PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN"

Átírás

1 Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magánnyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1. A magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnése nem érinti az önkéntes ágazatot, az önkéntes ágazat tehát változatlanul működik tovább. A magán ágazat végelszámolásának lezárása után a Pannónia Nyugdíjpénztár egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. Kitartó tagjainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondai, hogy az elmúlt évek történései ellenére is magánnyugdíjpénztári tagok maradtak és a VIT/Pannónia Nyugdíjpénztárt választották. A Pénztár minden tőle telhetőt megtett tagjai érdekében, a lehető legkésőbbi időpontig várta a kedvező változásokat, sajnos eredménytelenül. Miért döntött a küldöttközgyűlés a végelszámolás mellett? A Pénztár tagsága és vezetése a 2010-től több fokozatban bekövetkezett kedvezőtlen jogszabályi változások ellenére folyamatosan bizakodó volt és várt egy, a maradó tagságra nézve pozitív változást jelentő jogszabályi módosításra, elkötelezett volt a magánnyugdíjpénztári ágazat iránt. A jogszabályok által jelenleg megszabott működési feltételekkel nem garantálható a tagok nyugdíjcélú megtakarításának biztonságos és hosszú távon tervezhető, kiszámítható kezelése. Kötelező tagdíjbevételek hiányában a magánnyugdíjpénztári ágazat további fenntartása olyan plusz befizetéssel járó terhet évi mintegy millió forintnyi működési célú befizetést eredményező nagyságrendű önkéntes tagdíjbefizetést, működési támogatást jelentene a tagságnak, amely mellett a pénztári megtakarítás a tagok számára már nem feltétlenül lenne jövedelmező. A várt kedvező jogszabályi változások sajnos nem következtek be, ezeket az Igazgatótanács az ésszerűen felvállalható legutolsó pillanatig várta. A kivárás ideje alatt a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágazata működési célú pénzügyi tartalékai olyan szintet értek el, amely mellett nem maradt más reális lehetőség, mint a végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnés, amely mintegy 12 hónap alatt biztonságosan lezárható. A végelszámolásról szóló Igazgatótanácsi javaslatról, az okokról minden egyes tagunkat június elején postai úton megküldött levélben tájékoztattuk. Mi a végelszámolás kezdő és befejező időpontja? A végelszámolás kezdő időpontja július 1., a tervezett befejezés legkésőbb június 30.

2 Mi történik a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolásának megindításakor? A végelszámolás kezdő időpontja július 1. A végelszámoló a végelszámolás kezdőidőpontjától számított 30 napon belül levélben értesíti az ágazat tagjait a pénztár magánpénztári ágazatának jogutód nélküli megszűnéséről és egyben 30 napos határidővel nyilatkozattételre szólítja fel a tagokat arról, hogy melyik pénztárba kívánnak átlépni. Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetése, egyéni számla egyenlege ún. visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadása érdekében. Ki irányítja a végelszámolást? A végelszámolást kizárólag a végelszámoló irányítja, az Igazgatótanács megbízatása a törvény erejénél fogva a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődően megszűnik. Az Ellenőrző Bizottság a végelszámolás lezárásig a magánágazat tekintetében is ellátja tevékenységét, ahogyan a könyvvizsgáló és az aktuárius is. A tagok döntési kompetenciája hogyan érvényesül a végelszámolás ideje alatt? Tekintettel a tagok várhatóan nagyarányú átlépésére és tb-be visszalépésre az Alapszabály július 1-jétől a küldöttközgyűlés helyett ésszerűen, a döntési mechanizmus működőképességét fenntartva a tagok közvetlen érdekképviseletét biztosítja, azaz a magánnyugdíjpénztári ágazatban a küldöttközgyűlés helyét a tagok közgyűlése veszi át, a küldöttek megbízatása megszűnik. Az önkéntes ágazat legfőbb döntéshozó szerve továbbra is a küldöttközgyűlés marad. Mit jelent a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a végelszámolása? A végelszámolás a magánpénztári ágazat jogutód nélküli megszüntetése, amelyre csak akkor van lehetőség, amikor a pénztár (ágazat) fizetőképes és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat változatlanul működik tovább, a végelszámolás semmilyen módon nem érinti azt. A végelszámolás nem befolyásolja a normál működést, a tagok nyugdíjpénztári megtakarításait a végelszámolás teljes tartama alatt a Pénztár továbbra is a jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezeli. A tagsági jogviszonyok fennállásának ideje alatt változatlanul működik a tagi kifizetések teljesítése is (nyugdíjba vonulás vagy halál esetén). A végelszámolásról szóló döntés meghozatala (2013. június 20.) után viszont nincs lehetőség új magánnyugdíjpénztári tagok felvételére (belépésére), és a végelszámolás július 1-jei kezdő időpontja után kezdeményezett más pénztárba történő átlépés esetén a tagok vagyona a végelszámolást követően kerülhet átadásra az átvevő pénztárnak. Milyen hatással van a végelszámolás az önkéntes ágazatra? A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatával kapcsolatos döntés nincs hatással az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra, az ottani tagsági jogviszonyokra, tagi megtakarításokra. A két ágazat teljesen függetlenül működik egymástól, gazdálkodásuk önálló, a tagsági jogviszonyok és megtakarítások semmilyen módon nem kapcsolódnak össze, még akkor sem, ha valaki mindkét ágazatnak aktív tagja. Az önkéntes ágazat továbbra is megkérdőjelezhetetlen biztonsággal folytatja munkáját. 2 / 8. oldal

3 Miből fedezik a végelszámolás költségeit? A végelszámolással történő megszűnés a jogszabály szerint fizetőképes szervezetek számára nyitott lehetőség. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa pontosan olyan pénzügyi helyzetben kezdeményezte az ágazat végelszámolását, amely az pénzügyileg még biztonságosan megtehető. A küldöttközgyűlés ezt és minden más körülményt mérlegelve hozta meg döntését. A végelszámolás költségeit tehát az ágazat meglévő működési célú pénzügyi tartalékai fedezik, a tagoknak semmilyen egyéni számlájukat terhelő végelszámolási költséggel, vagy pótbefizetéssel nem kell számolniuk. Garanciák A végelszámolás folyamatát mindvégig ellenőrzik a hatóságok (pl. PSZÁF), és a jogszabály alapján a végelszámolás befejezése is csak a PSZÁF engedély birtokában történhet meg. Mi történik a Pannónia magánpénztári ágazata tagjainak számlájával, miről és hogyan kell a tagoknak döntést hozniuk? A magánpénztári tagokat a jogszabálynak megfelelően a végelszámoló a végelszámolás július 1- jei kezdő időpontját követően jogszabályban előírt 30 napon belül, július 30-áig gyakorlatban már július első hetében postai úton megküldött levélben tájékoztatja a végelszámolás megindításáról, a lehetőségekről és szükséges teendőkről. A tagok két lehetőség közül választhatnak: magánnyugdíjpénztári tagság további fenntartása más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéssel visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe Mik a lehetőségek? Mik a határidők? Milyen dokumentum kell? július 1. előtt kezdeményezett átlépés másik magánnyugdíjpénztárba június 30. utáni átlépés másik magánnyugdíjpénztárba TB-be visszalépés Csak TB visszalépés esetén visszalépő tagi kifizetés június példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat PSZÁF útmutató Portfóliós tájékoztató Végelszámoló levelét követő 30 nap Nincs A végelszámoló értesítését követő 30 nap 3 példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat Nem szükséges, az előző kettő lehetőség nem választása esetén automatikus Visszalépő tagi kifizetés módjáról szóló nyilatkozat Hová kell fordulni? Átvevő pénztár Átvevő pénztár A végelszámoló automatikusan intézkedik Pannónia Feltételek, mi fog történni? Egyéb tudnivalók. Átlépési nyilatkozat, PSZÁF útmutató és portfóliós tájékoztató, továbbá átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése: június 20. előtt június 30-ai tagviszony megszűnés június között július 31-ai tagviszony megszűnés - a tagviszony megszűnést követő 8 munkanapon a tagi vagyon átadása - Nem léphet át, aki nem tag 6 hónapja, vagy nem fizette meg a 2 éven belüli átlépés külön eljárási díját Átlépési nyilatkozat és átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése. Az átlépés napja az átvevő pénztár befogadó nyilatko-zatának napja, azonban a tagi vagyon átutalása csak a végelszámolás lezárásával történik meg. Egyéb megkötés nincs. Tagviszony megszűnés és visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összeg államnak történő átadása Visszalépő tagi kifizetés nyilatkozat szerinti elszámolása 3 / 8. oldal

4 1. Átlépés egy másik magánnyugdíjpénztárba A tag aktív döntése alapján más magánnyugdíjpénztárban átlépéssel folytathatja tagságát. A) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) előtt kezdeményezett átlépések A végelszámolás kezdő időpontja előtt kezdeményezett átlépések esetén a normál eljárás alkalmazandó. Így a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően más magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre a tagnak csak akkor van lehetősége, amennyiben Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkezik. Amennyiben a tag más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata hiánytalanul a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz június 30-áig beérkezik, vagy az átvevő pénztárhoz legkésőbb június 30-ai aláírási dátummal beérkezik és az átvevő Pénztár azt a Pannónia Nyugdíjpénztárnak július hónapban megküldi, a tag tagsági jogviszonyát a kérelem beérkezése időpontjának függvényében június 30-ával vagy július 31-ével megszüntetjük, egyéni számláján nyilvántartott követelését a fordulónapokat követő 8 banki napon belül az átvevő pénztárnak átutaljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átlépést az átvevő pénztárnál kell kezdeményeznie, a normál eljárás keretében (belépési nyilatkozat, 3 példány átlépési nyilatkozat, portfóliós tájékoztató és PSZÁF 6/2009. évi módszertani útmutató kitöltésével). Az átlépni szándékozó tagot az átvevő pénztárnak kell kikérnie a Pannónia Nyugdíjpénztártól. Az átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártagnak a Pannóniában legalább 6 hónapja meglévő tagviszonya van, továbbá, ha az átlépés 2 éven belül történik, akkor a külön fizetendő átlépési díj is megfizetésre került. Amennyiben a tag átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz a fenti határidők letelte után érkezik meg, tagsági jogviszonya az átvevő pénztárban létrejön, de egyéni számla követelését csak a végelszámolás lezárása után utalhatjuk át az átvevő pénztárhoz. Ez idő alatt egyéni számlája változatlanul befektetésre kerül, a választható portfóliós rendszer és a napi árfolyamok számítása is változatlanul tovább működik. B) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) után kezdeményezett átlépések A végelszámolás ideje alatt a végelszámoló felhívására kezdeményezett más pénztárba történő átlépés szabályai eltérőek a normál átlépés szabályaitól. Amennyiben a tag úgy dönt, hogy átlép egy másik magánnyugdíjpénztárba, akkor a végelszámoló által küldött levélben található és honlapunkról itt letölthető más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési szándékáról szóló nyilatkozatot kell visszajuttatnia a Pénztárhoz, legkésőbb a levél kézhezvételét követő 30 napon belül. A végelszámoló felhívásának időpontjában még működő magánnyugdíjpénztárakról, illetve azok internetes elérhetőségéről a nyilatkozaton található tájékoztatás. Fontos, hogy az új magánnyugdíjpénztárhoz történő átlépéshez szükséges, de még NEM elegendő a nyilatkozatot visszaküldeni Pénztárunkhoz! A tagnak a választott magánpénztárhoz is el kell juttatnia az adott pénztárba történő belépési nyilatkozatát és az átlépéshez szükséges nyomtatványokat, melyek a pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhetők, vagy letölthetők azok honlapjáról. Az átlépés során alkalmazott dokumentumok köre azonban ekkor már szűkebb: a PSZÁF módszertani útmutató és a portfóliós tájékoztató kitöltése már nem szükséges. Átlépés esetén a tagság jogilag a másik pénztár befogadó nyilatkozatának napjával kezdődik, de az egyéni számlán nyilvántartott vagyon a végelszámolás befejezésével kerül átutalásra a befogadó 4 / 8. oldal

5 pénztárnak (várhatóan június hónap). Természetesen a végelszámolás időszaka alatt a Pénztár a rábízott vagyon kezelését továbbra is biztosítja, a tervek szerint a befektetési politika a végelszámolás ideje alatt nem fog megváltozni, a választható portfóliós rendszer változatlan formában fog működni. Pénztárunk ezzel a korábbi befektetési stratégiáját nem változtatja meg, kiszámíthatóságot és stabilitást kíván biztosítani. Javasoljuk, hogy pénztárválasztás előtt mindenképpen keressék fel a pénztárak, illetve a Stabilitás Pénztárszövetség honlapját (www.stabilitas.hu), és tájékozódjanak az aktuális pénztári hírekről. A végelszámolás ideje alatt kezdeményezett más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéshez a tagnak már nem kell Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkeznie és nem szükséges 2 éven belül második alkalommal történő átlépés esetén külön fizetendő átlépési díj is megfizetése sem. Amennyiben a tag a felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy átléptetése a megjelölt pénztárba akár formai hiba miatt nem lehetséges, úgy az Mpt. 83. (7) bekezdésében foglaltak alapján visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és ezzel a magánpénztári tagsága is megszűnik. 2. Visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe A tag passzív magatartásával visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, erről nem szükséges nyilatkoznia. Ekkor a tag pénztártagságának idejére is teljes állami nyugdíjjogosultságot fog kapni, továbbá igényelheti majd az ún. visszalépő tagi kifizetés összegét, amely az egyéni számla reálhozama és az esetleges korábbi kötelező tagdíjon felüli tagdíjkiegészítés. Ezen lehetőséget választó tagoknak nincs teendőjük, mivel ha a pénztártag a megadott határidőig nem nyilatkozik a más pénztárba történő átlépéséről, akkor a törvény erejénél fogva, a végelszámoló által visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe és a számláján levő megtakarítást az esetleges visszalépő tagi kifizetés összegével csökkentve az államnak, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kerül átadásra. A visszaléptetés időpontját a végelszámoló határozza meg, figyelemmel a júliusban küldött felhívásra vonatkozó határidők leteltére, amely körülbelül október-novemberi hónap végi visszalépetést fog eredményezni augusztus 1-jétől hatályos az a jogszabályváltozás, amely alapján a fentiek szerint visszalépő tagok a korábbi szabályozással ellentétben jogosultak lesznek a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam és a tagdíjkiegészítés) összegének adómentes felvételére, vagy annak önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlán történő jóváírására, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán történő nyilvántartására. A visszalépő tag tehát kérheti a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam, tagdíjkiegészítés) átutalását. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlán történő jóváírás esetén a tag önálló, 20%-os adó-visszatérítésre is jogosult. A nyilatkozattétel részleteiről a végelszámoló külön postai úton küldött levélben írásban értesíti majd a pénztártagokat, illetve a nyilatkozatot hamarosan letölthetővé tesszük honlapunkról. Amennyiben a tag a kifizetésről nem rendelkezik, úgy azt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell a Pénztárnak utalnia. Mely pénztárakba lehet átlépni? Ha Ön a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartása mellett dönt, akkor át kell lépnie egy másik magánnyugdíjpénztárba. Javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt tájékozódjon a pénztárakról, látogasson el internetes honlapjukra, keresse meg ügyfélszolgálatukat. 5 / 8. oldal

6 A más pénztárba történő átlépés segítése céljából a jelenleg még működő magánnyugdíjpénztárak és internetes elérhetőségüket alább közöljük: Pénztár neve Honlap címe Pénztár neve Honlap címe Aranykor Nyugdíjpénztár ING Nyugdíjpénztár AXA Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztár Ha visszalépek a tb-be, megkapom a reálhozamot? Fontosabb tagi kérdések és válaszok (2013. június 20.) A végelszámolás során a végelszámoló által a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléptetett tag egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján jogosult a korább 2011-es és es visszalépések során bevezetet és alkalmazott visszalépő tagi kifizetésre, amely két részből állhat: a tag követelésének részét képező egyéniszámla-egyenlegének a tagdíjbefizetések alapján kiszámított hozamgarantált tőke feletti összege (infláció feletti hozam, reálhozam), és/vagy a tag pénztártagságának ideje alatt befizetett, kötelező tagdíjon felüli tagdíj-kiegészítés összege Hogyan kapom meg a reálhozamot, tagdíjkiegészítést, kell-e nyilatkoznom? Igen, a kifizetés teljesítési helyéről a tagnak nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozattétel részleteit közzétesszük honlapunkon, illetve a visszalépő tagi kifizetésről szóló rendelkező nyilatkozatot letölthetővé tesszük honlapunkról (www.pannonianyp.hu. A tag jogosult a visszalépő tagi kifizetés: pénzben történő felvételére (bankszámlára utalással vagy postai úton), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlájára történő átutaltatására és jóváírására, vagy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba történő átutalás útján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartására Mi történik, ha nem nyilatkozom a kifizetésről? A tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági viszonyának megszűnését (a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetését) követő 30 napon belül nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésről, azt a Pénztárnak Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell utalni (végleges átutalás). Mi történik az általam 2012-től érvényes lehetőség alapján befizetett tagdíjjal, működési támogatással? A kötelező tagdíjfizetés 14 hónapos felfüggesztését majd december 1-jétől történt eltörlését követően a magánnyugdíjpénztárba fizetendő tagdíj önkéntessé vált. Az ilyen módon befizetett tagdíj az egyéni számlán jóváírásra került, a tagi vagyonnak részét képezi. Más pénztárba történő átlépés esetén az önkéntesen fizetett tagdíj az egyéni számlakövetelés részeként az átvevő pénztárhoz átutalásra kerül. A visszalépő tagi kifizetésről szóló törvényi szabályozás azonban sajnos nem követte a tagdíj fogalmának megváltozását, ezért a nem kötelező (önkéntes) tagdíj nem képezi részét a visszalépő tagi kifizetésnek, ezért a hatályos törvényi előírás alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell átutalni. 6 / 8. oldal

7 Bízunk abban, hogy a jogalkotó a jövőben módosítja a visszalépő tagi kifizetésre vonatkozó szabályozást s a végelszámolás során történő Tb-be visszalépés során már a tagokra kedvező és korrekt eljárást lehet alkalmazni. Amennyiben ez nem következik be, tagjaink a Tb-be visszalépés során olyan elszámolási igazolást fognak a Pénztártól kapni, amely tartalmazza az ilyen jogcímen befizetett tagdíjak összegét és az alapján egy esetlegesen később bekövetkező jogszabályi módosítás alapján visszaigényelhetik az államtól a 2012-ben és 2013-ban önkéntesen befizetett tagdíjat. Más magánnyugdíjpénztárba történő átlépés során is igazolja a Pénztár az önkéntesen fizetet tagdíjak összegét, figyelemmel egy később esetlegesen bekövetkező tb-be visszalépésre is. Az önkéntesen befizetett működési célú támogatás (adomány) a Pénztár működését támogatta, a végelszámolás zárónapjáig a szükséges kiadások részfedezetét képezi. Hogyan tudhatom meg, mennyi a visszalépő tagi kifizetésem összege (reálhozamom és/vagy tagdíjkiegészítésem)? A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napi (fordulónapi) árfolyama alapján meghatározott egyéni számlaegyenleg képezi az elszámolás alapját. Ez alapján kerül megállapításra a reálhozam is. A befizetett tagdíj-kiegészítés összege függetlenül az árfolyam alakulásától teljes összegben kerül kifizetésre. A kifizetésére pedig a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony időpontját követően kerül sor. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napja a végelszámolás megindulását követően a végelszámoló által kerül meghatározásra. Mivel a számlaegyenleg és ezzel együtt a reálhozam értéke is ki van téve a folyamatos árfolyammozgásoknak, azok összege jelentős mértékben változhat (akár növekedhet, akár csökkenhet, szélsőséges befektetési környezetben akár lenullázódhat) az elszámolás időpontjáig, így egy aktuális állapot kimutatása rendkívül félrevezető lehet. Ezért javasoljuk, hogy döntését ne ez alapján hozza meg. Kell-e adót, ehót fizetni a visszalépő tagi kifizetés után? Egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján a végelszámolás során visszaléptetett pénztártagoknak járó visszalépő tagi kifizetések személyi jövedelemadó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás mentességet élveznek. Jár-e adókedvezmény az önkéntes nyugdíjpénztárba utalt a visszalépő tagi kifizetés után? A tag az önkéntes nyugdíjpénztár igazolása alapján rendelkezhet az Szja tv. szabályai szerint összevont adóalapja adójának a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről. Az adóhatóság az adó-visszatérítés kiutalását kizárólag annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez a visszalépő tagi kifizetés átutalása történt, ott az tag egyéni számláján teljes összegben tőkebefizetésként jóváírásra kerül. Ha magánpénztári tag maradok, akkor milyen majdani nyugdíjra leszek jogosult? Állami nyugdíjjogosultságot szerez, és állami nyugdíjra lesz jogosult az is, aki magánnyugdíjpénztári tag marad, mivel a magánnyugdíjpénztári tagok továbbra is szereznek szolgálati időt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, és keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során figyelembe vehető december 1-jétől a magánnyugdíjpénztári tagnak is a járulékalapot képező keresete (jövedelme) után nyugdíjjárulékot kell fizetnie, ezért ezen időpontot követően szolgálati időt szerez. 7 / 8. oldal

8 Természetesen azt a előtti időszakot is figyelembe veszik a szolgálati idő számításánál, amikor a tagdíjfizetési kötelezettséget "átterelték a TB-be, vagyis amikor korábban nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget írtak elő, a kötelezően fizetendő tagdíj helyett. A magánnyugdíjpénztári tagok szeptember 30-áig terjedő időszakra 75%-os állami nyugellátásra jogosultak. A nyugellátás mértékét és pontos szabályait a hatályos, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv. szabályozza. 8 / 8. oldal

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés I. Korábbi jogszabályi rendelkezések alapján visszalépett tagok (pl. 2009. december 31-ig, a 2009. január 1-jét

Részletesebben

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket.

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket. Tisztelt Partnerünk! Jelen tájékoztató levelünkkel az érvényben lévő jogszabályok alapján próbálunk információt adni Önöknek nyugdíjpénztárakkal és ezáltal a nyugdíjjal kapcsolatos, idei évi változásokról

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK?

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? 2010. december 7. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán:

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán: Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Kedves Ügyfeleink!

Hasznos tudnivalók. Kedves Ügyfeleink! Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok 2010. december 22-étől kezdődően főszabály szerint - 2011. január 31-éig nyilatkozhatnak a magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartani kívánó magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól 1. Bevezető A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR web: http://www.szovetsegnyp.hu e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki): A belépő

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról 1 Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint a magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint

Részletesebben

T/1817. számú törvényjavaslat

T/1817. számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1817. számú törvényjavaslat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Az Mpt 24. (12) és (14) bekezdései szerint A pénztár

Az Mpt 24. (12) és (14) bekezdései szerint A pénztár A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-IV/152/2011. számú határozata az OTP Magánnyugdíjpénztárral szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely:

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői, 2012. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Elérési út: www.pannonianyp.hu /Ügyfélportál > Belépés tagoknak felületi gomb www.pannonianyp.hu/belepes/tagok A Pannónia Nyugdíjpénztár által működtetett Ügyfélportálra

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának 1/2008. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak tagjainak pénztárak közötti átlépése során követendő eljárásrend minimális formai

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Frissítve: 2011. augusztus 23. A frissítés eredményeként a tájékoztató a megjelenése óta felmerült újabb a jelenleg

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című országos konferencia 2011. január 26. Budapest Radisson Blu Béke Hotel Előadók: Molnárné dr. Balogh Márta ig.h. Közép-magyarországi Reg. Nyugdíjbizt.

Részletesebben

2ij ll LJ~~ 2. Eta=a. Zárószavazás előtti módosítójavaslat. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnöke részére. Helyben Tisztelt Elnök Úr!

2ij ll LJ~~ 2. Eta=a. Zárószavazás előtti módosítójavaslat. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnöke részére. Helyben Tisztelt Elnök Úr! Eta=a 2ij ll LJ~~ 2 Kövér László úrnak az Országgyűlés elnöke részére Zárószavazás előtti módosítójavaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 107. (1) bekezdése alapján Magyarország pénzügyi stabilitásáról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30.

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2013.01.01.-06.30. ÜZLETI ÉV TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE Budapest, 2013. július 30. Vokony

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltendô 3 példányban, mindhárom példány eredeti aláírással való ellátása kötelezô! Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltés elôtt kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót,

Részletesebben

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása

A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása A nyugdíjpénztári számviteli, elszámolási szabályok változása Szakmai konzultáció Szűcs József 2003. február 25. Budapest 1 Törvényi változások számviteli hatásai egyéni nyugdíjszámla, az egyéni számla

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Nyilatkozattétel. 2. Visszaléptetés

Kormányrendeletek. 1. Nyilatkozattétel. 2. Visszaléptetés MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 197. szám 30159 III. Kormányrendeletek A Kormány 2972010. (XII. 23.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben