ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 Oldal: 1 / 11 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen általános szerződési feltételeket biztosítja egységesen a Magyar Iskolagyümölcs Kft. továbbiakban: Fővállalkozó - valamennyi alvállalkozójának az iskolagyümölcs program megvalósításával kapcsolatban. 1. Preambulum 1.1. Fővállalkozó, mint ajánlattevő indul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint ajánlatkérő által meghirdetett Zöldség és gyümölcs beszerzése az iskolagyümölcs program keretében megnevezésű, 2013/S , valamint KÉ-8868/2013. számú közbeszerzési eljáráson Fővállalkozó célja, hogy a minőségi magyarországi zöldség-gyümölcs termelők összefogásával országos lefedettségű rendszert alkotva induljon az 1.1. pontban megjelölt közbeszerzésen Fővállalkozó Alvállalkozót a közbeszerzési eljárás keretében, mint alvállalkozót megjelöli. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az 50/2012. (V.25.) VM rendelet alapján az iskolagyümölcs-program keretében és feltételei szerint zöldség és gyümölcs szállítása. 3. Szerződés használata 3.1. Fővállalkozó valamennyi alvállalkozójával egyedi, alvállalkozó szerződést köt, amelyben az adott alvállalkozóra vonatkozó speciális információkat, jogokat és kötelezettségeket szabályozza Az egyedi szerződés hivatkozik jelen általános szerződési feltételekre (ÁSZF), amelynek az a célja, hogy valamennyi alvállalkozóval rövid, és a más alvállalkozók szerződésével közel azonos, azaz egységes szerződéses rendszer jöjjön létre Fővállalkozó és alvállalkozó nyilatkozik, hogy ismerik az 50/2012. (V.25.) VM rendeletet és tudatában vannak, hogy a szerződés során annak megfelelően kell teljesítsenek. 4. Általános rendelkezések 4.1. Fővállalkozó nyilatkozik, hogy a 2.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában Alvállalkozóval együtt kíván működni Alvállalkozó nyilatkozik, hogy a 3.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában együttműködik Fővállalkozóval, és nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal, eszközökkel, személyzettel, és rendelkezik, vagy rendelkezni fog a szükséges termékekkel Alvállalkozó nyilatkozik, hogy kizárólagosságot biztosít Fővállalkozó számára jelen tárgyú együttműködésben, azaz az Alvállalkozó kizárólag Fővállalkozóval működik Oldal: 2 / 11

2 együtt az iskolagyümölcs program 2.1 pontban megjelölt tevékenységeivel kapcsolatban Felek nyilatkoznak, hogy Fővállalkozó Alvállalkozót, mint nevesített alvállalkozót veszi igénybe egy esetleges közbeszerzési eljárás során, így Feleket köti a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről továbbiakban: Kbt a, illetve ebből kifolyóan a 28. megfelelő rendelkezései. 5. Ellátási terület 5.1. A Fővállalkozó biztosítja alvállalkozója számára, hogy legalább annyi gyermek számára szállíthat iskolagyümölcsöt a 2013/14-es tanévben, mint amennyi részére a 2012/13-as tanévben szállított Fővállalkozó biztosítja, hogy az alvállalkozói szerződés fennállása alatt a 2013/14-es tanévben ellátott iskolák kiszolgálását ugyanaz az alvállalkozó végezheti Alvállalkozó tudomásul veszi az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat és az alválalkozói szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy képes az adott létszámot ellátni és biztosítani kívánja az iskolagyümölcs szolgáltatást ebben a mértékben Az Alvállalkozó által ellátandó intézmények felsorolását (ellátási terület) az egyedi szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A 2. számú melléklet az egyedi szerződésben hivatkozott közbeszerzési eljárás lezárását követően kerül meghatározásra. 6. Szállítandó termékek 6.1. Az Alvállalkozó saját, illetve tagjainak termékét köteles biztosítani a szállítás során Az Alvállalkozó csak Magyarországon termelt árut biztosíthat a szállítás során Az Alvállalkozó a szállítandó termékek vonatkozásában köteles a Fővállalkozó által meghatározott termékeket szállítani A 6.3. ponttól való eltérésre, illetve az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 7. (7) bekezdésének alkalmazására csak a Fővállalkozó előzetes, írásbeli engedélye alapján van lehetősége Fővállalkozónak A 6.3. ponttól való eltérés esetén a terméklistát előzetesen jóvá kell hagynia a Fővállalkozónak Az Alvállalkozó a gyümölcslevelet köteles Fővállalkozótól beszerezni az alábbiak szerint: Alvállalkozó lejelenti a szükséges mennyiséget, amelyet Fővállalkozó az igényléssel egyidejűleg ellenőriz Fővállalkozó a telephelyén biztosítja a szükséges mennyiséget, amelyet az átvételkor Alvállalkozó köteles mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni Az átvételt követően az áru mennyiségével és/vagy minőségével kapcsolatban felmerült kifogás az Alvállalkozó érdekkörébe tartozik, azért Fővállalkozó felelősséget nem vállal A Fővállalkozó által megjelölt telephelyről az elszállítás az Alvállalkozó feladata. Oldal: 3 / 11

3 7. Szállítás, szállítási időszakok 7.1. A Fővállalkozó előírja, hogy az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 6. (4) bekezdésében leírt mind a négy szállítási időszakban szállítani kell. Az első időszakban 5 hétig, a második időszakbab 9 hétig, a harmadik időszakban 10 hétig, a negyedik időszakban 4 hétig A Fővállalkozó jelzi, hogy 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. -a és 13. -a, valamint az MVH megállapodásokat jóváhagyó határozata alapján az ÁSZF 7.1. pontja változhat Alvállalkozónak legalább hetente egyszer kell szállítania az ellátási területén található a 2. számú mellékeletben szereplő valamennyi intézménybe A szállítást úgy kell szerveznie, hogy egy adott intézményhez mindig ugyanazon a napon és a lehetőségekhez képest mindig azonos időszakban érkezzen a termék Alvállalkozó kötelezettsége legkésőbb az első szállítási hetet megelőző csütörtökig bekérni az intézményektől az aktuális létszámot Alvállalkozó feladata a 7.5. pont alapján beszerzett létszám ismeretében gondoskodni a szükséges mennyiségű termék szállításra történő előkészítéséről, kitárolásáról és kiszállításáról Alvállalkozó feladata a szállításhoz szükséges mennyiségű göngyöleg biztosítása, kiadása és begyűjtése. A göngyöleg elvesztésével, megsemmisülésével kapcsolatosan Fővállalkozó felé követeléssel nem élhet Alvállalkozónak írásban tájékoztatást kell adnia Fővállalkozó részére a logisztikai tervéről és az abban bekövetkezett változásokról. Változás esetén két munkanapon belül kell megadni a tájékoztatást Az Alvállalkozó tájékoztatást ad Fővállalkozónak a létszámadatokban történő változásról. 8. Dokumentáció kötelezettség 8.1. Valamennyi dokumentációt Alvállalkozó a teljesítést követő 5. évig köteles megőrizni, és azt Fővállalkozó felszólítására Fővállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ez a kötelezettsége Alvállalkozónak a szerződés megszűnését követően is fennáll az ebben a pontban megjelölt határidőig A Fővállalkozó által 6.6. pont alapján biztosított, és Alvállalkozó raktárába betárolt, a raktáron lévő, illetve az onnan a kitárolt és leszállított gyümölcsléről, mennyiség szerint is megbontott készletről, az Alvállalkozó naprakész raktári készletnyilvántartást vezet a Fővállalkozó által megkívánt részletességgel Alvállalkozó feladata, hogy a Fővállalkozó által biztosított számlázási rendszerből az intézmények felé a szállítólevelet kiállítsa, azt a szállítás helyén aláíratassa és lepecsételtesse az intézmény képviselője által a szállító leveleket legkésőbb a tárgyhetet követő hét péntekéig Fővállalkozó részére feladja a Fővállalkozó részére havi összesítő dokumentumok készítsen a kiszállított mennyiségekről. Oldal: 4 / 11

4 a szállítások során felmerülő minőségi és mennyiségi kifogásokat haladéktalanul továbbítsa Fővállalkozó felé. A problémákat a Fővállalkozó egyetértésével köteles haladéktalanul orvosolni Az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megkötését követően 8 (nyolc) napon belül hitelt érdemlően megadja a Fővállalkozó részére a 2012/2013 évi tanulói létszámát iskolai bontásban. Az adatszolgáltatás mellé kötelező mellékelni az MVH részére benyújtott megállapodások összesítőjét, valamint az ezeket jóváhagyó MVH határozatot is. 9. Kísérő intézkedések 9.1. Kísérő intézkedésnek az 50/2012. (V.25.) VM rendeletben kísérő intézkedésként leírt és a Fővállalkozó ajánlatában szereplő tevékenységet kell érteni A kisérő intézkedések megvalósítását Fővállalkozó biztosítja A kisérő intézkedések megvalósítása során szükséges logisztikai intézkedés biztosítása az ellátási területen Alvállalkozó feladata. 10. Élelmiszerbiztonsági előírások Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes folyamatában biztosítják, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt rendeltetési célnak megfelelően készítik el és fogyasztják Alvállalkozó köteles garantálni, hogy az általa kiszállított zöldség és gyümölcs biztonságos élelmiszer, azzal kapcsolatban fertőzés, mérgezés, stb. veszélye nem áll fenn Alvállalkozónak nyilván kell tartania, hogy mely áru mikor érkezett a raktárba, onnan mikor került kitárolása és leszállításra. Alvállalkozónak nyilván kell tartania az egyes termékek eltarthatósági idejét, amennyiben az adott termék rendelkezik ilyen adattal Fővállalkozó által alkalmazott havária tervet Fővállalkozó legkésőbb auguszus 15-ig Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja. A havária terv betartása Alvállalkozó kötelezettsége, amelynek elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosítja Fővvállalkozót. A szerződés 3-as számú melléklete a havária terv. 11. Pénzügyi elszámolás Alvállalkozó a számláját az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. (4) bekezdésében meghatározott egyes időszakokat követően állíthatja ki A számlaösszegét az alábbiak szerint kell meghatározni: Az adott időszakban kiszállított adagok számát termékenkénti bontásban meg kell szorozni az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott az adott termére, az adott időszakban jutó támogatási mértékkel. Az így kapott összeg a teljesítés teljes értéke. Oldal: 5 / 11

5 A teljesítés teljes értékének 10%-a az organizációs tevékenységért, valamint a kisérő intézkedések lebonyolításáért a Fővállalkozót illeti A fentieknek megfelelően Alvállalkozó a teljesítés teljes értékének 90%-át számlázhatja ki, amelyet számlaértéknek nevezünk A számla befogadása: Az Alvállalkozó által benyújtott számlát Fővállalkozó ellenőrzi számviteli szempontból Amikor Fővállalkozónak valamennyi gyűjtőszámla és szállítólevél rendelkezésére áll, akkor Alvállalkozó teljesítését ellenőrzi. A teljesítés igazolása során Fővállalkozó figyelembe veszi az Alvállalkozó teljesítésével kapcsolatban adott esetben beérkezett minőségi és/vagy mennyiségi kifogásokat. Ezek alapján Fővállalkozó egy előzetes teljesítési igazolást ad ki Az Alvállalkozó által benyújtott számla tartalmát Fővállalkozó ellenőrzi, hogy összhangban van-e az előzetes teljesítési igazolással Amennyiben a számlában bármely fenti ellenőrzés során hibát, vagy eltérést találnak, akkor Fővállalkozó azt visszaküldi Alvállalkozó részére Amennyiben a számla az ellenőrzéseken megfelel, hibát nem tartalmaz, akkor azt Fővállalkozó befogadja A számla kiegyenlítése: A számla befogadását követően Fővállalkozó inkasszó nyilatkozatot ad ki a saját számlájára, amely alapján Alvállalkozó igénye az MVH támogatásának megérkezését követően azonnal kielégül Az inkasszó számlaérték 90% értékében kerül kiállításra Az MVH támogatási határozatának kézhezvételét követően a Fővállalkozó ellenőrzi, hogy az Alvállalkozó teljesítése vonatkozásában az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak-e Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak, akkor Fővállalkozó kiadja a (végleges) teljesítési igazolást, és intézkedik a számlaérték fennmaradó 10%-nak haladéktalan átutalásáról Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai nem helytállóak, akkor egyeztetve az Alvállalkozóval korrigálja azokat az alábbiak szerint: Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata kisebb teljesítést ismert el, akkor az MVH által elismert mértékig csökkenti a visszatartott 10%-os összeg kifizetését és a maradékot utalja csak át Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata nagyobb teljesítést ismert el, akkor Fővállalkozó a (végleges) teljesítési igazolással módosítja az előzetes teljesítési igazolást, és intézkedik a számla korrekciójáról (pótszámla kiállításáról) valamint a megnövelt teljesítési értékhez kapcsolódó kifizetés haladéktalan átutalásáról Fővállalkozó csak rendkívül különleges esetben vitatja az MVH határozatát. Amennyiben erre kerülne sor, akkor is az MVH, vagy a közigazgatási bíróság eltérő Oldal: 6 / 11

6 jogerős határozatáig Fővállalkozó az MVH határozat szerint jár el a kifizetések vonatkozásában. 12. Közbeszerzéshez szükséges adatszolgáltatás Alvállalkozónak a szerződés aláírását követően haladéktalanul a következő adatszolgáltatást köteles biztosítani: Igazolni köteles a közbeszerzési dokumentációban megadott igazolások és nyilatkozatok segítségével, hogy legalább 180 m3 hűtőtérrel rendelkezik, és azt az alvállalkozó szerződés keretében biztosítja a tevékenysége ellátásához Köteles megadni: a termelő tagjai számát, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldség- és/vagy gyümölcstermő területek méretét (hektárban), megjelölve, hogy mit termeszt rajta, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldségtermő területek méretét, az általa szállítani tudott az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében szereplő zöldséget és/vagy gyümölcsöt termékenkénti bontásban és tonnában megjelölve, a teljes rendelkezésére álló hűtőkapacitást telephelyenkénti bontásban m3-ben megjelölve, a teljes rendelkezésére álló szállítókapacitás Alvállalkozó köteles jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul kitöltve és cégszerűen aláírva visszajuttatni a Fővállalkozó által részére átadott/megküldött Alvállalkozói nyilatkozatot Az Alvállalkozó köteles valamennyi a Fővállalkozó által kért adatszolgáltatást maximum 3 munkanapon belül teljesíteni. 13. Kommunikáció A Fővállalkozó az alábbi kapcsolattartási pontok biztosít kommunikációs felületet az Alvállalkozónak: Oldal: 7 / 11

7 13.2. Alvállalkozó kapcsolattartóinak elérhetőségeit az egyedi szerződések tartalmazzák A Fővállalkozó előnyben részesíti a kommunikáció során az elektronikus kommunikációt. Ennek megfelelően, amit lehet azt , vagy fax útján közöljenek egymással a Felek Kommunikáció formái: akkor minősül joghatályos kommunikációnak, ha azt, illetve annak kézhezvételét a másik fél írásban visszaigazolta Telefax. Joghatályosságához meg kell őrizni, és a megküldött dokumentumhoz hozzá kell csatolni a telefax gép által kiadott visszaigazolást a sikeres megküldésről Tértivevényes levél. Postai úton felek csak tértivevényes levél útján kommunikálnak egymással, mert így az igazolhatóság, illetve a visszaigazolhatóság megoldott Telefon. Rendkívül sürgős esetben a telefonon történő információ közlés is megengedett. Joghatályosságához szükséges, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül az információt telefax útján is meg kell küldeni a másik fél számára Személyes egyeztetés. A személyes egyeztetésekről feljegyzés kell készüljön, amelyet mindkét fél aláírásával el kell lásson. A feljegyzésben a megállapodásokat kell feltünteni. 14. Alvállalkozó jogai és kötelezettségei Az Alvállalkozó köteles részt venni a megállapodás teljesítése során, a Fővállalkozó által, szervezett szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzített módosításokat figyelembe véve teljesíteni Alvállalkozó a megállapodás sikeres teljesítésének érdekében köteles a Fővállalkozóval, illetve a Fővállalkozó által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a jelen szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtásába bevonni Alvállalkozó jogosult teljesítéséhez teljesítési segédeket igénybe venni, azonban ehhez Fővállalkozó előzetes írásbeli engedélyére van szükség. Oldal: 8 / 11

8 14.4. Az Alvállalkozó köteles a minőségileg nem megfelelő teljesítés esetén Fővállalkozó rendelkezésére állni és a szükséges hiányt haladéktalanul pótolni, a nem megfelelő minőségű árut cserélni Az Alvállalkozó köteles a Fővállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Alvállalkozó felel A jelen megállapodás aláírásával az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a megállapodás teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Fővállalkozó tevékenységére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Fővállalkozó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles kezelni Az üzleti titkot képező információkat Az Alvállalkozó e jogviszonyának fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, Az Alvállalkozó érdekei ellen felhasználni. Alvállalkozó e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet. 15. A Fővállalkozó jogai és kötelezettségei A Fővállalkozó köteles Alvállalkozót a szerződéses jogviszony alatt írásban tájékoztatni bármilyen körülményről, amely az Alvállalkozó teljesítésére hatással van A Fővállalkozó, a megállapodás teljesítése során biztosítja az Alvállalkozónak a birtokában lévő információkhoz történő hozzáférést. 16. Együttműködési kötelezettség Felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés 17. pontjában meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 17. Mentesülés és kártérítés Oldal: 9 / 11

9 17.1. Amennyiben a Fővállalkozó a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy az Alvállalkozó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei alól Amennyiben az Alvállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy a Megbízó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettsége alól A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint. 18. Részleges érvénytelenség Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenően a Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek tartott rendelkezés érvényes vagy érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértékig hatályosul. 19. Hibás teljesítés és következményei Az Alvállalkozó érdekkörében felmerült okból - azaz minden olyan okból, amely az Alvállalkozó ellátási területén következik be, és amelyre Fővállalkozó nincs hatással - bekövetkezett hibás teljesítés esetén, az ajánlatkérő (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), vagy a finanszírozó megbízottja (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH) által kiszabott bírság (késedelmi kötbér kiszabása, teljesítési biztosíték részleges, vagy teljes lehívása, támogatás részbeni, vagy teljes visszatartása) tovább hárításra kerül Alvállalkozó felé Hibás teljesítésnek minősül az is, ha: az alvállalkozó ellátási területén található oktatási intézmény írásban jelzi, hogy a szállítással (minőségi, vagy mennyiségi) problémája van az MVH által jóváhagyott mennyiség 98%-nak kiszállítását az ellátási területe vonatkozásában alvállalkozó nem teljesíti. Oldal: 10 / 11

10 ha Alvállalkozó a szállítóleveleket a tárgyhetet követő hét pénteki napjáig nem adja fel Fővállalkozó részére. 20. Szerződés módosítása Az általános szerződési feltételeket Fővállalkozó jogosult módosítani. A módosítás hatálybalépését megelőzően legalább annyi idővel köteles azt megküldeni Alvállalkozók részére, hogy annak a módosítás beálltát megelőzően 15 napja legyen a módosítás tanulmányozására. Amennyiben Alvállalkozó számára módosítás nem elfogadható, akkor jogosult a szerződés módosítás napjára történő felmondására 21. Szerződés megszűnése Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződéssel kapcsolatos szállítási tevékenység június 05-én megszűnik. A szerződés ettől kezdve az elszámolás, és az MVH által folyósítandó támogatás megérkezéséig, illetve annak kifizetéséig hatályos A szerződést a Felek bármikor 180 napos határidővel felmondhatják A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha: az Alvállalkozó ismételten hibásan teljesítés a pont alapján bármely dokumentum vonatkozásában hamis adatszolgáltatást ad a Fővállalkozó felé. Hamis adatszolgáltatásnak minősül az, hogyha a valóságnak megfelelően ismert, vagy a valóságnak megfelelően megismerhető adatot, az adott Fél a valóságtól eltérően közöl bármely fél a másik fél részére szándékosan, vagy különösen gondatlan módon kárt okoz A Felek a szerződés megszűnésekor elszámolnak egymással. 22. Záró rendelkezések A Fővállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat Az Alvállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat A és pontra való tekintettel Felek között jelen megállapodás joghatályosan megköthető A jelen megállapodás hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája megváltozik, a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválik Felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a megállapodás megkötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, Oldal: 11 / 11

11 megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg Felek jelen megállapodást csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő módosítás lehetőségét kizárják Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tartalmát üzleti titokként kezelik, annak minden jogkövetkezményével. Amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést határoz meg, akkor a megállapodás nyilvánosságra hozható Jelen megállapodás a teljesítést követő kifizetésekig, valamint a vállalt rendelkezésre állás és együttműködés idejére joghatályos Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai érvényesek. Kelt: Kiskőrős, június 07.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben