TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!"

Átírás

1 ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A lelkek életében is tavasz van, tart még a közöny tele és a bûn sötétsége, de már bontakozik az új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat, és bontakoznak az új, az isteni élet számára nyíló virágai. Ez az új élet a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új életnek a szolgálatában áll a liturgia is. Hamvazószerdával kezdjük a nagyböjtöt, ami abból az õsi, ószövetségi hagyományból ered, hogy a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben Jézus szavaival ezt mondja: Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! vagy a másik forma szerint: Emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Ez a megtisztulás a bûnöktõl való szabadulást, a megtérõ bûnösök számára az új életet jelenti; a vezeklés útján újra beoltódhatnak a bûn által elszakított és elszáradt ágak a régi tõbe, a mi Urunk Jézus Krisztusba. Az elsõ keresztény századoktól kezdve egészen a középkorig azo- kat, akik súlyos bûnt követtek el, nyilvános vezeklésre kötelezték. Ez az ünnepélyes vezeklés szabályai szerint történt, ami hamvazószerdától nagycsütörtökig tartott, amikor nagy örömmel fogadták vissza a lelkileg megtisztult és újjászületett tagokat a katolikus hit családjába. A hittanulók, az újonnan jöttek számára is az új életre való elõkészületet jelentette a nagyböjt. Az új élet a keresztségben kezdõdik, és örökké tart, hiszen ezáltal az isteni élet részesei leszünk. Régen szentségi egységcsomagban részesítették a frissen keresztelteket, hiszen a keresztséggel együtt a bérmálás szentségét is megkapták miként ma is a felnõtt keresztelésnél, és az Oltáriszentség vételében is részesültek. Napjainkban, amikor már nincsenek szigorú vezeklések, és a katolikusok többségét gyerekkorban keresztelik bár azért mindig vannak felnõtt megtérõk, a húsvét elõtti idõ minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje az Úr Jézus szellemében. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bûneinket õszinte bánattal és elégtétellel (szentgyónás, kiengesztelõdés Istennel és embertársainkkal), és a dicsõségesen gyõzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bûn sírjából (szentáldozással). Az õszinte bûnbánat nagyobb önismeretre és ugyanakkor Isten irgalmas szeretetétének nagyobb ismeretére segít minket. Ezen az úton eszközeink: a böjt, az imádság és a felebaráti szeretet gyakorlása. Az elsõdleges kérdés nem az, hogy mit eszünk vagy nem eszünk, hanem az, hogy milyen az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk. Felismerjük-e a mellettünk lévõ legkisebb emberben is Jézust, és adunk-e neki enni, ha éhes, inni, ha szomjas, és meglátogatjuk-e ha magányos? Ha igen, ha felismerjük és megvalljuk Õt testvéreinkben, biztosak lehetünk abban, hogy a végsõ, mindent eldöntõ kérdések után jobbjára fog állítani minket országában. Tomanek Péter káplán Káplán úr bemutatkozását a 4. oldalon olvashatjuk. Bár egyelõre rövid ideig lehet nálunk, örülünk, hogy tanúi és részesei lehetünk hivatásának.

2 2 ÚJ SZÍV Plébániánkon már hagyomány, hogy évrõl-évre részt veszünk ezen a rendezvényen. Február 14-én, pénteken az estét kis csapatunk Balatonbogláron, az egyházmegye nyaralójában töltötte, ahol együtt fõztünk, játszottunk, és beszélgettünk egymással. Másnap reggel innét mentünk a találkozóra, amelynek mottója idén: Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 13,34) A nap kezdetén Tóth Mónika, a találkozó fõszervezõje, majd Dobos Gyula helyi plébános atya köszöntötte az egybegyûlt fiatalokat. A zenei szolgálatot idén is a Magvetõ zenekar látta el Memi vezetésével. Délelõtt Varga Attila, a Boanergész együttes tagja tartott elõadást a nap mottójáról. Elõadásában Böjte Csaba atya írásai közül is felolvasott néhányat. Majd 11 órától szentmisén vettünk részt. Ezután közös agapé következett, majd lehetõség volt egy kis Balaton-parti sétára is. Délután Olofsson Placid atya tanúságtételét hallgathattuk, aki a fiatalok nyelvén beszélt a Gulágon eltöltött éveirõl és arról, hogy a Jóisten mennyire szerette õt életében. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ BALATONSZEMESEN Placid atya elmesélte, hogy amikor börtönben volt, õt kitüntették azzal, hogy kimehetett takarítani a folyosót meg a wc-ket, ami azért volt jó, mert legalább így mozoghatott, és közben pedig magyar nótákat énekelt. Aztán amikor arra a részre ért, ahol azok a cellák voltak, amikben a halálraítéltek tartózkodtak, azt énekelte el, hogy aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg bûneit, és õ feloldozást ad. Akkor még latinul volt, és így szólt: Ego te absolvo a peccatis tuis Én téged feloldozlak a bûneidtõl. Ezt a Nincs cserepes tanyám nóta dallamára énekelte. Majd a túlélés négy szabályát ismertette velünk, amikre aztán példákat is mondott: 1. szabály: A szenvedés elviselése! Nem panaszkodom! Ma is aktuális ez a szabály, hiszen szeretünk panaszkodni 2. szabály: Keresni kell az élet apró örömeit, mert azokból is van sok, csak mi nem vesszük észre! 3. szabály: Nem szabad azt gondolni, hogy különb vagyok! Adott pillanatban kell megmutatni, hogy különb vagyok! 4. szabály: Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk, keresztényeknek van hová kapaszkodnunk, a Jóistenbe. Ezért nekünk könnyebb elviselni a szenvedéseket. Placid atya magvetõs áldásban részesült a fiataloktól. Jókedvbõl sem volt hiány a találkozón. A nap moldvai táncházzal ért véget, amin már kevesen maradtunk, de így is jót táncoltunk. Egy kellemes, lelki feltöltõdést adó nap után elindultunk haza. Lempach Gabriella

3 ÚJ SZÍV 3 ANTIÓCHIÁS SZÍV TALÁKOZÓ Január 24-én szombaton Antióchiás Szív találkozón vettünk részt Budapesten, a kanizsai közösséget képviselve. Nagyon szép napsütéses napon indultunk el a találkozó helyszínére. Belépve az épületbe sok ismerõs és ismeretlen antióchiás fiatal és házaspár fogadott minket mosolygós arccal és öleléssel. Elõször közösen megkentük a szendvicseket közben beszélgettünk pár szót, és 10 órakor elkezdõdött a program. Imádsággal kezdtük, majd Bittsanszky Sári és János köszöntötte a közösségek képviselõit, mindenkit tapssal üdvözöltünk. Jó volt látni, hogy milyen sok helyrõl érkeztek. Egyre bõvül az antióchia közösség, hála Istennek érte. A találkozó mottója a következõ gondolat volt: Hogy hited által a közösség nyilvánvalóvá váljék. Filem 6. Márió atya arról beszélt, hogy a közösség élete tükörkép legyen rólunk, ill. a szeretetet és a szolidarítást építsük közösségünkben! Fontos, hogy együtt vegyünk részt a feladatokban, ne húzzuk ki magunkat alóluk azzal a címszóval, hogy én erre nem vagyok képes, a másik jobban tudja mint én. Inkább segítsük, bátorítsuk egymást, közösséget formáló tényezõkrõl együtt döntsünk! Ha programot szervezünk, beszéljük meg közösen, egyeztessünk, mikor lenne a többségnek jó! Majd az atya beszéde után kezdõdtek a közösségek poszterbemutatói. Jó volt hallani a közösségektõl, hogy mennyire készülnek már a tavaszi nagyhétvégéjükre, illetve elmondták a nehézségeket is, amivel majdnem minden közösség küzd. Csak mindenki más formában illetve máskor. De itt volt az alkalom, hogy segítsünk egymásnak, amiben tudunk, hisz ezért is van ez a találkozó. Hordozzuk egymást imáinkban. A kanizsaiak poszterét Tálosi András készítette, mi pedig elvittük, és elmondtuk a képekhez kapcsolódóan, mik történtek az elmúlt évben. Délután még szó volt a mûhelymunkáról, illetve a pécsi háttérházaspár beszélt a tisztasággal kapcsolatos programjukról. Szentmisével zárult a találkozó. Mi nem tudtunk végig maradni, mert kisfiúnk, Benedek (2 éves) is velünk volt, akire azt mondták, hogy a jövõ antióciása. De örülünk, hogy mi képviselhettük a közösségünket, hiszen ezzel a találkozóval mi is sokat kaptunk lelkiekben. Öleléssel: Szollár Laca, Reni és Beni

4 4 ÚJ SZÍV KÁPLÁN SIÓFOKRÓL, RÓMÁBÓL, PERUBÓL Siófoki származású vagyok, szüleim most is ott élnek. Testvéreimmel azonban elkerültünk szülõvárosunkból. A mai világban nem könnyû az embernek megtalálni sem a helyét, illetve a létbiztonságot jelentõ állást, így nõvérem jelenleg Budapesten, húgom pedig Angliában dolgozik. Öcsém, aki közel hét évvel fiatalabb nálam, a kaposvári egyházmegye negyedéves kispapja, és jelenleg Rómában a Német Magyar Kollégiumban tanul. A Siófokon töltött általános iskolai évek után a gimnáziumot az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem. Ez a választás szinte adott volt számomra, hiszen már több rokonom, unokatestvéreim is a ferences gimnáziumban végeztek, és nagybátyám ferences szerzetes volt. Az érettségi közeledtével még nem tudtam biztosan, mihez akarok fogni életemben, és mivel a reál tárgyakból jó voltam, a Budapesti Mûszaki Egyetemre felvételeztem, ahol két évig tanultam a villamosmérnöki karon. Az egyetemi évek során erõsebben fogalmazódott meg bennem a kérdés: Mit is akarok igazából kezdeni életemmel? Mi az életem értelme és célja? Hosszú tépelõdés és beszélgetések után a Szentévben, ben jelentkeztem a Kaposvári Egyházmegyébe, és a püspök atya Budapestre a Központi Szemináriumba küldött. Kispapi életem elején hagytam magamnak kis megfontolási idõt, vagyis két évig nem iratkoztam ki a mûszaki egyetemrõl, csupán halasztást kértem. A szemináriumban azonban nagyon jó légkör és segítõ társak fogadtak, így az elsõ pillanattól kezdve otthon éreztem magam, és a váltás nem esett nehezemre. Majd a második év után Rómába, a Német Magyar Kollégiumba küldtek, a teológiai alapképzést a Gergely egyetemen fejeztem be. A római szemináriumokban szokás egy pasztorális évet vagy gyakorlati évet végezni. Mivel itthon ennek nincs gyakorlata, kértem a püspök atyát, hogy ezt az idõt Dél- Amerikában, a legkatolikusabb kontinensen végezhessem. Peruban többen is dolgoznak a szemináriumom volt növendékei közül, ezért lehetõségem volt egy évet az Andok magaslataiban az inkák földjén eltölteni, és sok szép élménnyel gazdagodni. Visszatérésem után Rómában diakónussá PROGRAM-ELÕZETES Március között lesz antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Közel 70 fiatal vesz részt ezen a lelkigyakorlaton. Nagyobb létszámmal képviselteti magát Siófok és Fonyód, ahonnan 25 fiatal érkezik együtt. Kérjük a híveket, hogy imáikkal támogassák fiataljainkat! A nyári programok közül szeretettel ajánljuk a plébániánk szervezésében megrendezésre kerülõ 12. imatábort augusztus között három helyszínnel (Homokkomárom, Galambok, Újudvar) korcsoportos bontásban. szenteltek, ahol az egyháztörténeti szakképzést elkezdtem július 14-én szentelt Balás Béla püspök atya pappá Siófokon. Szentelési jelmondatom: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,28-29). A szentelés és újmisék után visszatértem Rómába, hiszen a tanulmányok további két évet igényeltek. Hamvazószerdán jöttem haza Magyarországra, március 4- én érkeztem Nagykanizsára, és kezdtem meg kápláni szolgálatomat. Bár szülõvárosom nincs igazán messze Kanizsától, mégis hosszú utat tettem meg, amíg ide értem. Örülök, hogy itt lehetek. Megbízásom egyelõre május 11-ig szól, ugyanis júniusban még a záróvizsgák miatt vissza kell mennem Rómába. Így rövid papi életemben folyamatosan tapasztalom a közmondás érvényességét: a jó pap holtig tanul. Arra, hogy valóban jó pap legyek még csak törekszem, és kérem a kedves testvérek imáját, segítségét. Tomanek Péter káplán Megjelenik CD-n a 60 másodperc címû musical zenéje! Remélhetõleg húsvét környékén már kapható lesz a plébánián. Ez a zenei anyag még színvonalasabb elõadást biztosít majd, hiszen a stúdiós zenei alapok nagyon igényesek. A CD bevételét az elõadás videó felvételére fordítjuk, remélhetõleg így sok fiatalt ér el az üzenet. Az antióchiás fiatalokat meghívták az Egerszalóki Ifjúsági Lelkigyakorlatra is, ahol július 15-én mutatják be a darabot. A mûrõl információk, képek a oldalon találhatók.

5 ÚJ SZÍV 5 JANUÁRBAN TÖRTÉNT 2009 az egyház és a mûvészetek kapcsolatának az éve. Örömmel adunk számot mindjárt két sikeres rendezvényünkrõl. Közös újévi koncertet adott a Szent Imre kórus és a Péterffy Sándor Általános Iskola kicsinyek kórusa. A gyerekek tisztelettel figyeltek, és tanultak a rutinos kórustól. Büszkék voltak, hogy fenn a kórusban is énekelhettek. Ugyanakkor az idõsek meglepve tapasztalták a kicsinyek lelkesedését. Igazi örömzene lett a záró közös produkció. Január utolsó napján rendeztük meg a hagyományos egyházközségi farsangi bált. A keringõ és a palotás nyitótáncok mellett nagy sikert aratott a közösségek Portyázgatunk címû mûsora, melynek fináléjáról mutatunk be képet. Károly atya itt adta át elsõ ízben hagyományteremtõ szándékkal az egyházközségért végzett munkát elismerõ Jézus Szíve-díjat. Gratulálunk az ezévi díjazottaknak, Némethné Eminek és Etler Ottónak. A báli bevételt, ugyanúgy, mint a humorest bevételét, a plébániaépület tetõcseréjére fordítjuk. A munkákat húsvét után kezdjük. Tervezzük még a templomlépcsõ cseréjét is. A vidám évkezdést komoly munka követi... A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN Az alábbi programok kiegészíthetõk az egyes plébániák programjaival! Programok találhatók még a Magyar Kurír és az egyházmegyék honlapján. Február 14., Balatonszemes egyházmegyei ifjúsági farsang. Február 14., Kaposvár antióchiás lelkinap (párkapcsolatokról, tisztaságról). Február , Homokkomárom hivatástisztázó lelkigyakorlat. Március 21., Kaposvár egyházmegyei karitász nap. Március , Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Március , Homokkomárom nagyböjti lelkigyakorlat Máriával. Április 18., Kaposvár pedagógiai mûhely. Április , Kaposvár Országos Antiochiás Sportnap. Április 25., Kaposvár hitoktatók továbbképzése. Május 5., Somogysámson egyházmegyei ministráns találkozó. Május 1 3., Márianosztra XXX. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat. (Folytatás a 6. oldalon.)

6 6 ÚJ SZÍV HIRDETÉS Március 19.: Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyesének fõünnepe. Március között lesz az Antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Március 25.: Urunk születésének hírül adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fõünnepe. Templomunkban 7, 9 és 18 órakor lesznek szentmisék. Április én 3 napos lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Szabó Oszkár tábori lelkész tart pénteken és szombaton az esti szentmisék keretében, vasárnap pedig a fél 11-es szentmise keretében. A lelkigyakorlatra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Nagyböjtben minden pénteken 17 órától keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústól való megtartóztatást, napi háromszori étkezést, egyszeri jóllakást jelent. A húsvéti szent három nap szertartásának rendje: Nagycsütörtök: Reggel nincsenek szentmisék. 16 órakor templomnyitás. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje. Nagypéntek: Reggel nincsenek szentmisék. 8 órakor templomnyitás. 9 órakor keresztút. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor szertartás, passió, kereszthódolat. Szombat: Reggel nincsenek szentmisék. 9 órakor templomnyitás, a szentsír látogatása, gyóntatás 12 óráig. 19 órakor szertartás, feltámadási szentmise, körmenet. Kérjük a kedves híveket, hogy húsvéti szentgyónásukat ne halaszszák az utolsó pillanatokra. Minden szentmise elõtt és alatt, ezen kívül nagyszombaton reggel 9 12 óráig lehetõséget biztosítunk a szentgyónásra. A betegek húsvéti gyónási szándékát kérjük, idejében jelentsék be a sekrestyében vagy a plébániahivatalban. A szent sír és a templom díszítéséhez köszönettel fogadunk az adományokat. Húsvéti képeslapok kaphatók a sekrestyében. Húsvétvasárnap délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. Húsvéthétfõn vasárnapi miserend lesz templomunkban. A 9-es és a fél 11-es szentmisét Balás Béla megyéspüspök atya celebrálja. A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN (Folytatás az 5. oldalról.) Május 16., Csurgó egyházmegyei hittanverseny. Május 23., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Május 23., Kaposvár egyházmegyei ifjúsági sportnap. Május , Homokkomárom pünkösdi lelkigyakorlat. Május 30., Kaposvár majális családoknak és fiataloknak. Június 6., Marcali júniális, területi ifjúsági és családok találkozója. Június , Homokkomárom engesztelés, közbenjárás Máriával. Június 27., Kaposvár Szent László-nap. Július , Homokkomárom tábor hegyi napok, ifjúsági lelkigyakorlat. Július 4., Segesd egyházmegyei ifjúsági találkozó. Július , Újudvar egyházmegyei hittanosok tábora. Július , Kaposvár VIII. Ifjúsági és Családos Találkozó. Július , Egerszalók ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyen bemutatásra kerül a 60 másodperc c. musical Augusztus , Andocs Segesd egyházmegyei ifjúsági zarándoklat. Augusztus 8 13., Paray-le-Monial az Emmanuel Közösség Világtalálkozója. Augusztus , Homokkomárom Galambok Újudvar 12. imatábor. Szeptember 5., Kaposvár egyházmegyei zarándoklat a családokért. Szeptember 26., Homokkomárom rózsaesõ imaest. Október 3., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Október 9 11., Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Október 17., Somogysámson területi ifjúsági találkozó. Október , Pécs Regionális Taizéi Ifjúsági Találkozó. November , Kaposvár területi antióchiás nagyhétvége. A HÚSVÉT LÉNYEGE Mit keresitek a holtak között az élõt? Nincs itt, hanem feltámadott mondták az angyalok a megrémült asszonyoknak, akik bementek a sírboltba, de nem találták ott Jézus testét. A népek apostola, azaz Pál szerint az evangélium lényege éppen a húsvéti eseményekben áll, miszerint Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Kiadja: Jézus Szíve Plébánia, 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 4. Felelõs kiadó: Fliszár Károly esperes Szerkesztõ: Etler Ottó Kizárólag belsõ használatra! Mûszaki szerkesztõ: Lengyák András Nyomdai munkálatok: Qualité Reklámiroda, Nagykanizsa

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

2007. március. Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18)

2007. március. Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18) ÚJ SZÍV XII. évfolyam 1. szám 1 N A G Y B Ö J T Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18) Egyházunk hamvaszószerdával egy negyven

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április ne féljetek, bátran higgyetek! HÚSVÉT ÉS A SZENT HÁROM NAP Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta... (Jn.3.16)

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN N A G Y B Ö J T

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN N A G Y B Ö J T MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JANUÁR 26. Alapítva: 2003. október. XI. évfolyam 1. szám N A G Y B Ö J T 2. OLDAL HÁZSZENTELÉS 5. OLDAL KARITÁSZ 3. OLDAL ÖKUMENIKUS IMAHÉT 6. OLDAL KERESZTÚT

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS

XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete, ham- A vazószerda idén február 18-ára esett. A hamvazószerda abból az ősi hagyományból

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 5. osztály AZ ÉVES CÉL: A tanulók ismerjék meg az Egyház fõbb liturgikus

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2014. JÚNIUS 30. XII. évfolyam 6. szám HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 2. OLDAL KITÜNTETÉS 5. OLDAL KERESZTELÉS 3. OLDAL HITTANTÁBOR 6. OLDAL GYERMEKÉTKEZTETÉS 4. OLDAL

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Az örökölt búzaszem Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Eseménynaptár 2007 Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola Farsang (alsó-felső) Kisfaludy Napok Megemlékezés és koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 Nr. 567/2015. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2015-ben Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során immáron körvonalazódni látszanak

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

5. Cikkely A BETEGEK KENETE

5. Cikkely A BETEGEK KENETE 5. Cikkely A BETEGEK KENETE 1499 "A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedõ és megdicsõült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen;

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június ne féljetek, bátran higgyetek! BÉKESSÉG NEKTEK! Pünkösd a Szentlélek ünnepe. Mit is mondanánk a Szentlélekről, ha megkérdeznék tőlünk.

Részletesebben

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu ÚJ SZÍV XII. évfolyam 3. szám 1 ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu Régóta szerettük volna, hiányoltuk, tervezgettük, aztán végre a nyár elején nekiálltunk. Most már elmondhatjuk, sõt büszkék is lehetünk rá,

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 4. szám 2013. április Papszentelés és primícia Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013. április 6-án, szombaton három verbita diakónust

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai A Szent József Közhasznú Társaskör családgondozói és családi kohézió erősítő programsorozata 2008. évben A Szent József Közhasznú Társaskör tevékenységének társadalmi hasznossága, a civil társadalomra

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

VENI CREATOR SPIRITUS JÖVEL TEREMTÕ LÉLEK!

VENI CREATOR SPIRITUS JÖVEL TEREMTÕ LÉLEK! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 2. szám 1 VENI CREATOR SPIRITUS JÖVEL TEREMTÕ LÉLEK! Ki ne ismerné pünkösd eredetének történetét a Bibliából, amint azt Szent Lukács lejegyezte: Amikor a tanítványok egy erõtõl, Isten

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?#

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?# AzOCistGenerálisApát2014NagyböjtiLevele ÉshaIstennekünkadnáaSzívét? Jeruzsálem,Szent/sírBazilika, Krisztus/ikonaKálvárián KedvesCiszterciTestvéreim Ebben az évben Nagyböjti Levelet küldök nektek a Pünkösdi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

X. évfolyam 1. szám 2005. február

X. évfolyam 1. szám 2005. február ÚJ SZÍV X. évfolyam 1. szám 1 A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA NAGYBÖJT Beteljesedett az idõ, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15)

Részletesebben

HABEMUS PAPAM! FERENC PÁPA

HABEMUS PAPAM! FERENC PÁPA MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. MÁRCIUS 31. Alapítva: 2003. október. XI. évfolyam III. szám HABEMUS PAPAM! FERENC PÁPA 2. OLDAL NÉVVÁLASZTÁS 5. OLDAL KARITÁSZ 3. OLDAL HÚSVÉTI M ISZTÉRIUM 6.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

E gyházközségi L evél. halottak napja

E gyházközségi L evél. halottak napja E gyházközségi L evél 2012 évi 5. szám halottak napja 1 Kedves Testvérek! November első két napján az életük célját már elérőkre és a tisztuló lelkekre emlékezünk. Mi, akik még itt a földön élünk, csodáljuk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Képviselőtestületi választás

Képviselőtestületi választás Mily csodálatosak a Te műveid! Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt. (Zsolt 66,3) XIV. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2013. május 5. Kedves Testvérek! Képviselőtestületi választás Május 25-én,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben