ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 Oldal: 1 / 11 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen általános szerződési feltételeket biztosítja egységesen a Magyar Iskolagyümölcs Kft. továbbiakban: Fővállalkozó - valamennyi alvállalkozójának az iskolagyümölcs program megvalósításával kapcsolatban. 1. Preambulum 1.1. Fővállalkozó, mint ajánlattevő indul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint ajánlatkérő által meghirdetett Zöldség és gyümölcs beszerzése az iskolagyümölcs program keretében megnevezésű, 2013/S , valamint KÉ-8868/2013. számú közbeszerzési eljáráson Fővállalkozó célja, hogy a minőségi magyarországi zöldség-gyümölcs termelők összefogásával országos lefedettségű rendszert alkotva induljon az 1.1. pontban megjelölt közbeszerzésen Fővállalkozó Alvállalkozót a közbeszerzési eljárás keretében, mint alvállalkozót megjelöli. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az 50/2012. (V.25.) VM rendelet alapján az iskolagyümölcs-program keretében és feltételei szerint zöldség és gyümölcs szállítása. 3. Szerződés használata 3.1. Fővállalkozó valamennyi alvállalkozójával egyedi, alvállalkozó szerződést köt, amelyben az adott alvállalkozóra vonatkozó speciális információkat, jogokat és kötelezettségeket szabályozza Az egyedi szerződés hivatkozik jelen általános szerződési feltételekre (ÁSZF), amelynek az a célja, hogy valamennyi alvállalkozóval rövid, és a más alvállalkozók szerződésével közel azonos, azaz egységes szerződéses rendszer jöjjön létre Fővállalkozó és alvállalkozó nyilatkozik, hogy ismerik az 50/2012. (V.25.) VM rendeletet és tudatában vannak, hogy a szerződés során annak megfelelően kell teljesítsenek. 4. Általános rendelkezések 4.1. Fővállalkozó nyilatkozik, hogy a 2.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában Alvállalkozóval együtt kíván működni Alvállalkozó nyilatkozik, hogy a 3.1. pontban megjelölt tevékenység ellátásában együttműködik Fővállalkozóval, és nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal, eszközökkel, személyzettel, és rendelkezik, vagy rendelkezni fog a szükséges termékekkel Alvállalkozó nyilatkozik, hogy kizárólagosságot biztosít Fővállalkozó számára jelen tárgyú együttműködésben, azaz az Alvállalkozó kizárólag Fővállalkozóval működik Oldal: 2 / 11

2 együtt az iskolagyümölcs program 2.1 pontban megjelölt tevékenységeivel kapcsolatban Felek nyilatkoznak, hogy Fővállalkozó Alvállalkozót, mint nevesített alvállalkozót veszi igénybe egy esetleges közbeszerzési eljárás során, így Feleket köti a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről továbbiakban: Kbt a, illetve ebből kifolyóan a 28. megfelelő rendelkezései. 5. Ellátási terület 5.1. A Fővállalkozó biztosítja alvállalkozója számára, hogy legalább annyi gyermek számára szállíthat iskolagyümölcsöt a 2013/14-es tanévben, mint amennyi részére a 2012/13-as tanévben szállított Fővállalkozó biztosítja, hogy az alvállalkozói szerződés fennállása alatt a 2013/14-es tanévben ellátott iskolák kiszolgálását ugyanaz az alvállalkozó végezheti Alvállalkozó tudomásul veszi az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat és az alválalkozói szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy képes az adott létszámot ellátni és biztosítani kívánja az iskolagyümölcs szolgáltatást ebben a mértékben Az Alvállalkozó által ellátandó intézmények felsorolását (ellátási terület) az egyedi szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A 2. számú melléklet az egyedi szerződésben hivatkozott közbeszerzési eljárás lezárását követően kerül meghatározásra. 6. Szállítandó termékek 6.1. Az Alvállalkozó saját, illetve tagjainak termékét köteles biztosítani a szállítás során Az Alvállalkozó csak Magyarországon termelt árut biztosíthat a szállítás során Az Alvállalkozó a szállítandó termékek vonatkozásában köteles a Fővállalkozó által meghatározott termékeket szállítani A 6.3. ponttól való eltérésre, illetve az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 7. (7) bekezdésének alkalmazására csak a Fővállalkozó előzetes, írásbeli engedélye alapján van lehetősége Fővállalkozónak A 6.3. ponttól való eltérés esetén a terméklistát előzetesen jóvá kell hagynia a Fővállalkozónak Az Alvállalkozó a gyümölcslevelet köteles Fővállalkozótól beszerezni az alábbiak szerint: Alvállalkozó lejelenti a szükséges mennyiséget, amelyet Fővállalkozó az igényléssel egyidejűleg ellenőriz Fővállalkozó a telephelyén biztosítja a szükséges mennyiséget, amelyet az átvételkor Alvállalkozó köteles mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni Az átvételt követően az áru mennyiségével és/vagy minőségével kapcsolatban felmerült kifogás az Alvállalkozó érdekkörébe tartozik, azért Fővállalkozó felelősséget nem vállal A Fővállalkozó által megjelölt telephelyről az elszállítás az Alvállalkozó feladata. Oldal: 3 / 11

3 7. Szállítás, szállítási időszakok 7.1. A Fővállalkozó előírja, hogy az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 6. (4) bekezdésében leírt mind a négy szállítási időszakban szállítani kell. Az első időszakban 5 hétig, a második időszakbab 9 hétig, a harmadik időszakban 10 hétig, a negyedik időszakban 4 hétig A Fővállalkozó jelzi, hogy 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. -a és 13. -a, valamint az MVH megállapodásokat jóváhagyó határozata alapján az ÁSZF 7.1. pontja változhat Alvállalkozónak legalább hetente egyszer kell szállítania az ellátási területén található a 2. számú mellékeletben szereplő valamennyi intézménybe A szállítást úgy kell szerveznie, hogy egy adott intézményhez mindig ugyanazon a napon és a lehetőségekhez képest mindig azonos időszakban érkezzen a termék Alvállalkozó kötelezettsége legkésőbb az első szállítási hetet megelőző csütörtökig bekérni az intézményektől az aktuális létszámot Alvállalkozó feladata a 7.5. pont alapján beszerzett létszám ismeretében gondoskodni a szükséges mennyiségű termék szállításra történő előkészítéséről, kitárolásáról és kiszállításáról Alvállalkozó feladata a szállításhoz szükséges mennyiségű göngyöleg biztosítása, kiadása és begyűjtése. A göngyöleg elvesztésével, megsemmisülésével kapcsolatosan Fővállalkozó felé követeléssel nem élhet Alvállalkozónak írásban tájékoztatást kell adnia Fővállalkozó részére a logisztikai tervéről és az abban bekövetkezett változásokról. Változás esetén két munkanapon belül kell megadni a tájékoztatást Az Alvállalkozó tájékoztatást ad Fővállalkozónak a létszámadatokban történő változásról. 8. Dokumentáció kötelezettség 8.1. Valamennyi dokumentációt Alvállalkozó a teljesítést követő 5. évig köteles megőrizni, és azt Fővállalkozó felszólítására Fővállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ez a kötelezettsége Alvállalkozónak a szerződés megszűnését követően is fennáll az ebben a pontban megjelölt határidőig A Fővállalkozó által 6.6. pont alapján biztosított, és Alvállalkozó raktárába betárolt, a raktáron lévő, illetve az onnan a kitárolt és leszállított gyümölcsléről, mennyiség szerint is megbontott készletről, az Alvállalkozó naprakész raktári készletnyilvántartást vezet a Fővállalkozó által megkívánt részletességgel Alvállalkozó feladata, hogy a Fővállalkozó által biztosított számlázási rendszerből az intézmények felé a szállítólevelet kiállítsa, azt a szállítás helyén aláíratassa és lepecsételtesse az intézmény képviselője által a szállító leveleket legkésőbb a tárgyhetet követő hét péntekéig Fővállalkozó részére feladja a Fővállalkozó részére havi összesítő dokumentumok készítsen a kiszállított mennyiségekről. Oldal: 4 / 11

4 a szállítások során felmerülő minőségi és mennyiségi kifogásokat haladéktalanul továbbítsa Fővállalkozó felé. A problémákat a Fővállalkozó egyetértésével köteles haladéktalanul orvosolni Az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megkötését követően 8 (nyolc) napon belül hitelt érdemlően megadja a Fővállalkozó részére a 2012/2013 évi tanulói létszámát iskolai bontásban. Az adatszolgáltatás mellé kötelező mellékelni az MVH részére benyújtott megállapodások összesítőjét, valamint az ezeket jóváhagyó MVH határozatot is. 9. Kísérő intézkedések 9.1. Kísérő intézkedésnek az 50/2012. (V.25.) VM rendeletben kísérő intézkedésként leírt és a Fővállalkozó ajánlatában szereplő tevékenységet kell érteni A kisérő intézkedések megvalósítását Fővállalkozó biztosítja A kisérő intézkedések megvalósítása során szükséges logisztikai intézkedés biztosítása az ellátási területen Alvállalkozó feladata. 10. Élelmiszerbiztonsági előírások Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes folyamatában biztosítják, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt rendeltetési célnak megfelelően készítik el és fogyasztják Alvállalkozó köteles garantálni, hogy az általa kiszállított zöldség és gyümölcs biztonságos élelmiszer, azzal kapcsolatban fertőzés, mérgezés, stb. veszélye nem áll fenn Alvállalkozónak nyilván kell tartania, hogy mely áru mikor érkezett a raktárba, onnan mikor került kitárolása és leszállításra. Alvállalkozónak nyilván kell tartania az egyes termékek eltarthatósági idejét, amennyiben az adott termék rendelkezik ilyen adattal Fővállalkozó által alkalmazott havária tervet Fővállalkozó legkésőbb auguszus 15-ig Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja. A havária terv betartása Alvállalkozó kötelezettsége, amelynek elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosítja Fővvállalkozót. A szerződés 3-as számú melléklete a havária terv. 11. Pénzügyi elszámolás Alvállalkozó a számláját az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 5. (4) bekezdésében meghatározott egyes időszakokat követően állíthatja ki A számlaösszegét az alábbiak szerint kell meghatározni: Az adott időszakban kiszállított adagok számát termékenkénti bontásban meg kell szorozni az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott az adott termére, az adott időszakban jutó támogatási mértékkel. Az így kapott összeg a teljesítés teljes értéke. Oldal: 5 / 11

5 A teljesítés teljes értékének 10%-a az organizációs tevékenységért, valamint a kisérő intézkedések lebonyolításáért a Fővállalkozót illeti A fentieknek megfelelően Alvállalkozó a teljesítés teljes értékének 90%-át számlázhatja ki, amelyet számlaértéknek nevezünk A számla befogadása: Az Alvállalkozó által benyújtott számlát Fővállalkozó ellenőrzi számviteli szempontból Amikor Fővállalkozónak valamennyi gyűjtőszámla és szállítólevél rendelkezésére áll, akkor Alvállalkozó teljesítését ellenőrzi. A teljesítés igazolása során Fővállalkozó figyelembe veszi az Alvállalkozó teljesítésével kapcsolatban adott esetben beérkezett minőségi és/vagy mennyiségi kifogásokat. Ezek alapján Fővállalkozó egy előzetes teljesítési igazolást ad ki Az Alvállalkozó által benyújtott számla tartalmát Fővállalkozó ellenőrzi, hogy összhangban van-e az előzetes teljesítési igazolással Amennyiben a számlában bármely fenti ellenőrzés során hibát, vagy eltérést találnak, akkor Fővállalkozó azt visszaküldi Alvállalkozó részére Amennyiben a számla az ellenőrzéseken megfelel, hibát nem tartalmaz, akkor azt Fővállalkozó befogadja A számla kiegyenlítése: A számla befogadását követően Fővállalkozó inkasszó nyilatkozatot ad ki a saját számlájára, amely alapján Alvállalkozó igénye az MVH támogatásának megérkezését követően azonnal kielégül Az inkasszó számlaérték 90% értékében kerül kiállításra Az MVH támogatási határozatának kézhezvételét követően a Fővállalkozó ellenőrzi, hogy az Alvállalkozó teljesítése vonatkozásában az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak-e Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai helytállóak, akkor Fővállalkozó kiadja a (végleges) teljesítési igazolást, és intézkedik a számlaérték fennmaradó 10%-nak haladéktalan átutalásáról Amennyiben az előzetes teljesítési igazolás megállapításai nem helytállóak, akkor egyeztetve az Alvállalkozóval korrigálja azokat az alábbiak szerint: Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata kisebb teljesítést ismert el, akkor az MVH által elismert mértékig csökkenti a visszatartott 10%-os összeg kifizetését és a maradékot utalja csak át Amennyiben az előzetes teljesítési igazoláshoz képest az MVH támogatási határozata nagyobb teljesítést ismert el, akkor Fővállalkozó a (végleges) teljesítési igazolással módosítja az előzetes teljesítési igazolást, és intézkedik a számla korrekciójáról (pótszámla kiállításáról) valamint a megnövelt teljesítési értékhez kapcsolódó kifizetés haladéktalan átutalásáról Fővállalkozó csak rendkívül különleges esetben vitatja az MVH határozatát. Amennyiben erre kerülne sor, akkor is az MVH, vagy a közigazgatási bíróság eltérő Oldal: 6 / 11

6 jogerős határozatáig Fővállalkozó az MVH határozat szerint jár el a kifizetések vonatkozásában. 12. Közbeszerzéshez szükséges adatszolgáltatás Alvállalkozónak a szerződés aláírását követően haladéktalanul a következő adatszolgáltatást köteles biztosítani: Igazolni köteles a közbeszerzési dokumentációban megadott igazolások és nyilatkozatok segítségével, hogy legalább 180 m3 hűtőtérrel rendelkezik, és azt az alvállalkozó szerződés keretében biztosítja a tevékenysége ellátásához Köteles megadni: a termelő tagjai számát, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldség- és/vagy gyümölcstermő területek méretét (hektárban), megjelölve, hogy mit termeszt rajta, az általa, illetve tagjai által megművelt, zöldségtermő területek méretét, az általa szállítani tudott az 50/2012. (V.25.) VM rendelet 1. számú mellékletében szereplő zöldséget és/vagy gyümölcsöt termékenkénti bontásban és tonnában megjelölve, a teljes rendelkezésére álló hűtőkapacitást telephelyenkénti bontásban m3-ben megjelölve, a teljes rendelkezésére álló szállítókapacitás Alvállalkozó köteles jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul kitöltve és cégszerűen aláírva visszajuttatni a Fővállalkozó által részére átadott/megküldött Alvállalkozói nyilatkozatot Az Alvállalkozó köteles valamennyi a Fővállalkozó által kért adatszolgáltatást maximum 3 munkanapon belül teljesíteni. 13. Kommunikáció A Fővállalkozó az alábbi kapcsolattartási pontok biztosít kommunikációs felületet az Alvállalkozónak: Oldal: 7 / 11

7 13.2. Alvállalkozó kapcsolattartóinak elérhetőségeit az egyedi szerződések tartalmazzák A Fővállalkozó előnyben részesíti a kommunikáció során az elektronikus kommunikációt. Ennek megfelelően, amit lehet azt , vagy fax útján közöljenek egymással a Felek Kommunikáció formái: akkor minősül joghatályos kommunikációnak, ha azt, illetve annak kézhezvételét a másik fél írásban visszaigazolta Telefax. Joghatályosságához meg kell őrizni, és a megküldött dokumentumhoz hozzá kell csatolni a telefax gép által kiadott visszaigazolást a sikeres megküldésről Tértivevényes levél. Postai úton felek csak tértivevényes levél útján kommunikálnak egymással, mert így az igazolhatóság, illetve a visszaigazolhatóság megoldott Telefon. Rendkívül sürgős esetben a telefonon történő információ közlés is megengedett. Joghatályosságához szükséges, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül az információt telefax útján is meg kell küldeni a másik fél számára Személyes egyeztetés. A személyes egyeztetésekről feljegyzés kell készüljön, amelyet mindkét fél aláírásával el kell lásson. A feljegyzésben a megállapodásokat kell feltünteni. 14. Alvállalkozó jogai és kötelezettségei Az Alvállalkozó köteles részt venni a megállapodás teljesítése során, a Fővállalkozó által, szervezett szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzített módosításokat figyelembe véve teljesíteni Alvállalkozó a megállapodás sikeres teljesítésének érdekében köteles a Fővállalkozóval, illetve a Fővállalkozó által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a jelen szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtásába bevonni Alvállalkozó jogosult teljesítéséhez teljesítési segédeket igénybe venni, azonban ehhez Fővállalkozó előzetes írásbeli engedélyére van szükség. Oldal: 8 / 11

8 14.4. Az Alvállalkozó köteles a minőségileg nem megfelelő teljesítés esetén Fővállalkozó rendelkezésére állni és a szükséges hiányt haladéktalanul pótolni, a nem megfelelő minőségű árut cserélni Az Alvállalkozó köteles a Fővállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Alvállalkozó felel A jelen megállapodás aláírásával az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a megállapodás teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Fővállalkozó tevékenységére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Fővállalkozó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles kezelni Az üzleti titkot képező információkat Az Alvállalkozó e jogviszonyának fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, Az Alvállalkozó érdekei ellen felhasználni. Alvállalkozó e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet. 15. A Fővállalkozó jogai és kötelezettségei A Fővállalkozó köteles Alvállalkozót a szerződéses jogviszony alatt írásban tájékoztatni bármilyen körülményről, amely az Alvállalkozó teljesítésére hatással van A Fővállalkozó, a megállapodás teljesítése során biztosítja az Alvállalkozónak a birtokában lévő információkhoz történő hozzáférést. 16. Együttműködési kötelezettség Felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés 17. pontjában meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 17. Mentesülés és kártérítés Oldal: 9 / 11

9 17.1. Amennyiben a Fővállalkozó a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy az Alvállalkozó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei alól Amennyiben az Alvállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy a Megbízó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettsége alól A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint. 18. Részleges érvénytelenség Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenően a Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek tartott rendelkezés érvényes vagy érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértékig hatályosul. 19. Hibás teljesítés és következményei Az Alvállalkozó érdekkörében felmerült okból - azaz minden olyan okból, amely az Alvállalkozó ellátási területén következik be, és amelyre Fővállalkozó nincs hatással - bekövetkezett hibás teljesítés esetén, az ajánlatkérő (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), vagy a finanszírozó megbízottja (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH) által kiszabott bírság (késedelmi kötbér kiszabása, teljesítési biztosíték részleges, vagy teljes lehívása, támogatás részbeni, vagy teljes visszatartása) tovább hárításra kerül Alvállalkozó felé Hibás teljesítésnek minősül az is, ha: az alvállalkozó ellátási területén található oktatási intézmény írásban jelzi, hogy a szállítással (minőségi, vagy mennyiségi) problémája van az MVH által jóváhagyott mennyiség 98%-nak kiszállítását az ellátási területe vonatkozásában alvállalkozó nem teljesíti. Oldal: 10 / 11

10 ha Alvállalkozó a szállítóleveleket a tárgyhetet követő hét pénteki napjáig nem adja fel Fővállalkozó részére. 20. Szerződés módosítása Az általános szerződési feltételeket Fővállalkozó jogosult módosítani. A módosítás hatálybalépését megelőzően legalább annyi idővel köteles azt megküldeni Alvállalkozók részére, hogy annak a módosítás beálltát megelőzően 15 napja legyen a módosítás tanulmányozására. Amennyiben Alvállalkozó számára módosítás nem elfogadható, akkor jogosult a szerződés módosítás napjára történő felmondására 21. Szerződés megszűnése Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződéssel kapcsolatos szállítási tevékenység június 05-én megszűnik. A szerződés ettől kezdve az elszámolás, és az MVH által folyósítandó támogatás megérkezéséig, illetve annak kifizetéséig hatályos A szerződést a Felek bármikor 180 napos határidővel felmondhatják A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha: az Alvállalkozó ismételten hibásan teljesítés a pont alapján bármely dokumentum vonatkozásában hamis adatszolgáltatást ad a Fővállalkozó felé. Hamis adatszolgáltatásnak minősül az, hogyha a valóságnak megfelelően ismert, vagy a valóságnak megfelelően megismerhető adatot, az adott Fél a valóságtól eltérően közöl bármely fél a másik fél részére szándékosan, vagy különösen gondatlan módon kárt okoz A Felek a szerződés megszűnésekor elszámolnak egymással. 22. Záró rendelkezések A Fővállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat Az Alvállalkozó kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat A és pontra való tekintettel Felek között jelen megállapodás joghatályosan megköthető A jelen megállapodás hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája megváltozik, a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválik Felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a megállapodás megkötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, Oldal: 11 / 11

11 megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg Felek jelen megállapodást csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő módosítás lehetőségét kizárják Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tartalmát üzleti titokként kezelik, annak minden jogkövetkezményével. Amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést határoz meg, akkor a megállapodás nyilvánosságra hozható Jelen megállapodás a teljesítést követő kifizetésekig, valamint a vállalt rendelkezésre állás és együttműködés idejére joghatályos Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai érvényesek. Kelt: Kiskőrős, június 07.

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ)

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ) MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről másrészről a Prime Asset Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-915860 adószáma: 14701656-2-42 székhelye: 1066

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége HungaroControl Zrt. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége Műszaki tartalom Papp Zoltán LFCS 2015.06.15. Oldal:1 Tartalomjegyzék MŰSZAKI LEÍRÁS... 3 I.2.1. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA...

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

f) közreműködik az ajánlattevők és az ajánlatok közbeszerzési jogi előminősítésében, értékelésében, ennek részeként javaslatot tesz az alkalmatlanság

f) közreműködik az ajánlattevők és az ajánlatok közbeszerzési jogi előminősítésében, értékelésében, ennek részeként javaslatot tesz az alkalmatlanság MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására) amely létrejött egyrészről a Báta Község Önkormányzata, továbbiakban, mint Megbízó Székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147. Adószám: 15733294-2-17

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2012.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2012. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2012. 1 / 7 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben