AlsópeTÉNY SZERKESZT SÉG TARTALOM: HONLAPAJÁNLÓ. Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AlsópeTÉNY SZERKESZT SÉG TARTALOM: HONLAPAJÁNLÓ. Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja"

Átírás

1 AlsópeTÉNY Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja 2010./3.szám TARTALOM: 2. Interjú Laluja Imre polgármesterrel 3. Önkormányzati képvisel nk: Ó Szabó Miska 4. Önkormányzati képvisel nk: Terman Ildikó 5. Visszatekint / április-május 6. Ez történt tavasszal : Visszatekint képekben 7. Júniusi visszatekint képekben 8. Visszatekint / Falu- és gyermeknap 9. Ahogy ígértük: Baranyi Mária önéletrajza 10. Kézm vel : Keresztszemes horoszkóp 10. Kif zde: Franciakrémes és Boursen sajtkrém 11. Ásó-kapa A komposztálásról 12. Falunkról: A Szív-alakú tó legendája 12. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hírei Meghívó az ALSÓPETLÉNYIEK II. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA Beharangozó SZENT ISTVÁN NAPOK, SZÜRET SZERKESZT SÉG Cím: Községi Önkormányzat 2617 Alsópetény, Pet fi út 24. Telefon: Honlap: HONLAPAJÁNLÓ

2 SZÓ-SZÓLÓ Idei els számunkban Laluja Imrét, a magánembert faggattam. Most újra a polgármestert kérdezem. Hogy indult az idei év az önkormányzati munka tükrében? Csak úgy, mint az utóbbi évek pénz nélkül, de tele optimizmussal! Mindig a jól (legalábbis feltételezem, hogy jól) megfogalmazott célok megvalósításán fáradozom képvisel társaimmal együtt. Tehát dolgozunk. A februári falugy lésen elhangzottakat is figyelembe véve kezdtük el idei évünket Te, mint független polgármester, hogyan élted meg az országgy lési választásokat? Miként értékeled a kialakult eredményt? Csakúgy, mint az összes többit 4 évenként. Vallom, hogy egy kistelepülés polgármestere nem pártpolitikus, hanem a közérdek képvisel je és a közügyek szolgálója képvisel társaival együtt. A település érdeke mindenek el tt! Az eredményt pedig értékeljék a politológusok és kritikusok a gy ztesek és a vesztesek pedig vonják le a konzekvenciát. Visszautalva a falugy lésen felmerült témákra, játékra invitállak. Villám-kérdéseimre lényegre tör, rövid választ kérek. PRÓNAY KASTÉLY: Felújítása a tulajdonos által nyert pályázati pénzb l elkezd dött, mellette a panzió megépítésének el készítése úgy szintén. Jelenleg a wellness-tér kialakítása folyik. ID SEK OTTHONA: Még mindig nem tudok jó hírrel szolgálni. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy a beruházók eredeti elképzelése megvalósuljon. Mi ebben a stádiumban csak szurkolók vagyunk, a m ködés el készítésénél és a beüzemelésnél lesz az Önkormányzatnak ismét szerepe. URNAFAL: Terveink szerint a megépítési határid augusztus vége. MÚZEUM: Megegyeztünk az épület tulajdonosaival. Augusztusban birtokba kívánjuk venni és indulhat a felújítás ORVOSI SZOLGÁLATI LAKÁS: Szakrendel kké való átalakítás a tervünk. ÚTFELÚJÍTÁS A KESZEGI ÚTVONALON: Amit a Közútkezel felújításnak nevezett és elvégzett - véleményem szerint a magyar útépítés, felújítás és karbantartás meggyalázása. Nem hagyjuk annyiban. AZ ÓVODA JÁRDÁJA: Az ovi bels festésével együtt az augusztusi szünetben felújítjuk azt is. KÓRHÁZ: Erre nem tudnék röviden válaszolni! De az augusztus elejére tervezett falugy lésen részletesen tájékoztatni fogom a lakosságot. Mert nem alszunk abban az ügyben, hogy a váci kórház és a balassagyarmati kórház is fogadja a betegeket. Csakúgy, mint régen évtizedekig és gond nélkül! Gondolom nem kis büszkeséggel tölt el a FALUKÖZPONT látványos kiépülése. Igen örülök, hogy a néhány évvel ezel tti sártenger és épületromok helyett virágos és látványos központunk lett. Még télen kezdtünk hozzá nyertes pályázatunk megvalósításának elékészítésének. Nagyon vártam a jó id t, hogy munkagépek zaja és dolgos kezek szépítséképítsék községünket. Persze a faluközpontban nem csak a szépítés, hanem f terünk magas talajvíz szintjének csökkentése és a felszíni vízelvezetés is volt a cél: az itteni lakóépületek szinte vízen úsznak és es zés idején nem kicsi a gond A vízelvezet árkok és a tér drénezése már az els napokban jól vizsgázott, mert az évek óta nem látott csapadék-mennyiség gyorsan elfolyt. Legutóbbi beszélgetésünk utolsó mondatát idézem: Nem segély, hanem esély kell az alsópetényi embereknek! Van-e hozzáf zni valód ehhez? Igen! A közmunka-programot maximumon járatjuk, lehet ségeinkhez mérten juttatjuk munkához és jövedelemhez a rászorulókat. De készülünk az el készületben lév magáner s nagyberuházásoknál is lehet séget szerezni az itt él knek, munkavállalóknak t l az építkezés 2012-t l pedig a m ködés adja majd a megélhetést - reméljük minél több alsópetényinek

3 Ó SZABÓ MIHÁLY Kicsit izgultam, mikor te kerültél sorra, mert közismerten sz kszavú ember vagy, nem kenyered a sok beszéd. Mindenesetre biztos, hogy bel lem sem jó politikus, sem jó pap nem lett volna, mert nem szeretem szaporítani a szót. Hasonlóképpen a nyilvános szereplést l is ódzkodom, úgyhogy szívesen átadtam volna ezt a lehet séget más, erre érdemesebb interjú alanynak Mindannyian tudjuk, hogy alpolgármester vagy s hogy civilben sokáig erdész voltál. Mesélj a munkádról! A faluban leginkább Erdész-Miskaként (erdész úrként) ismernek, hisz 1966-tól a Nógrád megyei erd k szolgálatában álltam, egészen a tavalyi nyugdíjba menetelemig. Ebb l 40 éven át megszakítás nélkül Alsópetényben dolgoztam. Hogy hogyan kerültem ide? Egyszer a válasz: itt volt munkahely. És miután a szakmámban akartam maradni, kénytelen voltam megtenni ezt a kis helyváltoztatást Hajdúböszörményb l. Mindemellett, szinte a rendszerváltás kezdetét l, jelen vagyok a testületben, mint alpolgármester. De el kell mondanom, hogy ez a megtisztel cím szimbolikus, mert a feladatok végrehajtása, a felel sség a mindenkori polgármestert terheli. Nem irigylem érte. Vadászként híresen jó vadételekkel kényezteted rendezvényeinken a falu lakóit, ugyanakkor nehezen fogadod el, ha a f ztödet dicsérik. Egy faluközösség életében mindig vannak események, melyeket emlékezetessé szeretnénk tenni. Ehhez tartozik a közösségi étkezés is. Már pedig ez csak úgy lehetséges, ha valaki vállalja a f zést. Eddig én voltam ez, és talán még leszek is. Erdészként volt egyfajta helyzeti el nyöm, mellyel könnyebben hozzájutottam a nyersanyaghoz. Nincs ebben semmi rendkívüli. Büszkeség ugyan nem tölt el, ha jól sikerül amit f ztem, de nem tagadom, hogy örülök, ha ízlik. Ha erre nem vagy büszke, mondd el, mire! Mit tagadjam, én annak idején az erd vel kötöttem házasságot. Ma már tudom, hogy aki ezt teszi, és még h séges is akar maradni, adjon föl minden reményt. Nincs miért dicsekednem, de nem is panaszkodom. Jó testvéreim vannak, akikre számíthatok, és én is segítem ket, ha szükségben szenvednek. Hadd idézzek Pál apostol könyvéb l (Róm.12): Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó!. Az ehhez hasonló intelmek szellemében próbáltam tenni akkor is, amikor Imre barátommal (aki akkor még nem volt polgármester) elindítottuk az alsópetényi tó megvalósítását. Ehhez én egyebek mellett mintegy húsz hektár területtel járultam hozzá, megköszönve két éves koromban elvesztett édesapám örökségét, mert hisz általa jutottam hozzá a kárpótlási jegyhez. Elszörnyülködve látjuk, milyen mennyiség hatalmas fát termelnek ki mostanában, míg csemeteültetést alig tapasztalunk. Sokan aggódunk a természeti környezet kizsákmányolása miatt. Csak a laikus látja így. A fakitermelés nem a gazdálkodó kénye-kedve szerint történik, hanem korszer tervezés és kemény hatósági felügyelet kíséri a tevékenységet. Próbálom megérteni a hétköznapi embert, amikor elkeseredik, látva, hogy tarra vágunk egy erd t. De ez a terület sosem marad parlagon, hanem ott újból erd lesz. Csak egy rövid példa, amire az olvasók is emlékezhetnek: A treticskai erd részben (a bánya felé, a faluvégen) egy düledez, vékony, száradó-félben lév akácerd volt. Csekély haszonnal letermeltük, amiért akkor számtalan elmarasztaló véleményt kaptunk. Ma ugyan a vadaskert részét képezi, de meg lehet nézni, milyen szép erd n tt helyette! Még egy tényt szeretnék elmondani. 40 évvel ezel tt, mikor ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a kerületemben lév tölgy-erd k 60%-a éves. Természetes, hogy ezeket ápolni kellett, s ez a munka sosem felt n. A mostanra éves állományoknál viszont már be kell avatkozni, mert különben értéktelenné válik az állomány. A mi erdeink nem serd k. A kultúr-erd kre pedig az jellemz, hogy ha az emberi kéz oda betette a lábát, akkor onnan következmények nélkül nem léphet ki Még egy gondolat: Hol volnának a mostanában élre tör méregzöld természetvéd k, ha kollégáim lelkiismeretes munkát végeztek volna? Alpolgármesterként mit tartasz a közeljöv legfontosabb feladatának? Mint már említettem, nem sok eszköz áll rendelkezésemre, de a mandátumom lejártáig segítek, ahol módomban áll. Nagyon sok olyan napi probléma van, amit meg kell oldanunk. Ez pedig senkit nem érdekel addig, míg nem érintett benne. Mivel búcsúznál olvasóinktól? Szeretném, ha nap, mint nap figyelnének egymásra, s önzetlenül segítenének a rászorulókon. És mindenekel tt, hogy próbáljuk meg elviselni egymást a különböz ségeink ellenére is. Azt kérem még olvasóinktól, hogy ne éljenek Hit nélkül. Mert van olyan Hit, amely gyümölcsöt terem Köszönöm az szinte válaszokat!

4 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL INK M egkönnyíti vagy inkább nehézzé teszi helyzetedet a testületben, hogy n vagy? Máshogy látod-e a Újságunkban az önkormányzati választásokig, immár prioritásokat, mint férfi kollégáid? második alkalommal, 2-2 képvisel t mutatunk be. Azonos helyzetben másképp gondolkodik egy férfi és TERMAN ILDIKÓ egy n. Ez így természetes. A n k talán együttm köd bbek, fejlettebb az empátiás képességük. A férfiak becsvágyóbbak, célorientáltabbak, gy zni akarnak, ez viszi el re ket. Egyik sem jobb és nem rosszabb a másiknál. A testületben is mindenki teszi a dolgát a feladatoknak megfelel en. Én a n iesebb jelleg feladatokat igyekszem legjobb tudásom szerint felvállalni és elvégezni. Iskolánk volt és óvodánk jelenlegi igazgatón jét gyerekek, feln ttek egyaránt jól ismerik. Áruld el, mi vonzott a pedagógus pályára! Kiskorom óta szerettem nálam kisebbekkel játszani, foglalkozni. Mikor eljött a pályaválasztás ideje, már tudatosan óvón nek készültem. A szakközépiskola után a fels petényi Nevel otthonban kezdtem dolgozni. Nagyon jó érzés volt az árva gyerekek anyukájának lenni. Kés bb képesítés nélküli nevel ként dolgoztam az alsópetényi iskola napköziseivel. A Tanítóképz F iskola elvégzése után alig vártam, hogy taníthassak. Csodálatos dolog volt, ahogy a pici óvodások az én munkám nyomán játékosan elsajátították az írás olvasás számolás tudományát. Hogy újra és újra átélhessem ezt az érzést, szinte folyamatosan els -második osztályt vállaltam. Ugyanakkor igen nagy kihívást jelentett összevont osztályban tanítani. Megosztott figyelmet, megfeszített odafigyelést igényelt. Most újra óvodában, b bájos pici gyerekekkel dolgozom. Ennek is megvan a maga csodálatos varázsa. Érdekelne, hogy látod az iskoláskorból kinöv k lehet ségeit falunkban? Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a fiatalok, akiknek most kell szakmát választaniuk. Semmi garancia nincs rá, hogy el tudnak helyezkedni tanult szakmájukban. Sok helyen leépítések vannak, keményen kell dolgozni, gyakran pusztán a minimálbérért. Kevesen vannak, akiknek összejön egy jó munkalehet ség. Milyennek érzed a nyugat-nógrádi térség megtartó erejét? A fiatalok többsége leginkább Vácon talál munkát, mások még távolabb. A kisgyermekesek viszik magukkal a csöppségeket óvodába, iskolába. Nem csoda, ha fiataljaink többszörösen átgondolják, merjék-e vállalni a családalapítást. Csak reménykedni tudok, hogy az elkövetkez évek változtatnak ezen, s új munkalehet ségek nyílnak meg a fiatalok el tt. Képvisel ként mit tehetsz ebben az ügyben? Mivel ez országos probléma, szinte semmit. Csodát pedig végképp nem. Túlságosan kis ember vagyok ehhez. Nehéz kérdés, hogy hogyan alapozzuk meg a fiatalok pozitív jöv képét, ha szinte mindenhonnan az ellenkez jét látják, hallják, tapasztalják. 4 A fiatalok képviseletén túl mit érzel még szívügyednek, feladatodnak képvisel i mivoltodban? Szívügyemnek érzem az id sebb emberek sorsát, bár a tanítás mellett nem tudtam annyit foglalkozni velük, mint szeretném. Amikor azonban lehet ségem van, sokat beszélgetek velük. Az óvodában már második alkalommal teremtettünk lehet séget arra, hogy id sebb nénik és bácsik látogassanak el hozzánk, s kellemesen eltöltsünk együtt néhány órát. Legutóbbi ilyen alkalom április 30-án volt. Szívügyemnek érzem, s már régóta szeretnék lépéseket tenni a falumúzeum létrehozására. Most végre úgy látszik, lehet ségem lesz tenni is ebben az ügyben A falunk hírnevét öregbít Vadmacskák táncegyüttes tagja vagy. Milyen többletet ad ez neked a mindennapjaidban? Számomra mindig öröm, ha találkozhatok a csajokkal, próbálhatunk s közben jókat dumcsizhatunk. A fellépések el tti intenzív próbák pedig felérnek egy jó kis testedzéssel. Szeretném, ha többen lennénk, hisz ez is azt bizonyítaná, hogy a fiatalokban megvan az összetartás vágya és a cselekedni akarás. Jó érzés lenne azt látni, hogy vállvetve, egymást segítve munkálkodnak falunk hírnevének továbbépítésén

5 * VISSZATEKINT / április- május.* POLGÁR R TALÁLKOZÓ A csodálatosan ver fényes napon már reggel f tt a virsli és a kolbász a tóparton felállított sátor alatt, hogy a korán érkez polgár rök és családtagjaik a pörkölt elkészültéig se éhezzenek. Ételb l is, italból is mindenki megtalálta a szájíze szerint valót. Varga Gabi, Szlonkai Pityu és Janek Pista volt a szakács. Míg rotyogott a pörkölt a kondérban, néhányan kártyáztak, mások jóíz t beszélgettek, tréfálkoztak. Könnyedebb és húsbavágóbb témák egyaránt felmerültek, még kisebb békés vita is kialakult a romák munkavállalási lehet ségeinek kérdésében. Senki nem unatkozott. A férfiak szerelték a sátrat, rakták a tüzet, szelték a kenyeret, kínálgatták az innivalót, az asszonyok tálaltak, porciózták a savanyút, a kenyeret, és leszedték le az asztalokat. Az isteni ebéd után még Néma Pista heged je is el került, mindenki elhúzathatta a kedvenc nótáját. Délután hat körül kezdtek csak szedel zködni polgár reink. Remekül sikerült ez a nap is! EGÉSZSÉGNAP Az alsópetényi székhely Oxyteam Nemzeti Sportszövetség Ment szolgálat két napos ingyenes egészségügyi sz r vizsgálatot tartott április án a Kultúrházban. A vizsgálatokra és a kezelésekre el zetes bejelentkezés alapján hosszas sorban állás nélkül be lehetett jutni. Az alapvizsgálatok mellett egyetlen csepp vérb l, a legkorszer bb eszközök használatával állapították meg pl. helicobacter pylori jelenlétét, mikroszkóppal pedig a vérb l kimutatható betegségek jeleire hívták fel a megjelentek figyelmét. MÚLTIDÉZ NAP AZ ÓVODÁBAN A meghívott falunk béli id s néniket (Kovács Istvánné, Marika nénit, Kucsera Józsefné, Manci nénit és Bulejsza Józsefné, Lenke nénit) énekkel és mondókákkal köszöntötték a gyerekek. Ezután azokat a régi id ket idéz használati tárgyakat vettük szemügyre, melyeket az id sek hoztak magukkal. A vendégek tótul is megnevezték a használati tárgyakat, meséltek róluk, az ovisok pedig kérdezhettek, s t ki is próbálhatták a számukra különös eszközöket. Ezután régi petényi népdalokat énekeltünk. A Szlovák Önkormányzat támogatásának köszönhet en sütivel, üdít vel is megkínáltuk az id seket. Ezután az ovisokkal májusfát állítottunk az udvaron, s közben meghallgathattuk a szokás eredetét, s történeteket régi májusokról. Minden résztvev számára csodálatos, élményekben gazdag nap volt. (Terman Ildikó visszaemlékezése) GYEREKSZÁJ Levente: A Zsombor szedetlen gyümölcsöt eszik. Te nem ismered a Sárát meg a Rékát, mert k IKONOK és Vácon laknak. Zolika: Óvó néni, a Dani agyonütött egy nyúllal. Kés sszel almát eszünk az udvari fáról. Dani figyelmeztet: Tanító néni vigyázzál, lehet, hogy a Te almádban is benne van a fagy. Réka: Segítettem porszívózni, mert nagy volt a PISZK. Óvó néni csukd be a szemed, lesz egy GARÁZSLAT. Zsombor: új cip, csak régen vettük. Zsófi: Anyu azért öltöztet fel melegen, mert TAKONYOS vagyok. Nekem leér a nagy hóban a lábam, az Erzsinek meg nem. Áron, hol van a gumicsizmád? Válasz: Az egyik kicsi, a másikba nem megy bele a lábam. Babot csíráztattunk környezet foglalkozáson. Pár nap múlva Zsófi örömmel közli: - Már ZÖLD DIK a csíra. Zolika: Akkor Te nem voltál itt, mert BETEGÁLLOMÁSon voltál. Adrián: Mi csinálunk egy medencét, de az olyan mély lesz, hogy az égig fog érni. Társasozás közben Réka: FELFEJLETT mellettünk haladunk (fej- fej mellett) Beszélgetünk. Kérdezem, lesz-e hétvégén Rally. Zsombor megszólal: - Mi is megyünk RANDIZNI. 5

6 VISSZATEKINT KÉPEKBEN / április-május-június POLGÁR R TALÁLKOZÓ.* EGÉSZSÉGNAP MÚLTIDÉZ NAP AZ ÓVODÁBAN A honlapon több képet is találhat:

7 Novohradske Lípky Gyermek és falunap

8 VISSZATEKINT június Jún. 5. szombat - NOVOHRADSKÉ LIPKY - NÓGRÁDI SZLOVÁK GYERMEKTALÁLKOZÓ Immár harmadik alkalommal rendezte Nógrád megye Alsópetényben, fest i szépség Cser-tavunk partján a találkozót. A rendezvényre a szlovák nyelvet oktató iskolák nevezhették be tanulóikat, hogy testben, fejben és lélekben összemérjék tudásukat, erejüket. Szlovák Kisebbségi Önkormányzatunk vezet je, Radicsné Ági már hetekkel korábban megkezdte a sziszifuszi szervez munkát, hogy a nagy napon minden zökken mentesen lezajlódhasson, hogy a programokban, étkeztetésben és m sorokban fennakadás ne legyen. A regisztráció és az iskolák bemutatkozó m sora után kezd dött az akadályverseny és a kispályás foci. Aki nem versenyzett, Terman Betti és férje kézm ves foglalkozásán apró madárkalickát, cseresznyés kulcstartót és keser f üreges szárából sípot készíthetett. Nem volt egyetlen unatkozó vagy céltalanul döng gyerek, mindenki élményekkel gazdagon térhetett haza Jún A végeérhetetlen es zések és a felázott tópart miatt május utolsó hétvégéjér l júniusra kellett eltolni a FALU- és GYEREKNAPot. Mivel így éppen egybeesett a szlovák gyermektalálkozóval, csak szombaton délután négykor kezd dhettek a programok. A bohócm sor utolsó attrakciója alaposan felborzolta a kedélyeket. Gyerekek is, feln ttek is jelentkeztek, hogy bátorságukat bizonyítva nyakukba vegyék az óriáskígyót. Alíz és Jetta a gyereknapra tekintettel a színpadra szólította és megénekeltette az ovisokat. DJ Milán diszkójával, majd közkívánatra- karaokéval zárult a nap. A vasárnap csodásan kék éggel várta a tópartra érkez ket. A felállított hatalmas trambulinnál folyamatos volt a sorban állás. A gödöll i Szent István Egyetem Zöld Klubjának munkatársai környezetvédelmi és hulladék-kezelési ismeretekre játékosan oktató programot hoztak. Öko-mata robotjuknál a legkisebbek is könnyedén szerezhettek friss tudást s nem utolsó sorban apró ajándékokat. Aki ahhoz érzett kedvet, csuhé babát, szövött könyvjelz t készíthetett. A Vadmacskák (Piszár Orsi, Székelyné Hugi és Mónika lánya, Terman Ildikó) akadályversennyel és tréfás feladatokkal készültek a gyerekek és feln ttek szórakoztatására. Volt zsákban futás, lufi fújás, fakanálon vitt tojással szaladás, felkötött lekváros-fánk evés, késsel-villával csoki evés, szaglás utáni felismerés, kötélhúzás). Délre mindenki alaposan elfáradt. Alsópetény Önkormányzata valamint a Szlovák és Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából minden alsópetényi ingyen megebédelhetett. Terman Károlyné Erzsike, Kucsera Józsefné Ancika, Hébel Julis néni és Kovács Józsefné Margitka kora reggelt l reszelték, keverték, szaggatták a hagyományosan isteni sztapacskát, Varga Tibi és Kovács Jani pedig halászlével és babgulyással várta a megéhez ket. Újdonság volt a romhányi Fáradt Vándor Panzió gyrosa, melyb l Brigi és Anett nem gy ztek eleget és elég gyorsan készíteni. Meglepetésképpen a gyerekek vasárnap is ingyen ehettek bel le. Akadtak, akik türelmetlenkedtek, hisz akár percet is kellett sorban állni a pitába töltött különlegességért, de a többség belátta, hogy a hús sülésének megvan a maga tempója, azt sürgetéssel meggyorsítani nem lehet. Délután még egy focimeccs is várt a sportkedvel kre, melyhez a Fáradt Vándor ajándékozta a mezeket. Különös természeti jelenség tanúi lehettünk, mikor a szélcsendben hirtelen forgószél kerekedett, s felkapott mindent, amit csak ért: katonai sátrat, az árusok pavilonjait, s t a lerögzített színpadi árnyékolót is. Szerencse, hogy az ijedségen kívül senkinek más baja nem esett. A körmenet miatt sokan csak a délutáni programokra értek a tópartra, mely a Rétsági Kerepl Gyermek Táncegyüttes m sorával kezd dött. Autentikus népzenére felf zött m sorukon érezhet volt az összeszokottság, átsütött az együttlét öröme, a tánc szeretete. Az utánuk következ Nógrádi Néptáncegyüttes egy lánykérés-menyegz -lakodalom történetét táncolta el, csodaszép ünnepi népviseletben. A népzene után egy huszáros m fajváltással hangosító-zenészünk, Bacskó Péter tanár úr (legközelebbi számunkban vele is olvashatnak riportot) új együttese, a Frász csapott a húrok közé. Zenéjük felforrósította a hangulatot, sokan, f leg a fiatalabbak, együtt tapsolták-dobolták a ritmust a búgó hangú énekesn vel. Péter virtuóz gitárszólóin többünknek leesett az álla. Kár, hogy mire az utánuk következ Rozsda RTM gitárzenekar felszerelkezett, többen hazaindultak, ami érthet is, hisz másnap sokan már a hajnali busszal munkába kellett induljanak. Sajnálhatják, mert az öregfiúk igazán remek nosztalgiaszámokat játszottak, meglehet s profizmussal. Végezetül mindenképp meg kell említeni a program támogatói között a rétsági Kucsera Ferencet, a Cser-tó Bt-t, az Öreg Hangya Kisáruházat, Lestyán Józsefet és Udvari Mihályt is. Köszönet illeti emellett az Önkormányzat, az Öreg Hangya és a Cser-tó segít dolgozóit is. 8

9 BARANYI MÁRIA - ÖNVALLOMÁS Alsópetény május 12-én születtem. Gyermekkoromat Alsópetényben, egy Nógrád megyei pár száz f s kis faluban töltöttem. Négyen voltunk testvérek, két bátyám és egy öcsém volt. Szüleim korán elváltak, édesanyám egyedül nevelt minket öcsémmel, Jánoskával. Gábor bátyámat anyai nagymamánk nevelte, Palika bátyámat pedig édesapám és apai nagymamánk, Diósjen n. Édesapám a válás után ritkán látogatott minket. Édesanyám nagyon beteges volt. Szívét meg is operálták, minek következtében agyi embóliát kapott és lebénult. Újra kellett tanuljon beszélni és járni. Betegsége kihatott egész gyermekkorunkra. Volt rá példa, hogy egy évig folyamatosan kórházban volt. Folyamatosan attól rettegtünk, hogy állami gondozásba visznek minket. Édesanyánk húga, Éva volt az, aki ilyenkor a gondunkat viselte, pedig neki is volt saját családja. Nagyon sokat köszönhetünk neki! Vác - Egészségügyi Szakközépiskola Arra emlékszem, hogy nagyon szegények voltunk. Nem volt fürd szobánk, szoba-konyhás házból jártam Vácra, az Egészségügyi Szakközépiskolába. Kezdetben szégyelltem, hogy szegények vagyunk, s t még azt sem mertem elmondani, hogy az én anyukám miért nem jár szül i értekezletre Kés bb aztán, középiskolai osztályf nököm érzékenységének köszönhet en már ezt is el tudtam mondani. Talán éppen ez sarkallt arra, hogy legalább a tanulmányi eredményeimben felvegyem a versenyt jobb módú társaimmal. Jó és szorgalmas tanuló voltam. Érettségi után középiskolám arra kért, hogy maradjak ott az éppen akkor induló ötödévben. Így lettem feln tt szakápoló. Édesanyámnak nem csak az volt fontos, hogy érettségim legyen, arra is odafigyelt, hogy jogosítvánnyal ballagjak el, akárcsak a többiek. Hónapokig spórolt rá a kis rokkantnyugdíjából. Budapest - Egészségügy & Szociális szféra Teljesült tehát Édesanyám kívánsága, hogy ott legyek n vérke, ahol t operálták, Budapesten, az Országos Kardiológiai Intézetben. Több évig dolgoztam intenzív koronária- rz ben, majd a beteg osztályon. N vérszállón laktam, nem kerestem túl sokat. Csak az volt a h t mben, amit én tettem bele Kés bb rájöttem, hogy ha váltani szeretnék és nem egy életen át ágy mellett dolgozni, tanulnom kell. Irodába álmodtam magam. Ezért gépírásszövegszerkesztést tanultam és szereztem még egy középfokú végzettséget: gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéz lettem. A szociális szférában helyezkedtem el. Óbudán, a Családsegít Szolgálat díjhátralék-ügyintéz jeként kezdtem dolgozni. Nem sokkal ezután beiratkoztam a Wesley János Lelkészképz F iskolára, ahol szociális munkás diplomát szereztem. Végre egy szép irodában dolgozhattam. Ugyanott, család gondozóként, öt évig. Oktatás & Média Kés bb találkoztam romákat tanító újságíró és dokumentum film készítést oktató alapítványi iskolákkal. Újra éreztem, hogy váltani lenne jó Ezért elvégeztem a Független Média Központ, a Fekete Doboz és a Roma Produkciós Iroda Alapítvány Roma Média Iskoláit. Nagyban nekik köszönhetem, hogy a szociális szféra után a médiában, a Magyar Rádió Hírszerkeszt ségében dolgozhatok újságíróként, lassan két éve már. Ezzel egy id ben volt F iskolámon mellékállásban óraadóként is dolgozom. A kurzusom címe: Szociális problémák a média tükrében. A kurzus során szociális munkás hallgatókkal vizsgáljuk, hogy egy-egy társadalmi jelenség (pl. fogyatékosság, szegénység, stb.) hogyan jelenik meg a médiában. (média = sajtó, rádió, televízió és újabban a világháló a szerk. megjegyzése) Gyökerek & Szárnyak Számomra fontosak a gyökereim, mert csak így lehetnek szárnyaim. Gyökereim ápolása nélkül nem tudom egészségesen értelmezni azt, hogy hol vagyok. Nagyon szeretem a szül falumat, Alsópetényt. Ebben a kis faluban tanították meg nekem a hittanon, hogy minden ember fontos Isten számára és nem az a lényeg, hogy szegénynek vagy éppen cigánynak születtem. Az öcsém tragikus halála után pár évig nem tudtam a szül házamban megmaradni. Minden fájt és sírt ott. Sokáig úgy gondoltam, eladom. De amikor arra gondoltam, hogy a ház nincs többé, azt éreztem, hogy az életem fáját vágom ki gyökerest l. Hosszú évek után döntöttem úgy, hogy a kis örökösök kifizetése után megtartom és felújítom a szül i házat. Itthon önmagam lehetek, szegényen is gazdag, gazdagon is szegény és cigány. Ma már tudom, hogy a másság érték, és azt az Isten adja. Ez az én gazdagságom. A cigányságom így tehát kincs a számomra a magyarságommal együtt. A kett számomra összetartozik, nem elválasztható Hála Szerencsés és hálás ember vagyok. Els sorban Istennek vagyok hálás, aztán a családomnak, a tanáraimnak, munkatársaimnak és barátaimnak. Ha újra lehetne születnem, úgy érzem, nem választanék másik sorsot, mert egy hasonlattal élve: ez az én citromom, ebb l kell limonádét csinálnom. A víz és a cukor pedig adott csak észre kell venni Életem ott van az Isten tenyerén, ezért nem félek én. Ezért van az, hogy mi fáj nekem, mégis mosolyog a szemem. Száz jajszó között is vakon remélek, hitem el nem hagyom. Rám törhet ezer baj-veszély, az Úr így szól: Ne félj! Miért és mit l félnék én a Jóisten tenyerén? 9

10 KÉZM VEL Meglephetjük önmagunkat, vagy kedves ajándék lehet ismer seinknek, ha csillagjegyét kihímezzük, és bekereteztetjük. Használhatjuk ezt a mintát díszít elemként is, például egy szemüvegtokon, könyvjelz n. (Javasolt legalább kétszeresére nagyítani a rajzot, hogy könnyebben eligazodjunk a számolgatásban.) HALAK KOS BIKA IKREK SKORPIÓ OROSZLÁN SZ Z MÉRLEG SKORPIÓ NYILAS BAK VÍZÖNT Kellemes id töltést kívánok minden ügyes kez próbálkozónak! KIF ZDE Aki szereti a krémest, annak szívb l javaslom az itt következ, kicsit babrás, ám annál finomabb krémes receptjét. Dávidné Lenkét l oroztam, aki boszorkányos ügyességgel készíti, immáron többünk örömére. Aki nem rest belevágni, id t és energiát szán rá, nem fog csalódni, ha kipróbálja Hozzávalók: 25 dg cukor, 5 egész tojás, 15 dg margarin, 1 ek méz, 1 liter + 2 ek tej, 30 dkg + 2 ek liszt, 2 cs. vanília puding, 2 cs. vaníliás cukor, 2 cs. habfixáló, 0,5 liter édes Hulala tejszín, 1db (de inkább 2) Katica tejcsoki tortamáz, 1 kk szódabikarbóna Tészta: 10 dg cukor, 1 egész tojás + 1 sárgája, 5 dg margarin, 1 ek méz, 1 kk szódabikarbóna A hozzávalókat g z fölött összeolvasztjuk. Még melegen (de nem forrón!) 30 dg liszttel és 2 ek tejjel összegyúrjuk. Tepsi hátán 2 lapot sütünk bel le. Els krém: 1 l tej, 2 cs. vaníliás puding, 2 ek liszt, 3 tojás sárgája, 1 cs. vaníliás cukor A hozzávalókat összef zzük, majd kih tjük. Második krém : 15 dg porcukor, 10 dg margarin Habosra keverjük, majd a kih lt vaníliás krémmel összekeverjük. Hab: 0,5 liter Hulala tejszín, 2 cs. habfixáló, 1 cs. vaniliás cukor Kemény habbá verjük. Csokimáz: 1 Katica tejcsoki tortamáz. Összetöröm, mikróban picit felolvasztom, majd 1 ek. étolajjal simára keverem. Az összeállítás sorrendje: lap krém hab lap - csokimáz Esti kártya-partikhoz, ráér s beszélgetésekhez pedig álljon itt a saját Hamis Boursin sajtkrém receptem, mely pirított kenyérrel, készen kapható rudacskákkal mártogatva nagyon bevált nálunk. Hozzávalók: 4 tejszínes töml s sajt, 10 dkg vaj, 1-2 kanál tejföl, fokhagyma, frissen rölt bors, só, zöldf szer A sajtot kever tálba nyomom, vajjal és némi tejföllel habosra keverem. Egy nagy fokhagymának legalább a felét felaprózva beleszórom. Jócskán darálok rá borsot is frissiben. Zöldf szerrel ízesítem. Én görög szénát használok, de a petrezselyem legalább olyan pikáns. Aki szereti, apróra vágott újhagymával is megbolondíthatja. Sózom, kóstolom, utána ízesítem, ha kell. Érdemes még egyszer jó habosra felverni, zárható dobozba tenni. Vigyázat, nagyon eteti magát! Diétázóknak nem javaslom!

11 ÁSÓ-KAPA / KOMPOSZTÁLJUNK! Egy átlagos magyar állampolgár évente mintegy 300 kg kommunális hulladékot termel, amelynek kb. 30 %-a komposztálható szerves anyag. Ez nagyjából 90 kg minden évben. Ennyivel csökkenthetnénk évente otthoni szemetünk mennyiségét, ha élnénk a komposztálás lehet ségével. A keletkez humusztól : Javul a talaj szerkezete. Leveg sebb lesz, n a biológiai aktivitása és a tápanyagtároló képessége. A növények könnyen fel tudják venni a szükséges tápanyagokat, hiszen azok a számukra megfelel formában vannak jelen. A kórokozókkal és növényi kártev kkel szemben nagyobb lesz a növények ellenálló képessége. Kicsi a tápanyag kimosódásának veszélye. A benne található hormonhatású anyagok serkentik a növényi fejl dést. Mire figyeljünk? Árnyékos, jó vízelvezetés területet válasszunk. Ha kicsi a kertünk, a silós módszer a legmegfelel bb: kis helyen egymásra rétegezve lehet elhelyezni a szerves hulladékot. Amennyiben rendelkezünk elég hellyel, a legegyszer bb, ha egy kisebb területet kijelölünk, amelyet akár körbe is keríthetünk magunk által készített komposztáló kerettel. Oda halmozzuk a hulladékot. Ügyeljünk, hogy a komposztálót lehet leg minél távolabb helyezzük el a kertt l és a pázsittól, mert igen szeretik például a lótet k és a giliszták! Mi kerülhet a komposztba? A konyhában és a háztartásban keletkez hulladékok közül az alábbiak komposztálhatóak: különböz zöldség- és tojáshéjak A gyümölcs héjjal vigyázzunk a permetezés miatt! kávé- és teazacc elszáradt, elhervadt szobanövények, virágföld fahamu, toll, sz r bármilyen feldarabolt papír (kivéve az újságpapír, azt dobjuk szelektív papírgy jt be!) alaposan feldarabolt lenvászon, de csak kis mennyiségben növényev kisállatok ürüléke forgáccsal együtt. Kertünkben keletkez komposztálható hulladékaink: lenyírt f (ez igen gyorsan elbomlik, ne ijedjünk meg az esetleges nagy mennyiségt l) gyomok még a virágzás el tt, szalma ágak összeaprítva, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, f részpor A faleveleket általában el szokták égetni. Hiszen hirtelen nagy mennyiségben keletkeznek, illetve lassan bomlanak el, hosszú id re megtöltve a komposztálót. Érdemes tehát figyelembe vennünk a következ ket: Könnyen bomlanak le: juhar, éger, mogyoró, k ris, szilfa, f zfa, hárs és a nyír levelei, ezeket nyugodtan tegyük a komposztálóba nagyobb mennyiség esetén is. Nehezen lebomló falevelek: dió, platán, bükk, nyárfa, gesztenye, tölgy. Elterjedt tévhit, hogy a diófa leveleiben növekedést gátló anyagok vannak, ezért azokat nem lehet komposztálni. Igazából ez az anyag a komposztálás során lebomlik. Mi nem kerülhet a komposztba? Hulladékok, amiket semmiképpen ne komposztáljunk: biológiailag nem lebomló, illetve szintetikus anyagok (m anyagok, üvegek, fémek) fert zött és beteg növények, húsev állatok alma (a fert zésveszély miatt) magas nehézfémtartalmú anyagok (például elemek, akkumulátorok) olyan növényi hulladékok, amelyek nagy forgalmú utak mell l származnak festékek, olaj, zsír. A hús, csont és az ételmaradékok olyan szerves háztartási hulladékok, amelyek ugyan komposztálhatóak lennének, azonban mégsem szerencsés, ha a többi anyag mellé tesszük, mert megjelenhetnek a különböz fert zéseket terjeszt állatok. A komposztálóba kerül hulladékokat érdemes felaprítani, körülbelül 5 centis darabokra - ez történhet kézzel vagy géppel -, ezáltal meggyorsítjuk a bomlás folyamatát. Fontos, hogy bizonyos id közönként összekeverjük a komposztot, ezzel el segítjük a minél gyorsabb bomlást. Ha jobb min ség komposztot szeretnénk, érdemes 6-8 hetente rendszeresen átrakni. Érett, kiváló talajjavító komposztot kb hónap után kapunk. A sötét szín humusszal ezek után szabadon feljavíthatjuk kertünk, illetve cserepes növényeink talaját, miközben évente mintegy 90 kg hulladékkal csökken-tettük kukánk tartalmát! 11

12 A SZÍV-ALAKÚ TÓ LEGENDÁJA (Régebbi írás alapján.) Sokunkban, akik felkapaszkodtunk már a K hegyen található tóhoz, felmerül a kérdés: Mesterséges vagy természetes képz dmény a szív alakú partszegély? Forrás táplálja vagy csapadékvíz? Bármi legyen is a válasz, évtizedek óta turisták és helybéliek kedvelt kirándulóhelye a tó, amely több irányból is elérhet az erdei utakon. Ha csöndesen közelítünk, megeshet, hogy egy-egy szomját oltó zet, szarvast, muflont vagy vaddisznót is megpillantunk. Gyönyör séges legendák forognak közszájon a tó keletkezésér l. Álljon itt egy a sok közül Werb czy idejében egy nagy n csábász hírében álló uradalmi erdész- és vadászember mérte ki a téli tüzel t a környék lakóinak. El tte -a fizetés megbeszélésére- a fehérnépnek adott lehet séget. A h s fák alatt, madárdal kísérettel könnyen becserkelte a könny prédát. Ám akadt egy fehérnép, aki hajthatatlan és elutasító maradt. Inkább fázott több télen át a f tetlen tiszta-szobában, mintsem Urát is megszégyenítve fizetett volna a kocsideréknyi fáért. Mégis épp ez a menyecske rabolta el az erdész urunk szívét. Hosszú ideig sírva, epekedve sétált az öreg tölgyek alatt, míg egy napon élettelenül találták a gombák után keresgél helybéliek. Meghasadt a szíve. A közelben pedig apró tavacska született, mely szív alakot öltött A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Június 05. Harmadik alkalommal került sor a NÓGRÁDI SZLOVÁK GYERMEKTALÁLKOZÓRA. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani segít inknek. Június 26-án Mátraverebély-Szentkúton szlovák-magyar imanapon vettünk részt, július 4-én pedig a budapesti Szent József Templom miséjét, valamint a Himnusz-Emlékm vet látogattuk meg közösen. PROGRAM TERVEZET / II. FÉLÉV: (A programokra Terman Beátánál és Radványi Évánál lehet jelentkezni.) TERMÉSZETJÁRÁS: Tanösvény-vezetés Vácott az ártéren. Várjuk minden érdekl d jelentkezését, id sebbekét, fiatalokét, családokét! Tervezett id pont: augusztus egyik szombatja (áradás-függ program) FOTÓZÁS: Keressük azokat a lelkes fiatalokat, kik az általuk készített fényképeket, - sorozatokat szívesen bemutatnák egy kiállítás keretein belül! Tervezett id pont: augusztustól folyamatosan NÖVÉNYEINK: Tökfaragó verseny, melyet hangulatos felvonulás és kiállítás zár. Id pont: október BARKÁCSOLÁS I: Keressük a falu legszebb, saját kézzel készített madáretet jét! Az elkészült munkákat kiállítjuk. Els sorban családok jelentkezését várjuk, de egyéni munkákat is örömmel fogadunk! Tervezett id pont: november BARKÁCSOLÁS II: Kreatív karácsonyfák versenye. Természetes ill. újrahasznosított alapanyagokból készült karácsonyfákat várunk, melyeket a falukarácsonyon kiállítunk. Érdemes már a nyár és az sz folyamán érdemes begy jteni az alapanyagokat. Tervezett id pont: december TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT! Az étel elkészültével marad egy komoly probléma: Mit kezdünk a visszamaradt használt étolajjal? Sz réssel pár alkalommal még újra használható, de többszöri felhasználása így sem ajánlott. Többen egyszer módon oldják meg ezt a kérdést: lefolyóba vagy a kert végébe öntik. De tudnunk kell: a használt süt olaj ártalmas: rákkelt vé válik. E tulajdonságával nyerte el a veszélyes hulladék rangot. Nem megoldás tehát az sem, ha a pénteki szemétszállítás során a háztartási hulladékok között helyezzük el. Szerencsére létezik jó megoldás is. Lehet ségünk nyílik a használt süt olaj környezet- és egészségbarát elhelyezésére. Már keressük a helyet a speciális gy jt hordónak, ahol az elhasznált zsírt és növényi olajat, konyhai- és más hulladéktól mentesen mindenki térítésmentesen helyezheti el. Az elszállított zsiradékot újrahasznosítják, üzemanyag készül bel le. Szlovák Önkormányzatunk már megkötötte a szerz dést, és állja a hordó kihelyezésének költségét is. Az ember jelenléte a Földön egyre nagyobb terhelést jelent sérülékeny bolygónk és él világunk számára. Most itt egy újabb lehet ség, mely pénzt nem, csak jó szándékot, és egy kis akarater t igényel! Tehát nincs másra szükség, csak lelkes lakókra, kik összegy jtik és leadják ezt a veszélyes hulladékot. (Terman Beáta írásának eredeti, hosszabb változatát honlapunkon olvashatják.) 12

13 MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNYSOROZATUNK 3. napján, (aug. 22-én, vasárnap), ismét megrendezzük az ALSÓPETÉNYIEK VILÁGTALÁLKOZÓJÁT. A rendezvényre SZERETETTEL MEGHÍVJUK CSALÁDOSTUL mindazon alsópetényi születés, vagy életének hosszabb-rövidebb szakaszában itt él volt helybélinket, aki élete alakulása folytán elkerült településünkr l. Azokat, akik már tavaly is velünk ünnepeltek, s azokat is, akik most jönnek el ször. A találkozó lehet séget ad arra, hogy egy külön rendezvénysátorban, kötetlen, családias légkörben, együtt beszélgetve, szórakozva felfrissítse kapcsolatait családtagjaival, volt szomszédaival, közeli vagy távolabbi ismer seivel, valamint új kapcsolatokat, barátságokat alakítson ki. Megkérjük, ha teheti, hozzon magával valamit családi emlékeib l, hogy együtt emlékezhessünk. (Pl: régi családi, iskolai fotókat). Akárcsak tavaly, az újonnan visszatér bekerül ALSÓPETÉNY NAGY EMLÉKKÖNYVÉBE, valamint emlékbe kap egy DÍSZOKLEVELET, mellyel örök id kre igazolhatja Alsópetényi gyökereit. Akár volt nálunk tavaly, akár nem, ha eldöntötte, hogy eljön a találkozóra, kérjük, miel bb jelezzen vissza a szervezés megkönnyítése érdekében. Adja meg elérhet ségeit, valamint hogy hányadmagával jönne. (Ha tud, értesítsen más volt alsópetényieket is err l a lehet ségr l.) Kapcsolatfelvétel: Tel/fax: 35/ Radványi Éva, 35/ Laluja Imre polgármester Honlapunk: Szeretettel várja Önöket Alsópetény lakossága, az önkormányzat képvisel testülete és Laluja Imre polgármester. További meghívókat ismer seinek a hivatalban kérhet.

14 BEHARANGOZÓ A programok szervezés alatt állnak. A részletek kés bb a honlapon, helyi plakátokon olvashatók aug SZENT ISTVÁN NAPOK AUG. 20. PÉNTEK DÉLEL TT: ÜNNEPI SZENTMISE A TÓPARTON DÉLUTÁN o PRUKNER JÁNOS FOTÓM VÉSZ ALSÓPETÉNY KIÁLLÍTÁSA MEGNYITÓ o ÜNNEPI M SOR o KARAOKE HAJNALIG o kor T ZIJÁTÉK AUG. 21. SZOMBAT 9.00-T L FOLYAMATOSAN: IV. ALSÓPETÉNYI HALÁSZLÉF Z VERSENY (RÉSZLETES KIÍRÁS JÚL. 20-A UTÁN A HONLAPON) 9.00-T L FOLYAMATOSAN: VELÜNK ÜNNEPELNEK AZ RTL KLUB NÉPSZER SZTÁRJAI (Barna Zsombor, Czet Zsanett, Domokos Laci, Gonda Kata, Hermál Heni, Kiss Ramóna, Kenéz Marianna, R.Kárpáti Péter, Pauer Kriszta, Varga Izabella, Rátonyi Kriszti, Albert Dezs karnagy) ESTE: MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG KONCERTJE AUG. 22. VASÁRNAP DÉLEL TT: SPORTRENDEZVÉNYEK A SPORTPÁLYÁN DÉLUTÁN A TÓPARTON: o T L FOLYAMATOSAN: ALSÓPETÉNYIEK II. VILÁGTALÁLKOZÓJA o KÉZM VES FOGLALKOZÁS (Szlovák Önkormányzat -Terman Betti) o DISCO MINDEN KOROSZTÁLYNAK (DJ.KUTI) szept A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI SZÜRETI FELVONULÁS, ESTI BÁL ÉS MÉG VALAMI. ERDÉLYI ÉS FELVIDÉKI MEGLEPETÉS PROGRAMOK Közhíré tétetik, hogy a fenti program keretében egy VÁSÁRI KOMÉDIA el adását is tervezzük. A falu apraja-nagyja (6-80 éves korig), ki ebben szívesen részt venne, jelenjen meg aug. 2-án, hétf n órakor a Kultúrházban a részletek megbeszélésére. Közkívánatra a szüreti mulatság után átalakulnánk faluszínházzá, hogy a falu rendezvényein szórakoztassuk a falu lakosságát és az idelátogatókat. Mindenkit szertettel vár a szervez -rendez : Radványi Gábor (dipl. színész, B-kat rendez, egybekben csontkovács-gyógymassz r) A FOTÓ-PÁLYÁZATra a vártnál kevesebben, mindössze hárman küldték be képeiket. Ezért a határid t szeptember végéig meghosszabbítjuk, remélve, hogy a közelg programokon többen is fényképeznek. A képeket CD-n, Pen-drive-on, esetleg ben kérjük beküldeni. Csak emlékeztet ül a témakörök: Rendezvényeink Életképek a falu életéb l Alsópetény természeti és tárgyi szépsége

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes 1 2 Módszertani füzet Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához Szép-Magyar Ágnes 3 Előszó Pont egy évvel ezelőtt kelt életre egy olyan elképzelés, ami hosszú-hosszú időn át érlelődött bennem. Hihetetlenül

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély 150 Ft Tiszaugi Újság 2012. JÚNIUS VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa A tartalomból: Az óvodások köszöntője TeSzedd 2 Hivatali hírek 3 Alkohol és

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N33* RENDES MÉRÉS 3. szakasz MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 0. május 6., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék

Részletesebben

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról Gólyafészek Óvoda Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. Tel.:29/433-783 E-mail: gombaovi@freemail.hu ovoda@gomba.hu Óvodavezető: dr. Zimonyi Károlyné 10. napirendi ponthoz Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Otthon segítenek. Èva magazin 2008.

Otthon segítenek. Èva magazin 2008. Èva magazin 2008. Otthon segítenek A parkettán két egy év körüli fiúcska ücsörög, mindegyiknek az a keksz kell, ami a másik kezében van. Sírva fakad mind a kettő. Az ikrek édesanyja, Borbála, ha Fülöpöt

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD CÉGÉNYDÁNYÁD A FALU, AHOL NEMCSAK ÁLMODNI MERNEK, HANEM FELÉBREDNI IS BEVEZETÉS A Szamosháton fekvő ikerfalu bonyolult és izgalmas története a XII. századra nyúlik vissza. Cégény és Dányád települések

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

MIKULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

MIKULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 2014. december KARÁCSONYI VÁSÁR December 20-án szombaton 15 órától 20 óráig ismét karácsonyi vásár lesz a templom téren az SZMK szervezésében. Év végi nyugdíjas ünnepség December 21-én vasárnap 14 órától,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ Tárgy, téma Algebra, százalékszámítás, statisztika. Előzmények A feladatsor jellemzői Százalék fogalma, a jó mintavétel fogalma, valószínűség kiszámítása klasszikus valószínűségi

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Sváb disznóvágási szokások Gyönkön

Sváb disznóvágási szokások Gyönkön Sváb disznóvágási szokások Gyönkön Az egyes településeken a disznóvágási szokások zöme azonos, ám mégis vannak kisebb különbözőségek is. Ezért is fontos a helyi hagyományok feltárása és számbavétele. A

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben A Pekingi Kínai Zeneakadémia 2005-ben a Cimbalom Világszövetség 8. kongresszusán Pekingben abban a tiszteletben részesített, hogy vendégprofesszorukká neveztek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban 2013. október Készült a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megbízásából Készítette: Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet kutatási

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Görögországi beszámoló. 1. nap

Görögországi beszámoló. 1. nap 1. nap Az első napunk utazással telt. Délután 5 órakor találkoztunk a Liszt Ferenc Repülőtéren, a gépünk pedig 18:45- kor indult Thessaloniki felé. Este 22:30-kor (görög időszámítás szerint) szálltunk

Részletesebben

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások.

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. 1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. Pl. [Peti [tej tojás] Lotti [tojás] Ákos [tojás liszt]] a., Kik allergiások a legtöbb anyagra [Peti Ákos] b. Gyűjtsük ki, hogy melyik

Részletesebben

A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei

A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei A Biztos Kezdet (Sure Start) elnevezéső programot az 1990-es évek végén az Egyesült Királyságban hozták létre a gyermekszegénység

Részletesebben

Három a magyar igazság 3. A vese

Három a magyar igazság 3. A vese Három a magyar igazság 3. A vese Olvasóink bizonyára jól ismerik a Biogroup nevét, hiszen az elmúlt években rendszeresen jelentkeztek valamelyik saját fejlesztésű, gyártású és forgalmazású termékük ismertetőjével.

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Árvíz: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhetnek lakot települések, ipari

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 Tárgy: Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra Hétszínvirág

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ A csodás fotók Borzi Viviennek köszönhetően születtek, aki arra törekszik, hogy fiatalos, élettel teli képeket tárjon a szemünk elé. Vivien 16 éves kora óta fotóz, s először víz alatti munkáival vált ismertté.

Részletesebben

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ Tárgy, téma Algebra, százalékszámítás, statisztika. Előzmények A feladatsor jellemzői Százalék fogalma, a jó mintavétel fogalma, valószínűség kiszámítása klasszikus valószínűségi

Részletesebben

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése Óvodánkban az oktató-nevelő munka a Helyi Óvodai Nevelési Program szerint, a Közoktatási Törvényben szabályozott módon és a költségvetésben

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására.

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására. SAJTÓANYAG NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER II. Generációk közötti együttműködés nemzetközi konferencia a Personal Hungary 12. Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállításon. A rendezvény keretében került sor a Legjobb

Részletesebben

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2016. április XV. ÉVFOLYAM TARTALOM Ovicsalogató szülőknek 1. o. Lomtalanítás 2. o. Önkormányzati határozatok 3-4. o. Iskolai beíratás 5. o. Óvodai beíratás

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 17-én, Vanyarc, Művelődési Ház (2688 Vanyarc, Veres

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján SAJTÓKÖZLEMÉNY Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján Köztestületünk - a számos közfeladat ellátása mellett-

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Ü N N E P S É G M Á R C I U S 1 5 - ÉN F A L U K A R Á C S O N Y V É R A D Á S N Ő N A P

ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Ü N N E P S É G M Á R C I U S 1 5 - ÉN F A L U K A R Á C S O N Y V É R A D Á S N Ő N A P ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA E M L É K E Z T E T Ő 2015. március F A L U K A R Á C S O N Y 2014. december 20-án tartottuk a tokodaltárói Bányász Kultúrotthonban Tokodaltáró életében

Részletesebben

B, mint bomba: vitamin bomba!

B, mint bomba: vitamin bomba! B, mint bomba: vitamin bomba! A B-vitaminok szervezetünk energia-felszabadító folyamataira hatnak. Minden sejtünk légzési láncában zajló folyamat életfontosságú eleme a B2-vitamin. Fontos a vörösvérsejtek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben