Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek: Dr. Törı Emese egyetemi adjunktus Dr. Almási Sára ügyvéd Debrecen 2007

2 - 2 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS AZ ÁTVEVİ ÉS A BEOLVADÓ BEMUTATÁSA AZ ÁTVEVİ, A FUN SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT KFT A Fandango Étterem A Fan-Taxi Fontana Szabadidıközpont Hotel Balmaz A Fáma Magazin és Fáma Szépe A BEOLVADÓ, AZ APAFI INVEST INGATLANFORGALMAZÓ KFT TEVÉKENYSÉGEK BİVÜLÉSE A BEOLVADÁS RÉVÉN A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁGOK JELLEMZİI A MELLÉKSZOLGÁLTATÁS ÉS A PÓTBEFIZETÉS A TÖRZSTİKE, A TÖRZSBETÉT ÉS AZ ÜZLETRÉSZ A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG LEGFİBB SZERVE A KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG TULAJDONSÁGAI AZ ÁTALAKULÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ ELSİ DÖNTÉS SAJÁTOSSÁGAI Az elsı döntés a FUN Szórakoztató Központ Kft-nél Az elsı döntés az APAFI Invest Kft-nél A MÁSODIK DÖNTÉS SAJÁTOSSÁGAI A második döntés az APAFI Invest Kft-nél A második döntés a FUN Kft-nél AZ ÁLKÉPVISELİ AZ ÁTALAKULÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI A BEOLVADÁS A SZÁMVITEL SZEMPONTJÁBÓL ÖSSZEFÜGGÉSEK A TİKEKONSZOLIDÁCIÓVAL A LEGFONTOSABB KÖNYVELÉSI TÉTELEK

3 A BEOLVADÁS PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ELEMZÉSE A BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE BEOLVADÁS ELİTT AZ ÁTVEVİ TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE BEOLVADÁS ELİTT AZ ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE ÁTALAKULÁS A KIVÁLÁS JELLEMZİI A FUN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG A KIVÁLÁS JOGI MEGHATÁROZÁSA A KIVÁLÁS SZÁMVITELI VONATKOZÁSAI A KIVÁLÓ TÁRSASÁG LÉTESÍTİ OKIRATA A CÉGBEJEGYZÉS ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE 2.SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ VAGYON LELTÁR-TERVEZET 3.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-ÁTVEVİ VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE 4.SZÁMÚ MELLÉKLET: A JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE 5.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 6.SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁTALAKULÓ-BEOLVADÓ VÉGLEGES VAGYONLELTÁRJA 7.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁTALAKULÓ-ÁTVEVİ VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 8.SZÁMÚ MELLÉKLET: A JOGUTÓD TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE 9.SZÁMÚ MELLÉKLET: A KIVÁLÁSSAL LÉTREJÖTT TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE

4 Bevezetés Ez a diplomamunka szeretné áttekinteni az átalakulás két altípusát, a beolvadást és a kiválást. A jogi szabályozást és az elméleti kérdéseket megpróbálja a gyakorlatban is bemutatni egy nemrégiben átalakult társaságon. Az átalakulás érdekessége, hogy a beolvadás még az évi CXLV. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény és az évi CXLIV. a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján ment végbe, míg a kiválás már a évi IV. a gazdasági társaságokról szóló törvény és a évi V. a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény hatálybalépése után. Így mind a korábbi, mind a jelenleg hatályos törvények alkalmazásának gyakorlati kivetüléseit soron lehet követni. Mindkét átalakulás, a beolvadás és a kiválás ugyanazon társaságot érinti. A számviteli elemzéshez a évi C törvény a számvitelrıl nyújtott segítséget. Ebbıl kifolyólag a diplomamunka elején megtalálható az átvevı társaság bemutatása, illetve a beolvadó társaságról is ejt néhány szót. A kiváló társaságot érintı átalakulás áttekintésére a diplomamunka végén kerül sor. Mindezek mellett még fontosnak tartottam kitérni néhány témára. Az egyik téma a korlátolt felelısségő társaságok sajátosságait kívánja kielemezni, mivel mind a beolvadó, mind az átvevı, majd a kiváló társaság ezen társasági forma szerint mőködtek, illetve mőködnek ma is. Ebben a témakörben részletesen foglalkozom a törzstıkével, a törzsbetétekre és az üzletrészekre vonatkozó szabályozással, a társaság ügyvezetésével és a legfıbb szerv tevékenységével. A másik téma a beolvadás folyamata során merült fel. A kérdéskör az álképviselı tevékenységével foglalkozik. Bár a társaságnál ilyen jellegő probléma nem merült fel, a mindennapok gazdasági életében viszont gyakori jelenségnek számít. A harmadik téma az átalakulások általános jellemzıivel foglalkozik. Elıször magával az átalakulás közös vonásaival, majd áttekintve a beolvadásra és a kiválásra jellemzı egyedi sajátosságokat. Az átalakulások folyamatát nemcsak jogi szempontból vizsgáltam meg, hanem pénzügyi és számviteli elemzésre is sor került. A negyedik téma a cégbejegyzés és változásbejegyzéssel foglalkozik. Itt is megemlítve néhány változást, melyet a évi törvény életbelépése hozott magával. A diplomamunka különbözı részeiben is találhatók utalások a jogszabályi változásokra,

5 - 5 - hiszen a vizsgált társaság életében a két átalakulás típusra más és más szabályok voltak irányadóak. 2. Az átvevı és a beolvadó társaság bemutatása 2.1 Az átvevı, a FUN Szórakoztató Központ Kft A Fun Szórakoztató Központ Kft 1994-ben alakult. A társasági szerzıdést augusztus 19-én írták alá a tagok és a Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság december 9-ei hatállyal jegyezte be a társaságot, melynek székhelye Debrecen-Józsán volt. Majd június 3-tól a cég székhelye Debrecenben található. Az évi gazdasági társaságokról szóló törvény még a jogutód kifejezést használja az átvevı helyett, illetve a jogelıd kifejezést a beolvadó társaságra. A társaság két cég egyesülésével jött létre. A jogelıd cégek: a FUNINVEST Vendéglátó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság és az APAFI-INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelısségő Társaság, mely beolvadás révén lett a társaság szerves része. Azonban nem csak összeolvadások történtek a cég életében, hanem a jogszabályok változásai miatt szétválás is, amely a kiválás módján valósult meg. Így tehát kiválással alakult meg: a FUN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság (mely már visszaolvadt az eredeti társaságba), a FUN Divatközpont Korlátolt Felelısségő Társaság és a FUN Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság. Annak jeleként, hogy az ezúton létrejött társaságok mintegy cégcsoportnak tekinthetık, az azonos tulajdonosi körre is tekintettel (nem függetlenek a változatlanul tovább mőködı cégtıl), megtartották nevükben a FUN vezérszót (hiszen a tulajdonosok személyében nem történt változás). A cégcsoporthoz tartozó több társaság nevében is megtalálható FUN vezérszó, mely utal az összetartozásra, azonban ezek a cégek különbözı tevékenység folytatására jöttek létre. A Fun Szórakoztató Központ Kft legismertebb tevékenységei:

6 A Fandango Étterem Az étterem azokat célozza meg, akik szeretik a mediterrán konyha ízvilágát, pontosabban a spanyol konyha rajongóinak kíván kedvezni. Az ételek elkészítése során igyekszik a hagyományokat megtartani. Az étterem Debrecen belvárosához közel található, igyekeztek egy jó megközelíthetı, de mégis nyugodt környezetet találni. Az étterem megalapítóinak csakis dicséret lehet, hogy négy éve sikeresen mőködik. Az étteremhez tartozik egy borospince is, mely a bor kedvelık igényeit igyekszik kielégíteni A Fan-Taxi június elejétıl a debreceni taxi társaságok között új belépıként jelent meg. A társaság, hogy versenybe szállhasson a piacon már jelenlévı személyszállító társaságokkal, igyekezett a legmodernebb technikával felszerelni gépjármőveit. Mindemellett célul tőzték ki a pontosságot, megbízhatóságot, gyorsaságot és a korrekt árakat. Az újdonság, melyet a társaság fontosnak tartott bevezetni a piacra, hogy hét személyt is képese egyszerre kényelmesen a kívánt célállomáshoz eljuttatni. Mindezeket azonban úgy, hogy a minıséget is képesek legyenek megtartani, azaz tiszta, tágas környezetben. Az ügyfeleik kedvében szeretnének járni, ezért minden jármővük rendelkezik bankkártya elfogadó berendezéssel, GPS-el és törzsutasaik részére megalkották a törzsutas kártyát. Ha bármilyen kétség merülne fel az utasban a megtett útvonalról, még arra is lehetısége van, hogy harminc napon belül visszanézze azt Fontana Szabadidıközpont A Fontana Szabadidıközpont Debrecenben a Balmazújvárosi úton található. Igyekeznek magas szintő sportszolgáltatásokat és változatos szórakozási lehetıségeket nyújtani a vendégeknek. A Fontana felszereltsége lehetıvé teszi, hogy nemcsak a sportolók kívánságainak feleljen meg, hanem kitőnı helyszíne legyen kisebb fogadások, baráti-, üzleti

7 - 7 - megbeszéléseknek, családi összejöveteleknek, születés-, és névnapok vagy akár leány-, és legénybúcsúk lebonyolításának is Hotel Balmaz A szálloda 2005 júniusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség elıtt. Ahogy a nevében is utalnak rá, a szálloda Balmazújvárosban található. Igyekeztek a családias környezet és a szolgáltatások minısége között megtalálni az egyensúlyt. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy a szálloda négycsillagos besorolást ért el. Igény esetén kirándulásokat, sportprogramokat is szerveznek. A szállítást, a cégcsoporthoz tartozó Fan Taxi segítségével oldják meg A Fáma Magazin és Fáma Szépe A Fáma Magazin ingyenesen megjelenı havi kiadvány, mely három évvel ezelıtt született meg. Majd a lap tulajdonosai úgy találták, hogy érdemes elindítani Magyarország elsı magazin-szépségversenyét, a Fáma Szépét, mely a visszajelzések arra hagyták következtetni a társaságot, hogy ez az ötlet sikeres volt. Az elsı verseny óta már több év is eltelt, azonban az érdeklıdés rendületlen és valószínőleg új Fáma- Szépét fognak választani. 2.2 A beolvadó, az Apafi Invest Ingatlanforgalmazó Kft A társaság minden olyan tevékenységet végzett, mely az ingatlanokkal kapcsolatba hozható. Így leginkább lakásépítéssel és forgalmazással, valamint tanácsadással. Mivel a társaság eredeti alapítója nem a Fun Kft volt, ezért nem lehet meghatározni, hogy annak idején milyen célok lebegtek a tulajdonosok szemei elıtt. Amikor a céget megvásárolta a Fun Kft, mielıtt beolvasztotta volna, átalakította egyszemélyes társasággá. Ezáltal a késıbbi beolvadáskor a teendık lényegesen leegyszerősödtek. A könnyebbség megmutatkozik abban, hogy az Apafi Invest Kft teljes tulajdonjoga olyan személy kezében összpontosult, aki a Fun Kft-nek is a

8 - 8 - tulajdonosai közé tartozik. Ez például az átalakulási döntések meghozatalakor jelenhet nagy segítséget. 2.3 Tevékenységek bıvülése a beolvadás révén A Fun Szórakoztató Központ Kft több tevékenységet is folytatott fı tevékenysége mellett, mely az Ingatlanforgalmazás volt. Tevékenységi köre széles volt, foglalkozott többek között: növénytermelési szolgáltatással, villanyszereléssel, festéssel, üvegezéssel, illatszer-kiskereskedelemmel, textil-kiskereskedelemmel, ruházati kiskereskedelemmel, szállodai szolgáltatással, közétkeztetéssel, étkezıhelyi vendéglátással, taxi személyszállítással, mozgóképvetítéssel, sportlétesítmény mőködtetésével, számviteli és adószakértıi tevékenységgel stb. Ezen felsorolásból is látható, hogy a társaság a fıtevékenységével összefüggı tevékenysége mellett számos olyan tevékenységet is végzett, mely nem kapcsolódik szorosan a fıtevékenységhez, ezáltal lehetıvé tette a társaságnak a több lábon állást, vagyis azt, hogy egyik tevékenysége erıssége kompenzálni tudja a másik tevékenység gyengeségét, így a társaság sikeres mőködésrıl számolhatott be az évek folyamán. Mindehhez csatlakoztak a beolvadás cégbejegyzése során az Apafi Invest Ingatlanforgalmazó Kft-tıl átvett tevékenységek. A beolvadás után a jogutód társaság négy új tevékenységet vett át a beolvadó társaságtól, melyek az ingatlan beruházás és eladás, az ingatlanügynöki tevékenység, az ingatlankezelés és a mérnöki tevékenység és tanácsadás. Ezzel a lépéssel a FUN Szórakoztató Központ Kft további piaci részt szerzett az Ingatlanforgalmazás területén, valamint új kapcsolatokat a beszállítók és a vevık részérıl. 3. A korlátolt felelısségő társaságok jellemzıi Lényegesnek tartom, hogy mielıtt részletesen elemzésre kerülne az átalakulás folyamata, kitérjek a beolvadó és az átvevı társaságok szervezeti formájából adódó sajátosságokra.

9 - 9 - Az átvevı társaság egy többszemélyes korlátolt felelısségő társaság, mely a következıképpen határozható meg: A korlátolt felelısségő társaság olyan gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerzıdésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 111 (1)). A korlátolt felelısségő társaságok esetében a jegyzett tıkét törzstıkének nevezzük, mely a tagok vagyoni hozzájárulásaiból, vagyis törzsbetéteikbıl tevıdik össze. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel kifejezés azt jelenti, hogy a társaságnak saját elkülönített vagyona van, ami felett a társaság önállóan rendelkezik. A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság tagjának felelıssége csak a törzsbetétjének teljes befizetésére, valamint a létesítı okiratban megállapított egyéb vagyoni hozzájárulások szolgáltatására terjed ki. A tag nem felel a társasági vagyonból ki nem elégíthetı tartozásokért. A korlátozott kötelezettség alóli, törvényben meghatározott kivételek az apportra, a korlátozott felelısséggel való visszaélésre, stb. vonatkoznak. Az egyéb vagyoni hozzájárulás alatt a mellékszolgáltatást és a pótbefizetést kell érteni. 3.1 A mellékszolgáltatás és a pótbefizetés A mellékszolgáltatás olyan vagyoni értékő szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége, mely a törzsbetét befizetésén felül jelentkezik, ha a tagok a létesítı okiratba belefoglalják ez irányú kötelezettség vállalásukat.. Ez csak lehetıség,nem kötelezı elem egy korlátolt felelısségő társaság alapításánál. Mellékszolgáltatásnak minısül például a tagok által végzett személyes munkavégzés, ha a munkakör nem vezetı tisztségviselıi feladatok ellátásáról szól, illetve ha a munkavégzés nem munkaviszony vagy polgári jogi jogviszony alapján történik. Ha a tagok megállapodnak, vagyis ez sem kötelezı elem, akkor a mellékszolgáltatásért külön díjazás adható a tagnak. Ha a tag üzletrészének elidegenítésével már nem tagja többé a társaságnak, akkor a helyette érkezı új tag csak akkor lesz köteles a régi tag mellékszolgáltatási kötelezettségkén végzett tevékenységét folytatni, ha az új tag ezt kifejezetten elvállalja.

10 A pótbefizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a létesítı okiratba belefoglalták, hogy a tagok erre kötelezettséget vállalnak, illetve a társaság veszteségeit új forrásokból kívánják fedezni. Ekkor a taggyőlés, ami a társaság legfıbb szerve, megszavaz egy adott összeget, melyet minden tagnak be kell fizetnie. A pótbefizetés mértékénél a társasági szerzıdésben meg határozni azt legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhetı. A befizetendı összegek mértékét a törzsbetétek aránya határozza meg. (Véleményem szerint a pótbefizetés intézménye valóban segítség lehet a társaság számára, hogy úgy tudja veszteségeit fedezni, hogy nem kell a saját tıke elemeihez nyúlnia. Akkor is segítség lehet, ha a társaság például több hitellel is rendelkezik, és emiatt nem kap további kölcsönöket. A tagoknak úgyis érdekük, hogy társaságuk mőködıképessége megmaradjon, illetve a jó hírnevet helyreállíthassák. A meghatározott legnagyobb összeg azonban néha korlátot jelenthet a társaság megmentésében, azonban védelem is egyben a tagoknak. Valószínő, hogy nem képes mindenki pár nap vagy hónap alatt esetlegesen több százezer forintot elıteremteni, illetve a taggyőlés nem eshet túlzásokba sem, amikor meg kell állapítaniuk a pótbefizetés összegét. ) A társasági szerzıdésben ezzel egyidejőleg meg kell fogalmazni azt is, hogy a pótbefizetésnek hogyan lehet eleget tenni, vagyis a befizetés módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét, mely akkor merül fel, ha a tagok magasabb összeget fizettek be, mint amennyi a veszteség fedezésére elegendı volt. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy visszafizetés csak a törzsbetétek teljes befizetése után történhet meg, mely szerintem egy kicsit felemás szabályozás, mivel pótbefizetést már akkor is elı lehet írni a tagnak, ha a törzsbetétje még nincsen teljesen befizetve. Véleményem szerint az is jó megoldás lenne, ha a veszteség fedezése után fennmaradó összeget be lehetne forgatni a nem 100%-ban befizetett törzstıkébe. Ekkor a tag csak azt az összeget kapná vissza, amelyik fennmarad a törzsbetét kiegészítése után, így a tagnak már ezzel a problémával sem kellene foglalkoznia. Azért is tartanám ezt kivitelezhetı megoldásnak, mert a tag úgyis visszakapná az adott összeget. Amíg azonban nem teljesíti teljes mértékig a törzsbetétjét, addig a társaság lényegében ül a tag pénzén, aki valószínőleg másra is fel tudná használni azt. A pótbefizetés összege nem lesz része a törzsbetéteknek, csakis a veszteségek fedezésére szolgálhat. A pótbefizetési kötelezettség különös sajátossága, hogy ha a tag nem teljesíti idıben befizetési kötelezettségét, akkor tagsági jogviszonya megszőnik.

11 Az új gazdasági társaságoktól szóló törvény megteremtette ezt a lehetıséget, kimondja: nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 120 (4)). 3.2 A törzstıke, a törzsbetét és az üzletrész A korlátolt felelısségő társaság tagja bárki lehet, aki hozzájárul a társaság törzstıkéjéhez és vállalja a társasági szerzıdésben elıírt kötelezettségeket. Azonban a tagokat nem lehet toborozni, nyilvános felhívás útján keresni, vagyis a társaság csak zártkörő alapítással hozható létre. A tagok a vagyoni hozzájárulásoknak megfelelı arányban üzletrész tulajdonosok lesznek, ebben testesülnek meg a tagok jogai és kötelezettségei, meghatározza a tagok részesedését a társaság vagyonából és jelöli a tag tulajdonosi jogait. Minden tag csak egy üzletrésszel rendelkezhet. Ha egy tag új üzletrészt szerez, annak értéke beolvad az eredeti üzletrészébe, tehát nem az üzletrészek száma fog növekedni, hanem az adott üzletrész értéke. Azonos mértékő üzletrészekhez azonos jogok kapcsolódnak. Ettıl azonban el is lehet térni, ha a tagok megállapodnak benne. Így az üzletrésznek több fajtája is van. A saját üzletrész a társaság tulajdonában van, melyek megszerzéséhez több feltételnek kell eleget tenni, többek között saját üzletrész csak a társaság saját tıkén felüli vagyonából vásárolható, és csak olyan üzletrészek szerezhetık meg, melyre teljes mértékben befizetésre került a törzsbetét. Ki kell emelni még, hogy a társaság tulajdonába került saját üzletrészek nem képviselnek szavazati jogot, vagyis a taggyőlés határozatképességének megállapítása során ezen üzletrészeket figyelmen kívül kell hagyni. Az így megszerzett üzletrész azonban nem maradhat véglegesen a társaság tulajdonában, azt egy éven belül el kell idegenítenie (ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik), vagy a társasági tagoknak vagyoni hozzájárulásuk mértéke szerint térítés nélkül átadni, illetve a harmadik lehetıség, hogy a társaság bevonja, de ezzel egyidejőleg a törzstıkét le kell szállítani. Az eltérı tagsági jogokat biztosító üzletrész olyan plusz jogosultságokat ad birtokosának, melyekkel a többi üzletrész nem rendelkezik. Ezek bármilyen jogosultságok lehetnek, melyekben a tagok megállapodnak. Ezek a külön jogok

12 vonatkozhatnak például a likvidációs hányadra, az osztalékelsıbbségre vagy a szavazati jogra. A közös tulajdonban álló üzletrésznek több tulajdonosa van. Az ilyen üzletrészek tulajdonosai, mivel közösen rendelkeznek egy üzletrésszel, a társasággal szemben is egyetlen tulajdonosnak számítanak és ezen tény alapján alakulnak a jogok és kötelezettségek. A kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek, vagyis az üzletrész bármely tulajdonosától kérhetı a teljesítés, akár egyszerre is az összes tulajdonostól. Az ilyen üzletrészek tulajdonosainak kötelezı kijelölniük egy képviselıt, aki gyakorolja a tagsági jogokat. A képviselı lehet az adott üzletrész egyik tulajdonosa is. A fentiekbıl is látszik, hogy az eddig létezett dolgozói üzletrész szabályozása kikerült a gazdasági társaságokról szóló törvény hatály alól. A társaságok továbbra is alakíthatnak ki dolgozói üzletrészeket, de most már a társasági szerzıdésben kell azt szabályozniuk. (Ezt zavarónak tartom, mert aki a törvényt tanulmányozza azt hiheti, hogy ez a lehetıség megszőnt.) Az évi törvény engedélyezte olyan üzletrészek kialakítását, melyeket a társaság alkalmazottai kedvezményesen vagy ingyenesen szerezhettek meg. Ezen üzletrészeket a társaság törzstıkén felüli vagyonából alakíthatták ki, a törzstıke egyidejő felemelésével. A korlátozó tényezıt az jelentette, hogy a törzstıke 15%-ánál több dolgozói üzletrészt nem lehetett kialakítani. A dolgozói üzletrész ugyanolyan jogokat testesített meg, mint az általános üzletrész, valamint elsıbbségi jogokat is lehetett kapcsolni hozzá, melyek az osztalékra, a likvidációs hányadra vagy a szavazati jogra vonatkozhattak. A társaság nevében szereplı korlátozottság a tagokra vonatkozik, így a törvény a hitelezık védelmében jegyzett tıke minimumot ír elı. Ez korlátolt felelısségő társaság esetében hárommillió forint, mely az új jogszabály nem változtatott meg. Ezt az összeget a tagok törzsbetétjei teszik ki. A jegyzettıke minimum mértékérıl a mai napi folynak viták. A korlátolt felelısségő társasági forma a legkedveltebb, mivel a tagok felelıssége korlátozott, vagyis saját vagyonukkal nem felelnek a társaság kötelezettségeiért; illetve a jegyzett tıke minimuma nem magas. Ezt a legkisebb összeget azonban szeretnék még lejjebb vinni, hogy még inkább könnyebbé tegyék a társaságok alapítását. Véleményem szerint azonban harmadik felek érdekeit, leginkább a hitelezık érdekeit is szem elıtt kell tartani. Ha valaki több milliós üzleteket bonyolít le, és véletlen folytán nem lesz sikeres,

13 akkor az üzletfélnek az megnyugvást adhat, hogy a társaság tıkéje védelmet jelenthet. Szerintem a bankintézetek sem adnának könnyen kölcsönt olyan társaságnak, amely nem tudná a késıbbiekben törleszteni. A törzsbetét lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nevezzük más néven apportnak. Az apport értékét a tagok maguk állapíthatják meg, de szerintem a legbiztosabb, és így a késıbbiek során sem lehet az értékelésbıl probléma, ha könyvvizsgálót kérnek fel erre a feladatra. Mint arról már volt szó a törzsbetétek különbözı mértékőek lehetnek, de mindegyiknek el kell érnie egy minimum összeget, mely százezer forint, valamint a törzsbetétek értékének oszthatónak kell lennie tízezer forinttal. Az apport és a pénzbeli hozzájárulás arányára vonatkozó elıírások 2006-tól már nem élnek. Korábban a pénzbetétek aránya alapításkor nem lehetett kevesebb, mint a törzstıke 30%-a, de minimum egy millió forint összeget el kellett érnie. A ma hatályos jogszabály szerint minden törzsbetétre esı pénzbeli hozzájárulás legalább felét a társaság rendelkezésére kell bocsátani a bejegyzési kérelem benyújtásáig; a bejegyzéstıl számított egy éven belül pedig százszázalékosan teljesítettnek kell lennie. Az apportot a cégbejegyzéstıl számított három év alatt bármikor a társaság rendelkezésére lehet bocsátani. Ha az apport jelenti a törzstıke 25%-át vagy annál többet, akkor alapításkor az apportot teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ez az elıírás is a hitelezıket védi. Az apportot nyújtó tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt évig felelısséggel tartozik, vagyis ha nem értékelték megfelelıen az apport tárgyát, azért az adott tag korlátlanul felel. Az ötéves határidı jogvesztı, azaz utána már nem áll fenn a tag felelıssége. Apport tárgya lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz főzıdı vagy egyéb vagyoni értékő jog, illetve adós által elismert vagy jogerıs bírósági határozaton alapuló követelés. Az adós által elismert vagy jogerıs bírósági határozaton alapuló követelés újdonságnak számít, melyet az új gazdasági társaságokról szóló törvény vezetett be. Természetesen ezen dolgoknak forgalomképesnek kell lenniük. (A dolog meghatározása a Polgári Törvénykönyvben található meg. Ez alapján dolog minden, ami birtokba vehetı és tulajdonjog tárgyát képezheti. Maga a dolog lehet ingatlan, ingó, értékpapír, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erı. Tehát apport lehet bérleti jog, know-how, védjegyoltalom stb., az apportálható dolgok köre széles.)

14 A társaság ügyvezetése A korlátolt felelısségő társaság vezetı tisztségviselıjét ügyvezetınek nevezzük, aki a társaság operatív irányítását ellátó szervnek minısül. Vagyis az ügyvezetı ellátja a társaságnál a mindennapi ügyvezetési feladatokat és harmadik felekkel szemben képviseli a társaságot. Ügyvezetı lehet a társaság egyik vagy valamennyi tagja, illetve a társaságtól független külsı személyt is választhatnak a tagok ügyvezetésre. Ügyvezetı csakis természetes személy lehet, ilyen feladatát munkaviszonyban nem láthatja el, illetve csakis személyesen járhat el, képviseletnek helye nincs. A évi törvény már nem korlátozza az elvállalható vezetı tisztségviselıi pozíciók számát. Az évi gazdasági társaságokról szóló törvény még úgy fogalmazott, hogy vezetı tisztségviselıvé egy személy legfeljebb három gazdasági társaságnál választható meg. A évi gazdasági társaságokról szóló törvény ilyen korlátozást nem tesz, de továbbra is értesíteni kell az érintett társaságokat a vezetı tisztségviselıknek, hogy még hány helyen vállalták eme feladatkört. (Szerintem ezt a korlátozást jó lett volna megtartani, hiszen nagyon nehéz egy társaság irányítása is. Különös odafigyelés szükséges, hogy egy társaság ügyeit teljes mértékben, a tudásnak és képességeknek megfelelıen a legjobban ellássák. Ezért gondolom úgy, hogy több helyen végzett vezetı tisztségviselıi megbízatás egyúttal azt is jelenti, hogy nem végez adott személy teljes körő munkát.) Új szabályozás, hogy a taggyőlés évente értékelheti az ügyvezetı tevékenységét és részére felmentvényt adhat. A felmentvény arra szolgál, hogy miután a tagok értékelték az ügyvezetı munkáját és elfogadták, jóváhagyták azt, a késıbbiekben az ügyvezetı nem vonható felelısségre az elfogadott év tevékenységét illetıen. Részletezve az elıbb elmondottakat, a vezetı tisztségviselık a társaság törvényes szervezeti képviselıi, a cégjegyzési joguk az írásbeli képviseletet jelenti. Az ügyvezetık általános képviseleti jogát a tagok a társasági szerzıdésben korlátozhatják, illetve több ügyvezetı esetében meghatározhatják a társaság jegyzésének módját is. Ez lehet önálló, amely azt jelenti, hogy bármelyik ügyvezetı egyedül eljárhat a társaság nevében és érdekében. A jegyzési jog lehet együttes is, mely esetben az ügyvezetık csak közösen járhatnak el a társaság ügyeiben, azaz egyedül, önállóan egyikük sem jogosult a társaság képviseletére, szükséges a többi ügyvezetı aláírása, jóváhagyása is. Létezik még a

15 képviseleti jog megosztása is, mely azonban harmadik felekkel szemben nem hatályos, vagyis a cégjegyzékbe sem jegyezhetı be, ilyen helyzetre hivatkozni nem lehet. Kizáró tényezıket is megfogalmaz a jogszabály a vezetı képviselıkkel szemben, pontosabban nem lehet gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; akit jogerıs bírói ítélettel a vezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak, amíg a tilalom hatálya fennáll; akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet vezetı tisztségviselı olyan gazdasági társaságban, melynek fıtevékenysége a tilalom hatálya alá tartozó tevékenység; illetve aki olyan társaságban volt vezetı tisztségviselı, melyet megszüntettek, töröltek és a megszüntetési eljárástól számított két év nem telt el. A vezetı tisztség viselıket határozott idıre választanak, legfeljebb öt évre, de a megbízatás meghosszabbítható újra választással. Az új gazdasági társaságokról szóló törvény azonban lehetıvé teszi, hogy határozatlan idıre válasszanak vezetı tisztségviselıt. (Gyakori eset, hogy a társaság és az ügyvezetı is elfelejtkezik a határidırıl és álképviselıvé válik. Az álképviselı helyzetét külön részben vizsgálom.) A vezetı tisztségviselıi megbízás akkor jön létre, ha a felkért személy elfogadja azt. A vezetı tisztségviselıket a társaság legfıbb szerve, korlátolt felelısségő társaság esetében taggyőlésnek nevezzük, bármikor és indoklás nélkül visszahívhatja. A vezetı tisztségviselı kötelessége az operatív vezetés mellett, hogy gondoskodjon arról, hogy a társaságról a megfelelı adatok legyenek nyilvántartva a cégjegyzékben; a tagoknak minden információt megadni, amit kérnek és az iratokba való betekintést biztosítani; gyakorolnia kell a munkáltatói jogokat (ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik), ı hívja össze a taggyőlést, és vezeti a tagokról a nyilvántartást. Több ügyvezetı esetén ki kell jelölni azt a személyt, aki a munkáltatói jogokat gyakorolhatja, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható egy munkavállalóra is.

16 A korlátolt felelısségő társaság legfıbb szerve A társaság legfıbb szerve a taggyőlés, melyet legalább évente egyszer az ügyvezetı hívja össze. Az ügyvezetınek kötelessége haladéktalanul összehívni a taggyőlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tıkéje veszteségek folytán a törzstıke felére csökkent; a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti; fizetéseit beszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. Ilyen esetekben a taggyőlésen határozni kell valamilyen megoldásról is, amely lehet pótbefizetés elıírása, a törzstıke leszállítása, más társasággá történı átalakulás, illetve jogutód nélküli megszüntetés. Taggyőlésen minden tag jogosult részt venni. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; az üzletrész bevonásának elrendelése; a könyvvizsgáló, az ügyvezetı(k) és a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása; a társasági szerzıdés módosítása; a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása; stb. A taggyőlésen a tag képviseltetheti is magát, nem kötelezı személyesen megjelennie. Ehhez a tagnak közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalnia a meghatalmazást. Meghatalmazott azonban nem lehet az ügyvezetı, a könyvvizsgáló, illetve a felügyelı bizottság tagja. Képviseleti jogot kaphat a munkavállaló is. Ekkor minimum két munkavállalónak kell képviseleti jogot adni, akik csakis együttesen járhatnak el. Határozatképes a taggyőlés, ha azon a törzstıke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, akkor a megismételt taggyőlésig legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie. Ismételt taggyőlésen az eredeti napirenden szereplı ügyekben hozhat döntést, de a határozatképesség ekkor már nincs minimális határhoz kötve, a taggyőlés a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes. A technika fejlıdése folytán a társasági szerzıdésbe bele lehet foglalni azt a lehetıséget is, hogy a tagok elektronikus hírközlı eszköz igénybevételével vegyenek részt a taggyőlésen. Ez esetben olyan eszközöket kell alkalmazni, melyek lehetıvé teszik, hogy a taggyőlésen részt vevık személyazonossága megállapítható legyen és ne zavarja a tagokat az ügyek megvitatásában. Lehetıség van arra is, hogy a tagok taggyőlés tartása

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA képzés A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Szerzı: Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet Közösségi Szociális Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályai (SZMSZ) A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5.

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. 13 ÓRA Jelen voltak: dr. Balogh Béla Budapesti Ügyvédi Kamara dr.

Részletesebben