A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI"

Átírás

1 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel, mint Krisztus! (XVI. Benedek pápa homíliája: Virrasztás a fiatalokkal, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Cuatro Vientos Repülõtér, augusztus 20.)

2 TARTALOM GIOVANNI STANISLAV HINNI PORRES MAGYARORSZÁGI HÁZAINK» A BARÁTAINK ATYA ÜZENETE... 3 BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE.. 11 A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN SZENT MÁRTON HÍREK. 24 HÍREI 30 VILÁG HÍREI 35 LEVELEIBÕL 37 Fontos felhívás Imádkozzatok szüntelenül a papokért, különösképpen most, amikor a gonosz erõk elhatalmasodni látszanak a világon, és az Úr szent szolgái ellen támadnak. Imádkozzatok, hogy megmaradhassanak hûségben, szentségben, hogy legyenek azzá, amivé lenniük kell: Alter Christus. Se többek, se kevesebbek. Arra kérünk, kísérjétek imáitokkal A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papjait és diakónusait! Kiadva a Cuzcói Fõegyházmegye Apostoli Helytartójának egyházi jóváhagyásával. Megjelenik egy évben négyszer, a következõ számot Pünkösdkor adjuk ki. Címeink: A perui központ címe: Cuzco, P.O. Box 907 A Magyarok Nagyasszonya Központ címe: 1084 Budapest, Õr utca 9. fsz Telefon/fax: 06 (1) A Mozgalom elõzetes engedélye nélkül tilos az újságban megjelenõ cikkek teljes vagy részleges sokszorosítása. Honlapunk címe: YouTube csatorna: MSPTM

3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE A Nagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet lényegérõl elmélkedjünk: a felebaráti szeretetrõl. Ez ugyanis alkalmas idõszak arra, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd és a böjt jellemzi, miközben várjuk, hogy átéljük Húsvét örömét. (XVI. Benedek Pápa nagyböjti üzenete, 2012: Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást (Zsid 10,24)) Kedves Barátaim! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Innen a távoli Andok vonulataiból, szívemben közel hozzátok kívánom Nektek ebben a nagyböjti idõben mely a kegyelem, a bûnbánat és életünk megújításának ideje, hogy haladjatok tovább a hitben. A Szentatya, XVI. Benedek Pápa aggódik a világ erkölcsi válsága miatt: ezt az évet a HIT évének szentelte. Sokan vannak, akiknek van valamilyen homályos gondolatuk Istenrõl, mégis azt állítják, hisznek, de nem tesznek erõfeszítést, hogy elmélyítsék ezt a kicsiny hitet, mert nemcsak hogy nem olvassák az Evangéliumokat, hanem a Szentatya állhatatos szavait sem hallgatják, akinek gondja van minden lélekre. A hit cselekedetek nélkül semmit sem ér, figyelmeztet Szent Jakab apostol: Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog (Jak 2,17), és emlékeztet minket Szent Pál apostol: Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. (Gal 5,6); Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a 3

4 meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben. (2Tesz 1,11). Nem kevesen vannak, akik ebben a Szent Nagyböjtben valamilyen testi vezeklést vállalnak, sokszor azonban zárva marad a szívük, és nem térnek meg igazán: Aki igaz, megtartja a törvényt, s az igazsághoz szabja tetteit, (...) senkit sem nyom el, visszaadja az adósnak a zálogot, semmit sem vesz el erõszakkal, kenyerét megosztja az éhezõvel, felruházza a mezítelent, nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem fogad el ráadást, Pascal és Pascale Dousse (franciák): 8 éve már, hogy beléptünk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomba. Nem fáradunk bele hálát adni az Úrnak, hogy rátaláltunk utunkra, mely az életszentségre vezet mint Misszionárius Házaspárt. tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, a törvényeimhez igazodik és hûségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad mondja az Úr, az Isten. (Ez18,5 9). Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el (...) kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elõl, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. (Iz 1,13-17) Napjaink nagy válságában, mely nem csak erkölcsi, hanem gazdasági is, amelyben megannyi családapa és családanya veszítette el munkáját nem csak a Harmadik Világban, hanem Európában és az Egyesült Államokban is, akik nem adhatnak elegendõ ételt gyermekeiknek (sokan közülük meghalnak a hidegben, mert nem tudják kifizetni a fûtést), nekünk, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak most tiszteletben kell tartanunk azon jótevõinket, akik eddig segítettek, de most már nem tudnak. Ebben a Szent Nagyböjtben nem szeretnénk elõállni semmilyen anyagi kéréssel, ehelyett inkább a megtérésre buzdítunk, hogy azok, akik tudnak segíteni, megnyissák szívüket nem csak a Harmadik Világban szenvedõk felé, hanem az 4

5 Philippe és Sabine Bourdeau (franciák): Majdnem 20 éve vagyunk a Szegények Szolgái misszionáriusai. Ezek életünk legjobb évei. Európában és az Egyesült Államokban élõ szûkölködõk felé is. De fontos észrevennünk, hogy a nélkülözõknek nem csak az anyagi segítség nyújtása és ennek fokozása szükséges, hanem sok testvérünk lelki szükségletére is figyelmet kell szentelni, és megpróbálni e hiánynak az orvoslását. Voltaképpen sok katolikus úgy tûnik nyugodt lelkiismerettel éli erkölcstelen életét: nem tulajdonítanak jelentõséget a házasságnak, és elválnak; sok fiatal ahelyett, hogy tisztaságban készülne a házasságra, együtt él társával; sokan mondják magukat katolikusnak, de szívükben õrzik a gyûlölet indulatát, a bosszúállás gondolatát, Luis-Marie Sallé atya: Boldog vagyok, hogy a Szegények Szolgái misszionáriusaként az életszentség útját járhatom, mely a»krisztus követésére«támaszkodik. 5

6 Jean Pateau atya (Fontgombault apát) együtt a Jézusról nevezett Szent Teréz Otthonba járó lányokkal, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái egyik Központjában. haragot tartanak barátok, rokonok és testvérek ahelyett, hogy a szeretet, a megértés és a megbocsátás gyümölcseit õriznék bensõjükben. Szörnyû látni megannyi szívet, melyben gyûlölet uralkodik, és mivel mindegyikük úgy véli, hogy neki van igaza, soha nem jutnak el a megbocsájtásig. Ma az emberek többsége nem emeli föl tekintetét az Égre, nem gondol rá, hogy halandó életünk befejezõdik, és a végén számot kell adnunk idõnkrõl, életünkrõl és jótetteinkrõl Jézusnak, Aki vár bennünket végtelen irgalmával, de isteni igazságosságával is. Ne gondoljátok, hogy a mi misszionárius életünk bõvelkedik diadalokban: szolgálni a szegényeket azt jelenti, hogy elfogadjuk Jézus keresztjének az útját (bírálatokat, gúnyolódásokat, hûtlenségeket) egészen a kereszthalálig, ahogyan példát adnak nekünk a múlt század utolsó vértanúi. Nagy nehézségekkel találkozunk utunk során, ilyen például gyermekeink tisztaságának megóvása, amit napjainkban minden oldalról támadnak. Azért, hogy a tisztaság uralkodjon gyermekeink szívében, a kezdetektõl bevezettük alapításunkban Bosco Szent János Megelõzõ Módszerét, de még így is komoly próbákat élünk át, mert sokszor a gonosz amint az Egyház történelme mutatja angyal képében jelenik meg. De abban a kegyelemben van részünk, hogy leánygyermekeink között tudhatjuk Goretti Szent Mária egyik követõjét, a kis Natividadot, aki néhány évvel ezelõtt lett gyilkosság áldozata, mert megvédte szüzességét. Nehézségeink akadnak akkor is, amikor karizmánkat akarjuk megvalósítani, de regulánk, a Krisztus követése tekintetében is értetlenségbe ütközünk, nemkülönben, amikor közösségeink a papok, a nõvérek és a családosok határozottan elkülönült életét bírálják. Ezeket az értetlenségeket azok részérõl kapjuk, akik nem tudták elfogadni a Kereszt szûk 6

7 útját, ahogyan Jézus tanítja: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. (Lk 9,23). Jézus szavai mindig idõszerûek, és az életet jelentik annak, aki alázatosan akarja megvalósítani azokat: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyûlölõitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. (Lk 6,27-28). Így szívünk kitárult a szeretetre és megbocsátásra. Õszintén mondom nektek, hogy ezt az utat járva az Úr Jézus ebben az utolsó idõben bõséges kegyelemmel halmozott el bennünket minden tekintetben: mindenek elõtt egybegyûjtötte családos misszionáriusainkat különbözõ országokból; ezenkívül fiatalokat hívott Kanadából, az Egyesült Államokból és más országokból, akik olyanok, mint a nemzetek sivatagjaiban virágzó íriszek, különösen Észak-Amerikából, akik a Home School -ból (otthon tanuló diákok közösségébõl) érkeztek, és akik szerelmesei a latin nyelven bemutatott szentmisének, melyet a Summorum Pontificum Motu Proprio szerint ünnepelnek, és tovább fokozódik az örömük, mikor megtudják, hogy a Szûz Mária Jean-Paul testvér (francia mûszerész), aki mindent elhagyott, és boldog, hogy a legszegényebbekben csendben és nagy alázatban Istent szolgálhatja a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusai között. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 7

8 Csönd Asszonya Kolostorunkban szemlélõdõ szerzeteseink is naponta ünneplik latinul a szentmisét, míg a többi közösségünkben is ritkábban, de rendszeresen ünnepelnek ily módon józan egyensúlyt tartva, hiszen tudjuk, hogy a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak a szegények nyelvén is kell misézniük. Egy másik kegyelem volt számunkra Jean Pateau, a fontgombould-i bencés apátság apátjának perui látogatása, aki személyesen megismerhette valamennyi központunkat, és láthatta azt a valóságot, amelyben missziónkat végezzük, csakúgy, mint a gyerekek sokaságát, akiket nevelünk. Megtapasztalhatta, mit jelent a Magas-Kordillerák 4000 méter magas vonulatait megmászni, hogy eljussunk egyes misszióinkhoz. Sokat köszönhetünk ennek a fontgombould-i apátságnak: nemcsak mert csendben és nagy szeretettel terjeszti Mozgalmunk karizmáját a francia nyelvû országokban, hanem mindenek elõtt azért is, mert szerzetesei már hosszú évek óta segítenek bennünket imádságukkal és csendes életük sok áldozatával, fölajánlva magukat értünk misszionáriusokért, ezért méltán nevezhetjük õket a csönd misszionáriusainak. Nem lehetek elég hálás a mi kedves Antoine Forgeot atyánknak, aki értünk ajánlotta magát még 1999-ben, és általa Paulina Cuvilier francia fiatal a szegényeket szolgálva rátalált boldogságára, a Szegények Szolgái misszionárius nõvérei között él. 8

9 Benedicta Kauffman msp nõvér (francia): Boldog vagyok, hogy misszionárius nõvére lehetek a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalomnak, és hogy részt vehetek novíciáink képzésében, ami regulánkra, a»krisztus követésére«támaszkodik. szoros együttmûködés alakult ki ezzel az apátsággal, melyet szívünkben õrzünk. Igaz, hogy nagy gazdasági válság van, és igaz, hogy vannak szegények, akik ilyen körülmények között megerõsödnek a hitükben, és gondolnak azokra is, akik náluk szegényebbek. Például egy idõs úr az Egyesült Államokból minden hónapban küld egy kisebb felajánlást, az özvegy alamizsnáját ezekkel a szavakkal: Én is szegény vagyok, kicsi a nyugdíjam, de nem tudok megfeledkezni a gyermekeikrõl. Egy másik idõsebb úr, ismerve a jelenlegi gazdasági válságot, gondoskodott a lisztszükségletünkrõl, hogy megsüthessük a kenyereket, és eljuttathassuk a Magas- Kordillerák falvaiba (ahol misszionárius nõvéreink megosztják életüket õslakos indián testvéreinkkel, akik még mindig a kõkorszakban élnek matrac, szék és asztal nélkül... és még nem láttak kenyeret), de nem csak a lisztre volt gondja, hanem hogy egyetlen gyermekünk ajándékából se hiányozzon a csokoládé az utóbbi évek Karácsonyán. Giovanni Salerno msp atya 9

10 ISTEN HOZOTT A SZÛZ MÁRIA SZEGÉNYEK ÉDESANYJA SZEMINÁRIUMBAN! VAN MÉG HELY SZÁMODRA IS! A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium azoknak a fiataloknak a helye, akik misszionárius papok szeretnének lenni A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomban. Kérjétek Õt, hogy tanítson meg benneteket bensõséges kapcsolatba kerülni a betegekkel és a szegényekkel egyszerûségben és nagylelkûen. (XVI. Benedek pápa homíliája a szeminaristák Szentmiséjén, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Santa María la Real de la Almudena Katedrális, augusztus 20.) A Szeminárium címe: Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo Seminario Santa María Madre de los Pobres C.tra Mazarambroz, s/n Ajofrín (Toledo) España Telefon: 00 (34) Fax: 00 (34)

11 STANISLAS BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szegények szolgálata Krisztus szeretete (Páli Szent Vince, 1657). Egy év spirituális teológiát és két év filozófiát végeztem el Caen egyházmegye Szemináriumában, mikor elöljáróim azt kérték tõlem, hogy a Szemináriumon kívül szerezzek tapasztalatot, ahogy ez a francia szemináriumokban megszokott. Franciaországban megismerhettem Krisztust az imádságon keresztül, az apostoli tevékenységeken keresztül és a tanulmányaim által, melyek segítettek elmélyíteni hitem intellektuális oldalát. Azonban itt nincs lehetõségünk személyesen segíteni azokon, akik anyagi szükséget szenvednek. Márpedig Jézus tanításában és a szentek példájában azt látjuk, hogy az ember a legszegényebbek szolgálata által lesz Krisztus tanítványává. Ezért szerettem volna kihasználni az alkalmat, hogy alaposan megismerjem a hitnek ezen aspektusát. Elöljáróim engedélyével egy évre szolgálatot vállaltam a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainál a Fiúk Városában, Andahuaylillasban (Cuzcó, Peru). Stanislas Briard testvér (francia) a Magas-Kordillera egyik falujában Salvatore msp atya (olasz) kísérõjeként. 11

12 A Fiúk Városába érkezésemet követõen a misszionáriusoktól nyomban megkaptam elsõ feladatomat, indulnom kellett az egyik atyával a Kordillerák egyik elhagyott falujába. Ezután minden szerdán elkísérhettem õt és játszottam a gyerekekkel, ételt osztottam nekik, ami által a napi étkezésük minõsége javult, utána pedig hittant tanítottam. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusok segítik a szegényeket anyagi nyomoruk enyhítésében is, hála jótevõiknek; anyagi segítségüket azonban nem mint szociális szervezet nyújtják, hanem mint hívõ közösség, és így mozdítják elõ az emberi nem átfogó fejlõdését, ahogyan VI. Pál pápa tanította. Igen, az ember test és lélek, és nem elegendõ a testet jóllakatni, a lelket pedig éhesen hagyni. Ezért a misszionáriusok arra tesznek erõfeszítést, hogy növekedhessen Isten Országa ezekben a falvakban az Evangélium hirdetése és a szentségek ünneplése által. Mekkora öröm Falu a perui Andokban. látni ezeket az oly nehéz körülmények között élõ gyerekeket, miközben lassan-lassan és mind jobban megismerik hitünk igazságait, melyek által az Úrral találkoznak, Aki kielégíti õket, és értelmet ad minden egyes életnek, azokénak is, akiknek élete látszólag jelentéktelen. Így fognak növekedni, és fokozatosan felkészülni, hogy felvehessék a keresztény élet bevezetõ szentségeit. Lehetõségem volt eltölteni hoszszabb idõt is ezekben a falvakban. Fájdalmas volt megtapasztalnom a katolikus hit meghátrálását a különbözõ szekták tevékenysége elõtt. Másrészt pedig mekkora örömmel töltött el, hogy láthattam: azokban a falvakban, melyeket a Szegények Szolgái misszionáriusai rendszeresen látogattak éveken keresztül, lassan visszaszorul e szekták befolyása! Az idõm nagy része azonban a Fiúk Városának bentlakó gyermekeivel telt. Ezalatt megtapasztaltam, hogyan érleli meg ez a lenyûgözõ missziós munka a gyerekeket a szülõi hivatásra, hogy képesek legyenek biztosítani jövendõ családjuk szükségleteit, és hogyan adja meg számukra a katolikus hit bizonyosságát, és mindenek fölött a lehetõséget, hogy szentek legyenek. Most azonban szeretném megosztani a Kedves Olvasóval azt a többletet, hogyan mélyült el az imaéletem a szolgálatom alatt. Itt minden tevékenység Isten dicsõségét szolgálja, természetesen elõször is 12

13 Gyerekek a cuzcói Andok falvaiból. az imádságokban. Szeminaristaként már megszoktam a napi szentmisét, a zsoltáros imaórák végzését és a személyes elcsendesedés gyakorlatait. Azonban egy hívõ közösség élete még ennél is igényesebb, többet követel: itt fedeztem fel a napi szentségimádásban és a rózsafüzér elimádkozásában még ha az elején nehezemre esett is, mit jelent az Eukarisztiában és Szûz Mária tiszteletében elmélyült élet gazdagsága. Este egy órát eltölteni az Oltáriszentségben jelenlévõ Jézus elõtt, rávezet bennünket a hálaadásra és Annak szemlélésére, akinek a Testét magunkhoz vettük a reggeli szentmisében; ebben az órában felkészülhetünk a másnap reggeli szentmisére, amikor újra magunkhoz vehetjük Õt. Így életünk a Szent Eukarisztia körül összpontosul. Ugyanakkor megvizsgálhatjuk lelkiismeretünket, hogyan voltunk jelen napközben a gyerekekkel, és estére kérhetjük Isten kegyelmét, hogy jobb nevelõk lehessünk, mikor asztalhoz ülünk a gyerekekkel vagy lefektetjük õket. A rózsafüzér imádkozása naponta belevési lelkünkbe, Urunk életének legfõbb misztériumait, és mindinkább Hozzá hasonlóvá tesz bennünket. Mikor pedig befejezõdik az imádság ideje, nem hagyjuk el Krisztust, hanem szolgáljuk Õt ezekben a gyerekekben. Õk tanítanak bennünket alázatra játék közben, vagy mikor segítünk nekik ruhát váltani, vagy az ágyat elkészíteni, a hálószobájukat kitakarítani. Valóban, még a takarítás is lehet alkalom Isten dicsõítésére, ha Krisztus szeretetével és a felebarát szolgálatára végezzük. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusa, ha követi a szabályzatot, egész napját úgy tölti, hogy közben nem hagyja el Krisztust. Ez jelenti a hiteles utat az életszentségre. Visszatérve Franciaországba most folytatom teológiai tanulmányaimat a Szemináriumban. Itt a szegénység egészen más: az anyagi szegénység nem olyan élesen jelenik meg, mint Peruban, azonban sokan járnak sötétségben és téves utakon, mert önös akaratukból, vagy sem nem ismerik Istent. Ezért Franciaországban is sokat tehetünk a jóért és a lelkek üdvözüléséért. A Fiúk 13

14 Városába nem azért mentem el, hogy tisztázzam hivatásomat, hanem hogy misszionáriusként tapasztalatot szerezhessek mint egyházmegyés szeminarista A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom oltalma alatt. Nagyon hálás vagyok a misszionáriusoknak mindenért, amit kaptam tõlük, szeretném hálámat e beszámoló soraiba foglalni; és szeretném kifejezni hálámat az alapító és általános elöljáró, Giovanni Salerno msp atya felé is, aki gondosan ügyelt rá, hogy hû maradjak hivatásomhoz, és aki bátorított, hogy folytassam tanulmányaimat, hogy egy napon, ha Isten is akarja, egyházmegyém papja legyek. Valóban igaz, amit boldog Charles de Foucauld tanít arról, hogy az igazi tökéletesség nem egyik vagy másik hivatásban rejlik, hanem Isten akaratának beteljesítésében. Fiúk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok Szent Tarzíciusz Otthonában, Andahuaylillas, Fiúk Városa. Számomra tehát világos, hogy ez az év nagyon gyümölcsözõ volt lelkiek tekintetében, emellett még nevelõi tapasztalatot is adott ez az év: az idõsebbektõl megtanultam, hogyan szervezzem meg a gyerekek játékidejét, hogyan foglalkozzak hosszabb idõn keresztül egy gyerekcsoporttal, és hogyan lehet kialakítani a munka és a kikapcsolódás idejének ritmusát, hogy ezzel a gyerekek fejlõdését segítsük. Megtanulhattam egy új nyelvet is: mindezeket szemlélve nem hiszem, hogy elvesztegettem volna az idõmet. Kedves Olvasók, imádságukba ajánlom magamat, hogy mindig teljesíteni tudjam a mi Urunk akaratát, Aki áldja meg sok és szent hivatással ezt az új Mozgalmat, hogy Isten Igéjét az Andok Kordilleráinak még több helyére elvihessék. A Szentatya Verbum Domini kezdetû apostoli buzdításában emlékeztet arról, hogy az Egyház története során mindig az elkötelezett élet ragyogása volt leginkább képes elvégezni Isten Igéje hirdetésének feladatát [...] (nº 94). Legyen A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom XVI. Benedek Pápa e szavainak megvalósítója! Stanislas Briard testvér, Coutance- Avranches egyházmegye (Franciaország) szeminaristája 14

15 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI MISSZIONÁRIUS NÕVÉREI A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius nõvéreinek hagyományos fátyla kifejezi a Krisztusnak való teljes önátadást és a világ bûneiért való engesztelés vágyát. 15

16 OREMUS Imádság a családokért Urunk, Jézus Krisztus atyja, és a mi Atyánk, imádunk Téged, minden közösség forrása. Õrizd meg családjainkat áldásoddal, hogy a közösség fészkei legyenek a házastársak számára, és teljenek meg élettel önmaguk kölcsönös odaajándékozásában a szülõk és gyermekek között. Szemlélünk Téged, minden tökéletességnek és szépségnek Szerzõjét. Add, hogy minden család törvényes és méltó munkát végezhessen, hogy elegendõ táplálék kerülhessen asztalukra, s add megkülönböztetett szeretetednek örömét, hogy a Te munkatársaid lehessünk a Világ építésében. Dicsérünk Téged, Oka örömnek és ünnepnek. Nyisd meg családjainkat az öröm és nyugalom elõtt, hogy már most megízleljék azt a tökéletes örömet, amellyel megajándékoztál bennünket a feltámadott Krisztusban. Így munkás napjaink és testvériségünk sejti már a Te misztikus szeretetedet és világosságodat, amit Fiadban, Jézus Krisztusban fedtél fel nekünk, és akit az Éltetõ Szentlélek által ajándékul adtál. Ezért boldogan élhetünk családod tagjaiként, és járjuk az utat feléd Szent Isten mindörökkön örökké. Ámen (Dionigi Card. Tettamanzi) 16

17 HOGYAN SEGÍTHET A SZEGÉNYEKNEK? Ha hirdeti a legszegényebbek segélykiáltását ismerõsei körében ennek a kiadványnak a terjesztésével, valamint ha találkozókat szervez, amelyeken a Mozgalom miszszionáriusai részt vesznek. Ha felajánlja áldozatait, imáit hûen az Evangéliumhoz és a Pápához, hogy A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái minden misszionáriusa az élõ Jézus jelenléte lehessen a szegények között. Ha együttmûködik velünk, vagy támogatja azokat a tevékenységeket,» amelyeket fenntartunk: több mint 1500 gyermek napi étkeztetése» a Mozgalom missziós nõvéreinek és szeminaristáinak képzése» a Mozgalom alkalmazásában álló tanárok, szakemberek,» munkatársak bérezése a Mozgalom építkezéseinek finanszírozása Ha felajánlja ingatlanát, értéktárgyait az árva gyermekek javára. Ha tanúságot tesz A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomról. Az Ön közremûködésével egy gyermekkel többet tudunk étkeztetni perui vagy budapesti központunkban: Köszönjük a segítségét! 17

18 A LEGFONTOSABB SEGÍTSÉG A MISSZIONÁRIUSOKNAK Fontos, hogy ne csak az egyházi közösségek, hanem minden megkeresztelt is érdekelt legyen a misszióban, és az ne csak alkalmilag, hanem állandó jelleggel legyen a keresztény életforma része. (XVI. Benedek pápa üzenete a Missziók Világnapjára, január 6.) Én... vállalom, hogy csatlakozom a Mozgalomhoz, hogy hálát adjak Istennek az Egyház ezen új karizmájáért, melyet a Szegények Szolgáinak adott.... (dátum)... (aláírás) Ezeket a felajánlásokat a budapesti Központon keresztül Peruba küldheti el. A felajánlásokat cuzcói Központunkban a Mária szobor lábához helyezzük. 18

19 HINNI A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN A hit az a természetfeletti képesség, amely lehetõvé teszi az ember számára, hogy teljes értelmével és akaratával elfogadja Isten öröktõl fogva tartó kinyilatkoztatását Önmagáról és az Õ emberrõl alkotott tervérõl. Tehát a hit válasz az ember részérõl, ugyanakkor az önmagát felfedni szándékozó isteni kegyelem gyümölcse is. A teljes kinyilatkoztatás középpontja következésképp a hitünknek is az a tény, hogy Isten szeretet (1Jn 4,8), szeretetre teremtette meg az embert teremtésekor, és ez készteti õt arra, hogy kapcsolatba lépjen Teremtõjével. Isten szeretetének kinyilatkoztatása Jézus Krisztussal teljesesedett be, mindenekelõtt az Õ kereszthalálában. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Õ szeret minket, és elküldte a Fiát bûneinkért engesztelésül. (1Jn 4,10) Jézus szeretete olyannyira valódi, hogy vele ugyanaz megy végbe, ami velünk, ha igaz szere- 19

20 tet érzünk valaki iránt. Amint mi is vágyunk arra, hogy szeretetünk viszonozva legyen, a Mindenható Isten is arra vágyik, hogy viszonozzuk az õ szeretetét azáltal, hogy szeretjük Õt és a felebarátainkat. De annak ellenére, hogy ez a kettõ a fõ parancsolat, melyeket Jézus a tanítványaira hagyott, nem ezek a legfontosabb módjai Isten szeretetének viszonzására. Az ember legfontosabb válasza Isten szeretetére tulajdonképpen abban rejlik, hogy tudunk-e hinni ebben a szeretetben, vagyis a válasz maga a hit. Nem csupán az értelem hitérõl van szó, hanem arról a hitrõl, amely megrendül Isten elõtt, aki bûneink, megbántásaink és közömbösségünk ellenére is szeret minket a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Meg kell kérdeznünk önmagunktól: vajon van-e ilyen hitünk? Akkor talán észrevesszük, hogy sokszor sajnos nincsen. De ha lenne, ha meggyõzõdnénk Isten szeretetérõl irántunk, akkor életünk merõben megváltozna. Így érthetõvé válnak Szent Pál szavai a Zsidókhoz írt levélben, amikor Istenrõl beszél: Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,6). Ha valóban hiszünk Isten szeretetében, hitünk nem lehet ha- Pierfilippo msp atya elviszi Isten szeretetét cuzcói Andok távoli falvaiba. 20

21 lott, hanem élõ és a szeretet által hatékony. Ellenkezõ esetben, ha hiányzik az az alapvetõ meggyõzõdés belõlünk, hogy Istentõl szeretve vagyunk, intellektuális hitünk gyakran rideggé, terméketlenné, és életünk megváltoztatására alkalmatlanná válik. Ezért Isten azt parancsolta nekünk, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében (1Jn 3,23), és tudjuk, hogy e valódi hit a kulcsa annak a mély megtérésnek, mely szakít nem csak a bûnökkel, hanem a nagylelkûség hiányával is, ami apránként a bûn elkövetéséhez vezet, általa pedig Isten megbántásához. Annak, hogy szilárdan hiszünk Isten szeretetében, önmagában olyan ereje van, mely elegendõ ahhoz, hogy szakítsunk valamennyi rendetlen vonzalmunkkal. Minden embernek szüksége van Isten szeretetére, mert a hit nélkülözhetetlen üdvözülésünkhöz, általa nyerhetjük el Isten kegyelmét, amit megtérésünkön keresztül juttat el hozzánk Krisztus. Hogyan is ne szerethetnénk Õt, aki annyira szeretett minket? Ezen a ponton felismerhetjük az összefüggést a hit és az apostolkodás, a misszió között. Valójában belekapaszkodni a keresztény hitbe azt jelenti, hogy elkötelezõdünk Jézus missziójának folytatása mellett a teremtmények között (Szent JoseMaría Escriva de Balaguer: Es Christo que pasa, 183). Ha ténylegesen hiszünk abban, hogy minden embernek szüksége van a hitre Isten szeretetében ahhoz, hogy megtérjen, és elhagyja a bûnt, vagyis hogy üdvözüljön, akkor ez fog hajtani bennünket az Evangélium továbbadására a közel- s távollevõkhöz egyaránt. Ha azonban e hit hiányzik vagy túlságosan gyenge, és közömbösek vagyunk afelõl, hogy testvéreink ismerik-e és segítségül hívják-e az Urat, akkor az örök életük is érdektelenné válik. Szent Pál így ír a rómaiaknak: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akirõl nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? (Róm 10,13-15). Növekedjék hitünk az Õ Szeretetében, és indítson bennünket apostoli munkára, a misszióba, hogy az Apostollal és a zsoltárossal együtt mondhassuk: Hittem, azért beszéltem (2Kor 4,13; Zsolt 116,10). Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 21

22 PORRES SZENT MÁRTON ( ) Ünnepe: november 3. Porres Szent Márton december 9-én született Limában ismeretlen apa gyermekeként, mivel a spanyol lovag, Juan de Porres kezdetben nem kívánta gyermekeként elismerni Mártont, akit egy panamai mulatt hajadon, Ana Velásquez szült a világra. Nyolc éves korától egy rövid idõt apjával töltött Ecuadorban, majd visszatért Limába, ahová apja utána küldte a szükséges pénzt, hogy befejezhesse tanulmányait. Mint harmadrendi laikus testvér kérte felvételét a domonkosok limai Rosario Konventjébe, ami 15 éves korában valósult meg. A Konventben nyomban kitûnt alázatával, szerénységével, felebaráti szeretetével és szelídségével. A róla készült képgyûjtemény seprûvel a kezében jeleníti meg a Szentet, és mind a mai napig szerepel még a megnevezésében is: Fray Escoba (vagyis Seprûs Testvér ), ami hangsúlyozza állandó készenlétét arra, hogy a legmegalázóbb szolgálatokat elvégezze. Önmegtartóztató, vezeklõ, áhítatos testvér, az imádság embere volt, emellett nagy számú közösségében (körülbelül 200 szerzetestestvér élt akkor a Konventben) gyakorolta mesterségét, a betegápolást. Az Irgalmas Márton a város sok szegény betegérõl is gondoskodott. Miután kilenc évet szolgált a rendben mint laikus testvér, június 3-án szerzetesi fogadalmat tehetett. Isten sok karizmával ékesítette Mártont. Például megkapta a bilokáció ajándékát, amely megengedte neki, hogy egyszerre ne csak Afrikában, Kínában és Japánban bátorítsa a nehézségekkel küzdõ misszionáriusokat, hanem ugyanabban az idõben a betegek és haldoklók ágya mellett is vigaszt nyújthasson. A város számos gazdag és nemes jótevõjének segítségével megalapította a Szent Kereszt Házat, ahová összegyûjtötte a csellengõket, a koldusokat és árvákat, hogy segítsen nekik kilábalni nyomorúságos helyzetükbõl. 60 évesen, a domonkos konventben töltött 45 éves szolgálattal a háta mögött Márton testvér halálosan megbetegedett. A hír egész Limát megrázta, még Peru alkirálya, Chinchón grófja is meglátogatta õt cellájában, ahol megcsókolta Márton kezeit, melyekkel annyi jót tett november 3-án halt meg. Az egész város jelen volt temetésén. Halála után megsokszorozódtak a csodák, melyek az õ közbenjárására történtek. Porres Szent Márton alázatos életének üzenete ma is érvényes. Peru szerte még ma is nagy tisztelet övezi ezt az alázatos szerzetest, akinek szentsége már életében ismert volt nem csak a Konvent falain kívül, hanem Peru határain túl is. Még ma is idõszerû és sürget az õ vágya, hogy megannyi szegény számára váljon elérhetõvé egy jobb élet, és oly sok árva és nélkülözõ gyermek reménykedhessen egy jobb jövõ lehetõségében. Még ma is hiányoznak azok a fiatalok, akik szerzetesi életükben Krisztus követõjeként végzik szolgálatukat az utolsók között. Ma is szükség van a nagylelkû jótevõk áldozataira akik sokszor rejtve maradnak a világ szeme elõtt, de tettük Isten szeme elõtt nyilvánvaló, hogy lehetõvé tegyék sok misszionárius munkáját Peruban. Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 22

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?#

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?# AzOCistGenerálisApát2014NagyböjtiLevele ÉshaIstennekünkadnáaSzívét? Jeruzsálem,Szent/sírBazilika, Krisztus/ikonaKálvárián KedvesCiszterciTestvéreim Ebben az évben Nagyböjti Levelet küldök nektek a Pünkösdi

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT

IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT Eredeti cím (Original title): Living the Jesus Prayer 2003, Novalis, Saint Paul University Ottawa, Canada Fordította: dr. Terék Tihamér Lektorálta: dr. Barsi Balázs Hungarian

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket

3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket 3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket A LÉLEK ÖSSZHANGBAN DOBOGTATJA SZÍVÜNKET (Henri Vergès testvér) Jézus Istenében gyökerező spiritualitás, mely a világ realitásai között valósul

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Bevezető ima Mesterünk, életed és nyilvános működésed alatt számtalan emberrel találkoztál. Az utolsó jeruzsálemi út folyamán is sok találkozás ment végbe a keresztút

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Október 1. Október 2.

Október 1. Október 2. Októberi Imádságok Tartalom Október 1.... 2 Október 2.... 2 Október 3.... 2 Október 4.... 2 Október 5.... 2 Október 6.... 2 Október 7.... 3 Október 8.... 3 Október 9.... 3 Október 10.... 3 Október 11....

Részletesebben

René Voillaume: Emberek között (2. kiadás, Agapé, 2007) Részletes tartalommutató (Igény szerint kinyomtatható és a könyvhöz mellékelhető!

René Voillaume: Emberek között (2. kiadás, Agapé, 2007) Részletes tartalommutató (Igény szerint kinyomtatható és a könyvhöz mellékelhető! René Voillaume: Emberek között (2. kiadás, Agapé, 2007) Részletes tartalommutató (Igény szerint kinyomtatható és a könyvhöz mellékelhető!) I. rész JÉZUS KISTESTVÉREINEK HIVATÁSA 1. FOUCAULD ATYA ÉS JÉZUS

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben