E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés márciusi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére"

Átírás

1 Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: közgyűlés bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: dr. Annus Rózsa Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály dr. Ferenczi István megyei főjegyző

2 BÁCS-KISKUN MEGYEI ALELNÖK Kecskemét, Deák F. tér 3. Szám: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléshez, illetve Elnökéhez címezve az alábbi alapítványok nyújtottak be támogatás iránti kérelmet: 1. A Bács-Kiskun Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány megalakulása óta fontos szerepet tölt be a gyermek- és ifjúsági korosztály táboroztatásában, egészséges életmódjának alakításában. Az utóbbi években jelentős számban nyújtott szolgáltatásokat halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, valamint testi- és értelmi fogyatékkal élők egészség-rehabilitációja segítésére, üdültetésére. Bevételei komoly erőfeszítések ellenére sem teszik lehetővé a növekvő üzemeltetési kiadások mellett a szolgáltatások színvonalának megőrzését, illetve az üzemeltetés biztonságát szolgáló halaszthatatlan karbantartási-felújítási munkák elvégzését. Súlyosbítja a helyzetet a bajai ifjúsági tábor kollégiumában elhelyezett tanulók folyamatos, de szeptemberében váratlanul és drasztikusan csökkenő létszáma (közel 50 fő), valamint az a tény, hogy a szolgáltatást igénybe vevő intézmények a bérleti díj emelését minimális mértékben voltak hajlandók realizálni. A felszabadult szobákat vendéglátási célra lehetne hasznosítani, azonban a lakószobák és szociális helyiségek lelakott állapotban vannak, ezért elengedhetetlenül szükséges a felújításuk. Az alapítvány a munkálatokat ütemezetten kívánja elvégezni. Az I. ütemben tervezett munkálatok összege közel 2 millió Ft, amelyre nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért fordult a kuratórium az alapítóhoz vissza nem térítendő támogatásért. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a felújítási munkák elvégzéséhez a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványt részesítse ,-Ft vissza nem térítendő támogatásban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 2. A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány széleskörű tevékenységet fejt ki mindazokon a területeken, amelyek szorosabb összefüggésben állnak a magyar közigazgatással, illetve a magyar közigazgatás-tudománnyal.

3 - 2 - Szakmai tevékenysége kapcsán megemlítendő: a tudományos kutatómunka, a közigazgatási jog iránt fogékony, tehetséges hallgatók anyagi támogatása, a tudományos diákköri munka működésének segítése, a helyi önkormányzatok képviselőinek, polgármestereinek, jegyzőinek, köztisztviselőinek képzésében, továbbképzésében való közreműködés. Az alapítvány számos vonatkozásban például az általa támogatott tanulmányutak állomásai, szakmai előadások által - kötődik Bács-Kiskun megyéhez, illetve a megye közigazgatásához. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az alapítványi célok megvalósítása érdekében a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány részére ,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 3. A Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítványt 1990-ben alakította át a megyei közgyűlés, korábban 28 megyei székhelyű vállalat és szervezet közérdekű kötelezettségvállalásaként működött, melynek célja a megyében kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal diplomás szakemberek alkotó munkájának, továbbképzésének, kutatási-fejlesztési tevékenységének támogatása. Az alapítvány tőkéje a kamatbevétel csökkenése miatt folyamatosan fogy. Ennek elkerülésére többször pályáztak állami támogatásra, de az alapítvány kis mérete, az évenként támogatottak csekély létszáma miatt nem, vagy csak kis összeget kaptak. Ha ez a tendencia folytatódik, valószínűleg fel kell függeszteni a működést, ezért kéri az alapítvány, hogy céljai megvalósítása érdekében ,-Ft támogatást biztosítson számára a megyei közgyűlés. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy közhasznú céljai megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítványt részesítse ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 4. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány hagyományosan megrendezi a Sakkozó Magyarok Világtalálkozóját. A XI. Világtalálkozó megrendezésére augusztus között kerül sor Lakiteleken. Célja a hazai és a világ különböző pontjain élő magyarok barátságának mélyítése, az összetartozás tudatának erősítése a sport eszközeivel. A rendezvény támogatását kéri az alapítvány. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány részére a rendezvény megvalósításához ,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére.

4 A Wiegerda Eltérő Fejlődésű Gyermekekért Alapítvány esélyegyenlőségi napot szervez Kiskunhalason május 13-án. A rendezvény célja, hogy a fogyatékkal élő emberek élethelyzetét, küzdelmeit a nem fogyatékkal élők is megismerhessék. Ezen a napon a kiskunhalasi Vöröskereszttel közösen kihelyezett urnába gyűjtött adományokkal a város területén fogyatékkal élő embereket, az őket ellátó családokat és intézményeket kívánják segíteni. A program megrendezéséhez, a hangtechnikai és szállítási költségek kifizetéséhez kér az alapítvány támogatást. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Wiegerda Eltérő Fejlődésű Gyermekekért Alapítvány részére az esélyegyenlőségi nap megszervezéséhez ,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 6. A Belső-Somogyi Gyermektábor Alapítvány, (a kuratórium elnöke 7 éve Kecskeméten él, vadászpilótaként dolgozik) főként alföldi, kecskeméti gyermekek nyári táborozását szervezi a Kaposvár melletti Deseda tónál, a helvéciai Fehér-tói gyermektáborban, illetve a sárospataki központi táborukban. A Faragó Béla Gyermekotthon, illetve az SOS Gyermekfalu lakói is rendszeresen az alapítvány segítségével utazhatnak nyári táborba. Az alapítvány a táboroztatás megvalósításához kéri a megyei közgyűlés támogatását. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Belső-Somogyi Gyermektábor Alapítvány részére gyermekek nyári táboroztatásához Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 7. A Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar (Iparos Dalárda) vezetősége a vegyeskar fellépéseinek támogatása érdekében fordult a megyei közgyűléshez. A vegyeskar egyre nehezebb anyagi körülmények között működik, ugyanakkor fellépnek idősotthonokban, társadalmi, valamint jótékonysági rendezvényeken. A zenekar elődje az Iparos Dalárda még ban alakult, az eltelt évtizedek alatt rengeteg fellépés, hazai és külföldi siker áll mögöttük. Javasolom a Tisztelt közgyűlésnek, hogy a Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar működési költségeinek biztosítására Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 8. Az Egymásért Alapítvány azokat a fiatalokat támogatja az otthonteremtésben, akik életkoruk miatt már nem esnek a gyermekvédelmi törvény hatálya alá, de önálló életkezdő segélyre jogosultak, tekintettel arra, hogy az esetleges családi pótlék, árvajáradék kivételével egyéb életkezdési támogatásban nem részesülnek.

5 - 4 - Ez az alapítvány vállalta magára az elmúlt évben a Cifrapalotában nagy sikerrel megrendezett aukció lebonyolítását és az érintettek támogatását. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az életkezdő fiatalok otthonteremtésének támogatására az Egymásért Alapítvány részére Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. 9. Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány a Gyermekotthonok IX. Európa Kupa megrendezésére kért támogatást a megyei közgyűléstől. A sporttalálkozón külföldi, hazai, és megyei gyermekek vesznek részt. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a verseny sikeres megrendezése érdekében részesítse az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítványt Ft vissza nem térítendő támogatásban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére. Kecskemét, március 23. Szabó Károly

6 HATÁROZAT-TERVEZET A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta az alapítványok támogatására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése alapítványi keretének terhére: A Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványt a bajai Ifjúsági Tábor kollégiuma felújítási munkáinak elvégzéséhez Jövő Közigazgatásáért Alapítványt alapítványi céljainak megvalósításához Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítványt közhasznú céljai megvalósításához Lakiteleki Népfőiskola Alapítványt a Sakkozó Magyarok XI. Világtalálkozója megrendezéséhez Wiegerda Eltérő Fejlődésű Gyermekekért Alapítványt Esélyegyenlőségi Nap megszervezéséhez Belső-Somogyi Gyermektábor Alapítványt alapítványi céljainak megvalósításához A Kecskeméti Kodály Zoltán vegyeskar működési költségeinek biztosításához Az Egymásért Alapítványt fiatalok otthonteremtésének segítésére Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítványt a Gyermekotthonok IX. Európa Kupa megrendezéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. Felelős: közgyűlés elnöke Határidő: azonnal Értesülnek: Megyei Közgyűlés tagjai, tisztségviselői, megyei főjegyző, megyei aljegyző, MKH. főosztályai, érintett alapítványok

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? A kormány

Részletesebben