Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)"

Átírás

1 Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás dátuma 1.0 Új szabályzat Módosította Angyal Éva, Bocsor István 1.1 Pontosítás, aktualizálás Angyal Éva Jóváhagyó Igazgatótanács (Vokony János) Igazgatótanács (Vokony János) 15/2013. sz. IT határozat ( ) / sz. IT határozat ( ) Jóváhagyó és módosító határozatok 2 / 13

3 Ezen szabályzat célja a Pannónia Önsegélyző Pénztár által nyújtott szolgáltatások körének, igénybevételük módjának, mértékének, jogcímének és időpontjának, a tagsági jogviszony meghatározása, valamint a tagsági viszony megszűnése (át-, kilépés, elhalálozás, stb.) esetére az önkéntes kölcsönös pénztárakról szóló 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, valamint a Pénztár Alapszabályában foglaltak szerinti elszámolás módjának rögzítése. Jelen Szabályzat az említett jogszabályokban és az Alapszabályban foglaltakon kívüli eljárási szabályokat rögzíti. 1. A szabályzat alkalmazásában használt egyes fogalmak értelmezése Közeli hozzátartozó Élettárs, házastárs, egyenesági rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelő szülő, testvér. Hozzáférhetőség A Pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon kizárólag a pénztártagok jogosultak, a hátramaradottak támogatása esetét kivéve. Várakozási idő A tagdíjbefizetéstől számított 180 nap (a várakozási időhöz kötött szolgáltatásokra), amelynek elteltével a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzájuthat. Gyermeknevelési támogatás / Nevelési támogatás Jogosult rá a gyermeket nevelő szülő, nagyszülő és gyám. Minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmények Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), Orvosi és Kórháztechnikai Intézet (ORKI), Egyesült Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Igazgatóság (EMKI), Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (MEEI), valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Hivatal) Munkanélküli Az a személy, akinek a jövedelemszerző tevékenysége megszűnt, és regisztrált munkanélküli, munkanélküli járadék/ellátásban részesül. Keresőképtelen személy: - betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni, - aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi gyermekágyi segélyre nem jogosult, - az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja, - az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja, - aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül, - akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, akit közegészségügyi okból elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, 2. A pénztár szolgáltatásai A Pénztár azért jött létre, hogy tagjai számára nehéz élethelyzetükben segítséget nyújtson.a szolgáltatás a tag egyéni számlája aktuális egyenlegének mértékéig teljesíthető. A pénztár szolgáltatásai, az igényelhető szolgáltatás összege és az igénybevételhez szükséges dokumentumok 3 / 13

4 Kód A szolgáltatás tartalma Értéke 101 Temetési támogatás Igazolt költségek 102 Hátramaradottak támogatása Igazolt költségek 103 Keresőképtelenek támogatása Munkáltató által igazolt kiesett nettó jövedelem 104 Gyógysz. és gy. segédeszköz árának tám. Leadott számlák egyenlege 105 Vakok és gyengén látók támogatása Leadott számlák egyenlege 106 Mozgáskorlátozottak támogatása Leadott számlák egyenlege 107 Járadékok kiegészítése Igazolt járadék nettó összege 108 Gyermeknevelési támogatás Igazolt járadék nettó összege 109 Gyermekszül. kapcs. ellátások támogatása Igazolt költségek 110 Gyermekszületési-örökbefog. támogatás max Ft/gyermek 111 Beiskolázási támogatás max. mindenkori minimálbér összege/gyermek/év 112 Munkanélküliek támogatása Igazolt járadék nettó összege Rokkantási ellátás, rehabilitációs ellátás, 113 baleseti ellátás, ápolási díj kiegészítése Igazolt járadék nettó összege 114 Otthoni gondozás támogatása max. a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig 115 Idősgondozás támogatása max. a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig 3. A szolgáltatások igénybevételének szabályai Ezen szabályzat célja a Pénztár által az Alapszabály VI. fejezet 7. pontja alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit és egyéb szabályait meghatározza. A Pénztár a szolgáltatásokat kizárólag a tag egyéni számlájának megterhelésével finanszírozza. A Pénztár szolgáltatásait az a pénztártag veheti igénybe, akinek: - az egyéni számláján a szolgáltatásra fedezet rendelkezésre áll, - az Alapszabály rendelkezéseit betartja, - a várakozási időhöz kötött szolgáltatások esetén a szolgáltatás igénylésekor a 180 nap várakozási idő eltelt. - az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat a pénztár rendelkezésére bocsátotta. Szolgáltatások típusai: - egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások: A maximálisan igényelhető összeget a tag befizetései és egyéni számlájáról történt kifizetések különbözeteként számolt egyenleg, illetve jelen szabályzatban meghatározott összeg korlátozza be. A szolgáltatásokat a pénztár csak a szolgáltatási típusnak megfelelő igénybejelentő kitöltése alapján nyújtja. A szolgáltatásra vonatkozó igény bejelentése kizárólag a pénztártag, vagy a pénztártag írásbeli jóváhagyásával a kedvezményezettje jogosult, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kedvezményezettje ő vagy a közeli hozzátartozója. Ha a szolgáltatások leírásánál nincs ellenkezője meghatározva, akkor a szolgáltatás igénybevételére jogosult a pénztártag valamint a közeli hozzátartozója is, ha az utóbbiról a pénztártag rendelkezett. Az alábbiak szolgáltatásonként tartalmazzák: - a szolgáltatási esemény és a szolgáltatásra jogosult(ak) meghatározását, az igénybe vehető szolgáltatás maximális összegét és - az igénybevételhez szükséges dokumentumokat. 4 / 13

5 Valamennyi szolgáltatásra érvényes közös szabályok: az igénybe vehető szolgáltatás legkisebb összege Ft, legnagyobb összege még ha az alábbiak annál nagyobbra is lehetőséget adnának az egyéni számla aktuális egyenlege Temetési szolgáltatás A tag közeli hozzátartozója halálakor a temetési költséget fedező tag részére a számlával igazolt költség összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, halotti anyakönyvi kivonat másolat, igénylő nevére, címére szóló eredeti temetési számla. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti Hátramaradottak támogatása A tag halála esetén a temetési költséget fedező közeli hozzátartozó részére a számlával igazolt költség összegéig, de max. az elhalálozott pénztártag egyéni számlájának aktuális egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, halotti anyakönyvi kivonat másolata, igénylő (közeli hozzátartozó) nevére, címére szóló eredeti temetési számla. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti Keresőképtelenek támogatása A tag vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója betegség miatti keresőképtelensége esetén a betegszabadság, a táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék kiegészítéseként a kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlására a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló nettó összeg mértékéig, maximum az egyéni számlán lévő összeg erejéig nyújtható. Az ellátás alapjául szolgáló nettó összeget a munkáltató igazolja a pénztár erre a célra szolgáló nyomtatványán. A támogatás igényelhető a jogosult betegsége vagy 12 éven aluli beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség esetén. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, keresőképtelenséget igazoló dokumentum, munkáltatói igazolás az ellátás alapjául szolgáló nettó összegről (vagy a munkáltató által kitöltött erre a célra felhasználható függelék) Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása A tag, illetve közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított gyógyszerről vagy gyógyászati segédeszközről szóló számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Fogászati szolgáltatás esetén munkadíj nem számolható el. Elszámolhatók továbbá a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. Bárhol, azaz nem csak patikában, hanem bármely kiskereskedelmi egységben is megvásárolható termékek: gyógyszerek, OGYI engedéllyel rendelkező gyógyhatású készítmények, gyógyvizek, gyógyiszap, kötszerek, fertőtlenítő szerek. Csak gyógyszertárakban megvásárolható termékek: originális-fono-magisztrális készítmények, oltóanyagok, óvszer. Amennyiben a leadandó számlán szereplő tételek egyértelmű beazonosítása nem lehetséges, úgy a pénztártag büntetőjogi felelőssége tudatában köteles írásban nyilatkozni a számlán szereplő tételekről. A nyilatkozatot a számla mellé kell csatolni. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap. Az igénybejelentéshez csatolni kell a pénztártag vagy kedvezményezettje nevére és címére kiállított, a kiváltott termékek tételes felsorolását tartalmazó, pénzügyileg rendezett, eredeti számlá(ka)t., A gyógyászati segédeszköz egyértelmű, pontos és beazonosítható megnevezésével, valamint a segédeszköz beazonosításához szükséges kóddal vagy engedélyszámmal. (EMKI, ORKI, OGYI, stb.) 105. Vakok és gyengén látók támogatása Braille írással készült könyvek magazinok árának támogatása, valamint a pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása, 5 / 13

6 vakvezető kutyával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás a csatolt számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a tag, ill. jogosultak (vak vagy gyengén látó) nevére, címére szóló eredeti számla, orvosi igazolás a vakság vagy gyengén látás tényéről Mozgáskorlátozottak támogatása A mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítás költségeinek támogatása a csatolt számla összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a tag ill. jogosultak (mozgáskorlátozott személy) nevére, címére szóló eredeti számla, igazolás a mozgáskorlátozottságról és az ott lakásról Járadékok kiegészítése. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékellátása legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összegig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig egészíthető ki. (387/2007 (XII. 23. Korm. rend.) Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, orvosi igazolás a járadék megállapításáról, valamint a járadék nettó összegéről Gyermeknevelési támogatás A tag vagy vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa gyermeknevelési támogatásban részesülhet. A terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló nettó összegig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig igényelhető. Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az ellátás tényéről, a kapott ellátás nettó összegéről és a folyósításról, valamint az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolatáról Gyermekszületéshez kapcsolódó ellátások támogatása A tag vagy vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársa részére a várandóság ideje alatt a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig nyújtható szolgáltatás, a várandósággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására. Az igazolt költségig, de legfeljebb a tag egyéni számlájának egyenlegéig finanszírozható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás a magzat életkoráról (orvos igazolja), valamint a tag vagy vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársa nevére és címére szóló eredeti számla Gyermekszületési örökbefogadási támogatás A Pénztár ezen szolgáltatást a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja. A pénztártag gyermekének születésekor, illetve örökbefogadása esetén max Ft összegben jogosult gyermekszületési-örökbefogadási támogatás igénybevételére, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, születési anyakönyvi kivonat másolata, örökbefogadási dokumentum másolata Beiskolázási támogatás A közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általánosközép, gimnázium, szak- és szakközépiskolai tanuló) számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által igénybe vehető szolgáltatás, amennyiben: - igazolja az óvoda- vagy iskolalátogatást, 6 / 13

7 - a vásárolt termékek tételes felsorolását tartalmazó eredeti számlát csatolt tankönyv, taneszköz, gyermekruházat vásárlásáról. - igazolás a családi pótlékra való jogosultságról, ha a gyermek betöltötte a 18. életévét, A felsőoktatásról szóló törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítésére biztosítható. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet. A szolgáltatás a tanév első napját megelőző 15 napon belül (augusztus 15-étől) és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül (július 15-ig) kiállított és teljesített számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum, csekk) alapján a számlák összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. A számlán minden esetben egyértelműen fel kell tüntetni az elszámolni kívánt termék megnevezését. A július 16-a és augusztus 14-e között kiállított és teljesített számlákat pénztárunk nem tudja elfogadni. Amennyiben a leadandó számlán szereplő tételek egyértelmű beazonosítása nem lehetséges, úgy a pénztártag büntetőjogi felelőssége tudatában köteles írásban nyilatkozni a számlán szereplő tételekről. A nyilatkozatot a számla mellé kell csatolni. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, igazolás a tanulói jogviszonyról. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. A pénztár ügyintézője másolja le és hitelesíti. A pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számla (gyermek nevének megjelölésével). A gyermek nevére és címére kiállított tandíjról szóló számla, kollégiumi díj, albérleti szerződés. Amennyiben a szerződés a pénztártag nevére szól, mindenképpen fel kell tüntetni a szerződésben a gyermek nevét Munkanélküliek támogatása A tag illetve vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélkülivé válása esetén a munkanélküliség tényét igazoló dokumentum alapján, az álláskeresési segély és járadék vagy segély alapjául szolgáló nettó összegéig, de legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig adható. A folyósítás időtartama alatt havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás a járadék megállapításáról. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. Az ügyintéző másolja le és hitelesíti kézjegyével. Az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, ápolási díj kiegészítése A folyósító igazolása alapján, a tag vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított járadék összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb a folyósított ellátással megegyező mértékben, de max. az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Havi rendszerességgel vagy alkalmanként igényelhető. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, a járadékok, illetve segélyek folyósításáról szóló hivatalos igazolás. Lehet másolat, de az eredeti bemutatása kötelező. Az ügyintéző másolja le és hitelesíti kézjegyével. Az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata Otthoni gondozás támogatása A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által igazolt gondozási díj összegéig, de legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegének mértékéig, illetve az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. 7 / 13

8 Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az otthoni gondozás tényéről, a gondozás ellenértékéről a tag vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított eredeti számla Idősgondozás támogatása A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés igazolt napi vagy havi díj legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig, illetve legfeljebb az egyéni számla egyenlegének mértékéig nyújtható. Szükséges dokumentumok: szolgáltatási igénylőlap, hivatalos igazolás az intézményben való elhelyezésről, tag vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított eredeti számla. Amennyiben a Pénztártól az igénybevett szolgáltatást "rendszeres" kifizetésként igényelte a pénztártag, úgy minden év elején meg kell újítani az igénylést, és ismét be kell nyújtani minden szükséges dokumentumot. A rendszeresen folyósított szolgáltatások esetén, ha a folyósítás alapjául szolgáló állapotban változás következik be, azt a pénztártag köteles 30 napon belül a Pénztárnak írásban jelezni. 4. A szolgáltatások igénybevételének egyéb szabályai 4.1. Várakozási időhöz kötött és nem kötött szolgáltatások A szolgáltatásra beérkezett összeg azonnal - várakozási idő nélkül - felhasználható következő szolgáltatások esetében: 101. Temetési támogatás 102. Hátramaradottak támogatása 103. Keresőképtelenek támogatása 104. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása 105. Vakok és gyengén látók támogatása 106. Mozgáskorlátozottak támogatása A többi szolgáltatás esetén a befizetések a beérkezéstől számított 180 nap várakozási idő után használhatók szolgáltatásra Járadékok kiegészítése 108. Gyermeknevelési támogatás (TGYÁS, GYED, GYES, GYET), 109. Gyermekszületéshez kapcsolódó ellátások támogatása 110. Gyermekszületési-örökbefogadási támogatás 111. Beiskolázási támogatás 112. Munkanélküliek támogatása 113. Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, ápolási díj kiegészítése 114. Otthoni gondozás támogatása 115. Idősgondozás támogatása 4.2. Összeférhetetlen szolgáltatások A tag és a kedvezményezett közötti viszonyból eredően a szolgáltatások nem halmozhatók. Egy szolgáltatás egy jogalappal vehető igénybe akár a tag, akár egy kedvezményezettje jogán. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy közeli hozzátartozók egyidejű pénztártagsága esetén ugyanarra a szolgáltatásra vonatkoztatva, az együttes tagságra való tekintet nélkül váljanak a szolgáltatásra jogosulttá A szolgáltatási igény elévülése A szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő / 13

9 napon belül (4 hónap) kell a pénztárhoz benyújtani. Ezt követően a szolgáltatás iránti igény érvényét veszti Igénybejelentő lap kitöltése A pénztártagnak bármely szolgáltatás igénybevételéhez megfelelően kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot kell benyújtania a munka- vagy lakóhelye szerint illetékes területi megbízottnak vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatának (Postai cím: Pannónia Önsegélyező Pénztár 1072 Budapest, Akácfa u. 43. I/5.) elbírálás céljából. Az igénybejelentő laphoz az előírt bizonylatokat csatolni szükséges Folyamatos tagdíjfizetés A Pénztár szolgáltatásait azok a tagok vehetik igénybe, akik a tagdíjat folyamatosan fizetik vagy a tagdíjfizetés szüneteltetését kérték. A Pénztár Alapszabályában meghatározott havi Ft-os alaptagdíjat minden aktív pénztártagnak meg kell fizetnie. Amennyiben a pénztártag a havonta befizetett tagdíjon felül eseti/extra befizetést vállal, akkor erről minden esetben köteles írásban nyilatkozni. Ezt az alábbiak szerint teheti meg: - egyértelműen feltünteti azt a banki átutalás vagy postai csekk közleményének rovatában - a Pénztár honlapján (www.pannoniaosp.hu) található tagdíjon felüli befizetés vállalása elnevezésű nyomtatványt kitölti és megküldi a pénztár részére - utalással egyidejűleg írásban (levél, fent említett nyomtatvány vagy ) nyilatkozik 4.6. Tagdíjkövetelés kezelése A tagdíjkövetelésről rendelkezik a könyvvezetési kormányrendelet, a Számlarend, az Eszközök és források leltározási szabályzata, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Ügyviteli és adatforgalmi szabályzat. A tag a belépéskor vállalja a tagdíj fizetését, mely egyéni fizetéssel és munkáltatói hozzájárulással teljesíthető. A munkáltató a tagdíjfizetéshez munkáltatói adatszolgáltatást küld, mely egyeztetése az analitikus rendszer adatokhoz folyamatos, az esetleges eltéréseket az Ügyviteli szolgáltató és a Központi iroda egyezteti. Évközben a tagdíjak fizetésének ellenőrzése a 6.4. pont alapján történik. Évvégén a leltározási feladatok keretében az analitikus rendszerből lekért tagdíjkövetelés leltár (alap a kötelező tagdíj, Ft/hó) egyéni és munkáltatói bontásban készül. Az Ügyviteli szolgáltató által megküldött Munkáltatói tagdíjkövetelés leltárt a Központi iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés után a Munkáltatónak megküldi a rá vonatkozó tagdíjkövetelés leltárt és kéri, hogy amennyiben a munkáltató nem ért vele egyet, neki más adatai vannak, akkor jelezze az eltérést és annak okát. Ha nem érkezik jelzés, elfogadottnak tekinti a Pénztár és továbbra is, mint tagdíjkövetelés tartja nyilván ezen összegeket a tagdíj tényleges beérkezéséig. A jelzett eltéréseket és módosításokat a Központi iroda és a Területi irodák rögzítik a tagi törzsbe. Az egyéni tagdíjak kiértesítése a 6.4. pont szerint történik. 9 / 13

10 Amennyiben a munkáltató december 31-e előtti időszakban utalja a tagdíjat, de még nem áll rendelkezésre az adatszolgáltatás, akkor a pénzforgalmi könyvelés keretében az egyéni számlákra csak január hónapban lehet jóváírni. Ha több utalás történt, mint amiről az adatszolgáltatás érkezik, akkor a többletet visszautalja a Pénztár a munkáltatónak. 5. A szolgáltatások teljesítése A területi irodához vagy a központi irodához benyújtott igénybejelentő lapot és a csatolt dokumentumokat a pénztári ügyintéző az alaki/tartalmi ellenőrzést követően egyezteti a pénztári nyilvántartás adatállományaiban tárolt adatokkal. A jogosultnál (az adott szolgáltatásra érvényes maximum, illetve az egyéni számla aktuális egyenlege közül a kisebb) nagyobb összeg igénylése esetén a pénztár csak a jogosult összeget folyósítja. A Pénztár központi irodájának címe: Pannónia Önsegélyező Pénztár 1072 Budapest, Akácfa u /5. A pénztár területi irodáinak címe megtalálható a pénztár weboldalán (www.pannoniaosp.hu). A segélyekre vonatkozó igényt a 4 hónapnál hosszabb időre szóló betegségi segélyt kivéve a segély alapjául szolgáló esemény napjától számított legfeljebb 120 napon (4 hónapon) belül lehet érvényesíteni. A benyújtott igénybejelentő lapot és a csatolt dokumentumokat a pénztári ügyintéző az alaki/tartalmi ellenőrzést követően egyezteti a pénztári nyilvántartás adatállományaiban tárolt adatokkal. Amennyiben a tag e szabályzat alapján jogosult a szolgáltatásra, jóváhagyja az igénylést. A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatást a pénztár visszaköveteli. A jóváhagyott, felrögzített szolgáltatások dokumentumait a területi irodák felküldenek a központi irodába ellenőrzéshez, mellékelve egy összesítő listát ( beérkezett, felrögzített szolgáltatási igények ) a rögzített igényekről. A rögzített szolgáltatások ellenőrzése után a központi iroda utasításai szerint az területi irodán dolgozó ügyintéző elvégzi a szükséges javításokat, pótolja a hiányzó dokumentumokat, majd megküldeni azokat a központi iroda részére. A szolgáltatások utalása csak a beérkezett hiánypótlások és javítások után lehetséges. A Pénztár a szolgáltatásokat az Igénybejelentő lapon közölt bankszámlára vagy címre utalja. A szolgáltatás házipénztárból történő kifizetéssel is teljesíthető. Az utalások költsége 350 Ft/alkalom, mely költséggel az egyéni számla megterhelésre kerül. 6. A tagsági viszony megszűnésekor esedékes elszámolás szabályai E fejezet célja, hogy egyértelműen és teljes körűen rendezze a tagsági viszony megszűnése esetére a pénztártagok és a Pénztár jogait és kötelezettségeit, a tagok és a Pénztár által elvégzendő feladatokat, az egyéni számlán nyilvántartott összeg - a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével. A tagsági viszony megszűnésének esetei A tagsági viszony megszűnik - a pénztártag Pénztárból történő kilépésével, - más Önsegélyező és nyugdíjpénztárba történő átlépéssel, - a pénztártag halálával, - a Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén, - tagsági viszony megszűntetése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt. 10 / 13

11 Az önsegélyező pénztár tagja a nyugdíjkorhatár betöltésekor az önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet. A kilépési költség Ft. A tagsági viszony megszüntetésének költségét nem kell megfizetni, ha arra a tag nyugdíjba vonulása, halála vagy a pénztár jogutód nélküli megszűnése miatt kerül sor A pénztártag Pénztárból történő kilépése esetén A tag tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti. A kilépési szándékot a Pénztárhoz (központi vagy területi irodához) írásban kell bejelenteni. A tagsági jogviszony elszámolással szűnik meg, amelyet a Pénztár köteles a tag kilépési nyilatkozata beérkezését követő 15 napon belül elkészíteni és a tag részére az egyéni számláján nyilvántartott összeget a tagsági viszony megszüntetés költségével csökkentve a mindenkori adó és és vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kifizetni. A kifizetendő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül elutalja, amennyiben nincs a pénztártag részére kifizetés alatt álló szolgáltatási összeg, vagy nem érkezik még részére tagdíj a munkáltatótól. Az elszámolásról az utalást követően a pénztár értesítést küld Más önsegélyező és nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén A Pénztár - tiszteletben tartva a szabad pénztárválasztás jogát nem korlátozhatja tagjai más Pénztárba való átlépését. A tag köteles más pénztárba való átlépési szándékát írásban bejelenteni. Az átlépési nyilatkozathoz csatolni kell a fogadó pénztár záradékolt Belépési nyilatkozatát. Az átlépéssel kapcsolatos dokumentáció része a Befogadó nyilatkozat, melyet az átlépési szándék bejelentését követően a Pénztárnak kell megkérnie a befogadó pénztártól. A pénztártag nyugdíjkorhatárának betöltésekor kérheti fedezetének átutalását önkéntes nyugdíjpénztári számlára is. Nyugdíjpénztárba való átlépés esetén a fentieken felül csatolni kell még a Határozat a nyugdíjjogosultságról dokumentum másolatát. A tagsági jogviszony megszüntetésének (átlépés) napjával a Pénztár elszámol a taggal. A kifizetendő összeget a Pénztár az átlépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül átutalja a fogadó pénztár számlájára, valamint értesítést küld az elszámolásról. A kifizetendő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követően 15 napon belül elutalja, amennyiben nincs a pénztártag részére kifizetés alatt álló szolgáltatási összeg, vagy nem érkezik még részére tagdíj a munkáltatótól. Az elszámolásról az utalást követően a pénztár értesítést küld A pénztártag elhalálozása esetén A tag halála esetén a pénztártag tagsági viszonya megszűnik. A tag halála esetén az egyéni számla nem része a tag hagyatékának. A pénztártag halála esetére kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti kedvezményezett). Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az Öpt. rendelkezése szerint hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányába kell tekinteni. A kedvezményezettre illetve az örökösre vonatkozóan a Pénztár a mindenkor hatályos Öpt. előírások szerint jár el. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt és nincs örököse, akkor az öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll és azt a fedezeti tartalékon, az egyéni számlák jóváírás időpontjában fennálló egyenlegeinek figyelembevételével kell elszámolni. A kedvezményezett(ek), örökös(ök) részére való kifizetés alapja az érintett személy(ek) által kitöltött 11 / 13

12 kedvezményezett(ek)/örökös(ök) nyilatkozata, melyen rendelkeznek arról, hogy a részükre kifizetendő összeget a pénztár hova és milyen formában utalja. A pénztártag halála miatt szükségessé vált kifizetést a kedvezményezett (örökös) részére a jogosultság igazolását követően 15 napon belül kell teljesíteni. Ebben az esetben a kifizetendő összeget költségek nem terhelik. A kedvezményezett a halotti anyakönyvi kivonattal, az örökös(ök) a halotti anyakönyvi kivonattal és a hagyatékátadó végzéssel tudja(ák) igazolni jogosultságukat. A kifizetésről értesítést küld a Pénztár a jogosult(ak)nak Tagsági viszony megszűntetése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt A Pannónia Önsegélyező Pénztár Alapszabályának III. fejezet 7. d. pontja foglalkozik a pénztártagok tagsági viszonyának tagdíj nem fizetés miatti megszűnésével. Ha a pénztártag és a Pénztár a tagdíjfizetés szünetelésében nem állapodtak meg, a tagdíjhátralék utólagos rendezésére az esedékességtől számított hat hónapon belül van lehetőség. Szüneteltetésre vonatkozó megállapodás esetén a tagdíj utólagos rendezésének határidejét ezen megállapodás tartalmazza. Ha ezen határidőket a tag elmulasztja, a Pénztár minden hónap elején a tagnyilvántartó rendszeréből lehúzható lista alapján ( tagdíj nem fizető tagok ) az érintett pénztártagokat kiértesíti szintén a rendszerből lehúzható névre szóló sablonlevéllel 30 napos türelmi idő megadásával. A lekérdezett listát és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedéseket minden esetben dokumentálni kell. Amennyiben a kiértesített tag az értesítő levélen szereplő 1 hónapos türelmi idő leteltén belül a tagdíját nem rendezi vagy visszamenőlegesen nem ad le szüneteltetési kérelmet, illetve kilépését nem kezdeményezi úgy tagsági viszonya kizárás miatt megszüntetésre kell, hogy kerüljön. A Pénztár köteles a kizárást követő 15 napon belül a taggal való elszámolást elkészíteni és a tag részére az egyéni számláján nyilvántartott összeget a tagsági viszony megszüntetés költségével csökkentve (lásd Alapszabály IV. 5. pont) a mindenkori adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével kifizetni A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártagnak rendelkeznie kell, hogy a megszűnés időpontjában egyéni számláján nyilvántartott követelését - másik önsegélyező pénztárba utaltatja, vagy - felveszi. Előbbi esetben a rendelkezéshez mellékelni kell a befogadó pénztár záradékolt Belépési Nyilatkozatát, ahova a pénztártag követelését a Pénztár 15 napon belül elutalja. Utóbbi esetben a kifizetés a személyi jövedelemadó szempontjából egyéb jövedelemnek minősül, mely adó, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget von maga után. A Pénztár Számviteli politikájában rögzítettek szerint a más pénztárba történő átlépés vagy pénztárból kilépés esetén, illetve a pénztári tagság egyéb módon történő megszűnése esetén a pénztártaggal, az örökössel való elszámolásnál a visszatérítendő összeg megállapítása tekintetében jelentősnek minősül az 500 Ft feletti összeg. A nem jelentősnek minősülő összeget a működési alap egyéb bevételeként kell elszámolni. 12 / 13

13 7. Adózás A Pénztár szolgáltatásai az életmódjavító szolgáltatást leszámítva adó és járulékmentesek. Adófizetési kötelezettsége merülhet fel a tagnak - az életmódjavító szolgáltatások igénybevétele esetén: SZJA kötelezettség, - jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásoknál: SZJA és százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség, - kilépés, kizárás esetén: SZJA és százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség, A Pénztár a nyilvántartások vezetése és a bizonylatok ellenőrzése során a tag adózással kapcsolatos adatait nyilvántartja, azokról adatokat szolgáltat, továbbá a jogszabályban előírt esetekben személyi jövedelemadó előleget von le és fizet meg előlegként az adóhatóságnak. A Pénztárban életmódjavító szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. 8. Eljárás munkaviszony megszűnés esetén: Munkáltatói tagnál fennállt munkaviszony megszűnése esetén, a munkaviszony-megszűnés tényének rendszerben való rögzítése után a Pénztár levélben értesíti a tagot, milyen további lehetőségei vannak pénztártagságával kapcsolatosan. Amennyiben a munkaviszony megszűnését követő 6. hónap utolsó napja elteltével semmilyen írásbeli válasz nem érkezik az érintett tagtól, és adott időszak alatt nem történt semmiféle tagdíjfizetés, a Pénztár a tagdíjukat 6 hónap óta nem fizetőkre a 6.5. pontban leírtak szerint jár el. 9. Ki nem fizethető tételek elszámolása, nyilvántartása A Pénztár működése során előfordultak(nak) olyan esetek, amikor a fedezeti alapban nyilvántartott, tagsági viszony megszűnése alapján kifizetendő összeget dokumentum(pl. hagyatéki végzés) vagy információ hiánya miatt nem tudja a Pénztár elutalni, illetve a szolgáltatás vagy egyéb a tagot megillető elutalt összeg visszaérkezik. Ezekből a tételekből keletkezhetnek a Ki nem fizethető tételek. Ha a Pénztár által ismert tagi adatok alapján elutalt összeg visszaérkezik, akkor a Központi iroda megpróbálja megszerezni az új adatokat. Ha ez adott hónapban nem sikerül, akkor az összeg a függő számlára kerül. A hiányzó dokumentumok és adatok megszerzését többször megpróbálja a Pénztár. A június 30-ai leltárban és az október 31-ei leltárban szereplő tételekre vonatkozóan a követő hónapban újra meg kell ismételni a keresést. A kereséseket dokumentálni kell (levelek, , telefonról feljegyzés stb.) A december 31-ei leltárban szereplő, a fedezeti alapban vagy a függő bevételek között nyilvántartott ki nem fizethető téteket az éves zárlati feladatok keretében az alábbiak szerint kell kezelni: A ki nem fizethető Ft alatti tételek a megkísérelt kifizetést követő év december 31-e napjával a likviditási alapba kerülnek átvezetésre.. A ki nem fizethető Ft feletti tételeket a megkísérelt kifizetést követő év december 31-e napjával a likviditási alapba át kell vezetni úgy, hogy ezen összegeket a likviditási alap egyéb eszközeitől elkülönítetten, a felelős őrzés szabályai szerint kell kezelni. Amennyiben 5 év elteltével az összeg kifizetése még mindig nem lehetséges, úgy az érintett tétel likviditási alapba történő külön kezelését meg kell szüntetni. 10. Területi és központi irodai ügyintéző feladatköre A területi és központi irodai ügyintézők feladatkörét bővebben a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 13 / 13

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben