A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI"

Átírás

1 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel, mint Krisztus! (XVI. Benedek pápa homíliája: Virrasztás a fiatalokkal, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Cuatro Vientos Repülõtér, augusztus 20.)

2 TARTALOM GIOVANNI STANISLAV HINNI PORRES MAGYARORSZÁGI HÁZAINK» A BARÁTAINK ATYA ÜZENETE... 3 BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE.. 11 A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN SZENT MÁRTON HÍREK. 24 HÍREI 30 VILÁG HÍREI 35 LEVELEIBÕL 37 Fontos felhívás Imádkozzatok szüntelenül a papokért, különösképpen most, amikor a gonosz erõk elhatalmasodni látszanak a világon, és az Úr szent szolgái ellen támadnak. Imádkozzatok, hogy megmaradhassanak hûségben, szentségben, hogy legyenek azzá, amivé lenniük kell: Alter Christus. Se többek, se kevesebbek. Arra kérünk, kísérjétek imáitokkal A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papjait és diakónusait! Kiadva a Cuzcói Fõegyházmegye Apostoli Helytartójának egyházi jóváhagyásával. Megjelenik egy évben négyszer, a következõ számot Pünkösdkor adjuk ki. Címeink: A perui központ címe: Cuzco, P.O. Box 907 A Magyarok Nagyasszonya Központ címe: 1084 Budapest, Õr utca 9. fsz Telefon/fax: 06 (1) A Mozgalom elõzetes engedélye nélkül tilos az újságban megjelenõ cikkek teljes vagy részleges sokszorosítása. Honlapunk címe: YouTube csatorna: MSPTM

3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE A Nagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet lényegérõl elmélkedjünk: a felebaráti szeretetrõl. Ez ugyanis alkalmas idõszak arra, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd és a böjt jellemzi, miközben várjuk, hogy átéljük Húsvét örömét. (XVI. Benedek Pápa nagyböjti üzenete, 2012: Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást (Zsid 10,24)) Kedves Barátaim! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Innen a távoli Andok vonulataiból, szívemben közel hozzátok kívánom Nektek ebben a nagyböjti idõben mely a kegyelem, a bûnbánat és életünk megújításának ideje, hogy haladjatok tovább a hitben. A Szentatya, XVI. Benedek Pápa aggódik a világ erkölcsi válsága miatt: ezt az évet a HIT évének szentelte. Sokan vannak, akiknek van valamilyen homályos gondolatuk Istenrõl, mégis azt állítják, hisznek, de nem tesznek erõfeszítést, hogy elmélyítsék ezt a kicsiny hitet, mert nemcsak hogy nem olvassák az Evangéliumokat, hanem a Szentatya állhatatos szavait sem hallgatják, akinek gondja van minden lélekre. A hit cselekedetek nélkül semmit sem ér, figyelmeztet Szent Jakab apostol: Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog (Jak 2,17), és emlékeztet minket Szent Pál apostol: Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. (Gal 5,6); Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a 3

4 meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben. (2Tesz 1,11). Nem kevesen vannak, akik ebben a Szent Nagyböjtben valamilyen testi vezeklést vállalnak, sokszor azonban zárva marad a szívük, és nem térnek meg igazán: Aki igaz, megtartja a törvényt, s az igazsághoz szabja tetteit, (...) senkit sem nyom el, visszaadja az adósnak a zálogot, semmit sem vesz el erõszakkal, kenyerét megosztja az éhezõvel, felruházza a mezítelent, nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem fogad el ráadást, Pascal és Pascale Dousse (franciák): 8 éve már, hogy beléptünk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomba. Nem fáradunk bele hálát adni az Úrnak, hogy rátaláltunk utunkra, mely az életszentségre vezet mint Misszionárius Házaspárt. tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, a törvényeimhez igazodik és hûségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad mondja az Úr, az Isten. (Ez18,5 9). Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el (...) kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elõl, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. (Iz 1,13-17) Napjaink nagy válságában, mely nem csak erkölcsi, hanem gazdasági is, amelyben megannyi családapa és családanya veszítette el munkáját nem csak a Harmadik Világban, hanem Európában és az Egyesült Államokban is, akik nem adhatnak elegendõ ételt gyermekeiknek (sokan közülük meghalnak a hidegben, mert nem tudják kifizetni a fûtést), nekünk, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak most tiszteletben kell tartanunk azon jótevõinket, akik eddig segítettek, de most már nem tudnak. Ebben a Szent Nagyböjtben nem szeretnénk elõállni semmilyen anyagi kéréssel, ehelyett inkább a megtérésre buzdítunk, hogy azok, akik tudnak segíteni, megnyissák szívüket nem csak a Harmadik Világban szenvedõk felé, hanem az 4

5 Philippe és Sabine Bourdeau (franciák): Majdnem 20 éve vagyunk a Szegények Szolgái misszionáriusai. Ezek életünk legjobb évei. Európában és az Egyesült Államokban élõ szûkölködõk felé is. De fontos észrevennünk, hogy a nélkülözõknek nem csak az anyagi segítség nyújtása és ennek fokozása szükséges, hanem sok testvérünk lelki szükségletére is figyelmet kell szentelni, és megpróbálni e hiánynak az orvoslását. Voltaképpen sok katolikus úgy tûnik nyugodt lelkiismerettel éli erkölcstelen életét: nem tulajdonítanak jelentõséget a házasságnak, és elválnak; sok fiatal ahelyett, hogy tisztaságban készülne a házasságra, együtt él társával; sokan mondják magukat katolikusnak, de szívükben õrzik a gyûlölet indulatát, a bosszúállás gondolatát, Luis-Marie Sallé atya: Boldog vagyok, hogy a Szegények Szolgái misszionáriusaként az életszentség útját járhatom, mely a»krisztus követésére«támaszkodik. 5

6 Jean Pateau atya (Fontgombault apát) együtt a Jézusról nevezett Szent Teréz Otthonba járó lányokkal, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái egyik Központjában. haragot tartanak barátok, rokonok és testvérek ahelyett, hogy a szeretet, a megértés és a megbocsátás gyümölcseit õriznék bensõjükben. Szörnyû látni megannyi szívet, melyben gyûlölet uralkodik, és mivel mindegyikük úgy véli, hogy neki van igaza, soha nem jutnak el a megbocsájtásig. Ma az emberek többsége nem emeli föl tekintetét az Égre, nem gondol rá, hogy halandó életünk befejezõdik, és a végén számot kell adnunk idõnkrõl, életünkrõl és jótetteinkrõl Jézusnak, Aki vár bennünket végtelen irgalmával, de isteni igazságosságával is. Ne gondoljátok, hogy a mi misszionárius életünk bõvelkedik diadalokban: szolgálni a szegényeket azt jelenti, hogy elfogadjuk Jézus keresztjének az útját (bírálatokat, gúnyolódásokat, hûtlenségeket) egészen a kereszthalálig, ahogyan példát adnak nekünk a múlt század utolsó vértanúi. Nagy nehézségekkel találkozunk utunk során, ilyen például gyermekeink tisztaságának megóvása, amit napjainkban minden oldalról támadnak. Azért, hogy a tisztaság uralkodjon gyermekeink szívében, a kezdetektõl bevezettük alapításunkban Bosco Szent János Megelõzõ Módszerét, de még így is komoly próbákat élünk át, mert sokszor a gonosz amint az Egyház történelme mutatja angyal képében jelenik meg. De abban a kegyelemben van részünk, hogy leánygyermekeink között tudhatjuk Goretti Szent Mária egyik követõjét, a kis Natividadot, aki néhány évvel ezelõtt lett gyilkosság áldozata, mert megvédte szüzességét. Nehézségeink akadnak akkor is, amikor karizmánkat akarjuk megvalósítani, de regulánk, a Krisztus követése tekintetében is értetlenségbe ütközünk, nemkülönben, amikor közösségeink a papok, a nõvérek és a családosok határozottan elkülönült életét bírálják. Ezeket az értetlenségeket azok részérõl kapjuk, akik nem tudták elfogadni a Kereszt szûk 6

7 útját, ahogyan Jézus tanítja: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. (Lk 9,23). Jézus szavai mindig idõszerûek, és az életet jelentik annak, aki alázatosan akarja megvalósítani azokat: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyûlölõitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. (Lk 6,27-28). Így szívünk kitárult a szeretetre és megbocsátásra. Õszintén mondom nektek, hogy ezt az utat járva az Úr Jézus ebben az utolsó idõben bõséges kegyelemmel halmozott el bennünket minden tekintetben: mindenek elõtt egybegyûjtötte családos misszionáriusainkat különbözõ országokból; ezenkívül fiatalokat hívott Kanadából, az Egyesült Államokból és más országokból, akik olyanok, mint a nemzetek sivatagjaiban virágzó íriszek, különösen Észak-Amerikából, akik a Home School -ból (otthon tanuló diákok közösségébõl) érkeztek, és akik szerelmesei a latin nyelven bemutatott szentmisének, melyet a Summorum Pontificum Motu Proprio szerint ünnepelnek, és tovább fokozódik az örömük, mikor megtudják, hogy a Szûz Mária Jean-Paul testvér (francia mûszerész), aki mindent elhagyott, és boldog, hogy a legszegényebbekben csendben és nagy alázatban Istent szolgálhatja a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusai között. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 7

8 Csönd Asszonya Kolostorunkban szemlélõdõ szerzeteseink is naponta ünneplik latinul a szentmisét, míg a többi közösségünkben is ritkábban, de rendszeresen ünnepelnek ily módon józan egyensúlyt tartva, hiszen tudjuk, hogy a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak a szegények nyelvén is kell misézniük. Egy másik kegyelem volt számunkra Jean Pateau, a fontgombould-i bencés apátság apátjának perui látogatása, aki személyesen megismerhette valamennyi központunkat, és láthatta azt a valóságot, amelyben missziónkat végezzük, csakúgy, mint a gyerekek sokaságát, akiket nevelünk. Megtapasztalhatta, mit jelent a Magas-Kordillerák 4000 méter magas vonulatait megmászni, hogy eljussunk egyes misszióinkhoz. Sokat köszönhetünk ennek a fontgombould-i apátságnak: nemcsak mert csendben és nagy szeretettel terjeszti Mozgalmunk karizmáját a francia nyelvû országokban, hanem mindenek elõtt azért is, mert szerzetesei már hosszú évek óta segítenek bennünket imádságukkal és csendes életük sok áldozatával, fölajánlva magukat értünk misszionáriusokért, ezért méltán nevezhetjük õket a csönd misszionáriusainak. Nem lehetek elég hálás a mi kedves Antoine Forgeot atyánknak, aki értünk ajánlotta magát még 1999-ben, és általa Paulina Cuvilier francia fiatal a szegényeket szolgálva rátalált boldogságára, a Szegények Szolgái misszionárius nõvérei között él. 8

9 Benedicta Kauffman msp nõvér (francia): Boldog vagyok, hogy misszionárius nõvére lehetek a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalomnak, és hogy részt vehetek novíciáink képzésében, ami regulánkra, a»krisztus követésére«támaszkodik. szoros együttmûködés alakult ki ezzel az apátsággal, melyet szívünkben õrzünk. Igaz, hogy nagy gazdasági válság van, és igaz, hogy vannak szegények, akik ilyen körülmények között megerõsödnek a hitükben, és gondolnak azokra is, akik náluk szegényebbek. Például egy idõs úr az Egyesült Államokból minden hónapban küld egy kisebb felajánlást, az özvegy alamizsnáját ezekkel a szavakkal: Én is szegény vagyok, kicsi a nyugdíjam, de nem tudok megfeledkezni a gyermekeikrõl. Egy másik idõsebb úr, ismerve a jelenlegi gazdasági válságot, gondoskodott a lisztszükségletünkrõl, hogy megsüthessük a kenyereket, és eljuttathassuk a Magas- Kordillerák falvaiba (ahol misszionárius nõvéreink megosztják életüket õslakos indián testvéreinkkel, akik még mindig a kõkorszakban élnek matrac, szék és asztal nélkül... és még nem láttak kenyeret), de nem csak a lisztre volt gondja, hanem hogy egyetlen gyermekünk ajándékából se hiányozzon a csokoládé az utóbbi évek Karácsonyán. Giovanni Salerno msp atya 9

10 ISTEN HOZOTT A SZÛZ MÁRIA SZEGÉNYEK ÉDESANYJA SZEMINÁRIUMBAN! VAN MÉG HELY SZÁMODRA IS! A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium azoknak a fiataloknak a helye, akik misszionárius papok szeretnének lenni A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomban. Kérjétek Õt, hogy tanítson meg benneteket bensõséges kapcsolatba kerülni a betegekkel és a szegényekkel egyszerûségben és nagylelkûen. (XVI. Benedek pápa homíliája a szeminaristák Szentmiséjén, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Santa María la Real de la Almudena Katedrális, augusztus 20.) A Szeminárium címe: Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo Seminario Santa María Madre de los Pobres C.tra Mazarambroz, s/n Ajofrín (Toledo) España Telefon: 00 (34) Fax: 00 (34)

11 STANISLAS BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szegények szolgálata Krisztus szeretete (Páli Szent Vince, 1657). Egy év spirituális teológiát és két év filozófiát végeztem el Caen egyházmegye Szemináriumában, mikor elöljáróim azt kérték tõlem, hogy a Szemináriumon kívül szerezzek tapasztalatot, ahogy ez a francia szemináriumokban megszokott. Franciaországban megismerhettem Krisztust az imádságon keresztül, az apostoli tevékenységeken keresztül és a tanulmányaim által, melyek segítettek elmélyíteni hitem intellektuális oldalát. Azonban itt nincs lehetõségünk személyesen segíteni azokon, akik anyagi szükséget szenvednek. Márpedig Jézus tanításában és a szentek példájában azt látjuk, hogy az ember a legszegényebbek szolgálata által lesz Krisztus tanítványává. Ezért szerettem volna kihasználni az alkalmat, hogy alaposan megismerjem a hitnek ezen aspektusát. Elöljáróim engedélyével egy évre szolgálatot vállaltam a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainál a Fiúk Városában, Andahuaylillasban (Cuzcó, Peru). Stanislas Briard testvér (francia) a Magas-Kordillera egyik falujában Salvatore msp atya (olasz) kísérõjeként. 11

12 A Fiúk Városába érkezésemet követõen a misszionáriusoktól nyomban megkaptam elsõ feladatomat, indulnom kellett az egyik atyával a Kordillerák egyik elhagyott falujába. Ezután minden szerdán elkísérhettem õt és játszottam a gyerekekkel, ételt osztottam nekik, ami által a napi étkezésük minõsége javult, utána pedig hittant tanítottam. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusok segítik a szegényeket anyagi nyomoruk enyhítésében is, hála jótevõiknek; anyagi segítségüket azonban nem mint szociális szervezet nyújtják, hanem mint hívõ közösség, és így mozdítják elõ az emberi nem átfogó fejlõdését, ahogyan VI. Pál pápa tanította. Igen, az ember test és lélek, és nem elegendõ a testet jóllakatni, a lelket pedig éhesen hagyni. Ezért a misszionáriusok arra tesznek erõfeszítést, hogy növekedhessen Isten Országa ezekben a falvakban az Evangélium hirdetése és a szentségek ünneplése által. Mekkora öröm Falu a perui Andokban. látni ezeket az oly nehéz körülmények között élõ gyerekeket, miközben lassan-lassan és mind jobban megismerik hitünk igazságait, melyek által az Úrral találkoznak, Aki kielégíti õket, és értelmet ad minden egyes életnek, azokénak is, akiknek élete látszólag jelentéktelen. Így fognak növekedni, és fokozatosan felkészülni, hogy felvehessék a keresztény élet bevezetõ szentségeit. Lehetõségem volt eltölteni hoszszabb idõt is ezekben a falvakban. Fájdalmas volt megtapasztalnom a katolikus hit meghátrálását a különbözõ szekták tevékenysége elõtt. Másrészt pedig mekkora örömmel töltött el, hogy láthattam: azokban a falvakban, melyeket a Szegények Szolgái misszionáriusai rendszeresen látogattak éveken keresztül, lassan visszaszorul e szekták befolyása! Az idõm nagy része azonban a Fiúk Városának bentlakó gyermekeivel telt. Ezalatt megtapasztaltam, hogyan érleli meg ez a lenyûgözõ missziós munka a gyerekeket a szülõi hivatásra, hogy képesek legyenek biztosítani jövendõ családjuk szükségleteit, és hogyan adja meg számukra a katolikus hit bizonyosságát, és mindenek fölött a lehetõséget, hogy szentek legyenek. Most azonban szeretném megosztani a Kedves Olvasóval azt a többletet, hogyan mélyült el az imaéletem a szolgálatom alatt. Itt minden tevékenység Isten dicsõségét szolgálja, természetesen elõször is 12

13 Gyerekek a cuzcói Andok falvaiból. az imádságokban. Szeminaristaként már megszoktam a napi szentmisét, a zsoltáros imaórák végzését és a személyes elcsendesedés gyakorlatait. Azonban egy hívõ közösség élete még ennél is igényesebb, többet követel: itt fedeztem fel a napi szentségimádásban és a rózsafüzér elimádkozásában még ha az elején nehezemre esett is, mit jelent az Eukarisztiában és Szûz Mária tiszteletében elmélyült élet gazdagsága. Este egy órát eltölteni az Oltáriszentségben jelenlévõ Jézus elõtt, rávezet bennünket a hálaadásra és Annak szemlélésére, akinek a Testét magunkhoz vettük a reggeli szentmisében; ebben az órában felkészülhetünk a másnap reggeli szentmisére, amikor újra magunkhoz vehetjük Õt. Így életünk a Szent Eukarisztia körül összpontosul. Ugyanakkor megvizsgálhatjuk lelkiismeretünket, hogyan voltunk jelen napközben a gyerekekkel, és estére kérhetjük Isten kegyelmét, hogy jobb nevelõk lehessünk, mikor asztalhoz ülünk a gyerekekkel vagy lefektetjük õket. A rózsafüzér imádkozása naponta belevési lelkünkbe, Urunk életének legfõbb misztériumait, és mindinkább Hozzá hasonlóvá tesz bennünket. Mikor pedig befejezõdik az imádság ideje, nem hagyjuk el Krisztust, hanem szolgáljuk Õt ezekben a gyerekekben. Õk tanítanak bennünket alázatra játék közben, vagy mikor segítünk nekik ruhát váltani, vagy az ágyat elkészíteni, a hálószobájukat kitakarítani. Valóban, még a takarítás is lehet alkalom Isten dicsõítésére, ha Krisztus szeretetével és a felebarát szolgálatára végezzük. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusa, ha követi a szabályzatot, egész napját úgy tölti, hogy közben nem hagyja el Krisztust. Ez jelenti a hiteles utat az életszentségre. Visszatérve Franciaországba most folytatom teológiai tanulmányaimat a Szemináriumban. Itt a szegénység egészen más: az anyagi szegénység nem olyan élesen jelenik meg, mint Peruban, azonban sokan járnak sötétségben és téves utakon, mert önös akaratukból, vagy sem nem ismerik Istent. Ezért Franciaországban is sokat tehetünk a jóért és a lelkek üdvözüléséért. A Fiúk 13

14 Városába nem azért mentem el, hogy tisztázzam hivatásomat, hanem hogy misszionáriusként tapasztalatot szerezhessek mint egyházmegyés szeminarista A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom oltalma alatt. Nagyon hálás vagyok a misszionáriusoknak mindenért, amit kaptam tõlük, szeretném hálámat e beszámoló soraiba foglalni; és szeretném kifejezni hálámat az alapító és általános elöljáró, Giovanni Salerno msp atya felé is, aki gondosan ügyelt rá, hogy hû maradjak hivatásomhoz, és aki bátorított, hogy folytassam tanulmányaimat, hogy egy napon, ha Isten is akarja, egyházmegyém papja legyek. Valóban igaz, amit boldog Charles de Foucauld tanít arról, hogy az igazi tökéletesség nem egyik vagy másik hivatásban rejlik, hanem Isten akaratának beteljesítésében. Fiúk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok Szent Tarzíciusz Otthonában, Andahuaylillas, Fiúk Városa. Számomra tehát világos, hogy ez az év nagyon gyümölcsözõ volt lelkiek tekintetében, emellett még nevelõi tapasztalatot is adott ez az év: az idõsebbektõl megtanultam, hogyan szervezzem meg a gyerekek játékidejét, hogyan foglalkozzak hosszabb idõn keresztül egy gyerekcsoporttal, és hogyan lehet kialakítani a munka és a kikapcsolódás idejének ritmusát, hogy ezzel a gyerekek fejlõdését segítsük. Megtanulhattam egy új nyelvet is: mindezeket szemlélve nem hiszem, hogy elvesztegettem volna az idõmet. Kedves Olvasók, imádságukba ajánlom magamat, hogy mindig teljesíteni tudjam a mi Urunk akaratát, Aki áldja meg sok és szent hivatással ezt az új Mozgalmat, hogy Isten Igéjét az Andok Kordilleráinak még több helyére elvihessék. A Szentatya Verbum Domini kezdetû apostoli buzdításában emlékeztet arról, hogy az Egyház története során mindig az elkötelezett élet ragyogása volt leginkább képes elvégezni Isten Igéje hirdetésének feladatát [...] (nº 94). Legyen A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom XVI. Benedek Pápa e szavainak megvalósítója! Stanislas Briard testvér, Coutance- Avranches egyházmegye (Franciaország) szeminaristája 14

15 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI MISSZIONÁRIUS NÕVÉREI A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius nõvéreinek hagyományos fátyla kifejezi a Krisztusnak való teljes önátadást és a világ bûneiért való engesztelés vágyát. 15

16 OREMUS Imádság a családokért Urunk, Jézus Krisztus atyja, és a mi Atyánk, imádunk Téged, minden közösség forrása. Õrizd meg családjainkat áldásoddal, hogy a közösség fészkei legyenek a házastársak számára, és teljenek meg élettel önmaguk kölcsönös odaajándékozásában a szülõk és gyermekek között. Szemlélünk Téged, minden tökéletességnek és szépségnek Szerzõjét. Add, hogy minden család törvényes és méltó munkát végezhessen, hogy elegendõ táplálék kerülhessen asztalukra, s add megkülönböztetett szeretetednek örömét, hogy a Te munkatársaid lehessünk a Világ építésében. Dicsérünk Téged, Oka örömnek és ünnepnek. Nyisd meg családjainkat az öröm és nyugalom elõtt, hogy már most megízleljék azt a tökéletes örömet, amellyel megajándékoztál bennünket a feltámadott Krisztusban. Így munkás napjaink és testvériségünk sejti már a Te misztikus szeretetedet és világosságodat, amit Fiadban, Jézus Krisztusban fedtél fel nekünk, és akit az Éltetõ Szentlélek által ajándékul adtál. Ezért boldogan élhetünk családod tagjaiként, és járjuk az utat feléd Szent Isten mindörökkön örökké. Ámen (Dionigi Card. Tettamanzi) 16

17 HOGYAN SEGÍTHET A SZEGÉNYEKNEK? Ha hirdeti a legszegényebbek segélykiáltását ismerõsei körében ennek a kiadványnak a terjesztésével, valamint ha találkozókat szervez, amelyeken a Mozgalom miszszionáriusai részt vesznek. Ha felajánlja áldozatait, imáit hûen az Evangéliumhoz és a Pápához, hogy A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái minden misszionáriusa az élõ Jézus jelenléte lehessen a szegények között. Ha együttmûködik velünk, vagy támogatja azokat a tevékenységeket,» amelyeket fenntartunk: több mint 1500 gyermek napi étkeztetése» a Mozgalom missziós nõvéreinek és szeminaristáinak képzése» a Mozgalom alkalmazásában álló tanárok, szakemberek,» munkatársak bérezése a Mozgalom építkezéseinek finanszírozása Ha felajánlja ingatlanát, értéktárgyait az árva gyermekek javára. Ha tanúságot tesz A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomról. Az Ön közremûködésével egy gyermekkel többet tudunk étkeztetni perui vagy budapesti központunkban: Köszönjük a segítségét! 17

18 A LEGFONTOSABB SEGÍTSÉG A MISSZIONÁRIUSOKNAK Fontos, hogy ne csak az egyházi közösségek, hanem minden megkeresztelt is érdekelt legyen a misszióban, és az ne csak alkalmilag, hanem állandó jelleggel legyen a keresztény életforma része. (XVI. Benedek pápa üzenete a Missziók Világnapjára, január 6.) Én... vállalom, hogy csatlakozom a Mozgalomhoz, hogy hálát adjak Istennek az Egyház ezen új karizmájáért, melyet a Szegények Szolgáinak adott.... (dátum)... (aláírás) Ezeket a felajánlásokat a budapesti Központon keresztül Peruba küldheti el. A felajánlásokat cuzcói Központunkban a Mária szobor lábához helyezzük. 18

19 HINNI A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN A hit az a természetfeletti képesség, amely lehetõvé teszi az ember számára, hogy teljes értelmével és akaratával elfogadja Isten öröktõl fogva tartó kinyilatkoztatását Önmagáról és az Õ emberrõl alkotott tervérõl. Tehát a hit válasz az ember részérõl, ugyanakkor az önmagát felfedni szándékozó isteni kegyelem gyümölcse is. A teljes kinyilatkoztatás középpontja következésképp a hitünknek is az a tény, hogy Isten szeretet (1Jn 4,8), szeretetre teremtette meg az embert teremtésekor, és ez készteti õt arra, hogy kapcsolatba lépjen Teremtõjével. Isten szeretetének kinyilatkoztatása Jézus Krisztussal teljesesedett be, mindenekelõtt az Õ kereszthalálában. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Õ szeret minket, és elküldte a Fiát bûneinkért engesztelésül. (1Jn 4,10) Jézus szeretete olyannyira valódi, hogy vele ugyanaz megy végbe, ami velünk, ha igaz szere- 19

20 tet érzünk valaki iránt. Amint mi is vágyunk arra, hogy szeretetünk viszonozva legyen, a Mindenható Isten is arra vágyik, hogy viszonozzuk az õ szeretetét azáltal, hogy szeretjük Õt és a felebarátainkat. De annak ellenére, hogy ez a kettõ a fõ parancsolat, melyeket Jézus a tanítványaira hagyott, nem ezek a legfontosabb módjai Isten szeretetének viszonzására. Az ember legfontosabb válasza Isten szeretetére tulajdonképpen abban rejlik, hogy tudunk-e hinni ebben a szeretetben, vagyis a válasz maga a hit. Nem csupán az értelem hitérõl van szó, hanem arról a hitrõl, amely megrendül Isten elõtt, aki bûneink, megbántásaink és közömbösségünk ellenére is szeret minket a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Meg kell kérdeznünk önmagunktól: vajon van-e ilyen hitünk? Akkor talán észrevesszük, hogy sokszor sajnos nincsen. De ha lenne, ha meggyõzõdnénk Isten szeretetérõl irántunk, akkor életünk merõben megváltozna. Így érthetõvé válnak Szent Pál szavai a Zsidókhoz írt levélben, amikor Istenrõl beszél: Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,6). Ha valóban hiszünk Isten szeretetében, hitünk nem lehet ha- Pierfilippo msp atya elviszi Isten szeretetét cuzcói Andok távoli falvaiba. 20

21 lott, hanem élõ és a szeretet által hatékony. Ellenkezõ esetben, ha hiányzik az az alapvetõ meggyõzõdés belõlünk, hogy Istentõl szeretve vagyunk, intellektuális hitünk gyakran rideggé, terméketlenné, és életünk megváltoztatására alkalmatlanná válik. Ezért Isten azt parancsolta nekünk, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében (1Jn 3,23), és tudjuk, hogy e valódi hit a kulcsa annak a mély megtérésnek, mely szakít nem csak a bûnökkel, hanem a nagylelkûség hiányával is, ami apránként a bûn elkövetéséhez vezet, általa pedig Isten megbántásához. Annak, hogy szilárdan hiszünk Isten szeretetében, önmagában olyan ereje van, mely elegendõ ahhoz, hogy szakítsunk valamennyi rendetlen vonzalmunkkal. Minden embernek szüksége van Isten szeretetére, mert a hit nélkülözhetetlen üdvözülésünkhöz, általa nyerhetjük el Isten kegyelmét, amit megtérésünkön keresztül juttat el hozzánk Krisztus. Hogyan is ne szerethetnénk Õt, aki annyira szeretett minket? Ezen a ponton felismerhetjük az összefüggést a hit és az apostolkodás, a misszió között. Valójában belekapaszkodni a keresztény hitbe azt jelenti, hogy elkötelezõdünk Jézus missziójának folytatása mellett a teremtmények között (Szent JoseMaría Escriva de Balaguer: Es Christo que pasa, 183). Ha ténylegesen hiszünk abban, hogy minden embernek szüksége van a hitre Isten szeretetében ahhoz, hogy megtérjen, és elhagyja a bûnt, vagyis hogy üdvözüljön, akkor ez fog hajtani bennünket az Evangélium továbbadására a közel- s távollevõkhöz egyaránt. Ha azonban e hit hiányzik vagy túlságosan gyenge, és közömbösek vagyunk afelõl, hogy testvéreink ismerik-e és segítségül hívják-e az Urat, akkor az örök életük is érdektelenné válik. Szent Pál így ír a rómaiaknak: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akirõl nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? (Róm 10,13-15). Növekedjék hitünk az Õ Szeretetében, és indítson bennünket apostoli munkára, a misszióba, hogy az Apostollal és a zsoltárossal együtt mondhassuk: Hittem, azért beszéltem (2Kor 4,13; Zsolt 116,10). Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 21

22 PORRES SZENT MÁRTON ( ) Ünnepe: november 3. Porres Szent Márton december 9-én született Limában ismeretlen apa gyermekeként, mivel a spanyol lovag, Juan de Porres kezdetben nem kívánta gyermekeként elismerni Mártont, akit egy panamai mulatt hajadon, Ana Velásquez szült a világra. Nyolc éves korától egy rövid idõt apjával töltött Ecuadorban, majd visszatért Limába, ahová apja utána küldte a szükséges pénzt, hogy befejezhesse tanulmányait. Mint harmadrendi laikus testvér kérte felvételét a domonkosok limai Rosario Konventjébe, ami 15 éves korában valósult meg. A Konventben nyomban kitûnt alázatával, szerénységével, felebaráti szeretetével és szelídségével. A róla készült képgyûjtemény seprûvel a kezében jeleníti meg a Szentet, és mind a mai napig szerepel még a megnevezésében is: Fray Escoba (vagyis Seprûs Testvér ), ami hangsúlyozza állandó készenlétét arra, hogy a legmegalázóbb szolgálatokat elvégezze. Önmegtartóztató, vezeklõ, áhítatos testvér, az imádság embere volt, emellett nagy számú közösségében (körülbelül 200 szerzetestestvér élt akkor a Konventben) gyakorolta mesterségét, a betegápolást. Az Irgalmas Márton a város sok szegény betegérõl is gondoskodott. Miután kilenc évet szolgált a rendben mint laikus testvér, június 3-án szerzetesi fogadalmat tehetett. Isten sok karizmával ékesítette Mártont. Például megkapta a bilokáció ajándékát, amely megengedte neki, hogy egyszerre ne csak Afrikában, Kínában és Japánban bátorítsa a nehézségekkel küzdõ misszionáriusokat, hanem ugyanabban az idõben a betegek és haldoklók ágya mellett is vigaszt nyújthasson. A város számos gazdag és nemes jótevõjének segítségével megalapította a Szent Kereszt Házat, ahová összegyûjtötte a csellengõket, a koldusokat és árvákat, hogy segítsen nekik kilábalni nyomorúságos helyzetükbõl. 60 évesen, a domonkos konventben töltött 45 éves szolgálattal a háta mögött Márton testvér halálosan megbetegedett. A hír egész Limát megrázta, még Peru alkirálya, Chinchón grófja is meglátogatta õt cellájában, ahol megcsókolta Márton kezeit, melyekkel annyi jót tett november 3-án halt meg. Az egész város jelen volt temetésén. Halála után megsokszorozódtak a csodák, melyek az õ közbenjárására történtek. Porres Szent Márton alázatos életének üzenete ma is érvényes. Peru szerte még ma is nagy tisztelet övezi ezt az alázatos szerzetest, akinek szentsége már életében ismert volt nem csak a Konvent falain kívül, hanem Peru határain túl is. Még ma is idõszerû és sürget az õ vágya, hogy megannyi szegény számára váljon elérhetõvé egy jobb élet, és oly sok árva és nélkülözõ gyermek reménykedhessen egy jobb jövõ lehetõségében. Még ma is hiányoznak azok a fiatalok, akik szerzetesi életükben Krisztus követõjeként végzik szolgálatukat az utolsók között. Ma is szükség van a nagylelkû jótevõk áldozataira akik sokszor rejtve maradnak a világ szeme elõtt, de tettük Isten szeme elõtt nyilvánvaló, hogy lehetõvé tegyék sok misszionárius munkáját Peruban. Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 22

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK 1 KOVÁCS KALLISZT OFM: FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA 2 A CJC 832. kánonja által elõírt rendi elöljárói engedélyt Kovács Bánk OFM tartományfõnök alábbi, 2002 jún. 17-én kelt Ajánlása

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben