2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK"

Átírás

1 ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, január 21. Kocsi Zoltán ügyvezető igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK A. Általános rész... 3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 3 II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE A beszámoló formája Értékelési eljárások... 4 B. Specifikus rész... 7 I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 7 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA... 7 B. KÉSZLETEK... 8 C. KÖVETELÉSEK... 9 D. SAJÁT TŐKE... 9 E. CÉLTARTALÉK... 9 F. KÖTELEZETTSÉGEK G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS I. ZÁLOGJOG J. ÉRTÉKVESZTÉS K. HITELEZÉSI VESZTESÉG L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése II. A TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMÁNAK, BÉRKÖLTSÉGÉNEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEINEK ÁLLOMÁNYONKÉNTI BONTÁSÁNAK BEMUTATÁSA III. TÁJÉKOZTATÓ A VEZETŐSÉG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT ÖSSZEGEKRŐL IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS /2

3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Általános rész Társaságunk 1994-től működik a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár jogutódjaként, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként. A társaság alapítója: Tulajdonos: Tevékenységi köre: Cégjegyzésre jogosult: Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.) a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Büntetés-végrehatás Országos Parancsnoksága vagyonkezelőként gyakorolja. az Alapító Okiratban rögzített, meghatározó a textil konfekcionálás, cipő bérmunka Kocsi Zoltán 3980 Sátoraljaújhely, Vasvári u. 21. A társaság honlapja: Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. Üzleti év: Piaci pozíció: megegyezik a naptári évvel a belföldi kereskedelemben folyamatosan jelen vannak textilipari termékeink A gazdasági társaság tevékenységi köre az Alapító Okirat alapján, a TEÁOR 08 besorolása szerint: Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) főtevékenység Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeligyártás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Műanyag csomagolóeszköz gyártása Fémmegmunkálás M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Sportszergyártás Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás Hulladék újrahasznosítása 22/3

4 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem Vegyestermékkörű nagykereskedelem Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Használtcikk bolti kiskereskedelme M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás A társaság a jövőben is a jelenlegi termékszerkezetet kívánja fenntartani. Társaságunk a üzleti évet eft nyereséggel zárta. II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE 1. A beszámoló formája Társaságunk kettős könyvvitelt vezet, a törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata, az eredmény-kimutatást a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerint készíti el. Az Alapító információs igényének megfelelően az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerint is összeállítjuk. A könyvvizsgálat társaságunk részére jogszabály által rögzített kötelezettség. A beszámoló (mérleg) készítés időpontja az üzleti évet követő év január 21-e. 2. Értékelési eljárások A) A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA a) Az immateriális javak között kimutatott szellemi termékek bruttó értéke azonos annak beszerzési költségével. b) Tárgyi eszközök bruttó értékének meghatározása: beszerzés esetén beszerzési értéken a számviteli törvény 47. -a szerint, 22/4

5 saját vállalkozásban végzett tárgyi eszközök előállítása esetén a bruttó érték megállapítása előállítási költségen történik (a számviteli törvény 51. -ában foglalt tartalommal). c) Adott kölcsönök esetében az 1 éven túl jelentkező kölcsönök összege kerül kimutatásra. B) AZ ALKALMAZOTT AMORTIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK ISMERTETÉSE A gazdasági társaságnál a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a várható hasznos élettartama alapján meghatározott lineáris kulcs szerint, havi gyakorisággal történi. Az 50 eft egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. A 100 eft egyedi érték alatti használt tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a számviteli törvényben meghatározott módon lineáris módszerrel történik. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke, vagy a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Értékcsökkenés elszámolása Az épületek, termelőgépek, berendezések részben csökkentett leírási kulcsok alapján, az egyéb tárgyi eszközök a gazdasági társaság által meghatározott leírási kulcs szerint, havi rendszerességgel történik. Amortizációs kategória: bruttó értéken alapuló lineáris. C) PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS Társaságunk január 1-jétől a Számviteli Törvény 57. -ában biztosított lehetőséggel élve a tulajdonában lévő ingatlanok értékét piaci értéken tartja nyilván, tekintettel arra, hogy egyes ingatlanok piaci értéke jelentősen meghaladja azok könyv szerinti értékét évtől ennek alapján került sor a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. sz. alatti, helyrajzi száma: 2944/D ingatlan, valamint a Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 6. sz. alatti, helyrajzi száma: 2833/A/1, 2833/A/2, 2833/A/5. sz. ingatlan (mintabolt, vendégház) piaci értéken történő nyilvántartására. A piaci érték évi megállapítását a KERIP 94 Kft (3529 Miskolc, Derkovits Gyula u. 7.) végezte el. Az értékhelyesbítés elszámolásának szabályszerűsége az éves könyvvizsgálat keretén belül ellenőrzésre került, amely alapján az értékelési tartalék képzése is megtörtént. 22/5

6 D) A FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE Készletek értékelési módja: - A vásárolt anyagkészletek értékelési módjának ismertetése: A vásárolt készletek értékelése átlagáron történik. - Saját előállítású készletek: Év közben rögzített elszámoló árat alkalmaz a társaság, mely egyenlő az előző év utókalkuláció szerinti közvetlen önköltséggel. Év végén tényleges közvetlen önköltségen, éves utókalkuláció alapján értékel a cég. Követelések értékelési módja: A belföldi vevőkövetelést a számlázott, elismert összegben szerepelteti könyvelésében a Kft. mindaddig, amíg a követelést ki nem egyenlítették, vagy amíg az behajthatatlanná nem vált évre vonatkozóan értékvesztés elszámolására került sor. E) ÉRTÉKVESZTÉS A vevők minősítése alapján értékvesztést számol el társaságunk abban az esetben, ha a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelés a rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti értéktől alacsonyabb összegben térül meg. F) FELÚJÍTÁSOK, KARBANTARTÁSOK KÖLTSÉGEINEK ELKÜLÖNÍTÉSE A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával összefüggő, illetve az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási tevékenységet a tárgyi eszköz értékét növelő bekerülési értékként veszi figyelembe a társaság. Karbantartási költségként kerül elszámolásra a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási-karbantartási munka ellenértéke. G) SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉG A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó, a társaság által alkalmazott szabályzatok: Számviteli politika, Számlarend, Leltározási szabályzat, Értékelési szabályzat, Önköltség-számítási szabályzat, Pénzkezelési, pénzforgalmi szabályzat, Selejtezési szabályzat. A szabályzatok a törvénymódosítással, vagy egyéb változást követően aktualizálásra kerülnek. 22/6

7 B. Specifikus rész I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK NYITÓ NÖVEKEDÉS ÁTSOROLÁS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BERUHÁZÁSOK FELUJITÁSOK TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS TERV SZERINTI TERVEN FELÜLI NYITÓ NÖVEKEDÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BEFLEN BERUHÁZÁS BEFLEN FELUJITÁSOK 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ Az értékhelyesbítés tárgyévi változásának bemutatása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanok A gépjárművek piaci értékelése ezer Ft A gépjárművek valós értékének megállapítása érdekében a társaság felkérte a SAT Kft-t (Sátoraljaújhely) a piaci érték meghatározására. Ennek eredményeképpen a termelésben résztvevő járművek esetében1 858 eft, míg az egyéb járművek esetében 742 eft terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor, melynek elszámolása a termelésben résztvevő járműveknél a maradványérték módosítását is eredményezte. 22/7

8 2012. évi beruházások alakulása M E G N E V E Z É S Beruházások értéke HASZNÁLT TEXTILIPARI GÉPEK 400 JUKI IPARI GYORSVARRÓGÉP JUKI IPARI GOMBLYUKKÖTŐGÉP 960 SIRUBA 5 SZÁLAS SZEGŐ-VARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 400 THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD GŐZFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉK SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP 270 YUKI IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP SIRUBA 2 TŰS TŰRÚDVÁLTÓS IPARI GYORSVARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 800 SIRUBA IPARI RETESZELŐGÉP JUKI IPARI HUROKÖLTÉSES GYORSVARRÓGÉP OSHIMA IPARI SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP SU-LEE VÉGLEVÁGÓ BERENDEZÉS 250 PARWELD INVERTERES HEGESZTŐ+MŰA.FEJPAJZS 75 ezer Ft Befejezetlen beruházás SAROKCSISZOLÓ 13 SAMSUNG NYOMTATÓ 16 SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ 53 ACER NOTEBOOK 92 TÁVIRÁNYÍTÓ 5 TEXTIMA GYORSVARRÓGÉP 144 MUNKATEREM SZINTMEGOSZTÁS Gépbeszerzés (pályázat írás) Beruházások összesen Az összes beruházás értéke: eft. B. KÉSZLETEK december 31-én a készletek értéke eft, ami a nyitó készletérték 184 %- a. Ezen belül a vásárolt anyag- és árukészlet eft, az előző évi vásárolt anyagés árukészlet 280 %-a. A saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék készlet közvetlen önköltségen számított értéke eft, mintegy 119 %-a a december 31-i saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék állománynak. 22/8

9 C. KÖVETELÉSEK Követelések árusszállításból és szolgáltatásból (vevők) Nem lejárt követelések eft Határidőn túli kintlévőségek 1-30 nap eft nap eft nap eft nap eft 181 napon túli eft Összesen eft Egyéb követelések 585 eft - Munkavállalókkal szembeni követelések 222 eft - Egyéb követelések (ÁFA) 363 eft Az értékvesztés állományának alakulása NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ezer Ft Megnevezés NYITÓ értékvesztés értékvesztés visszaírása egyéb csökkenés* ZÁRÓ Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) értékvesztése *Az egyéb csökkenés 2 tételből tevődik össze: A mérleg fordulónapot megelőzően kifizetett vevőkövetelés értékvesztésének egyéb bevételek közötti elszámolását (16 eft), valamint a behajthatatlannak minősített követelések értékvesztésének kivezetését. D. SAJÁT TŐKE Mint a kiegészítő melléklet 2. oldalán ismertetésre került, a gazdasági társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt, a vagyonkezelői jogok gyakorlója a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A gazdasági társaság saját tőkéje december 31-én eft volt, december 31-én eft. A tárgyévi növekedés mértéke eft, amelynek oka a következő: - az értékelési tartalék csökkenése eft évi mérleg szerinti eredmény eft Összesen eft A társaság lekötött tartaléka eft, mely egy évi pótbefizetést tartalmaz. E. CÉLTARTALÉK Társaságunk évben céltartalékot nem képzett. 22/9

10 F. KÖTELEZETTSÉGEK Nem lejárt kötelezettségek Lejárt kötelezettségek (0-30 napon belül) Összes kötelezettség eft eft eft A gazdasági társaság december 31-én fennálló kötelezettsége eft, ami december 31-hez viszonyítva eft növekedés. Hosszú lejáratú kötelezettség nincs, a rövid lejáratú kötelezettség eft. A rövid lejáratú kötelezettség az előző évhez képest eft-tal több. A növekedést az alábbiakban felsorolt mérlegtételek összességében bekövetkezett változásai okozták: rövid lejáratú hitelek állományának csökkenése eft vevőktől kapott előlegek csökkenése eft a szállítók állományváltozása eft egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft Összesen: eft Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: költségvetési befizetési kötelezettség eft fogvatartottak munka- és tartásdíja eft társadalombiztosítási járulék 734 eft egyéb kötelezettség 71 eft gépkocsi lízing tárgyévre jutó része 983 eft Összesen: eft A felsorolt tényezők együttes hatásának eredményeképpen a rövid lejáratú kötelezettségek 44 %-kal, azaz az összes kötelezettség is ugyanilyen mértékben növekedett a december 31-i állapothoz képest. G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Munkaügyi támogatás évben fizetett, évet érintő része 885 eft Összesen: 885 e Ft H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása e Ft évet terhelő, 2013-ban fizetendő költségek elhatárolása e Ft Textilipari gépberuházásra kapott támogatás elhatárolása e Ft Összesen: e Ft 22/10

11 I. ZÁLOGJOG Társaságunk eft-os keretösszegű folyószámlahitel-szerződést kötött az MKB Bank Zrt-vel, melynek fedezete a társaság irodaépülete, mintaboltja és vendégháza. J. ÉRTÉKVESZTÉS A 365 napot meghaladóan lejárt vevőkövetelésekre 522 eft értékvesztést számolt el a kft, ugyanakkor 4 vevő részben, vagy teljes egészében rendezte 365 napot meghaladó tartozását, így az elszámolt értékvesztés is részben vagy egészben elszámolásra került az egyéb bevételek között 376 eft értékben. K. HITELEZÉSI VESZTESÉG A tárgyévben 11 cég esetében eft értékű követelést behajthatatlannak minősített a kft., melyből eft értékű követelésre már a évet megelőzően teljes mértékben értékvesztést számolt el a társaság. A eft teljes egészében összevezetésre került a vevőszámlákkal, mert ezeket a cégeket a nyilvántartásból törölték, így a behajtás is lehetetlenné vált. L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA Környezetvédelmi tevékenység Gazdasági társaságunk évben a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása mellett végezte munkáját. A társaság rendelkezik a veszélyes és egyéb hulladék kezelésének, felhasználásának helyi szabályozásával. A szakterülettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit (veszélyes hulladék, termékdíj) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségnek, a Vám- és Pénzügyőrség Miskolci Kirendeltségének, valamint két alkalommal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának határidőre megtette. A veszélyes hulladékok keletkezéséről, illetve annak megsemmisítéséről jelentés készül a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségek felé a tárgyévet követő március 1-jéig. Gazdasági társaságunk szolgáltatási szerződést kötött az ÖKO-TRANSZ Bt-vel a veszélyes hulladékainak elszállítására és ártalmatlanítására. Ezen tevékenység ellenértéke évben 9 eft volt. A szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik. A Kft. minden félévet követő hó 20-áig a NAV-nak a csomagolóanyag termékdíjával kapcsolatban jelentési és fizetési kötelezettségének késedelem nélkül eleget tett. A társaság tevékenységéből fakadóan nem végez olyan tevékenységet, amely a felszín alatti és felszíni vizeket szennyezi. A környezetvédelmi állapot megőrzése és a bírságok elkerülése érdekében az átfogó biztonsági szemlék, valamint a tűz- és munkavédelmi szemlék alkalmával kiemelten minden alkalommal ellenőrzésre kerül a szabályok betartása, betartatása. Az esetleges megtett észrevételekről határidőzött jegyzőkönyv készül a végrehajtásért felelős megnevezésével. Környezetvédelmi témában évben pályázatot nem nyújtottunk be. Gazdasági társaságunk telephelyein a környezeti állapot megfelelőnek mondható évben telephelyeinken mulasztási bírságot nem fizettünk. 22/11

12 Adatok kg-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Fáradt olaj Szennyezett csomagolási hulladék Olajjal szennyezett rongy Irodatechnikai hulladék Szárazelem Energetikai tevékenység A termelést és gazdálkodást, valamint az energiagazdálkodási tevékenységeket az ésszerűség és a takarékosság jellemezte, amely nagymértékben befolyásolja a társaság eredményességét. A társaság éves energiagazdálkodási tervéhez viszonyítva az áremeléseket is figyelembe véve a felhasznált energia (villamos, víz, távfűtés) tekintetében 3 %-os megtakarítás realizálható. A közszolgáltatási szerződés minden év első negyedévében kerül felülvizsgálatra, és ha ez szükséges, akkor a termelés energia igényének megfelelően kerül átdolgozásra. Villamos hálózatunkat szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten rendszeresen karbantartjuk, így tudjuk biztosítani az év elején megvizsgált és lekötött teljesítményeink betartását. A fűtési energiaszolgáltatást a Kft mindhárom telephelyén megállapodás alapján veszi igénybe. Ezen energiaterhek évről-évre való emelkedése jelenti a gazdasági társaság legnagyobb energiakiadásait. Az előző évhez viszonyítva a csökkenés 10 %-os. Gazdasági társaságunk megújuló energiaforrásokat nem alkalmaz. Energiarendszerek állapota: Villamos-energia rendszerünk érintésvédelmi felülvizsgálatát november hóban végeztettük el. A villamos hálózat elavult, felújításra lenne szükség. Fűtési hálózatunkat rendszeresen a fűtési idény kezdetekor átvizsgáljuk, és a szükséges javításokat, illetve szerelvény cseréket végrehajtjuk. Gazdasági társaságunk az energiagazdálkodást érintő tevékenységgel kapcsolatban évben sem tudott pályázatott beadni, mert a szükséges önrész anyagi fedezete nem áll a kft. rendelkezésére. A szakterületet érintő bírság vagy túlfizetés évben a Kft-nél nem volt. 22/12

13 II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA évben csak belföldi nettó árbevétel keletkezett. Tevékenységi körönkénti megoszlása: TEÁOR Tevékenység Nettó árbevétel (ezer Ft) Megoszlás (%) 1392 Konfekcionált textiláru Munkaruházat Felsőruházat Alsóruházat Lábbeli gyártás Textil-kiskereskedelem Egyéb (közmunkáltatás, bérleti díj) ÖSSZESEN Az egyéb bevételek jogcímei a következők: Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele 614 eft Kártérítés 25 eft Kapott kamat 153 eft Követelések visszaírt értékvesztése 376 eft Támogatások (pályázati, munkaügyi) eft Biztosítótól kapott kártérítés 289 eft Egyéb bevételek (költségtérítés, leltártöbblet, kerekítés stb.) 570 eft Összesen eft Az egyéb ráfordítások jogcímei a következők: Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke eft Kötbér, késedelmi kamat 158 eft Készletek értékvesztése eft Követelések értékvesztése 522 eft Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése eft Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók, illetékek 253 eft Behajthatatlan követelések leírása 587 eft Kivezetett készletek eft Egyéb ráfordítások 20 eft Összesen eft 22/13

14 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat Gépkocsi lízing értékeléskori árfolyamnyeresége Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai A folyószámlahitel és lízing után fizetett kamat Gépkocsi lízing törlesztésének árfolyamvesztesége Összesen 1 eft 239 eft 240 eft eft 142 eft eft A pénzügyi műveletek eredménye eft-tal rontotta a társaság eredményességét. C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Rendkívüli bevétel: (térítés nélkül átvett eszköz (HM alapanyag) felhasználásához kapcsolódó halasztott bevétel feloldás) 10 eft Rendkívüli ráfordítás: ebben az időszakban nem volt A rendkívüli eredmény 10 eft nyereség. D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE Társaságunk 2012-ben pályázatot nyújtott be az ÚJ Széchenyi Terv GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére tárgyban, és ennek eredményeképpen eft vissza nem térítendő többletforráshoz jutott, melyet textilipari gépek beszerzésére fordított. Ennek lehívása 2013-ban történik. A beruházás megvalósításához a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kft-t, melynek összege eft volt. Ez az összeg teljes egészében elhatárolásra került, és a gépek értékcsökkenési leírásának ütemében kerül majd visszavezetésre az egyéb bevételekkel szemben ben 390 eft került visszavezetésre. Cégünk pályázott az Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ sátoraljaújhelyi kirendeltsége által adható, a térség munkahelyek megőrzését szolgáló támogatás elnyerésére is. Ennek eredményeképpen 2012-ben eft-ot kapott a Kft. A munkabérek nettó értékének évi megőrzéséhez a Bérkompenzáció Pályázati Rendszer segítségével jutott 908 eft többletforráshoz társaságunk. 22/14

15 C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Tőkeigényességi Befektetett eszköz/összes 0,75 0,63 mutató eszköz A évi beruházás megvalósításával a befektetett eszközök aránya növekedett az összes eszközön belül. A mutató értéke a megfelelőnek mondható értéktartományba esik. Forgóeszközök Forgóeszköz/Összes eszköz 24,55 % 37,19 % aránya Az összes eszköz 37,19 %-a forgóeszköz, ami 12,64%-kal több a bázis évinél. Saját tőke aránya Saját tőke/mérlegfőösszeg 69,16 % 59,70 % A saját tőke 59,70 %-a az összes forrásnak, ami kedvezőtlenebb arány, mint az elmúlt évi, ugyanakkor a vállalkozás eszközei ugyanebben az arányban kerülnek finanszírozásra. Eladósodottság Kötelezettségek (idegen 30,84 % 33,99 % tőke)/összes forrás A tendencia az előző évi javulás után romlott, azonban a tőke összetételében még mindig a saját források a meghatározók. Tőkefeszültségi Kötelezettségek (idegen 44,59 % 56,94 % mutató tőke)/saját tőke Kifejezi az idegen forrás és a saját tőke kapcsolatát, vagyis azt, hogy egységnyi saját forrást milyen mértékű teher azaz kötelezettség terhel. Az elmúlt évhez képest a saját tőkét terhelő kötelezettség aránya 12,35 %-kal növekedett, ami a kötelezettségállomány növekedésére utal. Működő tőke Jegyzett, befizetett tőke+ tőketartalék+eredménytartalék eft eft +lekötött tartalék A működő tőke összege a évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalékba kerülése miatt csökkent. Tőke önfinanszírozás Mérleg szerinti - 11,66 % 12,48 % eredmény/saját tőke A mutató a pozitív mérleg szerinti eredmény miatt javult, 100 Ft saját tőkére 12,48 Ft mérleg szerinti eredmény jut. 22/15

16 Saját tőke növekedési Saját tőke/jegyzett tőke 1,56 1,74 mutatója Kedvező, mert az érték 1-nél nagyobb, némi javulás mutatkozik. Befektetett eszközök Saját tőke+kötelezettségek/ 1,33 1,50 fedezettsége Befektetett eszközök Az érték növekedett, azaz a befektetett eszközök nagyobb hányadát finanszírozzák a források. Tárgyi eszközök Saját tőke/tárgyi eszközök 91,8 % 95,45 % fedezettsége A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre a saját tőke 3,65 %-kal kisebb mértékben nyújt fedezetet. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenési leírása/tárgyi eszközök bruttó értéke 64,11 % 38,51 % A tárgyi eszközök leírtsági mutatója jelentős mértékben javult, mely a évi beruházásnak köszönhető. Tárgyi eszközök Tárgyévi beruházás/tárgyi 0,9 % 13,32 % megújítása eszközök A tárgyi eszközök megújultak a végrehajtott beruházások következtében. A mutató közel tizenötször magasabb, mint a bázis évben. Beruházási fedezet mutató Tárgyévi értékcsökkenési leírás/ Tárgyévben üzembe helyezett tárgyi eszközök 2,23 0,14 Az elszámolt amortizáció az aktivált tárgyi eszközökre nem nyújtott fedezetet. A mutató jelzi, hogy nagy összegű beruházás történt 2012-ben. Forgótőke aránya a Forgótőke/Saját tőke - 8,32 % 5,36 % saját tőkéhez A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete, azaz a forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, ezért pozitív az eredmény, ami javulás az előző évhez képest. Eszközök Nettó árbevétel/eszközök 0,83 1,56 fordulatszáma összesen Az érték megmutatja, hogy az összes eszköz hányszor fordult meg a nettó árbevételben. A vállalkozás vagyoni helyzete némileg stabilabb, mint 2011-ben, a mutató javulását a nettó árbevétel jelentős, illetve az összes eszköz értékének kismértékű növekedése okozta. 22/16

17 Tárgyi eszköz Nettó árbevétel/tárgyi 110,82 248,88 hatékonysága eszközök A vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével a bázisévhez képest sokkal magasabb árbevételt realizált a társaság. Készletek Nettó árbevétel/készletek 6,32 8,26 fordulatszáma Az érték megmutatja, hogy a készletek hányszor fordultak meg a nettó árbevételben. Javulás tapasztalható az előző évhez viszonyítva. B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Eladósodottság Kötelezettségek/Összes forrás 30,84 % 33,99 % Az eladósodottság kismértékben növekedett ugyan 2011-hez viszonyítva, de a mutató önmagában kedvező. Nettó eladósodottság Kötelezettségek - 28,51 % 27,44 % Követelések/Saját tőke Ez a mutató alig változott a tavalyi évhez viszonyítva. A kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket teljes mértékben fedezi a saját forrás. Árbevételre vetített Kötelezettség - likvid 23,35 % 10,05 % eladósodottság forgóeszköz/nettó árbevétel A likvid forgóeszközöket a Forgóeszközök és a Készletek különbözete adja. Kedvező a mutató. mert 100%-nál lényegesen kisebb, azaz az árbevétel teljesen fedezi a likvid forgóeszközökkel csökkentett kötelezettségeket. Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezettségek 0,80 1,09 A mutató megfordult, a forgóeszközök 2012-ben fedezetet nyújtottak a kötelezettségekre. Rövid távú likviditás Forgóeszköz/Rövid lejáratú 81,02 % 109,41 % I. kötelezettségek A mutató optimális esetben 200 % körüli érték, az elmúlt időszakhoz viszonyítva azonban javult a tendencia. Rövid távú likviditás Forgóeszköz - Készletek/Rövid 37,44 % 53,98 % II. lejáratú kötelezettségek Ennek a mutatónak a számításánál csak a mobilizálható eszközöket vesszük figyelembe. A mutató ideális esetben 100 és 200% között van, tehát még mindig ez alatt maradt. 22/17

18 Készpénz likviditás Pénzeszközök/Rövid lejáratú 0,73 % 2,17 % kötelezettségek A kft. pénzeszköz-állománya csak a pénztári készpénzből, illetve a bankalszámláján lévő, a év során fel nem használható támogatási összegből áll. Kötelezettségei rendezésének nagyrészt folyószámlahitel felhasználásával tesz eleget. Hitel fedezettségi Követelések/Rövid lejáratú 36,71 % 51,81 % mutató kötelezettségek A követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csak a felét fedezik, ami kedvezőtlen a társaságnak. Vevőállomány aránya Vevő/Szállító 103,32 % 80,10 % a szállítóállományhoz A szállítói állományt a vevőállomány nem finanszírozza, a bázisévhez képest romlott ez a mutató. Vevők átfutási ideje Átlagos vevőállomány/nettó árbevétel*360 A vevők átfutási ideje kis mértékben csökkent. 42 nap 40 nap Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítói állomány/ 33 nap 69 nap Anyagjellegű ráfordítások*360 A szállítók átfutási ideje több mint kétszerese lett az előző évinek. Ennek oka a beszállítókkal kötött megállapodásokban rögzített hosszabb fizetési határidők. Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye/ -20,87 % 25,55 % Rövid lejáratú kötelezettségek Az előző évhez képest jelentős a javulás, azonban a mutató még mindig nem érte el az ideális (50 %-os) szintet. C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + Egyéb bevételek +Aktivált saját teljesítmények értéke 110%-os a növekedés a bázis évhez viszonyítva. Hozzáadott érték (Anyagmentes termelési érték) eft eft Bruttó termelési érték - Anyagjellegű ráfordítások eft eft A hozzáadott érték 62%-kal nőtt, aminek oka, hogy a nettó árbevétel nagyobb mértékben emelkedett, mint az anyagjellegű ráfordítások. 22/18

19 Nettó termelési érték Hozzáadott érték - Értékcsökkenés A nettó termelési érték 66 %-kal lett magasabb eft eft Termelési költségszint Összes költség/bruttó termelési érték A termelési költségszint csökkenésének mértéke 12,86%. Anyaghányad Anyagjellegű ráfordítások/ Bruttó termelési érték Az anyaghányad 7,36%-kal magasabb a évinél. 108,24 % 95,38 % 67,48 % 74,82 % Bérköltség hányad Személyi jellegű ráfordítások/ 37,29 % 16,86 % Bruttó termelési érték A személyi jellegű ráfordítások arányának csökkenése azt mutatja, hogy a termelési értékben nagyobb súlyt kapott az olyan áruk értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel, amihez nem kapcsolódott személyi jellegű (munkadíj, bér, járulék) kifizetés. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés/Bruttó 1,49 % 0,68 % hányad termelési érték Az értékcsökkenés összege alacsonyabb az előző évinél, az értékcsökkenési leírás hányad értéke szintén csökkent. Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások/bruttó 0,19 % 2,19 % hányad termelési érték Az egyéb ráfordítás hányad a 2011-ben elszámolt nagy összegű értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivezetése miatt volt magas. Értékesítési Értékesítés összes költsége/ 121,66 % 93,57 % költségszint Nettó árbevétel Az előző évhez képest kimutatható a javulás, az árbevétel már fedezi az értékesítés összes költségét. Értékesítés közvetlen Értékesítés közvetlen 74,86 % 72,51 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A nettó árbevétel a közvetlen költségeket 2,35%-kal kisebb mértékben fedezi, mint a bázis évben. Értékesítés közvetett Értékesítés közvetett 46,80 % 21,05 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A közvetett költségek tekintetében kedvező a mutató, 100 Ft árbevételből 25,75 Fttal kevesebbet kell erre fordítani. 22/19

20 Igazgatási költségszint Igazgatási költség/nettó árbevétel Ebben a költségben 6,81 %-os megtakarítást sikerült elérni. 13,60 % 6,79 % Egyéb általános Egyéb általános költségek/ 28,54 % 12,35 % költségek szintje Nettó árbevétel Ez a költség növekedett, de az árbevétel sokkal nagyobb mértékben, ezért a mutató is kedvezőbb képet mutat. Árbevétel-arányos Üzemi eredmény/nettó - 7,57 % 5,58 % üzemi eredmény árbevétel A mutató a pozitív üzemi eredménynek köszönhetően pozitív. Eszközarányos Adózás előtti eredmény/ - 8,06 % 7,45 % jövedelmezőség Eszközök összesen Az eszközök jövedelemtermelő képessége 2012-ben 7,45%-os. A tőke Adózott eredmény/saját tőke - 11,66 % 12,48 % jövedelmezősége A mutató pozitív a nyereség következtében, tendenciája kedvezően alakult, 100 Ft saját tőke 12,48 Ft nyereséget hozott. Készletek forgási Átlagos készletérték/nettó 48 nap 41 nap sebessége árbevétel x365 Javulás a korábbi évhez képest. Ennek oka a nettó árbevétel 140,5 %-os emelkedése a évi árbevételhez viszonyítva. Készletek Értékesítés árbevétele/átlagos 7,66 fordulat 8,84 fordulat fordulatszáma készletérték A készletek a 2011-es 7,66 fordulathoz képest többször, 8,84-szer térültek meg a nettó árbevételben. Ez javulást mutat. 22/20

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben