Tisztelt Hölgyem/Uram!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyem/Uram!"

Átírás

1

2

3 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni számunkra: 1. Kitöltött kapcsolt egyeztető tábla 2. Aláírt éves beszámoló 3. Könyvvizsgálónak adott teljességi nyilatkozat másolata 4. Független könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóhoz A kért dokumentumokat elektronikusan... a következő címre szíveskedjenek küldeni: Dr Tóth Dezső könyvvizsgáló A nyomtatott változatot a következő címre szíveskedjenek postázni:. A részletező táblázatok - a lízing és az ingatlanok kivételével - a konszolidálási körbe bevont vállalkozások egymás közötti tételeinek részletezésére szolgálnak. A lízingek és az ingatlanok esetében teljes körű információra van szükségünk. Köszönjük az együttműködést!

4 Adatszolgáltató társaság neve: HUN MING ÉRC ÉS ÁSVÁNY FELDOLGOZÓ BEFEKTETÉSI NY R T Székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F I. l.p.h. i/6 Fordulónap: Előző év fordulónapja: Beszámoló típusa: Pénznem: Kitöltő neve: Éves beszámoló HUF Czobor Lászlóné Kitöltő telefonszáma: Kitöltés dátuma: Igazolom, hogy az ebben a jelentési csomagban szereplő adatok az auditált éves beszámolóból származnak. Kitöltő aláírása

5 Cégnév Cgj.szám KSH szám Beszám.idősz. HUN MINING NY.R.T ig MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés szám módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 6. Szellemi termékek 7. Üzleti vagy cégérték 8. Immateriális javakra adott előlegek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban /a 19-ből Tartós részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 19/b 19-ből Tartós részesedés társult vállalkozással szemben végle ges 19/c 19-ből Tartós részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

6 2/a 2/b 2-ból Tartósan adott kölcsön anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 2-ból Tartósan adott kölcsön társult vállalkozással szemben 2/c 2-ból Tartósan adott kölcsön egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcs.egyéb rész. visz. álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön

7 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-,hízó-és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 35. II.KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben /a 37/b 37-ből Követelések társult vállalkozással szemben 37/c 37-ből Követelések egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben 39. Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III.ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 44. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 44/a 37-ből Követelések anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44-ből Részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44/b 44-ből Részesedés társult vállalkozással szemben 44/c 44-ből Részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 45. Egyéb részesedés i végleges

8 46. Saját részvények,saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeni elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatásolása 54. Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4

9 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEG "A" Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 57. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE /a 58-ból Anya leány és közös vez.vállalk által jegyzett tőke 58/b 58-ból Társult vállalkozások által jegyzett tőke sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76.sor) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 74/a 74-ből Hátrasorolt kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 74/b 74-ből Hátrasorolt kötelezettség társult vállalkozással szemben 74/c 74-ből Hátrasorolt kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. szemben 76. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben i végleges

10 77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sor) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 8. Tartozások kötvény kibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83/a 83/b 83-ból Tartós kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 83-ból Tartós kötelezettség társult vállalkozással szemben

11 83/c 83-ból Tartós kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 86. III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 9. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben /a 93-ból Rövid lej. kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 93/b 93-ból Rövid lej. kötelezettség társult vállalkozással szemben 93/c 93-ból Rövid lej. kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G.Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása i végleges 1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

12 11. Halasztott bevételek 12. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 1/a 1/b 1.sorból értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 1/c 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcsolt vállalattól 1/d 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól 2 2. Export értékesítés nettó árbevétele 2/a 2/b 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 2/c 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcs. vállalattól 2/d 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 3. Saját termelésű készletek állományváltozása 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.+4.) III. Egyéb bevételek (III/a+III/1 + III/2 + III/3 +III/4 ) III/a III/1 III. sorból visszaírt értékvesztés III. sorból egyéb bevétel anya, leány és közös vez.vállalattól III/2 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól III/3 III. sorból egyéb bevétel egyéb kapcsolt vállalattól III/4 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól 5. Anyagköltség 5/a 1.sorból értékesítés nettó árbevét. anya,leány és közös vez. vállalattól 2.sorból exp. értékesít. nettó árbev.anya, leány és közös vez.vállalattól 5.sorból anyagköltség anya, leány és közös vez.vállalattól 5/b 5.sorból anyagköltség társult vállalattól 5/c 5.sorból anyagköltség egyéb kapcs. vállalattól i végleges

13 5/d 5.sorból anyagköltség egyéb vállalattól 6. Igénybevett szolgáltatások értéke /a 6/b 6.sorból igénybe vett szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 6.sorból igénybe vett szolg. társult vállalattól /c 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb kapcs. vállalattól /d 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb vállalattól 7. Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 8/a 8/b 8.sorból elábé anya, leány és közös vez.vállalattól 8.sorból elábé társult vállalattól 8/c 8.sorból elábé egyéb kapcs. vállalattól 8/d 8.sorból elábé egyéb vállalattól 9. Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke 9/a 9/b 9.sorból közv. szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 9.sorból közv. szolg. társult vállalattól 9/c 9.sorból közv. szolg. egyéb kapcs. vállalattól 9/d 9.sorból közv. szolg. egyéb vállalattól IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 36 11/a 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés anya, leány és közös vez.vállalattól 11/b 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés társult vállalattól 11/c 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb kapcs. vállalattól 11/d 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb vállalattól

14 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b 1 d e adatok eft-ban VII. Egyéb ráfordítások VII/a VII.sorból értékvesztés VII/1 VII. sorból egyéb ráfordítás anya, leány és közös vez.vállalattól VII/2 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól VII/3 VII/4 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb kapcsolt vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13/a 13/b 13.sorból kapott osztalék, rész. társult vállalattól 13/c 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb kapcs. vállalattól 13/d 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb vállalattól 14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 14/a 14/b 14.sorból rész. ért. árf.nyer. társult vállalattól 14/c 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 14/d 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb vállalattól 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 15/a 15/b 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. társult vállalattól 15/c 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 15/d 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb vállalattól 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16/a 13.sorból kapott osztalék, rész. anya, leány és közös vez.vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 16/b 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. társult vállalattól i végleges

15 16/c 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb kapcs. vállalattól 16/d 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb vállalattól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a 17/b 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. társult vállalattól 17/c 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb kapcs. vállalattól 17/d 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb vállalattól /A 17.sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18/a 18/b 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. anya, leány és közös vez.vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. társult vállalattól 18/c 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb kapcs. vállalattól 18/d 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb vállalattól 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások /a 19/b 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. társult vállalattól 21 19/c 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb kapcs. vállalattól 19/d 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb vállalattól 1 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21/a 21/b 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. társult vállalattól 21/c 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb kapcs. vállalattól 21/d 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb vállalattól /A 21.sorból: értékelési különbözet

16 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ±2.+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK(X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYEK (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY(±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés i végleges G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F ) Budapest,

17 Immateriális javak és tárgyi eszközök kapcsolt vállalkozástól Kérjük, sorolja fel azokat az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, amelyeket kapcsolt vállalkozástól szerzett be a társaság! Az immateriális javakról és a tárgyi eszközről tüntesse fel a következő adatokat! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás Kitől szerezte be Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek

18 Befektetett pénzügyi eszközök kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési helyesbítés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban Maradvány Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban

19 Készletek kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Anyag megnevezése raktárjegy száma m.egys. Mennyiség E.ár Baritmix MD/21/5/14/1 t Baritmix LM/21/5/14/1 t 542 Baritmix CM/211/8/8/1 t 25 Baritmix CM21/5/14/1 t Összesen ,5 Érték összeseen ,-Ft

20 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben NEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN, Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési Hb. Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltókövetelés Értékvesztés váltókövetelésre Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltó követelés EUR Váltó követelés USD Váltókövetelés CAD Váltókövetelés CHF 6 6 Értékvesztés váltókövetelésre össz Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre

21 Aktív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

22 Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

23 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önnellenőrzési Hb Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

24 Passzív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önell.Hb. Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

25 Árbevétel és egyéb bevétel kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési hb Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek

26 Anyagjellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások

27 Személyi jellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések

28 Összesen Összesen

29 Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások

30 Összesen Összesen

31 Pénzügyi műveletek bevétele kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32 Összesen Összesen

33 Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

34 Összesen Összesen

35 Rendkívüli eredmény kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

36 Összesen Összesen

37 Lízingek részletezése Operatív lízingek Kérjük, hogy az operatív lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot! Kérjük, adja meg, hogy az operatív lízinggel kapcsolatosan mennyi bérleti díjat számolt el költségként a társaság! Pénzügyi lízingek Kérjük, hogy a pénzügyi lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot, és adják meg a következő adatokat a vásárolt eszközről! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás

38 Ingatlanok Kérjük, sorolja fel a társaság ingatlanjait! Ingatlan megnevezése Könyv szerinti érték Piaci érték Nyilvántartott értékhelyesbítés Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés ÉCS kulcs

39 Éves écs Maradványérték Aktiválás időpontja

40 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 KSH szám: Cégjegyzék szám: A vállalkozás megnevezése: HUN MINING Nyrt. A vállalkozás székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F. I./6 Kiegészítő melléklet 213 ÜZLETI ÉVRŐL Beszámolási időszak: Budapest, 214. Május 4.. A vállalkozás vezetője (képviselője) 1

41 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ A/1. A vállalkozás bemutatása Név: Működési forma: HUN MINING Nyrt. (korábban: Genesis Energy Nyrt.) Nyilvánosan Működő Részvény Társaság Alapítás időpontja: Tevékenységi kör: A Társaság alapító okirata szerint többféle vállalkozási tevékenységet végezhet. Fő tevékenységének a vagyonkezelés minősül. A Társaság székhelye: Budapest, Kerepesi út 78 F I/6 A Társaság honlapja: A/2. A Társaság képviseletére jogosultak Igazgató tanácsi tagok: Neve: dr. Esztó Péter Lakóhelye: 1118 Budapest, Rahó u. 18. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Varga István Lakóhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 177. Beosztása: Igazgatótanácsi tag (vezérigazgató) Neve: dr. Fodor Béla Lakóhelye: 1126 Budapest, Kakukk u. 16. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: dr. Rasztovits Zsolt Edgár Lakóhelye: 222 Vecsés, Telepi út 56 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Tóth László Lakóhelye: 141 Budapest, Deák Ferenc utca 77 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Salem Georges Nehme Dr Lakóhelye: Budapest, Nagytétényi út 251/A. fsz. 4. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Sántha Béla Lakóhelye: 74. Kaposvár Zaranyi utca 13. Beosztása: Igazgatótanácsi tag 2

42 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 Neve: Sáfár Iván Lakóhelye: 2162 Őrbottyán, Táncsics út 1 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Alkalmazottak: Neve: Lakóhelye: Beosztása: ifj Varga Imre Viktor 171. Budapest, Dembinszky utca 45. fsz.5. Vezérigazgató helyettes, (önálló képviselet) Neve: Fedynyshynets Viktor Lakóhelye: 134. Budapest, Kenyeres utca 37. Beosztása: Igazgatótanácsi tag A/3. A könyvvizsgáló adatai Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft Címe: 113. Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Cégjegyzékszám: Kamarai szám: 2387 A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Baumgartner Ferenc, ügyvezető Kékesi Péter cégvezető IFRS beszámoló vonatkozásában Cég letéti Mérleg vonatkozásában: Neve: Dr Tóth Dezső Lakóhelye: 73. Paks Árnyas utca 7. I/5. Kamarai szám:: 948 A/4. A számviteli rendért felelős adatai Neve: Control- Adó- Ár Kft Címe: Budapst, Nyírpalota út 3. IV/26. Cégjegyzékszám: A számviteli rendért felelős személy neve: Czobor Lászlóné Lakóhelye: 833. Sümeg, Somoskert u. 13. Regisztrálási száma AT A/5. A számviteli politika fő vonásai: A/5.1. A célok ismertetése: A számviteli politika célja, hogy a mérlegbeszámoló valós és megbízható képet adjon a Társaság gazdálkodásáról, anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A mérleg a 2. évi C. törvény 1. számú melléklete szerinti A változat. A/5.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: 3

43 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A Társaság az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli, az elszámolt értékcsökkenést külön számlán vezeti. Ugyancsak ez az elv érvényesül az alkalmanként beszerzett áruk esetében is. Az esetleges értékvesztés elszámolásának alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A Társaság készleteiben jelentős növekményt okozott a tőkeemelés során apportként behozott meddőhányó értéke, melynek nyilvántartása bekerülési áron történt. A részesedéseknél az értékelés alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A tőzsdén jegyzett részesedések esetében az értékelés alapja a mérlegkészítés időpontjában ismert tőzsdei ár. A tőzsdén nem jegyzett cégek esetében a tartós állapot dokumentáltsága mellett a saját tőke/jegyzett tőke arány a leértékelés alapja. Az értékpapíroknál az értékelés alapja hasonló, mint a tőzsdén jegyzett cégeknél, míg a tőzsdén nem jegyzetteknél a tőzsdén kívüli forgalom alapján kell az értékvesztést elszámolni. A vevőkkel szembeni követelések értékvesztésének megállapításánál a Társaság egyedi értékelés alapján, esetenként az adótörvényben meghatározott mértékű értékvesztést meghaladóan kíván élni. A pénzeszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A devizában fennálló követelések illetve kötelezettségek átszámításánál a CIB Bank középárfolyamát alkalmazta a Társaság. A/5.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere A Társaság az értékcsökkenés meghatározására a lineáris leírás módszerét alkalmazza a Számviteli törvénnyel és az Adótörvényekkel összhangban, a tevékenységének és az alkalmazott eszközök használatának jellemzői figyelembevételével. A Társaság tulajdonában levő olyan eszköz esetében, amely megrongálódott, megsemmisült, illetve feleslegessé vált, - a mérlegkészítéskor ismert piaci érték mértékéig a Társaság élt a terven felüli amortizáció lehetőségével, ide értve a tartós részesedések esetét is, ebben az esetben is figyelembe vette a felszámolás befejezhetőségének veszélyét, de a visszavásárlási jogosultságot, és a tartozások összegét is. A/5.4. Az egyszerűsített értékcsökkenés elszámolása: Az u.n. kis értékű eszközök bekerülési értéke használatbavételkor azonnal költségként kerül elszámolásra. A/5.5. Az eredmény kimutatás választott formája: Az eredmény-kimutatás Összköltség eljárással készül a 2. évi C törvény 3. számú melléklete szerinti A változatban. A/5.6. Eltérés a számviteli alapelvektől A Társaság a Számviteli Törvény előírásaival összhangban jár el minden lényeges szempontot tekintve. A Társaság 213. évi tevékenységének számszerű elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4

44 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 B/ KÜLÖNÖS RÉSZ B/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság esetében a tárgyidőszakban értékelési elv, illetve eljárás módosulás nem volt. B/1.1. Befektetett eszközök A Számviteli Törvény által előírt tartalommal készült a 3. sz. melléklet, amely tartalmazza az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének alakulását. A Társaság 212. évben az Amortizációs politika alapján számolta el az értékcsökkenést. Kis értékű eszközök beszerzése azonnali értékcsökkenésként került elszámolásra az egyszerűsített eljárás módszeréből adódóan. Az óvatosság elvének megfelelően felértékelést nem hajtottunk végre. A befektetések értékelésénél a Társaság számviteli politikája szerint elsődlegesen az egyedi mérlegek saját tőkéjét veszi figyelembe. A leányvállalatok többségénél a saját tőke Értékelési tartalékot nem tartalmaz, kivéve az RK BányaTársaság Kft-t, amely cég esetében a Társaság immateriális javai között szereplő kutatási jog került átértékelésre jelentősen megnövelve a könyvszerinti értéket. A számviteli törvény előírásainak megfelelően ez az értéknövekmény külső szakértő jelentése alapján került megállapításra. A leányvállalati vagyon értéke megőrzésének előfeltétele a vállalkozás folytathatósága, ehhez pedig a folyamos likviditás biztosítása szükséges. Ez két leányvállalat esetében nem valósult meg a Rudagipsz-Mix Zrt. és Pólus Kincs Zrt. esetében. A két társaság ellen végrehajtás volt folyamatba. A Rudagipsz-Mix Zrt től, a Pólus Kincs viszont től van végrehajtás alatt. A két cég likviditási gondjainak oka főleg az anya vállalat likviditási gondjaiból adódik, viszont a vagyon, a követeléseket meghaladja, tehát nagy összegű értékvesztés nem következik be, és a kijelölt felszámolóval történő egyeztetéssel megállapodás született, hogy a felszámolásból a két társaság kivásárolható. Erre van esély, mivel az anya vállalat HUN MINING Ny.r.t. a készletének értékesítését megkezdte, és az értékesítésből befolyó összeg terhére a két társaság elismert tartozásának kifizetését vállalja, tehát a felszámolásból vissza veszi a két társaságot. B/1.2. Forgóeszközök Készletek A készletek értéke az előző időszakhoz képest nem változott. A Társaság apport útján szerzett vagyonelemét, a meddőhányót vásárolt készletként tartja nyilván eft értékben, jelezve feldolgozási szándékát. A készlet speciális jellegére tekintettel a Társaság külső szakértővel megvizsgáltatta ennek a készletnek az értékállóságát és piaci értékesülési lehetőségeit. A Társaság a meddőhányót a törvény előírásainak megfelelően bekerülési értéken tartja nyilván, amelyből az év folyamán nem értékesített és nem használt fel. A külső szakértői vélemény megerősítette, hogy a készlet nyilvántartási értéke megfelel a piacon elérthető minimális árnak (benchmark). Ennek megfelelően a Társaság értékvesztés elszámolását nem tartotta indokoltnak, de az óvatosság elvét elsődlegesnek elfogadva nem kívánt élni az értékhelyesbítés eszközével sem. Ezt a vagyonelemet semmilyen teher, jelzálog, per nem terheli. Követelések Az egyéb követelések és a váltókövetelések soron szereplő nagy összegű követelés többek között a tárgyévet megelőzően értékesített szolár befektetések és egyéb korábbi időszakról fennálló fizetési kötelezettségek összegét tartalmazza. A Társaság rendkívüli közleményeiben nyilvánosságra hozta, hogy a Társaság és a GCM módosították az SPA-t a vételár tekintetében. A Társaság és a GCM között e tárgyban létrejött és 211. március 8-ától hatályos megállapodás alapján a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértéke 15 millió euró, melynek megfizetésére a GCM részletekben, 3 hónapon belül volt köteles, biztosíték nyújtása mellett. A Társaság három érdekeltségének ellenértéke 1,5 millió euró, amely követelés teljes összegében váltóval került kiváltásra. A know-how ellenértéke 4,5 millió euró, mely utóbbi megfizetésének a feltétele, hogy a GCM 5

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben