Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)"

Átírás

1 Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás dátuma 1.0 Új szabályzat Módosította Angyal Éva, Bocsor István 1.1 Pontosítás, aktualizálás Angyal Éva Jóváhagyó Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) 15/2013. sz. IT határozat ( ) / sz. IT határozat ( ) Jóváhagyó és módosító határozatok 2 / 13

3 Ezen szabályzat célja a Pannónia Önsegélyző Pénztár által nyújtott szolgáltatások körének, igénybevételük módjának, mértékének, jogcímének és időpontjának, a tagsági jogviszony meghatározása, valamint a tagsági viszony megszűnése (át-, kilépés, elhalálozás, stb.) esetére az önkéntes kölcsönös pénztárakról szóló 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, valamint a Pénztár Alapszabályában foglaltak szerinti elszámolás módjának rögzítése. Jelen Szabályzat az említett jogszabályokban és az Alapszabályban foglaltakon kívüli eljárási szabályokat rögzíti. 1. A szabályzat alkalmazásában használt egyes fogalmak értelmezése Közeli hozzátartozó Élettárs, házastárs, egyenesági rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelő szülő, testvér. Hozzáférhetőség A Pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon kizárólag a pénztártagok jogosultak, a hátramaradottak támogatása esetét kivéve. Várakozási idő A tagdíjbefizetéstől számított 180 nap (a várakozási időhöz kötött szolgáltatásokra), amelynek elteltével a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzájuthat. Gyermeknevelési támogatás / Nevelési támogatás Jogosult rá a gyermeket nevelő szülő, nagyszülő és gyám. Minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmények Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), Orvosi és Kórháztechnikai Intézet (ORKI), Egyesült Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Igazgatóság (EMKI), Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (MEEI), valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Hivatal) Munkanélküli Az a személy, akinek a jövedelemszerző tevékenysége megszűnt, és regisztrált munkanélküli, munkanélküli járadék/ellátásban részesül. Keresőképtelen személy: - betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni, - aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi gyermekágyi segélyre nem jogosult, - az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja, - az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja, - aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül, - akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, akit közegészségügyi okból elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, 2. A pénztár szolgáltatásai A Pénztár azért jött létre, hogy tagjai számára nehéz élethelyzetükben segítséget nyújtson.a szolgáltatás a tag egyéni számlája aktuális egyenlegének mértékéig teljesíthető. A pénztár szolgáltatásai, az igényelhető szolgáltatás összege és az igénybevételhez szükséges dokumentumok 3 / 13

4 Kód A szolgáltatás tartalma Értéke 101 Temetési támogatás Igazolt költségek 102 Hátramaradottak támogatása Igazolt költségek 103 Keresőképtelenek támogatása Munkáltató által igazolt kiesett nettó jövedelem 104 Gyógysz. és gy. segédeszköz árának tám. Leadott számlák egyenlege 105 Vakok és gyengén látók támogatása Leadott számlák egyenlege 106 Mozgáskorlátozottak támogatása Leadott számlák egyenlege 107 Járadékok kiegészítése Igazolt járadék nettó összege 108 Gyermeknevelési támogatás Igazolt járadék nettó összege 109 Gyermekszül. kapcs. ellátások támogatása Igazolt költségek 110 Gyermekszületési-örökbefog. támogatás max Ft/gyermek 111 Beiskolázási támogatás max. mindenkori minimálbér összege/gyermek/év 112 Munkanélküliek támogatása Igazolt járadék nettó összege Rokkantási ellátás, rehabilitációs ellátás, 113 baleseti ellátás, ápolási díj kiegészítése Igazolt járadék nettó összege 114 Otthoni gondozás támogatása max. a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig 115 Idősgondozás támogatása max. a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig 3. A szolgáltatások igénybevételének szabályai Ezen szabályzat célja a Pénztár által az Alapszabály VI. fejezet 7. pontja alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit és egyéb szabályait meghatározza. A Pénztár a szolgáltatásokat kizárólag a tag egyéni számlájának megterhelésével finanszírozza. A Pénztár szolgáltatásait az a pénztártag veheti igénybe, akinek: - az egyéni számláján a szolgáltatásra fedezet rendelkezésre áll, - az Alapszabály rendelkezéseit betartja, - a várakozási időhöz kötött szolgáltatások esetén a szolgáltatás igénylésekor a 180 nap várakozási idő eltelt. - az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat a pénztár rendelkezésére bocsátotta. Szolgáltatások típusai: - egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások: A maximálisan igényelhető összeget a tag befizetései és egyéni számlájáról történt kifizetések különbözeteként számolt egyenleg, illetve jelen szabályzatban meghatározott összeg korlátozza be. A szolgáltatásokat a pénztár csak a szolgáltatási típusnak megfelelő igénybejelentő kitöltése alapján nyújtja. A szolgáltatásra vonatkozó igény bejelentése kizárólag a pénztártag, vagy a pénztártag írásbeli jóváhagyásával a kedvezményezettje jogosult, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kedvezményezettje ő vagy a közeli hozzátartozója. Ha a szolgáltatások leírásánál nincs ellenkezője meghatározva, akkor a szolgáltatás igénybevételére jogosult a pénztártag valamint a közeli hozzátartozója is, ha az utóbbiról a pénztártag rendelkezett. Az alábbiak szolgáltatásonként tartalmazzák: - a szolgáltatási esemény és a szolgáltatásra jogosult(ak) meghatározását, az igénybe vehető szolgáltatás maximális összegét és - az igénybevételhez szükséges dokumentumokat. 4 / 13

5 Valamennyi szolgáltatásra érvényes közös szabályok: az igénybe vehető szolgáltatás legkisebb összege Ft, legnagyobb összege még ha az alábbiak annál nagyobbra is lehetőséget adnának az egyéni számla aktuális egyenlege Temetési szolgáltatás A tag közeli hozzátartozója halálakor a temetési költséget fedező tag részére a számlával igazolt költség összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, halotti anyakönyvi kivonat másolat, igénylő nevére, címére szóló eredeti temetési számla. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti Hátramaradottak támogatása A tag halála esetén a temetési költséget fedező közeli hozzátartozó részére a számlával igazolt költség összegéig, de max. az elhalálozott pénztártag egyéni számlájának aktuális egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, halotti anyakönyvi kivonat másolata, igénylő (közeli hozzátartozó) nevére, címére szóló eredeti temetési számla. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti Keresőképtelenek támogatása A tag vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója betegség miatti keresőképtelensége esetén a betegszabadság, a táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék kiegészítéseként a kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlására a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló nettó összeg mértékéig, maximum az egyéni számlán lévő összeg erejéig nyújtható. Az ellátás alapjául szolgáló nettó összeget a munkáltató igazolja a pénztár erre a célra szolgáló nyomtatványán. A támogatás igényelhető a jogosult betegsége vagy 12 éven aluli beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség esetén. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, keresőképtelenséget igazoló dokumentum, munkáltatói igazolás az ellátás alapjául szolgáló nettó összegről (vagy a munkáltató által kitöltött erre a célra felhasználható függelék) Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása A tag, illetve közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított gyógyszerről vagy gyógyászati segédeszközről szóló számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Fogászati szolgáltatás esetén munkadíj nem számolható el. Elszámolhatók továbbá a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. Bárhol, azaz nem csak patikában, hanem bármely kiskereskedelmi egységben is megvásárolható termékek: gyógyszerek, OGYI engedéllyel rendelkező gyógyhatású készítmények, gyógyvizek, gyógyiszap, kötszerek, fertőtlenítő szerek. Csak gyógyszertárakban megvásárolható termékek: originális-fono-magisztrális készítmények, oltóanyagok, óvszer. Amennyiben a leadandó számlán szereplő tételek egyértelmű beazonosítása nem lehetséges, úgy a pénztártag büntetőjogi felelőssége tudatában köteles írásban nyilatkozni a számlán szereplő tételekről. A nyilatkozatot a számla mellé kell csatolni. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap. Az igénybejelentéshez csatolni kell a pénztártag vagy kedvezményezettje nevére és címére kiállított, a kiváltott termékek tételes felsorolását tartalmazó, pénzügyileg rendezett, eredeti számlá(ka)t., A gyógyászati segédeszköz egyértelmű, pontos és beazonosítható megnevezésével, valamint a segédeszköz beazonosításához szükséges kóddal vagy engedélyszámmal. (EMKI, ORKI, OGYI, stb.) 105. Vakok és gyengén látók támogatása Braille írással készült könyvek magazinok árának támogatása, valamint a pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása, 5 / 13

6 vakvezető kutyával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás a csatolt számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a tag, ill. jogosultak (vak vagy gyengén látó) nevére, címére szóló eredeti számla, orvosi igazolás a vakság vagy gyengén látás tényéről Mozgáskorlátozottak támogatása A mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítás költségeinek támogatása a csatolt számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a tag ill. jogosultak (mozgáskorlátozott személy) nevére, címére szóló eredeti számla, igazolás a mozgáskorlátozottságról és az ott lakásról Járadékok kiegészítése. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékellátása legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összegig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig egészíthető ki. (387/2007 (XII. 23. Korm. rend.) Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, orvosi igazolás a járadék megállapításáról, valamint a járadék nettó összegéről Gyermeknevelési támogatás A tag vagy vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa gyermeknevelési támogatásban részesülhet. A terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló nettó összegig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig igényelhető. Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az ellátás tényéről, a kapott ellátás nettó összegéről és a folyósításról, valamint az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolatáról Gyermekszületéshez kapcsolódó ellátások támogatása A tag vagy vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársa részére a várandóság ideje alatt a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig nyújtható szolgáltatás, a várandósággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására. Az igazolt költségig, de legfeljebb a tag egyéni számlájának egyenlegéig finanszírozható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás a magzat életkoráról (orvos igazolja), valamint a tag vagy vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársa nevére és címére szóló eredeti számla Gyermekszületési örökbefogadási támogatás A Pénztár ezen szolgáltatást a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja. A pénztártag gyermekének születésekor, illetve örökbefogadása esetén max Ft összegben jogosult gyermekszületési-örökbefogadási támogatás igénybevételére, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, születési anyakönyvi kivonat másolata, örökbefogadási dokumentum másolata Beiskolázási támogatás A közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általánosközép, gimnázium, szak- és szakközépiskolai tanuló) számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által igénybe vehető szolgáltatás, amennyiben: - igazolja az óvoda- vagy iskolalátogatást, 6 / 13

7 - a vásárolt termékek tételes felsorolását tartalmazó eredeti számlát csatolt tankönyv, taneszköz, gyermekruházat vásárlásáról. - igazolás a családi pótlékra való jogosultságról, ha a gyermek betöltötte a 18. életévét, A felsőoktatásról szóló törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítésére biztosítható. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet. A szolgáltatás a tanév első napját megelőző 15 napon belül (augusztus 15-étől) és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül (július 15-ig) kiállított és teljesített számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum, csekk) alapján a számlák összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. A számlán minden esetben egyértelműen fel kell tüntetni az elszámolni kívánt termék megnevezését. A július 16-a és augusztus 14-e között kiállított és teljesített számlákat pénztárunk nem tudja elfogadni. Amennyiben a leadandó számlán szereplő tételek egyértelmű beazonosítása nem lehetséges, úgy a pénztártag büntetőjogi felelőssége tudatában köteles írásban nyilatkozni a számlán szereplő tételekről. A nyilatkozatot a számla mellé kell csatolni. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, igazolás a tanulói jogviszonyról. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti. A pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számla (gyermek nevének megjelölésével). A gyermek nevére és címére kiállított tandíjról szóló számla, kollégiumi díj, albérleti szerződés. Amennyiben a szerződés a pénztártag nevére szól, mindenképpen fel kell tüntetni a szerződésben a gyermek nevét Munkanélküliek támogatása A tag illetve vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélkülivé válása esetén a munkanélküliség tényét igazoló dokumentum alapján, az álláskeresési segély és járadék vagy segély alapjául szolgáló nettó összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig adható. A folyósítás időtartama alatt havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás a járadék megállapításáról. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. Az ügyintéző másolja le és hitelesíti kézjegyével. Az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, ápolási díj kiegészítése A folyósító igazolása alapján, a tag vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított járadék összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb a folyósított ellátással megegyező mértékben, de max. az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a járadékok, illetve segélyek folyósításáról szóló hivatalos igazolás. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. Az ügyintéző másolja le és hitelesíti kézjegyével. Az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata Otthoni gondozás támogatása A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által igazolt gondozási díj összegéig, de legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegének mértékéig, illetve az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. 7 / 13

8 Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az otthoni gondozás tényéről, a gondozás ellenértékéről a tag vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított eredeti számla Idősgondozás támogatása A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés igazolt napi vagy havi díj legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig, illetve legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az intézményben való elhelyezésről, tag vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított eredeti számla. Amennyiben a Pénztártól az igénybevett szolgáltatást "rendszeres" kifizetésként igényelte a pénztártag, úgy minden év elején meg kell újítani az igénylést, és ismét be kell nyújtani minden szükséges dokumentumot. A rendszeresen folyósított szolgáltatások esetén, ha a folyósítás alapjául szolgáló állapotban változás következik be, azt a pénztártag köteles 30 napon belül a Pénztárnak írásban jelezni. 4. A szolgáltatások igénybevételének egyéb szabályai 4.1. Várakozási időhöz kötött és nem kötött szolgáltatások A szolgáltatásra beérkezett összeg azonnal - várakozási idő nélkül - felhasználható következő szolgáltatások esetében: 101. Temetési támogatás 102. Hátramaradottak támogatása 103. Keresőképtelenek támogatása 104. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása 105. Vakok és gyengén látók támogatása 106. Mozgáskorlátozottak támogatása A többi szolgáltatás esetén a befizetések a beérkezéstől számított 180 nap várakozási idő után használhatók szolgáltatásra Járadékok kiegészítése 108. Gyermeknevelési támogatás (TGYÁS, GYED, GYES, GYET), 109. Gyermekszületéshez kapcsolódó ellátások támogatása 110. Gyermekszületési-örökbefogadási támogatás 111. Beiskolázási támogatás 112. Munkanélküliek támogatása 113. Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, ápolási díj kiegészítése 114. Otthoni gondozás támogatása 115. Idősgondozás támogatása 4.2. Összeférhetetlen szolgáltatások A tag és a kedvezményezett közötti viszonyból eredően a szolgáltatások nem halmozhatók. Egy szolgáltatás egy jogalappal vehető igénybe akár a tag, akár egy kedvezményezettje jogán. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy közeli hozzátartozók egyidejű pénztártagsága esetén ugyanarra a szolgáltatásra vonatkoztatva, az együttes tagságra való tekintet nélkül váljanak a szolgáltatásra jogosulttá A szolgáltatási igény elévülése A szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő / 13

9 napon belül (4 hónap) kell a pénztárhoz benyújtani. Ezt követően a szolgáltatás iránti igény érvényét veszti Igénybejelentő lap kitöltése A pénztártagnak bármely szolgáltatás igénybevételéhez megfelelően kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot kell benyújtania a munka- vagy lakóhelye szerint illetékes területi megbízottnak vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatának (Postai cím: Pannónia Önsegélyező Pénztár 1072 Budapest, Akácfa u. 43. I/5.) elbírálás céljából. Az igénybejelentő laphoz az előírt bizonylatokat csatolni szükséges Folyamatos tagdíjfizetés A Pénztár szolgáltatásait azok a tagok vehetik igénybe, akik a tagdíjat folyamatosan fizetik vagy a tagdíjfizetés szüneteltetését kérték. A Pénztár Alapszabályában meghatározott havi Ft-os alaptagdíjat minden aktív pénztártagnak meg kell fizetnie. Amennyiben a pénztártag a havonta befizetett tagdíjon felül eseti/extra befizetést vállal, akkor erről minden esetben köteles írásban nyilatkozni. Ezt az alábbiak szerint teheti meg: - egyértelműen feltünteti azt a banki átutalás vagy postai csekk közleményének rovatában - a Pénztár honlapján (www.pannoniaosp.hu) található tagdíjon felüli befizetés vállalása elnevezésű nyomtatványt kitölti és megküldi a pénztár részére - utalással egyidejűleg írásban (levél, fent említett nyomtatvány vagy ) nyilatkozik 4.6. Tagdíjkövetelés kezelése A tagdíjkövetelésről rendelkezik a könyvvezetési kormányrendelet, a Számlarend, az Eszközök és források leltározási szabályzata, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Ügyviteli és adatforgalmi szabályzat. A tag a belépéskor vállalja a tagdíj fizetését, mely egyéni fizetéssel és munkáltatói hozzájárulással teljesíthető. A munkáltató a tagdíjfizetéshez munkáltatói adatszolgáltatást küld, mely egyeztetése az analitikus rendszer adatokhoz folyamatos, az esetleges eltéréseket az Ügyviteli szolgáltató és a Központi iroda egyezteti. Évközben a tagdíjak fizetésének ellenőrzése a 6.4. pont alapján történik. Évvégén a leltározási feladatok keretében az analitikus rendszerből lekért tagdíjkövetelés leltár (alap a kötelező tagdíj, Ft/hó) egyéni és munkáltatói bontásban készül. Az Ügyviteli szolgáltató által megküldött Munkáltatói tagdíjkövetelés leltárt a Központi iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés után a Munkáltatónak megküldi a rá vonatkozó tagdíjkövetelés leltárt és kéri, hogy amennyiben a munkáltató nem ért vele egyet, neki más adatai vannak, akkor jelezze az eltérést és annak okát. Ha nem érkezik jelzés, elfogadottnak tekinti a Pénztár és továbbra is, mint tagdíjkövetelés tartja nyilván ezen összegeket a tagdíj tényleges beérkezéséig. A jelzett eltéréseket és módosításokat a Központi iroda és a Területi irodák rögzítik a tagi törzsbe. Az egyéni tagdíjak kiértesítése a 6.4. pont szerint történik. 9 / 13

10 Amennyiben a munkáltató december 31-e előtti időszakban utalja a tagdíjat, de még nem áll rendelkezésre az adatszolgáltatás, akkor a pénzforgalmi könyvelés keretében az egyéni számlákra csak január hónapban lehet jóváírni. Ha több utalás történt, mint amiről az adatszolgáltatás érkezik, akkor a többletet visszautalja a Pénztár a munkáltatónak. 5. A szolgáltatások teljesítése A területi irodához vagy a központi irodához benyújtott igénybejelentő lapot és a csatolt dokumentumokat a pénztári ügyintéző az alaki/tartalmi ellenőrzést követően egyezteti a pénztári nyilvántartás adatállományaiban tárolt adatokkal. A jogosultnál (az adott szolgáltatásra érvényes maximum, illetve az egyéni számla aktuális egyenlege közül a kisebb) nagyobb összeg igénylése esetén a pénztár csak a jogosult összeget folyósítja. A Pénztár központi irodájának címe: Pannónia Önsegélyező Pénztár 1072 Budapest, Akácfa u /5. A pénztár területi irodáinak címe megtalálható a pénztár weboldalán (www.pannoniaosp.hu). A segélyekre vonatkozó igényt a 4 hónapnál hosszabb időre szóló betegségi segélyt kivéve a segély alapjául szolgáló esemény napjától számított legfeljebb 120 napon (4 hónapon) belül lehet érvényesíteni. A benyújtott igénybejelentő lapot és a csatolt dokumentumokat a pénztári ügyintéző az alaki/tartalmi ellenőrzést követően egyezteti a pénztári nyilvántartás adatállományaiban tárolt adatokkal. Amennyiben a tag e szabályzat alapján jogosult a szolgáltatásra, jóváhagyja az igénylést. A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatást a pénztár visszaköveteli. A jóváhagyott, felrögzített szolgáltatások dokumentumait a területi irodák felküldenek a központi irodába ellenőrzéshez, mellékelve egy összesítő listát ( beérkezett, felrögzített szolgáltatási igények ) a rögzített igényekről. A rögzített szolgáltatások ellenőrzése után a központi iroda utasításai szerint az területi irodán dolgozó ügyintéző elvégzi a szükséges javításokat, pótolja a hiányzó dokumentumokat, majd megküldeni azokat a központi iroda részére. A szolgáltatások utalása csak a beérkezett hiánypótlások és javítások után lehetséges. A Pénztár a szolgáltatásokat az Igénybejelentő lapon közölt bankszámlára vagy címre utalja. A szolgáltatás házipénztárból történő kifizetéssel is teljesíthető. Az utalások költsége 350 Ft/alkalom, mely költséggel az egyéni számla megterhelésre kerül. 6. A tagsági viszony megszűnésekor esedékes elszámolás szabályai E fejezet célja, hogy egyértelműen és teljes körűen rendezze a tagsági viszony megszűnése esetére a pénztártagok és a Pénztár jogait és kötelezettségeit, a tagok és a Pénztár által elvégzendő feladatokat, az egyéni számlán nyilvántartott összeg - a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével. A tagsági viszony megszűnésének esetei A tagsági viszony megszűnik - a pénztártag Pénztárból történő kilépésével, - más Önsegélyező és nyugdíjpénztárba történő átlépéssel, - a pénztártag halálával, - a Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén, - tagsági viszony megszűntetése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt. 10 / 13

11 Az önsegélyező pénztár tagja a nyugdíjkorhatár betöltésekor az önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet. A kilépési költség Ft. A tagsági viszony megszüntetésének költségét nem kell megfizetni, ha arra a tag nyugdíjba vonulása, halála vagy a pénztár jogutód nélküli megszűnése miatt kerül sor A pénztártag Pénztárból történő kilépése esetén A tag tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti. A kilépési szándékot a Pénztárhoz (központi vagy területi irodához) írásban kell bejelenteni. A tagsági jogviszony elszámolással szűnik meg, amelyet a Pénztár köteles a tag kilépési nyilatkozata beérkezését követő 15 napon belül elkészíteni és a tag részére az egyéni számláján nyilvántartott összeget a tagsági viszony megszüntetés költségével csökkentve a mindenkori adó és és vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kifizetni. A kifizetendő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül elutalja, amennyiben nincs a pénztártag részére kifizetés alatt álló szolgáltatási összeg, vagy nem érkezik még részére tagdíj a munkáltatótól. Az elszámolásról az utalást követően a pénztár értesítést küld Más önsegélyező és nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén A Pénztár - tiszteletben tartva a szabad pénztárválasztás jogát nem korlátozhatja tagjai más Pénztárba való átlépését. A tag köteles más pénztárba való átlépési szándékát írásban bejelenteni. Az átlépési nyilatkozathoz csatolni kell a fogadó pénztár záradékolt Belépési nyilatkozatát. Az átlépéssel kapcsolatos dokumentáció része a Befogadó nyilatkozat, melyet az átlépési szándék bejelentését követően a Pénztárnak kell megkérnie a befogadó pénztártól. A pénztártag nyugdíjkorhatárának betöltésekor kérheti fedezetének átutalását önkéntes nyugdíjpénztári számlára is. Nyugdíjpénztárba való átlépés esetén a fentieken felül csatolni kell még a Határozat a nyugdíjjogosultságról dokumentum másolatát. A tagsági jogviszony megszüntetésének (átlépés) napjával a Pénztár elszámol a taggal. A kifizetendő összeget a Pénztár az átlépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül átutalja a fogadó pénztár számlájára, valamint értesítést küld az elszámolásról. A kifizetendő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül elutalja, amennyiben nincs a pénztártag részére kifizetés alatt álló szolgáltatási összeg, vagy nem érkezik még részére tagdíj a munkáltatótól. Az elszámolásról az utalást követően a pénztár értesítést küld A pénztártag elhalálozása esetén A tag halála esetén a pénztártag tagsági viszonya megszűnik. A tag halála esetén az egyéni számla nem része a tag hagyatékának. A pénztártag halála esetére kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti kedvezményezett). Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az Öpt. rendelkezése szerint hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányába kell tekinteni. A kedvezményezettre illetve az örökösre vonatkozóan a Pénztár a mindenkor hatályos Öpt. előírások szerint jár el. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt és nincs örököse, akkor az öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll és azt a fedezeti tartalékon, az egyéni számlák jóváírás időpontjában fennálló egyenlegeinek figyelembevételével kell elszámolni. A kedvezményezett(ek), örökös(ök) részére való kifizetés alapja az érintett személy(ek) által kitöltött 11 / 13

12 kedvezményezett(ek)/örökös(ök) nyilatkozata, melyen rendelkeznek arról, hogy a részükre kifizetendő összeget a pénztár hova és milyen formában utalja. A pénztártag halála miatt szükségessé vált kifizetést a kedvezményezett (örökös) részére a jogosultság igazolását követően 15 napon belül kell teljesíteni. Ebben az esetben a kifizetendő összeget költségek nem terhelik. A kedvezményezett a halotti anyakönyvi kivonattal, az örökös(ök) a halotti anyakönyvi kivonattal és a hagyatékátadó végzéssel tudja(ák) igazolni jogosultságukat. A kifizetésről értesítést küld a Pénztár a jogosult(ak)nak Tagsági viszony megszűntetése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt A Pannónia Önsegélyező Pénztár Alapszabályának III. fejezet 7. d. pontja foglalkozik a pénztártagok tagsági viszonyának tagdíj nem fizetés miatti megszűnésével. Ha a pénztártag és a Pénztár a tagdíjfizetés szünetelésében nem állapodtak meg, a tagdíjhátralék utólagos rendezésére az esedékességtől számított hat hónapon belül van lehetőség. Szüneteltetésre vonatkozó megállapodás esetén a tagdíj utólagos rendezésének határidejét ezen megállapodás tartalmazza. Ha ezen határidőket a tag elmulasztja, a Pénztár minden hónap elején a tagnyilvántartó rendszeréből lehúzható lista alapján ( tagdíj nem fizető tagok ) az érintett pénztártagokat kiértesíti szintén a rendszerből lehúzható névre szóló sablonlevéllel 30 napos türelmi idő megadásával. A lekérdezett listát és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedéseket minden esetben dokumentálni kell. Amennyiben a kiértesített tag az értesítő levélen szereplő 1 hónapos türelmi idő leteltén belül a tagdíját nem rendezi vagy visszamenőlegesen nem ad le szüneteltetési kérelmet, illetve kilépését nem kezdeményezi úgy tagsági viszonya kizárás miatt megszüntetésre kell, hogy kerüljön. A Pénztár köteles a kizárást követő 15 napon belül a taggal való elszámolást elkészíteni és a tag részére az egyéni számláján nyilvántartott összeget a tagsági viszony megszüntetés költségével csökkentve (lásd Alapszabály IV. 5. pont) a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével kifizetni A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártagnak rendelkeznie kell, hogy a megszűnés időpontjában egyéni számláján nyilvántartott követelését - másik önsegélyező pénztárba utaltatja, vagy - felveszi. Előbbi esetben a rendelkezéshez mellékelni kell a befogadó pénztár záradékolt Belépési Nyilatkozatát, ahova a pénztártag követelését a Pénztár 15 napon belül elutalja. Utóbbi esetben a kifizetés a személyi jövedelemadó szempontjából egyéb jövedelemnek minősül, mely adó, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget von maga után. A Pénztár Számviteli politikájában rögzítettek szerint a más pénztárba történő átlépés vagy pénztárból kilépés esetén, illetve a pénztári tagság egyéb módon történő megszűnése esetén a pénztártaggal, az örökössel való elszámolásnál a visszatérítendő összeg megállapítása tekintetében jelentősnek minősül az 500 Ft feletti összeg. A nem jelentősnek minősülő összeget a működési alap egyéb bevételeként kell elszámolni. 12 / 13

13 7. Adózás A Pénztár szolgáltatásai az életmódjavító szolgáltatást leszámítva adó és járulékmentesek. Adófizetési kötelezettsége merülhet fel a tagnak - az életmódjavító szolgáltatások igénybevétele esetén: SZJA kötelezettség, - jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásoknál: SZJA és százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség, - kilépés, kizárás esetén: SZJA és százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség, A Pénztár a nyilvántartások vezetése és a bizonylatok ellenőrzése során a tag adózással kapcsolatos adatait nyilvántartja, azokról adatokat szolgáltat, továbbá a jogszabályban előírt esetekben személyi jövedelemadó előleget von le és fizet meg előlegként az adóhatóságnak. A Pénztárban életmódjavító szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. 8. Eljárás munkaviszony megszűnés esetén: Munkáltatói tagnál fennállt munkaviszony megszűnése esetén, a munkaviszony-megszűnés tényének rendszerben való rögzítése után a Pénztár levélben értesíti a tagot, milyen további lehetőségei vannak pénztártagságával kapcsolatosan. Amennyiben a munkaviszony megszűnését követő 6. hónap utolsó napja elteltével semmilyen írásbeli válasz nem érkezik az érintett tagtól, és adott időszak alatt nem történt semmiféle tagdíjfizetés, a Pénztár a tagdíjukat 6 hónap óta nem fizetőkre a 6.5. pontban leírtak szerint jár el. 9. Ki nem fizethető tételek elszámolása, nyilvántartása A Pénztár működése során előfordultak(nak) olyan esetek, amikor a fedezeti alapban nyilvántartott, tagsági viszony megszűnése alapján kifizetendő összeget dokumentum(pl. hagyatéki végzés) vagy információ hiánya miatt nem tudja a Pénztár elutalni, illetve a szolgáltatás vagy egyéb a tagot megillető elutalt összeg visszaérkezik. Ezekből a tételekből keletkezhetnek a Ki nem fizethető tételek. Ha a Pénztár által ismert tagi adatok alapján elutalt összeg visszaérkezik, akkor a Központi iroda megpróbálja megszerezni az új adatokat. Ha ez adott hónapban nem sikerül, akkor az összeg a függő számlára kerül. A hiányzó dokumentumok és adatok megszerzését többször megpróbálja a Pénztár. A június 30-ai leltárban és az október 31-ei leltárban szereplő tételekre vonatkozóan a követő hónapban újra meg kell ismételni a keresést. A kereséseket dokumentálni kell (levelek, , telefonról feljegyzés stb.) A december 31-ei leltárban szereplő, a fedezeti alapban vagy a függő bevételek között nyilvántartott ki nem fizethető téteket az éves zárlati feladatok keretében az alábbiak szerint kell kezelni: A ki nem fizethető Ft alatti tételek a megkísérelt kifizetést követő év december 31-e napjával a likviditási alapba kerülnek átvezetésre.. A ki nem fizethető Ft feletti tételeket a megkísérelt kifizetést követő év december 31-e napjával a likviditási alapba át kell vezetni úgy, hogy ezen összegeket a likviditási alap egyéb eszközeitől elkülönítetten, a felelős őrzés szabályai szerint kell kezelni. Amennyiben 5 év elteltével az összeg kifizetése még mindig nem lehetséges, úgy az érintett tétel likviditási alapba történő külön kezelését meg kell szüntetni. 10. Területi és központi irodai ügyintéző feladatköre A területi és központi irodai ügyintézők feladatkörét bővebben a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 13 / 13

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Dr. Szebelédi Ferenc 2013. április 17. Előadás témái I. Szervezeti kérdések II. Gazdálkodás III. Tagszervezés IV. Elektronikus irat V. Szolgáltatások

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekszületési támogatásról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Pétfürdő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750 Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 2.számú melléklete TEHETSÉGES

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2009. december 1. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete ÁTMENETI

Részletesebben

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP TURA VÁROS GYÁMHIVATALA 2194 TURA, PETFI TÉR 1. : (28) 581-020/109 FAX: (28) 581-027 Email: gyamhivatal@tura.hu A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben