TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!"

Átírás

1 ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A lelkek életében is tavasz van, tart még a közöny tele és a bûn sötétsége, de már bontakozik az új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat, és bontakoznak az új, az isteni élet számára nyíló virágai. Ez az új élet a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új életnek a szolgálatában áll a liturgia is. Hamvazószerdával kezdjük a nagyböjtöt, ami abból az õsi, ószövetségi hagyományból ered, hogy a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben Jézus szavaival ezt mondja: Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! vagy a másik forma szerint: Emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Ez a megtisztulás a bûnöktõl való szabadulást, a megtérõ bûnösök számára az új életet jelenti; a vezeklés útján újra beoltódhatnak a bûn által elszakított és elszáradt ágak a régi tõbe, a mi Urunk Jézus Krisztusba. Az elsõ keresztény századoktól kezdve egészen a középkorig azo- kat, akik súlyos bûnt követtek el, nyilvános vezeklésre kötelezték. Ez az ünnepélyes vezeklés szabályai szerint történt, ami hamvazószerdától nagycsütörtökig tartott, amikor nagy örömmel fogadták vissza a lelkileg megtisztult és újjászületett tagokat a katolikus hit családjába. A hittanulók, az újonnan jöttek számára is az új életre való elõkészületet jelentette a nagyböjt. Az új élet a keresztségben kezdõdik, és örökké tart, hiszen ezáltal az isteni élet részesei leszünk. Régen szentségi egységcsomagban részesítették a frissen keresztelteket, hiszen a keresztséggel együtt a bérmálás szentségét is megkapták miként ma is a felnõtt keresztelésnél, és az Oltáriszentség vételében is részesültek. Napjainkban, amikor már nincsenek szigorú vezeklések, és a katolikusok többségét gyerekkorban keresztelik bár azért mindig vannak felnõtt megtérõk, a húsvét elõtti idõ minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje az Úr Jézus szellemében. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bûneinket õszinte bánattal és elégtétellel (szentgyónás, kiengesztelõdés Istennel és embertársainkkal), és a dicsõségesen gyõzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bûn sírjából (szentáldozással). Az õszinte bûnbánat nagyobb önismeretre és ugyanakkor Isten irgalmas szeretetétének nagyobb ismeretére segít minket. Ezen az úton eszközeink: a böjt, az imádság és a felebaráti szeretet gyakorlása. Az elsõdleges kérdés nem az, hogy mit eszünk vagy nem eszünk, hanem az, hogy milyen az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk. Felismerjük-e a mellettünk lévõ legkisebb emberben is Jézust, és adunk-e neki enni, ha éhes, inni, ha szomjas, és meglátogatjuk-e ha magányos? Ha igen, ha felismerjük és megvalljuk Õt testvéreinkben, biztosak lehetünk abban, hogy a végsõ, mindent eldöntõ kérdések után jobbjára fog állítani minket országában. Tomanek Péter káplán Káplán úr bemutatkozását a 4. oldalon olvashatjuk. Bár egyelõre rövid ideig lehet nálunk, örülünk, hogy tanúi és részesei lehetünk hivatásának.

2 2 ÚJ SZÍV Plébániánkon már hagyomány, hogy évrõl-évre részt veszünk ezen a rendezvényen. Február 14-én, pénteken az estét kis csapatunk Balatonbogláron, az egyházmegye nyaralójában töltötte, ahol együtt fõztünk, játszottunk, és beszélgettünk egymással. Másnap reggel innét mentünk a találkozóra, amelynek mottója idén: Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 13,34) A nap kezdetén Tóth Mónika, a találkozó fõszervezõje, majd Dobos Gyula helyi plébános atya köszöntötte az egybegyûlt fiatalokat. A zenei szolgálatot idén is a Magvetõ zenekar látta el Memi vezetésével. Délelõtt Varga Attila, a Boanergész együttes tagja tartott elõadást a nap mottójáról. Elõadásában Böjte Csaba atya írásai közül is felolvasott néhányat. Majd 11 órától szentmisén vettünk részt. Ezután közös agapé következett, majd lehetõség volt egy kis Balaton-parti sétára is. Délután Olofsson Placid atya tanúságtételét hallgathattuk, aki a fiatalok nyelvén beszélt a Gulágon eltöltött éveirõl és arról, hogy a Jóisten mennyire szerette õt életében. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ BALATONSZEMESEN Placid atya elmesélte, hogy amikor börtönben volt, õt kitüntették azzal, hogy kimehetett takarítani a folyosót meg a wc-ket, ami azért volt jó, mert legalább így mozoghatott, és közben pedig magyar nótákat énekelt. Aztán amikor arra a részre ért, ahol azok a cellák voltak, amikben a halálraítéltek tartózkodtak, azt énekelte el, hogy aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg bûneit, és õ feloldozást ad. Akkor még latinul volt, és így szólt: Ego te absolvo a peccatis tuis Én téged feloldozlak a bûneidtõl. Ezt a Nincs cserepes tanyám nóta dallamára énekelte. Majd a túlélés négy szabályát ismertette velünk, amikre aztán példákat is mondott: 1. szabály: A szenvedés elviselése! Nem panaszkodom! Ma is aktuális ez a szabály, hiszen szeretünk panaszkodni 2. szabály: Keresni kell az élet apró örömeit, mert azokból is van sok, csak mi nem vesszük észre! 3. szabály: Nem szabad azt gondolni, hogy különb vagyok! Adott pillanatban kell megmutatni, hogy különb vagyok! 4. szabály: Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk, keresztényeknek van hová kapaszkodnunk, a Jóistenbe. Ezért nekünk könnyebb elviselni a szenvedéseket. Placid atya magvetõs áldásban részesült a fiataloktól. Jókedvbõl sem volt hiány a találkozón. A nap moldvai táncházzal ért véget, amin már kevesen maradtunk, de így is jót táncoltunk. Egy kellemes, lelki feltöltõdést adó nap után elindultunk haza. Lempach Gabriella

3 ÚJ SZÍV 3 ANTIÓCHIÁS SZÍV TALÁKOZÓ Január 24-én szombaton Antióchiás Szív találkozón vettünk részt Budapesten, a kanizsai közösséget képviselve. Nagyon szép napsütéses napon indultunk el a találkozó helyszínére. Belépve az épületbe sok ismerõs és ismeretlen antióchiás fiatal és házaspár fogadott minket mosolygós arccal és öleléssel. Elõször közösen megkentük a szendvicseket közben beszélgettünk pár szót, és 10 órakor elkezdõdött a program. Imádsággal kezdtük, majd Bittsanszky Sári és János köszöntötte a közösségek képviselõit, mindenkit tapssal üdvözöltünk. Jó volt látni, hogy milyen sok helyrõl érkeztek. Egyre bõvül az antióchia közösség, hála Istennek érte. A találkozó mottója a következõ gondolat volt: Hogy hited által a közösség nyilvánvalóvá váljék. Filem 6. Márió atya arról beszélt, hogy a közösség élete tükörkép legyen rólunk, ill. a szeretetet és a szolidarítást építsük közösségünkben! Fontos, hogy együtt vegyünk részt a feladatokban, ne húzzuk ki magunkat alóluk azzal a címszóval, hogy én erre nem vagyok képes, a másik jobban tudja mint én. Inkább segítsük, bátorítsuk egymást, közösséget formáló tényezõkrõl együtt döntsünk! Ha programot szervezünk, beszéljük meg közösen, egyeztessünk, mikor lenne a többségnek jó! Majd az atya beszéde után kezdõdtek a közösségek poszterbemutatói. Jó volt hallani a közösségektõl, hogy mennyire készülnek már a tavaszi nagyhétvégéjükre, illetve elmondták a nehézségeket is, amivel majdnem minden közösség küzd. Csak mindenki más formában illetve máskor. De itt volt az alkalom, hogy segítsünk egymásnak, amiben tudunk, hisz ezért is van ez a találkozó. Hordozzuk egymást imáinkban. A kanizsaiak poszterét Tálosi András készítette, mi pedig elvittük, és elmondtuk a képekhez kapcsolódóan, mik történtek az elmúlt évben. Délután még szó volt a mûhelymunkáról, illetve a pécsi háttérházaspár beszélt a tisztasággal kapcsolatos programjukról. Szentmisével zárult a találkozó. Mi nem tudtunk végig maradni, mert kisfiúnk, Benedek (2 éves) is velünk volt, akire azt mondták, hogy a jövõ antióciása. De örülünk, hogy mi képviselhettük a közösségünket, hiszen ezzel a találkozóval mi is sokat kaptunk lelkiekben. Öleléssel: Szollár Laca, Reni és Beni

4 4 ÚJ SZÍV KÁPLÁN SIÓFOKRÓL, RÓMÁBÓL, PERUBÓL Siófoki származású vagyok, szüleim most is ott élnek. Testvéreimmel azonban elkerültünk szülõvárosunkból. A mai világban nem könnyû az embernek megtalálni sem a helyét, illetve a létbiztonságot jelentõ állást, így nõvérem jelenleg Budapesten, húgom pedig Angliában dolgozik. Öcsém, aki közel hét évvel fiatalabb nálam, a kaposvári egyházmegye negyedéves kispapja, és jelenleg Rómában a Német Magyar Kollégiumban tanul. A Siófokon töltött általános iskolai évek után a gimnáziumot az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem. Ez a választás szinte adott volt számomra, hiszen már több rokonom, unokatestvéreim is a ferences gimnáziumban végeztek, és nagybátyám ferences szerzetes volt. Az érettségi közeledtével még nem tudtam biztosan, mihez akarok fogni életemben, és mivel a reál tárgyakból jó voltam, a Budapesti Mûszaki Egyetemre felvételeztem, ahol két évig tanultam a villamosmérnöki karon. Az egyetemi évek során erõsebben fogalmazódott meg bennem a kérdés: Mit is akarok igazából kezdeni életemmel? Mi az életem értelme és célja? Hosszú tépelõdés és beszélgetések után a Szentévben, ben jelentkeztem a Kaposvári Egyházmegyébe, és a püspök atya Budapestre a Központi Szemináriumba küldött. Kispapi életem elején hagytam magamnak kis megfontolási idõt, vagyis két évig nem iratkoztam ki a mûszaki egyetemrõl, csupán halasztást kértem. A szemináriumban azonban nagyon jó légkör és segítõ társak fogadtak, így az elsõ pillanattól kezdve otthon éreztem magam, és a váltás nem esett nehezemre. Majd a második év után Rómába, a Német Magyar Kollégiumba küldtek, a teológiai alapképzést a Gergely egyetemen fejeztem be. A római szemináriumokban szokás egy pasztorális évet vagy gyakorlati évet végezni. Mivel itthon ennek nincs gyakorlata, kértem a püspök atyát, hogy ezt az idõt Dél- Amerikában, a legkatolikusabb kontinensen végezhessem. Peruban többen is dolgoznak a szemináriumom volt növendékei közül, ezért lehetõségem volt egy évet az Andok magaslataiban az inkák földjén eltölteni, és sok szép élménnyel gazdagodni. Visszatérésem után Rómában diakónussá PROGRAM-ELÕZETES Március között lesz antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Közel 70 fiatal vesz részt ezen a lelkigyakorlaton. Nagyobb létszámmal képviselteti magát Siófok és Fonyód, ahonnan 25 fiatal érkezik együtt. Kérjük a híveket, hogy imáikkal támogassák fiataljainkat! A nyári programok közül szeretettel ajánljuk a plébániánk szervezésében megrendezésre kerülõ 12. imatábort augusztus között három helyszínnel (Homokkomárom, Galambok, Újudvar) korcsoportos bontásban. szenteltek, ahol az egyháztörténeti szakképzést elkezdtem július 14-én szentelt Balás Béla püspök atya pappá Siófokon. Szentelési jelmondatom: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,28-29). A szentelés és újmisék után visszatértem Rómába, hiszen a tanulmányok további két évet igényeltek. Hamvazószerdán jöttem haza Magyarországra, március 4- én érkeztem Nagykanizsára, és kezdtem meg kápláni szolgálatomat. Bár szülõvárosom nincs igazán messze Kanizsától, mégis hosszú utat tettem meg, amíg ide értem. Örülök, hogy itt lehetek. Megbízásom egyelõre május 11-ig szól, ugyanis júniusban még a záróvizsgák miatt vissza kell mennem Rómába. Így rövid papi életemben folyamatosan tapasztalom a közmondás érvényességét: a jó pap holtig tanul. Arra, hogy valóban jó pap legyek még csak törekszem, és kérem a kedves testvérek imáját, segítségét. Tomanek Péter káplán Megjelenik CD-n a 60 másodperc címû musical zenéje! Remélhetõleg húsvét környékén már kapható lesz a plébánián. Ez a zenei anyag még színvonalasabb elõadást biztosít majd, hiszen a stúdiós zenei alapok nagyon igényesek. A CD bevételét az elõadás videó felvételére fordítjuk, remélhetõleg így sok fiatalt ér el az üzenet. Az antióchiás fiatalokat meghívták az Egerszalóki Ifjúsági Lelkigyakorlatra is, ahol július 15-én mutatják be a darabot. A mûrõl információk, képek a oldalon találhatók.

5 ÚJ SZÍV 5 JANUÁRBAN TÖRTÉNT 2009 az egyház és a mûvészetek kapcsolatának az éve. Örömmel adunk számot mindjárt két sikeres rendezvényünkrõl. Közös újévi koncertet adott a Szent Imre kórus és a Péterffy Sándor Általános Iskola kicsinyek kórusa. A gyerekek tisztelettel figyeltek, és tanultak a rutinos kórustól. Büszkék voltak, hogy fenn a kórusban is énekelhettek. Ugyanakkor az idõsek meglepve tapasztalták a kicsinyek lelkesedését. Igazi örömzene lett a záró közös produkció. Január utolsó napján rendeztük meg a hagyományos egyházközségi farsangi bált. A keringõ és a palotás nyitótáncok mellett nagy sikert aratott a közösségek Portyázgatunk címû mûsora, melynek fináléjáról mutatunk be képet. Károly atya itt adta át elsõ ízben hagyományteremtõ szándékkal az egyházközségért végzett munkát elismerõ Jézus Szíve-díjat. Gratulálunk az ezévi díjazottaknak, Némethné Eminek és Etler Ottónak. A báli bevételt, ugyanúgy, mint a humorest bevételét, a plébániaépület tetõcseréjére fordítjuk. A munkákat húsvét után kezdjük. Tervezzük még a templomlépcsõ cseréjét is. A vidám évkezdést komoly munka követi... A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN Az alábbi programok kiegészíthetõk az egyes plébániák programjaival! Programok találhatók még a Magyar Kurír és az egyházmegyék honlapján. Február 14., Balatonszemes egyházmegyei ifjúsági farsang. Február 14., Kaposvár antióchiás lelkinap (párkapcsolatokról, tisztaságról). Február , Homokkomárom hivatástisztázó lelkigyakorlat. Március 21., Kaposvár egyházmegyei karitász nap. Március , Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Március , Homokkomárom nagyböjti lelkigyakorlat Máriával. Április 18., Kaposvár pedagógiai mûhely. Április , Kaposvár Országos Antiochiás Sportnap. Április 25., Kaposvár hitoktatók továbbképzése. Május 5., Somogysámson egyházmegyei ministráns találkozó. Május 1 3., Márianosztra XXX. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat. (Folytatás a 6. oldalon.)

6 6 ÚJ SZÍV HIRDETÉS Március 19.: Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyesének fõünnepe. Március között lesz az Antióchiás találkozó Nagykanizsán, a piarista iskolában. Március 25.: Urunk születésének hírül adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fõünnepe. Templomunkban 7, 9 és 18 órakor lesznek szentmisék. Április én 3 napos lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Szabó Oszkár tábori lelkész tart pénteken és szombaton az esti szentmisék keretében, vasárnap pedig a fél 11-es szentmise keretében. A lelkigyakorlatra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Nagyböjtben minden pénteken 17 órától keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústól való megtartóztatást, napi háromszori étkezést, egyszeri jóllakást jelent. A húsvéti szent három nap szertartásának rendje: Nagycsütörtök: Reggel nincsenek szentmisék. 16 órakor templomnyitás. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje. Nagypéntek: Reggel nincsenek szentmisék. 8 órakor templomnyitás. 9 órakor keresztút. 17 órakor gyóntatás, Jeremiás siralmai. 18 órakor szertartás, passió, kereszthódolat. Szombat: Reggel nincsenek szentmisék. 9 órakor templomnyitás, a szentsír látogatása, gyóntatás 12 óráig. 19 órakor szertartás, feltámadási szentmise, körmenet. Kérjük a kedves híveket, hogy húsvéti szentgyónásukat ne halaszszák az utolsó pillanatokra. Minden szentmise elõtt és alatt, ezen kívül nagyszombaton reggel 9 12 óráig lehetõséget biztosítunk a szentgyónásra. A betegek húsvéti gyónási szándékát kérjük, idejében jelentsék be a sekrestyében vagy a plébániahivatalban. A szent sír és a templom díszítéséhez köszönettel fogadunk az adományokat. Húsvéti képeslapok kaphatók a sekrestyében. Húsvétvasárnap délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. Húsvéthétfõn vasárnapi miserend lesz templomunkban. A 9-es és a fél 11-es szentmisét Balás Béla megyéspüspök atya celebrálja. A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2009-BEN (Folytatás az 5. oldalról.) Május 16., Csurgó egyházmegyei hittanverseny. Május 23., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Május 23., Kaposvár egyházmegyei ifjúsági sportnap. Május , Homokkomárom pünkösdi lelkigyakorlat. Május 30., Kaposvár majális családoknak és fiataloknak. Június 6., Marcali júniális, területi ifjúsági és családok találkozója. Június , Homokkomárom engesztelés, közbenjárás Máriával. Június 27., Kaposvár Szent László-nap. Július , Homokkomárom tábor hegyi napok, ifjúsági lelkigyakorlat. Július 4., Segesd egyházmegyei ifjúsági találkozó. Július , Újudvar egyházmegyei hittanosok tábora. Július , Kaposvár VIII. Ifjúsági és Családos Találkozó. Július , Egerszalók ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyen bemutatásra kerül a 60 másodperc c. musical Augusztus , Andocs Segesd egyházmegyei ifjúsági zarándoklat. Augusztus 8 13., Paray-le-Monial az Emmanuel Közösség Világtalálkozója. Augusztus , Homokkomárom Galambok Újudvar 12. imatábor. Szeptember 5., Kaposvár egyházmegyei zarándoklat a családokért. Szeptember 26., Homokkomárom rózsaesõ imaest. Október 3., Nagymaros Országos Ifjúsági Találkozó. Október 9 11., Nagykanizsa területi antióchiás nagyhétvége. Október 17., Somogysámson területi ifjúsági találkozó. Október , Pécs Regionális Taizéi Ifjúsági Találkozó. November , Kaposvár területi antióchiás nagyhétvége. A HÚSVÉT LÉNYEGE Mit keresitek a holtak között az élõt? Nincs itt, hanem feltámadott mondták az angyalok a megrémült asszonyoknak, akik bementek a sírboltba, de nem találták ott Jézus testét. A népek apostola, azaz Pál szerint az evangélium lényege éppen a húsvéti eseményekben áll, miszerint Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Kiadja: Jézus Szíve Plébánia, 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 4. Felelõs kiadó: Fliszár Károly esperes Szerkesztõ: Etler Ottó Kizárólag belsõ használatra! Mûszaki szerkesztõ: Lengyák András Nyomdai munkálatok: Qualité Reklámiroda, Nagykanizsa

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Az újságolvasók nagy többsége

Az újságolvasók nagy többsége XXVI. ÉVFOLYAM, 2. (300.) SZÁM, 2015. FEBRUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Az újságolvasók nagy többsége nem szokta különösebben tanulmányozni az ismerős lapok fejlécét, hiszen nem ott vannak az érdekességek.

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE

A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele VI. évfolyam 2009 Húsvét A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE Történelmi tény, hogy a keresztény időszámításunk előtti 13. században néhány nomád törzs elhagyta

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25.

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MINDENKINEK VAN HELYE A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ A KERESZT TÖVÉBEN A sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom lapja 2009. október I. évf. 2. szám RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ Idén emlékezünk meg rendalapítónk halálának 783. évfordulójáról. Francesco

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben