DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN * Bevezetés Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a nemzetközi gyakorlat alapján azt, hogy a Cloud Computing modell a magyar közigazgatásban különösen az önkormányzati szférában hogyan alkalmazható, és ehhez a hatályos jogi szabályozás milyen kereteket nyújt. Problémát jelent, hogy a magyar közigazgatás elektronizálásában a jogi szabályozás monopóliumot adott a központi elektronikus szolgáltató rendszer a kormányzati portál számára, amely kormányzati tulajdonban van, kormányzati felügyelet alatt áll, és csaknem kizárólagosan jogosult az elektronikus közszolgáltatások nyújtására. Nem vonjuk kétségbe a kormányzati portál eddigi eredményeit, azonban úgy tűnik, hogy a kormányzati monopólium a fejlesztések területén is kevésbé innovatív, mint az üzleti szféra, és az e-közigazgatás jogi szabályozására is jellemző az állandó változás ezzel együtt a kiszámíthatatlanság - valamint sok esetben a merev, bürokratikus szabályok alkalmazása. A Cloud Computing modell előnye, hogy egységes informatikai rendszerben működik, átlátható és költség-hatékony, mert a közigazgatási szerv mentesül az újabb informatikai beruházások finanszírozása alól, mégis hozzáfér olyan elektronikus szolgáltatásokhoz, amelyek a saját működését olcsóbbá és hatékonyabbá teszik. Az állampolgárok a Cloud Computing modellben gyorsabban és könnyebben tudják ügyeiket intézni, ezáltal lényegesen csökkennek az állampolgárokat terhelő adminisztratív költségek, illetve jobban hozzáférnek az önkormányzatok működésével kapcsolatos közérdekű információkhoz, ami nagymértékben elősegíti a közpénzek demokratikusabb, átláthatóbb felhasználását. * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Imre Miklós. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Török Gábor egyetemi tanár (BCE). A szerző egyetemi docens (BCE Közigazgatástudományi Kar); elérhetősége:

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A CC modell jellemzői 1.1 A CC modell szervezete A CC modell szervezeti újdonsága az eddig alkalmazott eközigazgatási megoldásokhoz képest: Egységes informatikai rendszerben működik, összeköti a közigazgatási szerveket egymással, valamint az ügyfeleket a közigazgatási szervekkel. Egy központi szolgáltató rendelkezik a szoftverrel, a hardverrel, valamint a rendszer működtetéséhez szükséges adat-állománnyal. Költséghatékony, mert az ügyfél és a közigazgatási szerv mentesül attól, hogy újabb hardvereket és szoftvereket vásároljon. Internet, , SMS és telefon útján hozzáférhető a rendszer, az ügyfél kérése alapján. Az államilag garantált szolgáltatások regisztráció, az üzleti alapú szolgáltatások szerződés alapján vehetők igénybe. 1.1 A CC modell által nyújtható szolgáltatások szempontjai Nemzetközi gyakorlat Abban teljes egyetértés mutatkozik, hogy a közigazgatás hatékonysága a leglátványosabban elektronizálás útján növelhető. Az elektronikus megoldások kétféle módon alkalmazhatók a közigazgatásban: egyrészt a közigazgatás szolgáltatásainak - mint például az engedélyek megadása - illetve magának a közigazgatás működésének - mint például a belső ügyintézési rend, vagy a hatóságok közötti együttműködés elektronizálásával. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a CC szolgáltatásokat sikeresen alkalmazták a közigazgatásban is. A legnagyobb hatású az Egyesült Államokban, az Obama kormány által megvalósított modell 1 - bár ezekről a kísérletekről egyelőre csak a médiában megjelent így nem kellő mélységű és részletezett - tájékoztatók olvashatók. Nem ismert jelenleg az sem, hogy a CC szolgáltatások hogyan voltak beilleszthetők az amerikai közigazgatási-jogi rendszerben, ennek ellenére ezekből a magyar közigazgatás számára is lényeges következtetések vonhatók le. Az Obama kormány kezdettől fogva lényeges célként tűzte ki az állampolgárok és a kormányzati szervek között egy intenzívebb kapcsolat létrehozását, mert ezt a demokrácia és a hatékony közigazgatás alapvető feltételének tartja. 1 Az 1. fejezet az 1.2 pontig Dr. Imre Miklós és a szerző közös tanulmányán alapul. Vö. IMRE-KRISTÓ (2011): Az Egyesült Királyság közigazgatása. (megjelenés alatt)

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A kormány és az állampolgár új típusú kapcsolatának lényege 2, hogy a kormányzat működése nyitott legyen, valamint hogy a közigazgatás szolgáltatásai ügyfélcentrikusakká váljanak. Más szóval, az állampolgár számára több lehetőséget kell adni arra, hogy a kormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatokat megismerhesse, amelynek elengedhetetlen feltétele olyan új technikai megoldások alkalmazása, amelyek nem terhelik az állampolgárokat azzal, hogy további bonyolult műszaki és eljárási ismeretekre tegyenek szert. A cél, hogy a közérdekű információk és a közigazgatási szolgáltatások elérhetők legyenek bárhol és bármikor, a nap 24 órájában, a saját, vagy közösségi helyeken levő számítógépről, akár a mobiltelefonról. Az új modellen alapuló közigazgatási szolgáltatások szakítanak a hosszú sor, sok idő, bürokratikus ügyintézés hagyományaival, mely által lehetővé válik, hogy az ügyfél a szolgáltatáshoz néhány órán belül hozzáférjen, az ügyintézési idő látványos lerövidülésével. Az állampolgárok által igénybe vett közigazgatási szolgáltatások esetében is elsőrendű szempont, hogy a szolgáltatás ügyfélközpontú legyen, ami azt jelenti, hogy a szabályok és az eljárások kevésbé lényegesek, a hangsúly sokkal inkább a könnyebb hozzáférhetőségen van. Lényeges az is, hogy a közérdekű adatok szolgáltatása az állampolgár igényeihez igazodjon, azaz érdemi, ne pedig formális információkat tartalmazzon. Újdonság a közérdekű információk esetében, hogy az állampolgárok véleményüket megfogalmazhassák a kormányzati intézkedésekkel szemben, és erre lehetőségük legyen a CC rendszerben. Az Obama kormány a közigazgatásban az alábbi területeken alkalmazta a CC modellt: Adatokhoz való hozzáférés: Lényeges az amerikai gyakorlatban a közérdekű információkhoz való hozzáférés, amely a CC modellben az állampolgárok által közvetlenül hozzáférhető. Saját személyes adatait is mindenki megismerheti és lekérheti a CC modellben. A közigazgatási, vagy államszerveken belül: elektronizálták az információáramlást, például a bíróságok szervezetében, az energiaszolgáltatókat felügyelő bizottságokban, a nemzetvédelmi szerveken belül, az élelmiszerellenőrző szerveknél, a határrendészetnél. A hatósági ügyintézésben: a vállalkozások engedélyezését, vagy a sürgősségi ügyekben mint például családon belül erőszak, vagy segélyezés integrálták a CC modellbe az egyablakos megoldás segítségével. Az elveszett gyermekek felkutatása, vagy a bűncselekmények felkutatása is lehetővé vált a CC modellben. A közszolgáltatások területén: a könyvtár katalógusát elektronizálták, és tették lehetővé, hogy azt az állampolgárok a CC modellben közvetlenül elérhessék. A NASA szintén szolgáltat napi információakt a kutatók és más érdeklődők számára. 2 DR. TAYLOR, P.: Renovation Nation. White paper.

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közigazgatási fizetése: bebizonyosodott, hogy ez is megvalósítható a CC modellben Az eközigazgatás és a hatékonyság kérdései Az elektronikus szolgáltató intézmények végső soron azt a célt szolgálják, hogy a közigazgatási szervek alacsonyabb költséggel és hatékonyabban működjenek, valamint hogy az ügyfelek adminisztratív terhei csökkenjenek. Ha jogi szabályozás túlburjánzik, és az ügyintézés bürokratikussá válik, a közigazgatás működése átláthatatlan és kiszámíthatatlan lesz. Ilyen esetben az egyéneknek és a gazdaság szereplőinek több pénzt, időt és energiát kell fordítaniuk arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően működjenek. Ezt adminisztratív költségeknek nevezik, amelynek nagysága ma már nemzetgazdasági szinten is pontosan mérhető, és a gazdasági versenyképesség egyik mutatójaként alkalmazzák. Ehhez képest az adminisztratív teher azoknak az adatoknak az összegyűjtése, és egyéb tájékoztatási kötelezettség teljesítése, amelyeket a vállalkozások jogszabályi rendelkezés hiányában nem gyűjtenének össze, illetve amelyeket nem végeznének el. Az adminisztratív terhek csökkentésének konkrét célja a vállalkozók terheinek csökkentése, amely makrogazdasági szinten és középtávon a GDP növelésével jár, mivel a megtakarított munkát és pénzt produktívabb tevékenység formájában lehet hasznosítani. Figyelemre méltó adat az elmúlt évekből, hogy a vállalkozások teljes adminisztrációjának csupán 30%-a eredményez konkrét üzleti hasznot, a többit csak a törvényi kötelezettségnek való megfelelés miatt végzik, ami jelentősen befolyásolja versenyképességüket. A vállalkozásoknak a tájékoztatási (vagy adatszolgáltatási) kötelezettségek alapján információkat kell a hatóságok vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátaniuk. A tájékoztatási kötelezettség nemcsak azt jelenti, hogy valamely adatot továbbítani szükséges, hanem azt is, hogy adott információnak rendelkezésre kell állnia, vagy azt mint jogszabályi vagy egyéb előírást meg kell ismerni. Az elektronikus közszolgáltatások létrehozása messzemenően alkalmas arra, hogy ne csak a közigazgatás működését racionalizálja, hanem csökkentse az üzleti szereplők (jellemzően kis- és közepes vállalkozások) adminisztratív terheit azzal, hogy a fent említett problémákat a lehetőségeihez mérten megoldani törekszik. Az elektronikus közszolgáltatások összehangolt, duplikációkat megszüntető eszközrendszere önmagában alkalmas az adminisztratív terhek csökkentésére. Ezt a hatást az elektronikus közszolgáltatások igénybe vétele természetesen a megfelelő garanciális szabályokkal csak erősíteni tudja. Az adminisztratív terhek csökkentésének alapvető jellemzője, hogy az az elektronikus újítás, intézkedés, amely a közigazgatást (működést, eljárást stb.), a közszolgáltatást egyszerűbbé teszi, az mintegy ellenhatásként az adminisztratív terhek csökkentése irányában is hat. Az adminisztratív terhek csökkentésének elsődleges feltétele a megfelelő jogi szabályozás, jelen esetben a de-, illetve a rereguláció, amelynek eredményeként a jogi környe-

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR zet alkalmassá válik az elektronikus közszolgáltató rendszer célkitűzéseinek megvalósítására. Nem túlzó azt állítani, hogy az elektronikus közszolgáltató rendszer minden célja kapcsolatba hozható az adminisztratív terhek csökkentésével. A dereguláció hivatott arra, hogy az egészségtelenül nagy mennyiségűvé és kaotikussá vált joganyagból kiiktassa a feleslegessé váló jogszabályi rendelkezéseket, valamint hogy megszüntesse az egymásnak ellentmondó és párhuzamos jogszabályokat. Ezzel lehetővé válik az üzleti szereplőket (és egyéb ügyfeleket) sújtó adminisztratív terheinek Európai Unió által is szorgalmazott csökkentés, amely egyértelműen a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelését eredményezik. A közigazgatás elektronizálása még azt a további követelményt jelenti a dereguláció számára, hogy a közigazgatás működésének folyamatát, valamint az ügyfél-utakat készítse elő az elektronikus alkalmazások számára. Más szóval, a jogszabályoknak rendelkezniük kell arról, hogy az adott közigazgatási ügy elektronikus intézése milyen szabályokon alapul. Az ügyintézés elektronikus közszolgáltatások útján történő megvalósulása egyértelműen feleslegessé tehet olyan adminisztratív tevékenységeket, amelyeket az üzleti szereplőknek egyébként végezniük kell. Az elektronikus közszolgáltatásoknak a hatósági ügyintézés területén olyan speciális technikai feltételeknek kell eleget tenniük, amelyek a hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kapcsolattartás törvényességét és biztonságosságát garantálják. A hatósági ügyekben mint ahogyan már említettük a közigazgatási szerv jogokat és kötelezettségeket állapít meg az ügyfél számára, ezért az eljárási cselekmények dokumentáltsága, bizonyíthatósága speciális követelményeket jelent az elektronikus közszolgáltató rendszer működtetésében A Could Computing modell szolgáltatásai Az amerikai gyakorlat alapján az alábbi közigazgatási szolgáltatás-fajták integrálhatók a Cloud Computing modellbe: Közérdekű adatok szolgáltatása. A közérdekű adat fogalmát az adatvédelmi törvények általában úgy határozzák meg, mint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatos adatokat. A közigazgatási szervek kötelesek a közérdekű adatokat nyilvánosságra hozni. Ezek tételes felsorolására a jogi szabályozásban általában nem kerül sor, ezért a jelenlegi gyakorlat szerint a közigazgatási szerv döntésén múlik, hogy honlapján mely adatokat tünteti fel. Amennyiben vita támad a közigazgatási szerv és a közérdekű adatot kérő állampolgár között, a kérdésben bíróság jogosult dönteni. A Cloud Computing modellben a közérdekű adatok szolgáltatására akkor kerül sor, ha azt az állampolgár kéri. Ha például az állampolgár szeretné meghallgatni Obama elnök legutóbb megtartott beszédét, vagy szeretné látni a kormány által kötött PPP (Public

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Private Partnership) szerződéseket valamely beruházásra, esetleg el akarja olvasni egy törvény rendelkezéseit, akkor ezt az adatbázisból a szolgáltató a rendelkezésére fogja bocsátani. A közérdekű adatok meghatározásából logikusan következik, hogy a közigazgatási szerv működésével kapcsolatos közérdekű adatok szolgáltatása csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen közérdekű, például nemzetvédelmi, bűnüldözési, stb., okból titkossá nyilvánították. A közigazgatás hatósági jellegű szolgáltatásai. A közigazgatás hatósági jellegű szolgáltatásai azt jelentik, hogy a közigazgatási szerv egy konkrét hatósági ügyben jogokat és kötelezettségeket állapít meg az ügyfél számára, például adót vet ki, engedélyt ad, szociális segélyt nyújt, személyazonosító okmányt ad ki, stb. A legutóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatósági ügyek elektronizálása Magyarországon a kormányzati portál létrehozásával rohamosan fejlődik. Hátrányaként említhető ugyanakkor, hogy az ügyfél szempontjából a hozzáférés még mindig nehézkes, az eljárás nem sokkal lett kevésbé bürokratikus, és a jogi szabályozás is túlságosan merev és bonyolult. Az amerikai gyakorlat is azt mutatja, hogy azokban a hatósági ügyekben vált leginkább szükségessé a Cloud Computing modell alkalmazása, amikor az eljárás gyorsaságához alapvető érdek fűződött. Ilyenként említhetők a teljesség igénye nélkül - az üzleti vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedélyek, a különböző szociális intézmények és juttatások, a rendészeti jellegű intézkedések, vagy a különböző személyazonosító okmányok. A hatósági ügyekhez kapcsolódik az ügyfél joga ahhoz, hogy ügye állásáról információt kapjon. A Cloud Computing modellben az ügyfélnek nem szükséges kapcsolatba lépnie az ügyintézővel, hanem bárhol, és bármikor adatokat kaphat arról, hogy ügyében milyen eljárási cselekmények történtek. Az elektronikus közszolgáltatástól általában elvárt követelmények: Információs központ: Az ügyfelek számára lényeges, hogy ügyeik intézéséhez megfelelő információt kapjanak, például milyen dokumentumok szükségesek egy engedély iránti kérelemhez, vagy milyen előírásokat kell betartaniuk a működésük során. Lényeges szempont az is, hogy az ügyfél az ügy intézéséhez szükséges űrlapokat, illetve a pontosan és érthetően megszövegezett útmutatókat le tudja tölteni az elektronikus rendszerről. Egyablakos ügyintézés: Ha az ügy intézésében egyszerre több közigazgatási szerv is részt vesz, akkor az ügyfél mentesül attól, hogy több közigazgatási szerv előtt megjelenjen, mert az egyablakos ügyintézés lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervek egymás között továbbítsanak olyan adatokat, például jóváhagyást, hatósági bizonyítványt, szakhatósági állásfoglalást, amelyek az ügy elintézéséhez szükségesek.

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Teljes körű ügyintézés elektronikus úton: Az ügyfél az ügy intézésére irányuló kérelmet, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget és egyéb eljárási cselekményeket elektronikus úton végezheti, elektronikusan tarthat kapcsolatot az ügyintézővel, és elektronikusan tudja követni ügye mindenkori állását. Ha személyes megjelenés szükséges, például személyazonosító okmány készítésekor, vagy helyszíni szemle alkalmával, ez esetben elektronikus időpont-foglalást kell lehetővé tenni. Elektronikus fizetés: Az ügyfél a közigazgatási eljárásokban felmerülő fizetési kötelezettségének, például adó, vám, illeték, elektronikus úton is eleget tehet, és a befizetett összegeket egy elektronikus központ számolja el a közigazgatási szerv, az ügyfél pénzintézete és az államkincstár között. Ez mentesíti a hatóságokat az átutalások, jóváírások és elszámolások bürokratikus rendszerének fenntartása alól. A közigazgatási adatok nyilvántartása A közigazgatás sokféle adat nyilvántartására és a nyilvántartási rendszerből különféle adatok szolgáltatására köteles. Ezen a területen is történtek előre lépések, ennek ellenére a nyilvántartási rendszerek elektronizálása jelenleg még csak a kezdeti stádiumban valósult meg. A Cloud Computing modell azonban ezen a területen látványos eredményeket ígérő. Az állampolgárok számára mindennapi ügyeik intézéséhez számos olyan adat szükséges, amelyek a közigazgatási nyilvántartásokban találhatók. A földhivatalok például tulajdoni lap másolatot adnak az ingatlan adásvételi szerződésekhez, az anyakönyvi kivonatok szükségesek a házasságkötéshez, a hagyatéki ügyintézéshez, a cégek adatai az üzleti tevékenységhez, stb. A Cloud Computing modell alkalmas arra, hogy az állampolgárok ezeket az adatokat gyorsan és egyszerűen megkaphassák, akár a saját, személyes, akár mások adataikat tartalmazó dokumentumokról van szó. Ez utóbbi adatok csak a nyilvános közigazgatási nyilvántartási rendszerekből adhatók. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása A közszolgáltatásokkal kapcsolatos adatok sokfélék, mivel a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások is rendkívül szerteágazóak. A Cloud Computing modellt sikeresen alkalmazták az amerikai könyvtári szolgáltatások esetében, de szinte minden közszolgáltatásra kiterjeszthető. Például az egészségügyben az orvos adatokat kérhet a beteg egészségügyi állapotáról bármely egészségügyi intézménytől, az állampolgárok a beteg hozzátartozójuk egészségi állapotáról, az ügyeleti rendszerről, a sürgősségi ellátásokról, az egészségügyi intézmények szolgáltatásairól, stb.

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Mivel általában az önkormányzatok nyújtják a legtöbb helyi közszolgáltatást, az állampolgárok az önkormányzatoktól kérhetnek olyan helyi közérdekű információkat is, mint például az útlezárás időtartama, a vízszolgáltatás visszaállításának várható időpontja, a szociális juttatások típusai, a különböző kulturális rendezvényekről, időjárásról, útvonalakról, forgalmi torlódásokról, stb. Közigazgatási szerveken belül, és a közigazgatási szervek között adatok szolgáltatása. A Cloud Computing modell alkalmas arra is, hogy magát a közigazgatás működését tegye hatékonyabbá azáltal, hogy a közigazgatási szervek egymás között, valamint a közigazgatási szerveken belül az egyes szervezeti egységek egymás között - adatokat kérhetnek az általuk ellátott feladatok tekintetében. A szervezeten belül a Cloud Computing modellt már számos üzleti vállalkozás, mint például a Coca Cola, Glaxo, stb., is sikeresen alkalmazta, ezt követően pedig az amerikai nemzetvédelmi szervek működésében hozott látványos eredményeket. A Cloud Computing alkalmazásának az olyan közigazgatási szervek esetében van jelentősége, amelyek sokrétű feladatokat látnak el, és számos szervezeti egységgel működnek. Az önkormányzatok polgármesteri hivatalában például különböző osztályok látnak el hatósági és közszolgáltató feladatokat, és a hatékony működést segíti elő, ha például a gépjármű, az iparűzési, vagy az ingatlanadó kivetésekor a pénzügyi osztály gyorsan és egyszerűen információt kaphat arról, hogy az adóalany mióta rendelkezik az adott vagyontárggyal. Ugyancsak a közigazgatás működésének hatékonyságát segíti elő, ha a különböző közigazgatási szervek hozzáférhetnek olyan, más közigazgatási szervnél található információhoz, amelyik a feladatuk ellátását segíti elő. Az amerikai élelmiszer-ellenőrző hatóságok és a laboratóriumok összekapcsolása említhető példaként, de ilyen lehet rendészeti szervek - rendőrség és határőrség számára annak lehetővé tétele, hogy eljárásuk során az egyének állampolgárságáról, lakcíméről, személyi és bűnügyi adatairól információt szerezhessenek. Magyarországon a balatoni vízi-rendészeti szolgálat alkalmazta sikerrel a Cloud Computing modellt a vízi-mentés területén. A Cloud Computing modell alkalmazása ezekben az esetekben nemcsak a közigazgatás működését teszi hatékonyabbá, és ezzel olcsóbbá, hanem alkalmas arra is, hogy az állampolgárok elégedettségét fokozza. Ha az állampolgárok az ügyeik intézése során nem kényszerülnek arra, hogy a szükséges dokumentumokat, például tulajdoni lap másolat, erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, stb. saját maguk szerezzék be, akkor az eljárás is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a számukra.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közigazgatási költségek fizetése. Az állampolgár az ügyei intézése során számos esetben különböző díjakat, adót, bírságot, illetéket, eljárási díjat és költséget, stb. fizet a közigazgatás számára. Az elektronikus fizetésnek az üzleti szférában már számos megoldása ismeretes, ilyen például a telebank, az internetbank, és a mobiltelefon útján történő fizetés. Az ügyfél helyzetét nagymértékben megkönnyíti, ha a közigazgatási költségeket elektronikus úton fizetheti be, anélkül, hogy utána kellene járnia, hogy az összeget mely közigazgatási szerv mely bankszámlájára kell utalnia. A Cloud Computing rendszerben működő közigazgatási szolgáltatások közül a fizetés a legkomplexebb szolgáltatás, mivel szükség van nemcsak az ügyet intéző közigazgatási szervnek, hanem az ügyfél bankjának, és az államkincstár szerveinek is a rendszerbe történő bevonására. Úgy tűnik, hogy a közigazgatási költségek fizetése esetében szükség van egy, a Cloud Computing rendszertől független szolgáltató szerv létrehozására, de a Cloud Computing modell is alkalmas arra, hogy az állampolgárok információt kérjenek arról, hogy van-e valamilyen fizetési kötelezettségük, például kell-e fizetniük bírságot gyorshajtásért, vane még be nem fizetett adójuk, illetve, hogy az ügyintézésért milyen összegű illetéket kell befizetniük. 2. A CC modell rendszere a magyar közigazgatásban 2.1 Közérdekű adatok szolgáltatása. A közérdekű adat fogalmát az adatvédelmi törvények általában úgy határozzák meg, mint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatos adatokat. A közigazgatási szervek kötelesek a közérdekű adatokat nyilvánosságra hozni. Ezek tételes felsorolására a jogi szabályozásban általában nem kerül sor, vagy ha igen, akkor is, a jelenlegi gyakorlat szerint a közigazgatási szerv döntésén múlik, hogy honlapján mely adatokat tünteti fel. Amennyiben vita támad a közigazgatási szerv és a közérdekű adatot kérő állampolgár között, a kérdésben bíróság jogosult dönteni. A CC modellben a közérdekű adatok szolgáltatására akkor kerül sor, ha azt az állampolgár kéri. A közérdekű adatok meghatározásából logikusan következik, hogy a közigazgatási szerv működésével kapcsolatos közérdekű adatok szolgáltatása csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen közérdekű, például nemzetvédelmi, bűnüldözési, stb., okból titkossá nyilvánították. A hatályos jogi szabályozás tartalmaz rendelkezéseket a közérdekű adatok elektronikus úton történő közzétételéről, amely sok tekintetben különbözik a CC modelltől. A közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályai: A hatályos jogi szabályozás a közérdekű adatok két fajtáját határozza meg:

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közérdekű adat az állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó szerv (a továbbiakban szerv) tevékenységére vonatkozó adat, a közérdekből nyilvános adat pedig a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, vagy elérhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A közérdekű adatok fajtái: A szerv feladatkörére vonatkozó adatok a törvény példálózó felsorolása alapján: - Költségvetés. - Vagyonkezelés. - Közpénzek felhasználása, és az erre kötött szerződések. - Piaci szereplők, vagy más személyek számára adott különleges, vagy kizárólagos jogok. Ezeket a közérdekű adatokat a szervek kötelesek elektronikusan, vagy más módon közzétenni. Vannak olyan közérdekű adatok, amelyek a szerv tevékenységével kapcsolatosak ilyen a hatáskör, illetékesség, szervezeti felépítés, szakmai tevékenység, eredményesség, gazdálkodás és amelyeket igény esetén kell a szervnek hozzáférhetővé tenni. Közérdekből nyilvános adat a szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy személyes adata, valamint a szervvel kötött szerződés alapján bizonyos közszolgáltatást nyújtó szervek tevékenységével kapcsolatos adat. A közérdekű adatok megismerésére kérelmet is lehet benyújtani, szóban, írásban, vagy elektronikusan, amelyről a szerv másolatot köteles adni a kérelmezőnek. Ha a szerv a kérelmet megtagadja, a kérelmező bírósághoz fordulhat. A szervnek a kérelmek teljesítésének rendjéről szabályzatot kell készítenie. A közérdekű adatok nyilvánossága alól kivételt képez az az eset, amikor a közérdekű adatot az arra jogosult szerv minősített adattá nyilvánította, illetve törvény a nyilvánossághoz való jogot honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési, pénzügyi, külügyi, vagy igazságszolgáltatási érdekből korlátozza. A jogszabályok a közérdekű adatok elektronikus közzétételét szabályozzák. Az elektronikus közzététel formája az internetes honlap, amelyet az a közfeladatot ellátó szerv köteles létrehozni, amelyik tevékenységével kapcsolatban közérdekű adatot kezel. A törvény tételesen felsorolja, hogy mely szervek kötelesek a közérdekű adatokat a saját honlapjukon közzétenni, az önkormányzatok választásuk szerint létrehozhatnak saját, vagy más szerv által működtetett honlapot. Az internetes honlapon a szerv köteles a törvény mellékletében meghatározott, közzétételi listán szereplő adatokat közzétenni. Ezek az adatok az alábbiak: Szervezettel kapcsolatos adatok: szervezeti felépítés, vezetők adatai, összetétel, a felügyelete alatt álló szervek, a tulajdonában levő gazdálkodó szervezetek, a közalapítványai és költségvetési szervei, lapjai, és a felügyeleti szerv. A tevékenységgel kapcsolatos adatok: az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend, a feladat és tevé-

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR kenység ismertetése, az önkormányzat önként vállalt feladatai, a hatósági ügycsoportok, az ügyek intézésére vonatkozó szabályok, a szükséges dokumentumok, eljárási illetékek, ügyfélfogadás, formanyomtatványok, közszolgáltatások, nyilvántartások, kiadványok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, az önkormányzati rendeletek, pályázatok, az önkormányzatnál végzett vizsgálatok eredményei, és a teljesítmény értékelése. A KET is lényegében ugyanezeket szabályozza. Gazdálkodási adatok: éves költségvetés, számviteli beszámoló, foglalkoztatottak létszáma és juttatásaik, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei, támogatási programok, a gazdálkodással összefüggő szerződések lényeges tartalmi elemeinek, és a koncessziós pályázatoknak az ismertetése, a kulturális, oktatási, sport szociális célból adott támogatások leírása. Az internetes honlapon, a közérdekű adatokon kívül közzé kell tenni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályait is. A közérdekből nyilvános adatokat az önkormányzat nem köteles közzétenni. A jogszabályok az elektronikus központi közszolgáltató rendszer egyik alapelveként szabályozzák a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, és deklarálja, hogy ezek az adatok, valamint a nyilvános és tájékoztató jellegű szolgáltatások hozzáférhetősége nem korlátozható, és az igénybe vevő előzetes azonosításához nem köthető. A fentiekben ismertetett jogi szabályozás alapján az alábbi következtetések vonhatók le a CC modellre: A jogi szabályozás az önkormányzat számára kötelezővé teszi, hogy a működésükkel kapcsolatos összes közérdekű adatot nyilvánosságra hozza Internetes honlapján, ennek kikényszeríthetősége azonban a jogi szabályozásban nem megfelelő, legfeljebb a felügyeleti szervnél lehet kezdeményezni, hogy az önkormányzatot kötelezze az adatok közzétételére. Annak ellenére, hogy a kérdést szabályozó törvények több éve hatályba léptek, az önkormányzatok többsége ennek a feladatának nem tett eleget. Bár a pontos adatok nem ismertek, valószínű, hogy az állampolgárok nem kérvényezték tömegesen az önkormányzatoktól a közérdekű adatok egyedileg történő rendelkezésre bocsátását. Közvélemény-kutatási adatok valószínűleg megerősítenék, hogy a napjainkban megindult, a korrupciós ügyek leleplezésére, és a közélet tisztaságának megteremtésére irányuló közpolitikai szándék következtében az állampolgárok fokozott érdeklődést mutatnak az önkormányzatok gazdálkodása és a közpénzeinek felhasználása iránt. Ehhez azonban a megfelelő jogi szabályozás ellenére sincsenek meg a feltételek. A CC modellben ha az állampolgár jogosult egy-egy, az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adat lehívására a közérdekű adatok könnyebben hozzáférhetővé válnak az állampolgárok számára, mivel nem szükséges az önkormányzathoz külön kérelmet beadniuk, annak elutasítása esetén pedig pert indítaniuk, illetve az önkormányzat legtöbb esetben hiányos honlapján hosz-

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR szasan keresgélniük. A CC modellben az állampolgár egyszerűen és gyorsan lekérheti az őt aktuálisan érdeklő közérdekű adatot, például a legutóbbi képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét, vagy az új beruházásra vonatkozó szerződést. A CC rendszerben történő lekérdezés annyiban különbözik a közérdekű adatok egyedi igénylésétől, hogy azt a felhasználó a Szolgáltatótól és nem az önkormányzattól kéri, amelyre a Szolgáltatóval kötött szerződés jogosítja fel. A hatályos jogszabályi rendelkezések nem zárják ki, hogy az önkormányzatok a közérdekű adataikat más módon, mint az Internetes honlap, is közzétegyék. Az Internetes honlapon történő közzététel csak egy minimumkötelezettséget jelent az önkormányzat számára, de nem zárja ki, hogy az önkormányzat saját elhatározása alapján ettől eltérő elektronikus utat mint jelen esetben a CC modell - is igénybe vegyen a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára. A jogi szabályozás lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy a központi rendszeren kívül is nyilvánosságra hozhassanak közérdekű adatokat A kommunikáció lehetősége A közérdekű adatok esetében indokolt lehetőséget adni az állampolgárok számára, hogy véleményüket kinyilváníthassák. Ez az önkormányzat demokratikus működésének feltétele. Az állampolgárok véleményének megismerése lehetőséget ad az önkormányzat számára, hogy felmérje, egy-egy tervezett döntése milyen lakossági támogatással bír. A Cloud Computing rendszerben tehát a felhasználó számára nemcsak az adatok lekérdezésének lehetőségét kell biztosítani, hanem azt is, hogy véleményüket egy bizonyos fórumon kifejezhessék. Indokoltnak tűnik az is, hogy a Cloud Computing rendszerből a felhasználók értesítést kapjanak, akár , akár SMS formájában olyan eseményekről, amelyek az önkormányzat közérdekű tevékenységével kapcsolatos. A mobilkommunikáció lényege egy olyan, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás, amelynek során a helyi érdekű aktuális információk közvetlenül jutnak el az önkormányzattól a választópolgárokhoz. A választópolgárok a település mindennapjait érintő kérdésekben véleményt nyilváníthatnak az ugyancsak SMS-ben feltett kérdésre. Ezzel az önkormányzat a költséges helyi népszavazás helyett, valamint a nem széles körben ismert közmeghallgatást kiegészítve közvetlenül szerezhet tudomást arról, hogy döntései, pl., szobor építése közterületen, vagy beruházásai, pl. útépítés, milyen széles körben nyertek támogatást. A mobilkommunikáció rendszere működtethető a Cloud Computing rendszerben is, amelyen keresztül a rendszerben részt vevő önkormányzatok által küldött üzenetek kerülnek továbbításra. Az önkormányzat előre megtervezett üzenetminta rendszert használ, amelyet a helyi sajátosságokhoz igazítanak. Lényeges, hogy a választópolgárok az SMS-ben arról is kapnak értesítést, hogy az információ részleteit melyik honlapon tekinthetik meg.

13 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Ezekben az üzenetminta rendszerekben az ügyfél az önkormányzattól olyan ügyekről kap tájékoztatást, amelyek valamilyen formában az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódnak, például az önkormányzat által nyújtott szolgáltatással, vagy működtetett intézménnyel, illetve olyan közérdekű információval, amelynek helyi szinten van jelentősége. Ezek az információk tájékoztató jellegűek, de nem kapcsolódnak az önkormányzat hatósági tevékenységéhez, mert nem minősülnek közigazgatási ügynek, mivel az ilyen esetekben az önkormányzat nem állapít meg jogot vagy kötelezettséget, nem igazol adatot, tényt, vagy jogosultságot, nem vezet hatósági nyilvántartást, vagy ellenőrzést, és nem tartoznak azon közérdekű adatok közé sem, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabályok kötelezővé teszik az önkormányzatok számára. A települési önkormányzat önként vállalt feladatait az Ötv. 8 (1) bekezdése, a kötelező feladatokat pedig a 8 (4) bekezdése határozza meg. Az Ötv. 8 (1) bekezdése az önkormányzat önként vállalt feladatait nem határozza meg taxatív módon erre utal a felsorolás előtti különösen kitétel hanem csak példálózó felsorolást ad. Az önkormányzat által működtetett mobilkommunikációs rendszer felfogható ilyen értelemben az önkormányzat egyik, nem nevesített, önként vállalt, szolgáltató feladatának is. Másfelől azonban ebben az esetben nemcsak egy önkormányzati feladat ellátásáról van szó, hanem egy olyan közérdekű ügyről is, amely az önkormányzati feladatok demokratikusabb és hatékonyabb ellátását tekinti megvalósítandónak. Ez pedig egy irányba hat a polgárok nagyobb arányú bevonására irányuló uniós célkitűzésekkel. Ezt a követelményt fejezi ki az Ötv. 2 (1) bekezdése, amely szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A mobilkommunikációs rendszer működtetése elősegíti ezt a követelményt, mert az önkormányzat a választópolgárok véleményét kikérve hozza meg döntéseit, a döntésekhez széles körű nyilvánosságot biztosít, és az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű információkat, valamint más helyi jellegű, közérdeklődésre számot tartó információkat ilyen módon a választópolgárok számára eljuttatja A közigazgatás hatósági jellegű szolgáltatásai. A legutóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatósági ügyek elektronizálása Magyarországon a kormányzati portál létrehozásával rohamosan fejlődik. Hátrányaként említhető ugyanakkor, hogy az ügyfél szempontjából a hozzáférés még mindig nehézkes, az eljárás nem sokkal lett kevésbé bürokratikus, és a jogi szabályozás is túlságosan merev és bonyolult. A hatósági ügyekben szintén vizsgálandó kérdés, hogy a jelenlegi jogi szabályozás alapján a CC modell hogyan alkalmazható a kormányhivatal és az önkormányzat szervezetében és tevékenységében.

14 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A kormányhivatalok és az önkormányzatok hatósági ügyekben az alábbi elektronikus közszolgáltatásokat nyújtják: Hatósági ügyek intézése: engedélyek megadása, szociális juttatások megítélése, adó kivetése, házasság megkötése, birtokvitás ügyek eldöntése, hagyatéki ügyek intézése, stb. Közhitelű nyilvántartások vezetése, és ebből adatszolgáltatás, valamint az adatokba történő betekintés lehetővé tétele. Ilyen, önkormányzati hatáskörben levő közhitelű nyilvántartás az anyakönyv, valamint az állampolgárok személyi adatai és lakcíme, vagy a kormányhivatalok hatáskörében a földhivatali nyilvántartás, és az állampolgárok társadalombiztosítási adatai. Adat, tény, vagy jogosultság igazolása, például anyakönyvi kivonat kiadása, vezetői engedély, személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímkártya kiállítása. Hatósági ellenőrzés végzése: a hatóság ellenőrzi például az építkezéseket, a kereskedelmi szolgáltató egységeket a biztonságosság, a közegészségügyi követelmények, vagy a környezetvédelem szempontjából. Az ügyfél és a hatóság közötti elektronikus kapcsolat összetevői: Az ügyfél jogosulttá válik arra, hogy a hatóság közléseit, értesítését elektronikus úton kapja meg. Az ügyfél joga arra, hogy elektronikus úton tájékoztatást kérhessen és kaphasson a hatóságtól az ügytípusról általánosságban, illetve a saját ügyéről konkrétan. Az ügyfél a saját ügyében jogosult eljárást kezdeményezni, és más beadványokat, például fellebbezés, beadni. Az ügyfél elektronikusan adatot közölhet a hatósággal, akkor is, ha az ügye elintézése egyidejűleg több hatóság részvételét igényli. A központi rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés: Azonosítás nélkül: az olyan elektronikus közszolgáltatások esetében, amikor jogszabály nem teszi kötelezővé az azonosítást, például a tájékoztató szolgáltatások, vagy a közérdekű adatok igénylése esetében. Azonosítással: az olyan elektronikus közszolgáltatások esetében, amikor jogszabály kötelezővé teszi az azonosítást, ilyenek a hatósági ügyek, és a közhitelű nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás. A személyes azonosítással hozzáférhető szolgáltatások az alábbiak: Mindenki jogosult a róla nyilvántartott adatokról tájékoztatást kérni, és igényelheti az adatok helyesbítését. Ügyindítás lehetősége. A saját ügy irataihoz való hozzáférés, azok megtekintésének lehetősége. Információ kérése a saját ügy állásáról. Ezek a szolgáltatások űrlap kitöltésével vehetők igénybe, amelyet a közigazgatási hatóság 3 munkanapon belül teljesít.

15 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közigazgatási hatóságok közötti elektronikus kapcsolat szabályai az új jogi szabályozásban: A KET új szabálya szerint a hatóságok -ben, vagy telefonon tarthatnak kapcsolatot egymással. Például ha egy építési engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóságnak szüksége van a környezetvédelmi hatóság véleményére, akkor ezt elektronikusan kérheti, és a környezetvédelmi hatóság elektronikusan küldi meg. Kivétel ez alól a döntés közlése, de a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy valamely hatóság a döntését egy másik hatósággal köteles közölni. A hatóság és az integrált ügyfélszolgálat más hatóságok elektronikus tájékoztatásához és elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez hozzáférést biztosíthat. Ha például az építésügyi engedélyezési eljárásban az ügyfél szeretné megtudni, hogy a környezetvédelmi hatóság elkészítette-e a szakhatósági véleményét, akkor ezt az önkormányzat felületén keresztül megkérdezhesse a környezetvédelmi hatóságtól. Az ügyfél nevében, közhiteles nyilvántartásokból adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, és az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. Ez az intézmény az egyablakos ügyintézés fontos feltétele, mert az ügyfélnek elég az ügy megindítására vonatkozó kérelmét, például egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmet, beadnia, és a hatóság kötelessége lesz ezt követően, hogy a szükséges dokumentumokat más hatósági nyilvántartásokból beszerezze. A hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kapcsolat az új jogi szabályozásban: A kapcsolattartás formáját az ügyfél jogosult meghatározni, tehát ha az ügyfél az elektronikus formát választotta, akkor a hatóság az elektronikus kapcsolattartást nem tagadhatja meg. Jelenleg azonban még nem minden ügy-típusban lehetséges az elektronikus ügyintézés, de ez az új jogi szabályozás végső soron arra kényszeríti a hatóságokat, hogy megvalósítsák a teljes körű elektronikus ügyintézést, amelynek első lépése, hogy az ügyintézéshez szükséges űrlapokat, ügyleírásokat és jogszabályokat a honlapján közzé tegye. Az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartás három formát jelent: 1.) a döntés közlését, 2.) a különböző értesítéseket, például hatósági intézkedésekről, az ügy áttételéről, az ügy megindításáról, stb., és 3.) az egyedi ügyben adott tájékoztatást. Az ügyfél az ügy megindítása iránti kérelmet, illetve a hatóság az ügyben hozott döntését amelyekhez joghatás fűződik - például első és másodfokú határozat, az eljárás megszüntetése, bírság kiszabása, stb. csak a központi rendszeren keresztül küldhetik el egymásnak. Az ügyfél a központi rendszeren kívül is SMS-ben, -ben, vagy telefonon - tájékoztatást kérhet az ügyéről SMS, , vagy telefon útján, amely magában foglalja az ügy irataiban levő adatokat, feltéve, hogy az ügyfél megfelelően azonosította magát a jogszabály alapján kezelhető adatokkal. Ha az ügyfél például szeretné megtudni, hogy az ügyében a fellebbezési eljárásban született-e döntés,

16 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR akkor ezt SMS-ben, -ben, vagy telefon útján megkérdezheti, az ügyintéző kötelessége, hogy miután azonosította az ügyfelet, például a születési adatai, vagy az anyja neve megkérdezésével, ezt az információt vele közölje. Vannak olyan, a KET által nevesített esetek, amikor az ügyfél és a hatóság között a kapcsolattartás történhet a központi rendszeren kívül, SMS-ben, -ben, vagy telefonon keresztül, például akkor, ha 1.) eljárási cselekmény időpontját kell egyeztetni 2.) Életveszély, vagy súlyos károkozás esetén 3.) Értesítés arról, hogy az ügyfél a döntést személyesen is átveheti a hatóság hivatalos helyiségében. 4.) Az ügyféllel postai úton megküldött döntés elküldése 5.) A nem fellebbező ügyféllel annak közlése, hogy a határozat nem jogerős, mert azt más ügyfelek megfellebbezték. Személyes megjelenéssel járó eljárási cselekmények, mint például személyi igazolvány, útlevél, gépjármű vezetői engedély, házasságkötést megelőző eljárás esetében az időpontfoglalás lehetséges az ügyfél számára elektronikusan, vagy telefonon. Lényeges, hogy az elektronikus úton történő időpontfoglalás nem korlátozódik a jelenlegi kormányzati portál rendszerére, más szóval, a hatóság saját elektronikus időpont foglalási rendszert is kialakíthat. A KET fent ismertetett szabályozása alapján úgy tűnik, hogy csak a hatóság döntésének közlését, illetve az ügyfél kérelmét kell a központi rendszeren keresztül megküldeni, de az ügyfél részéről a tájékoztatás kérése, az ügyfelet érintő értesítések, és az időpontfoglalás történhet a központi rendszeren kívül, SMS, és telefon útján Az elektronikus közszolgáltatás infrastruktúrája Ügyfélszolgálat: Szintén a hatósági ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás az ügyfélszolgálat, ezt a központi rendszert működtető szervezet tartja fenn. Ennek részei: Elektronikus tájékoztató szolgáltatás: a 189-es számon hívható napi 24 órán át, de SMS-ben, telefaxon, elektronikus levélben és Internet telefonon is elérhető. Az ügyfélvonal szolgáltatásai: - A közigazgatási szerv feladata, hatásköre, illetékessége, az ügytípusok intézésének folyamata. - Tájékoztatás az ügyekkel kapcsolatos jogszabályokról. - Egyedi ügyekben átirányítás az illetékes szervhez. - Időpontfoglalás, legfeljebb 10 napon belüli időpontra. - Panaszok, bejelentések fogadása és átirányítása. (189-es telefonszámon, vagy a címen) - Technikai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben. - Hibabejelentések fogadása.

17 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Telefonon történő tájékoztatáskérés: Először a rendszer az automatikus hívásfogadó rendszerben kínálja fel a választási lehetőséget az előzetesen rögzített szöveg meghallgatását, vagy az ügyfélvonal kezelőjének szóbeli tájékoztatására. Ha a kért információ nem áll közvetlenül rendelkezésre, az ügyfélvonal kezelője a saját szakértőjétől kér támogatást, vagy átkapcsol a közigazgatási hatóság ügyfélszolgálatára. Ha az ügy bonyolult, az ügyfélvonal kezelője 2 órán belül ad visszahívást, illetve elektronikus levelet küld. SMS és elektronikus levél útján történő tájékoztatás: A kérdés beérkezését az ügyfélvonal kezelője azonnal visszaigazolja, majd legfeljebb 2 órán belül ad tájékoztatást. Ha a válasz hosszabb időt vesz igénybe, a határidő a kérdést követő első munkanap. Az ügyfélvonal és a közigazgatási hatóság közötti kapcsolat: A közigazgatási hatóság ügyfélszolgálata folyamatosan együttműködik az ügyfélvonallal, amelynek keretében köteles naprakész információkat adni a jogszabályban meghatározott közérdekű adatokkal tevékenység, működés, gazdálkodás - kapcsolatban. A válaszadás lehetőleg 1 munkanapon belül kell, hogy megtörténjen, de legfeljebb 15 nap lehet. Azok a szervezetek, amelyek a központi rendszerhez csatlakozásra kötelesek, együttműködnek az ügyfélvonallal, ami azt jelenti, hogy az ügyfélvonal rendelkezésére kell bocsátaniuk az ügyekre vonatkozó ügymenet-modelleket, a tájékoztatást szolgáló információkat, valamint a közigazgatási hatóságok az egyedi ügyekben történő felvilágosítás érdekében az ügyintézők nevét és elérhetőségét, a közüzemi szolgáltatók pedig az ügyfélszolgálataik elérhetőségét. Az ügyfélvonal üzemeltetője az ügyfélvonal alaptevékenységéhez nem tartozó ügyfélkapcsolati szolgáltatások igénye esetén a szolgáltatásra megbízást adó szervezettel költségtérítésben állapodhat meg A dokumentumok kezelése A dokumentumokat kezelő szervezet szolgáltatásai: Továbbítja az ügyfél által, űrlap formájában küldött elektronikus dokumentumokat a közigazgatási hatóság postafiókjába, és továbbítja a közigazgatási hatóság által küldött elektronikus dokumentumot az ügyfélnek. Dokumentálja mindkét irányba a küldés tényét, időpontját, a küldő és a címzett személyét, és lehetővé teszi a küldött dokumentum azonosítását. Az ügyfélkapun keresztül csak a központi rendszerben regisztrált űrlapon keresztül lehet dokumentumot küldeni. Az ügyfél a dokumentumot elektronikus aláírásával látja el, amire a nyomtatványkitöltő lehetőséget biztosít. A közigazgatási hatósághoz beérkezett dokumentumokra érkeztető szám és időbélyegző kerül. Az érkeztető szám a dokumentum azonosítását teszi lehetővé, időbélyegző pedig a dokumentum beérkezésének megtörténtét, időpontját, és változatlansága utólagos ellenőrizhetőségét. A dokumentum beadásának időpontja ez az időpont.

18 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A hatósághoz beérkezett dokumentum befogadásáról a BEDSZ értesítést küld az ügyfélnek, amely tartalmazza a befogadás időpontját, az érkeztető számot, és lenyomatot. Az ügyfél számára értesítés küldése, ha dokumentum érkezett a tárhelyére. Külön megállapodás alapján SMS-ben is küldhető értesítés a dokumentum érkezéséről. A közigazgatási hatóság értesítése arról, ha az ügyfél a számára küldött dokumentumot átvette, illetve 5 munkanapon belül nem vette át. Az átvételt megtörténtnek kell tekinteni, ha az ügyfél a dokumentumot megnyitja, vagy azt a tartós tárhelyre áthelyezi. Az átvétel időpontját a rendszer rögzíti, és közli a közigazgatási hatósággal. Az ügyfél által fogadott dokumentumokat időbélyeggel látja el, továbbítja a tárba, ahol hosszú távú tárolási lehetőséget biztosít. Nyomtatványkitöltő alkalmazás hozzáférhetőséget- a letöltési lehetőséggel együtt - a kormányzati portálon szolgáltatja a BEDSZ. Kulcsgeneráló és rejtjelező szolgáltatás biztosítása. Ha a dokumentumokat csak az erre feljogosított személyek ismerhetik meg, akkor azokat rejtjelezés formájában kell tárolni. Az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartás technikai feltételei: Az ügyfél és a hatóság azonosíthatósága. Az ügy azonosíthatósága. Az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolat létrejöttének és időpontjának igazolhatósága. Az iratok átvételének visszaigazolhatósága. Az iratok tárolása a hatóságnál. A hatóság nyilvántartásainak elektronizálása. A hatósági nyilvántartási rendszerek közötti elektronikus kapcsolat. 2.5 Az elektronikus fizetés a Cloud Computing modellben Az elektronikus fizetés alkalmazása jelenleg sem ismeretlen a közigazgatásban, jórészt az üzleti szférában alkalmazott megoldásokat veszi alapul. A mobil Internet és az SMS azonban a közigazgatási díjak fizetésében is látványos eredményekkel alkalmazható. Jelenleg az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy hasonlóan az üzletekben történő vásárlásokhoz - amennyiben a hatóság rendelkezik POS terminállal, bankkártyával fizessen a hatóság hivatalos helyiségében, illetve, egyelőre csak az adó- és vámügyekben, internetbankon keresztül utalja át a befizetendő adót, vagy vámot. Az elektronikus fizetést eddig két közszolgáltatás díjának fizetésére alkalmazzák. Sokan ismerik a parkolási díjak és az autópálya matricák mobiltelefon készülékről, szöveges üzenetküldéssel (SMS) történő befizetését. Azonban ehhez a fogyasztónak egy alszámlát kell nyitnia a parkolási társaság, mint szolgáltató bankszámláján, és arra előre

19 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR kell pénzt utalnia. (pre-paid számla) Jelenleg kényelmesebb az a megoldás, hogy a mobilparkolás díját a fogyasztó mobilelőfizetői számláján írják jóvá. (post-paid számla) A SEMOPS projekt, kísérleti jelleggel létrehozott egy olyan elektronikus pénzügyi rendszert, amelyben a fogyasztó vásárláskor a kereskedő üzletében mobiltelefon készülékéről küldött SMS útján tudja kifizetni bármely áru vagy szolgáltatás ellenértékét. A SEMOPS rendszerében működő fizetési tranzakciónak az újdonsága az eddigi fizetési eljárásokkal szemben, hogy közvetlenül a fogyasztó bankszámláját terheli meg. Ezzel a fogyasztó bármely árut vagy szolgáltatást meg tud vásárolni, anélkül, hogy al-számlát kellene nyitnia az adott kereskedő bankszámláján. Ahhoz, hogy a fogyasztó bármely kereskedő üzletében tudjon SMS küldésével fizetni, szükséges, hogy a fogyasztó és a kereskedő bankjai - vagy a mobilszolgáltatók, ha a fogyasztói számlát terhelik meg - egy elektronikus adatközponton keresztül kapcsolatban álljanak egymással. Az adatközpont szerepe, hogy a kereskedelmi tranzakció kódolt adatait, valamint a bank számára adott fizetési megbízásokat a kereskedő-fogyasztó és azok bankjai, illetve mobilszolgáltatói között továbbítsák. A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központja (PMISZK) 2008-ban kezdeményezte az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) létrehozását, amely a központi fizetési szolgáltatás intézményének létrehozásával lehetővé teszi az elektronikus ügyintézéshez illeszkedő elektronikus fizetést az ügyfelek számára a különböző közigazgatási szakrendszerekben. Ebben a fizetési rendszerben a közigazgatási szakrendszer állapítja meg a fizetési kötelezettséget, amit az ügyfél elektronikus fizetés útján teljesít a saját bankszámlája terhére, és amit az Államkincstár számláján írnak jóvá. Az adatokat, mint a fizetés elindítása, teljesítése és elszámolása, tranzakciós díjak elszámolása - hasonlóan a SEMOPS rendszerhez - az EFER továbbítja a rendszerben. A KET lehetővé teszi, hogy az ügyfél a határozatban megállapított fizetési kötelezettségének, és a fellebbezési illeték fizetésének elektronikus úton tegyen eleget, azonban erről őt a határozatban tájékoztatni kell. A jogszabályhely kimondja, hogy a határozatnak tartalmaznia kell a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték vagy díj mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjairól szóló tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy a KET nem zárja ki a fizetés elektronikus úton történő teljesítését, ez a lehetőség fennáll, feltéve, hogy a közigazgatási szerv rendelkezik az elektronikus fizetéshez szükséges feltételekkel. Az elektronikus fizetéssel kapcsolatban a KET tehát nem tartalmaz semmilyen előírást, vagy korlátozást, azonban lényeges, hogy az ügyfél elektronikus úton visszajelzést kapjon a befizetett összegről. Felmerülhet ezzel párhuzamosan az elektronikus számla elküldése is az ügyfélnek, feltéve, hogy az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval. Egyéb esetekben papír alapú számlát küld az önkormányzat az ügyfélnek. Az ügyfél által fizetendő összeg lehet olyan fizetési kötelezettség, amelyet az ügy érdemében hozott határozat tartalmaz, vagy lehet eljárási költség.

20 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az ügyfelet a hatóság határozatában az alábbi fizetési kötelezettségek teljesítésére kötelezheti: Adók Vámok Társadalombiztosítási járulék Birtokvitás ügyekben kártérítési összeg Eljárási bírság Anyagi jogi bírság, pl. szabálytalan építkezés, környezetkárosítás, stb. miatt Szociális intézmény igénybevételének díja Parkolási engedély díja Területfoglalás díja Diákhitel visszafizetése Az eljárási költségeket a KET 153 -a tartalmazza. Ezek közül az ügyfélnek az alábbiakat kell fizetnie: Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Tolmácsolás, fordítás díja Másolás, nyomtatás, postázás költsége iratbetekintés esetén Hatósági közvetítő megbízási díja, utazási költsége Szakértői díj és költség Fordítási költség Levelezési, dokumentumtovábbítási költség Végrehajtási költség Helyszíni szemle és a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege Azokban az esetekben, amikor az ügyfél a hatósági ügyét elektronikusan intézi, indokolt, hogy befizetési kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehessen, mely esetben nem szükséges csekket beszereznie, postára mennie azt befizetni, majd a csekket a hatóság hivatali helyiségében bemutatni, vagy a másolatát elküldeni. Jelenleg a közigazgatás a postai átutalásokat sem képes kezelni, ezért egyedül a csekken történő befizetés lehetséges. A kereskedelmi forgalomban az a tipikus, hogy a fogyasztó jelen van a kereskedő üzletében, ott, helyben vásárolja meg az árut vagy szolgáltatást, és ott helyben is fizet. Ehhez a tranzakcióhoz fejlesztették ki a SEMOPS SMS útján történő fizetési rendszerét, ami felválthatja az üzletekben a bankkártyával, POS terminál útján történő fizetést. A SEMOPS rendszer működtetése ugyanis olcsóbb és biztonságosabb, mint a bankkártya. A jogi szabályozás lehetőséget ad arra is, hogy a kereskedelmi szerződéseket távollevők kössék meg, amikor az áru vagy szolgáltatás vásárlása elektronikus úton történik, de ez jelenleg még nem széles körben alkalmazott gyakorlat. Ez esetben a fizetés internetbankon vagy telebankon keresztül történik. A fogyasztó a házibankon keresztül a kereskedő által megadott bankszámlára teljesíti a fizetést.

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP)

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Jelen dokumentum képernyő másolatokkal illusztrálva mutatja be az Építésügyi Fizetési Portálon megvalósuló fizetési folyamatot. Az illusztrációk

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása A központi Elektronikus és Elszámolási Rendszer bemutatása Tomsics László e-fiz Pé-1 2012. 06.26. A központi elektronikus fizetési szolgáltatás célcsoportjai az elektronikus vagy hagyományos ügyintézés

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Készítette: Horkai István informatikus Jóváhagyta: Dolányi

Részletesebben

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29.

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek? (előzmények, alapfogalmak, jogszabályi háttér) Az elektronikus ügyintézés az ügyfél

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15.

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL Csögle, 2013. június 15. A szabályzat célja és hatálya A személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

I. fejezet. II. fejezet

I. fejezet. II. fejezet SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISHARTYÁNI KIRENDELTSÉGÉNEK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL 15/2013. (IV.29.) határozat Az információs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1/2016. (III.16.) Elnöki - Jegyzői utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben