Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására"

Átírás

1 Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására Jelen utasítás célja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatainak és adminisztrációs tevékenységeinek meghatározására a hatályos jogszabályok keretei között. 1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. 2. A jelen utasítás mellékletét képező Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Iroda által készített PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdálkodási és gazdasági adminisztrációs kézikönyve támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécs, november 6. Zag Gábor PTE EHÖK elnök

2 A PTE EGYETEMI HALLAGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI ÉS GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYVE

3 Jelen kézikönyv a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatait- és adminisztrációját tekinti át. Támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécsi Tudományegyetem november 6. Készítette: Gyetván Katalin Martini Szabina dr. Fülöp Péter

4 Tartalom 1. A kézikönyv hatálya Az egyetemi költségvetés A keretgazdálkodás általános szabályai Az EHÖK éves költségvetése A rendezvények költségvetései A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A pénzforgalom lebonyolítása A számla befogadásának alaki kellékei A számlakezelési rend iktatás Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására Nyomtatványok A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A PBS rendelés rendje A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója... 15

5 1. A kézikönyv hatálya A kézikönyv személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban egyetem / PTE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára (továbbiakban: EHÖK) és a kari részönkormányzatokra. Illeszkedik a jogszabályi környezetbe, az egyetemi belső szabályozásainak megfelel. Hatálybalépés: Új folyamatokra történő átállási időszak: A kézikönyv annak visszavonásáig érvényes. 2. Az egyetemi költségvetés A Pécsi Tudományegyetem, mint állami felsőoktatási intézmény, önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolítását a Magyar Államkincstár végzi. Az egyetem kincstári (a Magyar Állam tulajdonában és az egyetem vagyonkezelésében lévő) vagyonnal rendelkezik, a központi költségvetés által nyújtott támogatásból és saját, valamint támogatás értékű bevételeiből gazdálkodik. Az egyetem feladatait a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés, valamint az ezzel összhangban levő, a szenátus által elfogadott gazdasági terv szerint látja el. Az egyetem gazdasági terve tartalmazza az egyes gazdálkodó egységek összesített éves kereteit, várható bevételét, a várható felhasználásokat, az átcsoportosításokat, valamint a központi szolgáltatások összegét. 3. A keretgazdálkodás általános szabályai Az egyetem forrásainak hatékony elosztásáról, az éves gazdasági tervben meghatározott keretek kialakításáról a szenátus az éves belső egyetemi költségvetés elfogadásával dönt. A keretgazdálkodás alapját az éves gazdasági terv képezi. A gazdálkodó egységeknél az egyetemen belül decentralizált keretgazdálkodás folyik. A decentralizált keretgazdálkodás során a gazdálkodó egység vezetője a szenátus által meghatározott keretei-, valamint az egység saját bevételei felhasználásáról a központi jogszabályok és az egyetemi szabályzatok, utasítások betartása mellett önállóan jogosult dönteni. A gazdálkodási keret az egyetemi szintű előirányzatok gazdálkodó egységek részére történő lebontásával képződik. A gazdálkodási keret képezi a személyi juttatások, a járulékok, a dologi és felhalmozási kiadások forrását. A gazdasági tervben tervezett saját és a támogatásértékű bevételek csak a pénzforgalmi teljesülést követően képeznek felhasználható gazdálkodási keretet, kötelezettség ezt követően vállalható a terhükre. Az egyetemre meghatározott célra érkező pénzeszközök (alapítványi támogatás, adomány, segély, szakképzési hozzájárulás, pályázati támogatás, külföldi pályázat, stb.) kizárólag a juttató által megjelölt célra, a támogató által a szerződésben megjelölt mértékben használhatók fel. A keretgazdák a költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint használhatják fel.

6 4. Az EHÖK éves költségvetése Az EHÖK az egyetem valamennyi szervezeti egységével megegyezően az adott gazdasági év gazdasági tervezési irányelvei szerint egység gazdasági tervet készít. Az EHÖK elnökségi ülésen, majd a küldöttgyűlésen fogadja el az éves költségvetés keretösszegeit. A részönkormányzatok a gazdasági vezető és az EHÖK vezetőségének felügyelete mellett önállóan készítik el saját gazdasági tervüket. A részönkormányzatok és az EHÖK költségvetéseit a gazdasági vezető összesíti, egyezteti az ifjúsági titkárral, és az EHÖK elnökkel, majd eljuttatja a Terv és Gazdasági Elemzési Osztály részére. 5. A rendezvények költségvetései Nagyobb rendezvények lebonyolítása előtt költségvetés készítése szükséges. A tervezett költségvetés (1. sz. melléklet) összeállítását követően azt a gazdasági vezető és az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője részére minimum 14 nappal a rendezvény előtt meg kell küldeni - egy millió forint alatti költségvetésű rendezvény esetén. A gazdasági vezető a költségvetést az ifjúsági tikárral egyezteti és az esetleges részönkormányzatoknak jelzett - módosításokkal engedélyezi. Az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője pedig az EHÖK Gazdálkodási és Költségvetési Bizottsága elé terjeszti. Az 1 millió forint feletti költségvetésű rendezvényeket az elnökségi ülés is tárgyalja, melyek tervezett költségvetését a rendezvény előtt legalább 30 nappal (gólyatábor esetén az azt megelőző 60 nappal) engedélyeztetik. Ezt követően kerülhet sor a programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre. A költségvetés összeállításakor törekedni kell a bevételek maximalizálására. 6. A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az EHÖK gazdálkodását pénzügyi központokon keresztül végzi (2. sz. melléklet). Részönkormányzatonként ez általában 3 pénzügyi központot jelent: 2 bruttó elszámolásút (működési keret, juttatási keret) és egy nettó elszámolásút (rendezvények bevételei). A pénzügyi központon belül a kereteket alapokon tartjuk nyilván. Ez az EHÖK esetében két féle lehet: T01- ami az állami normatívákat jelenti, és T04- ami a saját bevételt jelenti. Az alapokon belül jogcímeket különböztetünk meg. 7. Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A következő alapesetek az utalásos illetve készpénzes számlákkal kapcsolatos eljárásrendeket részletezi a hallgatói részönkormányzat a szolgáltató és a Gazdasági Iroda tekintetében.

7 A. Eljárásrend utalásos számla esetén: teljesítés T számla érkezése É számla kiállítása K munkanap mn Ifjúsági titkár (dr. Fülöp Péter) I. Titkár Gazdasági Vezető (Gyetván Katalin) G. Vez. Gazdasági Asszisztens (Martini Szabina) G. Assz. A - Átutalásos számla Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-8 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 4. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 5. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 6. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 2 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K (T+15-ig) Számla postázása a teljesítésigazolóval az EHÖK nevére és címére (számlán: SAP megrendelés 10. szám, 30 napos fiz.hat.) Szolgáltató K (T+15-ig) 11. Szükség esetén plusz mellékletek csatolása Moduloba (névsor, stb) HÖK T+2-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Számla ellenőrzése, összehasonlítása Modulo-val I. Titkár, G. Vez., G. Assz. É+1 mn 14. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+4 mn-ig 16. UTALÁS PÜ K+30-ig Megjegyzés: Nyomdák esetében 3 munkanappal hosszabb határidők érvényesek a teljesítést megelőzően. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 1. sz. táblázat Eljárásrend utalásos számla esetén Az 1. sz. táblázat szerinti eljárásrend értelmező kiegészítései: 1. Árajánlat kérése minden estben szükséges, amennyiben a szolgáltatás/termék összege meghaladja a forintot. Az esetek döntő többségében 3 árajánlatot kell kérni, kivétel ez alól, ha az adott szolgáltatás/termék csak egy adott szolgáltatótól szerezhető be, illetve ha szerződés/együttműködési megállapodás köttetett egy adott partnerrel. 2. A szerződéskötés pontos rendjét a kézikönyv 11. pontja részletesen tartalmazza. 3. A Modulo rendszerében szereplő, előzetes kötelezettségvállalást szolgáló űrlap pontos kitöltési útmutatóját a kézikönyv 15. pontja tartalmazza. 4. SAP megrendelés a Modulo űrlap alapján készül, amely szerződés esetén tartalmazza annak szövegezését is. 5. Kötelezettségvállalás akkor keletkezik, amikor az SAP megrendelés aláírásra kerül a kötelezettségvállaló és a gazdasági ellenjegyző által. 6. Az aláírt, hivatalos megrendelést az adott partner felé a gazdasági asszisztens küldi el ben, amelyet a szolgáltató megerősít. (Szerződéskötés esetén az aláírási folyamat ekkor a részönkormányzat általi szakmai ellenjegyzéssel kezdődik.) Az adott részönkormányzat feladata a teljesítés tartalmának, időpontjának egyeztetése. A részönkormányzat önállóan nem végez megrendelést. 7. A partner teljesít. 8. A részönkormányzat teljesítésigazolást állít ki 3 példányban a teljesítés napján, ellátja aláírásával, nyomtatott nevével és pecséttel. 9. Amennyiben a részönkormányzat képviselője jelen van a számla kitöltésekor, leellenőrzi annak összegét, illetve alaki kellékeit (lásd: kézikönyv 9. pontja)

8 10. A szolgáltató postázza a 30 napos fizetési határidejű, SAP megrendelő sorszámmal ellátott számlát a PTE EHÖK, 7622, Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre. Ne a HÖK/HÖT címére érkezzen. Amennyiben a számla a részönkormányzathoz lett véletlenül postázva, úgy a számlát és a teljesítésigazolót postafordultával a fenti címre továbbítani kell. 16. Utalás a számla Gazdasági Irodára történő érkezését követően minimum 10 munkanappal Ft alatti számla esetén a megrendelést a részönkormányzat/ehök végzi, Moduloba sem szükséges a tétel felvitele. B. Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén: B/1: szolgáltatás igénybevétele esetén B/1 - Megelőlegezett készpénzes számla (szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 3. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 4. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 5. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 6. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 7. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 8. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 9. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 10. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 11. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 14. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 2. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik. B/2: rendezvény kellék / étel-ital estén B/2 - Megelőlegezett készpénzes számla (kellékek/étel-ital) Részfeladat Felelős Határidő 1. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 2. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 3. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 4. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 5. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 6. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 7. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 8. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 9. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. 3. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik.

9 C. Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén: C/1: szolgáltatás igénybevétele esetén C/1 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (Szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 4. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása I. Titkár T-6 mn-ig 5. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 6. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 10. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 11. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 12. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 13. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 14. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 15. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 16. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 17. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 4. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik. C/2: rendezvény kellék / étel-ital estén C/2 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (kellék) Részfeladat Felelős Határidő 1. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 2. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása, I. Titkár T-6 mn-ig 3. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 4. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 5. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 6. számla kiállítása Szolgáltató K=T 7. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 8. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 9. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 10. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 11. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 12. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 13. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 14. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. 5. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik.

10 8. A pénzforgalom lebonyolítása Fizetési kötelezettségeit az egyetem elsősorban átutalási megbízással teljesíti. Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására. Készpénz felvétel, elszámolás Készpénz előleg felvételére HÖK/HÖT elnök/alelnök, illetve EHÖK elnök/általános alelnök/szakfeladati alelnök, illetve megbízottai jogosultak. A készpénzt személyesen pénztárban, vagy az igénylő bankszámlájára történő utalással lehet felvenni. Ugyanaz a személy ismételten újabb előleget csak úgy vehet fel, ha az előzőleg felvett előleggel már elszámolt. A nyomtatványokon az összegeket bruttó módon kell feltüntetni. A készpénzfelvétel és elszámolás csak ugyanabban a pénztárban történhet. A készpénz igénylés folyamata a következő: Az alábbi nyomtatványok előzetes kitöltése szükséges: 1. P1- készpénzigénylés elszámolásra (6. sz. melléklet), 2. P1 nyomtatvány mellé megbízás az ifjúsági titkártól a készpénzkezelésre (7. sz. melléklet), 3. Hivatalos levél az ifjúsági titkárnak címezve (8. sz. melléklet), amely tartalmazza tétel csoportonként a tervezett kiadásokat A felvett készpénz előleg elszámolásában kizárólag Ft-ot meg nem haladó összegű számlák szerepelhetnek. Előlegként legfeljebb 30 napra adható ki pénz. Az EHÖK esetében ez azt jelenti, hogy a felvétel napjától számított 3 héten belül (lehetőség szerint mielőbb) az elszámolásnak a Gazdasági Irodában szükséges lennie. Ezt követően kerül sok az esetleges hiánypótlásokra, javításokra, aláírásokra. A készpénz elszámolás tartalma 1. Elszámolás eseti készpénz felhasználásról nyomtatvány kitöltése (9. sz. melléklet) 2. P2-es nyomtatvánnyal (5. sz. melléklet), szükség szerinti mellékletekkel (pl.: árajánlat, megrendelő, megrendelést visszaigazoló, teljesítés igazoló, névsor, nyilatkozat) felszerelt számlák, az elszámolási nyomtatványon szereplő lista szerinti sorrendben. Az előleget felvevő személy a felvett összegért és a határidő betartásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A 30 napon túl el nem számolt előleg után, kamatkedvezményből származó jövedelem címén keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség az előleget felvevőt terheli. Elszámoláskor, amennyiben az egyetem tartozik a felvevőnek, az összeget a felvevőnek megtéríti. Ez történhet pénztáron keresztül, illetve banki utalással. Bevétel felfizetés A részönkormányzatok által teljesített szolgáltatások, továbbadásra kínált termékek értékesítését követően számla, illetve nyugta készül a bevételekről. A részönkormányzat ezeket a bevételeket (a

11 megfelelő nyomtatványok kitöltését követően) köteles az alábbiak szerint az egyetem valamely pénztárában felfizetni a nettós témaszámára: a) ha a bevétel eléri az forintot, a munkanap végével azonnal, b) hetente, ha a bevétel szabályzat szerinti őrzésének feltételei biztosítottak, és a heti bevétel még nem éri el az forintos összeghatárt, Az egyetemen működő pénztárak és belső mellékeik: a) Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B b) Pécs, Ifjúság u c) Pécs, Rákóczi u d) Pécs, Boszorkány u A bevételek pénztárban történő felfizetéskor a pénztárossal célszerű leegyeztetni, hogy az összeg mihamarabb kerüljön könyvelésre a témaszámon, annak érdekében, hogy abból a kifizetések késés nélkül teljesíthetőek legyenek. Készpénz kezelés Készpénzt a) forint összeghatárig egy fő, b) forint közötti összegig két fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, c) forint felett gépjárművel 3 fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, egy fő fegyveres kísérő szállíthat, illetve őrizhet. 9. A számla befogadásának alaki kellékei Vevő: PTE XXX HÖK/HÖT/ EHÖK HÖK/HÖT iroda cím/ EHÖK cím Szállító: Név Cím Adószám Bankszámlaszám (Egyéni vállalkozóknál, őstermelőknél az igazolvány sorszáma) Számla sorszám Eredeti/ 1. példány Fizetés módja: utalás / készpénz (esetleg bankkártya) Teljesítés dátum: éééé.hh.nn. Kiállítás dátuma: teljesítést követő 15 napon belül Fizetési határidő: kiállítás dátuma + 30 nap Megnevezés: teljesítés tartalma Mennyiségi egység: pl.: darab Mennyiség 1, 2 Egységár X Ft, lehet nettó vagy bruttó megadva Áfa 27%, 18%, 5%, 0% Nettó ár Bruttó ár Fizetendő összeg

12 10. A számlakezelési rend iktatás A hallgatói részönkormányzatoknál a számlák az egyetem Központi Iktatójába történő postai érkezése miatt nem jelennek meg, így azok a részönkormányzatok irodáin külön iktatásra nem kerülnek. A kiadások nyilvántartására a részönkormányzatok maguk határoznak meg belső eljárási rendet. 11. Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására 1. Az utasítás célja (1) Az utasítás célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. mellékletével összhangban szabályozza és racionalizálja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok által kötendő szerződések beérkezésének és elkészítésének rendjét. 2. Az utasítás hatálya (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az EHÖK által kötendő, Ft-ot meghaladó, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések és támogatói szerződések előkészítésére, megkötésére és az azzal kapcsolatos mellékletekre. 3. Szerződések érkeztetésének rendje (1) A szerződéseket és a hozzá kapcsolódó nyomtatványokat az címre kell eljuttatni elektronikus úton a teljesítést megelőző 7 munkanapig. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezője köteles a kötelezettségvállalás tényét és mellékleteit rögzíteni a Modulo programban a teljesítést megelőző 5 munkanapig. (3) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről. (4) Az EHÖK munkatársa köteles a szerződést aláírásra előkészíteni a visszajelzéstől számított 3 munkanapon belül. (5) Amennyiben a szerződést módosítani kell, úgy minden módosítás új szerződéskötési kérelemnek minősül a határidők számítása szempontjából. 3/A. Szerződések érkeztetésének rendje jogi ellenjegyzés esetén (1) Amennyiben a szerződés bruttó összege 1 millió forint feletti, a kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzést igényel. A 3. (1) bekezdésben meghatározott határidő 10 munkanapra módosul. (2) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről és ezzel egyidejűleg továbbítja a címre. (3) A Jogi Igazgatóság munkatársa a szerződéstervezetet 5 munkanapon belül átvizsgálja és visszaküldi az EHÖK munkatársának, aki további 1 munkanapon belül előkészíti azt aláírásra.

13 (4) Amennyiben a szerződéstervezet további egyeztetést igényel, úgy az EHÖK munkatársa haladéktalanul jelzi ezt a kötelezettségvállalás kezdeményezőjének és a határidők újraindulnak. 4. Szerződésekhez szükséges adatok, mellékletek (1) Az EHÖK a 18/2011. számú rektori utasítás értelmében az utasítás mellékletét képező szerződés mintákat köteles használni szolgáltatás igénybevétele, ingatlan bérlete, vállalkozási jogviszony létesítése és megbízási (nem PTE közalkalmazottakkal kötendő) jellegű jogviszony létesítése tárgyában. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezéséhez szükséges adatok a másik fél vonatkozásában a következők: a cég neve, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, bankszámlaszáma, a számlavezető pénzintézet neve és a képviseletre jogosult személy. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói szám. (3) Egyedi szolgáltatás esetén elegendő egy árajánlat bekérése, minden más szolgáltatás esetén három árajánlat szükséges, amelyek három, ugyanazon szolgáltatási, illetve a szerződési tartalomra vonatkozó árajánlat szükséges. (4) Amennyiben érvényes és eredményes közbeszerzés vagy közbeszerzésen kívüli pályázati eljárás zajlott le a Pécsi Tudományegyetemen, úgy az azoknak megfelelő nyomtatványok használata kötelező. 5. Képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre (1) A képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre megegyezik a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú mellékletében és a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltakkal. 6. Az aláírás rendje (1) A szerződések aláírásának sorrendje a következő: szakmai ellenjegyző, gazdasági ellenjegyző, kötelezettségvállaló(k), szerződő partner. (2) Amennyiben a szerződés a szolgáltatás jellegére vagy a kötelezettségvállalás mértékére tekintettel a PTE szerződéskötés rendjéről szóló szabályzata értelmében jogi ellenjegyzést igényel, úgy a jogi ellenjegyző személyével kezdődik az aláírások sorrendje, egyebekben nem változik. (3) A másik fél minden esetben cégszerű aláírással köteles ellátni a szerződést. 7. Záró és hatályba léptető intézkedések (1) Jelen szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke általi kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 12. Nyomtatványok A kézikönyv korábbi fejezeteiben eddig nem említett nyomtatványok kezelésének rendje az alábbi. P5 (keretátadás) Pénzügyi központok és/vagy pénzügyi alapok közötti átcsoportosításra szolgál. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványt a Gazdasági Iroda továbbítja az illetékesek részére. Buszrendelés (10. sz. melléklet) A PTE-vel szerződéses viszonyban álló partnertől rendeljük. Az erre vonatkozó nyomtatvány elektronikus kitöltése után az EHÖK gazdasági asszisztense részére szükséges elküldeni ben. Ellenőrzés és aláírás után megrendelésre kerül a Szállítási Osztály által. A megrendelés kizárólag az EHÖK-ön keresztül érvényes.

14 P28 (belföldi kiküldetés) (11, 12, 13. sz. melléklet) A belföldi busszal, vonattal, autóval történt utazások elszámolására szolgál, az ezekhez kapcsolódó járulékos költségekkel együtt (BKV jegy, autópálya matrica, esetleg étel, szállás). Az útiköltség elszámolás tartalma: P2-es kitöltve az utazó nevével és bankszámlaszámával 2 db P28-as nyomtatvány elektronikusan kitöltve (az Excel automatikusan számol) Meghívó (rendezvény, konferencia esetén) jegyek (busz, vonat, BKV, autópálya matrica fénymásolata), számlák (étkezés, szállás) Autóval történt utazás esetén a P28-as nyomtatványok kitöltéséhez a megtett kilométereket a PTE honlapon lévő Magyarország nagyvárosai közötti távolságok táblázatból kell leolvasni. Ha nem szerepel benne a keresett település, a googlemaps által számolt távolság kerül a nyomtatványra. APEH üzemanyag egységárat a PTE honlapján szereplő NAV által közzétett üzemanyag egységárak (2012) havonta frissülő táblából szükséges leolvasni. A PTE honlapján az alábbi útvonalon érhetők el: -> adminisztráció -> nyomtatványok > kiküldetési nyomtatványok > Belföldi kiküldetési rendelvény A kitöltött nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Telefonkészülék, PTE szállás Értelemszerű kitöltést követően a nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Taxicsekk tömb igénylés Taxicsekk igénylésre a 14. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével nyílik lehetőség, melyet az EHÖK Gazdasági Irodába kell eljuttatni. Aláírásokat követően a Szállítási Osztály a csekktömböt a Gazdasági Irodába küldi, ahol a részönkormányzat felveheti. Egyszerre 1 csekktömb lehet használatban, új igénylésére csak teljesen kitöltött csekktömb leadását követően van lehetőség. További nyomtatványok 16. sz. melléklet: Egységes Raktári igénylési nyomtatvány, 17. sz. melléklet: P31 kiküldetési rendelvény (repülő, személyautó), 18. sz. melléklet: L12 leltárkezelői megbízás, 19. sz. melléklet: L22 kizárólagos személyi használat engedélyezése, 20. sz. melléklet: L31 leltári átadó-átvevő bizonylat, 21. sz. melléklet: teljesítés igazoló lap 13. A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A bejelentkezés az Elektronikus Igénylés felületre (https://igenyles.pte.hu/kitolt/aesz) EHA kóddal és jelszóval történik. A kitöltés értelemszerűen történik. Eszköz rendelés esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy kinek a leltárába kerül. A költséghely/ belső rendelést és pénzügyi alapot a gazdasági

15 vezetővel előzetesen egyeztetni szükséges. A felület véglegesítése és az űrlap elküldése után a gazdasági vezető ellenőrzi, nyomtatja, majd a szükséges engedélyezéseket és aláírásokat követően továbbítja. 14. A PBS rendelés rendje A PBS rendelés tartalmáról, illetve árairól tételes listát állít össze a részönkormányzat. Az EHÖK gazdasági vezetőjének megküldi, aki keretellenőrzést végez. A részönkormányzat a megrendelést a gazdasági vezető megerősítése után feladja a PBS honlapján. A megjegyzés rovatban a HÖK/HÖT nevét és címét fel kell tüntetni. A termékek kiszállításakor a teljesítésigazolót/szállítólevelet a HÖK/HÖT arra jogosult kollégájának kell aláírnia, a nevét nyomtatottan kiírnia, illetve lepecsételnie. 15. A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója Használatának indokoltsága, célja: Az egyetemi szabályozások értelmében valamennyi szolgáltatás/termék megrendelése előtt előzetes kötelezettséget kell vállalnia az adott gazdálkodó szervezet arra jogosult kollégáinak. Az EHÖK speciális helyzetéből fakadóan (részönkormányzatok) ennek megkönnyítésére hoztuk létre ezt a felületet. A felület elérhetősége: Minden Ft feletti szolgáltatás/termék esetén szükséges előzetes kötelezettségvállalási űrlapot kitölteni. (Kivételek: busz, taxi csekktömb igénylés, eszköz beszerzés, útiköltség elszámolás, PTE szállás igénybevétele, Artisjus, Magyar Reprográfiai Szövetség, ill. olyan eszköz/ szolgáltatás melyre előzetes készpénz igény lesz/lett beadva) Az űrlap kitöltésének folyamata: A Modulo megnyitását követően a bejelentkezés az ETR azonosítóval és jelszóval történik.

16 Bejelentkezés után a következő képernyő látható:

17 A fent bekarikázott ügyfél módra váltás gombbal jutunk a következő képernyőre: A beadási helyek alatt az EHÖK-re kattintva jutsz a következő képernyőre. Az előzetes kötelezettségvállalások sorában az űrlap kitöltése gombra kattintva megnyílik az űrlap, ahova a kiválasztott cég adatait és az igénybe veendő termék/szolgáltatás adatait, az árajánlatokat, és az esetleges egyéb mellékleteket kell felvinni. Az űrlapon a fehér mezőket kell értelem szerint kitölteni.

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 1 / 8 A KÉZIKÖNYV TARTALMA: I. Általános alapelvek II. Kifizetések és elszámolások III. Főállásúak juttatásai IV. Projektvezetők felelőssége és kötelezettségei

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Diákigazolvány rendszer

Diákigazolvány rendszer Diákigazolvány rendszer Elektronikus igénylés 2011.09.12. Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1 A diákigazolványok igénylésének új, elektronikus ügyintézése... 3 1.1 A működési folyamatok vázlata... 3 1.2 A

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-23/2013/Sz. 9/201 számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Érvényes: 201 március 1-jétől I. Általános Rész

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere

Szentes Város Polgármestere Szentes Város Polgármestere U-16913/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-i ülésére a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati

Részletesebben

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Általános formai követelmények Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: az MVSZ számú támogatási

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához 0. Egyes pályázati kategóriák speciális jellemzői 0.1. Konferenciaszervezés Konferenciaszervezés esetén a catering szolgáltatást reprezentációs

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE 9. LECKE 37 6. KÉZI KÖNYVELÉS PÉNZTÁRKÖNYBEN A következőekben elkezdjük gyakorlati feladatok alapján elkészíteni a könyvelést. A még szükséges nyilvántartásokat menet közben fogjuk elkészíteni. A feladat

Részletesebben

PÁLYÁZATI- ÉS ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014. ÉVI ŐSZI SPORT- ÉS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

PÁLYÁZATI- ÉS ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014. ÉVI ŐSZI SPORT- ÉS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ PÁLYÁZATI- ÉS ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014. ÉVI ŐSZI SPORT- ÉS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ 1. A leadás szabályai 1.1. Érvényes pályázatot az adhat le, aki az előző pályázati időszakban nem adott le pályázatot,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1

Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1 Tájékoztató pénzügyi elszámolás elkészítéséről az EPER-ben II. 2009.10.15. 1 Netes pályázatok esetén a pénzügyi elszámolás benyújtásának lépései Belépés az EPER-be Beadott pályázatok fül pályázat kiválasztása

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről. IV. ütem. Általános tudnivalók

Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről. IV. ütem. Általános tudnivalók Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről IV. ütem Általános tudnivalók A szerződéskötés Elszámoló Rendszer 1. fázis Szerződéskötés adatainak feltöltésével, és az ott elérhető Támogatási szerződés és mellékleteinek

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz A Modulo indítása: https://modulo.kefo.hu/modulo FIGYELEM! A BÖNGÉSZŐ PROGRAMBAN ENGEDÉLYEZNI FELL A FELUGRÓ ABLAKOKAT, KÜLÖNBEN A FENTI HIBAÜZENET NEM JELENIK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén)

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén) Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén) Készült: 2012. 11. 15- én a Szövetkezet 2012.01.10-én érvénybelépett alapszabálya

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos tudnivalókról Kiadás időpontja: 2014.02.27. Hatályos: 2014.02.28-tól

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva, Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról TÁJÉKOZTATÓ az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházást megvalósító építtetők részére a fedezetkezelői számla megnyitásának és a fedezetkezelői szerződés megkötésének szabályairól

Részletesebben