Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet"

Átírás

1 A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott Kupavárn, a bencés bazilikánál június 27-én ünnepelte alapításának 20. évfordulóját a Kaposvári Egyházmegye. Balás Béla megyéspüspök mellett Székely János segédpüspök az MKPK Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője is részt vett a szentmisén, amelyen két diakónust is szenteltek. Az egyházmegye kórusai Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató vezetésével énekeltek. (Folytatás a 2. oldalon) A rioi ifjúsági világtalálkozóról somogyi szemmel Jézus Krisztus átöleli a világot Húszéves a Kaposvári Egyházmegye Idén húsz éve, hogy II. János Pál pápa megalapította a Kaposvári Egyházmegyét. Lapunk előző számában összeállítást közöltünk a jeles évforduló alkalmából. Ezúttal három impressziót tárunk olvasóink elé. Húsz év a katolikus egyház történetében mindössze 1 százaléknyi idő, de a személyek életében már jelentős intervallum. Miként lehet visszatekinteni az egyháztörténet szempontjából fiatal, de a hívők életben már jelentős korúnak számító Kaposvári Egyházmegye elmúlt 20 évére? fogalmazza meg a kérdést dr. Csillag Gusztáv ügyvéd. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának elnöke szerint egy új egyházmegyét alapító döntés a gyakorlatban annyit jelent, hogy a szentatya közelebb akar hozni hívőhöz és nem hívőhöz egyaránt egy intézményt és egy személyt. (Folytatás a 4-5. oldalon) TARTALOM HungaRio Pécsett Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. hangzott az idei katolikus ifjúsági világtalálkozó mottója, melynek ezúttal Rio de Janeiro adott otthont. Szerencsésnek érzem magam, hogy a több milliós rendezvényen egy maroknyi csoport tagjaként képviselhettem hazámat a dél-amerikai kontinensen, és egyedüli somogyiként a Kaposvári Egyházmegyét. (Folytatás az 5-6. oldalon) Spiritus_2013_szeptember.indd Mindszenty Mesztegnyőn 10 Szentmise a Békás-szorosban 12 Fekete István nyomában 14 A tartótiszt :42:16

2 Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet (Folytatás az 1. oldalról) A honfoglalás után István ellenlábasa, Koppány a Balaton déli partján emelkedő Kupavárhegyen jelentős földvárat építtetett. Ezt a várat Koppány leverése után István ispáni (vármegyei) székvárossá nevezte ki. Forgalmas út vezetett mellette, vásár- és vámhellyel. Az 1077-ben trónra kerülő I. László királynak az István király halála (1038) utáni négy évtized hatalmi harcai után helyreállította, megszilárdította, megnövelte és szigorú törvényekkel megerősítette a magyar királyság hatalmát létrehozva azt a történelmi nagyhatalmat, Magyarországot, mely az európai stabilitás keleti védőbástyája lett. László királyunk, aki a haza bajnoka, a magyarok menedéke, Szűz Mária választott vitéze lovageszmény lett.1091-ben Koppány ivadékai Szent László népévé lettek Az ünnepnap az egyházmegye papsága számára rekollekcióval kezdődött, melyet Dr. Gárdonyi Máté Siófok-Kiliti plébános, egyháztörténész tartott. Az előadás szent királyaink tiszteletéről szólt. A történész-plébános elmondta: az életszentségbe nem lehet beleszületni, mert mindig perszonális jellege van. Beszélt a hatalomgyakorlás és életszentség összeegyeztetéséről is, mely Istvánnak és Lászlónak sok küzdelem, egyéni teljesítményük alapján sikerült. Az ünnepi beszédet ugyancsak dr. Gárdonyi Máté plébános mondta. Szent László lovagkirály hőse az Egyháznak, egyúttal hőse a magyar hazának, keresztény erényekkel ékes férfi ú, aki éppen ezért is tudta uralkodóként is megállni a helyét. Különös vonzerőt ad személyiségének, hogy a pusztáról érkezett nép értékes öröksége harmonikusan ötvöződött benne a keresztény Európa lovagi eszményével. A magyarság ezért szőtt e szent király alakja köré olyan mondafüzért, mely gazdagítja a hivatalos egyházi életrajzot. Nekünk, somogyiaknak több okból is kötelességünk, hogy ápoljuk a lovagkirály kultuszát. Ő volt az, aki a vármegye középkori székhelyét, Somogyvárt jelentős egyházi központtá tette a bencés apátság alapításával. A megye északi részének búcsújáróhelyén, Andocson ő térdel Szent Istvánnal együtt a Szent Szűz lábánál, mint ahogy délen Segesd kegyhelyének is ő az égi pártfogója. Amikor Boldog II. János Pál pápa rendelkezése nyomán 1993-ban létrejött a Kaposvári püspökség, az egyházmegye védőszentje Szent László király lett. Mondhatnánk: Koppány ivadékai Szent László népévé lettek. Illő tehát, hogy emlékét ápoljuk, életének példáján elmélkedjünk, hősies hitének nyomában járjunk. KISS IVÁN (Marcali) megalapította a régi Koppány-földvár helyén a Szent Egyed tiszteletére épült, messze földön ismert, hatvan méter hoszszú, monumentális bazilikát és mellette egy bencés kolostort, ahova Saint Gillesből hívott szerzeteseket telepített le. Itt az ima mellett kódexek írásával, díszítésével, festésével is foglalkoztak. Legújabb ismereteink szerint itt írták meg a Pray kódexben a Halotti beszédet és könyörgést is ben a párizsi levéltárból hazakerült a kolostor alapítólevelének másolata is. Az július 29-én meghalt László királyt rendelkezésére, végakarata szerint ebben a bazilikában temették el, akiről már akkor is azt terjedt el, hogy az országot megvédte a pogány ellen, s akinek még a nyilától érintett fű is gyógyító erejű lett. Holttestét 1106 körül Nagyváradra szállították, ahol csodatévőként tisztelték, sírja zarándokhely lett. III. Béla 1192-ben szentté avattatta. Somogyváron az 1972-ben elkezdődött és mintegy húsz évig tartó feltárások eredményeként a kolostor és a bazilika alapfalain kívül ma egy boltozatlan kerengő csodaszép árkádjai láthatók. A hely rövid történetéhez hozzátartozik, hogy 1553-ból való az utolsó írásos emlék a kolostor francia apátjától ban török kézre került az egész épített rész, harci feladatokkal, 1799-ben még álltak a kolostor és templom magas falai, de a XIX. században a Széchenyiek birtoklása idején e falak köveiből, tégláiból épült fel sok ház, kocsma, malom, a templom és a parókia is. A két évtizedes régészeti feltárás 130 ezer(!) lelete, közel 2000 db kőfaragványa Balatonszárszóra és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba kerültek. 2 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:18

3 Isten, hogy cigánytestvéreinek is jó papja legyen! A szertartás befejezéseként a püspök atya jó tanácsokkal, imával, könyörgésekkel és áldással küldte a két fiatalt felelősségteljes munkájába: Isten, aki Egyházában az emberek szolgálatára hívott meg titeket, adjon nektek apostoli buzgóságot mindenki iránt, kiváltképp a csapásoktól sújtottak és a szegények iránt! Isten, aki Krisztus evangéliumának hirdetésével bízott meg titeket, adja meg nektek, hogy az ő igéje szerint éljetek, mint annak nyíltszívű és lánglelkű tanúi! Isten, aki reátok bízt a szent titkainak közvetítését, tegyen titeket Fiának, Jézus Krisztusnak követőivé, a világ egységének és békéjének szolgáivá! És titeket, mindnyájatokat, akik most itt velünk együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek! E történelmi és szent falmaradványok között egyházmegyénk védőszentjének ünnepén, László napon az egyházmegye papjainak részvételével ünnepi szentmisét mutatott be Balás Béla megyéspüspök. A főpásztor egyebek mellett arról szólt, hogy egyházmegyéje húsz éve alatt mennyi hűség és jóság áradt az emberi lelkekből. Ezért is vagyunk itt, hogy ezt megköszönjük Istennek jegyezte meg a megyéspüspök. E szentmise részeként diakónussá szentelte Arányi Zoltánt és Balogh Pétert. Péter a katolikus gimnázium cigány diákjaként került a teológiára és jutott el e nevezetes ünnepre. Adja Spiritus_2013_szeptember.indd 3 A szentmisén egyházmegyénk több kórusa is részt vett. A liturgia emelkedettsége, az együtténeklés öröme mindannyiunk számára szép emlék marad. Boldogság volt nemcsak szívből énekelni, de hallani is, hogy a szabadtér ellenére Himnuszunk talán még a Balatonig is elhallatszott. Kép és szöveg: SZÖRÉNYI JÁNOSNÉ (Kaposvár) :42:18

4 Húszéves a Kaposvári Egyházmegye (Folytatás az 1. oldalról) Nem barokk püspököt kaptunk A jogi személyiségű plébániák döntésének hatályosságához sok esetben szükség van a felsőbb Egyházmegyei Hatóság (hivatal) jóváhagyására vallja dr. Csillag Gusztáv. Alapításkor már látható volt: Magyarországon kiszabadult a szellem a palackból, nem lehet megállítani azt a folyamatot ami szerint az egyház nem maradhat csak a templomok falai közt. Nagyobb és hatékonyabb részvétel az oktatásban, szociális ellátásban, a visszakapott ingatlanok működtetése, pályázatok elkészítése megkívánta, hogy a döntést hozó, vagy döntéseket jóváhagyó közelebb kerüljön azokhoz, akiknek érdekében a döntések születnek. Az intézményt illetően hívek és papok egyaránt természetesnek veszik, ha a gépezet olajozottan működik, és háborognak, ha sokat kell várni a hivatal döntésére. Sokkal érzékenyebbek vagyunk a személyt illetően. Az egyházmegye ügyvédjeként megbízóm a hivatal, mivel azonban hivatásbeli titoktartás is kötelez, és a személy érdekesebb, többet foglalkozom az alábbiakban a személlyel. Balás Béla, azaz Beton atya személye már a bemutatkozáskor egyértelművé tette amikor a döntést Isten humorának is tekintette, hogy a Teremtő nem egy barokk püspökkel kívánta az egyházmegye történetét kezdeni. Fél év sem telt el, és a zsúfolásig megtelt megyei könyvtár nagytermében a következő gondolatok hangzottak el: A vallás az nem a nagyanyám rózsafüzére, meg a litánia és ilyesmi. Isten nem háromszög szakállal ül valahol a felhőkön! Fel kéne fedezni, hogy mit tanítunk és kik vagyunk! Az értelmem az igazat kutatja, az akaratom az értékre, a jóra tör. Ez az Igazság, ez a Jóság: végtelen és személyes, mi Istennek hívjuk. Erre születtünk, és ha ezt nem kapjuk meg, akkor megbetegszünk... Jövőt is meglátó gondolatoknak tartom az itt idézett sorokat, mivel húsz év után Az idén dr. Csillag Gusztáv (balról) kapta a Kaposvári Polgári Casino díját, amit dr. Szép Tamás adott át egyre gyakrabban beszélünk Európa betegségéről... A hasonló előadásokat vidékjáró találkozások követték. Az egyházmegye főpásztora főleg a pedagógusokkal és a bérmálkozók szüleivel tartja fontosnak a személyes találkozókat, mindez a jövő nemzedék érdekében történik. A találkozók sorából kiemelkedik a 2005 adventjében rendezett Minden politika, de a politika nem minden című rendezvény, amelyen közel ezren zsúfolódtuk össze a katolikus gimnázium tornatermében, hogy jelen legyünk Orbán Viktor és Balás Béla párbeszédének. Ez a rendezvény ma is megtekinthető az interneten Orbán Viktor tanúságtétele címmel a Youtubeon. Ez az élmény is az egyházmegye történetéhez sorolandó. Az idő múlásával ritkább lett a személyes előadás és gyakoribb egy könyv, vagy csak egy füzet megjelenése. Mindegyik iránymutató tartalommal a korábbi előadásokhoz hasonlóan. A Kis idő című, dióhéjnyi egyháztörténetet több helyen felhasználják az oktatás során. Persze nem mindenki fogékony az újra, ennyi idő alatt voltak viták, voltak és vannak, akik értetlenül közelítenek főpásztorunk stílusához. Ennek következtében, no meg a 60-as, 70-es évek rendőrségi kihallgatásainak következményeként püspökünk mostanában visszahúzódóbb lett. Nem szeret ünnepelni és nem szereti, ha őt ünnepelik. Pedig Wass Albert egyik könyvében azt írja, hogy az ünnep is az Isten ajándéka. Ne utasítsuk hát vissza az ajándékot, adjunk hálát a Teremtőnek, hogy az elmúlt két évtizedben együtt lehettünk! Magvetés Miklósiban A nyolcvanas évek első felében kezdett szerveződni a miklósi székhelyű Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség. Akkor még titokban, hiszen a szerzetesrendek néhány tanító rend kivételével csak illegalitásban létezhettek. Államilag tiltották a Krisztust- 4 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:18

5 kereső, másokat segítő, értékmentő és értékteremtő közösségi életet, azt az életformát, amelynek igénye már a kereszténység kezdeténél megfogalmazódott. Célunk a közösségi lelkipásztorkodás kis falvakban fogalmazott dr. Sipos Imre miklósi szerzetes atya. Somogyban is nagy probléma a csekély lélekszámú, egymástól távol eső települések ellátása. Hétvégente 160 km-es utat járunk be, hogy eljussunk 11 miséző helyünkre. Azért, hogy ki ne üresedjünk, a lelkipásztori munkát összekapcsoljuk az elmélkedő remeteélettel. Ennek biztosítására épül lelkipásztori házunk és lakott területtől távol a monostorunk. A Kaposvári Egyházmegye megalakulása után Balás Béla püspök úr is megismerte, és mindenben támogatta a közösséget ban jóváhagyta szabályzatunkat, azóta immár hivatalosan is lelkipásztori célú egyházmegyei jogú szerzetes intézményben törekszünk az evangéliumi életre. A közösség priorjának Galbavy Jenő Józsefet nevezte ki, akit felmentett a korábbi plébánosi tevékenysége alól. Néhány nappal később jómagamat is pappá szentelt. A szentelési szentmisén mindketten letettük örök fogadalmunkat. A közösséget segítő első külső testvérek napjainkban 14-en vannak ígérettétele is ezen ünnepélyes alkalmon történt meg. Hat plébánia lelkipásztori ellátását bízta a püspök úr a közösség gondjaira. Számos jelentkező után jelenleg egy novícius készül a felszentelt tagok sorába lépni, aki a teológiai tanulmányait végzi. A szokásos lelkipásztori munkák mellett sok fizikai munkát is végzünk. Eddig 25 egyházi épületünkből 18-at újítottunk fel ban a Kaposvári Egyházmegyében az első helyi, egyházközségeket összefogó újságot, a Magvetést indítottuk útjára. Jelenleg a tizenegyedik könyvünk kiadását készítjük elő. Teológiai munkák mellett jelentősek a helytörténeti kutatásaink is. Feltárjuk és közkinccsé tesszük kis falvaink történetét. Az olvasók személyes beszámolók alapján ismerhetik meg a Koppány-völgyében élő svábok kitelepítését, málenkij robotra hurcolását a Szovjetunióba, a felvidékiek betelepítését, illetve egy 1956-ban disszidált és Amerikából hazajött ember sorsát. Jézushoz tartozni Szvath Tamás, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze: 1976-ban születtem Kaposváron, a mai Szent Imre Plébániához tartozó egyházkerületben, s itt élek a mai napig. Kezdem e ténnyel, mert szüleim számára is kézenfekvő volt a hitéletre nevelés kezdő lépéseit a Szent Imre -templom papjára, Pázmány Lajosra bízni, hisz egy percre laktunk a templomtól. A mai napig emlékszem Pázmány atya sekrestyében tartott hittan óráira, ugyanúgy, ahogy az első rorátéra és az azon való ministrálásra. Életem első, közönség előtt előadott mondatait az atya által betanított pásztorjátékban mondtam el. Édesanyám tizennégy éves koromban bekövetkezett halálakor, és az azt követő időszakban egyetlen biztos pont volt az életemben a bérmálkozásra való felkészülés, ami nagyjából egybeesett a Spiritus_2013_szeptember.indd 5 Kaposvári Egyházmegye születésével. Beton atya tüzes, lendületes, igazságkereső prédikációi nekem is új irányokat mutattak. Sokunk nevében tartozom neki köszönettel Laci atyáért. Az immáron Varga László plébános által vezetett közösségtől sokat kaptam: hiteles példákat, barátokat, hitet az életen át tartó házasságban és a boldog családi életben. Erős alapokat kaptam a felnőtt életemhez: hogy színész legyek, külföldön éljek, aztán hazaköltözve megnősüljek, gyermekeket vállaljak, négy év leforgása alatt nagycsaládos édesapává váljak. Amikor a Csiky Gergely Színház színpadán álltam vagy Budapesten filmet forgattam, aztán Londonban alkalmi munkából éltem, vagy miközben gyermekeimet terelgetem, mindig jelen volt és van a szívemben, hogy Jézushoz tartozom. Igyekszem minden nap tenni azért, hogy három kisfiam is ebben a hitben nőjön fel :42:18

6 A rioi ifjúsági világtalálkozóról somogyi szemmel Jézus Krisztus átöleli a világot Amikor 2011-ben XVI. Benedek pápa Madridban kihirdette a következő világtalálkozó helyszínét, mindez még olyan távolinak és elérhetetlennek tűnt. Mégis olthatatlan vágyat éreztem magamban, hogy újra átéljem a találkozások misztériumát : találkozást Jézus Krisztussal, a Szentatyával és azzal a több millió fiatallal, akiket ugyanez a cél vezérel. Bár a világ különböző részeiről érkezünk, és különféle nyelveket beszélünk, mégis egy valami összeköt bennünk: a hit. Brazíliában először Sao Paulóba utaztunk, ahol kilenc napot töltöttünk és részt vettünk az egy hetes előtalálkozón. A magyar bencés atyák és a helyi magyar közösség tagjai nagy szeretettel fogadtak bennünket, szállást biztosítottak számunkra, és mindent megtettek annak érdekében, hogy felejthetetlen és tartalmas napokat töltsünk el a közel 20 milliós metropoliszban. Lehetőségünk nyílt továbbá arra, hogy betekinthessünk a brazil hitélet, valamint a favelák - nyomornegyedek - színes világába. A legszembetűnőbb talán az egyes társadalmi rétegek közötti hatalmas különbségek voltak. A lakosság túlnyomó része mélyszegénységben él: 5-6 fős családok laknak pár négyzetméteren, sokaknak még cipőre sem telik. Mindennek ellenére az volt az érzésem, hogy az emberek boldogok. A brazilokból ugyanis sugárzik az életöröm, a mások iránti szeretet, rendkívül nyitottak és befogadóak. Mindezt személyesen is megtapasztalhattuk egyrészt a hivatalos előtalálkozó nyitószentmiséjén, a Sagrada Familia Katedrálisban, ahol hatalmas ovációval fogadtak minden zarándokot; másrészt a Szent József Plébánián, ahol a helyi ifjúsági közösség öt napon át számos vallási és kulturális programot szervezett a magyar és puerto rico-i csoportnak. Fantasztikus érzés volt részt venni az európai hagyományoktól eltérő, egyedülálló zenés-táncos brazil szentmiséken és szentségimádáson. Szintén nagyon tetszett, hogy a papok és a hívek közvetlen, baráti kapcsolat6 Spiritus_2013_szeptember.indd 6 ban állnak egymással, s talán ennek is köszönhetően, szinte minden plébánián aktív közösségek működnek. Úgy vélem, ezen a téren még sokat tanulhatunk a latin-amerikai népektől. A nyüzsgő nagyvárost magunk mögött hagyva, július 22-én tovább utaztunk Rio de Janeiroba. A világtalálkozó hivatalos programjai mellett természetesen jutott időnk arra is, hogy megtekintsük Rio fő nevezetességeit is. A Cukorsüveg-hegyről gyönyörű kilátás tárult elénk, lábunk előtt hevert az egész város. Egyedi növényés állatvilágával lenyűgöző látványt nyújtott a város szívében elhelyezkedő botanikuskert, az Atlanti-óceán partján több kilométer hosszan elnyúló, fehér :42:19

7 Ferenc pápa: A fiatalok Jézust követik... Soha ne feledjük, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó nem tűzijáték, nem öncélú lelkes pillanatok sora, hanem egy hosszú útvonal állomása, amely 1985-ben kezdődött el II. János Pál pápa kezdeményezésére. A pápa a fiatalokra bízta a keresztet és így szólt: menjetek, és én veletek jövök! És így is lett; a fiataloknak ez a zarándoklata folytatódott Benedek pápával és Istennek hála, én is megélhettem az útnak ezt a csodálatos brazíliai állomását. Emlékezzünk rá mindig: a fiatalok nem a pápát követik, hanem Jézus Krisztust, hordozva keresztjét. A pápa vezeti és elkíséri őket a hitnek és a reménynek ezen az útján. Számok Több mint 3,5 millióan vettek részt a 2013-as ifjúsági világtalálkozón Rio de Janeiróban a Copacabana-tengerparton, a Quinta da Boa Vista parkban, Rio központjában, valamint a város plébániáin jelenlevők összesítése alapján. A rendezvény honlapján 427 ezren iratkoztak fel 175 országból. Legnagyobb számban Brazíliából, Argentínából, az Egyesült Államokból, Chiléből, Olaszországból, Venezuelából, Franciaországból, Paraguayból, Peruból és Mexikóból érkeztek. A résztvevők 55 százaléka nő volt, életkor szempontjából a jelenlevők 60 százaléka 19 és 34 év közötti volt. Közel 800 művész vállalt szerepet a programokon a hét során, 60 ezer önkéntes dolgozott az ifjúsági világtalálkozón, 57 országból összesen 6500 újságíró akkreditáltatta magát a médiaközpontban. 644 püspök (köztük 28 bíboros), közel 8 ezer pap és 632 diakónus vett részt az ifjúsági rendezvényen. Környezetvédelmi szempontból 345 tonna organikus, 45 tonna újrafelhasználható szemetet gyűjtöttek össze az egyhetes ifjúsági rendezvény során. Ez a szám 10 százalékkal kevesebb, mint a as szilveszter éjszaka után felhalmozódott szemét. Az ifjúsági világtalálkozó résztvevői, gazdasági szempontból vizsgálva 1,8 milliárd brazil reál (közel 600 ezer euro) értékben költöttek a turizmus minisztériumának tájékoztatása szerint. homokkal borított strandok (Copacabana, Ipanema, Leblon), a focirajongók számára pedig kihagyhatatlan volt a Maracana stadion. Bár az esős, télies időjárás miatt a kilátást csak rövid ideig élvezhettük, az egyik legszebb élményem mégis az volt, hogy feljutottam a Megváltó Krisztus szoborhoz. A 30 méter magas műalkotás lábánál állva az volt az érzésem, hogy kitárt karjaival Jézus Krisztus átöleli az egész világot. A másik meghatározó élményem a szentatyával való találkozás volt. Több alkalommal is testközelből láthattam Ferenc pápát, amikor a központi rendezvények helyszínére érkezve, pár méterre előttünk haladt el a nyitott pápamobillal. Végig mosolygott, integetett, és többeket megáldott. Közvetlenségével egy pillanat alatt a fiatalok szívébe lopta magát az új egyházfő. Vasárnap délelőtt mintegy három millió fiatal jelenlétében mutatta be a Szentatya az ünnepi záró szentmisét a Copacabana strandon, ahol az evangélium három kulcsszavával buzdította a fiatalokat: menjetek, ne féljetek, szolgáljatok! Homíliáját pedig ezzel a fiatalokhoz intézett felhívással zárta: Jézus Krisztus, az egyház és a pápa számít rátok. Jézus és mindannyiunk Édesanyja, Mária oltalmazzon benneteket gyöngédségével! Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet! A következő világtalálkozó 2016ban Krakkóban lesz. Bízom benne, hogy ott újra találkozunk! DR. PETZ NOÉMI (Látrány) Spiritus_2013_szeptember.indd :42:19

8 Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet! Kaposvári Egyházmegyés fiatalok a pécsi HungaRion Izgatottan szálltunk buszra július 24-én. Nem tudtuk, mire számíthatunk, mi vár ránk, amikor leszállunk a pécsi buszállomáson. Még a délelőtt folyamán megérkeztünk Pécsre, ahol különböző pontokon rendező fiatalok, úgynevezett VoluntaRiók vártak minket, akik segítettek a tájékozódásban. A regisztráció a Lauber Dezső Sportcsarnokban zajlott, ahol már reggel óta hosszú sorokban vártak a fiatalok. Miután elfoglaltuk szállásunkat, a Dóm térre kellett mennünk, ahol dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálta a nyitó szentmisét. Beszédében a találkozó fontosságáról beszélt. Elmondta, mennyi örömmel tölti el, hogy több mint kétezer fiatal fogadta el meghívását határon innen és túl. Vacsorát a Szent István téren kaptunk, majd a találkozás ünnepe után táncház következett, ahol közösen (tánctudástól függetlenül) óriási körökben táncoltuk a sűrű magyart, az ördög útját és más tradicionális magyar táncokat. 8 Spiritus_2013_szeptember.indd 8 Csütörtökön a reggeli imát követően dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök tartott katekézist. Az előadás témája: szomjúság a reménységre, szomjúság Istenre. A reménység kapcsán két farkast említett, amelyek minden emberben megtalálhatók. Az egyik farkas nagy, sötétbundájú, vicsorgó, míg a másik szelíd, fehérszőrű, méltóságteljes, jó farkas. Ez a két farkas szüntelenül küzd egymással bennünk. A harc végkimenetele csak attól függ, hogy mi melyik farkast etetjük. Hiszen ha csak gyűlölködünk, utálkozunk egymással, akkor a gonosz farkas fog győzni bennünk. Azonban ha hisszük Istent, és törekszünk a jóra, akkor a jó farkas fog felülkerekedni. A katekézist követően feldolgoztuk az előadást a műhelyekben. Ötféleképpen foglalkozhattunk a korábban hallott témával: Egy-más-közt; Csend hangjai; Mozdulj rá!; Nyisd ki a szemed, nyisd ki a füled, nyisd ki a szíved!; Beszélgetés a katekézist tartó püspökkel. A műhelyek után a szentmise következett, melyet Palánki Ferenc egri segédpüspök celebrált. Ebéd után az ifjúsági fesztivál megnyitójára került sor. A délutánt koncertek, játéksátrak színesítették. Az este megint szentségimádással és táncházzal ért véget. Ezen a :42:19

9 napon kicsit mi is részesei lehettünk a riói találkozónak, ugyanis élőben kapcsoltak minket azokhoz a magyarokhoz, akik személyesen élhették át a világtalálkozót. A pénteki reggelit követő katekézist Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök tartotta, aki Magyarország elsőszámú görög katolikus méltósága. Előadásának témája a tanítványság volt. Elmondta, hogy mindenki tanítvány, és mindenkinek fontos küldetése van. Érdekes volt hallani szavait, látni különös öltözetét. Hiszen ő mégis egy más vallási közegből érkezett hozzánk. A már szokásos műhelyek után szentmise következett, melyet Bíró László tábori püspök celebrált. A csütörtökön útnak induló ifjúsági fesztivál a délután folyamán folytatódott, majd ezt követően az ifjúsági passió következett, melyben két marcali fiatal is szerepet kapott. A vacsora és szentségimádás mindennapi sorozata után a nyitott templomok éjszakájára hívtak bennünket. Pécs bármelyik templomát megtekinthettük, sőt programokkal várták a fiatal katolikusokat és az érdeklődőket. Kis csoportunk a görög katolikus templomot választotta, ahol egy Máriát dicsőítő énekben vehettünk részt. Vonzott minket, hogy bepillantsunk a római katolikus és az ortodox egyház, a nyugat és kelet ötvözetének liturgiájába. A szombati katekézist dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek tartotta volna, de betegsége miatt dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök vette át az előadást, amely a küldetésekről szólt. Itt folytatódott, kiteljesedett az előző nap megkezdett tanítványság téma. Műhelyfeldolgozásban ezen a napon a Csend hangjait választottuk, ahol testrészeink szerepéről esett szó, illetve az egyház testének részeiről, és a részek fontosságáról beszélgettünk. Az ebédet követő szentmisét dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta. A délután a szórakozásé volt. Ismét koncertek, játéksátrak, múzeumok várták a találkozó résztvevőit. Ezen a napon azonban kicsit adni is akartunk Pécsnek, amiért befogadtak minket, amiért ilyen fantasztikus lehetőséget biztosítottak több mint kétezer fiatal számára. A Salom közösség segítségével közös tánc vette kezdetét a Széchenyi téren. Ez a flashmob a riói találkozó hivatalos zenéjére készült. Papok, apácák, segítők, fiatalok együtt táncoltunk Pécsnek és természetesen az Úrnak. A flashmob után evangelizációs este vette kezdetét, melyet a Nyolc boldogság közösség tartott. Az este keretein belül két fiatal mondta el a többezres közönség előtt megtérése történetét. Ezt a napot is, mint eddig a többit, a táncház zárta. Vasárnap a reggelit követően városjáték kezdődött, ahol tíz fős csapatokban mutathattuk meg tudásunkat, ügyességünket, rátermettségünket. Ebéd után kapcsolták Riót, ahol meghallgathattuk Ferenc pápa ünnepi záróbeszédét, amellyel elbúcsúzott a fiataloktól. Élőben fordították nekünk a szentatya szavait, a fiatalság pedig hol néma csendben, hol kitörő tapssal fogadta Krisztus földi helytartójának mondandóját. A délután második felében karnevállal búcsúztunk Pécstől. Az út során ötször álltunk meg, emlékezve ezzel az öt kontinensre. A záró szentmisét a Dóm téren dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek celebrálta. Felemelő érzés volt néhány méterre ülni Magyarország egyetlen aktív bíborosától. A vacsora után egy koncert és egy táncház maradt csupán a programból, melyen mindenki még egyszer, utoljára felszabadultan énekelhetett, ugrálhatott, táncolhatott. A hivatalos program végén a segítők és vendéglátónk, dr. Udvardy György köszönt el tőlünk. Emlékezetes öt napon vett részt városunk küldöttsége. A zarándokcsomag tartalmán kívül sok emlék is került hátizsákunkba. Akár Böjte Csaba ferences szerzetes atya fiatalokat buzdító beszéde, akár a szentségimádások, a fiatalok hitvallásai, az imaórák, mind megmutatták nekünk, hogy újra és újra meg kell erősítenünk hitünket. Hitünket magunkban és az Úrban. A Szentatya riói búcsúbeszédében lázadásra buzdította a fiatalokat. Lázadásra a mai kor divatja ellen. Nem kell beállni a sorba, hanem legyünk egyéniségek saját környezetünkben! Véleményem szerint ez nemcsak a fiataloknak, hanem minden ember számára megszívlelendő gondolat. Megtiszteltetés volt, hogy több mint kétezer fiatal közül mi hatan is részesei lehettünk a modern csodának, amely öt napon keresztül tartott. Remélem, hogy ezt a csodát tovább tudja vinni az összes résztvevő saját otthonába. Sor került a 2016-os találkozó helyszínének bejelentésére is. A következő ifjúsági világtalálkozó Lengyelországban, Krakkóban lesz. De addig is folytatnunk kell a megkezdett munkát, hiszen ahogy az Úr mondta: Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet! KOZMA KRISZTIÁN (Marcali) 9 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:19

10 Istenünk, Tiéd az utca, a tér, a templom és a papja is... Mindszenty Mesztegnyőn Mindszenty teret és szobrot avattak és áldottak meg június 15-én Mesztegnyőn, a harmincnyolc éve elhunyt utolsó magyar hercegprímás emléke előtt tisztelegve. Harmincegy millió forintos uniós támogatással felújították a barokk műemlék templomtornyot is. Kicserélték a tornyát, amely a második világháború idején megsérült, így most már az eredeti pompájában mutat utat a település felé igyekvőknek. Mindszenty József élete végégig kitartott hite és elvei mellett. Többször volt börtönben, miután szembeszállt a nyilas és kommunista hatalommal is. A Mindszenty szobrot Kiss János fafaragó készítette. Nagy László Péter, a település polgármestere a szoborállítás okaként említette a többi között azt is, hogy Mindszenty József akkori veszprémi püspök volt az, aki szorgalmazta a templom felújítását, amikor Mesztegnyőn járva meglátta a második világháború utáni pusztítást. A polgármester azt is elmondta, hogy az ő életükben most nagy esemény történt, ha nem is az egész templomot, de a tornyát sikerült pályázati pénzből felújítani. Jövőre újra próbálkoznak, újabb pályázatokat nyújtanak be. Abban is reménykednek, hogy hamarosan teljes pompájában látható a megye egyik legszebb barokk temploma. A hercegprímás mindig és mindenkor az üldözöttek segítségére sietett, mindig és mindenkor kiállt hazája és népünk, a magyarság sorsa mellett mondta Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök-helyettesi kabinet politikai főtanácsadója. Mindszenty bíboros volt az, aki egész életének a cselekedetei közül semmit nem kell visszavonni, amiből semmit nem kell megtagadni, ami mindenki számára a mai napig is iránymutató, hiteles tette hozzá Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke, hangsúlyozva: a bíboros ellent mondott a barna diktatúrának és ellent mondott utána a vörös diktatúrának. Balás Béla kaposvári püspök a következő szavakkal áldotta meg a Mindszenty szobrot és teret: Istenünk, Tiéd az utca a tér, a templom és a papja is, tieid azok, akik elfogadják az egyházat és azok is, akik azt kerülik. Mindszenty bíboros, akit összevertek, megaláztak és tieid voltak, bár tagadták, az ügynökök, a besúgók, a verőlegények is. Tieid a bárányok is, a farkasok is. Mindenkit meghagysz szabad akaratúnak, de ne engedd, hogy ezzel visszaéljünk! Jöjj közénk és maradj velünk és így áldd meg a népedet! Nélküled az utca, a tér csak hézag a házak között, a templom csak múzeum, a harangozás csak térzene, az ember pedig legyen akár bárány, akár farkas a Teremtő tartalékosa. Istenünk, veled az élet és az értelem költözik mindenben. Veled megszépül az utca, a tér, a templom, a magány, a szenvedés. Minden a Veled való találkozássá válik. Jöjj Istenünk, áldd meg felújított templomunkat, ezt a teret és szobrot! Ámen! A szobrot Csallóközi Zoltán kabinetfőnök és Móring József Attila országgyűlési képviselő leplezte le. Az áldást püspöki szentmise követte. KISS IVÁN (Marcali) 10 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:19

11 Hatvanöt éves a kaposvári Szent Margit-templom Jótékonykodó hangcsillagok Alapításának hatvanötödik évfordulóját ünnepli a kaposvári Szent Margittemplom, amely régóta ad helyet koncertmiséknek, kiállításoknak is, hiszen hit és művészet mindig termékenyítően hatott egymásra. Ezúttal egy jótékonysági hangversenyt szervezett júniusban az egyházközség, mivel a tervezett felújításra nem elegendő a pályázat útján elnyert összeg. A világítás felújítása, a hangosítás cseréje és a hozzá kapcsolódó festés elkerülhetetlen, ezért a művészeket szinte meg sem kellett szólítani, az első szóra igent mondtak a nemes cél érdekében. Rosta István professzor, világi elnök egy világhírű fizikus szokását elevenítette fel köszöntőjében, aki a laboratóriumába indulva, majd hazafelé tartva, kalapját levéve, mindig megállt egy kis időre az útjába eső templom és a hangversenyterem előtt. A környékbeliek ismerték a hóbortját, ám egy idő után megkérdezték: miért teszi ezt. Lakonikusan csak annyit válaszolt: e modern kor elvette tőlünk az oratóriumot és cserébe adta a laboratóriumot. Oratórium nélkül viszont belefulladunk a laboratóriumba Ezt követően Dr. Rumszauer Miklós plébános felkonferálta az est közreműködőit, s köszönetet mondott az eddigi A Vikár Béla Vegyeskar Hunyadkürti György, a Csiky Gergely Színház színésze Gál Laura Dr. Benke József nagylelkű adományokért. Gál Laura és dr. Benke József énekművészek, Kardos Kálmán orgonaművész, Várfalvi Fodor Éva zongoraművész, valamint a Ludmány Géza vezette Vikár Béla Vegyeskar Liszt, Ramírez, Eszterházy, Haydn, Mozart, Bach, Karai, Bizet művein keresztül hívott bennünket zenei utazásra. Kardos Kálmán orgonajátéka, valamint az énekművészek kettőse G. Caccini Ave Mariája, illetve C. Franck Panis Angelicusa valóban mennyei magasokba repített bennünket. Meglepetésként Vörös Miklós és Máté klarinétjátéka is felcsendült képviselve a fiatal művészkorosztályt. Hunyadkürti Györgyöt, a Csiky Gergely Színház Já- Spiritus_2013_szeptember.indd 11 szai Mari-díjas színészét, aki a legjobb férfialakítás díjával tért haza a pécsi POSZT-ról a Vaknyugat című drámában nyújtott fergeteges teljesítményéért, vastaps köszöntötte. Ezúttal Vas István Cambridge-i elégia című versét adta elő bámulatos átéléssel, bár előtte szabadkozott: nem kelhet versenyre ennyi hangcsillaggal. A kétórás jótékonysági koncert előadóművészt és közönséget egyaránt felvillanyozott. Sokan éreztük: Jósággá kovácsolódik a szilaj ösztön, aranyharmóniát izzadnak szentté vált barbárság-cseppjeink. LŐRINCZ SÁNDOR (Kaposvár) Fotó: CSONKA BÉLA :42:20

12 Zord idők gyermekeinek újabb és újabb szentélyek kellenek Szentmise a Békás-szoros kápolnájában A világ minden pontján csodálatos élmény a szentmise. Zarándokútjainkon különös élményekben van részünk, ahol szebbnél szebb templomokban éljük át az utolsó vacsora emlékét. Most nyáron a marcali zarándokokkal olyan élményben volt részünk, amire nem is számítottunk. Augusztus elején Erdélyben barangoltunk és valahol a Békás-szoros környékén akartunk a szabadban szentmisét bemutatni, és akkor felfedeztünk, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros között egy kápolnát, ami tárva-nyitva volt. Magunk is csodálkoztunk, hogy az ajtó nyitva, belül teljesen berendezve, még a sekrestye ajtaja is tárva a zarándokok előtt. A faliújságon kifüggesztett magyar nyelven is olvasható a kápolna története. Az 1916-ban leégett kápolna helyére Kós Károly 1933-ban másikat tervezett, amelynek megépítése anyagi nehézségek és a második világháború miatt meghiúsult. A terveknek akkor nyoma veszett, így csupán a szerencsi Zemplén Múzeumban megőrzött képeslap alapján alkothattak fogalmat róla. A Kós Károly-i hagyományokat is követő tervet Anthony Gall magyar származású ausztráliai építész készítette, együttműködve a belső terveket, valamint a körfreskót készítő Stefanovits Péter és Elekes Károly képzőművészekkel. A kápolna alapkövét szeptember 26-án tették le július 28-án szentelte fel Tamás József püspök Szent Kristóf vértanú tiszteletére. Még egy idézet is olvasható Tamás József püspök úr felszentelési beszédéből: Lármafát építeni viharban, vészben nagyon nehéz, de megéri, s nekünk, zord idők gyermekeinek újabb és újabb szentélyek kellenek, hogy Isten egét ostromoljuk, mert aki ezt teszi, annak bizalma van benne. Amikor itt, a természet csodájában a teremtő Isten utolérhetetlen alkotását látjuk, le kell borulnunk, visszatekintve a megtett nagy történelmi útra A Gyilkos-tó és a Békás-szoros csodálatos vidéke békességet kíván. A kápolna védőszentjével együtt kérjük Mennyei Atyánkat, hogy 12 Spiritus_2013_szeptember.indd 12 a különböző népek, nemzetek találjanak itt egymásra békében, és hogy életünk vándorbotja kizöldelljen Isten és a felebaráti szeretetben. Szent Kristóf vértanú, az utazók védőszentje, óvjon minden jóakaratú zarándokot! Még egy pillantás a faliújságra, melyen II. János Pál pápa áldása olvasható, személyesen küldte a Békás-szoros látogatóinak. Mi meghatottan álltunk ott, hiszen Marcaliból a Boldog II. János Pál pápa térről indult a zarándokbuszunk. És megtörtént a csoda: az általunk vitt miséző felszerelésből semmi nem kellett, mindent találtunk: magyar nyelvű misekönyv, ostya, bor és víz, gyertya. Az oltáron kalotaszegi népi hímzés, a kelyhünk korondi díszítésű. És elkezdődött a szentmise. Isten ajándéknak szánta nekünk, hogy ott, a természet csodájában a teremtő Isten utolérhetetlen alkotását láttuk és leborultunk a Teremtő alkotása előtt. KISS IVÁN (Marcali) :42:20

13 Árpád-házi szentjeinkről Szennában Riska páncélt öltött Idén kilencedik alkalommal köszönthették Riskát és egymást a gyerekek Szennában a Riska Táborban. Annak ellenére, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sikerült a tábort a nyár legforróbb napjaira időzíteni (a hőmérő higanyszála időnként majdnem átlépte a 40 C-ot), de a két hét alatt, a mintegy háromszáz, hat és tizenkét év közötti kisgyermek nagyszerű élményekkel gazdagodott. A tábor tematikája Árpád-házi szentjeink életét idézte, a tábor zászlaján Riska, a névadó bábfigura is lovagi páncélt öltött. Fiúk és lányok egyaránt elszántsággal húzták a fejükre a sisakot, és vették kezükbe a kardot, dárdát, hogy a lovagi tornán bizonyítsák rátermettségüket, és pontokat szerezzenek csapatuknak, hiszen a verseny mindkét héten a Riska kupáért folyt. Komoly érdeklődés övezte a csapatok közötti focibajnokságot is, amelyek mérkőzései a Szennai Skanzen vályogházai között, a Riska- és a Csibestadionban zajlottak. A nagy küzdelemben a már kiesett csapatokból verbuválódott szurkolótábor lelkesítette a focistákat. A legforróbb déli órákat a gyerekek a sportcsarnokban töltötték, ahol Riska és Csibe, Nyéky Kálmán atya segítségével bábozta el minden nap egy-egy Árpád-házi szentünk életét. Szent István király történetéből egy erőskezű uralkodót ismerhettek meg, akinek hitéből fakadó ereje tette Magyarországot keresztény állammá. Szent László királytól az igazság szeretetét és a bátorságot tanulhatták meg a gyerekek, Szent Imre herceg életéből megtudhatták, hogy mit jelképez a fehér liliom. Szent Erzsébet történetéből megismerhették, hogy milyen az igazi szeretet, Szent Margit élete pedig az imádság és a szeretettel végzett munka fontosságára hívta fel a figyelmüket. A kaposvári Vasút Étteremből hozott ízletes ebédet a gyerekek jó étvággyal fogyasztották, a konyhás nénik nagy örömére, akik (mind a tizenöten) nagymamai gondoskodással viselték szívükön a gyerekek tízóraiját, ebédjét és uzsonnáját. Délután folytatódtak a vetélkedők, vagy egy kicsit csen- desebb kézműves foglalkozások. Ez utóbbiban a szervezők mellet a Skanzen munkatársai is aktívan közreműködtek, akiknek köszönhetően a régi falusi élet mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek a tábor résztvevői. Természetesen az imádság is a tábor szerves része volt. Döbbenetes volt megtapasztalni, ahogyan a reggeli szentségimádás öt percében a százötven kisgyerek egy pisz- Spiritus_2013_szeptember.indd 13 szenés nélkül figyelt a kenyér színében elrejtőzött Jézusra. Annál is inkább, mivel közülük nem mindenki él gyakorló katolikus családban. Örvendetes volt látni azt is, hogy sok szülő, elfogadva a szervezők meghívását, részt vett a péntek délutáni zárómisén, hogy együtt imádkozzon a gyerekekkel és a szervezőkkel. A tábor azonban nem csak a gyerekekről szólt. A tizenkét gyerekcsapatot egy-egy középiskolás-egyetemista fiúból és lányból álló páros vezette. Sokan már rutinos csapatvezetőként, több Riska táborral a hátuk mögött érkeztek, de voltak olyanok is, akik először vállalták ezt a nagy kihívást. Mert tizenkét gyerekre figyelni, értük felelősséget vállalni és őket lelkesíteni bizony nem kis feladat, de elmondhatjuk, hogy mindannyian remekül helytálltak. Rajtuk kívül is számtalan segítő volt, akik akár nyári szabadságukat feláldozva tevékenykedtek a háttérben azért, hogy minden gördülékenyen menjen a táborban. Köszönet nekik ezért az áldozatért, amit ők szemlátomást nem éreztek annak. Köszönet a zenészeknek is, akik a reggeli dicsőítés, a misék és a bábozás zenei hátterének biztosítása mellett az ebéd utáni csendes pihenő alatt még mesét is olvastak a gyerekeknek. Végül köszönet a számtalan támogatónak, akik nélkül ez a tábor nem lehetett volna a gyermekeknek a hősies szeretet gyakorlásának vidám helyszíne. Imádkozzunk a táborban résztvevő gyermekekért, hogy a hit bennük elvetett magja szárba szökkenjen, és hű lovag módjára kitartsanak Isten mellett, és mindig Ő maradjon a szívük királya! GYÜRÜSI ZSOLT KOCH ESZTER (Kaposvár) :42:20

14 Fekete István nyomában Katolikus iskolások göllei kirándulása A Kaposvári Nagyboldogasszony Általános Iskola hatodik osztályos tanulói tettek kirándulást Bodóné Pető Magdolna osztályfőnök vezetésével Göllében. A vendégeket elsőként Szalai Jeremiás prépost-plébános fogadta, aki lelkigyakorlatot tartott számukra. Többek között gyermekkori élményeiről, hitéről, vallásos neveltetéséről, a család fontosságáról beszélt. Majd a templom és a község történetéről Bodó Imre dombóvári helytörténész mesélt a 23 fős osztálynak. Még délelőtt megtekintették a Bélyeges Téglagyűjteményt, melyet Őri Nándor dombóvári gyűjtőnek köszönhet a település. Az ebéd utáni programok keretében a diákok megtekinthették a tavaly novemberben felújított Fekete István Emlékházat, ahol Deres Károlyné gondnok várta a diákokat. A gondnok ismertette az emlékház történetét, az író gyermekkorába, a régi Göllébe kalauzolta a gyermekeket. A dombóvári helytörténész, Gölle község díszpolgára szokásához híven nem érkezett üres kézzel, egy az íróról készült tablót és több kiadványt adott át a göllei múzeum számára. A temetőbe menet Bodó Imre megmutatta a vendégeknek Csonka Sándor festőművész állandó kiállítását, mely a volt könyvtárban kapott helyet, még 2008-ban. A tanulók a temetőben elhelyezték a megemlékezés virágait Fekete István író sírjánál, ahol a helytörténész a 2004-es újratemetés körülményeit ismertette. A gyermekek élményekben gazdagodva és hitben feltöltődve hagyhatták el Göllét. BODÓ ÁKOS 14 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:20

15 FILMAJÁNLÓ A TARTÓTISZT Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be május 28-án este Varga Ágota A tartótiszt című dokumentumfilmjét, amely egy magas rangú, vidékről a fővárosba felkerült, volt állambiztonsági rendőrtiszt portréját próbálja megrajzolni. A három megszólaltatott egyházi személy között van Balás Béla kaposvári megyéspüspök is, aki a rá jellemző szókimondással, ám meglehetős eleganciával adja tudtára a tartótisztnek, hogy a róla szóló jelentések színvonala meglehetősen alacsony ő maga sokkal jobbat tudott volna írni, és minden alázatát és nyugalmát latba vetve, azzal is szembesíti a nyugdíjas rendőrtisztet: amit hosszú éveken át végeztek, az nem volt más, mint szégyenteljes, nemzetgyilkos stratégia. A dokumentumfilm díszbemutatója telt ház előtt zajlott, s jó volt látni, hogy a Duna Televízióban ugyan már levetített film ellenére néhány kaposvári egyházmegyés pap és világi is feltűnt az Urániában. A 80-as években a BM III/III-1-a alosztályának vezetőjeként a klerikális elhárítással foglalkozó tartótiszt aki fogadta, s értékelte az ügynökök jelentéseit, ugyan adta az arcát a filmhez, és beszélt a módszerekről, arról a megszállottságról, amely mindvégig vezette, ám számomra érthetetlen okokból, nevét nem adta. Folyosói beszélgetésekből tudom: minden bizonnyal azért nem, mert felesége jó nevű operaénekes, és családja előtt is titok volt, mivel keresi a kenyerét. Az viszont örvendetes, hogy a Belügyminisztérium hajdani tartótisztjei közül elsőként ő vállalta, hogy a kamerák elé áll. Nem azért, hogy rávetüljön a reflektorfény, hanem azért, hogy a fiatalok szembesüljenek a múlttal, amire utal is a több mint egy órás filmben. Azt már csak én teszem hozzá: azzal a múlttal, amely megnyomorított embereket, életutakat tört derékba, és rettegésben tartotta jó ügyért szembeszállók ezreit, tízezreit, köztük a politikailag és világnézetileg is veszélyes személyeket, Isten országának földi építőit. Plébános, egykori gimnáziumi igazgató szerzetes és főpásztor vállalta a sebeket feltépő, kényszerű emlékezést, miközben mindannyian emelt fejjel próbálták a tartótiszt fejére olvasni az Kaposvári díszbemutató a Szivárványban Varga Ágota A tartótiszt című dokumentumfilmjének kaposvári díszbemutatóját szeptember 19-én 17 órakor a Szivárvány Kultúrpalotában tartják. A Szakrális Művészetek Hete keretében rendezett filmbemutatót követően Lőrincz Sándor, lapunk főszerkesztője beszélget a rendezővel és Balás Béla kaposvári püspökkel. Mindenkit szeretettel várunk! általa elkövetett cselekmények súlyát, s munkamódszerének erkölcstelenségét. S tették mindezt gondolatébresztőül, finoman, a saját szemszögükből, és hitük szerint. A pártállam iránt rendkívül lojális, alezredesként hosszú időn át kiemelt fizetést majd nyugdíjat élvező, ám lelkiismeret-furdalást nem érző, szikár férfi aki elmondása szerint gyerekkorában papnak készült, de hivatásában meggátolta egy lelkész molesztálása, mintha a film végére némiképp összeroppant volna. Mintha a megszólított papok mondandója nyomán elkezdett volna derengeni tudatában az igazság fénye. Mintha mégis megszólalt volna benne egy belső hang: mea culpa, mea maxima culpa. Tévedtem, s nem tudom, miként tehetném jóvá, hogy aljas módszerekkel övezett, rossz úton jártam A film végén szerencsére megfogalmazódik benne a maga számára is döbbenetes felismerés: teljesen felesleges volt a munkája. Jó, hogy ez kimondatik, s főleg, hogy a tartótiszt szájából hangzik el a megállapítás. A kommunizmus áldozataival már korábban is foglalkozó rendező, a Médiatanács támogatásával született dokumentumfilmjében a beszervezési akciók gyakorlatával, az alkalmazott lelki terror praktikáival is szembesülünk, s ezzel párhuzamosan a tartótiszt folyamatosan felfelé ívelő karrierjének is tanúi lehetünk. Bár meglehetősen nyomasztó téma terül terítékre, egy-egy apró megjegyzés vagy gesztus hangos nevetést váltott ki a nézőtéren. Más esetben ez egyenes beszéd, a karakán szókimondás követelt tapsot. Mint ahogy a püspökké lett valamikori bajóti plébános akiről a fiatalok vonatkozásában papírra vetették: tud a nyelvükön is beszélni kijelentése nyomán is felcsattant a taps: nemzetgyilkos stratégiát alkalmazott a hatalom. A tartótiszt díszbemutatóját követően amelyet jelenlétével megtisztelt Soltész Miklós államtitkár is, nyilvános sajtóbeszélgetés zajlott a büfében. Papok és történészek párbeszédének lehettünk tanúi; elhangzott: az iratoknak mindöszsze csak százaléka maradt meg, s vélhetően mintegy 250 ezer besúgója volt az államszocialista rendszernek, ám a besúgók tizedét sem tudják a kartonok alapján egyértelműen beazonosítani. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában egyébként jelenleg 60 millió oldalnyi iratot őriznek, amelynek teljes feldolgozása 120 ember 15 éves munkáját jelentené. Újra megbizonyosodhattunk arról: múltunkban sok még a kibeszéletlen, a feldolgozatlan. Áteredő bűnnel terhelten, törékenyen éljük mindennapjainkat, s egyáltalán nem biztos, hogy egy kibeszélés segíthet rajtunk. Sokkal fontosabb, hogy ki-ki a saját közegében, közösségében, kultúrájában, nap mint nap megtérve, folyamatosan erősítse kapcsolatát az Istennel, aki képes kirántani bennünket e körforgásból. Balás Béla kaposvári megyés püspök szerint nem segít okvetlenül sem a kibeszélés, sem a szembesítés. Ki kell törni ebből az ördögi csapdából, mert ennek egyébként soha nem lesz vége javasolta a történelmi igazságszolgáltatás kapcsán a hosszú időn át figyeltetett főpap. LŐRINCZ SÁNDOR 15 Spiritus_2013_szeptember.indd :42:21

16 Azok, akik segítik felnöveszteni a másikat anélkül, hogy visszaélnének annak a személynek bizalmas megnyilvánulásával, önfeltárásával, azok gyógyító emberek. (i.m.240.p.) Gyógyító emberek. Akik írták, és akiről írták. Nyílt, merész és közben csendes könyv. Koncentrált figyelem a világra, önmagukra/önmagunkra, a másikra. Tekintetünket ráirányítja arra, amit talán újra kellene tanulnunk önmagunk problémahalmazainak szeretetteljes meglátásáról és megvallásáról. A jóságba testesülés képességéről, ami mindnyájunkban jelen van. Ahogy jelen van a történetek asszonyainak, a nőknek Jézussal való találkozásában is. KÖNYVAJÁNLÓ A választás valósága Reflexiók A pap és a nő című kötet kapcsán Zsoltárok képe rajzolódik ki a lapokon: formálódó emberi bensőnkről, szétszórtságunk, pőreségünk, hangos jajkiáltásaink, tékozló megtéréseink világa ez. Szomjazó-éhező boldogságvágyunk emberi útja. Küzdelmeinkre, töredékességünkre láthatunk rá, ahogy a szerzők is elég bátrak ahhoz, hogy mindezt önmagukban is megmutassák. Bár eltérő ennek mélysége, és a szerzőhármas női tagjának visszafogottsága és finomsága sok mindent rejtve tart, de csomagolópapír minőségű szókimondásuk nagy érték. Nem dogmák, nem abszolút emberi bizonyosságok gyűjteményét lapozhatjuk. Nem színfalak mögötti bulvártörténeteket. A szerzők kérdeznek: a vi- lágról, Istenről. Önmagukról. Nőkről. Férfiakról. Vágyakról. Szerelemről, szeretetről, elhajlásokról. Kimondott és kimondatlan kötelékekről, megküzdenivalókról. Meghívják az olvasót az emberi törékenység szemlélésére, a szeretetet megőrizni képes szavak megkeresésére, a megismerésben felnyíló szeretetre. A választás valóságára. Mert mindkét világ lehetséges: süllyedésünké és ébredésünké is. Ne kapjuk el tekintetünket erről! Akarjuk látni és érteni Könyvbemutató a könyvtárban A kötet szerzőivel, Kőrösiné Merkl Hildával, Magyar Balázzsal és Varga Lászlóval a Szakrális Művészetek Hete keretében szeptember 16-án 17 órakor könyvbemutatón találkozhatnak a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. A beszélgetést Rozsos Gábor költő-tanár vezeti. Mindenkit szeretettel várunk! ahogyan Tamás apostol is, a sebzés nyomát és egész történetét. És a sebeket megérintve, vágyni a gyógyulás mindenkit beborító rendjét. Húsvétvasárnap hajnala egyetemes üzenet marad a világ végeztéig. Lesznek még napkelték bőven, megérdemelt vagy éppen hálátlan, másnapos, fáradt reggelek, de ez a hajnal egy új korszakról szól, indulásra, elfogadásra biztat férfi t és nőt. Eleget nyújtóztatok! Induljatok tovább! (i.m.241.p.) TOLNAI MÁRIA (Kaposvár) Magyar szentek a templom falán Két új, fából készített domborművel, Kling József szobrászművész Szent Lászlót, illetve Szent Istvánt ábrázoló alkotásával gazdagodott a kaposfüredi Szent Őrangyalok-templom. A magyar szenteket ábrázoló műveket államalapí- tó királyunk ünnepén, augusztus 20-án a délelőtti szentmisén szentelte fel és áldotta meg dr. Fábry Kornél plébános. Egy lelkes vállalkozó adománya tette lehetővé, hogy a liturgikus tér két oszlopán el tudják helyezni az új alkotásokat, amelyek már látványukban is remekül illeszkednek a faragott stációképekkel díszített templombelsőhöz. Az ünnepi mise végén dr. Kopa Zsolt méltatta Szent István és Szent László király történelmi érdemeit, s Maczkó Mária Magyar Örökség- és emerton-díjas énekművész a királyoknak emléket állító népénekekkel köszöntötte a híveket. L. S. Fotó: KLING MÁRK SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA Szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Tagjai: KISS IVÁN, LÕRINCZ SÁNDOR (elnök), DR. RUMSZAUER MIKLÓS, VARGA LÁSZLÓ Felelõs kiadó: DR. RUMSZAUER MIKLÓS Szerkesztõség: Kaposvár, Dr. Kovács Sebestény Gyula u. 2. Telefon: 82/ Tipográfia, nyomdai elõkészítés: VÁRNAI KÁROLY A lap készült a VUPE 2008 Kft. gondozásában. Spiritus_2013_szeptember.indd :42:21

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÉS SZENT PIÓ ATYA MISZTIKUS TALÁLKOZÁSA A BÖRTÖNBEN HERMANN ZSOLT 2013. AZ EMLÉKMŰ-TERV LEÍRÁSA

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány Beszámolója

A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány Beszámolója A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány Beszámolója Ezerszínű világ című X. jubileumi nemzetközi gyermekrajz vándorkiállítás Budapesten az ARS SACRA MŰVÉSZETI FESZTIVÁLON A kezdet kezdetén A Tilma Alapítvány

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben