TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!"

Átírás

1 ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A lelkek életében is tavasz van, tart még a közöny tele és a bûn sötétsége, de már bontakozik az új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat, és bontakoznak az új, az isteni élet számára nyíló virágai. Ez az új élet a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új életnek a szolgálatában áll a liturgia is. Hamvazószerdával kezdjük a nagyböjtöt, ami abból az õsi, ószövetségi hagyományból ered, hogy a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben Jézus szavaival ezt mondja: Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! vagy a másik forma szerint: Emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Ez a megtisztulás a bûnöktõl való szabadulást, a megtérõ bûnösök számára az új életet jelenti; a vezeklés útján újra beoltódhatnak a bûn által elszakított és elszáradt ágak a régi tõbe, a mi Urunk Jézus Krisztusba. Az elsõ keresztény századoktól kezdve egészen a középkorig azo- kat, akik súlyos bûnt követtek el, nyilvános vezeklésre kötelezték. Ez az ünnepélyes vezeklés szabályai szerint történt, ami hamvazószerdától nagycsütörtökig tartott, amikor nagy örömmel fogadták vissza a lelkileg megtisztult és újjászületett tagokat a katolikus hit családjába. A hittanulók, az újonnan jöttek számára is az új életre való elõkészületet jelentette a nagyböjt. Az új élet a keresztségben kezdõdik, és örökké tart, hiszen ezáltal az isteni élet részesei leszünk. Régen szentségi egységcsomagban részesítették a frissen keresztelteket, hiszen a keresztséggel együtt a bérmálás szentségét is megkapták miként ma is a felnõtt keresztelésnél, és az Oltáriszentség vételében is részesültek. Napjainkban, amikor már nincsenek szigorú vezeklések, és a katolikusok többségét gyerekkorban keresztelik bár azért mindig vannak felnõtt megtérõk, a húsvét elõtti idõ minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje az Úr Jézus szellemében. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bûneinket õszinte bánattal és elégtétellel (szentgyónás, kiengesztelõdés Istennel és embertársainkkal), és a dicsõségesen gyõzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bûn sírjából (szentáldozással). Az õszinte bûnbánat nagyobb önismeretre és ugyanakkor Isten irgalmas szeretetétének nagyobb ismeretére segít minket. Ezen az úton eszközeink: a böjt, az imádság és a felebaráti szeretet gyakorlása. Az elsõdleges kérdés nem az, hogy mit eszünk vagy nem eszünk, hanem az, hogy milyen az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk. Felismerjük-e a mellettünk lévõ legkisebb emberben is Jézust, és adunk-e neki enni, ha éhes, inni, ha szomjas, és meglátogatjuk-e ha magányos? Ha igen, ha felismerjük és megvalljuk Õt testvéreinkben, biztosak lehetünk abban, hogy a végsõ, mindent eldöntõ kérdések után jobbjára fog állítani minket országában. Tomanek Péter káplán Káplán úr bemutatkozását a 4. oldalon olvashatjuk. Bár egyelõre rövid ideig lehet nálunk, örülünk, hogy tanúi és részesei lehetünk hivatásának.

2 2 ÚJ SZÍV Plébániánkon már hagyomány, hogy évrõl-évre részt veszünk ezen a rendezvényen. Február 14-én, pénteken az estét kis csapatunk Balatonbogláron, az egyházmegye nyaralójában töltötte, ahol együtt fõztünk, játszottunk, és beszélgettünk egymással. Másnap reggel innét mentünk a találkozóra, amelynek mottója idén: Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 13,34) A nap kezdetén Tóth Mónika, a találkozó fõszervezõje, majd Dobos Gyula helyi plébános atya köszöntötte az egybegyûlt fiatalokat. A zenei szolgálatot idén is a Magvetõ zenekar látta el Memi vezetésével. Délelõtt Varga Attila, a Boanergész együttes tagja tartott elõadást a nap mottójáról. Elõadásában Böjte Csaba atya írásai közül is felolvasott néhányat. Majd 11 órától szentmisén vettünk részt. Ezután közös agapé következett, majd lehetõség volt egy kis Balaton-parti sétára is. Délután Olofsson Placid atya tanúságtételét hallgathattuk, aki a fiatalok nyelvén beszélt a Gulágon eltöltött éveirõl és arról, hogy a Jóisten mennyire szerette õt életében. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ BALATONSZEMESEN Placid atya elmesélte, hogy amikor börtönben volt, õt kitüntették azzal, hogy kimehetett takarítani a folyosót meg a wc-ket, ami azért volt jó, mert legalább így mozoghatott, és közben pedig magyar nótákat énekelt. Aztán amikor arra a részre ért, ahol azok a cellák voltak, amikben a halálraítéltek tartózkodtak, azt énekelte el, hogy aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg bûneit, és õ feloldozást ad. Akkor még latinul volt, és így szólt: Ego te absolvo a peccatis tuis Én téged feloldozlak a bûneidtõl. Ezt a Nincs cserepes tanyám nóta dallamára énekelte. Majd a túlélés négy szabályát ismertette velünk, amikre aztán példákat is mondott: 1. szabály: A szenvedés elviselése! Nem panaszkodom! Ma is aktuális ez a szabály, hiszen szeretünk panaszkodni 2. szabály: Keresni kell az élet apró örömeit, mert azokból is van sok, csak mi nem vesszük észre! 3. szabály: Nem szabad azt gondolni, hogy különb vagyok! Adott pillanatban kell megmutatni, hogy különb vagyok! 4. szabály: Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk, keresztényeknek van hová kapaszkodnunk, a Jóistenbe. Ezért nekünk könnyebb elviselni a szenvedéseket. Placid atya magvetõs áldásban részesült a fiataloktól. Jókedvbõl sem volt hiány a találkozón. A nap moldvai táncházzal ért véget, amin már kevesen maradtunk, de így is jót táncoltunk. Egy kellemes, lelki feltöltõdést adó nap után elindultunk haza. Lempach Gabriella

3 ÚJ SZÍV 3 ANTIÓCHIÁS SZÍV TALÁKOZÓ Január 24-én szombaton Antióchiás Szív találkozón vettünk részt Budapesten, a kanizsai közösséget képviselve. Nagyon szép napsütéses napon indultunk el a találkozó helyszínére. Belépve az épületbe sok ismerõs és ismeretlen antióchiás fiatal és házaspár fogadott minket mosolygós arccal és öleléssel. Elõször közösen megkentük a szendvicseket közben beszélgettünk pár szót, és 10 órakor elkezdõdött a program. Imádsággal kezdtük, majd Bittsanszky Sári és János köszöntötte a közösségek képviselõit, mindenkit tapssal üdvözöltünk. Jó volt látni, hogy milyen sok helyrõl érkeztek. Egyre bõvül az antióchia közösség, hála Istennek érte. A találkozó mottója a következõ gondolat volt: Hogy hited által a közösség nyilvánvalóvá váljék. Filem 6. Márió atya arról beszélt, hogy a közösség élete tükörkép legyen rólunk, ill. a szeretetet és a szolidarítást építsük közösségünkben! Fontos, hogy együtt vegyünk részt a feladatokban, ne húzzuk ki magunkat alóluk azzal a címszóval, hogy én erre nem vagyok képes, a másik jobban tudja mint én. Inkább segítsük, bátorítsuk egymást, közösséget formáló tényezõkrõl együtt döntsünk! Ha programot szervezünk, beszéljük meg közösen, egyeztessünk, mikor lenne a többségnek jó! Majd az atya beszéde után kezdõdtek a közösségek poszterbemutatói. Jó volt hallani a közösségektõl, hogy mennyire készülnek már a tavaszi nagyhétvégéjükre, illetve elmondták a nehézségeket is, amivel majdnem minden közösség küzd. Csak mindenki más formában illetve máskor. De itt volt az alkalom, hogy segítsünk egymásnak, amiben tudunk, hisz ezért is van ez a találkozó. Hordozzuk egymást imáinkban. A kanizsaiak poszterét Tálosi András készítette, mi pedig elvittük, és elmondtuk a képekhez kapcsolódóan, mik történtek az elmúlt évben. Délután még szó volt a mûhelymunkáról, illetve a pécsi háttérházaspár beszélt a tisztasággal kapcsolatos programjukról. Szentmisével zárult a találkozó. Mi nem tudtunk végig maradni, mert kisfiúnk, Benedek (2 éves) is velünk volt, akire azt mondták, hogy a jövõ antióciása. De örülünk, hogy mi képviselhettük a közösségünket, hiszen ezzel a találkozóval mi is sokat kaptunk lelkiekben. Öleléssel: Szollár Laca, Reni és Beni

4 4 ÚJ SZÍV KÁPLÁN SIÓFOKRÓL, RÓMÁBÓL, PERUBÓL Siófoki származású vagyok, szüleim most is ott élnek. Testvéreimmel azonban elkerültünk szülõvárosunkból. A mai világban nem könnyû az embernek megtalálni sem a helyét, illetve a létbiztonságot jelentõ állást, így nõvérem jelenleg Budapesten, húgom pedig Angliában dolgozik. Öcsém, aki közel hét évvel fiatalabb nálam, a kaposvári egyházmegye negyedéves kispapja, és jelenleg Rómában a Német Magyar Kollégiumban tanul. A Siófokon töltött általános iskolai évek után a gimnáziumot az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem. Ez a választás szinte adott volt számomra, hiszen már több rokonom, unokatestvéreim is a ferences gimnáziumban végeztek, és nagybátyám ferences szerzetes volt. Az érettségi közeledtével még nem tudtam biztosan, mihez akarok fogni életemben, és mivel a reál tárgyakból jó voltam, a Budapesti Mûszaki Egyetemre felvételeztem, ahol két évig tanultam a villamosmérnöki karon. Az egyetemi évek során erõsebben fogalmazódott meg bennem a kérdés: Mit is akarok igazából kezdeni életemmel? Mi az életem értelme és célja? Hosszú tépelõdés és beszélgetések után a Szentévben, ben jelentkeztem a Kaposvári Egyházmegyébe, és a püspök atya Budapestre a Központi Szemináriumba küldött. Kispapi életem elején hagytam magamnak kis megfontolási idõt, vagyis két évig nem iratkoztam ki a mûszaki egyetemrõl, csupán halasztást kértem. A szemináriumban azonban nagyon jó légkör és segítõ társak fogadtak, így az elsõ pillanattól kezdve otthon éreztem magam, és a váltás nem esett nehezemre. Majd a második év után Rómába, a Német Magyar Kollégiumba küldtek, a teológiai alapképzést a Gergely egyetemen fejeztem be. A római szemináriumokban szokás egy pasztorális évet vagy gyakorlati évet végezni. Mivel itthon ennek nincs gyakorlata, kértem a püspök atyát, hogy ezt az idõt Dél- Amerikában, a legkatolikusabb kontinensen végezhessem. Peruban többen is dolgoznak a szemináriumom volt növendékei közül, ezért lehetõségem volt egy évet az Andok magaslataiban az inkák földjén eltölteni, és sok szép élménnyel gazdagodni. Visszatérésem után Rómában diakónussá PROGRAM-ELÕZETES Március között lesz antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Közel 70 fiatal vesz részt ezen a lelkigyakorlaton. Nagyobb létszámmal képviselteti magát Siófok és Fonyód, ahonnan 25 fiatal érkezik együtt. Kérjük a híveket, hogy imáikkal támogassák fiataljainkat! A nyári programok közül szeretettel ajánljuk a plébániánk szervezésében megrendezésre kerülõ 12. imatábort augusztus között három helyszínnel (Homokkomárom, Galambok, Újudvar) korcsoportos bontásban. szenteltek, ahol az egyháztörténeti szakképzést elkezdtem július 14-én szentelt Balás Béla püspök atya pappá Siófokon. Szentelési jelmondatom: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,28-29). A szentelés és újmisék után visszatértem Rómába, hiszen a tanulmányok további két évet igényeltek. Hamvazószerdán jöttem haza Magyarországra, március 4- én érkeztem Nagykanizsára, és kezdtem meg kápláni szolgálatomat. Bár szülõvárosom nincs igazán messze Kanizsától, mégis hosszú utat tettem meg, amíg ide értem. Örülök, hogy itt lehetek. Megbízásom egyelõre május 11-ig szól, ugyanis júniusban még a záróvizsgák miatt vissza kell mennem Rómába. Így rövid papi életemben folyamatosan tapasztalom a közmondás érvényességét: a jó pap holtig tanul. Arra, hogy valóban jó pap legyek még csak törekszem, és kérem a kedves testvérek imáját, segítségét. Tomanek Péter káplán Megjelenik CD-n a 60 másodperc címû musical zenéje! Remélhetõleg húsvét környékén már kapható lesz a plébánián. Ez a zenei anyag még színvonalasabb elõadást biztosít majd, hiszen a stúdiós zenei alapok nagyon igényesek. A CD bevételét az elõadás videó felvételére fordítjuk, remélhetõleg így sok fiatalt ér el az üzenet. Az antióchiás fiatalokat meghívták az Egerszalóki Ifjúsági Lelkigyakorlatra is, ahol július 15-én mutatják be a darabot. A mûrõl információk, képek a oldalon találhatók.

5 ÚJ SZÍV 5 JANUÁRBAN TÖRTÉNT 2009 az egyház és a mûvészetek kapcsolatának az éve. Örömmel adunk számot mindjárt két sikeres rendezvényünkrõl. Közös újévi koncertet adott a Szent Imre kórus és a Péterffy Sándor Általános Iskola kicsinyek kórusa. A gyerekek tisztelettel figyeltek, és tanultak a rutinos kórustól. Büszkék voltak, hogy fenn a kórusban is énekelhettek. Ugyanakkor az idõsek meglepve tapasztalták a kicsinyek lelkesedését. Igazi örömzene lett a záró közös produkció. Január utolsó napján rendeztük meg a hagyományos egyházközségi farsangi bált. A keringõ és a palotás nyitótáncok mellett nagy sikert aratott a közösségek Portyázgatunk címû mûsora, melynek fináléjáról mutatunk be képet. Károly atya itt adta át elsõ ízben hagyományteremtõ szándékkal az egyházközségért végzett munkát elismerõ Jézus Szíve-díjat. Gratulálunk az ezévi díjazottaknak, Némethné Eminek és Etler Ottónak. A báli bevételt, ugyanúgy, mint a humorest bevételét, a plébániaépület tetõcseréjére fordítjuk. A munkákat húsvét után kezdjük. Tervezzük még a templomlépcsõ cseréjét is. A vidám évkezdést komoly munka követi... A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN Az alábbi programok kiegészíthetõk az egyes plébániák programjaival! Programok találhatók még a Magyar Kurír és az egyházmegyék honlapján. Február 14., Balatonszemes egyházmegyei ifjúsági farsang. Február 14., Kaposvár antióchiás lelkinap (párkapcsolatokról, tisztaságról). Február , Homokkomárom hivatástisztázó lelkigyakorlat. Március 21., Kaposvár egyházmegyei karitász nap. Március , Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Március , Homokkomárom nagyböjti lelkigyakorlat Máriával. Április 18., Kaposvár pedagógiai mûhely. Április , Kaposvár Országos Antiochiás Sportnap. Április 25., Kaposvár hitoktatók továbbképzése. Május 5., Somogysámson egyházmegyei ministráns találkozó. Május 1 3., Márianosztra XXX. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat. (Folytatás a 6. oldalon.)

6 6 ÚJ SZÍV HIRDETÉS Március 19.: Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyesének fõünnepe. Március között lesz az Antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Március 25.: Urunk születésének hírül adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fõünnepe. Templomunkban 7, 9 és 18 órakor lesznek szentmisék. Április én 3 napos lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Szabó Oszkár tábori lelkész tart pénteken és szombaton az esti szentmisék keretében, vasárnap pedig a fél 11-es szentmise keretében. A lelkigyakorlatra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Nagyböjtben minden pénteken 17 órától keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústól való megtartóztatást, napi háromszori étkezést, egyszeri jóllakást jelent. A húsvéti szent három nap szertartásának rendje: Nagycsütörtök: Reggel nincsenek szentmisék. 16 órakor templomnyitás. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje. Nagypéntek: Reggel nincsenek szentmisék. 8 órakor templomnyitás. 9 órakor keresztút. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor szertartás, passió, kereszthódolat. Szombat: Reggel nincsenek szentmisék. 9 órakor templomnyitás, a szentsír látogatása, gyóntatás 12 óráig. 19 órakor szertartás, feltámadási szentmise, körmenet. Kérjük a kedves híveket, hogy húsvéti szentgyónásukat ne halaszszák az utolsó pillanatokra. Minden szentmise elõtt és alatt, ezen kívül nagyszombaton reggel 9 12 óráig lehetõséget biztosítunk a szentgyónásra. A betegek húsvéti gyónási szándékát kérjük, idejében jelentsék be a sekrestyében vagy a plébániahivatalban. A szent sír és a templom díszítéséhez köszönettel fogadunk az adományokat. Húsvéti képeslapok kaphatók a sekrestyében. Húsvétvasárnap délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. Húsvéthétfõn vasárnapi miserend lesz templomunkban. A 9-es és a fél 11-es szentmisét Balás Béla megyéspüspök atya celebrálja. A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN (Folytatás az 5. oldalról.) Május 16., Csurgó egyházmegyei hittanverseny. Május 23., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Május 23., Kaposvár egyházmegyei ifjúsági sportnap. Május , Homokkomárom pünkösdi lelkigyakorlat. Május 30., Kaposvár majális családoknak és fiataloknak. Június 6., Marcali júniális, területi ifjúsági és családok találkozója. Június , Homokkomárom engesztelés, közbenjárás Máriával. Június 27., Kaposvár Szent László-nap. Július , Homokkomárom tábor hegyi napok, ifjúsági lelkigyakorlat. Július 4., Segesd egyházmegyei ifjúsági találkozó. Július , Újudvar egyházmegyei hittanosok tábora. Július , Kaposvár VIII. Ifjúsági és Családos Találkozó. Július , Egerszalók ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyen bemutatásra kerül a 60 másodperc c. musical Augusztus , Andocs Segesd egyházmegyei ifjúsági zarándoklat. Augusztus 8 13., Paray-le-Monial az Emmanuel Közösség Világtalálkozója. Augusztus , Homokkomárom Galambok Újudvar 12. imatábor. Szeptember 5., Kaposvár egyházmegyei zarándoklat a családokért. Szeptember 26., Homokkomárom rózsaesõ imaest. Október 3., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Október 9 11., Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Október 17., Somogysámson területi ifjúsági találkozó. Október , Pécs Regionális Taizéi Ifjúsági Találkozó. November , Kaposvár területi antióchiás nagyhétvége. A HÚSVÉT LÉNYEGE Mit keresitek a holtak között az élõt? Nincs itt, hanem feltámadott mondták az angyalok a megrémült asszonyoknak, akik bementek a sírboltba, de nem találták ott Jézus testét. A népek apostola, azaz Pál szerint az evangélium lényege éppen a húsvéti eseményekben áll, miszerint Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Kiadja: Jézus Szíve Plébánia, 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 4. Felelõs kiadó: Fliszár Károly esperes Szerkesztõ: Etler Ottó Kizárólag belsõ használatra! Mûszaki szerkesztõ: Lengyák András Nyomdai munkálatok: Qualité Reklámiroda, Nagykanizsa

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN CSALÁDI NAP

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN CSALÁDI NAP MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2014. MÁRCIUS 30. NAGYBÖJT XII. évfolyam III. szám CSALÁDI NAP 2. OLDAL CSALÁDI NAP 5. OLDAL HÚSVÉTI TRIDUUM 3. OLDAL NAGYBÖJT SZELLEME 6. OLDAL KARITÁSZ 4. OLDAL

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

KÖZÖS ELÕKÉSZÜLET HÚSVÉTRA

KÖZÖS ELÕKÉSZÜLET HÚSVÉTRA ÚJ SZÍVXIII. évfolyam 1. szám 1 KÖZÖS ELÕKÉSZÜLET HÚSVÉTRA A 2008-as év a Magyar Katolikus Egyházban a Biblia éve. Nemcsak nálunk katolikusoknál, ugyanis protestáns testvéreink is csatlakoztak a püspöki

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

2007. március. Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18)

2007. március. Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18) ÚJ SZÍV XII. évfolyam 1. szám 1 N A G Y B Ö J T Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet (Mt 6, 17 18) Egyházunk hamvaszószerdával egy negyven

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A SZÉCHENYIVÁROSI SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE I.

A SZÉCHENYIVÁROSI SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE I. A SZÉCHENYIVÁROSI SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE 2013. I. félév Január 16-án egész napos egyházmegyei szentségimádási napra került sor a templomunkban. Az éjszakai virrasztásra óránként 2-2 hívőnk jelentkezett.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. AUGUSZTUS 25. I. szám:2003. október XI. évfolyam VIII. szám Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 2. OLDAL FÜLEP MÁRK FUVOLAMŰVÉSZ 5. OLDAL EYGHÁZADÓ 3. OLDAL VISSZAPILLANTÓ

Részletesebben

Mit kíván tőlünk az Isten?

Mit kíván tőlünk az Isten? LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 1. szám 2013. január Mit kíván tőlünk az Isten? AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6 8 Mivel állhatok az Úr elé, mivel

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2011 - Január 15 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr is megtisztelt minket felségével. 17-én kezdődött az ökumenikus imahét.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél

Óbudai Szalézi Hírlevél Óbudai Szalézi Hírlevél Február / Március 2016 HAMVAZÓSZERDÁN A mai nappal ismét ránk köszönt az az alkalmas szent idő, amely arra hivatott, hogy testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben