PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN"

Átírás

1 Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magánnyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1. A magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnése nem érinti az önkéntes ágazatot, az önkéntes ágazat tehát változatlanul működik tovább. A magán ágazat végelszámolásának lezárása után a Pannónia Nyugdíjpénztár egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. Kitartó tagjainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondai, hogy az elmúlt évek történései ellenére is magánnyugdíjpénztári tagok maradtak és a VIT/Pannónia Nyugdíjpénztárt választották. A Pénztár minden tőle telhetőt megtett tagjai érdekében, a lehető legkésőbbi időpontig várta a kedvező változásokat, sajnos eredménytelenül. Miért döntött a küldöttközgyűlés a végelszámolás mellett? A Pénztár tagsága és vezetése a 2010-től több fokozatban bekövetkezett kedvezőtlen jogszabályi változások ellenére folyamatosan bizakodó volt és várt egy, a maradó tagságra nézve pozitív változást jelentő jogszabályi módosításra, elkötelezett volt a magánnyugdíjpénztári ágazat iránt. A jogszabályok által jelenleg megszabott működési feltételekkel nem garantálható a tagok nyugdíjcélú megtakarításának biztonságos és hosszú távon tervezhető, kiszámítható kezelése. Kötelező tagdíjbevételek hiányában a magánnyugdíjpénztári ágazat további fenntartása olyan plusz befizetéssel járó terhet évi mintegy millió forintnyi működési célú befizetést eredményező nagyságrendű önkéntes tagdíjbefizetést, működési támogatást jelentene a tagságnak, amely mellett a pénztári megtakarítás a tagok számára már nem feltétlenül lenne jövedelmező. A várt kedvező jogszabályi változások sajnos nem következtek be, ezeket az Igazgatótanács az ésszerűen felvállalható legutolsó pillanatig várta. A kivárás ideje alatt a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágazata működési célú pénzügyi tartalékai olyan szintet értek el, amely mellett nem maradt más reális lehetőség, mint a végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnés, amely mintegy 12 hónap alatt biztonságosan lezárható. A végelszámolásról szóló Igazgatótanácsi javaslatról, az okokról minden egyes tagunkat június elején postai úton megküldött levélben tájékoztattuk. Mi a végelszámolás kezdő és befejező időpontja? A végelszámolás kezdő időpontja július 1., a tervezett befejezés legkésőbb június 30.

2 Mi történik a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolásának megindításakor? A végelszámolás kezdő időpontja július 1. A végelszámoló a végelszámolás kezdőidőpontjától számított 30 napon belül levélben értesíti az ágazat tagjait a pénztár magánpénztári ágazatának jogutód nélküli megszűnéséről és egyben 30 napos határidővel nyilatkozattételre szólítja fel a tagokat arról, hogy melyik pénztárba kívánnak átlépni. Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetése, egyéni számla egyenlege ún. visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadása érdekében. Ki irányítja a végelszámolást? A végelszámolást kizárólag a végelszámoló irányítja, az Igazgatótanács megbízatása a törvény erejénél fogva a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődően megszűnik. Az Ellenőrző Bizottság a végelszámolás lezárásig a magánágazat tekintetében is ellátja tevékenységét, ahogyan a könyvvizsgáló és az aktuárius is. A tagok döntési kompetenciája hogyan érvényesül a végelszámolás ideje alatt? Tekintettel a tagok várhatóan nagyarányú átlépésére és tb-be visszalépésre az Alapszabály július 1-jétől a küldöttközgyűlés helyett ésszerűen, a döntési mechanizmus működőképességét fenntartva a tagok közvetlen érdekképviseletét biztosítja, azaz a magánnyugdíjpénztári ágazatban a küldöttközgyűlés helyét a tagok közgyűlése veszi át, a küldöttek megbízatása megszűnik. Az önkéntes ágazat legfőbb döntéshozó szerve továbbra is a küldöttközgyűlés marad. Mit jelent a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a végelszámolása? A végelszámolás a magánpénztári ágazat jogutód nélküli megszüntetése, amelyre csak akkor van lehetőség, amikor a pénztár (ágazat) fizetőképes és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat változatlanul működik tovább, a végelszámolás semmilyen módon nem érinti azt. A végelszámolás nem befolyásolja a normál működést, a tagok nyugdíjpénztári megtakarításait a végelszámolás teljes tartama alatt a Pénztár továbbra is a jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezeli. A tagsági jogviszonyok fennállásának ideje alatt változatlanul működik a tagi kifizetések teljesítése is (nyugdíjba vonulás vagy halál esetén). A végelszámolásról szóló döntés meghozatala (2013. június 20.) után viszont nincs lehetőség új magánnyugdíjpénztári tagok felvételére (belépésére), és a végelszámolás július 1-jei kezdő időpontja után kezdeményezett más pénztárba történő átlépés esetén a tagok vagyona a végelszámolást követően kerülhet átadásra az átvevő pénztárnak. Milyen hatással van a végelszámolás az önkéntes ágazatra? A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatával kapcsolatos döntés nincs hatással az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra, az ottani tagsági jogviszonyokra, tagi megtakarításokra. A két ágazat teljesen függetlenül működik egymástól, gazdálkodásuk önálló, a tagsági jogviszonyok és megtakarítások semmilyen módon nem kapcsolódnak össze, még akkor sem, ha valaki mindkét ágazatnak aktív tagja. Az önkéntes ágazat továbbra is megkérdőjelezhetetlen biztonsággal folytatja munkáját. 2 / 8. oldal

3 Miből fedezik a végelszámolás költségeit? A végelszámolással történő megszűnés a jogszabály szerint fizetőképes szervezetek számára nyitott lehetőség. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa pontosan olyan pénzügyi helyzetben kezdeményezte az ágazat végelszámolását, amely az pénzügyileg még biztonságosan megtehető. A küldöttközgyűlés ezt és minden más körülményt mérlegelve hozta meg döntését. A végelszámolás költségeit tehát az ágazat meglévő működési célú pénzügyi tartalékai fedezik, a tagoknak semmilyen egyéni számlájukat terhelő végelszámolási költséggel, vagy pótbefizetéssel nem kell számolniuk. Garanciák A végelszámolás folyamatát mindvégig ellenőrzik a hatóságok (pl. PSZÁF), és a jogszabály alapján a végelszámolás befejezése is csak a PSZÁF engedély birtokában történhet meg. Mi történik a Pannónia magánpénztári ágazata tagjainak számlájával, miről és hogyan kell a tagoknak döntést hozniuk? A magánpénztári tagokat a jogszabálynak megfelelően a végelszámoló a végelszámolás július 1- jei kezdő időpontját követően jogszabályban előírt 30 napon belül, július 30-áig gyakorlatban már július első hetében postai úton megküldött levélben tájékoztatja a végelszámolás megindításáról, a lehetőségekről és szükséges teendőkről. A tagok két lehetőség közül választhatnak: magánnyugdíjpénztári tagság további fenntartása más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéssel visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe Mik a lehetőségek? Mik a határidők? Milyen dokumentum kell? július 1. előtt kezdeményezett átlépés másik magánnyugdíjpénztárba június 30. utáni átlépés másik magánnyugdíjpénztárba TB-be visszalépés Csak TB visszalépés esetén visszalépő tagi kifizetés június példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat PSZÁF útmutató Portfóliós tájékoztató Végelszámoló levelét követő 30 nap Nincs A végelszámoló értesítését követő 30 nap 3 példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat Nem szükséges, az előző kettő lehetőség nem választása esetén automatikus Visszalépő tagi kifizetés módjáról szóló nyilatkozat Hová kell fordulni? Átvevő pénztár Átvevő pénztár A végelszámoló automatikusan intézkedik Pannónia Feltételek, mi fog történni? Egyéb tudnivalók. Átlépési nyilatkozat, PSZÁF útmutató és portfóliós tájékoztató, továbbá átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése: június 20. előtt június 30-ai tagviszony megszűnés június között július 31-ai tagviszony megszűnés - a tagviszony megszűnést követő 8 munkanapon a tagi vagyon átadása - Nem léphet át, aki nem tag 6 hónapja, vagy nem fizette meg a 2 éven belüli átlépés külön eljárási díját Átlépési nyilatkozat és átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése. Az átlépés napja az átvevő pénztár befogadó nyilatko-zatának napja, azonban a tagi vagyon átutalása csak a végelszámolás lezárásával történik meg. Egyéb megkötés nincs. Tagviszony megszűnés és visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összeg államnak történő átadása Visszalépő tagi kifizetés nyilatkozat szerinti elszámolása 3 / 8. oldal

4 1. Átlépés egy másik magánnyugdíjpénztárba A tag aktív döntése alapján más magánnyugdíjpénztárban átlépéssel folytathatja tagságát. A) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) előtt kezdeményezett átlépések A végelszámolás kezdő időpontja előtt kezdeményezett átlépések esetén a normál eljárás alkalmazandó. Így a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően más magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre a tagnak csak akkor van lehetősége, amennyiben Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkezik. Amennyiben a tag más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata hiánytalanul a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz június 30-áig beérkezik, vagy az átvevő pénztárhoz legkésőbb június 30-ai aláírási dátummal beérkezik és az átvevő Pénztár azt a Pannónia Nyugdíjpénztárnak július hónapban megküldi, a tag tagsági jogviszonyát a kérelem beérkezése időpontjának függvényében június 30-ával vagy július 31-ével megszüntetjük, egyéni számláján nyilvántartott követelését a fordulónapokat követő 8 banki napon belül az átvevő pénztárnak átutaljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átlépést az átvevő pénztárnál kell kezdeményeznie, a normál eljárás keretében (belépési nyilatkozat, 3 példány átlépési nyilatkozat, portfóliós tájékoztató és PSZÁF 6/2009. évi módszertani útmutató kitöltésével). Az átlépni szándékozó tagot az átvevő pénztárnak kell kikérnie a Pannónia Nyugdíjpénztártól. Az átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártagnak a Pannóniában legalább 6 hónapja meglévő tagviszonya van, továbbá, ha az átlépés 2 éven belül történik, akkor a külön fizetendő átlépési díj is megfizetésre került. Amennyiben a tag átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz a fenti határidők letelte után érkezik meg, tagsági jogviszonya az átvevő pénztárban létrejön, de egyéni számla követelését csak a végelszámolás lezárása után utalhatjuk át az átvevő pénztárhoz. Ez idő alatt egyéni számlája változatlanul befektetésre kerül, a választható portfóliós rendszer és a napi árfolyamok számítása is változatlanul tovább működik. B) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) után kezdeményezett átlépések A végelszámolás ideje alatt a végelszámoló felhívására kezdeményezett más pénztárba történő átlépés szabályai eltérőek a normál átlépés szabályaitól. Amennyiben a tag úgy dönt, hogy átlép egy másik magánnyugdíjpénztárba, akkor a végelszámoló által küldött levélben található és honlapunkról itt letölthető más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési szándékáról szóló nyilatkozatot kell visszajuttatnia a Pénztárhoz, legkésőbb a levél kézhezvételét követő 30 napon belül. A végelszámoló felhívásának időpontjában még működő magánnyugdíjpénztárakról, illetve azok internetes elérhetőségéről a nyilatkozaton található tájékoztatás. Fontos, hogy az új magánnyugdíjpénztárhoz történő átlépéshez szükséges, de még NEM elegendő a nyilatkozatot visszaküldeni Pénztárunkhoz! A tagnak a választott magánpénztárhoz is el kell juttatnia az adott pénztárba történő belépési nyilatkozatát és az átlépéshez szükséges nyomtatványokat, melyek a pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhetők, vagy letölthetők azok honlapjáról. Az átlépés során alkalmazott dokumentumok köre azonban ekkor már szűkebb: a PSZÁF módszertani útmutató és a portfóliós tájékoztató kitöltése már nem szükséges. Átlépés esetén a tagság jogilag a másik pénztár befogadó nyilatkozatának napjával kezdődik, de az egyéni számlán nyilvántartott vagyon a végelszámolás befejezésével kerül átutalásra a befogadó 4 / 8. oldal

5 pénztárnak (várhatóan június hónap). Természetesen a végelszámolás időszaka alatt a Pénztár a rábízott vagyon kezelését továbbra is biztosítja, a tervek szerint a befektetési politika a végelszámolás ideje alatt nem fog megváltozni, a választható portfóliós rendszer változatlan formában fog működni. Pénztárunk ezzel a korábbi befektetési stratégiáját nem változtatja meg, kiszámíthatóságot és stabilitást kíván biztosítani. Javasoljuk, hogy pénztárválasztás előtt mindenképpen keressék fel a pénztárak, illetve a Stabilitás Pénztárszövetség honlapját (www.stabilitas.hu), és tájékozódjanak az aktuális pénztári hírekről. A végelszámolás ideje alatt kezdeményezett más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéshez a tagnak már nem kell Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkeznie és nem szükséges 2 éven belül második alkalommal történő átlépés esetén külön fizetendő átlépési díj is megfizetése sem. Amennyiben a tag a felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy átléptetése a megjelölt pénztárba akár formai hiba miatt nem lehetséges, úgy az Mpt. 83. (7) bekezdésében foglaltak alapján visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és ezzel a magánpénztári tagsága is megszűnik. 2. Visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe A tag passzív magatartásával visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, erről nem szükséges nyilatkoznia. Ekkor a tag pénztártagságának idejére is teljes állami nyugdíjjogosultságot fog kapni, továbbá igényelheti majd az ún. visszalépő tagi kifizetés összegét, amely az egyéni számla reálhozama és az esetleges korábbi kötelező tagdíjon felüli tagdíjkiegészítés. Ezen lehetőséget választó tagoknak nincs teendőjük, mivel ha a pénztártag a megadott határidőig nem nyilatkozik a más pénztárba történő átlépéséről, akkor a törvény erejénél fogva, a végelszámoló által visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe és a számláján levő megtakarítást az esetleges visszalépő tagi kifizetés összegével csökkentve az államnak, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kerül átadásra. A visszaléptetés időpontját a végelszámoló határozza meg, figyelemmel a júliusban küldött felhívásra vonatkozó határidők leteltére, amely körülbelül október-novemberi hónap végi visszalépetést fog eredményezni augusztus 1-jétől hatályos az a jogszabályváltozás, amely alapján a fentiek szerint visszalépő tagok a korábbi szabályozással ellentétben jogosultak lesznek a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam és a tagdíjkiegészítés) összegének adómentes felvételére, vagy annak önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlán történő jóváírására, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán történő nyilvántartására. A visszalépő tag tehát kérheti a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam, tagdíjkiegészítés) átutalását. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlán történő jóváírás esetén a tag önálló, 20%-os adó-visszatérítésre is jogosult. A nyilatkozattétel részleteiről a végelszámoló külön postai úton küldött levélben írásban értesíti majd a pénztártagokat, illetve a nyilatkozatot hamarosan letölthetővé tesszük honlapunkról. Amennyiben a tag a kifizetésről nem rendelkezik, úgy azt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell a Pénztárnak utalnia. Mely pénztárakba lehet átlépni? Ha Ön a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartása mellett dönt, akkor át kell lépnie egy másik magánnyugdíjpénztárba. Javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt tájékozódjon a pénztárakról, látogasson el internetes honlapjukra, keresse meg ügyfélszolgálatukat. 5 / 8. oldal

6 A más pénztárba történő átlépés segítése céljából a jelenleg még működő magánnyugdíjpénztárak és internetes elérhetőségüket alább közöljük: Pénztár neve Honlap címe Pénztár neve Honlap címe Aranykor Nyugdíjpénztár ING Nyugdíjpénztár AXA Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztár Ha visszalépek a tb-be, megkapom a reálhozamot? Fontosabb tagi kérdések és válaszok (2013. június 20.) A végelszámolás során a végelszámoló által a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléptetett tag egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján jogosult a korább 2011-es és es visszalépések során bevezetet és alkalmazott visszalépő tagi kifizetésre, amely két részből állhat: a tag követelésének részét képező egyéniszámla-egyenlegének a tagdíjbefizetések alapján kiszámított hozamgarantált tőke feletti összege (infláció feletti hozam, reálhozam), és/vagy a tag pénztártagságának ideje alatt befizetett, kötelező tagdíjon felüli tagdíj-kiegészítés összege Hogyan kapom meg a reálhozamot, tagdíjkiegészítést, kell-e nyilatkoznom? Igen, a kifizetés teljesítési helyéről a tagnak nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozattétel részleteit közzétesszük honlapunkon, illetve a visszalépő tagi kifizetésről szóló rendelkező nyilatkozatot letölthetővé tesszük honlapunkról (www.pannonianyp.hu. A tag jogosult a visszalépő tagi kifizetés: pénzben történő felvételére (bankszámlára utalással vagy postai úton), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlájára történő átutaltatására és jóváírására, vagy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba történő átutalás útján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartására Mi történik, ha nem nyilatkozom a kifizetésről? A tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági viszonyának megszűnését (a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetését) követő 30 napon belül nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésről, azt a Pénztárnak Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell utalni (végleges átutalás). Mi történik az általam 2012-től érvényes lehetőség alapján befizetett tagdíjjal, működési támogatással? A kötelező tagdíjfizetés 14 hónapos felfüggesztését majd december 1-jétől történt eltörlését követően a magánnyugdíjpénztárba fizetendő tagdíj önkéntessé vált. Az ilyen módon befizetett tagdíj az egyéni számlán jóváírásra került, a tagi vagyonnak részét képezi. Más pénztárba történő átlépés esetén az önkéntesen fizetett tagdíj az egyéni számlakövetelés részeként az átvevő pénztárhoz átutalásra kerül. A visszalépő tagi kifizetésről szóló törvényi szabályozás azonban sajnos nem követte a tagdíj fogalmának megváltozását, ezért a nem kötelező (önkéntes) tagdíj nem képezi részét a visszalépő tagi kifizetésnek, ezért a hatályos törvényi előírás alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell átutalni. 6 / 8. oldal

7 Bízunk abban, hogy a jogalkotó a jövőben módosítja a visszalépő tagi kifizetésre vonatkozó szabályozást s a végelszámolás során történő Tb-be visszalépés során már a tagokra kedvező és korrekt eljárást lehet alkalmazni. Amennyiben ez nem következik be, tagjaink a Tb-be visszalépés során olyan elszámolási igazolást fognak a Pénztártól kapni, amely tartalmazza az ilyen jogcímen befizetett tagdíjak összegét és az alapján egy esetlegesen később bekövetkező jogszabályi módosítás alapján visszaigényelhetik az államtól a 2012-ben és 2013-ban önkéntesen befizetett tagdíjat. Más magánnyugdíjpénztárba történő átlépés során is igazolja a Pénztár az önkéntesen fizetet tagdíjak összegét, figyelemmel egy később esetlegesen bekövetkező tb-be visszalépésre is. Az önkéntesen befizetett működési célú támogatás (adomány) a Pénztár működését támogatta, a végelszámolás zárónapjáig a szükséges kiadások részfedezetét képezi. Hogyan tudhatom meg, mennyi a visszalépő tagi kifizetésem összege (reálhozamom és/vagy tagdíjkiegészítésem)? A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napi (fordulónapi) árfolyama alapján meghatározott egyéni számlaegyenleg képezi az elszámolás alapját. Ez alapján kerül megállapításra a reálhozam is. A befizetett tagdíj-kiegészítés összege függetlenül az árfolyam alakulásától teljes összegben kerül kifizetésre. A kifizetésére pedig a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony időpontját követően kerül sor. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napja a végelszámolás megindulását követően a végelszámoló által kerül meghatározásra. Mivel a számlaegyenleg és ezzel együtt a reálhozam értéke is ki van téve a folyamatos árfolyammozgásoknak, azok összege jelentős mértékben változhat (akár növekedhet, akár csökkenhet, szélsőséges befektetési környezetben akár lenullázódhat) az elszámolás időpontjáig, így egy aktuális állapot kimutatása rendkívül félrevezető lehet. Ezért javasoljuk, hogy döntését ne ez alapján hozza meg. Kell-e adót, ehót fizetni a visszalépő tagi kifizetés után? Egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján a végelszámolás során visszaléptetett pénztártagoknak járó visszalépő tagi kifizetések személyi jövedelemadó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás mentességet élveznek. Jár-e adókedvezmény az önkéntes nyugdíjpénztárba utalt a visszalépő tagi kifizetés után? A tag az önkéntes nyugdíjpénztár igazolása alapján rendelkezhet az Szja tv. szabályai szerint összevont adóalapja adójának a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről. Az adóhatóság az adó-visszatérítés kiutalását kizárólag annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez a visszalépő tagi kifizetés átutalása történt, ott az tag egyéni számláján teljes összegben tőkebefizetésként jóváírásra kerül. Ha magánpénztári tag maradok, akkor milyen majdani nyugdíjra leszek jogosult? Állami nyugdíjjogosultságot szerez, és állami nyugdíjra lesz jogosult az is, aki magánnyugdíjpénztári tag marad, mivel a magánnyugdíjpénztári tagok továbbra is szereznek szolgálati időt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, és keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során figyelembe vehető december 1-jétől a magánnyugdíjpénztári tagnak is a járulékalapot képező keresete (jövedelme) után nyugdíjjárulékot kell fizetnie, ezért ezen időpontot követően szolgálati időt szerez. 7 / 8. oldal

8 Természetesen azt a előtti időszakot is figyelembe veszik a szolgálati idő számításánál, amikor a tagdíjfizetési kötelezettséget "átterelték a TB-be, vagyis amikor korábban nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget írtak elő, a kötelezően fizetendő tagdíj helyett. A magánnyugdíjpénztári tagok szeptember 30-áig terjedő időszakra 75%-os állami nyugellátásra jogosultak. A nyugellátás mértékét és pontos szabályait a hatályos, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv. szabályozza. 8 / 8. oldal

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK?

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? 2010. december 7. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról 1 Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint a magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című országos konferencia 2011. január 26. Budapest Radisson Blu Béke Hotel Előadók: Molnárné dr. Balogh Márta ig.h. Közép-magyarországi Reg. Nyugdíjbizt.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Módosítva: 2007. október

Módosítva: 2007. október A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: 2007. október Preambulum

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár a Közgyűlés által 2015. május 15-i hatállyal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Tartalomjegyzék 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 1.1 A jelen szabályzatban

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

adóazonosító jel -ét és a tagdíj szöveget minden esetben tüntesse fel az utalás közlemény rovatában

adóazonosító jel -ét és a tagdíj szöveget minden esetben tüntesse fel az utalás közlemény rovatában TÁJÉKOZTATÓ A MOBILITÁS NYUGDÍJPÉNZTÁR PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁRBA TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL, Tisztelt Tagtársunk! TAGI TEENDŐKRŐL ÉS TAGOKRA VONATKOZÓ KÖVETKEZMÉNYEIRŐL Köszöntjük Önt a Pannónia Nyugdíjpénztár

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról 23770

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról 23770 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 2., kedd 167. szám Tartalomjegyzék 2010. évi C. törvény A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról 23768 2010. évi CI. törvény A magán-nyugdíjpénztári

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatának specialitásai Előadók: Pálffy László és Fodor Angéla

A nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatának specialitásai Előadók: Pálffy László és Fodor Angéla A nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatának specialitásai Előadók: Pálffy László és Fodor Angéla 2013. november 22. Tartalom Legfrissebb változások hatásai Általános piaci áttekintés Jogszabályi háttér A könyvvizsgálati

Részletesebben

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal Név Város PILLÉR Takarékszövetkezet Utca/Házszám 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám Szerződésszám: Tisztelt! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek Miért nem a benyújtás napjával könyvelődik a folyószámlára az átvezetési kérelem? A 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek az elbírálást követően, az elbírálás napján

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A nyugdíjpénztári tagokat többrétű garanciarendszer védi

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A nyugdíjpénztári tagokat többrétű garanciarendszer védi A nyugdíjpénztári tagokat többrétű garanciarendszer védi A pénzügyi válság hatása a hazai pénztárpiaci szférára - a Stabilitás Pénztárszövetség állásfoglalása A Stabilitás Pénztárszövetség álláspontja

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök 1 BEVEZETŐ Az Igazgatótanács operatív irányítása mellett a Pannónia Nyugdíjpénztár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

Trend. Szerződési feltételek

Trend. Szerződési feltételek Trend Szerződési feltételek Ügyféltájékoztató az itrend szolgáltatásról Az itrend szolgáltatás kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításai

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére 2012. évi események Pannónia Önsegélyező Pénztár, az önsegélyező pénztárak élvonalában Az önsegélyező

Részletesebben

Nyugdíjpénztári Változásokról

Nyugdíjpénztári Változásokról Nyugdíjpénztári Változásokról Juhász Attila Tőke és Hitel Consulting Kft /Duna House HC Alügynöke/ Elérhetőségem: 06-20-2415015 attila_777@yahoo.com V I G Y Á Z A T!!! A következő információk alkalmasak

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának 2015. év Témáink A Tradíció Nyugdíjpénztárt életre hívó gondolat Alaposan leszorított költségek A választás szabadsága: kettős nyugdíjpénztári

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben