Tisztelt Hölgyem/Uram!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyem/Uram!"

Átírás

1

2

3 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni számunkra: 1. Kitöltött kapcsolt egyeztető tábla 2. Aláírt éves beszámoló 3. Könyvvizsgálónak adott teljességi nyilatkozat másolata 4. Független könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóhoz A kért dokumentumokat elektronikusan... a következő címre szíveskedjenek küldeni: Dr Tóth Dezső könyvvizsgáló A nyomtatott változatot a következő címre szíveskedjenek postázni:. A részletező táblázatok - a lízing és az ingatlanok kivételével - a konszolidálási körbe bevont vállalkozások egymás közötti tételeinek részletezésére szolgálnak. A lízingek és az ingatlanok esetében teljes körű információra van szükségünk. Köszönjük az együttműködést!

4 Adatszolgáltató társaság neve: HUN MING ÉRC ÉS ÁSVÁNY FELDOLGOZÓ BEFEKTETÉSI NY R T Székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F I. l.p.h. i/6 Fordulónap: Előző év fordulónapja: Beszámoló típusa: Pénznem: Kitöltő neve: Éves beszámoló HUF Czobor Lászlóné Kitöltő telefonszáma: Kitöltés dátuma: Igazolom, hogy az ebben a jelentési csomagban szereplő adatok az auditált éves beszámolóból származnak. Kitöltő aláírása

5 Cégnév Cgj.szám KSH szám Beszám.idősz. HUN MINING NY.R.T ig MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés szám módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 6. Szellemi termékek 7. Üzleti vagy cégérték 8. Immateriális javakra adott előlegek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban /a 19-ből Tartós részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 19/b 19-ből Tartós részesedés társult vállalkozással szemben végle ges 19/c 19-ből Tartós részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

6 2/a 2/b 2-ból Tartósan adott kölcsön anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 2-ból Tartósan adott kölcsön társult vállalkozással szemben 2/c 2-ból Tartósan adott kölcsön egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcs.egyéb rész. visz. álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön

7 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-,hízó-és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 35. II.KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben /a 37/b 37-ből Követelések társult vállalkozással szemben 37/c 37-ből Követelések egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben 39. Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III.ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 44. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 44/a 37-ből Követelések anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44-ből Részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44/b 44-ből Részesedés társult vállalkozással szemben 44/c 44-ből Részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 45. Egyéb részesedés i végleges

8 46. Saját részvények,saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeni elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatásolása 54. Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4

9 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEG "A" Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 57. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE /a 58-ból Anya leány és közös vez.vállalk által jegyzett tőke 58/b 58-ból Társult vállalkozások által jegyzett tőke sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76.sor) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 74/a 74-ből Hátrasorolt kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 74/b 74-ből Hátrasorolt kötelezettség társult vállalkozással szemben 74/c 74-ből Hátrasorolt kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. szemben 76. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben i végleges

10 77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sor) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 8. Tartozások kötvény kibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83/a 83/b 83-ból Tartós kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 83-ból Tartós kötelezettség társult vállalkozással szemben

11 83/c 83-ból Tartós kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 86. III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 9. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben /a 93-ból Rövid lej. kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 93/b 93-ból Rövid lej. kötelezettség társult vállalkozással szemben 93/c 93-ból Rövid lej. kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G.Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása i végleges 1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

12 11. Halasztott bevételek 12. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 1/a 1/b 1.sorból értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 1/c 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcsolt vállalattól 1/d 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól 2 2. Export értékesítés nettó árbevétele 2/a 2/b 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 2/c 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcs. vállalattól 2/d 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 3. Saját termelésű készletek állományváltozása 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.+4.) III. Egyéb bevételek (III/a+III/1 + III/2 + III/3 +III/4 ) III/a III/1 III. sorból visszaírt értékvesztés III. sorból egyéb bevétel anya, leány és közös vez.vállalattól III/2 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól III/3 III. sorból egyéb bevétel egyéb kapcsolt vállalattól III/4 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól 5. Anyagköltség 5/a 1.sorból értékesítés nettó árbevét. anya,leány és közös vez. vállalattól 2.sorból exp. értékesít. nettó árbev.anya, leány és közös vez.vállalattól 5.sorból anyagköltség anya, leány és közös vez.vállalattól 5/b 5.sorból anyagköltség társult vállalattól 5/c 5.sorból anyagköltség egyéb kapcs. vállalattól i végleges

13 5/d 5.sorból anyagköltség egyéb vállalattól 6. Igénybevett szolgáltatások értéke /a 6/b 6.sorból igénybe vett szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 6.sorból igénybe vett szolg. társult vállalattól /c 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb kapcs. vállalattól /d 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb vállalattól 7. Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 8/a 8/b 8.sorból elábé anya, leány és közös vez.vállalattól 8.sorból elábé társult vállalattól 8/c 8.sorból elábé egyéb kapcs. vállalattól 8/d 8.sorból elábé egyéb vállalattól 9. Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke 9/a 9/b 9.sorból közv. szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 9.sorból közv. szolg. társult vállalattól 9/c 9.sorból közv. szolg. egyéb kapcs. vállalattól 9/d 9.sorból közv. szolg. egyéb vállalattól IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 36 11/a 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés anya, leány és közös vez.vállalattól 11/b 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés társult vállalattól 11/c 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb kapcs. vállalattól 11/d 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb vállalattól

14 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b 1 d e adatok eft-ban VII. Egyéb ráfordítások VII/a VII.sorból értékvesztés VII/1 VII. sorból egyéb ráfordítás anya, leány és közös vez.vállalattól VII/2 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól VII/3 VII/4 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb kapcsolt vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13/a 13/b 13.sorból kapott osztalék, rész. társult vállalattól 13/c 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb kapcs. vállalattól 13/d 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb vállalattól 14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 14/a 14/b 14.sorból rész. ért. árf.nyer. társult vállalattól 14/c 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 14/d 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb vállalattól 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 15/a 15/b 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. társult vállalattól 15/c 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 15/d 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb vállalattól 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16/a 13.sorból kapott osztalék, rész. anya, leány és közös vez.vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 16/b 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. társult vállalattól i végleges

15 16/c 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb kapcs. vállalattól 16/d 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb vállalattól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a 17/b 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. társult vállalattól 17/c 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb kapcs. vállalattól 17/d 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb vállalattól /A 17.sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18/a 18/b 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. anya, leány és közös vez.vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. társult vállalattól 18/c 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb kapcs. vállalattól 18/d 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb vállalattól 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások /a 19/b 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. társult vállalattól 21 19/c 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb kapcs. vállalattól 19/d 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb vállalattól 1 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21/a 21/b 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. társult vállalattól 21/c 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb kapcs. vállalattól 21/d 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb vállalattól /A 21.sorból: értékelési különbözet

16 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ±2.+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK(X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYEK (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY(±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés i végleges G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F ) Budapest,

17 Immateriális javak és tárgyi eszközök kapcsolt vállalkozástól Kérjük, sorolja fel azokat az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, amelyeket kapcsolt vállalkozástól szerzett be a társaság! Az immateriális javakról és a tárgyi eszközről tüntesse fel a következő adatokat! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás Kitől szerezte be Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek

18 Befektetett pénzügyi eszközök kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési helyesbítés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban Maradvány Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban

19 Készletek kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Anyag megnevezése raktárjegy száma m.egys. Mennyiség E.ár Baritmix MD/21/5/14/1 t Baritmix LM/21/5/14/1 t 542 Baritmix CM/211/8/8/1 t 25 Baritmix CM21/5/14/1 t Összesen ,5 Érték összeseen ,-Ft

20 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben NEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN, Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési Hb. Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltókövetelés Értékvesztés váltókövetelésre Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltó követelés EUR Váltó követelés USD Váltókövetelés CAD Váltókövetelés CHF 6 6 Értékvesztés váltókövetelésre össz Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre

21 Aktív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

22 Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

23 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önnellenőrzési Hb Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

24 Passzív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önell.Hb. Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

25 Árbevétel és egyéb bevétel kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési hb Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek

26 Anyagjellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások

27 Személyi jellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések

28 Összesen Összesen

29 Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások

30 Összesen Összesen

31 Pénzügyi műveletek bevétele kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32 Összesen Összesen

33 Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

34 Összesen Összesen

35 Rendkívüli eredmény kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

36 Összesen Összesen

37 Lízingek részletezése Operatív lízingek Kérjük, hogy az operatív lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot! Kérjük, adja meg, hogy az operatív lízinggel kapcsolatosan mennyi bérleti díjat számolt el költségként a társaság! Pénzügyi lízingek Kérjük, hogy a pénzügyi lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot, és adják meg a következő adatokat a vásárolt eszközről! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás

38 Ingatlanok Kérjük, sorolja fel a társaság ingatlanjait! Ingatlan megnevezése Könyv szerinti érték Piaci érték Nyilvántartott értékhelyesbítés Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés ÉCS kulcs

39 Éves écs Maradványérték Aktiválás időpontja

40 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 KSH szám: Cégjegyzék szám: A vállalkozás megnevezése: HUN MINING Nyrt. A vállalkozás székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F. I./6 Kiegészítő melléklet 213 ÜZLETI ÉVRŐL Beszámolási időszak: Budapest, 214. Május 4.. A vállalkozás vezetője (képviselője) 1

41 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ A/1. A vállalkozás bemutatása Név: Működési forma: HUN MINING Nyrt. (korábban: Genesis Energy Nyrt.) Nyilvánosan Működő Részvény Társaság Alapítás időpontja: Tevékenységi kör: A Társaság alapító okirata szerint többféle vállalkozási tevékenységet végezhet. Fő tevékenységének a vagyonkezelés minősül. A Társaság székhelye: Budapest, Kerepesi út 78 F I/6 A Társaság honlapja: A/2. A Társaság képviseletére jogosultak Igazgató tanácsi tagok: Neve: dr. Esztó Péter Lakóhelye: 1118 Budapest, Rahó u. 18. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Varga István Lakóhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 177. Beosztása: Igazgatótanácsi tag (vezérigazgató) Neve: dr. Fodor Béla Lakóhelye: 1126 Budapest, Kakukk u. 16. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: dr. Rasztovits Zsolt Edgár Lakóhelye: 222 Vecsés, Telepi út 56 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Tóth László Lakóhelye: 141 Budapest, Deák Ferenc utca 77 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Salem Georges Nehme Dr Lakóhelye: Budapest, Nagytétényi út 251/A. fsz. 4. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Sántha Béla Lakóhelye: 74. Kaposvár Zaranyi utca 13. Beosztása: Igazgatótanácsi tag 2

42 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 Neve: Sáfár Iván Lakóhelye: 2162 Őrbottyán, Táncsics út 1 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Alkalmazottak: Neve: Lakóhelye: Beosztása: ifj Varga Imre Viktor 171. Budapest, Dembinszky utca 45. fsz.5. Vezérigazgató helyettes, (önálló képviselet) Neve: Fedynyshynets Viktor Lakóhelye: 134. Budapest, Kenyeres utca 37. Beosztása: Igazgatótanácsi tag A/3. A könyvvizsgáló adatai Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft Címe: 113. Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Cégjegyzékszám: Kamarai szám: 2387 A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Baumgartner Ferenc, ügyvezető Kékesi Péter cégvezető IFRS beszámoló vonatkozásában Cég letéti Mérleg vonatkozásában: Neve: Dr Tóth Dezső Lakóhelye: 73. Paks Árnyas utca 7. I/5. Kamarai szám:: 948 A/4. A számviteli rendért felelős adatai Neve: Control- Adó- Ár Kft Címe: Budapst, Nyírpalota út 3. IV/26. Cégjegyzékszám: A számviteli rendért felelős személy neve: Czobor Lászlóné Lakóhelye: 833. Sümeg, Somoskert u. 13. Regisztrálási száma AT A/5. A számviteli politika fő vonásai: A/5.1. A célok ismertetése: A számviteli politika célja, hogy a mérlegbeszámoló valós és megbízható képet adjon a Társaság gazdálkodásáról, anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A mérleg a 2. évi C. törvény 1. számú melléklete szerinti A változat. A/5.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: 3

43 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A Társaság az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli, az elszámolt értékcsökkenést külön számlán vezeti. Ugyancsak ez az elv érvényesül az alkalmanként beszerzett áruk esetében is. Az esetleges értékvesztés elszámolásának alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A Társaság készleteiben jelentős növekményt okozott a tőkeemelés során apportként behozott meddőhányó értéke, melynek nyilvántartása bekerülési áron történt. A részesedéseknél az értékelés alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A tőzsdén jegyzett részesedések esetében az értékelés alapja a mérlegkészítés időpontjában ismert tőzsdei ár. A tőzsdén nem jegyzett cégek esetében a tartós állapot dokumentáltsága mellett a saját tőke/jegyzett tőke arány a leértékelés alapja. Az értékpapíroknál az értékelés alapja hasonló, mint a tőzsdén jegyzett cégeknél, míg a tőzsdén nem jegyzetteknél a tőzsdén kívüli forgalom alapján kell az értékvesztést elszámolni. A vevőkkel szembeni követelések értékvesztésének megállapításánál a Társaság egyedi értékelés alapján, esetenként az adótörvényben meghatározott mértékű értékvesztést meghaladóan kíván élni. A pénzeszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A devizában fennálló követelések illetve kötelezettségek átszámításánál a CIB Bank középárfolyamát alkalmazta a Társaság. A/5.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere A Társaság az értékcsökkenés meghatározására a lineáris leírás módszerét alkalmazza a Számviteli törvénnyel és az Adótörvényekkel összhangban, a tevékenységének és az alkalmazott eszközök használatának jellemzői figyelembevételével. A Társaság tulajdonában levő olyan eszköz esetében, amely megrongálódott, megsemmisült, illetve feleslegessé vált, - a mérlegkészítéskor ismert piaci érték mértékéig a Társaság élt a terven felüli amortizáció lehetőségével, ide értve a tartós részesedések esetét is, ebben az esetben is figyelembe vette a felszámolás befejezhetőségének veszélyét, de a visszavásárlási jogosultságot, és a tartozások összegét is. A/5.4. Az egyszerűsített értékcsökkenés elszámolása: Az u.n. kis értékű eszközök bekerülési értéke használatbavételkor azonnal költségként kerül elszámolásra. A/5.5. Az eredmény kimutatás választott formája: Az eredmény-kimutatás Összköltség eljárással készül a 2. évi C törvény 3. számú melléklete szerinti A változatban. A/5.6. Eltérés a számviteli alapelvektől A Társaság a Számviteli Törvény előírásaival összhangban jár el minden lényeges szempontot tekintve. A Társaság 213. évi tevékenységének számszerű elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4

44 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 B/ KÜLÖNÖS RÉSZ B/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság esetében a tárgyidőszakban értékelési elv, illetve eljárás módosulás nem volt. B/1.1. Befektetett eszközök A Számviteli Törvény által előírt tartalommal készült a 3. sz. melléklet, amely tartalmazza az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének alakulását. A Társaság 212. évben az Amortizációs politika alapján számolta el az értékcsökkenést. Kis értékű eszközök beszerzése azonnali értékcsökkenésként került elszámolásra az egyszerűsített eljárás módszeréből adódóan. Az óvatosság elvének megfelelően felértékelést nem hajtottunk végre. A befektetések értékelésénél a Társaság számviteli politikája szerint elsődlegesen az egyedi mérlegek saját tőkéjét veszi figyelembe. A leányvállalatok többségénél a saját tőke Értékelési tartalékot nem tartalmaz, kivéve az RK BányaTársaság Kft-t, amely cég esetében a Társaság immateriális javai között szereplő kutatási jog került átértékelésre jelentősen megnövelve a könyvszerinti értéket. A számviteli törvény előírásainak megfelelően ez az értéknövekmény külső szakértő jelentése alapján került megállapításra. A leányvállalati vagyon értéke megőrzésének előfeltétele a vállalkozás folytathatósága, ehhez pedig a folyamos likviditás biztosítása szükséges. Ez két leányvállalat esetében nem valósult meg a Rudagipsz-Mix Zrt. és Pólus Kincs Zrt. esetében. A két társaság ellen végrehajtás volt folyamatba. A Rudagipsz-Mix Zrt től, a Pólus Kincs viszont től van végrehajtás alatt. A két cég likviditási gondjainak oka főleg az anya vállalat likviditási gondjaiból adódik, viszont a vagyon, a követeléseket meghaladja, tehát nagy összegű értékvesztés nem következik be, és a kijelölt felszámolóval történő egyeztetéssel megállapodás született, hogy a felszámolásból a két társaság kivásárolható. Erre van esély, mivel az anya vállalat HUN MINING Ny.r.t. a készletének értékesítését megkezdte, és az értékesítésből befolyó összeg terhére a két társaság elismert tartozásának kifizetését vállalja, tehát a felszámolásból vissza veszi a két társaságot. B/1.2. Forgóeszközök Készletek A készletek értéke az előző időszakhoz képest nem változott. A Társaság apport útján szerzett vagyonelemét, a meddőhányót vásárolt készletként tartja nyilván eft értékben, jelezve feldolgozási szándékát. A készlet speciális jellegére tekintettel a Társaság külső szakértővel megvizsgáltatta ennek a készletnek az értékállóságát és piaci értékesülési lehetőségeit. A Társaság a meddőhányót a törvény előírásainak megfelelően bekerülési értéken tartja nyilván, amelyből az év folyamán nem értékesített és nem használt fel. A külső szakértői vélemény megerősítette, hogy a készlet nyilvántartási értéke megfelel a piacon elérthető minimális árnak (benchmark). Ennek megfelelően a Társaság értékvesztés elszámolását nem tartotta indokoltnak, de az óvatosság elvét elsődlegesnek elfogadva nem kívánt élni az értékhelyesbítés eszközével sem. Ezt a vagyonelemet semmilyen teher, jelzálog, per nem terheli. Követelések Az egyéb követelések és a váltókövetelések soron szereplő nagy összegű követelés többek között a tárgyévet megelőzően értékesített szolár befektetések és egyéb korábbi időszakról fennálló fizetési kötelezettségek összegét tartalmazza. A Társaság rendkívüli közleményeiben nyilvánosságra hozta, hogy a Társaság és a GCM módosították az SPA-t a vételár tekintetében. A Társaság és a GCM között e tárgyban létrejött és 211. március 8-ától hatályos megállapodás alapján a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértéke 15 millió euró, melynek megfizetésére a GCM részletekben, 3 hónapon belül volt köteles, biztosíték nyújtása mellett. A Társaság három érdekeltségének ellenértéke 1,5 millió euró, amely követelés teljes összegében váltóval került kiváltásra. A know-how ellenértéke 4,5 millió euró, mely utóbbi megfizetésének a feltétele, hogy a GCM 5

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben