PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi. In. Tálas Péter (szerkesztı): Válaszok a terrorizmusra II. - A politikai marketing csapdájában. Kiadó: Mágusstúdió. Budapest, pp Szerkesztett könyvben megjelent cikkek: 1. Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerkesztı). Kiadó: Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged, pp ISBN szám: Horváth Attila: Cifra nyomorúság, erıdrendszer a Tito-banda ellen. Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp oldalak. 3. Horváth Attila: Gyorstalpaló, kalauzból vezérkari fınök majd honvédelmi miniszter. Szócikkek: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. Második, javított bıvített kiadás. Budapest, A katonai ellátás és szállításszervezéssel összefüggı 6 szócikk. 2. Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. A katonai szállításszervezéssel összefüggı 5 szócikk. Referált vagy lektorált folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek: Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek: 1

2 1. Attila Horváth: Characteristics of terror-threats in goods transportation. AARMS Academic and Applied Research in Military Science. Volume 8, No. 2. (2009), Budapest. pp (in print). 2. Attila Horváth: Characteristics of Terror- Theat on the Seas. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. (in print). 3. Dr. Horváth Attila: The terror-threat characteristics of critical ground traffic infrastructure. Tudományos Mozaik. 6. kötet. A Tomori Pál Fıiskola lektorált tudományos kiadványa. Kalocsa, pp ISBN Horváth Attila: The Experience of Terrorist Attacks Against the Civil Airports. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2008. pp Number of ISSN Attila Horváth: Relationships of Sustainability, Climate Change, and Security Policy. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2007. pp Number of ISSN Magyarnyelvő tanulmányok, cikkek: 1. Horváth Attila: A vasúti közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi a városokban. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola on-line tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 3. szám. pp Horváth Attila: Az élelmiszerellátási lánc kritikus infrastruktúrái terrorfenyegetettségének jellemzıi. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola online tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 2. szám. qq 3. Horváth Attila: Képesek leszenek-e az észak-írországi disszidens katolikus terrorcsoportok az Egyesült Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni? A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika online portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 4. Horváth Attila: Az anyagáramlással összefüggı logisztikai folyamatok terrorfenyegetettségének jellemzıi. Tomori Pál Fıiskola Tudományos Mozaik 5. Elsı rész. A Tomori Pál Fıiskola kiadványa. Kalocsa, ISBN pp

3 5. Horváth Attila: A polgári repülıgépek elleni terrortámadások tapasztalatai. Repüléstudományi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Repülı és Légvédelmi Intézet on-line folyóirata. Szolnok, április 11. pp:. 14. URL cím: 6. Horváth Attila: A terrorizmus tendenciái. Comitatus. Önkormányzati Szemle. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Folyóirata. Veszprém, XII. évfolyam, október pp: Horváth Attila: A tudós középgeneráció felelıssége. Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata. Budapest, 167. évfolyam. 2007/2. szám. pp ( A jövı tudósai címő rovatban). 8. Horváth Attila: Terrorfenyegetettség: célpontok, nagyvárosok közlekedés. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 10. évfolyam 3. (tematikus) szám. Budapest, pp Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata. (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben). A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika on-line portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 10. Horváth Attila Tóth Bálint: Az infrastruktúrák veszélyeztetettsége. In. A kritikus infrastruktúra védelmének hazai és nemzetközi szabályozása, a lehetséges veszélyforrások azonosítása és hatásainak elemzése, az infrastruktúra kritikus elemeinek meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek. Szerkesztette: Tóth Bálint. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kiadványa. Budapest, pp Megjegyzés: A ZMNE Egyetemi Könyvtárában szabadon hozzáférhetı. 11. Horváth Attila: A városi személyközlekedés terrorfenyegetettsége. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. LX évfolyam 4. szám Budapest, április. pp Horváth Attila: A modernkori terrorizmus jellemzıi és a védelem lehetséges módszerei. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. Budapest, LIX évfolyam 4. szám április. pp

4 13. Horváth Attila: A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai ( ). Katonai Logisztika, a Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata. 13. évfolyam 2005/1. szám. pp Horváth Attila: Adalékok a magyar közlekedésügy és a honvédelem XX. századi kapcsolatrendszerének tanulmányozásához. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 9. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig. Tér és Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja folyóirata. Gyır, XVIII. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A katonai stratégia és a közlekedés-földrajzi viszonyok hatása a közlekedéspolitikára a két világháború között. Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, CXXVI. évfolyam (I.) kötet, szám, pp Horváth Attila: A hadszíntér elıkészítés közlekedésügyi összefüggései a két világháború között. Megjelent a Hadtudományi Tájékoztató 2002/3. (Az ország területének védelmi célú elıkészítése. Alternatívák a múlt tükrében) számában. A Honvédelmi Minisztérium Oktatási- Tudományszervezı Fıosztály kiadásában. Budapest. pp Horváth Attila: A közúti hálózat fejlesztésével összefüggı honvédelmi követelmények a két világháború között. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 6 évfolyam 2002/2. szám. pp Horváth Attila: Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. In: Hadtudományi Hírlevél a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa. Budapest, szám. pp

5 21. Horváth Attila - Réger Béla: Az üzleti és katonai logisztika kapcsolatának lehetıségei. In.: Logisztikai Évkönyv A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa, a Magyar Közlekedési Kiadó kiadásába. Budapest, pp Horváth Attila: Vélemény Szabó Mihály "Új sztártudomány a "logisztika" címő cikkéhez. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/2. szám. pp Horváth Attila: Az 1938-as környei bombázási gyakorlat közlekedési tapasztalatai. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/1. szám. pp Horváth Attila - Réger Béla: Humán szempontok egy nemzetközi gyakorlat megszervezésénél. Humán Szemle, a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Humán Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, XV. évfolyam 1999/4. szám. pp Horváth Attila: A trianoni békeszerzıdés hatásai a magyar közlekedési hálózatra. Logisztikai Évkönyv '99. A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A vasúti hálózat fejlesztésével szemben támasztott katonai követelmények és tervek ( ). Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 2. évfolyam 1998/2-3. szám. pp Horváth Attila: Baross Gábor munkásságának jelentısége hazánk közlekedési fejlıdésében és annak katonai hatásai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Báthy Sándor-Horváth Attila: A MAGLITE gyakorlat eredményeinek összegzése és a továbblépés lehetıségei. In.: Horváth Attila (szerkesztı) Az elsı magyar-brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa (tanulmánykötet). Budapest, pp Horváth Attila: A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két világháború között. Katonai Logisztika Anyagi Technikai Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálat szervezeti kereteinek megteremtése szervezeti keretei. Budapest, Katonai Logisztika Anyagi Technika 5

6 Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Közölve két számban. Az I. rész a 2. szám. pp , a tanulmány II. része a folyóirat az 1997/3. számának pp jelent meg. 31. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szerepe a lengyel katonai és polgári menekültek fogadásában, valamint az ország belsejébe történı szállításában. Akadémiai Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének általános jellemzıi Katonai Logisztika, Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség felkészítését befolyásoló körülmények között. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, 46. szám. pp Duchaj István - Horváth Attila-Suba János: kísérletek a honvédelmi érdekek érvényesítésére az 1920-as évek közlekedéspolitikájában. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila - Suba János: A trianoni békeszerzıdés hatása a magyar haderı fejlıdésére, és az ország katonaföldrajzi helyzetére. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A hadseregek mozgásszervezésének változásai a második világháborúig. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Duchaj István - Horváth Attila: A szajoli baleset katona szemmel. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség utánszállítási elvei és kialakulásukra ható tényezık az 1920-as években. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp

7 39. Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg egészségügyi biztosítását befolyásoló körülmények és az egészségügyi szolgálat mőködésének jellemzıi ban. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg mozgósítása, fegyverzetének általános jellemzıi ( ). Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Szaktanulmány: 1. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és a védelmi érdek kapcsolata. Lektorált tanulmány: 20 példányban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtárában elhelyezve. Budapest, p. 31 terjedelem. Kutatói jelentés, tanulmány: 1. Prof. dr. Szabó János Prof. Dr. Halász László Prof. Dr. Padányi József Dr. habil Horváth Attila Dr. Földi László Prof. Dr. Bukovics István Nagy Rudolf: Infrastruktúra és katasztrófa védelem. Magyar Tudományos Akadémia Környezeti jövıkép környezet és klímabiztonság 8. témacsoport. Budapest, Bedolgozás a kritikus infrastruktúra védelmi feladatokba, a terrorizmus és az éghajlatváltozás összefüggéseinek önálló kidolgozása. Konferencia kiadványokban megjelent cikkek: Idegen nyelvő cikkek: 1. Attila Horváth: The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno. p. 11. (in print). 2. Attila Horváth: Why Urban Transportations systems have been highly considered as Possible targets of Terrorist Attacks. University of Presov. Slovakia. p.6. (in print) 3. Horváth Attila: The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES

8 16-17 May Air Force Academy Henri Coanda. International Session of Scientific Papers. Number of ISBN: Magyar nyelvő cikkek: 1. Horváth Attila: Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Élelmiszerlánc- terrorizmus. Megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencia Abstract kiadványa. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. A Magyar Mérnökakadémia Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés címő konferencia CD rom kiadványa. Budapest, p. 8. Elektronikus megjelenés ugyanazon tartalommal és terjedelemben: BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont. URL címen. 3. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és az ország védelmi képességének kapcsolata, a közlekedés és a védelmi képesség alapvetı összefüggései. A védelemgazdasági és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (nemzetközi konferencia kiadvány) Budapest, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In. Barton Gábor és Dormány Gábor (szerkesztık) II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-ROM kiadványa. ISBN szám: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: A NATO csatlakozás hatása a közlekedéspolitikára. III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Kiadványa. Az integrálódó Európa politikai földrajza. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Kelet- Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja kiadása. Pécs, pp Horváth Attila: Beszámoló, A magyar közlekedést meghatározó gazdasági, illetve katonai tényezık 1920-tól napjainkig és hatásuk a jövı koncepciójának kialakítására címmel elfogadott pályázathoz kapcsolódó kutatómunkáról. Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciája A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, p.6. 8

9 7. Horváth Attila - Suba János: A katonai érdekek érvényesítése az 1920-as évek vasúti közlekedésében. In.: Papp Norbert és Tóth József (szerkesztık). Elsı Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Változó világ, átalakuló politikai földrajz. Konferenciakötet. Kiadta a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete. Pécs, pp Konferencia összefoglalók, abstract kötetek: 1. Horváth Attila: A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. A HUNGEO 2006 Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A B/6-os számú szekció elıadás összefoglaló kivonata. pp Horváth Attila: A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon. A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Abstract kiadványa. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék kiadása. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. II. Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzıi 1945-tıl napjainkig. A HUNGEO 2004 Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A P/14-es számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. 28. oldal. 5. Horváth Attila: A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között. A GEO 2002 Magyar Földtudományi Szakemberek VI. Világtalálkozója Sopron, augusztus Kelet és Nyugat határán. Föltudományi oktatás és szemléletformálás a környezet és a természet védelmében témakörben megrendezett konferencia abstract kiadványa. A P/6-os számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. Tananyagok: 1. Horváth Attila: Az egészségügyi támogatás jellemzıi. Tanulmány 4 ív szöveg terjedelemben 84 oldal + 13 melléklet. Budapest, Letétbe helyezve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. 9

10 2. Horváth Attila: A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében. Elektronikus jegyzet. (Szerkesztés és lektorálás alatt). Megjelenés július. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tudomány az oktatásban szakalapítvány támogatásával, illetve ösztöndíjával. Szerzıdés szám: TO /11. Egyéb tudományos mővek: 1. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának mőködési elvei és annak gyakorlati kérdései ( ) Kandidátusi értekezés. Budapest, Letétbe helyezve: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. Az értekezés terjedelme 287 oldal, illetve 55 grafikus és szöveges melléklet. Kiadvány szerkesztés: 1. Elsı magyar angol logisztikai oktatási program. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés és Szervezéstudományi Kar Logisztikai Tanszék kiadványa. (tanulmánykötet) Budapest, p 123 terjedelem. Ismeretterjesztı cikkek és egyéb megjelent írások: 1. Horváth Attila: Logisztikai tudományos konferencia. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium heti hírmagazinja. XVII. évfolyam, 49. szám. 18. oldal. Budapest, december 8-án. 2. Horváth Attila: Rovatindító. (a katonai logisztikai és közlekedés rovatindításával kapcsolatban) Bolyai Szemle. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, Különszám. Pp Horváth Attila Réger Béla: Multinacionális logisztika a gyakorlatban. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium hetilapja. Budapest, X. évfolyam 1999/44. szám 1 oldal terjedelem. 4. Horváth Attila Réger Béla: A MAGLITE logisztikai program hasznosíthatósága a polgári logisztikában. LOGINFO, a Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, 1999/6. szám pp

11 5. Horváth Attila: Szemle vagy könyv bemutató Recenzió a Komárom Erıdváros címő Szamódy Zsolt fotográfiáit, Csikány Tamás és Horváth Csaba tanulmányait tartalmazó könyvrıl. A kötetet kiadta: Komárom Város Önkormányzata. Komárom, Megjelent: Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hivatalos lapja. Budapest, szám. 6. Fleishhacker Ferenc Horváth Attila: A MAGLITE program esemény naptára, a végrehajtásra kijelölt személyek beosztása. Az elsı magyar brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. Megjelent a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem külön kiadványában. Szerkesztette: Horváth Attila. Budapest, pp Konferenciákon és tudományos rendezvényeken tartott elıadások: Idegen nyelven tartott elıadások: 1. Attila Horváth (title of presentation): Terrorism and Piracy on the Seas. Presented by International Scientific Conference, Plenary Section: New Challenges in the field of military Sciences Bolyai János Technical Facility of Zrínyi Miklós National Defence University. On 18 November 2009 Budapest, Hungary. 2. Attila Horváth (title of presentation): The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, on September 29-30, Attila Horváth (title of presentation): Possible Economic Effects of the Terror Attacks. Presented by: International Scientific Conference Managerial Economics and Managerial Accounting in NATO Armies. held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, Horváth Attila (title of presentation): Transportation Networks and Peacekeeping Opreration Presented by: Foreign Military Missions from Defence Economy s Point of View (with Afghanistan in Focus). At the Miklós Zrínyi National Defence University, Budapest. On May

12 5. Horváth Attila (title of presentation): The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES May At the Air Force Academy Henri Coanda. Brasov, Romania. 6. Horváth Attila (title of presentation): Sustainability and Security Policy. Presented by: New challenges in the field of the sciences th International Conference. At the Miklós Zrínyi National Defence University Section of Education and Security Policy. 14 th November, Horváth Attila (title of presentation): The Development of Transportation Network and Defence Capability Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék, a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai- és Védelemgazdasági Szakosztálya által szervezett "A védelemgazdaság és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai" címő nemzetközi konferencián, december 8-án az ZMNE Bolyai János Katonai Mőszaki Karán. Magyar nyelven tartott elıadások: 1. Horváth Attila: (az elıadás címe): A városi és ruális terek terrorfenyegetettségének azonosságai és különbözıségei. Elhangzott: a Nyugat-magyországi Egyetem, Természettudományi és Mőszaki Kar Földraj és Környezettudományi Intézet által szervezett VI. Településföldrajzi Konferencián december 5. Szombathely. 2. Horváth Attila: (az elıadás címe): A klímaváltozás lehetséges hatásai a nemzetközi terrorizmus és bőnözésre. Elhangzott: az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottság és az MTA IX. osztály Rendészettudományi Bizottság által szervezett Az éghajlatváltozás kérdései címő tudományos konferencián november 19. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 3. Horváth Attila: (az elıadás címe): A magyar élelmiszerlánc terrorfenyegetettsége. Elhangzott: az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 nemzetközi konferencia és szakkiállítás élelmiszerbiztonság szekciójában Az Európa Kongresszusi Központban, május 6-án. 12

13 4. Horváth Attila: (az elıadás címe): Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Elhangzott: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság által szervezett Élelmiszerlánc-terrorizmus megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencián, Budapest, 2009, április 9-én. 5. Horváth Attila: A terrorizmus és a határok. Elhangzott: a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar által szervezett Határtalan határok címő tudományos nemzetközi konferencián. Dobogókı, október 26-án. 6. Horváth Attila: A béketámogató mőveletek és a közlekedési hálózatok összefüggései. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai és Védelemgazdasági Szakosztálya és a Magyar Honvédség Összhaderınemi Parancsnoksága által szervezett: A fókuszban Afganisztán- Missziós feladat - többletköltség vagy beruházás a jövıbe? címő tudományos konferenciáján. Székesfehérvár, október Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus elleni védelem közösségi közlekedés aspektusai. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi és rendvédelmi kérdései címő tudományos-szakmai konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 6-án. 8. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. Elhangzott: A Magyar Mérnökakadémia által szervezett Innováció és fenntartható felszíni közlekedés címő konferencia A közlekedés biztonsága II. szekció ülésén, a Budapesti Mőszaki Fıiskolán, Budapest, szeptember 6-án. 9. Horváth Attila: (az elıadás címe): Miért van szükség Magyarországon a kritikus közlekedési infrastruktúra védelmére? Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar által szervezett a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Konferenciáján. Budapest, december 15-én. 10. Horváth Attila: (az elıadás címe): Generációk a tudományban, a középgeneráció felelıssége Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja által szervezett tudományos konferencián, az MTA Székház Nagy Elıadótermében. Budapest, december 1-jén. 13

14 11. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felvonulási útvonalak és a hadmőveleti terület logisztikai felderítésének néhány elméleti kérdése Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Katonai Logisztikai, Minıségügyi és Közlekedésmérnöki Tanszék, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai Szakosztálya által szervezett: A katonai logisztika idıszerő kérdései címő szakmai-tudományos konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Lejtıs tantermében. Budapest, november 20-án. 12. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus és közösségi közlekedés Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései címő szakmai konferenciáján. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 8- án. 13. Horváth Attila: (az elıadás címe): A metrók biztonsági kockázatai és terrorfenyegetettsége. Elhangzott: a Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyőlés, 3. Társadalmi problémák a városokban szekció ülésén, Szegeden a Városházán, október 27-én. 14. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. Elhangzott: A HUNGEO 2006 a Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozó Földrajzi Szekció ülésén, a Pécsi Tudományegyetemen augusztus 22-én. 15. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedési rendszerrel szemben támasztott új típusú követelmények Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kara által szervezett, a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Védelem és Biztonság címő konferenciáján, december 15-én Bolyai János Katonai Mőszaki Karon. 16. Horváth Attila (az elıadás címe): A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon Elhangzott: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék által szervezett A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia 3. Elméleti kérdések szekció ülésén, november 17-én Szegeden a Polgármesteri Hivatalban. 14

15 17. Horváth Attila (az elıadás címe): A terrorista csoportok lehetséges célpontjai, kiemelten a városi tömegközlekedésre. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései tudományos-szakmai konferencián november 10-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. 18. Horváth Attila (az elıadás címe): A nagyvárosok, mint a terrorizmus lehetséges színtere. Elhangzott: A Magyar Földrajzi Társaság Vándorgyőlése és Tudományos Konferenciáján július 9-én a Miskolci Egyetemen. 19. Horváth Attila (az elıadás címe): Közlekedés és terrorizmus Elhangzott: A Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett Tavaszi Szél Konferencia, Sport-és hadtudomány szekció elnöki nyitó elıadásaként május 7-én a Debreceni Egyetemen. 20. Horváth Attila (az elıadás címe): Védelmi követelmények a közlekedés fejlesztésében Elhangzott: A IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A politikai földrajzi szekció ülésén október 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 21. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedés-földrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón". Elhangzott: a II. Magyar Földrajzi Konferencián szeptember 3-án A Szegedi Tudományegyetemen a Határváltozások szekcióülésen. 22. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzı 1945-tıl napjainkig Elhangzott: a GEO 2004 Magyar Föltudományi Szakemberek VII. Világtalálkozóján a augusztus szeptember 1-jén A Szegedi Tudományegyetemen, a augusztus 30-án megtartott plenáris ülésen. 23. Horváth Attila (az elıadás címe): A honvédelem és a közlekedésügy kapcsolatrendszere. Elhangzott: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Közlekedésmérnöki Tanszék által szervezetett Honvédelem és Közlekedés- a közlekedés honvédelmi feladatai. Szakmai tudományos konferencián június 18-án, Budapesten Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 15

16 24. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedés és a hadmőveleti tervezés összefüggései. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Építımérnöki Tanszék által szervezett STANAG 2021 Hidak terhelési osztályba sorolása Konferencián április 19-én Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 25. Horváth Attila (az elıadás címe): A Varsói Szerzıdés tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára az 1960-as években. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 11-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 26. Horváth Attila (az elıadás címe): A hadszíntér elıkészítés hatása a közlekedési rendszer fejlesztésére a két világháború között. Elhangzott: A Honvéd Vezérkar Hadmőveleti Csoportfınökség és Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett Az Ország védelmi célú elıkészítésének lehetıségei címő tudományos konferencián november 13-án Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében. 27. Horváth Attila (az elıadás címe): A NATO tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára Elhangzott: A Pécsi Tudományegyetem által szervezett Az integrálódó Európa politikai földrajza-iii. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia geopolitika és az Európa változó határai szekciók közös ülésén november 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 28. Horváth Attila (az elıadás címe): Adalékok a Székelyföld vasúthálózatának történetéhez Elhangzott: A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara és a Székelyföld 2000 Munkacsoport által szervezett III. Székelyföld Konferencia Önigazgatás, gazdaságtörténet regionális identitás szekció ülésén október 15-én A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. 29. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között Elhangzott: a GEO 2002 Magyar Föltudományi Szakemberek VI. Világtalálkozóján Sopron, augusztus A Nyugat-Dunántúli Egyetemen, Sopronban augusztus 22-én megtartott plenáris ülésen. 16

17 30. Horváth Attila (az elıadás címe): A Bolyai Ösztöndíjasok helye a tudományban. Elhangzott: az Oktatási Minisztérium, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Fıiskola által szervezett Fiatalok a tudományban címő konferencián, március 23-án Kecskeméten az Erkel Ferenc Mővelıdési Házban. 31. Horváth Attila (az elıadás címe): A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának felkészültsége az 1938-as csehszlovákiai bevonulás és Kárpátalja 1939-es megszállásának tapasztalatai tükrében. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 32. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekérvényesülést befolyásoló fıbb tényezık a XX. században. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok és Széchenyi Professzori Ösztöndíjasok Tudomány Napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferenciáján november 12-én Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi termében. 33. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János a katona és tudós. Elhangzott: Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2001-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 34. Horváth Attila (az elıadás címe): 1940 a magyar katonai közlekedési szolgálat sikeres éve. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 35. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos 17

18 konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 36. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János katonai pályafutásának jellemezıi. Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémia Klub rendezvényén, április 11-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Képes termében. 37. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 38. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. Elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2000-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 39. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedést meghatározó, gazdasági tényezık 1920-tól napjainkig. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium IX. számú Szakértıi Kollégiuma, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola által rendezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten, a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolán. 40. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar kontingens ellátásának tapasztalatai. Elhangzott: a Zala Megyei Múzeumok Szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett A Prágai Tavasz és Csehszlovákia 1968-as megszállása címő nemzetközi tudományos konferencián, augusztus 28-án, Zalaegerszegen, a Tiszti Kaszinóban. 41. Horváth Attila (az elıadás címe): Baross Gábor munkásságának jelentısége Magyarország közlekedési hálózatának fejlıdésére. Elhangzott: A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából, a Magyar Honvédség 18

19 Szárazföldi Vezérkar Logisztikai Csoportfınökség által rendezett szakmai tudományos konferencián, június 5-én, Székesfehérváron. 42. Horváth Attila (az elıadás címe): A szállító szolgálat mőködése a területgyarapítások idıszakában. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Hadtápszakosztály tudományos ülésén június 16-án, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián Felkért hozzászólások tudományos rendezvényeken, konferenciákon: 1. Horváth Attila: Generációk a hadtudományban Elhangzott: április 12-én Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága által szervezett A katonatudósok helyzete és jövıképe címő konferencián. Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 19

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. )

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

GEOGRÁFIA 2010 PÉCS. Első Körlevél 2010. március

GEOGRÁFIA 2010 PÉCS. Első Körlevél 2010. március V. Magyar Földrajzi Konferencia VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia X. Közép-európai Hatszög Konferencia Első Körlevél 2010. március 2010. november 4-6-án a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete,

Részletesebben

Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben)

Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben) Horváth Attila 1 Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben) Egy ország védelmi képességét több tényező határozza meg. Az állam biztonságpolitikájának

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata

A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanácsa SZÁSZI GÁBOR MÉRNÖK ALEZREDES A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: 1959. március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Hegedűs Henrik alezredes PhD Cím 5000 Szolnok Lovas István út 18. 2/12 Telefon 30-515-53-43 E-mail hegedus.henrik4@chello.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Katasztrófavédelmi díj létrehozása és tapasztalatai. Kátai-Urbán Lajos 1 katai.lajos@uni-nke.hu Solymosi Máté 2 mate.solymosi@somos.

Katasztrófavédelmi díj létrehozása és tapasztalatai. Kátai-Urbán Lajos 1 katai.lajos@uni-nke.hu Solymosi Máté 2 mate.solymosi@somos. Katasztrófavédelmi díj létrehozása és tapasztalatai Kátai-Urbán Lajos 1 katai.lajos@uni-nke.hu Solymosi Máté 2 mate.solymosi@somos.hu Bevezető, a díj létrehozása A katasztrófavédelmi díj létrehozásáról

Részletesebben

Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes. egyetemi tanár. publikációi és hivatkozásai

Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes. egyetemi tanár. publikációi és hivatkozásai ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR KATONAI ROBOTIKA TANSZÉK Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes egyetemi tanár publikációi és hivatkozásai Budapest, 201 szeptember

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Mozgás=Egészség Program nemzetközi tudományos szakmai fórum I. Országos Rekreációs Fórum Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS. Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről

DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS. Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről H A DHADTUDOMÁNYI T U D O M Á N Y S Z ESZEMLE M L E ÁLTALÁNOS 2014. VII. évfolyam 4. szám DR. NÉMETH JÓZSEF LAJOS Recenzió Horváth L. Attila A terrorizmus csapdájában 1 című könyvéről Review of the book

Részletesebben

Felhívás. Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics. folyóiratban való publikálásra. http://journal.magisz.

Felhívás. Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics. folyóiratban való publikálásra. http://journal.magisz. Felhívás A folyóiratról Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics folyóiratban való publikálásra http://journal.magisz.org A szakterület számára hiánypótló magyar/angol nyelvű folyóirat

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2010. március 10.

Jelentkezési határidő: 2010. március 10. Az 1991-ben megkezdett sorozatot folytatva, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottsága, az MTA DAB Környezettudományi Bizottsága és az

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ.

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ. HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MEGHÍVÓ (tervezet)

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Minség, finanszírozás, nyitottság

Minség, finanszírozás, nyitottság ***+,$( -+./-0+ # A TARTALOMBÓL: Minség, finanszírozás, nyitottság 1 Felmérés képzési igényrl 5 Rövid hírek 5 '>!$ >"?23"" /0- ("!! )* +*% MELLearN, ügyvezet elnök kalmanak@lifelong.hu zsgalovits@lifelong.hu!

Részletesebben

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés X V I. L o g i s z t i k a i F ó r u m 2 0 1 1. m á r c i u s 2 4-2 5. H e l y s z í n : 1 1 0 1 B u d a p e s t, E x p o t é r 2. 2011. március 24. Plenáris ülés Program 8:30 9:00 Regisztráció 9:00 9:10

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Önéletrajz. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.

Önéletrajz. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Cím Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék Postai cím H-9026 Gyır Egyetem tér 1. Szoba Ig. 606. Telefon +36 96 503-400/3120 Fax +36 96 503-479 E-mail

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben