Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1

2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/ /2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: (36-46) Fax: (36-46)

3 3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. A szabályzat hatálya 5 2. A szabályozás célja 5 3. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai 5 II. RENDELKEZŐ RÉSZ 6 1. A területi NFA számla feletti rendelkezés 6 2. A területi NFA finanszírozási rendje A pénzigénylés szabályai A számlára történő befizetések rendje A számláról történő kifizetések rendje 9 3. Számlakivonat Az Egységes Rovat Azonosító kódokkal összefüggő nyilvántartási és egyeztetési szabályok Pénzforgalmi nyomtatványok használata A megyei NFA keretek feletti rendelkezés módjának szabályai A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés általános szabályai A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés közös szabályai a Foglalkoztatási Főosztály osztályain és a foglalkoztatási osztályokon Kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés a Foglalkoztatási Főosztály osztályai által működtetett támogatások esetén Kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés a foglalkoztatási osztályok foglalkoztatást elősegítő támogatások és álláskeresési ellátások működtetésével, továbbá a TÁMOP projekt célcsoportoknak nyújtott támogatásaival és a GINOP program keretében megvalósuló támogatásokkal összefüggő feladatai során A teljesítésigazolás és az érvényesítés általános szabályai A bizonylatok befogadása, teljesítés-igazolás, érvényesítés a Foglalkoztatási Főosztály osztályain és a foglalkoztatási osztályokon Az utalványozás általános szabályai Utalványozás a Foglalkoztatási Főosztályon Kifizetés előtti pénzügyi ellenjegyzés a Foglalkoztatási Főosztályon A pénzügyi teljesítés visszaigazolása A pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos aláírások és az összeférhetetlenség szabályai A pénzkezeléssel összefüggően aláírásra jogosultak megbízásaira, azok nyilvántartására, hatályosságára és az aláírás-mintákra vonatkozó szabályok 23 Záró rendelkezések 25

4 4 MELLÉKLETEK 1/a. sz. melléklet Megbízásminta kötelezettségvállalásra elsődleges 1/b. sz. melléklet Megbízásminta kötelezettségvállalásra távollét, illetve összeférhetetlenség esetén 2/a. sz. melléklet Megbízásminta pénzügyi ellenjegyzésre elsődleges 2/b. sz. melléklet Megbízásminta pénzügyi ellenjegyzésre távollét, illetve összeférhetetlenség esetén 3/a. sz. melléklet Megbízásminta érvényesítésre elsődleges 3/b. sz. melléklet Megbízásminta érvényesítésre távollét, illetve összeférhetetlenség esetén 4/a. sz. melléklet Megbízásminta teljesítés igazolására elsődleges 4/b. sz. melléklet Megbízásminta teljesítés igazolására távollét, illetve összeférhetetlenség esetén 5/a. sz. melléklet Megbízásminta utalványozási feladatok ellátására elsődleges 5/b. sz. melléklet Megbízásminta utalványozási feladatok ellátására távollét, illetve összeférhetetlenség esetén 6/a. sz. melléklet Az NFA terhére vállalt kötelezettségek esetén kötelezettségvállalók 6/b. sz. melléklet Az NFA terhére vállalt kötelezettségek esetén pénzügyi ellenjegyzők 6/c. sz. melléklet Az NFA terhére vállalt kötelezettségek kifizetése és a bevételek jóváírása esetén érvényesítők 6/d. sz. melléklet Az NFA terhére vállalt kötelezettségek kifizetése és a bevételek jóváírása esetén aláírásra jogosultak jegyzéke teljesítésigazolók 6/e. sz. melléklet Az NFA terhére vállalt kötelezettségek kifizetése és a bevételek jóváírása esetén utalványozók 7/a. sz. melléklet Az NFA hazai források tekintetében aláírásra jogosultak aláírás mintája 7/b. sz. melléklet A TÁMOP projekt célcsoportoknak nyújtott támogatásaival kapcsolatos ügyekben aláírásra jogosultak aláírás mintája 7/c. sz. melléklet A GINOP program keretében megvalósuló támogatásokkal kapcsolatos ügyekben aláírásra jogosultak aláírás mintája 8. sz. melléklet A területi NFA kincstári aláírás-bejelentő lap hiteles másolata 9. sz. melléklet.-.heti finanszírozási igény segédtábla 10. sz. melléklet negyedévi előirányzat-felhasználási terv 11. sz. melléklet A pénzigénylési bizonylat másolata 12. sz. melléklet A kötelező megbontási kódok, valamint az ERA és ÁHT-T kódok megfeleltetése

5 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (a továbbiakban Foglalkoztatási Főosztály), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályainak (a továbbiakban: foglalkoztatási osztályok) mindazon dolgozójára, akik a területi Nemzeti Foglalkoztatási Alap beleértve a TÁMOP projekt célcsoportoknak nyújtott támogatásait és a GINOP program keretében megvalósuló támogatásokat is (a továbbiakban NFA) felhasználásával kapcsolatos pénzügyi folyamatok bonyolításában részt vesznek, illetve aláírási jogkörökkel rendelkeznek és a számlavezetéshez kapcsolódó feladatokat látnak el. 2. A szabályozás célja A szabályozás célja a területi NFA kereteivel való gazdálkodáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítés igazolói, érvényesítési, utalványozási jogkörök konkrét meghatározása, a jogkört gyakorlók személyének nevesítése, a pénzügyi folyamatok, valamint a számlavezetés rendjének kialakítása, a számla feletti rendelkezési jogosultság szabályozása, továbbá azon szabályok rögzítése, amelyek az NFA-val összefüggő pénzügyi rendszer működését biztosítják. 3. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai A területi NFA Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzata az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés a) pontjának rendelkezése alapján készült az alábbi jogszabályok, belső utasítások előírásainak figyelembe vételével: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.), Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.), A számvitelről szóló évi C. törvény, Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban MNB rendelet), A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet), A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.), A Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény, A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, A Magyar Államkincstár Szabályzata a forintszámla-vezetési szolgáltatásokról, A Magyar Államkincstár Szabályzata a számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről, A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje.

6 6 II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. A területi NFA számla feletti rendelkezés A területi NFA-ból pénztári kifizetés nem teljesíthető, mivel az NGM rendelet 2. (4) bekezdése értelmében a megyei NFA keretek felhasználása során a kiadások utalványozására készpénzes fizetési mód nem rendelhető el. A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a megyei NFA keretek feletti rendelkezés érdekében a részére nyitott fizetési számla felett önállóan rendelkezik [NGM rendelet 2. (2)]. A megyei NFA keretek felhasználásával összefüggő pénzforgalom a bevételek beszedése és a kifizetések teljesítése a Magyar Államkincstárnál vezetett számú Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály NFA előirányzatfelhasználási keretszámlán bonyolódik. Ezen lebonyolítási számla terhére pénzügyi utalás csak az Alapkezelő Osztály által kezdeményezhető. A Kincstár az állami pénzalapok kiadásait az alapok bevételei és előző évi maradványa együttes összegéig teljesíti. Az elkülönített állami pénzalap számlájának megnyitásáról, törzsadatainak módosításáról, megszüntetéséről az alappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős miniszter az elkülönített állami pénzalap létesítésének, működési és lebonyolítási rendje változásának, megszüntetésének időpontja szerinti határnappal gondoskodik (A Magyar Államkincstár Szabályzata a forintszámla-vezetési szolgáltatásokról pont). A számlán rendelkezésre álló pénz az Flt-ben rögzített támogatások és ellátások finanszírozására szolgál. A számlán rendelkezésre álló pénzeszközből történik a munkanélküliség megelőzését, illetve csökkentését szolgáló foglalkoztatást elősegítő támogatások, az álláskeresési ellátások, a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet alapján nyújtható támogatások, valamint a TÁMOP projekt célcsoporti támogatásai és a GINOP program keretében megvalósuló támogatások finanszírozása. A Kincstár két bejelentett személy aláírását és egy bejelentett bélyegző használatát követeli meg. A számlák feletti rendelkezési jogot két jogosult együttesen gyakorolja a fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegzőlenyomatának használatával (A Magyar Államkincstár Szabályzata a számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről 3. pont). A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott személyek nevét, aláírását, a cégbélyegző lenyomatát a Magyar Államkincstárhoz benyújtott aláírás bejelentő karton tartalmazza (8. sz. melléklet). Rendelkezési jogosultság változása esetén a Magyar Államkincstárt értesíteni kell, új aláírás bejelentőt kell kitölteni. A számla feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás alkalmazásával gyakorlók esetében a fizetési megbízások aláírói az elektronikus kettős aláírási joggal rendelkezők lehetnek, akik a Kincstár által előírt formában bejelentésre kerültek.

7 7 2. A területi NFA finanszírozási rendje 2.1. A pénzigénylés szabályai Az elkülönített állami pénzalapok kiadási előirányzatainak felhasználása előirányzat-felhasználási terv alapján történik [Áht. 82. (2)]. Az Ávr (1) bekezdése szerint az elkülönített állami pénzalap előirányzat-felhasználási terve havi részletezettségben a költségvetési és a tervezhető finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. Az NGM rendelet 5. (2) bekezdése értelmében az NFA-t illető, a tervezettet meghaladóan befolyt egyéb bevételt a kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége az alaprész kiadásainak forrásául nem használhatja fel. A területi NFA finanszírozási tervének összeállításához a tervezett kifizetési adatokat a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály az adattovábbítás napját megelőző nap 10 óráig küldi meg ben és papíralapon, a szervezeti egység vezetőjének aláírásával ellátva az Alapkezelő Osztályra. A várható bevételek tervezését az Alapkezelő Osztály végzi. A területi NFA havi részletezettségű negyedéves előirányzat felhasználási tervét (10. sz. melléklet) az Alapkezelő Osztály a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály adatszolgáltatásai, illetve az Alapkezelő Osztályon meghatározott adatok alapján negyedévenként készíti el és az általános rend szerint tárgy negyedévet megelőző hó 17-ig, ill. az Alapkezelő által meghatározott határidőig ben megküldi az irányító szerv részére. A pénzellátás az irányító szerv ütemezése szerinti finanszírozással történik a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály adatszolgáltatásai, valamint az Alapkezelő Osztályon meghatározott adatok alapján összeállított pénzigényléssel. A pénzigény elkészítésénél figyelembe kell venni az irányító szerv előírásait és az általa megszabott határidőt. A pénzigények bekérése, a szükséges tájékoztatások és intézkedések megtétele, a pénzigénylés koordinálása, irányító szerv felé történő továbbítása az Alapkezelő Osztály feladata. Az Alapkezelő Osztály által rendelkezésre bocsátott. heti finanszírozási igény elnevezésű segédtáblában (9. sz. melléklet) a Munkaerőpiaci Osztálynak és a Közfoglalkoztatási Osztálynak csak az osztály hatáskörébe tartozó támogatásokra és egyéb költségekre vonatkozó sorokat kell kitölteniük. A Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály a megyei összesített pénzigényt mely tartalmazza a foglalkoztatási osztályok, valamint a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály finanszírozási igényét az általános szabályoknak megfelelően, a pénzigénylést megelőző nap (szokásos rend szerint kedd) 16 óráig továbbítják az Alapkezelő Osztály részére. A foglalkoztatási osztályokon működő eszközök esetében a finanszírozási igény megállapítása a foglalkoztatási osztályok adatszolgáltatása alapján szükség esetén becsült adatok szerint történik a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály részéről. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretének pénzigénylése a megyére leosztott éves keret összegéig történik a Foglalkoztatási Főosztály érintett osztálya által, figyelembe véve a jóváhagyott előző évi maradvány és a befolyt területi bevétel összegét. A foglalkoztatási alaprész központi keretét terhelő kifizetések esetében a Közfoglalkoztatási Osztály az összesített pénzigényben az irányító szerv által meghatározott keretek figyelembevételével szerepelteti a heti tervezett kifizetések összegét. Startmunka program kiadásai központi és decentralizált keretét terhelő előlegek és támogatások pénzigényét a Közfoglalkoztatási Osztály az általa meghatározott és a foglalkoztatási osztályok által beküldött adatok alapján adja meg az Alapkezelő Osztály számára. A TÁMOP projekt célcsoportoknak nyújtott támogatásai és a GINOP program keretében megvalósuló támogatások tekintetében a Munkaerőpiaci Osztály a projekt/program elfogadott költségterve figyelembevételével határozza meg a heti/havi tervezett kifizetések összegét.

8 8 A bérgarancia támogatás tekintetében a pénzigénylést a Közfoglalkoztatási Osztály mivel a BA alaprész ún. felülről nyitott előirányzat a virtuális keret figyelembevételével határozza meg. Az Alapkezelő Osztály: az összesített számfejtési adatok alapján a szolidaritási alaprész terhére kifizetendő álláskeresési ellátások és azok postaköltsége, az álláskeresési ellátásokból és a keresetpótló juttatásokból levont járulék és adó, a kincstári tranzakciós díjak, illetékek, a postai utalványok díja, a foglalkoztathatósági szakvélemény térítési díja (Startmunka program), az MSZA és a decentralizált foglalkoztatási alaprész tekintetében az egyéb kiadások finanszírozási igényét határozza meg és a segédtábla megfelelő sorain szerepelteti. Mivel az MSZA alaprész ún. felülről nyitott előirányzat, a pénzigénylés a virtuális keret figyelembevételével történik. A pénzigénylésre vonatkozó időszakban a területi NFA egyes alaprészeivel, illetve önálló kiadási jogcímeivel összefüggően várható bevételek összegeit szintén az Alapkezelő Osztály állapítja meg. Az Alapkezelő Osztályon összesítésre kerülnek a Munkaerőpiaci Osztály és a Közfoglalkoztatási Osztály által megküldött, ill. az Alapkezelő Osztály által kitöltött segédtáblák adatai. Az Alapkezelő Osztály a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működését támogató Pénzügyi Integrált Rendszerben (a továbbiakban: FPIR) az általános szabályok szerint a tárgy időszakot megelőző hét szerda 12 óráig elkészíti a pénzigényt (11. sz. melléklet). Az osztályvezető ellenőrzését követően a feladattal megbízott ügyintéző elvégzi az FPIR-ben az adatok véglegesítését. A véglegesített adatokat az osztályvezető az FPIR-ben jóváhagyja. A pénzigény irányító szerv által történő elfogadását követően kerül sor a pénzigénylés dokumentumának kinyomtatására, aláírására, majd az irányító szerv felé postai úton történő továbbítására. Az igényelt pénzösszeget az irányító szerv a tárgy időszak első munkanapján átutalja a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály NFA előirányzat-felhasználási keretszámlájára, valamint visszaigazolást küld alaprészek, központi foglalkoztatási alaprész esetében jogcímek szerinti bontásban. Az általános ütemezéstől eltérő pénzigénylés esetén az irányító szerv határozza meg a lebonyolítási számlán történő jóváírás napját. A visszaigazolt jogcímek bevételi keretnek minősülnek, és csak a megjelölt jogcímekre fordíthatók. Ugyanakkor a pénzigénylésben lehetőség van visszautalás (felesleg) beállítására, megteremtve ezzel az egyes jogcímek közötti külön kérelem nélküli forrásátcsoportosítás lehetőségét A számlára történő befizetések rendje Átutalás, készpénzátutalás A visszafizetési kötelezettséggel adott kölcsönök törlesztései, a határozattal visszakövetelt összegek befizetései és az egyéb jogcímen történő befizetések átutalás, készpénzátutalás, valamint az ügyfelek által a Foglalkoztatási Főosztály címére befizetett összegek telepítése útján kerülnek a számlára. A Foglalkoztatási Főosztály címére történő befizetés esetén: a) Az Alapkezelő Osztály ügyintézője a követelésekről vezetett analitikus nyilvántartások alapján beazonosítja a befizetett összeget. b) A befizetési bizonylaton feltüntetésre kerül: - a Magyar Államkincstárnál vezetett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály NFA előirányzat-felhasználási keretszámla száma - ahová az összeg telepítendő - az alábbi módon: Telepítendő: az arra jogosult két személy Kincstárnál bejelentett módon történő aláírása, - dátum és bélyegző lenyomat. c) Az Alapkezelő Osztály ügyintézője a befizetési bizonylatot megküldi a Magyar Posta Zrt. részére telepítés céljából. d) A Magyar Posta Zrt. a befizetett összeget telepíti a területi NFA előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

9 Átutalási és beszedési megbízás A Foglalkoztatási Főosztály bevételei behajtására átutalási és beszedési megbízást nyújthat be a Magyar Államkincstáron keresztül az adós vagy kötelezett pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz az MNB rendelet értelmében a PFNY 71 (hatósági átutalási megbízás) és a PFNY 41 (beszedési megbízás) nyomtatványok használatával. Hatósági átutalási megbízás A Foglalkoztatási Főosztály követeléseinek behajtását hatósági átutalási megbízás útján kezdeményezheti (pl. bírósági Fizetési meghagyás kibocsátása, illetve jogerős visszakövetelő határozaton alapuló visszakövetelés esetén). A kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás átvételét követően ellenőrzi a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, valamint a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását [MNB rendelet 31. (2)]. A hatósági átutalási megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az előző bekezdésben leírtak ellenőrzése után továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás átvételét követően soron kívül megkezdi a fizetési megbízásban megjelölt fizető fél és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozásának ellenőrzését [MNB rendelet 31. (3) és (3a)]. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízásról annak teljesítése, részteljesítése, vagy törvényben meghatározottak szerinti sorba állítása előtt nem értesítheti a fizető fél számlatulajdonost. A fizető felet a pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás teljesítéséről, részteljesítéséről, valamint sorba állításáról a teljesítéssel, vagy a sorba állítással egyidejűleg a fizetési megbízás adattartalmának közlésével írásban értesíti. Ha a hatósági átutalás sorba állításának kezdete nem munkanapra esik, a pénzforgalmi szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő munkanapon tesz eleget [MNB rendelet 31. (4) és (5)]. Beszedési megbízás A Foglalkoztatási Főosztály követeléseinek érvényesítésére az MNB rendeletben szereplő beszedési formák közül a felhatalmazó levélen alapuló beszedést alkalmazza. A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a fizető fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában addig veszi át, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a fizető fél írásban vissza nem vonja [MNB rendelet 34. (1) és (4)]. Az NFA követelések tekintetében az átutalási és beszedési megbízások benyújtásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő fizetési/visszafizetési kötelezettségekről és a követelések érvényesítéséről szóló NGM/4046/2015 Eljárásrend és iratminta katalógus tartalmazza A számláról történő kifizetések rendje Az NFA egyes alaprészei, illetve önálló kiadási jogcímei terhére megítélt foglalkoztatást elősegítő és egyéb támogatások kifizetése az FPIR ben az Alapkezelő Osztály által elkészített utalványok alapján történik. Az utalványok elkészítéséhez szükséges dokumentumok továbbításának rendjét a foglalkoztatási osztályokról az Alapkezelő Osztályra, ill. Európai Uniós források esetében a Munkaerőpiaci Osztályra a területi NFA teljesítésigazolás készítésének rendjéről szóló hatályos utasítás tartalmazza.

10 10 Az utalványrendelethez valamennyi szükséges dokumentumot elválaszthatatlan módon, tűzőgép kapoccsal rögzítve kell csatolni. Az Áht. 51. (2) bekezdése értelmében a költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján a Kincstár visszatartja, és az állami adó- és vámhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. Az Ávr a szerint a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adó- és vámhatóság a Kincstár elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. Az Ávr. 90. (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az adatszolgáltatásban szereplő köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár kedvezményezettenként és adónemenként ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. A Kincstár által végzett köztartozás-vizsgálathoz a költségvetési támogatások kifizetésére irányuló átutalási megbízásokon a Kincstár által meghatározott jelölést kell alkalmazni. Az átutalási megbízás ilyen esetben csoportos megbízásként nem nyújtható be. A költségvetési támogatás visszatartásáról a Kincstár tájékoztatja a kedvezményezettet és a támogatót. A visszatartás a kedvezményezett a költségvetési támogatás megszerzése érdekében vállalt kötelezettségeit nem érinti. Ha a Kincstár által kiküldött tájékoztatás a kedvezményezett címének megváltozása vagy bármely más okból nem kézbesíthető, a Kincstár erről tájékoztatja a támogatót. Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, melyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. A köztartozás levonás az NFA következő előirányzataiból folyósított támogatásokat érinti: - Foglalkoztatási és képzési támogatások (foglalkoztatási alaprész) - a foglalkoztatást elősegítő képzés kivételével - TÁMOP 1.1 Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások - a foglalkoztatást elősegítő képzés kivételével - Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések. A köztartozás vizsgálat Magyar Államkincstár által történő elvégzéséhez szükséges, hogy valamennyi, az NFA-ból folyósított kifizetés esetében az átutalandó tétel közlemény rovatában megjelölésre kerüljön, hogy az adott tételre alkalmazni kell-e a köztartozás vizsgálat szabályait vagy sem. Erről minden esetben a támogatást nyújtónak kell nyilatkoznia. A Magyar Államkincstár A számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről című szabályzat pontjában foglaltak szerint: A köztartozás levonás hatálya alá eső átutalások esetén, a közlemény rovatának első sorában az alábbi jelölést kell a megbízónak közölnie: - az első pozíciótól indulva szóközök nélkül: AA : jelölés három karakteren, majd a kedvezményezett adószámának első 8 karaktere, vagy az adóazonosító jel 10 karaktere, a nyilatkozatot követően a 15. pozíciótól lehet az utalás rendeltetésére vonatkozó egyéb megjegyzéseket közölni (a 13+1 karakter kincstári ellenőrzésre szolgál), ettől eltérő kitöltés esetén a megbízás visszautasításra kerül. - ha a kedvezményezett határon túli szervezet, és nem rendelkezik magyar adószámmal/adóazonosító jellel az első pozíciótól indulva szóközök nélkül: HT: jelölés három karakteren, a nyilatkozatot követően minimálisan egy szóközt hagyva lehet az utalás rendeltetésére vonatkozó egyéb megjegyzéseket közölni. A köztartozás hatálya alá nem eső átutalás esetén a közlemény rovatának első sorában az alábbi jelölést kell a megbízónak közölnie: - az első pozíciótól indulva szóközök nélkül: SF: jelölés három karakteren, a nyilatkozatot követően minimálisan egy szóközt hagyva lehet az utalás rendeltetésére vonatkozó egyéb megjegyzéseket közölni.

11 11 A köztartozás vizsgálat alá eső támogatások esetében, mivel a csoportos átutalási megbízás nem alkalmazható, az átutalásra kerülő állományokat a Kincstár II. file szerkezet struktúrájában kell elkészíteni. Az utalás ez esetben a GIRO rendszeren keresztül, tételesen történik. A köztartozás hatálya alá nem eső támogatások kifizetése csoportos átutalással teljesíthető a GIRO rendszeren keresztül. Csoportos átutalás esetén a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja [MNB rendelet 29. (1)]. A benyújtás minden esetben elektronikus módon, vonali úton az Electra ügyfélprogramon keresztül történik a forgalmazás-közvetítő tevékenységet ellátó GIRO Zrt. közreműködésével (a továbbiakban: GIRO) közvetlenül a GIRO-ba. A csoportos átutalás főbb jellemzői: egy csoportos átutalási megbízás több bank több bankszámlájára történő azonos jogcímű átutalásokra vonatkozik, a megbízás összes tételének teljesítése egyszerre történik, részteljesítés nem lehetséges, az értéknap megadására 10 naptári napos időtartamot biztosít a rendszer, a megbízás benyújtásakor a jogosultak általi hozzáférés napja előre ismert, a fizetési rendszer által meghatározott, a csoportos átutalási megbízás elektronikus adatcsere formátuma szabványosított, ami lehetővé teszi a teljes folyamat automatizálását, a csoportos átutalási megbízás(ok)ból képzett csomagokat a számlák feletti rendelkezési jognak megfelelő számú megszemélyesítő eszközzel (GIROLock tanúsítvány) kell elektronikusan aláírni, majd beküldeni a GIRO által üzemeltetett rendszernek, a Számlatulajdonos a csoportos átutalási megbízás befogadásáról, elektronikus aláírás vizsgálatáról és szintaktikai ellenőrzéséről visszajelzést kap a GIRO-tól Csoportos Ellenőrző Jelentés szabványos üzenet formájában, a Számlatulajdonos a külső köri (inter) csoportos átutalási megbízás Kincstár Központ általi fedezetvizsgálata eredményéről a GIRO-tól fedezetvizsgálati szabványos üzenet formájában kap visszajelzést, a Számlatulajdonos számára a csoportos átutalás teljesülésének nyomon követését megkönnyíti, hogy a megbízásról üzenetszintű napi és összesített (teljesítési határidő végén terhelési nap+6. nap, amikor már nem érkezhet több visszautasítás) visszaigazolást kap Beszámoló jelentés szabványos üzenet formájában a visszautasított és teljesített tételek felsorolásával a GIRO-tól, csoportos átutalásra vonatkozó reklamációk esetén a tételek visszakeresése egyszerű, mivel minden tétel az eredeti küldő üzenetre is utaló egyedi azonosítóval rendelkezik, a terheléssel azonos napon számlakivonat készül, melyet a Kincstár a nap végén elektronikus úton az Electra ügyfélprogramon keresztül bocsát a Számlatulajdonos rendelkezésére a közleményrovatban a CSFM.. feltüntetésével (CSFM=Csoportos fizetési mód) [ A Magyar Államkincstár Szabályzata a számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről című szabályzat 3. számú melléklete (Tájékoztató a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól).] A GIRO rendszerbe történő importálást követően az ügyintéző kinyomtatja az átadási jegyzéket/utalási listát. Tételes utaláskor, jelentős tételszám esetén, a nagy terjedelemre tekintettel csak a lista első oldala kerül kinyomtatásra. Az átadási jegyzéket/utalási listát az ellenőrzés elvégzéséért felelős a kincstárnál bejelentett két aláíró (a területi NFA vonatkozásában kialakult gyakorlat szerint általában a kifizetés előtti pénzügyi ellenjegyző és utalványozó) felülvizsgálja, majd az ellenőrzés megtörténtét aláírásával igazolja. A felülvizsgálat átadási jegyzék esetében az összegre, a terhelés napjára, a köztartozás vizsgálat szükségessége esetén alkalmazandó formátumra és jelölésre, utalási lista esetén a jogosult megnevezésére, pénzforgalmi jelzőszámára, lakcímére, az átutalandó összegre, az átutalás jogcímére, a terhelés napjára, az ERA kódra, a köztartozás vizsgálat szükségessége esetén alkalmazandó formátum és a közlemény rovat helyességére terjed ki. Hiba esetén gondoskodnak annak korrigálásáról. A számla feletti rendelkezési jogosultság a kincstárral kötött megállapodás szerint bejelentett két személy együttes aláírásával valósul meg. Az ellenőrzésért felelős GIROLock tanúsítvánnyal és kóddal rendelkező két jogosult a GIRO programban az utalandó tételeket elektronikusan aláírják.

12 12 A GIROLock tanúsítványhoz tartozó kódot zárt borítékban kell megőrizni. Az aláírások megtörténte után az adatállomány elektronikusan továbbításra kerül a GIRO Rt-hez. 3. Számlakivonat A kincstár a számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról, valamint a fedezetlen tranzakciókról összevont és tételes számlakivonattal értesíti a számlatulajdonost minden olyan napról, amikor a számlán fizetési tranzakció történt. Az értesítés elektronikus úton vagy számlakivonat számlatulajdonos által megadott címre történő postai úton történő továbbításával, vagy fiókbérlet útján történhet a könyvelési napot követő munkanapon [A Magyar Államkincstár Szabályzata a forintszámla-vezetési szolgáltatásokról 4. pont]. Készpénz átutalási megbízással teljesített befizetések esetén a Postai Elszámoló Központ által a Pénzforgalmi kiírás és az úgynevezett PEK-es bevételekről készült bizonylat a Postai Elszámoló Központ által a kincstár felé továbbításra kerül. Az Alapkezelő Osztály ügyintézője a számlakivonatot nyomtatott formában és a Pénzforgalmi kiírás - t, valamint a PEK-es bevételekről készült bizonylatot minden munkanapon (a kincstári fiókból) személyesen veszi át a kincstártól. 4. Az Egységes Rovat Azonosító kódokkal összefüggő nyilvántartási és egyeztetési szabályok A pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor az Áhsz. 15. sz. mellékletében szereplő Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító kód (a továbbiakban: ERA) használat körébe vont számlákra január 1. napjától az elkülönített állami pénzalapok kezelő szervei ERA-t kötelesek alkalmazni. A kincstári körbe tartozó ügyfelek a pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor az államháztartási egyedi azonosító (a továbbiakban: ÁHT azonosító) használati körébe vont számlákra ÁHT azonosítót kötelesek alkalmazni. (ÁHT-I azonosító: Intézmény azonosító, ÁHT-T azonosító: a törvényi előirányzati sorra való megkülönböztető utalás.) [A Magyar Államkincstár Szabályzata a számlák feletti rendelkezési jogosultágról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről 5-6. pont.] Az irányító szerv a területi NFA egységek rendelkezésére bocsátja az NFA tekintetében használandó az egyes bevételi és kiadási jogcímekhez rendelt ERA és ÁHT-T azonosítókat tartalmazó jegyzéket. A támogatott szervezetekre vonatkozó kötelező megbontási kódok, valamint az ERA és ÁHT-T kódok megfeleltetését jelen szabályzat 12. sz. melléklete tartalmazza. Az ERA kód feltüntetése nélküli, vagy nem létező ERA kód feltüntetésével érkező bevétel azonosítás alatt álló bevételként jóváírásra kerül. A folyamatos egyezőség biztosítása érdekében az azonosítás alatt álló bevételek megfelelő kiemelt előirányzatokra történő rendezéséről folyamatosan gondoskodni kell a Kincstár Fiókhoz benyújtott PF1-K Átutalási megbízás kiegészítő szelvény használatával. A forgalmi tételekről a Kincstár által készített havi kimutatást egyeztetni kell az Alapkezelő Osztály munkatársa által folyamatosan vezetett Excel formátumú nyilvántartással, valamint a főkönyvi könyveléssel, eltérés esetén kódmódosítást kell beadni a megfelelő formanyomtatvány felhasználásával. Az egyeztetések folyamatos elvégzése az Alapkezelő Osztály feladata. A tárgyévre vonatkozóan a következő év elején a Magyar Államkincstár által meghatározott határnapig helyesbítéseket lehet elvégezni. Az ilyen helyesbítéseknél a kiegészítő szelvényen jól látható módon fel kell tüntetni, hogy előző évet érintő rendezés. 5. Pénzforgalmi nyomtatványok használata A Foglalkoztatási Főosztály az NFA-val összefüggő kiadások lebonyolítására nem használ pénzforgalmi nyomtatványt. A kiadások teljesítése minden esetben elektronikus formában történik.

13 13 A befizetések (jóváírások) egy részét a fizetésre kötelezettek a Foglalkoztatási Főosztály által rendelkezésükre bocsátott Készpénz-átutalási megbízás -sal teljesítik. Ezen nyomtatványokat nyomdában állítják elő, ahol a Kormányhivatal neve, a területi NFA előirányzat-felhasználási keretszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma nyomtatott formában már feltüntetésre kerül. A számlával rendelkező ügyfelek fizetési kötelezettségeiket átutalással rendezik. Az átutalási és beszedési megbízás nyomtatványok kitöltését tintával, vagy írógéppel kell elvégezni. A nyomtatványok kitöltésekor az MNB rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni. 6. A megyei NFA keretek feletti rendelkezés módjának szabályai Az NGM rendelet: 2. (1) bekezdése szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter határozza meg az NFA előirányzatainak azon részét, amely felett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az Ávr. 9. (8)* bekezdése szerint rendelkezik (a továbbiakban: megyei NFA keret). A kormányhivatal Ávr. 9. (8) bekezdése szerinti szervezeti egysége vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a továbbiakban együtt: kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége) a megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik. 3. -a alapján a kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egység vezetője határozza meg a megyei NFA keret azon részét, amely felett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége (a továbbiakban: járási hivatal) az Ávr. 9. (8)* bekezdése szerint rendelkezik. 2. (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az NFA kezeléséhez, felhasználásához kapcsolódó, megyei szintű pénzügyi és számviteli feladatokat az NFA számviteli politikájában, valamint az Ávr. 13. (2) bekezdése szerinti szabályzatban határozza meg. 6. (1) bekezdése szerint a kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége megyei NFA kerettel kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenységét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellenőrzi. A megyei NFA keretekkel való gazdálkodáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítésigazolói, érvényesítési, utalványozási és kifizetés előtti pénzügyi ellenjegyzési feladatoknak a Foglalkoztatási Főosztályon és a foglalkoztatási osztályokon történő egységes ellátása érdekében a következők szerint kell eljárni A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés általános szabályai Az Áht. értelmező rendelkezések 15. pontja alapján kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok, és ha jogszabály azt lehetővé teszi az Áht. 49. szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. Az Ávr. 52. (1) bekezdése szerint kötelezettségvállalásra jogszabályban meghatározott kivétellel a) a költségvetési szerv, b) a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, a lebonyolító szerv számára rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv, és c) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, illetve térségi fejlesztési tanács [az a)-c) pont e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezettséget vállaló szerv] nevében az a) és b) pont szerinti esetben a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott, a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, a c) pont szerinti esetben a (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) írásban jogosult. Az Ávr. 52. (2) értelmében az 52. (1) bekezdés alkalmazásában

14 14 a) ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala törvény alapján elkülönített állami pénzalap vagy társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzatai meghatározott része felett rendelkezési joggal bír a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti és működési szabályzata alapján e feladatért felelős szervezeti egységének vezetőjét, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek tekintetében. Amennyiben a kötelezettségvállalás a 10 millió Ft-ot forintot eléri, vagy azt meghaladja, illetve az NFA alaprészek közül az előzetes engedélyköteles körbe tartozik, a pénzügyi ellenjegyzés előtt az Alaphoz kirendelt költségvetési főfelügyelővel előzetesen engedélyeztetni kell. A költségvetési főfelügyelő által esetileg és előre meghatározott körben teljesítendő, 10 millió Ftot el nem érő összeg esetén szintén ez az eljárás követendő. Az Áht. 36. (1) bekezdése szerint a 32. -ban és a 36. (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a költségvetési év kiadási előirányzatai és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - az Áht. 49. szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor. Az Áht. 37. (1) értelmében kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni [Ávr. 55. (1)]. Az 55. (2) szerint a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére b) a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve esetén a 9. (1), (6), (7) vagy (8) * bekezdése szerinti szervezeti egység vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy írásban jogosult. Az Ávr. 54. (6) bekezdése szerint a pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a költségvetési főfelügyelő az előzetes véleményezési jogát gyakorolhatta-e, ennek során az intézkedés végrehajtásának felfüggesztését nem javasolta. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére mindaddig nem kerülhet sor, míg az intézkedés véleményezésére nem biztosítottak lehetőséget, vagy a költségvetési főfelügyelő az intézkedés felfüggesztésére vonatkozó javaslatát fenntartja, és az Ávr. 61. (9) bekezdése szerinti egyeztetés nem történt meg. Az NGM rendelet 2. (3) bekezdése értelmében a megyei NFA keret feletti rendelkezés során az Ávr. szerinti pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálatakor ellenőrzi, hogy a tervezett kötelezettségvállalással a kötelezettségvállalások összege ne lépje túl a kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége részére meghatározott megyei NFA keretet. * Ávr. 9. (8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala törvény alapján elkülönített állami pénzalap vagy társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzatai meghatározott része felett rendelkezési joggal bír, az azzal kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzata alapján e feladatért felelős szervezeti egysége vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által kijelölt, a fővárosi és megyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy látja el.

15 15 Az Ávr. 54. (3)-(4) bekezdése értelmében: Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie [Ávr. 55. (3)]. Az Ávr. 56. (1) bekezdése értelmében a kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak az Áhsz. szerinti nyilvántartásba vételéről, ezáltal a kötelezettségvállalás értékéből az Ávr ban foglaltakkal összhangban a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés közös szabályai a Foglalkoztatási Főosztály osztályain és a foglalkoztatási osztályokon A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel teljesülése esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A támogatás megítélésénél figyelembe kell venni az Áht. 50. előírásait, miszerint: (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. (4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása. A kötelezettségvállalás dokumentumait (pl. hatósági szerződés, határozat, megállapodás) a Foglalkoztatási Főosztály osztályain és a foglalkoztatási osztályokon a kötelezettségvállaló az IR-ben, FPIR-ben, egyéb informatikai rendszerekben, ill. informatikai támogatottság hiányában Word dokumentumként készíti el. A kötelezettségvállalás kormányrendeletben meghatározott kivételekkel csak az Alapkezelő Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történhet. Pénzügyi ellenjegyzésre az Alapkezelő Osztály vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy jogosult. A hatósági szerződés, ill. a határozat legalább irattári (eredeti) példányán a kötelezettségvállaló aláírása mellett a pénzügyi ellenjegyzést is fel kell tüntetni, ill. bélyegzőlenyomattal kell szerepeltetni a következő módon: A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:. pénzügyi ellenjegyző aláírása Kelt:, év hó nap (Amennyiben nem a fenti módon történik az ellenjegyzés, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a kötelezettségvállalás dokumentumán második helyen aláíró minden esetben a pénzügyi ellenjegyzőt jelenti.)

16 16 A területi NFA tekintetében a kötelezettségvállalást és a kifizetést végző osztály a legtöbb esetben nem azonos. A kötelezettségvállalás az MSZA postaköltség, postai szolgáltatási díj, egyes alaprészeket terhelő működési költség, kincstári tranzakciós díj és illeték kivételével a Munkaerőpiaci Osztályon és a Közfoglalkoztatási Osztályon, ill. a foglalkoztatási osztályokon, a kifizetés az Alapkezelő Osztályon történik. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyző aláírásával az adott eszköz szabad pénzügyi keretének meglétét igazolja, viszont az Áht. 37. (1) bekezdésében előírt feladat ellátásához miszerint meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított tekintettel az előző bekezdésben foglaltakra, nem rendelkezik információval. Az előző két bekezdésre tekintettel a területi NFA-t érintően a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyzés mellett jelen szabályzat 6.9. pontjában foglaltaknak megfelelően az Alapkezelő Osztályon a kifizetés előtti pénzügyi ellenjegyzés is megtörténik. A Szolidaritási alaprész ugyan felülről nyitott előirányzat és csak virtuális keret meghatározására kerül sor, az ellenjegyzőnek az álláskeresési ellátások megállapításáról rendelkező határozatot ebben az esetben is ellenjegyezni kell! A kötelezettségvállalást a hatósági szerződés, ill. határozat alapján nyilvántartásba kell venni. Minden alapbizonylatnak egyedi azonosítóval (iktatószám) kell rendelkeznie, és tartalmaznia kell a támogatás konkrét forintösszegét, a kötelezettségvállalások analitikái csak olyan tételeket tartalmazhatnak, amelyek értéke meghatározott. A kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartását a kötelezettséget vállaló osztály vezeti. A foglalkoztatást elősegítő támogatások esetében a nyilvántartásnak a tárgyévi kötelezettségvállalásokat havi bontásban, pénzforgalmi szemléletben, a tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségeket pedig évenkénti bontásban és egy összegben kell tartalmaznia. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának vezetését az eszközt működtető osztály kijelölt ügyintézője végzi, mely a munkaköri leírásban feladatként meghatározásra kell, hogy kerüljön. A területi NFA tekintetében éven túli kötelezettség vállalható. Az NFA keretei vonatkozásában az áthúzódó kötelezettségvállalás mértéke jogszabály, valamint az irányító szerv által kerül megállapításra. A kötelezettségvállalások nyilvántartására vonatkozó előírásokat az Áhsz. 14. mellékletének II. pontja tartalmazza Kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés a Foglalkoztatási Főosztály osztályai által működtetett támogatások esetén A feladatok sajátosságaihoz igazodóan a kötelezettségvállalási jogkör a következőkben meghatározottak szerint a főosztályvezető által átruházott hatáskörben valósul meg: a) Ft-ig terjedő ügytípusok esetén Kötelezettségvállaló: - Az egyes alaprészek működtetésével kapcsolatos kiadások tekintetében az Alapkezelő Osztályon a főosztályvezető által írásban megbízott személy (FPIR-ben történő rögzítés és hatályosítás miatt). Pénzügyi ellenjegyző: - Az Alapkezelő Osztályon az osztályvezető, vagy az osztály hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalások vonatkozásában általa írásban megbízott személy. - b) Ft-ig terjedő ügytípusok esetén Kötelezettségvállaló: - Az Alapkezelő Osztály hatáskörébe rendelt, jogi területet érintő ügyek tekintetében az az Alapkezelő Osztályon a főosztályvezető által írásban megbízott személy (FPIR-ben történő rögzítés és hatályosítás miatt). Pénzügyi ellenjegyző: - Az Alapkezelő Osztályon az osztályvezető, vagy az osztály hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalások vonatkozásában általa írásban megbízott személy.

17 17 c) Ft-ig terjedő ügytípusok esetén Kötelezettségvállaló: - Az NFA kifizetései tekintetében az Alapkezelő Osztályon a főosztályvezető által írásban megbízott személy (FPIR-ben történő rögzítés és hatályosítás miatt). Pénzügyi ellenjegyző: - Az Alapkezelő Osztályon az osztályvezető, vagy az osztály hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalások vonatkozásában általa írásban megbízott személy. d) Ft-ig terjedő ügytípusok esetén Kötelezettségvállaló az ügy témájától függően: - Munkaerőpiaci Osztály vezetője, távollétében, illetve összeférhetetlenség esetén az ügy témájától függően, a főosztályvezető által írásban megbízott személyek az osztály hatáskörébe rendelt ügyekben a munkaköri leírásban foglaltak szerint, Pénzügyi ellenjegyző - az Alapkezelő Osztály vezetője, vagy az ügy témájától függően a Munkaerőpiaci Osztályon, az osztály hatáskörébe rendelt ügyekben, a munkaköri leírásban foglaltak szerint, az Alapkezelő Osztály vezetője által írásban megbízott személy. e) Ft-ig terjedő ügytípusok esetén Kötelezettségvállaló: a főosztályvezető-helyettes a Közfoglalkoztatási Osztály hatáskörébe rendelt ügyekben. Pénzügyi ellenjegyző: az Alapkezelő Osztály vezetője, vagy az ügy témájától függően a Közfoglalkoztatási Osztályon az osztály hatáskörébe rendelt ügyekben, az Alapkezelő Osztály vezetője által írásban megbízott személy. f) összeghatártól függetlenül Kötelezettségvállaló: kormánymegbízott, főosztályvezető a főosztályvezető távollétében, illetve összeférhetetlenség esetén:a főosztályvezető-helyettes a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe rendelt ügyekben. főosztályvezető-helyettes a bérgarancia alaprész terhére történő kötelezettségvállalások esetében. Pénzügyi ellenjegyző: az Alapkezelő Osztály vezetője, vagy az ügy témájától függően: - Munkaerőpiaci Osztályon az osztály hatáskörébe rendelt ügyekben, a munkaköri leírásban foglaltak szerint, - Közfoglalkoztatási Osztályon az osztály hatáskörébe rendelt ügyekben, az Alapkezelő Osztály vezetője által írásban megbízott személy Kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés a foglalkoztatási osztályok foglalkoztatást elősegítő támogatások és álláskeresési ellátások működtetésével, továbbá a TÁMOP projekt célcsoportoknak nyújtott támogatásaival és a GINOP program keretében megvalósuló támogatásokkal összefüggő feladatai során A foglalkoztatási osztályokon, az I. fokon hatáskörükbe rendelt ügyekben a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés összeghatárra tekintet nélkül, átruházott hatáskörben valósul meg. Kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak: Kötelezettségvállaló: a járási hivatal vezetője, a foglalkoztatási osztály vezetője, illetve általa írásban megbízott személy Távollétében, illetve összeférhetetlenség esetén: az általa írásban megbízott személy. Pénzügyi ellenjegyző: az Alapkezelő Osztály vezetője által írásban megbízott személy Távollétében, illetve összeférhetetlenség esetén: az Alapkezelő Osztály vezetője által írásban megbízott személy.

18 A teljesítésigazolás és az érvényesítés általános szabályai A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét [Ávr. 57. (1)]. Az Ávr. 57. (2) bekezdése alapján az Alapkezelő Osztály a bevételek tekintetében is elvégzi a teljesítés igazolását. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni [Ávr. 57. (3)]. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki [Ávr. 57. (4)]. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz. és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e [Ávr. 58. (1)]. Az Ávr. 58. (2) bekezdése szerint, ha az érvényesítő az előző bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítés a külön írásbeli rendelkezés (utalvány) utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását [Ávr. 58. (3)]. Az Ávr. 58. (4) bekezdése értelmében érvényesítésre az Alapkezelő Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, írásban jogosult. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A támogatás (kifizetés) igénybevételéhez beérkezett bizonylatok esetében az érvényesítőnek kötelezően ellenőrizni kell: 1. a bizonylatot, elszámolást a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt formában és tartalommal állították-e ki, 2. a bizonylatot, elszámolást, az arra jogosult nyújtotta-e be, 3. a beküldött bizonylatok megnevezését, sorszámát, 4. a bizonylat adatainak olvashatóságát, az esetleges javítások szabályszerűségét, 5. a bizonylatot benyújtó megnevezését, azonosító adatait, a pénzforgalmi szolgáltató megnevezését és a pénzforgalmi számlaszámot, 6. a bizonylat kiállításának időpontját és annak az időszaknak a megjelölését, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell, 7. a bizonylaton és a szerződés, megállapodás mellékletében szereplő személyek adatainak megegyezését, 8. az igényelt összeget és a kötelezettségvállalásban szereplő támogatási összeget, 9. összesítetten szereplő adatok esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatokat, 10. a bizonylaton a számviteli rendnek megfelelő, cégszerű aláírás szerepel-e, 11. számla esetén a számvitelről szóló évi C. tv ában, valamint az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv ában előírt feltételek teljesülését. A számvitelről szóló törvény hivatkozott paragrafusa szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb más azonosítója, b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül szervezeti egység) megjelölése, c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása, a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka),

19 19 e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai, f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét, g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik, h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás, i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása, j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. A gazdálkodó a h) és az i) pontokban foglalt kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag hozzárendeli. A logikai hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is teljesíthető. Amennyiben a benyújtott bizonylat, bizonylatok nem felelnek meg az alaki, tartalmi és számszaki követelményeknek, fel kell venni a kapcsolatot a bizonylatot benyújtóval és a hiba kijavításáról intézkedni kell a feltárt hiányosságnak megfelelően. Az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban Áfa törvény) ában foglaltak szerint a számla kötelező adattartalma: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt az Áfa törvény 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; vagy dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az Áfa törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az Áfa törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) az Áfa törvény 163. (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését az Áfa törvény kizárja; l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

20 20 n) a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; o) új közlekedési eszköz az Áfa törvény 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, az Áfa törvény pontjában meghatározott adatok; p) a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, az Áfa törvény XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az ÁFA törvény XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma A bizonylatok befogadása, teljesítés-igazolás, érvényesítés a Foglalkoztatási Főosztály osztályain és a foglalkoztatási osztályokon A Foglalkoztatási Főosztály osztályaihoz és a foglalkoztatási osztályokra érkező külső és belső bizonylatok befogadásának általános szabályai: a) Azokról a külső bizonylatokról, amelyek eredeti példányát az ügyfelek számára vissza kell juttatni (pl. számla, adás-vételi szerződés) fénymásolatot kell készíteni. A fénymásolaton fel kell tüntetni, hogy A másolat az eredetivel mindenben megegyezik, majd dátummal és aláírással kell ellátni. b) Ugyancsak az a) pontban leírt módon hitelesített példány kerülhet felhasználásra minden egyéb esetben, amikor az eredeti bizonylat felhasználására nincs mód. Pl. a behajthatatlan követelések leírásakor a bírósági végzés, határozat stb. vonatkozásában. c) Az a) pontban említett bizonylatok kivételével valamennyi külső és belső bizonylatot érkeztetni kell, azaz dátummal és szignóval kell ellátni a befogadó osztálynál. A beruházási és fejlesztési célú támogatások, valamint a közfoglalkoztatás támogatása vonatkozásában az eredeti bizonylatokon (pl. számlán, adás-vételi szerződésen) fel kell tüntetni a befogadás tényét, a támogatás jogcímét, majd dátummal és aláírással kell ellátni, ezt követően az a) pontban leírtak szerint hitelesített másolatot kell készíteni. Az eredeti bizonylat az ügyfél részére visszaadásra kerül, az ügyiratba a bizonylatokról készített hitelesített másolat kerül. A támogatott egyén nevére számlázott képzések esetében az osztályokon az ügyintézőnek az alábbi dokumentumokat kell befogadnia: - a képző intézmény által a képzésben résztvevő nevére és pontos címére kiállított számla két példányát (az 1. és 2. példányt, amely nem fénymásolat!), - a számlákról készített számlaösszesítő-jegyzéket ( Igazoló lista ), - a képzővel kötött vállalkozási szerződésben felsorolt bizonylatokat. Az osztály ügyintézője a támogatott nevére, címére kiállított számla első eredeti példányára felvezeti, ill. bélyegzőlenyomattal szerepelteti az alábbi feljegyzést: Ezen számla összege a... számú hatósági szerződés alapján az NFA decentralizált foglalkoztatási alaprészéből/támop 1.1.2/GINOP5.2.1 projekt kerete terhére nyújtott támogatás címén közvetlenül a képző intézmény részére kifizetésre került. valamint a keltezéssel ellátott aláírását. Az ügyintéző az előzőek szerint érvénytelenített számlát átadja és a 2. példányon hivatalosan átvéteti, ill. postai úton (tértivevénnyel) továbbítja a támogatott részére. A bizonylatok befogadását követően a teljesítés igazolását a Foglalkoztatási Főosztályvezető ill. a foglalkoztatási osztályvezető által írásban megbízott dolgozók végzik. A teljesítés igazolására szolgáló dokumentumok az IR-ből, az FPIR-ből és egyéb szakmai programokból kerülnek kinyomtatásra. A teljesítést egy gazdasági eseményhez kapcsolódóan valamennyi bizonylaton ugyanolyan dátummal, ugyanannak a jogosultnak kell igazolnia és az aláírását (azonos módon) szerepeltetnie.

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet T Á J É K O Z T A T Ó a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját és a lakossági bankszámláját (fizetési számláját) érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a központi költségvetési szervek kivéve a Honvédelmi Minisztérium intézményei és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nettófinanszírozásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03.

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Tájékoztató az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplő Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben