Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek: Dr. Törı Emese egyetemi adjunktus Dr. Almási Sára ügyvéd Debrecen 2007

2 - 2 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS AZ ÁTVEVİ ÉS A BEOLVADÓ BEMUTATÁSA AZ ÁTVEVİ, A FUN SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT KFT A Fandango Étterem A Fan-Taxi Fontana Szabadidıközpont Hotel Balmaz A Fáma Magazin és Fáma Szépe A BEOLVADÓ, AZ APAFI INVEST INGATLANFORGALMAZÓ KFT TEVÉKENYSÉGEK BİVÜLÉSE A BEOLVADÁS RÉVÉN A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁGOK JELLEMZİI A MELLÉKSZOLGÁLTATÁS ÉS A PÓTBEFIZETÉS A TÖRZSTİKE, A TÖRZSBETÉT ÉS AZ ÜZLETRÉSZ A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG LEGFİBB SZERVE A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG TULAJDONSÁGAI AZ ÁTALAKULÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ ELSİ DÖNTÉS SAJÁTOSSÁGAI Az elsı döntés a FUN Szórakoztató Központ Kft-nél Az elsı döntés az APAFI Invest Kft-nél A MÁSODIK DÖNTÉS SAJÁTOSSÁGAI A második döntés az APAFI Invest Kft-nél A második döntés a FUN Kft-nél AZ ÁLKÉPVISELİ AZ ÁTALAKULÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI A BEOLVADÁS A SZÁMVITEL SZEMPONTJÁBÓL ÖSSZEFÜGGÉSEK A TİKEKONSZOLIDÁCIÓVAL A LEGFONTOSABB KÖNYVELÉSI TÉTELEK

3 A BEOLVADÁS PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ELEMZÉSE A BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE BEOLVADÁS ELİTT AZ ÁTVEVİ TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE BEOLVADÁS ELİTT AZ ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE ÁTALAKULÁS A KIVÁLÁS JELLEMZİI A FUN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG A KIVÁLÁS JOGI MEGHATÁROZÁSA A KIVÁLÁS SZÁMVITELI VONATKOZÁSAI A KIVÁLÓ TÁRSASÁG LÉTESÍTİ OKIRATA A CÉGBEJEGYZÉS ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE 2.SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ VAGYON LELTÁR-TERVEZET 3.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-ÁTVEVİ VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE 4.SZÁMÚ MELLÉKLET: A JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE 5.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 6.SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ VÉGLEGES VAGYONLELTÁRJA 7.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-ÁTVEVİ VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 8.SZÁMÚ MELLÉKLET: A JOGUTÓD TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 9.SZÁMÚ MELLÉKLET: A KIVÁLÁSSAL LÉTREJÖTT TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE

4 Bevezetés Ez a diplomamunka szeretné áttekinteni az átalakulás két altípusát, a beolvadást és a kiválást. A jogi szabályozást és az elméleti kérdéseket megpróbálja a gyakorlatban is bemutatni egy nemrégiben átalakult társaságon. Az átalakulás érdekessége, hogy a beolvadás még az évi CXLV. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény és az évi CXLIV. a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján ment végbe, míg a kiválás már a évi IV. a gazdasági társaságokról szóló törvény és a évi V. a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény hatálybalépése után. Így mind a korábbi, mind a jelenleg hatályos törvények alkalmazásának gyakorlati kivetüléseit soron lehet követni. Mindkét átalakulás, a beolvadás és a kiválás ugyanazon társaságot érinti. A számviteli elemzéshez a évi C törvény a számvitelrıl nyújtott segítséget. Ebbıl kifolyólag a diplomamunka elején megtalálható az átvevı társaság bemutatása, illetve a beolvadó társaságról is ejt néhány szót. A kiváló társaságot érintı átalakulás áttekintésére a diplomamunka végén kerül sor. Mindezek mellett még fontosnak tartottam kitérni néhány témára. Az egyik téma a korlátolt felelısségő társaságok sajátosságait kívánja kielemezni, mivel mind a beolvadó, mind az átvevı, majd a kiváló társaság ezen társasági forma szerint mőködtek, illetve mőködnek ma is. Ebben a témakörben részletesen foglalkozom a törzstıkével, a törzsbetétekre és az üzletrészekre vonatkozó szabályozással, a társaság ügyvezetésével és a legfıbb szerv tevékenységével. A másik téma a beolvadás folyamata során merült fel. A kérdéskör az álképviselı tevékenységével foglalkozik. Bár a társaságnál ilyen jellegő probléma nem merült fel, a mindennapok gazdasági életében viszont gyakori jelenségnek számít. A harmadik téma az átalakulások általános jellemzıivel foglalkozik. Elıször magával az átalakulás közös vonásaival, majd áttekintve a beolvadásra és a kiválásra jellemzı egyedi sajátosságokat. Az átalakulások folyamatát nemcsak jogi szempontból vizsgáltam meg, hanem pénzügyi és számviteli elemzésre is sor került. A negyedik téma a cégbejegyzés és változásbejegyzéssel foglalkozik. Itt is megemlítve néhány változást, melyet a évi törvény életbelépése hozott magával. A diplomamunka különbözı részeiben is találhatók utalások a jogszabályi változásokra,

5 - 5 - hiszen a vizsgált társaság életében a két átalakulás típusra más és más szabályok voltak irányadóak. 2. Az átvevı és a beolvadó társaság bemutatása 2.1 Az átvevı, a FUN Szórakoztató Központ Kft A Fun Szórakoztató Központ Kft 1994-ben alakult. A társasági szerzıdést augusztus 19-én írták alá a tagok és a Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság december 9-ei hatállyal jegyezte be a társaságot, melynek székhelye Debrecen-Józsán volt. Majd június 3-tól a cég székhelye Debrecenben található. Az évi gazdasági társaságokról szóló törvény még a jogutód kifejezést használja az átvevı helyett, illetve a jogelıd kifejezést a beolvadó társaságra. A társaság két cég egyesülésével jött létre. A jogelıd cégek: a FUNINVEST Vendéglátó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság és az APAFI-INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelısségő Társaság, mely beolvadás révén lett a társaság szerves része. Azonban nem csak összeolvadások történtek a cég életében, hanem a jogszabályok változásai miatt szétválás is, amely a kiválás módján valósult meg. Így tehát kiválással alakult meg: a FUN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság (mely már visszaolvadt az eredeti társaságba), a FUN Divatközpont Korlátolt Felelısségő Társaság és a FUN Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság. Annak jeleként, hogy az ezúton létrejött társaságok mintegy cégcsoportnak tekinthetık, az azonos tulajdonosi körre is tekintettel (nem függetlenek a változatlanul tovább mőködı cégtıl), megtartották nevükben a FUN vezérszót (hiszen a tulajdonosok személyében nem történt változás). A cégcsoporthoz tartozó több társaság nevében is megtalálható FUN vezérszó, mely utal az összetartozásra, azonban ezek a cégek különbözı tevékenység folytatására jöttek létre. A Fun Szórakoztató Központ Kft legismertebb tevékenységei:

6 A Fandango Étterem Az étterem azokat célozza meg, akik szeretik a mediterrán konyha ízvilágát, pontosabban a spanyol konyha rajongóinak kíván kedvezni. Az ételek elkészítése során igyekszik a hagyományokat megtartani. Az étterem Debrecen belvárosához közel található, igyekeztek egy jó megközelíthetı, de mégis nyugodt környezetet találni. Az étterem megalapítóinak csakis dicséret lehet, hogy négy éve sikeresen mőködik. Az étteremhez tartozik egy borospince is, mely a bor kedvelık igényeit igyekszik kielégíteni A Fan-Taxi június elejétıl a debreceni taxi társaságok között új belépıként jelent meg. A társaság, hogy versenybe szállhasson a piacon már jelenlévı személyszállító társaságokkal, igyekezett a legmodernebb technikával felszerelni gépjármőveit. Mindemellett célul tőzték ki a pontosságot, megbízhatóságot, gyorsaságot és a korrekt árakat. Az újdonság, melyet a társaság fontosnak tartott bevezetni a piacra, hogy hét személyt is képese egyszerre kényelmesen a kívánt célállomáshoz eljuttatni. Mindezeket azonban úgy, hogy a minıséget is képesek legyenek megtartani, azaz tiszta, tágas környezetben. Az ügyfeleik kedvében szeretnének járni, ezért minden jármővük rendelkezik bankkártya elfogadó berendezéssel, GPS-el és törzsutasaik részére megalkották a törzsutas kártyát. Ha bármilyen kétség merülne fel az utasban a megtett útvonalról, még arra is lehetısége van, hogy harminc napon belül visszanézze azt Fontana Szabadidıközpont A Fontana Szabadidıközpont Debrecenben a Balmazújvárosi úton található. Igyekeznek magas szintő sportszolgáltatásokat és változatos szórakozási lehetıségeket nyújtani a vendégeknek. A Fontana felszereltsége lehetıvé teszi, hogy nemcsak a sportolók kívánságainak feleljen meg, hanem kitőnı helyszíne legyen kisebb fogadások, baráti-, üzleti

7 - 7 - megbeszéléseknek, családi összejöveteleknek, születés-, és névnapok vagy akár leány-, és legénybúcsúk lebonyolításának is Hotel Balmaz A szálloda 2005 júniusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség elıtt. Ahogy a nevében is utalnak rá, a szálloda Balmazújvárosban található. Igyekeztek a családias környezet és a szolgáltatások minısége között megtalálni az egyensúlyt. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy a szálloda négycsillagos besorolást ért el. Igény esetén kirándulásokat, sportprogramokat is szerveznek. A szállítást, a cégcsoporthoz tartozó Fan Taxi segítségével oldják meg A Fáma Magazin és Fáma Szépe A Fáma Magazin ingyenesen megjelenı havi kiadvány, mely három évvel ezelıtt született meg. Majd a lap tulajdonosai úgy találták, hogy érdemes elindítani Magyarország elsı magazin-szépségversenyét, a Fáma Szépét, mely a visszajelzések arra hagyták következtetni a társaságot, hogy ez az ötlet sikeres volt. Az elsı verseny óta már több év is eltelt, azonban az érdeklıdés rendületlen és valószínőleg új Fáma- Szépét fognak választani. 2.2 A beolvadó, az Apafi Invest Ingatlanforgalmazó Kft A társaság minden olyan tevékenységet végzett, mely az ingatlanokkal kapcsolatba hozható. Így leginkább lakásépítéssel és forgalmazással, valamint tanácsadással. Mivel a társaság eredeti alapítója nem a Fun Kft volt, ezért nem lehet meghatározni, hogy annak idején milyen célok lebegtek a tulajdonosok szemei elıtt. Amikor a céget megvásárolta a Fun Kft, mielıtt beolvasztotta volna, átalakította egyszemélyes társasággá. Ezáltal a késıbbi beolvadáskor a teendık lényegesen leegyszerősödtek. A könnyebbség megmutatkozik abban, hogy az Apafi Invest Kft teljes tulajdonjoga olyan személy kezében összpontosult, aki a Fun Kft-nek is a

8 - 8 - tulajdonosai közé tartozik. Ez például az átalakulási döntések meghozatalakor jelenhet nagy segítséget. 2.3 Tevékenységek bıvülése a beolvadás révén A Fun Szórakoztató Központ Kft több tevékenységet is folytatott fı tevékenysége mellett, mely az Ingatlanforgalmazás volt. Tevékenységi köre széles volt, foglalkozott többek között: növénytermelési szolgáltatással, villanyszereléssel, festéssel, üvegezéssel, illatszer-kiskereskedelemmel, textil-kiskereskedelemmel, ruházati kiskereskedelemmel, szállodai szolgáltatással, közétkeztetéssel, étkezıhelyi vendéglátással, taxi személyszállítással, mozgóképvetítéssel, sportlétesítmény mőködtetésével, számviteli és adószakértıi tevékenységgel stb. Ezen felsorolásból is látható, hogy a társaság a fıtevékenységével összefüggı tevékenysége mellett számos olyan tevékenységet is végzett, mely nem kapcsolódik szorosan a fıtevékenységhez, ezáltal lehetıvé tette a társaságnak a több lábon állást, vagyis azt, hogy egyik tevékenysége erıssége kompenzálni tudja a másik tevékenység gyengeségét, így a társaság sikeres mőködésrıl számolhatott be az évek folyamán. Mindehhez csatlakoztak a beolvadás cégbejegyzése során az Apafi Invest Ingatlanforgalmazó Kft-tıl átvett tevékenységek. A beolvadás után a jogutód társaság négy új tevékenységet vett át a beolvadó társaságtól, melyek az ingatlan beruházás és eladás, az ingatlanügynöki tevékenység, az ingatlankezelés és a mérnöki tevékenység és tanácsadás. Ezzel a lépéssel a FUN Szórakoztató Központ Kft további piaci részt szerzett az Ingatlanforgalmazás területén, valamint új kapcsolatokat a beszállítók és a vevık részérıl. 3. A korlátolt felelısségő társaságok jellemzıi Lényegesnek tartom, hogy mielıtt részletesen elemzésre kerülne az átalakulás folyamata, kitérjek a beolvadó és az átvevı társaságok szervezeti formájából adódó sajátosságokra.

9 - 9 - Az átvevı társaság egy többszemélyes korlátolt felelısségő társaság, mely a következıképpen határozható meg: A korlátolt felelısségő társaság olyan gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerzıdésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 111 (1)). A korlátolt felelısségő társaságok esetében a jegyzett tıkét törzstıkének nevezzük, mely a tagok vagyoni hozzájárulásaiból, vagyis törzsbetéteikbıl tevıdik össze. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel kifejezés azt jelenti, hogy a társaságnak saját elkülönített vagyona van, ami felett a társaság önállóan rendelkezik. A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság tagjának felelıssége csak a törzsbetétjének teljes befizetésére, valamint a létesítı okiratban megállapított egyéb vagyoni hozzájárulások szolgáltatására terjed ki. A tag nem felel a társasági vagyonból ki nem elégíthetı tartozásokért. A korlátozott kötelezettség alóli, törvényben meghatározott kivételek az apportra, a korlátozott felelısséggel való visszaélésre, stb. vonatkoznak. Az egyéb vagyoni hozzájárulás alatt a mellékszolgáltatást és a pótbefizetést kell érteni. 3.1 A mellékszolgáltatás és a pótbefizetés A mellékszolgáltatás olyan vagyoni értékő szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége, mely a törzsbetét befizetésén felül jelentkezik, ha a tagok a létesítı okiratba belefoglalják ez irányú kötelezettség vállalásukat.. Ez csak lehetıség,nem kötelezı elem egy korlátolt felelısségő társaság alapításánál. Mellékszolgáltatásnak minısül például a tagok által végzett személyes munkavégzés, ha a munkakör nem vezetı tisztségviselıi feladatok ellátásáról szól, illetve ha a munkavégzés nem munkaviszony vagy polgári jogi jogviszony alapján történik. Ha a tagok megállapodnak, vagyis ez sem kötelezı elem, akkor a mellékszolgáltatásért külön díjazás adható a tagnak. Ha a tag üzletrészének elidegenítésével már nem tagja többé a társaságnak, akkor a helyette érkezı új tag csak akkor lesz köteles a régi tag mellékszolgáltatási kötelezettségkén végzett tevékenységét folytatni, ha az új tag ezt kifejezetten elvállalja.

10 A pótbefizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a létesítı okiratba belefoglalták, hogy a tagok erre kötelezettséget vállalnak, illetve a társaság veszteségeit új forrásokból kívánják fedezni. Ekkor a taggyőlés, ami a társaság legfıbb szerve, megszavaz egy adott összeget, melyet minden tagnak be kell fizetnie. A pótbefizetés mértékénél a társasági szerzıdésben meg határozni azt legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhetı. A befizetendı összegek mértékét a törzsbetétek aránya határozza meg. (Véleményem szerint a pótbefizetés intézménye valóban segítség lehet a társaság számára, hogy úgy tudja veszteségeit fedezni, hogy nem kell a saját tıke elemeihez nyúlnia. Akkor is segítség lehet, ha a társaság például több hitellel is rendelkezik, és emiatt nem kap további kölcsönöket. A tagoknak úgyis érdekük, hogy társaságuk mőködıképessége megmaradjon, illetve a jó hírnevet helyreállíthassák. A meghatározott legnagyobb összeg azonban néha korlátot jelenthet a társaság megmentésében, azonban védelem is egyben a tagoknak. Valószínő, hogy nem képes mindenki pár nap vagy hónap alatt esetlegesen több százezer forintot elıteremteni, illetve a taggyőlés nem eshet túlzásokba sem, amikor meg kell állapítaniuk a pótbefizetés összegét. ) A társasági szerzıdésben ezzel egyidejőleg meg kell fogalmazni azt is, hogy a pótbefizetésnek hogyan lehet eleget tenni, vagyis a befizetés módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét, mely akkor merül fel, ha a tagok magasabb összeget fizettek be, mint amennyi a veszteség fedezésére elegendı volt. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy visszafizetés csak a törzsbetétek teljes befizetése után történhet meg, mely szerintem egy kicsit felemás szabályozás, mivel pótbefizetést már akkor is elı lehet írni a tagnak, ha a törzsbetétje még nincsen teljesen befizetve. Véleményem szerint az is jó megoldás lenne, ha a veszteség fedezése után fennmaradó összeget be lehetne forgatni a nem 100%-ban befizetett törzstıkébe. Ekkor a tag csak azt az összeget kapná vissza, amelyik fennmarad a törzsbetét kiegészítése után, így a tagnak már ezzel a problémával sem kellene foglalkoznia. Azért is tartanám ezt kivitelezhetı megoldásnak, mert a tag úgyis visszakapná az adott összeget. Amíg azonban nem teljesíti teljes mértékig a törzsbetétjét, addig a társaság lényegében ül a tag pénzén, aki valószínőleg másra is fel tudná használni azt. A pótbefizetés összege nem lesz része a törzsbetéteknek, csakis a veszteségek fedezésére szolgálhat. A pótbefizetési kötelezettség különös sajátossága, hogy ha a tag nem teljesíti idıben befizetési kötelezettségét, akkor tagsági jogviszonya megszőnik.

11 Az új gazdasági társaságoktól szóló törvény megteremtette ezt a lehetıséget, kimondja: nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 120 (4)). 3.2 A törzstıke, a törzsbetét és az üzletrész A korlátolt felelısségő társaság tagja bárki lehet, aki hozzájárul a társaság törzstıkéjéhez és vállalja a társasági szerzıdésben elıírt kötelezettségeket. Azonban a tagokat nem lehet toborozni, nyilvános felhívás útján keresni, vagyis a társaság csak zártkörő alapítással hozható létre. A tagok a vagyoni hozzájárulásoknak megfelelı arányban üzletrész tulajdonosok lesznek, ebben testesülnek meg a tagok jogai és kötelezettségei, meghatározza a tagok részesedését a társaság vagyonából és jelöli a tag tulajdonosi jogait. Minden tag csak egy üzletrésszel rendelkezhet. Ha egy tag új üzletrészt szerez, annak értéke beolvad az eredeti üzletrészébe, tehát nem az üzletrészek száma fog növekedni, hanem az adott üzletrész értéke. Azonos mértékő üzletrészekhez azonos jogok kapcsolódnak. Ettıl azonban el is lehet térni, ha a tagok megállapodnak benne. Így az üzletrésznek több fajtája is van. A saját üzletrész a társaság tulajdonában van, melyek megszerzéséhez több feltételnek kell eleget tenni, többek között saját üzletrész csak a társaság saját tıkén felüli vagyonából vásárolható, és csak olyan üzletrészek szerezhetık meg, melyre teljes mértékben befizetésre került a törzsbetét. Ki kell emelni még, hogy a társaság tulajdonába került saját üzletrészek nem képviselnek szavazati jogot, vagyis a taggyőlés határozatképességének megállapítása során ezen üzletrészeket figyelmen kívül kell hagyni. Az így megszerzett üzletrész azonban nem maradhat véglegesen a társaság tulajdonában, azt egy éven belül el kell idegenítenie (ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik), vagy a társasági tagoknak vagyoni hozzájárulásuk mértéke szerint térítés nélkül átadni, illetve a harmadik lehetıség, hogy a társaság bevonja, de ezzel egyidejőleg a törzstıkét le kell szállítani. Az eltérı tagsági jogokat biztosító üzletrész olyan plusz jogosultságokat ad birtokosának, melyekkel a többi üzletrész nem rendelkezik. Ezek bármilyen jogosultságok lehetnek, melyekben a tagok megállapodnak. Ezek a külön jogok

12 vonatkozhatnak például a likvidációs hányadra, az osztalékelsıbbségre vagy a szavazati jogra. A közös tulajdonban álló üzletrésznek több tulajdonosa van. Az ilyen üzletrészek tulajdonosai, mivel közösen rendelkeznek egy üzletrésszel, a társasággal szemben is egyetlen tulajdonosnak számítanak és ezen tény alapján alakulnak a jogok és kötelezettségek. A kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek, vagyis az üzletrész bármely tulajdonosától kérhetı a teljesítés, akár egyszerre is az összes tulajdonostól. Az ilyen üzletrészek tulajdonosainak kötelezı kijelölniük egy képviselıt, aki gyakorolja a tagsági jogokat. A képviselı lehet az adott üzletrész egyik tulajdonosa is. A fentiekbıl is látszik, hogy az eddig létezett dolgozói üzletrész szabályozása kikerült a gazdasági társaságokról szóló törvény hatály alól. A társaságok továbbra is alakíthatnak ki dolgozói üzletrészeket, de most már a társasági szerzıdésben kell azt szabályozniuk. (Ezt zavarónak tartom, mert aki a törvényt tanulmányozza azt hiheti, hogy ez a lehetıség megszőnt.) Az évi törvény engedélyezte olyan üzletrészek kialakítását, melyeket a társaság alkalmazottai kedvezményesen vagy ingyenesen szerezhettek meg. Ezen üzletrészeket a társaság törzstıkén felüli vagyonából alakíthatták ki, a törzstıke egyidejő felemelésével. A korlátozó tényezıt az jelentette, hogy a törzstıke 15%-ánál több dolgozói üzletrészt nem lehetett kialakítani. A dolgozói üzletrész ugyanolyan jogokat testesített meg, mint az általános üzletrész, valamint elsıbbségi jogokat is lehetett kapcsolni hozzá, melyek az osztalékra, a likvidációs hányadra vagy a szavazati jogra vonatkozhattak. A társaság nevében szereplı korlátozottság a tagokra vonatkozik, így a törvény a hitelezık védelmében jegyzett tıke minimumot ír elı. Ez korlátolt felelısségő társaság esetében hárommillió forint, mely az új jogszabály nem változtatott meg. Ezt az összeget a tagok törzsbetétjei teszik ki. A jegyzettıke minimum mértékérıl a mai napi folynak viták. A korlátolt felelısségő társasági forma a legkedveltebb, mivel a tagok felelıssége korlátozott, vagyis saját vagyonukkal nem felelnek a társaság kötelezettségeiért; illetve a jegyzett tıke minimuma nem magas. Ezt a legkisebb összeget azonban szeretnék még lejjebb vinni, hogy még inkább könnyebbé tegyék a társaságok alapítását. Véleményem szerint azonban harmadik felek érdekeit, leginkább a hitelezık érdekeit is szem elıtt kell tartani. Ha valaki több milliós üzleteket bonyolít le, és véletlen folytán nem lesz sikeres,

13 akkor az üzletfélnek az megnyugvást adhat, hogy a társaság tıkéje védelmet jelenthet. Szerintem a bankintézetek sem adnának könnyen kölcsönt olyan társaságnak, amely nem tudná a késıbbiekben törleszteni. A törzsbetét lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nevezzük más néven apportnak. Az apport értékét a tagok maguk állapíthatják meg, de szerintem a legbiztosabb, és így a késıbbiek során sem lehet az értékelésbıl probléma, ha könyvvizsgálót kérnek fel erre a feladatra. Mint arról már volt szó a törzsbetétek különbözı mértékőek lehetnek, de mindegyiknek el kell érnie egy minimum összeget, mely százezer forint, valamint a törzsbetétek értékének oszthatónak kell lennie tízezer forinttal. Az apport és a pénzbeli hozzájárulás arányára vonatkozó elıírások 2006-tól már nem élnek. Korábban a pénzbetétek aránya alapításkor nem lehetett kevesebb, mint a törzstıke 30%-a, de minimum egy millió forint összeget el kellett érnie. A ma hatályos jogszabály szerint minden törzsbetétre esı pénzbeli hozzájárulás legalább felét a társaság rendelkezésére kell bocsátani a bejegyzési kérelem benyújtásáig; a bejegyzéstıl számított egy éven belül pedig százszázalékosan teljesítettnek kell lennie. Az apportot a cégbejegyzéstıl számított három év alatt bármikor a társaság rendelkezésére lehet bocsátani. Ha az apport jelenti a törzstıke 25%-át vagy annál többet, akkor alapításkor az apportot teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ez az elıírás is a hitelezıket védi. Az apportot nyújtó tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt évig felelısséggel tartozik, vagyis ha nem értékelték megfelelıen az apport tárgyát, azért az adott tag korlátlanul felel. Az ötéves határidı jogvesztı, azaz utána már nem áll fenn a tag felelıssége. Apport tárgya lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz főzıdı vagy egyéb vagyoni értékő jog, illetve adós által elismert vagy jogerıs bírósági határozaton alapuló követelés. Az adós által elismert vagy jogerıs bírósági határozaton alapuló követelés újdonságnak számít, melyet az új gazdasági társaságokról szóló törvény vezetett be. Természetesen ezen dolgoknak forgalomképesnek kell lenniük. (A dolog meghatározása a Polgári Törvénykönyvben található meg. Ez alapján dolog minden, ami birtokba vehetı és tulajdonjog tárgyát képezheti. Maga a dolog lehet ingatlan, ingó, értékpapír, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erı. Tehát apport lehet bérleti jog, know-how, védjegyoltalom stb., az apportálható dolgok köre széles.)

14 A társaság ügyvezetése A korlátolt felelısségő társaság vezetı tisztségviselıjét ügyvezetınek nevezzük, aki a társaság operatív irányítását ellátó szervnek minısül. Vagyis az ügyvezetı ellátja a társaságnál a mindennapi ügyvezetési feladatokat és harmadik felekkel szemben képviseli a társaságot. Ügyvezetı lehet a társaság egyik vagy valamennyi tagja, illetve a társaságtól független külsı személyt is választhatnak a tagok ügyvezetésre. Ügyvezetı csakis természetes személy lehet, ilyen feladatát munkaviszonyban nem láthatja el, illetve csakis személyesen járhat el, képviseletnek helye nincs. A évi törvény már nem korlátozza az elvállalható vezetı tisztségviselıi pozíciók számát. Az évi gazdasági társaságokról szóló törvény még úgy fogalmazott, hogy vezetı tisztségviselıvé egy személy legfeljebb három gazdasági társaságnál választható meg. A évi gazdasági társaságokról szóló törvény ilyen korlátozást nem tesz, de továbbra is értesíteni kell az érintett társaságokat a vezetı tisztségviselıknek, hogy még hány helyen vállalták eme feladatkört. (Szerintem ezt a korlátozást jó lett volna megtartani, hiszen nagyon nehéz egy társaság irányítása is. Különös odafigyelés szükséges, hogy egy társaság ügyeit teljes mértékben, a tudásnak és képességeknek megfelelıen a legjobban ellássák. Ezért gondolom úgy, hogy több helyen végzett vezetı tisztségviselıi megbízatás egyúttal azt is jelenti, hogy nem végez adott személy teljes körő munkát.) Új szabályozás, hogy a taggyőlés évente értékelheti az ügyvezetı tevékenységét és részére felmentvényt adhat. A felmentvény arra szolgál, hogy miután a tagok értékelték az ügyvezetı munkáját és elfogadták, jóváhagyták azt, a késıbbiekben az ügyvezetı nem vonható felelısségre az elfogadott év tevékenységét illetıen. Részletezve az elıbb elmondottakat, a vezetı tisztségviselık a társaság törvényes szervezeti képviselıi, a cégjegyzési joguk az írásbeli képviseletet jelenti. Az ügyvezetık általános képviseleti jogát a tagok a társasági szerzıdésben korlátozhatják, illetve több ügyvezetı esetében meghatározhatják a társaság jegyzésének módját is. Ez lehet önálló, amely azt jelenti, hogy bármelyik ügyvezetı egyedül eljárhat a társaság nevében és érdekében. A jegyzési jog lehet együttes is, mely esetben az ügyvezetık csak közösen járhatnak el a társaság ügyeiben, azaz egyedül, önállóan egyikük sem jogosult a társaság képviseletére, szükséges a többi ügyvezetı aláírása, jóváhagyása is. Létezik még a

15 képviseleti jog megosztása is, mely azonban harmadik felekkel szemben nem hatályos, vagyis a cégjegyzékbe sem jegyezhetı be, ilyen helyzetre hivatkozni nem lehet. Kizáró tényezıket is megfogalmaz a jogszabály a vezetı képviselıkkel szemben, pontosabban nem lehet gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; akit jogerıs bírói ítélettel a vezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak, amíg a tilalom hatálya fennáll; akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet vezetı tisztségviselı olyan gazdasági társaságban, melynek fıtevékenysége a tilalom hatálya alá tartozó tevékenység; illetve aki olyan társaságban volt vezetı tisztségviselı, melyet megszüntettek, töröltek és a megszüntetési eljárástól számított két év nem telt el. A vezetı tisztség viselıket határozott idıre választanak, legfeljebb öt évre, de a megbízatás meghosszabbítható újra választással. Az új gazdasági társaságokról szóló törvény azonban lehetıvé teszi, hogy határozatlan idıre válasszanak vezetı tisztségviselıt. (Gyakori eset, hogy a társaság és az ügyvezetı is elfelejtkezik a határidırıl és álképviselıvé válik. Az álképviselı helyzetét külön részben vizsgálom.) A vezetı tisztségviselıi megbízás akkor jön létre, ha a felkért személy elfogadja azt. A vezetı tisztségviselıket a társaság legfıbb szerve, korlátolt felelısségő társaság esetében taggyőlésnek nevezzük, bármikor és indoklás nélkül visszahívhatja. A vezetı tisztségviselı kötelessége az operatív vezetés mellett, hogy gondoskodjon arról, hogy a társaságról a megfelelı adatok legyenek nyilvántartva a cégjegyzékben; a tagoknak minden információt megadni, amit kérnek és az iratokba való betekintést biztosítani; gyakorolnia kell a munkáltatói jogokat (ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik), ı hívja össze a taggyőlést, és vezeti a tagokról a nyilvántartást. Több ügyvezetı esetén ki kell jelölni azt a személyt, aki a munkáltatói jogokat gyakorolhatja, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható egy munkavállalóra is.

16 A korlátolt felelısségő társaság legfıbb szerve A társaság legfıbb szerve a taggyőlés, melyet legalább évente egyszer az ügyvezetı hívja össze. Az ügyvezetınek kötelessége haladéktalanul összehívni a taggyőlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tıkéje veszteségek folytán a törzstıke felére csökkent; a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti; fizetéseit beszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. Ilyen esetekben a taggyőlésen határozni kell valamilyen megoldásról is, amely lehet pótbefizetés elıírása, a törzstıke leszállítása, más társasággá történı átalakulás, illetve jogutód nélküli megszüntetés. Taggyőlésen minden tag jogosult részt venni. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; az üzletrész bevonásának elrendelése; a könyvvizsgáló, az ügyvezetı(k) és a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása; a társasági szerzıdés módosítása; a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása; stb. A taggyőlésen a tag képviseltetheti is magát, nem kötelezı személyesen megjelennie. Ehhez a tagnak közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalnia a meghatalmazást. Meghatalmazott azonban nem lehet az ügyvezetı, a könyvvizsgáló, illetve a felügyelı bizottság tagja. Képviseleti jogot kaphat a munkavállaló is. Ekkor minimum két munkavállalónak kell képviseleti jogot adni, akik csakis együttesen járhatnak el. Határozatképes a taggyőlés, ha azon a törzstıke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, akkor a megismételt taggyőlésig legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie. Ismételt taggyőlésen az eredeti napirenden szereplı ügyekben hozhat döntést, de a határozatképesség ekkor már nincs minimális határhoz kötve, a taggyőlés a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes. A technika fejlıdése folytán a társasági szerzıdésbe bele lehet foglalni azt a lehetıséget is, hogy a tagok elektronikus hírközlı eszköz igénybevételével vegyenek részt a taggyőlésen. Ez esetben olyan eszközöket kell alkalmazni, melyek lehetıvé teszik, hogy a taggyőlésen részt vevık személyazonossága megállapítható legyen és ne zavarja a tagokat az ügyek megvitatásában. Lehetıség van arra is, hogy a tagok taggyőlés tartása

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL TROST AUTO SERVICE TECHNIK Central Services Gépjármőalkatrészkereskedelmi Zártkörő Részvény (H-1133 Budapest, Visegrádi utca 114.; Cg.: 01-10-045078) és a TROST

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben