A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI"

Átírás

1 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel, mint Krisztus! (XVI. Benedek pápa homíliája: Virrasztás a fiatalokkal, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Cuatro Vientos Repülõtér, augusztus 20.)

2 TARTALOM GIOVANNI STANISLAV HINNI PORRES MAGYARORSZÁGI HÁZAINK» A BARÁTAINK ATYA ÜZENETE... 3 BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE.. 11 A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN SZENT MÁRTON HÍREK. 24 HÍREI 30 VILÁG HÍREI 35 LEVELEIBÕL 37 Fontos felhívás Imádkozzatok szüntelenül a papokért, különösképpen most, amikor a gonosz erõk elhatalmasodni látszanak a világon, és az Úr szent szolgái ellen támadnak. Imádkozzatok, hogy megmaradhassanak hûségben, szentségben, hogy legyenek azzá, amivé lenniük kell: Alter Christus. Se többek, se kevesebbek. Arra kérünk, kísérjétek imáitokkal A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papjait és diakónusait! Kiadva a Cuzcói Fõegyházmegye Apostoli Helytartójának egyházi jóváhagyásával. Megjelenik egy évben négyszer, a következõ számot Pünkösdkor adjuk ki. Címeink: A perui központ címe: Cuzco, P.O. Box 907 A Magyarok Nagyasszonya Központ címe: 1084 Budapest, Õr utca 9. fsz Telefon/fax: 06 (1) A Mozgalom elõzetes engedélye nélkül tilos az újságban megjelenõ cikkek teljes vagy részleges sokszorosítása. Honlapunk címe: YouTube csatorna: MSPTM

3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE A Nagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet lényegérõl elmélkedjünk: a felebaráti szeretetrõl. Ez ugyanis alkalmas idõszak arra, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd és a böjt jellemzi, miközben várjuk, hogy átéljük Húsvét örömét. (XVI. Benedek Pápa nagyböjti üzenete, 2012: Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást (Zsid 10,24)) Kedves Barátaim! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Innen a távoli Andok vonulataiból, szívemben közel hozzátok kívánom Nektek ebben a nagyböjti idõben mely a kegyelem, a bûnbánat és életünk megújításának ideje, hogy haladjatok tovább a hitben. A Szentatya, XVI. Benedek Pápa aggódik a világ erkölcsi válsága miatt: ezt az évet a HIT évének szentelte. Sokan vannak, akiknek van valamilyen homályos gondolatuk Istenrõl, mégis azt állítják, hisznek, de nem tesznek erõfeszítést, hogy elmélyítsék ezt a kicsiny hitet, mert nemcsak hogy nem olvassák az Evangéliumokat, hanem a Szentatya állhatatos szavait sem hallgatják, akinek gondja van minden lélekre. A hit cselekedetek nélkül semmit sem ér, figyelmeztet Szent Jakab apostol: Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog (Jak 2,17), és emlékeztet minket Szent Pál apostol: Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. (Gal 5,6); Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a 3

4 meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben. (2Tesz 1,11). Nem kevesen vannak, akik ebben a Szent Nagyböjtben valamilyen testi vezeklést vállalnak, sokszor azonban zárva marad a szívük, és nem térnek meg igazán: Aki igaz, megtartja a törvényt, s az igazsághoz szabja tetteit, (...) senkit sem nyom el, visszaadja az adósnak a zálogot, semmit sem vesz el erõszakkal, kenyerét megosztja az éhezõvel, felruházza a mezítelent, nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem fogad el ráadást, Pascal és Pascale Dousse (franciák): 8 éve már, hogy beléptünk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomba. Nem fáradunk bele hálát adni az Úrnak, hogy rátaláltunk utunkra, mely az életszentségre vezet mint Misszionárius Házaspárt. tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, a törvényeimhez igazodik és hûségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad mondja az Úr, az Isten. (Ez18,5 9). Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el (...) kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elõl, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. (Iz 1,13-17) Napjaink nagy válságában, mely nem csak erkölcsi, hanem gazdasági is, amelyben megannyi családapa és családanya veszítette el munkáját nem csak a Harmadik Világban, hanem Európában és az Egyesült Államokban is, akik nem adhatnak elegendõ ételt gyermekeiknek (sokan közülük meghalnak a hidegben, mert nem tudják kifizetni a fûtést), nekünk, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak most tiszteletben kell tartanunk azon jótevõinket, akik eddig segítettek, de most már nem tudnak. Ebben a Szent Nagyböjtben nem szeretnénk elõállni semmilyen anyagi kéréssel, ehelyett inkább a megtérésre buzdítunk, hogy azok, akik tudnak segíteni, megnyissák szívüket nem csak a Harmadik Világban szenvedõk felé, hanem az 4

5 Philippe és Sabine Bourdeau (franciák): Majdnem 20 éve vagyunk a Szegények Szolgái misszionáriusai. Ezek életünk legjobb évei. Európában és az Egyesült Államokban élõ szûkölködõk felé is. De fontos észrevennünk, hogy a nélkülözõknek nem csak az anyagi segítség nyújtása és ennek fokozása szükséges, hanem sok testvérünk lelki szükségletére is figyelmet kell szentelni, és megpróbálni e hiánynak az orvoslását. Voltaképpen sok katolikus úgy tûnik nyugodt lelkiismerettel éli erkölcstelen életét: nem tulajdonítanak jelentõséget a házasságnak, és elválnak; sok fiatal ahelyett, hogy tisztaságban készülne a házasságra, együtt él társával; sokan mondják magukat katolikusnak, de szívükben õrzik a gyûlölet indulatát, a bosszúállás gondolatát, Luis-Marie Sallé atya: Boldog vagyok, hogy a Szegények Szolgái misszionáriusaként az életszentség útját járhatom, mely a»krisztus követésére«támaszkodik. 5

6 Jean Pateau atya (Fontgombault apát) együtt a Jézusról nevezett Szent Teréz Otthonba járó lányokkal, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái egyik Központjában. haragot tartanak barátok, rokonok és testvérek ahelyett, hogy a szeretet, a megértés és a megbocsátás gyümölcseit õriznék bensõjükben. Szörnyû látni megannyi szívet, melyben gyûlölet uralkodik, és mivel mindegyikük úgy véli, hogy neki van igaza, soha nem jutnak el a megbocsájtásig. Ma az emberek többsége nem emeli föl tekintetét az Égre, nem gondol rá, hogy halandó életünk befejezõdik, és a végén számot kell adnunk idõnkrõl, életünkrõl és jótetteinkrõl Jézusnak, Aki vár bennünket végtelen irgalmával, de isteni igazságosságával is. Ne gondoljátok, hogy a mi misszionárius életünk bõvelkedik diadalokban: szolgálni a szegényeket azt jelenti, hogy elfogadjuk Jézus keresztjének az útját (bírálatokat, gúnyolódásokat, hûtlenségeket) egészen a kereszthalálig, ahogyan példát adnak nekünk a múlt század utolsó vértanúi. Nagy nehézségekkel találkozunk utunk során, ilyen például gyermekeink tisztaságának megóvása, amit napjainkban minden oldalról támadnak. Azért, hogy a tisztaság uralkodjon gyermekeink szívében, a kezdetektõl bevezettük alapításunkban Bosco Szent János Megelõzõ Módszerét, de még így is komoly próbákat élünk át, mert sokszor a gonosz amint az Egyház történelme mutatja angyal képében jelenik meg. De abban a kegyelemben van részünk, hogy leánygyermekeink között tudhatjuk Goretti Szent Mária egyik követõjét, a kis Natividadot, aki néhány évvel ezelõtt lett gyilkosság áldozata, mert megvédte szüzességét. Nehézségeink akadnak akkor is, amikor karizmánkat akarjuk megvalósítani, de regulánk, a Krisztus követése tekintetében is értetlenségbe ütközünk, nemkülönben, amikor közösségeink a papok, a nõvérek és a családosok határozottan elkülönült életét bírálják. Ezeket az értetlenségeket azok részérõl kapjuk, akik nem tudták elfogadni a Kereszt szûk 6

7 útját, ahogyan Jézus tanítja: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. (Lk 9,23). Jézus szavai mindig idõszerûek, és az életet jelentik annak, aki alázatosan akarja megvalósítani azokat: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyûlölõitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. (Lk 6,27-28). Így szívünk kitárult a szeretetre és megbocsátásra. Õszintén mondom nektek, hogy ezt az utat járva az Úr Jézus ebben az utolsó idõben bõséges kegyelemmel halmozott el bennünket minden tekintetben: mindenek elõtt egybegyûjtötte családos misszionáriusainkat különbözõ országokból; ezenkívül fiatalokat hívott Kanadából, az Egyesült Államokból és más országokból, akik olyanok, mint a nemzetek sivatagjaiban virágzó íriszek, különösen Észak-Amerikából, akik a Home School -ból (otthon tanuló diákok közösségébõl) érkeztek, és akik szerelmesei a latin nyelven bemutatott szentmisének, melyet a Summorum Pontificum Motu Proprio szerint ünnepelnek, és tovább fokozódik az örömük, mikor megtudják, hogy a Szûz Mária Jean-Paul testvér (francia mûszerész), aki mindent elhagyott, és boldog, hogy a legszegényebbekben csendben és nagy alázatban Istent szolgálhatja a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusai között. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 7

8 Csönd Asszonya Kolostorunkban szemlélõdõ szerzeteseink is naponta ünneplik latinul a szentmisét, míg a többi közösségünkben is ritkábban, de rendszeresen ünnepelnek ily módon józan egyensúlyt tartva, hiszen tudjuk, hogy a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainak a szegények nyelvén is kell misézniük. Egy másik kegyelem volt számunkra Jean Pateau, a fontgombould-i bencés apátság apátjának perui látogatása, aki személyesen megismerhette valamennyi központunkat, és láthatta azt a valóságot, amelyben missziónkat végezzük, csakúgy, mint a gyerekek sokaságát, akiket nevelünk. Megtapasztalhatta, mit jelent a Magas-Kordillerák 4000 méter magas vonulatait megmászni, hogy eljussunk egyes misszióinkhoz. Sokat köszönhetünk ennek a fontgombould-i apátságnak: nemcsak mert csendben és nagy szeretettel terjeszti Mozgalmunk karizmáját a francia nyelvû országokban, hanem mindenek elõtt azért is, mert szerzetesei már hosszú évek óta segítenek bennünket imádságukkal és csendes életük sok áldozatával, fölajánlva magukat értünk misszionáriusokért, ezért méltán nevezhetjük õket a csönd misszionáriusainak. Nem lehetek elég hálás a mi kedves Antoine Forgeot atyánknak, aki értünk ajánlotta magát még 1999-ben, és általa Paulina Cuvilier francia fiatal a szegényeket szolgálva rátalált boldogságára, a Szegények Szolgái misszionárius nõvérei között él. 8

9 Benedicta Kauffman msp nõvér (francia): Boldog vagyok, hogy misszionárius nõvére lehetek a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalomnak, és hogy részt vehetek novíciáink képzésében, ami regulánkra, a»krisztus követésére«támaszkodik. szoros együttmûködés alakult ki ezzel az apátsággal, melyet szívünkben õrzünk. Igaz, hogy nagy gazdasági válság van, és igaz, hogy vannak szegények, akik ilyen körülmények között megerõsödnek a hitükben, és gondolnak azokra is, akik náluk szegényebbek. Például egy idõs úr az Egyesült Államokból minden hónapban küld egy kisebb felajánlást, az özvegy alamizsnáját ezekkel a szavakkal: Én is szegény vagyok, kicsi a nyugdíjam, de nem tudok megfeledkezni a gyermekeikrõl. Egy másik idõsebb úr, ismerve a jelenlegi gazdasági válságot, gondoskodott a lisztszükségletünkrõl, hogy megsüthessük a kenyereket, és eljuttathassuk a Magas- Kordillerák falvaiba (ahol misszionárius nõvéreink megosztják életüket õslakos indián testvéreinkkel, akik még mindig a kõkorszakban élnek matrac, szék és asztal nélkül... és még nem láttak kenyeret), de nem csak a lisztre volt gondja, hanem hogy egyetlen gyermekünk ajándékából se hiányozzon a csokoládé az utóbbi évek Karácsonyán. Giovanni Salerno msp atya 9

10 ISTEN HOZOTT A SZÛZ MÁRIA SZEGÉNYEK ÉDESANYJA SZEMINÁRIUMBAN! VAN MÉG HELY SZÁMODRA IS! A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium azoknak a fiataloknak a helye, akik misszionárius papok szeretnének lenni A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomban. Kérjétek Õt, hogy tanítson meg benneteket bensõséges kapcsolatba kerülni a betegekkel és a szegényekkel egyszerûségben és nagylelkûen. (XVI. Benedek pápa homíliája a szeminaristák Szentmiséjén, Madridi Ifjúsági Világtalálkozó, Santa María la Real de la Almudena Katedrális, augusztus 20.) A Szeminárium címe: Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo Seminario Santa María Madre de los Pobres C.tra Mazarambroz, s/n Ajofrín (Toledo) España Telefon: 00 (34) Fax: 00 (34)

11 STANISLAS BRIARD SZEMINARISTA TANÚSÁGTÉTELE Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szegények szolgálata Krisztus szeretete (Páli Szent Vince, 1657). Egy év spirituális teológiát és két év filozófiát végeztem el Caen egyházmegye Szemináriumában, mikor elöljáróim azt kérték tõlem, hogy a Szemináriumon kívül szerezzek tapasztalatot, ahogy ez a francia szemináriumokban megszokott. Franciaországban megismerhettem Krisztust az imádságon keresztül, az apostoli tevékenységeken keresztül és a tanulmányaim által, melyek segítettek elmélyíteni hitem intellektuális oldalát. Azonban itt nincs lehetõségünk személyesen segíteni azokon, akik anyagi szükséget szenvednek. Márpedig Jézus tanításában és a szentek példájában azt látjuk, hogy az ember a legszegényebbek szolgálata által lesz Krisztus tanítványává. Ezért szerettem volna kihasználni az alkalmat, hogy alaposan megismerjem a hitnek ezen aspektusát. Elöljáróim engedélyével egy évre szolgálatot vállaltam a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusainál a Fiúk Városában, Andahuaylillasban (Cuzcó, Peru). Stanislas Briard testvér (francia) a Magas-Kordillera egyik falujában Salvatore msp atya (olasz) kísérõjeként. 11

12 A Fiúk Városába érkezésemet követõen a misszionáriusoktól nyomban megkaptam elsõ feladatomat, indulnom kellett az egyik atyával a Kordillerák egyik elhagyott falujába. Ezután minden szerdán elkísérhettem õt és játszottam a gyerekekkel, ételt osztottam nekik, ami által a napi étkezésük minõsége javult, utána pedig hittant tanítottam. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusok segítik a szegényeket anyagi nyomoruk enyhítésében is, hála jótevõiknek; anyagi segítségüket azonban nem mint szociális szervezet nyújtják, hanem mint hívõ közösség, és így mozdítják elõ az emberi nem átfogó fejlõdését, ahogyan VI. Pál pápa tanította. Igen, az ember test és lélek, és nem elegendõ a testet jóllakatni, a lelket pedig éhesen hagyni. Ezért a misszionáriusok arra tesznek erõfeszítést, hogy növekedhessen Isten Országa ezekben a falvakban az Evangélium hirdetése és a szentségek ünneplése által. Mekkora öröm Falu a perui Andokban. látni ezeket az oly nehéz körülmények között élõ gyerekeket, miközben lassan-lassan és mind jobban megismerik hitünk igazságait, melyek által az Úrral találkoznak, Aki kielégíti õket, és értelmet ad minden egyes életnek, azokénak is, akiknek élete látszólag jelentéktelen. Így fognak növekedni, és fokozatosan felkészülni, hogy felvehessék a keresztény élet bevezetõ szentségeit. Lehetõségem volt eltölteni hoszszabb idõt is ezekben a falvakban. Fájdalmas volt megtapasztalnom a katolikus hit meghátrálását a különbözõ szekták tevékenysége elõtt. Másrészt pedig mekkora örömmel töltött el, hogy láthattam: azokban a falvakban, melyeket a Szegények Szolgái misszionáriusai rendszeresen látogattak éveken keresztül, lassan visszaszorul e szekták befolyása! Az idõm nagy része azonban a Fiúk Városának bentlakó gyermekeivel telt. Ezalatt megtapasztaltam, hogyan érleli meg ez a lenyûgözõ missziós munka a gyerekeket a szülõi hivatásra, hogy képesek legyenek biztosítani jövendõ családjuk szükségleteit, és hogyan adja meg számukra a katolikus hit bizonyosságát, és mindenek fölött a lehetõséget, hogy szentek legyenek. Most azonban szeretném megosztani a Kedves Olvasóval azt a többletet, hogyan mélyült el az imaéletem a szolgálatom alatt. Itt minden tevékenység Isten dicsõségét szolgálja, természetesen elõször is 12

13 Gyerekek a cuzcói Andok falvaiból. az imádságokban. Szeminaristaként már megszoktam a napi szentmisét, a zsoltáros imaórák végzését és a személyes elcsendesedés gyakorlatait. Azonban egy hívõ közösség élete még ennél is igényesebb, többet követel: itt fedeztem fel a napi szentségimádásban és a rózsafüzér elimádkozásában még ha az elején nehezemre esett is, mit jelent az Eukarisztiában és Szûz Mária tiszteletében elmélyült élet gazdagsága. Este egy órát eltölteni az Oltáriszentségben jelenlévõ Jézus elõtt, rávezet bennünket a hálaadásra és Annak szemlélésére, akinek a Testét magunkhoz vettük a reggeli szentmisében; ebben az órában felkészülhetünk a másnap reggeli szentmisére, amikor újra magunkhoz vehetjük Õt. Így életünk a Szent Eukarisztia körül összpontosul. Ugyanakkor megvizsgálhatjuk lelkiismeretünket, hogyan voltunk jelen napközben a gyerekekkel, és estére kérhetjük Isten kegyelmét, hogy jobb nevelõk lehessünk, mikor asztalhoz ülünk a gyerekekkel vagy lefektetjük õket. A rózsafüzér imádkozása naponta belevési lelkünkbe, Urunk életének legfõbb misztériumait, és mindinkább Hozzá hasonlóvá tesz bennünket. Mikor pedig befejezõdik az imádság ideje, nem hagyjuk el Krisztust, hanem szolgáljuk Õt ezekben a gyerekekben. Õk tanítanak bennünket alázatra játék közben, vagy mikor segítünk nekik ruhát váltani, vagy az ágyat elkészíteni, a hálószobájukat kitakarítani. Valóban, még a takarítás is lehet alkalom Isten dicsõítésére, ha Krisztus szeretetével és a felebarát szolgálatára végezzük. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusa, ha követi a szabályzatot, egész napját úgy tölti, hogy közben nem hagyja el Krisztust. Ez jelenti a hiteles utat az életszentségre. Visszatérve Franciaországba most folytatom teológiai tanulmányaimat a Szemináriumban. Itt a szegénység egészen más: az anyagi szegénység nem olyan élesen jelenik meg, mint Peruban, azonban sokan járnak sötétségben és téves utakon, mert önös akaratukból, vagy sem nem ismerik Istent. Ezért Franciaországban is sokat tehetünk a jóért és a lelkek üdvözüléséért. A Fiúk 13

14 Városába nem azért mentem el, hogy tisztázzam hivatásomat, hanem hogy misszionáriusként tapasztalatot szerezhessek mint egyházmegyés szeminarista A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom oltalma alatt. Nagyon hálás vagyok a misszionáriusoknak mindenért, amit kaptam tõlük, szeretném hálámat e beszámoló soraiba foglalni; és szeretném kifejezni hálámat az alapító és általános elöljáró, Giovanni Salerno msp atya felé is, aki gondosan ügyelt rá, hogy hû maradjak hivatásomhoz, és aki bátorított, hogy folytassam tanulmányaimat, hogy egy napon, ha Isten is akarja, egyházmegyém papja legyek. Valóban igaz, amit boldog Charles de Foucauld tanít arról, hogy az igazi tökéletesség nem egyik vagy másik hivatásban rejlik, hanem Isten akaratának beteljesítésében. Fiúk A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok Szent Tarzíciusz Otthonában, Andahuaylillas, Fiúk Városa. Számomra tehát világos, hogy ez az év nagyon gyümölcsözõ volt lelkiek tekintetében, emellett még nevelõi tapasztalatot is adott ez az év: az idõsebbektõl megtanultam, hogyan szervezzem meg a gyerekek játékidejét, hogyan foglalkozzak hosszabb idõn keresztül egy gyerekcsoporttal, és hogyan lehet kialakítani a munka és a kikapcsolódás idejének ritmusát, hogy ezzel a gyerekek fejlõdését segítsük. Megtanulhattam egy új nyelvet is: mindezeket szemlélve nem hiszem, hogy elvesztegettem volna az idõmet. Kedves Olvasók, imádságukba ajánlom magamat, hogy mindig teljesíteni tudjam a mi Urunk akaratát, Aki áldja meg sok és szent hivatással ezt az új Mozgalmat, hogy Isten Igéjét az Andok Kordilleráinak még több helyére elvihessék. A Szentatya Verbum Domini kezdetû apostoli buzdításában emlékeztet arról, hogy az Egyház története során mindig az elkötelezett élet ragyogása volt leginkább képes elvégezni Isten Igéje hirdetésének feladatát [...] (nº 94). Legyen A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom XVI. Benedek Pápa e szavainak megvalósítója! Stanislas Briard testvér, Coutance- Avranches egyházmegye (Franciaország) szeminaristája 14

15 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI MISSZIONÁRIUS NÕVÉREI A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius nõvéreinek hagyományos fátyla kifejezi a Krisztusnak való teljes önátadást és a világ bûneiért való engesztelés vágyát. 15

16 OREMUS Imádság a családokért Urunk, Jézus Krisztus atyja, és a mi Atyánk, imádunk Téged, minden közösség forrása. Õrizd meg családjainkat áldásoddal, hogy a közösség fészkei legyenek a házastársak számára, és teljenek meg élettel önmaguk kölcsönös odaajándékozásában a szülõk és gyermekek között. Szemlélünk Téged, minden tökéletességnek és szépségnek Szerzõjét. Add, hogy minden család törvényes és méltó munkát végezhessen, hogy elegendõ táplálék kerülhessen asztalukra, s add megkülönböztetett szeretetednek örömét, hogy a Te munkatársaid lehessünk a Világ építésében. Dicsérünk Téged, Oka örömnek és ünnepnek. Nyisd meg családjainkat az öröm és nyugalom elõtt, hogy már most megízleljék azt a tökéletes örömet, amellyel megajándékoztál bennünket a feltámadott Krisztusban. Így munkás napjaink és testvériségünk sejti már a Te misztikus szeretetedet és világosságodat, amit Fiadban, Jézus Krisztusban fedtél fel nekünk, és akit az Éltetõ Szentlélek által ajándékul adtál. Ezért boldogan élhetünk családod tagjaiként, és járjuk az utat feléd Szent Isten mindörökkön örökké. Ámen (Dionigi Card. Tettamanzi) 16

17 HOGYAN SEGÍTHET A SZEGÉNYEKNEK? Ha hirdeti a legszegényebbek segélykiáltását ismerõsei körében ennek a kiadványnak a terjesztésével, valamint ha találkozókat szervez, amelyeken a Mozgalom miszszionáriusai részt vesznek. Ha felajánlja áldozatait, imáit hûen az Evangéliumhoz és a Pápához, hogy A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái minden misszionáriusa az élõ Jézus jelenléte lehessen a szegények között. Ha együttmûködik velünk, vagy támogatja azokat a tevékenységeket,» amelyeket fenntartunk: több mint 1500 gyermek napi étkeztetése» a Mozgalom missziós nõvéreinek és szeminaristáinak képzése» a Mozgalom alkalmazásában álló tanárok, szakemberek,» munkatársak bérezése a Mozgalom építkezéseinek finanszírozása Ha felajánlja ingatlanát, értéktárgyait az árva gyermekek javára. Ha tanúságot tesz A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomról. Az Ön közremûködésével egy gyermekkel többet tudunk étkeztetni perui vagy budapesti központunkban: Köszönjük a segítségét! 17

18 A LEGFONTOSABB SEGÍTSÉG A MISSZIONÁRIUSOKNAK Fontos, hogy ne csak az egyházi közösségek, hanem minden megkeresztelt is érdekelt legyen a misszióban, és az ne csak alkalmilag, hanem állandó jelleggel legyen a keresztény életforma része. (XVI. Benedek pápa üzenete a Missziók Világnapjára, január 6.) Én... vállalom, hogy csatlakozom a Mozgalomhoz, hogy hálát adjak Istennek az Egyház ezen új karizmájáért, melyet a Szegények Szolgáinak adott.... (dátum)... (aláírás) Ezeket a felajánlásokat a budapesti Központon keresztül Peruba küldheti el. A felajánlásokat cuzcói Központunkban a Mária szobor lábához helyezzük. 18

19 HINNI A SZERETETBEN: A MISSZIÓ LELKÉBEN A hit az a természetfeletti képesség, amely lehetõvé teszi az ember számára, hogy teljes értelmével és akaratával elfogadja Isten öröktõl fogva tartó kinyilatkoztatását Önmagáról és az Õ emberrõl alkotott tervérõl. Tehát a hit válasz az ember részérõl, ugyanakkor az önmagát felfedni szándékozó isteni kegyelem gyümölcse is. A teljes kinyilatkoztatás középpontja következésképp a hitünknek is az a tény, hogy Isten szeretet (1Jn 4,8), szeretetre teremtette meg az embert teremtésekor, és ez készteti õt arra, hogy kapcsolatba lépjen Teremtõjével. Isten szeretetének kinyilatkoztatása Jézus Krisztussal teljesesedett be, mindenekelõtt az Õ kereszthalálában. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Õ szeret minket, és elküldte a Fiát bûneinkért engesztelésül. (1Jn 4,10) Jézus szeretete olyannyira valódi, hogy vele ugyanaz megy végbe, ami velünk, ha igaz szere- 19

20 tet érzünk valaki iránt. Amint mi is vágyunk arra, hogy szeretetünk viszonozva legyen, a Mindenható Isten is arra vágyik, hogy viszonozzuk az õ szeretetét azáltal, hogy szeretjük Õt és a felebarátainkat. De annak ellenére, hogy ez a kettõ a fõ parancsolat, melyeket Jézus a tanítványaira hagyott, nem ezek a legfontosabb módjai Isten szeretetének viszonzására. Az ember legfontosabb válasza Isten szeretetére tulajdonképpen abban rejlik, hogy tudunk-e hinni ebben a szeretetben, vagyis a válasz maga a hit. Nem csupán az értelem hitérõl van szó, hanem arról a hitrõl, amely megrendül Isten elõtt, aki bûneink, megbántásaink és közömbösségünk ellenére is szeret minket a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Meg kell kérdeznünk önmagunktól: vajon van-e ilyen hitünk? Akkor talán észrevesszük, hogy sokszor sajnos nincsen. De ha lenne, ha meggyõzõdnénk Isten szeretetérõl irántunk, akkor életünk merõben megváltozna. Így érthetõvé válnak Szent Pál szavai a Zsidókhoz írt levélben, amikor Istenrõl beszél: Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,6). Ha valóban hiszünk Isten szeretetében, hitünk nem lehet ha- Pierfilippo msp atya elviszi Isten szeretetét cuzcói Andok távoli falvaiba. 20

21 lott, hanem élõ és a szeretet által hatékony. Ellenkezõ esetben, ha hiányzik az az alapvetõ meggyõzõdés belõlünk, hogy Istentõl szeretve vagyunk, intellektuális hitünk gyakran rideggé, terméketlenné, és életünk megváltoztatására alkalmatlanná válik. Ezért Isten azt parancsolta nekünk, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében (1Jn 3,23), és tudjuk, hogy e valódi hit a kulcsa annak a mély megtérésnek, mely szakít nem csak a bûnökkel, hanem a nagylelkûség hiányával is, ami apránként a bûn elkövetéséhez vezet, általa pedig Isten megbántásához. Annak, hogy szilárdan hiszünk Isten szeretetében, önmagában olyan ereje van, mely elegendõ ahhoz, hogy szakítsunk valamennyi rendetlen vonzalmunkkal. Minden embernek szüksége van Isten szeretetére, mert a hit nélkülözhetetlen üdvözülésünkhöz, általa nyerhetjük el Isten kegyelmét, amit megtérésünkön keresztül juttat el hozzánk Krisztus. Hogyan is ne szerethetnénk Õt, aki annyira szeretett minket? Ezen a ponton felismerhetjük az összefüggést a hit és az apostolkodás, a misszió között. Valójában belekapaszkodni a keresztény hitbe azt jelenti, hogy elkötelezõdünk Jézus missziójának folytatása mellett a teremtmények között (Szent JoseMaría Escriva de Balaguer: Es Christo que pasa, 183). Ha ténylegesen hiszünk abban, hogy minden embernek szüksége van a hitre Isten szeretetében ahhoz, hogy megtérjen, és elhagyja a bûnt, vagyis hogy üdvözüljön, akkor ez fog hajtani bennünket az Evangélium továbbadására a közel- s távollevõkhöz egyaránt. Ha azonban e hit hiányzik vagy túlságosan gyenge, és közömbösek vagyunk afelõl, hogy testvéreink ismerik-e és segítségül hívják-e az Urat, akkor az örök életük is érdektelenné válik. Szent Pál így ír a rómaiaknak: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akirõl nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? (Róm 10,13-15). Növekedjék hitünk az Õ Szeretetében, és indítson bennünket apostoli munkára, a misszióba, hogy az Apostollal és a zsoltárossal együtt mondhassuk: Hittem, azért beszéltem (2Kor 4,13; Zsolt 116,10). Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 21

22 PORRES SZENT MÁRTON ( ) Ünnepe: november 3. Porres Szent Márton december 9-én született Limában ismeretlen apa gyermekeként, mivel a spanyol lovag, Juan de Porres kezdetben nem kívánta gyermekeként elismerni Mártont, akit egy panamai mulatt hajadon, Ana Velásquez szült a világra. Nyolc éves korától egy rövid idõt apjával töltött Ecuadorban, majd visszatért Limába, ahová apja utána küldte a szükséges pénzt, hogy befejezhesse tanulmányait. Mint harmadrendi laikus testvér kérte felvételét a domonkosok limai Rosario Konventjébe, ami 15 éves korában valósult meg. A Konventben nyomban kitûnt alázatával, szerénységével, felebaráti szeretetével és szelídségével. A róla készült képgyûjtemény seprûvel a kezében jeleníti meg a Szentet, és mind a mai napig szerepel még a megnevezésében is: Fray Escoba (vagyis Seprûs Testvér ), ami hangsúlyozza állandó készenlétét arra, hogy a legmegalázóbb szolgálatokat elvégezze. Önmegtartóztató, vezeklõ, áhítatos testvér, az imádság embere volt, emellett nagy számú közösségében (körülbelül 200 szerzetestestvér élt akkor a Konventben) gyakorolta mesterségét, a betegápolást. Az Irgalmas Márton a város sok szegény betegérõl is gondoskodott. Miután kilenc évet szolgált a rendben mint laikus testvér, június 3-án szerzetesi fogadalmat tehetett. Isten sok karizmával ékesítette Mártont. Például megkapta a bilokáció ajándékát, amely megengedte neki, hogy egyszerre ne csak Afrikában, Kínában és Japánban bátorítsa a nehézségekkel küzdõ misszionáriusokat, hanem ugyanabban az idõben a betegek és haldoklók ágya mellett is vigaszt nyújthasson. A város számos gazdag és nemes jótevõjének segítségével megalapította a Szent Kereszt Házat, ahová összegyûjtötte a csellengõket, a koldusokat és árvákat, hogy segítsen nekik kilábalni nyomorúságos helyzetükbõl. 60 évesen, a domonkos konventben töltött 45 éves szolgálattal a háta mögött Márton testvér halálosan megbetegedett. A hír egész Limát megrázta, még Peru alkirálya, Chinchón grófja is meglátogatta õt cellájában, ahol megcsókolta Márton kezeit, melyekkel annyi jót tett november 3-án halt meg. Az egész város jelen volt temetésén. Halála után megsokszorozódtak a csodák, melyek az õ közbenjárására történtek. Porres Szent Márton alázatos életének üzenete ma is érvényes. Peru szerte még ma is nagy tisztelet övezi ezt az alázatos szerzetest, akinek szentsége már életében ismert volt nem csak a Konvent falain kívül, hanem Peru határain túl is. Még ma is idõszerû és sürget az õ vágya, hogy megannyi szegény számára váljon elérhetõvé egy jobb élet, és oly sok árva és nélkülözõ gyermek reménykedhessen egy jobb jövõ lehetõségében. Még ma is hiányoznak azok a fiatalok, akik szerzetesi életükben Krisztus követõjeként végzik szolgálatukat az utolsók között. Ma is szükség van a nagylelkû jótevõk áldozataira akik sokszor rejtve maradnak a világ szeme elõtt, de tettük Isten szeme elõtt nyilvánvaló, hogy lehetõvé tegyék sok misszionárius munkáját Peruban. Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 22

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. SZEPTEMBER XIX. évfolyam 2. szám Biztatlak benneteket, hogy vessétek be a világot Isten Igéjével, és mindenkinek kínáljátok fel

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2011. NAGYBÖJT XVIII. évfolyam, 1. szám Krisztus nem csak saját magunk számára kincs, hanem a legdrágább kincs, amit megoszthatunk másokkal.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI KÜLÖNSZÁM Fontos felhívás Imádkozzatok szüntelenül a papokért, különösképpen most, amikor a gonosz erõk elhatalmasodni látszanak a világon,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2011. SZEPTEMBER XVIII. évfolyam, 2. szám Missziós küldetésünk nem az, hogy forradalommal újítsuk meg a világot, hanem hogy átalakítsuk

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

GIOVANNI ATYA ÜZENETE

GIOVANNI ATYA ÜZENETE beliv tördeles.qxd 2010.11.27. 16:22 Page 3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Drága Barátaim! A fenti szavakat az angyalok hirdették a

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben