DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN * Bevezetés Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a nemzetközi gyakorlat alapján azt, hogy a Cloud Computing modell a magyar közigazgatásban különösen az önkormányzati szférában hogyan alkalmazható, és ehhez a hatályos jogi szabályozás milyen kereteket nyújt. Problémát jelent, hogy a magyar közigazgatás elektronizálásában a jogi szabályozás monopóliumot adott a központi elektronikus szolgáltató rendszer a kormányzati portál számára, amely kormányzati tulajdonban van, kormányzati felügyelet alatt áll, és csaknem kizárólagosan jogosult az elektronikus közszolgáltatások nyújtására. Nem vonjuk kétségbe a kormányzati portál eddigi eredményeit, azonban úgy tűnik, hogy a kormányzati monopólium a fejlesztések területén is kevésbé innovatív, mint az üzleti szféra, és az e-közigazgatás jogi szabályozására is jellemző az állandó változás ezzel együtt a kiszámíthatatlanság - valamint sok esetben a merev, bürokratikus szabályok alkalmazása. A Cloud Computing modell előnye, hogy egységes informatikai rendszerben működik, átlátható és költség-hatékony, mert a közigazgatási szerv mentesül az újabb informatikai beruházások finanszírozása alól, mégis hozzáfér olyan elektronikus szolgáltatásokhoz, amelyek a saját működését olcsóbbá és hatékonyabbá teszik. Az állampolgárok a Cloud Computing modellben gyorsabban és könnyebben tudják ügyeiket intézni, ezáltal lényegesen csökkennek az állampolgárokat terhelő adminisztratív költségek, illetve jobban hozzáférnek az önkormányzatok működésével kapcsolatos közérdekű információkhoz, ami nagymértékben elősegíti a közpénzek demokratikusabb, átláthatóbb felhasználását. * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Imre Miklós. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Török Gábor egyetemi tanár (BCE). A szerző egyetemi docens (BCE Közigazgatástudományi Kar); elérhetősége:

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A CC modell jellemzői 1.1 A CC modell szervezete A CC modell szervezeti újdonsága az eddig alkalmazott eközigazgatási megoldásokhoz képest: Egységes informatikai rendszerben működik, összeköti a közigazgatási szerveket egymással, valamint az ügyfeleket a közigazgatási szervekkel. Egy központi szolgáltató rendelkezik a szoftverrel, a hardverrel, valamint a rendszer működtetéséhez szükséges adat-állománnyal. Költséghatékony, mert az ügyfél és a közigazgatási szerv mentesül attól, hogy újabb hardvereket és szoftvereket vásároljon. Internet, , SMS és telefon útján hozzáférhető a rendszer, az ügyfél kérése alapján. Az államilag garantált szolgáltatások regisztráció, az üzleti alapú szolgáltatások szerződés alapján vehetők igénybe. 1.1 A CC modell által nyújtható szolgáltatások szempontjai Nemzetközi gyakorlat Abban teljes egyetértés mutatkozik, hogy a közigazgatás hatékonysága a leglátványosabban elektronizálás útján növelhető. Az elektronikus megoldások kétféle módon alkalmazhatók a közigazgatásban: egyrészt a közigazgatás szolgáltatásainak - mint például az engedélyek megadása - illetve magának a közigazgatás működésének - mint például a belső ügyintézési rend, vagy a hatóságok közötti együttműködés elektronizálásával. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a CC szolgáltatásokat sikeresen alkalmazták a közigazgatásban is. A legnagyobb hatású az Egyesült Államokban, az Obama kormány által megvalósított modell 1 - bár ezekről a kísérletekről egyelőre csak a médiában megjelent így nem kellő mélységű és részletezett - tájékoztatók olvashatók. Nem ismert jelenleg az sem, hogy a CC szolgáltatások hogyan voltak beilleszthetők az amerikai közigazgatási-jogi rendszerben, ennek ellenére ezekből a magyar közigazgatás számára is lényeges következtetések vonhatók le. Az Obama kormány kezdettől fogva lényeges célként tűzte ki az állampolgárok és a kormányzati szervek között egy intenzívebb kapcsolat létrehozását, mert ezt a demokrácia és a hatékony közigazgatás alapvető feltételének tartja. 1 Az 1. fejezet az 1.2 pontig Dr. Imre Miklós és a szerző közös tanulmányán alapul. Vö. IMRE-KRISTÓ (2011): Az Egyesült Királyság közigazgatása. (megjelenés alatt)

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A kormány és az állampolgár új típusú kapcsolatának lényege 2, hogy a kormányzat működése nyitott legyen, valamint hogy a közigazgatás szolgáltatásai ügyfélcentrikusakká váljanak. Más szóval, az állampolgár számára több lehetőséget kell adni arra, hogy a kormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatokat megismerhesse, amelynek elengedhetetlen feltétele olyan új technikai megoldások alkalmazása, amelyek nem terhelik az állampolgárokat azzal, hogy további bonyolult műszaki és eljárási ismeretekre tegyenek szert. A cél, hogy a közérdekű információk és a közigazgatási szolgáltatások elérhetők legyenek bárhol és bármikor, a nap 24 órájában, a saját, vagy közösségi helyeken levő számítógépről, akár a mobiltelefonról. Az új modellen alapuló közigazgatási szolgáltatások szakítanak a hosszú sor, sok idő, bürokratikus ügyintézés hagyományaival, mely által lehetővé válik, hogy az ügyfél a szolgáltatáshoz néhány órán belül hozzáférjen, az ügyintézési idő látványos lerövidülésével. Az állampolgárok által igénybe vett közigazgatási szolgáltatások esetében is elsőrendű szempont, hogy a szolgáltatás ügyfélközpontú legyen, ami azt jelenti, hogy a szabályok és az eljárások kevésbé lényegesek, a hangsúly sokkal inkább a könnyebb hozzáférhetőségen van. Lényeges az is, hogy a közérdekű adatok szolgáltatása az állampolgár igényeihez igazodjon, azaz érdemi, ne pedig formális információkat tartalmazzon. Újdonság a közérdekű információk esetében, hogy az állampolgárok véleményüket megfogalmazhassák a kormányzati intézkedésekkel szemben, és erre lehetőségük legyen a CC rendszerben. Az Obama kormány a közigazgatásban az alábbi területeken alkalmazta a CC modellt: Adatokhoz való hozzáférés: Lényeges az amerikai gyakorlatban a közérdekű információkhoz való hozzáférés, amely a CC modellben az állampolgárok által közvetlenül hozzáférhető. Saját személyes adatait is mindenki megismerheti és lekérheti a CC modellben. A közigazgatási, vagy államszerveken belül: elektronizálták az információáramlást, például a bíróságok szervezetében, az energiaszolgáltatókat felügyelő bizottságokban, a nemzetvédelmi szerveken belül, az élelmiszerellenőrző szerveknél, a határrendészetnél. A hatósági ügyintézésben: a vállalkozások engedélyezését, vagy a sürgősségi ügyekben mint például családon belül erőszak, vagy segélyezés integrálták a CC modellbe az egyablakos megoldás segítségével. Az elveszett gyermekek felkutatása, vagy a bűncselekmények felkutatása is lehetővé vált a CC modellben. A közszolgáltatások területén: a könyvtár katalógusát elektronizálták, és tették lehetővé, hogy azt az állampolgárok a CC modellben közvetlenül elérhessék. A NASA szintén szolgáltat napi információakt a kutatók és más érdeklődők számára. 2 DR. TAYLOR, P.: Renovation Nation. White paper.

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közigazgatási fizetése: bebizonyosodott, hogy ez is megvalósítható a CC modellben Az eközigazgatás és a hatékonyság kérdései Az elektronikus szolgáltató intézmények végső soron azt a célt szolgálják, hogy a közigazgatási szervek alacsonyabb költséggel és hatékonyabban működjenek, valamint hogy az ügyfelek adminisztratív terhei csökkenjenek. Ha jogi szabályozás túlburjánzik, és az ügyintézés bürokratikussá válik, a közigazgatás működése átláthatatlan és kiszámíthatatlan lesz. Ilyen esetben az egyéneknek és a gazdaság szereplőinek több pénzt, időt és energiát kell fordítaniuk arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően működjenek. Ezt adminisztratív költségeknek nevezik, amelynek nagysága ma már nemzetgazdasági szinten is pontosan mérhető, és a gazdasági versenyképesség egyik mutatójaként alkalmazzák. Ehhez képest az adminisztratív teher azoknak az adatoknak az összegyűjtése, és egyéb tájékoztatási kötelezettség teljesítése, amelyeket a vállalkozások jogszabályi rendelkezés hiányában nem gyűjtenének össze, illetve amelyeket nem végeznének el. Az adminisztratív terhek csökkentésének konkrét célja a vállalkozók terheinek csökkentése, amely makrogazdasági szinten és középtávon a GDP növelésével jár, mivel a megtakarított munkát és pénzt produktívabb tevékenység formájában lehet hasznosítani. Figyelemre méltó adat az elmúlt évekből, hogy a vállalkozások teljes adminisztrációjának csupán 30%-a eredményez konkrét üzleti hasznot, a többit csak a törvényi kötelezettségnek való megfelelés miatt végzik, ami jelentősen befolyásolja versenyképességüket. A vállalkozásoknak a tájékoztatási (vagy adatszolgáltatási) kötelezettségek alapján információkat kell a hatóságok vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátaniuk. A tájékoztatási kötelezettség nemcsak azt jelenti, hogy valamely adatot továbbítani szükséges, hanem azt is, hogy adott információnak rendelkezésre kell állnia, vagy azt mint jogszabályi vagy egyéb előírást meg kell ismerni. Az elektronikus közszolgáltatások létrehozása messzemenően alkalmas arra, hogy ne csak a közigazgatás működését racionalizálja, hanem csökkentse az üzleti szereplők (jellemzően kis- és közepes vállalkozások) adminisztratív terheit azzal, hogy a fent említett problémákat a lehetőségeihez mérten megoldani törekszik. Az elektronikus közszolgáltatások összehangolt, duplikációkat megszüntető eszközrendszere önmagában alkalmas az adminisztratív terhek csökkentésére. Ezt a hatást az elektronikus közszolgáltatások igénybe vétele természetesen a megfelelő garanciális szabályokkal csak erősíteni tudja. Az adminisztratív terhek csökkentésének alapvető jellemzője, hogy az az elektronikus újítás, intézkedés, amely a közigazgatást (működést, eljárást stb.), a közszolgáltatást egyszerűbbé teszi, az mintegy ellenhatásként az adminisztratív terhek csökkentése irányában is hat. Az adminisztratív terhek csökkentésének elsődleges feltétele a megfelelő jogi szabályozás, jelen esetben a de-, illetve a rereguláció, amelynek eredményeként a jogi környe-

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR zet alkalmassá válik az elektronikus közszolgáltató rendszer célkitűzéseinek megvalósítására. Nem túlzó azt állítani, hogy az elektronikus közszolgáltató rendszer minden célja kapcsolatba hozható az adminisztratív terhek csökkentésével. A dereguláció hivatott arra, hogy az egészségtelenül nagy mennyiségűvé és kaotikussá vált joganyagból kiiktassa a feleslegessé váló jogszabályi rendelkezéseket, valamint hogy megszüntesse az egymásnak ellentmondó és párhuzamos jogszabályokat. Ezzel lehetővé válik az üzleti szereplőket (és egyéb ügyfeleket) sújtó adminisztratív terheinek Európai Unió által is szorgalmazott csökkentés, amely egyértelműen a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelését eredményezik. A közigazgatás elektronizálása még azt a további követelményt jelenti a dereguláció számára, hogy a közigazgatás működésének folyamatát, valamint az ügyfél-utakat készítse elő az elektronikus alkalmazások számára. Más szóval, a jogszabályoknak rendelkezniük kell arról, hogy az adott közigazgatási ügy elektronikus intézése milyen szabályokon alapul. Az ügyintézés elektronikus közszolgáltatások útján történő megvalósulása egyértelműen feleslegessé tehet olyan adminisztratív tevékenységeket, amelyeket az üzleti szereplőknek egyébként végezniük kell. Az elektronikus közszolgáltatásoknak a hatósági ügyintézés területén olyan speciális technikai feltételeknek kell eleget tenniük, amelyek a hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kapcsolattartás törvényességét és biztonságosságát garantálják. A hatósági ügyekben mint ahogyan már említettük a közigazgatási szerv jogokat és kötelezettségeket állapít meg az ügyfél számára, ezért az eljárási cselekmények dokumentáltsága, bizonyíthatósága speciális követelményeket jelent az elektronikus közszolgáltató rendszer működtetésében A Could Computing modell szolgáltatásai Az amerikai gyakorlat alapján az alábbi közigazgatási szolgáltatás-fajták integrálhatók a Cloud Computing modellbe: Közérdekű adatok szolgáltatása. A közérdekű adat fogalmát az adatvédelmi törvények általában úgy határozzák meg, mint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatos adatokat. A közigazgatási szervek kötelesek a közérdekű adatokat nyilvánosságra hozni. Ezek tételes felsorolására a jogi szabályozásban általában nem kerül sor, ezért a jelenlegi gyakorlat szerint a közigazgatási szerv döntésén múlik, hogy honlapján mely adatokat tünteti fel. Amennyiben vita támad a közigazgatási szerv és a közérdekű adatot kérő állampolgár között, a kérdésben bíróság jogosult dönteni. A Cloud Computing modellben a közérdekű adatok szolgáltatására akkor kerül sor, ha azt az állampolgár kéri. Ha például az állampolgár szeretné meghallgatni Obama elnök legutóbb megtartott beszédét, vagy szeretné látni a kormány által kötött PPP (Public

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Private Partnership) szerződéseket valamely beruházásra, esetleg el akarja olvasni egy törvény rendelkezéseit, akkor ezt az adatbázisból a szolgáltató a rendelkezésére fogja bocsátani. A közérdekű adatok meghatározásából logikusan következik, hogy a közigazgatási szerv működésével kapcsolatos közérdekű adatok szolgáltatása csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen közérdekű, például nemzetvédelmi, bűnüldözési, stb., okból titkossá nyilvánították. A közigazgatás hatósági jellegű szolgáltatásai. A közigazgatás hatósági jellegű szolgáltatásai azt jelentik, hogy a közigazgatási szerv egy konkrét hatósági ügyben jogokat és kötelezettségeket állapít meg az ügyfél számára, például adót vet ki, engedélyt ad, szociális segélyt nyújt, személyazonosító okmányt ad ki, stb. A legutóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatósági ügyek elektronizálása Magyarországon a kormányzati portál létrehozásával rohamosan fejlődik. Hátrányaként említhető ugyanakkor, hogy az ügyfél szempontjából a hozzáférés még mindig nehézkes, az eljárás nem sokkal lett kevésbé bürokratikus, és a jogi szabályozás is túlságosan merev és bonyolult. Az amerikai gyakorlat is azt mutatja, hogy azokban a hatósági ügyekben vált leginkább szükségessé a Cloud Computing modell alkalmazása, amikor az eljárás gyorsaságához alapvető érdek fűződött. Ilyenként említhetők a teljesség igénye nélkül - az üzleti vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedélyek, a különböző szociális intézmények és juttatások, a rendészeti jellegű intézkedések, vagy a különböző személyazonosító okmányok. A hatósági ügyekhez kapcsolódik az ügyfél joga ahhoz, hogy ügye állásáról információt kapjon. A Cloud Computing modellben az ügyfélnek nem szükséges kapcsolatba lépnie az ügyintézővel, hanem bárhol, és bármikor adatokat kaphat arról, hogy ügyében milyen eljárási cselekmények történtek. Az elektronikus közszolgáltatástól általában elvárt követelmények: Információs központ: Az ügyfelek számára lényeges, hogy ügyeik intézéséhez megfelelő információt kapjanak, például milyen dokumentumok szükségesek egy engedély iránti kérelemhez, vagy milyen előírásokat kell betartaniuk a működésük során. Lényeges szempont az is, hogy az ügyfél az ügy intézéséhez szükséges űrlapokat, illetve a pontosan és érthetően megszövegezett útmutatókat le tudja tölteni az elektronikus rendszerről. Egyablakos ügyintézés: Ha az ügy intézésében egyszerre több közigazgatási szerv is részt vesz, akkor az ügyfél mentesül attól, hogy több közigazgatási szerv előtt megjelenjen, mert az egyablakos ügyintézés lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervek egymás között továbbítsanak olyan adatokat, például jóváhagyást, hatósági bizonyítványt, szakhatósági állásfoglalást, amelyek az ügy elintézéséhez szükségesek.

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Teljes körű ügyintézés elektronikus úton: Az ügyfél az ügy intézésére irányuló kérelmet, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget és egyéb eljárási cselekményeket elektronikus úton végezheti, elektronikusan tarthat kapcsolatot az ügyintézővel, és elektronikusan tudja követni ügye mindenkori állását. Ha személyes megjelenés szükséges, például személyazonosító okmány készítésekor, vagy helyszíni szemle alkalmával, ez esetben elektronikus időpont-foglalást kell lehetővé tenni. Elektronikus fizetés: Az ügyfél a közigazgatási eljárásokban felmerülő fizetési kötelezettségének, például adó, vám, illeték, elektronikus úton is eleget tehet, és a befizetett összegeket egy elektronikus központ számolja el a közigazgatási szerv, az ügyfél pénzintézete és az államkincstár között. Ez mentesíti a hatóságokat az átutalások, jóváírások és elszámolások bürokratikus rendszerének fenntartása alól. A közigazgatási adatok nyilvántartása A közigazgatás sokféle adat nyilvántartására és a nyilvántartási rendszerből különféle adatok szolgáltatására köteles. Ezen a területen is történtek előre lépések, ennek ellenére a nyilvántartási rendszerek elektronizálása jelenleg még csak a kezdeti stádiumban valósult meg. A Cloud Computing modell azonban ezen a területen látványos eredményeket ígérő. Az állampolgárok számára mindennapi ügyeik intézéséhez számos olyan adat szükséges, amelyek a közigazgatási nyilvántartásokban találhatók. A földhivatalok például tulajdoni lap másolatot adnak az ingatlan adásvételi szerződésekhez, az anyakönyvi kivonatok szükségesek a házasságkötéshez, a hagyatéki ügyintézéshez, a cégek adatai az üzleti tevékenységhez, stb. A Cloud Computing modell alkalmas arra, hogy az állampolgárok ezeket az adatokat gyorsan és egyszerűen megkaphassák, akár a saját, személyes, akár mások adataikat tartalmazó dokumentumokról van szó. Ez utóbbi adatok csak a nyilvános közigazgatási nyilvántartási rendszerekből adhatók. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása A közszolgáltatásokkal kapcsolatos adatok sokfélék, mivel a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások is rendkívül szerteágazóak. A Cloud Computing modellt sikeresen alkalmazták az amerikai könyvtári szolgáltatások esetében, de szinte minden közszolgáltatásra kiterjeszthető. Például az egészségügyben az orvos adatokat kérhet a beteg egészségügyi állapotáról bármely egészségügyi intézménytől, az állampolgárok a beteg hozzátartozójuk egészségi állapotáról, az ügyeleti rendszerről, a sürgősségi ellátásokról, az egészségügyi intézmények szolgáltatásairól, stb.

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Mivel általában az önkormányzatok nyújtják a legtöbb helyi közszolgáltatást, az állampolgárok az önkormányzatoktól kérhetnek olyan helyi közérdekű információkat is, mint például az útlezárás időtartama, a vízszolgáltatás visszaállításának várható időpontja, a szociális juttatások típusai, a különböző kulturális rendezvényekről, időjárásról, útvonalakról, forgalmi torlódásokról, stb. Közigazgatási szerveken belül, és a közigazgatási szervek között adatok szolgáltatása. A Cloud Computing modell alkalmas arra is, hogy magát a közigazgatás működését tegye hatékonyabbá azáltal, hogy a közigazgatási szervek egymás között, valamint a közigazgatási szerveken belül az egyes szervezeti egységek egymás között - adatokat kérhetnek az általuk ellátott feladatok tekintetében. A szervezeten belül a Cloud Computing modellt már számos üzleti vállalkozás, mint például a Coca Cola, Glaxo, stb., is sikeresen alkalmazta, ezt követően pedig az amerikai nemzetvédelmi szervek működésében hozott látványos eredményeket. A Cloud Computing alkalmazásának az olyan közigazgatási szervek esetében van jelentősége, amelyek sokrétű feladatokat látnak el, és számos szervezeti egységgel működnek. Az önkormányzatok polgármesteri hivatalában például különböző osztályok látnak el hatósági és közszolgáltató feladatokat, és a hatékony működést segíti elő, ha például a gépjármű, az iparűzési, vagy az ingatlanadó kivetésekor a pénzügyi osztály gyorsan és egyszerűen információt kaphat arról, hogy az adóalany mióta rendelkezik az adott vagyontárggyal. Ugyancsak a közigazgatás működésének hatékonyságát segíti elő, ha a különböző közigazgatási szervek hozzáférhetnek olyan, más közigazgatási szervnél található információhoz, amelyik a feladatuk ellátását segíti elő. Az amerikai élelmiszer-ellenőrző hatóságok és a laboratóriumok összekapcsolása említhető példaként, de ilyen lehet rendészeti szervek - rendőrség és határőrség számára annak lehetővé tétele, hogy eljárásuk során az egyének állampolgárságáról, lakcíméről, személyi és bűnügyi adatairól információt szerezhessenek. Magyarországon a balatoni vízi-rendészeti szolgálat alkalmazta sikerrel a Cloud Computing modellt a vízi-mentés területén. A Cloud Computing modell alkalmazása ezekben az esetekben nemcsak a közigazgatás működését teszi hatékonyabbá, és ezzel olcsóbbá, hanem alkalmas arra is, hogy az állampolgárok elégedettségét fokozza. Ha az állampolgárok az ügyeik intézése során nem kényszerülnek arra, hogy a szükséges dokumentumokat, például tulajdoni lap másolat, erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, stb. saját maguk szerezzék be, akkor az eljárás is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a számukra.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közigazgatási költségek fizetése. Az állampolgár az ügyei intézése során számos esetben különböző díjakat, adót, bírságot, illetéket, eljárási díjat és költséget, stb. fizet a közigazgatás számára. Az elektronikus fizetésnek az üzleti szférában már számos megoldása ismeretes, ilyen például a telebank, az internetbank, és a mobiltelefon útján történő fizetés. Az ügyfél helyzetét nagymértékben megkönnyíti, ha a közigazgatási költségeket elektronikus úton fizetheti be, anélkül, hogy utána kellene járnia, hogy az összeget mely közigazgatási szerv mely bankszámlájára kell utalnia. A Cloud Computing rendszerben működő közigazgatási szolgáltatások közül a fizetés a legkomplexebb szolgáltatás, mivel szükség van nemcsak az ügyet intéző közigazgatási szervnek, hanem az ügyfél bankjának, és az államkincstár szerveinek is a rendszerbe történő bevonására. Úgy tűnik, hogy a közigazgatási költségek fizetése esetében szükség van egy, a Cloud Computing rendszertől független szolgáltató szerv létrehozására, de a Cloud Computing modell is alkalmas arra, hogy az állampolgárok információt kérjenek arról, hogy van-e valamilyen fizetési kötelezettségük, például kell-e fizetniük bírságot gyorshajtásért, vane még be nem fizetett adójuk, illetve, hogy az ügyintézésért milyen összegű illetéket kell befizetniük. 2. A CC modell rendszere a magyar közigazgatásban 2.1 Közérdekű adatok szolgáltatása. A közérdekű adat fogalmát az adatvédelmi törvények általában úgy határozzák meg, mint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatos adatokat. A közigazgatási szervek kötelesek a közérdekű adatokat nyilvánosságra hozni. Ezek tételes felsorolására a jogi szabályozásban általában nem kerül sor, vagy ha igen, akkor is, a jelenlegi gyakorlat szerint a közigazgatási szerv döntésén múlik, hogy honlapján mely adatokat tünteti fel. Amennyiben vita támad a közigazgatási szerv és a közérdekű adatot kérő állampolgár között, a kérdésben bíróság jogosult dönteni. A CC modellben a közérdekű adatok szolgáltatására akkor kerül sor, ha azt az állampolgár kéri. A közérdekű adatok meghatározásából logikusan következik, hogy a közigazgatási szerv működésével kapcsolatos közérdekű adatok szolgáltatása csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen közérdekű, például nemzetvédelmi, bűnüldözési, stb., okból titkossá nyilvánították. A hatályos jogi szabályozás tartalmaz rendelkezéseket a közérdekű adatok elektronikus úton történő közzétételéről, amely sok tekintetben különbözik a CC modelltől. A közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályai: A hatályos jogi szabályozás a közérdekű adatok két fajtáját határozza meg:

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A közérdekű adat az állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó szerv (a továbbiakban szerv) tevékenységére vonatkozó adat, a közérdekből nyilvános adat pedig a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, vagy elérhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A közérdekű adatok fajtái: A szerv feladatkörére vonatkozó adatok a törvény példálózó felsorolása alapján: - Költségvetés. - Vagyonkezelés. - Közpénzek felhasználása, és az erre kötött szerződések. - Piaci szereplők, vagy más személyek számára adott különleges, vagy kizárólagos jogok. Ezeket a közérdekű adatokat a szervek kötelesek elektronikusan, vagy más módon közzétenni. Vannak olyan közérdekű adatok, amelyek a szerv tevékenységével kapcsolatosak ilyen a hatáskör, illetékesség, szervezeti felépítés, szakmai tevékenység, eredményesség, gazdálkodás és amelyeket igény esetén kell a szervnek hozzáférhetővé tenni. Közérdekből nyilvános adat a szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy személyes adata, valamint a szervvel kötött szerződés alapján bizonyos közszolgáltatást nyújtó szervek tevékenységével kapcsolatos adat. A közérdekű adatok megismerésére kérelmet is lehet benyújtani, szóban, írásban, vagy elektronikusan, amelyről a szerv másolatot köteles adni a kérelmezőnek. Ha a szerv a kérelmet megtagadja, a kérelmező bírósághoz fordulhat. A szervnek a kérelmek teljesítésének rendjéről szabályzatot kell készítenie. A közérdekű adatok nyilvánossága alól kivételt képez az az eset, amikor a közérdekű adatot az arra jogosult szerv minősített adattá nyilvánította, illetve törvény a nyilvánossághoz való jogot honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési, pénzügyi, külügyi, vagy igazságszolgáltatási érdekből korlátozza. A jogszabályok a közérdekű adatok elektronikus közzétételét szabályozzák. Az elektronikus közzététel formája az internetes honlap, amelyet az a közfeladatot ellátó szerv köteles létrehozni, amelyik tevékenységével kapcsolatban közérdekű adatot kezel. A törvény tételesen felsorolja, hogy mely szervek kötelesek a közérdekű adatokat a saját honlapjukon közzétenni, az önkormányzatok választásuk szerint létrehozhatnak saját, vagy más szerv által működtetett honlapot. Az internetes honlapon a szerv köteles a törvény mellékletében meghatározott, közzétételi listán szereplő adatokat közzétenni. Ezek az adatok az alábbiak: Szervezettel kapcsolatos adatok: szervezeti felépítés, vezetők adatai, összetétel, a felügyelete alatt álló szervek, a tulajdonában levő gazdálkodó szervezetek, a közalapítványai és költségvetési szervei, lapjai, és a felügyeleti szerv. A tevékenységgel kapcsolatos adatok: az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend, a feladat és tevé-

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR kenység ismertetése, az önkormányzat önként vállalt feladatai, a hatósági ügycsoportok, az ügyek intézésére vonatkozó szabályok, a szükséges dokumentumok, eljárási illetékek, ügyfélfogadás, formanyomtatványok, közszolgáltatások, nyilvántartások, kiadványok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, az önkormányzati rendeletek, pályázatok, az önkormányzatnál végzett vizsgálatok eredményei, és a teljesítmény értékelése. A KET is lényegében ugyanezeket szabályozza. Gazdálkodási adatok: éves költségvetés, számviteli beszámoló, foglalkoztatottak létszáma és juttatásaik, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei, támogatási programok, a gazdálkodással összefüggő szerződések lényeges tartalmi elemeinek, és a koncessziós pályázatoknak az ismertetése, a kulturális, oktatási, sport szociális célból adott támogatások leírása. Az internetes honlapon, a közérdekű adatokon kívül közzé kell tenni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályait is. A közérdekből nyilvános adatokat az önkormányzat nem köteles közzétenni. A jogszabályok az elektronikus központi közszolgáltató rendszer egyik alapelveként szabályozzák a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, és deklarálja, hogy ezek az adatok, valamint a nyilvános és tájékoztató jellegű szolgáltatások hozzáférhetősége nem korlátozható, és az igénybe vevő előzetes azonosításához nem köthető. A fentiekben ismertetett jogi szabályozás alapján az alábbi következtetések vonhatók le a CC modellre: A jogi szabályozás az önkormányzat számára kötelezővé teszi, hogy a működésükkel kapcsolatos összes közérdekű adatot nyilvánosságra hozza Internetes honlapján, ennek kikényszeríthetősége azonban a jogi szabályozásban nem megfelelő, legfeljebb a felügyeleti szervnél lehet kezdeményezni, hogy az önkormányzatot kötelezze az adatok közzétételére. Annak ellenére, hogy a kérdést szabályozó törvények több éve hatályba léptek, az önkormányzatok többsége ennek a feladatának nem tett eleget. Bár a pontos adatok nem ismertek, valószínű, hogy az állampolgárok nem kérvényezték tömegesen az önkormányzatoktól a közérdekű adatok egyedileg történő rendelkezésre bocsátását. Közvélemény-kutatási adatok valószínűleg megerősítenék, hogy a napjainkban megindult, a korrupciós ügyek leleplezésére, és a közélet tisztaságának megteremtésére irányuló közpolitikai szándék következtében az állampolgárok fokozott érdeklődést mutatnak az önkormányzatok gazdálkodása és a közpénzeinek felhasználása iránt. Ehhez azonban a megfelelő jogi szabályozás ellenére sincsenek meg a feltételek. A CC modellben ha az állampolgár jogosult egy-egy, az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adat lehívására a közérdekű adatok könnyebben hozzáférhetővé válnak az állampolgárok számára, mivel nem szükséges az önkormányzathoz külön kérelmet beadniuk, annak elutasítása esetén pedig pert indítaniuk, illetve az önkormányzat legtöbb esetben hiányos honlapján hosz-

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR szasan keresgélniük. A CC modellben az állampolgár egyszerűen és gyorsan lekérheti az őt aktuálisan érdeklő közérdekű adatot, például a legutóbbi képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét, vagy az új beruházásra vonatkozó szerződést. A CC rendszerben történő lekérdezés annyiban különbözik a közérdekű adatok egyedi igénylésétől, hogy azt a felhasználó a Szolgáltatótól és nem az önkormányzattól kéri, amelyre a Szolgáltatóval kötött szerződés jogosítja fel. A hatályos jogszabályi rendelkezések nem zárják ki, hogy az önkormányzatok a közérdekű adataikat más módon, mint az Internetes honlap, is közzétegyék. Az Internetes honlapon történő közzététel csak egy minimumkötelezettséget jelent az önkormányzat számára, de nem zárja ki, hogy az önkormányzat saját elhatározása alapján ettől eltérő elektronikus utat mint jelen esetben a CC modell - is igénybe vegyen a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára. A jogi szabályozás lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy a központi rendszeren kívül is nyilvánosságra hozhassanak közérdekű adatokat A kommunikáció lehetősége A közérdekű adatok esetében indokolt lehetőséget adni az állampolgárok számára, hogy véleményüket kinyilváníthassák. Ez az önkormányzat demokratikus működésének feltétele. Az állampolgárok véleményének megismerése lehetőséget ad az önkormányzat számára, hogy felmérje, egy-egy tervezett döntése milyen lakossági támogatással bír. A Cloud Computing rendszerben tehát a felhasználó számára nemcsak az adatok lekérdezésének lehetőségét kell biztosítani, hanem azt is, hogy véleményüket egy bizonyos fórumon kifejezhessék. Indokoltnak tűnik az is, hogy a Cloud Computing rendszerből a felhasználók értesítést kapjanak, akár , akár SMS formájában olyan eseményekről, amelyek az önkormányzat közérdekű tevékenységével kapcsolatos. A mobilkommunikáció lényege egy olyan, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás, amelynek során a helyi érdekű aktuális információk közvetlenül jutnak el az önkormányzattól a választópolgárokhoz. A választópolgárok a település mindennapjait érintő kérdésekben véleményt nyilváníthatnak az ugyancsak SMS-ben feltett kérdésre. Ezzel az önkormányzat a költséges helyi népszavazás helyett, valamint a nem széles körben ismert közmeghallgatást kiegészítve közvetlenül szerezhet tudomást arról, hogy döntései, pl., szobor építése közterületen, vagy beruházásai, pl. útépítés, milyen széles körben nyertek támogatást. A mobilkommunikáció rendszere működtethető a Cloud Computing rendszerben is, amelyen keresztül a rendszerben részt vevő önkormányzatok által küldött üzenetek kerülnek továbbításra. Az önkormányzat előre megtervezett üzenetminta rendszert használ, amelyet a helyi sajátosságokhoz igazítanak. Lényeges, hogy a választópolgárok az SMS-ben arról is kapnak értesítést, hogy az információ részleteit melyik honlapon tekinthetik meg.

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

Az információs társadalom meghatározása

Az információs társadalom meghatározása Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Az E-közigazgatás az építésügyben: elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés címmel 2012.06.28. napján

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Üvegzsebkönyv. Kalas György. Nyugat-dunántúli. üvegzsebkönyv

Üvegzsebkönyv. Kalas György. Nyugat-dunántúli. üvegzsebkönyv Kalas György Nyugat-dunántúli üvegzsebkönyv 1 2 Előszó Kedves Olvasó! A kiadvány címe: Nyugat-dunántúli Üvegzsebkönyv. Ami a Nyugat-Dunántúlt illeti, arra még visszatérek. Az üvegzseb a köztudatban leginkább

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei 1. Bevezetés A környezetvédelmi problémák ma már olyan súlyosak, hogy a leggazdagabb

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben