AlsópeTÉNY SZERKESZT SÉG TARTALOM: HONLAPAJÁNLÓ. Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AlsópeTÉNY SZERKESZT SÉG TARTALOM: HONLAPAJÁNLÓ. Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja"

Átírás

1 AlsópeTÉNY Az Alsópetényi Községi Könyvtár lapja 2010./3.szám TARTALOM: 2. Interjú Laluja Imre polgármesterrel 3. Önkormányzati képvisel nk: Ó Szabó Miska 4. Önkormányzati képvisel nk: Terman Ildikó 5. Visszatekint / április-május 6. Ez történt tavasszal : Visszatekint képekben 7. Júniusi visszatekint képekben 8. Visszatekint / Falu- és gyermeknap 9. Ahogy ígértük: Baranyi Mária önéletrajza 10. Kézm vel : Keresztszemes horoszkóp 10. Kif zde: Franciakrémes és Boursen sajtkrém 11. Ásó-kapa A komposztálásról 12. Falunkról: A Szív-alakú tó legendája 12. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hírei Meghívó az ALSÓPETLÉNYIEK II. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA Beharangozó SZENT ISTVÁN NAPOK, SZÜRET SZERKESZT SÉG Cím: Községi Önkormányzat 2617 Alsópetény, Pet fi út 24. Telefon: Honlap: HONLAPAJÁNLÓ

2 SZÓ-SZÓLÓ Idei els számunkban Laluja Imrét, a magánembert faggattam. Most újra a polgármestert kérdezem. Hogy indult az idei év az önkormányzati munka tükrében? Csak úgy, mint az utóbbi évek pénz nélkül, de tele optimizmussal! Mindig a jól (legalábbis feltételezem, hogy jól) megfogalmazott célok megvalósításán fáradozom képvisel társaimmal együtt. Tehát dolgozunk. A februári falugy lésen elhangzottakat is figyelembe véve kezdtük el idei évünket Te, mint független polgármester, hogyan élted meg az országgy lési választásokat? Miként értékeled a kialakult eredményt? Csakúgy, mint az összes többit 4 évenként. Vallom, hogy egy kistelepülés polgármestere nem pártpolitikus, hanem a közérdek képvisel je és a közügyek szolgálója képvisel társaival együtt. A település érdeke mindenek el tt! Az eredményt pedig értékeljék a politológusok és kritikusok a gy ztesek és a vesztesek pedig vonják le a konzekvenciát. Visszautalva a falugy lésen felmerült témákra, játékra invitállak. Villám-kérdéseimre lényegre tör, rövid választ kérek. PRÓNAY KASTÉLY: Felújítása a tulajdonos által nyert pályázati pénzb l elkezd dött, mellette a panzió megépítésének el készítése úgy szintén. Jelenleg a wellness-tér kialakítása folyik. ID SEK OTTHONA: Még mindig nem tudok jó hírrel szolgálni. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy a beruházók eredeti elképzelése megvalósuljon. Mi ebben a stádiumban csak szurkolók vagyunk, a m ködés el készítésénél és a beüzemelésnél lesz az Önkormányzatnak ismét szerepe. URNAFAL: Terveink szerint a megépítési határid augusztus vége. MÚZEUM: Megegyeztünk az épület tulajdonosaival. Augusztusban birtokba kívánjuk venni és indulhat a felújítás ORVOSI SZOLGÁLATI LAKÁS: Szakrendel kké való átalakítás a tervünk. ÚTFELÚJÍTÁS A KESZEGI ÚTVONALON: Amit a Közútkezel felújításnak nevezett és elvégzett - véleményem szerint a magyar útépítés, felújítás és karbantartás meggyalázása. Nem hagyjuk annyiban. AZ ÓVODA JÁRDÁJA: Az ovi bels festésével együtt az augusztusi szünetben felújítjuk azt is. KÓRHÁZ: Erre nem tudnék röviden válaszolni! De az augusztus elejére tervezett falugy lésen részletesen tájékoztatni fogom a lakosságot. Mert nem alszunk abban az ügyben, hogy a váci kórház és a balassagyarmati kórház is fogadja a betegeket. Csakúgy, mint régen évtizedekig és gond nélkül! Gondolom nem kis büszkeséggel tölt el a FALUKÖZPONT látványos kiépülése. Igen örülök, hogy a néhány évvel ezel tti sártenger és épületromok helyett virágos és látványos központunk lett. Még télen kezdtünk hozzá nyertes pályázatunk megvalósításának elékészítésének. Nagyon vártam a jó id t, hogy munkagépek zaja és dolgos kezek szépítséképítsék községünket. Persze a faluközpontban nem csak a szépítés, hanem f terünk magas talajvíz szintjének csökkentése és a felszíni vízelvezetés is volt a cél: az itteni lakóépületek szinte vízen úsznak és es zés idején nem kicsi a gond A vízelvezet árkok és a tér drénezése már az els napokban jól vizsgázott, mert az évek óta nem látott csapadék-mennyiség gyorsan elfolyt. Legutóbbi beszélgetésünk utolsó mondatát idézem: Nem segély, hanem esély kell az alsópetényi embereknek! Van-e hozzáf zni valód ehhez? Igen! A közmunka-programot maximumon járatjuk, lehet ségeinkhez mérten juttatjuk munkához és jövedelemhez a rászorulókat. De készülünk az el készületben lév magáner s nagyberuházásoknál is lehet séget szerezni az itt él knek, munkavállalóknak t l az építkezés 2012-t l pedig a m ködés adja majd a megélhetést - reméljük minél több alsópetényinek

3 Ó SZABÓ MIHÁLY Kicsit izgultam, mikor te kerültél sorra, mert közismerten sz kszavú ember vagy, nem kenyered a sok beszéd. Mindenesetre biztos, hogy bel lem sem jó politikus, sem jó pap nem lett volna, mert nem szeretem szaporítani a szót. Hasonlóképpen a nyilvános szereplést l is ódzkodom, úgyhogy szívesen átadtam volna ezt a lehet séget más, erre érdemesebb interjú alanynak Mindannyian tudjuk, hogy alpolgármester vagy s hogy civilben sokáig erdész voltál. Mesélj a munkádról! A faluban leginkább Erdész-Miskaként (erdész úrként) ismernek, hisz 1966-tól a Nógrád megyei erd k szolgálatában álltam, egészen a tavalyi nyugdíjba menetelemig. Ebb l 40 éven át megszakítás nélkül Alsópetényben dolgoztam. Hogy hogyan kerültem ide? Egyszer a válasz: itt volt munkahely. És miután a szakmámban akartam maradni, kénytelen voltam megtenni ezt a kis helyváltoztatást Hajdúböszörményb l. Mindemellett, szinte a rendszerváltás kezdetét l, jelen vagyok a testületben, mint alpolgármester. De el kell mondanom, hogy ez a megtisztel cím szimbolikus, mert a feladatok végrehajtása, a felel sség a mindenkori polgármestert terheli. Nem irigylem érte. Vadászként híresen jó vadételekkel kényezteted rendezvényeinken a falu lakóit, ugyanakkor nehezen fogadod el, ha a f ztödet dicsérik. Egy faluközösség életében mindig vannak események, melyeket emlékezetessé szeretnénk tenni. Ehhez tartozik a közösségi étkezés is. Már pedig ez csak úgy lehetséges, ha valaki vállalja a f zést. Eddig én voltam ez, és talán még leszek is. Erdészként volt egyfajta helyzeti el nyöm, mellyel könnyebben hozzájutottam a nyersanyaghoz. Nincs ebben semmi rendkívüli. Büszkeség ugyan nem tölt el, ha jól sikerül amit f ztem, de nem tagadom, hogy örülök, ha ízlik. Ha erre nem vagy büszke, mondd el, mire! Mit tagadjam, én annak idején az erd vel kötöttem házasságot. Ma már tudom, hogy aki ezt teszi, és még h séges is akar maradni, adjon föl minden reményt. Nincs miért dicsekednem, de nem is panaszkodom. Jó testvéreim vannak, akikre számíthatok, és én is segítem ket, ha szükségben szenvednek. Hadd idézzek Pál apostol könyvéb l (Róm.12): Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó!. Az ehhez hasonló intelmek szellemében próbáltam tenni akkor is, amikor Imre barátommal (aki akkor még nem volt polgármester) elindítottuk az alsópetényi tó megvalósítását. Ehhez én egyebek mellett mintegy húsz hektár területtel járultam hozzá, megköszönve két éves koromban elvesztett édesapám örökségét, mert hisz általa jutottam hozzá a kárpótlási jegyhez. Elszörnyülködve látjuk, milyen mennyiség hatalmas fát termelnek ki mostanában, míg csemeteültetést alig tapasztalunk. Sokan aggódunk a természeti környezet kizsákmányolása miatt. Csak a laikus látja így. A fakitermelés nem a gazdálkodó kénye-kedve szerint történik, hanem korszer tervezés és kemény hatósági felügyelet kíséri a tevékenységet. Próbálom megérteni a hétköznapi embert, amikor elkeseredik, látva, hogy tarra vágunk egy erd t. De ez a terület sosem marad parlagon, hanem ott újból erd lesz. Csak egy rövid példa, amire az olvasók is emlékezhetnek: A treticskai erd részben (a bánya felé, a faluvégen) egy düledez, vékony, száradó-félben lév akácerd volt. Csekély haszonnal letermeltük, amiért akkor számtalan elmarasztaló véleményt kaptunk. Ma ugyan a vadaskert részét képezi, de meg lehet nézni, milyen szép erd n tt helyette! Még egy tényt szeretnék elmondani. 40 évvel ezel tt, mikor ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a kerületemben lév tölgy-erd k 60%-a éves. Természetes, hogy ezeket ápolni kellett, s ez a munka sosem felt n. A mostanra éves állományoknál viszont már be kell avatkozni, mert különben értéktelenné válik az állomány. A mi erdeink nem serd k. A kultúr-erd kre pedig az jellemz, hogy ha az emberi kéz oda betette a lábát, akkor onnan következmények nélkül nem léphet ki Még egy gondolat: Hol volnának a mostanában élre tör méregzöld természetvéd k, ha kollégáim lelkiismeretes munkát végeztek volna? Alpolgármesterként mit tartasz a közeljöv legfontosabb feladatának? Mint már említettem, nem sok eszköz áll rendelkezésemre, de a mandátumom lejártáig segítek, ahol módomban áll. Nagyon sok olyan napi probléma van, amit meg kell oldanunk. Ez pedig senkit nem érdekel addig, míg nem érintett benne. Mivel búcsúznál olvasóinktól? Szeretném, ha nap, mint nap figyelnének egymásra, s önzetlenül segítenének a rászorulókon. És mindenekel tt, hogy próbáljuk meg elviselni egymást a különböz ségeink ellenére is. Azt kérem még olvasóinktól, hogy ne éljenek Hit nélkül. Mert van olyan Hit, amely gyümölcsöt terem Köszönöm az szinte válaszokat!

4 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL INK M egkönnyíti vagy inkább nehézzé teszi helyzetedet a testületben, hogy n vagy? Máshogy látod-e a Újságunkban az önkormányzati választásokig, immár prioritásokat, mint férfi kollégáid? második alkalommal, 2-2 képvisel t mutatunk be. Azonos helyzetben másképp gondolkodik egy férfi és TERMAN ILDIKÓ egy n. Ez így természetes. A n k talán együttm köd bbek, fejlettebb az empátiás képességük. A férfiak becsvágyóbbak, célorientáltabbak, gy zni akarnak, ez viszi el re ket. Egyik sem jobb és nem rosszabb a másiknál. A testületben is mindenki teszi a dolgát a feladatoknak megfelel en. Én a n iesebb jelleg feladatokat igyekszem legjobb tudásom szerint felvállalni és elvégezni. Iskolánk volt és óvodánk jelenlegi igazgatón jét gyerekek, feln ttek egyaránt jól ismerik. Áruld el, mi vonzott a pedagógus pályára! Kiskorom óta szerettem nálam kisebbekkel játszani, foglalkozni. Mikor eljött a pályaválasztás ideje, már tudatosan óvón nek készültem. A szakközépiskola után a fels petényi Nevel otthonban kezdtem dolgozni. Nagyon jó érzés volt az árva gyerekek anyukájának lenni. Kés bb képesítés nélküli nevel ként dolgoztam az alsópetényi iskola napköziseivel. A Tanítóképz F iskola elvégzése után alig vártam, hogy taníthassak. Csodálatos dolog volt, ahogy a pici óvodások az én munkám nyomán játékosan elsajátították az írás olvasás számolás tudományát. Hogy újra és újra átélhessem ezt az érzést, szinte folyamatosan els -második osztályt vállaltam. Ugyanakkor igen nagy kihívást jelentett összevont osztályban tanítani. Megosztott figyelmet, megfeszített odafigyelést igényelt. Most újra óvodában, b bájos pici gyerekekkel dolgozom. Ennek is megvan a maga csodálatos varázsa. Érdekelne, hogy látod az iskoláskorból kinöv k lehet ségeit falunkban? Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a fiatalok, akiknek most kell szakmát választaniuk. Semmi garancia nincs rá, hogy el tudnak helyezkedni tanult szakmájukban. Sok helyen leépítések vannak, keményen kell dolgozni, gyakran pusztán a minimálbérért. Kevesen vannak, akiknek összejön egy jó munkalehet ség. Milyennek érzed a nyugat-nógrádi térség megtartó erejét? A fiatalok többsége leginkább Vácon talál munkát, mások még távolabb. A kisgyermekesek viszik magukkal a csöppségeket óvodába, iskolába. Nem csoda, ha fiataljaink többszörösen átgondolják, merjék-e vállalni a családalapítást. Csak reménykedni tudok, hogy az elkövetkez évek változtatnak ezen, s új munkalehet ségek nyílnak meg a fiatalok el tt. Képvisel ként mit tehetsz ebben az ügyben? Mivel ez országos probléma, szinte semmit. Csodát pedig végképp nem. Túlságosan kis ember vagyok ehhez. Nehéz kérdés, hogy hogyan alapozzuk meg a fiatalok pozitív jöv képét, ha szinte mindenhonnan az ellenkez jét látják, hallják, tapasztalják. 4 A fiatalok képviseletén túl mit érzel még szívügyednek, feladatodnak képvisel i mivoltodban? Szívügyemnek érzem az id sebb emberek sorsát, bár a tanítás mellett nem tudtam annyit foglalkozni velük, mint szeretném. Amikor azonban lehet ségem van, sokat beszélgetek velük. Az óvodában már második alkalommal teremtettünk lehet séget arra, hogy id sebb nénik és bácsik látogassanak el hozzánk, s kellemesen eltöltsünk együtt néhány órát. Legutóbbi ilyen alkalom április 30-án volt. Szívügyemnek érzem, s már régóta szeretnék lépéseket tenni a falumúzeum létrehozására. Most végre úgy látszik, lehet ségem lesz tenni is ebben az ügyben A falunk hírnevét öregbít Vadmacskák táncegyüttes tagja vagy. Milyen többletet ad ez neked a mindennapjaidban? Számomra mindig öröm, ha találkozhatok a csajokkal, próbálhatunk s közben jókat dumcsizhatunk. A fellépések el tti intenzív próbák pedig felérnek egy jó kis testedzéssel. Szeretném, ha többen lennénk, hisz ez is azt bizonyítaná, hogy a fiatalokban megvan az összetartás vágya és a cselekedni akarás. Jó érzés lenne azt látni, hogy vállvetve, egymást segítve munkálkodnak falunk hírnevének továbbépítésén

5 * VISSZATEKINT / április- május.* POLGÁR R TALÁLKOZÓ A csodálatosan ver fényes napon már reggel f tt a virsli és a kolbász a tóparton felállított sátor alatt, hogy a korán érkez polgár rök és családtagjaik a pörkölt elkészültéig se éhezzenek. Ételb l is, italból is mindenki megtalálta a szájíze szerint valót. Varga Gabi, Szlonkai Pityu és Janek Pista volt a szakács. Míg rotyogott a pörkölt a kondérban, néhányan kártyáztak, mások jóíz t beszélgettek, tréfálkoztak. Könnyedebb és húsbavágóbb témák egyaránt felmerültek, még kisebb békés vita is kialakult a romák munkavállalási lehet ségeinek kérdésében. Senki nem unatkozott. A férfiak szerelték a sátrat, rakták a tüzet, szelték a kenyeret, kínálgatták az innivalót, az asszonyok tálaltak, porciózták a savanyút, a kenyeret, és leszedték le az asztalokat. Az isteni ebéd után még Néma Pista heged je is el került, mindenki elhúzathatta a kedvenc nótáját. Délután hat körül kezdtek csak szedel zködni polgár reink. Remekül sikerült ez a nap is! EGÉSZSÉGNAP Az alsópetényi székhely Oxyteam Nemzeti Sportszövetség Ment szolgálat két napos ingyenes egészségügyi sz r vizsgálatot tartott április án a Kultúrházban. A vizsgálatokra és a kezelésekre el zetes bejelentkezés alapján hosszas sorban állás nélkül be lehetett jutni. Az alapvizsgálatok mellett egyetlen csepp vérb l, a legkorszer bb eszközök használatával állapították meg pl. helicobacter pylori jelenlétét, mikroszkóppal pedig a vérb l kimutatható betegségek jeleire hívták fel a megjelentek figyelmét. MÚLTIDÉZ NAP AZ ÓVODÁBAN A meghívott falunk béli id s néniket (Kovács Istvánné, Marika nénit, Kucsera Józsefné, Manci nénit és Bulejsza Józsefné, Lenke nénit) énekkel és mondókákkal köszöntötték a gyerekek. Ezután azokat a régi id ket idéz használati tárgyakat vettük szemügyre, melyeket az id sek hoztak magukkal. A vendégek tótul is megnevezték a használati tárgyakat, meséltek róluk, az ovisok pedig kérdezhettek, s t ki is próbálhatták a számukra különös eszközöket. Ezután régi petényi népdalokat énekeltünk. A Szlovák Önkormányzat támogatásának köszönhet en sütivel, üdít vel is megkínáltuk az id seket. Ezután az ovisokkal májusfát állítottunk az udvaron, s közben meghallgathattuk a szokás eredetét, s történeteket régi májusokról. Minden résztvev számára csodálatos, élményekben gazdag nap volt. (Terman Ildikó visszaemlékezése) GYEREKSZÁJ Levente: A Zsombor szedetlen gyümölcsöt eszik. Te nem ismered a Sárát meg a Rékát, mert k IKONOK és Vácon laknak. Zolika: Óvó néni, a Dani agyonütött egy nyúllal. Kés sszel almát eszünk az udvari fáról. Dani figyelmeztet: Tanító néni vigyázzál, lehet, hogy a Te almádban is benne van a fagy. Réka: Segítettem porszívózni, mert nagy volt a PISZK. Óvó néni csukd be a szemed, lesz egy GARÁZSLAT. Zsombor: új cip, csak régen vettük. Zsófi: Anyu azért öltöztet fel melegen, mert TAKONYOS vagyok. Nekem leér a nagy hóban a lábam, az Erzsinek meg nem. Áron, hol van a gumicsizmád? Válasz: Az egyik kicsi, a másikba nem megy bele a lábam. Babot csíráztattunk környezet foglalkozáson. Pár nap múlva Zsófi örömmel közli: - Már ZÖLD DIK a csíra. Zolika: Akkor Te nem voltál itt, mert BETEGÁLLOMÁSon voltál. Adrián: Mi csinálunk egy medencét, de az olyan mély lesz, hogy az égig fog érni. Társasozás közben Réka: FELFEJLETT mellettünk haladunk (fej- fej mellett) Beszélgetünk. Kérdezem, lesz-e hétvégén Rally. Zsombor megszólal: - Mi is megyünk RANDIZNI. 5

6 VISSZATEKINT KÉPEKBEN / április-május-június POLGÁR R TALÁLKOZÓ.* EGÉSZSÉGNAP MÚLTIDÉZ NAP AZ ÓVODÁBAN A honlapon több képet is találhat:

7 Novohradske Lípky Gyermek és falunap

8 VISSZATEKINT június Jún. 5. szombat - NOVOHRADSKÉ LIPKY - NÓGRÁDI SZLOVÁK GYERMEKTALÁLKOZÓ Immár harmadik alkalommal rendezte Nógrád megye Alsópetényben, fest i szépség Cser-tavunk partján a találkozót. A rendezvényre a szlovák nyelvet oktató iskolák nevezhették be tanulóikat, hogy testben, fejben és lélekben összemérjék tudásukat, erejüket. Szlovák Kisebbségi Önkormányzatunk vezet je, Radicsné Ági már hetekkel korábban megkezdte a sziszifuszi szervez munkát, hogy a nagy napon minden zökken mentesen lezajlódhasson, hogy a programokban, étkeztetésben és m sorokban fennakadás ne legyen. A regisztráció és az iskolák bemutatkozó m sora után kezd dött az akadályverseny és a kispályás foci. Aki nem versenyzett, Terman Betti és férje kézm ves foglalkozásán apró madárkalickát, cseresznyés kulcstartót és keser f üreges szárából sípot készíthetett. Nem volt egyetlen unatkozó vagy céltalanul döng gyerek, mindenki élményekkel gazdagon térhetett haza Jún A végeérhetetlen es zések és a felázott tópart miatt május utolsó hétvégéjér l júniusra kellett eltolni a FALU- és GYEREKNAPot. Mivel így éppen egybeesett a szlovák gyermektalálkozóval, csak szombaton délután négykor kezd dhettek a programok. A bohócm sor utolsó attrakciója alaposan felborzolta a kedélyeket. Gyerekek is, feln ttek is jelentkeztek, hogy bátorságukat bizonyítva nyakukba vegyék az óriáskígyót. Alíz és Jetta a gyereknapra tekintettel a színpadra szólította és megénekeltette az ovisokat. DJ Milán diszkójával, majd közkívánatra- karaokéval zárult a nap. A vasárnap csodásan kék éggel várta a tópartra érkez ket. A felállított hatalmas trambulinnál folyamatos volt a sorban állás. A gödöll i Szent István Egyetem Zöld Klubjának munkatársai környezetvédelmi és hulladék-kezelési ismeretekre játékosan oktató programot hoztak. Öko-mata robotjuknál a legkisebbek is könnyedén szerezhettek friss tudást s nem utolsó sorban apró ajándékokat. Aki ahhoz érzett kedvet, csuhé babát, szövött könyvjelz t készíthetett. A Vadmacskák (Piszár Orsi, Székelyné Hugi és Mónika lánya, Terman Ildikó) akadályversennyel és tréfás feladatokkal készültek a gyerekek és feln ttek szórakoztatására. Volt zsákban futás, lufi fújás, fakanálon vitt tojással szaladás, felkötött lekváros-fánk evés, késsel-villával csoki evés, szaglás utáni felismerés, kötélhúzás). Délre mindenki alaposan elfáradt. Alsópetény Önkormányzata valamint a Szlovák és Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából minden alsópetényi ingyen megebédelhetett. Terman Károlyné Erzsike, Kucsera Józsefné Ancika, Hébel Julis néni és Kovács Józsefné Margitka kora reggelt l reszelték, keverték, szaggatták a hagyományosan isteni sztapacskát, Varga Tibi és Kovács Jani pedig halászlével és babgulyással várta a megéhez ket. Újdonság volt a romhányi Fáradt Vándor Panzió gyrosa, melyb l Brigi és Anett nem gy ztek eleget és elég gyorsan készíteni. Meglepetésképpen a gyerekek vasárnap is ingyen ehettek bel le. Akadtak, akik türelmetlenkedtek, hisz akár percet is kellett sorban állni a pitába töltött különlegességért, de a többség belátta, hogy a hús sülésének megvan a maga tempója, azt sürgetéssel meggyorsítani nem lehet. Délután még egy focimeccs is várt a sportkedvel kre, melyhez a Fáradt Vándor ajándékozta a mezeket. Különös természeti jelenség tanúi lehettünk, mikor a szélcsendben hirtelen forgószél kerekedett, s felkapott mindent, amit csak ért: katonai sátrat, az árusok pavilonjait, s t a lerögzített színpadi árnyékolót is. Szerencse, hogy az ijedségen kívül senkinek más baja nem esett. A körmenet miatt sokan csak a délutáni programokra értek a tópartra, mely a Rétsági Kerepl Gyermek Táncegyüttes m sorával kezd dött. Autentikus népzenére felf zött m sorukon érezhet volt az összeszokottság, átsütött az együttlét öröme, a tánc szeretete. Az utánuk következ Nógrádi Néptáncegyüttes egy lánykérés-menyegz -lakodalom történetét táncolta el, csodaszép ünnepi népviseletben. A népzene után egy huszáros m fajváltással hangosító-zenészünk, Bacskó Péter tanár úr (legközelebbi számunkban vele is olvashatnak riportot) új együttese, a Frász csapott a húrok közé. Zenéjük felforrósította a hangulatot, sokan, f leg a fiatalabbak, együtt tapsolták-dobolták a ritmust a búgó hangú énekesn vel. Péter virtuóz gitárszólóin többünknek leesett az álla. Kár, hogy mire az utánuk következ Rozsda RTM gitárzenekar felszerelkezett, többen hazaindultak, ami érthet is, hisz másnap sokan már a hajnali busszal munkába kellett induljanak. Sajnálhatják, mert az öregfiúk igazán remek nosztalgiaszámokat játszottak, meglehet s profizmussal. Végezetül mindenképp meg kell említeni a program támogatói között a rétsági Kucsera Ferencet, a Cser-tó Bt-t, az Öreg Hangya Kisáruházat, Lestyán Józsefet és Udvari Mihályt is. Köszönet illeti emellett az Önkormányzat, az Öreg Hangya és a Cser-tó segít dolgozóit is. 8

9 BARANYI MÁRIA - ÖNVALLOMÁS Alsópetény május 12-én születtem. Gyermekkoromat Alsópetényben, egy Nógrád megyei pár száz f s kis faluban töltöttem. Négyen voltunk testvérek, két bátyám és egy öcsém volt. Szüleim korán elváltak, édesanyám egyedül nevelt minket öcsémmel, Jánoskával. Gábor bátyámat anyai nagymamánk nevelte, Palika bátyámat pedig édesapám és apai nagymamánk, Diósjen n. Édesapám a válás után ritkán látogatott minket. Édesanyám nagyon beteges volt. Szívét meg is operálták, minek következtében agyi embóliát kapott és lebénult. Újra kellett tanuljon beszélni és járni. Betegsége kihatott egész gyermekkorunkra. Volt rá példa, hogy egy évig folyamatosan kórházban volt. Folyamatosan attól rettegtünk, hogy állami gondozásba visznek minket. Édesanyánk húga, Éva volt az, aki ilyenkor a gondunkat viselte, pedig neki is volt saját családja. Nagyon sokat köszönhetünk neki! Vác - Egészségügyi Szakközépiskola Arra emlékszem, hogy nagyon szegények voltunk. Nem volt fürd szobánk, szoba-konyhás házból jártam Vácra, az Egészségügyi Szakközépiskolába. Kezdetben szégyelltem, hogy szegények vagyunk, s t még azt sem mertem elmondani, hogy az én anyukám miért nem jár szül i értekezletre Kés bb aztán, középiskolai osztályf nököm érzékenységének köszönhet en már ezt is el tudtam mondani. Talán éppen ez sarkallt arra, hogy legalább a tanulmányi eredményeimben felvegyem a versenyt jobb módú társaimmal. Jó és szorgalmas tanuló voltam. Érettségi után középiskolám arra kért, hogy maradjak ott az éppen akkor induló ötödévben. Így lettem feln tt szakápoló. Édesanyámnak nem csak az volt fontos, hogy érettségim legyen, arra is odafigyelt, hogy jogosítvánnyal ballagjak el, akárcsak a többiek. Hónapokig spórolt rá a kis rokkantnyugdíjából. Budapest - Egészségügy & Szociális szféra Teljesült tehát Édesanyám kívánsága, hogy ott legyek n vérke, ahol t operálták, Budapesten, az Országos Kardiológiai Intézetben. Több évig dolgoztam intenzív koronária- rz ben, majd a beteg osztályon. N vérszállón laktam, nem kerestem túl sokat. Csak az volt a h t mben, amit én tettem bele Kés bb rájöttem, hogy ha váltani szeretnék és nem egy életen át ágy mellett dolgozni, tanulnom kell. Irodába álmodtam magam. Ezért gépírásszövegszerkesztést tanultam és szereztem még egy középfokú végzettséget: gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéz lettem. A szociális szférában helyezkedtem el. Óbudán, a Családsegít Szolgálat díjhátralék-ügyintéz jeként kezdtem dolgozni. Nem sokkal ezután beiratkoztam a Wesley János Lelkészképz F iskolára, ahol szociális munkás diplomát szereztem. Végre egy szép irodában dolgozhattam. Ugyanott, család gondozóként, öt évig. Oktatás & Média Kés bb találkoztam romákat tanító újságíró és dokumentum film készítést oktató alapítványi iskolákkal. Újra éreztem, hogy váltani lenne jó Ezért elvégeztem a Független Média Központ, a Fekete Doboz és a Roma Produkciós Iroda Alapítvány Roma Média Iskoláit. Nagyban nekik köszönhetem, hogy a szociális szféra után a médiában, a Magyar Rádió Hírszerkeszt ségében dolgozhatok újságíróként, lassan két éve már. Ezzel egy id ben volt F iskolámon mellékállásban óraadóként is dolgozom. A kurzusom címe: Szociális problémák a média tükrében. A kurzus során szociális munkás hallgatókkal vizsgáljuk, hogy egy-egy társadalmi jelenség (pl. fogyatékosság, szegénység, stb.) hogyan jelenik meg a médiában. (média = sajtó, rádió, televízió és újabban a világháló a szerk. megjegyzése) Gyökerek & Szárnyak Számomra fontosak a gyökereim, mert csak így lehetnek szárnyaim. Gyökereim ápolása nélkül nem tudom egészségesen értelmezni azt, hogy hol vagyok. Nagyon szeretem a szül falumat, Alsópetényt. Ebben a kis faluban tanították meg nekem a hittanon, hogy minden ember fontos Isten számára és nem az a lényeg, hogy szegénynek vagy éppen cigánynak születtem. Az öcsém tragikus halála után pár évig nem tudtam a szül házamban megmaradni. Minden fájt és sírt ott. Sokáig úgy gondoltam, eladom. De amikor arra gondoltam, hogy a ház nincs többé, azt éreztem, hogy az életem fáját vágom ki gyökerest l. Hosszú évek után döntöttem úgy, hogy a kis örökösök kifizetése után megtartom és felújítom a szül i házat. Itthon önmagam lehetek, szegényen is gazdag, gazdagon is szegény és cigány. Ma már tudom, hogy a másság érték, és azt az Isten adja. Ez az én gazdagságom. A cigányságom így tehát kincs a számomra a magyarságommal együtt. A kett számomra összetartozik, nem elválasztható Hála Szerencsés és hálás ember vagyok. Els sorban Istennek vagyok hálás, aztán a családomnak, a tanáraimnak, munkatársaimnak és barátaimnak. Ha újra lehetne születnem, úgy érzem, nem választanék másik sorsot, mert egy hasonlattal élve: ez az én citromom, ebb l kell limonádét csinálnom. A víz és a cukor pedig adott csak észre kell venni Életem ott van az Isten tenyerén, ezért nem félek én. Ezért van az, hogy mi fáj nekem, mégis mosolyog a szemem. Száz jajszó között is vakon remélek, hitem el nem hagyom. Rám törhet ezer baj-veszély, az Úr így szól: Ne félj! Miért és mit l félnék én a Jóisten tenyerén? 9

10 KÉZM VEL Meglephetjük önmagunkat, vagy kedves ajándék lehet ismer seinknek, ha csillagjegyét kihímezzük, és bekereteztetjük. Használhatjuk ezt a mintát díszít elemként is, például egy szemüvegtokon, könyvjelz n. (Javasolt legalább kétszeresére nagyítani a rajzot, hogy könnyebben eligazodjunk a számolgatásban.) HALAK KOS BIKA IKREK SKORPIÓ OROSZLÁN SZ Z MÉRLEG SKORPIÓ NYILAS BAK VÍZÖNT Kellemes id töltést kívánok minden ügyes kez próbálkozónak! KIF ZDE Aki szereti a krémest, annak szívb l javaslom az itt következ, kicsit babrás, ám annál finomabb krémes receptjét. Dávidné Lenkét l oroztam, aki boszorkányos ügyességgel készíti, immáron többünk örömére. Aki nem rest belevágni, id t és energiát szán rá, nem fog csalódni, ha kipróbálja Hozzávalók: 25 dg cukor, 5 egész tojás, 15 dg margarin, 1 ek méz, 1 liter + 2 ek tej, 30 dkg + 2 ek liszt, 2 cs. vanília puding, 2 cs. vaníliás cukor, 2 cs. habfixáló, 0,5 liter édes Hulala tejszín, 1db (de inkább 2) Katica tejcsoki tortamáz, 1 kk szódabikarbóna Tészta: 10 dg cukor, 1 egész tojás + 1 sárgája, 5 dg margarin, 1 ek méz, 1 kk szódabikarbóna A hozzávalókat g z fölött összeolvasztjuk. Még melegen (de nem forrón!) 30 dg liszttel és 2 ek tejjel összegyúrjuk. Tepsi hátán 2 lapot sütünk bel le. Els krém: 1 l tej, 2 cs. vaníliás puding, 2 ek liszt, 3 tojás sárgája, 1 cs. vaníliás cukor A hozzávalókat összef zzük, majd kih tjük. Második krém : 15 dg porcukor, 10 dg margarin Habosra keverjük, majd a kih lt vaníliás krémmel összekeverjük. Hab: 0,5 liter Hulala tejszín, 2 cs. habfixáló, 1 cs. vaniliás cukor Kemény habbá verjük. Csokimáz: 1 Katica tejcsoki tortamáz. Összetöröm, mikróban picit felolvasztom, majd 1 ek. étolajjal simára keverem. Az összeállítás sorrendje: lap krém hab lap - csokimáz Esti kártya-partikhoz, ráér s beszélgetésekhez pedig álljon itt a saját Hamis Boursin sajtkrém receptem, mely pirított kenyérrel, készen kapható rudacskákkal mártogatva nagyon bevált nálunk. Hozzávalók: 4 tejszínes töml s sajt, 10 dkg vaj, 1-2 kanál tejföl, fokhagyma, frissen rölt bors, só, zöldf szer A sajtot kever tálba nyomom, vajjal és némi tejföllel habosra keverem. Egy nagy fokhagymának legalább a felét felaprózva beleszórom. Jócskán darálok rá borsot is frissiben. Zöldf szerrel ízesítem. Én görög szénát használok, de a petrezselyem legalább olyan pikáns. Aki szereti, apróra vágott újhagymával is megbolondíthatja. Sózom, kóstolom, utána ízesítem, ha kell. Érdemes még egyszer jó habosra felverni, zárható dobozba tenni. Vigyázat, nagyon eteti magát! Diétázóknak nem javaslom!

11 ÁSÓ-KAPA / KOMPOSZTÁLJUNK! Egy átlagos magyar állampolgár évente mintegy 300 kg kommunális hulladékot termel, amelynek kb. 30 %-a komposztálható szerves anyag. Ez nagyjából 90 kg minden évben. Ennyivel csökkenthetnénk évente otthoni szemetünk mennyiségét, ha élnénk a komposztálás lehet ségével. A keletkez humusztól : Javul a talaj szerkezete. Leveg sebb lesz, n a biológiai aktivitása és a tápanyagtároló képessége. A növények könnyen fel tudják venni a szükséges tápanyagokat, hiszen azok a számukra megfelel formában vannak jelen. A kórokozókkal és növényi kártev kkel szemben nagyobb lesz a növények ellenálló képessége. Kicsi a tápanyag kimosódásának veszélye. A benne található hormonhatású anyagok serkentik a növényi fejl dést. Mire figyeljünk? Árnyékos, jó vízelvezetés területet válasszunk. Ha kicsi a kertünk, a silós módszer a legmegfelel bb: kis helyen egymásra rétegezve lehet elhelyezni a szerves hulladékot. Amennyiben rendelkezünk elég hellyel, a legegyszer bb, ha egy kisebb területet kijelölünk, amelyet akár körbe is keríthetünk magunk által készített komposztáló kerettel. Oda halmozzuk a hulladékot. Ügyeljünk, hogy a komposztálót lehet leg minél távolabb helyezzük el a kertt l és a pázsittól, mert igen szeretik például a lótet k és a giliszták! Mi kerülhet a komposztba? A konyhában és a háztartásban keletkez hulladékok közül az alábbiak komposztálhatóak: különböz zöldség- és tojáshéjak A gyümölcs héjjal vigyázzunk a permetezés miatt! kávé- és teazacc elszáradt, elhervadt szobanövények, virágföld fahamu, toll, sz r bármilyen feldarabolt papír (kivéve az újságpapír, azt dobjuk szelektív papírgy jt be!) alaposan feldarabolt lenvászon, de csak kis mennyiségben növényev kisállatok ürüléke forgáccsal együtt. Kertünkben keletkez komposztálható hulladékaink: lenyírt f (ez igen gyorsan elbomlik, ne ijedjünk meg az esetleges nagy mennyiségt l) gyomok még a virágzás el tt, szalma ágak összeaprítva, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, f részpor A faleveleket általában el szokták égetni. Hiszen hirtelen nagy mennyiségben keletkeznek, illetve lassan bomlanak el, hosszú id re megtöltve a komposztálót. Érdemes tehát figyelembe vennünk a következ ket: Könnyen bomlanak le: juhar, éger, mogyoró, k ris, szilfa, f zfa, hárs és a nyír levelei, ezeket nyugodtan tegyük a komposztálóba nagyobb mennyiség esetén is. Nehezen lebomló falevelek: dió, platán, bükk, nyárfa, gesztenye, tölgy. Elterjedt tévhit, hogy a diófa leveleiben növekedést gátló anyagok vannak, ezért azokat nem lehet komposztálni. Igazából ez az anyag a komposztálás során lebomlik. Mi nem kerülhet a komposztba? Hulladékok, amiket semmiképpen ne komposztáljunk: biológiailag nem lebomló, illetve szintetikus anyagok (m anyagok, üvegek, fémek) fert zött és beteg növények, húsev állatok alma (a fert zésveszély miatt) magas nehézfémtartalmú anyagok (például elemek, akkumulátorok) olyan növényi hulladékok, amelyek nagy forgalmú utak mell l származnak festékek, olaj, zsír. A hús, csont és az ételmaradékok olyan szerves háztartási hulladékok, amelyek ugyan komposztálhatóak lennének, azonban mégsem szerencsés, ha a többi anyag mellé tesszük, mert megjelenhetnek a különböz fert zéseket terjeszt állatok. A komposztálóba kerül hulladékokat érdemes felaprítani, körülbelül 5 centis darabokra - ez történhet kézzel vagy géppel -, ezáltal meggyorsítjuk a bomlás folyamatát. Fontos, hogy bizonyos id közönként összekeverjük a komposztot, ezzel el segítjük a minél gyorsabb bomlást. Ha jobb min ség komposztot szeretnénk, érdemes 6-8 hetente rendszeresen átrakni. Érett, kiváló talajjavító komposztot kb hónap után kapunk. A sötét szín humusszal ezek után szabadon feljavíthatjuk kertünk, illetve cserepes növényeink talaját, miközben évente mintegy 90 kg hulladékkal csökken-tettük kukánk tartalmát! 11

12 A SZÍV-ALAKÚ TÓ LEGENDÁJA (Régebbi írás alapján.) Sokunkban, akik felkapaszkodtunk már a K hegyen található tóhoz, felmerül a kérdés: Mesterséges vagy természetes képz dmény a szív alakú partszegély? Forrás táplálja vagy csapadékvíz? Bármi legyen is a válasz, évtizedek óta turisták és helybéliek kedvelt kirándulóhelye a tó, amely több irányból is elérhet az erdei utakon. Ha csöndesen közelítünk, megeshet, hogy egy-egy szomját oltó zet, szarvast, muflont vagy vaddisznót is megpillantunk. Gyönyör séges legendák forognak közszájon a tó keletkezésér l. Álljon itt egy a sok közül Werb czy idejében egy nagy n csábász hírében álló uradalmi erdész- és vadászember mérte ki a téli tüzel t a környék lakóinak. El tte -a fizetés megbeszélésére- a fehérnépnek adott lehet séget. A h s fák alatt, madárdal kísérettel könnyen becserkelte a könny prédát. Ám akadt egy fehérnép, aki hajthatatlan és elutasító maradt. Inkább fázott több télen át a f tetlen tiszta-szobában, mintsem Urát is megszégyenítve fizetett volna a kocsideréknyi fáért. Mégis épp ez a menyecske rabolta el az erdész urunk szívét. Hosszú ideig sírva, epekedve sétált az öreg tölgyek alatt, míg egy napon élettelenül találták a gombák után keresgél helybéliek. Meghasadt a szíve. A közelben pedig apró tavacska született, mely szív alakot öltött A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Június 05. Harmadik alkalommal került sor a NÓGRÁDI SZLOVÁK GYERMEKTALÁLKOZÓRA. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani segít inknek. Június 26-án Mátraverebély-Szentkúton szlovák-magyar imanapon vettünk részt, július 4-én pedig a budapesti Szent József Templom miséjét, valamint a Himnusz-Emlékm vet látogattuk meg közösen. PROGRAM TERVEZET / II. FÉLÉV: (A programokra Terman Beátánál és Radványi Évánál lehet jelentkezni.) TERMÉSZETJÁRÁS: Tanösvény-vezetés Vácott az ártéren. Várjuk minden érdekl d jelentkezését, id sebbekét, fiatalokét, családokét! Tervezett id pont: augusztus egyik szombatja (áradás-függ program) FOTÓZÁS: Keressük azokat a lelkes fiatalokat, kik az általuk készített fényképeket, - sorozatokat szívesen bemutatnák egy kiállítás keretein belül! Tervezett id pont: augusztustól folyamatosan NÖVÉNYEINK: Tökfaragó verseny, melyet hangulatos felvonulás és kiállítás zár. Id pont: október BARKÁCSOLÁS I: Keressük a falu legszebb, saját kézzel készített madáretet jét! Az elkészült munkákat kiállítjuk. Els sorban családok jelentkezését várjuk, de egyéni munkákat is örömmel fogadunk! Tervezett id pont: november BARKÁCSOLÁS II: Kreatív karácsonyfák versenye. Természetes ill. újrahasznosított alapanyagokból készült karácsonyfákat várunk, melyeket a falukarácsonyon kiállítunk. Érdemes már a nyár és az sz folyamán érdemes begy jteni az alapanyagokat. Tervezett id pont: december TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT! Az étel elkészültével marad egy komoly probléma: Mit kezdünk a visszamaradt használt étolajjal? Sz réssel pár alkalommal még újra használható, de többszöri felhasználása így sem ajánlott. Többen egyszer módon oldják meg ezt a kérdést: lefolyóba vagy a kert végébe öntik. De tudnunk kell: a használt süt olaj ártalmas: rákkelt vé válik. E tulajdonságával nyerte el a veszélyes hulladék rangot. Nem megoldás tehát az sem, ha a pénteki szemétszállítás során a háztartási hulladékok között helyezzük el. Szerencsére létezik jó megoldás is. Lehet ségünk nyílik a használt süt olaj környezet- és egészségbarát elhelyezésére. Már keressük a helyet a speciális gy jt hordónak, ahol az elhasznált zsírt és növényi olajat, konyhai- és más hulladéktól mentesen mindenki térítésmentesen helyezheti el. Az elszállított zsiradékot újrahasznosítják, üzemanyag készül bel le. Szlovák Önkormányzatunk már megkötötte a szerz dést, és állja a hordó kihelyezésének költségét is. Az ember jelenléte a Földön egyre nagyobb terhelést jelent sérülékeny bolygónk és él világunk számára. Most itt egy újabb lehet ség, mely pénzt nem, csak jó szándékot, és egy kis akarater t igényel! Tehát nincs másra szükség, csak lelkes lakókra, kik összegy jtik és leadják ezt a veszélyes hulladékot. (Terman Beáta írásának eredeti, hosszabb változatát honlapunkon olvashatják.) 12

13 MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNYSOROZATUNK 3. napján, (aug. 22-én, vasárnap), ismét megrendezzük az ALSÓPETÉNYIEK VILÁGTALÁLKOZÓJÁT. A rendezvényre SZERETETTEL MEGHÍVJUK CSALÁDOSTUL mindazon alsópetényi születés, vagy életének hosszabb-rövidebb szakaszában itt él volt helybélinket, aki élete alakulása folytán elkerült településünkr l. Azokat, akik már tavaly is velünk ünnepeltek, s azokat is, akik most jönnek el ször. A találkozó lehet séget ad arra, hogy egy külön rendezvénysátorban, kötetlen, családias légkörben, együtt beszélgetve, szórakozva felfrissítse kapcsolatait családtagjaival, volt szomszédaival, közeli vagy távolabbi ismer seivel, valamint új kapcsolatokat, barátságokat alakítson ki. Megkérjük, ha teheti, hozzon magával valamit családi emlékeib l, hogy együtt emlékezhessünk. (Pl: régi családi, iskolai fotókat). Akárcsak tavaly, az újonnan visszatér bekerül ALSÓPETÉNY NAGY EMLÉKKÖNYVÉBE, valamint emlékbe kap egy DÍSZOKLEVELET, mellyel örök id kre igazolhatja Alsópetényi gyökereit. Akár volt nálunk tavaly, akár nem, ha eldöntötte, hogy eljön a találkozóra, kérjük, miel bb jelezzen vissza a szervezés megkönnyítése érdekében. Adja meg elérhet ségeit, valamint hogy hányadmagával jönne. (Ha tud, értesítsen más volt alsópetényieket is err l a lehet ségr l.) Kapcsolatfelvétel: Tel/fax: 35/ Radványi Éva, 35/ Laluja Imre polgármester Honlapunk: Szeretettel várja Önöket Alsópetény lakossága, az önkormányzat képvisel testülete és Laluja Imre polgármester. További meghívókat ismer seinek a hivatalban kérhet.

14 BEHARANGOZÓ A programok szervezés alatt állnak. A részletek kés bb a honlapon, helyi plakátokon olvashatók aug SZENT ISTVÁN NAPOK AUG. 20. PÉNTEK DÉLEL TT: ÜNNEPI SZENTMISE A TÓPARTON DÉLUTÁN o PRUKNER JÁNOS FOTÓM VÉSZ ALSÓPETÉNY KIÁLLÍTÁSA MEGNYITÓ o ÜNNEPI M SOR o KARAOKE HAJNALIG o kor T ZIJÁTÉK AUG. 21. SZOMBAT 9.00-T L FOLYAMATOSAN: IV. ALSÓPETÉNYI HALÁSZLÉF Z VERSENY (RÉSZLETES KIÍRÁS JÚL. 20-A UTÁN A HONLAPON) 9.00-T L FOLYAMATOSAN: VELÜNK ÜNNEPELNEK AZ RTL KLUB NÉPSZER SZTÁRJAI (Barna Zsombor, Czet Zsanett, Domokos Laci, Gonda Kata, Hermál Heni, Kiss Ramóna, Kenéz Marianna, R.Kárpáti Péter, Pauer Kriszta, Varga Izabella, Rátonyi Kriszti, Albert Dezs karnagy) ESTE: MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG KONCERTJE AUG. 22. VASÁRNAP DÉLEL TT: SPORTRENDEZVÉNYEK A SPORTPÁLYÁN DÉLUTÁN A TÓPARTON: o T L FOLYAMATOSAN: ALSÓPETÉNYIEK II. VILÁGTALÁLKOZÓJA o KÉZM VES FOGLALKOZÁS (Szlovák Önkormányzat -Terman Betti) o DISCO MINDEN KOROSZTÁLYNAK (DJ.KUTI) szept A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI SZÜRETI FELVONULÁS, ESTI BÁL ÉS MÉG VALAMI. ERDÉLYI ÉS FELVIDÉKI MEGLEPETÉS PROGRAMOK Közhíré tétetik, hogy a fenti program keretében egy VÁSÁRI KOMÉDIA el adását is tervezzük. A falu apraja-nagyja (6-80 éves korig), ki ebben szívesen részt venne, jelenjen meg aug. 2-án, hétf n órakor a Kultúrházban a részletek megbeszélésére. Közkívánatra a szüreti mulatság után átalakulnánk faluszínházzá, hogy a falu rendezvényein szórakoztassuk a falu lakosságát és az idelátogatókat. Mindenkit szertettel vár a szervez -rendez : Radványi Gábor (dipl. színész, B-kat rendez, egybekben csontkovács-gyógymassz r) A FOTÓ-PÁLYÁZATra a vártnál kevesebben, mindössze hárman küldték be képeiket. Ezért a határid t szeptember végéig meghosszabbítjuk, remélve, hogy a közelg programokon többen is fényképeznek. A képeket CD-n, Pen-drive-on, esetleg ben kérjük beküldeni. Csak emlékeztet ül a témakörök: Rendezvényeink Életképek a falu életéb l Alsópetény természeti és tárgyi szépsége

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Komposztálással kapcsolatos tájékoztatóra Komposztálási mintaprojekt Kápolnásnyéken KEOP- 620/A/11-2011-0104

Komposztálással kapcsolatos tájékoztatóra Komposztálási mintaprojekt Kápolnásnyéken KEOP- 620/A/11-2011-0104 MEGHÍVÓ Komposztálással kapcsolatos tájékoztatóra Komposztálási mintaprojekt Kápolnásnyéken KEOP- 620/A/11-2011-0104 Kedves Kápolnásnyéki Lakosok! Szeretettel meghívjuk Önöket a 2012. június 23-án 10.00-16.00.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj.

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj. Alapanyagcsere igény: 1600 kcal 180cm / 74kg Beviteli irányértékek: Kilokalória: 1600 Szénhidrát 195g (49%) Fehérje 140g (35%) Zsír 28g (16%) Szélsőértékek (+/- 5%): Szénhidrát: 185g / 205g Fehérje: 133g

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Kedves Szülők! Köszönettel a Gyermekek Háza tanárai

Kedves Szülők! Köszönettel a Gyermekek Háza tanárai Kedves Szülők! Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Hidegkúti Betlehemes. Ebben az évben is érkeznek hozzánk 16 kisgyerek az Igazgyöngyök közül, akiket szeretnénk meglepni a közös programok

Részletesebben

AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA ALSÓÖRSÖN

AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA ALSÓÖRSÖN AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA ALSÓÖRSÖN KEOP-6.2.0/A/09-2010-0064 A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az egyik legeredményesebb módszer a komposztálás. A kertből, konyhából kikerülő

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad.

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad. Receptötletek a friss, sütésre kész tésztákhoz. Friss gondolat. Finomat ad. Friss tészták - friss ötletekkel töltve! Friss és sokoldalú Minden évben elérkezik az idő, amikor újra megsüthetjük kedvenc karácsonyi

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

- Zsuzsi - - Ramóna -

- Zsuzsi - - Ramóna - Fahéjas-almás zabpehely szelet répával - Zsuzsi - 1 bögre (2,5 dl) zabpehely 3 ek méz vagy xilit 1 tk őrölt fahéj 1 rúd vanília pár csepp vaníliás aroma 1 db nagyobb alma 1 db nagyobb, vagy 2 kisebb sárgarépa

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Pintér Dóra és Hársvölgyi Éva terméktervez ruha szakos hallgatók vagyunk és a 2005/2006-os tanév els félévét Berlinben tölthettük el az Erasmus-ösztöndíj támogatásával.

Részletesebben

A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az egyik legeredményesebb módszer a komposztálás.

A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az egyik legeredményesebb módszer a komposztálás. A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az egyik legeredményesebb módszer a komposztálás. A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok zöme hazánkban még többnyire a kukákban végzi. Magyarországon

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben