PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi. In. Tálas Péter (szerkesztı): Válaszok a terrorizmusra II. - A politikai marketing csapdájában. Kiadó: Mágusstúdió. Budapest, pp Szerkesztett könyvben megjelent cikkek: 1. Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerkesztı). Kiadó: Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged, pp ISBN szám: Horváth Attila: Cifra nyomorúság, erıdrendszer a Tito-banda ellen. Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp oldalak. 3. Horváth Attila: Gyorstalpaló, kalauzból vezérkari fınök majd honvédelmi miniszter. Szócikkek: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. Második, javított bıvített kiadás. Budapest, A katonai ellátás és szállításszervezéssel összefüggı 6 szócikk. 2. Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. A katonai szállításszervezéssel összefüggı 5 szócikk. Referált vagy lektorált folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek: Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek: 1

2 1. Attila Horváth: Characteristics of terror-threats in goods transportation. AARMS Academic and Applied Research in Military Science. Volume 8, No. 2. (2009), Budapest. pp (in print). 2. Attila Horváth: Characteristics of Terror- Theat on the Seas. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. (in print). 3. Dr. Horváth Attila: The terror-threat characteristics of critical ground traffic infrastructure. Tudományos Mozaik. 6. kötet. A Tomori Pál Fıiskola lektorált tudományos kiadványa. Kalocsa, pp ISBN Horváth Attila: The Experience of Terrorist Attacks Against the Civil Airports. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2008. pp Number of ISSN Attila Horváth: Relationships of Sustainability, Climate Change, and Security Policy. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2007. pp Number of ISSN Magyarnyelvő tanulmányok, cikkek: 1. Horváth Attila: A vasúti közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi a városokban. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola on-line tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 3. szám. pp Horváth Attila: Az élelmiszerellátási lánc kritikus infrastruktúrái terrorfenyegetettségének jellemzıi. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola online tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 2. szám. qq 3. Horváth Attila: Képesek leszenek-e az észak-írországi disszidens katolikus terrorcsoportok az Egyesült Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni? A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika online portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 4. Horváth Attila: Az anyagáramlással összefüggı logisztikai folyamatok terrorfenyegetettségének jellemzıi. Tomori Pál Fıiskola Tudományos Mozaik 5. Elsı rész. A Tomori Pál Fıiskola kiadványa. Kalocsa, ISBN pp

3 5. Horváth Attila: A polgári repülıgépek elleni terrortámadások tapasztalatai. Repüléstudományi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Repülı és Légvédelmi Intézet on-line folyóirata. Szolnok, április 11. pp:. 14. URL cím: 6. Horváth Attila: A terrorizmus tendenciái. Comitatus. Önkormányzati Szemle. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Folyóirata. Veszprém, XII. évfolyam, október pp: Horváth Attila: A tudós középgeneráció felelıssége. Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata. Budapest, 167. évfolyam. 2007/2. szám. pp ( A jövı tudósai címő rovatban). 8. Horváth Attila: Terrorfenyegetettség: célpontok, nagyvárosok közlekedés. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 10. évfolyam 3. (tematikus) szám. Budapest, pp Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata. (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben). A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika on-line portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 10. Horváth Attila Tóth Bálint: Az infrastruktúrák veszélyeztetettsége. In. A kritikus infrastruktúra védelmének hazai és nemzetközi szabályozása, a lehetséges veszélyforrások azonosítása és hatásainak elemzése, az infrastruktúra kritikus elemeinek meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek. Szerkesztette: Tóth Bálint. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kiadványa. Budapest, pp Megjegyzés: A ZMNE Egyetemi Könyvtárában szabadon hozzáférhetı. 11. Horváth Attila: A városi személyközlekedés terrorfenyegetettsége. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. LX évfolyam 4. szám Budapest, április. pp Horváth Attila: A modernkori terrorizmus jellemzıi és a védelem lehetséges módszerei. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. Budapest, LIX évfolyam 4. szám április. pp

4 13. Horváth Attila: A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai ( ). Katonai Logisztika, a Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata. 13. évfolyam 2005/1. szám. pp Horváth Attila: Adalékok a magyar közlekedésügy és a honvédelem XX. századi kapcsolatrendszerének tanulmányozásához. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 9. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig. Tér és Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja folyóirata. Gyır, XVIII. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A katonai stratégia és a közlekedés-földrajzi viszonyok hatása a közlekedéspolitikára a két világháború között. Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, CXXVI. évfolyam (I.) kötet, szám, pp Horváth Attila: A hadszíntér elıkészítés közlekedésügyi összefüggései a két világháború között. Megjelent a Hadtudományi Tájékoztató 2002/3. (Az ország területének védelmi célú elıkészítése. Alternatívák a múlt tükrében) számában. A Honvédelmi Minisztérium Oktatási- Tudományszervezı Fıosztály kiadásában. Budapest. pp Horváth Attila: A közúti hálózat fejlesztésével összefüggı honvédelmi követelmények a két világháború között. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 6 évfolyam 2002/2. szám. pp Horváth Attila: Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. In: Hadtudományi Hírlevél a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa. Budapest, szám. pp

5 21. Horváth Attila - Réger Béla: Az üzleti és katonai logisztika kapcsolatának lehetıségei. In.: Logisztikai Évkönyv A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa, a Magyar Közlekedési Kiadó kiadásába. Budapest, pp Horváth Attila: Vélemény Szabó Mihály "Új sztártudomány a "logisztika" címő cikkéhez. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/2. szám. pp Horváth Attila: Az 1938-as környei bombázási gyakorlat közlekedési tapasztalatai. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/1. szám. pp Horváth Attila - Réger Béla: Humán szempontok egy nemzetközi gyakorlat megszervezésénél. Humán Szemle, a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Humán Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, XV. évfolyam 1999/4. szám. pp Horváth Attila: A trianoni békeszerzıdés hatásai a magyar közlekedési hálózatra. Logisztikai Évkönyv '99. A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A vasúti hálózat fejlesztésével szemben támasztott katonai követelmények és tervek ( ). Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 2. évfolyam 1998/2-3. szám. pp Horváth Attila: Baross Gábor munkásságának jelentısége hazánk közlekedési fejlıdésében és annak katonai hatásai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Báthy Sándor-Horváth Attila: A MAGLITE gyakorlat eredményeinek összegzése és a továbblépés lehetıségei. In.: Horváth Attila (szerkesztı) Az elsı magyar-brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa (tanulmánykötet). Budapest, pp Horváth Attila: A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két világháború között. Katonai Logisztika Anyagi Technikai Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálat szervezeti kereteinek megteremtése szervezeti keretei. Budapest, Katonai Logisztika Anyagi Technika 5

6 Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Közölve két számban. Az I. rész a 2. szám. pp , a tanulmány II. része a folyóirat az 1997/3. számának pp jelent meg. 31. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szerepe a lengyel katonai és polgári menekültek fogadásában, valamint az ország belsejébe történı szállításában. Akadémiai Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének általános jellemzıi Katonai Logisztika, Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség felkészítését befolyásoló körülmények között. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, 46. szám. pp Duchaj István - Horváth Attila-Suba János: kísérletek a honvédelmi érdekek érvényesítésére az 1920-as évek közlekedéspolitikájában. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila - Suba János: A trianoni békeszerzıdés hatása a magyar haderı fejlıdésére, és az ország katonaföldrajzi helyzetére. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A hadseregek mozgásszervezésének változásai a második világháborúig. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Duchaj István - Horváth Attila: A szajoli baleset katona szemmel. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség utánszállítási elvei és kialakulásukra ható tényezık az 1920-as években. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp

7 39. Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg egészségügyi biztosítását befolyásoló körülmények és az egészségügyi szolgálat mőködésének jellemzıi ban. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg mozgósítása, fegyverzetének általános jellemzıi ( ). Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Szaktanulmány: 1. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és a védelmi érdek kapcsolata. Lektorált tanulmány: 20 példányban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtárában elhelyezve. Budapest, p. 31 terjedelem. Kutatói jelentés, tanulmány: 1. Prof. dr. Szabó János Prof. Dr. Halász László Prof. Dr. Padányi József Dr. habil Horváth Attila Dr. Földi László Prof. Dr. Bukovics István Nagy Rudolf: Infrastruktúra és katasztrófa védelem. Magyar Tudományos Akadémia Környezeti jövıkép környezet és klímabiztonság 8. témacsoport. Budapest, Bedolgozás a kritikus infrastruktúra védelmi feladatokba, a terrorizmus és az éghajlatváltozás összefüggéseinek önálló kidolgozása. Konferencia kiadványokban megjelent cikkek: Idegen nyelvő cikkek: 1. Attila Horváth: The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno. p. 11. (in print). 2. Attila Horváth: Why Urban Transportations systems have been highly considered as Possible targets of Terrorist Attacks. University of Presov. Slovakia. p.6. (in print) 3. Horváth Attila: The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES

8 16-17 May Air Force Academy Henri Coanda. International Session of Scientific Papers. Number of ISBN: Magyar nyelvő cikkek: 1. Horváth Attila: Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Élelmiszerlánc- terrorizmus. Megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencia Abstract kiadványa. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. A Magyar Mérnökakadémia Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés címő konferencia CD rom kiadványa. Budapest, p. 8. Elektronikus megjelenés ugyanazon tartalommal és terjedelemben: BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont. URL címen. 3. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és az ország védelmi képességének kapcsolata, a közlekedés és a védelmi képesség alapvetı összefüggései. A védelemgazdasági és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (nemzetközi konferencia kiadvány) Budapest, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In. Barton Gábor és Dormány Gábor (szerkesztık) II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-ROM kiadványa. ISBN szám: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: A NATO csatlakozás hatása a közlekedéspolitikára. III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Kiadványa. Az integrálódó Európa politikai földrajza. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Kelet- Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja kiadása. Pécs, pp Horváth Attila: Beszámoló, A magyar közlekedést meghatározó gazdasági, illetve katonai tényezık 1920-tól napjainkig és hatásuk a jövı koncepciójának kialakítására címmel elfogadott pályázathoz kapcsolódó kutatómunkáról. Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciája A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, p.6. 8

9 7. Horváth Attila - Suba János: A katonai érdekek érvényesítése az 1920-as évek vasúti közlekedésében. In.: Papp Norbert és Tóth József (szerkesztık). Elsı Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Változó világ, átalakuló politikai földrajz. Konferenciakötet. Kiadta a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete. Pécs, pp Konferencia összefoglalók, abstract kötetek: 1. Horváth Attila: A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. A HUNGEO 2006 Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A B/6-os számú szekció elıadás összefoglaló kivonata. pp Horváth Attila: A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon. A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Abstract kiadványa. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék kiadása. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. II. Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzıi 1945-tıl napjainkig. A HUNGEO 2004 Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A P/14-es számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. 28. oldal. 5. Horváth Attila: A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között. A GEO 2002 Magyar Földtudományi Szakemberek VI. Világtalálkozója Sopron, augusztus Kelet és Nyugat határán. Föltudományi oktatás és szemléletformálás a környezet és a természet védelmében témakörben megrendezett konferencia abstract kiadványa. A P/6-os számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. Tananyagok: 1. Horváth Attila: Az egészségügyi támogatás jellemzıi. Tanulmány 4 ív szöveg terjedelemben 84 oldal + 13 melléklet. Budapest, Letétbe helyezve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. 9

10 2. Horváth Attila: A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében. Elektronikus jegyzet. (Szerkesztés és lektorálás alatt). Megjelenés július. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tudomány az oktatásban szakalapítvány támogatásával, illetve ösztöndíjával. Szerzıdés szám: TO /11. Egyéb tudományos mővek: 1. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának mőködési elvei és annak gyakorlati kérdései ( ) Kandidátusi értekezés. Budapest, Letétbe helyezve: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. Az értekezés terjedelme 287 oldal, illetve 55 grafikus és szöveges melléklet. Kiadvány szerkesztés: 1. Elsı magyar angol logisztikai oktatási program. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés és Szervezéstudományi Kar Logisztikai Tanszék kiadványa. (tanulmánykötet) Budapest, p 123 terjedelem. Ismeretterjesztı cikkek és egyéb megjelent írások: 1. Horváth Attila: Logisztikai tudományos konferencia. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium heti hírmagazinja. XVII. évfolyam, 49. szám. 18. oldal. Budapest, december 8-án. 2. Horváth Attila: Rovatindító. (a katonai logisztikai és közlekedés rovatindításával kapcsolatban) Bolyai Szemle. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, Különszám. Pp Horváth Attila Réger Béla: Multinacionális logisztika a gyakorlatban. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium hetilapja. Budapest, X. évfolyam 1999/44. szám 1 oldal terjedelem. 4. Horváth Attila Réger Béla: A MAGLITE logisztikai program hasznosíthatósága a polgári logisztikában. LOGINFO, a Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, 1999/6. szám pp

11 5. Horváth Attila: Szemle vagy könyv bemutató Recenzió a Komárom Erıdváros címő Szamódy Zsolt fotográfiáit, Csikány Tamás és Horváth Csaba tanulmányait tartalmazó könyvrıl. A kötetet kiadta: Komárom Város Önkormányzata. Komárom, Megjelent: Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hivatalos lapja. Budapest, szám. 6. Fleishhacker Ferenc Horváth Attila: A MAGLITE program esemény naptára, a végrehajtásra kijelölt személyek beosztása. Az elsı magyar brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. Megjelent a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem külön kiadványában. Szerkesztette: Horváth Attila. Budapest, pp Konferenciákon és tudományos rendezvényeken tartott elıadások: Idegen nyelven tartott elıadások: 1. Attila Horváth (title of presentation): Terrorism and Piracy on the Seas. Presented by International Scientific Conference, Plenary Section: New Challenges in the field of military Sciences Bolyai János Technical Facility of Zrínyi Miklós National Defence University. On 18 November 2009 Budapest, Hungary. 2. Attila Horváth (title of presentation): The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, on September 29-30, Attila Horváth (title of presentation): Possible Economic Effects of the Terror Attacks. Presented by: International Scientific Conference Managerial Economics and Managerial Accounting in NATO Armies. held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, Horváth Attila (title of presentation): Transportation Networks and Peacekeeping Opreration Presented by: Foreign Military Missions from Defence Economy s Point of View (with Afghanistan in Focus). At the Miklós Zrínyi National Defence University, Budapest. On May

12 5. Horváth Attila (title of presentation): The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES May At the Air Force Academy Henri Coanda. Brasov, Romania. 6. Horváth Attila (title of presentation): Sustainability and Security Policy. Presented by: New challenges in the field of the sciences th International Conference. At the Miklós Zrínyi National Defence University Section of Education and Security Policy. 14 th November, Horváth Attila (title of presentation): The Development of Transportation Network and Defence Capability Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék, a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai- és Védelemgazdasági Szakosztálya által szervezett "A védelemgazdaság és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai" címő nemzetközi konferencián, december 8-án az ZMNE Bolyai János Katonai Mőszaki Karán. Magyar nyelven tartott elıadások: 1. Horváth Attila: (az elıadás címe): A városi és ruális terek terrorfenyegetettségének azonosságai és különbözıségei. Elhangzott: a Nyugat-magyországi Egyetem, Természettudományi és Mőszaki Kar Földraj és Környezettudományi Intézet által szervezett VI. Településföldrajzi Konferencián december 5. Szombathely. 2. Horváth Attila: (az elıadás címe): A klímaváltozás lehetséges hatásai a nemzetközi terrorizmus és bőnözésre. Elhangzott: az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottság és az MTA IX. osztály Rendészettudományi Bizottság által szervezett Az éghajlatváltozás kérdései címő tudományos konferencián november 19. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 3. Horváth Attila: (az elıadás címe): A magyar élelmiszerlánc terrorfenyegetettsége. Elhangzott: az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 nemzetközi konferencia és szakkiállítás élelmiszerbiztonság szekciójában Az Európa Kongresszusi Központban, május 6-án. 12

13 4. Horváth Attila: (az elıadás címe): Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Elhangzott: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság által szervezett Élelmiszerlánc-terrorizmus megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencián, Budapest, 2009, április 9-én. 5. Horváth Attila: A terrorizmus és a határok. Elhangzott: a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar által szervezett Határtalan határok címő tudományos nemzetközi konferencián. Dobogókı, október 26-án. 6. Horváth Attila: A béketámogató mőveletek és a közlekedési hálózatok összefüggései. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai és Védelemgazdasági Szakosztálya és a Magyar Honvédség Összhaderınemi Parancsnoksága által szervezett: A fókuszban Afganisztán- Missziós feladat - többletköltség vagy beruházás a jövıbe? címő tudományos konferenciáján. Székesfehérvár, október Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus elleni védelem közösségi közlekedés aspektusai. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi és rendvédelmi kérdései címő tudományos-szakmai konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 6-án. 8. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. Elhangzott: A Magyar Mérnökakadémia által szervezett Innováció és fenntartható felszíni közlekedés címő konferencia A közlekedés biztonsága II. szekció ülésén, a Budapesti Mőszaki Fıiskolán, Budapest, szeptember 6-án. 9. Horváth Attila: (az elıadás címe): Miért van szükség Magyarországon a kritikus közlekedési infrastruktúra védelmére? Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar által szervezett a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Konferenciáján. Budapest, december 15-én. 10. Horváth Attila: (az elıadás címe): Generációk a tudományban, a középgeneráció felelıssége Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja által szervezett tudományos konferencián, az MTA Székház Nagy Elıadótermében. Budapest, december 1-jén. 13

14 11. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felvonulási útvonalak és a hadmőveleti terület logisztikai felderítésének néhány elméleti kérdése Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Katonai Logisztikai, Minıségügyi és Közlekedésmérnöki Tanszék, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai Szakosztálya által szervezett: A katonai logisztika idıszerő kérdései címő szakmai-tudományos konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Lejtıs tantermében. Budapest, november 20-án. 12. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus és közösségi közlekedés Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései címő szakmai konferenciáján. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 8- án. 13. Horváth Attila: (az elıadás címe): A metrók biztonsági kockázatai és terrorfenyegetettsége. Elhangzott: a Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyőlés, 3. Társadalmi problémák a városokban szekció ülésén, Szegeden a Városházán, október 27-én. 14. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. Elhangzott: A HUNGEO 2006 a Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozó Földrajzi Szekció ülésén, a Pécsi Tudományegyetemen augusztus 22-én. 15. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedési rendszerrel szemben támasztott új típusú követelmények Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kara által szervezett, a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Védelem és Biztonság címő konferenciáján, december 15-én Bolyai János Katonai Mőszaki Karon. 16. Horváth Attila (az elıadás címe): A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon Elhangzott: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék által szervezett A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia 3. Elméleti kérdések szekció ülésén, november 17-én Szegeden a Polgármesteri Hivatalban. 14

15 17. Horváth Attila (az elıadás címe): A terrorista csoportok lehetséges célpontjai, kiemelten a városi tömegközlekedésre. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései tudományos-szakmai konferencián november 10-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. 18. Horváth Attila (az elıadás címe): A nagyvárosok, mint a terrorizmus lehetséges színtere. Elhangzott: A Magyar Földrajzi Társaság Vándorgyőlése és Tudományos Konferenciáján július 9-én a Miskolci Egyetemen. 19. Horváth Attila (az elıadás címe): Közlekedés és terrorizmus Elhangzott: A Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett Tavaszi Szél Konferencia, Sport-és hadtudomány szekció elnöki nyitó elıadásaként május 7-én a Debreceni Egyetemen. 20. Horváth Attila (az elıadás címe): Védelmi követelmények a közlekedés fejlesztésében Elhangzott: A IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A politikai földrajzi szekció ülésén október 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 21. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedés-földrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón". Elhangzott: a II. Magyar Földrajzi Konferencián szeptember 3-án A Szegedi Tudományegyetemen a Határváltozások szekcióülésen. 22. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzı 1945-tıl napjainkig Elhangzott: a GEO 2004 Magyar Föltudományi Szakemberek VII. Világtalálkozóján a augusztus szeptember 1-jén A Szegedi Tudományegyetemen, a augusztus 30-án megtartott plenáris ülésen. 23. Horváth Attila (az elıadás címe): A honvédelem és a közlekedésügy kapcsolatrendszere. Elhangzott: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Közlekedésmérnöki Tanszék által szervezetett Honvédelem és Közlekedés- a közlekedés honvédelmi feladatai. Szakmai tudományos konferencián június 18-án, Budapesten Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 15

16 24. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedés és a hadmőveleti tervezés összefüggései. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Építımérnöki Tanszék által szervezett STANAG 2021 Hidak terhelési osztályba sorolása Konferencián április 19-én Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 25. Horváth Attila (az elıadás címe): A Varsói Szerzıdés tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára az 1960-as években. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 11-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 26. Horváth Attila (az elıadás címe): A hadszíntér elıkészítés hatása a közlekedési rendszer fejlesztésére a két világháború között. Elhangzott: A Honvéd Vezérkar Hadmőveleti Csoportfınökség és Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett Az Ország védelmi célú elıkészítésének lehetıségei címő tudományos konferencián november 13-án Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében. 27. Horváth Attila (az elıadás címe): A NATO tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára Elhangzott: A Pécsi Tudományegyetem által szervezett Az integrálódó Európa politikai földrajza-iii. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia geopolitika és az Európa változó határai szekciók közös ülésén november 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 28. Horváth Attila (az elıadás címe): Adalékok a Székelyföld vasúthálózatának történetéhez Elhangzott: A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara és a Székelyföld 2000 Munkacsoport által szervezett III. Székelyföld Konferencia Önigazgatás, gazdaságtörténet regionális identitás szekció ülésén október 15-én A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. 29. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között Elhangzott: a GEO 2002 Magyar Föltudományi Szakemberek VI. Világtalálkozóján Sopron, augusztus A Nyugat-Dunántúli Egyetemen, Sopronban augusztus 22-én megtartott plenáris ülésen. 16

17 30. Horváth Attila (az elıadás címe): A Bolyai Ösztöndíjasok helye a tudományban. Elhangzott: az Oktatási Minisztérium, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Fıiskola által szervezett Fiatalok a tudományban címő konferencián, március 23-án Kecskeméten az Erkel Ferenc Mővelıdési Házban. 31. Horváth Attila (az elıadás címe): A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának felkészültsége az 1938-as csehszlovákiai bevonulás és Kárpátalja 1939-es megszállásának tapasztalatai tükrében. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 32. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekérvényesülést befolyásoló fıbb tényezık a XX. században. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok és Széchenyi Professzori Ösztöndíjasok Tudomány Napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferenciáján november 12-én Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi termében. 33. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János a katona és tudós. Elhangzott: Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2001-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 34. Horváth Attila (az elıadás címe): 1940 a magyar katonai közlekedési szolgálat sikeres éve. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 35. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos 17

18 konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 36. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János katonai pályafutásának jellemezıi. Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémia Klub rendezvényén, április 11-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Képes termében. 37. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 38. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. Elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2000-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 39. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedést meghatározó, gazdasági tényezık 1920-tól napjainkig. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium IX. számú Szakértıi Kollégiuma, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola által rendezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten, a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolán. 40. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar kontingens ellátásának tapasztalatai. Elhangzott: a Zala Megyei Múzeumok Szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett A Prágai Tavasz és Csehszlovákia 1968-as megszállása címő nemzetközi tudományos konferencián, augusztus 28-án, Zalaegerszegen, a Tiszti Kaszinóban. 41. Horváth Attila (az elıadás címe): Baross Gábor munkásságának jelentısége Magyarország közlekedési hálózatának fejlıdésére. Elhangzott: A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából, a Magyar Honvédség 18

19 Szárazföldi Vezérkar Logisztikai Csoportfınökség által rendezett szakmai tudományos konferencián, június 5-én, Székesfehérváron. 42. Horváth Attila (az elıadás címe): A szállító szolgálat mőködése a területgyarapítások idıszakában. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Hadtápszakosztály tudományos ülésén június 16-án, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián Felkért hozzászólások tudományos rendezvényeken, konferenciákon: 1. Horváth Attila: Generációk a hadtudományban Elhangzott: április 12-én Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága által szervezett A katonatudósok helyzete és jövıképe címő konferencián. Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 19

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Haig Zsolt mk. alezredes KÖNYV, KÖNYVFEJEZET, JEGYZET Könyv: 1. Haig Zsolt, Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. ırnagy, egyetemi docens, szeptember augusztus 31.)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. ırnagy, egyetemi docens, szeptember augusztus 31.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. ırnagy, egyetemi docens, 2003. szeptember 01-2008. augusztus 31.) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 2002-óta vagyok oktató

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Kizárólag azon szakemberek tekintetében kérjük becsatolni, akik az alkalmasság igazolásában részt vesznek.

Kizárólag azon szakemberek tekintetében kérjük becsatolni, akik az alkalmasság igazolásában részt vesznek. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. habil Horváth Attila Születési, hely idő: Zalaegerszeg, 1963. május 8. Anyja neve: László Mária Lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki 23/b I. emelet 2. Tartózkodási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. )

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Kovács László mk. őrnagy, egyetemi docens, 2004. szeptember 01-2009. augusztus 31.) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 2002-óta vagyok oktató

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy. Legutolsó frissítés: 2010. 01. 18.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy. Legutolsó frissítés: 2010. 01. 18. PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy Legutolsó frissítés: 2010. 01. 18. Szerkesztett könyvben cikk: 1. Kovács László: Egy informatikai támadás forgatókönyve (esettanulmány). Az informatikai

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: házas Születési dátum: 1955.03.11. Születési hely: Szombathely ISKOLÁK 1961-1969 Általános Iskola Gencsapáti 1969-1973 Entzbrúder

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Tűzvédelmi Szakmai Nap 2016 Tudományos Konferencia Szentendre, 2016. március 2. Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Kuk Enikő Doktorandusz

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

DR. HERNÁD MÁRIA. - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei -

DR. HERNÁD MÁRIA. - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács DR. HERNÁD MÁRIA - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei - című doktori (PhD) értekezésének szerzői

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2009. június 18-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben)

Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben) Horváth Attila 1 Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben) Egy ország védelmi képességét több tényező határozza meg. Az állam biztonságpolitikájának

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

GEOGRÁFIA 2010 PÉCS. Első Körlevél 2010. március

GEOGRÁFIA 2010 PÉCS. Első Körlevél 2010. március V. Magyar Földrajzi Konferencia VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia X. Közép-európai Hatszög Konferencia Első Körlevél 2010. március 2010. november 4-6-án a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (PADÁNYI JÓZSEF, egyetemi tanár, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1981-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként építőgépész

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben