PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi. In. Tálas Péter (szerkesztı): Válaszok a terrorizmusra II. - A politikai marketing csapdájában. Kiadó: Mágusstúdió. Budapest, pp Szerkesztett könyvben megjelent cikkek: 1. Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerkesztı). Kiadó: Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged, pp ISBN szám: Horváth Attila: Cifra nyomorúság, erıdrendszer a Tito-banda ellen. Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp oldalak. 3. Horváth Attila: Gyorstalpaló, kalauzból vezérkari fınök majd honvédelmi miniszter. Szócikkek: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetébıl. Kiadó: Gesta Könyvkiadó. Budapest, pp Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. Második, javított bıvített kiadás. Budapest, A katonai ellátás és szállításszervezéssel összefüggı 6 szócikk. 2. Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság és a Petit Real Könyvkiadó kiadványa. Budapest, Fıszerkesztı: Sipos Péter. A katonai szállításszervezéssel összefüggı 5 szócikk. Referált vagy lektorált folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek: Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek: 1

2 1. Attila Horváth: Characteristics of terror-threats in goods transportation. AARMS Academic and Applied Research in Military Science. Volume 8, No. 2. (2009), Budapest. pp (in print). 2. Attila Horváth: Characteristics of Terror- Theat on the Seas. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. (in print). 3. Dr. Horváth Attila: The terror-threat characteristics of critical ground traffic infrastructure. Tudományos Mozaik. 6. kötet. A Tomori Pál Fıiskola lektorált tudományos kiadványa. Kalocsa, pp ISBN Horváth Attila: The Experience of Terrorist Attacks Against the Civil Airports. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2008. pp Number of ISSN Attila Horváth: Relationships of Sustainability, Climate Change, and Security Policy. Review of the Air Force Academy. The Scientific Informative Review. Brasov, Romania. No 2/2007. pp Number of ISSN Magyarnyelvő tanulmányok, cikkek: 1. Horváth Attila: A vasúti közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzıi a városokban. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola on-line tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 3. szám. pp Horváth Attila: Az élelmiszerellátási lánc kritikus infrastruktúrái terrorfenyegetettségének jellemzıi. Hadmérnök. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar és a Katonai Mőszaki Doktori Iskola online tudományos folyóirata. Budapest, IV. évfolyam 2. szám. qq 3. Horváth Attila: Képesek leszenek-e az észak-írországi disszidens katolikus terrorcsoportok az Egyesült Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni? A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika online portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 4. Horváth Attila: Az anyagáramlással összefüggı logisztikai folyamatok terrorfenyegetettségének jellemzıi. Tomori Pál Fıiskola Tudományos Mozaik 5. Elsı rész. A Tomori Pál Fıiskola kiadványa. Kalocsa, ISBN pp

3 5. Horváth Attila: A polgári repülıgépek elleni terrortámadások tapasztalatai. Repüléstudományi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Repülı és Légvédelmi Intézet on-line folyóirata. Szolnok, április 11. pp:. 14. URL cím: 6. Horváth Attila: A terrorizmus tendenciái. Comitatus. Önkormányzati Szemle. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Folyóirata. Veszprém, XII. évfolyam, október pp: Horváth Attila: A tudós középgeneráció felelıssége. Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata. Budapest, 167. évfolyam. 2007/2. szám. pp ( A jövı tudósai címő rovatban). 8. Horváth Attila: Terrorfenyegetettség: célpontok, nagyvárosok közlekedés. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 10. évfolyam 3. (tematikus) szám. Budapest, pp Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata. (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben). A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, Biztonságpolitika on-line portálja. Budapest, P. 9 terjedelem. URL cím: 10. Horváth Attila Tóth Bálint: Az infrastruktúrák veszélyeztetettsége. In. A kritikus infrastruktúra védelmének hazai és nemzetközi szabályozása, a lehetséges veszélyforrások azonosítása és hatásainak elemzése, az infrastruktúra kritikus elemeinek meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek. Szerkesztette: Tóth Bálint. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kiadványa. Budapest, pp Megjegyzés: A ZMNE Egyetemi Könyvtárában szabadon hozzáférhetı. 11. Horváth Attila: A városi személyközlekedés terrorfenyegetettsége. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. LX évfolyam 4. szám Budapest, április. pp Horváth Attila: A modernkori terrorizmus jellemzıi és a védelem lehetséges módszerei. Új Honvédségi Szemle, a Magyar Honvédség Központi Folyóirata. Budapest, LIX évfolyam 4. szám április. pp

4 13. Horváth Attila: A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai ( ). Katonai Logisztika, a Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata. 13. évfolyam 2005/1. szám. pp Horváth Attila: Adalékok a magyar közlekedésügy és a honvédelem XX. századi kapcsolatrendszerének tanulmányozásához. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 9. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig. Tér és Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja folyóirata. Gyır, XVIII. évfolyam szám. pp Horváth Attila: A katonai stratégia és a közlekedés-földrajzi viszonyok hatása a közlekedéspolitikára a két világháború között. Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság Tudományos Folyóirata. Budapest, CXXVI. évfolyam (I.) kötet, szám, pp Horváth Attila: A hadszíntér elıkészítés közlekedésügyi összefüggései a két világháború között. Megjelent a Hadtudományi Tájékoztató 2002/3. (Az ország területének védelmi célú elıkészítése. Alternatívák a múlt tükrében) számában. A Honvédelmi Minisztérium Oktatási- Tudományszervezı Fıosztály kiadásában. Budapest. pp Horváth Attila: A közúti hálózat fejlesztésével összefüggı honvédelmi követelmények a két világháború között. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 6 évfolyam 2002/2. szám. pp Horváth Attila: Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. In: Hadtudományi Hírlevél a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa. Budapest, szám. pp

5 21. Horváth Attila - Réger Béla: Az üzleti és katonai logisztika kapcsolatának lehetıségei. In.: Logisztikai Évkönyv A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa, a Magyar Közlekedési Kiadó kiadásába. Budapest, pp Horváth Attila: Vélemény Szabó Mihály "Új sztártudomány a "logisztika" címő cikkéhez. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/2. szám. pp Horváth Attila: Az 1938-as környei bombázási gyakorlat közlekedési tapasztalatai. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 4. évfolyam 2000/1. szám. pp Horváth Attila - Réger Béla: Humán szempontok egy nemzetközi gyakorlat megszervezésénél. Humán Szemle, a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Humán Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, XV. évfolyam 1999/4. szám. pp Horváth Attila: A trianoni békeszerzıdés hatásai a magyar közlekedési hálózatra. Logisztikai Évkönyv '99. A Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A vasúti hálózat fejlesztésével szemben támasztott katonai követelmények és tervek ( ). Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. Budapest, 2. évfolyam 1998/2-3. szám. pp Horváth Attila: Baross Gábor munkásságának jelentısége hazánk közlekedési fejlıdésében és annak katonai hatásai. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Báthy Sándor-Horváth Attila: A MAGLITE gyakorlat eredményeinek összegzése és a továbblépés lehetıségei. In.: Horváth Attila (szerkesztı) Az elsı magyar-brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiadványa (tanulmánykötet). Budapest, pp Horváth Attila: A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két világháború között. Katonai Logisztika Anyagi Technikai Biztosítás, a Magyar Honvédség Logisztikai Fıigazgatóság kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálat szervezeti kereteinek megteremtése szervezeti keretei. Budapest, Katonai Logisztika Anyagi Technika 5

6 Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Közölve két számban. Az I. rész a 2. szám. pp , a tanulmány II. része a folyóirat az 1997/3. számának pp jelent meg. 31. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szerepe a lengyel katonai és polgári menekültek fogadásában, valamint az ország belsejébe történı szállításában. Akadémiai Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének általános jellemzıi Katonai Logisztika, Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség felkészítését befolyásoló körülmények között. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, 46. szám. pp Duchaj István - Horváth Attila-Suba János: kísérletek a honvédelmi érdekek érvényesítésére az 1920-as évek közlekedéspolitikájában. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila - Suba János: A trianoni békeszerzıdés hatása a magyar haderı fejlıdésére, és az ország katonaföldrajzi helyzetére. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A hadseregek mozgásszervezésének változásai a második világháborúig. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Duchaj István - Horváth Attila: A szajoli baleset katona szemmel. Katonai Logisztika Anyagi Technika Biztosítás, a Magyar Honvédség Anyagi Technikai Fıcsoportfınökség kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség utánszállítási elvei és kialakulásukra ható tényezık az 1920-as években. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp

7 39. Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg egészségügyi biztosítását befolyásoló körülmények és az egészségügyi szolgálat mőködésének jellemzıi ban. Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Horváth Attila: A 2. magyar hadsereg mozgósítása, fegyverzetének általános jellemzıi ( ). Hallgatói Közlemények, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa. Budapest, szám. pp Szaktanulmány: 1. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és a védelmi érdek kapcsolata. Lektorált tanulmány: 20 példányban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtárában elhelyezve. Budapest, p. 31 terjedelem. Kutatói jelentés, tanulmány: 1. Prof. dr. Szabó János Prof. Dr. Halász László Prof. Dr. Padányi József Dr. habil Horváth Attila Dr. Földi László Prof. Dr. Bukovics István Nagy Rudolf: Infrastruktúra és katasztrófa védelem. Magyar Tudományos Akadémia Környezeti jövıkép környezet és klímabiztonság 8. témacsoport. Budapest, Bedolgozás a kritikus infrastruktúra védelmi feladatokba, a terrorizmus és az éghajlatváltozás összefüggéseinek önálló kidolgozása. Konferencia kiadványokban megjelent cikkek: Idegen nyelvő cikkek: 1. Attila Horváth: The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno. p. 11. (in print). 2. Attila Horváth: Why Urban Transportations systems have been highly considered as Possible targets of Terrorist Attacks. University of Presov. Slovakia. p.6. (in print) 3. Horváth Attila: The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES

8 16-17 May Air Force Academy Henri Coanda. International Session of Scientific Papers. Number of ISBN: Magyar nyelvő cikkek: 1. Horváth Attila: Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Élelmiszerlánc- terrorizmus. Megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencia Abstract kiadványa. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság kiadványa. Budapest, pp Horváth Attila: A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. A Magyar Mérnökakadémia Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés címő konferencia CD rom kiadványa. Budapest, p. 8. Elektronikus megjelenés ugyanazon tartalommal és terjedelemben: BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont. URL címen. 3. Horváth Attila: A közlekedési hálózat és az ország védelmi képességének kapcsolata, a közlekedés és a védelmi képesség alapvetı összefüggései. A védelemgazdasági és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (nemzetközi konferencia kiadvány) Budapest, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. In. Barton Gábor és Dormány Gábor (szerkesztık) II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-ROM kiadványa. ISBN szám: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: A NATO csatlakozás hatása a közlekedéspolitikára. III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Kiadványa. Az integrálódó Európa politikai földrajza. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Kelet- Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja kiadása. Pécs, pp Horváth Attila: Beszámoló, A magyar közlekedést meghatározó gazdasági, illetve katonai tényezık 1920-tól napjainkig és hatásuk a jövı koncepciójának kialakítására címmel elfogadott pályázathoz kapcsolódó kutatómunkáról. Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciája A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, p.6. 8

9 7. Horváth Attila - Suba János: A katonai érdekek érvényesítése az 1920-as évek vasúti közlekedésében. In.: Papp Norbert és Tóth József (szerkesztık). Elsı Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Változó világ, átalakuló politikai földrajz. Konferenciakötet. Kiadta a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete. Pécs, pp Konferencia összefoglalók, abstract kötetek: 1. Horváth Attila: A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. A HUNGEO 2006 Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A B/6-os számú szekció elıadás összefoglaló kivonata. pp Horváth Attila: A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon. A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Abstract kiadványa. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék kiadása. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedésföldrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. II. Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged, pp Horváth Attila: Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzıi 1945-tıl napjainkig. A HUNGEO 2004 Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója abstract kiadványa. A P/14-es számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. 28. oldal. 5. Horváth Attila: A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között. A GEO 2002 Magyar Földtudományi Szakemberek VI. Világtalálkozója Sopron, augusztus Kelet és Nyugat határán. Föltudományi oktatás és szemléletformálás a környezet és a természet védelmében témakörben megrendezett konferencia abstract kiadványa. A P/6-os számú plenáris elıadás összefoglaló kivonata. Tananyagok: 1. Horváth Attila: Az egészségügyi támogatás jellemzıi. Tanulmány 4 ív szöveg terjedelemben 84 oldal + 13 melléklet. Budapest, Letétbe helyezve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. 9

10 2. Horváth Attila: A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében. Elektronikus jegyzet. (Szerkesztés és lektorálás alatt). Megjelenés július. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tudomány az oktatásban szakalapítvány támogatásával, illetve ösztöndíjával. Szerzıdés szám: TO /11. Egyéb tudományos mővek: 1. Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának mőködési elvei és annak gyakorlati kérdései ( ) Kandidátusi értekezés. Budapest, Letétbe helyezve: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában. Az értekezés terjedelme 287 oldal, illetve 55 grafikus és szöveges melléklet. Kiadvány szerkesztés: 1. Elsı magyar angol logisztikai oktatási program. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés és Szervezéstudományi Kar Logisztikai Tanszék kiadványa. (tanulmánykötet) Budapest, p 123 terjedelem. Ismeretterjesztı cikkek és egyéb megjelent írások: 1. Horváth Attila: Logisztikai tudományos konferencia. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium heti hírmagazinja. XVII. évfolyam, 49. szám. 18. oldal. Budapest, december 8-án. 2. Horváth Attila: Rovatindító. (a katonai logisztikai és közlekedés rovatindításával kapcsolatban) Bolyai Szemle. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar kiadványa. Budapest, Különszám. Pp Horváth Attila Réger Béla: Multinacionális logisztika a gyakorlatban. Magyar Honvéd. A Honvédelmi Minisztérium hetilapja. Budapest, X. évfolyam 1999/44. szám 1 oldal terjedelem. 4. Horváth Attila Réger Béla: A MAGLITE logisztikai program hasznosíthatósága a polgári logisztikában. LOGINFO, a Magyar Logisztikai Egyesület kiadványa. Budapest, 1999/6. szám pp

11 5. Horváth Attila: Szemle vagy könyv bemutató Recenzió a Komárom Erıdváros címő Szamódy Zsolt fotográfiáit, Csikány Tamás és Horváth Csaba tanulmányait tartalmazó könyvrıl. A kötetet kiadta: Komárom Város Önkormányzata. Komárom, Megjelent: Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hivatalos lapja. Budapest, szám. 6. Fleishhacker Ferenc Horváth Attila: A MAGLITE program esemény naptára, a végrehajtásra kijelölt személyek beosztása. Az elsı magyar brit logisztikai kiképzési program tapasztalatai. Megjelent a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem külön kiadványában. Szerkesztette: Horváth Attila. Budapest, pp Konferenciákon és tudományos rendezvényeken tartott elıadások: Idegen nyelven tartott elıadások: 1. Attila Horváth (title of presentation): Terrorism and Piracy on the Seas. Presented by International Scientific Conference, Plenary Section: New Challenges in the field of military Sciences Bolyai János Technical Facility of Zrínyi Miklós National Defence University. On 18 November 2009 Budapest, Hungary. 2. Attila Horváth (title of presentation): The Economic and security risks of the deployment and supply routes in the missions "Economic Aspects of Czech Army Foreign Missions" held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, on September 29-30, Attila Horváth (title of presentation): Possible Economic Effects of the Terror Attacks. Presented by: International Scientific Conference Managerial Economics and Managerial Accounting in NATO Armies. held by the Department of Economics, Faculty of Economics and Military Management, University of Defence of the Czech Republic, Brno, Horváth Attila (title of presentation): Transportation Networks and Peacekeeping Opreration Presented by: Foreign Military Missions from Defence Economy s Point of View (with Afghanistan in Focus). At the Miklós Zrínyi National Defence University, Budapest. On May

12 5. Horváth Attila (title of presentation): The Experiences of the Terrorist Attacks Against Civil Airplanes. Presented by: Scientific Research and Education in the Air Force. AFASES May At the Air Force Academy Henri Coanda. Brasov, Romania. 6. Horváth Attila (title of presentation): Sustainability and Security Policy. Presented by: New challenges in the field of the sciences th International Conference. At the Miklós Zrínyi National Defence University Section of Education and Security Policy. 14 th November, Horváth Attila (title of presentation): The Development of Transportation Network and Defence Capability Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék, a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai- és Védelemgazdasági Szakosztálya által szervezett "A védelemgazdaság és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai" címő nemzetközi konferencián, december 8-án az ZMNE Bolyai János Katonai Mőszaki Karán. Magyar nyelven tartott elıadások: 1. Horváth Attila: (az elıadás címe): A városi és ruális terek terrorfenyegetettségének azonosságai és különbözıségei. Elhangzott: a Nyugat-magyországi Egyetem, Természettudományi és Mőszaki Kar Földraj és Környezettudományi Intézet által szervezett VI. Településföldrajzi Konferencián december 5. Szombathely. 2. Horváth Attila: (az elıadás címe): A klímaváltozás lehetséges hatásai a nemzetközi terrorizmus és bőnözésre. Elhangzott: az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottság és az MTA IX. osztály Rendészettudományi Bizottság által szervezett Az éghajlatváltozás kérdései címő tudományos konferencián november 19. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 3. Horváth Attila: (az elıadás címe): A magyar élelmiszerlánc terrorfenyegetettsége. Elhangzott: az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2009 nemzetközi konferencia és szakkiállítás élelmiszerbiztonság szekciójában Az Európa Kongresszusi Központban, május 6-án. 12

13 4. Horváth Attila: (az elıadás címe): Az élelmiszerellátás terrorfenyegetettségének jellemzıi. Elhangzott: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság által szervezett Élelmiszerlánc-terrorizmus megelızés, felkészülés, cselekvés címő konferencián, Budapest, 2009, április 9-én. 5. Horváth Attila: A terrorizmus és a határok. Elhangzott: a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar által szervezett Határtalan határok címő tudományos nemzetközi konferencián. Dobogókı, október 26-án. 6. Horváth Attila: A béketámogató mőveletek és a közlekedési hálózatok összefüggései. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai és Védelemgazdasági Szakosztálya és a Magyar Honvédség Összhaderınemi Parancsnoksága által szervezett: A fókuszban Afganisztán- Missziós feladat - többletköltség vagy beruházás a jövıbe? címő tudományos konferenciáján. Székesfehérvár, október Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus elleni védelem közösségi közlekedés aspektusai. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi és rendvédelmi kérdései címő tudományos-szakmai konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 6-án. 8. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felszíni közlekedés terrorfenyegetettsége és a védelem lehetıségei. Elhangzott: A Magyar Mérnökakadémia által szervezett Innováció és fenntartható felszíni közlekedés címő konferencia A közlekedés biztonsága II. szekció ülésén, a Budapesti Mőszaki Fıiskolán, Budapest, szeptember 6-án. 9. Horváth Attila: (az elıadás címe): Miért van szükség Magyarországon a kritikus közlekedési infrastruktúra védelmére? Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar által szervezett a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Konferenciáján. Budapest, december 15-én. 10. Horváth Attila: (az elıadás címe): Generációk a tudományban, a középgeneráció felelıssége Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja által szervezett tudományos konferencián, az MTA Székház Nagy Elıadótermében. Budapest, december 1-jén. 13

14 11. Horváth Attila: (az elıadás címe): A felvonulási útvonalak és a hadmőveleti terület logisztikai felderítésének néhány elméleti kérdése Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Katonai Logisztikai, Minıségügyi és Közlekedésmérnöki Tanszék, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai Szakosztálya által szervezett: A katonai logisztika idıszerő kérdései címő szakmai-tudományos konferencián. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Lejtıs tantermében. Budapest, november 20-án. 12. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus és közösségi közlekedés Elhangzott: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései címő szakmai konferenciáján. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. Budapest, november 8- án. 13. Horváth Attila: (az elıadás címe): A metrók biztonsági kockázatai és terrorfenyegetettsége. Elhangzott: a Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyőlés, 3. Társadalmi problémák a városokban szekció ülésén, Szegeden a Városházán, október 27-én. 14. Horváth Attila: (az elıadás címe): A terrorizmus földrajzi meghatározottsága. Elhangzott: A HUNGEO 2006 a Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozó Földrajzi Szekció ülésén, a Pécsi Tudományegyetemen augusztus 22-én. 15. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedési rendszerrel szemben támasztott új típusú követelmények Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kara által szervezett, a ZMNE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasainak Védelem és Biztonság címő konferenciáján, december 15-én Bolyai János Katonai Mőszaki Karon. 16. Horváth Attila (az elıadás címe): A déli határ stratégiai értelmezésének változásai a XX. századi Magyarországon Elhangzott: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék által szervezett A Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia 3. Elméleti kérdések szekció ülésén, november 17-én Szegeden a Polgármesteri Hivatalban. 14

15 17. Horváth Attila (az elıadás címe): A terrorista csoportok lehetséges célpontjai, kiemelten a városi tömegközlekedésre. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Doktori Iskolája által szervezett A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem idıszerő társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései tudományos-szakmai konferencián november 10-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében. 18. Horváth Attila (az elıadás címe): A nagyvárosok, mint a terrorizmus lehetséges színtere. Elhangzott: A Magyar Földrajzi Társaság Vándorgyőlése és Tudományos Konferenciáján július 9-én a Miskolci Egyetemen. 19. Horváth Attila (az elıadás címe): Közlekedés és terrorizmus Elhangzott: A Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett Tavaszi Szél Konferencia, Sport-és hadtudomány szekció elnöki nyitó elıadásaként május 7-én a Debreceni Egyetemen. 20. Horváth Attila (az elıadás címe): Védelmi követelmények a közlekedés fejlesztésében Elhangzott: A IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A politikai földrajzi szekció ülésén október 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 21. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedés-földrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón". Elhangzott: a II. Magyar Földrajzi Konferencián szeptember 3-án A Szegedi Tudományegyetemen a Határváltozások szekcióülésen. 22. Horváth Attila (az elıadás címe): Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzı 1945-tıl napjainkig Elhangzott: a GEO 2004 Magyar Föltudományi Szakemberek VII. Világtalálkozóján a augusztus szeptember 1-jén A Szegedi Tudományegyetemen, a augusztus 30-án megtartott plenáris ülésen. 23. Horváth Attila (az elıadás címe): A honvédelem és a közlekedésügy kapcsolatrendszere. Elhangzott: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Közlekedésmérnöki Tanszék által szervezetett Honvédelem és Közlekedés- a közlekedés honvédelmi feladatai. Szakmai tudományos konferencián június 18-án, Budapesten Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 15

16 24. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedés és a hadmőveleti tervezés összefüggései. Elhangzott: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Építımérnöki Tanszék által szervezett STANAG 2021 Hidak terhelési osztályba sorolása Konferencián április 19-én Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 25. Horváth Attila (az elıadás címe): A Varsói Szerzıdés tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára az 1960-as években. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 11-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 26. Horváth Attila (az elıadás címe): A hadszíntér elıkészítés hatása a közlekedési rendszer fejlesztésére a két világháború között. Elhangzott: A Honvéd Vezérkar Hadmőveleti Csoportfınökség és Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett Az Ország védelmi célú elıkészítésének lehetıségei címő tudományos konferencián november 13-án Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében. 27. Horváth Attila (az elıadás címe): A NATO tagság hatása a magyar közlekedéspolitikára Elhangzott: A Pécsi Tudományegyetem által szervezett Az integrálódó Európa politikai földrajza-iii. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia geopolitika és az Európa változó határai szekciók közös ülésén november 8-án a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 28. Horváth Attila (az elıadás címe): Adalékok a Székelyföld vasúthálózatának történetéhez Elhangzott: A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara és a Székelyföld 2000 Munkacsoport által szervezett III. Székelyföld Konferencia Önigazgatás, gazdaságtörténet regionális identitás szekció ülésén október 15-én A Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. 29. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára a két világháború között Elhangzott: a GEO 2002 Magyar Föltudományi Szakemberek VI. Világtalálkozóján Sopron, augusztus A Nyugat-Dunántúli Egyetemen, Sopronban augusztus 22-én megtartott plenáris ülésen. 16

17 30. Horváth Attila (az elıadás címe): A Bolyai Ösztöndíjasok helye a tudományban. Elhangzott: az Oktatási Minisztérium, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Fıiskola által szervezett Fiatalok a tudományban címő konferencián, március 23-án Kecskeméten az Erkel Ferenc Mővelıdési Házban. 31. Horváth Attila (az elıadás címe): A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának felkészültsége az 1938-as csehszlovákiai bevonulás és Kárpátalja 1939-es megszállásának tapasztalatai tükrében. Elhangzott: az MTA Hadtudományi Bizottság, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 32. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekérvényesülést befolyásoló fıbb tényezık a XX. században. Elhangzott: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok és Széchenyi Professzori Ösztöndíjasok Tudomány Napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferenciáján november 12-én Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi termében. 33. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János a katona és tudós. Elhangzott: Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2001-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 34. Horváth Attila (az elıadás címe): 1940 a magyar katonai közlekedési szolgálat sikeres éve. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 35. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar katonai kontingens utánszállításának tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Honvédség Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Közlekedési Szolgálatfınökség és Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által rendezett a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából rendezett tudományos 17

18 konferencián, június 10-én, Budapesten a MAHART Táncsics személyszállító hajóján. 36. Horváth Attila (az elıadás címe): Bolyai János katonai pályafutásának jellemezıi. Elhangzott: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémia Klub rendezvényén, április 11-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Képes termében. 37. Horváth Attila (az elıadás címe): A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar által szervezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Karon. 38. Horváth Attila (az elıadás címe): A katonai és gazdasági érdekek érvénysülése a két világháború közötti magyar közlekedéspolitikában. Elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium felkérésére június 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a 2000-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek ünnepélyes oklevél átadásán. 39. Horváth Attila (az elıadás címe): A közlekedést meghatározó, gazdasági tényezık 1920-tól napjainkig. Elhangzott: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium IX. számú Szakértıi Kollégiuma, az MTA Hadtudományi Bizottság és a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola által rendezett Hadtudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Konferenciáján, december 15-én, Budapesten, a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolán. 40. Horváth Attila (az elıadás címe): Csehszlovákia 1968-as megszállásában résztvevı magyar kontingens ellátásának tapasztalatai. Elhangzott: a Zala Megyei Múzeumok Szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett A Prágai Tavasz és Csehszlovákia 1968-as megszállása címő nemzetközi tudományos konferencián, augusztus 28-án, Zalaegerszegen, a Tiszti Kaszinóban. 41. Horváth Attila (az elıadás címe): Baross Gábor munkásságának jelentısége Magyarország közlekedési hálózatának fejlıdésére. Elhangzott: A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napja alkalmából, a Magyar Honvédség 18

19 Szárazföldi Vezérkar Logisztikai Csoportfınökség által rendezett szakmai tudományos konferencián, június 5-én, Székesfehérváron. 42. Horváth Attila (az elıadás címe): A szállító szolgálat mőködése a területgyarapítások idıszakában. Elhangzott: a Magyar Hadtudományi Társaság Hadtápszakosztály tudományos ülésén június 16-án, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián Felkért hozzászólások tudományos rendezvényeken, konferenciákon: 1. Horváth Attila: Generációk a hadtudományban Elhangzott: április 12-én Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága által szervezett A katonatudósok helyzete és jövıképe címő konferencián. Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 19

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart!

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart! 2004 6 június hírlevél EGYESÜLETI HÍREK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA Elnökségi fogadónap: A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége 2004. június 9-én (szerda) 15.00 órakor az Egyesület

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

KÖZTES-EURÓPA Társadalomtudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei

KÖZTES-EURÓPA Társadalomtudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei KÖZTES-EURÓPA Társadalomtudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 1. szám (No. 14.) SZEGED 2014 KÖZTES-EURÓPA Társadalomtudományi folyóirat A Virtuális Intézet

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben