Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely július Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Meg kell állítani a kistelepülések elnéptelenedését VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozója Dr. Sólyom László köztársasági elnök és dr. Gémesi György köszöntőjével megkezdődött Gödöllőn a VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozója. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában rendezett eseményre a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek polgármesterek, önkormányzati szakemberek. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a MÖSZ alelnöke a világtalálkozó Kistelepülések helyzete, fennmaradásának esélyei elnevezésű szekciójában gyakorlatias, egyszerű, gyorsan kivitelezhető intézkedéseket ígért a vidéken élők helyzetének, versenyképességének javításáért. Elsőként a jogszabály akadálypályák megszüntetését és az agráradminisztráció egyszerűsítését említette. Elkerülhetetlennek tartja a pályázati rendszer átalakítását úgy, hogy a kis- és közepes vállalkozások számára az eddiginél több forrás legyen elnyerhető. Elő kell segíteni, hogy a vidéki települések gazdasági élete is több lábon álljon. Az élelmiszertermelés mellett lényeges a helyi energiatermelés, az öko- és gyógyturizmus fejlesztése. Átalakításra szorul a közbeszerzés rendszere; ezzel is bővíteni kell a helyben megtermelt élelmiszerek helyi felhasználásának arányát. A belső piacok visszaszerzése érdekében a helyi termékek feldolgozási fokának emelésére és számos jogszabály módosítására van szükség, természetesen szem előtt tartva az élelmiszerbiztonsági követelmények érvényesülését is. A miniszter elmondta, hogy ősszel beterjesztik az Országgyűlés elé a hungarikum törvényt, amellyel azt is elő kívánják segíteni, hogy ezeket a termékeket széles körben lehessen forgalmazni és vásárolni is. A rossz minőségű élelmiszerek kiszűrése érdekében viszont bevezetik a másodlagos élelmiszervizsgálatot. A tárca vezetője kifejtette: az ár- és a belvíz elleni védekezést célszerű a jövőben mindenre kiterjedően állami feladatként kezelni. A kárfelmérés jelenleg is tart, de a tárca vezetése már elkezdte az egyeztetést a bankokkal és a biztosítókkal a hitelek átütemezéséről, a kedvezményes hitelekről, valamint a károk kifizetéséről. Előadásában azt is kifejtette, hogy a vidéken élők megélhetését új föld- és birtokpolitika is segíti. Első lépésként már júliusban elfogadja az Országgyűlés azt a módosítást, melyben az állam első helyen élhet elővásárlási jogával, így megakadályozhatóak a zsebszerződések és a földdel kapcsolatos spekulációk. Szükség van a határokon átnyúló regionális gazdasági együttműködések támogatására és fejlesztésére. A transzregionális kezdeményezések új lehetőségeket teremtenek. A Kárpát-medencei gazdasági terület történelmileg, földrajzilag, éghajlatilag egységes egészet képez. Az élelmiszer-túltermelés a medence középső területein jellemző, tehát arra kell törekednünk, hogy a többletet el tudjuk helyezni a térség más pontjain. A vidéki gazdaság újraszervezéséhez életerős, virágzó közösségekre van szükség, csak így lehet megállítani a kistérségekre jellemző drámai népességcsökkenést összegezte a miniszter. Az előadás után a települések polgármesterei megosztották keserű tapasztalataikat a miniszterrel a LEADER programmal és más önkormányzatoknak szánt pályázatokkal kapcsolatban. (Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)

2 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 2. Összefoglaló a Közös Agrárpolitika társadalmi vitájával kapcsolatban A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2009 óta vesz részt a KAP reform folyamat nyilvánosságának megteremtésében. A évi szakmai rendezvények két kulcsfontosságú következtetéssel zárultak. Az első szerint Magyarország célja kell, hogy legyen a KAP I. Pillérének (a termelőknek juttatott közvetlen támogatás és a piacszabályozás a keret 80%-a; II. Pillér vidékfejlesztés) fenntartása az adottságai alapján. Másodsorban, de ugyanolyan fontos, hogy az új Közös Agrárpolitika intézkedései elég széleskörűek legyenek, hogy tükrözzék a vidéki területek változatos sajátosságait. Az Európai Vidéki Hálózatok Koordinációs Bizottsága rendkívüli ülésének (2010. április 14.) célja volt a tagországokban elindítani a társadalmi vitát a vidékfejlesztési politika kapcsán, valamint, hogy a tagországok megvitassák, hogyan járulhatnának hozzá strukturáltan és időben a KAP társadalmi vitájához. A találkozó után az MNVH Állandó Titkárság munkatársai elkészítették a társadalmi vita munkatervét. A szűkös határidő miatt a kampány elsődlegesen az internetre épült, kiegészülve a regionális és szakterületi találkozókkal. Az internetes kampány tartalmát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium több főosztályának bevonásával készítették el. A kampány eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 1. IPSOS felmérés: 6400 válaszadó; 2. Kitöltött kérdőívek: 283; 3. Szavazás a KAP céljaira (összesen): 271; 4. az MNVH Állandó Titkárság részére: 17; 5. Érdekelt felek véleményei Az IPSOS felmérés az ÚMVP Irányító Hatóság megbízásából az ÚMVP időközi jelentés részeként készült. A 6400 ÚMVP kedvezményezett telefonos lekérdezésére alapuló felmérés a KAP-ra vonatkozó kérdéseket is tartalmazott, melyek a jelenlegi KAP-pal kapcsolatos problémákra és a jövőbeni agrár- és vidékfejlesztési politika céljaira vonatkoztak. Az MNVH honlapján kitölthető kérdőívet 283-an töltötték ki. A kérdések az Agrár és Vidékfejlesztési Biztos azon kérdéseire alapultak, melyeket a társadalmi vita indításakor elmondott beszédében tett fel. Miért van szükség Közös Agrárpolitikára? A KAP fenntartásának észszerűségét tekintve, a válaszadók többségének véleménye szerint ez különösen fontos, főleg a biztonságos és egészséges élelmiszer előállítás szempontjából. Mik a társadalom céljai a mezőgazdasággal kapcsolatosan, figyelemmel annak sokszínűségére? A válaszadók elvárása az EU felé, hogy a KAP intézkedéseken keresztül biztosítsa a biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszer előállítását, tisztes megélhetést a gazdák részére, a vidék fejlesztését és a vidéki táj megőrzését. A vidékfejlesztés specifikus, 2013 utáni KAP célokra vonatkozóan, a leggyakrabban előforduló témák a helyi termékek támogatása, a fenntartható vízgazdálkodás, és a környezetbarát mezőgazdasági termelés voltak. A KAP 2013 utáni hatásait tekintve, a legerősebb elvárás az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre az EU minőségi normák alkalmazása. A válaszadók láthatóan elvárják az EU-tól, hogy az árak extrém ingadozását mérsékelje a mezőgazdasági termények piacán és erősítse azon intézkedéseket, melyek a gazdák számára megfelelő életszínvonalat biztosítják. A válaszadók 86%-a elismeri annak szükségességét, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem a KAP-on belül helyet kapjon. Miért szükséges a jelenlegi KAP reformja és hogyan hajtható az végre a társadalom elvárásait tekintve? Az eredmények alapján, az emberek úgy vélik, hogy a jelenlegi KAP nem járul hozzá a gazdák megfelelő életszínvonalának biztosításához, miközben sikeresnek ítélik az EU élelmiszerellátásának biztosításában. A Jelentős különbségek a régi és új tagállamok támogatásában a jelenlegi KAP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma. A KAP hatékonyabbá tételére vonatkozó javaslatok elsősorban a régi és az új tagállamok számára nyújtott támogatás mértékében meglévő különbségek megszüntetésére és a szabályok egyszerűsítésére vonatkoznak. Milyen eszközöket tartalmazzon a holnap Közös Agrárpolitikája? A mezőgazdasági jövedelmek minimális stabilitási szintjének biztosításához (amely kapcsolódik a gazdák életszínvonalának témájához) a jövő Közös Agrárpolitikája tartalmazzon intézkedéseket, melyek a piaci anomáliákat mérséklik és erősítik a gazdák közötti együttműködést. A mezőgazdasági termelők közti gazdasági együttműködés a termelői és értékesítési szervezeteken keresztül szintén hozzájárulhat a jövedelmek kiegyenlítettebb eloszlásához az agrár és élelmiszeripari termékek piacán. A jövőben a gazdákkal kapcsolatos elvárás, hogy fenntartsák a föld termőképességét és egészségesebb élelmiszereket állítsanak elő kevesebb vegyszer használatával a kapott támogatásokért. Végül feltették a kérdést, hogy egyes vidékfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokra elsősorban milyen szinten kellene megoldásokat keresni (európai, nemzeti, regionális, helyi). A klímaváltozás, az élelmiszerellátás és minőség, a gazdák életszínvonala és az élelmiszerárak, valamint a vidéki területek fejlesztése vonatkozásában a helyi szint volt az, amelyet a legkevesebb válaszadó választott. A másik véglet, hogy a megoldásokat elsősorban európai és nemzeti szintről várják. A klímaváltozás egyértelműen egy olyan téma, amelyben európai szintű beavatkozásra és koordinációra van szükség a válaszadók szerint. Összesen 271 szavazat érkezett be a 2014 utáni KAP céljaira. A szavazáshoz feltett kérdés a következő volt: Milyen célt szolgáljon a Közös Agrárpolitika 2014-től? A válaszadók kilenc cél közül választhattak. A gazdák megfelelő életszínvonala, munkahelyteremtés a vidéki térségekben, valamint a biztonságos és jó minőségű mezőgazdasági termékek voltak a legfontosabb célok, melyekre együttesen a szavazatok 63%-a érkezett. A szavazásról szóló összefoglaló táblázat az alábbiakban olvasható: Milyen célt szolgáljon a Közös Agrárpolitika Össz.: % 2014-től? A gazdák tisztes megélhetésének biztosítása 71 26,18 Munkahelyteremtés a vidéki térségekben 65 23,99 Jó minőségű, egészséges és biztonságos 35 12,92 élelmiszer A vidéki gazdaság fejlesztése, a szolgáltatások 29 10,70 minőségének fejlesztése a vidéki területeken Megfizethető élelmiszerárak a fogyasztók 21 7,75 számára A vidéki közösségek erősítése 19 7,01 A vidéki táj és természet megőrzése 15 5,54 A mezőgazdaság modernizációja 9 3,32 A klímaváltozás kihívásainak kezelése 7 2,58 ÖSSZESEN ,0

3 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 3. A KAP magyarországi társadalmi vitájának összefoglalásaként elmondható, hogy az általános vélekedés szerint az I. Pillér támogatásaira továbbra is szükség van, a régi és új tagországok közötti különbségek megszüntetésével. Továbbá, a válaszadók nagy többsége elismeri a KAP kiemelkedő szerepét az EU élelmiszerellátásának biztosításában, s emellett fontosnak tartja a KAP lehetséges szerepét a klímaváltozás kihívásainak kezelésében. Tovább javítható a piaci koordináció a gazdák tisztes megélhetésének biztosítása és a megfizethető élelmiszerárak érdekében, a helyi termékek komolyabb támogatása, a vidéki gazdaság diverzifikációja a helyi sajátosságoknak megfelelően (a LEADER megközelítés lehetséges erősítésével), valamint az organikus és természetközeli mezőgazdasági termelés támogatása. A megoldásokat elsősorban a nemzeti és európai szintről várják. (Forrás: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) Sorsfordító községek a Dél-Dunántúlon A kistérség két települése, Gyulaj és Döbrököz vesz részt a Sorsfordító-Sorsformáló programban, amely beválni látszik. Az önkormányzatok vezetői bizakodnak, hogy gyorsan bővülhet azok száma a falvakban, akiknek a föld teremt munkát. Elméleti, s félig megvalósult gyakorlati megoldása is van az egyes településeknek arra, hogy hogyan csökkentsék a munkanélküliek számát. A dombóvári kistérségben a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozó Tamási térség után a legmagasabb Tolna megyében a munkanélküliségi ráta, meghaladja a húsz százalékot. Szili Lajosné, Döbrököz polgármestere elmondta, évek óta nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a település foglalkoztatási helyzetének javítására. Ám annak ellenére, hogy folyamatosan részt vesznek a közmunka programban, úgy gondolták, más irányban is lehet gondolkodni. A szociális földprogramban is részt akartak venni, ám pályázatuk sikertelen volt. A Sorsfordító-Sorsformáló program azonban, amelyeben Gyulajjal közösen vesznek részt, megmutatni látszik, hogy jó irányt választottak. Az október végéig tartó képzés, amely 200 óra elméleti és 800 óra gyakorlati foglalkozásból áll, már a gyakorlati résznél tart, amikor a résztvevők igazi termelőmunkát végeznek. - Amint az első paradicsom megérik valamelyik sátorban, az lesz az első dolgom, hogy megeszem zsíroskenyérrel mondta Doszpod Ferenc a már zöld terméstől roskadozó palánták között. Ő egyike azoknak, akik változtatni akarnak a sorsukon. Ám így vannak ezzel mindannyian, s büszkék is arra, hogy eredményesen dolgoznak. Az induláskor az önkormányzat képviselő-testülete egymillió forintot különített el költségvetéséből a programra. Szili Lajosné elmondta, abban bíznak, hogy a palánták és a megtermelt zöldségfélék értékesítéséből körülbelül kétmillió forint tiszta haszna lesz a településnek a befektetett összegen felül. A következő évtől a duplájára akarják emelni terület nagyságát, amin termelnek, így a jelenlegi 3,5 hektár helyett hét adhat megélhetést esetlegesen kétszer annyi embernek, mint jelenleg. Az önkormányzat beadott egy pályázatot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kiírására is, és ha ez sikeres lesz, az elnyert támogatásból egy piacteret létesítenek. Most ugyanis a boltok előtt árulják a megtermelt javakat a dolgozók. Segít az is a településen, hogy az iskola épületében a helyi konyhát működtető vállalkozó felvásárolja azokat a termékeket, amelyeket nem tud értékesíteni az önkormányzat. Igyekeznek megoldani a hamarosan beérő termények őrzését is, hiszen tudva levő, hogy a paradicsom, paprika és egyéb konyhakerti növények igencsak vonzóak a tolvaj kezek számára. A polgármester különösen fontosnak tartja, hogy ezek az emberek értékteremtő munkát végeznek, s emiatt a program folytatására is komoly elképzelései vannak a település vezetésének. Szociális szövetkezetben is gondolkodunk. A jelenlegi program csak az első lépés, pályázni szeretnénk savanyító vagy aszaló üzem létesítésére, hogy minél több ember munkát vállalhasson a településen élők közül emelte ki. A program gyulaji résztvevői szabadföldi konyhakerti növényeket termelnek a naponta 250 adag ételt készítő konyha számára, amelyet az iskolában az önkormányzat működtet mondta el Dobos Károlyné, a település polgármestere. Hozzátette, a vetemény gyönyörű, s örömmel dolgoznak benne az emberek. Különbség, hogy Döbrököztől eltérően, náluk gyógynövényeket is termelnek, illetve két helyi vállalkozó alma és bodza ültetvényén is dolgoznak. Mint mondta, a céljuk az, hogy a jövőben minél több embernek munkalehetőséget adjon az önkormányzat, hiszen a településen és környékén jelenleg is sok a parlagon heverő földterület, amely megélhetést adhat a családoknak. Éppen ezért a közeljövőben létrehoznak vagy egy szociális szövetkezetet, vagy pedig egy nonprofit kft-t. (Forrás: Tolnai Népújság) Fizetik a támogatást az induló gazdálkodóknak A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte a támogatások kifizetését azon fiatal gazdálkodóknak, akik a teljes gazdaságot kiépítették a korábban vállalt szinten. Elindult a határozathozatal a fiatal gazdálkodók által 2010 januárjában benyújtott kifizetési kérelmekre. A 2007/2008 telén pályázó és támogatást nyert fiatal gazdálkodók számára négy év állt ugyan rendelkezésre, hogy a vállalt gazdaságméretet elérjék, de közel 300 pályázó már ez év elején jelezte, hogy teljesítette e feltételt. A január végéig beérkezett kifizetési kérelmek az utolsó, 10 százalékos részlet megszerzésére vonatkoztak, és ezzel együtt akár a 10 millió forintot meghaladó induló támogatási szintet is el tudták érni a fiatal agrárvállalkozók. A kifizetési kérelmek ellenőrzése nem utolsó sorban a magas támogatási szint, és a bonyolult előírások miatt csak azon kérelmek esetében zárult le, ahol a gazdaság méretére vonatkozó adatkör teljessé vált. A kérelmek feldolgozása és a hátralévő közigazgatási döntések meghozatala a továbbiakban a rendelkezésre álló adatok keresztellenőrzésével párhuzamosan folyamatosan történik. (Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)

4 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 4. Bemutatkoznak tagtelepüléseink Bakonyszombathely Bakonyszombathely népessége fő, területe 36,53 km2, népsűrűség 40 fő/km2. A község a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport déli részén található. A Cuhai Bakony-ér egyik jobb oldali mellékvölgyében fekszik változatos természeti környezetben. Dombvidéki többutcás útifalu, fekvésénél fogva a Bakony kapujának is nevezik. A település területén őskori kőeszközöket találtak, késő avar-kori sírokat tártak fel. Az Árpád-korban már vásáros hely volt. Első okleveles említése (Zombathel) 1358-ból származik, elnevezése a szombatonkénti hetivásárra utal. A cseszneki vár tartozékaként a XIV. század derekáig a milványi Cseszneky család volt a település ura ben Garai Miklós, majd a Szécsi és a Szapolyai család birtoka volt ben a törökök elpusztították. Az elnéptelenedett falu 1636-ban került az Esterházy család tulajdonába. A XVII. század végén evangélikus és katolikus magyarok, majd a XVIII. század végén stájerországi németek költöztek területére ben a település nagy része tűzvész áldozata lett. A lakosság megélhetését a XIX. század második felétől a XX. század közepéig a növény- és állattenyésztés, valamint a környező bányák biztosították. Bakonyszombathelyen már a múlt század elején volt vasútállomás és távírda, mely az interurbán telefonhálózatba 1922-ben kapcsolódott be márciusától súlyos harcok színhelye volt, ekkor égett le a kastély, a téglaégető, a pincegazdaság és több mint száz lakóház. A települést 1950-ben csatolták Veszprém megyétől Komárom megyéhez ben a volt Esterházy uradalmat Állami Gazdasággá szervezték, melyet 1990-ben privatizáltak és újjáalakítottak. Lakóinak a mezőgazdaság mellett, szolgáltató-, társas és egyéni vállalkozások adnak munkát ban teljessé vált a műszaki infrastrukturális ellátottság (korábban vezetékes ivóvíz, gáz, telefon), ekkor fejeződött be a község szennyvízhálózatának kiépítése, történt meg a szennyvíztisztító üzembe állítása. A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat többfunkciós intézményként tevékenykedik. Fontos kistérségi szerepköre mellett megyei referencia iskolai feladatot is vállal. Nagy hangsúlyt fektet a képességfejlesztésre és a művészeti nevelésre. Az országban az elsők között valósította meg a XXI. Század iskolája programot és a digitális iskola követelményeit ban, a falu 550 éves évfordulóján nagy erőfeszítésekkel lerakták a falu főterének alapjait, majd azt kiépítve 2010-ben át is adták. A jubileumi év végén indult meg a település az öko faluvá válás útján is ben egy multifunkciós tornacsarnok megvalósítása teljesítette be a XXI. Század iskolája programot. A településen élénk kulturális élet zajlik, bázisa a Művelődési központ és a Kastélyparkban található Ifjúsági- és sportház. Folklórcsoportok működnek, a parkban nyáron kulturális táborok zajlanak. Rockoperák és folkműsorok születtek határon túli együttműködésben. Egyre népszerűbb a BA-Rock elnevezésű rock színpad a kistérségben. A színjátszó hagyományok is újra éledtek, melyek évről-évre népszerű produkciókat hoznak. A községben működik a Kisbéri kistérség Turisztikai Irodája, mely széleskörű szolgáltatásokkal várja a turistákat (vendéglátás, szállásfoglalás, programok), kiemelt tevékenysége a falusi turizmus gondozása. Bakonyszombathely testvértelepülése a romániai (erdélyi) Kibéd (Chibed), kul-

5 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 5. turális és sport kapcsolata van a szlovákiai Kamocsával (Komoca), kezdődő partnerkapcsolata az osztrák Dobersberggel. Nevezettességei: Az 1762-ben emelt műemlék jellegű római katolikus templom. Az 1739-ben emelt evangélikus templom. A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor, mely 1800 körül készült. A község klasszicista stílusú magtára. Az 1800-as évek végén a Németfaluban épült Harangláb. A község határában kiépített pincesor. Kastélypark, a volt Esterházy-uradalom angolparkja (természetvédelmi terület). Kastélyparki Tanösvény és sétány. A Feketevíz-puszta /65 ha/ védett területe, növény- és állatvilága. Utóbbi egyike azon élőhelyeknek, mely otthont ad a ma már igen ritka fekete gólyáknak. Iskola- és Falumúzeum. Pajtaszínház és mini skanzen. Vadaspark. adat a településen: A természeti környezet, adottságok fenntartható hasznosítása. Egyesületünk tagja a településről: KÉRELMEZŐ Alapítvány a Bakonyszombathelyi Általános Iskoláért FEJLESZTÉS CÉLJA Ökojátszótér megvalósítása - Bakonyszombathely Község Önkormányzata JÓVÁHA- GYOTT TÁ- MOGATÁS ÖSSZEGE ,- Ft Hagyományos, évente megszervezett rendezvényei: Március 15-i hétvége Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál Május vége: Műsoros est Július 3. vasárnapja Falunap, mely nagyszabású fesztivállá nőtte ki magát Augusztus eleje Bakonyi Néptánc-, Kézműves és Népzenei Tábor Adventi ünnepkör Mindenki Karácsonya Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az önkormányzat jövőbeli tervei között szerepel: - konzorciumban egy pelletálló és faaprítékoló üzem megvalósítása, - egy új óvoda létesítése, - a települési belvízrendezés, - valamint a Kastélypark teljes rehabilitációja és felújítása. Legfontosabb probléma a településen, hogy a helyi munkalehetőség nem elégséges. Legfontosabb lehetőség és egyben fel- A településről ez idáig 2 db kérelem érkezett az ÚMVP III. tengelyének jogcímeire. 1 db, támogatásban részesített az első benyújtási időszakban a Falumegújítás és fejlesztés jogcímre. 1 db kérelemkezelés alatt lévő, a második benyújtási időszakban a Vidéki örökség megőrzése jogcímre: A III. tengely (LEADER program) keretében meghirdetett Pedagógiai műhely célterületre 1 db, kérelemkezelés alatt lévő pályázatot nyújtottak be a községből.

6 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 6. Bemutatkoznak a LEADER+ programból sikeresen megvalósult projektek Jogcím: 1.1. Programok, szolgáltató helyek, természeti és épített értékek, hagyományok részletes felmérése, leltár készítése, ennek alapján a bakonyaljai barangoló potenciális útvonalának meghatározása, tanulmányterv készítése Pályázó: Bakonysárkányért Alapítvány A pályázat címe: Bakonyaljai értékleltár az interneten Teljes projektköltség: ,- Ft Támogatás: ,- Ft Az 1998 óta működő Bakonysárkányért Alapítvány fő tevékenységei: Bakonysárkányi Teleház fenntartása, működtetése; A Sárkányhang Bakonysárkány havilapja szerkesztése, kiadása; Hagyományok ápolása, kismesterségek oktatása: Kulturális programok szervezése, bonyolítása; Környezetvédelmi akciók szervezése; Vidékfejlesztési feladatok ellátása; Hátrányos helyzetűek részére akciók, programok szervezése. A alapítvány az elmúlt évek során aktívan részt vett a digitális értékek és kultúra megteremtésében és fejlesztésében. A projekttel a következő problémákra kívántak megoldást kínálni: Hiányzik a többnyelvű tájékoztatás a kistérségről (magyar, angol, német). Feltárásra kerültek új, érdeklődésre számot tartó adatok, amelyeket a rendszerbe kell integrálni. Szükséges a térinformatikai ismeretek széleskörű kiterjesztése. Fontos lenne, a kistérség ismertségének és elfogadottságának növelése. Gond az adatok konvertálása, és utólagos szerkesztése, ezért, ha a terepi adatfelmérés közvetlenül térinformatikai adatbázisba történhetne, megkönnyítené a helyszínek beazonosítását, pontos elérését. A kistérség településeinek tematizált és újszerű bemutatása fontos tényező lehet az idegenforgalomhoz kapcsolódó érdeklődés felkeltésében, és az irántunk érdeklődők részére történő információszolgáltatásban. Fontosnak tartják, hogy a településeken elérhető laikus rendszerhasználóknak a figyelmét több módon is felhívják (fórumok, találkozók, iskolai bemutatók) a rendszer által nyújtott szolgáltatások körére. A projekt céljai: Gyalogos, kerékpáros és lovas turizmust segítő útvonal leírások készítése: térképekkel, koordinátákkal, fényképekkel a látnivalókról. A térségbe látogatókat segítendő szolgáltatás-leltár elkészítése: a kerékpár- és autószerelőkről, benzinkutakról, lovas-boltokról, rendőrségi-, orvosi- és patika ügyeletekről, az Önkormányzatok által üzemeltetett fogadó- és pihenőházakról, az Önkormányzatok által szervezett állandó/rendszeres rendezvényekről. A kistérség látogatottságát növelendő az aktualizált honlap a magyaron kívül olvasható angolul és németül is.

7 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 7. A projekt célcsoportjai: A kistérségbe látogatók, az itt pihenni vágyok; Külföldi turisták, térségbe látogatók, ide települni kívánók; Az aktív turizmus szerelmesei: túrázók, kerékpározók, horgászok, nordic walkingosok, teljesítménytúrázók, stb. Tanulmányi kirándulások szervezői és résztvevői: iskolások, alkalmazottak; A kistérség teljes lakossága, hogy a helyi értékeket jobban megismerje; A kistérségbe befektetni kívánók. A projekt során a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás honlapján elérhető térinformatikai adatbázist bővítették, aktualizálták, illetve a korábbi projekt által érintett és a jelen fejlesztésbe célcsoportnak tekintett felhasználói kör térinformatikai ismereteit terjesztették ki. A projekt keretében rendszerterv és intézkedési terv készült, ami alapján alkalmazásfejlesztés, továbbá térinformatikai alapadat előállítás, tanulmány készítése és oktatási tevékenységeket végeztek. A projekt során az alábbi feladatokat hajtották végre: A meglévő kistérségi térinformatikai portál továbbfejlesztése az új tematikák beépítése, többnyelvűvé tétele. Új adat-felvételező az alapítvány által korlátlan számban használható GPS támogatású mobil alkalmazás készítése. Az alkalmazás futtatásához 2 db ESRI ArcPad szoftver beszerzése. A tematikáknak megfelelő térinformatikai adat-felvételezés, mely során mind a 17 településen eredeti felméréssel adatrögzítésre került sor: gyalogos, kerékpáros és lovas turizmust segítő útvonal leírások, továbbá szolgáltatás leltár: a kerékpár- és autószerelőkről, benzinkutakról, lovas-boltokról, rendőrségi-, orvosi- és patika ügyeletekről, az Önkormányzatok által üzemeltetett fogadó- és pihenőházakról, az Önkormányzatok által szervezett állandó/rendszeres rendezvényekről. Az adat-felvételezők oktatása, felhasználó szinten, az alkalmazás használatát lehetővé tévő térinformatikai, kiscsoportos gyakorlatorientált metodika szerint. Az adat-felvételezés alapján egy értékleltárt bemutató tanulmány készítése. Meglévő tanulmányok térinformatikai vonatkozású anyagainak publikálása. Térinformatikai felhasználás előnyeit bemutató fórumok, ismeretterjesztő előadások lebonyolítása minden kistérségi településen legalább egy alkalommal. A Bakonysárkányért Alapítvány koordinálásával a web-oldal programozását a GeoProf informatikai cég végezte. Az érintett településekről bevontak egy-egy személyt aki jó helyismerettel rendelkezett: részükre oktatásokat tartottak és felkészítették őket a mérések lebonyolítására. Kerékpárral járták végig az útvonalakat volt amelyiket 4-szer, 5-ször is a mérések és az útvonal pontosságát biztosítva. Az útvonal leírások tartalmazzák a csomópontok koordinátáit, elágazásoknál és jelentős helyszíneknél fényképeket, leírásokat, szintkülönbséget és hosszt. Az oldalon több tematikus keresési lehetőség is van: gyalogút, kerékpárút, lovasút, jelentősebb építmények. Az oldal a magyaron kívül elérhető németül és angolul is a oldalról az Értékleltár linkkel. Az elkészült honlapról megjelent média beszámolók: Sárkányhang május; Sárkányhang szeptember; Sárkányhang október; Sárkányhang május

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség 2010. november - II. évf. 11. szám Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 1.2 Hajdúnánás polgárainak bevonásával 2012. november 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 Készítette a Hajdúnánás polgárainak

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben