Tisztelt Hölgyem/Uram!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyem/Uram!"

Átírás

1

2

3 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni számunkra: 1. Kitöltött kapcsolt egyeztető tábla 2. Aláírt éves beszámoló 3. Könyvvizsgálónak adott teljességi nyilatkozat másolata 4. Független könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóhoz A kért dokumentumokat elektronikusan... a következő címre szíveskedjenek küldeni: Dr Tóth Dezső könyvvizsgáló A nyomtatott változatot a következő címre szíveskedjenek postázni:. A részletező táblázatok - a lízing és az ingatlanok kivételével - a konszolidálási körbe bevont vállalkozások egymás közötti tételeinek részletezésére szolgálnak. A lízingek és az ingatlanok esetében teljes körű információra van szükségünk. Köszönjük az együttműködést!

4 Adatszolgáltató társaság neve: HUN MING ÉRC ÉS ÁSVÁNY FELDOLGOZÓ BEFEKTETÉSI NY R T Székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F I. l.p.h. i/6 Fordulónap: Előző év fordulónapja: Beszámoló típusa: Pénznem: Kitöltő neve: Éves beszámoló HUF Czobor Lászlóné Kitöltő telefonszáma: Kitöltés dátuma: Igazolom, hogy az ebben a jelentési csomagban szereplő adatok az auditált éves beszámolóból származnak. Kitöltő aláírása

5 Cégnév Cgj.szám KSH szám Beszám.idősz. HUN MINING NY.R.T ig MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés szám módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 6. Szellemi termékek 7. Üzleti vagy cégérték 8. Immateriális javakra adott előlegek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban /a 19-ből Tartós részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 19/b 19-ből Tartós részesedés társult vállalkozással szemben végle ges 19/c 19-ből Tartós részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

6 2/a 2/b 2-ból Tartósan adott kölcsön anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 2-ból Tartósan adott kölcsön társult vállalkozással szemben 2/c 2-ból Tartósan adott kölcsön egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcs.egyéb rész. visz. álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön

7 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-,hízó-és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 35. II.KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben /a 37/b 37-ből Követelések társult vállalkozással szemben 37/c 37-ből Követelések egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben 39. Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III.ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 44. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 44/a 37-ből Követelések anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44-ből Részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44/b 44-ből Részesedés társult vállalkozással szemben 44/c 44-ből Részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 45. Egyéb részesedés i végleges

8 46. Saját részvények,saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeni elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatásolása 54. Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4

9 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEG "A" Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 57. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE /a 58-ból Anya leány és közös vez.vállalk által jegyzett tőke 58/b 58-ból Társult vállalkozások által jegyzett tőke sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76.sor) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 74/a 74-ből Hátrasorolt kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 74/b 74-ből Hátrasorolt kötelezettség társult vállalkozással szemben 74/c 74-ből Hátrasorolt kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. szemben 76. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben i végleges

10 77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sor) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 8. Tartozások kötvény kibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83/a 83/b 83-ból Tartós kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 83-ból Tartós kötelezettség társult vállalkozással szemben

11 83/c 83-ból Tartós kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 86. III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 9. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben /a 93-ból Rövid lej. kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 93/b 93-ból Rövid lej. kötelezettség társult vállalkozással szemben 93/c 93-ból Rövid lej. kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G.Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása i végleges 1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

12 11. Halasztott bevételek 12. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 1/a 1/b 1.sorból értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 1/c 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcsolt vállalattól 1/d 1.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól 2 2. Export értékesítés nettó árbevétele 2/a 2/b 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 2/c 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcs. vállalattól 2/d 2.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 3. Saját termelésű készletek állományváltozása 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.+4.) III. Egyéb bevételek (III/a+III/1 + III/2 + III/3 +III/4 ) III/a III/1 III. sorból visszaírt értékvesztés III. sorból egyéb bevétel anya, leány és közös vez.vállalattól III/2 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól III/3 III. sorból egyéb bevétel egyéb kapcsolt vállalattól III/4 III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól 5. Anyagköltség 5/a 1.sorból értékesítés nettó árbevét. anya,leány és közös vez. vállalattól 2.sorból exp. értékesít. nettó árbev.anya, leány és közös vez.vállalattól 5.sorból anyagköltség anya, leány és közös vez.vállalattól 5/b 5.sorból anyagköltség társult vállalattól 5/c 5.sorból anyagköltség egyéb kapcs. vállalattól i végleges

13 5/d 5.sorból anyagköltség egyéb vállalattól 6. Igénybevett szolgáltatások értéke /a 6/b 6.sorból igénybe vett szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 6.sorból igénybe vett szolg. társult vállalattól /c 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb kapcs. vállalattól /d 6.sorból igénybe vett szolg. egyéb vállalattól 7. Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 8/a 8/b 8.sorból elábé anya, leány és közös vez.vállalattól 8.sorból elábé társult vállalattól 8/c 8.sorból elábé egyéb kapcs. vállalattól 8/d 8.sorból elábé egyéb vállalattól 9. Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke 9/a 9/b 9.sorból közv. szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 9.sorból közv. szolg. társult vállalattól 9/c 9.sorból közv. szolg. egyéb kapcs. vállalattól 9/d 9.sorból közv. szolg. egyéb vállalattól IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 36 11/a 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés anya, leány és közös vez.vállalattól 11/b 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés társult vállalattól 11/c 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb kapcs. vállalattól 11/d 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb vállalattól

14 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b 1 d e adatok eft-ban VII. Egyéb ráfordítások VII/a VII.sorból értékvesztés VII/1 VII. sorból egyéb ráfordítás anya, leány és közös vez.vállalattól VII/2 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól VII/3 VII/4 VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb kapcsolt vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13/a 13/b 13.sorból kapott osztalék, rész. társult vállalattól 13/c 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb kapcs. vállalattól 13/d 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb vállalattól 14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 14/a 14/b 14.sorból rész. ért. árf.nyer. társult vállalattól 14/c 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 14/d 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb vállalattól 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 15/a 15/b 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. társult vállalattól 15/c 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 15/d 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb vállalattól 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16/a 13.sorból kapott osztalék, rész. anya, leány és közös vez.vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 16/b 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. társult vállalattól i végleges

15 16/c 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb kapcs. vállalattól 16/d 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb vállalattól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a 17/b 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. társult vállalattól 17/c 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb kapcs. vállalattól 17/d 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb vállalattól /A 17.sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18/a 18/b 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. anya, leány és közös vez.vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. társult vállalattól 18/c 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb kapcs. vállalattól 18/d 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb vállalattól 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások /a 19/b 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. társult vállalattól 21 19/c 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb kapcs. vállalattól 19/d 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb vállalattól 1 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21/a 21/b 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. társult vállalattól 21/c 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb kapcs. vállalattól 21/d 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb vállalattól /A 21.sorból: értékelési különbözet

16 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ±2.+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.) Sor- A tétel megnevezése 212. Helyesbítés szám bevallás módosításai a b c d e adatok eft-ban X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK(X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYEK (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY(±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés i végleges G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F ) Budapest,

17 Immateriális javak és tárgyi eszközök kapcsolt vállalkozástól Kérjük, sorolja fel azokat az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, amelyeket kapcsolt vállalkozástól szerzett be a társaság! Az immateriális javakról és a tárgyi eszközről tüntesse fel a következő adatokat! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás Kitől szerezte be Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Beruházások Beruházásra adott előlegek

18 Befektetett pénzügyi eszközök kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési helyesbítés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban Maradvány Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban

19 Készletek kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre Anyag megnevezése raktárjegy száma m.egys. Mennyiség E.ár Baritmix MD/21/5/14/1 t Baritmix LM/21/5/14/1 t 542 Baritmix CM/211/8/8/1 t 25 Baritmix CM21/5/14/1 t Összesen ,5 Érték összeseen ,-Ft

20 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben NEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN, Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési Hb. Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltókövetelés Értékvesztés váltókövetelésre Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltó követelés EUR Váltó követelés USD Váltókövetelés CAD Váltókövetelés CHF 6 6 Értékvesztés váltókövetelésre össz Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre

21 Aktív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

22 Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

23 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önnellenőrzési Hb Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

24 Passzív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Önell.Hb. Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

25 Árbevétel és egyéb bevétel kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Önellenőrzési hb Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek

26 Anyagjellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Összesen Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások

27 Személyi jellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések

28 Összesen Összesen

29 Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások

30 Összesen Összesen

31 Pénzügyi műveletek bevétele kapcsolt vállalkozástól Adatok eft-ban Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32 Összesen Összesen

33 Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

34 Összesen Összesen

35 Rendkívüli eredmény kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!) Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

36 Összesen Összesen

37 Lízingek részletezése Operatív lízingek Kérjük, hogy az operatív lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot! Kérjük, adja meg, hogy az operatív lízinggel kapcsolatosan mennyi bérleti díjat számolt el költségként a társaság! Pénzügyi lízingek Kérjük, hogy a pénzügyi lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot, és adják meg a következő adatokat a vásárolt eszközről! Bruttó érték Maradványérték ÉCS kulcs Aktiválás időpontja Halmozott értékcsökkenés Éves értékcsökkenési leírás

38 Ingatlanok Kérjük, sorolja fel a társaság ingatlanjait! Ingatlan megnevezése Könyv szerinti érték Piaci érték Nyilvántartott értékhelyesbítés Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés ÉCS kulcs

39 Éves écs Maradványérték Aktiválás időpontja

40 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 KSH szám: Cégjegyzék szám: A vállalkozás megnevezése: HUN MINING Nyrt. A vállalkozás székhelye: Budapest, Kerepesi út 78/F. I./6 Kiegészítő melléklet 213 ÜZLETI ÉVRŐL Beszámolási időszak: Budapest, 214. Május 4.. A vállalkozás vezetője (képviselője) 1

41 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ A/1. A vállalkozás bemutatása Név: Működési forma: HUN MINING Nyrt. (korábban: Genesis Energy Nyrt.) Nyilvánosan Működő Részvény Társaság Alapítás időpontja: Tevékenységi kör: A Társaság alapító okirata szerint többféle vállalkozási tevékenységet végezhet. Fő tevékenységének a vagyonkezelés minősül. A Társaság székhelye: Budapest, Kerepesi út 78 F I/6 A Társaság honlapja: A/2. A Társaság képviseletére jogosultak Igazgató tanácsi tagok: Neve: dr. Esztó Péter Lakóhelye: 1118 Budapest, Rahó u. 18. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Varga István Lakóhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 177. Beosztása: Igazgatótanácsi tag (vezérigazgató) Neve: dr. Fodor Béla Lakóhelye: 1126 Budapest, Kakukk u. 16. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: dr. Rasztovits Zsolt Edgár Lakóhelye: 222 Vecsés, Telepi út 56 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Tóth László Lakóhelye: 141 Budapest, Deák Ferenc utca 77 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Salem Georges Nehme Dr Lakóhelye: Budapest, Nagytétényi út 251/A. fsz. 4. Beosztása: Igazgatótanácsi tag Neve: Sántha Béla Lakóhelye: 74. Kaposvár Zaranyi utca 13. Beosztása: Igazgatótanácsi tag 2

42 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 Neve: Sáfár Iván Lakóhelye: 2162 Őrbottyán, Táncsics út 1 Beosztása: Igazgatótanácsi tag Alkalmazottak: Neve: Lakóhelye: Beosztása: ifj Varga Imre Viktor 171. Budapest, Dembinszky utca 45. fsz.5. Vezérigazgató helyettes, (önálló képviselet) Neve: Fedynyshynets Viktor Lakóhelye: 134. Budapest, Kenyeres utca 37. Beosztása: Igazgatótanácsi tag A/3. A könyvvizsgáló adatai Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft Címe: 113. Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Cégjegyzékszám: Kamarai szám: 2387 A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Baumgartner Ferenc, ügyvezető Kékesi Péter cégvezető IFRS beszámoló vonatkozásában Cég letéti Mérleg vonatkozásában: Neve: Dr Tóth Dezső Lakóhelye: 73. Paks Árnyas utca 7. I/5. Kamarai szám:: 948 A/4. A számviteli rendért felelős adatai Neve: Control- Adó- Ár Kft Címe: Budapst, Nyírpalota út 3. IV/26. Cégjegyzékszám: A számviteli rendért felelős személy neve: Czobor Lászlóné Lakóhelye: 833. Sümeg, Somoskert u. 13. Regisztrálási száma AT A/5. A számviteli politika fő vonásai: A/5.1. A célok ismertetése: A számviteli politika célja, hogy a mérlegbeszámoló valós és megbízható képet adjon a Társaság gazdálkodásáról, anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A mérleg a 2. évi C. törvény 1. számú melléklete szerinti A változat. A/5.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: 3

43 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 A Társaság az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli, az elszámolt értékcsökkenést külön számlán vezeti. Ugyancsak ez az elv érvényesül az alkalmanként beszerzett áruk esetében is. Az esetleges értékvesztés elszámolásának alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A Társaság készleteiben jelentős növekményt okozott a tőkeemelés során apportként behozott meddőhányó értéke, melynek nyilvántartása bekerülési áron történt. A részesedéseknél az értékelés alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A tőzsdén jegyzett részesedések esetében az értékelés alapja a mérlegkészítés időpontjában ismert tőzsdei ár. A tőzsdén nem jegyzett cégek esetében a tartós állapot dokumentáltsága mellett a saját tőke/jegyzett tőke arány a leértékelés alapja. Az értékpapíroknál az értékelés alapja hasonló, mint a tőzsdén jegyzett cégeknél, míg a tőzsdén nem jegyzetteknél a tőzsdén kívüli forgalom alapján kell az értékvesztést elszámolni. A vevőkkel szembeni követelések értékvesztésének megállapításánál a Társaság egyedi értékelés alapján, esetenként az adótörvényben meghatározott mértékű értékvesztést meghaladóan kíván élni. A pénzeszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A devizában fennálló követelések illetve kötelezettségek átszámításánál a CIB Bank középárfolyamát alkalmazta a Társaság. A/5.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere A Társaság az értékcsökkenés meghatározására a lineáris leírás módszerét alkalmazza a Számviteli törvénnyel és az Adótörvényekkel összhangban, a tevékenységének és az alkalmazott eszközök használatának jellemzői figyelembevételével. A Társaság tulajdonában levő olyan eszköz esetében, amely megrongálódott, megsemmisült, illetve feleslegessé vált, - a mérlegkészítéskor ismert piaci érték mértékéig a Társaság élt a terven felüli amortizáció lehetőségével, ide értve a tartós részesedések esetét is, ebben az esetben is figyelembe vette a felszámolás befejezhetőségének veszélyét, de a visszavásárlási jogosultságot, és a tartozások összegét is. A/5.4. Az egyszerűsített értékcsökkenés elszámolása: Az u.n. kis értékű eszközök bekerülési értéke használatbavételkor azonnal költségként kerül elszámolásra. A/5.5. Az eredmény kimutatás választott formája: Az eredmény-kimutatás Összköltség eljárással készül a 2. évi C törvény 3. számú melléklete szerinti A változatban. A/5.6. Eltérés a számviteli alapelvektől A Társaság a Számviteli Törvény előírásaival összhangban jár el minden lényeges szempontot tekintve. A Társaság 213. évi tevékenységének számszerű elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4

44 HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 213 B/ KÜLÖNÖS RÉSZ B/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság esetében a tárgyidőszakban értékelési elv, illetve eljárás módosulás nem volt. B/1.1. Befektetett eszközök A Számviteli Törvény által előírt tartalommal készült a 3. sz. melléklet, amely tartalmazza az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének alakulását. A Társaság 212. évben az Amortizációs politika alapján számolta el az értékcsökkenést. Kis értékű eszközök beszerzése azonnali értékcsökkenésként került elszámolásra az egyszerűsített eljárás módszeréből adódóan. Az óvatosság elvének megfelelően felértékelést nem hajtottunk végre. A befektetések értékelésénél a Társaság számviteli politikája szerint elsődlegesen az egyedi mérlegek saját tőkéjét veszi figyelembe. A leányvállalatok többségénél a saját tőke Értékelési tartalékot nem tartalmaz, kivéve az RK BányaTársaság Kft-t, amely cég esetében a Társaság immateriális javai között szereplő kutatási jog került átértékelésre jelentősen megnövelve a könyvszerinti értéket. A számviteli törvény előírásainak megfelelően ez az értéknövekmény külső szakértő jelentése alapján került megállapításra. A leányvállalati vagyon értéke megőrzésének előfeltétele a vállalkozás folytathatósága, ehhez pedig a folyamos likviditás biztosítása szükséges. Ez két leányvállalat esetében nem valósult meg a Rudagipsz-Mix Zrt. és Pólus Kincs Zrt. esetében. A két társaság ellen végrehajtás volt folyamatba. A Rudagipsz-Mix Zrt től, a Pólus Kincs viszont től van végrehajtás alatt. A két cég likviditási gondjainak oka főleg az anya vállalat likviditási gondjaiból adódik, viszont a vagyon, a követeléseket meghaladja, tehát nagy összegű értékvesztés nem következik be, és a kijelölt felszámolóval történő egyeztetéssel megállapodás született, hogy a felszámolásból a két társaság kivásárolható. Erre van esély, mivel az anya vállalat HUN MINING Ny.r.t. a készletének értékesítését megkezdte, és az értékesítésből befolyó összeg terhére a két társaság elismert tartozásának kifizetését vállalja, tehát a felszámolásból vissza veszi a két társaságot. B/1.2. Forgóeszközök Készletek A készletek értéke az előző időszakhoz képest nem változott. A Társaság apport útján szerzett vagyonelemét, a meddőhányót vásárolt készletként tartja nyilván eft értékben, jelezve feldolgozási szándékát. A készlet speciális jellegére tekintettel a Társaság külső szakértővel megvizsgáltatta ennek a készletnek az értékállóságát és piaci értékesülési lehetőségeit. A Társaság a meddőhányót a törvény előírásainak megfelelően bekerülési értéken tartja nyilván, amelyből az év folyamán nem értékesített és nem használt fel. A külső szakértői vélemény megerősítette, hogy a készlet nyilvántartási értéke megfelel a piacon elérthető minimális árnak (benchmark). Ennek megfelelően a Társaság értékvesztés elszámolását nem tartotta indokoltnak, de az óvatosság elvét elsődlegesnek elfogadva nem kívánt élni az értékhelyesbítés eszközével sem. Ezt a vagyonelemet semmilyen teher, jelzálog, per nem terheli. Követelések Az egyéb követelések és a váltókövetelések soron szereplő nagy összegű követelés többek között a tárgyévet megelőzően értékesített szolár befektetések és egyéb korábbi időszakról fennálló fizetési kötelezettségek összegét tartalmazza. A Társaság rendkívüli közleményeiben nyilvánosságra hozta, hogy a Társaság és a GCM módosították az SPA-t a vételár tekintetében. A Társaság és a GCM között e tárgyban létrejött és 211. március 8-ától hatályos megállapodás alapján a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértéke 15 millió euró, melynek megfizetésére a GCM részletekben, 3 hónapon belül volt köteles, biztosíték nyújtása mellett. A Társaság három érdekeltségének ellenértéke 1,5 millió euró, amely követelés teljes összegében váltóval került kiváltásra. A know-how ellenértéke 4,5 millió euró, mely utóbbi megfizetésének a feltétele, hogy a GCM 5

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben