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 67 eft eft eft eft eft eft eft eft eft A július 1-jétől június 30. napjáig szóló pénzügyi tervben a tervezett nyitó taglétszámot fő alapulvételével határoztuk meg. A tényleges nyitó taglétszám fő volt, 9 fővel kevesebb a tervezettnél II. félévben a taglétszám tervszámai és tényadatai a következők szerint alakultak: Tagdíjfizetői létszám ( ) Tagdíjat nem fizetők ( ) Taglétszám ( ) Tervezett új belépő fő fő fő 440 fő 394 fő -46 fő 9

10 Tervezett tagsági viszony megszűnés fő 401 fő -599 fő II. félévben a bevételek és kiadások tervszámai és tényadatai a következők szerint alakultak: Tervezett tagdíjbevétel, tagok egyéb befizetése Fedezeti tartalék bevétele Tervezett bevétel Fedezeti tartalék kiadása Tervezett kiadás Likviditási tartalék bevétele Tervezett bevétel Likviditási tartalék kiadása Tervezett kiadás Működési tevékenység bevétele Tervezett bevétel Működési tevékenység kiadása Tervezett kiadás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 474 eft 344 eft -130 eft eft eft -432 eft eft eft eft Hosszú távú terv teljesülése A hosszú távú pénzügyi tervben a fő nyitó létszámot a tényadatok alapján határoztuk meg és fő új belépővel, valamint 900 fő tagsági viszony megszűnéssel számoltunk. 10

11 A tényadatokat elemezve megállapítható, hogy az új belépők száma fő volt, amely 39 fővel meghaladta a tervezettet. A tagsági viszony megszűnés tényadata 1.055, amely 155 fővel szintén meghaladta a tervezettet. Az éves tagdíjbevétel, tagok egyéb befizetése tervezett összege eft volt, a befolyt tagdíj összege eft, amely eft-tal meghaladja a tervezetett. Fedezeti tartalék bevétele Tervezett bevétel Fedezeti tartalék kiadása Tervezett kiadás Likviditási tartalék bevétele Tervezett bevétel Likviditási tartalék kiadása Tervezett kiadás Működési tevékenység bevétele Tervezett bevétel Működési tevékenység kiadása Tervezett kiadás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft +595 eft eft eft eft eft eft eft A MÁV csoportnál a tagdíjat a Választható Béren Kívüli Javadalmazás (továbbiakban: VBKJ) keretéből fizető pénztártagoknál a tárgyévi nyilatkozatok összesítése a tárgyév első negyedévében történik. Ezt követi a tagdíjak utalása és az adatszolgáltatás. Amennyiben a munkáltató a december hónapban esedékes átvállalt, illetve VBKJ keret összegét december hónapban nem utalta át, ez az összeg a pénztártagok évi számlaértesítőjén nem szerepel, mert ezen összegek egyéni számlára történő könyvelése évre történik. A munkáltatók nagy része a december havi tagdíjakat december hónapban átutalta. Jogszabályi rendelkezés alapján a tárgyévben a tagdíjat nem fizető pénztártagok egységes tagdíját tagdíjkövetelésként eft összegben előírtuk és 100 %-ban céltartalékot 11

12 képeztünk, amely a fedezeti tartaléknál eft, a működési tartaléknál eft, a likviditási tartaléknál 652 eft. A jogszabályi előírásnak megfelelően az Alapszabályban leírtak szerint a tagdíjkövetelés összegéről, a hátralék rendezésének módjáról és a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítéséről a pénztártagok tájékoztatást kaptak. A I-II. negyedévben nem rendezett tagdíjkövetelések, illetve azok céltartaléka a tárgyévben került leírásra a bevételekkel és ráfordításokkal szemben eft összegben, amely a fedezeti tartaléknál eft, a működési tartaléknál eft, a likviditási tartaléknál 339 eft volt. Ennek az összegnek eredményre gyakorolt hatása nincs. A Számviteli Politika szeptember 18-ai módosításának megfelelően a ki nem egyenlített tagdíjkövetelés egyéb ráfordításokkal szemben történő leírására július 1-jétől az éves számlaértesítő megküldését követő negyedévben kerül sor, így a III-IV. negyedévben keletkezett eft tagdíjkövetelés meg nem fizetett tagdíjként a beszámolóban kimutatásra kerül. Az azonosítatlan (függő) befizetések nyitó összege eft, a növekedés eft, a csökkenés eft, a záró állomány eft. A záró állományból az előre utalt összeg (2014. december havi saját tagdíj) eft, téves utalás 0 eft. A felmerült tételek a könyvelés befejezése után év elején visszautalásra kerültek. A függő befizetések állomány változása Dátum Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés (eft) Záró Visszautalt Egyéni számlán jóváírt Összesen: A záró állományból negyedéven túli azonosítatlan összeg nem maradt. 3. Alkalmazotti állomány alakulása évben a Nyugdíjpénztár teljes pénzügyi, gazdálkodási, jogi és ügyviteli feladatainak ellátását az ügyvezető igazgatóval együtt összesen 6 munkavállaló végezte. Az Igazgatótanács tagjai részére Ft, az Ellenőrző Bizottság tagjai részére Ft, összesen Ft tiszteletdíj került elszámolásra. Az ügyvezető igazgató részére - aki egyben a jogászi feladatokat is ellátja elszámolásra kerülő összeg Ft. 12

13 4. Taglétszám alakulása A január 1-jei nyitó taglétszáma fő. Az új belépő pénztártagok száma fő és a tagsági viszonyt megszüntető pénztártagok száma fő. A tagsági viszony megszűnésének jogcímei: Egyösszegű szolgáltatás Kedvezményezett (örökös) részére történő kifizetés Kilépő (10 éves várakozási idő után) Átlépő másik pénztárba Összesen: 339 fő 76 fő 616 fő 24 fő fő A beszámolási időszak záró taglétszáma fő, a tagdíjfizetők száma fő. A tagdíjat nem fizető pénztártagok száma fő. A taglétszám alakulását a következő diagram szemlélteti: Taglétszám alakulása 2004-től-2014-ig A taglétszám alakulását korévenként, jogcímenkénti bontásban a kiegészítő melléklet 1. számú táblázata tartalmazza. 5. Tagi kölcsön folyósítása Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a Pénztár a befektetésekről rendelkező jogszabály és az Alapszabály alapján tagjai részére három év fizetett tagsági idő után tagi kölcsönt nyújtson, amely visszafizetés esetén a tagsági viszony fennállása alatt több alkalommal ismételhető. A tagi kölcsön folyósítása a fedezeti alap terhére történik. A folyósítható kölcsön legfeljebb az egyéni számlán lévő összeg 30 %-a lehet, amelyet a folyósítás napjától a futamidő végéig jelenleg 6 % kamat, egyszeri (3.000 Ft) eljárási díj és az utalás költsége terhel. A kölcsön visszafizetésének leghosszabb időtartama 12 hónap. Az év folyamán a kifizetésre került összeg eft. A tagi kölcsönben részesült pénztártagok száma 514 fő. Elutasítás 22 esetben fordult elő a 3 éves tagsági viszony, illetve a tagdíjfizetés hiánya, vagy a korábban felvett kölcsön visszafizetésének elmaradása miatt. 13

14 A tagi kölcsön tartozást vissza nem fizetők száma 96 fő, amely magában foglalja az előző évről áthúzódó pénztártagok számát is. A visszafizetést nem teljesítő pénztártagokat az eredménytelen felszólítást követően tájékoztattuk arról, hogy a hátralék összegét, eftot az egyéni számlával szemben az év folyamán érvényesítettük. A pénztártagot a vissza nem fizetett kölcsön után a Pénztár által kiadott igazolás alapján a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóelőleg-fizetési, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség is terheli. Az a pénztártag, akinek a tartozás az egyéni számlájával szemben érvényesítésre került, kizárta magát a további kölcsön igénylésének további lehetőségéből. A tagi kölcsön év végi állománya eft, a kamat-előirányzat eft. 6. Tagi lekötés A jogszabály és az Alapszabály rendelkezései alapján a pénztártag a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után egyéni számla-követelésének legfeljebb 50 %-át a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt) hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a Nyugdíjpénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. Jelenleg 11 pénztártag rendelkezik tagi lekötéssel összesen 4,7 millió Ft összegben. Amennyiben a felvett hitel visszafizetésre kerül a hitelintézet igazolása alapján a tagi lekötést töröljük. Amennyiben a hitel nem kerül visszafizetésre, ezért a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. 7. Szolgáltatás, kifizetés Egyösszegű és járadékszolgáltatást igénylők részére kifizetett összeg eft, amelyből a folyósított járadék eft. Kedvezményezettek (örökösök) részére kifizetésre kerülő összeg eft Szolgáltatások és kifizetések alakulása között (fő) járadékot igénybevevők egyösszegű szolg. - nyugdíjas egyösszegű szolg. - örökös, kedvezményezett egyösszegű szolg. -10 éves várakozás letelte esetén

15 A nyugdíjszolgáltatást igénybevevők, illetve nyugdíjszolgáltatást év közben megszüntetők létszámát korévenként, jogcímenkénti bontásban a kiegészítő melléklet 2. számú táblázata tartalmazza. A Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 32. -ában foglaltak alapján háromévente köteles biztosításmatematikai mérleget készíteni, amely kötelezettség évben teljesítésre került. Ennek alapján évben biztosításmatematikai mérleget készítettünk. A szolgáltatással, tagi kölcsön nyújtásával, tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban felmerült pénztári költség eft. Ebből eft a pénzügyi szolgáltatás díja, az anyag költség eft, személyi jellegű költség (bér + járulék) eft. A 10 éves várakozási idő leteltével a tagsági viszony fenntartása mellett fő pénztártag élt a hozam és tőke kifizetés lehetőségével. A kifizetésre került összeg eft. A teljes összeg kifizetése mellett 616 fő a tagsági viszonyát is megszűntette. A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok létszáma fő, egyéni számlájuk összesített tárgyév végi egyenlege eft. Az átlépők által elvitt fedezeti összeg eft. 8. Tartalékok alakulását befolyásoló tényezők bemutatása évben A tartalékok arányának meghatározásánál a Nyugdíjpénztár a rövid és hosszú távú pénzügyi terv készítésekor a rendelkezésre álló információk alapján járt el. A hosszú távú tervben évre vonatkozóan az inflációt 2 %-kal meghaladó hozam alapulvételével a fedezeti tartalék tervezett bevétele 3,2 milliárd Ft, a rövid távú tervben 4 %- os hozam alapulvételével 3,2 milliárd Ft volt. A tényleges bevétel az előző évi meg nem fizetett tagdíjak könyvelt összege nélkül 4,0 milliárd Ft. A hosszú és a rövid távú tervben a fedezeti tartalék tervezett kiadása 1,7 milliárd Ft volt. A tényleges kiadás az előző évi meg nem fizetett tagdíjak egyéb ráfordításként könyvelt összege nélkül 2,4 milliárd Ft. Ebből a pénztártagok részére kifizetett összeg 2,2 milliárd Ft. A hosszú és rövid távú tervben a likviditási tartalék tervezett bevétele 15 millió Ft volt. A tényleges bevétel az előző évi meg nem fizetett tagdíjak egyéb bevételként könyvelt összege nélkül 10,8 millió Ft. A hosszú és rövid távú tervben a likviditási tartalék tervezett kiadása 30 millió Ft, illetve 961 ezer Ft. A tényleges kiadás az előző évi meg nem fizetett tagdíjak egyéb ráfordításként könyvelt összege nélkül 720 eft, illetve a működési tartalékba átcsoportosított 30 millió Ft. 15

16 A hosszú távú tervben a működési bevétel és kiadás alakulásánál 20 millió Ft negatív eredménnyel, a rövid távú tervben 6,2 millió Ft veszteséggel számoltunk. A működési tevékenység tényleges bevétele a nem fizető pénztártagok hozamából levont, közvetlenül a tartalék tőkében jóváírt a eft-tal együtt eft, a kiadás Ft. A kapott támogatást és a nem fizető tagoktól levont összeget figyelembe véve a Nyugdíjpénztár csak eft negatív eredménnyel zárta az évet. Amennyiben a működési bevételnél figyelmen kívül hagyjuk a tartalék tőkébe jóváírt nem fizető pénztártagok hozamából levont eft összeget, akkor a működési tevékenység tárgyévi mérleg szerinti eredménye eft. A pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a működés befektetési portfoliójának értékelési különbözetére - időarányosan járó kamatból és piaci értékítéletből adódó értékelési különbözetre - képez céltartalékot. Ennek felhasználása a befektetés realizálásakor történik. A pénztár a szokásos működési tevékenységének fedezésére működési céltartalékot a jogszabályi rendelkezés alapján nem képezhet. A jövőbeni kötelezettségre céltartalékot nem képeztünk, mert nem volt jövőbeni kötelezettség. Fedezeti tartalék bevételei (eft) Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetései (egységes tagdíjon felüli rész, NAV utalás, adomány) Más pénztárból áthozott tagi követelés (átlépő tagok áthozott és elhunyt pénztártagok felosztott egyenlege) Befektetési tevékenység bevétele Összesen: Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés Mindösszesen: Fedezeti tartalék kiadásai (eft) Egyösszegű és járadékszolgáltatás Kedvezményezetteknek kifizetés Tagoknak 10 év utáni kifizetés Más pénztárba átvitt követelés Tagi kölcsön levonás Átvezetés meg nem fizetett tagdíjak miatt Befektetési tevékenység ráfordítása Összesen: Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés Mindösszesen: Fedezeti céltartalék eft 16

17 Likviditási tartalék bevételei (eft) Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetései 138 Átvezetés meg nem fizetett tagdíjak miatt 561 Befektetési tevékenység bevétele Összesen: Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés 339 Mindösszesen: Likviditási tartalék kiadásai (eft) Befektetési tevékenység ráfordítása 720 Összesen: 720 Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés 339 Mindösszesen: Likviditási alap tartaléka eft Működési tevékenység bevételei (eft) Tagdíj bevétel Tagok egyéb befizetései Működési támogatás Egyéb bevétel (tagoktól levont költség, kerekítés, egyéb) Átvezetés meg nem fizetett tagdíjak miatt Befektetési tevékenység bevétele 685 Összesen: Működési portfolió értékelési különbözete -321 Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés Mindösszesen: Működési tevékenység kiadásai (eft) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás 962 Felügyeleti díj Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítása 111 Összesen: Előre nem tervezhető előző évi meg nem fizetett tagdíj kivezetés Mindösszesen: Működési alap tartaléka eft 17

18 A fedezeti céltartalék alakulásának teljes körű bemutatását a kiegészítő melléklet 3. számú táblázata tartalmazza. A likviditási céltartalék alakulásának teljes körű bemutatását a kiegészítő melléklet 4. számú táblázata tartalmazza. A tagdíjbevétel tartalékok közötti megosztási aránya fedezeti: 94,50% működési: 5,30 % likviditási: 0,20 % 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül: pénztártagok által fizetett Ft feletti tagdíj, átlépés esetén a más pénztártól áthozott fedezet, a fedezeti alap pénzügyi bevétele, NAV adójóváírás, adomány. 100 %-ban a működési tartalékba kerül egyéb bevételként: tagok által fizetett költségtérítés és eljárási díj, a működési tartalék pénzügyi bevétele, nem fizető pénztártagok tagdíjának működésre jutó hányada. 100 %-ban a likviditási tartalékba kerül: likviditási tartalék pénzügyi bevétele, nem fizető pénztártagok tagdíjának likviditásra jutó hányada. A pénzmozgások jogcímeit a kiegészítő melléklet 5. számú táblázata tartalmazza. 9. Vagyonkezelés, befektetés A Nyugdíjpénztár vagyonkezelési szerződést kizárólag a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat nem sértő, a szükséges Felügyeleti Szerv engedélyével rendelkező szolgáltatókkal kötött, és ennek meglétéről a szolgáltatókat külön nyilatkoztatta. A Nyugdíjpénztár befektetési tevékenységének bonyolításában résztvevő közreműködőktől elvárja, hogy a legjobb tudásuk szerint, a vállalt kockázat mértékének megfelelő lehető legmagasabb hozamot érjék el figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, a befektetési politikát, valamint a vagyonkezelési szerződésben foglaltakat. A vagyonkezelő a szerződés időtartama alatt a Befektetési Politikában és a vagyonkezelői szerződésekben rögzített feltételek mellett önállóan rendelkezik a Nyugdíjpénztár által kezelésébe átadott pénztári eszközökkel és a tárgyévben keletkezett szabad pénzeszközökkel. Mind a Pénztár, mind a vagyonkezelő, a kibocsátók, az értékpapírfajták és a futamidők tekintetében is megosztja befektetéseit annak érdekében, hogy az egyes befektetések egyedi kockázatait a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. 18

19 Az Igazgatótanács az eddigi gyakorlatának megfelelően továbbra is kiemelt figyelmet fordított a vagyonkezelők munkájának, teljesítményének, eredményének folyamatos vizsgálatára, ellenőrzésére és negyedévenkénti értékelésére évben az alábbi 3 vagyonkezelővel álltunk szerződéses kapcsolatban: a Concorde Alapkezelő Zrt.-vel, az Equilor Alapkezelő Zrt.-vel, a Pannonia CIG Alapkezelő Zrt.-vel. A Nyugdíjpénztár gazdálkodásának fontos garanciális szabálya a letétkezelő alkalmazása, mert a letétkezelő tevékenysége kiterjed a pénztár teljes értékpapírvagyonára. A letétkezelő vezeti az értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlát, valamint ellátja a kinyomtatott papírok letéti ellenőrzését is. A letétkezelő garantálja a törvényi limitek betartását, mert ha a vagyonkezelők tevékenységével kapcsolatban bármilyen kifogást emel, akkor erről haladéktalanul köteles értesíteni a Nyugdíjpénztárt. A vagyonkezelési és befektetési tevékenységet a Felügyeleti Szerv is folyamatosan figyelemmel kíséri a negyedéves jelentések ellenőrzésével és a letétkezelő által adott napi eszközértékelés alapján. A Pénztár befektetéseire ható tényezők és események alakulása Bruttó hazai termék (GDP) A magyar gazdaság teljesítménye 2013-ban 3,6%-kal nőtt. A feldolgozóipar, az építőipar valamint a mezőgazdaság teljesítménye nőtt jelentős mértékben. Infláció A december végi év/év alapon számított infláció értéke -0,2% volt. Ez főleg a kormányzati intézkedéseknek, a rezsicsökkentésnek volt köszönhető, de számottevő volt a világpiaci nyersolaj árának a hazai üzemanyagárakra gyakorolt csökkentő hatása is. Az infláció fékezését elősegített a folyamatos jegybanki alapkamat csökkentés is. Államháztartás Az államháztartás hiánya 2014-ban a tervezett 2,9%-nál kedvezőbben alakult, nominálisan 825,7 milliárd forintot tett ki. Így továbbra is teljesül az EU felé vállalt 3,0%-os GDP arányos hiánycél. A GDP arányos államadósság ráta 80,3% lett. Állampapírpiac, kamatok Az MNB kamatcsökkentésének köszönhetően a rövid papírok hozama jelentősen csökkent, és a hosszú papírok hozama is csökkent. 19

20 Részvénypiac A nemzetközi részvénypiacok változó teljesítményt értek el: az S&P500 11,39%-kal, az FTSE -2,71%-kal, a DAX 2,65%-kal, a NIKKEI 7,2%-kal nőtt, a BUX 10,4%-ot esett. A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése Összességében a folyamatos kifizetések még mindig nagy terhet jelentettek, de a kifizetések ellenére a Nyugdíjpénztár vagyona az év végén 24,9 Mrd Ft volt. A befektetett állomány megoszlása eszköztípusonként Teljes pénztári portfolió december 31. Befektetés Nyilvántartási érték Értékelési különbözet (adatok e Ft-ban) Piaci érték Pénzeszközök Állampapírok Kötvény Jelzáloglevél Részvények, Bef. jegyek Határidős ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Követelés osztalékból Követelés értékpapírból Kötelezettség értékpapírból Összesen

21 A Pénztár ei fordulónapra az egyéb követelések között mutatta ki a D diszkont kincstárjegyet, melyet az ÁKK ei aukcióján vásárolt és az értékpapír kibocsátásának, teljesítésének napja e. Az egyéb kötelezettségek között D diszkont kincstárjegy vásárlása miatti fizetési kötelezettség szerepel, mely pénzügyi teljesítése én történt meg. A Letétkezelő ei fordulónapra a befektetési limitek figyelését és az értékelést kötésnapi elszámolás alapján végezte. A ei értékpapírszámla kivonat a D diszkont kincstárjegyet nem tartalmazta, tekintettel arra, hogy az elszámolás én még nem történt meg. A portfolió év végi állományának földrajzi és devizanemenkénti megoszlása: Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása Megnevezés Befektetések tárgyidőszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidőszak végi értéke piaci értéken Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Ausztria Cseh Köztársaság Egyesült Királyság Hollandia Horvátország Lengyelország Magyarország Németország Egyéb országok összesen Amerikai Egyesült Államok Egyéb más országok Megnevezés Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken HUF EUR GBP USD Egyéb Összesen

22 Teljes pénztári portfolió tartalékonként december 31. Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási portfolió (adatok e Ft-ban) Teljes pénztár Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci Piaci szerinti Piaci érték szerinti szerinti szerinti Piaci érték érték érték Megnevezés érték érték érték érték Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz Értékpapírok Magyar állampapír Külföldi állampapír Magyar váll. Kötv Magyar hitelintézeti kötvény Részvények Magyar részvény Külf. részvény Befekt. jegyek Magyar bef.jegy Magy ingatlan bef. Jegy Külf. Bef.jegy Jelzáloglevél Határidős ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Követelés Értékpapír állomány alakulása (adatok eft-ban) Év Piaci érték Nyilvántartási Értékelési Érték Különbözet * *223/2000. számú módosított kormányrendelet szerint január 1-jén nyitó rendező tételként az aktív időbeli elhatárolások, az értékvesztés és visszaírások összege átvezetésre került az adott eszközhöz megnyitott értékelési különbözetbe. 22

23 Befektetett eszközök piaci értékének változása vagyonkezelőnként A Pénztár befektetett eszközeinek vagyonkezelőnkénti megoszlását és azon belül az adott évben történt változás mértékét az alábbi táblázat mutatja. (adatok eft-ban) Nyitó Tárgyévi Záró ( ) változás ( ) Concorde Alapkezelő Zrt Equilor Alapkezelő Zrt Fedezeti 1. abszolút hozamú portfolió Equilor Alapkezelő Zrt Fedezeti 2. benchmark követő portfolió Equilor Alapkezelő Zrt Működési portfolió Equilor Alapkezelő Zrt Likviditási portfolió Pannónia CIG Alapkezelő Zrt Összesen A befektetett eszközökbe bekövetkezett egyéb változások egyrészt az értékpapírok árfolyamváltozásának, másrészt a jelentős kifizetések következménye. Vagyonkezelők tevékenységének értékelése A vagyonkezelők tevékenységét és eredményességét az Igazgatótanács folyamatosan figyelemmel kísérte, értékelte illetve ellenőrizte. A Nyugdíjpénztár minden egyes vagyonkezelőre, a befektetésekre vonatkozóan egyéni irányelveket határozott meg, melyben az adott portfolióra rögzítette az egyes értékpapírfajták arányának elvárt, illetve az ettől az aránytól való maximális eltérés mértékét is. Ebből kifolyólag az egyes vagyonkezelők teljesítményét nem elsősorban az általuk elért abszolút hozam jellemzi a legjobban, hanem az adott portfolióra számított referenciaindexhez viszonyított eredmény. A következő tábla a december 31-én kezelésben lévő vagyon piaci értékét, az elért, egyéni számlára jóváírt realizált hozam és nem realizált értékelési különbözet mértékét valamint a vagyonkezelők által elért évi bruttó hozamráta és az adott portfolióra vonatkozó referenciaindex teljesítményét tartalmazza. 23

24 (adatok eft-ban) Vagyonkezelő Kezelt vagyon piaci értéke ( ) Felosztott hozam és/vagy értékelési különbözet Bruttó Hozamráta Referenciaportfolió hozama Concorde Alapkezelő Zrt ,47 % 3,30 % Equilor Alapkezelő Zrt. Fedezeti 1. abszolút hozamú ,09 % 4,31 % portfolió Equilor Alapkezelő Zrt. Fedezeti 2. benchmark követő ,95 % 10,38 % portfolió Pannónia CIG Alapkezelő Zrt ,94 % 9,00 % Összesen ,90 % 6,83 % Equilor Alapkezelő Zrt. Működési portfolió Equilor Alapkezelő Zrt. Likviditási portfolió ,39 % 2,45 % ,54 % 2,45 % Ennek megfelelően a vagyonkezelők teljesítmény-értékelésének az alapja is a referencia hozamtól való eltérés mértéke. A vagyonkezelők díjazása két részből tevődik össze, a fix díjból és a sikerdíjból. A következő táblázat az év során kiszámlázott vagyonkezelési, letétkezelési, Keler és Giro költségek összegét, valamint az egyéb befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások mértékét tartalmazza. (adatok eft-ban), Vagyonkezelő Vagyonkezelési díj Letétkezelési díj KELER költség Egyéb bef. kapcs. Költség Concorde Alapkezelő Zrt Equilor Alapkezelő Zrt. Fedezeti 1. abszolút hozamú portfolió Equilor Alapkezelő Zrt. Fedezeti 2. benchmark követő portfolió Pannónia CIG Alapkezelő Zrt Fedezeti összesen Equilor Alapkezelő Zrt. Működési portfolió Equilor Alapkezelő Zrt. Likviditási portfolió

25 Felosztott hozam és hozamráta alakulása évben A Nyugdíjpénztár megalakulásának és működésének elsődleges célja, hogy tagjainak a nyugdíjkorhatár illetve a szolgáltatásra jogosultság elérésekor megfelelő színvonalú és a tagok elégedettségét szolgáló szolgáltatást nyújtson. Ez csak akkor lehetséges, ha hosszú távon biztosítja a Pénztár a tagok befizetéseinek értékállóságát és értéknövekedését. Ez a szemlélet és a hosszú távú gondolkodás a jogalkotó által is megfogalmazást nyert a 10 éves várakozási idő meghatározásával. A jogszabálynak megfelelően a hozam és értékelési különbözet felosztására negyedévente került sor. Az egyéni, valamint a szolgáltatási számlák felosztásra kerülő pozitív hozam és hozamkorrekció valamint az értékelési különbözet összege évben eft volt, amely a negyedéves zárlati munkák során az időtényező és az egyenleg alapján került rendezésre. A teljes pénztárra vonatkozó bruttó hozamráta értéke 6,90%, mely a nyugdíjpénztár teljesítményét méri és a jogszabályban meghatározott képlet szerint van kiszámolva. A költségekkel csökkentett nettó hozamráta értéke 6,36%. A nemzetközi gyakorlattal összhangban a Pénztáraknak az alapítástól kell bemutatni tevékenységük eredményességét a hozam adatok nyilvánosságra hozatalával, hiszen a Pénztár tevékenységét és elért eredményeit évekre visszamenőleg is vizsgálni kell. Az alábbi tábla a Pénztár hozamrátáinak alakulását tartalmazza %-os formában: Nettó hozamráta 23,80% 22,95% 17,60% 19,11% 6,96% 8,40% 9,20% 4,67% 18,17% 12,07% Infláció 19,80% 18,42% 10,31% 11,18% 10,08% 6,82% 4,80% 5,70% 5,50% 3,30% Reálhozam 4,00% 4,53% 7,29% 7,93% -3,12% 1,58% 4,40% -1,03% 12,67% 8,77% (10éves) Nettó hozamráta 8,90% 6,34% -8,72% 18,23% 6,50% 0,68% 13,93% 7,57% 6,36% 6,95% Infláció 6,50% 7,40% 3,50% 5,60% 4,90% 3,90% 5,70% 1,70% -0,20% 4,21% Reálhozam 2,40% -1,06% -12,22% 12,63% 1,60% -3,22% 8,23% 5,87% 6,58% 2,74% 25

26 A Pénztár teljesítményét az inflációhoz viszonyítva jól mutatja a következő grafikon: A Nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelésére az egy évnél hosszabb időtávra vonatkozó mutatószámok alkalmasabbak, melyet a jogalkotók is felismertek és a Nyugdíjpénztárak befektetései és gazdálkodási szabályairól szóló kormányrendelet módosítás szerint minden nyugdíjpénztár köteles a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni nemcsak az elmúlt év, de az elmúlt tíz naptári év átlagos hozamrátáját is. A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 10 éves, évekre vonatkozó, átlagos nettó költségekkel csökkentett hozamrátája 6,95% volt, amely hozam az elmúlt tíz évben átlagosan 2,74%-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó inflációt. 26

27 Aktualitás Az éves beszámoló készítésének idején (2015. február, március) került nyilvánosságra információ három befektetési vállalkozás (illetve csoport) szabálytalan tevékenységéről, amely piaci szereplők tevékenységi engedélyét visszavonta az MNB, és azóta felszámolásuk is megindult. A kialakult helyzetre tekintettel a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár vezetése az alábbi nyilatkozatot tette közzé: Tisztelt Pénztártagok és Munkáltatói tagok! Szeretnénk tájékoztatni és megnyugtatni Önöket, hogy az elmúlt napokban felfüggesztett brókercégek (Buda-Cash Brókerház Zrt., a Hungária Értékpapír Zrt. és a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.) és a Vasutas Nyugdíjpénztár valamint Vagyonkezelői között nincs semmilyen üzleti kapcsolat. A Nyugdíjpénztár részére három Alapkezelő végez vagyonkezelési tevékenységet: az EQUILOR Alapkezelő Zrt., a PANNÓNIA CIG Alapkezelő Zrt. és a CONCORDE Alapkezelő Zrt. A Vasutas Nyugdíjpénztár tagjainak vagyona állampapírban, diszkontkincstárjegyekben, kisebb mértékben befektetési jegyekben és részvényekben van befektetve, amelynek a letétkezelését az MKB Bank Zrt. végzi, így a tagság vagyona teljes biztonságban van. Az Alapkezelők a Nyugdíjpénztár és a többi ügyfelek számára sem vezetnek ügyfélszámlát. Erre a Nyugdíjpénztár folyószámláját vezető és egyben a letétkezelési tevékenységet is ellátó MKB Bank Zrt. van feljogosítva. Mindhárom Alapkezelő nyilatkozatot is közzétett arról, hogy az MNB által feltárt visszás ügyekkel, szolgáltatókkal semmilyen üzleti kapcsolatban nem áll. Ez vonatkozik a befektetési alapokra is. Megjegyezzük, hogy a hírekben szereplő társaságok olyan befektetési vállalkozások, amelyek szolgáltatásaikat közvetlenül nyújtották az ügyfeleiknek, azaz az ügyfelek számláit maguk vezették. Ilyen társaságokkal sem a Vasutas Nyugdíjpénztár, sem az általunk megbízott Alapkezelők soha nem létesítenének üzleti kapcsolatot. A Vasutas Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vagyonkezelők kiválasztását, a befektetési politika elkészítését a legnagyobb körültekintéssel végzi és a folyamatos ellenőrzés is biztosított. Az Equilor Befektetési Zrt., amely az Alapkezelő fő tulajdonosa, 25 éve áll szolgáltatásaival az ügyfelek rendelkezésére. A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. megalakulásától kezdve konzervatív partner kiválasztási procedúrát követ, amely alapján megbízható üzleti partnerekkel dolgozik. A CONCORDE Alapkezelő Zrt. az egyik legrégebbi Alapkezelő, amely a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő átvilágításon is átesett. 27

28 A Vagyonkezelők tagjaink vagyonának kezelésénél a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járnak el, amely tevékenység folyamatos ellenőrzés alatt áll a Letétkezelő és a Nyugdíjpénztár által is, ezért megerősítjük, hogy a nyugdíjpénztári tagok vagyona teljes biztonságban van. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya: Megnevezés Nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás, értékelés Záró bruttó érték IMMATERIÁLIS JAVAK Bekerülési érték Értékcsökkenés Nettó érték 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK Tartós befektetésű ingatlanok Bekerülési érték Értékcsökkenés Nettó érték Gépek, berendezések Bekerülési érték Értékcsökkenés Nettó érték TÁRGYI ESZKÖZ Összesen Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele: 59,5% Tartalékok tárgyévi hozambevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele: 39,2% Bér és személyjellegű kiadások / működéssel kapcsolatos tárgyévi kiadás és ráf. 53,5% Igénybevett és egyéb szolgáltatások kiadásai / működéssel kapcsolatos tárgyévi kiadás és ráf. 6,4% Munkáltatói tagdíjbefizetések / tartalékok tárgyévi összes tagdíjbevétele: 62,1% Egyéb mutatók Éves átlagos taglétszám: Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke Átlagéletkor fő 23,903 MFt Ft/fő 48,4 év 28

29 Sorszám Sorkód Megnevezés Év elején Taglétszám alakulása korévenként Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Tagsági viszony évközi megszűnése Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszűnés Év végén a b c d e f g OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA86 Összesen számú melléklet Mód 29

30 Sorszám Sorkód Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás 2. számú melléklet Egyéb ok Év végén a b c d e f g h OC01 Mindösszesen Szolgáltatás évközi megszűnése OC1 Összesen járadék OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC2 Mód 30

31 74OC3 74OC4 74OC5 74OC6 74OC7 74OC8 Szolgáltatás évközi megszűnése OC9 Összesen egyösszegű OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

32 Sorszám PSZÁF kód OEA1 I. Egyéni számlákon Fedezeti céltartalék Megnevezés 3. számú melléklet Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód c d z OEA101 Nyitó állomány OEA OEA103 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záró állománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) OEA206 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

33 Sorszám PSZÁF kód Likviditási céltartalék Megnevezés OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 4. számú melléklet Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód c d z OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) OEB203 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB204 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB205 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

34 Cash-Flow kimutatás 5. számú melléklet Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév Mód c d z OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

35 Összefoglaló A Vasutas Nyugdíjpénztár a 2014-es évet eredményesen lezárta. Az elért eredményhez nagymértékben hozzájárultak azok a munkáltatók, akik az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj részben vagy egészben történő átvállalásával segítették munkavállalóik öngondoskodási törekvéseit. Külön kiemelést igényel a MÁV csoport, mert július 1-jétől 1,5 %-os tagdíj kiegészítést nyújtanak a pénztártagok részére. A GYSEV Cargo 3,5 %-ra emelte a tagdíj kiegészítés összegét, a Rail Cargo Hungaria Zrt vezetése szintén pozitívan állt a tagdíj kiegészítés nyújtásához és július 1-jétől 0,25 %-os mértékben nyújt támogatást. A fenti intézkedések és a jól összehangolt kommunikáció eredményeként munkavállaló lépett be a Vasutas Nyugdíjpénztárba. A pénztártagok vagyona elérte 24,9 milliárd Ft-ot. A kiválasztott három vagyonkezelő a Befektetési Politikában és a Vagyonkezelési Irányelvekben foglaltak szerint megfelelő biztonsággal kezelte a pénztártagok vagyonát. Az a tény, hogy a MÁV Zrt. vezetése 20 millió Ft, a Rail Cargo Hungaria Zrt. vezetése 3 millió Ft támogatást nyújtott a Nyugdíjpénztár működéséhez elértük, hogy a tagdíjat nem fizető pénztártagok hozamából levont működési és likviditási hányad figyelembevételével a működési tevékenység negatív eredménye 6,2 millió Ft-ra csökkent. A támogatások nélkül nem tudtuk volna ezt az eredményt produkálni. Az éves gazdálkodás keretében a Nyugdíjpénztár maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségeinek, biztosítva volt a stabil működés. A Magyar Nemzeti Bank által lefolytatott átfogó ellenőrzés során nem került sor pénzügyi és számviteli hiányosság megállapítására. Pénzmosás gyanúja az előző évekhez hasonlóan ebben a beszámolási időszakban sem merült fel. Legfőbb célkitűzésünk a jövőre nézve a taglétszám és ezáltal a tagdíjbevétel növelése, a pénztári vagyon biztonságos kezelése mellett reálhozam elérése, pénztártagok vagyonának gyarapítása és a hosszú távú stabil működés biztosítása. Budapest, április 23. Gaskó István Igazgatótanács elnöke 35

36 Határozati javaslat: A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett évi mérleg- és beszámolójelentés elfogadása. Budapest, április 23. Gaskó István Igazgatótanács elnöke 36

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Választható portfolió szabályzata

Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2013. június 27-én megtartott küldöttközgyűlése a 8 /2013. (VI. 27.) küldöttközgyűlési határozattal. Hatályos 2013. augusztus

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben