PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN"

Átírás

1 Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magánnyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1. A magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnése nem érinti az önkéntes ágazatot, az önkéntes ágazat tehát változatlanul működik tovább. A magán ágazat végelszámolásának lezárása után a Pannónia Nyugdíjpénztár egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. Kitartó tagjainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondai, hogy az elmúlt évek történései ellenére is magánnyugdíjpénztári tagok maradtak és a VIT/Pannónia Nyugdíjpénztárt választották. A Pénztár minden tőle telhetőt megtett tagjai érdekében, a lehető legkésőbbi időpontig várta a kedvező változásokat, sajnos eredménytelenül. Miért döntött a küldöttközgyűlés a végelszámolás mellett? A Pénztár tagsága és vezetése a 2010-től több fokozatban bekövetkezett kedvezőtlen jogszabályi változások ellenére folyamatosan bizakodó volt és várt egy, a maradó tagságra nézve pozitív változást jelentő jogszabályi módosításra, elkötelezett volt a magánnyugdíjpénztári ágazat iránt. A jogszabályok által jelenleg megszabott működési feltételekkel nem garantálható a tagok nyugdíjcélú megtakarításának biztonságos és hosszú távon tervezhető, kiszámítható kezelése. Kötelező tagdíjbevételek hiányában a magánnyugdíjpénztári ágazat további fenntartása olyan plusz befizetéssel járó terhet évi mintegy millió forintnyi működési célú befizetést eredményező nagyságrendű önkéntes tagdíjbefizetést, működési támogatást jelentene a tagságnak, amely mellett a pénztári megtakarítás a tagok számára már nem feltétlenül lenne jövedelmező. A várt kedvező jogszabályi változások sajnos nem következtek be, ezeket az Igazgatótanács az ésszerűen felvállalható legutolsó pillanatig várta. A kivárás ideje alatt a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágazata működési célú pénzügyi tartalékai olyan szintet értek el, amely mellett nem maradt más reális lehetőség, mint a végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnés, amely mintegy 12 hónap alatt biztonságosan lezárható. A végelszámolásról szóló Igazgatótanácsi javaslatról, az okokról minden egyes tagunkat június elején postai úton megküldött levélben tájékoztattuk. Mi a végelszámolás kezdő és befejező időpontja? A végelszámolás kezdő időpontja július 1., a tervezett befejezés legkésőbb június 30.

2 Mi történik a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolásának megindításakor? A végelszámolás kezdő időpontja július 1. A végelszámoló a végelszámolás kezdőidőpontjától számított 30 napon belül levélben értesíti az ágazat tagjait a pénztár magánpénztári ágazatának jogutód nélküli megszűnéséről és egyben 30 napos határidővel nyilatkozattételre szólítja fel a tagokat arról, hogy melyik pénztárba kívánnak átlépni. Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetése, egyéni számla egyenlege ún. visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadása érdekében. Ki irányítja a végelszámolást? A végelszámolást kizárólag a végelszámoló irányítja, az Igazgatótanács megbízatása a törvény erejénél fogva a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődően megszűnik. Az Ellenőrző Bizottság a végelszámolás lezárásig a magánágazat tekintetében is ellátja tevékenységét, ahogyan a könyvvizsgáló és az aktuárius is. A tagok döntési kompetenciája hogyan érvényesül a végelszámolás ideje alatt? Tekintettel a tagok várhatóan nagyarányú átlépésére és tb-be visszalépésre az Alapszabály július 1-jétől a küldöttközgyűlés helyett ésszerűen, a döntési mechanizmus működőképességét fenntartva a tagok közvetlen érdekképviseletét biztosítja, azaz a magánnyugdíjpénztári ágazatban a küldöttközgyűlés helyét a tagok közgyűlése veszi át, a küldöttek megbízatása megszűnik. Az önkéntes ágazat legfőbb döntéshozó szerve továbbra is a küldöttközgyűlés marad. Mit jelent a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a végelszámolása? A végelszámolás a magánpénztári ágazat jogutód nélküli megszüntetése, amelyre csak akkor van lehetőség, amikor a pénztár (ágazat) fizetőképes és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat változatlanul működik tovább, a végelszámolás semmilyen módon nem érinti azt. A végelszámolás nem befolyásolja a normál működést, a tagok nyugdíjpénztári megtakarításait a végelszámolás teljes tartama alatt a Pénztár továbbra is a jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezeli. A tagsági jogviszonyok fennállásának ideje alatt változatlanul működik a tagi kifizetések teljesítése is (nyugdíjba vonulás vagy halál esetén). A végelszámolásról szóló döntés meghozatala (2013. június 20.) után viszont nincs lehetőség új magánnyugdíjpénztári tagok felvételére (belépésére), és a végelszámolás július 1-jei kezdő időpontja után kezdeményezett más pénztárba történő átlépés esetén a tagok vagyona a végelszámolást követően kerülhet átadásra az átvevő pénztárnak. Milyen hatással van a végelszámolás az önkéntes ágazatra? A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatával kapcsolatos döntés nincs hatással az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra, az ottani tagsági jogviszonyokra, tagi megtakarításokra. A két ágazat teljesen függetlenül működik egymástól, gazdálkodásuk önálló, a tagsági jogviszonyok és megtakarítások semmilyen módon nem kapcsolódnak össze, még akkor sem, ha valaki mindkét ágazatnak aktív tagja. Az önkéntes ágazat továbbra is megkérdőjelezhetetlen biztonsággal folytatja munkáját. 2 / 8. oldal

3 Miből fedezik a végelszámolás költségeit? A végelszámolással történő megszűnés a jogszabály szerint fizetőképes szervezetek számára nyitott lehetőség. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa pontosan olyan pénzügyi helyzetben kezdeményezte az ágazat végelszámolását, amely az pénzügyileg még biztonságosan megtehető. A küldöttközgyűlés ezt és minden más körülményt mérlegelve hozta meg döntését. A végelszámolás költségeit tehát az ágazat meglévő működési célú pénzügyi tartalékai fedezik, a tagoknak semmilyen egyéni számlájukat terhelő végelszámolási költséggel, vagy pótbefizetéssel nem kell számolniuk. Garanciák A végelszámolás folyamatát mindvégig ellenőrzik a hatóságok (pl. PSZÁF), és a jogszabály alapján a végelszámolás befejezése is csak a PSZÁF engedély birtokában történhet meg. Mi történik a Pannónia magánpénztári ágazata tagjainak számlájával, miről és hogyan kell a tagoknak döntést hozniuk? A magánpénztári tagokat a jogszabálynak megfelelően a végelszámoló a végelszámolás július 1- jei kezdő időpontját követően jogszabályban előírt 30 napon belül, július 30-áig gyakorlatban már július első hetében postai úton megküldött levélben tájékoztatja a végelszámolás megindításáról, a lehetőségekről és szükséges teendőkről. A tagok két lehetőség közül választhatnak: magánnyugdíjpénztári tagság további fenntartása más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéssel visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe Mik a lehetőségek? Mik a határidők? Milyen dokumentum kell? július 1. előtt kezdeményezett átlépés másik magánnyugdíjpénztárba június 30. utáni átlépés másik magánnyugdíjpénztárba TB-be visszalépés Csak TB visszalépés esetén visszalépő tagi kifizetés június példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat PSZÁF útmutató Portfóliós tájékoztató Végelszámoló levelét követő 30 nap Nincs A végelszámoló értesítését követő 30 nap 3 példány eredeti dokumentáció Átvevő pénztár belépési nyilatkozata Átlépési nyilatkozat Nem szükséges, az előző kettő lehetőség nem választása esetén automatikus Visszalépő tagi kifizetés módjáról szóló nyilatkozat Hová kell fordulni? Átvevő pénztár Átvevő pénztár A végelszámoló automatikusan intézkedik Pannónia Feltételek, mi fog történni? Egyéb tudnivalók. Átlépési nyilatkozat, PSZÁF útmutató és portfóliós tájékoztató, továbbá átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése: június 20. előtt június 30-ai tagviszony megszűnés június között július 31-ai tagviszony megszűnés - a tagviszony megszűnést követő 8 munkanapon a tagi vagyon átadása - Nem léphet át, aki nem tag 6 hónapja, vagy nem fizette meg a 2 éven belüli átlépés külön eljárási díját Átlépési nyilatkozat és átvevő pénztár befogadó nyilatkozatának megérkezése. Az átlépés napja az átvevő pénztár befogadó nyilatko-zatának napja, azonban a tagi vagyon átutalása csak a végelszámolás lezárásával történik meg. Egyéb megkötés nincs. Tagviszony megszűnés és visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összeg államnak történő átadása Visszalépő tagi kifizetés nyilatkozat szerinti elszámolása 3 / 8. oldal

4 1. Átlépés egy másik magánnyugdíjpénztárba A tag aktív döntése alapján más magánnyugdíjpénztárban átlépéssel folytathatja tagságát. A) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) előtt kezdeményezett átlépések A végelszámolás kezdő időpontja előtt kezdeményezett átlépések esetén a normál eljárás alkalmazandó. Így a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően más magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre a tagnak csak akkor van lehetősége, amennyiben Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkezik. Amennyiben a tag más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata hiánytalanul a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz június 30-áig beérkezik, vagy az átvevő pénztárhoz legkésőbb június 30-ai aláírási dátummal beérkezik és az átvevő Pénztár azt a Pannónia Nyugdíjpénztárnak július hónapban megküldi, a tag tagsági jogviszonyát a kérelem beérkezése időpontjának függvényében június 30-ával vagy július 31-ével megszüntetjük, egyéni számláján nyilvántartott követelését a fordulónapokat követő 8 banki napon belül az átvevő pénztárnak átutaljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átlépést az átvevő pénztárnál kell kezdeményeznie, a normál eljárás keretében (belépési nyilatkozat, 3 példány átlépési nyilatkozat, portfóliós tájékoztató és PSZÁF 6/2009. évi módszertani útmutató kitöltésével). Az átlépni szándékozó tagot az átvevő pénztárnak kell kikérnie a Pannónia Nyugdíjpénztártól. Az átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártagnak a Pannóniában legalább 6 hónapja meglévő tagviszonya van, továbbá, ha az átlépés 2 éven belül történik, akkor a külön fizetendő átlépési díj is megfizetésre került. Amennyiben a tag átlépési kérelme és az átvevő pénztár befogadó nyilatkozata a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz a fenti határidők letelte után érkezik meg, tagsági jogviszonya az átvevő pénztárban létrejön, de egyéni számla követelését csak a végelszámolás lezárása után utalhatjuk át az átvevő pénztárhoz. Ez idő alatt egyéni számlája változatlanul befektetésre kerül, a választható portfóliós rendszer és a napi árfolyamok számítása is változatlanul tovább működik. B) július 1. (végelszámolás kezdő időpontja) után kezdeményezett átlépések A végelszámolás ideje alatt a végelszámoló felhívására kezdeményezett más pénztárba történő átlépés szabályai eltérőek a normál átlépés szabályaitól. Amennyiben a tag úgy dönt, hogy átlép egy másik magánnyugdíjpénztárba, akkor a végelszámoló által küldött levélben található és honlapunkról itt letölthető más magánnyugdíjpénztárba történő átlépési szándékáról szóló nyilatkozatot kell visszajuttatnia a Pénztárhoz, legkésőbb a levél kézhezvételét követő 30 napon belül. A végelszámoló felhívásának időpontjában még működő magánnyugdíjpénztárakról, illetve azok internetes elérhetőségéről a nyilatkozaton található tájékoztatás. Fontos, hogy az új magánnyugdíjpénztárhoz történő átlépéshez szükséges, de még NEM elegendő a nyilatkozatot visszaküldeni Pénztárunkhoz! A tagnak a választott magánpénztárhoz is el kell juttatnia az adott pénztárba történő belépési nyilatkozatát és az átlépéshez szükséges nyomtatványokat, melyek a pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhetők, vagy letölthetők azok honlapjáról. Az átlépés során alkalmazott dokumentumok köre azonban ekkor már szűkebb: a PSZÁF módszertani útmutató és a portfóliós tájékoztató kitöltése már nem szükséges. Átlépés esetén a tagság jogilag a másik pénztár befogadó nyilatkozatának napjával kezdődik, de az egyéni számlán nyilvántartott vagyon a végelszámolás befejezésével kerül átutalásra a befogadó 4 / 8. oldal

5 pénztárnak (várhatóan június hónap). Természetesen a végelszámolás időszaka alatt a Pénztár a rábízott vagyon kezelését továbbra is biztosítja, a tervek szerint a befektetési politika a végelszámolás ideje alatt nem fog megváltozni, a választható portfóliós rendszer változatlan formában fog működni. Pénztárunk ezzel a korábbi befektetési stratégiáját nem változtatja meg, kiszámíthatóságot és stabilitást kíván biztosítani. Javasoljuk, hogy pénztárválasztás előtt mindenképpen keressék fel a pénztárak, illetve a Stabilitás Pénztárszövetség honlapját (www.stabilitas.hu), és tájékozódjanak az aktuális pénztári hírekről. A végelszámolás ideje alatt kezdeményezett más magánnyugdíjpénztárba történő átlépéshez a tagnak már nem kell Pénztárunknál minimum 6 hónapos pénztártagsággal rendelkeznie és nem szükséges 2 éven belül második alkalommal történő átlépés esetén külön fizetendő átlépési díj is megfizetése sem. Amennyiben a tag a felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy átléptetése a megjelölt pénztárba akár formai hiba miatt nem lehetséges, úgy az Mpt. 83. (7) bekezdésében foglaltak alapján visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és ezzel a magánpénztári tagsága is megszűnik. 2. Visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe A tag passzív magatartásával visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, erről nem szükséges nyilatkoznia. Ekkor a tag pénztártagságának idejére is teljes állami nyugdíjjogosultságot fog kapni, továbbá igényelheti majd az ún. visszalépő tagi kifizetés összegét, amely az egyéni számla reálhozama és az esetleges korábbi kötelező tagdíjon felüli tagdíjkiegészítés. Ezen lehetőséget választó tagoknak nincs teendőjük, mivel ha a pénztártag a megadott határidőig nem nyilatkozik a más pénztárba történő átlépéséről, akkor a törvény erejénél fogva, a végelszámoló által visszaléptetésre kerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe és a számláján levő megtakarítást az esetleges visszalépő tagi kifizetés összegével csökkentve az államnak, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kerül átadásra. A visszaléptetés időpontját a végelszámoló határozza meg, figyelemmel a júliusban küldött felhívásra vonatkozó határidők leteltére, amely körülbelül október-novemberi hónap végi visszalépetést fog eredményezni augusztus 1-jétől hatályos az a jogszabályváltozás, amely alapján a fentiek szerint visszalépő tagok a korábbi szabályozással ellentétben jogosultak lesznek a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam és a tagdíjkiegészítés) összegének adómentes felvételére, vagy annak önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlán történő jóváírására, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán történő nyilvántartására. A visszalépő tag tehát kérheti a visszalépő tagi kifizetés (reálhozam, tagdíjkiegészítés) átutalását. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlán történő jóváírás esetén a tag önálló, 20%-os adó-visszatérítésre is jogosult. A nyilatkozattétel részleteiről a végelszámoló külön postai úton küldött levélben írásban értesíti majd a pénztártagokat, illetve a nyilatkozatot hamarosan letölthetővé tesszük honlapunkról. Amennyiben a tag a kifizetésről nem rendelkezik, úgy azt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell a Pénztárnak utalnia. Mely pénztárakba lehet átlépni? Ha Ön a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartása mellett dönt, akkor át kell lépnie egy másik magánnyugdíjpénztárba. Javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt tájékozódjon a pénztárakról, látogasson el internetes honlapjukra, keresse meg ügyfélszolgálatukat. 5 / 8. oldal

6 A más pénztárba történő átlépés segítése céljából a jelenleg még működő magánnyugdíjpénztárak és internetes elérhetőségüket alább közöljük: Pénztár neve Honlap címe Pénztár neve Honlap címe Aranykor Nyugdíjpénztár ING Nyugdíjpénztár AXA Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár Szövetség Magánnyugdíjpénztár Ha visszalépek a tb-be, megkapom a reálhozamot? Fontosabb tagi kérdések és válaszok (2013. június 20.) A végelszámolás során a végelszámoló által a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléptetett tag egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján jogosult a korább 2011-es és es visszalépések során bevezetet és alkalmazott visszalépő tagi kifizetésre, amely két részből állhat: a tag követelésének részét képező egyéniszámla-egyenlegének a tagdíjbefizetések alapján kiszámított hozamgarantált tőke feletti összege (infláció feletti hozam, reálhozam), és/vagy a tag pénztártagságának ideje alatt befizetett, kötelező tagdíjon felüli tagdíj-kiegészítés összege Hogyan kapom meg a reálhozamot, tagdíjkiegészítést, kell-e nyilatkoznom? Igen, a kifizetés teljesítési helyéről a tagnak nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozattétel részleteit közzétesszük honlapunkon, illetve a visszalépő tagi kifizetésről szóló rendelkező nyilatkozatot letölthetővé tesszük honlapunkról (www.pannonianyp.hu. A tag jogosult a visszalépő tagi kifizetés: pénzben történő felvételére (bankszámlára utalással vagy postai úton), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számlájára történő átutaltatására és jóváírására, vagy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba történő átutalás útján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartására Mi történik, ha nem nyilatkozom a kifizetésről? A tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági viszonyának megszűnését (a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetését) követő 30 napon belül nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésről, azt a Pénztárnak Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell utalni (végleges átutalás). Mi történik az általam 2012-től érvényes lehetőség alapján befizetett tagdíjjal, működési támogatással? A kötelező tagdíjfizetés 14 hónapos felfüggesztését majd december 1-jétől történt eltörlését követően a magánnyugdíjpénztárba fizetendő tagdíj önkéntessé vált. Az ilyen módon befizetett tagdíj az egyéni számlán jóváírásra került, a tagi vagyonnak részét képezi. Más pénztárba történő átlépés esetén az önkéntesen fizetett tagdíj az egyéni számlakövetelés részeként az átvevő pénztárhoz átutalásra kerül. A visszalépő tagi kifizetésről szóló törvényi szabályozás azonban sajnos nem követte a tagdíj fogalmának megváltozását, ezért a nem kötelező (önkéntes) tagdíj nem képezi részét a visszalépő tagi kifizetésnek, ezért a hatályos törvényi előírás alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba kell átutalni. 6 / 8. oldal

7 Bízunk abban, hogy a jogalkotó a jövőben módosítja a visszalépő tagi kifizetésre vonatkozó szabályozást s a végelszámolás során történő Tb-be visszalépés során már a tagokra kedvező és korrekt eljárást lehet alkalmazni. Amennyiben ez nem következik be, tagjaink a Tb-be visszalépés során olyan elszámolási igazolást fognak a Pénztártól kapni, amely tartalmazza az ilyen jogcímen befizetett tagdíjak összegét és az alapján egy esetlegesen később bekövetkező jogszabályi módosítás alapján visszaigényelhetik az államtól a 2012-ben és 2013-ban önkéntesen befizetett tagdíjat. Más magánnyugdíjpénztárba történő átlépés során is igazolja a Pénztár az önkéntesen fizetet tagdíjak összegét, figyelemmel egy később esetlegesen bekövetkező tb-be visszalépésre is. Az önkéntesen befizetett működési célú támogatás (adomány) a Pénztár működését támogatta, a végelszámolás zárónapjáig a szükséges kiadások részfedezetét képezi. Hogyan tudhatom meg, mennyi a visszalépő tagi kifizetésem összege (reálhozamom és/vagy tagdíjkiegészítésem)? A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napi (fordulónapi) árfolyama alapján meghatározott egyéni számlaegyenleg képezi az elszámolás alapját. Ez alapján kerül megállapításra a reálhozam is. A befizetett tagdíj-kiegészítés összege függetlenül az árfolyam alakulásától teljes összegben kerül kifizetésre. A kifizetésére pedig a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony időpontját követően kerül sor. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt megszűnő magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony utolsó napja a végelszámolás megindulását követően a végelszámoló által kerül meghatározásra. Mivel a számlaegyenleg és ezzel együtt a reálhozam értéke is ki van téve a folyamatos árfolyammozgásoknak, azok összege jelentős mértékben változhat (akár növekedhet, akár csökkenhet, szélsőséges befektetési környezetben akár lenullázódhat) az elszámolás időpontjáig, így egy aktuális állapot kimutatása rendkívül félrevezető lehet. Ezért javasoljuk, hogy döntését ne ez alapján hozza meg. Kell-e adót, ehót fizetni a visszalépő tagi kifizetés után? Egy augusztus 1-jétől hatályos törvénymódosítás alapján a végelszámolás során visszaléptetett pénztártagoknak járó visszalépő tagi kifizetések személyi jövedelemadó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás mentességet élveznek. Jár-e adókedvezmény az önkéntes nyugdíjpénztárba utalt a visszalépő tagi kifizetés után? A tag az önkéntes nyugdíjpénztár igazolása alapján rendelkezhet az Szja tv. szabályai szerint összevont adóalapja adójának a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről. Az adóhatóság az adó-visszatérítés kiutalását kizárólag annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez a visszalépő tagi kifizetés átutalása történt, ott az tag egyéni számláján teljes összegben tőkebefizetésként jóváírásra kerül. Ha magánpénztári tag maradok, akkor milyen majdani nyugdíjra leszek jogosult? Állami nyugdíjjogosultságot szerez, és állami nyugdíjra lesz jogosult az is, aki magánnyugdíjpénztári tag marad, mivel a magánnyugdíjpénztári tagok továbbra is szereznek szolgálati időt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, és keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során figyelembe vehető december 1-jétől a magánnyugdíjpénztári tagnak is a járulékalapot képező keresete (jövedelme) után nyugdíjjárulékot kell fizetnie, ezért ezen időpontot követően szolgálati időt szerez. 7 / 8. oldal

8 Természetesen azt a előtti időszakot is figyelembe veszik a szolgálati idő számításánál, amikor a tagdíjfizetési kötelezettséget "átterelték a TB-be, vagyis amikor korábban nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget írtak elő, a kötelezően fizetendő tagdíj helyett. A magánnyugdíjpénztári tagok szeptember 30-áig terjedő időszakra 75%-os állami nyugellátásra jogosultak. A nyugellátás mértékét és pontos szabályait a hatályos, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv. szabályozza. 8 / 8. oldal

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON *

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * A kötelező magánpénztári rendszer bevezetése A törvényalkotó a rendszerváltást követően került

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek SIGNAL Nyugdíj Ajánlat és feltételek Tartalomjegyzék SIGNAL NYUGDÍJ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI... 4 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak, meghatározások.... 4 3. Általános szabályok,

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója...2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról...3 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési Feltételek) alkotják a befektető

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2015.04.13-tól ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2015/2) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben