PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN"

Átírás

1 Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magánnyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1. A magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnése nem érinti az önkéntes ágazatot, az önkéntes ágazat tehát változatlanul működik tovább. A magán ágazat végelszámolásának lezárása után a Pannónia Nyugdíjpénztár egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. Kitartó tagjainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondai, hogy az elmúlt évek történései ellenére is magánnyugdíjpénztári tagok maradtak és a VIT/Pannónia Nyugdíjpénztárt választották. A Pénztár minden tőle telhetőt megtett tagjai érdekében, a lehető legkésőbbi időpontig várta a kedvező változásokat, sajnos eredménytelenül. Miért döntött a küldöttközgyűlés a végelszámolás mellett? A Pénztár tagsága és vezetése a 2010-től több fokozatban bekövetkezett kedvezőtlen jogszabályi változások ellenére folyamatosan bizakodó volt és várt egy, a maradó tagságra nézve pozitív változást jelentő jogszabályi módosításra, elkötelezett volt a magánnyugdíjpénztári ágazat iránt. A jogszabályok által jelenleg megszabott működési feltételekkel nem garantálható a tagok nyugdíjcélú megtakarításának biztonságos és hosszú távon tervezhető, kiszámítható kezelése. Kötelező tagdíjbevételek hiányában a magánnyugdíjpénztári ágazat további fenntartása olyan plusz befizetéssel járó terhet évi mintegy millió forintnyi működési célú befizetést eredményező nagyságrendű önkéntes tagdíjbefizetést, működési támogatást jelentene a tagságnak, amely mellett a pénztári megtakarítás a tagok számára már nem feltétlenül lenne jövedelmező. A várt kedvező jogszabályi változások sajnos nem következtek be, ezeket az Igazgatótanács az ésszerűen felvállalható legutolsó pillanatig várta. A kivárás ideje alatt a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágazata működési célú pénzügyi tartalékai olyan szintet értek el, amely mellett nem maradt más reális lehetőség, mint a végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnés, amely mintegy 12 hónap alatt biztonságosan lezárható. A végelszámolásról szóló Igazgatótanácsi javaslatról, az okokról minden egyes tagunkat június elején postai úton megküldött levélben tájékoztattuk. Mi a végelszámolás kezdő és befejező időpontja? A végelszámolás kezdő időpontja július 1., a tervezett befejezés legkésőbb június 30.

2 Mi történik a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolásának megindításakor? A végelszámolás kezdő időpontja július 1. A végelszámoló a végelszámolás kezdőidőpontjától számított 30 napon belül levélben értesíti az ágazat tagjait a pénztár magánpénztári ágazatának jogutód nélküli megszűnéséről és egyben 30 napos határidővel nyilatkozattételre szólítja fel a tagokat arról, hogy melyik pénztárba kívánnak átlépni. Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetése, egyéni számla egyenlege ún. visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadása érdekében. Ki irányítja a végelszámolást? A végelszámolást kizárólag a végelszámoló irányítja, az Igazgatótanács megbízatása a törvény erejénél fogva a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődően megszűnik. Az Ellenőrző Bizottság a végelszámolás lezárásig a magánágazat tekintetében is ellátja tevékenységét, ahogyan a könyvvizsgáló és az aktuárius is. A tagok döntési kompetenciája hogyan érvényesül a végelszámolás ideje alatt? Tekintettel a tagok várhatóan nagyarányú átlépésére és tb-be visszalépésre az Alapszabály július 1-jétől a küldöttközgyűlés helyett ésszerűen, a döntési mechanizmus működőképességét fenntartva a tagok közvetlen érdekképviseletét biztosítja, azaz a magánnyugdíjpénztári ágazatban a küldöttközgyűlés helyét a tagok közgyűlése veszi át, a küldöttek megbízatása megszűnik. Az önkéntes ágazat legfőbb döntéshozó szerve továbbra is a küldöttközgyűlés marad. Mit jelent a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a végelszámolása? A végelszámolás a magánpénztári ágazat jogutód nélküli megszüntetése, amelyre csak akkor van lehetőség, amikor a pénztár (ágazat) fizetőképes és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat változatlanul működik tovább, a végelszámolás semmilyen módon nem érinti azt. A végelszámolás nem befolyásolja a normál működést, a tagok nyugdíjpénztári megtakarításait a végelszámolás teljes tartama alatt a Pénztár továbbra is a jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezeli. A tagsági jogviszonyok fennállásának ideje alatt változatlanul működik a tagi kifizetések teljesítése is (nyugdíjba vonulás vagy halál esetén). A végelszámolásról szóló döntés meghozatala (2013. június 20.) után viszont nincs lehetőség új magánnyugdíjpénztári tagok felvételére (belépésére), és a végelszámolás július 1-jei kezdő időpontja után kezdeményezett más pénztárba történő átlépés esetén a tagok vagyona a végelszámolást követően kerülhet átadásra az átvevő pénztárnak. Milyen hatással van a végelszámolás az önkéntes ágazatra? A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatával kapcsolatos döntés nincs hatással az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra, az ottani tagsági jogviszonyokra, tagi megtakarításokra. A két ágazat teljesen függetlenül működik egymástól, gazdálkodásuk önálló, a tagsági jogviszonyok és megtakarítások semmilyen módon nem kapcsolódnak össze, még akkor sem, ha valaki mindkét ágazatnak aktív tagja. Az önkéntes ágazat továbbra is megkérdőjelezhetetlen biztonsággal folytatja munkáját. 2 / 8. oldal

3 Miből fedezik a végelszámolás költségeit? A végelszámolással történő megszűnés a jogszabály szerint fizetőképes szervezetek számára nyitott lehetőség. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa pontosan olyan pénzügyi helyzetben kezdeményezte az ágazat végelszámolását, amely az pénzügyileg még biztonságosan megtehető. A küldöttközgyűlés ezt és minden más körülményt mérlegelve hozta meg döntését. A végelszámolás költségeit tehát az ágazat meglévő működési célú pénzügyi tartalékai fedezik, a tagoknak semmilyen egyéni számlájukat terhelő végelszámolási költséggel, vagy pótbefizetéssel nem kell számolniuk. Garanciák A végelszámolás folyamatát mindvégig ellenőrzik a hatóságok (pl. PSZÁF), és a jogszabály alapján a végelszámolás befejezése is csak a PSZÁF engedély birtokában történhet meg. Mi történik a Pannónia magánpénztári ágazata tagjainak számlájával, miről és hogyan kell a tagoknak döntést hozniuk? A magánpénztári tagokat a jogszabálynak megfelelően a végelszámoló a végelszámolás július 1- jei kezdő időpontját követően jogszabályban előírt 30 napon belül, július 30-áig gyakorlatban már július első hetében postai úton megküldött levélben tájékoztatja a végelszámolás megindításáról, a lehetőségekről és szükséges teendőkről. A tagok két lehetőség közül választhatnak: magánnyugdíjpénztári tagság további fenntartása más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéssel visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe Mik a lehetőségek? Mik a határidők? Milyen dokumentum kell? július 1. előtt kezdeményezett átlépés másik magánnyugdíjpénztárba június 30. utáni átlépés másik magánnyugdíjpénztárba TB-be visszalépés Csak TB visszalépés esetén visszalépő tagi kifizetés június példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat PSZÁF útmutató Portfóliós tájékoztató Végelszámoló levelét követő 30 nap Nincs A végelszámoló értesítését követő 30 nap 3 példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat Nem szükséges, az előző kettő lehetőség nem választása esetén automatikus Visszalépő tagi kifizetés módjáról szóló nyilatkozat Hová kell fordulni? Átvevő pénztár Átvevő pénztár A végelszámoló automatikusan intézkedik Pannónia Feltételek, mi fog történni? Egyéb tudnivalók. Átlépési nyilatkozat, PSZÁF útmutató és portfóliós tájékoztató, továbbá átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése: június 20. előtt június 30-ai tagviszony megszűnés június között július 31-ai tagviszony megszűnés - a tagviszony megszűnést követő 8 munkanapon a tagi vagyon átadása - Nem léphet át, aki nem tag 6 hónapja, vagy nem fizette meg a 2 éven belüli átlépés külön eljárási díját Átlépési nyilatkozat és átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése. Az átlépés napja az átvevő pénztár befogadó nyilatko-zatának napja, azonban a tagi vagyon átutalása csak a végelszámolás lezárásával történik meg. Egyéb megkötés nincs. Tagviszony megszűnés és visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összeg államnak történő átadása Visszalépő tagi kifizetés nyilatkozat szerinti elszámolása 3 / 8. oldal

4 1. Átlépés egy másik magánnyugdíjpénztárba A tag aktív döntése alapján más magánnyugdíjpénztárban átlépéssel folytathatja tagságát. A) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) előtt kezdeményezett átlépések A végelszámolás kezdő időpontja előtt kezdeményezett átlépések esetén a normál eljárás alkalmazandó. Így a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően más magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre a tagnak csak akkor van lehetősége, amennyiben Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkezik. Amennyiben a tag más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata hiánytalanul a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz június 30-áig beérkezik, vagy az átvevő pénztárhoz legkésőbb június 30-ai aláírási dátummal beérkezik és az átvevő Pénztár azt a Pannónia Nyugdíjpénztárnak július hónapban megküldi, a tag tagsági jogviszonyát a kérelem beérkezése időpontjának függvényében június 30-ával vagy július 31-ével megszüntetjük, egyéni számláján nyilvántartott követelését a fordulónapokat követő 8 banki napon belül az átvevő pénztárnak átutaljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átlépést az átvevő pénztárnál kell kezdeményeznie, a normál eljárás keretében (belépési nyilatkozat, 3 példány átlépési nyilatkozat, portfóliós tájékoztató és PSZÁF 6/2009. évi módszertani útmutató kitöltésével). Az átlépni szándékozó tagot az átvevő pénztárnak kell kikérnie a Pannónia Nyugdíjpénztártól. Az átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártagnak a Pannóniában legalább 6 hónapja meglévő tagviszonya van, továbbá, ha az átlépés 2 éven belül történik, akkor a külön fizetendő átlépési díj is megfizetésre került. Amennyiben a tag átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz a fenti határidők letelte után érkezik meg, tagsági jogviszonya az átvevő pénztárban létrejön, de egyéni számla követelését csak a végelszámolás lezárása után utalhatjuk át az átvevő pénztárhoz. Ez idő alatt egyéni számlája változatlanul befektetésre kerül, a választható portfóliós rendszer és a napi árfolyamok számítása is változatlanul tovább működik. B) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) után kezdeményezett átlépések A végelszámolás ideje alatt a végelszámoló felhívására kezdeményezett más pénztárba történő átlépés szabályai eltérőek a normál átlépés szabályaitól. Amennyiben a tag úgy dönt, hogy átlép egy másik magánnyugdíjpénztárba, akkor a végelszámoló által küldött levélben található és honlapunkról itt letölthető más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési szándékáról szóló nyilatkozatot kell visszajuttatnia a Pénztárhoz, legkésőbb a levél kézhezvételét követő 30 napon belül. A végelszámoló felhívásának időpontjában még működő magánnyugdíjpénztárakról, illetve azok internetes elérhetőségéről a nyilatkozaton található tájékoztatás. Fontos, hogy az új magánnyugdíjpénztárhoz történő átlépéshez szükséges, de még NEM elegendő a nyilatkozatot visszaküldeni Pénztárunkhoz! A tagnak a választott magánpénztárhoz is el kell juttatnia az adott pénztárba történő belépési nyilatkozatát és az átlépéshez szükséges nyomtatványokat, melyek a pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhetők, vagy letölthetők azok honlapjáról. Az átlépés során alkalmazott dokumentumok köre azonban ekkor már szűkebb: a PSZÁF módszertani útmutató és a portfóliós tájékoztató kitöltése már nem szükséges. Átlépés esetén a tagság jogilag a másik pénztár befogadó nyilatkozatának napjával kezdődik, de az egyéni számlán nyilvántartott vagyon a végelszámolás befejezésével kerül átutalásra a befogadó 4 / 8. oldal

5 pénztárnak (várhatóan június hónap). Természetesen a végelszámolás időszaka alatt a Pénztár a rábízott vagyon kezelését továbbra is biztosítja, a tervek szerint a befektetési politika a végelszámolás ideje alatt nem fog megváltozni, a választható portfóliós rendszer változatlan formában fog működni. Pénztárunk ezzel a korábbi befektetési stratégiáját nem változtatja meg, kiszámíthatóságot és stabilitást kíván biztosítani. Javasoljuk, hogy pénztárválasztás előtt mindenképpen keressék fel a pénztárak, illetve a Stabilitás Pénztárszövetség honlapját (www.stabilitas.hu), és tájékozódjanak az aktuális pénztári hírekről. A végelszámolás ideje alatt kezdeményezett más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéshez a tagnak már nem kell Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkeznie és nem szükséges 2 éven belül második alkalommal történő átlépés esetén külön fizetendő átlépési díj is megfizetése sem. Amennyiben a tag a felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy átléptetése a megjelölt pénztárba akár formai hiba miatt nem lehetséges, úgy az Mpt. 83. (7) bekezdésében foglaltak alapján visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és ezzel a magánpénztári tagsága is megszűnik. 2. Visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe A tag passzív magatartásával visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, erről nem szükséges nyilatkoznia. Ekkor a tag pénztártagságának idejére is teljes állami nyugdíjjogosultságot fog kapni, továbbá igényelheti majd az ún. visszalépő tagi kifizetés összegét, amely az egyéni számla reálhozama és az esetleges korábbi kötelező tagdíjon felüli tagdíjkiegészítés. Ezen lehetőséget választó tagoknak nincs teendőjük, mivel ha a pénztártag a megadott határidőig nem nyilatkozik a más pénztárba történő átlépéséről, akkor a törvény erejénél fogva, a végelszámoló által visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe és a számláján levő megtakarítást az esetleges visszalépő tagi kifizetés összegével csökkentve az államnak, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kerül átadásra. A visszaléptetés időpontját a végelszámoló határozza meg, figyelemmel a júliusban küldött felhívásra vonatkozó határidők leteltére, amely körülbelül október-novemberi hónap végi visszalépetést fog eredményezni augusztus 1-jétől hatályos az a jogszabályváltozás, amely alapján a fentiek szerint visszalépő tagok a korábbi szabályozással ellentétben jogosultak lesznek a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam és a tagdíjkiegészítés) összegének adómentes felvételére, vagy annak önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlán történő jóváírására, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán történő nyilvántartására. A visszalépő tag tehát kérheti a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam, tagdíjkiegészítés) átutalását. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlán történő jóváírás esetén a tag önálló, 20%-os adó-visszatérítésre is jogosult. A nyilatkozattétel részleteiről a végelszámoló külön postai úton küldött levélben írásban értesíti majd a pénztártagokat, illetve a nyilatkozatot hamarosan letölthetővé tesszük honlapunkról. Amennyiben a tag a kifizetésről nem rendelkezik, úgy azt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell a Pénztárnak utalnia. Mely pénztárakba lehet átlépni? Ha Ön a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartása mellett dönt, akkor át kell lépnie egy másik magánnyugdíjpénztárba. Javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt tájékozódjon a pénztárakról, látogasson el internetes honlapjukra, keresse meg ügyfélszolgálatukat. 5 / 8. oldal

6 A más pénztárba történő átlépés segítése céljából a jelenleg még működő magánnyugdíjpénztárak és internetes elérhetőségüket alább közöljük: Pénztár neve Honlap címe Pénztár neve Honlap címe Aranykor Nyugdíjpénztár ING Nyugdíjpénztár AXA Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztár Ha visszalépek a tb-be, megkapom a reálhozamot? Fontosabb tagi kérdések és válaszok (2013. június 20.) A végelszámolás során a végelszámoló által a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléptetett tag egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján jogosult a korább 2011-es és es visszalépések során bevezetet és alkalmazott visszalépő tagi kifizetésre, amely két részből állhat: a tag követelésének részét képező egyéniszámla-egyenlegének a tagdíjbefizetések alapján kiszámított hozamgarantált tőke feletti összege (infláció feletti hozam, reálhozam), és/vagy a tag pénztártagságának ideje alatt befizetett, kötelező tagdíjon felüli tagdíj-kiegészítés összege Hogyan kapom meg a reálhozamot, tagdíjkiegészítést, kell-e nyilatkoznom? Igen, a kifizetés teljesítési helyéről a tagnak nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozattétel részleteit közzétesszük honlapunkon, illetve a visszalépő tagi kifizetésről szóló rendelkező nyilatkozatot letölthetővé tesszük honlapunkról (www.pannonianyp.hu. A tag jogosult a visszalépő tagi kifizetés: pénzben történő felvételére (bankszámlára utalással vagy postai úton), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlájára történő átutaltatására és jóváírására, vagy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba történő átutalás útján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartására Mi történik, ha nem nyilatkozom a kifizetésről? A tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági viszonyának megszűnését (a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetését) követő 30 napon belül nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésről, azt a Pénztárnak Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell utalni (végleges átutalás). Mi történik az általam 2012-től érvényes lehetőség alapján befizetett tagdíjjal, működési támogatással? A kötelező tagdíjfizetés 14 hónapos felfüggesztését majd december 1-jétől történt eltörlését követően a magánnyugdíjpénztárba fizetendő tagdíj önkéntessé vált. Az ilyen módon befizetett tagdíj az egyéni számlán jóváírásra került, a tagi vagyonnak részét képezi. Más pénztárba történő átlépés esetén az önkéntesen fizetett tagdíj az egyéni számlakövetelés részeként az átvevő pénztárhoz átutalásra kerül. A visszalépő tagi kifizetésről szóló törvényi szabályozás azonban sajnos nem követte a tagdíj fogalmának megváltozását, ezért a nem kötelező (önkéntes) tagdíj nem képezi részét a visszalépő tagi kifizetésnek, ezért a hatályos törvényi előírás alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell átutalni. 6 / 8. oldal

7 Bízunk abban, hogy a jogalkotó a jövőben módosítja a visszalépő tagi kifizetésre vonatkozó szabályozást s a végelszámolás során történő Tb-be visszalépés során már a tagokra kedvező és korrekt eljárást lehet alkalmazni. Amennyiben ez nem következik be, tagjaink a Tb-be visszalépés során olyan elszámolási igazolást fognak a Pénztártól kapni, amely tartalmazza az ilyen jogcímen befizetett tagdíjak összegét és az alapján egy esetlegesen később bekövetkező jogszabályi módosítás alapján visszaigényelhetik az államtól a 2012-ben és 2013-ban önkéntesen befizetett tagdíjat. Más magánnyugdíjpénztárba történő átlépés során is igazolja a Pénztár az önkéntesen fizetet tagdíjak összegét, figyelemmel egy később esetlegesen bekövetkező tb-be visszalépésre is. Az önkéntesen befizetett működési célú támogatás (adomány) a Pénztár működését támogatta, a végelszámolás zárónapjáig a szükséges kiadások részfedezetét képezi. Hogyan tudhatom meg, mennyi a visszalépő tagi kifizetésem összege (reálhozamom és/vagy tagdíjkiegészítésem)? A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napi (fordulónapi) árfolyama alapján meghatározott egyéni számlaegyenleg képezi az elszámolás alapját. Ez alapján kerül megállapításra a reálhozam is. A befizetett tagdíj-kiegészítés összege függetlenül az árfolyam alakulásától teljes összegben kerül kifizetésre. A kifizetésére pedig a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony időpontját követően kerül sor. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napja a végelszámolás megindulását követően a végelszámoló által kerül meghatározásra. Mivel a számlaegyenleg és ezzel együtt a reálhozam értéke is ki van téve a folyamatos árfolyammozgásoknak, azok összege jelentős mértékben változhat (akár növekedhet, akár csökkenhet, szélsőséges befektetési környezetben akár lenullázódhat) az elszámolás időpontjáig, így egy aktuális állapot kimutatása rendkívül félrevezető lehet. Ezért javasoljuk, hogy döntését ne ez alapján hozza meg. Kell-e adót, ehót fizetni a visszalépő tagi kifizetés után? Egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján a végelszámolás során visszaléptetett pénztártagoknak járó visszalépő tagi kifizetések személyi jövedelemadó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás mentességet élveznek. Jár-e adókedvezmény az önkéntes nyugdíjpénztárba utalt a visszalépő tagi kifizetés után? A tag az önkéntes nyugdíjpénztár igazolása alapján rendelkezhet az Szja tv. szabályai szerint összevont adóalapja adójának a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről. Az adóhatóság az adó-visszatérítés kiutalását kizárólag annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez a visszalépő tagi kifizetés átutalása történt, ott az tag egyéni számláján teljes összegben tőkebefizetésként jóváírásra kerül. Ha magánpénztári tag maradok, akkor milyen majdani nyugdíjra leszek jogosult? Állami nyugdíjjogosultságot szerez, és állami nyugdíjra lesz jogosult az is, aki magánnyugdíjpénztári tag marad, mivel a magánnyugdíjpénztári tagok továbbra is szereznek szolgálati időt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, és keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során figyelembe vehető december 1-jétől a magánnyugdíjpénztári tagnak is a járulékalapot képező keresete (jövedelme) után nyugdíjjárulékot kell fizetnie, ezért ezen időpontot követően szolgálati időt szerez. 7 / 8. oldal

8 Természetesen azt a előtti időszakot is figyelembe veszik a szolgálati idő számításánál, amikor a tagdíjfizetési kötelezettséget "átterelték a TB-be, vagyis amikor korábban nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget írtak elő, a kötelezően fizetendő tagdíj helyett. A magánnyugdíjpénztári tagok szeptember 30-áig terjedő időszakra 75%-os állami nyugellátásra jogosultak. A nyugellátás mértékét és pontos szabályait a hatályos, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv. szabályozza. 8 / 8. oldal

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés I. Korábbi jogszabályi rendelkezések alapján visszalépett tagok (pl. 2009. december 31-ig, a 2009. január 1-jét

Részletesebben

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket.

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket. Tisztelt Partnerünk! Jelen tájékoztató levelünkkel az érvényben lévő jogszabályok alapján próbálunk információt adni Önöknek nyugdíjpénztárakkal és ezáltal a nyugdíjjal kapcsolatos, idei évi változásokról

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK?

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? 2010. december 7. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok 2010. december 22-étől kezdődően főszabály szerint - 2011. január 31-éig nyilatkozhatnak a magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartani kívánó magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR web: http://www.szovetsegnyp.hu e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki): A belépő

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról 1 Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint a magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási

Részletesebben

T/1817. számú törvényjavaslat

T/1817. számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1817. számú törvényjavaslat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó:

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Elérési út: www.pannonianyp.hu /Ügyfélportál > Belépés tagoknak felületi gomb www.pannonianyp.hu/belepes/tagok A Pannónia Nyugdíjpénztár által működtetett Ügyfélportálra

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Frissítve: 2011. augusztus 23. A frissítés eredményeként a tájékoztató a megjelenése óta felmerült újabb a jelenleg

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltendô 3 példányban, mindhárom példány eredeti aláírással való ellátása kötelezô! Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltés elôtt kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót,

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című országos konferencia 2011. január 26. Budapest Radisson Blu Béke Hotel Előadók: Molnárné dr. Balogh Márta ig.h. Közép-magyarországi Reg. Nyugdíjbizt.

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Módosítva: 2007. október

Módosítva: 2007. október A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: 2007. október Preambulum

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár a Közgyűlés által 2015. május 15-i hatállyal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Tartalomjegyzék 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 1.1 A jelen szabályzatban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Egyszerűen, érthetően a nyugdíjrendszer változásairól

Egyszerűen, érthetően a nyugdíjrendszer változásairól Valkó Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2114 Valkó, Rákóczi u. 3. +36 28 483-443 +36 28 572-031 hivatalvalko@invitel.hu 2011. január 12. 11:21 www.kormany.hu Egyszerűen, érthetően a nyugdíjrendszer változásairól

Részletesebben

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal Név Város PILLÉR Takarékszövetkezet Utca/Házszám 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám Szerződésszám: Tisztelt! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a

Részletesebben

T/7414. számú törvényjavaslat

T/7414. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7414. számú törvényjavaslat az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január Mekkora nyugdíjra számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 1 Mi a nyugdíjrendszer d feladata? Lehetséges válaszok: Egy modern nyugdíjrendszer feladata a kiesett munkajövedelem pótlása,, mégpedig g a járulékfizetéssel

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-IV-170/2011. számú határozata az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral szemben célvizsgálat lezárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-IV-170/2011. számú határozata az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral szemben célvizsgálat lezárásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-IV-170/2011. számú határozata az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral szemben célvizsgálat lezárásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely:

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2015/2016 Tisztelt

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben