Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely július Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Meg kell állítani a kistelepülések elnéptelenedését VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozója Dr. Sólyom László köztársasági elnök és dr. Gémesi György köszöntőjével megkezdődött Gödöllőn a VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozója. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában rendezett eseményre a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek polgármesterek, önkormányzati szakemberek. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a MÖSZ alelnöke a világtalálkozó Kistelepülések helyzete, fennmaradásának esélyei elnevezésű szekciójában gyakorlatias, egyszerű, gyorsan kivitelezhető intézkedéseket ígért a vidéken élők helyzetének, versenyképességének javításáért. Elsőként a jogszabály akadálypályák megszüntetését és az agráradminisztráció egyszerűsítését említette. Elkerülhetetlennek tartja a pályázati rendszer átalakítását úgy, hogy a kis- és közepes vállalkozások számára az eddiginél több forrás legyen elnyerhető. Elő kell segíteni, hogy a vidéki települések gazdasági élete is több lábon álljon. Az élelmiszertermelés mellett lényeges a helyi energiatermelés, az öko- és gyógyturizmus fejlesztése. Átalakításra szorul a közbeszerzés rendszere; ezzel is bővíteni kell a helyben megtermelt élelmiszerek helyi felhasználásának arányát. A belső piacok visszaszerzése érdekében a helyi termékek feldolgozási fokának emelésére és számos jogszabály módosítására van szükség, természetesen szem előtt tartva az élelmiszerbiztonsági követelmények érvényesülését is. A miniszter elmondta, hogy ősszel beterjesztik az Országgyűlés elé a hungarikum törvényt, amellyel azt is elő kívánják segíteni, hogy ezeket a termékeket széles körben lehessen forgalmazni és vásárolni is. A rossz minőségű élelmiszerek kiszűrése érdekében viszont bevezetik a másodlagos élelmiszervizsgálatot. A tárca vezetője kifejtette: az ár- és a belvíz elleni védekezést célszerű a jövőben mindenre kiterjedően állami feladatként kezelni. A kárfelmérés jelenleg is tart, de a tárca vezetése már elkezdte az egyeztetést a bankokkal és a biztosítókkal a hitelek átütemezéséről, a kedvezményes hitelekről, valamint a károk kifizetéséről. Előadásában azt is kifejtette, hogy a vidéken élők megélhetését új föld- és birtokpolitika is segíti. Első lépésként már júliusban elfogadja az Országgyűlés azt a módosítást, melyben az állam első helyen élhet elővásárlási jogával, így megakadályozhatóak a zsebszerződések és a földdel kapcsolatos spekulációk. Szükség van a határokon átnyúló regionális gazdasági együttműködések támogatására és fejlesztésére. A transzregionális kezdeményezések új lehetőségeket teremtenek. A Kárpát-medencei gazdasági terület történelmileg, földrajzilag, éghajlatilag egységes egészet képez. Az élelmiszer-túltermelés a medence középső területein jellemző, tehát arra kell törekednünk, hogy a többletet el tudjuk helyezni a térség más pontjain. A vidéki gazdaság újraszervezéséhez életerős, virágzó közösségekre van szükség, csak így lehet megállítani a kistérségekre jellemző drámai népességcsökkenést összegezte a miniszter. Az előadás után a települések polgármesterei megosztották keserű tapasztalataikat a miniszterrel a LEADER programmal és más önkormányzatoknak szánt pályázatokkal kapcsolatban. (Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)

2 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 2. Összefoglaló a Közös Agrárpolitika társadalmi vitájával kapcsolatban A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2009 óta vesz részt a KAP reform folyamat nyilvánosságának megteremtésében. A évi szakmai rendezvények két kulcsfontosságú következtetéssel zárultak. Az első szerint Magyarország célja kell, hogy legyen a KAP I. Pillérének (a termelőknek juttatott közvetlen támogatás és a piacszabályozás a keret 80%-a; II. Pillér vidékfejlesztés) fenntartása az adottságai alapján. Másodsorban, de ugyanolyan fontos, hogy az új Közös Agrárpolitika intézkedései elég széleskörűek legyenek, hogy tükrözzék a vidéki területek változatos sajátosságait. Az Európai Vidéki Hálózatok Koordinációs Bizottsága rendkívüli ülésének (2010. április 14.) célja volt a tagországokban elindítani a társadalmi vitát a vidékfejlesztési politika kapcsán, valamint, hogy a tagországok megvitassák, hogyan járulhatnának hozzá strukturáltan és időben a KAP társadalmi vitájához. A találkozó után az MNVH Állandó Titkárság munkatársai elkészítették a társadalmi vita munkatervét. A szűkös határidő miatt a kampány elsődlegesen az internetre épült, kiegészülve a regionális és szakterületi találkozókkal. Az internetes kampány tartalmát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium több főosztályának bevonásával készítették el. A kampány eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 1. IPSOS felmérés: 6400 válaszadó; 2. Kitöltött kérdőívek: 283; 3. Szavazás a KAP céljaira (összesen): 271; 4. az MNVH Állandó Titkárság részére: 17; 5. Érdekelt felek véleményei Az IPSOS felmérés az ÚMVP Irányító Hatóság megbízásából az ÚMVP időközi jelentés részeként készült. A 6400 ÚMVP kedvezményezett telefonos lekérdezésére alapuló felmérés a KAP-ra vonatkozó kérdéseket is tartalmazott, melyek a jelenlegi KAP-pal kapcsolatos problémákra és a jövőbeni agrár- és vidékfejlesztési politika céljaira vonatkoztak. Az MNVH honlapján kitölthető kérdőívet 283-an töltötték ki. A kérdések az Agrár és Vidékfejlesztési Biztos azon kérdéseire alapultak, melyeket a társadalmi vita indításakor elmondott beszédében tett fel. Miért van szükség Közös Agrárpolitikára? A KAP fenntartásának észszerűségét tekintve, a válaszadók többségének véleménye szerint ez különösen fontos, főleg a biztonságos és egészséges élelmiszer előállítás szempontjából. Mik a társadalom céljai a mezőgazdasággal kapcsolatosan, figyelemmel annak sokszínűségére? A válaszadók elvárása az EU felé, hogy a KAP intézkedéseken keresztül biztosítsa a biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszer előállítását, tisztes megélhetést a gazdák részére, a vidék fejlesztését és a vidéki táj megőrzését. A vidékfejlesztés specifikus, 2013 utáni KAP célokra vonatkozóan, a leggyakrabban előforduló témák a helyi termékek támogatása, a fenntartható vízgazdálkodás, és a környezetbarát mezőgazdasági termelés voltak. A KAP 2013 utáni hatásait tekintve, a legerősebb elvárás az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre az EU minőségi normák alkalmazása. A válaszadók láthatóan elvárják az EU-tól, hogy az árak extrém ingadozását mérsékelje a mezőgazdasági termények piacán és erősítse azon intézkedéseket, melyek a gazdák számára megfelelő életszínvonalat biztosítják. A válaszadók 86%-a elismeri annak szükségességét, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem a KAP-on belül helyet kapjon. Miért szükséges a jelenlegi KAP reformja és hogyan hajtható az végre a társadalom elvárásait tekintve? Az eredmények alapján, az emberek úgy vélik, hogy a jelenlegi KAP nem járul hozzá a gazdák megfelelő életszínvonalának biztosításához, miközben sikeresnek ítélik az EU élelmiszerellátásának biztosításában. A Jelentős különbségek a régi és új tagállamok támogatásában a jelenlegi KAP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma. A KAP hatékonyabbá tételére vonatkozó javaslatok elsősorban a régi és az új tagállamok számára nyújtott támogatás mértékében meglévő különbségek megszüntetésére és a szabályok egyszerűsítésére vonatkoznak. Milyen eszközöket tartalmazzon a holnap Közös Agrárpolitikája? A mezőgazdasági jövedelmek minimális stabilitási szintjének biztosításához (amely kapcsolódik a gazdák életszínvonalának témájához) a jövő Közös Agrárpolitikája tartalmazzon intézkedéseket, melyek a piaci anomáliákat mérséklik és erősítik a gazdák közötti együttműködést. A mezőgazdasági termelők közti gazdasági együttműködés a termelői és értékesítési szervezeteken keresztül szintén hozzájárulhat a jövedelmek kiegyenlítettebb eloszlásához az agrár és élelmiszeripari termékek piacán. A jövőben a gazdákkal kapcsolatos elvárás, hogy fenntartsák a föld termőképességét és egészségesebb élelmiszereket állítsanak elő kevesebb vegyszer használatával a kapott támogatásokért. Végül feltették a kérdést, hogy egyes vidékfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokra elsősorban milyen szinten kellene megoldásokat keresni (európai, nemzeti, regionális, helyi). A klímaváltozás, az élelmiszerellátás és minőség, a gazdák életszínvonala és az élelmiszerárak, valamint a vidéki területek fejlesztése vonatkozásában a helyi szint volt az, amelyet a legkevesebb válaszadó választott. A másik véglet, hogy a megoldásokat elsősorban európai és nemzeti szintről várják. A klímaváltozás egyértelműen egy olyan téma, amelyben európai szintű beavatkozásra és koordinációra van szükség a válaszadók szerint. Összesen 271 szavazat érkezett be a 2014 utáni KAP céljaira. A szavazáshoz feltett kérdés a következő volt: Milyen célt szolgáljon a Közös Agrárpolitika 2014-től? A válaszadók kilenc cél közül választhattak. A gazdák megfelelő életszínvonala, munkahelyteremtés a vidéki térségekben, valamint a biztonságos és jó minőségű mezőgazdasági termékek voltak a legfontosabb célok, melyekre együttesen a szavazatok 63%-a érkezett. A szavazásról szóló összefoglaló táblázat az alábbiakban olvasható: Milyen célt szolgáljon a Közös Agrárpolitika Össz.: % 2014-től? A gazdák tisztes megélhetésének biztosítása 71 26,18 Munkahelyteremtés a vidéki térségekben 65 23,99 Jó minőségű, egészséges és biztonságos 35 12,92 élelmiszer A vidéki gazdaság fejlesztése, a szolgáltatások 29 10,70 minőségének fejlesztése a vidéki területeken Megfizethető élelmiszerárak a fogyasztók 21 7,75 számára A vidéki közösségek erősítése 19 7,01 A vidéki táj és természet megőrzése 15 5,54 A mezőgazdaság modernizációja 9 3,32 A klímaváltozás kihívásainak kezelése 7 2,58 ÖSSZESEN ,0

3 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 3. A KAP magyarországi társadalmi vitájának összefoglalásaként elmondható, hogy az általános vélekedés szerint az I. Pillér támogatásaira továbbra is szükség van, a régi és új tagországok közötti különbségek megszüntetésével. Továbbá, a válaszadók nagy többsége elismeri a KAP kiemelkedő szerepét az EU élelmiszerellátásának biztosításában, s emellett fontosnak tartja a KAP lehetséges szerepét a klímaváltozás kihívásainak kezelésében. Tovább javítható a piaci koordináció a gazdák tisztes megélhetésének biztosítása és a megfizethető élelmiszerárak érdekében, a helyi termékek komolyabb támogatása, a vidéki gazdaság diverzifikációja a helyi sajátosságoknak megfelelően (a LEADER megközelítés lehetséges erősítésével), valamint az organikus és természetközeli mezőgazdasági termelés támogatása. A megoldásokat elsősorban a nemzeti és európai szintről várják. (Forrás: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) Sorsfordító községek a Dél-Dunántúlon A kistérség két települése, Gyulaj és Döbrököz vesz részt a Sorsfordító-Sorsformáló programban, amely beválni látszik. Az önkormányzatok vezetői bizakodnak, hogy gyorsan bővülhet azok száma a falvakban, akiknek a föld teremt munkát. Elméleti, s félig megvalósult gyakorlati megoldása is van az egyes településeknek arra, hogy hogyan csökkentsék a munkanélküliek számát. A dombóvári kistérségben a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozó Tamási térség után a legmagasabb Tolna megyében a munkanélküliségi ráta, meghaladja a húsz százalékot. Szili Lajosné, Döbrököz polgármestere elmondta, évek óta nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a település foglalkoztatási helyzetének javítására. Ám annak ellenére, hogy folyamatosan részt vesznek a közmunka programban, úgy gondolták, más irányban is lehet gondolkodni. A szociális földprogramban is részt akartak venni, ám pályázatuk sikertelen volt. A Sorsfordító-Sorsformáló program azonban, amelyeben Gyulajjal közösen vesznek részt, megmutatni látszik, hogy jó irányt választottak. Az október végéig tartó képzés, amely 200 óra elméleti és 800 óra gyakorlati foglalkozásból áll, már a gyakorlati résznél tart, amikor a résztvevők igazi termelőmunkát végeznek. - Amint az első paradicsom megérik valamelyik sátorban, az lesz az első dolgom, hogy megeszem zsíroskenyérrel mondta Doszpod Ferenc a már zöld terméstől roskadozó palánták között. Ő egyike azoknak, akik változtatni akarnak a sorsukon. Ám így vannak ezzel mindannyian, s büszkék is arra, hogy eredményesen dolgoznak. Az induláskor az önkormányzat képviselő-testülete egymillió forintot különített el költségvetéséből a programra. Szili Lajosné elmondta, abban bíznak, hogy a palánták és a megtermelt zöldségfélék értékesítéséből körülbelül kétmillió forint tiszta haszna lesz a településnek a befektetett összegen felül. A következő évtől a duplájára akarják emelni terület nagyságát, amin termelnek, így a jelenlegi 3,5 hektár helyett hét adhat megélhetést esetlegesen kétszer annyi embernek, mint jelenleg. Az önkormányzat beadott egy pályázatot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kiírására is, és ha ez sikeres lesz, az elnyert támogatásból egy piacteret létesítenek. Most ugyanis a boltok előtt árulják a megtermelt javakat a dolgozók. Segít az is a településen, hogy az iskola épületében a helyi konyhát működtető vállalkozó felvásárolja azokat a termékeket, amelyeket nem tud értékesíteni az önkormányzat. Igyekeznek megoldani a hamarosan beérő termények őrzését is, hiszen tudva levő, hogy a paradicsom, paprika és egyéb konyhakerti növények igencsak vonzóak a tolvaj kezek számára. A polgármester különösen fontosnak tartja, hogy ezek az emberek értékteremtő munkát végeznek, s emiatt a program folytatására is komoly elképzelései vannak a település vezetésének. Szociális szövetkezetben is gondolkodunk. A jelenlegi program csak az első lépés, pályázni szeretnénk savanyító vagy aszaló üzem létesítésére, hogy minél több ember munkát vállalhasson a településen élők közül emelte ki. A program gyulaji résztvevői szabadföldi konyhakerti növényeket termelnek a naponta 250 adag ételt készítő konyha számára, amelyet az iskolában az önkormányzat működtet mondta el Dobos Károlyné, a település polgármestere. Hozzátette, a vetemény gyönyörű, s örömmel dolgoznak benne az emberek. Különbség, hogy Döbrököztől eltérően, náluk gyógynövényeket is termelnek, illetve két helyi vállalkozó alma és bodza ültetvényén is dolgoznak. Mint mondta, a céljuk az, hogy a jövőben minél több embernek munkalehetőséget adjon az önkormányzat, hiszen a településen és környékén jelenleg is sok a parlagon heverő földterület, amely megélhetést adhat a családoknak. Éppen ezért a közeljövőben létrehoznak vagy egy szociális szövetkezetet, vagy pedig egy nonprofit kft-t. (Forrás: Tolnai Népújság) Fizetik a támogatást az induló gazdálkodóknak A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte a támogatások kifizetését azon fiatal gazdálkodóknak, akik a teljes gazdaságot kiépítették a korábban vállalt szinten. Elindult a határozathozatal a fiatal gazdálkodók által 2010 januárjában benyújtott kifizetési kérelmekre. A 2007/2008 telén pályázó és támogatást nyert fiatal gazdálkodók számára négy év állt ugyan rendelkezésre, hogy a vállalt gazdaságméretet elérjék, de közel 300 pályázó már ez év elején jelezte, hogy teljesítette e feltételt. A január végéig beérkezett kifizetési kérelmek az utolsó, 10 százalékos részlet megszerzésére vonatkoztak, és ezzel együtt akár a 10 millió forintot meghaladó induló támogatási szintet is el tudták érni a fiatal agrárvállalkozók. A kifizetési kérelmek ellenőrzése nem utolsó sorban a magas támogatási szint, és a bonyolult előírások miatt csak azon kérelmek esetében zárult le, ahol a gazdaság méretére vonatkozó adatkör teljessé vált. A kérelmek feldolgozása és a hátralévő közigazgatási döntések meghozatala a továbbiakban a rendelkezésre álló adatok keresztellenőrzésével párhuzamosan folyamatosan történik. (Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)

4 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 4. Bemutatkoznak tagtelepüléseink Bakonyszombathely Bakonyszombathely népessége fő, területe 36,53 km2, népsűrűség 40 fő/km2. A község a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport déli részén található. A Cuhai Bakony-ér egyik jobb oldali mellékvölgyében fekszik változatos természeti környezetben. Dombvidéki többutcás útifalu, fekvésénél fogva a Bakony kapujának is nevezik. A település területén őskori kőeszközöket találtak, késő avar-kori sírokat tártak fel. Az Árpád-korban már vásáros hely volt. Első okleveles említése (Zombathel) 1358-ból származik, elnevezése a szombatonkénti hetivásárra utal. A cseszneki vár tartozékaként a XIV. század derekáig a milványi Cseszneky család volt a település ura ben Garai Miklós, majd a Szécsi és a Szapolyai család birtoka volt ben a törökök elpusztították. Az elnéptelenedett falu 1636-ban került az Esterházy család tulajdonába. A XVII. század végén evangélikus és katolikus magyarok, majd a XVIII. század végén stájerországi németek költöztek területére ben a település nagy része tűzvész áldozata lett. A lakosság megélhetését a XIX. század második felétől a XX. század közepéig a növény- és állattenyésztés, valamint a környező bányák biztosították. Bakonyszombathelyen már a múlt század elején volt vasútállomás és távírda, mely az interurbán telefonhálózatba 1922-ben kapcsolódott be márciusától súlyos harcok színhelye volt, ekkor égett le a kastély, a téglaégető, a pincegazdaság és több mint száz lakóház. A települést 1950-ben csatolták Veszprém megyétől Komárom megyéhez ben a volt Esterházy uradalmat Állami Gazdasággá szervezték, melyet 1990-ben privatizáltak és újjáalakítottak. Lakóinak a mezőgazdaság mellett, szolgáltató-, társas és egyéni vállalkozások adnak munkát ban teljessé vált a műszaki infrastrukturális ellátottság (korábban vezetékes ivóvíz, gáz, telefon), ekkor fejeződött be a község szennyvízhálózatának kiépítése, történt meg a szennyvíztisztító üzembe állítása. A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat többfunkciós intézményként tevékenykedik. Fontos kistérségi szerepköre mellett megyei referencia iskolai feladatot is vállal. Nagy hangsúlyt fektet a képességfejlesztésre és a művészeti nevelésre. Az országban az elsők között valósította meg a XXI. Század iskolája programot és a digitális iskola követelményeit ban, a falu 550 éves évfordulóján nagy erőfeszítésekkel lerakták a falu főterének alapjait, majd azt kiépítve 2010-ben át is adták. A jubileumi év végén indult meg a település az öko faluvá válás útján is ben egy multifunkciós tornacsarnok megvalósítása teljesítette be a XXI. Század iskolája programot. A településen élénk kulturális élet zajlik, bázisa a Művelődési központ és a Kastélyparkban található Ifjúsági- és sportház. Folklórcsoportok működnek, a parkban nyáron kulturális táborok zajlanak. Rockoperák és folkműsorok születtek határon túli együttműködésben. Egyre népszerűbb a BA-Rock elnevezésű rock színpad a kistérségben. A színjátszó hagyományok is újra éledtek, melyek évről-évre népszerű produkciókat hoznak. A községben működik a Kisbéri kistérség Turisztikai Irodája, mely széleskörű szolgáltatásokkal várja a turistákat (vendéglátás, szállásfoglalás, programok), kiemelt tevékenysége a falusi turizmus gondozása. Bakonyszombathely testvértelepülése a romániai (erdélyi) Kibéd (Chibed), kul-

5 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 5. turális és sport kapcsolata van a szlovákiai Kamocsával (Komoca), kezdődő partnerkapcsolata az osztrák Dobersberggel. Nevezettességei: Az 1762-ben emelt műemlék jellegű római katolikus templom. Az 1739-ben emelt evangélikus templom. A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor, mely 1800 körül készült. A község klasszicista stílusú magtára. Az 1800-as évek végén a Németfaluban épült Harangláb. A község határában kiépített pincesor. Kastélypark, a volt Esterházy-uradalom angolparkja (természetvédelmi terület). Kastélyparki Tanösvény és sétány. A Feketevíz-puszta /65 ha/ védett területe, növény- és állatvilága. Utóbbi egyike azon élőhelyeknek, mely otthont ad a ma már igen ritka fekete gólyáknak. Iskola- és Falumúzeum. Pajtaszínház és mini skanzen. Vadaspark. adat a településen: A természeti környezet, adottságok fenntartható hasznosítása. Egyesületünk tagja a településről: KÉRELMEZŐ Alapítvány a Bakonyszombathelyi Általános Iskoláért FEJLESZTÉS CÉLJA Ökojátszótér megvalósítása - Bakonyszombathely Község Önkormányzata JÓVÁHA- GYOTT TÁ- MOGATÁS ÖSSZEGE ,- Ft Hagyományos, évente megszervezett rendezvényei: Március 15-i hétvége Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál Május vége: Műsoros est Július 3. vasárnapja Falunap, mely nagyszabású fesztivállá nőtte ki magát Augusztus eleje Bakonyi Néptánc-, Kézműves és Népzenei Tábor Adventi ünnepkör Mindenki Karácsonya Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az önkormányzat jövőbeli tervei között szerepel: - konzorciumban egy pelletálló és faaprítékoló üzem megvalósítása, - egy új óvoda létesítése, - a települési belvízrendezés, - valamint a Kastélypark teljes rehabilitációja és felújítása. Legfontosabb probléma a településen, hogy a helyi munkalehetőség nem elégséges. Legfontosabb lehetőség és egyben fel- A településről ez idáig 2 db kérelem érkezett az ÚMVP III. tengelyének jogcímeire. 1 db, támogatásban részesített az első benyújtási időszakban a Falumegújítás és fejlesztés jogcímre. 1 db kérelemkezelés alatt lévő, a második benyújtási időszakban a Vidéki örökség megőrzése jogcímre: A III. tengely (LEADER program) keretében meghirdetett Pedagógiai műhely célterületre 1 db, kérelemkezelés alatt lévő pályázatot nyújtottak be a községből.

6 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 6. Bemutatkoznak a LEADER+ programból sikeresen megvalósult projektek Jogcím: 1.1. Programok, szolgáltató helyek, természeti és épített értékek, hagyományok részletes felmérése, leltár készítése, ennek alapján a bakonyaljai barangoló potenciális útvonalának meghatározása, tanulmányterv készítése Pályázó: Bakonysárkányért Alapítvány A pályázat címe: Bakonyaljai értékleltár az interneten Teljes projektköltség: ,- Ft Támogatás: ,- Ft Az 1998 óta működő Bakonysárkányért Alapítvány fő tevékenységei: Bakonysárkányi Teleház fenntartása, működtetése; A Sárkányhang Bakonysárkány havilapja szerkesztése, kiadása; Hagyományok ápolása, kismesterségek oktatása: Kulturális programok szervezése, bonyolítása; Környezetvédelmi akciók szervezése; Vidékfejlesztési feladatok ellátása; Hátrányos helyzetűek részére akciók, programok szervezése. A alapítvány az elmúlt évek során aktívan részt vett a digitális értékek és kultúra megteremtésében és fejlesztésében. A projekttel a következő problémákra kívántak megoldást kínálni: Hiányzik a többnyelvű tájékoztatás a kistérségről (magyar, angol, német). Feltárásra kerültek új, érdeklődésre számot tartó adatok, amelyeket a rendszerbe kell integrálni. Szükséges a térinformatikai ismeretek széleskörű kiterjesztése. Fontos lenne, a kistérség ismertségének és elfogadottságának növelése. Gond az adatok konvertálása, és utólagos szerkesztése, ezért, ha a terepi adatfelmérés közvetlenül térinformatikai adatbázisba történhetne, megkönnyítené a helyszínek beazonosítását, pontos elérését. A kistérség településeinek tematizált és újszerű bemutatása fontos tényező lehet az idegenforgalomhoz kapcsolódó érdeklődés felkeltésében, és az irántunk érdeklődők részére történő információszolgáltatásban. Fontosnak tartják, hogy a településeken elérhető laikus rendszerhasználóknak a figyelmét több módon is felhívják (fórumok, találkozók, iskolai bemutatók) a rendszer által nyújtott szolgáltatások körére. A projekt céljai: Gyalogos, kerékpáros és lovas turizmust segítő útvonal leírások készítése: térképekkel, koordinátákkal, fényképekkel a látnivalókról. A térségbe látogatókat segítendő szolgáltatás-leltár elkészítése: a kerékpár- és autószerelőkről, benzinkutakról, lovas-boltokról, rendőrségi-, orvosi- és patika ügyeletekről, az Önkormányzatok által üzemeltetett fogadó- és pihenőházakról, az Önkormányzatok által szervezett állandó/rendszeres rendezvényekről. A kistérség látogatottságát növelendő az aktualizált honlap a magyaron kívül olvasható angolul és németül is.

7 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 7. A projekt célcsoportjai: A kistérségbe látogatók, az itt pihenni vágyok; Külföldi turisták, térségbe látogatók, ide települni kívánók; Az aktív turizmus szerelmesei: túrázók, kerékpározók, horgászok, nordic walkingosok, teljesítménytúrázók, stb. Tanulmányi kirándulások szervezői és résztvevői: iskolások, alkalmazottak; A kistérség teljes lakossága, hogy a helyi értékeket jobban megismerje; A kistérségbe befektetni kívánók. A projekt során a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás honlapján elérhető térinformatikai adatbázist bővítették, aktualizálták, illetve a korábbi projekt által érintett és a jelen fejlesztésbe célcsoportnak tekintett felhasználói kör térinformatikai ismereteit terjesztették ki. A projekt keretében rendszerterv és intézkedési terv készült, ami alapján alkalmazásfejlesztés, továbbá térinformatikai alapadat előállítás, tanulmány készítése és oktatási tevékenységeket végeztek. A projekt során az alábbi feladatokat hajtották végre: A meglévő kistérségi térinformatikai portál továbbfejlesztése az új tematikák beépítése, többnyelvűvé tétele. Új adat-felvételező az alapítvány által korlátlan számban használható GPS támogatású mobil alkalmazás készítése. Az alkalmazás futtatásához 2 db ESRI ArcPad szoftver beszerzése. A tematikáknak megfelelő térinformatikai adat-felvételezés, mely során mind a 17 településen eredeti felméréssel adatrögzítésre került sor: gyalogos, kerékpáros és lovas turizmust segítő útvonal leírások, továbbá szolgáltatás leltár: a kerékpár- és autószerelőkről, benzinkutakról, lovas-boltokról, rendőrségi-, orvosi- és patika ügyeletekről, az Önkormányzatok által üzemeltetett fogadó- és pihenőházakról, az Önkormányzatok által szervezett állandó/rendszeres rendezvényekről. Az adat-felvételezők oktatása, felhasználó szinten, az alkalmazás használatát lehetővé tévő térinformatikai, kiscsoportos gyakorlatorientált metodika szerint. Az adat-felvételezés alapján egy értékleltárt bemutató tanulmány készítése. Meglévő tanulmányok térinformatikai vonatkozású anyagainak publikálása. Térinformatikai felhasználás előnyeit bemutató fórumok, ismeretterjesztő előadások lebonyolítása minden kistérségi településen legalább egy alkalommal. A Bakonysárkányért Alapítvány koordinálásával a web-oldal programozását a GeoProf informatikai cég végezte. Az érintett településekről bevontak egy-egy személyt aki jó helyismerettel rendelkezett: részükre oktatásokat tartottak és felkészítették őket a mérések lebonyolítására. Kerékpárral járták végig az útvonalakat volt amelyiket 4-szer, 5-ször is a mérések és az útvonal pontosságát biztosítva. Az útvonal leírások tartalmazzák a csomópontok koordinátáit, elágazásoknál és jelentős helyszíneknél fényképeket, leírásokat, szintkülönbséget és hosszt. Az oldalon több tematikus keresési lehetőség is van: gyalogút, kerékpárút, lovasút, jelentősebb építmények. Az oldal a magyaron kívül elérhető németül és angolul is a oldalról az Értékleltár linkkel. Az elkészült honlapról megjelent média beszámolók: Sárkányhang május; Sárkányhang szeptember; Sárkányhang október; Sárkányhang május

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 5017-1/2013/NAKVI. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve. a és. 2013. december

BESZÁMOLÓ 5017-1/2013/NAKVI. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve. a és. 2013. december BESZÁMOLÓ 5017-1/2013/NAKVI Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezıgazdasági

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 001 086 Helyi Akciócsoport: BakonyaljaKisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: KKVk fejlesztése

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Történelme, nevezetességei

Történelme, nevezetességei 2015-ben Történelme, nevezetességei Rezi neve először 1236-ban fordul elő. Ekkor a zalai királyi várhoz tartozott. Rezi homokkőből faragott síremlékek 1300-as években 418 m-es dolomitsziklára épült Vár

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban

Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban Előszó Dóc Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről

A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete a falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) megrendezésre

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hírlevél 2015. március

Hírlevél 2015. március Hírlevél 2015. március Aktuális kifizetési kérelem közlemények 2.o Megváltozott az elektronikus ügyintézés felülete 2.o Újabb tanyabuszok a vidéki térségek szolgálatában 3.o A vidéki gazdaság és a lakosság

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

III. Tengelyes nyertesek

III. Tengelyes nyertesek III. Tengelyes nyertesek Pályázó szervezet/személy neve Jogcím típusa Kérelem címe 1. Frey Attiláné 2. T.A.R.K.Ó. Kft 3. Hársfiúk Kft 4. Schoffhauser János 5. Szikszaház Property Kft 6. Kovács Attila 7.

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

A megújulás útján a LEADER - program

A megújulás útján a LEADER - program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 2. évfolyam 6. szám A megújulás útján a LEADER program Tudósítás a lajosmizsei zárórendezvényről Hírlevél melléklete: LEADER

Részletesebben

Hírlevél. 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu

Hírlevél. 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal kapcsolatos aktualitások Sikeresen megvalósult térségi projektek (EMVA) ÚMVP kifizetési kérelem benyújtási időszak Felhívás civil és vállalkozói adatbázis összeállításáról

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

2010. májusi hírek. A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési

2010. májusi hírek. A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési 2010. májusi hírek Megjelent a Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben GOP-2010-2.1.2 pályázat Közlemény a GOP-2010-1.1.1, a GOP-2010-1.3.1/A

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben