Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására"

Átírás

1 Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására Jelen utasítás célja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatainak és adminisztrációs tevékenységeinek meghatározására a hatályos jogszabályok keretei között. 1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. 2. A jelen utasítás mellékletét képező Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Iroda által készített PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdálkodási és gazdasági adminisztrációs kézikönyve támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécs, november 6. Zag Gábor PTE EHÖK elnök

2 A PTE EGYETEMI HALLAGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI ÉS GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYVE

3 Jelen kézikönyv a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatait- és adminisztrációját tekinti át. Támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécsi Tudományegyetem november 6. Készítette: Gyetván Katalin Martini Szabina dr. Fülöp Péter

4 Tartalom 1. A kézikönyv hatálya Az egyetemi költségvetés A keretgazdálkodás általános szabályai Az EHÖK éves költségvetése A rendezvények költségvetései A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A pénzforgalom lebonyolítása A számla befogadásának alaki kellékei A számlakezelési rend iktatás Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására Nyomtatványok A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A PBS rendelés rendje A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója... 15

5 1. A kézikönyv hatálya A kézikönyv személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban egyetem / PTE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára (továbbiakban: EHÖK) és a kari részönkormányzatokra. Illeszkedik a jogszabályi környezetbe, az egyetemi belső szabályozásainak megfelel. Hatálybalépés: Új folyamatokra történő átállási időszak: A kézikönyv annak visszavonásáig érvényes. 2. Az egyetemi költségvetés A Pécsi Tudományegyetem, mint állami felsőoktatási intézmény, önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolítását a Magyar Államkincstár végzi. Az egyetem kincstári (a Magyar Állam tulajdonában és az egyetem vagyonkezelésében lévő) vagyonnal rendelkezik, a központi költségvetés által nyújtott támogatásból és saját, valamint támogatás értékű bevételeiből gazdálkodik. Az egyetem feladatait a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés, valamint az ezzel összhangban levő, a szenátus által elfogadott gazdasági terv szerint látja el. Az egyetem gazdasági terve tartalmazza az egyes gazdálkodó egységek összesített éves kereteit, várható bevételét, a várható felhasználásokat, az átcsoportosításokat, valamint a központi szolgáltatások összegét. 3. A keretgazdálkodás általános szabályai Az egyetem forrásainak hatékony elosztásáról, az éves gazdasági tervben meghatározott keretek kialakításáról a szenátus az éves belső egyetemi költségvetés elfogadásával dönt. A keretgazdálkodás alapját az éves gazdasági terv képezi. A gazdálkodó egységeknél az egyetemen belül decentralizált keretgazdálkodás folyik. A decentralizált keretgazdálkodás során a gazdálkodó egység vezetője a szenátus által meghatározott keretei-, valamint az egység saját bevételei felhasználásáról a központi jogszabályok és az egyetemi szabályzatok, utasítások betartása mellett önállóan jogosult dönteni. A gazdálkodási keret az egyetemi szintű előirányzatok gazdálkodó egységek részére történő lebontásával képződik. A gazdálkodási keret képezi a személyi juttatások, a járulékok, a dologi és felhalmozási kiadások forrását. A gazdasági tervben tervezett saját és a támogatásértékű bevételek csak a pénzforgalmi teljesülést követően képeznek felhasználható gazdálkodási keretet, kötelezettség ezt követően vállalható a terhükre. Az egyetemre meghatározott célra érkező pénzeszközök (alapítványi támogatás, adomány, segély, szakképzési hozzájárulás, pályázati támogatás, külföldi pályázat, stb.) kizárólag a juttató által megjelölt célra, a támogató által a szerződésben megjelölt mértékben használhatók fel. A keretgazdák a költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint használhatják fel.

6 4. Az EHÖK éves költségvetése Az EHÖK az egyetem valamennyi szervezeti egységével megegyezően az adott gazdasági év gazdasági tervezési irányelvei szerint egység gazdasági tervet készít. Az EHÖK elnökségi ülésen, majd a küldöttgyűlésen fogadja el az éves költségvetés keretösszegeit. A részönkormányzatok a gazdasági vezető és az EHÖK vezetőségének felügyelete mellett önállóan készítik el saját gazdasági tervüket. A részönkormányzatok és az EHÖK költségvetéseit a gazdasági vezető összesíti, egyezteti az ifjúsági titkárral, és az EHÖK elnökkel, majd eljuttatja a Terv és Gazdasági Elemzési Osztály részére. 5. A rendezvények költségvetései Nagyobb rendezvények lebonyolítása előtt költségvetés készítése szükséges. A tervezett költségvetés (1. sz. melléklet) összeállítását követően azt a gazdasági vezető és az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője részére minimum 14 nappal a rendezvény előtt meg kell küldeni - egy millió forint alatti költségvetésű rendezvény esetén. A gazdasági vezető a költségvetést az ifjúsági tikárral egyezteti és az esetleges részönkormányzatoknak jelzett - módosításokkal engedélyezi. Az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője pedig az EHÖK Gazdálkodási és Költségvetési Bizottsága elé terjeszti. Az 1 millió forint feletti költségvetésű rendezvényeket az elnökségi ülés is tárgyalja, melyek tervezett költségvetését a rendezvény előtt legalább 30 nappal (gólyatábor esetén az azt megelőző 60 nappal) engedélyeztetik. Ezt követően kerülhet sor a programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre. A költségvetés összeállításakor törekedni kell a bevételek maximalizálására. 6. A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az EHÖK gazdálkodását pénzügyi központokon keresztül végzi (2. sz. melléklet). Részönkormányzatonként ez általában 3 pénzügyi központot jelent: 2 bruttó elszámolásút (működési keret, juttatási keret) és egy nettó elszámolásút (rendezvények bevételei). A pénzügyi központon belül a kereteket alapokon tartjuk nyilván. Ez az EHÖK esetében két féle lehet: T01- ami az állami normatívákat jelenti, és T04- ami a saját bevételt jelenti. Az alapokon belül jogcímeket különböztetünk meg. 7. Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A következő alapesetek az utalásos illetve készpénzes számlákkal kapcsolatos eljárásrendeket részletezi a hallgatói részönkormányzat a szolgáltató és a Gazdasági Iroda tekintetében.

7 A. Eljárásrend utalásos számla esetén: teljesítés T számla érkezése É számla kiállítása K munkanap mn Ifjúsági titkár (dr. Fülöp Péter) I. Titkár Gazdasági Vezető (Gyetván Katalin) G. Vez. Gazdasági Asszisztens (Martini Szabina) G. Assz. A - Átutalásos számla Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-8 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 4. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 5. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 6. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 2 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K (T+15-ig) Számla postázása a teljesítésigazolóval az EHÖK nevére és címére (számlán: SAP megrendelés 10. szám, 30 napos fiz.hat.) Szolgáltató K (T+15-ig) 11. Szükség esetén plusz mellékletek csatolása Moduloba (névsor, stb) HÖK T+2-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Számla ellenőrzése, összehasonlítása Modulo-val I. Titkár, G. Vez., G. Assz. É+1 mn 14. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+4 mn-ig 16. UTALÁS PÜ K+30-ig Megjegyzés: Nyomdák esetében 3 munkanappal hosszabb határidők érvényesek a teljesítést megelőzően. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 1. sz. táblázat Eljárásrend utalásos számla esetén Az 1. sz. táblázat szerinti eljárásrend értelmező kiegészítései: 1. Árajánlat kérése minden estben szükséges, amennyiben a szolgáltatás/termék összege meghaladja a forintot. Az esetek döntő többségében 3 árajánlatot kell kérni, kivétel ez alól, ha az adott szolgáltatás/termék csak egy adott szolgáltatótól szerezhető be, illetve ha szerződés/együttműködési megállapodás köttetett egy adott partnerrel. 2. A szerződéskötés pontos rendjét a kézikönyv 11. pontja részletesen tartalmazza. 3. A Modulo rendszerében szereplő, előzetes kötelezettségvállalást szolgáló űrlap pontos kitöltési útmutatóját a kézikönyv 15. pontja tartalmazza. 4. SAP megrendelés a Modulo űrlap alapján készül, amely szerződés esetén tartalmazza annak szövegezését is. 5. Kötelezettségvállalás akkor keletkezik, amikor az SAP megrendelés aláírásra kerül a kötelezettségvállaló és a gazdasági ellenjegyző által. 6. Az aláírt, hivatalos megrendelést az adott partner felé a gazdasági asszisztens küldi el ben, amelyet a szolgáltató megerősít. (Szerződéskötés esetén az aláírási folyamat ekkor a részönkormányzat általi szakmai ellenjegyzéssel kezdődik.) Az adott részönkormányzat feladata a teljesítés tartalmának, időpontjának egyeztetése. A részönkormányzat önállóan nem végez megrendelést. 7. A partner teljesít. 8. A részönkormányzat teljesítésigazolást állít ki 3 példányban a teljesítés napján, ellátja aláírásával, nyomtatott nevével és pecséttel. 9. Amennyiben a részönkormányzat képviselője jelen van a számla kitöltésekor, leellenőrzi annak összegét, illetve alaki kellékeit (lásd: kézikönyv 9. pontja)

8 10. A szolgáltató postázza a 30 napos fizetési határidejű, SAP megrendelő sorszámmal ellátott számlát a PTE EHÖK, 7622, Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre. Ne a HÖK/HÖT címére érkezzen. Amennyiben a számla a részönkormányzathoz lett véletlenül postázva, úgy a számlát és a teljesítésigazolót postafordultával a fenti címre továbbítani kell. 16. Utalás a számla Gazdasági Irodára történő érkezését követően minimum 10 munkanappal Ft alatti számla esetén a megrendelést a részönkormányzat/ehök végzi, Moduloba sem szükséges a tétel felvitele. B. Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén: B/1: szolgáltatás igénybevétele esetén B/1 - Megelőlegezett készpénzes számla (szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 3. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 4. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 5. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 6. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 7. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 8. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 9. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 10. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 11. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 14. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 2. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik. B/2: rendezvény kellék / étel-ital estén B/2 - Megelőlegezett készpénzes számla (kellékek/étel-ital) Részfeladat Felelős Határidő 1. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 2. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 3. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 4. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 5. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 6. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 7. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 8. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 9. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. 3. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik.

9 C. Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén: C/1: szolgáltatás igénybevétele esetén C/1 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (Szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 4. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása I. Titkár T-6 mn-ig 5. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 6. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 10. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 11. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 12. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 13. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 14. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 15. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 16. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 17. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 4. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik. C/2: rendezvény kellék / étel-ital estén C/2 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (kellék) Részfeladat Felelős Határidő 1. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 2. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása, I. Titkár T-6 mn-ig 3. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 4. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 5. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 6. számla kiállítása Szolgáltató K=T 7. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 8. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 9. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 10. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 11. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 12. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 13. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 14. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. 5. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik.

10 8. A pénzforgalom lebonyolítása Fizetési kötelezettségeit az egyetem elsősorban átutalási megbízással teljesíti. Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására. Készpénz felvétel, elszámolás Készpénz előleg felvételére HÖK/HÖT elnök/alelnök, illetve EHÖK elnök/általános alelnök/szakfeladati alelnök, illetve megbízottai jogosultak. A készpénzt személyesen pénztárban, vagy az igénylő bankszámlájára történő utalással lehet felvenni. Ugyanaz a személy ismételten újabb előleget csak úgy vehet fel, ha az előzőleg felvett előleggel már elszámolt. A nyomtatványokon az összegeket bruttó módon kell feltüntetni. A készpénzfelvétel és elszámolás csak ugyanabban a pénztárban történhet. A készpénz igénylés folyamata a következő: Az alábbi nyomtatványok előzetes kitöltése szükséges: 1. P1- készpénzigénylés elszámolásra (6. sz. melléklet), 2. P1 nyomtatvány mellé megbízás az ifjúsági titkártól a készpénzkezelésre (7. sz. melléklet), 3. Hivatalos levél az ifjúsági titkárnak címezve (8. sz. melléklet), amely tartalmazza tétel csoportonként a tervezett kiadásokat A felvett készpénz előleg elszámolásában kizárólag Ft-ot meg nem haladó összegű számlák szerepelhetnek. Előlegként legfeljebb 30 napra adható ki pénz. Az EHÖK esetében ez azt jelenti, hogy a felvétel napjától számított 3 héten belül (lehetőség szerint mielőbb) az elszámolásnak a Gazdasági Irodában szükséges lennie. Ezt követően kerül sok az esetleges hiánypótlásokra, javításokra, aláírásokra. A készpénz elszámolás tartalma 1. Elszámolás eseti készpénz felhasználásról nyomtatvány kitöltése (9. sz. melléklet) 2. P2-es nyomtatvánnyal (5. sz. melléklet), szükség szerinti mellékletekkel (pl.: árajánlat, megrendelő, megrendelést visszaigazoló, teljesítés igazoló, névsor, nyilatkozat) felszerelt számlák, az elszámolási nyomtatványon szereplő lista szerinti sorrendben. Az előleget felvevő személy a felvett összegért és a határidő betartásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A 30 napon túl el nem számolt előleg után, kamatkedvezményből származó jövedelem címén keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség az előleget felvevőt terheli. Elszámoláskor, amennyiben az egyetem tartozik a felvevőnek, az összeget a felvevőnek megtéríti. Ez történhet pénztáron keresztül, illetve banki utalással. Bevétel felfizetés A részönkormányzatok által teljesített szolgáltatások, továbbadásra kínált termékek értékesítését követően számla, illetve nyugta készül a bevételekről. A részönkormányzat ezeket a bevételeket (a

11 megfelelő nyomtatványok kitöltését követően) köteles az alábbiak szerint az egyetem valamely pénztárában felfizetni a nettós témaszámára: a) ha a bevétel eléri az forintot, a munkanap végével azonnal, b) hetente, ha a bevétel szabályzat szerinti őrzésének feltételei biztosítottak, és a heti bevétel még nem éri el az forintos összeghatárt, Az egyetemen működő pénztárak és belső mellékeik: a) Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B b) Pécs, Ifjúság u c) Pécs, Rákóczi u d) Pécs, Boszorkány u A bevételek pénztárban történő felfizetéskor a pénztárossal célszerű leegyeztetni, hogy az összeg mihamarabb kerüljön könyvelésre a témaszámon, annak érdekében, hogy abból a kifizetések késés nélkül teljesíthetőek legyenek. Készpénz kezelés Készpénzt a) forint összeghatárig egy fő, b) forint közötti összegig két fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, c) forint felett gépjárművel 3 fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, egy fő fegyveres kísérő szállíthat, illetve őrizhet. 9. A számla befogadásának alaki kellékei Vevő: PTE XXX HÖK/HÖT/ EHÖK HÖK/HÖT iroda cím/ EHÖK cím Szállító: Név Cím Adószám Bankszámlaszám (Egyéni vállalkozóknál, őstermelőknél az igazolvány sorszáma) Számla sorszám Eredeti/ 1. példány Fizetés módja: utalás / készpénz (esetleg bankkártya) Teljesítés dátum: éééé.hh.nn. Kiállítás dátuma: teljesítést követő 15 napon belül Fizetési határidő: kiállítás dátuma + 30 nap Megnevezés: teljesítés tartalma Mennyiségi egység: pl.: darab Mennyiség 1, 2 Egységár X Ft, lehet nettó vagy bruttó megadva Áfa 27%, 18%, 5%, 0% Nettó ár Bruttó ár Fizetendő összeg

12 10. A számlakezelési rend iktatás A hallgatói részönkormányzatoknál a számlák az egyetem Központi Iktatójába történő postai érkezése miatt nem jelennek meg, így azok a részönkormányzatok irodáin külön iktatásra nem kerülnek. A kiadások nyilvántartására a részönkormányzatok maguk határoznak meg belső eljárási rendet. 11. Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására 1. Az utasítás célja (1) Az utasítás célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. mellékletével összhangban szabályozza és racionalizálja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok által kötendő szerződések beérkezésének és elkészítésének rendjét. 2. Az utasítás hatálya (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az EHÖK által kötendő, Ft-ot meghaladó, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések és támogatói szerződések előkészítésére, megkötésére és az azzal kapcsolatos mellékletekre. 3. Szerződések érkeztetésének rendje (1) A szerződéseket és a hozzá kapcsolódó nyomtatványokat az címre kell eljuttatni elektronikus úton a teljesítést megelőző 7 munkanapig. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezője köteles a kötelezettségvállalás tényét és mellékleteit rögzíteni a Modulo programban a teljesítést megelőző 5 munkanapig. (3) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről. (4) Az EHÖK munkatársa köteles a szerződést aláírásra előkészíteni a visszajelzéstől számított 3 munkanapon belül. (5) Amennyiben a szerződést módosítani kell, úgy minden módosítás új szerződéskötési kérelemnek minősül a határidők számítása szempontjából. 3/A. Szerződések érkeztetésének rendje jogi ellenjegyzés esetén (1) Amennyiben a szerződés bruttó összege 1 millió forint feletti, a kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzést igényel. A 3. (1) bekezdésben meghatározott határidő 10 munkanapra módosul. (2) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről és ezzel egyidejűleg továbbítja a címre. (3) A Jogi Igazgatóság munkatársa a szerződéstervezetet 5 munkanapon belül átvizsgálja és visszaküldi az EHÖK munkatársának, aki további 1 munkanapon belül előkészíti azt aláírásra.

13 (4) Amennyiben a szerződéstervezet további egyeztetést igényel, úgy az EHÖK munkatársa haladéktalanul jelzi ezt a kötelezettségvállalás kezdeményezőjének és a határidők újraindulnak. 4. Szerződésekhez szükséges adatok, mellékletek (1) Az EHÖK a 18/2011. számú rektori utasítás értelmében az utasítás mellékletét képező szerződés mintákat köteles használni szolgáltatás igénybevétele, ingatlan bérlete, vállalkozási jogviszony létesítése és megbízási (nem PTE közalkalmazottakkal kötendő) jellegű jogviszony létesítése tárgyában. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezéséhez szükséges adatok a másik fél vonatkozásában a következők: a cég neve, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, bankszámlaszáma, a számlavezető pénzintézet neve és a képviseletre jogosult személy. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói szám. (3) Egyedi szolgáltatás esetén elegendő egy árajánlat bekérése, minden más szolgáltatás esetén három árajánlat szükséges, amelyek három, ugyanazon szolgáltatási, illetve a szerződési tartalomra vonatkozó árajánlat szükséges. (4) Amennyiben érvényes és eredményes közbeszerzés vagy közbeszerzésen kívüli pályázati eljárás zajlott le a Pécsi Tudományegyetemen, úgy az azoknak megfelelő nyomtatványok használata kötelező. 5. Képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre (1) A képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre megegyezik a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú mellékletében és a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltakkal. 6. Az aláírás rendje (1) A szerződések aláírásának sorrendje a következő: szakmai ellenjegyző, gazdasági ellenjegyző, kötelezettségvállaló(k), szerződő partner. (2) Amennyiben a szerződés a szolgáltatás jellegére vagy a kötelezettségvállalás mértékére tekintettel a PTE szerződéskötés rendjéről szóló szabályzata értelmében jogi ellenjegyzést igényel, úgy a jogi ellenjegyző személyével kezdődik az aláírások sorrendje, egyebekben nem változik. (3) A másik fél minden esetben cégszerű aláírással köteles ellátni a szerződést. 7. Záró és hatályba léptető intézkedések (1) Jelen szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke általi kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 12. Nyomtatványok A kézikönyv korábbi fejezeteiben eddig nem említett nyomtatványok kezelésének rendje az alábbi. P5 (keretátadás) Pénzügyi központok és/vagy pénzügyi alapok közötti átcsoportosításra szolgál. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványt a Gazdasági Iroda továbbítja az illetékesek részére. Buszrendelés (10. sz. melléklet) A PTE-vel szerződéses viszonyban álló partnertől rendeljük. Az erre vonatkozó nyomtatvány elektronikus kitöltése után az EHÖK gazdasági asszisztense részére szükséges elküldeni ben. Ellenőrzés és aláírás után megrendelésre kerül a Szállítási Osztály által. A megrendelés kizárólag az EHÖK-ön keresztül érvényes.

14 P28 (belföldi kiküldetés) (11, 12, 13. sz. melléklet) A belföldi busszal, vonattal, autóval történt utazások elszámolására szolgál, az ezekhez kapcsolódó járulékos költségekkel együtt (BKV jegy, autópálya matrica, esetleg étel, szállás). Az útiköltség elszámolás tartalma: P2-es kitöltve az utazó nevével és bankszámlaszámával 2 db P28-as nyomtatvány elektronikusan kitöltve (az Excel automatikusan számol) Meghívó (rendezvény, konferencia esetén) jegyek (busz, vonat, BKV, autópálya matrica fénymásolata), számlák (étkezés, szállás) Autóval történt utazás esetén a P28-as nyomtatványok kitöltéséhez a megtett kilométereket a PTE honlapon lévő Magyarország nagyvárosai közötti távolságok táblázatból kell leolvasni. Ha nem szerepel benne a keresett település, a googlemaps által számolt távolság kerül a nyomtatványra. APEH üzemanyag egységárat a PTE honlapján szereplő NAV által közzétett üzemanyag egységárak (2012) havonta frissülő táblából szükséges leolvasni. A PTE honlapján az alábbi útvonalon érhetők el: -> adminisztráció -> nyomtatványok > kiküldetési nyomtatványok > Belföldi kiküldetési rendelvény A kitöltött nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Telefonkészülék, PTE szállás Értelemszerű kitöltést követően a nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Taxicsekk tömb igénylés Taxicsekk igénylésre a 14. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével nyílik lehetőség, melyet az EHÖK Gazdasági Irodába kell eljuttatni. Aláírásokat követően a Szállítási Osztály a csekktömböt a Gazdasági Irodába küldi, ahol a részönkormányzat felveheti. Egyszerre 1 csekktömb lehet használatban, új igénylésére csak teljesen kitöltött csekktömb leadását követően van lehetőség. További nyomtatványok 16. sz. melléklet: Egységes Raktári igénylési nyomtatvány, 17. sz. melléklet: P31 kiküldetési rendelvény (repülő, személyautó), 18. sz. melléklet: L12 leltárkezelői megbízás, 19. sz. melléklet: L22 kizárólagos személyi használat engedélyezése, 20. sz. melléklet: L31 leltári átadó-átvevő bizonylat, 21. sz. melléklet: teljesítés igazoló lap 13. A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A bejelentkezés az Elektronikus Igénylés felületre (https://igenyles.pte.hu/kitolt/aesz) EHA kóddal és jelszóval történik. A kitöltés értelemszerűen történik. Eszköz rendelés esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy kinek a leltárába kerül. A költséghely/ belső rendelést és pénzügyi alapot a gazdasági

15 vezetővel előzetesen egyeztetni szükséges. A felület véglegesítése és az űrlap elküldése után a gazdasági vezető ellenőrzi, nyomtatja, majd a szükséges engedélyezéseket és aláírásokat követően továbbítja. 14. A PBS rendelés rendje A PBS rendelés tartalmáról, illetve árairól tételes listát állít össze a részönkormányzat. Az EHÖK gazdasági vezetőjének megküldi, aki keretellenőrzést végez. A részönkormányzat a megrendelést a gazdasági vezető megerősítése után feladja a PBS honlapján. A megjegyzés rovatban a HÖK/HÖT nevét és címét fel kell tüntetni. A termékek kiszállításakor a teljesítésigazolót/szállítólevelet a HÖK/HÖT arra jogosult kollégájának kell aláírnia, a nevét nyomtatottan kiírnia, illetve lepecsételnie. 15. A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója Használatának indokoltsága, célja: Az egyetemi szabályozások értelmében valamennyi szolgáltatás/termék megrendelése előtt előzetes kötelezettséget kell vállalnia az adott gazdálkodó szervezet arra jogosult kollégáinak. Az EHÖK speciális helyzetéből fakadóan (részönkormányzatok) ennek megkönnyítésére hoztuk létre ezt a felületet. A felület elérhetősége: Minden Ft feletti szolgáltatás/termék esetén szükséges előzetes kötelezettségvállalási űrlapot kitölteni. (Kivételek: busz, taxi csekktömb igénylés, eszköz beszerzés, útiköltség elszámolás, PTE szállás igénybevétele, Artisjus, Magyar Reprográfiai Szövetség, ill. olyan eszköz/ szolgáltatás melyre előzetes készpénz igény lesz/lett beadva) Az űrlap kitöltésének folyamata: A Modulo megnyitását követően a bejelentkezés az ETR azonosítóval és jelszóval történik.

16 Bejelentkezés után a következő képernyő látható:

17 A fent bekarikázott ügyfél módra váltás gombbal jutunk a következő képernyőre: A beadási helyek alatt az EHÖK-re kattintva jutsz a következő képernyőre. Az előzetes kötelezettségvállalások sorában az űrlap kitöltése gombra kattintva megnyílik az űrlap, ahova a kiválasztott cég adatait és az igénybe veendő termék/szolgáltatás adatait, az árajánlatokat, és az esetleges egyéb mellékleteket kell felvinni. Az űrlapon a fehér mezőket kell értelem szerint kitölteni.

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 1 / 8 A KÉZIKÖNYV TARTALMA: I. Általános alapelvek II. Kifizetések és elszámolások III. Főállásúak juttatásai IV. Projektvezetők felelőssége és kötelezettségei

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Beszerzések és szerzõdések

Beszerzések és szerzõdések Beszerzések és szerzõdések Szolgáltatások, eszközök beszerzése esetén a beszerzés menete egyrészt függ a beszerzés értékétõl azaz: Nettó 100.000 Ft alatti (kis értékû) szolgáltatás, eszköz beszerzése Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására. Kulturális támogatásra

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhite2-ből finanszírozza a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az ÚTMUTATÓ a munkabér-támogatás igénylés összeállításához vállalkozásoknak a ROP 3.4.2 programban ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Mit kell benyújtani a munkabér-támogatás igényléséhez? A munkabér-támogatás igényléséhez

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó igénylő nyomtatványok. Felhasználói Tájékoztató

Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó igénylő nyomtatványok. Felhasználói Tájékoztató 3. sz. melléklet Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó igénylő nyomtatványok Felhasználói Tájékoztató Tartalom: Általános Információk Felhasználható nyomtatványok listája Új SIM (adat ill. hívó)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Elszámolási útmutató az ELTE 2016. évi tavaszi sportpályázatához

Elszámolási útmutató az ELTE 2016. évi tavaszi sportpályázatához Elszámolási útmutató az ELTE 2016. évi tavaszi sportpályázatához 1. Elnyert támogatás felhasználásának folyamata Teendők a pályázati cél megvalósítása előtt: 1.1. Pályázati ügyintéző felkeresése Sikeres

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I.Általános szabályok... 4 II. Szereplők és feladataik... 5 III. Eljárási folyamat lépései...

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

1/2011. számú Igazgatói utasítás

1/2011. számú Igazgatói utasítás 1/2011. számú Igazgatói utasítás Az Intézet zavartalan működése érdekében, a folyamatos likviditás fenntartása miatt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Elektronikus Igénylő Nyomtatványok Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz. Felhasználói Tájékoztató. http://edocs.pte.hu

Elektronikus Igénylő Nyomtatványok Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz. Felhasználói Tájékoztató. http://edocs.pte.hu Elektronikus Igénylő Nyomtatványok Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz Felhasználói Tájékoztató http://edocs.pte.hu Tartalom: Általános Információk Felhasználható nyomtatványok listája Új SIM (adat ill.

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben