Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására"

Átírás

1 Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására Jelen utasítás célja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatainak és adminisztrációs tevékenységeinek meghatározására a hatályos jogszabályok keretei között. 1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. 2. A jelen utasítás mellékletét képező Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Iroda által készített PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdálkodási és gazdasági adminisztrációs kézikönyve támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécs, november 6. Zag Gábor PTE EHÖK elnök

2 A PTE EGYETEMI HALLAGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI ÉS GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYVE

3 Jelen kézikönyv a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási folyamatait- és adminisztrációját tekinti át. Támogatást kíván adni az önkormányzatok tisztségviselői számára a gazdasági adminisztrációs folyamatok könnyebb megértéséhez. Pécsi Tudományegyetem november 6. Készítette: Gyetván Katalin Martini Szabina dr. Fülöp Péter

4 Tartalom 1. A kézikönyv hatálya Az egyetemi költségvetés A keretgazdálkodás általános szabályai Az EHÖK éves költségvetése A rendezvények költségvetései A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A pénzforgalom lebonyolítása A számla befogadásának alaki kellékei A számlakezelési rend iktatás Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására Nyomtatványok A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A PBS rendelés rendje A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója... 15

5 1. A kézikönyv hatálya A kézikönyv személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban egyetem / PTE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára (továbbiakban: EHÖK) és a kari részönkormányzatokra. Illeszkedik a jogszabályi környezetbe, az egyetemi belső szabályozásainak megfelel. Hatálybalépés: Új folyamatokra történő átállási időszak: A kézikönyv annak visszavonásáig érvényes. 2. Az egyetemi költségvetés A Pécsi Tudományegyetem, mint állami felsőoktatási intézmény, önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolítását a Magyar Államkincstár végzi. Az egyetem kincstári (a Magyar Állam tulajdonában és az egyetem vagyonkezelésében lévő) vagyonnal rendelkezik, a központi költségvetés által nyújtott támogatásból és saját, valamint támogatás értékű bevételeiből gazdálkodik. Az egyetem feladatait a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés, valamint az ezzel összhangban levő, a szenátus által elfogadott gazdasági terv szerint látja el. Az egyetem gazdasági terve tartalmazza az egyes gazdálkodó egységek összesített éves kereteit, várható bevételét, a várható felhasználásokat, az átcsoportosításokat, valamint a központi szolgáltatások összegét. 3. A keretgazdálkodás általános szabályai Az egyetem forrásainak hatékony elosztásáról, az éves gazdasági tervben meghatározott keretek kialakításáról a szenátus az éves belső egyetemi költségvetés elfogadásával dönt. A keretgazdálkodás alapját az éves gazdasági terv képezi. A gazdálkodó egységeknél az egyetemen belül decentralizált keretgazdálkodás folyik. A decentralizált keretgazdálkodás során a gazdálkodó egység vezetője a szenátus által meghatározott keretei-, valamint az egység saját bevételei felhasználásáról a központi jogszabályok és az egyetemi szabályzatok, utasítások betartása mellett önállóan jogosult dönteni. A gazdálkodási keret az egyetemi szintű előirányzatok gazdálkodó egységek részére történő lebontásával képződik. A gazdálkodási keret képezi a személyi juttatások, a járulékok, a dologi és felhalmozási kiadások forrását. A gazdasági tervben tervezett saját és a támogatásértékű bevételek csak a pénzforgalmi teljesülést követően képeznek felhasználható gazdálkodási keretet, kötelezettség ezt követően vállalható a terhükre. Az egyetemre meghatározott célra érkező pénzeszközök (alapítványi támogatás, adomány, segély, szakképzési hozzájárulás, pályázati támogatás, külföldi pályázat, stb.) kizárólag a juttató által megjelölt célra, a támogató által a szerződésben megjelölt mértékben használhatók fel. A keretgazdák a költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint használhatják fel.

6 4. Az EHÖK éves költségvetése Az EHÖK az egyetem valamennyi szervezeti egységével megegyezően az adott gazdasági év gazdasági tervezési irányelvei szerint egység gazdasági tervet készít. Az EHÖK elnökségi ülésen, majd a küldöttgyűlésen fogadja el az éves költségvetés keretösszegeit. A részönkormányzatok a gazdasági vezető és az EHÖK vezetőségének felügyelete mellett önállóan készítik el saját gazdasági tervüket. A részönkormányzatok és az EHÖK költségvetéseit a gazdasági vezető összesíti, egyezteti az ifjúsági titkárral, és az EHÖK elnökkel, majd eljuttatja a Terv és Gazdasági Elemzési Osztály részére. 5. A rendezvények költségvetései Nagyobb rendezvények lebonyolítása előtt költségvetés készítése szükséges. A tervezett költségvetés (1. sz. melléklet) összeállítását követően azt a gazdasági vezető és az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője részére minimum 14 nappal a rendezvény előtt meg kell küldeni - egy millió forint alatti költségvetésű rendezvény esetén. A gazdasági vezető a költségvetést az ifjúsági tikárral egyezteti és az esetleges részönkormányzatoknak jelzett - módosításokkal engedélyezi. Az EHÖK gazdálkodásáért felelős tisztségviselője pedig az EHÖK Gazdálkodási és Költségvetési Bizottsága elé terjeszti. Az 1 millió forint feletti költségvetésű rendezvényeket az elnökségi ülés is tárgyalja, melyek tervezett költségvetését a rendezvény előtt legalább 30 nappal (gólyatábor esetén az azt megelőző 60 nappal) engedélyeztetik. Ezt követően kerülhet sor a programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre. A költségvetés összeállításakor törekedni kell a bevételek maximalizálására. 6. A pénzügyi központok, alapok és jogcímek Az EHÖK gazdálkodását pénzügyi központokon keresztül végzi (2. sz. melléklet). Részönkormányzatonként ez általában 3 pénzügyi központot jelent: 2 bruttó elszámolásút (működési keret, juttatási keret) és egy nettó elszámolásút (rendezvények bevételei). A pénzügyi központon belül a kereteket alapokon tartjuk nyilván. Ez az EHÖK esetében két féle lehet: T01- ami az állami normatívákat jelenti, és T04- ami a saját bevételt jelenti. Az alapokon belül jogcímeket különböztetünk meg. 7. Az előzetes kötelezettségvállalás: árajánlattól a számla ellenértékének kifizetéséig A következő alapesetek az utalásos illetve készpénzes számlákkal kapcsolatos eljárásrendeket részletezi a hallgatói részönkormányzat a szolgáltató és a Gazdasági Iroda tekintetében.

7 A. Eljárásrend utalásos számla esetén: teljesítés T számla érkezése É számla kiállítása K munkanap mn Ifjúsági titkár (dr. Fülöp Péter) I. Titkár Gazdasági Vezető (Gyetván Katalin) G. Vez. Gazdasági Asszisztens (Martini Szabina) G. Assz. A - Átutalásos számla Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-8 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 4. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 5. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 6. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 2 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K (T+15-ig) Számla postázása a teljesítésigazolóval az EHÖK nevére és címére (számlán: SAP megrendelés 10. szám, 30 napos fiz.hat.) Szolgáltató K (T+15-ig) 11. Szükség esetén plusz mellékletek csatolása Moduloba (névsor, stb) HÖK T+2-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Számla ellenőrzése, összehasonlítása Modulo-val I. Titkár, G. Vez., G. Assz. É+1 mn 14. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+4 mn-ig 16. UTALÁS PÜ K+30-ig Megjegyzés: Nyomdák esetében 3 munkanappal hosszabb határidők érvényesek a teljesítést megelőzően. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 1. sz. táblázat Eljárásrend utalásos számla esetén Az 1. sz. táblázat szerinti eljárásrend értelmező kiegészítései: 1. Árajánlat kérése minden estben szükséges, amennyiben a szolgáltatás/termék összege meghaladja a forintot. Az esetek döntő többségében 3 árajánlatot kell kérni, kivétel ez alól, ha az adott szolgáltatás/termék csak egy adott szolgáltatótól szerezhető be, illetve ha szerződés/együttműködési megállapodás köttetett egy adott partnerrel. 2. A szerződéskötés pontos rendjét a kézikönyv 11. pontja részletesen tartalmazza. 3. A Modulo rendszerében szereplő, előzetes kötelezettségvállalást szolgáló űrlap pontos kitöltési útmutatóját a kézikönyv 15. pontja tartalmazza. 4. SAP megrendelés a Modulo űrlap alapján készül, amely szerződés esetén tartalmazza annak szövegezését is. 5. Kötelezettségvállalás akkor keletkezik, amikor az SAP megrendelés aláírásra kerül a kötelezettségvállaló és a gazdasági ellenjegyző által. 6. Az aláírt, hivatalos megrendelést az adott partner felé a gazdasági asszisztens küldi el ben, amelyet a szolgáltató megerősít. (Szerződéskötés esetén az aláírási folyamat ekkor a részönkormányzat általi szakmai ellenjegyzéssel kezdődik.) Az adott részönkormányzat feladata a teljesítés tartalmának, időpontjának egyeztetése. A részönkormányzat önállóan nem végez megrendelést. 7. A partner teljesít. 8. A részönkormányzat teljesítésigazolást állít ki 3 példányban a teljesítés napján, ellátja aláírásával, nyomtatott nevével és pecséttel. 9. Amennyiben a részönkormányzat képviselője jelen van a számla kitöltésekor, leellenőrzi annak összegét, illetve alaki kellékeit (lásd: kézikönyv 9. pontja)

8 10. A szolgáltató postázza a 30 napos fizetési határidejű, SAP megrendelő sorszámmal ellátott számlát a PTE EHÖK, 7622, Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre. Ne a HÖK/HÖT címére érkezzen. Amennyiben a számla a részönkormányzathoz lett véletlenül postázva, úgy a számlát és a teljesítésigazolót postafordultával a fenti címre továbbítani kell. 16. Utalás a számla Gazdasági Irodára történő érkezését követően minimum 10 munkanappal Ft alatti számla esetén a megrendelést a részönkormányzat/ehök végzi, Moduloba sem szükséges a tétel felvitele. B. Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén: B/1: szolgáltatás igénybevétele esetén B/1 - Megelőlegezett készpénzes számla (szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Modulo-ban új űrlap kitöltése, árajánlatok csatolásával HÖK T-5 mn- ig 3. SAP kötelezettségválalás G. Vez. T-3 mn-ig 4. Kötelezettságvállalás aláírása G. Vez., I. Titkár T-2 mn-ig 5. Kötelezettségvállalás küldése ben a szolgáltatónak = megrendelés G. Assz. T-2 mn-ig 6. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 7. Teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 8. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 9. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 10. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 11. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 12. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán G. Assz. É 13. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 14. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 15. Számla átadása az Iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 2. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik. B/2: rendezvény kellék / étel-ital estén B/2 - Megelőlegezett készpénzes számla (kellékek/étel-ital) Részfeladat Felelős Határidő 1. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 2. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 3. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 4. P2 kitöltése és mellékletek csatolása HÖK T+3 mn-ig 5. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése az EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+3 mn-ig 6. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 7. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 8. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 9. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft. 3. sz. táblázat Eljárásrend megelőlegezett készpénzes számla esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése a 3, 4. sz. mellékletek alapján történik.

9 C. Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén: C/1: szolgáltatás igénybevétele esetén C/1 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (Szolgáltatás) Részfeladat Felelős Határidő 1. 3 árajánlat kérés (kivételek) HÖK T-7 mn-ig 2. Szerződés előkészítése és küldése az HÖK T-7 mn-ig 3. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 4. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása I. Titkár T-6 mn-ig 5. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 6. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 7. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 8. teljesítésigazolás kiállítása, 3 pld-ból 1 átadása a szolgáltatónak* HÖK T 9. Számla kiállítása Szolgáltató K=T 10. SZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 11. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 12. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 13. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 14. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 15. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 16. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 17. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. * 1-1 példány a szolgáltatóé, a HÖK/HÖT-é, illetve egy a számla mellé kerül. 4. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (szolgáltatás) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik. C/2: rendezvény kellék / étel-ital estén C/2 - előzetes készpénz felvétel es készpénzes számla (kellék) Részfeladat Felelős Határidő 1. KP igénylési nyomtatványok leadása (P1, P1 melléklet, kérelem költségvetéssel) HÖK T-7 mn-ig 2. Nyomtatványok jóváhagyása, aláírása, I. Titkár T-6 mn-ig 3. KP megrendelése, továbbítása G. Vez. T-6 mn-ig 4. KP felvétele HÖK T-4 mn-ig 5. TELJESÍTÉS Szolgáltató T 6. számla kiállítása Szolgáltató K=T 7. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE HÖK T 8. P2 kitöltése és mellékletek csatolása (P2-n előleg elszámolás mellé pipa!) HÖK T+5 mn-ig 9. P2 + számla + mellékletek behozása/-küldése EHÖK Gazdasági Irodába HÖK T+5 mn-ig 10. KP elszámolásos számlák leadása EGYSZERRE, összefogva, sorba rendezve, elszámolási előlap kitöltésével! HÖK T+5 mn-ig 11. Számla érkeztetése a Gazdasági Irodán, számla ellenőrzése G. Assz. É 12. Hiánypótlások HÖK, G. Assz. É+3 mn-ig 13. Aláírások I. Titkár, G. Vez. É+5 mn-ig 14. Számla átadása az iktatóba, postázás G. Assz. É+5 mn-ig Megjegyzés: A számla minimális összege Ft, a maximális pedig Ft. 5. sz. táblázat Eljárásrend előzetes készpénz felvétel esetén (rendezvény kellék) A P2 kitöltése az 5. sz. mellékletek alapján történik.

10 8. A pénzforgalom lebonyolítása Fizetési kötelezettségeit az egyetem elsősorban átutalási megbízással teljesíti. Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására. Készpénz felvétel, elszámolás Készpénz előleg felvételére HÖK/HÖT elnök/alelnök, illetve EHÖK elnök/általános alelnök/szakfeladati alelnök, illetve megbízottai jogosultak. A készpénzt személyesen pénztárban, vagy az igénylő bankszámlájára történő utalással lehet felvenni. Ugyanaz a személy ismételten újabb előleget csak úgy vehet fel, ha az előzőleg felvett előleggel már elszámolt. A nyomtatványokon az összegeket bruttó módon kell feltüntetni. A készpénzfelvétel és elszámolás csak ugyanabban a pénztárban történhet. A készpénz igénylés folyamata a következő: Az alábbi nyomtatványok előzetes kitöltése szükséges: 1. P1- készpénzigénylés elszámolásra (6. sz. melléklet), 2. P1 nyomtatvány mellé megbízás az ifjúsági titkártól a készpénzkezelésre (7. sz. melléklet), 3. Hivatalos levél az ifjúsági titkárnak címezve (8. sz. melléklet), amely tartalmazza tétel csoportonként a tervezett kiadásokat A felvett készpénz előleg elszámolásában kizárólag Ft-ot meg nem haladó összegű számlák szerepelhetnek. Előlegként legfeljebb 30 napra adható ki pénz. Az EHÖK esetében ez azt jelenti, hogy a felvétel napjától számított 3 héten belül (lehetőség szerint mielőbb) az elszámolásnak a Gazdasági Irodában szükséges lennie. Ezt követően kerül sok az esetleges hiánypótlásokra, javításokra, aláírásokra. A készpénz elszámolás tartalma 1. Elszámolás eseti készpénz felhasználásról nyomtatvány kitöltése (9. sz. melléklet) 2. P2-es nyomtatvánnyal (5. sz. melléklet), szükség szerinti mellékletekkel (pl.: árajánlat, megrendelő, megrendelést visszaigazoló, teljesítés igazoló, névsor, nyilatkozat) felszerelt számlák, az elszámolási nyomtatványon szereplő lista szerinti sorrendben. Az előleget felvevő személy a felvett összegért és a határidő betartásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A 30 napon túl el nem számolt előleg után, kamatkedvezményből származó jövedelem címén keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség az előleget felvevőt terheli. Elszámoláskor, amennyiben az egyetem tartozik a felvevőnek, az összeget a felvevőnek megtéríti. Ez történhet pénztáron keresztül, illetve banki utalással. Bevétel felfizetés A részönkormányzatok által teljesített szolgáltatások, továbbadásra kínált termékek értékesítését követően számla, illetve nyugta készül a bevételekről. A részönkormányzat ezeket a bevételeket (a

11 megfelelő nyomtatványok kitöltését követően) köteles az alábbiak szerint az egyetem valamely pénztárában felfizetni a nettós témaszámára: a) ha a bevétel eléri az forintot, a munkanap végével azonnal, b) hetente, ha a bevétel szabályzat szerinti őrzésének feltételei biztosítottak, és a heti bevétel még nem éri el az forintos összeghatárt, Az egyetemen működő pénztárak és belső mellékeik: a) Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B b) Pécs, Ifjúság u c) Pécs, Rákóczi u d) Pécs, Boszorkány u A bevételek pénztárban történő felfizetéskor a pénztárossal célszerű leegyeztetni, hogy az összeg mihamarabb kerüljön könyvelésre a témaszámon, annak érdekében, hogy abból a kifizetések késés nélkül teljesíthetőek legyenek. Készpénz kezelés Készpénzt a) forint összeghatárig egy fő, b) forint közötti összegig két fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, c) forint felett gépjárművel 3 fő, amelyből egy fő a gépkocsivezető, egy fő fegyveres kísérő szállíthat, illetve őrizhet. 9. A számla befogadásának alaki kellékei Vevő: PTE XXX HÖK/HÖT/ EHÖK HÖK/HÖT iroda cím/ EHÖK cím Szállító: Név Cím Adószám Bankszámlaszám (Egyéni vállalkozóknál, őstermelőknél az igazolvány sorszáma) Számla sorszám Eredeti/ 1. példány Fizetés módja: utalás / készpénz (esetleg bankkártya) Teljesítés dátum: éééé.hh.nn. Kiállítás dátuma: teljesítést követő 15 napon belül Fizetési határidő: kiállítás dátuma + 30 nap Megnevezés: teljesítés tartalma Mennyiségi egység: pl.: darab Mennyiség 1, 2 Egységár X Ft, lehet nettó vagy bruttó megadva Áfa 27%, 18%, 5%, 0% Nettó ár Bruttó ár Fizetendő összeg

12 10. A számlakezelési rend iktatás A hallgatói részönkormányzatoknál a számlák az egyetem Központi Iktatójába történő postai érkezése miatt nem jelennek meg, így azok a részönkormányzatok irodáin külön iktatásra nem kerülnek. A kiadások nyilvántartására a részönkormányzatok maguk határoznak meg belső eljárási rendet. 11. Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Részönkormányzatok szerződéskötési rendjének szabályozására 1. Az utasítás célja (1) Az utasítás célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. mellékletével összhangban szabályozza és racionalizálja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok által kötendő szerződések beérkezésének és elkészítésének rendjét. 2. Az utasítás hatálya (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatára és a kari részönkormányzatokra. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az EHÖK által kötendő, Ft-ot meghaladó, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések és támogatói szerződések előkészítésére, megkötésére és az azzal kapcsolatos mellékletekre. 3. Szerződések érkeztetésének rendje (1) A szerződéseket és a hozzá kapcsolódó nyomtatványokat az címre kell eljuttatni elektronikus úton a teljesítést megelőző 7 munkanapig. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezője köteles a kötelezettségvállalás tényét és mellékleteit rögzíteni a Modulo programban a teljesítést megelőző 5 munkanapig. (3) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről. (4) Az EHÖK munkatársa köteles a szerződést aláírásra előkészíteni a visszajelzéstől számított 3 munkanapon belül. (5) Amennyiben a szerződést módosítani kell, úgy minden módosítás új szerződéskötési kérelemnek minősül a határidők számítása szempontjából. 3/A. Szerződések érkeztetésének rendje jogi ellenjegyzés esetén (1) Amennyiben a szerződés bruttó összege 1 millió forint feletti, a kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzést igényel. A 3. (1) bekezdésben meghatározott határidő 10 munkanapra módosul. (2) Az EHÖK munkatársa 1 munkanapon belül visszajelez a szerződés átvételéről és ezzel egyidejűleg továbbítja a címre. (3) A Jogi Igazgatóság munkatársa a szerződéstervezetet 5 munkanapon belül átvizsgálja és visszaküldi az EHÖK munkatársának, aki további 1 munkanapon belül előkészíti azt aláírásra.

13 (4) Amennyiben a szerződéstervezet további egyeztetést igényel, úgy az EHÖK munkatársa haladéktalanul jelzi ezt a kötelezettségvállalás kezdeményezőjének és a határidők újraindulnak. 4. Szerződésekhez szükséges adatok, mellékletek (1) Az EHÖK a 18/2011. számú rektori utasítás értelmében az utasítás mellékletét képező szerződés mintákat köteles használni szolgáltatás igénybevétele, ingatlan bérlete, vállalkozási jogviszony létesítése és megbízási (nem PTE közalkalmazottakkal kötendő) jellegű jogviszony létesítése tárgyában. (2) A kötelezettségvállalás kezdeményezéséhez szükséges adatok a másik fél vonatkozásában a következők: a cég neve, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, bankszámlaszáma, a számlavezető pénzintézet neve és a képviseletre jogosult személy. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói szám. (3) Egyedi szolgáltatás esetén elegendő egy árajánlat bekérése, minden más szolgáltatás esetén három árajánlat szükséges, amelyek három, ugyanazon szolgáltatási, illetve a szerződési tartalomra vonatkozó árajánlat szükséges. (4) Amennyiben érvényes és eredményes közbeszerzés vagy közbeszerzésen kívüli pályázati eljárás zajlott le a Pécsi Tudományegyetemen, úgy az azoknak megfelelő nyomtatványok használata kötelező. 5. Képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre (1) A képviseleti, szerződéskötési joggal rendelkezők köre megegyezik a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú mellékletében és a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltakkal. 6. Az aláírás rendje (1) A szerződések aláírásának sorrendje a következő: szakmai ellenjegyző, gazdasági ellenjegyző, kötelezettségvállaló(k), szerződő partner. (2) Amennyiben a szerződés a szolgáltatás jellegére vagy a kötelezettségvállalás mértékére tekintettel a PTE szerződéskötés rendjéről szóló szabályzata értelmében jogi ellenjegyzést igényel, úgy a jogi ellenjegyző személyével kezdődik az aláírások sorrendje, egyebekben nem változik. (3) A másik fél minden esetben cégszerű aláírással köteles ellátni a szerződést. 7. Záró és hatályba léptető intézkedések (1) Jelen szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke általi kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 12. Nyomtatványok A kézikönyv korábbi fejezeteiben eddig nem említett nyomtatványok kezelésének rendje az alábbi. P5 (keretátadás) Pénzügyi központok és/vagy pénzügyi alapok közötti átcsoportosításra szolgál. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványt a Gazdasági Iroda továbbítja az illetékesek részére. Buszrendelés (10. sz. melléklet) A PTE-vel szerződéses viszonyban álló partnertől rendeljük. Az erre vonatkozó nyomtatvány elektronikus kitöltése után az EHÖK gazdasági asszisztense részére szükséges elküldeni ben. Ellenőrzés és aláírás után megrendelésre kerül a Szállítási Osztály által. A megrendelés kizárólag az EHÖK-ön keresztül érvényes.

14 P28 (belföldi kiküldetés) (11, 12, 13. sz. melléklet) A belföldi busszal, vonattal, autóval történt utazások elszámolására szolgál, az ezekhez kapcsolódó járulékos költségekkel együtt (BKV jegy, autópálya matrica, esetleg étel, szállás). Az útiköltség elszámolás tartalma: P2-es kitöltve az utazó nevével és bankszámlaszámával 2 db P28-as nyomtatvány elektronikusan kitöltve (az Excel automatikusan számol) Meghívó (rendezvény, konferencia esetén) jegyek (busz, vonat, BKV, autópálya matrica fénymásolata), számlák (étkezés, szállás) Autóval történt utazás esetén a P28-as nyomtatványok kitöltéséhez a megtett kilométereket a PTE honlapon lévő Magyarország nagyvárosai közötti távolságok táblázatból kell leolvasni. Ha nem szerepel benne a keresett település, a googlemaps által számolt távolság kerül a nyomtatványra. APEH üzemanyag egységárat a PTE honlapján szereplő NAV által közzétett üzemanyag egységárak (2012) havonta frissülő táblából szükséges leolvasni. A PTE honlapján az alábbi útvonalon érhetők el: -> adminisztráció -> nyomtatványok > kiküldetési nyomtatványok > Belföldi kiküldetési rendelvény A kitöltött nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Telefonkészülék, PTE szállás Értelemszerű kitöltést követően a nyomtatványokat a Gazdasági Iroda befogadja, feldolgozza és továbbítja az illetékeseknek. Taxicsekk tömb igénylés Taxicsekk igénylésre a 14. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével nyílik lehetőség, melyet az EHÖK Gazdasági Irodába kell eljuttatni. Aláírásokat követően a Szállítási Osztály a csekktömböt a Gazdasági Irodába küldi, ahol a részönkormányzat felveheti. Egyszerre 1 csekktömb lehet használatban, új igénylésére csak teljesen kitöltött csekktömb leadását követően van lehetőség. További nyomtatványok 16. sz. melléklet: Egységes Raktári igénylési nyomtatvány, 17. sz. melléklet: P31 kiküldetési rendelvény (repülő, személyautó), 18. sz. melléklet: L12 leltárkezelői megbízás, 19. sz. melléklet: L22 kizárólagos személyi használat engedélyezése, 20. sz. melléklet: L31 leltári átadó-átvevő bizonylat, 21. sz. melléklet: teljesítés igazoló lap 13. A belső megrendelések- egységes anyag eszköz megrendelés az Elektronikus igénylési felületen keresztül A bejelentkezés az Elektronikus Igénylés felületre (https://igenyles.pte.hu/kitolt/aesz) EHA kóddal és jelszóval történik. A kitöltés értelemszerűen történik. Eszköz rendelés esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy kinek a leltárába kerül. A költséghely/ belső rendelést és pénzügyi alapot a gazdasági

15 vezetővel előzetesen egyeztetni szükséges. A felület véglegesítése és az űrlap elküldése után a gazdasági vezető ellenőrzi, nyomtatja, majd a szükséges engedélyezéseket és aláírásokat követően továbbítja. 14. A PBS rendelés rendje A PBS rendelés tartalmáról, illetve árairól tételes listát állít össze a részönkormányzat. Az EHÖK gazdasági vezetőjének megküldi, aki keretellenőrzést végez. A részönkormányzat a megrendelést a gazdasági vezető megerősítése után feladja a PBS honlapján. A megjegyzés rovatban a HÖK/HÖT nevét és címét fel kell tüntetni. A termékek kiszállításakor a teljesítésigazolót/szállítólevelet a HÖK/HÖT arra jogosult kollégájának kell aláírnia, a nevét nyomtatottan kiírnia, illetve lepecsételnie. 15. A Modulo Előzetes kötelezettségvállalás űrlapjának használati útmutatója Használatának indokoltsága, célja: Az egyetemi szabályozások értelmében valamennyi szolgáltatás/termék megrendelése előtt előzetes kötelezettséget kell vállalnia az adott gazdálkodó szervezet arra jogosult kollégáinak. Az EHÖK speciális helyzetéből fakadóan (részönkormányzatok) ennek megkönnyítésére hoztuk létre ezt a felületet. A felület elérhetősége: Minden Ft feletti szolgáltatás/termék esetén szükséges előzetes kötelezettségvállalási űrlapot kitölteni. (Kivételek: busz, taxi csekktömb igénylés, eszköz beszerzés, útiköltség elszámolás, PTE szállás igénybevétele, Artisjus, Magyar Reprográfiai Szövetség, ill. olyan eszköz/ szolgáltatás melyre előzetes készpénz igény lesz/lett beadva) Az űrlap kitöltésének folyamata: A Modulo megnyitását követően a bejelentkezés az ETR azonosítóval és jelszóval történik.

16 Bejelentkezés után a következő képernyő látható:

17 A fent bekarikázott ügyfél módra váltás gombbal jutunk a következő képernyőre: A beadási helyek alatt az EHÖK-re kattintva jutsz a következő képernyőre. Az előzetes kötelezettségvállalások sorában az űrlap kitöltése gombra kattintva megnyílik az űrlap, ahova a kiválasztott cég adatait és az igénybe veendő termék/szolgáltatás adatait, az árajánlatokat, és az esetleges egyéb mellékleteket kell felvinni. Az űrlapon a fehér mezőket kell értelem szerint kitölteni.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához 0. Egyes pályázati kategóriák speciális jellemzői 0.1. Konferenciaszervezés Konferenciaszervezés esetén a catering szolgáltatást reprezentációs

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben