Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY"

Átírás

1 1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Lakossági fizetési számla, vállalkozói fizetési számlavezetéssel összefüggően alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel: március 30-án Érvényes: április 1-től Központ címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. Telefon: 56/ Fax: 56/ Web: Kirendeltségeink és telefonszámaik : Fegyvernek 56/ , Kétpó 56/ , Kenderes 59/ , Örményes 56/ , Tiszabő 56/ , Törökszentmiklós I. 56/ , Tiszaroff 56/ , Kisújszállás 59/ , Martfű 56/ , Törökszentmiklós II. 56/ ,

2 2 KONDÍCIÓK, DÍJAK A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 279. (15) bekezdése értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosulása kizárólag a fogyasztókra nézve kedvező változást tartalmaz. A változások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. A Takarékszövetkezet a szolgáltatásaiért felszámítható jutalékok, külön díjak és költségek mértékét figyelemmel a számlaszerződésben foglaltakra a következőképpen állapítja meg: I. Általános szabályok A jutalékszámítás alapja a megbízás összege. A Takarékszövetkezet a jutalék elszámolást a tranzakciótól függően vagy a tranzakció napján, vagy havi gyakorisággal végzi el. A százalékos mértékben megállapított díjak alapját az érintett tranzakciók összege képezi. A díj felszámítása tranzakciónként történik. A díjmentesség alatt e Hirdetmény vonatkozásában minden esetben -ot kell érteni. A jelen hirdetményben feltüntetett valamennyi tételdíj változó. Jutalékmentes tranzakciók a Takarékszövetkezet saját hibájából eredő helyesbítések. A díjakra, jutalékokra vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában: Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz kapcsolódó forint összegben meghatározott minimum és maximum érték. Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a kondícióit egyoldalúan megváltoztassa. Az új feltételekről a Takarékszövetkezet az ügyfeleket a módosítás hatálybalépését megelőzően 2 hónappal a számlavezető kirendeltségeken kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. A módosítás kezdeményezésének feltételeit, módját, a bankszámlára vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák. Az itt nem szabályozott rendelkezésekre a Takarékszövetkezet pénzforgalmi, lakossági bankszámla szabályzatában foglaltak érvényesek. Lakossági forint számla Általános információk A lakossági fizetési számlával alkalmas bárminemű jóváírás fogadására, megtakarításra, megbízások lebonyolítására. Takarékszövetkezetünk egyik hagyományos és tradíciókkal rendelkező szolgáltatása a lakossági fizetési számla vezetés. A lakossági fizetési számla alkalmas arra, hogy Ön pénzügyeit pontosan, gyorsan, kevés időráfordítással koordinálja. A lakossági fizetési számla nyitása ingyenesen történik. Számláját Ön valamennyi fiókunkban elérheti függetlenül attól, hogy hol nyitotta azt. Fiókhálózatunkon kívül a lakossági fizetési számlához kapcsolódó bankkártyák segítségével az ország bármely részén, sőt az ország határain kívül is készpénzhez juthat. A számlán elhelyezett pénze pedig kamatozik. Munkabér átutalás A lakossági fizetési számla alkalmas bárminemű jóváírás fogadására, a fizetési számla egyik legfontosabb funkciója a munkabérek fogadása. Munkabéréhez Ön egy munkanapon belül hozzájuthat, így késedelem nélkül rendelkezhet jövedelme felett. Kirendeltségeinken és a bankjegykiadó automatákon készpénzben hozzájuthat, de a lakossági bankszámla segítségével akár közüzemi és egyéb számláit is fizetheti, az időlegesen felesleges pénze pedig lekötés nélkül is kedvezően kamatozik. Megbízások Lakossági fizetési számla segítségével Ön kényelmesen, postai sorban állás nélkül intézheti pénzügyi kötelezettségeit. Megbízásainak zökkenőmentes bonyolítását egy esetleges számlaváltás sem akadályozhatja, munkatársaink a közüzemi és egyéb szolgáltatók felé minden szükséges információt megadnak. Önnek csupán fel kell keresnie valamelyik kirendeltségünket közüzemi számláinak egy példányával és felhatalmazást kell adnia a számla feletti rendelkezésre. Minden további teendőt leveszünk a válláról. Számláinak rendezésére kétféle tartós megbízási mód áll rendelkezésére: Rendszeres megbízás Amennyiben Önnek hetente, vagy akár évente állandó összeget kell utalnia/teljesítenie valamely szolgáltató felé (pl: közös költség, előfizetési díj stb.) Önnek csupán egy megbízást kell adnia a Takarékszövetkezetnek, és mi automatikusan, pontosan az Ön által kért napokon teljesítjük ilyen jellegű fizetési kötelezettségeit.

3 3 Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás Elsősorban a rendszeresen felmerülő közüzemi számlák teljesítését jelenti, mint pl. gáz-, víz-, telefonszámla. Amennyiben Ön felhatalmazást ad Takarékszövetkezetünknek, rendszeresen és folyamatosan teljesítjük a szolgáltató számláinak kiegyenlítését. Ingyenes limitfigyelő rendszerünknek köszönhetően a terhelések csak az Ön által megadott összeghatárig teljesülnek, így nem fordulhat elő váratlan nagy összegű számla automatikus utalása. Eseti megbízások A lakossági fizetési számla alkalmas az egyszer felmerülő utalások bonyolítására is. Az Ön megbízása a Takarékszövetkezet által vezetett fizetési számláira még aznap teljesül, de lehetőség van bármely más bank által vezetett bankszámlára is utalni, ez esetben egy munkanapon belül megérkezik a célszámlára az utalt összeg. Lekötések A lakossági fizetési számla nemcsak napi pénzügyeinek intézésére alkalmas. Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel (1-12 hónapra) köthetők le a Hirdetményben megjelölt fix vagy változó kamatozással. Takarékszövetkezetünk kétféle lekötési fajtát kínál: Egyszeri lekötés esetén lejáratkor pénzét a kamattal együtt automatikusan visszavezetődik a fizetési számlájára. Folyamatos lekötésnél a futamidő végén (fordulónapon) pénzét igényei szerint kamattal vagy a nélkül azonos feltételekkel, aktuális Hirdetmény szerinti kamattal a Takarékszövetkezet újból leköti, anélkül, hogy újból fel kellene keresnie kirendeltségünket. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a lekötési szerződést fel nem bontják. Amennyiben a felbontás forduló nap előtt történik, a megkezdett időszakra nem jár kamat. II. Lakossági fizetési számlavezetéssel kapcsolatos jutalékok, díjak, költségek 1. Adminisztrációs díjak Díjtétel mértéke Esedékesség Számlanyitás minimális nyitó összege Számlán tartandó minimális összeg 1 00 Lakossági bankszámla nyitás díjmentes Számlavezetési díj 422 Ft Számlakivonat küldés díja 2. Forint átutalások Bejövő jóváírások a számlán Lakossági folyószámla terhére papír alapon adott rendszeres megbízások, forgalmi jutalékok Takarékszövetkezeten belül és kívül 17/tétel Átutalás InterGIRO2 rendszerben papír alapon InterGIRO2 rendszerben teljesített megbízás visszavonása (RECALL) Fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek esetében átutalás más pénzintézetnél vezetett számlára pénztári befizetés mellett IG1 IG2 rendszerben Csoportos beszedés teljesítése 0,71% min. 509 Ft max Ft 3 56/tétel 0,71% min. 509 Ft azonnal 139 Ft/tétel Papíralapon beadott eseti megbízások forgalmi jutaléka 614 Ft/tétel Deviza átutalások forgalmi díja (az MTB Zrt. által felszámított jutalékokon és költségeken felül, a 8. oldalon részletezve) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő utalás 614 Ft/tétel ügyintéző terheli 0,51% min. 315 Ft/tétel Beszedési megbízás 0,51% min. 217 Ft/tétel ügyintéző terheli

4 4 3. Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés a pénztárba 0,- Ft Készpénz felvétel pénztárból 106 Ft + 1,02% Bejelentett pénztári készpézfelvét elmaradása 2 millió Ft-ot meghaladó azonnali készpénzfelvét bejelentés nélkül a készpénzkivét díján felül 4. Betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok 153 Ft + 0,92% max ,51 % ügyintéző terheli ügyintéző terheli Kamatelszámolás módja A Takarékszövetkezet a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján: Kamat = tőke x kamatláb(%) x naptári napok száma 360x100 A kamatszámítás kezdő napja a betét elhelyezésének napja, utolsó napja a kifizetés napját megelőző nap. A betételhelyezésre vonatkozó kondíciókat a számlabetétekre vonatkozó aktuális hirdetmény tartalmazza. Kamatjóváírás év végén, illetve lekötési idő végén, lekötési idő előtt felvett betétekre kamattérítés nincs. A betétekre a Hirdetményben minden betétfajtára éves kamatszázalékot teszünk közzé. 5. A lakossági fizetési számla hitel összege folyószámla hitelszerződéssel az engedélyezéstől függően maximum a 3 havi átutalt nettó jövedelem 1 havi átlaga lehet. A lakossági fizetési számla kamatát a hitelekre vonatkozó hirdetmény tartalmazza. A fizetési számla hitel kamata a napi kamatszámítása az alábbi: Kamat összege = Tőke x kamat (%) x futamidő (nap) 365x100 A lakossági folyószámla kényszerhitel kamata: évi 30% 6. Egyéb szolgáltatások díjai Díjtétel mértéke Esedékesség Eredeti havi számlakivonat postázva Számlakivonat pótlása 509 Ft Felmerüléskor az Ügyfél kérelmére bizonylat, egyéb okirat másolása 509 Ft Felmerüléskor az Felszólító levél, számla fedezetlenség nem szerződésszerű magatartás esetén 305 Ft/ügyfél Felmerüléskor az Számla felmondó levél 509 Ft/ügyfél Felmerüléskor az Fax költség számlatulajdonos megbízásából 509 Ft/ügyfél Felmerüléskor az Jutalékmentes tranzakciók a Takarékszövetkezet saját hibájából eredő helyesbítések SMS-info havi díj 356 Ft/hó SMS-tételdíj 41 Ft/SMS ÁFA-val Egyéb banki információ a számlatulajdonos terhére 3 05 Felmerüléskor az Számlazárás Rendelkező, társtulajdonos haláleseti rendelkező jelölése

5 III. Lakossági fizetési számla csomagok díjai: 5 FORGALMAZÁSUK TŐL MEGSZŰNT! ÚJ SZERZŐDÉS NEM KÖTHETŐ! Megnevezés JUNIOR lakossági fizetési számla csomag PRÉMIUM lakossági fizetési számla csomag EXTRA lakossági fizetési számla csomag Számlanyitási díj /számla /számla /számla Számlacsomag megnyitása az alábbi bankkártya igénylése, ill. biztosítás mellett történik Fizetési számla + Maestro zseb.web kártya Fizetési számla + Maestro főkártya Fizetési számla + Master Card Standard főkártya + külföldi utazásra szóló biztosítás Számlavezetési díj 95 Ft/hó 232 Ft/hó 465 Ft/hó Lakossági folyószámla terhére papíralapon adott rendszeres megbízások Takarékszövetkezeten belül Lakossági folyószámla terhére papíralapon adott rendszeres megbízások Takarékszövetkezeten kívül 17/tétel 17/tétel 17/tétel Készpénzfelvét pénztárból 106 Ft+1,02% max Ft+1,02% max Ft+1,02% max A táblázatban nem szereplő díjak tekintetében a lakossági fizetési számlavezetéssel kapcsolatos jutalékok, díjak költségek érvényesek, bankkártya tekintetében pedig a Bankkártya hirdetmény. Számlacsomagok esetében a havi díj tartalmazza a bankkártya éves díját, illetve extra csomag esetén a biztosítás díját. Nem tartalmazza a forgalmi és egyéb díjakat, a lakossági számlára vonatkozó Hirdetményben foglaltak szerint számítjuk. Társkártya díja a bankkártya hirdetményben rögzített díjakat jelenti, ugyanígy a társkártyához kapcsolódóan a biztosítás díjára is a mindenkori hirdetmény érvényes.

6 IV. Munkavállalói fizetési számlák természetes személyek részére 6 Munkavállalói fizetési számláinkat az a természetes személy veheti igénybe, aki a Takarékszövetkezettel határozatlan idejű munkaszerződést kötött és a munkavállalónak a lakossági folyószámlára érkezik a munkabére. Amennyiben a dolgozó nem végez munkát a Takarékszövetkezetben (táppénz kivételével), vagy egyéb okból szünetel a munkavégzése, ez esetben ezt a csomagot fel kell függeszteni a munkavégzés szüneteltetésének ideje alatt. (Pl. gyes, gyed, stb.) Munkavállalói fizetési számlák díjai és jutalékai: Számlanyitás díjmentes Számlavezetési díj 20 Lakossági folyószámla terhére adott rendszeres megbízások forgalmi jutaléka 10/tétel Átutalás InterGIRO2 rendszerben papíralapon 0,4% + 7/tétel Csoportos beszedés teljesítése (közüzemi megbízások) 0,3%/tétel Eseti átutalás Takarékszövetkezeten belül Eseti átutalás Takarékszövetkezeten kívül Havi értesítő díja Készpénz felvétel a pénztárból Készpénzfelvétel a Takarékszövetkezet saját és integrációs ATM-nél Készpénzfelvétel idegen belföldi ATM-nél Készpénzfelvétel idegen külföldi ATM-nél POS készpénzfelvétel Takarékszövetkezet saját és integrációs bankpénztárból POS készpénzfelvétel idegen belföldi bankpénztárból (postán is) POS készpénzfelvétel külföldi bankpénztárból Elektronikus számlavezetés havi díja / Internetbank használat 0,3% + 7/tétel max A táblázatban nem szereplő díjak tekintetében a lakossági fizetési számlavezetéssel kapcsolatos jutalékok, díjak költségek érvényesek, bankkártya tekintetében pedig a Bankkártya hirdetmény. V. Vállalkozói fizetési számla vezetés szolgáltatásának kondíciói: (illetve egyéb számlavezetésre kötelezett szervezet) 1. Jutalékok Mértéke Esedékessége Egyszeri számlanyitás díja Ft Kötelező számlaegyenleg minimum Ft A számlatulajdonosok bankszámláinak vezetési díja minimum, amennyiben a számított forgalmi jutalék ezt az összeget nem éri el Ft Pénzforgalmi alszámla vezetés díja 528 Ft Forint átutalás díja papíralapon 0,56%, min. 19 Forint alapú deviza átutalás ( az MTB Zrt. által felszámított 0,56%, jutalékokon és költségeken felül, a 8. oldalon részletezve) min. 19 InterGIRO2 rendszerben papíralapon 0,71% minimum 509 Ft/tétel InterGIRO2-ben teljesített átutalási megbízás visszahívása (RECALL) F/tétel

7 7 2. Külön díjak, költségek Számlakivonat díja Számlatulajdonos kérelmére bizonylat, egyéb okirat másolásáért Számlatulajdonos megbízásából fax igénybevétel esetén Banki információ könyvvizsgálat céljára az információ terjedelmétől függően Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés sorba állításának díja Fedezetigazolás kiadásáért Bankgarancia-vállalás a vállalt összeg után VIBER jóváírás VIBER átutalás VIBER sikertelen átutalás az ügyfél mulasztásából 509 Ft 509 Ft Ft/tétel 0,51% min. 211 Ft, max évi 4%, jutalékmentes 0,51% min max /tétel teljesülés, ill. visszautasítás napján egy összegben az tranzakció napján kiadás időpontjában tranzakció napján SMS info havi díja 356 Ft/hó SMS tételdíj 41 Ft/sms ÁFA-val 3. Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés Beszedési megbízás jóváírása 254 Ft tárgyhó utolsó napja Megbízás beszedésre Ft Hatósági átutalás benyújtása Ft Átutalási végzés jóváírása 254 Ft Hatóság átutalás jóváírása 254 Ft Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) jóváírása 254 Ft Megbízás azonnali beszedésre Ft Beszedési megbízás, hatósági átutalás miatti terhelés azonnali beszedési megbízás terhelés 4. Pénztári tranzakciók 0,56%, min. 19 Készpénzbefizetés esetén a felszámítandó jutalék a befizetett összeg 0,06%, min. 211 Ft Pénztári forint kifizetés a számláról 0,81%, min. 315 Ft Azonnali kifizetés számláról (bejelentési kötelezettséget meghaladó összegű kifizetés, előző napi bejelentés nélkül a pénztári kifizetés díján felül) 0,51 % Bejelentett és ténylegesen felvett összeg különbözeti díja 0,51% Takarékszövetkezeti ügyfélhez kihelyezett POS terminálon keresztüli forgalmazás jutaléka saját bankkártya esetén 1% Takarékszövetkezeti ügyfélhez kihelyezett POS terminálon keresztüli forgalmazás jutaléka idegen bankkártya esetén 1,5%

8 VI. 8 A Takarékszövetkezeti ügyfél számára vezetett forint pénzforgalmi/fizetési számlát érintő devizaforgalom díjairól Alkalmazott MTB árfolyam Jutalék mértéke Lakossági fizetési számla terhére Indított deviza forgalmi átutalás napi deviza eladás /tétel Pénzforgalmi számla (vállalkozói) terhére benyújtott deviza átutalás napi deviza eladás 0,05%; min 50 max: A fenti tételeken felül a számlatulajdonost (lakossági, vállalkozói) terhelik a megbízás lebonyolításába bekapcsolt MTB ZRT által felszámított jutalékok, költségek is. Jutalék mértéke 0,2% minimum: 3.50 maximum: VII. Egyéb tudnivalók Megbízások befogadásának időpontja fiókok nyitva tartása alatt: Papíralapú megbízások befogadásának időpontja hétfőtől-csütörtökig 15 óra Papíralapú megbízások befogadásának időpontja pénteken 12 óra Home Banking megbízások befogadásának időpontja hétfőtől-péntekig 14 óra VIBER megbízások teljesítésének befogadási időpontja hétfőtől-csütörtökig 14 óra VIBER megbízások teljesítésének befogadási időpontja pénteken 12 óra A Takarékszövetkezetből kimenő papíralapú GIRO átutalási megbízások várható jóváírásának időpontja a kedvezményezett számláján a befogadás tárgynapját követő banki munkanap A Takarékszövetkezetből kimenő VIBER átutalási megbízás jóváírásának időpontja a kedvezményezett számláján a befogadás tárgynapja A Takarékszövetkezetből kimenő, munkanapokon 14 óráig benyújtott InterGIRO2 átutalási megbízások kedvezményezett számláján történő jóváírása 4 órán belül teljesül. Elektronikus számlavezetés kondícióit külön hirdetmény tartalmazza. Kamatok: Takarékszövetkezet által térített bankszámla kamat (változó kamat) aktuális hirdetmény szerint. Kamatjóváírás év végén, illetve lekötési idő végén. Lekötési idő előtt felvett betétekre kamattérítés nincs. Vállalkozói folyószámla hitelszerzőssel folyósított hitel kamata külön hirdetmény szerint. Vállalkozói/lakossági bankszámla fedezetlensége esetén felszámított kamat évi 30% ( terhelendő) Vállalkozói folyószámla hitel rendelkezésre tartási jutalék évi 5% (negyedévente terhelendő) Bankkártya: Időszakonként felvehető összeg, vagy vásárlás mértéke a jövedelem illetve a számlaegyenleg kategóriák függvényében változó, melyet a Takarékszövetkezet jogosult eldönteni Nemzetközi használatra a Maestro, Eurocard/Mastercard Standard ill. Business konvertibilis forintkártya alkalmas. Bankkártyát igényelhet: Nagykorú, cselekvőképes és rendszeres jövedelemmel rendelkezik Kiskorú ügyfél számára, ha betöltötte a 14. életévét és a bankkártyát társkártyaként a szülei lakossági folyószámlájához kéri. A Bankkártyák kondícióit külön hirdetmény tartalmazza. A hirdetmény módosítása A Takarékszövetkezet a hirdetményben meghatározott fizetési számlához kapcsolódó kondíciókat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével jogosult egyoldalúan módosítani. Az ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a számlavezető hely Hirdetmény formájában közzéteszi. Az ügyfél a módosítás hatályba lépése előtti napig jogosult a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés azonnali, díjmentes felmondására. Ellenkező esetben a Takarékszövetkezet a módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti. Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a augusztus 1-től érvényes hirdetmény. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2015. január 1. A módosítások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A hirdetmény változásának

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében 2005. október 15-től I.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2015.06.08. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.01. Érvényes: 2014.06.01.új számlás betét, új okiratos betét) Érvényes:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21-24/2013 Hatályba lépés: 2014. január 17. Indoklás: Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben