ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 Oldal: 1 / 11 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen általános szerződési feltételeket biztosítja egységesen a Magyar Iskolagyümölcs Kft. továbbiakban: Fővállalkozó - valamennyi alvállalkozójának az iskolagyümölcs program megvalósításával kapcsolatban. 1. Preambulum 1.1. Fővállalkozó, mint ajánlattevő indul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint ajánlatkérő által meghirdetett Zöldség és gyümölcs beszerzése az iskolagyümölcs program keretében megnevezésű, 2013/S , valamint KÉ-8868/2013. számú közbeszerzési eljáráson Fővállalkozó célja, hogy a minőségi magyarországi zöldség-gyümölcs termelők összefogásával országos lefedettségű rendszert alkotva induljon az 1.1. pontban megjelölt közbeszerzésen Fővállalkozó Alvállalkozót a közbeszerzési eljárás keretében, mint alvállalkozót megjelöli. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az 50/2012. (V.25.) VM rendelet alapján az iskolagyümölcs-program keretében és feltételei szerint zöldség és gyümölcs szállítása. 3. Szerződés használata 3.1. Fővállalkozó valamennyi alvállalkozójával egyedi, alvállalkozó szerződést köt, amelyben az adott alvállalkozóra vonatkozó speciális információkat, jogokat és kötelezettségeket szabályozza Az egyedi szerződés hivatkozik jelen általános szerződési feltételekre (ÁSZF), amelynek az a célja, hogy valamennyi alvállalkozóval rövid, és a más alvállalkozók szerződésével közel azonos, azaz egységes szerződéses rendszer jöjjön létre Fővállalkozó és alvállalkozó nyilatkozik, hogy ismerik az 50/2012. (V.25.) VM rendeletet és tudatában vannak, hogy a szerződés során annak megfelelően kell teljesítsenek. 4. Általános rendelkezések 4.1. Fővállalkozó nyilatkozik, hogy a 2.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában Alvállalkozóval együtt kíván működni Alvállalkozó nyilatkozik, hogy a 3.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában együttműködik Fővállalkozóval, és nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal, eszközökkel, személyzettel, és rendelkezik, vagy rendelkezni fog a szükséges termékekkel Alvállalkozó nyilatkozik, hogy kizárólagosságot biztosít Fővállalkozó számára jelen tárgyú együttműködésben, azaz az Alvállalkozó kizárólag Fővállalkozóval működik Oldal: 2 / 11

2 együtt az iskolagyümölcs program 2.1 pontban megjelölt tevékenységeivel kapcsolatban Felek nyilatkoznak, hogy Fővállalkozó Alvállalkozót, mint nevesített alvállalkozót veszi igénybe egy esetleges közbeszerzési eljárás során, így Feleket köti a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről továbbiakban: Kbt a, illetve ebből kifolyóan a 28. megfelelő rendelkezései. 5. Ellátási terület 5.1. A Fővállalkozó biztosítja alvállalkozója számára, hogy legalább annyi gyermek számára szállíthat iskolagyümölcsöt a 2013/14-es tanévben, mint amennyi részére a 2012/13-as tanévben szállított Fővállalkozó biztosítja, hogy az alvállalkozói szerződés fennállása alatt a 2013/14-es tanévben ellátott iskolák kiszolgálását ugyanaz az alvállalkozó végezheti Alvállalkozó tudomásul veszi az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat és az alválalkozói szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy képes az adott létszámot ellátni és biztosítani kívánja az iskolagyümölcs szolgáltatást ebben a mértékben Az Alvállalkozó által ellátandó intézmények felsorolását (ellátási terület) az egyedi szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A 2. számú melléklet az egyedi szerződésben hivatkozott közbeszerzési eljárás lezárását követően kerül meghatározásra. 6. Szállítandó termékek 6.1. Az Alvállalkozó saját, illetve tagjainak termékét köteles biztosítani a szállítás során Az Alvállalkozó csak Magyarországon termelt árut biztosíthat a szállítás során Az Alvállalkozó a szállítandó termékek vonatkozásában köteles a Fővállalkozó által meghatározott termékeket szállítani A 6.3. ponttól való eltérésre, illetve az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 7. (7) bekezdésének alkalmazására csak a Fővállalkozó előzetes, írásbeli engedélye alapján van lehetősége Fővállalkozónak A 6.3. ponttól való eltérés esetén a terméklistát előzetesen jóvá kell hagynia a Fővállalkozónak Az Alvállalkozó a gyümölcslevelet köteles Fővállalkozótól beszerezni az alábbiak szerint: Alvállalkozó lejelenti a szükséges mennyiséget, amelyet Fővállalkozó az igényléssel egyidejűleg ellenőriz Fővállalkozó a telephelyén biztosítja a szükséges mennyiséget, amelyet az átvételkor Alvállalkozó köteles mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni Az átvételt követően az áru mennyiségével és/vagy minőségével kapcsolatban felmerült kifogás az Alvállalkozó érdekkörébe tartozik, azért Fővállalkozó felelősséget nem vállal A Fővállalkozó által megjelölt telephelyről az elszállítás az Alvállalkozó feladata. Oldal: 3 / 11

3 7. Szállítás, szállítási időszakok 7.1. A Fővállalkozó előírja, hogy az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 6. (4) bekezdésében leírt mind a négy szállítási időszakban szállítani kell. Az első időszakban 5 hétig, a második időszakbab 9 hétig, a harmadik időszakban 10 hétig, a negyedik időszakban 4 hétig A Fővállalkozó jelzi, hogy 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. -a és 13. -a, valamint az MVH megállapodásokat jóváhagyó határozata alapján az ÁSZF 7.1. pontja változhat Alvállalkozónak legalább hetente egyszer kell szállítania az ellátási területén található a 2. számú mellékeletben szereplő valamennyi intézménybe A szállítást úgy kell szerveznie, hogy egy adott intézményhez mindig ugyanazon a napon és a lehetőségekhez képest mindig azonos időszakban érkezzen a termék Alvállalkozó kötelezettsége legkésőbb az első szállítási hetet megelőző csütörtökig bekérni az intézményektől az aktuális létszámot Alvállalkozó feladata a 7.5. pont alapján beszerzett létszám ismeretében gondoskodni a szükséges mennyiségű termék szállításra történő előkészítéséről, kitárolásáról és kiszállításáról Alvállalkozó feladata a szállításhoz szükséges mennyiségű göngyöleg biztosítása, kiadása és begyűjtése. A göngyöleg elvesztésével, megsemmisülésével kapcsolatosan Fővállalkozó felé követeléssel nem élhet Alvállalkozónak írásban tájékoztatást kell adnia Fővállalkozó részére a logisztikai tervéről és az abban bekövetkezett változásokról. Változás esetén két munkanapon belül kell megadni a tájékoztatást Az Alvállalkozó tájékoztatást ad Fővállalkozónak a létszámadatokban történő változásról. 8. Dokumentáció kötelezettség 8.1. Valamennyi dokumentációt Alvállalkozó a teljesítést követő 5. évig köteles megőrizni, és azt Fővállalkozó felszólítására Fővállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ez a kötelezettsége Alvállalkozónak a szerződés megszűnését követően is fennáll az ebben a pontban megjelölt határidőig A Fővállalkozó által 6.6. pont alapján biztosított, és Alvállalkozó raktárába betárolt, a raktáron lévő, illetve az onnan a kitárolt és leszállított gyümölcsléről, mennyiség szerint is megbontott készletről, az Alvállalkozó naprakész raktári készletnyilvántartást vezet a Fővállalkozó által megkívánt részletességgel Alvállalkozó feladata, hogy a Fővállalkozó által biztosított számlázási rendszerből az intézmények felé a szállítólevelet kiállítsa, azt a szállítás helyén aláíratassa és lepecsételtesse az intézmény képviselője által a szállító leveleket legkésőbb a tárgyhetet követő hét péntekéig Fővállalkozó részére feladja a Fővállalkozó részére havi összesítő dokumentumok készítsen a kiszállított mennyiségekről. Oldal: 4 / 11

4 a szállítások során felmerülő minőségi és mennyiségi kifogásokat haladéktalanul továbbítsa Fővállalkozó felé. A problémákat a Fővállalkozó egyetértésével köteles haladéktalanul orvosolni Az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megkötését követően 8 (nyolc) napon belül hitelt érdemlően megadja a Fővállalkozó részére a 2012/2013 évi tanulói létszámát iskolai bontásban. Az adatszolgáltatás mellé kötelező mellékelni az MVH részére benyújtott megállapodások összesítőjét, valamint az ezeket jóváhagyó MVH határozatot is. 9. Kísérő intézkedések 9.1. Kísérő intézkedésnek az 50/2012. (V.25.) VM rendeletben kísérő intézkedésként leírt és a Fővállalkozó ajánlatában szereplő tevékenységet kell érteni A kisérő intézkedések megvalósítását Fővállalkozó biztosítja A kisérő intézkedések megvalósítása során szükséges logisztikai intézkedés biztosítása az ellátási területen Alvállalkozó feladata. 10. Élelmiszerbiztonsági előírások Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes folyamatában biztosítják, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt rendeltetési célnak megfelelően készítik el és fogyasztják Alvállalkozó köteles garantálni, hogy az általa kiszállított zöldség és gyümölcs biztonságos élelmiszer, azzal kapcsolatban fertőzés, mérgezés, stb. veszélye nem áll fenn Alvállalkozónak nyilván kell tartania, hogy mely áru mikor érkezett a raktárba, onnan mikor került kitárolása és leszállításra. Alvállalkozónak nyilván kell tartania az egyes termékek eltarthatósági idejét, amennyiben az adott termék rendelkezik ilyen adattal Fővállalkozó által alkalmazott havária tervet Fővállalkozó legkésőbb auguszus 15-ig Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja. A havária terv betartása Alvállalkozó kötelezettsége, amelynek elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosítja Fővvállalkozót. A szerződés 3-as számú melléklete a havária terv. 11. Pénzügyi elszámolás Alvállalkozó a számláját az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. (4) bekezdésében meghatározott egyes időszakokat követően állíthatja ki A számlaösszegét az alábbiak szerint kell meghatározni: Az adott időszakban kiszállított adagok számát termékenkénti bontásban meg kell szorozni az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott az adott termére, az adott időszakban jutó támogatási mértékkel. Az így kapott összeg a teljesítés teljes értéke. Oldal: 5 / 11

5 A teljesítés teljes értékének 10%-a az organizációs tevékenységért, valamint a kisérő intézkedések lebonyolításáért a Fővállalkozót illeti A fentieknek megfelelően Alvállalkozó a teljesítés teljes értékének 90%-át számlázhatja ki, amelyet számlaértéknek nevezünk A számla befogadása: Az Alvállalkozó által benyújtott számlát Fővállalkozó ellenőrzi számviteli szempontból Amikor Fővállalkozónak valamennyi gyűjtőszámla és szállítólevél rendelkezésére áll, akkor Alvállalkozó teljesítését ellenőrzi. A teljesítés igazolása során Fővállalkozó figyelembe veszi az Alvállalkozó teljesítésével kapcsolatban adott esetben beérkezett minőségi és/vagy mennyiségi kifogásokat. Ezek alapján Fővállalkozó egy előzetes teljesítési igazolást ad ki Az Alvállalkozó által benyújtott számla tartalmát Fővállalkozó ellenőrzi, hogy összhangban van-e az előzetes teljesítési igazolással Amennyiben a számlában bármely fenti ellenőrzés során hibát, vagy eltérést találnak, akkor Fővállalkozó azt visszaküldi Alvállalkozó részére Amennyiben a számla az ellenőrzéseken megfelel, hibát nem tartalmaz, akkor azt Fővállalkozó befogadja A számla kiegyenlítése: A számla befogadását követően Fővállalkozó inkasszó nyilatkozatot ad ki a saját számlájára, amely alapján Alvállalkozó igénye az MVH támogatásának megérkezését követően azonnal kielégül Az inkasszó számlaérték 90% értékében kerül kiállításra Az MVH támogatási határozatának kézhezvételét követően a Fővállalkozó ellenőrzi, hogy az Alvállalkozó teljesítése vonatkozásában az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak-e Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak, akkor Fővállalkozó kiadja a (végleges) teljesítési igazolást, és intézkedik a számlaérték fennmaradó 10%-nak haladéktalan átutalásáról Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai nem helytállóak, akkor egyeztetve az Alvállalkozóval korrigálja azokat az alábbiak szerint: Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata kisebb teljesítést ismert el, akkor az MVH által elismert mértékig csökkenti a visszatartott 10%-os összeg kifizetését és a maradékot utalja csak át Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata nagyobb teljesítést ismert el, akkor Fővállalkozó a (végleges) teljesítési igazolással módosítja az előzetes teljesítési igazolást, és intézkedik a számla korrekciójáról (pótszámla kiállításáról) valamint a megnövelt teljesítési értékhez kapcsolódó kifizetés haladéktalan átutalásáról Fővállalkozó csak rendkívül különleges esetben vitatja az MVH határozatát. Amennyiben erre kerülne sor, akkor is az MVH, vagy a közigazgatási bíróság eltérő Oldal: 6 / 11

6 jogerős határozatáig Fővállalkozó az MVH határozat szerint jár el a kifizetések vonatkozásában. 12. Közbeszerzéshez szükséges adatszolgáltatás Alvállalkozónak a szerződés aláírását követően haladéktalanul a következő adatszolgáltatást köteles biztosítani: Igazolni köteles a közbeszerzési dokumentációban megadott igazolások és nyilatkozatok segítségével, hogy legalább 180 m3 hűtőtérrel rendelkezik, és azt az alvállalkozó szerződés keretében biztosítja a tevékenysége ellátásához Köteles megadni: a termelő tagjai számát, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldség- és/vagy gyümölcstermő területek méretét (hektárban), megjelölve, hogy mit termeszt rajta, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldségtermő területek méretét, az általa szállítani tudott az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében szereplő zöldséget és/vagy gyümölcsöt termékenkénti bontásban és tonnában megjelölve, a teljes rendelkezésére álló hűtőkapacitást telephelyenkénti bontásban m3-ben megjelölve, a teljes rendelkezésére álló szállítókapacitás Alvállalkozó köteles jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul kitöltve és cégszerűen aláírva visszajuttatni a Fővállalkozó által részére átadott/megküldött Alvállalkozói nyilatkozatot Az Alvállalkozó köteles valamennyi a Fővállalkozó által kért adatszolgáltatást maximum 3 munkanapon belül teljesíteni. 13. Kommunikáció A Fővállalkozó az alábbi kapcsolattartási pontok biztosít kommunikációs felületet az Alvállalkozónak: Oldal: 7 / 11

7 13.2. Alvállalkozó kapcsolattartóinak elérhetőségeit az egyedi szerződések tartalmazzák A Fővállalkozó előnyben részesíti a kommunikáció során az elektronikus kommunikációt. Ennek megfelelően, amit lehet azt , vagy fax útján közöljenek egymással a Felek Kommunikáció formái: akkor minősül joghatályos kommunikációnak, ha azt, illetve annak kézhezvételét a másik fél írásban visszaigazolta Telefax. Joghatályosságához meg kell őrizni, és a megküldött dokumentumhoz hozzá kell csatolni a telefax gép által kiadott visszaigazolást a sikeres megküldésről Tértivevényes levél. Postai úton felek csak tértivevényes levél útján kommunikálnak egymással, mert így az igazolhatóság, illetve a visszaigazolhatóság megoldott Telefon. Rendkívül sürgős esetben a telefonon történő információ közlés is megengedett. Joghatályosságához szükséges, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül az információt telefax útján is meg kell küldeni a másik fél számára Személyes egyeztetés. A személyes egyeztetésekről feljegyzés kell készüljön, amelyet mindkét fél aláírásával el kell lásson. A feljegyzésben a megállapodásokat kell feltünteni. 14. Alvállalkozó jogai és kötelezettségei Az Alvállalkozó köteles részt venni a megállapodás teljesítése során, a Fővállalkozó által, szervezett szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzített módosításokat figyelembe véve teljesíteni Alvállalkozó a megállapodás sikeres teljesítésének érdekében köteles a Fővállalkozóval, illetve a Fővállalkozó által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a jelen szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtásába bevonni Alvállalkozó jogosult teljesítéséhez teljesítési segédeket igénybe venni, azonban ehhez Fővállalkozó előzetes írásbeli engedélyére van szükség. Oldal: 8 / 11

8 14.4. Az Alvállalkozó köteles a minőségileg nem megfelelő teljesítés esetén Fővállalkozó rendelkezésére állni és a szükséges hiányt haladéktalanul pótolni, a nem megfelelő minőségű árut cserélni Az Alvállalkozó köteles a Fővállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Alvállalkozó felel A jelen megállapodás aláírásával az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a megállapodás teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Fővállalkozó tevékenységére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Fővállalkozó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles kezelni Az üzleti titkot képező információkat Az Alvállalkozó e jogviszonyának fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, Az Alvállalkozó érdekei ellen felhasználni. Alvállalkozó e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet. 15. A Fővállalkozó jogai és kötelezettségei A Fővállalkozó köteles Alvállalkozót a szerződéses jogviszony alatt írásban tájékoztatni bármilyen körülményről, amely az Alvállalkozó teljesítésére hatással van A Fővállalkozó, a megállapodás teljesítése során biztosítja az Alvállalkozónak a birtokában lévő információkhoz történő hozzáférést. 16. Együttműködési kötelezettség Felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés 17. pontjában meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 17. Mentesülés és kártérítés Oldal: 9 / 11

9 17.1. Amennyiben a Fővállalkozó a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy az Alvállalkozó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei alól Amennyiben az Alvállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy a Megbízó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettsége alól A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint. 18. Részleges érvénytelenség Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenően a Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek tartott rendelkezés érvényes vagy érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértékig hatályosul. 19. Hibás teljesítés és következményei Az Alvállalkozó érdekkörében felmerült okból - azaz minden olyan okból, amely az Alvállalkozó ellátási területén következik be, és amelyre Fővállalkozó nincs hatással - bekövetkezett hibás teljesítés esetén, az ajánlatkérő (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), vagy a finanszírozó megbízottja (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH) által kiszabott bírság (késedelmi kötbér kiszabása, teljesítési biztosíték részleges, vagy teljes lehívása, támogatás részbeni, vagy teljes visszatartása) tovább hárításra kerül Alvállalkozó felé Hibás teljesítésnek minősül az is, ha: az alvállalkozó ellátási területén található oktatási intézmény írásban jelzi, hogy a szállítással (minőségi, vagy mennyiségi) problémája van az MVH által jóváhagyott mennyiség 98%-nak kiszállítását az ellátási területe vonatkozásában alvállalkozó nem teljesíti. Oldal: 10 / 11

10 ha Alvállalkozó a szállítóleveleket a tárgyhetet követő hét pénteki napjáig nem adja fel Fővállalkozó részére. 20. Szerződés módosítása Az általános szerződési feltételeket Fővállalkozó jogosult módosítani. A módosítás hatálybalépését megelőzően legalább annyi idővel köteles azt megküldeni Alvállalkozók részére, hogy annak a módosítás beálltát megelőzően 15 napja legyen a módosítás tanulmányozására. Amennyiben Alvállalkozó számára módosítás nem elfogadható, akkor jogosult a szerződés módosítás napjára történő felmondására 21. Szerződés megszűnése Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződéssel kapcsolatos szállítási tevékenység június 05-én megszűnik. A szerződés ettől kezdve az elszámolás, és az MVH által folyósítandó támogatás megérkezéséig, illetve annak kifizetéséig hatályos A szerződést a Felek bármikor 180 napos határidővel felmondhatják A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha: az Alvállalkozó ismételten hibásan teljesítés a pont alapján bármely dokumentum vonatkozásában hamis adatszolgáltatást ad a Fővállalkozó felé. Hamis adatszolgáltatásnak minősül az, hogyha a valóságnak megfelelően ismert, vagy a valóságnak megfelelően megismerhető adatot, az adott Fél a valóságtól eltérően közöl bármely fél a másik fél részére szándékosan, vagy különösen gondatlan módon kárt okoz A Felek a szerződés megszűnésekor elszámolnak egymással. 22. Záró rendelkezések A Fővállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat Az Alvállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat A és pontra való tekintettel Felek között jelen megállapodás joghatályosan megköthető A jelen megállapodás hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája megváltozik, a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválik Felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a megállapodás megkötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, Oldal: 11 / 11

11 megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg Felek jelen megállapodást csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő módosítás lehetőségét kizárják Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tartalmát üzleti titokként kezelik, annak minden jogkövetkezményével. Amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést határoz meg, akkor a megállapodás nyilvánosságra hozható Jelen megállapodás a teljesítést követő kifizetésekig, valamint a vállalt rendelkezésre állás és együttműködés idejére joghatályos Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai érvényesek. Kelt: Kiskőrős, június 07.

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Füzesgyarmat Város Önkormányzata (székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., törzsszám (PIR): 725338, adószám: 15725338-2-04, bankszámlaszám:.)

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására J a v a s l a t lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben