2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK"

Átírás

1 ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, január 21. Kocsi Zoltán ügyvezető igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK A. Általános rész... 3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 3 II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE A beszámoló formája Értékelési eljárások... 4 B. Specifikus rész... 7 I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 7 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA... 7 B. KÉSZLETEK... 8 C. KÖVETELÉSEK... 9 D. SAJÁT TŐKE... 9 E. CÉLTARTALÉK... 9 F. KÖTELEZETTSÉGEK G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS I. ZÁLOGJOG J. ÉRTÉKVESZTÉS K. HITELEZÉSI VESZTESÉG L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése II. A TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMÁNAK, BÉRKÖLTSÉGÉNEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEINEK ÁLLOMÁNYONKÉNTI BONTÁSÁNAK BEMUTATÁSA III. TÁJÉKOZTATÓ A VEZETŐSÉG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT ÖSSZEGEKRŐL IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS /2

3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Általános rész Társaságunk 1994-től működik a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár jogutódjaként, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként. A társaság alapítója: Tulajdonos: Tevékenységi köre: Cégjegyzésre jogosult: Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.) a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Büntetés-végrehatás Országos Parancsnoksága vagyonkezelőként gyakorolja. az Alapító Okiratban rögzített, meghatározó a textil konfekcionálás, cipő bérmunka Kocsi Zoltán 3980 Sátoraljaújhely, Vasvári u. 21. A társaság honlapja: Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. Üzleti év: Piaci pozíció: megegyezik a naptári évvel a belföldi kereskedelemben folyamatosan jelen vannak textilipari termékeink A gazdasági társaság tevékenységi köre az Alapító Okirat alapján, a TEÁOR 08 besorolása szerint: Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) főtevékenység Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeligyártás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Műanyag csomagolóeszköz gyártása Fémmegmunkálás M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Sportszergyártás Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás Hulladék újrahasznosítása 22/3

4 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem Vegyestermékkörű nagykereskedelem Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Használtcikk bolti kiskereskedelme M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás A társaság a jövőben is a jelenlegi termékszerkezetet kívánja fenntartani. Társaságunk a üzleti évet eft nyereséggel zárta. II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE 1. A beszámoló formája Társaságunk kettős könyvvitelt vezet, a törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata, az eredmény-kimutatást a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerint készíti el. Az Alapító információs igényének megfelelően az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerint is összeállítjuk. A könyvvizsgálat társaságunk részére jogszabály által rögzített kötelezettség. A beszámoló (mérleg) készítés időpontja az üzleti évet követő év január 21-e. 2. Értékelési eljárások A) A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA a) Az immateriális javak között kimutatott szellemi termékek bruttó értéke azonos annak beszerzési költségével. b) Tárgyi eszközök bruttó értékének meghatározása: beszerzés esetén beszerzési értéken a számviteli törvény 47. -a szerint, 22/4

5 saját vállalkozásban végzett tárgyi eszközök előállítása esetén a bruttó érték megállapítása előállítási költségen történik (a számviteli törvény 51. -ában foglalt tartalommal). c) Adott kölcsönök esetében az 1 éven túl jelentkező kölcsönök összege kerül kimutatásra. B) AZ ALKALMAZOTT AMORTIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK ISMERTETÉSE A gazdasági társaságnál a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a várható hasznos élettartama alapján meghatározott lineáris kulcs szerint, havi gyakorisággal történi. Az 50 eft egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. A 100 eft egyedi érték alatti használt tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a számviteli törvényben meghatározott módon lineáris módszerrel történik. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke, vagy a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Értékcsökkenés elszámolása Az épületek, termelőgépek, berendezések részben csökkentett leírási kulcsok alapján, az egyéb tárgyi eszközök a gazdasági társaság által meghatározott leírási kulcs szerint, havi rendszerességgel történik. Amortizációs kategória: bruttó értéken alapuló lineáris. C) PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS Társaságunk január 1-jétől a Számviteli Törvény 57. -ában biztosított lehetőséggel élve a tulajdonában lévő ingatlanok értékét piaci értéken tartja nyilván, tekintettel arra, hogy egyes ingatlanok piaci értéke jelentősen meghaladja azok könyv szerinti értékét évtől ennek alapján került sor a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. sz. alatti, helyrajzi száma: 2944/D ingatlan, valamint a Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 6. sz. alatti, helyrajzi száma: 2833/A/1, 2833/A/2, 2833/A/5. sz. ingatlan (mintabolt, vendégház) piaci értéken történő nyilvántartására. A piaci érték évi megállapítását a KERIP 94 Kft (3529 Miskolc, Derkovits Gyula u. 7.) végezte el. Az értékhelyesbítés elszámolásának szabályszerűsége az éves könyvvizsgálat keretén belül ellenőrzésre került, amely alapján az értékelési tartalék képzése is megtörtént. 22/5

6 D) A FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE Készletek értékelési módja: - A vásárolt anyagkészletek értékelési módjának ismertetése: A vásárolt készletek értékelése átlagáron történik. - Saját előállítású készletek: Év közben rögzített elszámoló árat alkalmaz a társaság, mely egyenlő az előző év utókalkuláció szerinti közvetlen önköltséggel. Év végén tényleges közvetlen önköltségen, éves utókalkuláció alapján értékel a cég. Követelések értékelési módja: A belföldi vevőkövetelést a számlázott, elismert összegben szerepelteti könyvelésében a Kft. mindaddig, amíg a követelést ki nem egyenlítették, vagy amíg az behajthatatlanná nem vált évre vonatkozóan értékvesztés elszámolására került sor. E) ÉRTÉKVESZTÉS A vevők minősítése alapján értékvesztést számol el társaságunk abban az esetben, ha a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelés a rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti értéktől alacsonyabb összegben térül meg. F) FELÚJÍTÁSOK, KARBANTARTÁSOK KÖLTSÉGEINEK ELKÜLÖNÍTÉSE A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával összefüggő, illetve az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási tevékenységet a tárgyi eszköz értékét növelő bekerülési értékként veszi figyelembe a társaság. Karbantartási költségként kerül elszámolásra a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási-karbantartási munka ellenértéke. G) SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉG A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó, a társaság által alkalmazott szabályzatok: Számviteli politika, Számlarend, Leltározási szabályzat, Értékelési szabályzat, Önköltség-számítási szabályzat, Pénzkezelési, pénzforgalmi szabályzat, Selejtezési szabályzat. A szabályzatok a törvénymódosítással, vagy egyéb változást követően aktualizálásra kerülnek. 22/6

7 B. Specifikus rész I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK NYITÓ NÖVEKEDÉS ÁTSOROLÁS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BERUHÁZÁSOK FELUJITÁSOK TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS TERV SZERINTI TERVEN FELÜLI NYITÓ NÖVEKEDÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BEFLEN BERUHÁZÁS BEFLEN FELUJITÁSOK 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ Az értékhelyesbítés tárgyévi változásának bemutatása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanok A gépjárművek piaci értékelése ezer Ft A gépjárművek valós értékének megállapítása érdekében a társaság felkérte a SAT Kft-t (Sátoraljaújhely) a piaci érték meghatározására. Ennek eredményeképpen a termelésben résztvevő járművek esetében1 858 eft, míg az egyéb járművek esetében 742 eft terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor, melynek elszámolása a termelésben résztvevő járműveknél a maradványérték módosítását is eredményezte. 22/7

8 2012. évi beruházások alakulása M E G N E V E Z É S Beruházások értéke HASZNÁLT TEXTILIPARI GÉPEK 400 JUKI IPARI GYORSVARRÓGÉP JUKI IPARI GOMBLYUKKÖTŐGÉP 960 SIRUBA 5 SZÁLAS SZEGŐ-VARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 400 THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD GŐZFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉK SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP 270 YUKI IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP SIRUBA 2 TŰS TŰRÚDVÁLTÓS IPARI GYORSVARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 800 SIRUBA IPARI RETESZELŐGÉP JUKI IPARI HUROKÖLTÉSES GYORSVARRÓGÉP OSHIMA IPARI SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP SU-LEE VÉGLEVÁGÓ BERENDEZÉS 250 PARWELD INVERTERES HEGESZTŐ+MŰA.FEJPAJZS 75 ezer Ft Befejezetlen beruházás SAROKCSISZOLÓ 13 SAMSUNG NYOMTATÓ 16 SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ 53 ACER NOTEBOOK 92 TÁVIRÁNYÍTÓ 5 TEXTIMA GYORSVARRÓGÉP 144 MUNKATEREM SZINTMEGOSZTÁS Gépbeszerzés (pályázat írás) Beruházások összesen Az összes beruházás értéke: eft. B. KÉSZLETEK december 31-én a készletek értéke eft, ami a nyitó készletérték 184 %- a. Ezen belül a vásárolt anyag- és árukészlet eft, az előző évi vásárolt anyagés árukészlet 280 %-a. A saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék készlet közvetlen önköltségen számított értéke eft, mintegy 119 %-a a december 31-i saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék állománynak. 22/8

9 C. KÖVETELÉSEK Követelések árusszállításból és szolgáltatásból (vevők) Nem lejárt követelések eft Határidőn túli kintlévőségek 1-30 nap eft nap eft nap eft nap eft 181 napon túli eft Összesen eft Egyéb követelések 585 eft - Munkavállalókkal szembeni követelések 222 eft - Egyéb követelések (ÁFA) 363 eft Az értékvesztés állományának alakulása NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ezer Ft Megnevezés NYITÓ értékvesztés értékvesztés visszaírása egyéb csökkenés* ZÁRÓ Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) értékvesztése *Az egyéb csökkenés 2 tételből tevődik össze: A mérleg fordulónapot megelőzően kifizetett vevőkövetelés értékvesztésének egyéb bevételek közötti elszámolását (16 eft), valamint a behajthatatlannak minősített követelések értékvesztésének kivezetését. D. SAJÁT TŐKE Mint a kiegészítő melléklet 2. oldalán ismertetésre került, a gazdasági társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt, a vagyonkezelői jogok gyakorlója a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A gazdasági társaság saját tőkéje december 31-én eft volt, december 31-én eft. A tárgyévi növekedés mértéke eft, amelynek oka a következő: - az értékelési tartalék csökkenése eft évi mérleg szerinti eredmény eft Összesen eft A társaság lekötött tartaléka eft, mely egy évi pótbefizetést tartalmaz. E. CÉLTARTALÉK Társaságunk évben céltartalékot nem képzett. 22/9

10 F. KÖTELEZETTSÉGEK Nem lejárt kötelezettségek Lejárt kötelezettségek (0-30 napon belül) Összes kötelezettség eft eft eft A gazdasági társaság december 31-én fennálló kötelezettsége eft, ami december 31-hez viszonyítva eft növekedés. Hosszú lejáratú kötelezettség nincs, a rövid lejáratú kötelezettség eft. A rövid lejáratú kötelezettség az előző évhez képest eft-tal több. A növekedést az alábbiakban felsorolt mérlegtételek összességében bekövetkezett változásai okozták: rövid lejáratú hitelek állományának csökkenése eft vevőktől kapott előlegek csökkenése eft a szállítók állományváltozása eft egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft Összesen: eft Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: költségvetési befizetési kötelezettség eft fogvatartottak munka- és tartásdíja eft társadalombiztosítási járulék 734 eft egyéb kötelezettség 71 eft gépkocsi lízing tárgyévre jutó része 983 eft Összesen: eft A felsorolt tényezők együttes hatásának eredményeképpen a rövid lejáratú kötelezettségek 44 %-kal, azaz az összes kötelezettség is ugyanilyen mértékben növekedett a december 31-i állapothoz képest. G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Munkaügyi támogatás évben fizetett, évet érintő része 885 eft Összesen: 885 e Ft H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása e Ft évet terhelő, 2013-ban fizetendő költségek elhatárolása e Ft Textilipari gépberuházásra kapott támogatás elhatárolása e Ft Összesen: e Ft 22/10

11 I. ZÁLOGJOG Társaságunk eft-os keretösszegű folyószámlahitel-szerződést kötött az MKB Bank Zrt-vel, melynek fedezete a társaság irodaépülete, mintaboltja és vendégháza. J. ÉRTÉKVESZTÉS A 365 napot meghaladóan lejárt vevőkövetelésekre 522 eft értékvesztést számolt el a kft, ugyanakkor 4 vevő részben, vagy teljes egészében rendezte 365 napot meghaladó tartozását, így az elszámolt értékvesztés is részben vagy egészben elszámolásra került az egyéb bevételek között 376 eft értékben. K. HITELEZÉSI VESZTESÉG A tárgyévben 11 cég esetében eft értékű követelést behajthatatlannak minősített a kft., melyből eft értékű követelésre már a évet megelőzően teljes mértékben értékvesztést számolt el a társaság. A eft teljes egészében összevezetésre került a vevőszámlákkal, mert ezeket a cégeket a nyilvántartásból törölték, így a behajtás is lehetetlenné vált. L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA Környezetvédelmi tevékenység Gazdasági társaságunk évben a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása mellett végezte munkáját. A társaság rendelkezik a veszélyes és egyéb hulladék kezelésének, felhasználásának helyi szabályozásával. A szakterülettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit (veszélyes hulladék, termékdíj) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségnek, a Vám- és Pénzügyőrség Miskolci Kirendeltségének, valamint két alkalommal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának határidőre megtette. A veszélyes hulladékok keletkezéséről, illetve annak megsemmisítéséről jelentés készül a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségek felé a tárgyévet követő március 1-jéig. Gazdasági társaságunk szolgáltatási szerződést kötött az ÖKO-TRANSZ Bt-vel a veszélyes hulladékainak elszállítására és ártalmatlanítására. Ezen tevékenység ellenértéke évben 9 eft volt. A szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik. A Kft. minden félévet követő hó 20-áig a NAV-nak a csomagolóanyag termékdíjával kapcsolatban jelentési és fizetési kötelezettségének késedelem nélkül eleget tett. A társaság tevékenységéből fakadóan nem végez olyan tevékenységet, amely a felszín alatti és felszíni vizeket szennyezi. A környezetvédelmi állapot megőrzése és a bírságok elkerülése érdekében az átfogó biztonsági szemlék, valamint a tűz- és munkavédelmi szemlék alkalmával kiemelten minden alkalommal ellenőrzésre kerül a szabályok betartása, betartatása. Az esetleges megtett észrevételekről határidőzött jegyzőkönyv készül a végrehajtásért felelős megnevezésével. Környezetvédelmi témában évben pályázatot nem nyújtottunk be. Gazdasági társaságunk telephelyein a környezeti állapot megfelelőnek mondható évben telephelyeinken mulasztási bírságot nem fizettünk. 22/11

12 Adatok kg-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Fáradt olaj Szennyezett csomagolási hulladék Olajjal szennyezett rongy Irodatechnikai hulladék Szárazelem Energetikai tevékenység A termelést és gazdálkodást, valamint az energiagazdálkodási tevékenységeket az ésszerűség és a takarékosság jellemezte, amely nagymértékben befolyásolja a társaság eredményességét. A társaság éves energiagazdálkodási tervéhez viszonyítva az áremeléseket is figyelembe véve a felhasznált energia (villamos, víz, távfűtés) tekintetében 3 %-os megtakarítás realizálható. A közszolgáltatási szerződés minden év első negyedévében kerül felülvizsgálatra, és ha ez szükséges, akkor a termelés energia igényének megfelelően kerül átdolgozásra. Villamos hálózatunkat szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten rendszeresen karbantartjuk, így tudjuk biztosítani az év elején megvizsgált és lekötött teljesítményeink betartását. A fűtési energiaszolgáltatást a Kft mindhárom telephelyén megállapodás alapján veszi igénybe. Ezen energiaterhek évről-évre való emelkedése jelenti a gazdasági társaság legnagyobb energiakiadásait. Az előző évhez viszonyítva a csökkenés 10 %-os. Gazdasági társaságunk megújuló energiaforrásokat nem alkalmaz. Energiarendszerek állapota: Villamos-energia rendszerünk érintésvédelmi felülvizsgálatát november hóban végeztettük el. A villamos hálózat elavult, felújításra lenne szükség. Fűtési hálózatunkat rendszeresen a fűtési idény kezdetekor átvizsgáljuk, és a szükséges javításokat, illetve szerelvény cseréket végrehajtjuk. Gazdasági társaságunk az energiagazdálkodást érintő tevékenységgel kapcsolatban évben sem tudott pályázatott beadni, mert a szükséges önrész anyagi fedezete nem áll a kft. rendelkezésére. A szakterületet érintő bírság vagy túlfizetés évben a Kft-nél nem volt. 22/12

13 II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA évben csak belföldi nettó árbevétel keletkezett. Tevékenységi körönkénti megoszlása: TEÁOR Tevékenység Nettó árbevétel (ezer Ft) Megoszlás (%) 1392 Konfekcionált textiláru Munkaruházat Felsőruházat Alsóruházat Lábbeli gyártás Textil-kiskereskedelem Egyéb (közmunkáltatás, bérleti díj) ÖSSZESEN Az egyéb bevételek jogcímei a következők: Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele 614 eft Kártérítés 25 eft Kapott kamat 153 eft Követelések visszaírt értékvesztése 376 eft Támogatások (pályázati, munkaügyi) eft Biztosítótól kapott kártérítés 289 eft Egyéb bevételek (költségtérítés, leltártöbblet, kerekítés stb.) 570 eft Összesen eft Az egyéb ráfordítások jogcímei a következők: Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke eft Kötbér, késedelmi kamat 158 eft Készletek értékvesztése eft Követelések értékvesztése 522 eft Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése eft Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók, illetékek 253 eft Behajthatatlan követelések leírása 587 eft Kivezetett készletek eft Egyéb ráfordítások 20 eft Összesen eft 22/13

14 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat Gépkocsi lízing értékeléskori árfolyamnyeresége Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai A folyószámlahitel és lízing után fizetett kamat Gépkocsi lízing törlesztésének árfolyamvesztesége Összesen 1 eft 239 eft 240 eft eft 142 eft eft A pénzügyi műveletek eredménye eft-tal rontotta a társaság eredményességét. C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Rendkívüli bevétel: (térítés nélkül átvett eszköz (HM alapanyag) felhasználásához kapcsolódó halasztott bevétel feloldás) 10 eft Rendkívüli ráfordítás: ebben az időszakban nem volt A rendkívüli eredmény 10 eft nyereség. D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE Társaságunk 2012-ben pályázatot nyújtott be az ÚJ Széchenyi Terv GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére tárgyban, és ennek eredményeképpen eft vissza nem térítendő többletforráshoz jutott, melyet textilipari gépek beszerzésére fordított. Ennek lehívása 2013-ban történik. A beruházás megvalósításához a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kft-t, melynek összege eft volt. Ez az összeg teljes egészében elhatárolásra került, és a gépek értékcsökkenési leírásának ütemében kerül majd visszavezetésre az egyéb bevételekkel szemben ben 390 eft került visszavezetésre. Cégünk pályázott az Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ sátoraljaújhelyi kirendeltsége által adható, a térség munkahelyek megőrzését szolgáló támogatás elnyerésére is. Ennek eredményeképpen 2012-ben eft-ot kapott a Kft. A munkabérek nettó értékének évi megőrzéséhez a Bérkompenzáció Pályázati Rendszer segítségével jutott 908 eft többletforráshoz társaságunk. 22/14

15 C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Tőkeigényességi Befektetett eszköz/összes 0,75 0,63 mutató eszköz A évi beruházás megvalósításával a befektetett eszközök aránya növekedett az összes eszközön belül. A mutató értéke a megfelelőnek mondható értéktartományba esik. Forgóeszközök Forgóeszköz/Összes eszköz 24,55 % 37,19 % aránya Az összes eszköz 37,19 %-a forgóeszköz, ami 12,64%-kal több a bázis évinél. Saját tőke aránya Saját tőke/mérlegfőösszeg 69,16 % 59,70 % A saját tőke 59,70 %-a az összes forrásnak, ami kedvezőtlenebb arány, mint az elmúlt évi, ugyanakkor a vállalkozás eszközei ugyanebben az arányban kerülnek finanszírozásra. Eladósodottság Kötelezettségek (idegen 30,84 % 33,99 % tőke)/összes forrás A tendencia az előző évi javulás után romlott, azonban a tőke összetételében még mindig a saját források a meghatározók. Tőkefeszültségi Kötelezettségek (idegen 44,59 % 56,94 % mutató tőke)/saját tőke Kifejezi az idegen forrás és a saját tőke kapcsolatát, vagyis azt, hogy egységnyi saját forrást milyen mértékű teher azaz kötelezettség terhel. Az elmúlt évhez képest a saját tőkét terhelő kötelezettség aránya 12,35 %-kal növekedett, ami a kötelezettségállomány növekedésére utal. Működő tőke Jegyzett, befizetett tőke+ tőketartalék+eredménytartalék eft eft +lekötött tartalék A működő tőke összege a évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalékba kerülése miatt csökkent. Tőke önfinanszírozás Mérleg szerinti - 11,66 % 12,48 % eredmény/saját tőke A mutató a pozitív mérleg szerinti eredmény miatt javult, 100 Ft saját tőkére 12,48 Ft mérleg szerinti eredmény jut. 22/15

16 Saját tőke növekedési Saját tőke/jegyzett tőke 1,56 1,74 mutatója Kedvező, mert az érték 1-nél nagyobb, némi javulás mutatkozik. Befektetett eszközök Saját tőke+kötelezettségek/ 1,33 1,50 fedezettsége Befektetett eszközök Az érték növekedett, azaz a befektetett eszközök nagyobb hányadát finanszírozzák a források. Tárgyi eszközök Saját tőke/tárgyi eszközök 91,8 % 95,45 % fedezettsége A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre a saját tőke 3,65 %-kal kisebb mértékben nyújt fedezetet. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenési leírása/tárgyi eszközök bruttó értéke 64,11 % 38,51 % A tárgyi eszközök leírtsági mutatója jelentős mértékben javult, mely a évi beruházásnak köszönhető. Tárgyi eszközök Tárgyévi beruházás/tárgyi 0,9 % 13,32 % megújítása eszközök A tárgyi eszközök megújultak a végrehajtott beruházások következtében. A mutató közel tizenötször magasabb, mint a bázis évben. Beruházási fedezet mutató Tárgyévi értékcsökkenési leírás/ Tárgyévben üzembe helyezett tárgyi eszközök 2,23 0,14 Az elszámolt amortizáció az aktivált tárgyi eszközökre nem nyújtott fedezetet. A mutató jelzi, hogy nagy összegű beruházás történt 2012-ben. Forgótőke aránya a Forgótőke/Saját tőke - 8,32 % 5,36 % saját tőkéhez A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete, azaz a forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, ezért pozitív az eredmény, ami javulás az előző évhez képest. Eszközök Nettó árbevétel/eszközök 0,83 1,56 fordulatszáma összesen Az érték megmutatja, hogy az összes eszköz hányszor fordult meg a nettó árbevételben. A vállalkozás vagyoni helyzete némileg stabilabb, mint 2011-ben, a mutató javulását a nettó árbevétel jelentős, illetve az összes eszköz értékének kismértékű növekedése okozta. 22/16

17 Tárgyi eszköz Nettó árbevétel/tárgyi 110,82 248,88 hatékonysága eszközök A vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével a bázisévhez képest sokkal magasabb árbevételt realizált a társaság. Készletek Nettó árbevétel/készletek 6,32 8,26 fordulatszáma Az érték megmutatja, hogy a készletek hányszor fordultak meg a nettó árbevételben. Javulás tapasztalható az előző évhez viszonyítva. B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Eladósodottság Kötelezettségek/Összes forrás 30,84 % 33,99 % Az eladósodottság kismértékben növekedett ugyan 2011-hez viszonyítva, de a mutató önmagában kedvező. Nettó eladósodottság Kötelezettségek - 28,51 % 27,44 % Követelések/Saját tőke Ez a mutató alig változott a tavalyi évhez viszonyítva. A kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket teljes mértékben fedezi a saját forrás. Árbevételre vetített Kötelezettség - likvid 23,35 % 10,05 % eladósodottság forgóeszköz/nettó árbevétel A likvid forgóeszközöket a Forgóeszközök és a Készletek különbözete adja. Kedvező a mutató. mert 100%-nál lényegesen kisebb, azaz az árbevétel teljesen fedezi a likvid forgóeszközökkel csökkentett kötelezettségeket. Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezettségek 0,80 1,09 A mutató megfordult, a forgóeszközök 2012-ben fedezetet nyújtottak a kötelezettségekre. Rövid távú likviditás Forgóeszköz/Rövid lejáratú 81,02 % 109,41 % I. kötelezettségek A mutató optimális esetben 200 % körüli érték, az elmúlt időszakhoz viszonyítva azonban javult a tendencia. Rövid távú likviditás Forgóeszköz - Készletek/Rövid 37,44 % 53,98 % II. lejáratú kötelezettségek Ennek a mutatónak a számításánál csak a mobilizálható eszközöket vesszük figyelembe. A mutató ideális esetben 100 és 200% között van, tehát még mindig ez alatt maradt. 22/17

18 Készpénz likviditás Pénzeszközök/Rövid lejáratú 0,73 % 2,17 % kötelezettségek A kft. pénzeszköz-állománya csak a pénztári készpénzből, illetve a bankalszámláján lévő, a év során fel nem használható támogatási összegből áll. Kötelezettségei rendezésének nagyrészt folyószámlahitel felhasználásával tesz eleget. Hitel fedezettségi Követelések/Rövid lejáratú 36,71 % 51,81 % mutató kötelezettségek A követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csak a felét fedezik, ami kedvezőtlen a társaságnak. Vevőállomány aránya Vevő/Szállító 103,32 % 80,10 % a szállítóállományhoz A szállítói állományt a vevőállomány nem finanszírozza, a bázisévhez képest romlott ez a mutató. Vevők átfutási ideje Átlagos vevőállomány/nettó árbevétel*360 A vevők átfutási ideje kis mértékben csökkent. 42 nap 40 nap Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítói állomány/ 33 nap 69 nap Anyagjellegű ráfordítások*360 A szállítók átfutási ideje több mint kétszerese lett az előző évinek. Ennek oka a beszállítókkal kötött megállapodásokban rögzített hosszabb fizetési határidők. Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye/ -20,87 % 25,55 % Rövid lejáratú kötelezettségek Az előző évhez képest jelentős a javulás, azonban a mutató még mindig nem érte el az ideális (50 %-os) szintet. C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + Egyéb bevételek +Aktivált saját teljesítmények értéke 110%-os a növekedés a bázis évhez viszonyítva. Hozzáadott érték (Anyagmentes termelési érték) eft eft Bruttó termelési érték - Anyagjellegű ráfordítások eft eft A hozzáadott érték 62%-kal nőtt, aminek oka, hogy a nettó árbevétel nagyobb mértékben emelkedett, mint az anyagjellegű ráfordítások. 22/18

19 Nettó termelési érték Hozzáadott érték - Értékcsökkenés A nettó termelési érték 66 %-kal lett magasabb eft eft Termelési költségszint Összes költség/bruttó termelési érték A termelési költségszint csökkenésének mértéke 12,86%. Anyaghányad Anyagjellegű ráfordítások/ Bruttó termelési érték Az anyaghányad 7,36%-kal magasabb a évinél. 108,24 % 95,38 % 67,48 % 74,82 % Bérköltség hányad Személyi jellegű ráfordítások/ 37,29 % 16,86 % Bruttó termelési érték A személyi jellegű ráfordítások arányának csökkenése azt mutatja, hogy a termelési értékben nagyobb súlyt kapott az olyan áruk értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel, amihez nem kapcsolódott személyi jellegű (munkadíj, bér, járulék) kifizetés. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés/Bruttó 1,49 % 0,68 % hányad termelési érték Az értékcsökkenés összege alacsonyabb az előző évinél, az értékcsökkenési leírás hányad értéke szintén csökkent. Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások/bruttó 0,19 % 2,19 % hányad termelési érték Az egyéb ráfordítás hányad a 2011-ben elszámolt nagy összegű értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivezetése miatt volt magas. Értékesítési Értékesítés összes költsége/ 121,66 % 93,57 % költségszint Nettó árbevétel Az előző évhez képest kimutatható a javulás, az árbevétel már fedezi az értékesítés összes költségét. Értékesítés közvetlen Értékesítés közvetlen 74,86 % 72,51 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A nettó árbevétel a közvetlen költségeket 2,35%-kal kisebb mértékben fedezi, mint a bázis évben. Értékesítés közvetett Értékesítés közvetett 46,80 % 21,05 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A közvetett költségek tekintetében kedvező a mutató, 100 Ft árbevételből 25,75 Fttal kevesebbet kell erre fordítani. 22/19

20 Igazgatási költségszint Igazgatási költség/nettó árbevétel Ebben a költségben 6,81 %-os megtakarítást sikerült elérni. 13,60 % 6,79 % Egyéb általános Egyéb általános költségek/ 28,54 % 12,35 % költségek szintje Nettó árbevétel Ez a költség növekedett, de az árbevétel sokkal nagyobb mértékben, ezért a mutató is kedvezőbb képet mutat. Árbevétel-arányos Üzemi eredmény/nettó - 7,57 % 5,58 % üzemi eredmény árbevétel A mutató a pozitív üzemi eredménynek köszönhetően pozitív. Eszközarányos Adózás előtti eredmény/ - 8,06 % 7,45 % jövedelmezőség Eszközök összesen Az eszközök jövedelemtermelő képessége 2012-ben 7,45%-os. A tőke Adózott eredmény/saját tőke - 11,66 % 12,48 % jövedelmezősége A mutató pozitív a nyereség következtében, tendenciája kedvezően alakult, 100 Ft saját tőke 12,48 Ft nyereséget hozott. Készletek forgási Átlagos készletérték/nettó 48 nap 41 nap sebessége árbevétel x365 Javulás a korábbi évhez képest. Ennek oka a nettó árbevétel 140,5 %-os emelkedése a évi árbevételhez viszonyítva. Készletek Értékesítés árbevétele/átlagos 7,66 fordulat 8,84 fordulat fordulatszáma készletérték A készletek a 2011-es 7,66 fordulathoz képest többször, 8,84-szer térültek meg a nettó árbevételben. Ez javulást mutat. 22/20

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31.

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31. 1 8 2 4 3 8 5 7 8 6 2 1 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel JUDY RÁK Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 8211 Bírósági Végzés száma: 7. Pk. 60.304 / 2001 / 12 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

"Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7

Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2009.üzleti évről KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben