A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata"

Átírás

1 A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata október 24. Lengyel Tibor Elnök, vezérigazgató Euroexpert Zrt.

2 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 4 Az elektronikus számlabefogadás részletei... 8 az elektronikus számlázás... 8 lehetséges üzleti relációk... 8 elektronikus számlák a költségvetési szervezetekben... 9 példák mőködı elektronikus számlázási rendszerekre változások az elektronikus számlázás bevezetésével a KR és BEDSz rendszerek [18] szolgáltatásainak felhasználása az elektronikus számlák feldolgozása a költségvetési szervezetekben az elektronikus számlázással kapcsolatos jogszabályok az elektronikus számlázásra való áttérés elsıdleges és járulékos elınyei példák az elektronizálástól várható eredményekrıl az elektronikus számlázásra történı áttérés javasolt menetrendje az elsı fázis feladatai a számlabefogadó oldaláról az elsı fázis feladatai a számla-kibocsátók oldaláról Európai számlázási kezdeményezés (EU szintő kezdeményezés az elektronikus számlázás elımozdítására és a tagországok közötti együttmőködésekre e témában) [4] Elıszó Vezetıi összefoglaló Alkalmazási terület és célok Vízió Célok Az EEI kezdeményezés célterületei Az EEI kezdeményezés kapcsolódása egyéb programokhoz EE a kereskedelemben Akadályok az EEI elıtt Jogszabályi kérdések A bizalommal és mőködéssel kapcsolatos kérdések Ajánlások a bizalommal és mőködéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére A dán esettanulmány legfontosabb adatai [30] Általános háttér Az állami adminisztráció felépítése Dániában A politika és a stratégia összefüggései Egyedi célok Implementáció Infrastruktúra Költségvetési szervezetek Beszállítók Állam Kincstár A papíralapú számlák szkennelése Munkafolyamat leírás: Biztonsági és titkossági garanciák: A dán példa követésre méltó tulajdonságai Euroexpert Holding Zrt. 2/61

3 A közintézmények elektronikus számlákat fogadnak be A rendszer fejlesztése Egyéb intézményi tanulságok Az elektronizálási folyamat kiterjesztése egyéb intézményi fizetésekre Szabványosítás Intenzív kommunikáció és marketing az e-számlázás résztvevıivel Az áttérés Döntések a költségvetési szféra digitalizálásáról Minisztériumok, közintézmények és magán cégek A külföld Szabványosítás Eredmények A finn esettanulmány legfontosabb adatai Specifikus célok Implementáció A munkafolyamat Adatbiztonság és titkosság A finn példa pozitív jellemzıi Hatások Áttérés Pilot-projekt, elektronikus számlabefogadás demonstrálására Rövidítések és fogalmak meghatározása Források Euroexpert Holding Zrt. 3/61

4 Vezetıi összefoglaló Az elektronikus számlázási folyamat a számlakibocsátó és befogadó közötti kétirányú üzleti kommunikáció, amely hiteles, elektronikus dokumentumok elıállításán, biztonságos továbbításán és befogadásán alapul. Kétirányú, mert bármelyik partner lehet vevıi és szállító pozícióban. A költségvetési szervezetek számlázási folyamataiban azonban a beszállítói számlák fogadása és feldolgozása a meghatározó. Ezért ebben a tanulmányban elektronikus számlázási folyamatnak ezzel az irányával foglalkozunk. A hiteles elektronikus számla elıállításának, biztonságos továbbításának, és a vevı oldali a befogadásának többféle feltétele van. Rendelkezésre állnak-e a szükséges INFOCOM technológiák. A folyamat szereplıinek megfelelı-e az IT infrastruktúrája. Megszülettek-e a megfelelı szabványok és jogszabályok. Az INFOCOM technológiák oldaláról a válasz pozitív. A folyamat szereplıi azonban nagyon eltérı színvonalú IT infrastruktúrával rendelkeznek. Hazai szabványok még nincsenek, ajánlások és mintaértékő példák is alig. (Az Unió is szembesül ugyanezekkel a problémákkal.) Az elektronikus számlára, számlázásra jogszabályok vannak. A költségvetési szervezeti kör számára hiányzik a számlaarchiválás szabályozása, és természetesen szükséges lesz valamilyen rendeletre az elektronikus számlabefogadás megindításához. Az elektronikus számlázásra való áttérés az EU tagországok többségében még nem vált napi gyakorlattá. Az e-kormányzás kiépítésében elöljáró országokban például Dániában, Finnországban ismerünk példákat az elektronikus számlázás megvalósítására [30], [31]. Az EU-ban azonban jelenleg nincsenek szabványok és modellértékő projektek az elektronikus számlázás témakörében [4]. Az elektronikus számlabefogadás bevezetése az e-számlázási rendszerhez csatlakozó szereplık számára változásokkal jár együtt, ami a beszállítókat a Euroexpert Holding Zrt. 4/61

5 számlakibocsátás és továbbítás, a költségvetési szerveket pedig a számlabefogadás oldaláról érinti. Jelenleg a beszállítók (nagy vállalatok és KKV-k) nagyon különbözı fejlettségő szinten állnak. Olyan megoldásokat kell bevezetni, ami figyelembe veszi a gazdálkodó szervezetek helyzetében és lehetıségeiben mutatkozó különbségeket, és hogy az elektronizálásra történı áttérés után is megırizhessék beszállítói pozícióikat. A költségvetési szervezetek számára az elektronikus számlabefogadáshoz elérhetı, illetve csatlakozott szervezetként részesei a KR és BEDSz rendszereknek [18]. Ez megfelelı beállítás után alkalmassá teszi ıket az elektronikus számlák fogadására. Ezután következik az elektronikus számlák vizsgálatának és jóváhagyásának folyamata, ahol a döntési pontokon a jóváhagyásokat elektronikus aláírásokkal lehet igazolni. És legvégül marad az e-számlák importálása az adott költségvetési szervezet számviteli rendszerébe. Az eddig publikált adatok szerint az elektronikus számlázásra történı áttérés sok elınnyel jár. Csökken a papiros dokumentumokkal való munka, a számlafeldolgozás humán erıforrásigénye és átfutási ideje, a hibás számlaadatok rendszerbe vitelének kockázata és a számla-archiválás költsége. Nı az egész folyamat átláthatósága és felügyeletének lehetısége. Néhány dán adat a megtakarításokról és a hatékonyság növekedésrıl [30]. Az elektronikus számlázási projekt tervezett teljes költsége a várt megtakarítások 10%-át tette ki. Ebben az összegben benne van az új rendszerek beszerzése, a meglévıkhöz illesztése és a KKV-nak nyújtott szkennelési szolgáltatás. Nem tartalmazzák viszont a hálózatokat és a szkennelı irodák felállításának költségeit. A költségvetési szervezeteknél az átérés az elektronikus számlázásra 2003-ban évi 15 M db befogadott számlát érintett, amelyet 440 ezer beszállító cég nyújtott be. Számításaik szerint a 15 M darab számla feldolgozásának minden perce 12 M -ba került. Csak maga az áttérés a papíralapú számlákról az elektronikusra számlánként 10 perc megtakarítással járt (120 M ). Ha a számlajóváhagyást, a megrendelések Euroexpert Holding Zrt. 5/61

6 (szerzıdések) összevetését a számlákkal szintén elektronikusan végezték, akkor azzal további 7 perc megtakarítást értek le. Ez így összesen évi 200 M. Ekkora összeget takarítottak meg a dán költségvetésnek a számlázási és beszerzési folyamat elektronizálásával. Szintén Dániában nehéz feladat volt olyan szabályozási környezetet kialakítani, ahol a közszféra és a magán vállalatok is profitáltak a digitális adminisztráció elınyeibıl. A szabályozás és a piacon már kipróbált technológiák adták az alapját egy életképes és rugalmas Az elektronikus számlabefogadáshoz szükséges változtatásokat célszerő 2 fázisban végrehajtani. Az elsıben azt elérni, hogy a beszállítók elektronikus formában nyújtsák be a számláikat, amiket a költségvetési szervezetek képesek legyenek befogadni és importálni a jelenleg is mőködı számviteli rendszereikbe. A második fázisban a befogadás után, a költségvetési szervezetek az elektronikus számlákat vezessék végig a számla-feldolgozási munkafolyamatukon, ahol az ellenırzési pontokon elektronikus aláírásokkal igazolják a jóváhagyásokat. A folyamat végén állítsanak ki egy elektronikus átutalási megbízást, amihez csatolják hozzá a vonatkozó számlákat, elektronikusan írják alá, és küldjék el a Kincstárba. A Kincstár a hozzá beérkezı átutalási megbízásokat vigye végig a saját munkafolyamatán, ahol az ellenırzési pontokon a jóváhagyásokat elektronikus aláírással igazolja. Az elektronikus számlák archiválása pedig itt a Kincstárban, a teljes folyamat legvégén történjen meg. A jóváhagyási folyamatban résztvevı munkatársak elektronikus aláírásaihoz a tanúsítványok megvásárolhatók a hazai hitelesítés-szolgáltatóktól (NetLock, Matáv e- Szignó, Giro Elszámolás-forgalmi Rt., MÁV Informatika Kft., Microsec e-szignó). A tipikus költségek, tanúsítványonként nettó 2000 Ft/hó [2]. A másik lehetıség, hogy a KGyHSz-t, mint a magyar közigazgatásban használható tanúsítványok felülhitelesítıjét aki maga is bocsát ki tanúsítványokat megerısíteni, és ı adná ki a résztvevı munkatársak tanúsítványait. Megoldásra váró kérdés, hogyan és hol történjen az elektronikus számlák archiválása. A hogyan még szabályozásra vár. A jelenleg érvényes szabályozás a Euroexpert Holding Zrt. 6/61

7 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól [5] hatálya nem terjed ki a költségvetési szervezetekre. Ezért egyenlıre elegendınek látszik az archivált számlákhoz történı hozzáférést szabályozni. Az archiválás helye még eldöntésre váró kérdés. Számlaarchiválás lehetséges annyi helyen, mint ahol számlákat fogadnak be. Vagy központilag, a Kincstárban. Ez utóbbi esetben a Kincstárhoz nem csak az átutalási megbízások érkeznének be elektronikus dokumentum formájában, hanem az átutaláshoz hozzá lenne csatolva a jóváhagyott, kontírozott elektronikus számla is. Euroexpert Holding Zrt. 7/61

8 Az elektronikus számlabefogadás részletei az elektronikus számlázás Az elektronikus számlázási folyamat a számlakibocsátó és befogadó közötti kétirányú üzleti kommunikáció, amely hiteles, elektronikus dokumentumok elıállításán, biztonságos továbbításán és befogadásán alapul. Kétirányú, mert bármelyik partner lehet vevıi és szállító pozícióban. Hiteles elektronikus dokumentumokon alapul, mert fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel van ellátva. Biztonságos, mert a fogadói oldalon a hitelesítés-szolgáltató igazolásával ellenırizhetı, hogy a dokumentum aláírója az a személy vagy szervezet, mint aki a dokumentumot aláírta. A dokumentum tartalma nem változott meg azóta, hogy elektronikusan aláírták. És az idıbélyegzés igazolása alapján az idıbélyegzı elhelyezésének idıpontjában változatlan formában létezett. lehetséges üzleti relációk Az elektronikus számlázás különbözı kereskedelmi relációban fordulhat elı. Gazdálkodó szervezetek között, jelölése B2B (Business To Business). Gazdálkodó és költségvetési szervezet között, jelölése B2G (Business To Government). Gazdálkodó szervezet és fogyasztó között, jelölése B2C (Business To Customer). Mindhárom relációnak sajátos tulajdonságai vannak. A B2B-re jellemzı a kétirányú kapcsolat. Bármelyik gazdálkodó szervezet lehet számlakibocsátói vagy befogadói pozícióban. Legfeljebb a nagy beszállítói körrel dolgozó cégek számlaforgalmában a befogadás túlsúlyban van, és a szerepük meghatározó az e-számlázás feltételeinek rögzítésénél. A B2B kapcsolat technikai környezetére jellemzı, hogy a gazdálkodó szervezeteknél kiépített e-számla kibocsátó / befogadó rendszerek mőködnek és az e-számlákat egy hálózati szolgáltató közremőködésével továbbítják egymás között. Euroexpert Holding Zrt. 8/61

9 A B2G-ben a vállalkozások jellemzıen a számlakibocsátók, a költségvetési szervezetek pedig a befogadók. Technikai szempontból ennek a relációnak sajátossága, hogy a költségvetési szervezetek valamilyen számukra specializált hálózati szolgáltatáson fogadják be az e-számlákat. A B2C kapcsolat leggyakrabban a nagy közmőszolgáltatók, bankok, biztosítók és a lakossági fogyasztók között fordul el. A fogyasztó, mint végfelhasználó részérıl itt a számlabefogadás helyett a számlamegtekintés és fizetés funkciók fontosak. Erre a kapcsolati környezetre jellemzı, hogy a szolgáltatók elektronikus számlabemutató portálokat mőködtetnek az Interneten, ahová a fogyasztók azonosítási rendszeren keresztül léphetnek be, és megtekinthetik a digitális aláírással és idıbélyegzéssel ellátott elektronikus számláikat. elektronikus számlák a költségvetési szervezetekben A költségvetési szervezetek számlázási folyamataira jellemzı, hogy nagy mennyiségő számlával dolgoznak. Közvetlen adatok nem állnak rendelkezésre a feldolgozott számlák darabszámára, de azt azonban kincstári adatokból tudjuk, hogy 2006-ban darab átutalást (tranzakciót) teljesítettek Md Ft értékben. Ezekbıl az adatokból csak becsülhetjük, hogy néhányszor százezres lehetett a szállítói számlák darabszáma. A költségvetési szervezetek számlázási folyamatainak másik jellemzıje, hogy elsısorban a beszállítói számlák fogadása és feldolgozása a meghatározó. Ezért ebben a tanulmányban elektronikus számlázási folyamatnak ezzel az irányával foglalkozunk. Euroexpert Holding Zrt. 9/61

10 példák mőködı elektronikus számlázási rendszerekre Az elektronikus számlázásra való áttérés az EU tagországok többségében még nem vált napi gyakorlattá. Az e-kormányzás kiépítésében elöljáró országokban például Dániában, Finnországban ismerünk példákat az elektronikus számlázás megvalósítására. Az EU-ban azonban jelenleg nincsenek szabványok és modellértékő projektek az elektronikus számlázás témakörében [4]. változások az elektronikus számlázás bevezetésével Az e-számlázási rendszerhez csatlakozás a beszállítókat a számlakibocsátás és továbbítás, a költségvetési szerveket pedig a számlabefogadás oldaláról érinti. A beszállítók jelenleg nagyon különbözı fejlettségő szinten állnak. A nagyok, jellemzıen fejlett IT infrastruktúrával, ERP rendszerrel és jelentıs fejlesztési potenciállal rendelkeznek. Az ı csatlakozáshoz elegendı, ha definiálják számukra a folyamathoz kapcsolódás pontosan feltételeit a beküldhetı elektronikus számlaformátumot és a számlaküldı azonosításának mechanizmusát. A KKV mérető gazdálkodó szervezetek azonban direkt támogatásra szorulnak. A KKV-k szőkös beruházási, fejlesztési lehetıségekkel rendelkeznek, és a könyvelıi rendszereik is jellemzıen papíralapú számviteli bizonylatokat dolgoznak. Ezért ıket szolgáltatásokkal kell segíteni, hogy a papíros számláikat konvertálhassák, vagy digitalizálva kapcsolódhassanak be az elektronikus számlázási folyamatba. a KR és BEDSz rendszerek [18] szolgáltatásainak felhasználása A [18] kormányrendelet által meghatározott költségvetési szervezetek felcsatlakoznak a KR-re, ahol közvetített szolgáltatások keretében fogadják a számukra benyújtott beszállítói számlákat. A beszállítók ügyfélkapus azonosítással, (vagy ha a számláik elektronikusan alá vannak írva, közvetlenül) érhetik el a számlabefogadó szolgáltatásokat. A számlák befogadásáról vagy elutasításáról a beszállítók az értesítési tár -jukon keresztül, vagy az címükre kapnak nyugtázó értesítést. Euroexpert Holding Zrt. 10/61

11 az elektronikus számlák feldolgozása a költségvetési szervezetekben A beküldött elektronikus számla a KR-n belül a BEDSz rendszer szolgáltatásai segítségével bekerül a befogadó költségvetési szervezet saját rendszerébe. Itt a számla egy jóváhagyási és kontírozási munkafolyamat keretében jut el a könyvelésig. Majd ezután átutalási megbízást állítanak ki, és küldenek a Kincstárba. Intézményen belül a beérkezı elektronikus számlák feldolgozása kétféle módon történhet. A számlák bekerülhetnek a hagyományos, papíralapú feldolgozási folyamatba, vagy megırzik elektronikus formátumukat a teljes számla-feldolgozási folyamat alatt. Az utóbbi változat az, amitıl a több haszon várható. Ilyenkor a szakmai, pénzügyi igazolók, kontírozó munkatársak a számlákat elektronikus formájukban jelenítik meg a képernyıjükön, megjegyzéseket főzhetnek hozzá, majd a dokumentum elektronikus aláírásával igazolják a jóváhagyásukat. A számlafeldolgozási folyamat legvégén kerülnek a számlák továbbra is elektronikus formában kerülnek az intézmény könyvelı rendszerébe, és archiválásra. az elektronikus számlázással kapcsolatos jogszabályok 1992 évi törvény, az általános forgalmi adóról [33]: A 16. a számla és bármely bizonylat tartalmi kellékeit definiálja. A 43. (7) pontja az elektronikusan kibocsátott számla és egyszerősített számla feltételeit határozza meg. A 2000 évi C. törvény a számvitelrıl [7]: A 166. és 167. a számviteli bizonylatok így a számlák és a bizonylatok kellékeinek tartalmi és formai követelményeit határozza meg. A 169. (1) és (2) pontja a bizonylatok megırzésérıl rendelkezik. Eszerint a gazdálkodás eredményeit igazoló dokumentumokat 10 évig, a bizonylatokat 8 évi kell megırizni. A 169. (5) pontja kifejezetten az elektronikus formában kiállított bizonylatok archiválásról szól. Euroexpert Holding Zrt. 11/61

12 A 2001 évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról [11]. A 20/2004 (IV.21.) PM rendelet az elektronikus számláról [8]: A 2. (b) pontja meghatározza, hogy az elektronikus számla legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott elektronikus adat. 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól [5]: Az 1. kimondja, hogy e rendelet nem kell alkalmazni a E rendeletet nem kell alkalmazni az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy által végzett elektronikus archiválásra. 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet, a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történı másolat készítésének szabályairól [9] 193/2005. (IX.22.) Kormányrendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól [16] 182/2007. (VII. 10.) Kormányrendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerrıl [18] Tájékoztató a központi elektronikus szolgáltató rendszerrıl, (A 182/2007. (VII. 10.) Kormányrendelet összefoglalása) [14] APEH Közlemény az elektronikus számlázásról, , és ennek 3. sz. melléklete az elektronikus számla XML definícióival [10] Látható, hogy alapvetıen rendelkezésre áll minden jogszabály az elektronikus számlázás bevezetéshez. Hiányzik az archiválás szabályozása költségvetési szervezetekre, és megfelelı idıpontban annak kihirdetése, hogy milyen módon történik az e-számlák benyújtása ezekbe a szervezetekbe. Euroexpert Holding Zrt. 12/61

13 az elektronikus számlázásra való áttérés elsıdleges és járulékos elınyei Elsıdleges haszon alatt csak azokat az elınyöket értjük, amelyek a papíros adathordozóról elektronikusra történı áttéréssel közvetlenül jár együtt. Ilyenek a postaköltségeknek, a papíralapú dokumentumok kezelésének, az archiválásának elmaradása és a kézbesítési idık csökkenése. Ha az elektronikus számlázás bevezetése nem korlátozódik csak a számlabefogadásra - és a folyamat minden más eleme változatlanul marad - hanem integrálódik a teljes folyamatba, a beszerzéstıl a kifizetésig, akkor az áttérés sok járulékos haszonnal jár. Olyanokkal, minthogy szinte megszőnik a papiros dokumentumokkal való munka, csökken a számlafeldolgozás humán erıforrásigénye és átfutási ideje, a hibás számlaadatok rendszerbe vitelének kockázata, a számla-archiválás költsége. Nı az egész folyamat átláthatósága és felügyeletének lehetısége. példák az elektronizálástól várható eredményekrıl Dániában az átérés az elektronikus számlázásra a következı eredményekkel járt: Az elektronikus számlázási projekt tervezett teljes költsége a várt megtakarítások 10%-át tette ki. Ebben az összegben benne van az új rendszerek beszerzése, a meglévıkhöz illesztése és a KKV-nak nyújtott szkennelési szolgáltatás. Nem tartalmazzák viszont a hálózatokat és a szkennelı irodák felállításának költségeit ban évi 15 M db befogadott számlát érintett, amelyet 440 ezer beszállító cég nyújtott be [30]. Ebbıl 11.1 M darabbal (74%) az önkormányzatok, 2.1 M-val (14%) a régiók és 1.8 M-val (12%) a központi költségvetési szervezetek részesedtek. Számításaik szerint a 15 M darab számla feldolgozásának minden perce 12 M -ba kerül. Csak maga az áttérés a papíralapú számlákról az elektronikusra számlánként 10 perc megtakarítással járt (120 M ). Ha a számlajóváhagyáskor a megrendelések (szerzıdések) összevetése a számlákkal szintén elektronikusan történik, akkor az további 7 perc megtakarítást eredményezett. Számításaik szerint az elektronikus Euroexpert Holding Zrt. 13/61

14 számlázási és beszerzési folyamat bevezetése együtt évi 200 M -t takarított meg a dán költségvetésnek. Finnországban a vállalati tapasztalatok szerint az elektronikus számlázás bevezetése több haszonnal is járt. Csökkent az irodai rutinfeladatok mennyisége, és az így felszabadult idıt másra fordíthatták. Csökkent a feldolgozásra váró papiros dokumentumok száma és a tárolási igénye. A számlatovábbítás költsége a felére csökkent. Sıt a megtakarítás még több, ha beszámítjuk a postázással egyéb tevékenységek elmaradását is. A számlázási folyamat ideje csökkenésével felgyorsultak kifizetések. Csökkent a kézi adatbevitel és adatmanipulációval együtt járó hibák gyakorisága. A digitalizálás erısíti az adott cég innovatív és költség-hatékony képét a piacon. A Finnair légitársaságnál, (13 vállalatból álló csoport, 9800 alkalmazottal, 1.87 Mrd 2005 évi árbevétellel, évi 8 millió utast szolgál ki) a beszerzéstıl a számlabefogadásig terjedı folyamat elektronizálása évi több mint 1 M megtakarítással járt [27]. A MALÉV-nál a számlabefogadás és jóváhagyás munkafolyamatából a hibakeresés a munkaidı ~70%-át teszi ki. Azt várják, hogy ha a számviteli dokumentumok digitális formában állnak rendelkezésre, ez az idı radikálisan csökken [28]. A Diageo, piacvezetı prémium-kategóriás italgyártó, disztribútor cég, 200 országban van jelen. 24 ezer alkalmazottal dolgozik, és évi 520 ezer darab számlát dolgoz fel. Ebbıl 78% a kézzel beszkennelt számlakép és kézzel feldolgozott, 12% a tisztán elektronikusan beérkezett és feldolgozott, 10% az ICR-rel konvertált számla. Ilyen összetétel és mennyiség mellett 33 könyvelı dolgozik a számlafeldolgozással [27]. Euroexpert Holding Zrt. 14/61

15 Ipari tapasztalatok szerint 1 könyvelı naponta, a tételek számától függıen db papíralapú számlát dolgoz fel. Az elektronikus számlázás bevezetése után ez a szám 3 4-szeresére db emelkedik [29]. az elektronikus számlázásra történı áttérés javasolt menetrendje A változtatásokat célszerő 2 fázisban végrehajtani. Az elsıben csak azt tőzni ki célul, hogy a beszállítók a számláikat elektronikus formában nyújtsák be, és azokat a költségvetési szervezetek képesek legyenek befogadni és importálni a jelenleg is mőködı számviteli rendszereikbe. A második fázisban a befogadás után, a költségvetési szervezetek az elektronikus számlákat vezessék végig a számlafeldolgozási munkafolyamatukon, ahol az ellenırzési pontokon elektronikus aláírásokkal igazolják a jóváhagyásokat. Majd a folyamat végén állítsanak ki egy elektronikus átutalási megbízást, amihez csatolják hozzá a vonatkozó számlákat, elektronikusan írják alá, és küldjék el a Kincstárba. A Kincstár a hozzá beérkezı átutalási megbízásokat vigye végig a saját munkafolyamatán, ahol az ellenırzési pontokon a jóváhagyásokat elektronikus aláírással igazolja. Az elektronikus számlák archiválása pedig itt a Kincstárban, a teljes folyamat legvégén történjen meg. az elsı fázis feladatai a számlabefogadó oldaláról Jelenleg a számlázás az egész gazdaságban alapvetıen papíralapon folyik. Az elektronikus számlázás bevezetése elıtt többféle feladatot kell megoldani. Meg kell határozni egy ajánlott elektronikus formátumot a számlákhoz és az egyszerősített számlákhoz. Ennek leginkább javasolt formája az APEH ajánlása szerinti (XML, DTD, XSD) formátumok lehetnek [3], amik összhangban vannak az Uniós ajánlásokkal is [32]. Ha feltétezzük, hogy a költségvetési szervezetek már mind felkapcsolódtak a KR / BEDSz rendszerre [18], akkor egy követelmény-leírás szintjén meg kell határozni számukra a számlabefogadással járó teendıket. Vagyis, hogy a Kormányzati Portálon vagy az intézményi honlapjukon keresztül közvetített szolgáltatást Euroexpert Holding Zrt. 15/61

16 nyújtsanak, amelynek keretében lehetıvé teszik a beszállítók elektronikus számláinak fogadását. Majd a szervezeti tárukból kiolvassák az ide bekerült, meghatározott formátumú elektronikus számlákat, validálják és importálják a saját könyvelı rendszerükbe [18]. A kkv-k számára valószínő nem elegendı egyszerően meghatározni a benyújtható elektronikus számlák formátumát, hanem egyéb szolgáltatásokkal is támogatni kell ıket, hogy a papiros számláikat digitálisra konvertálhassák, benyújthassák, és ezzel megtarthassák beszállítói pozíciójukat. A kkv-kat a BEDSz rendszer elektronikus nyomtatvány-kezelı mechanizmusával lehet hatékonyan támogatni. Elıre el kell készíteni egy elektronikus számla formanyomtatványt, ami a számlabefogadó szervezetek oldaláról letölthetı a nyomtatványkitöltı programmal együtt. Az elektronikus számla formanyomtatvány felépítése megegyezik az elektronikus számla formátummal azzal a kiegészítéssel, hogy csatolni lehet hozzá a beszkennelt papíralapú számla képét. az elsı fázis feladatai a számla-kibocsátók oldaláról A beszállítók 2 lehetıség között választhatnak. Vagy maguk állítják elı a kötött formátumú elektronikus számláikat, elektronikusan aláírják, idıbélyegezik és a vevıi szervezet számlabefogadó szolgáltatása felhasználásával benyújtják. Ehhez a beszállító cég úgy állítja be vagy egészíti a saját számviteli (ERP) rendszerét, hogy az elıírt számlaformátumot el tudja készíteni. Ezt a megoldást várhatóan a fejlett vállalati IT rendszerekkel dolgozó nagyobb gazdálkodó szervezetek fogják választani. A kkv-k, valószínőleg le fogják tölteni az elektronikus számla formanyomtatványt és nyomtatványkitöltı programot. Beszkennelik a papíros számláikat, kitöltik a formanyomtatványt és csatolják hozzá a számlák képét. Az ügyfélkapus azonosítás után elérik a vevıi szervezet számlabefogadó szolgáltatását. Euroexpert Holding Zrt. 16/61

17 Európai számlázási kezdeményezés (EU szintő kezdeményezés az elektronikus számlázás elımozdítására és a tagországok közötti együttmőködésekre e témában) [4] Elıszó Az Európai Elektronikus Számlázási kezdeményezés az EC egy válasza a gazdaság globalizálódására. A 2006 szeptemberében indított Széles alapokon nyugvó innovációs stratégia keretében az EC megállapította Az új gazdasági rendben Európa elveszti a versenyképességét, ha eléggé invenciózus és innovatív, nem reagál megfelelıképpen a fogyasztói igények és preferenciák alakulására. Felismerve a problémát, az Európa gazdasági versenyképességét a hatékonyság és a biztonság emelésével kívánják elérni. Az ellátási lánc hatékonyságának erısítésével csökkenni fognak a költségek, és a mőködési környezet magasabb megbízhatóságával javulni fog a versenyképesség. Vagyis a fejlesztések alapja az ellátási lánc hatékonyságának és a megbízhatóságának javulása lesz. Az ellátási láncban mozgatott információ feldolgozásának korszerősítésével elhagyhatók lesznek a fölösleges mőveletek, emelkedik a megbízhatóság és csökkennek a költségek. Az Euro Övezet megteremtésének része a B2B és B2G üzleti kapcsolatokban használt e-számlázás és elektromos fizetés. A várakozások szerint, az Euroövezet jelentısen hozzájárul a Lisszaboni célok teljesüléséhez, amely szerint 2010-re Európa a világ leginkább versenyképes és dinamikus, tudásalapú társadalom lesz és 2005-ben az Európai Bizottság az e-európa Akcióterv eeurope 2005: Információs társadalom mindenkinek keretében fejlesztéseket indított el e-számlázás témakörben. Az akció tervek célja nem egyszerően az elektronizálás, hanem egyben a KKV-k digitalizált mőködésre való áttérésének elısegítése is. Létrejött egy Európai Elektronikus Számlázási Keretprogram, ami irányadó lehet az olyan IT fejlesztések, implementált termékek és szolgáltatások számára, amelyek Euroexpert Holding Zrt. 17/61

18 megalapozzák a szervezetek elektronikus számlakibocsátását, -befogadását és a kapcsolódó fizetéseket is. Vezetıi összefoglaló Az EEI létrehozásának alapvetı célja, hogy elısegítse Európa versenyképességét. Az elektronikus számlázás bevezetése amellett, hogy jelentıs mértékben (243 milliárd Euroval 1 ) csökkentheti az ellátási lánc költségeit, hozzájárul az üzleti folyamatok korszerősítéséhez és segíti az innovációt. Egyenlıre az EEI elterjedése és alkalmazása Európában korlátozott. A technológia komplexitása, a megfelelı törvényi szabályozás gyengesége és a mőködési korlátok akadályozzák, hogy közös európai megoldás szülessen. Pedig az EEI jótékony hatással lenne az e-számlázást bevezetı szervezetek üzleti hatékonyságára. Dánia példája azt mutatta, hogy az e-számlázás bevezetése csak a közszférában közel évi millió Euró megtakarítást eredményezett. Közös EEI keretrendszer nélkül félı, hogy a jelenleg gyakorlat folytatódik, amikor különbözı, bonyolult és költséges rendszereket fejlesztenek ki nemzeti szinten. Az Uniós politika szintjén kell létrehozni egy szervezetet (az Európai Bizottság alatt mőködı EEI Irányító Bizottságot), amelyik foglalkozna az elektronikus számlázás elıtt álló akadályok lebontásával, és kiépítené egy innovatív, piacorientált megoldás alapjait. A szakmai tudás és gyakorlat felhasználásával az e-számlázó rendszerek nyílt és együttmőködı rendszerajánlásait kell kidolgozni EU térsége számára. 1 The EACT (European Associations of Corporate Treasurers) project CAST (Corporate Action on Standards). Euroexpert Holding Zrt. 18/61

19 Alkalmazási terület és célok Az EEI keretrendszer célja, hogy elısegítse az elektronikus számlázó rendszerek együttmőködését a köz- és versenyszférában. A rendszerek közötti együttmőködés képessége alapvetıen a közösen használt üzleti szabályokon és szabványokon múlik. Ahogyan az elektronikus kereskedelem elınyei ösztönözték a papíralapú folyamatok kiváltását, az EEI keretrendszer segíteni fog az e-számlázás elıtt álló akadályok lebontásában és közös Uniós megoldás kidolgozásban. Vízió Az elképzelés az, hogy létrejöjjön egy olyan európai EEI keretrendszer, amelyik szabványos elektronikus számlázási folyamatot definiál a kereskedelmi ellátási lánc összes piaci szereplıjének, különösképpen a vásárlói és beszállítói oldal számára. A keretrendszer elı fogja segíteni az e-számlázást egy nyílt és együttmőködı környezetben, ahol a számla egy elektronikus kereskedelmi dokumentum vagy utasításcsomag a szállított vagy nyújtott szolgáltatásról, fizetési határidırıl és számlaösszegrıl az ÁFA feltüntetésével. Ez a keretrendszer üzleti és technikai szintő alapokat nyújt az elektronikus kereskedelmi kapcsolatok létrehozásához egy innovatív és versenypiacon. Így hozzájárul ahhoz, hogy a kereskedelem számára kidolgozott EEI szolgáltatások elterjedjenek egész Európában. A piaci szereplık és a hálózati szolgáltatók számára az EEI keretrendszer nyílt, használata és támogatása önkéntes. A keretrendszer elıször piaci szereplık közötti alapfolyamatot, az e-számla kibocsátást és befogadását fogja leírni. Késıbb, az elektronikus piac fejlıdésével a keretrendszer összetettebb folyamatok definiálására is ki fog terjedni. Euroexpert Holding Zrt. 19/61

20 Célok Az EEI kulcsfontosságú céljai: Ésszerősíteni Európában az országok közötti elektronikus számlázást. Elısegíteni, hogy az európai országokban közös politikák és eljárások alakuljanak ki, amelyek összhangban vannak az elektronikus számlázásra, az autentikációra és számlaarchiválásokra vonatkozó jogi és szabályozási környezettel. Az EEI alapú szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrákat és / vagy hálózati szolgáltatókat versenyre és innovatív fejlesztésekre késztetni. Elkerülni a költséges e-számlázó rendszer beruházásokat. Megteremteni a e-számlázát lehetıségét az ellátási lánc összes szereplıje számára (vásárlók, szállítók, hatóságok, ügynökök, stb.). Támogatni a ma, Európában használatos üzleti folyamatokat és mőködési módszereket. Lehetıvé tenni az együttmőködést az üzleti partnerek és a létezı e-számlázó rendszerek között. Skálázható megoldásokat támogatni. Lehetıvé tenni európai ellátási láncok mőködését úgy, hogy eközben piaci tényezık maradnak a világpiacon. Az EEI kezdeményezés célterületei Kezdetben az Európai e-számlázási kezdeményezés azokra a területekre koncentrál, ahol a maximális kezdeti hatékonyságnövekedés és költségmegtakarítás várható. Ezek a B2B és a G2B / B2G üzleti relációk kulcsfontosságú területei: A kereskedelmi partnerek számla és egyéb üzleti dokumentumok kibocsátása és fogadása az adás / vétel és a pénzügyi mőveletek bonyolítására. Az autentikálási, sérülésmentességi, az adó és egyéb kereskedelmi szabályozásnak való megfelelısségi vizsgálatok. Az e-számla, mint üzleti dokumentum archiválásának követelményei. Euroexpert Holding Zrt. 20/61

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8.

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. E-számlák kifizetésének lehetıségei Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. Áttekintés 1. Számlafizetési módszerek 2. ISO 20022 UNIFI szabvány és alkalmazási területei 3. SCT és

Részletesebben

E-számlázás gyakorlati aspektusai. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

E-számlázás gyakorlati aspektusai. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. E-számlázás gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Veszélyes dolog a jövő, szünet nélkül azzal fenyeget, hogy bekövetkezik. Balla D. Károly E-számlázás mérföldkövei,

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Quo Vadis e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az 3. Az 4. : egy másik történet 5. Röviden

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24.

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. SEPA szabvány a napközbeni többszöri elszámolásban A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. Ahogy elkezdıdött. 2005-ben merült fel a napközbeni elszámolás gondolata MNB tanulmány,

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

Számlafeldolgozás. a felhőben

Számlafeldolgozás. a felhőben Számlafeldolgozás a felhőben Máté Krisztián értékesítési igazgató DoqSys Business Solutions 1/30 Tartalom Az automatizált számlafeldolgozás Az invoicehotel.hu technológiai partnerei Mit kínál az invoicehotel.hu

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia Tartalom Tanúsítvány típusok Titkosítás

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan adminisztráció-csökkentés + számlázás =? adminisztráció-csökkentés + számlázás = TERVEZÉS László, Mondd, te kit választanál?

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Intelligens adatkinyerés, hiteles archiválás megvalósítása EMC Captiva termékkel 2 Tartalom EMC Captiva nagyvállalati megoldás EMC Captiva 7 új képességek áttekintése Hiteles másolatképzés és archiválás

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu. Együtt A-tól Z-ig

Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu. Együtt A-tól Z-ig Allianz GFB 2011 Allianz Hungária ZRt. www.allianz.hu Együtt A-tól Z-ig Változások az Allianz életében Szervezeti változások a hatékonyabb mőködés elısegítéséért Költözés és összevonás cégcsoport szinten

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Tájékoztató a KryoNet E-számla programcsomaghoz szükséges tanúsítványról

Tájékoztató a KryoNet E-számla programcsomaghoz szükséges tanúsítványról Tájékoztató a KryoNet E-számla programcsomaghoz szükséges tanúsítványról Tanúsítvány kötelezettség Az elektronikus úton kibocsátott számlát az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi törvény szerint fokozott

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007.

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/22443/9/2007. A digitális archiválás szabályairól szóló /2007. ( ) GKM rendelet Budapest, 2007. november 1 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007.

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az elektronikus számlát befogadók részére

TÁJÉKOZTATÓ. Az elektronikus számlát befogadók részére TÁJÉKOZTATÓ Az elektronikus számlát befogadók részére Tartalomjegyzék Az e-számla... 3 Archiválás, tárolás... 3 Befogadási kötelezettség... 4 Rendszerkövetelmény... 5 Felhasználói fiók... 6 Mellékletek...

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; önszabályozás vs. végdátum MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. november 17. Szávai Zoltán

Részletesebben

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Üzleti interoperabilitás - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Business Interoperability Interface Ország független elvárások Opcionális PEPPOL/BII

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon szerepe a Loyalty projektben Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon Retail Systems Kft. A Synergon 2007 ben alapította a Synergon Retail Systems Kft.

Részletesebben

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16.

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16. Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások Budapest, 2012. február 16. Tematika 1.Gyakorlati tapasztalatok és megfontolások 2.Elektronikus számlázás, elektronikus számla 3.Technikai háttér

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására dr. Kotulyák Éva A Magyar SEPA Egyesület Jogi munkacsoport vezetıje, MKB Bank Zrt. jogtanácsos 2012.05.31. 1 TÉMAKÖRÖK

Részletesebben

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan!

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! (E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! Stygár László Számlázz.hu /o\ megőrülök Számlázás az e-kereskedelemben átlátszó szegmens könnyen ellenőrizhető online fizetés miatt nyomonkövethető nyugta nem

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 EFER GW BANKSZÖVETSÉG BEMUTATÓ Tartalomjegyzék Ügyintézés, elektronikus fizetéssel EFER internetbanki fizetés Fizetés folyamata

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete.

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. SEPA körkép A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban. 1.a.... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. 1.b.... A SEPA végdátum.

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben