2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK"

Átírás

1 ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, január 21. Kocsi Zoltán ügyvezető igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK A. Általános rész... 3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 3 II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE A beszámoló formája Értékelési eljárások... 4 B. Specifikus rész... 7 I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 7 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA... 7 B. KÉSZLETEK... 8 C. KÖVETELÉSEK... 9 D. SAJÁT TŐKE... 9 E. CÉLTARTALÉK... 9 F. KÖTELEZETTSÉGEK G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS I. ZÁLOGJOG J. ÉRTÉKVESZTÉS K. HITELEZÉSI VESZTESÉG L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése II. A TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMÁNAK, BÉRKÖLTSÉGÉNEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEINEK ÁLLOMÁNYONKÉNTI BONTÁSÁNAK BEMUTATÁSA III. TÁJÉKOZTATÓ A VEZETŐSÉG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT ÖSSZEGEKRŐL IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS /2

3 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Általános rész Társaságunk 1994-től működik a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár jogutódjaként, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként. A társaság alapítója: Tulajdonos: Tevékenységi köre: Cégjegyzésre jogosult: Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.) a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Büntetés-végrehatás Országos Parancsnoksága vagyonkezelőként gyakorolja. az Alapító Okiratban rögzített, meghatározó a textil konfekcionálás, cipő bérmunka Kocsi Zoltán 3980 Sátoraljaújhely, Vasvári u. 21. A társaság honlapja: Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. Üzleti év: Piaci pozíció: megegyezik a naptári évvel a belföldi kereskedelemben folyamatosan jelen vannak textilipari termékeink A gazdasági társaság tevékenységi köre az Alapító Okirat alapján, a TEÁOR 08 besorolása szerint: Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) főtevékenység Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeligyártás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Műanyag csomagolóeszköz gyártása Fémmegmunkálás M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Sportszergyártás Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás Hulladék újrahasznosítása 22/3

4 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem Vegyestermékkörű nagykereskedelem Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Használtcikk bolti kiskereskedelme M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás A társaság a jövőben is a jelenlegi termékszerkezetet kívánja fenntartani. Társaságunk a üzleti évet eft nyereséggel zárta. II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE 1. A beszámoló formája Társaságunk kettős könyvvitelt vezet, a törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata, az eredmény-kimutatást a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerint készíti el. Az Alapító információs igényének megfelelően az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerint is összeállítjuk. A könyvvizsgálat társaságunk részére jogszabály által rögzített kötelezettség. A beszámoló (mérleg) készítés időpontja az üzleti évet követő év január 21-e. 2. Értékelési eljárások A) A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA a) Az immateriális javak között kimutatott szellemi termékek bruttó értéke azonos annak beszerzési költségével. b) Tárgyi eszközök bruttó értékének meghatározása: beszerzés esetén beszerzési értéken a számviteli törvény 47. -a szerint, 22/4

5 saját vállalkozásban végzett tárgyi eszközök előállítása esetén a bruttó érték megállapítása előállítási költségen történik (a számviteli törvény 51. -ában foglalt tartalommal). c) Adott kölcsönök esetében az 1 éven túl jelentkező kölcsönök összege kerül kimutatásra. B) AZ ALKALMAZOTT AMORTIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK ISMERTETÉSE A gazdasági társaságnál a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a várható hasznos élettartama alapján meghatározott lineáris kulcs szerint, havi gyakorisággal történi. Az 50 eft egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. A 100 eft egyedi érték alatti használt tárgyi eszközök a használatba vétel időpontjában, egy összegben értékcsökkenési leírásként - költségként - elszámolásra kerülnek. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a számviteli törvényben meghatározott módon lineáris módszerrel történik. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke, vagy a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Értékcsökkenés elszámolása Az épületek, termelőgépek, berendezések részben csökkentett leírási kulcsok alapján, az egyéb tárgyi eszközök a gazdasági társaság által meghatározott leírási kulcs szerint, havi rendszerességgel történik. Amortizációs kategória: bruttó értéken alapuló lineáris. C) PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS Társaságunk január 1-jétől a Számviteli Törvény 57. -ában biztosított lehetőséggel élve a tulajdonában lévő ingatlanok értékét piaci értéken tartja nyilván, tekintettel arra, hogy egyes ingatlanok piaci értéke jelentősen meghaladja azok könyv szerinti értékét évtől ennek alapján került sor a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. sz. alatti, helyrajzi száma: 2944/D ingatlan, valamint a Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 6. sz. alatti, helyrajzi száma: 2833/A/1, 2833/A/2, 2833/A/5. sz. ingatlan (mintabolt, vendégház) piaci értéken történő nyilvántartására. A piaci érték évi megállapítását a KERIP 94 Kft (3529 Miskolc, Derkovits Gyula u. 7.) végezte el. Az értékhelyesbítés elszámolásának szabályszerűsége az éves könyvvizsgálat keretén belül ellenőrzésre került, amely alapján az értékelési tartalék képzése is megtörtént. 22/5

6 D) A FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE Készletek értékelési módja: - A vásárolt anyagkészletek értékelési módjának ismertetése: A vásárolt készletek értékelése átlagáron történik. - Saját előállítású készletek: Év közben rögzített elszámoló árat alkalmaz a társaság, mely egyenlő az előző év utókalkuláció szerinti közvetlen önköltséggel. Év végén tényleges közvetlen önköltségen, éves utókalkuláció alapján értékel a cég. Követelések értékelési módja: A belföldi vevőkövetelést a számlázott, elismert összegben szerepelteti könyvelésében a Kft. mindaddig, amíg a követelést ki nem egyenlítették, vagy amíg az behajthatatlanná nem vált évre vonatkozóan értékvesztés elszámolására került sor. E) ÉRTÉKVESZTÉS A vevők minősítése alapján értékvesztést számol el társaságunk abban az esetben, ha a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelés a rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti értéktől alacsonyabb összegben térül meg. F) FELÚJÍTÁSOK, KARBANTARTÁSOK KÖLTSÉGEINEK ELKÜLÖNÍTÉSE A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával összefüggő, illetve az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási tevékenységet a tárgyi eszköz értékét növelő bekerülési értékként veszi figyelembe a társaság. Karbantartási költségként kerül elszámolásra a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási-karbantartási munka ellenértéke. G) SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉG A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó, a társaság által alkalmazott szabályzatok: Számviteli politika, Számlarend, Leltározási szabályzat, Értékelési szabályzat, Önköltség-számítási szabályzat, Pénzkezelési, pénzforgalmi szabályzat, Selejtezési szabályzat. A szabályzatok a törvénymódosítással, vagy egyéb változást követően aktualizálásra kerülnek. 22/6

7 B. Specifikus rész I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK NYITÓ NÖVEKEDÉS ÁTSOROLÁS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BERUHÁZÁSOK FELUJITÁSOK TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS TERV SZERINTI TERVEN FELÜLI NYITÓ NÖVEKEDÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ALAP.ÁTSZERV.AKTIVÁLT IMMATERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK MÜSZAKI BEREND.GÉPEK EGYÉB GÉP BEREND BEFLEN BERUHÁZÁS BEFLEN FELUJITÁSOK 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ŐSSZ Az értékhelyesbítés tárgyévi változásának bemutatása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanok A gépjárművek piaci értékelése ezer Ft A gépjárművek valós értékének megállapítása érdekében a társaság felkérte a SAT Kft-t (Sátoraljaújhely) a piaci érték meghatározására. Ennek eredményeképpen a termelésben résztvevő járművek esetében1 858 eft, míg az egyéb járművek esetében 742 eft terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor, melynek elszámolása a termelésben résztvevő járműveknél a maradványérték módosítását is eredményezte. 22/7

8 2012. évi beruházások alakulása M E G N E V E Z É S Beruházások értéke HASZNÁLT TEXTILIPARI GÉPEK 400 JUKI IPARI GYORSVARRÓGÉP JUKI IPARI GOMBLYUKKÖTŐGÉP 960 SIRUBA 5 SZÁLAS SZEGŐ-VARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 400 THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD VASALÓ ASZTAL THEOBALD GŐZFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉK SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP 270 YUKI IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA IPARI GOMBLYUKAZÓGÉP 960 SIRUBA 2 TŰS 5 FONALAS IPARI SZEGŐVARRÓGÉP SIRUBA 2 TŰS TŰRÚDVÁLTÓS IPARI GYORSVARRÓGÉP TONY IPARI LÁNCÖLTÉSES GOMBFELVARRÓGÉP 800 SIRUBA IPARI RETESZELŐGÉP JUKI IPARI HUROKÖLTÉSES GYORSVARRÓGÉP OSHIMA IPARI SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP SU-LEE VÉGLEVÁGÓ BERENDEZÉS 250 PARWELD INVERTERES HEGESZTŐ+MŰA.FEJPAJZS 75 ezer Ft Befejezetlen beruházás SAROKCSISZOLÓ 13 SAMSUNG NYOMTATÓ 16 SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ 53 ACER NOTEBOOK 92 TÁVIRÁNYÍTÓ 5 TEXTIMA GYORSVARRÓGÉP 144 MUNKATEREM SZINTMEGOSZTÁS Gépbeszerzés (pályázat írás) Beruházások összesen Az összes beruházás értéke: eft. B. KÉSZLETEK december 31-én a készletek értéke eft, ami a nyitó készletérték 184 %- a. Ezen belül a vásárolt anyag- és árukészlet eft, az előző évi vásárolt anyagés árukészlet 280 %-a. A saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék készlet közvetlen önköltségen számított értéke eft, mintegy 119 %-a a december 31-i saját előállítású befejezetlen, félkész és késztermék állománynak. 22/8

9 C. KÖVETELÉSEK Követelések árusszállításból és szolgáltatásból (vevők) Nem lejárt követelések eft Határidőn túli kintlévőségek 1-30 nap eft nap eft nap eft nap eft 181 napon túli eft Összesen eft Egyéb követelések 585 eft - Munkavállalókkal szembeni követelések 222 eft - Egyéb követelések (ÁFA) 363 eft Az értékvesztés állományának alakulása NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ezer Ft Megnevezés NYITÓ értékvesztés értékvesztés visszaírása egyéb csökkenés* ZÁRÓ Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) értékvesztése *Az egyéb csökkenés 2 tételből tevődik össze: A mérleg fordulónapot megelőzően kifizetett vevőkövetelés értékvesztésének egyéb bevételek közötti elszámolását (16 eft), valamint a behajthatatlannak minősített követelések értékvesztésének kivezetését. D. SAJÁT TŐKE Mint a kiegészítő melléklet 2. oldalán ismertetésre került, a gazdasági társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt, a vagyonkezelői jogok gyakorlója a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A gazdasági társaság saját tőkéje december 31-én eft volt, december 31-én eft. A tárgyévi növekedés mértéke eft, amelynek oka a következő: - az értékelési tartalék csökkenése eft évi mérleg szerinti eredmény eft Összesen eft A társaság lekötött tartaléka eft, mely egy évi pótbefizetést tartalmaz. E. CÉLTARTALÉK Társaságunk évben céltartalékot nem képzett. 22/9

10 F. KÖTELEZETTSÉGEK Nem lejárt kötelezettségek Lejárt kötelezettségek (0-30 napon belül) Összes kötelezettség eft eft eft A gazdasági társaság december 31-én fennálló kötelezettsége eft, ami december 31-hez viszonyítva eft növekedés. Hosszú lejáratú kötelezettség nincs, a rövid lejáratú kötelezettség eft. A rövid lejáratú kötelezettség az előző évhez képest eft-tal több. A növekedést az alábbiakban felsorolt mérlegtételek összességében bekövetkezett változásai okozták: rövid lejáratú hitelek állományának csökkenése eft vevőktől kapott előlegek csökkenése eft a szállítók állományváltozása eft egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft Összesen: eft Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: költségvetési befizetési kötelezettség eft fogvatartottak munka- és tartásdíja eft társadalombiztosítási járulék 734 eft egyéb kötelezettség 71 eft gépkocsi lízing tárgyévre jutó része 983 eft Összesen: eft A felsorolt tényezők együttes hatásának eredményeképpen a rövid lejáratú kötelezettségek 44 %-kal, azaz az összes kötelezettség is ugyanilyen mértékben növekedett a december 31-i állapothoz képest. G. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Munkaügyi támogatás évben fizetett, évet érintő része 885 eft Összesen: 885 e Ft H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása e Ft évet terhelő, 2013-ban fizetendő költségek elhatárolása e Ft Textilipari gépberuházásra kapott támogatás elhatárolása e Ft Összesen: e Ft 22/10

11 I. ZÁLOGJOG Társaságunk eft-os keretösszegű folyószámlahitel-szerződést kötött az MKB Bank Zrt-vel, melynek fedezete a társaság irodaépülete, mintaboltja és vendégháza. J. ÉRTÉKVESZTÉS A 365 napot meghaladóan lejárt vevőkövetelésekre 522 eft értékvesztést számolt el a kft, ugyanakkor 4 vevő részben, vagy teljes egészében rendezte 365 napot meghaladó tartozását, így az elszámolt értékvesztés is részben vagy egészben elszámolásra került az egyéb bevételek között 376 eft értékben. K. HITELEZÉSI VESZTESÉG A tárgyévben 11 cég esetében eft értékű követelést behajthatatlannak minősített a kft., melyből eft értékű követelésre már a évet megelőzően teljes mértékben értékvesztést számolt el a társaság. A eft teljes egészében összevezetésre került a vevőszámlákkal, mert ezeket a cégeket a nyilvántartásból törölték, így a behajtás is lehetetlenné vált. L. KÖRNYEZETVÉDELEM,-ENERGETIKA Környezetvédelmi tevékenység Gazdasági társaságunk évben a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása mellett végezte munkáját. A társaság rendelkezik a veszélyes és egyéb hulladék kezelésének, felhasználásának helyi szabályozásával. A szakterülettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit (veszélyes hulladék, termékdíj) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségnek, a Vám- és Pénzügyőrség Miskolci Kirendeltségének, valamint két alkalommal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának határidőre megtette. A veszélyes hulladékok keletkezéséről, illetve annak megsemmisítéséről jelentés készül a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségek felé a tárgyévet követő március 1-jéig. Gazdasági társaságunk szolgáltatási szerződést kötött az ÖKO-TRANSZ Bt-vel a veszélyes hulladékainak elszállítására és ártalmatlanítására. Ezen tevékenység ellenértéke évben 9 eft volt. A szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik. A Kft. minden félévet követő hó 20-áig a NAV-nak a csomagolóanyag termékdíjával kapcsolatban jelentési és fizetési kötelezettségének késedelem nélkül eleget tett. A társaság tevékenységéből fakadóan nem végez olyan tevékenységet, amely a felszín alatti és felszíni vizeket szennyezi. A környezetvédelmi állapot megőrzése és a bírságok elkerülése érdekében az átfogó biztonsági szemlék, valamint a tűz- és munkavédelmi szemlék alkalmával kiemelten minden alkalommal ellenőrzésre kerül a szabályok betartása, betartatása. Az esetleges megtett észrevételekről határidőzött jegyzőkönyv készül a végrehajtásért felelős megnevezésével. Környezetvédelmi témában évben pályázatot nem nyújtottunk be. Gazdasági társaságunk telephelyein a környezeti állapot megfelelőnek mondható évben telephelyeinken mulasztási bírságot nem fizettünk. 22/11

12 Adatok kg-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Fáradt olaj Szennyezett csomagolási hulladék Olajjal szennyezett rongy Irodatechnikai hulladék Szárazelem Energetikai tevékenység A termelést és gazdálkodást, valamint az energiagazdálkodási tevékenységeket az ésszerűség és a takarékosság jellemezte, amely nagymértékben befolyásolja a társaság eredményességét. A társaság éves energiagazdálkodási tervéhez viszonyítva az áremeléseket is figyelembe véve a felhasznált energia (villamos, víz, távfűtés) tekintetében 3 %-os megtakarítás realizálható. A közszolgáltatási szerződés minden év első negyedévében kerül felülvizsgálatra, és ha ez szükséges, akkor a termelés energia igényének megfelelően kerül átdolgozásra. Villamos hálózatunkat szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten rendszeresen karbantartjuk, így tudjuk biztosítani az év elején megvizsgált és lekötött teljesítményeink betartását. A fűtési energiaszolgáltatást a Kft mindhárom telephelyén megállapodás alapján veszi igénybe. Ezen energiaterhek évről-évre való emelkedése jelenti a gazdasági társaság legnagyobb energiakiadásait. Az előző évhez viszonyítva a csökkenés 10 %-os. Gazdasági társaságunk megújuló energiaforrásokat nem alkalmaz. Energiarendszerek állapota: Villamos-energia rendszerünk érintésvédelmi felülvizsgálatát november hóban végeztettük el. A villamos hálózat elavult, felújításra lenne szükség. Fűtési hálózatunkat rendszeresen a fűtési idény kezdetekor átvizsgáljuk, és a szükséges javításokat, illetve szerelvény cseréket végrehajtjuk. Gazdasági társaságunk az energiagazdálkodást érintő tevékenységgel kapcsolatban évben sem tudott pályázatott beadni, mert a szükséges önrész anyagi fedezete nem áll a kft. rendelkezésére. A szakterületet érintő bírság vagy túlfizetés évben a Kft-nél nem volt. 22/12

13 II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÉVI ALAKULÁSA évben csak belföldi nettó árbevétel keletkezett. Tevékenységi körönkénti megoszlása: TEÁOR Tevékenység Nettó árbevétel (ezer Ft) Megoszlás (%) 1392 Konfekcionált textiláru Munkaruházat Felsőruházat Alsóruházat Lábbeli gyártás Textil-kiskereskedelem Egyéb (közmunkáltatás, bérleti díj) ÖSSZESEN Az egyéb bevételek jogcímei a következők: Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele 614 eft Kártérítés 25 eft Kapott kamat 153 eft Követelések visszaírt értékvesztése 376 eft Támogatások (pályázati, munkaügyi) eft Biztosítótól kapott kártérítés 289 eft Egyéb bevételek (költségtérítés, leltártöbblet, kerekítés stb.) 570 eft Összesen eft Az egyéb ráfordítások jogcímei a következők: Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke eft Kötbér, késedelmi kamat 158 eft Készletek értékvesztése eft Követelések értékvesztése 522 eft Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése eft Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók, illetékek 253 eft Behajthatatlan követelések leírása 587 eft Kivezetett készletek eft Egyéb ráfordítások 20 eft Összesen eft 22/13

14 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat Gépkocsi lízing értékeléskori árfolyamnyeresége Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai A folyószámlahitel és lízing után fizetett kamat Gépkocsi lízing törlesztésének árfolyamvesztesége Összesen 1 eft 239 eft 240 eft eft 142 eft eft A pénzügyi műveletek eredménye eft-tal rontotta a társaság eredményességét. C. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Rendkívüli bevétel: (térítés nélkül átvett eszköz (HM alapanyag) felhasználásához kapcsolódó halasztott bevétel feloldás) 10 eft Rendkívüli ráfordítás: ebben az időszakban nem volt A rendkívüli eredmény 10 eft nyereség. D. TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE Társaságunk 2012-ben pályázatot nyújtott be az ÚJ Széchenyi Terv GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére tárgyban, és ennek eredményeképpen eft vissza nem térítendő többletforráshoz jutott, melyet textilipari gépek beszerzésére fordított. Ennek lehívása 2013-ban történik. A beruházás megvalósításához a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kft-t, melynek összege eft volt. Ez az összeg teljes egészében elhatárolásra került, és a gépek értékcsökkenési leírásának ütemében kerül majd visszavezetésre az egyéb bevételekkel szemben ben 390 eft került visszavezetésre. Cégünk pályázott az Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ sátoraljaújhelyi kirendeltsége által adható, a térség munkahelyek megőrzését szolgáló támogatás elnyerésére is. Ennek eredményeképpen 2012-ben eft-ot kapott a Kft. A munkabérek nettó értékének évi megőrzéséhez a Bérkompenzáció Pályázati Rendszer segítségével jutott 908 eft többletforráshoz társaságunk. 22/14

15 C. Tájékoztató rész I. MUTATÓSZÁMOK A. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Tőkeigényességi Befektetett eszköz/összes 0,75 0,63 mutató eszköz A évi beruházás megvalósításával a befektetett eszközök aránya növekedett az összes eszközön belül. A mutató értéke a megfelelőnek mondható értéktartományba esik. Forgóeszközök Forgóeszköz/Összes eszköz 24,55 % 37,19 % aránya Az összes eszköz 37,19 %-a forgóeszköz, ami 12,64%-kal több a bázis évinél. Saját tőke aránya Saját tőke/mérlegfőösszeg 69,16 % 59,70 % A saját tőke 59,70 %-a az összes forrásnak, ami kedvezőtlenebb arány, mint az elmúlt évi, ugyanakkor a vállalkozás eszközei ugyanebben az arányban kerülnek finanszírozásra. Eladósodottság Kötelezettségek (idegen 30,84 % 33,99 % tőke)/összes forrás A tendencia az előző évi javulás után romlott, azonban a tőke összetételében még mindig a saját források a meghatározók. Tőkefeszültségi Kötelezettségek (idegen 44,59 % 56,94 % mutató tőke)/saját tőke Kifejezi az idegen forrás és a saját tőke kapcsolatát, vagyis azt, hogy egységnyi saját forrást milyen mértékű teher azaz kötelezettség terhel. Az elmúlt évhez képest a saját tőkét terhelő kötelezettség aránya 12,35 %-kal növekedett, ami a kötelezettségállomány növekedésére utal. Működő tőke Jegyzett, befizetett tőke+ tőketartalék+eredménytartalék eft eft +lekötött tartalék A működő tőke összege a évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalékba kerülése miatt csökkent. Tőke önfinanszírozás Mérleg szerinti - 11,66 % 12,48 % eredmény/saját tőke A mutató a pozitív mérleg szerinti eredmény miatt javult, 100 Ft saját tőkére 12,48 Ft mérleg szerinti eredmény jut. 22/15

16 Saját tőke növekedési Saját tőke/jegyzett tőke 1,56 1,74 mutatója Kedvező, mert az érték 1-nél nagyobb, némi javulás mutatkozik. Befektetett eszközök Saját tőke+kötelezettségek/ 1,33 1,50 fedezettsége Befektetett eszközök Az érték növekedett, azaz a befektetett eszközök nagyobb hányadát finanszírozzák a források. Tárgyi eszközök Saját tőke/tárgyi eszközök 91,8 % 95,45 % fedezettsége A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre a saját tőke 3,65 %-kal kisebb mértékben nyújt fedezetet. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenési leírása/tárgyi eszközök bruttó értéke 64,11 % 38,51 % A tárgyi eszközök leírtsági mutatója jelentős mértékben javult, mely a évi beruházásnak köszönhető. Tárgyi eszközök Tárgyévi beruházás/tárgyi 0,9 % 13,32 % megújítása eszközök A tárgyi eszközök megújultak a végrehajtott beruházások következtében. A mutató közel tizenötször magasabb, mint a bázis évben. Beruházási fedezet mutató Tárgyévi értékcsökkenési leírás/ Tárgyévben üzembe helyezett tárgyi eszközök 2,23 0,14 Az elszámolt amortizáció az aktivált tárgyi eszközökre nem nyújtott fedezetet. A mutató jelzi, hogy nagy összegű beruházás történt 2012-ben. Forgótőke aránya a Forgótőke/Saját tőke - 8,32 % 5,36 % saját tőkéhez A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete, azaz a forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, ezért pozitív az eredmény, ami javulás az előző évhez képest. Eszközök Nettó árbevétel/eszközök 0,83 1,56 fordulatszáma összesen Az érték megmutatja, hogy az összes eszköz hányszor fordult meg a nettó árbevételben. A vállalkozás vagyoni helyzete némileg stabilabb, mint 2011-ben, a mutató javulását a nettó árbevétel jelentős, illetve az összes eszköz értékének kismértékű növekedése okozta. 22/16

17 Tárgyi eszköz Nettó árbevétel/tárgyi 110,82 248,88 hatékonysága eszközök A vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével a bázisévhez képest sokkal magasabb árbevételt realizált a társaság. Készletek Nettó árbevétel/készletek 6,32 8,26 fordulatszáma Az érték megmutatja, hogy a készletek hányszor fordultak meg a nettó árbevételben. Javulás tapasztalható az előző évhez viszonyítva. B. A vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetének átfogó jellemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Eladósodottság Kötelezettségek/Összes forrás 30,84 % 33,99 % Az eladósodottság kismértékben növekedett ugyan 2011-hez viszonyítva, de a mutató önmagában kedvező. Nettó eladósodottság Kötelezettségek - 28,51 % 27,44 % Követelések/Saját tőke Ez a mutató alig változott a tavalyi évhez viszonyítva. A kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket teljes mértékben fedezi a saját forrás. Árbevételre vetített Kötelezettség - likvid 23,35 % 10,05 % eladósodottság forgóeszköz/nettó árbevétel A likvid forgóeszközöket a Forgóeszközök és a Készletek különbözete adja. Kedvező a mutató. mert 100%-nál lényegesen kisebb, azaz az árbevétel teljesen fedezi a likvid forgóeszközökkel csökkentett kötelezettségeket. Likviditási mutató Forgóeszközök/Kötelezettségek 0,80 1,09 A mutató megfordult, a forgóeszközök 2012-ben fedezetet nyújtottak a kötelezettségekre. Rövid távú likviditás Forgóeszköz/Rövid lejáratú 81,02 % 109,41 % I. kötelezettségek A mutató optimális esetben 200 % körüli érték, az elmúlt időszakhoz viszonyítva azonban javult a tendencia. Rövid távú likviditás Forgóeszköz - Készletek/Rövid 37,44 % 53,98 % II. lejáratú kötelezettségek Ennek a mutatónak a számításánál csak a mobilizálható eszközöket vesszük figyelembe. A mutató ideális esetben 100 és 200% között van, tehát még mindig ez alatt maradt. 22/17

18 Készpénz likviditás Pénzeszközök/Rövid lejáratú 0,73 % 2,17 % kötelezettségek A kft. pénzeszköz-állománya csak a pénztári készpénzből, illetve a bankalszámláján lévő, a év során fel nem használható támogatási összegből áll. Kötelezettségei rendezésének nagyrészt folyószámlahitel felhasználásával tesz eleget. Hitel fedezettségi Követelések/Rövid lejáratú 36,71 % 51,81 % mutató kötelezettségek A követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csak a felét fedezik, ami kedvezőtlen a társaságnak. Vevőállomány aránya Vevő/Szállító 103,32 % 80,10 % a szállítóállományhoz A szállítói állományt a vevőállomány nem finanszírozza, a bázisévhez képest romlott ez a mutató. Vevők átfutási ideje Átlagos vevőállomány/nettó árbevétel*360 A vevők átfutási ideje kis mértékben csökkent. 42 nap 40 nap Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítói állomány/ 33 nap 69 nap Anyagjellegű ráfordítások*360 A szállítók átfutási ideje több mint kétszerese lett az előző évinek. Ennek oka a beszállítókkal kötött megállapodásokban rögzített hosszabb fizetési határidők. Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye/ -20,87 % 25,55 % Rövid lejáratú kötelezettségek Az előző évhez képest jelentős a javulás, azonban a mutató még mindig nem érte el az ideális (50 %-os) szintet. C. A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése Mutató Kiszámítás módja Előző év Tárgyév Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + Egyéb bevételek +Aktivált saját teljesítmények értéke 110%-os a növekedés a bázis évhez viszonyítva. Hozzáadott érték (Anyagmentes termelési érték) eft eft Bruttó termelési érték - Anyagjellegű ráfordítások eft eft A hozzáadott érték 62%-kal nőtt, aminek oka, hogy a nettó árbevétel nagyobb mértékben emelkedett, mint az anyagjellegű ráfordítások. 22/18

19 Nettó termelési érték Hozzáadott érték - Értékcsökkenés A nettó termelési érték 66 %-kal lett magasabb eft eft Termelési költségszint Összes költség/bruttó termelési érték A termelési költségszint csökkenésének mértéke 12,86%. Anyaghányad Anyagjellegű ráfordítások/ Bruttó termelési érték Az anyaghányad 7,36%-kal magasabb a évinél. 108,24 % 95,38 % 67,48 % 74,82 % Bérköltség hányad Személyi jellegű ráfordítások/ 37,29 % 16,86 % Bruttó termelési érték A személyi jellegű ráfordítások arányának csökkenése azt mutatja, hogy a termelési értékben nagyobb súlyt kapott az olyan áruk értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel, amihez nem kapcsolódott személyi jellegű (munkadíj, bér, járulék) kifizetés. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés/Bruttó 1,49 % 0,68 % hányad termelési érték Az értékcsökkenés összege alacsonyabb az előző évinél, az értékcsökkenési leírás hányad értéke szintén csökkent. Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások/bruttó 0,19 % 2,19 % hányad termelési érték Az egyéb ráfordítás hányad a 2011-ben elszámolt nagy összegű értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivezetése miatt volt magas. Értékesítési Értékesítés összes költsége/ 121,66 % 93,57 % költségszint Nettó árbevétel Az előző évhez képest kimutatható a javulás, az árbevétel már fedezi az értékesítés összes költségét. Értékesítés közvetlen Értékesítés közvetlen 74,86 % 72,51 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A nettó árbevétel a közvetlen költségeket 2,35%-kal kisebb mértékben fedezi, mint a bázis évben. Értékesítés közvetett Értékesítés közvetett 46,80 % 21,05 % költségszintje költségei/nettó árbevétel A közvetett költségek tekintetében kedvező a mutató, 100 Ft árbevételből 25,75 Fttal kevesebbet kell erre fordítani. 22/19

20 Igazgatási költségszint Igazgatási költség/nettó árbevétel Ebben a költségben 6,81 %-os megtakarítást sikerült elérni. 13,60 % 6,79 % Egyéb általános Egyéb általános költségek/ 28,54 % 12,35 % költségek szintje Nettó árbevétel Ez a költség növekedett, de az árbevétel sokkal nagyobb mértékben, ezért a mutató is kedvezőbb képet mutat. Árbevétel-arányos Üzemi eredmény/nettó - 7,57 % 5,58 % üzemi eredmény árbevétel A mutató a pozitív üzemi eredménynek köszönhetően pozitív. Eszközarányos Adózás előtti eredmény/ - 8,06 % 7,45 % jövedelmezőség Eszközök összesen Az eszközök jövedelemtermelő képessége 2012-ben 7,45%-os. A tőke Adózott eredmény/saját tőke - 11,66 % 12,48 % jövedelmezősége A mutató pozitív a nyereség következtében, tendenciája kedvezően alakult, 100 Ft saját tőke 12,48 Ft nyereséget hozott. Készletek forgási Átlagos készletérték/nettó 48 nap 41 nap sebessége árbevétel x365 Javulás a korábbi évhez képest. Ennek oka a nettó árbevétel 140,5 %-os emelkedése a évi árbevételhez viszonyítva. Készletek Értékesítés árbevétele/átlagos 7,66 fordulat 8,84 fordulat fordulatszáma készletérték A készletek a 2011-es 7,66 fordulathoz képest többször, 8,84-szer térültek meg a nettó árbevételben. Ez javulást mutat. 22/20

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben